Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1271

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1271/2012 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2012 , σχετικά με παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1122/2009 όσον αφορά τις δυνατότητες υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης για το 2012 και τη χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης, ή την αύξηση της μοναδιαίας αξίας τους, από το εθνικό απόθεμα το 2012, και όσον αφορά το περιεχόμενο της ενιαίας αίτησης, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1120/2009 όσον αφορά τη δήλωση των δικαιωμάτων ενίσχυσης το 2012 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά την εξακρίβωση των όρων επιλεξιμότητας πριν από τις πληρωμές και την ημερομηνία κατά την οποία τα αγροτεμάχια πρέπει να βρίσκονται στη διάθεση των γεωργών

OJ L 357, 28.12.2012, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 26/06/2014; καταργήθηκε από 32014R0639

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1271/oj

28.12.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 357/10


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1271/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 21ης Δεκεμβρίου 2012

σχετικά με παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1122/2009 όσον αφορά τις δυνατότητες υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης για το 2012 και τη χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης, ή την αύξηση της μοναδιαίας αξίας τους, από το εθνικό απόθεμα το 2012, και όσον αφορά το περιεχόμενο της ενιαίας αίτησης, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1120/2009 όσον αφορά τη δήλωση των δικαιωμάτων ενίσχυσης το 2012 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά την εξακρίβωση των όρων επιλεξιμότητας πριν από τις πληρωμές και την ημερομηνία κατά την οποία τα αγροτεμάχια πρέπει να βρίσκονται στη διάθεση των γεωργών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου, της 19ης Ιανουαρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 247/2006, (ΕΚ) αριθ. 378/2007 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 (1), και ιδίως το άρθρο 142 στοιχεία γ) και ιη),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 41 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 προβλέπει τη δυνατότητα για τα κράτη μέλη που δεν εφαρμόζουν το άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του εν λόγω κανονισμού να χρησιμοποιούν το εθνικό απόθεμα υπό ορισμένους όρους. Εφόσον εφαρμόζουν το εν λόγω άρθρο, τα κράτη μέλη μπορούν να αυξήσουν τη μοναδιαία αξία ή/και τον αριθμό των δικαιωμάτων ενίσχυσης που χορηγούνται στους γεωργούς. Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1122/2009 της Επιτροπής (2), οι αιτήσεις για τη χορήγηση ή την αύξηση των δικαιωμάτων ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης για τους σκοπούς του άρθρου 41 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 πρέπει να υποβάλλονται μέχρι την ημερομηνία που καθορίζεται από τα κράτη μέλη. Η ημερομηνία αυτή καθορίζεται το αργότερο στις 15 Μαΐου ή, στην περίπτωση της Εσθονίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας, το αργότερο στις 15 Ιουνίου.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1122/2009, ο γεωργός που ζητεί ενίσχυση στο πλαίσιο οποιουδήποτε από τα καθεστώτα στρεμματικής ενίσχυσης μπορεί να υποβάλλει μόνο μία ενιαία αίτηση κατ’ έτος.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1122/2009, η ενιαία αίτηση πρέπει να υποβάλλεται μέχρι την ημερομηνία που καθορίζεται από τα κράτη μέλη, το αργότερο όμως στις 15 Μαΐου ή, στην περίπτωση της Εσθονίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας, το αργότερο στις 15 Ιουνίου.

(4)

Ως αποτέλεσμα της συνεχούς αύξησης των τιμών των ζωοτροφών λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που έπληξαν ορισμένους από τους σημαντικότερους προμηθευτές σιτηρών, σε ορισμένα κράτη μέλη παρατηρείται επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, οι οποίες στο τέλος του έτους 2012 αντιμετωπίζουν σημαντικές οικονομικές δυσκολίες. Δεδομένου ότι η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μπορεί επίσης να έχει μακροπρόθεσμες και ευρύτερες επιπτώσεις, θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να εφαρμόσουν, για το έτος 2012, το άρθρο 41 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009.

(5)

Δεδομένου ότι έχει λήξει η προθεσμία για τη χορήγηση ή την αύξηση της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα δυνάμει του άρθρου 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1122/2009 για το έτος 2012, κρίνεται σκόπιμο να επιτραπεί στα κράτη μέλη που επιθυμούν να εφαρμόσουν το άρθρο 41 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 για το έτος 2012 να ορίσουν νέα προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση ή την αύξηση της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα.

(6)

Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθεί παρέκκλιση, για τους γεωργούς των εν λόγω κρατών μελών, από την απαίτηση του άρθρου 11 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1122/2009 να υποβάλλεται μία ενιαία αίτηση ανά έτος.

(7)

Επιπλέον, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί παρέκκλιση από την προθεσμία του άρθρου 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1122/2009 όσον αφορά τους γεωργούς αυτούς που επιθυμούν να επωφεληθούν από το άρθρο 41 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009.

(8)

Σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1122/2009, για το πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης ή το πρώτο έτος κατά το οποίο εντάσσονται νέοι τομείς στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, τα κράτη μέλη μπορούν να παρεκκλίνουν από τις διατάξεις του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1122/2009 σχετικά με τα δικαιώματα ενίσχυσης, εάν αυτά δεν έχουν ακόμη καθοριστεί οριστικά κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της ενιαίας αίτησης. Είναι αναγκαίο να προβλεφθεί παρόμοια παρέκκλιση για τα δικαιώματα ενίσχυσης τα οποία θα χορηγηθούν ή των οποίων η μοναδιαία αξία αυξήθηκε βάσει του άρθρου 41 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, εφόσον η εν λόγω χορήγηση ή αύξηση δεν έχει ακόμη καθοριστεί οριστικά.

(9)

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1120/2009 της Επιτροπής (3), τα δικαιώματα ενίσχυσης επιτρέπεται να δηλώνονται προς πληρωμή μόνο μία φορά ετησίως, από τον γεωργό που τα κατέχει την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής της ενιαίας αίτησης. Κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθεί παρέκκλιση από την απαίτηση αυτή.

(10)

Σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, τα δηλωμένα αγροτεμάχια που αντιστοιχούν στα επιλέξιμα εκτάρια που συνοδεύουν κάθε δικαίωμα ενίσχυσης πρέπει να βρίσκονται στη διάθεση του γεωργού κατά την ημερομηνία που καθορίζει το κράτος μέλος. Η ημερομηνία αυτή δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας που καθορίζει το εν λόγω κράτος μέλος για την τροποποίηση της αίτησης ενίσχυσης.

(11)

Όσον αφορά τη χορήγηση των δικαιωμάτων ενίσχυσης ή την αύξηση της μοναδιαίας αξίας τους, κατόπιν της εφαρμογής του άρθρου 41 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί παρέκκλιση από την απαίτηση που αφορά τους γεωργούς σχετικά με την ημερομηνία του άρθρου 35 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού.

(12)

Σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, οι ενισχύσεις δυνάμει των καθεστώτων στήριξης που απαριθμούνται στο παράρτημα I του εν λόγω κανονισμού δεν καταβάλλονται πριν ολοκληρωθεί η εξακρίβωση των όρων επιλεξιμότητας, την οποία πραγματοποιεί το κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 20 του ίδιου κανονισμού.

(13)

Οι όροι επιλεξιμότητας που πρέπει να εξακριβωθούν από τα κράτη μέλη, οι οποίοι συνδέονται με τη χορήγηση ή την αύξηση της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης δυνάμει του άρθρου 41 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, βάσει μιας ή πολλών παρεκκλίσεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, μπορεί να διαφέρουν από τους όρους επιλεξιμότητας για τη στήριξη η οποία εφαρμόζεται επί του παρόντος στο πλαίσιο του ενιαίου καθεστώτος ενίσχυσης. Στην περίπτωση αυτή, η εξακρίβωση των νέων όρων επιλεξιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 θα μπορούσε να παρεμποδίσει την καταβολή των ενισχύσεων στο πλαίσιο των καθεστώτων στήριξης, που δεν συνδέονται με την εφαρμογή του άρθρου 41 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού, που πρέπει να πραγματοποιηθούν πριν από την εξακρίβωση των νέων αυτών όρων επιλεξιμότητας. Για την αποφυγή της κατάστασης αυτής, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί παρέκκλιση από το άρθρο 29 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 όσον αφορά τη χορήγηση ή την αύξηση της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης δυνάμει του άρθρου 41 παράγραφος 3 του κανονισμού αυτού.

(14)

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, οι ενισχύσεις πρέπει να καταβάλλονται κατά την περίοδο από 1ης Δεκεμβρίου έως 30 Ιουνίου του επόμενου ημερολογιακού έτους. Κατά παρέκκλιση από τη διάταξη αυτή, η Επιτροπή μπορεί να προβλέψει προκαταβολές πριν από την 1η Δεκεμβρίου. Παρέκκλιση τέτοιου είδους προβλέπεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 776/2012 της Επιτροπής (4), σύμφωνα με τον οποίο τα κράτη μέλη μπορούν να καταβάλλουν, από τις 16 Οκτωβρίου 2012, προκαταβολές έως ένα ορισμένο όριο των άμεσων ενισχύσεων για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν το 2012. Συνεπώς, θα πρέπει η παρέκκλιση από το άρθρο 29 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 να χορηγηθεί αναδρομικά, από τις 16 Οκτωβρίου 2012, για να επιτραπούν οι πληρωμές, με την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης της εξακρίβωσης των όρων επιλεξιμότητας, για τα καθεστώτα στήριξης που δεν συνδέονται με την εφαρμογή του άρθρου 41 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού.

(15)

Οι παρεκκλίσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό αφορούν το ημερολογιακό έτος 2012. Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(16)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης Άμεσων Ενισχύσεων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Παρεκκλίσεις από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1122/2009

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1122/2009, για το έτος 2012, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν στους γεωργούς να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση ή την αύξηση της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης, σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, το αργότερο πριν τις 31 Ιανουαρίου 2013.

2.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 11 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1122/2009, για το έτος 2012, οι γεωργοί που υπέβαλαν την ενιαία αίτηση ενίσχυσης στο πλαίσιο οποιουδήποτε από τα καθεστώτα στρεμματικής ενίσχυσης έως την ημερομηνία που καθορίζεται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού και οι οποίοι, δυνάμει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, υπέβαλαν αίτηση για τη χορήγηση ή την αύξηση της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης, μπορούν να υποβάλουν χωριστή αίτηση ενίσχυσης για τους σκοπούς του άρθρου 41 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, το αργότερο πριν τις 31 Ιανουαρίου 2013.

3.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 11 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1122/2009, για το έτος 2012, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν στους γεωργούς, οι οποίοι σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου υπέβαλαν αίτηση για τη χορήγηση ή την αύξηση της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης και οι οποίοι δεν υπέβαλαν την ενιαία αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, να υποβάλουν ενιαία αίτηση ενίσχυσης δυνάμει του άρθρου 41 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, το αργότερο πριν τις 31 Ιανουαρίου 2013.

4.   Η αίτηση για τη χορήγηση ή την αύξηση της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης που υποβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 θεωρείται χωριστή αίτηση ενίσχυσης ή ενιαία αίτηση ενίσχυσης δυνάμει των παραγράφων 2 και 3.

5.   Σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη μπορούν να παρεκκλίνουν από τις διατάξεις του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1122/2009 όσον αφορά τα δικαιώματα ενίσχυσης, εάν η χορήγησή τους ή η αύξηση της μοναδιαίας αξίας τους δεν έχει ακόμη καθοριστεί οριστικά κατά τη λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 2

Παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1120/2009

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1122/2009, για το έτος 2012, τα δικαιώματα ενίσχυσης, των οποίων η μοναδιαία αξία αποτελεί αντικείμενο αύξησης δυνάμει του άρθρου 1 του παρόντος κανονισμού, επιτρέπεται να δηλώνονται προς πληρωμή της αντίστοιχης αύξησης της μοναδιαίας αξίας τους από τον γεωργό που τα κατέχει στις 31 Ιανουαρίου 2013.

Τα δικαιώματα ενίσχυσης που χορηγήθηκαν προσφάτως σε γεωργούς και οι αυξήσεις των δικαιωμάτων ενίσχυσης των οποίων η μοναδιαία αξία αποτελεί αντικείμενο αύξησης, δυνάμει του άρθρου 1 του παρόντος κανονισμού, θεωρούνται ότι δηλώθηκαν για το ημερολογιακό έτος 2012.

Άρθρο 3

Παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009

1.   Δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί πληρωμή για τη χορήγηση ή την αύξηση της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 για το ημερολογιακό έτος 2012 πριν ολοκληρωθεί η εξακρίβωση των όρων επιλεξιμότητας που εφαρμόζονται στη στήριξη αυτή από το σχετικό κράτος μέλος, σε περίπτωση εφαρμογής μιας ή περισσοτέρων παρεκκλίσεων που αναφέρονται στα άρθρα 1 και 2 του παρόντος κανονισμού.

2.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 29 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, οι ενισχύσεις δυνάμει των καθεστώτων στήριξης που απαριθμούνται στο παράρτημα I, εκτός της στήριξης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, μπορούν να καταβληθούν για το ημερολογιακό έτος 2012, ανεξάρτητα από την ολοκλήρωση της εξακρίβωσης των όρων επιλεξιμότητας, που εφαρμόζονται στη στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

3.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 35 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, τα αγροτεμάχια που αντιστοιχούν στα επιλέξιμα εκτάρια που συνοδεύουν κάθε δικαίωμα ενίσχυσης το οποίο χορηγήθηκε προσφάτως ή του οποίου η μοναδιαία αξία αυξήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού βάσει μιας ή περισσοτέρων παρεκκλίσεων που αναφέρονται στα άρθρα 1 και 2 του παρόντος κανονισμού, βρίσκονται στη διάθεση του γεωργού στις 31 Ιανουαρίου 2013.

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζεται από τις 16 Οκτωβρίου 2012.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 2012.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 30 της 31.1.2009, σ. 16.

(2)  ΕΕ L 316 της 2.12.2009, σ. 65.

(3)  ΕΕ L 316 της 2.12.2009, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 231 της 28.8.2012, σ. 8.


Top