Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1045

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1045/2012 της Επιτροπής, της 8ης Νοεμβρίου 2012 , περί παρεκκλίσεως από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 όσον αφορά τους κανόνες καταγωγής που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση του Ελ Σαλβαδόρ όσον αφορά τις εξαγωγές ορισμένων προϊόντων αλιείας προς την Ένωση

OJ L 310, 9.11.2012, p. 31–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1045/oj

9.11.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 310/31


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1045/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 8ης Νοεμβρίου 2012

περί παρεκκλίσεως από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 όσον αφορά τους κανόνες καταγωγής που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση του Ελ Σαλβαδόρ όσον αφορά τις εξαγωγές ορισμένων προϊόντων αλιείας προς την Ένωση

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (1), και ιδίως το άρθρο 247,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (2), και ιδίως το άρθρο 89 παράγραφος 1 στοιχείο β),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 732/2008 του Συμβουλίου (3) για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2009, η Ένωση χορήγησε στο Ελ Σαλβαδόρ γενικευμένες δασμολογικές προτιμήσεις.

(2)

Με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 θεσπίζεται ο ορισμός της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής», ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιείται για τους σκοπούς του συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων (εφεξής «ΓΔΠ»). Στο άρθρο 89 του εν λόγω κανονισμού προβλέπεται παρέκκλιση από τον ορισμό αυτόν υπέρ των χωρών στις οποίες έχουν χορηγηθεί ΓΔΠ.

(3)

Με επιστολή του από 30 Μαρτίου 2012, το Ελ Σαλβαδόρ υπέβαλε αίτηση για παρέκκλιση από τους κανόνες καταγωγής του συστήματος ΓΔΠ σύμφωνα με το άρθρο 89 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93. Με επιστολές του από 20 Ιουνίου 2012 και 30 Ιουλίου 2012, το Ελ Σαλβαδόρ υπέβαλε πρόσθετες πληροφορίες προς στήριξη αυτού του αιτήματος.

(4)

Η αίτηση αφορά συνολική ετήσια ποσότητα 4 000 τόνων φιλέτων τόνου μαγειρεμένων, κατεψυγμένων και συσκευασμένων εν κενώ γνωστών ως «κόντρα φιλέτα» (εφεξής «φιλέτα τόνου») του κωδικού ΣΟ 1604 14 16 για το διάστημα από 1ης Ιουλίου έως 31ης Δεκεμβρίου 2012.

(5)

Η αίτηση καταδεικνύει ότι, χωρίς την παρέκκλιση, θα επηρεαστεί σημαντικά η ικανότητα του κλάδου μεταποίησης αλιευμάτων του Ελ Σαλβαδόρ να πραγματοποιεί εξαγωγές φιλέτων τόνου, επιλέξιμων για προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση στην Ένωση.

(6)

Η παρέκκλιση είναι συνεπώς απαραίτητη προκειμένου να δοθεί επαρκής χρόνος στο Ελ Σαλβαδόρ για την προετοιμασία του κλάδου μεταποίησης ιχθυηρών ώστε να συμμορφωθεί με τους κανόνες απόκτησης της προτιμησιακής καταγωγής των φιλέτων τόνου. Αυτός ο επαρκής χρόνος είναι αναγκαίος προκειμένου να εξασφαλιστούν από την κυβέρνηση και τις μεταποιητικές βιομηχανίες του Ελ Σαλβαδόρ επαρκείς ροές καταγόμενου τόνου στη χώρα.

(7)

Λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες ροές εφοδιασμού και τους υφιστάμενους τρόπους παραγωγής, θα πρέπει να χορηγηθεί παρέκκλιση για ετήσιες ποσότητες 1 975 τόνων φιλέτων τόνου του κωδικού ΣΟ ex 1604 14 16. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η προσωρινή παρέκκλιση θα περιοριστεί στον χρόνο που είναι απαραίτητος για το Ελ Σαλβαδόρ ώστε να επιτύχει συμμόρφωσή του προς τους κανόνες απόκτησης της προτιμησιακής καταγωγής φιλέτων τόνου, η παρέκκλιση θα πρέπει να χορηγηθεί για το διάστημα από 1ης Ιανουαρίου 2012 έως 30ής Ιουνίου 2013. Το μέγεθος της ποσόστωσης για το 2013 θα πρέπει να οριστεί κατ’ αναλογία χρόνου με βάση τη συνολική περίοδο της χορηγούμενης παρέκκλισης. Επομένως, τα μεγέθη των ποσοστώσεων θα πρέπει να ορισθούν σε 1 975 τόνους για το 2012, και σε 987,5 τόνους για το 2013.

(8)

Για να εξασφαλιστεί η συνέχεια των εξαγωγών από το Ελ Σαλβαδόρ προς την Ένωση των μεταποιημένων ψαριών που είναι επιλέξιμα για προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση, η παρέκκλιση πρέπει να χορηγηθεί με αναδρομική ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2012.

(9)

Για λόγους σαφήνειας, και για να μπορούν τα φιλέτα τόνου του κωδικού ΣΟ ex 1604 14 16 να υπάγονται στη χορηγούμενη παρέκκλιση, κρίνεται σκόπιμο να οριστεί ρητά ότι τα μόνα μη καταγόμενα αλιεύματα που θα χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των εν λόγω φιλέτων τόνου θα πρέπει να είναι τόνος των κλάσεων ΕΣ 0302 και 0303.

(10)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 θεσπίζει κανόνες σχετικά με τη διαχείριση δασμολογικών ποσοστώσεων. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της διαχείρισης, η οποία διασφαλίζεται μέσω της στενής συνεργασίας μεταξύ των αρχών του Ελ Σαλβαδόρ, των τελωνειακών αρχών της Ένωσης, και της Επιτροπής, οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, στις ποσότητες που εισάγονται δυνάμει της παρέκκλισης που χορηγείται με τον παρόντα κανονισμό.

(11)

Για να είναι δυνατή η αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της εφαρμογής της παρέκκλισης, είναι αναγκαίο να θεσπιστεί η υποχρέωση των αρχών του Ελ Σαλβαδόρ να κοινοποιούν σε τακτά χρονικά διαστήματα στην Επιτροπή τα στοιχεία των πιστοποιητικών καταγωγής τύπου Α τα οποία έχουν εκδοθεί.

(12)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 72, 73 και 75 έως 79 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, τα μαγειρεμένα, κατεψυγμένα και συσκευασμένα εν κενώ φιλέτα τόνου, γνωστά ως «κόντρα φιλέτα», του κωδικού ΣΟ ex 1604 14 16, παραγόμενα στο Ελ Σαλβαδόρ από μη καταγόμενο τόνο των κλάσεων ΕΣ 0302 ή 0303, θεωρούνται, σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 2, 3 και 4 του παρόντος κανονισμού, ότι είναι καταγωγής Ελ Σαλβαδόρ.

Άρθρο 2

Η παρέκκλιση που προβλέπεται στο άρθρο 1 ισχύει για τα προϊόντα που εξάγονται από το Ελ Σαλβαδόρ και τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση εντός του χρονικού διαστήματος από 1ης Ιανουαρίου 2012 έως 30ής Ιουνίου 2013 και έως του ορίου των ποσοτήτων που αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Η διαχείριση των ποσοτήτων που ορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 308α, 308β και 308γ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93.

Άρθρο 4

Οι τελωνειακές αρχές του Ελ Σαλβαδόρ λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για τη διενέργεια ποσοτικών ελέγχων κατά τις εξαγωγές των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1.

Στη θέση 4 του πιστοποιητικού καταγωγής τύπου Α που εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές του Ελ Σαλβαδόρ κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού αναγράφεται μία από τις ακόλουθες ενδείξεις:

«Derogation — Commission Implementing Regulation (ΕU) No …/2012»·

«Excepción — Reglamento de Ejecución (UE) no …/2012 de la Comisión ».

Οι αρμόδιες αρχές του Ελ Σαλβαδόρ διαβιβάζουν στην Επιτροπή, έως το τέλος του μήνα που έπεται της λήξης κάθε ημερολογιακού τριμήνου, τριμηνιαία κατάσταση με τις ποσότητες για τις οποίες έχουν εκδοθεί, κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, πιστοποιητικά καταγωγής τύπου Α, και τους αύξοντες αριθμούς των εν λόγω πιστοποιητικών.

Άρθρο 5

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2012.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2012.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 211 της 6.8.2008, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αύξων αριθμός

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Περίοδος

Ποσότητες

(σε τόνους καθαρού βάρους)

09.1629

ex 1604 14 16

Μαγειρεμένα, κατεψυγμένα και συσκευασμένα εν κενώ φιλέτα τόνου γνωστά ως «κόντρα φιλέτα»

1.1.2012 έως 31.12.2012

1 975

1.1.2013 έως 30.6.2013

987,5


Top