EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0005(01)

2013/168/ΕΕ: Απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 20ής Μαρτίου 2013 , για την κατάργηση των αποφάσεων ΕΚΤ/2011/4 σχετικά με προσωρινά μέτρα που αφορούν την καταλληλότητα των εμπορεύσιμων χρεογράφων που εκδίδει ή εγγυάται η ιρλανδική κυβέρνηση, ΕΚΤ/2011/10 σχετικά με προσωρινά μέτρα που αφορούν την καταλληλότητα των εμπορεύσιμων χρεογράφων που εκδίδει ή εγγυάται η πορτογαλική κυβέρνηση, ΕΚΤ/2012/32 σχετικά με προσωρινά μέτρα που αφορούν την καταλληλότητα εμπορεύσιμων χρεογράφων εκδόσεως ή πλήρους εγγυήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και ΕΚΤ/2012/34 σχετικά με προσωρινή τροποποίηση των κανόνων που αφορούν την καταλληλότητα των ασφαλειών που είναι εκφρασμένες σε ξένο νόμισμα (ΕΚΤ/2013/5)

OJ L 95, 5.4.2013, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/168(1)/oj

5.4.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 95/21


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ

της 20ής Μαρτίου 2013

για την κατάργηση των αποφάσεων ΕΚΤ/2011/4 σχετικά με προσωρινά μέτρα που αφορούν την καταλληλότητα των εμπορεύσιμων χρεογράφων που εκδίδει ή εγγυάται η ιρλανδική κυβέρνηση, ΕΚΤ/2011/10 σχετικά με προσωρινά μέτρα που αφορούν την καταλληλότητα των εμπορεύσιμων χρεογράφων που εκδίδει ή εγγυάται η πορτογαλική κυβέρνηση, ΕΚΤ/2012/32 σχετικά με προσωρινά μέτρα που αφορούν την καταλληλότητα εμπορεύσιμων χρεογράφων εκδόσεως ή πλήρους εγγυήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και ΕΚΤ/2012/34 σχετικά με προσωρινή τροποποίηση των κανόνων που αφορούν την καταλληλότητα των ασφαλειών που είναι εκφρασμένες σε ξένο νόμισμα

(ΕΚΤ/2013/5)

(2013/168/ΕΕ)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 127 παράγραφος 2 πρώτη περίπτωση,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως το άρθρο 3.1 πρώτη περίπτωση, το άρθρο 12.1, το άρθρο 18 και το άρθρο 34.1 δεύτερη περίπτωση,

Έχοντας υπόψη την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/14 της 20ής Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με τα μέσα και τις διαδικασίες νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος (1), και ιδίως την ενότητα 1.6 και τις ενότητες 6.3.1 και 6.3.2 του παραρτήματος I,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το περιεχόμενο της απόφασης ΕΚΤ/2012/34 της 19ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με προσωρινή τροποποίηση των κανόνων που αφορούν την καταλληλότητα των ασφαλειών που είναι εκφρασμένες σε ξένο νόμισμα (2) θα πρέπει να περιληφθεί στην κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2012/18 της 2ας Αυγούστου 2012 σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και την καταλληλότητα των ασφαλειών και σχετικά με την τροποποίηση της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2007/9 (3), τη βασική νομική πράξη που διέπει τα προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και την καταλληλότητα των ασφαλειών.

(2)

Για λόγους σαφήνειας και συνέπειας και με σκοπό την απλοποίηση του πλαισίου του Ευρωσυστήματος που διέπει τη σύσταση ασφαλειών, το περιεχόμενο των αποφάσεων ΕΚΤ/2011/4 της 31ης Μαρτίου 2011 σχετικά με προσωρινά μέτρα που αφορούν την καταλληλότητα των εμπορεύσιμων χρεογράφων που εκδίδει ή εγγυάται η ιρλανδική κυβέρνηση (4), ΕΚΤ/2011/10 της 7ης Ιουλίου 2011 σχετικά με προσωρινά μέτρα που αφορούν την καταλληλότητα των εμπορεύσιμων χρεογράφων που εκδίδει ή εγγυάται η πορτογαλική κυβέρνηση (5) και ΕΚΤ/2012/32 της 19ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με προσωρινά μέτρα που αφορούν την καταλληλότητα εμπορεύσιμων χρεογράφων εκδόσεως ή πλήρους εγγυήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας (6) θα πρέπει επίσης να περιληφθούν σε κατευθυντήρια γραμμή που να καλύπτει τα προσωρινά μέτρα για την καταλληλότητα των ασφαλειών για τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος.

(3)

Τα εν λόγω βήματα, τα οποία υλοποιούνται μέσω της αναδιατύπωσης της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2012/18, θα πρέπει επιπλέον να παρέχουν στις εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών τα οποία έχουν ως νόμισμα το ευρώ τη δυνατότητα να ενσωματώσουν τις διατάξεις σχετικά με τα πρόσθετα μέτρα ενισχυμένης πιστωτικής στήριξης στο συμβατικό και κανονιστικό πλαίσιο που έχει εφαρμογή στους αντισυμβαλλόμενούς τους.

(4)

Επομένως οι αποφάσεις ΕΚΤ/2011/4, ΕΚΤ/2011/10, ΕΚΤ/2012/32 και ΕΚΤ/2012/34 θα πρέπει να καταργηθούν,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Κατάργηση των αποφάσεων ΕΚΤ/2011/4, ΕΚΤ/2011/10, ΕΚΤ/2012/32 και ΕΚΤ/2012/34

1.   Οι αποφάσεις ΕΚΤ/2011/4, ΕΚΤ/2011/10, ΕΚΤ/2012/32 και ΕΚΤ/2012/34 καταργούνται από τις 3 Μαΐου 2013.

2.   Οι αναφορές στις καταργούμενες αποφάσεις νοούνται ως αναφορές στην κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/4.

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στις 22 Μαρτίου 2013.

Φρανκφούρτη, 20 Μαρτίου 2013.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ

Mario DRAGHI


(1)  ΕΕ L 331 της 14.12.2011, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 14 της 18.1.2013, σ. 22.

(3)  ΕΕ L 218 της 15.8.2012, σ. 20.

(4)  ΕΕ L 94 της 8.4.2011, σ. 33.

(5)  ΕΕ L 182 της 12.7.2011, σ. 31.

(6)  ΕΕ L 359 της 29.12.2012, σ. 74.


Top