EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0792

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 792/2012 της Επιτροπής, της 23ης Αυγούστου 2012 , σχετικά με τη θέσπιση κανόνων σχεδιασμού των αδειών, πιστοποιητικών και άλλων εγγράφων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 338/97 για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους και με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006 της Επιτροπής

OJ L 242, 7.9.2012, p. 13–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 032 P. 173 - 205

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/02/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/792/oj

7.9.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 242/13


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 792/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 23ης Αυγούστου 2012

σχετικά με τη θέσπιση κανόνων σχεδιασμού των αδειών, πιστοποιητικών και άλλων εγγράφων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 338/97 για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους και με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006 της Επιτροπής

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 1996, για την προστασία των ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους (1), και ιδίως το άρθρο 19 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Απαιτείται η θέσπιση διατάξεων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 και για τη διασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσης με τις διατάξεις της σύμβασης για το διεθνές εμπόριο ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES) (εφεξής «η σύμβαση»).

(2)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006 της Επιτροπής, της 4ης Μαΐου 2006, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους (2), είναι αναγκαίο να θεσπιστούν υποδείγματα προς τα οποία πρέπει να αντιστοιχούν οι άδειες, τα πιστοποιητικά και τα άλλα έγγραφα που προβλέπονται στους εν λόγω κανονισμούς.

(3)

Κατά τη 15η σύνοδο της διάσκεψης των μερών της σύμβασης, που πραγματοποιήθηκε στην Ντόχα (Κατάρ) από τις 13 έως τις 25 Μαρτίου 2010, τροποποήθηκε μια σειρά ψηφισμάτων τα οποία αφορούν, μεταξύ άλλων, την εναρμόνιση των αδειών και των πιστοποιητικών και τις τροποποιήσεις των κωδικών πηγής. Επομένως, είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη τα εν λόγω ψηφίσματα και να τροποποιηθούν αναλόγως τα υποδείγματα. Επίσης, απαιτούνται αλλαγές προκειμένου τα έγγραφα αυτά να καταστούν σαφέστερα για τους χρήστες τους και τις εθνικές διοικήσεις.

(4)

Ως εκ τούτου, πρέπει να καθοριστούν ενιαίες προϋποθέσεις για τη χρήση των εν λόγω εντύπων, μέσω υποδειγμάτων, οδηγιών και επεξηγήσεων που πρέπει να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 865/2006.

(5)

Οι εν λόγω ενιαίες προϋποθέσεις πρέπει να εγκριθούν σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (3). Συνεπώς, είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν σε εκτελεστικό κανονισμό διαφορετικό από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 865/2006.

(6)

Επομένως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 865/2006 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για το εμπόριο των ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Γενική διάταξη

Οι προδιαγραφές σχεδιασμού και οι τεχνικές προδιαγραφές όσον αφορά τα έντυπα των αδειών, των πιστοποιητικών και των άλλων εγγράφων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 338/97 και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 865/2006 περιγράφονται στον παρόντα κανονισμό. Οι προδιαγραφές σχεδιασμού και οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται για τα ακόλουθα έγγραφα:

1)

άδειες εισαγωγής·

2)

άδειες εξαγωγής·

3)

πιστοποιητικά επανεξαγωγής·

4)

πιστοποιητικά προσωπικής ιδιοκτησίας·

5)

πιστοποιητικά συλλογής δειγμάτων·

6)

κοινοποιήσεις εισαγωγής·

7)

πιστοποιητικά περιοδευουσών εκθέσεων·

8)

συμπληρωματικά φύλλα των πιστοποιητικών προσωπικής ιδιοκτησίας και των πιστοποιητικών περιοδευουσών εκθέσεων·

9)

πιστοποιητικά που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο β) και στο άρθρο 5 παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97, στο άρθρο 8 παράγραφος 3 και στο άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο β) αυτού·

10)

ετικέτες που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97.

Άρθρο 2

Έντυπα

1.   Τα έντυπα που χρησιμοποιούνται για τις άδειες εισαγωγής, τις άδειες εξαγωγής, τα πιστοποιητικά επανεξαγωγής, τα πιστοποιητικά προσωπικής ιδιοκτησίας, τα πιστοποιητικά συλλογής δειγμάτων και τις αιτήσεις έκδοσης των εν λόγω εγγράφων είναι σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος I, εκτός από τα σημεία που προορίζονται για εθνική χρήση.

2.   Τα έντυπα που χρησιμοποιούνται για τις κοινοποιήσεις εισαγωγής είναι σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος II, εκτός από τα σημεία που προορίζονται για εθνική χρήση, και μπορούν να περιέχουν αύξοντα αριθμό.

3.   Τα έντυπα που χρησιμοποιούνται για τα πιστοποιητικά περιοδευουσών εκθέσεων και τις αιτήσεις για έκδοση των εν λόγω εγγράφων είναι σύμφωνα προς το υπόδειγμα του παραρτήματος III, εκτός από τα σημεία που προορίζονται για εθνική χρήση.

4.   Τα έντυπα που χρησιμοποιούνται ως συμπληρωματικά φύλλα των πιστοποιητικών προσωπικής ιδιοκτησίας και των πιστοποιητικών περιοδευουσών εκθέσεων είναι σύμφωνα προς το υπόδειγμα του παραρτήματος IV.

5.   Τα έντυπα που χρησιμοποιούνται για τα πιστοποιητικά τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο β) και παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97, καθώς και στο άρθρο 8 παράγραφος 3 και άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο β) του ίδιου κανονισμού και τις αιτήσεις για έκδοση των εν λόγω πιστοποιητικών είναι σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος V του παρόντος κανονισμού, εκτός από τα σημεία που προορίζονται για εθνική χρήση.

Τα κράτη μέλη μπορούν ωστόσο να ορίσουν ότι, αντί του προεκτυπωμένου κειμένου, τα τετραγωνίδια 18 και 19 θα πρέπει να περιέχουν μόνο τη σχετική πιστοποίηση ή έγκριση ή αμφότερες.

6.   Η μορφή των ετικετών οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 είναι σύμφωνη προς το υπόδειγμα του παραρτήματος VI του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Τεχνικές προδιαγραφές των εντύπων

1.   Το χαρτί που χρησιμοποιείται για τα έντυπα που αναφέρονται στο άρθρο 2 είναι χαρτί γραφής χωρίς μηχανικό χαρτοπολτό, βάρους 55 g/m2 κατ’ ελάχιστο.

2.   Οι διαστάσεις των εντύπων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφοι 1 έως 5 είναι 210 × 297 χιλιοστόμετρα (Α4) με μέγιστη ανοχή ως προς το μήκος 18 χιλιοστόμετρα λιγότερο και 8 χιλιοστόμετρα περισσότερο.

3.   Το χρώμα του χαρτιού που χρησιμοποιείται για τα έντυπα που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 είναι:

α)

λευκό για το έντυπο αριθ. 1, το πρωτότυπο, με φόντο σύμπλεγμα ταινιών γκρίζου χρώματος (guilloche) τυπωμένο στην εμπρόσθια όψη ώστε να είναι φανερή οποιαδήποτε παραποίηση με μηχανικά ή χημικά μέσα·

β)

κίτρινο για το έντυπο αριθ. 2, το αντίγραφο για τον κάτοχο·

γ)

ανοιχτό πράσινο για το έντυπο αριθ. 3, το αντίγραφο για τη χώρα εξαγωγής ή επανεξαγωγής, εφόσον πρόκειται για άδεια εισαγωγής, ή το αντίγραφο προς επιστροφή από τις τελωνειακές αρχές στο εκδίδον διαχειριστικό όργανο, εφόσον πρόκειται για άδεια εξαγωγής ή πιστοποιητικό επανεξαγωγής·

δ)

ροζ για το έντυπο αριθ. 4, το αντίγραφο για το εκδίδον διαχειριστικό όργανο·

ε)

λευκό για το έντυπο αριθ. 5, την αίτηση.

4.   Το χρώμα του χαρτιού που χρησιμοποιείται για τα έντυπα που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 είναι:

α)

λευκό για το έντυπο αριθ. 1, το πρωτότυπο·

β)

κίτρινο για το έντυπο αριθ. 2, το αντίγραφο για τον εισαγωγέα.

5.   Το χρώμα του χαρτιού που χρησιμοποιείται για τα έντυπα που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφοι 3 και 5 είναι:

α)

κίτρινο για το έντυπο αριθ. 1, το πρωτότυπο, με φόντο σύμπλεγμα ταινιών γκρίζου χρώματος (guilloche) τυπωμένο στην εμπρόσθια όψη ώστε να είναι φανερή οποιαδήποτε παραποίηση με μηχανικά ή χημικά μέσα·

β)

ροζ για το έντυπο αριθ. 2, το αντίγραφο για το εκδίδον διαχειριστικό όργανο·

γ)

λευκό για το έντυπο αριθ. 3, την αίτηση.

6.   Το χρώμα του χαρτιού που χρησιμοποιείται για τα συμπληρωματικά φύλλα και τις ετικέτες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφοι 4 και 6, αντιστοίχως, είναι λευκό.

7.   Τα έντυπα που αναφέρονται στο άρθρο 2 τυπώνονται και συμπληρώνονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης που ορίζεται από τα διαχειριστικά όργανα κάθε κράτους μέλους. Περιλαμβάνουν, εφόσον χρειάζεται, μετάφραση του περιεχομένου τους σε μία από τις επίσημες γλώσσες εργασίας της σύμβασης.

8.   Τα κράτη μέλη φέρουν την ευθύνη της εκτύπωσης των εντύπων που αναφέρονται στο άρθρο 2, τα οποία, όταν πρόκειται για τα έντυπα που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφοι 1 έως 5, είναι δυνατόν να αποτελούν τμήμα μηχανογραφημένης διαδικασίας έκδοσης αδειών ή πιστοποιητικών.

Άρθρο 4

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 865/2006 τροποποιείται ως εξής:

1)

Τα άρθρα 2 και 3 απαλείφονται.

2)

Τα παραρτήματα I έως VΙ απαλείφονται.

Άρθρο 5

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 27 Σεπτεμβρίου 2012.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Αυγούστου 2012.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 61 της 3.3.1997, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 166 της 19.6.2006, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Image

Οδηγίες και επεξηγήσεις

1.

Πλήρες ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του πραγματικού εξαγωγέα/επανεξαγωγέα και όχι του αντιπροσώπου του. Όσον αφορά τα πιστοποιητικά προσωπικής ιδιοκτησίας, το πλήρες ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του νόμιμου ιδιοκτήτη.

2.

Η περίοδος ισχύος μιας άδειας εξαγωγής ή πιστοποιητικού επανεξαγωγής δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες και μιας άδειας εισαγωγής τους δώδεκα μήνες. Η περίοδος ισχύος του πιστοποιητικού προσωπικής ιδιοκτησίας δεν υπερβαίνει τα τρία έτη. Μετά την τελευταία ημέρα ισχύος του, το εν λόγω έγγραφο είναι άκυρο, και το πρωτότυπο και όλα τα αντίγραφά του πρέπει αμέσως να επιστρέφονται από τον κάτοχο στο διαχειριστικό όργανο που τα εξέδωσε. Μια άδεια εισαγωγής δεν ισχύει όταν το αντίστοιχο έγγραφο CITES από τη χώρα (επαν)εξαγωγής χρησιμοποιήθηκε για (επαν)εξαγωγή μετά την τελευταία ημέρα ισχύος του ή εάν η ημερομηνία εισόδου στην Ένωση υπερβαίνει τους έξι μήνες από την ημερομηνία έκδοσης.

3.

Πλήρες ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του πραγματικού εισαγωγέα και όχι του αντιπροσώπου του. Παραμένει κενό στα πιστοποιητικά προσωπικής ιδιοκτησίας.

5.

Παραμένει κενό στα πιστοποιητικά προσωπικής ιδιοκτησίας.

6.

Για τα ζώντα δείγματα ειδών του παραρτήματος Α που δεν έχουν εκτραφεί σε αιχμαλωσία ή αναπαραχθεί τεχνητά, η αρχή έκδοσης έχει δικαίωμα να καθορίσει τον τόπο φύλαξής τους αναφέροντας τις σχετικές λεπτομέρειες σε αυτό το τετραγωνίδιο. Οποιαδήποτε μετακίνηση προς άλλη τοποθεσία, εκτός από περιπτώσεις επείγουσας κτηνιατρικής περίθαλψης και εφόσον τα δείγματα επιστρέφονται αμέσως στον εγκεκριμένο από τις αρχές τόπο διαμονής, υπόκειται σε προγενέστερη έγκριση από το αρμόδιο διαχειριστικό όργανο.

8.

Η περιγραφή πρέπει να είναι όσο το δυνατό ακριβέστερη και να περιλαμβάνει κωδικό τριών γραμμάτων σύμφωνα με το παράρτημα VII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους.

9/10.

Οι μονάδες ποσότητας ή/και καθαρής μάζας επιλέγονται σύμφωνα με αυτές του παραρτήματος VII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006.

11.

Συμπληρώνεται ο αριθμός του προσαρτήματος CITES (I, II ή III) στο οποίο περιλαμβάνεται το είδος κατά την ημερομηνία έκδοσης της άδειας ή του πιστοποιητικού.

12.

Συμπληρώνεται το γράμμα του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 (Α, Β ή Γ) στο οποίο περιλαμβάνεται το είδος κατά την ημερομηνία έκδοσης της άδειας ή του πιστοποιητικού.

13.

Για να δηλωθεί η πηγή, χρησιμοποιείται ένας από τους ακόλουθους κωδικούς:

W

Ζώα που έχουν αποσπασθεί από το φυσικό τους περιβάλλον

R

Δείγματα ζώων που ανατράφηκαν σε ελεγχόμενο περιβάλλον, τα οποία έχουν αποσπασθεί ως αυγά ή νεαρά ζώα από το φυσικό περιβάλλον, όπου διαφορετικά θα είχαν πολύ μικρή πιθανότητα να επιβιώσουν ως την ενηλικίωση

D

Ζώα του παραρτήματος Α που εκτράφηκαν σε αιχμαλωσία για εμπορικούς σκοπούς σε επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στο μητρώο της Γραμματείας CITES, σύμφωνα με το ψήφισμα Conf. 12.10 (Rev. CoP15), και φυτά του παραρτήματος Α τεχνητά αναπαραχθέντα για εμπορικούς σκοπούς σύμφωνα με το κεφάλαιο XIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006, καθώς και μέρη και παράγωγά τους

A

Φυτά του παραρτήματος Α τεχνητά αναπαραχθέντα για μη εμπορικούς σκοπούς και φυτά των παραρτημάτων Β και Γ, τεχνητά αναπαραχθέντα σύμφωνα με το κεφάλαιο XIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006, καθώς και μέρη και παράγωγά τους

C

Ζώα που έχουν εκτραφεί σε αιχμαλωσία σύμφωνα με το κεφάλαιο XIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006, καθώς και μέρη και παράγωγά τους

F

Ζώα γεννημένα σε αιχμαλωσία, αλλά για τα οποία δεν ικανοποιούνται τα κριτήρια του κεφαλαίου XIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006, καθώς και μέρη και παράγωγά τους

I

Κατασχεθέντα ή δημευμένα δείγματα (1)

O

Προσυμβασιακά δείγματα (1)

U

Πηγή άγνωστη (να αιτιολογηθεί)

14.

Για να δηλωθεί ο σκοπός για τον οποίο (επαν)εξάγονται/εισάγονται τα δείγματα, χρησιμοποιείται ένας από τους ακόλουθους κωδικούς:

B

Εκτροφή σε αιχμαλωσία ή τεχνητή αναπαραγωγή

E

Εκπαιδευτικοί σκοποί

G

Βοτανικοί κήποι

H

Κυνηγετικά τρόπαια

L

Λόγοι τήρησης της νομοθεσίας/δικαστικοί λόγοι/ιατροδικαστικοί λόγοι

M

Ιατρικοί σκοποί (συμπεριλαμβανομένης της βιοϊατρικής έρευνας)

N

Επανεισαγωγή ή εισαγωγή στο φυσικό περιβάλλον

P

Προσωπικοί λόγοι

Q

Τσίρκα και περιοδεύουσες εκθέσεις

S

Επιστημονικοί σκοποί

T

Εμπορικοί σκοποί

Z

Ζωολογικοί κήποι

15 έως 17.

Χώρα καταγωγής είναι η χώρα στην οποία τα δείγματα αφαιρέθηκαν από το φυσικό τους περιβάλλον, γεννήθηκαν και εκτράφηκαν σε αιχμαλωσία ή αναπαράχθηκαν τεχνητά. Όταν πρόκειται για τρίτη χώρα, τα τετραγωνίδια 16 και 17 πρέπει να περιέχουν λεπτομέρειες της σχετικής άδειας. Όπου δείγματα προερχόμενα από ένα κράτος μέλος της Ένωσης εξάγονται από ένα άλλο, στο τετραγωνίδιο 15 σημειώνεται μόνο το όνομα του κράτους μέλους καταγωγής.

18 έως 20.

Χώρα τελευταίας επανεξαγωγής είναι, όταν πρόκειται για πιστοποιητικό επανεξαγωγής, η τρίτη χώρα επανεξαγωγής από την οποία εισήχθησαν τα δείγματα πριν επανεξαχθούν από την Ένωση. Όταν πρόκειται για άδεια εισαγωγής, είναι η τρίτη χώρα επανεξαγωγής από την οποία πρόκειται να εισαχθούν τα δείγματα. Τα τετραγωνίδια 19 και 20 πρέπει να περιλαμβάνουν λεπτομερή στοιχεία του σχετικού πιστοποιητικού επανεξαγωγής.

21.

Η επιστημονική ονομασία πρέπει να είναι σύμφωνη με τις πρότυπες αναφορές ονοματολογίας του παραρτήματος VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006.

23 έως 25.

Για υπηρεσιακή χρήση μόνο.

26.

Ο εισαγωγέας/(επαν)εξαγωγέας ή ο αντιπρόσωπός του οφείλουν, όπου ενδείκνυται, να αναφέρουν τον αριθμό της φορτωτικής ή του δελτίου αεροπορικής αποστολής.

27.

Συμπληρώνεται από το τελωνείο εισαγωγής στην Ένωση ή από το τελωνείο (επαν)εξαγωγής, αναλόγως. Σε περίπτωση εισαγωγής, το πρωτότυπο (έντυπο αριθ. 1) πρέπει να επιστρέφεται στο διαχειριστικό όργανο του εν λόγω κράτους μέλους και το αντίγραφο για τον κάτοχο (έντυπο αριθ. 2) στον εισαγωγέα. Σε περίπτωση (επαν)εξαγωγής, το αντίγραφο προς επιστροφή από το τελωνείο στην εκδίδουσα αρχή (έντυπο αριθ. 3) πρέπει να επιστρέφεται στο διαχειριστικό όργανο του εν λόγω κράτους μέλους και το πρωτότυπο (έντυπο αριθ. 1) και το αντίγραφο για τον κάτοχο (έντυπο αριθ. 2) στον (επαν)εξαγωγέα.

Image

Οδηγίες και επεξηγήσεις

1.

Πλήρες ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του πραγματικού εξαγωγέα/επανεξαγωγέα και όχι του αντιπροσώπου του. Όσον αφορά τα πιστοποιητικά προσωπικής ιδιοκτησίας, το πλήρες ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του νόμιμου ιδιοκτήτη.

2.

Η περίοδος ισχύος μιας άδειας εξαγωγής ή πιστοποιητικού επανεξαγωγής δεν θα υπερβαίνει τους έξι μήνες και μιας άδειας εισαγωγής τους δώδεκα μήνες. Η περίοδος ισχύος του πιστοποιητικού προσωπικής ιδιοκτησίας δεν θα υπερβαίνει τα τρία έτη. Μετά την τελευταία ημέρα ισχύος του, αυτό το έγγραφο είναι άκυρο, και το πρωτότυπο και όλα τα αντίγραφά του πρέπει αμέσως να επιστρέφονται από τον κάτοχο στο διαχειριστικό όργανο που τα εξέδωσε. Μια άδεια εισαγωγής δεν ισχύει όταν το αντίστοιχο έγγραφο CITES από τη χώρα (επαν)εξαγωγής χρησιμοποιήθηκε για (επαν)εξαγωγή μετά την τελευταία ημέρα ισχύος του ή εάν η ημερομηνία εισόδου στην Ένωση υπερβαίνει τους έξι μήνες από την ημερομηνία έκδοσης.

3.

Πλήρες ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του πραγματικού εισαγωγέα και όχι του αντιπροσώπου του. Παραμένει κενό στα πιστοποιητικά προσωπικής ιδιοκτησίας.

5.

Παραμένει κενό στα πιστοποιητικά προσωπικής ιδιοκτησίας.

6.

Για τα ζώντα δείγματα ειδών του παραρτήματος Α που δεν έχουν εκτραφεί σε αιχμαλωσία ή αναπαραχθεί τεχνητά, η αρχή έκδοσης έχει δικαίωμα να καθορίσει τον τόπο φύλαξής τους αναφέροντας τις σχετικές λεπτομέρειες σε αυτό το τετραγωνίδιο. Οποιαδήποτε μετακίνηση προς άλλη τοποθεσία, εκτός από περιπτώσεις επείγουσας κτηνιατρικής περίθαλψης και εφόσον τα δείγματα επιστρέφονται αμέσως στον εγκεκριμένο από τις αρχές τόπο διαμονής, υπόκειται σε προγενέστερη έγκριση από το αρμόδιο διαχειριστικό όργανο.

8.

Η περιγραφή πρέπει να είναι όσο το δυνατό ακριβέστερη και να περιλαμβάνει κωδικό τριών γραμμάτων σύμφωνα με το παράρτημα VII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους.

9/10.

Οι μονάδες ποσότητας ή/και καθαρής μάζας επιλέγονται σύμφωνα με αυτές του παραρτήματος VII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006.

11.

Συμπληρώνεται ο αριθμός του προσαρτήματος CITES (I, II ή III) στο οποίο περιλαμβάνεται το είδος κατά την ημερομηνία έκδοσης της άδειας ή του πιστοποιητικού.

12.

Συμπληρώνεται το γράμμα του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 (Α, Β ή Γ) στο οποίο περιλαμβάνεται το είδος κατά την ημερομηνία έκδοσης της αδείας/του πιστοποιητικού.

13.

Για να δηλωθεί η πηγή, χρησιμοποιείται ένας από τους ακόλουθους κωδικούς:

W

Ζώα που έχουν αποσπασθεί από το φυσικό τους περιβάλλον

R

Δείγματα ζώων που ανατράφηκαν σε ελεγχόμενο περιβάλλον, τα οποία έχουν αποσπασθεί ως αυγά ή νεαρά ζώα από το φυσικό περιβάλλον, όπου διαφορετικά θα είχαν πολύ μικρή πιθανότητα να επιβιώσουν ως την ενηλικίωση

D

Ζώα του παραρτήματος Α που εκτράφηκαν σε αιχμαλωσία για εμπορικούς σκοπούς σε επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στο μητρώο της Γραμματείας CITES, σύμφωνα με το ψήφισμα Conf. 12.10 (Rev. CoP15), και φυτά του παραρτήματος Α τεχνητά αναπαραχθέντα για εμπορικούς σκοπούς σύμφωνα με το κεφάλαιο XIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006, καθώς και μέρη και παράγωγά τους

A

Φυτά του παραρτήματος Α τεχνητά αναπαραχθέντα για μη εμπορικούς σκοπούς και φυτά των παραρτημάτων Β και Γ, τεχνητά αναπαραχθέντα σύμφωνα με το κεφάλαιο XIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006, καθώς και μέρη και παράγωγά τους

C

Ζώα που έχουν εκτραφεί σε αιχμαλωσία σύμφωνα με το κεφάλαιο XIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006, καθώς και μέρη και παράγωγά τους

F

Ζώα γεννημένα σε αιχμαλωσία, αλλά για τα οποία δεν ικανοποιούνται τα κριτήρια του κεφαλαίου XIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006, καθώς και μέρη και παράγωγά τους

I

Κατασχεθέντα ή δημευμένα δείγματα (2)

O

Προσυμβασιακά δείγματα (2)

U

Πηγή άγνωστη (να αιτιολογηθεί)

14.

Για να δηλωθεί ο σκοπός για τον οποίο (επαν)εξάγονται/εισάγονται τα δείγματα, χρησιμοποιείται ένας από τους ακόλουθους κωδικούς:

B

Εκτροφή σε αιχμαλωσία ή τεχνητή αναπαραγωγή

E

Εκπαιδευτικοί σκοποί

G

Βοτανικοί κήποι

H

Κυνηγετικά τρόπαια

L

Λόγοι τήρησης της νομοθεσίας/δικαστικοί λόγοι/ιατροδικαστικοί λόγοι

M

Ιατρικοί σκοποί (συμπεριλαμβανομένης της βιοϊατρικής έρευνας)

N

Επανεισαγωγή ή εισαγωγή στο φυσικό περιβάλλον

P

Προσωπικοί λόγοι

Q

Τσίρκα και περιοδεύουσες εκθέσεις

S

Επιστημονικοί σκοποί

T

Εμπορικοί σκοποί

Z

Ζωολογικοί κήποι

15 έως 17.

Χώρα καταγωγής είναι η χώρα στην οποία τα δείγματα αφαιρέθηκαν από το φυσικό τους περιβάλλον, γεννήθηκαν και εκτράφηκαν σε αιχμαλωσία ή αναπαράχθηκαν τεχνητά. Όταν πρόκειται για τρίτη χώρα, τα τετραγωνίδια 16 και 17 πρέπει να περιέχουν λεπτομέρειες της σχετικής άδειας. Όπου δείγματα προερχόμενα από ένα κράτος μέλος της Ένωσης εξάγονται από ένα άλλο, στο τετραγωνίδιο 15 σημειώνεται μόνο το όνομα του κράτους μέλους καταγωγής.

18 έως 20.

Χώρα τελευταίας επανεξαγωγής είναι, όταν πρόκειται για πιστοποιητικό επανεξαγωγής, η τρίτη χώρα επανεξαγωγής από την οποία εισήχθησαν τα δείγματα πριν επανεξαχθούν από την Ένωση. Όταν πρόκειται για άδεια εισαγωγής, είναι η τρίτη χώρα επανεξαγωγής από την οποία πρόκειται να εισαχθούν τα δείγματα. Τα τετραγωνίδια 19 και 20 πρέπει να περιλαμβάνουν λεπτομερή στοιχεία του σχετικού πιστοποιητικού επανεξαγωγής.

21.

Η επιστημονική ονομασία πρέπει να είναι σύμφωνη με τις πρότυπες αναφορές ονοματολογίας του παραρτήματος VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006.

23 έως 25.

Για υπηρεσιακή χρήση μόνο.

26.

Ο εισαγωγέας/(επαν)εξαγωγέας ή ο αντιπρόσωπός του οφείλουν, όπου ενδείκνυται, να αναφέρουν τον αριθμό της φορτωτικής ή του δελτίου αεροπορικής αποστολής.

27.

Συμπληρώνεται από το τελωνείο εισαγωγής στην Ένωση ή από το τελωνείο (επαν)εξαγωγής, αναλόγως. Σε περίπτωση εισαγωγής, το πρωτότυπο (έντυπο αριθ. 1) πρέπει να επιστρέφεται στο διαχειριστικό όργανο του εν λόγω κράτους μέλους και το αντίγραφο για τον κάτοχο (έντυπο αριθ. 2) στον εισαγωγέα. Σε περίπτωση (επαν)εξαγωγής, το αντίγραφο προς επιστροφή από το τελωνείο στην εκδίδουσα αρχή (έντυπο αριθ. 3) πρέπει να επιστρέφεται στο διαχειριστικό όργανο του εν λόγω κράτους μέλους και το πρωτότυπο (έντυπο αριθ. 1) και το αντίγραφο για τον κάτοχο (έντυπο αριθ. 2) στον (επαν)εξαγωγέα.

Image

Οδηγίες και επεξηγήσεις

1.

Πλήρες ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του πραγματικού εξαγωγέα/επανεξαγωγέα και όχι του αντιπροσώπου του. Όσον αφορά τα πιστοποιητικά προσωπικής ιδιοκτησίας, το πλήρες ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του νόμιμου ιδιοκτήτη.

2.

Η περίοδος ισχύος μιας άδειας εξαγωγής ή πιστοποιητικού επανεξαγωγής δεν θα υπερβαίνει τους έξι μήνες και μιας άδειας εισαγωγής τους δώδεκα μήνες. Η περίοδος ισχύος του πιστοποιητικού προσωπικής ιδιοκτησίας δεν υπερβαίνει τα τρία έτη. Μετά την τελευταία ημέρα ισχύος του, αυτό το έγγραφο είναι άκυρο και το πρωτότυπο και όλα τα αντίγραφά του πρέπει αμέσως να επιστρέφονται από τον κάτοχο στο διαχειριστικό όργανο που τα εξέδωσε. Μια άδεια εισαγωγής δεν ισχύει όταν το αντίστοιχο έγγραφο CITES από τη χώρα (επαν)εξαγωγής χρησιμοποιήθηκε για (επαν)εξαγωγή μετά την τελευταία ημέρα ισχύος του ή εάν η ημερομηνία εισόδου στην Ένωση υπερβαίνει τους έξι μήνες από την ημερομηνία έκδοσης.

3.

Πλήρες ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του πραγματικού εισαγωγέα και όχι του αντιπροσώπου του. Παραμένει κενό στα πιστοποιητικά προσωπικής ιδιοκτησίας.

5.

Παραμένει κενό στα πιστοποιητικά προσωπικής ιδιοκτησίας.

6.

Για τα ζώντα δείγματα ειδών του παραρτήματος Α που δεν έχουν εκτραφεί σε αιχμαλωσία ή αναπαραχθεί τεχνητά, η αρχή έκδοσης έχει δικαίωμα να καθορίσει τον τόπο φύλαξής τους αναφέροντας τις σχετικές λεπτομέρειες σε αυτό το τετραγωνίδιο. Οποιαδήποτε μετακίνηση προς άλλη τοποθεσία, εκτός από περιπτώσεις επείγουσας κτηνιατρικής περίθαλψης και εφόσον τα δείγματα επιστρέφονται αμέσως στον εγκεκριμένο από τις αρχές τόπο διαμονής, υπόκειται σε προγενέστερη έγκριση από το αρμόδιο διαχειριστικό όργανο.

8.

Η περιγραφή πρέπει να είναι όσο το δυνατό ακριβέστερη και να περιλαμβάνει κωδικό τριών γραμμάτων σύμφωνα με το παράρτημα VII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους.

9/10.

Οι μονάδες ποσότητας ή/και καθαρής μάζας επιλέγονται σύμφωνα με αυτές του παραρτήματος VII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006.

11.

Συμπληρώνεται ο αριθμός του προσαρτήματος CITES (I, II ή III) στο οποίο περιλαμβάνεται το είδος κατά την ημερομηνία έκδοσης της άδειας/του πιστοποιητικού.

12.

Συμπληρώνεται το γράμμα του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 (Α, Β ή Γ) στο οποίο περιλαμβάνεται το είδος κατά την ημερομηνία έκδοσης της άδειας/του πιστοποιητικού.

13.

Για να δηλωθεί η πηγή, χρησιμοποιείται ένας από τους ακόλουθους κωδικούς:

W

Ζώα που έχουν αποσπασθεί από το φυσικό τους περιβάλλον

R

Δείγματα ζώων που ανατράφηκαν σε ελεγχόμενο περιβάλλον, τα οποία έχουν αποσπασθεί ως αυγά ή νεαρά ζώα από το φυσικό περιβάλλον, όπου διαφορετικά θα είχαν πολύ μικρή πιθανότητα να επιβιώσουν ως την ενηλικίωση

D

Ζώα του παραρτήματος Α που εκτράφηκαν σε αιχμαλωσία για εμπορικούς σκοπούς σε επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στο μητρώο της Γραμματείας CITES, σύμφωνα με το ψήφισμα Conf. 12.10 (Rev. CoP15), και φυτά του παραρτήματος Α τεχνητά αναπαραχθέντα για εμπορικούς σκοπούς σύμφωνα με το κεφάλαιο XIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006, καθώς και μέρη και παράγωγά τους

A

Φυτά του παραρτήματος Α τεχνητά αναπαραχθέντα για μη εμπορικούς σκοπούς και φυτά των παραρτημάτων Β και Γ, τεχνητά αναπαραχθέντα σύμφωνα με το κεφάλαιο XIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006, καθώς και μέρη και παράγωγά τους

C

Ζώα που έχουν εκτραφεί σε αιχμαλωσία σύμφωνα με το κεφάλαιο XIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006, καθώς και μέρη και παράγωγά τους

F

Ζώα γεννημένα σε αιχμαλωσία, αλλά για τα οποία δεν ικανοποιούνται τα κριτήρια του κεφαλαίου XIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006, καθώς και μέρη και παράγωγά τους

I

Κατασχεθέντα ή δημευμένα δείγματα (3)

O

Προσυμβασιακά δείγματα (3)

U

Πηγή άγνωστη (να αιτιολογηθεί)

14.

Για να δηλωθεί ο σκοπός για τον οποίο (επαν)εξάγονται/εισάγονται τα δείγματα, χρησιμοποιείται ένας από τους ακόλουθους κωδικούς:

B

Εκτροφή σε αιχμαλωσία ή τεχνητή αναπαραγωγή

E

Εκπαιδευτικοί σκοποί

G

Βοτανικοί κήποι

H

Κυνηγετικά τρόπαια

L

Λόγοι τήρησης της νομοθεσίας/δικαστικοί λόγοι/ιατροδικαστικοί λόγοι

M

Ιατρικοί σκοποί (συμπεριλαμβανομένης της βιοϊατρικής έρευνας)

N

Επανεισαγωγή ή εισαγωγή στο φυσικό περιβάλλον

P

Προσωπικοί λόγοι

Q

Τσίρκα και περιοδεύουσες εκθέσεις

S

Επιστημονικοί σκοποί

T

Εμπορικοί σκοποί

Z

Ζωολογικοί κήποι

15 έως 17.

Χώρα καταγωγής είναι η χώρα στην οποία τα δείγματα αφαιρέθηκαν από το φυσικό τους περιβάλλον, γεννήθηκαν και εκτράφηκαν σε αιχμαλωσία ή αναπαράχθηκαν τεχνητά. Όταν πρόκειται για τρίτη χώρα, τα τετραγωνίδια 16 και 17 πρέπει να περιέχουν λεπτομέρειες της σχετικής άδειας. Όπου δείγματα προερχόμενα από ένα κράτος μέλος της Ένωσης εξάγονται από ένα άλλο, στο τετραγωνίδιο 15 σημειώνεται μόνο το όνομα του κράτους μέλους καταγωγής.

18 έως 20.

Χώρα τελευταίας επανεξαγωγής είναι, όταν πρόκειται για πιστοποιητικό επανεξαγωγής, η τρίτη χώρα επανεξαγωγής από την οποία εισήχθησαν τα δείγματα πριν επανεξαχθούν από την Ένωση. Όταν πρόκειται για άδεια εισαγωγής, είναι η τρίτη χώρα επανεξαγωγής από την οποία πρόκειται να εισαχθούν τα δείγματα. Τα τετραγωνίδια 19 και 20 πρέπει να περιέχουν λεπτομερή στοιχεία του σχετικού πιστοποιητικού επανεξαγωγής.

21.

Η επιστημονική ονομασία πρέπει να είναι σύμφωνη με τις πρότυπες αναφορές ονοματολογίας του παραρτήματος VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006.

23 έως 25.

Για υπηρεσιακή χρήση μόνο.

26.

Ο εισαγωγέας/(επαν)εξαγωγέας ή ο αντιπρόσωπός του οφείλουν, όπου ενδείκνυται, να αναφέρουν τον αριθμό της φορτωτικής ή του δελτίου αεροπορικής αποστολής.

27.

Συμπληρώνεται από το τελωνείο εισαγωγής στην Ένωση ή από το τελωνείο (επαν)εξαγωγής, αναλόγως. Σε περίπτωση εισαγωγής, το πρωτότυπο (έντυπο αριθ. 1) πρέπει να επιστρέφεται στο διαχειριστικό όργανο του εν λόγω κράτους μέλους και το αντίγραφο για τον κάτοχο (έντυπο αριθ. 2) στον εισαγωγέα. Σε περίπτωση (επαν)εξαγωγής, το αντίγραφο προς επιστροφή από το τελωνείο στην εκδίδουσα αρχή (έντυπο αριθ. 3) πρέπει να επιστρέφεται στο διαχειριστικό όργανο του εν λόγω κράτους μέλους και το πρωτότυπο (έντυπο αριθ. 1) και το αντίγραφο για τον κάτοχο (έντυπο αριθ. 2) στον (επαν)εξαγωγέα.

Image

Image

Οδηγίες και επεξηγήσεις

1.

Πλήρες ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του εξαγωγέα/επανεξαγωγέα και όχι του αντιπροσώπου του. Όσον αφορά τα πιστοποιητικά προσωπικής ιδιοκτησίας, το πλήρες ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του νόμιμου ιδιοκτήτη.

2.

Δεν συμπληρώνεται.

3.

Πλήρες ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του πραγματικού εισαγωγέα και όχι του αντιπροσώπου του. Παραμένει κενό στα πιστοποιητικά προσωπικής ιδιοκτησίας.

5.

Παραμένει κενό στα πιστοποιητικά προσωπικής ιδιοκτησίας.

6.

Συμπληρώνεται μόνο στο έντυπο της αίτησης σε περίπτωση ζωντανών δειγμάτων ειδών του παραρτήματος Α, εκτός των δειγμάτων που έχουν εκτραφεί σε αιχμαλωσία ή έχουν αναπαραχθεί τεχνητά.

8.

Η περιγραφή πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερη και να περιλαμβάνει κωδικό τριών γραμμάτων σύμφωνα με το παράρτημα VII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους.

9/10.

Οι μονάδες ποσότητας ή/και καθαρής μάζας επιλέγονται σύμφωνα με αυτές του παραρτήματος VII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006.

11.

Συμπληρώνεται ο αριθμός του προσαρτήματος CITES (I, II ή III) στο οποίο περιλαμβάνεται το είδος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την άδεια ή το πιστοποιητικό.

12.

Συμπληρώνεται το γράμμα του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 (Α, Β ή Γ) στο οποίο περιλαμβάνεται το είδος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

13.

Για να δηλωθεί η πηγή, χρησιμοποιείται ένας από τους ακόλουθους κωδικούς:

W

Ζώα που έχουν αποσπασθεί από το φυσικό τους περιβάλλον

R

Δείγματα ζώων που ανατράφηκαν σε ελεγχόμενο περιβάλλον, τα οποία έχουν αποσπασθεί ως αυγά ή νεαρά ζώα από το φυσικό περιβάλλον, όπου διαφορετικά θα είχαν πολύ μικρή πιθανότητα να επιβιώσουν ως την ενηλικίωση

D

Ζώα του παραρτήματος Α που εκτράφηκαν σε αιχμαλωσία για εμπορικούς σκοπούς σε επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στο μητρώο της Γραμματείας CITES, σύμφωνα με το ψήφισμα Conf. 12.10 (Rev. CoP15), και φυτά του παραρτήματος Α τεχνητά αναπαραχθέντα για εμπορικούς σκοπούς σύμφωνα με το κεφάλαιο XIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006, καθώς και μέρη και παράγωγά τους

A

Φυτά του παραρτήματος Α τεχνητά αναπαραχθέντα για μη εμπορικούς σκοπούς και φυτά των παραρτημάτων Β και Γ, τεχνητά αναπαραχθέντα σύμφωνα με το κεφάλαιο XIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006, καθώς και μέρη και παράγωγά τους

C

Ζώα που έχουν εκτραφεί σε αιχμαλωσία σύμφωνα με το κεφάλαιο XIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006, καθώς και μέρη και παράγωγά τους

F

Ζώα γεννημένα σε αιχμαλωσία, αλλά για τα οποία δεν ικανοποιούνται τα κριτήρια του κεφαλαίου XIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006, καθώς και μέρη και παράγωγά τους

I

Κατασχεθέντα ή δημευμένα δείγματα (4)

O

Προσυμβασιακά δείγματα (4)

U

Πηγή άγνωστη (να αιτιολογηθεί)

14.

Για να δηλωθεί ο σκοπός για τον οποίο (επαν)εξάγονται/εισάγονται τα δείγματα, χρησιμοποιείται ένας από τους ακόλουθους κωδικούς:

B

Εκτροφή σε αιχμαλωσία ή τεχνητή αναπαραγωγή

E

Εκπαιδευτικοί σκοποί

G

Βοτανικοί κήποι

H

Κυνηγετικά τρόπαια

L

Λόγοι τήρησης της νομοθεσίας/δικαστικοί λόγοι/ιατροδικαστικοί λόγοι

M

Ιατρικοί σκοποί (συμπεριλαμβανομένης της βιοϊατρικής έρευνας)

N

Επανεισαγωγή ή εισαγωγή στο φυσικό περιβάλλον

P

Προσωπικοί λόγοι

Q

Τσίρκα και περιοδεύουσες εκθέσεις

S

Επιστημονικοί σκοποί

T

Εμπορικοί σκοποί

Z

Ζωολογικοί κήποι

15 έως 17.

Χώρα καταγωγής είναι η χώρα στην οποία τα δείγματα αφαιρέθηκαν από το φυσικό τους περιβάλλον, γεννήθηκαν και εκτράφηκαν σε αιχμαλωσία ή αναπαράχθηκαν τεχνητά. Όταν πρόκειται για τρίτη χώρα, τα τετραγωνίδια 16 και 17 πρέπει να περιέχουν λεπτομέρειες της σχετικής άδειας. Όπου δείγματα προερχόμενα από ένα κράτος μέλος της Ένωσης εξάγονται από ένα άλλο, στο τετραγωνίδιο 15 σημειώνεται μόνο το όνομα του κράτους μέλους καταγωγής.

18 έως 20.

Χώρα τελευταίας επανεξαγωγής είναι, όταν πρόκειται για πιστοποιητικό επανεξαγωγής, η τρίτη χώρα επανεξαγωγής από την οποία εισήχθησαν τα δείγματα πριν επανεξαχθούν από την Ένωση. Όταν πρόκειται για άδεια εισαγωγής, είναι η τρίτη χώρα επανεξαγωγής από την οποία πρόκειται να εισαχθούν τα δείγματα. Τα τετραγωνίδια 19 και 20 πρέπει να περιέχουν λεπτομερή στοιχεία του σχετικού πιστοποιητικού επανεξαγωγής.

21.

Η επιστημονική ονομασία πρέπει να συμφωνεί με τις πρότυπες αναφορές ονοματολογίας του παραρτήματος VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006.

23.

Να παρασχεθούν κατά το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες και να αιτιολογηθούν τυχόν παραλείψεις των πληροφοριών που απαιτούνται με βάση τα ανωτέρω.


(1)  Ο εν λόγω κωδικός χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με άλλο κωδικό πηγής.

(2)  Ο εν λόγω κωδικός χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με άλλο κωδικό πηγής.

(3)  Ο εν λόγω κωδικός χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με άλλο κωδικό πηγής.

(4)  Ο εν λόγω κωδικός χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με άλλο κωδικό πηγής.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Image

Οδηγίες και επεξηγήσεις

1.

Πλήρες ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του εισαγωγέα ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.

4.

Χώρα καταγωγής είναι η χώρα στην οποία τα δείγματα αφαιρέθηκαν από το φυσικό τους περιβάλλον, γεννήθηκαν και εκτράφηκαν σε αιχμαλωσία ή αναπαράχθηκαν τεχνητά.

5.

Εφαρμόζεται μόνον όταν η χώρα από την οποία εισάγονται τα δείγματα δεν είναι η χώρα καταγωγής.

6.

Η περιγραφή πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερη.

9.

Η επιστημονική ονομασία πρέπει να είναι η ονομασία που χρησιμοποιείται στο παράρτημα Γ ή Δ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97.

10.

Για τα είδη που περιέχονται στο προσάρτημα III της σύμβασης CITES σημειώνεται «III».

12.

Σημειώνεται το γράμμα (Γ ή Δ) του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 στο οποίο περιέχονται τα εν λόγω είδη.

13.

Ο εισαγωγέας οφείλει να υποβάλει στο μεθοριακό τελωνείο εισαγωγής στην Ένωση το υπογεγραμμένο πρωτότυπο (έντυπο αριθ. 1) και το «αντίγραφο για τον εισαγωγέα» (έντυπο αριθ. 2), όπου χρειάζεται μαζί με τα δικαιολογητικά του προσαρτήματος III CITES από τη χώρα (επαν)εξαγωγής.

14.

Το τελωνείο αποστέλλει το σφραγισμένο πρωτότυπο (έντυπο αριθ. 1) στο διαχειριστικό όργανο της χώρας του και επιστρέφει το σφραγισμένο «αντίγραφο για τον εισαγωγέα» (έντυπο αριθ. 2) στον εισαγωγέα ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του.

Image

Οδηγίες και επεξηγήσεις

1.

Πλήρες ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του εισαγωγέα ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.

4.

Χώρα καταγωγής είναι η χώρα στην οποία τα δείγματα αφαιρέθηκαν από το φυσικό τους περιβάλλον, γεννήθηκαν και εκτράφηκαν σε αιχμαλωσία ή αναπαράχθηκαν τεχνητά.

5.

Εφαρμόζεται μόνον όταν η χώρα από την οποία εισάγονται τα δείγματα δεν είναι η χώρα καταγωγής.

6.

Η περιγραφή πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερη.

9.

Η επιστημονική ονομασία πρέπει να είναι η ονομασία που χρησιμοποιείται στο παράρτημα Γ ή Δ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97.

10.

Για τα είδη που περιέχονται στο προσάρτημα III της σύμβασης CITES σημειώνεται «III».

12.

Σημειώνεται το γράμμα (Γ ή Δ) του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 στο οποίο περιέχονται τα εν λόγω είδη.

13.

Ο εισαγωγέας οφείλει να υποβάλλει στο μεθοριακό τελωνείο εισαγωγής στην Ένωση το υπογεγραμμένο πρωτότυπο (έντυπο αριθ. 1) και το «αντίγραφο για τον εισαγωγέα» (έντυπο αριθ. 2), όπου χρειάζεται μαζί με τα δικαιολογητικά του προσαρτήματος III CITES από τη χώρα (επαν)εξαγωγής.

14.

Το τελωνείο αποστέλλει το σφραγισμένο πρωτότυπο (έντυπο αριθ. 1) στο διαχειριστικό όργανο της χώρας του και επιστρέφει το σφραγισμένο «αντίγραφο για τον εισαγωγέα» (έντυπο αριθ. 2) στον εισαγωγέα ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Image

Οδηγίες και επεξηγήσεις

1.

Το διαχειριστικό όργανο που είναι αρμόδιο για την έκδοση του παρόντος πιστοποιητικού οφείλει να αποδίδει σε αυτό έναν αποκλειστικό αριθμό.

2.

Η ημερομηνία λήξης της ισχύος του εγγράφου δεν θα πρέπει να είναι περισσότερο από τρία έτη από την ημερομηνία έκδοσης. Εφόσον η περιοδεύουσα έκθεση προέρχεται από τρίτη χώρα, η ημερομηνία λήξης δεν θα πρέπει να είναι μεταγενέστερη της αναφερόμενης στο ισότιμο πιστοποιητικό από τη χώρα αυτή.

3.

Συμπληρώνεται το πλήρες ονοματεπώνυμο, η μόνιμη διεύθυνση και η χώρα του ιδιοκτήτη του δείγματος που καλύπτει το παρόν πιστοποιητικό. Η απουσία υπογραφής του ιδιοκτήτη καθιστά το πιστοποιητικό άκυρο.

4.

Πρέπει να έχει ήδη εκτυπωθεί στο έντυπο η ονομασία, η διεύθυνση και η χώρα του εκδίδοντος διαχειριστικού οργάνου.

5.

Το συγκεκριμένο τετραγωνίδιο προεκτυπώνεται και αναφέρει την ισχύ του πιστοποιητικού για πολλαπλές διασυνοριακές διελεύσεις του δείγματος με την έκθεσή του, αποκλειστικά και μόνο, για λόγους έκθεσης των δειγμάτων στο κοινό σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 και για να διευκρινιστεί ότι το πιστοποιητικό δεν κατακρατείται αλλά παραμένει με το δείγμα ή τον ιδιοκτήτη του. Το τετραγωνίδιο αυτό μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να αιτιολογηθεί η παράλειψη ορισμένων πληροφοριών.

6.

Το τετραγωνίδιο αυτό προεκτυπώνεται κατά τρόπο που να αναφέρει ότι επιτρέπεται η διασυνοριακή διέλευση προς οιαδήποτε χώρα που αποδέχεται το συγκεκριμένο πιστοποιητικό στο πλαίσιο της εθνικής της νομοθεσίας.

7.

Το τετραγωνίδιο αυτό προεκτυπώνεται με τον κωδικό Q για τα τσίρκα και τις περιοδεύουσες εκθέσεις.

8.

Εφόσον απαιτείται, αναφέρεται ο αριθμός της σφραγίδας ασφαλείας στο τετραγωνίδιο 19.

9.

Η επιστημονική ονομασία πρέπει να συμφωνεί με τις πρότυπες αναφορές ονοματολογίας του παραρτήματος VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους.

10.

Περιγράψτε, κατά το δυνατόν ακριβέστερα, το δείγμα που καλύπτει το συγκεκριμένο πιστοποιητικό, συμπεριλαμβανομένων χαρακτηριστικών σημάνσεων (ετικετών, δακτυλίων, αποκλειστικών σημάνσεων κ.λπ.) που να επαρκούν ώστε οι αρχές της χώρας στην οποία εισέρχεται η έκθεση να είναι σε θέση να επαληθεύσουν ότι το πιστοποιητικό ανταποκρίνεται στο δείγμα που καλύπτει. Επιβάλλεται να αναφέρεται, κατά το δυνατόν, το φύλο και η ηλικία κατά τον χρόνο έκδοσης του πιστοποιητικού.

11.

Αναφέρατε τον συνολικό αριθμό των δειγμάτων. Στην περίπτωση των ζωντανών ζώων, υπό φυσιολογικές συνθήκες, θα πρέπει να είναι ένα. Εάν πρόκειται για περισσότερα από ένα δείγματα, δηλώστε «βλέπε επισυναπτόμενο κατάλογο απογραφής».

12.

Συμπληρώνεται ο αριθμός του προσαρτήματος της σύμβασης (I, II ή III) στο οποίο περιλαμβάνεται το είδος κατά την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού.

13.

Συμπληρώνεται το γράμμα του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 (Α, Β ή Γ) στο οποίο περιλαμβάνεται το είδος κατά την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού.

14.

Οι κάτωθι κωδικοί χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της πηγής. Το πιστοποιητικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δείγματα με κωδικό πηγής W, R, F ή U εφόσον δεν έχει αποκτηθεί ή εισαχθεί στην Ένωση πριν να καταστούν εφαρμοστέες οι διατάξεις σχετικά με τα είδη που αναφέρονται στα προσαρτήματα I, ΙΙ ή ΙΙΙ της σύμβασης ή του παραρτήματος Γ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3626/82 ή τα παραρτήματα Α, Β και Γ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 και χρησιμοποιείται επίσης ο κωδικός Ο.

W

Ζώα που έχουν αποσπασθεί από το φυσικό τους περιβάλλον

R

Δείγματα ζώων που ανατράφηκαν σε ελεγχόμενο περιβάλλον, τα οποία έχουν αποσπασθεί ως αυγά ή νεαρά ζώα από το φυσικό περιβάλλον, όπου διαφορετικά θα είχαν πολύ μικρή πιθανότητα να επιβιώσουν ως την ενηλικίωση

A

Φυτά του παραρτήματος Α τεχνητά αναπαραχθέντα για μη εμπορικούς σκοπούς και φυτά των παραρτημάτων Β και Γ, τεχνητά αναπαραχθέντα σύμφωνα με το κεφάλαιο XIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006, καθώς και μέρη και παράγωγά τους

C

Ζώα που έχουν εκτραφεί σε αιχμαλωσία σύμφωνα με το κεφάλαιο XIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006, καθώς και μέρη και παράγωγά τους

F

Ζώα γεννημένα σε αιχμαλωσία, αλλά για τα οποία δεν ικανοποιούνται τα κριτήρια του κεφαλαίου XIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006, καθώς και μέρη και παράγωγά τους

U

Πηγή άγνωστη (να αιτιολογηθεί)

O

Προσυμβασιακά δείγματα (μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με οποιονδήποτε άλλο κωδικό)

15/16.

Χώρα καταγωγής είναι η χώρα στην οποία τα δείγματα αφαιρέθηκαν από το φυσικό τους περιβάλλον, γεννήθηκαν και εκτράφηκαν σε αιχμαλωσία ή αναπαράχθηκαν τεχνητά. Όταν πρόκειται για τρίτη χώρα, το τετραγωνίδιο 16 πρέπει να περιέχει λεπτομέρειες της σχετικής άδειας. Όπου δείγματα προερχόμενα από ένα κράτος μέλος της Ένωσης εξάγονται από ένα άλλο, στο τετραγωνίδιο 15 σημειώνεται μόνο το όνομα του κράτους μέλους καταγωγής.

17.

Το συγκεκριμένο τετραγωνίδιο επιβάλλεται να περιλαμβάνει τον αριθμό καταχώρισης της έκθεσης.

18.

Καταχωρίζεται η ημερομηνία απόκτησης αποκλειστικά και μόνο για δείγματα τα οποία αποκτήθηκαν ή εισάχθηκαν στην Ένωση πριν αρχίσουν να ισχύουν για αυτά οι διατάξεις που αφορούν τα είδη που αναφέρονται στα προσαρτήματα I, ΙΙ ή ΙΙΙ της σύμβασης ή στο παράρτημα Γ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3626/82 ή στα παραρτήματα Α, Β και Γ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97.

19.

Συμπληρώνεται από τον υπάλληλο που εκδίδει το πιστοποιητικό. Ένα πιστοποιητικό μπορεί να εκδοθεί αποκλειστικά και μόνο από το διαχειριστικό όργανο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της η έκθεση και μόνο εφόσον ο ιδιοκτήτης της έκθεσης έχει μεριμνήσει ώστε να καταχωρισθούν όλες οι λεπτομέρειες του δείγματος από το διαχειριστικό όργανο. Σε περίπτωση έκθεσης προερχόμενης από τρίτη χώρα, πιστοποιητικό μπορεί να εκδοθεί μόνον από το διαχειριστικό όργανο της χώρας πρώτου προορισμού. Το ονοματεπώνυμο του εκδίδοντος υπαλλήλου πρέπει να αναγράφεται πλήρως. Η βούλα, η υπογραφή και, εφόσον απαιτείται, ο αριθμός της σφραγίδας ασφαλείας πρέπει να είναι ευανάγνωστα.

20.

Το τετραγωνίδιο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραπομπές στην εθνική νομοθεσία ή την αναφορά επιπλέον ειδικών προϋποθέσεων σχετικά με τη διασυνοριακή μετακίνηση εκ μέρους του εκδίδοντος διαχειριστικού οργάνου.

21.

Το συγκεκριμένο τετραγωνίδιο προεκτυπώνεται με αναφορά στο επισυναπτόμενο συμπληρωματικό φύλλο στο οποίο πρέπει να καταγράφονται όλες οι διασυνοριακές διελεύσεις.

Υπό την επιφύλαξη των στοιχείων του ως άνω σημείου 5, μόλις λήξει, το παρόν έγγραφο επιστρέφεται υποχρεωτικά στο διαχειριστικό όργανο που το εξέδωσε.

Ο κάτοχος ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του παραδίδουν το πρωτότυπο του πιστοποιητικού (έντυπο αριθ. 1) —και, όπου ισχύει, το πιστοποιητικό περιοδεύουσας έκθεσης που εκδόθηκε από τρίτη χώρα— για σκοπούς επαλήθευσης και υποβάλλουν το συνοδευτικό συμπληρωματικό φύλλο ή (στις περιπτώσεις για τις οποίες το πιστοποιητικό έχει εκδοθεί βάσει ισότιμου πιστοποιητικού από τρίτη χώρα) τα δύο συμπληρωματικά φύλλα και αντίγραφα αυτών στο τελωνειακό γραφείο που καθορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97. Το τελωνείο, μετά τη συμπλήρωση του συμπληρωματικού φύλλου ή των συμπληρωματικών φύλλων, επιστρέφει το πρωτότυπο αυτού του πιστοποιητικού (έντυπο αριθ. 1), το πρωτότυπο του πιστοποιητικού που εκδόθηκε από τρίτη χώρα (εφόσον υφίσταται) —και το συμπληρωματικό φύλλο ή τα συμπληρωματικά φύλλα— στον κάτοχο ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του και διαβιβάζει επικυρωμένο αντίγραφο του συμπληρωματικού φύλλου του πιστοποιητικού που εξέδωσε το διαχειριστικό όργανο του κράτους μέλους στο αντίστοιχο διαχειριστικό όργανο σύμφωνα με το άρθρο 45 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006.

Image

Image

Οδηγίες και επεξηγήσεις

3.

Συμπληρώνεται το πλήρες ονοματεπώνυμο, η μόνιμη διεύθυνση και η χώρα του ιδιοκτήτη του δείγματος που καλύπτει το παρόν πιστοποιητικό (και όχι του αντιπροσώπου του). Η απουσία υπογραφής του ιδιοκτήτη καθιστά το πιστοποιητικό άκυρο.

8.

Εφόσον απαιτείται, αναφέρεται ο αριθμός της σφραγίδας ασφαλείας στο τετραγωνίδιο 19.

9.

Η επιστημονική ονομασία πρέπει να συμφωνεί με τις πρότυπες αναφορές ονοματολογίας του παραρτήματος VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους.

10.

Περιγράψτε, κατά το δυνατόν ακριβέστερα, το δείγμα που καλύπτει το συγκεκριμένο πιστοποιητικό, συμπεριλαμβανομένων χαρακτηριστικών σημάνσεων (ετικετών, δακτυλίων, αποκλειστικών σημάνσεων κ.λπ.) που να επαρκούν ώστε οι αρχές της χώρας στην οποία εισέρχεται η έκθεση να είναι σε θέση να επαληθεύσουν ότι το πιστοποιητικό ανταποκρίνεται στο δείγμα που καλύπτει. Επιβάλλεται να αναφέρεται, κατά το δυνατόν, το φύλο και η ηλικία κατά τον χρόνο έκδοσης του πιστοποιητικού.

11.

Αναφέρατε το συνολικό αριθμό των δειγμάτων. Στην περίπτωση των ζωντανών ζώων, υπό φυσιολογικές συνθήκες, θα πρέπει να είναι ένα. Εάν πρόκειται για περισσότερα από ένα δείγματα, δηλώστε «βλέπε επισυναπτόμενο κατάλογο απογραφής».

12.

Συμπληρώνεται ο αριθμός του προσαρτήματος της σύμβασης (I, II ή III) στο οποίο περιλαμβάνεται το είδος κατά την ημερομηνία της αίτησης.

13.

Συμπληρώνεται το γράμμα του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 (Α, Β ή Γ) στο οποίο περιλαμβάνεται το είδος κατά την ημερομηνία της αίτησης.

14.

Οι κάτωθι κωδικοί χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της πηγής. Το πιστοποιητικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δείγματα με κωδικό πηγής W, R, F ή U εφόσον δεν έχει αποκτηθεί ή εισαχθεί στην Ένωση πριν να καταστούν εφαρμοστέες οι διατάξεις σχετικά με τα είδη που αναφέρονται στα προσαρτήματα I, ΙΙ ή ΙΙΙ της σύμβασης ή του παραρτήματος Γ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3626/82 ή τα παραρτήματα Α, Β και Γ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 και χρησιμοποιείται επίσης ο κωδικός Ο.

W

Ζώα που έχουν αποσπασθεί από το φυσικό τους περιβάλλον

R

Δείγματα ζώων που ανατρέφονται σε ελεγχόμενο περιβάλλον, τα οποία έχουν αποσπασθεί ως αυγά ή νεαρά ζώα από το φυσικό περιβάλλον, όπου διαφορετικά θα είχαν πολύ μικρή πιθανότητα να επιβιώσουν ως την ενηλικίωση

A

Φυτά του παραρτήματος Α τεχνητά αναπαραχθέντα για μη εμπορικούς σκοπούς και φυτά των παραρτημάτων Β και Γ, τεχνητά αναπαραχθέντα σύμφωνα με το κεφάλαιο XIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006, καθώς και μέρη και παράγωγά τους

C

Ζώα που έχουν εκτραφεί σε αιχμαλωσία σύμφωνα με το κεφάλαιο XIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006, καθώς και μέρη και παράγωγά τους

F

Ζώα γεννημένα σε αιχμαλωσία, αλλά για τα οποία δεν ικανοποιούνται τα κριτήρια του κεφαλαίου XIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006, καθώς και μέρη και παράγωγά τους

U

Πηγή άγνωστη (να αιτιολογηθεί)

O

Προσυμβασιακά δείγματα (μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με οποιονδήποτε άλλο κωδικό)

15/16.

Χώρα καταγωγής είναι η χώρα στην οποία τα δείγματα αφαιρέθηκαν από το φυσικό τους περιβάλλον, γεννήθηκαν και εκτράφηκαν σε αιχμαλωσία ή αναπαράχθηκαν τεχνητά. Όταν πρόκειται για τρίτη χώρα (δηλαδή χώρα εκτός ΕΕ), το τετραγωνίδιο 16 πρέπει να περιέχει λεπτομέρειες της σχετικής άδειας. Όπου δείγματα προερχόμενα από ένα κράτος μέλος της Ένωσης εξάγονται από ένα άλλο, στο τετραγωνίδιο 15 σημειώνεται μόνο το όνομα του κράτους μέλους καταγωγής.

17.

Το συγκεκριμένο τετραγωνίδιο επιβάλλεται να περιλαμβάνει τον αριθμό καταχώρισης της έκθεσης.

18.

Καταχωρίζεται η ημερομηνία απόκτησης αποκλειστικά και μόνο για δείγματα τα οποία αποκτήθηκαν ή εισάχθηκαν στην Ένωση πριν αρχίσουν να ισχύουν για αυτά οι διατάξεις που αφορούν στα είδη που αναφέρονται στα προσαρτήματα I, ΙΙ ή ΙΙΙ της σύμβασης ή στο παράρτημα Γ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3626/82 ή στα παραρτήματα Α, Β και Γ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97.

19.

Να παρασχεθούν κατά το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες και να αιτιολογηθούν τυχόν παραλείψεις των πληροφοριών που απαιτούνται με βάση τα ανωτέρω.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Image

Οδηγίες και επεξηγήσεις

1.

Πλήρες ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του κατόχου του πιστοποιητικού, όχι αντιπροσώπου του.

2.

Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που η άδεια εισαγωγής για τα εν λόγω δείγματα προκαθορίζει τον τόπο όπου πρόκειται αυτά να κρατηθούν ή όταν τα δείγματα τα οποία έχουν αποσπασθεί από το φυσικό τους περιβάλλον σε ένα κράτος μέλος απαιτείται να κρατηθούν σε εγκεκριμένο τόπο διαμονής.

Οποιαδήποτε μετακίνηση από την αναφερόμενη τοποθεσία, εκτός από περιπτώσεις επείγουσας κτηνιατρικής περίθαλψης και εφόσον τα δείγματα επιστρέφονται αμέσως στον εγκεκριμένο από τις αρχές τόπο διαμονής τους, υπόκειται σε προγενέστερη έγκριση από το αρμόδιο διαχειριστικό όργανο (βλέπε τετραγωνίδιο 19).

4.

Η περιγραφή πρέπει να είναι όσο το δυνατό ακριβέστερη και να περιλαμβάνει κωδικό τριών γραμμάτων σύμφωνα με το παράρτημα VII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους.

5/6.

Οι μονάδες ποσότητας ή/και καθαρής μάζας επιλέγονται σύμφωνα με αυτές του παραρτήματος VII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006.

7.

Συμπληρώνεται ο αριθμός του προσαρτήματος CITES (I, II ή III) στο οποίο περιλαμβάνεται το είδος κατά την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού.

8.

Συμπληρώνεται το γράμμα του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 (Α, Β ή Γ) στο οποίο περιλαμβάνεται το είδος κατά την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού.

9.

Για να δηλωθεί η πηγή, χρησιμοποιείται ένας από τους ακόλουθους κωδικούς:

W

Ζώα που έχουν αποσπασθεί από το φυσικό τους περιβάλλον

R

Δείγματα ζώων που ανατράφηκαν σε ελεγχόμενο περιβάλλον, τα οποία έχουν αποσπασθεί ως αυγά ή νεαρά ζώα από το φυσικό περιβάλλον, όπου διαφορετικά θα είχαν πολύ μικρή πιθανότητα να επιβιώσουν ως την ενηλικίωση

D

Ζώα του παραρτήματος Α που εκτράφηκαν σε αιχμαλωσία για εμπορικούς σκοπούς σε επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στο μητρώο της Γραμματείας CITES, σύμφωνα με το ψήφισμα Conf. 12.10 (Rev. CoP15), και φυτά του παραρτήματος Α τεχνητά αναπαραχθέντα για εμπορικούς σκοπούς σύμφωνα με το κεφάλαιο XIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006, καθώς και μέρη και παράγωγά τους

A

Φυτά του παραρτήματος Α τεχνητά αναπαραχθέντα για μη εμπορικούς σκοπούς και φυτά των παραρτημάτων Β και Γ, τεχνητά αναπαραχθέντα σύμφωνα με το κεφάλαιο XIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006, καθώς και μέρη και παράγωγά τους

C

Ζώα που έχουν εκτραφεί σε αιχμαλωσία σύμφωνα με το κεφάλαιο XIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006, καθώς και μέρη και παράγωγά τους

F

Ζώα γεννημένα σε αιχμαλωσία, αλλά για τα οποία δεν ικανοποιούνται τα κριτήρια του κεφαλαίου XIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006, καθώς και μέρη και παράγωγά τους

I

Κατασχεθέντα ή δημευμένα δείγματα (1)

O

Προσυμβασιακά δείγματα (1)

U

Πηγή άγνωστη (να αιτιολογηθεί)

10 έως 12.

Χώρα καταγωγής είναι η χώρα στην οποία τα δείγματα αφαιρέθηκαν από το φυσικό τους περιβάλλον, γεννήθηκαν και εκτράφηκαν σε αιχμαλωσία ή αναπαράχθηκαν τεχνητά.

13 έως 15.

Κράτος μέλος εισαγωγής είναι, όπου απαιτείται, το κράτος μέλος που έχει εκδώσει την άδεια εισαγωγής για τα εν λόγω δείγματα.

16.

Η επιστημονική ονομασία πρέπει να είναι σύμφωνη με τις πρότυπες αναφορές ονοματολογίας του παραρτήματος VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006.

Image Image

Οδηγίες και επεξηγήσεις

1.

Πλήρες ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του κατόχου του πιστοποιητικού, όχι αντιπροσώπου του.

2.

Συμπληρώνεται μόνο στο έντυπο της αίτησης αποκλειστικά σε περίπτωση ζωντανών δειγμάτων του παραρτήματος Α, εκτός των δειγμάτων που έχουν εκτραφεί σε αιχμαλωσία ή έχουν αναπαραχθεί τεχνητά.

4.

Η περιγραφή πρέπει να είναι όσο το δυνατό ακριβέστερη και να περιλαμβάνει κωδικό τριών γραμμάτων σύμφωνα με το παράρτημα VII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους.

5/6.

Οι μονάδες ποσότητας ή/και καθαρής μάζας επιλέγονται σύμφωνα με αυτές του παραρτήματος VII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006.

7.

Συμπληρώνεται ο αριθμός του προσαρτήματος CITES (I, II ή III) στο οποίο περιλαμβάνεται το είδος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

8.

Συμπληρώνεται το γράμμα του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 (Α, Β ή Γ) στο οποίο περιλαμβάνεται το είδος κατά την ημερομηνία της αίτησης.

9.

Για να δηλωθεί η πηγή, χρησιμοποιείται ένας από τους ακόλουθους κωδικούς:

W

Ζώα που έχουν αποσπασθεί από το φυσικό τους περιβάλλον

R

Δείγματα ζώων που ανατράφηκαν σε ελεγχόμενο περιβάλλον, τα οποία έχουν αποσπασθεί ως αυγά ή νεαρά ζώα από το φυσικό περιβάλλον, όπου διαφορετικά θα είχαν πολύ μικρή πιθανότητα να επιβιώσουν ως την ενηλικίωση

D

Ζώα του παραρτήματος Α που εκτράφηκαν σε αιχμαλωσία για εμπορικούς σκοπούς σε επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στο μητρώο της Γραμματείας CITES, σύμφωνα με το ψήφισμα Conf. 12.10 (Rev. CoP15), και φυτά του παραρτήματος Α τεχνητά αναπαραχθέντα για εμπορικούς σκοπούς σύμφωνα με το κεφάλαιο XIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006, καθώς και μέρη και παράγωγά τους

A

Φυτά του παραρτήματος Α τεχνητά αναπαραχθέντα για μη εμπορικούς σκοπούς και φυτά των παραρτημάτων Β και Γ, τεχνητά αναπαραχθέντα σύμφωνα με το κεφάλαιο XIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006, καθώς και μέρη και παράγωγά τους

C

Ζώα που έχουν εκτραφεί σε αιχμαλωσία σύμφωνα με το κεφάλαιο XIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006, καθώς και μέρη και παράγωγά τους

F

Ζώα γεννημένα σε αιχμαλωσία, αλλά για τα οποία δεν ικανοποιούνται τα κριτήρια του κεφαλαίου XIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006, καθώς και μέρη και παράγωγά τους

I

Κατασχεθέντα ή δημευμένα δείγματα (2)

O

Προσυμβασιακά δείγματα (2)

U

Πηγή άγνωστη (να αιτιολογηθεί)

10 έως 12.

Χώρα καταγωγής είναι η χώρα στην οποία τα δείγματα αφαιρέθηκαν από το φυσικό τους περιβάλλον, γεννήθηκαν και εκτράφηκαν σε αιχμαλωσία ή αναπαράχθηκαν τεχνητά.

13 έως 15.

Κράτος μέλος εισαγωγής είναι, όπου απαιτείται, το κράτος μέλος που έχει εκδώσει την άδεια εισαγωγής για τα εν λόγω δείγματα.

16.

Η επιστημονική ονομασία πρέπει να είναι σύμφωνη με τις πρότυπες αναφορές ονοματολογίας του παραρτήματος VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006.

18.

Να παρασχεθούν κατά το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες και να αιτιολογηθούν τυχόν παραλείψεις των πληροφοριών που απαιτούνται με βάση τα ανωτέρω.


(1)  Ο εν λόγω κωδικός χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με άλλο κωδικό πηγής.

(2)  Ο εν λόγω κωδικός χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με άλλο κωδικό πηγής.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Image


Top