Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0748

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 748/2012 της Επιτροπής, της 3ης Αυγούστου 2012 , σχετικά με τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας και την περιβαλλοντική πιστοποίηση αεροσκαφών και των σχετικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού, καθώς και για την πιστοποίηση φορέων σχεδιασμού και παραγωγής Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

OJ L 224, 21.8.2012, p. 1–85 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 024 P. 47 - 131

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/748/oj

21.8.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 224/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 748/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 3ης Αυγούστου 2012

σχετικά με τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας και την περιβαλλοντική πιστοποίηση αεροσκαφών και των σχετικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού, καθώς και για την πιστοποίηση φορέων σχεδιασμού και παραγωγής

(αναδιατύπωση)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροπορίας, καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 και της οδηγίας 2004/36/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 5 και το άρθρο 6 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, της 24ης Σεπτεμβρίου 2003, για τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας και την περιβαλλοντική πιστοποίηση αεροσκαφών και των σχετικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού, καθώς και για την πιστοποίηση φορέων σχεδιασμού και παραγωγής (2), έχει τροποποιηθεί επανειλημμένα και ουσιωδώς (3). Δεδομένου ότι πρέπει να πραγματοποιηθούν περαιτέρω τροποποιήσεις, είναι σκόπιμο να αναδιατυπωθεί για λόγους σαφήνειας.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008 καθορίζει τις κοινές βασικές απαιτήσεις για τη διαμόρφωση υψηλού και ομοιόμορφου επιπέδου ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας και περιβαλλοντικής προστασίας. Ζητεί από την Επιτροπή να εγκρίνει τους απαραίτητους εκτελεστικούς κανόνες που θα διασφαλίσουν την ομοιόμορφη εφαρμογή τους. Ιδρύει τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (εφεξής «ο Οργανισμός») που θα επικουρεί την Επιτροπή κατά τη θέσπιση των εν λόγω εκτελεστικών κανόνων.

(3)

Είναι απαραίτητη η θέσπιση κοινών τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών προκειμένου να διασφαλιστεί η συμβατότητα αξιοπλοΐας και η περιβαλλοντική συμβατότητα των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού που διέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008. Οι εν λόγω απαιτήσεις και διαδικασίες πρέπει να διευκρινίζουν τους όρους που αφορούν την έκδοση, διατήρηση, τροποποίηση, αναστολή ή ανάκληση των ανάλογων πιστοποιητικών.

(4)

Οι φορείς που συμμετέχουν στον σχεδιασμό και την παραγωγή προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται με ορισμένες τεχνικές απαιτήσεις προκειμένου να αποδείξουν τις ικανότητές τους, καθώς και τα μέσα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και των σχετικών προνομίων τους. Η Επιτροπή καλείται να θεσπίσει μέτρα για τον καθορισμό των προϋποθέσεων έκδοσης, διατήρησης, τροποποίησης, αναστολής ή ανάκλησης πιστοποιητικών που βεβαιώνουν την εν λόγω συμμόρφωση.

(5)

Κατά την θέσπιση μέτρων για την εφαρμογή των κοινών βασικών απαιτήσεων ως προς την αξιοπλοΐα, η Επιτροπή πρέπει να μεριμνήσει ώστε στα μέτρα αυτά να αντικατοπτρίζονται οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι ορθές πρακτικές, να λαμβάνονται υπόψη η εμπειρία από τη χρήση αεροσκαφών σε παγκόσμιο επίπεδο και η επιστημονική και η τεχνική πρόοδος, καθώς και να δοθεί η δυνατότητα άμεσης αντίδρασης σε αποδεδειγμένα αίτια ατυχημάτων και σοβαρών συμβάντων.

(6)

Για τη διασφάλιση της ομοιομορφίας κατά την εφαρμογή των κοινών απαιτήσεων σχετικά με την αξιοπλοΐα και το περιβάλλον για τα αεροναυτικά προϊόντα, εξαρτήματα και εξοπλισμό απαιτείται οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και, κατά περίπτωση, ο Οργανισμός να υιοθετήσουν κοινές διαδικασίες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις εν λόγω απαιτήσεις. Ο οργανισμός έχει την υποχρέωση να καταρτίσει προδιαγραφές πιστοποίησης και υλικό καθοδήγησης, προκειμένου να διευκολύνει την απαραίτητη ομοιομορφία των κανονιστικών διατάξεων.

(7)

Είναι απαραίτητο να αναγνωριστεί ότι εξακολουθούν να ισχύουν τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί πριν από την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003, σύμφωνα με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008.

(8)

Για να διατηρηθεί υψηλό και ομοιόμορφο επίπεδο ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας στην Ευρώπη, είναι αναγκαίο να επέλθουν τροποποιήσεις στις απαιτήσεις και τις διαδικασίες πιστοποίησης αεροσκαφών και των σχετικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού, καθώς και της πιστοποίησης φορέων σχεδιασμού και παραγωγής, για να εκπονηθούν ιδίως οι κανόνες που αφορούν την απόδειξη της συμμόρφωσης με τη βάση πιστοποίησης τύπου και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας και για να καθιερωθεί η δυνατότητα επιλογής συμμόρφωσης με τα πλέον πρόσφατα πρότυπα αλλαγής των πιστοποιητικών τύπου.

(9)

Η μελέτη και η πολυπλοκότητα των εφεδρικών μονάδων ισχύος (APU) ομοιάζουν με εκείνες των κινητήρων αεροσκαφών και σε ορισμένες περιπτώσεις ο σχεδιασμός των APU προκύπτει μάλιστα από τον σχεδιασμό κινητήρων. Συνεπώς, οι τροποποιήσεις των διατάξεων που αφορούν την επισκευή των APU χρειάζεται να ανταποκρίνονται στις διαδικασίες επισκευής των κινητήρων.

(10)

Για να υπόκεινται τα μη σύνθετα μηχανοκίνητα αεροσκάφη, τα αεροσκάφη αναψυχής και τα σχετικά προϊόντα, εξαρτήματα και εξοπλισμός σε μέτρα που αντιστοιχούν στον απλό σχεδιασμό και λειτουργία τους και ταυτόχρονα να διατηρηθεί υψηλό και ομοιόμορφο επίπεδο ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας στην Ευρώπη, είναι αναγκαίο να επέλθουν αλλαγές στις απαιτήσεις και τις διαδικασίες πιστοποίησης αυτών των αεροσκαφών και των σχετικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού και των φορέων σχεδιασμού και παραγωγής και ειδικότερα, για τους ιδιοκτήτες ευρωπαϊκών ελαφρών αεροσκαφών κάτω των 2 000 kg (ELA2) ή κάτω των 1 200 kg (ELA1), ώστε να καθιερωθεί η δυνατότητα αποδοχής προς τοποθέτηση ορισμένων μη κρίσιμων για την ασφάλεια εξαρτημάτων χωρίς έντυπο 1 του EASA.

(11)

Ο Οργανισμός συνέταξε σχέδιο εκτελεστικών κανόνων και τους υπέβαλε στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 ως γνώμες αριθ. 01/2009 σχετικά με τη «Δυνατότητα απόκλισης από τον κώδικα αξιοπλοΐας σε περίπτωση μεταβολών στον σχεδιασμό», αριθ. 02/2009 σχετικά με τις «Μεταβολές επισκευής και σχεδιασμού στην ευρωπαϊκή οδηγία τεχνικών προδιαγραφών», αριθ. 01/2010 σχετικά με το «Τμήμα Ι — Έγκριση φορέα σχεδιασμού» και αριθ. 01/2011 σχετικά με τη «Διαδικασία ELA και τις μεταβολές προτύπων και τις επισκευές».

(12)

Τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας, η οποία έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 65 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

1.   Ο παρών κανονισμός θεσπίζει, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 5 και το άρθρο 6 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008, τις κοινές τεχνικές απαιτήσεις και τις διοικητικές διαδικασίες σχετικά με την αξιοπλοΐα και την περιβαλλοντική πιστοποίηση προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού, προσδιορίζοντας:

α)

την έκδοση πιστοποιητικών τύπου, περιορισμένων πιστοποιητικών τύπου, συμπληρωματικών πιστοποιητικών τύπου, καθώς και τροποποιήσεις των εν λόγω πιστοποιητικών·

β)

την έκδοση πιστοποιητικών αξιοπλοΐας, περιορισμένων πιστοποιητικών αξιοπλοΐας, πτητικών αδειών και πιστοποιητικών εγκεκριμένης διάθεσης σε υπηρεσία·

γ)

την έκδοση εγκρίσεων σχεδιασμού επισκευών·

δ)

την επιβεβαίωση της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας·

ε)

την έκδοση πιστοποιητικών θορύβου·

στ)

τον προσδιορισμό προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού·

ζ)

την πιστοποίηση συγκεκριμένων εξαρτημάτων και εξοπλισμού·

η)

την πιστοποίηση των φορέων σχεδιασμού και παραγωγής·

θ)

την έκδοση οδηγιών αξιοπλοΐας.

2.   Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

ως «JAA» νοείται ο «Σύνδεσμος Αρχών Πολιτικής Αεροπορίας»·

β)

ως «JAR» νοούνται οι «κοινές απαιτήσεις αεροπορίας»·

γ)

ως «μέρος 21» νοούνται οι απαιτήσεις και διαδικασίες πιστοποίησης του αεροσκάφους και των σχετικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού, καθώς και των φορέων σχεδιασμού και παραγωγής που αναφέρονται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού·

δ)

ως «μέρος Μ» νοούνται οι εφαρμοστέες απαιτήσεις διαρκούς αξιοπλοΐας που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008·

ε)

ως «κύρια εγκατάσταση» νοείται η εταιρική ή η καταστατική έδρα της επιχείρησης, όπου ασκούνται οι κύριες χρηματοοικονομικές λειτουργίες και ο επιχειρησιακός έλεγχος των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό·

στ)

ως «είδος» νοείται κάθε εξάρτημα ή εξοπλισμός που χρησιμοποιείται σε πολιτικά αεροσκάφη·

ζ)

ως «ETSO» νοείται ευρωπαϊκή οδηγία τεχνικών προδιαγραφών. Ευρωπαϊκή οδηγία τεχνικών προδιαγραφών είναι λεπτομερής προδιαγραφή αξιοπλοΐας, η οποία εκδίδεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφαλείας της Αεροπορίας (εφεξής Οργανισμός) προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και συνιστά το ελάχιστο πρότυπο επιδόσεων για συγκεκριμένα είδη·

η)

ως «EPA» νοείται η ευρωπαϊκή έγκριση εξαρτήματος. Ευρωπαϊκή έγκριση εξαρτήματος ενός είδους σημαίνει ότι συγκεκριμένο είδος έχει παραχθεί σύμφωνα με εγκεκριμένα δεδομένα σχεδιασμού τα οποία δεν έχει στην κυριότητά του ο κάτοχος του πιστοποιητικού τύπου του σχετικού προϊόντος, με εξαίρεση τα είδη ETSO.

θ)

ως «αεροσκάφη ELA1» νοούνται τα κάτωθι επανδρωμένα ευρωπαϊκά ελαφρά αεροσκάφη:

i)

αεροπλάνο με μέγιστη μάζα απογείωσης (MTOM) έως 1 200 kg, το οποίο δεν ταξινομείται ως σύνθετο μηχανοκίνητο αεροσκάφος·

ii)

ανεμοπλάνο ή ανεμοπλάνο με κινητήρα με MTOM έως 1 200 kg·

iii)

αερόστατο με μέγιστο εκ σχεδιασμού όγκο ανυψωτικού αερίου ή θερμού αέρα έως 3 400 m3 για τα αερόστατα θερμού αέρα, 1 050 m3 για τα αερόστατα αερίου και 300 m3 για τα προσδεδεμένα αερόστατα αερίου·

iv)

αερόπλοιο σχεδιασμένο για 4 επιβαίνοντες κατ’ανώτατο όριο και με μέγιστο εκ σχεδιασμού όγκο ανυψωτικού αερίου ή θερμού αέρα έως 3 400 m3 για τα αερόπλοια θερμού αέρα και 1 000 m3 για τα αερόπλοια αερίου·

ι)

ως «αεροσκάφη ELA2» νοούνται τα κάτωθι επανδρωμένα ευρωπαϊκά ελαφρά αεροσκάφη:

i)

αεροπλάνο με μέγιστη μάζα απογείωσης (MTOM) έως 2 000 kg, το οποίο δεν ταξινομείται ως σύνθετο μηχανοκίνητο αεροσκάφος·

ii)

ανεμοπλάνο ή ανεμοπλάνο με κινητήρα με MTOM έως 2 000 kg·

iii)

αερόστατο·

iv)

αερόπλοιο θερμού αέρα·

v)

αερόπλοιο αερίου το οποίο πληροί όλα τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

μέγιστο στατικό βάρος 3 %,

μη ανυσματική ώση (εξαιρουμένης της ανάστροφης ώσης),

συμβατικό και απλό σχεδιασμό: δομής, συστήματος ελέγχου και συστήματος μικρού αερόστατου,

χειριστήρια χωρίς ηλεκτρική υποβοήθηση·

vi)

πολύ ελαφρύ στροφόπτερο.

Άρθρο 2

Πιστοποίηση προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού

1.   Για προϊόντα, εξαρτήματα και εξοπλισμό εκδίδονται πιστοποιητικά όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι (μέρος 21).

2.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν τοποθετημένων σε αυτά προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού, τα οποία δεν είναι νηολογημένα σε κράτος μέλος, εξαιρούνται από τις διατάξεις των τμημάτων H και Θ του παραρτήματος Ι (μέρος 21). Εξαιρούνται επίσης από τις διατάξεις του τμήματος ΙΣΤ του παραρτήματος Ι (μέρος 21), εκτός εάν ένα κράτος μέλος έχει προδιαγράψει σήματα αναγνώρισης του αεροσκάφους.

Άρθρο 3

Συνέχιση της ισχύος των πιστοποιητικών τύπου και των αντίστοιχων πιστοποιητικών αξιοπλοΐας

1.   Για τα προϊόντα με πιστοποιητικό τύπου, ή με έγγραφο που επιτρέπει την έκδοση πιστοποιητικού αξιοπλοΐας, το οποίο έχει εκδοθεί από κράτος μέλος πριν από τις 28 Σεπτεμβρίου 2003, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις:

α)

το προϊόν θεωρείται ότι διαθέτει πιστοποιητικό τύπου που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό όταν:

i)

η βάση πιστοποίησης τύπου είναι:

η βάση πιστοποίησης τύπου JAA, για προϊόντα που έχουν πιστοποιηθεί με τις διαδικασίες του JAA, όπως ορίζεται στο φύλλο δεδομένων του JAA, ή

για άλλα προϊόντα, η βάση πιστοποίησης τύπου όπως ορίζεται στο φύλλο δεδομένων του πιστοποιητικού τύπου του κράτους σχεδιασμού, εάν το εν λόγω κράτος ήταν:

κράτος μέλος, εκτός εάν ο Οργανισμός διαπιστώσει, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τους χρησιμοποιούμενους κώδικες αξιοπλοΐας και την πείρα εκμετάλλευσης, ότι η εν λόγω βάση πιστοποίησης τύπου δεν παρέχει επίπεδο ασφάλειας πτήσεων ισοδύναμο με αυτό που απαιτείται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και από τον παρόντα κανονισμό, ή

χώρα, με την οποία κάποιο κράτος μέλος έχει συνάψει διμερή συμφωνία αξιοπλοΐας ή παρεμφερή ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία τέτοια προϊόντα έχουν πιστοποιηθεί βάσει των κωδίκων αξιοπλοΐας του συγκεκριμένου κράτους σχεδιασμού, εκτός εάν ο οργανισμός διαπιστώσει ότι οι εν λόγω κώδικες αξιοπλοΐας ή η πείρα εκμετάλλευσης ή το σύστημα ασφαλείας πτήσεων του κράτους σχεδιασμού δεν παρέχουν επίπεδο ασφάλειας πτήσεων ισοδύναμο με αυτό που απαιτείται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και από τον παρόντα κανονισμό.

Ο Οργανισμός προβαίνει σε μια πρώτη αξιολόγηση των επιπτώσεων των διατάξεων της δεύτερης περίπτωσης, προκειμένου να γνωμοδοτήσει στην Επιτροπή, καθώς και να προτείνει ενδεχομένως τροποποιήσεις του παρόντος κανονισμού·

ii)

οι απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας ήταν αυτές που ορίζονται στο παράρτημα 16 της σύμβασης του Σικάγου, όπως ισχύουν για το προϊόν·

iii)

οι ισχύουσες οδηγίες αξιοπλοΐας ήταν οι οδηγίες του κράτους σχεδιασμού·

β)

ο σχεδιασμός ενός μεμονωμένου αεροσκάφους, νηολογημένου σε κράτος μέλος πριν από τις 28 Σεπτεμβρίου 2003, θεωρείται ότι έχει εγκριθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό εφόσον:

i)

ο βασικός σχεδιασμός τύπου του περιλαμβανόταν στο πιστοποιητικό τύπου που αναφέρεται στο στοιχείο α)·

ii)

έχουν εγκριθεί όλες οι αλλαγές στον εν λόγω βασικό σχεδιασμό τύπου, οι οποίες δεν ήταν υπό την ευθύνη του κατόχου του πιστοποιητικού τύπου και

iii)

έχουν τηρηθεί οι οδηγίες αξιοπλοΐας που είχαν εκδοθεί ή εγκριθεί από το κράτος μέλος νηολόγησης πριν από τις 28 Σεπτεμβρίου 2003, συμπεριλαμβανομένων τυχόν παραλλαγών των οδηγιών αξιοπλοΐας του κράτους σχεδιασμού, τις οποίες έχει δεχθεί το κράτος μέλος νηολόγησης.

2.   Όσον αφορά προϊόντα, για τα οποία στις 28 Σεπτεμβρίου 2003 βρισκόταν σε εξέλιξη η διαδικασία πιστοποίησης τύπου στον JAA ή σε κράτος μέλος, εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

α)

εάν για ένα προϊόν διενεργείται διαδικασία πιστοποίησης από διάφορα κράτη μέλη, ως αναφορά χρησιμεύει το πλέον προηγμένο σχέδιο·

β)

η παράγραφος 21A.15 στοιχεία α), β) και γ) του παραρτήματος Ι (μέρος 21) δεν εφαρμόζεται·

γ)

κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 21A.17 στοιχείο α) του παραρτήματος Ι (μέρος 21), η βάση πιστοποίησης τύπου είναι αυτή που καθορίζει ο JAA ή, κατά περίπτωση, το κράτος μέλος κατά την ημερομηνία αίτησης χορήγησης έγκρισης·

δ)

τα πορίσματα σχετικά με τη συμμόρφωση, τα οποία εξάγονται με βάση τις διαδικασίες του JAA ή κράτους μέλους, θεωρούνται έργο του οργανισμού με σκοπό τη συμμόρφωση προς την παράγραφο 21.A.20 στοιχεία α) και β) του παραρτήματος Ι (μέρος 21).

3.   Όσον αφορά προϊόντα με εθνικό πιστοποιητικό τύπου ή ισότιμο, για τα οποία δεν είχε περατωθεί η διαδικασία έγκρισης αλλαγής μέρους από κράτος μέλος κατά τη στιγμή που το πιστοποιητικό τύπου έπρεπε να είναι σύμφωνο με τον παρόντα κανονισμό, ισχύουν τα ακόλουθα:

α)

εάν μια διαδικασία έγκρισης διεξάγεται από διάφορα κράτη μέλη, ως αναφορά χρησιμεύει το πλέον προηγμένο σχέδιο·

β)

η παράγραφος 21.Α.93 του παραρτήματος Ι (μέρος 21) δεν εφαρμόζεται·

γ)

η εφαρμοστέα βάση πιστοποίησης τύπου είναι εκείνη που καθορίζει ο JAA ή, κατά περίπτωση, το κράτος μέλος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για έγκριση της αλλαγής·

δ)

τα πορίσματα σχετικά με τη συμμόρφωση σύμφωνα με τις διαδικασίες του JAA ή κράτους μέλους θεωρούνται έργο του οργανισμού με σκοπό τη συμμόρφωση προς την παράγραφο 21.A.103 στοιχείο α) σημείο 2 και στοιχείο β) του παραρτήματος Ι (μέρος 21).

4.   Όσον αφορά προϊόντα που διέθεταν εθνικό πιστοποιητικό τύπου, ή ισότιμο, και για τα οποία η διαδικασία έγκρισης σχεδιασμού μείζονος επισκευής από κράτος μέλος δεν είχε περατωθεί κατά τη χρονική στιγμή καθορισμού του πιστοποιητικού τύπου σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, τα πορίσματα σχετικά με τη συμμόρφωση σύμφωνα με τις διαδικασίες του JAA ή κράτους μέλους θεωρούνται έργο του οργανισμού με σκοπό τη συμμόρφωση προς την παράγραφο 21.A.433 στοιχείο α) του παραρτήματος Ι (μέρος 21).

5.   Πιστοποιητικό αξιοπλοΐας, το οποίο εκδίδεται από κράτος μέλος και πιστοποιεί τη συμμόρφωση με πιστοποιητικό τύπου καθορισμένου σύμφωνα με την παράγραφο 1, θεωρείται ότι είναι σύμφωνο προς τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 4

Συνέχιση ισχύος των συμπληρωματικών πιστοποιητικών τύπου

1.   Όσον αφορά συμπληρωματικά πιστοποιητικά τύπου που έχουν εκδοθεί από κράτος μέλος με βάση τις διαδικασίες του JAA ή με τις εφαρμοστέες εθνικές διαδικασίες και όσον αφορά αλλαγές προτεινόμενες από άτομα άλλα από τον κάτοχο του πιστοποιητικού τύπου του προϊόντος, οι οποίες είχαν εγκριθεί από κράτος μέλος με βάση τις εφαρμοστέες εθνικές διαδικασίες, εάν το συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου, ή η αλλαγή, ίσχυε στις 28 Σεπτεμβρίου 2003, το συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου ή η αλλαγή θεωρούνται ότι έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

2.   Όσον αφορά συμπληρωματικά πιστοποιητικά τύπου, για τα οποία η διαδικασία πιστοποίησης από κράτος μέλος ήταν σε εξέλιξη στις 28 Σεπτεμβρίου 2003 με βάση τις διαδικασίες του JAA για τα συμπληρωματικά πιστοποιητικά τύπου, καθώς και όσον αφορά μείζονες αλλαγές, προτεινόμενες από άτομα άλλα από τον κάτοχο του πιστοποιητικού τύπου του προϊόντος, για το οποίο στις 28 Σεπτεμβρίου 2003 ήταν σε εξέλιξη η διαδικασία πιστοποίησης από κράτος μέλος σύμφωνα με τις εφαρμοστέες εθνικές διαδικασίες, ισχύουν τα ακόλουθα:

α)

εάν μια διαδικασία πιστοποίησης διεξαγόταν από διάφορα κράτη μέλη, ως αναφορά χρησιμεύει το πλέον προηγμένο σχέδιο·

β)

η παράγραφος 21.Α.113 στοιχεία α) και β) του παραρτήματος Ι (μέρος 21) δεν εφαρμόζεται·

γ)

η εφαρμοστέα βάση πιστοποίησης είναι εκείνη που καθορίζεται από τον JAA ή, κατά περίπτωση, από το κράτος μέλος κατά την ημερομηνία αίτησης για συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου ή για έγκριση της τροποποίησης μείζονος σημασίας·

δ)

τα πορίσματα σχετικά με τη συμμόρφωση με βάση τις διαδικασίες του JAA ή του κράτους μέλους θεωρούνται έργο του οργανισμού με σκοπό τη συμμόρφωση προς την παράγραφο 21.A.115 στοιχείο α) του παραρτήματος Ι (μέρος 21).

Άρθρο 5

Συνέχιση χρήσης ορισμένων αεροσκαφών νηολογημένων σε κράτη μέλη

Για αεροσκάφος, για το οποίο δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι διαθέτει πιστοποιητικό τύπου που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού, για το οποίο είχε εκδοθεί πιστοποιητικό αξιοπλοΐας από κράτος μέλος πριν από την έναρξη εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 σε αυτό το κράτος μέλος (4), ήταν στο νηολόγιό του κατά την ημερομηνία αυτή και εξακολουθούσε στις 28 Μαρτίου 2007 να είναι στο νηολόγιο κράτους μέλους, ισχύουν τα κάτωθι ως εφαρμοστέες συγκεκριμένες προδιαγραφές αξιοπλοΐας που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό:

α)

το φύλλο δεδομένων του πιστοποιητικού τύπου και το φύλλο δεδομένων του πιστοποιητικού τύπου για το θόρυβο, ή ισοδύναμα έγγραφα, του κράτους σχεδιασμού, με την προϋπόθεση ότι το κράτος σχεδιασμού είχε συνάψει κατάλληλη συμφωνία εργασίας με τον Οργανισμό σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008, η οποία κάλυπτε τη διαρκή αξιοπλοΐα του σχεδιασμού του αεροσκάφους·

β)

οι απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας ήταν αυτές που ορίζονται στο παράρτημα 16 της σύμβασης του Σικάγου, όπως εφαρμόζονται στο αεροσκάφος, και

γ)

η υποχρεωτική ενημέρωση του κράτους σχεδιασμού για τη διαρκή αξιοπλοΐα.

Άρθρο 6

Συνέχιση ισχύος των πιστοποιητικών εξαρτημάτων και εξοπλισμού

1.   Οι εγκρίσεις εξαρτημάτων και εξοπλισμού, οι οποίες έχουν εκδοθεί από κράτος μέλος και ίσχυαν στις 28 Σεπτεμβρίου 2003, θεωρείται ότι έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

2.   Όσον αφορά τα εξαρτήματα και τον εξοπλισμό, για τα οποία ήταν σε εξέλιξη διαδικασία έγκρισης ή εξουσιοδότησης από κράτος μέλος στις 28 Σεπτεμβρίου 2003, ισχύουν τα ακόλουθα:

α)

εάν μια διαδικασία εξουσιοδότησης ήταν σε εξέλιξη σε διάφορα κράτη μέλη, ως αναφορά χρησιμεύει το πλέον προηγμένο σχέδιο·

β)

η παράγραφος 21.Α.603 του παραρτήματος Ι (μέρος 21) δεν εφαρμόζεται·

γ)

οι εφαρμοστέες απαιτήσεις για δεδομένα που προβλέπονται στην παράγραφο 21.Α.605 του παραρτήματος Ι (μέρος 21) είναι εκείνες που έχει καθορίσει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης έγκρισης ή εξουσιοδότησης·

δ)

τα πορίσματα του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους σχετικά με τη συμμόρφωση θεωρούνται έργο του οργανισμού με σκοπό τη συμμόρφωση προς την παράγραφο 21.A.606 στοιχείο β) του παραρτήματος Ι (μέρος 21).

Άρθρο 7

Πτητική άδεια

Οι όροι που έχουν καθορίσει τα κράτη μέλη πριν από τις 28 Μαρτίου 2007 για την έκδοση πτητικών αδειών ή άλλων πιστοποιητικών αξιοπλοΐας για αεροσκάφος, το οποίο δεν διέθετε πιστοποιητικό αξιοπλοΐας ή περιορισμένο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας που έχει εκδοθεί με βάση τον παρόντα κανονισμό, θεωρείται ότι έχουν καθορισθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, εκτός εάν ο Οργανισμός έχει αποφασίσει πριν από τις 28 Μαρτίου 2008 ότι οι όροι αυτοί δεν παρέχουν επίπεδο ασφάλειας πτήσεων ισοδύναμο με εκείνο που απαιτείται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 ή από τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 8

Φορείς σχεδιασμού

1.   Ο φορέας που αναλαμβάνει τον σχεδιασμό προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού, ή τις τροποποιήσεις ή επισκευές αυτών, καταδεικνύει την ικανότητά του σύμφωνα με το παράρτημα Ι (μέρος 21).

2.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, ο φορέας του οποίου η έδρα δραστηριοτήτων βρίσκεται σε τρίτο κράτος μπορεί να καταδεικνύει την ικανότητά του για το προϊόν, εξάρτημα ή εξοπλισμό για το οποίο υποβάλλει αίτηση, μέσω πιστοποιητικού εκδοθέντος στο εν λόγω κράτος, υπό την προϋπόθεση ότι:

α)

το συγκεκριμένο κράτος είναι το κράτος σχεδιασμού· και

β)

ο οργανισμός έχει καθορίσει ότι το σύστημα του συγκεκριμένου κράτους περιλαμβάνει το ίδιο ανεξάρτητο επίπεδο ελέγχου της συμμόρφωσης με αυτό του παρόντος κανονισμού, είτε μέσω ισότιμου συστήματος έγκρισης των φορέων είτε μέσω άμεσης συμμετοχής της αρμόδιας αρχής του συγκεκριμένου κράτους.

3.   Οι εγκρίσεις των φορέων σχεδιασμού που έχουν εκδοθεί ή αναγνωριστεί από κράτος μέλος σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες του JAA και ισχύουν πριν από τις 28 Σεπτεμβρίου 2003 θεωρούνται σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 9

Φορείς παραγωγής

1.   Ο φορέας που είναι υπεύθυνος για την κατασκευή προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού, ή για τις τροποποιήσεις ή επισκευές αυτών, καταδεικνύει την ικανότητά του σύμφωνα με το παράρτημα Ι (μέρος 21).

2.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, ο κατασκευαστής του οποίου η έδρα δραστηριοτήτων βρίσκεται σε τρίτο κράτος μπορεί να καταδεικνύει την ικανότητά του για το προϊόν, εξάρτημα ή εξοπλισμό για το οποίο υποβάλλει αίτηση, μέσω πιστοποιητικού εκδοθέντος στο εν λόγω κράτος, υπό την προϋπόθεση ότι:

α)

το συγκεκριμένο κράτος είναι το κράτος κατασκευής και

β)

ο οργανισμός έχει καθορίσει ότι το σύστημα του συγκεκριμένου κράτους περιλαμβάνει το ίδιο ανεξάρτητο επίπεδο ελέγχου της συμμόρφωσης με αυτό του παρόντος κανονισμού, είτε μέσω ισότιμου συστήματος έγκρισης των φορέων είτε μέσω άμεσης συμμετοχής της αρμόδιας αρχής του συγκεκριμένου κράτους.

3.   Οι εγκρίσεις των φορέων παραγωγής που έχουν εκδοθεί ή αναγνωριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες του JAA και ισχύουν πριν από τις 28 Σεπτεμβρίου 2003 θεωρούνται σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 10

Μέτρα του Οργανισμού

1.   Ο Οργανισμός αναπτύσσει αποδεκτά μέσα συμμόρφωσης (εφεξής «ΑΜΣ»), τα οποία επιτρέπεται να χρησιμοποιούν αρμόδιες αρχές, φορείς και προσωπικό για να αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή τους προς τις διατάξεις του παραρτήματος Ι (μέρος 21) του παρόντος κανονισμού.

2.   Τα αποδεκτά μέσα συμμόρφωσης που εκδίδει ο Οργανισμός δεν εισάγουν ούτε νέες απαιτήσεις ούτε μετριάζουν τις απαιτήσεις του παραρτήματος Ι (μέρος 21) του παρόντος κανονισμού.

3.   Με την επιφύλαξη των άρθρων 54 και 55 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008, όταν χρησιμοποιούνται τα αποδεκτά μέσα συμμόρφωσης που εκδίδει ο Οργανισμός, οι σχετικές απαιτήσεις του παραρτήματος Ι (μέρος 21) του παρόντος κανονισμού θεωρείται ότι πληρούνται χωρίς περαιτέρω απόδειξη.

Άρθρο 11

Κατάργηση

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 καταργείται.

Οι αναφορές στον καταργούμενο κανονισμό νοούνται ως αναφορές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος ΙΙΙ.

Άρθρο 12

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 3 Αυγούστου 2012.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 79 της 19.3.2008, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 243 της 27.9.2003, σ. 6.

(3)  Βλ. παράρτημα ΙΙ.

(4)  Για την ΕΕ των 15: 28 Σεπτεμβρίου 2003, για την ΕΕ των 10: 1η Μαΐου 2004 και για την ΕΕ των 2: 1η Ιανουαρίου 2007.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΜΕΡΟΣ 21

Πιστοποίηση για αεροσκάφη και για σχετικά προϊόντα, εξαρτήματα και εξοπλισμό, καθώς και για φορείς σχεδιασμού και παραγωγής

Περιεχόμενα

21.1

Γενικά

ΕΝΟΤΗΤΑ Α —

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ A —

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

21.A.1

Πεδίο εφαρμογής

21.A.2

Ανάληψη πιστοποιητικού από τρίτο πρόσωπο εκτός του αιτούντος ή του κατόχου

21.A.3Α

Βλάβες, δυσλειτουργίες και ελαττώματα

21.A.3B

Οδηγίες αξιοπλοΐας

21.A.4

Συντονισμός μεταξύ σχεδιασμού και παραγωγής

ΤΜΗΜΑ Β —

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ

21.A.11

Πεδίο εφαρμογής

21.A.13

Επιλεξιμότητα

21.A.14

Απόδειξη ικανότητας

21.A.15

Αίτηση

21.A.16A

Κώδικες αξιοπλοΐας

21.A.16B

Ειδικοί όροι

21.A.17

Βάση πιστοποίησης τύπου

21.A.18

Ορισμός των εφαρμοστέων απαιτήσεων περιβαλλοντικής προστασίας και προδιαγραφών πιστοποίησης

21.A.19

Μετατροπές που απαιτούν νέο πιστοποιητικό τύπου

21.A.20

Συμμόρφωση με τη βάση πιστοποίησης τύπου και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας

21.A.21

Έκδοση πιστοποιητικού τύπου

21.A.23

Έκδοση περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου

21.A.31

Σχεδιασμός τύπου

21.A.33

Επιθεώρηση και δοκιμές

21.A.35

Πτητικές δοκιμές

21.A.41

Πιστοποιητικό τύπου

21.A.44

Υποχρεώσεις του κατόχου

21.A.47

Δυνατότητα μεταβίβασης

21.A.51

Διάρκεια ισχύος και συνεχής ισχύς

21.A.55

Τήρηση αρχείων

21.A.57

Εγχειρίδια

21.A.61

Οδηγίες διαρκούς αξιοπλοΐας

(ΤΜΗΜΑ Γ — ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ)

ΤΜΗΜΑ Δ —

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ

21.A.90A

Πεδίο εφαρμογής

21A.90B

Συνήθεις τροποποιήσεις

21.A.91

Ταξινόμηση των τροποποιήσεων στον σχεδιασμό τύπου

21.A.92

Επιλεξιμότητα

21.A.93

Αίτηση

21.A.95

Τροποποιήσεις ελάσσονος σημασίας

21.A.97

Τροποποιήσεις μείζονος σημασίας

21.A.101

Ορισμός των ισχυουσών προδιαγραφών πιστοποίησης και των απαιτήσεων περιβαλλοντικής προστασίας

21.A.103

Έκδοση της έγκρισης

21.A.105

Τήρηση αρχείων

21.A.107

Οδηγίες διαρκούς αξιοπλοΐας

21.A.109

Υποχρεώσεις και επισήμανση EPA

ΤΜΗΜΑ Ε —

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ

21.A.111

Πεδίο εφαρμογής

21.A.112A

Επιλεξιμότητα

21.A.112B

Απόδειξη ικανότητας

21.A.113

Αίτηση για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου

21.A.114

Απόδειξη συμμόρφωσης

21.A.115

Έκδοση συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου

21.A.116

Δυνατότητα μεταφοράς

21.A.117

Τροποποιήσεις σε εξάρτημα προϊόντος που καλύπτεται από συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου

21.A.118A

Υποχρεώσεις και επισήμανση EPA

21.A.118B

Διάρκεια ισχύος και συνεχής ισχύς

21.A.119

Εγχειρίδια

21.A.120

Οδηγίες διαρκούς αξιοπλοΐας

ΤΜΗΜΑ ΣΤ —

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΩΡΙΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

21.A.121

Πεδίο εφαρμογής

21.A.122

Επιλεξιμότητα

21.A.124

Αίτηση

21.A.125A

Έκδοση εγγράφου συμφωνίας

21.A.125B

Πορίσματα

21.A.125Γ

Διάρκεια ισχύος και συνεχής ισχύς

21.A.126

Σύστημα επιθεώρησης της παραγωγής

21.A.127

Δοκιμές: αεροσκάφος

21.A.128

Δοκιμές: κινητήρες και έλικες

21.A.129

Υποχρεώσεις του κατασκευαστή

21.A.130

Δήλωση συμμόρφωσης

ΤΜΗΜΑ Ζ —

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

21.A.131

Πεδίο εφαρμογής

21.A.133

Επιλεξιμότητα

21.A.134

Αίτηση

21.A.135

Έκδοση έγκρισης φορέα παραγωγής

21.A.139

Σύστημα ποιότητας

21.A.143

Εγχειρίδιο λειτουργίας

21.A.145

Απαιτήσεις έγκρισης

21.A.147

Τροποποιήσεις στον εγκεκριμένο φορέα παραγωγής

21.A.148

Αλλαγές όσον αφορά τον τόπο εγκατάστασης

21.A.149

Δυνατότητα μεταβίβασης

21.A.151

Όροι έγκρισης

21.A.153

Τροποποιήσεις των όρων έγκρισης

21.A.157

Έρευνες

21.A.158

Πορίσματα

21.A.159

Διάρκεια ισχύος και συνεχής ισχύς

21.A.163

Προνόμια

21.A.165

Υποχρεώσεις του κατόχου

ΤΜΗΜΑ Η —

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΞΙΟΠΛΟΪΑΣ KAI ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΞΙΟΠΛΟΪΑΣ

21.A.171

Πεδίο εφαρμογής

21.A.172

Επιλεξιμότητα

21.A.173

Ταξινόμηση

21.A.174

Αίτηση

21.A.175

Γλώσσα

21.A.177

Τροποποίηση ή μετατροπή

21.A.179

Δυνατότητα μεταβίβασης και επανέκδοση εντός κρατών μελών

21.A.180

Επιθεωρήσεις

21.A.181

Διάρκεια ισχύος και συνεχής ισχύς

21.A.182

Ταυτοποίηση αεροσκάφους

ΤΜΗΜΑ Θ —

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΘΟΡΥΒΟΥ

21.A.201

Πεδίο εφαρμογής

21.A.203

Επιλεξιμότητα

21.A.204

Αίτηση

21.A.207

Τροποποίηση ή μετατροπή

21.A.209

Δυνατότητα μεταβίβασης και επανέκδοση εντός κρατών μελών

21.A.210

Επιθεωρήσεις

21.A.211

Διάρκεια ισχύος και συνεχής ισχύς

ΤΜΗΜΑ Ι —

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

21.A.231

Πεδίο εφαρμογής

21.A.233

Επιλεξιμότητα

21.A.234

Αίτηση

21.A.235

Έκδοση έγκρισης φορέα σχεδιασμού

21.A.239

Σύστημα διασφάλισης σχεδιασμού

21.A.243

Δεδομένα

21.A.245

Απαιτήσεις έγκρισης

21.A.247

Τροποποιήσεις στο σύστημα διασφάλισης σχεδιασμού

21.A.249

Δυνατότητα μεταβίβασης

21.A.251

Όροι έγκρισης

21.A.253

Τροποποιήσεις των όρων έγκρισης

21.A.257

Έρευνες

21.A.258

Πορίσματα

21.A.259

Διάρκεια ισχύος και συνεχής ισχύς

21.A.263

Προνόμια

21.A.265

Υποχρεώσεις του κατόχου

ΤΜΗΜΑ ΙΑ —

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

21.A.301

Πεδίο εφαρμογής

21.A.303

Συμμόρφωση προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις

21.A.305

Έγκριση εξαρτημάτων και εξοπλισμού

21.A.307

Διάθεση εξαρτημάτων και εξοπλισμού προς εγκατάσταση

(ΤΜΗΜΑ ΙΒ — ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ)

ΤΜΗΜΑ ΙΓ —

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

21.A.431A

Πεδίο εφαρμογής

21A0.431B

Συνήθεις επισκευές

21.A.432A

Επιλεξιμότητα

21.A.432B

Απόδειξη ικανότητας

21.A.433

Σχεδιασμός επισκευής

21.A.435

Ταξινόμηση επισκευών

21.A.437

Έκδοση έγκρισης σχεδιασμού επισκευής

21.A.439

Παραγωγή εξαρτημάτων επισκευής

21.A.441

Εκτέλεση επισκευής

21.A.443

Περιορισμοί

21.A.445

Μη αποκατασταθείσα βλάβη

21.A.447

Τήρηση αρχείων

21.A.449

Οδηγίες διαρκούς αξιοπλοΐας

21.A.451

Υποχρεώσεις και επισήμανση EPA

(ΤΜΗΜΑ ΙΔ — ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ)

ΤΜΗΜΑ ΙΕ —

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

21.A.601

Πεδίο εφαρμογής

21.A.602A

Επιλεξιμότητα

21.A.602B

Απόδειξη ικανότητας

21.A.603

Αίτηση

21.A.604

Αδειοδότηση ETSO για βοηθητική μονάδα ισχύος (APU)

21.A.605

Απαιτήσεις δεδομένων

21.A.606

Έκδοση αδειοδότησης ETSO

21.A.607

Προνόμια αδειοδότησης ETSO

21.A.608

Δήλωση σχεδιασμού και επιδόσεων

21.A.609

Υποχρεώσεις των κατόχων αδειοδοτήσεων ETSO

21.A.610

Έγκριση για απόκλιση

21.A.611

Τροποποιήσεις σχεδιασμού

21.A.613

Τήρηση αρχείων

21.A.615

Επιθεώρηση από τον Οργανισμό

21.A.619

Διάρκεια ισχύος και συνεχής ισχύς

21.A.621

Δυνατότητα μεταβίβασης

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤ —

ΠΤΗΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

21.A.701

Πεδίο εφαρμογής

21.A.703

Επιλεξιμότητα

21.A.705

Αρμόδια αρχή

21.A.707

Αίτηση για χορήγηση πτητικής άδειας

21.A.708

Συνθήκες πτήσης

21.A.709

Αίτηση για έγκριση των συνθηκών πτήσης

21.A.710

Έγκριση συνθηκών πτήσης

21.A.711

Έκδοση πτητικής αδείας

21.A.713

Αλλαγές

21.A.715

Γλώσσα

21.A.719

Δυνατότητα μεταβίβασης

21.A.721

Επιθεωρήσεις

21.A.723

Διάρκεια ισχύος και συνεχής ισχύς

21.A.725

Ανανέωση πτητικής αδείας

21.A.727

Υποχρεώσεις του κατόχου πτητικής αδείας

21.A.729

Τήρηση αρχείων

ΤΜΗΜΑ ΙΖ —

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

21.A.801

Προσδιορισμός της ταυτότητας των προϊόντων

21.A.803

Χειρισμός των στοιχείων ταυτοποίησης

21.A.804

Προσδιορισμός εξαρτημάτων και εξοπλισμού

21.A.805

Προσδιορισμός κρίσιμων εξαρτημάτων

21.A.807

Προσδιορισμός ειδών ETSO

ΕΝΟΤΗΤΑ B —

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΤΜΗΜΑ A —

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

21.B.5

Πεδίο εφαρμογής

21.B.20

Υποχρεώσεις της αρμόδιας αρχής

21.B.25

Απαιτήσεις για την οργάνωση της αρμόδιας αρχής

21.B.30

Γραπτές διαδικασίες

21.B.35

Τροποποιήσεις στην οργάνωση και τις διαδικασίες

21.B.40

Επίλυση διαφορών

21.B.45

Υποβολή αναφορών/συντονισμός

21.B.55

Τήρηση αρχείων

21.B.60

Οδηγίες αξιοπλοΐας

ΤΜΗΜΑ Β —

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ

(ΤΜΗΜΑ Γ — ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ)

ΤΜΗΜΑ Δ —

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ

ΤΜΗΜΑ Ε —

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΤ —

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΩΡΙΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

21.B.120

Έρευνα

21.B.125

Πορίσματα

21.B.130

Έκδοση εγγράφου συμφωνίας

21.B.135

Διατήρηση του εγγράφου συμφωνίας

21.B.140

Τροποποίηση εγγράφου συμφωνίας

21.B.145

Περιορισμός, αναστολή και ανάκληση εγγράφου συμφωνίας

21.B.150

Τήρηση αρχείων

ΤΜΗΜΑ Ζ —

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

21.B.220

Έρευνα

21.B.225

Πορίσματα

21.B.230

Έκδοση πιστοποιητικού

21.B.235

Συνεχής εποπτεία

21.B.240

Τροποποίηση έγκρισης φορέα παραγωγής

21.B.245

Αναστολή και ανάκληση έγκρισης φορέα παραγωγής

21.B.260

Τήρηση αρχείων

ΤΜΗΜΑ Η —

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΞΙΟΠΛΟΪΑΣ KAI ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΞΙΟΠΛΟΪΑΣ

21.B.320

Έρευνα

21.B.325

Έκδοση πιστοποιητικών αξιοπλοΐας

21.B.326

Πιστοποιητικό αξιοπλοΐας

21.B.327

Περιορισμένο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας

21.B.330

Αναστολή και ανάκληση πιστοποιητικών αξιοπλοΐας και περιορισμένων πιστοποιητικών αξιοπλοΐας

21.B.345

Τήρηση αρχείων

ΤΜΗΜΑ Θ —

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΘΟΡΥΒΟΥ

21.B.420

Έρευνα

21.B.425

Έκδοση πιστοποιητικών θορύβου

21.B.430

Αναστολή και ανάκληση πιστοποιητικού θορύβου

21.B.445

Τήρηση αρχείων

ΤΜΗΜΑ Ι —

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΙΑ —

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

(ΤΜΗΜΑ ΙΒ — ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ)

ΤΜΗΜΑ ΙΓ —

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

(ΤΜΗΜΑ ΙΔ — ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ)

ΤΜΗΜΑ ΙΕ —

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤ —

ΠΤΗΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

21.B.520

Έρευνα

21.B.525

Έκδοση πτητικής αδείας

21.B.530

Ανάκληση πτητικής αδείας

21.B.545

Τήρηση αρχείων

ΤΜΗΜΑ ΙΖ —

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Προσαρτήματα

Προσάρτημα I —

Έντυπο 1 του EASA — Πιστοποιητικό εγκεκριμένης διάθεσης

Προσάρτημα ΙΙ —

Έντυπο 15α του EASA — Πιστοποιητικό επανεξέτασης της αξιοπλοΐας

Προσάρτημα ΙΙΙ —

Έντυπο 20α του EASA — Πτητική άδεια

Προσάρτημα IV —

Έντυπο 20β του EASA — Πτητική άδεια (εκδοθείσα από εγκεκριμένους φορείς)

Προσάρτημα V —

Έντυπο 24 του EASA — Περιορισμένο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας

Προσάρτημα VΙ —

Έντυπο 25 του EASA — Πιστοποιητικό αξιοπλοΐας

Προσάρτημα VII —

Έντυπο 45 του EASA — Πιστοποιητικό θορύβου

Προσάρτημα VΙΙΙ —

Έντυπο 52 του EASA — Δήλωση συμμόρφωσης του αεροσκάφους

Προσάρτημα ΙΧ —

Έντυπο 53 του EASA — Πιστοποιητικό διάθεσης σε υπηρεσία

Προσάρτημα X —

Έντυπο 55 του EASA — Πιστοποιητικό έγκρισης φορέα παραγωγής

Προσάρτημα XI —

Έντυπο 65 του EASA — Έγγραφο συμφωνίας για παραγωγή χωρίς την έγκριση του φορέα παραγωγής.

21.1   Γενικά

Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος Ι (μέρος 21), αρμόδια αρχή είναι:

α)

για φορείς που έχουν την επιχειρηματική έδρα τους σε κράτος μέλος, η αρχή που ορίζεται από το εν λόγω κράτος μέλος· ή ο Οργανισμός εάν αυτό ζητείται από το εν λόγω κράτος μέλος· ή

β)

για φορείς που έχουν την επιχειρηματική έδρα τους σε τρίτο κράτος, ο Οργανισμός.

ΕΝΟΤΗΤΑ A

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ A —   ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

21.A.1   Πεδίο εφαρμογής

Στην παρούσα ενότητα ορίζονται οι γενικές διατάξεις που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αιτούντος και των κατόχων οιουδήποτε πιστοποιητικού το οποίο έχει εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθεί, σύμφωνα με την παρούσα ενότητα.

21.A.2   Ανάληψη πιστοποιητικού από τρίτο πρόσωπο εκτός του αιτούντος ή του κατόχου

Οι ενέργειες και οι υποχρεώσεις τις οποίες απαιτείται να αναλάβει ο κάτοχος ή ο αιτών για τη χορήγηση πιστοποιητικού για προϊόν, εξάρτημα ή εξοπλισμό σύμφωνα με την παρούσα ενότητα μπορούν να αναληφθούν, για λογαριασμό του, από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υπό τον όρο ότι ο κάτοχος ή ο αιτών για τη χορήγηση του εν λόγω πιστοποιητικού μπορεί να αποδείξει ότι έχει συνάψει συμφωνία με το τρίτο πρόσωπο, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι υποχρεώσεις του κατόχου τηρούνται και θα τηρηθούν δεόντως.

21.A.3Α   Βλάβες, δυσλειτουργίες και ελαττώματα

α)

Σύστημα συλλογής, διερεύνησης και ανάλυσης στοιχείων.

Ο κάτοχος πιστοποιητικού τύπου, περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου, συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου, εξουσιοδότησης ευρωπαϊκών οδηγιών τεχνικών προδιαγραφών (ETSO), έγκρισης σχεδιασμού επισκευής μείζονος σημασίας ή κάθε άλλης σχετικής έγκρισης που θεωρείται ότι έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό διαθέτει σύστημα συλλογής, διερεύνησης και ανάλυσης εκθέσεων και πληροφοριών σχετικά με βλάβες, δυσλειτουργίες, ελαττώματα ή άλλα συμβάντα τα οποία προκαλούν ή δύνανται να προκαλέσουν δυσμενείς επιπτώσεις στη διαρκή αξιοπλοΐα του προϊόντος, του εξαρτήματος ή του εξοπλισμού που καλύπτεται από το πιστοποιητικό τύπου, το περιορισμένο πιστοποιητικό τύπου, το συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου, την εξουσιοδότηση ETSO, την έγκριση σχεδιασμού επισκευής μείζονος σημασίας ή κάθε άλλη σχετική έγκριση που θεωρείται ότι έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Πληροφορίες σχετικά με το σύστημα αυτό τίθενται στη διάθεση όλων των γνωστών χρηστών του προϊόντος, του εξαρτήματος ή του εξοπλισμού και, κατόπιν αίτησης, στη διάθεση οποιουδήποτε προσώπου εξουσιοδοτημένου βάσει λοιπών σχετικών εκτελεστικών κανονισμών.

β)

Υποβολή αναφορών στον Οργανισμό

1.

Ο κάτοχος πιστοποιητικού τύπου, περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου, συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου, εξουσιοδότησης ETSO, έγκρισης σχεδιασμού επισκευής μείζονος σημασίας ή κάθε άλλης σχετικής έγκρισης που θεωρείται ότι έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό υποβάλλει στον Οργανισμό αναφορές σχετικά με οποιαδήποτε βλάβη, δυσλειτουργία, ελάττωμα ή οιοδήποτε άλλο συμβάν για το οποίο λαμβάνει γνώση και το οποίο αφορά προϊόν, εξάρτημα ή εξοπλισμό που καλύπτεται από το πιστοποιητικό τύπου, το περιορισμένο πιστοποιητικό τύπου, το συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου, την εξουσιοδότηση ETSO, την έγκριση σχεδιασμού επισκευής μείζονος σημασίας ή κάθε άλλη σχετική έγκριση που θεωρείται ότι έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και η οποία οδηγεί ή ενδέχεται να οδηγήσει σε ανασφαλείς συνθήκες.

2.

Οι εν λόγω αναφορές υποβάλλονται υπό μορφή και κατά τρόπο που ορίζεται από τον Οργανισμό το συντομότερο δυνατό και, σε κάθε περίπτωση, αποστέλλονται το αργότερο εντός 72 ωρών από τον εντοπισμό των πιθανών ανασφαλών συνθηκών, εκτός εάν αυτό δεν είναι εφικτό λόγω ειδικών περιστάσεων.

γ)

Διερεύνηση αναφερόμενων συμβάντων

1.

Όταν ένα συμβάν, το οποίο αναφέρεται σύμφωνα με το στοιχείο β) ή σύμφωνα με την παράγραφο 21.A.129 στοιχείο στ) σημείο 2 ή την παράγραφο 21.A.165 στοιχείο στ) σημείο 2, οφείλεται σε ατέλεια στον σχεδιασμό ή σε κατασκευαστική ατέλεια, ο κάτοχος του πιστοποιητικού τύπου, του περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου, του συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου, της έγκρισης σχεδιασμού επισκευής μείζονος σημασίας, της εξουσιοδότησης ETSO, ή κάθε άλλης σχετικής έγκρισης που θεωρείται ότι έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, ή ο κατασκευαστής, ανάλογα με την περίπτωση, διερευνά την αιτία της ατέλειας και υποβάλλει στον Οργανισμό αναφορά σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνάς του, καθώς και με κάθε ενέργεια στην οποία προβαίνει ή πρόκειται να προβεί προκειμένου να διορθώσει τη συγκεκριμένη ατέλεια.

2.

Εάν ο Οργανισμός κρίνει ότι απαιτούνται ενέργειες για τη διόρθωση της ατέλειας, ο κάτοχος του πιστοποιητικού τύπου, του περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου, του συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου, της έγκρισης σχεδιασμού επισκευής μείζονος σημασίας, της εξουσιοδότησης ETSO ή κάθε άλλης σχετικής έγκρισης που θεωρείται ότι έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, ή ο κατασκευαστής, ανάλογα με την περίπτωση, υποβάλλει στον Οργανισμό τα σχετικά στοιχεία.

21.A.3B   Οδηγίες αξιοπλοΐας

α)

Ως οδηγία αξιοπλοΐας νοείται το έγγραφο που εκδίδεται ή εγκρίνεται από τον Οργανισμό και ορίζει τις ενέργειες που πρέπει να εκτελεστούν σε ένα αεροσκάφος με σκοπό την αποκατάσταση ενός αποδεκτού επιπέδου ασφάλειας, όταν υπάρχουν στοιχεία ότι ειδάλλως διακυβεύεται το επίπεδο ασφάλειας του αεροσκάφους.

β)

Ο Οργανισμός εκδίδει οδηγία αξιοπλοΐας όταν:

1.

έχει διαπιστωθεί από τον Οργανισμό η ύπαρξη ανασφαλών συνθηκών σε ένα αεροσκάφος, ως αποτέλεσμα ατέλειας στο αεροσκάφος ή σε κινητήρα, έλικα, εξάρτημα ή εξοπλισμό που έχει εγκατασταθεί στο εν λόγω αεροσκάφος· και

2.

οι εν λόγω συνθήκες είναι πιθανό να υφίστανται ή να εμφανιστούν σε άλλο αεροσκάφος.

γ)

Όταν είναι αναγκαία η έκδοση οδηγίας αξιοπλοΐας από τον Οργανισμό για τη διόρθωση των ανασφαλών συνθηκών που αναφέρονται στο στοιχείο β) ή για την απαίτηση διεξαγωγής επιθεώρησης, ο κάτοχος πιστοποιητικού τύπου, περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου, συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου, έγκρισης σχεδιασμού επισκευής μείζονος σημασίας, εξουσιοδότησης ETSO, ή κάθε άλλης σχετικής έγκρισης που θεωρείται ότι έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό:

1.

Προτείνει την κατάλληλη διορθωτική ενέργεια ή τις απαιτούμενες επιθεωρήσεις, ή και τα δύο, και υποβάλλει στον Οργανισμό στοιχεία των εν λόγω προτάσεων για έγκριση.

2.

Κατόπιν της έγκρισης των προτάσεων που αναφέρονται στο σημείο 1 από τον Οργανισμό, θέτει στη διάθεση όλων των γνωστών χρηστών ή ιδιοκτητών του προϊόντος, του εξαρτήματος ή του εξοπλισμού και, κατόπιν αίτησης, σε οιοδήποτε πρόσωπο καλείται να συμμορφωθεί με την οδηγία αξιοπλοΐας, τα κατάλληλα περιγραφικά στοιχεία και οδηγίες εφαρμογής.

δ)

Μία οδηγία αξιοπλοΐας πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

1.

προσδιορισμό των ανασφαλών συνθηκών,

2.

τα στοιχεία αναγνώρισης του σχετικού αεροσκάφους,

3.

την ή τις απαιτούμενες ενέργειες,

4.

τη χρονική προθεσμία συμμόρφωσης προς την ή τις απαιτούμενες ενέργειες,

5.

την ημερομηνία έναρξης ισχύος.

21.A.4   Συντονισμός σχεδιασμού και παραγωγής

Κάθε κάτοχος πιστοποιητικού τύπου, περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου, συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου, εξουσιοδότησης ETSO, έγκρισης τροποποίησης σχεδιασμού τύπου ή έγκρισης σχεδιασμού επισκευής συνεργάζεται δεόντως με τον φορέα παραγωγής προκειμένου να εξασφαλίζει:

α)

τον ικανοποιητικό συντονισμό του σχεδιασμού και της παραγωγής που απαιτείται από την παράγραφο 21.Α.122 ή την παράγραφο 21.Α.133 ή την παράγραφο 21.Α.165 στοιχείο γ) σημείο 2, ανάλογα με την περίπτωση· και

β)

την κατάλληλη υποστήριξη της διαρκούς αξιοπλοΐας του προϊόντος, του εξαρτήματος ή του εξοπλισμού.

ΤΜΗΜΑ Β —   ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ

21.A.11   Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν τμήμα ορίζει τη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών τύπου για προϊόντα και περιορισμένων πιστοποιητικών τύπου για αεροσκάφη, και ορίζει επίσης τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αιτούντων και των κατόχων των εν λόγω πιστοποιητικών.

21.A.13   Επιλεξιμότητα

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει αποδείξει, ή έχει κινήσει διαδικασίες ώστε να αποδείξει, την ικανότητά του σύμφωνα με την παράγραφο 21.A.14, κρίνεται επιλέξιμο ως αιτών για τη χορήγηση πιστοποιητικού τύπου ή περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος τμήματος.

21.A.14   Απόδειξη ικανότητας

α)

Οιοσδήποτε φορέας υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικού τύπου ή περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου αποδεικνύει την ικανότητά του με την κατοχή έγκρισης φορέα σχεδιασμού, η οποία έχει εκδοθεί από τον Οργανισμό, σύμφωνα με το τμήμα Ι.

β)

Κατά παρέκκλιση του στοιχείου α), ως εναλλακτική διαδικασία απόδειξης της ικανότητάς του, ο αιτών μπορεί να ζητήσει τη συγκατάθεση του Οργανισμού για τη χρήση διαδικασιών που ορίζουν τις συγκεκριμένες πρακτικές σχεδιασμού, τους πόρους και τη σειρά ενεργειών που απαιτούνται για τη συμμόρφωση προς το παρόν παράρτημα I (μέρος 21), όταν πρόκειται για ένα από τα ακόλουθα προϊόντα:

1.

αεροσκάφος ELA2·

2.

κινητήρας ή έλικα που έχει εγκατασταθεί σε αεροσκάφος ELA2·

3.

εμβολοφόρο κινητήρα·

4.

Έλικα σταθερού ή προσαρμοζόμενου βήματος.

γ)

Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο α), ο αιτών μπορεί να επιλέξει να διαβιβάσει στον Οργανισμό ως απόδειξη της ικανότητάς του το πρόγραμμα πιστοποίησης που απαιτείται βάσει της παραγράφου 21A.20 στοιχείο β) όταν το προϊόν είναι ένα από τα ακόλουθα:

1.

αεροσκάφος ELA1·

2.

κινητήρας ή έλικα που έχει εγκατασταθεί σε αεροσκάφος ELA1·

21.A.15   Αίτηση

α)

Η αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού τύπου ή περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου υποβάλλεται υπό μορφή και κατά τρόπο που καθορίζεται από τον Οργανισμό.

β)

Η αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού τύπου ή περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου αεροσκάφους συνοδεύεται από σχέδιο τριών όψεων του εν λόγω αεροσκάφους, καθώς και από τα προκαταρκτικά βασικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των προτεινομένων χαρακτηριστικών και περιορισμών λειτουργίας.

γ)

Η αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού τύπου που αφορά κινητήρα ή έλικα συνοδεύεται από σχέδιο γενικής διάταξης, περιγραφή των χαρακτηριστικών σχεδιασμού, τα χαρακτηριστικά λειτουργίας και τους προτεινόμενους περιορισμούς λειτουργίας του κινητήρα ή του έλικα.

21.A.16A   Κώδικες αξιοπλοΐας

Ο Οργανισμός εκδίδει, σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008, κώδικες αξιοπλοΐας ως τυποποιημένα μέσα για την απόδειξη της συμμόρφωσης προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού προς τις βασικές απαιτήσεις του παραρτήματος I (μέρος 2) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008. Οι εν λόγω κώδικες είναι επαρκώς λεπτομερείς και συγκεκριμένοι ώστε να υποδεικνύουν στους αιτούντες τους όρους υπό τους οποίους θα εκδίδονται τα πιστοποιητικά.

21.A.16B   Ειδικοί όροι

α)

Ο Οργανισμός καθορίζει ειδικές λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες ονομάζονται ειδικοί όροι, για ένα προϊόν εάν ο σχετικός κώδικας αξιοπλοΐας δεν περιλαμβάνει επαρκή ή κατάλληλα πρότυπα ασφάλειας για το προϊόν, διότι:

1.

ο προϊόν έχει καινοτόμα ή ασυνήθη χαρακτηριστικά σχεδιασμού σε σχέση με τις πρακτικές σχεδιασμού στις οποίες βασίζεται ο ισχύων κώδικας αξιοπλοΐας· ή

2.

η χρήση για την οποία προορίζεται το προϊόν δεν είναι συμβατική· ή

3.

η εμπειρία από τη λειτουργία άλλων παρόμοιων προϊόντων ή προϊόντων που έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά σχεδιασμού έχει καταδείξει ότι ενδέχεται να δημιουργηθούν ανασφαλείς συνθήκες.

β)

Οι ειδικοί όροι περιλαμβάνουν τα πρότυπα ασφαλείας που ο Οργανισμός θεωρεί απαραίτητα για την εξασφάλιση επιπέδου ασφάλειας ισοδύναμου με εκείνο που προβλέπει ο ισχύων κώδικας αξιοπλοΐας.

21.A.17   Βάση πιστοποίησης τύπου

α)

Η βάση πιστοποίησης τύπου που κοινοποιείται για την έκδοση πιστοποιητικού τύπου ή περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου αποτελείται από:

1.

τον ισχύοντα κώδικα αξιοπλοΐας που έχει θεσπίσει ο Οργανισμός και ο οποίος ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για το εν λόγω πιστοποιητικό, εκτός εάν:

i)

καθορίζεται διαφορετικά από τον Οργανισμό· ή

ii)

επιλέγεται από τον αιτούντα ή απαιτείται σύμφωνα με τα στοιχεία γ) και δ) η συμμόρφωση προς προδιαγραφές πιστοποίησης μεταγενέστερων τροποποιήσων·

2.

όλους τους ειδικούς όρους που καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 21.A.16B στοιχείο α).

β)

Η αίτηση για πιστοποίηση τύπου μεγάλου αεροπλάνου και μεγάλου στροφόπτερου ισχύει για πέντε έτη ενώ η αίτηση για την έκδοση οιουδήποτε άλλου πιστοποιητικού τύπου ισχύει για τρία έτη, εκτός εάν ο αιτών αποδείξει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης ότι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η διενέργεια δοκιμών αναφορικά με το προϊόν του απαιτούν μεγαλύτερη χρονική περίοδο, την οποία ο Οργανισμός εγκρίνει.

γ)

Στην περίπτωση που το πιστοποιητικό τύπου δεν έχει εκδοθεί ή είναι προφανές ότι δεν θα εκδοθεί εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο στοιχείο β), ο αιτών μπορεί:

1.

να υποβάλει νέα αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού τύπου και να συμμορφωθεί προς όλες τις διατάξεις του στοιχείου α) που ισχύουν για την αρχική αίτηση, ή

2.

να ζητήσει παράταση της αρχικής αίτησης και να συμμορφωθεί προς τους κώδικες αξιοπλοΐας που ίσχυαν σε ημερομηνία που επιλέγει ο αιτών και η οποία δεν είναι προγενέστερη της ημερομηνίας που προηγείται εκείνης της έκδοσης του πιστοποιητικού τύπου· οι ανωτέρω ενέργειες πρέπει να πραγματοποιηθούν εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο στοιχείο β) για την αρχική αίτηση.

δ)

Εάν ο αιτών επιλέξει να συμμορφωθεί με προδιαγραφή πιστοποίησης τροποποίησης των κωδίκων αξιοπλοΐας που τέθηκε σε ισχύ μετά την υποβολή της αίτησης χορήγησης πιστοποιητικού τύπου, τότε ο αιτών πρέπει επίσης να συμμορφωθεί προς κάθε άλλη προδιαγραφή πιστοποίησης που ο Οργανισμός κρίνει ότι σχετίζεται άμεσα.

21.A.18   Ορισμός των εφαρμοστέων απαιτήσεων περιβαλλοντικής προστασίας και προδιαγραφών πιστοποίησης

α)

Οι ισχύουσες απαιτήσεις εκπομπών θορύβου για την έκδοση πιστοποιητικού τύπου για ένα αεροσκάφος καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος 16 τόμος Ι μέρος ΙΙ κεφάλαιο 1 της σύμβασης του Σικάγου και:

1.

για τα υποηχητικά αεριωθούμενα αεροσκάφη, στον τόμο I μέρος II κεφάλαια 2, 3 και 4, κατά περίπτωση·

2.

για τα ελικοφόρα αεροσκάφη, στον τόμο I μέρος II κεφάλαια 3, 4, 5, 6 και 10, κατά περίπτωση·

3.

για τα ελικόπτερα, στον τόμο I μέρος II κεφάλαια 8, και 11, κατά περίπτωση, και

4.

για τα υπερηχητικά αεροσκάφη, στον τόμο I μέρος II κεφάλαιο 12, κατά περίπτωση.

β)

Οι ισχύουσες απαιτήσεις εκπομπών για την έκδοση πιστοποιητικού τύπου για αεροσκάφος και κινητήρα καθορίζονται στο παράρτημα 16 της σύμβασης του Σικάγου:

1.

για την πρόληψη της σκόπιμης απόρριψης καυσίμων, στον τόμο II μέρος II, κεφάλαιο 2,

2.

για τις εκπομπές στροβιλοκινητήρων και στροβιλοκινητήρων με ανεμιστήρα για πρόωση μόνο σε υποηχητικές ταχύτητες, στον τόμο II μέρος III κεφάλαιο 2, και

3.

για τις εκπομπές στροβιλοκινητήρων και στροβιλοκινητήρων με ανεμιστήρα για πρόωση μόνο σε υπερηχητικές ταχύτητες, στον τόμο II μέρος III κεφάλαιο 3.

γ)

Ο Οργανισμός εκδίδει, σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008, προδιαγραφές πιστοποίησης που προβλέπουν αποδεκτά μέσα για την απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις θορύβου και εκπομπών που ορίζονται στα στοιχεία α) και β) αντίστοιχα.

21.A.19   Μετατροπές που απαιτούν νέο πιστοποιητικό τύπου

Οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο προτείνει μετατροπή σε προϊόν υποβάλλει αίτηση για χορήγηση νέου πιστοποιητικού τύπου, εφόσον ο Οργανισμός κρίνει ότι η μετατροπή στον σχεδιασμό, την ισχύ, την ώση ή τη μάζα είναι τόσο εκτεταμένη ώστε να απαιτείται ουσιαστικά πλήρης διερεύνηση της συμμόρφωσης προς την ισχύουσα βάση πιστοποίησης τύπου.

21.A.20   Συμμόρφωση με τη βάση πιστοποίησης τύπου και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας

α)

Ο αιτών για τη χορήγηση πιστοποιητικού τύπου ή περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου αποδεικνύει τη συμμόρφωση με την ισχύουσα βάση πιστοποίησης τύπου και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας και παρέχει στον Οργανισμό τα μέσα με τα οποία αποδεικνύεται η συμμόρφωση.

β)

Ο αιτών διαβιβάζει στον Οργανισμό πρόγραμμα πιστοποίησης όπου αναλύονται τα μέσα με τα οποία αποδεικνύεται η συμμόρφωση. Το έγγραφο αυτό επικαιροποιείται εφόσον χρειάζεται κατά τη διαδικασία πιστοποίησης.

γ)

Ο αιτών καταχωρίζει τη δικαιολόγηση της συμμόρφωσης στα έγγραφα συμμόρφωσης σύμφωνα με το πρόγραμμα πιστοποίησης που θεσπίζεται στο στοιχείο β).

δ)

Ο αιτών υποβάλλει δήλωση ότι έχει συμμορφωθεί προς την ισχύουσα βάση πιστοποίησης τύπου και προς τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας, σύμφωνα με το πρόγραμμα πιστοποίησης του στοιχείου β).

ε)

Όταν ο αιτών διαθέτει κατάλληλη έγκριση φορέα σχεδιασμού, η δήλωση του στοιχείου δ) πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του τμήματος Ι.

21.A.21   Έκδοση πιστοποιητικού τύπου

Ο αιτών δικαιούται να εξασφαλίσει την έκδοση πιστοποιητικού τύπου από τον Οργανισμό για ένα προϊόν αφού:

α)

αποδείξει την ικανότητά του σύμφωνα με την παράγραφο 21.A.14·

β)

υποβάλει τη δήλωση που αναφέρεται στην παράγραφο 21.A.20, στοιχείο δ), και

γ)

αποδειχθεί ότι:

1.

το προϊόν που πρόκειται να πιστοποιηθεί πληροί την ισχύουσα βάση πιστοποίησης τύπου και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας που ορίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 21.A.17 και 21.A.18·

2.

οιαδήποτε διάταξη περί αξιοπλοΐας προς την οποία δεν υπάρχει συμμόρφωση αντισταθμίζεται με παράγοντες που παρέχουν ισοδύναμο επίπεδο ασφάλειας·

3.

κανένα στοιχείο ή χαρακτηριστικό δεν καθιστά το προϊόν ανασφαλές για τις χρήσεις για τις οποίες ζητείται πιστοποίηση· και

4.

ο αιτών για τη χορήγηση πιστοποιητικού τύπου έχει δηλώσει ρητώς ότι έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να συμμορφώνεται προς την παράγραφο 21.A.44.

δ)

Στην περίπτωση πιστοποιητικού τύπου αεροσκάφους, έχει εκδοθεί ή καθορισθεί για τον κινητήρα ή τον έλικα, ή και τα δύο, εφόσον είναι εγκατεστημένα στο αεροσκάφος, πιστοποιητικό τύπου σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

21.A.23   Έκδοση περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου

α)

Για αεροσκάφος που δεν πληροί τις διατάξεις της παραγράφου 21.Α.21, στοιχείο γ), ο αιτών δικαιούται να εξασφαλίσει την έκδοση περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου από τον Οργανισμό αφού:

1.

συμμορφώνεται προς την κατάλληλη βάση πιστοποίησης τύπου που ορίζεται από τον Οργανισμό για τη διασφάλιση επαρκούς ασφάλειας για τη χρήση για την οποία προορίζεται το αεροσκάφος, καθώς και προς τις ισχύουσες απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας·

2.

δηλώνει ρητώς ότι έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να συμμορφώνεται προς την παράγραφο 21.A.44.

β)

Για κινητήρα ή έλικα που έχει εγκατασταθεί στο αεροσκάφος, ή και τα δύο, πρέπει:

1.

να έχει εκδοθεί ή καθορισθεί πιστοποιητικό τύπου, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, ή

2.

να έχει αποδειχθεί ότι συμμορφώνονται προς τις προδιαγραφές πιστοποίησης που κρίνονται απαραίτητες για τη διασφάλιση της ασφαλούς πτήσης του αεροσκάφους.

21.A.31   Σχεδιασμός τύπου

α)

Ο σχεδιασμός τύπου περιλαμβάνει:

1.

τα σχέδια και τις προδιαγραφές, καθώς και ένα κατάλογο των εν λόγω σχεδίων και προδιαγραφών, τα οποία είναι απαραίτητα για τον καθορισμό της διαμόρφωσης και των χαρακτηριστικών σχεδιασμού του προϊόντος που αποδεικνύεται ότι συμμορφώνεται προς την ισχύουσα βάση πιστοποίησης τύπου και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας·

2.

πληροφορίες σχετικά με τα υλικά και τις διαδικασίες καθώς και τις μεθόδους κατασκευής και συναρμολόγησης του προϊόντος, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της συμβατότητας του προϊόντος·

3.

εγκεκριμένο τμήμα οδηγιών διαρκούς αξιοπλοΐας το οποίο αναφέρεται στους περιορισμούς της αξιοπλοΐας, όπως ορίζεται από τον ισχύοντα κώδικα αξιοπλοΐας· και

4.

κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο για τον συγκριτικό καθορισμό της αξιοπλοΐας, των χαρακτηριστικών θορύβου, της απόρριψης καυσίμων και των εκπομπών καυσαερίων (κατά περίπτωση) μεταγενέστερων προϊόντων του ιδίου τύπου.

β)

Κάθε σχεδιασμός τύπου πρέπει να ορίζεται επακριβώς.

21.A.33   Επιθεώρηση και δοκιμές

α)

Ο αιτών διενεργεί όλες τις επιθεωρήσεις και τις δοκιμές που είναι απαραίτητες ώστε να αποδειχθεί η συμμόρφωση προς την ισχύουσα βάση πιστοποίησης τύπου και προς όλες τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας.

β)

Πριν από τη διενέργεια κάθε δοκιμής που απαιτείται βάσει του στοιχείου α), ο αιτών επιβεβαιώνει:

1.

όσον αφορά το δοκίμιο:

i)

ότι τα υλικά και οι διαδικασίες συμμορφώνονται επαρκώς προς τις προδιαγραφές του προτεινόμενου σχεδιασμού τύπου,

ii)

ότι τα εξαρτήματα των προϊόντων συμμορφώνονται επαρκώς προς τα σχέδια του προτεινόμενου σχεδιασμού τύπου,

iii)

ότι οι διαδικασίες παραγωγής, κατασκευής και συναρμολόγησης συμμορφώνονται επαρκώς προς αυτές που καθορίζονται στον προτεινόμενο σχεδιασμό τύπου, και

2.

ότι ο εξοπλισμός δοκιμών και όλος εξοπλισμός μετρήσεων που χρησιμοποιείται για τις δοκιμές είναι επαρκής για τη δοκιμή και κατάλληλα βαθμονομημένος.

γ)

Ο αιτών παρέχει στον Οργανισμό τη δυνατότητα να αναθεωρεί οιαδήποτε έκθεση και να διενεργεί οιαδήποτε επιθεώρηση είναι απαραίτητη για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με το στοιχείο β).

δ)

Ο αιτών παρέχει στον Οργανισμό τη δυνατότητα να αναθεωρεί οιαδήποτε έκθεση ή να διενεργεί οιαδήποτε επιθεώρηση και να διενεργεί ή να παρίσταται σε οιαδήποτε πτητική δοκιμή και δοκιμή εδάφους η οποία είναι απαραίτητη προκειμένου να ελεγχθεί η εγκυρότητα της δήλωσης συμμόρφωσης που υποβάλλεται από τον αιτούντα σύμφωνα με την παράγραφο 21.Α.20, στοιχείο δ), και να εξασφαλιστεί ότι κανένα στοιχείο ή χαρακτηριστικό δεν καθιστά το προϊόν ανασφαλές για τις χρήσεις για τις οποίες ζητείται πιστοποίηση.

ε)

Για τις δοκιμές που διενεργούνται ή στις οποίες παρίσταται ο Οργανισμός βάσει του στοιχείου δ):

1.

ο αιτών υποβάλλει στον Οργανισμό δήλωση συμβατότητας προς το στοιχείο β), και

2.

καμία μετατροπή σχετικά με τη δοκιμή η οποία θα επηρέαζε τη δήλωση συμβατότητας δεν επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί σε προϊόν, εξάρτημα ή εξοπλισμό μεταξύ του χρόνου απόδειξης της συμμόρφωσης με το στοιχείο β) και του χρόνου κατά τον οποίο παρουσιάζεται στον Οργανισμό για δοκιμή.

21.A.35   Πτητικές δοκιμές

α)

Οι πτητικές δοκιμές που διενεργούνται στο πλαίσιο της χορήγησης πιστοποιητικού τύπου διεξάγονται σύμφωνα με τους όρους που καθορίζει ο Οργανισμός για τις συγκεκριμένες πτητικές δοκιμές.

β)

Ο αιτών διενεργεί όλες τις πτητικές δοκιμές τις οποίες ο Οργανισμός θεωρεί απαραίτητες:

1.

ώστε να εξακριβωθεί η συμμόρφωση με την ισχύουσα βάση πιστοποίησης τύπου και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας, και

2.

ώστε να διαπιστωθεί με εύλογη βεβαιότητα ότι το αεροσκάφος, τα εξαρτήματα και ο εξοπλισμός του είναι αξιόπιστα και λειτουργούν κανονικά, όσον αφορά αεροσκάφος που πρόκειται να πιστοποιηθεί βάσει του παρόντος παραρτήματος Ι (μέρος 21), εξαιρουμένων για,

i)

ανεμόπτερα και μοτοανεμόπτερα,

ii)

αερόστατα και αερόπλοια που καθορίζονται στα ELA1 ή ELA2,

iii)

αεροπλάνα με μέγιστη μάζα απογείωσης (MTOM) κάτω των 2 722 kg.

γ)

(Ενδέχεται να συμπληρωθεί)

δ)

(Ενδέχεται να συμπληρωθεί.)

ε)

(Ενδέχεται να συμπληρωθεί.)

στ)

Οι πτητικές δοκιμές που ορίζονται στο στοιχείο β) σημείο 2 περιλαμβάνουν:

1.

όσον αφορά αεροσκάφος που φέρει στροβιλοκινητήρες ενός τύπου ο οποίος δεν έχει χρησιμοποιηθεί προηγουμένως σε αεροσκάφος που διαθέτει πιστοποιητικό τύπου, τουλάχιστον 300 ώρες πτητικής λειτουργίας με κινητήρες οι οποίοι στο σύνολό τους συμμορφώνονται με πιστοποιητικό τύπου· και

2.

όσον αφορά όλα τα υπόλοιπα αεροσκάφη, τουλάχιστον 150 ώρες πτητικής λειτουργίας.

21.A.41   Πιστοποιητικό τύπου

Το πιστοποιητικό τύπου και το περιορισμένο πιστοποιητικό τύπου θεωρούνται ότι περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό τύπου, τους περιορισμούς λειτουργίας, το φύλλο δεδομένων του πιστοποιητικού τύπου για την αξιοπλοΐα και τις εκπομπές, την ισχύουσα βάση πιστοποίησης τύπου και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας βάσει των οποίων ο Οργανισμός καθορίζει τη συμμόρφωση, καθώς και κάθε άλλο όρο ή περιορισμό που ορίζουν οι ισχύουσες προδιαγραφές πιστοποίησης και οι απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας για το προϊόν. Το πιστοποιητικό τύπου καθώς και το περιορισμένο πιστοποιητικό τύπου του αεροσκάφους περιλαμβάνουν, επιπλέον, το φύλλο δεδομένων του πιστοποιητικού τύπου για τις εκπομπές θορύβου. Το φύλλο δεδομένων του πιστοποιητικού τύπου του κινητήρα περιλαμβάνει αρχείο συμμόρφωσης προς τις εκπομπές.

21.A.44   Υποχρεώσεις του κατόχου

Κάθε κάτοχος πιστοποιητικού τύπου ή περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου:

α)

αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 21.A.3Α, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.55, 21.Α.57 και 21.A.61· και, για αυτό τον σκοπό, εξακολουθεί να πληροί τις απαιτήσεις αξιολόγησης επιλεξιμότητας σύμφωνα με την παράγραφο 21.Α.14· και

β)

καθορίζει τη σήμανση σύμφωνα με το τμήμα ΙΖ.

21.A.47   Δυνατότητα μεταβίβασης

Ένα πιστοποιητικού τύπου ή περιορισμένο πιστοποιητικού τύπου μπορεί να μεταβιβαστεί μόνο σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο είναι ικανό να αναλάβει τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 21.Α.44 και το οποίο έχει αποδείξει, για τον σκοπό αυτό, ότι πληροί τους όρους των κριτηρίων της παραγράφου 21.Α.14.

21.A.51   Διάρκεια ισχύος και συνεχής ισχύς

α)

Τα πιστοποιητικά τύπου και τα περιορισμένα πιστοποιητικά τύπου εκδίδονται με απεριόριστη διάρκεια ισχύος. Παραμένουν σε ισχύ, υπό τον όρο ότι:

1.

ο κάτοχος εξακολουθεί να συμμορφώνεται προς τον παρόν παράρτημα 1 (μέρος 21)· και

2.

το πιστοποιητικό δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο παραίτησης ή ανάκλησης σύμφωνα με τις ισχύουσες διοικητικές διαδικασίες που έχει ορίσει ο Οργανισμός.

β)

Σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης, το πιστοποιητικό τύπου και το περιορισμένο πιστοποιητικό τύπου επιστρέφονται στον Οργανισμό.

21.A.55   Τήρηση αρχείων

Ο κάτοχος πιστοποιητικού τύπου ή περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου θέτει στη διάθεση του Οργανισμού όλες τις σχετικές πληροφορίες σχεδιασμού, τα σχέδια και τις εκθέσεις δοκιμών, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων επιθεώρησης για το προϊόν που υπεβλήθη σε δοκιμές· τα ανωτέρω έγγραφα φυλάσσονται με σκοπό να παράσχουν τις πληροφορίες οι οποίες είναι απαραίτητες για την εξασφάλιση της διαρκούς αξιοπλοΐας του προϊόντος και τη συμμόρφωσή του με τις ισχύουσες απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας για το προϊόν.

21.A.57   Εγχειρίδια

Ο κάτοχος πιστοποιητικού τύπου ή περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου συντάσσει, τηρεί και ενημερώνει τα πρωτότυπα όλων των εγχειριδίων που απαιτούνται από την ισχύουσα βάση πιστοποίησης τύπου και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας για το προϊόν, και παρέχει αντίγραφα στον Οργανισμό, μετά από αίτησή του.

21.A.61   Οδηγίες διαρκούς αξιοπλοΐας

α)

Ο κάτοχος του πιστοποιητικού τύπου ή του περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου παρέχει τουλάχιστον μία σειρά πλήρων οδηγιών διαρκούς αξιοπλοΐας, οι οποίες περιλαμβάνουν περιγραφικά στοιχεία και οδηγίες εφαρμογής και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την ισχύουσα βάση πιστοποίησης τύπου, σε κάθε γνωστό ιδιοκτήτη ενός ή περισσοτέρων αεροσκαφών ή κινητήρα ή έλικα· οι εν λόγω οδηγίες παρέχονται κατά την παράδοση του αεροσκάφους ή κατά την έκδοση του πρώτου πιστοποιητικού αξιοπλοΐας του συγκεκριμένου αεροσκάφους, ανάλογα με ποιο γεγονός από τα ανωτέρω λαμβάνει χώρα σε μεταγενέστερο χρόνο, ενώ στη συνέχεια ο κάτοχος πιστοποιητικού τύπου, κατόπιν αίτησης, θέτει τις εν λόγω οδηγίες στη διάθεση κάθε τρίτου προσώπου το οποίο καλείται να συμμορφωθεί προς οιοδήποτε όρο των εν λόγω οδηγιών. Η διαθεσιμότητα κάποιου εγχειριδίου ή μέρους των οδηγιών διαρκούς αξιοπλοΐας το οποίο αναφέρεται σε εργασίες γενικής επισκευής ή άλλες μορφές μείζονος συντήρησης μπορεί να καθυστερήσει έως ότου το προϊόν τεθεί σε υπηρεσία, αλλά διατίθεται προτού οποιοδήποτε από τα προϊόντα φθάσει στη σχετική ηλικία ή ώρες/κύκλους πτήσης.

β)

Επιπλέον, οι τροποποιήσεις που πραγματοποιούνται στις οδηγίες διαρκούς αξιοπλοΐας τίθενται στη διάθεση όλων των γνωστών χρηστών του προϊόντος και, κατόπιν αίτησης, σε κάθε πρόσωπο το οποίο καλείται να συμμορφωθεί προς οιαδήποτε από τις εν λόγω οδηγίες. Υποβάλλεται στον Οργανισμό πρόγραμμα όπου παρουσιάζεται ο τρόπος διανομής των τροποποιήσεων των οδηγιών διαρκούς αξιοπλοΐας.

(ΤΜΗΜΑ Γ — ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ)

ΤΜΗΜΑ Δ —   ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ

21.A.90A   Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν τμήμα ορίζει τη διαδικασία έγκρισης τροποποιήσεων σε σχεδιασμούς τύπου και πιστοποιητικά τύπου, και ορίζει επίσης τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αιτούντων και των κατόχων των εν λόγω εγκρίσεων. Το παρόν τμήμα καθορίζει επίσης τις συνήθεις τροποποιήσεις που δεν υπόκεινται σε διαδικασία έγκρισης βάσει του παρόντος τμήματος. Στο παρόν τμήμα οι αναφορές στα πιστοποιητικά τύπου αφορούν τα πιστοποιητικά τύπου και τα περιορισμένα πιστοποιητικά τύπου.

21A.90B   Συνήθεις τροποποιήσεις

α)

Συνήθεις τροποποιήσεις είναι οι μεταβολές στον σχεδιασμό τύπου:

1.

που αφορούν:

i)

αεροπλάνα με μέγιστη μάζα απογείωσης (MTOM) έως 5 700 kg·

ii)

στροφόπτερα με MTOM έως 3 175 kg·

iii)

ανεμοπλάνα ή ανεμοπλάνα με κινητήρα, αερόστατα και αερόπλοιο, όπως ορίζονται στα ELA1 ή ELA2·

2.

οι οποίες βασίζονται σε δεδομένα σχεδιασμού περιλαμβανόμενα στις προδιαγραφές πιστοποίησης που έχει εκδώσει ο Οργανισμός, περιέχουν αποδεκτές μεθόδους, τεχνικές και πρακτικές για την εκτέλεση και τον προσδιορισμό των συνήθων τροποποιήσεων, καθώς και τις σχετικές οδηγίες διαρκούς αξιοπλοΐας· και

3.

οι οποίες δεν αντίκεινται στα δεδομένα του κατόχου πιστοποιητικού τύπου.

β)

Οι παράγραφοι 21A.91 έως 21A.109 δεν εφαρμόζονται για συνήθεις τροποποιήσεις.

21.A.91   Ταξινόμηση των τροποποιήσεων στον σχεδιασμό τύπου

Οι τροποποιήσεις στον σχεδιασμό τύπου ταξινομούνται ως ελάσσονος και μείζονος σημασίας. Ως «τροποποίηση ελάσσονος σημασίας» νοείται εκείνη που δεν επηρεάζει σημαντικά τη μάζα, τη ζυγοστάθμιση, τη δομική αντοχή, την αξιοπιστία, τα χαρακτηριστικά λειτουργίας, τον θόρυβο, την απόρριψη καυσίμων, τις εκπομπές καυσαερίων ή άλλα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την αξιοπλοΐα του προϊόντος. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 21.A.19, κάθε άλλη τροποποίηση συνιστά «τροποποίηση μείζονος σημασίας» βάσει του παρόντος τμήματος. Οι τροποποιήσεις μείζονος και ελάσσονος σημασίας εγκρίνονται σύμφωνα με την παράγραφο 21.A.95 ή 21.A.97, κατά περίπτωση, και προσδιορίζονται δεόντως.

21.A.92   Επιλεξιμότητα

α)

Μόνο ο κάτοχος πιστοποιητικού τύπου μπορεί να υποβάλει αίτηση για έγκριση τροποποίησης μείζονος σημασίας σε σχεδιασμό τύπου βάσει του παρόντος τμήματος· όλοι οι άλλοι αιτούντες για έγκριση τροποποίησης μείζονος σημασίας σε σχεδιασμό τύπου υποβάλουν αίτηση σύμφωνα με το τμήμα Ε.

β)

Οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει αίτηση για έγκριση τροποποίησης ελάσσονος σημασίας σε σχεδιασμό τύπου σύμφωνα με το παρόν τμήμα.

21.A.93   Αίτηση

Η αίτηση για έγκριση τροποποίησης σε σχεδιασμό τύπου υποβάλλεται υπό μορφή και κατά τρόπο που ορίζεται από τον Οργανισμό και περιλαμβάνει:

α)

Περιγραφή της τροποποίησης η οποία καθορίζει:

1.

όλα τα μέρη του σχεδιασμού τύπου και τα εγκεκριμένα εγχειρίδια που επηρεάζονται από την τροποποίηση· και

2.

τις προδιαγραφές πιστοποίησης και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας σύμφωνα με τις οποίες έχει σχεδιασθεί η τροποποίηση ώστε να επιτυγχάνεται συμμόρφωση προς την παράγραφο 21.Α.101.

β)

Προσδιορισμό των ενδεχόμενων εκ νέου ερευνών οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου να αποδειχθεί η συμμόρφωση του τροποποιημένου προϊόντος προς τις ισχύουσες προδιαγραφές πιστοποίησης και απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας.

21.A.95   Τροποποιήσεις ελάσσονος σημασίας

Οι τροποποιήσεις ελάσσονος σημασίας σε σχεδιασμό τύπου μπορούν να ταξινομηθούν και να εγκριθούν είτε:

α)

από τον Οργανισμό· είτε

β)

από κατάλληλα εγκεκριμένο φορέα σχεδιασμού βάσει διαδικασίας που συμφωνείται με τον Οργανισμό.

21.A.97   Τροποποιήσεις μείζονος σημασίας

α)

Ο αιτών για έγκριση τροποποίησης μείζονος σημασίας:

1.

υποβάλλει στον Οργανισμό αποδεικτικά στοιχεία συνοδευόμενα από οιαδήποτε περιγραφικά στοιχεία κρίνονται απαραίτητα προκειμένου αυτά να περιληφθούν στον σχεδιασμό τύπου·

2.

αποδεικνύει ότι το τροποποιημένο προϊόν συμμορφώνεται προς τις ισχύουσες προδιαγραφές πιστοποίησης και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 21.A.101·

3.

συμμορφώνεται με την παράγραφο 21A.20 στοιχεία β), γ) και δ)· και

4.

όταν ο αιτών διαθέτει κατάλληλη έγκριση φορέα σχεδιασμού, υποβάλλει τη δήλωση που αναφέρεται στο σημείο 21A.20 στοιχείο δ) σύμφωνα με τις διατάξεις του τμήματος Ι·

5.

συμμορφώνεται προς την παράγραφο 21.A.33 και, κατά την περίπτωση, προς την 21.A.35.

β)

Η έγκριση τροποποίησης μείζονος σημασίας σε σχεδιασμό τύπου περιορίζεται στη συγκεκριμένη ή στις συγκεκριμένες διαμορφώσεις του σχεδιασμού τύπου επί των οποίων πραγματοποιείται η τροποποίηση.

21.A.101   Ορισμός των ισχυουσών προδιαγραφών πιστοποίησης και των απαιτήσεων περιβαλλοντικής προστασίας

α)

Ο αιτών για έγκριση τροποποίησης σε πιστοποιητικό τύπου αποδεικνύει ότι το τροποποιημένο προϊόν συμμορφώνεται προς τον κώδικα αξιοπλοΐας που εφαρμόζεται για το τροποποιημένο προϊόν και τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τροποποίηση, εκτός εάν ο αιτών επιλέξει τη συμμόρφωση προς προδιαγραφές πιστοποίησης προς μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή εφόσον απαιτείται βάσει των στοιχείων ε) και στ), καθώς και προς τις ισχύουσες απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας που ορίζονται στην παράγραφο 21.Α.18.

β)

Κατά παρέκκλιση του στοιχείου α), ο αιτών μπορεί να αποδείξει ότι το τροποποιημένο προϊόν συμμορφώνεται με παλαιότερη τροποποίηση του κώδικα αξιοπλοΐας που ορίζεται στο στοιχείο α) και οιωνδήποτε άλλων προδιαγραφών πιστοποίησης τις οποίες ο Οργανισμός θεωρεί ότι έχουν άμεση συνάφεια. Ωστόσο, η παλαιότερη τροποποίηση του κώδικα αξιοπλοΐας δεν θα πρέπει να είναι προγενέστερη του αντίστοιχου κώδικα αξιοπλοΐας που ενσωματώνεται δια παραπομπής στο πιστοποιητικό τύπου. Ο αιτών μπορεί να αποδείξει συμμόρφωση προς παλαιότερη τροποποίηση κώδικα αξιοπλοΐας για οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

1.

Τροποποίηση η οποία δεν κρίνεται σημαντική από τον Οργανισμό. Προκειμένου να προσδιοριστεί εάν συγκεκριμένη τροποποίηση είναι σημαντική, ο Οργανισμός εξετάζει την εν λόγω τροποποίηση στο πλαίσιο όλων των προηγούμενων σχετικών τροποποιήσεων σχεδιασμού και όλων των σχετικών αναθεωρήσεων των προδιαγραφών πιστοποίησης που ισχύουν και οι οποίες ενσωματώνονται στο πιστοποιητικό τύπου για το προϊόν. Οι τροποποιήσεις που πληρούν ένα από τα ακόλουθα κριτήρια θεωρούνται αυτοδικαίως σημαντικές:

i)

δεν διατηρείται η γενική διαμόρφωση ή οι αρχές κατασκευής·

ii)

οι υποθέσεις που ελήφθησαν υπόψη για την πιστοποίηση του προϊόντος που πρόκειται να τροποποιηθεί δεν παραμένουν σε ισχύ.

2.

Κάθε τμήμα, σύστημα, εξάρτημα ή εξοπλισμός που ο Οργανισμός κρίνει ότι δεν επηρεάζεται από την τροποποίηση.

3.

Κάθε τμήμα, σύστημα, εξάρτημα ή εξοπλισμός που επηρεάζεται από την τροποποίηση και για το οποίο ο Οργανισμός κρίνει ότι η συμμόρφωση προς τον κώδικα αξιοπλοΐας που περιγράφεται στο στοιχείο α) δεν θα συνέβαλλε σημαντικά στο επίπεδο ασφαλείας του τροποποιημένου προϊόντος ή δεν θα ήταν πρακτικά εφαρμόσιμη.

γ)

Ο αιτών για έγκριση τροποποίησης σε αεροσκάφος (εκτός των στροφόπτερων) μέγιστου βάρους 2 722 kg (6 000 lbs ή μικρότερου ή σε μη στροβιλοκίνητο στροφειόπτερο μέγιστου βάρους 1 361 kg (3 000 lbs) ή μικρότερου μπορεί να αποδείξει ότι το τροποποιημένο προϊόν πληροί τη βάση πιστοποίησης τύπου που ενσωματώνεται δια παραπομπής στο πιστοποιητικό τύπου. Ωστόσο, εφόσον ο Οργανισμός κρίνει ότι η τροποποίηση είναι σημαντική σε ένα τμήμα, μπορεί να υποδείξει τη συμμόρφωση προς την τροποποίηση της βάσης πιστοποίησης τύπου η οποία ενσωματώνεται δια παραπομπής στο πιστοποιητικό τύπου, με έναρξη ισχύος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, καθώς και τη συμμόρφωση προς οιεσδήποτε προδιαγραφές πιστοποίησης που ο Οργανισμός κρίνει ότι έχουν άμεση συνάφεια, εκτός εάν ο ίδιος κρίνει επίσης ότι η συμμόρφωση προς την εν λόγω τροποποίηση ή τις προδιαγραφές πιστοποίησης δεν θα συνέβαλλε σημαντικά στο επίπεδο ασφαλείας του τροποποιημένου προϊόντος ή δεν θα ήταν πρακτικά εφαρμόσιμη.

δ)

Εφόσον ο Οργανισμός κρίνει ότι ο κώδικας αξιοπλοΐας που ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την τροποποίηση δεν παρέχει επαρκή πρότυπα αναφορικά με την προτεινόμενη τροποποίηση, ο αιτών συμμορφώνεται προς οιουσδήποτε ειδικούς όρους, και τροποποιήσεις των εν λόγω ειδικών όρων, που καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 21.Α.16Β, ώστε να εξασφαλίζεται ένα επίπεδο ασφαλείας ισοδύναμο με αυτό που ορίζει ο κώδικας αξιοπλοΐας που ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την τροποποίηση.

ε)

Η αίτηση για τροποποίηση σε πιστοποιητικό τύπου μεγάλων αεροπλάνων και μεγάλου στροφόπτερου ισχύει για πέντε έτη, ενώ η αίτηση για τροποποίηση σε οιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό τύπου ισχύει για τρία έτη. Σε περίπτωση που η τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί ή είναι προφανές ότι δεν θα εγκριθεί εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο παρόν στοιχείο, ο αιτών μπορεί:

1.

να υποβάλει νέα αίτηση για τροποποίηση σε πιστοποιητικό τύπου και να συμμορφωθεί προς όλες τις διατάξεις του στοιχείου α) που ισχύουν για την αρχική αίτηση τροποποίησης· ή

2.

να ζητήσει παράταση της αρχικής αίτησης και να συμμορφωθεί προς τις διατάξεις του στοιχείου α) σχετικά με την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της αίτησης, η οποία επιλέγεται από τον αιτούντα και δεν είναι προγενέστερη της ημερομηνίας που προηγείται της ημερομηνίας έγκρισης της τροποποίησης εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο παρόν στοιχείο για την αρχική αίτηση τροποποίησης.

στ)

Εάν ο αιτών επιλέξει να συμμορφωθεί με προδιαγραφή πιστοποίησης περιλαμβανόμενη σε τροποποίηση των κωδίκων αξιοπλοΐας που τέθηκε σε ισχύ μετά την υποβολή της αίτησης χορήγησης πιστοποιητικού τύπου, τότε ο αιτών πρέπει επίσης να συμμορφωθεί προς κάθε άλλη προδιαγραφή πιστοποίησης που ο Οργανισμός κρίνει ότι σχετίζεται άμεσα.

21.A.103   Έκδοση της έγκρισης

α)

Ο αιτών δικαιούται να εξασφαλίσει από τον Οργανισμό την έγκριση τροποποίησης μείζονος σημασίας σε σχεδιασμό τύπου αφού:

1.

υποβάλει τη δήλωση που αναφέρεται στην παράγραφο 21.A., 20 στοιχείο δ) · και

2.

αποδεικνύεται ότι:

i)

το τροποποιημένο προϊόν πληροί τις ισχύουσες προδιαγραφές πιστοποίησης και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 21.A.101·

ii)

οιαδήποτε διάταξη περί αξιοπλοΐας προς την οποία δεν υπάρχει συμμόρφωση αντισταθμίζεται με παράγοντες που παρέχουν ισοδύναμο επίπεδο ασφάλειας· και

iii)

κανένα στοιχείο ή χαρακτηριστικό δεν καθιστά το προϊόν ανασφαλές για τις χρήσεις για τις οποίες ζητείται η πιστοποίηση.

β)

Τροποποίηση ελάσσονος σημασίας σε σχεδιασμό τύπου εγκρίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 21.A.95 μόνο εφόσον αποδειχθεί ότι το τροποποιημένο προϊόν πληροί τις ισχύουσες προδιαγραφές πιστοποίησης, όπως ορίζεται στην παράγραφο 21.A.101.

21.A.105   Τήρηση αρχείων

Για κάθε τροποποίηση, ο αιτών θέτει στη διάθεση του Οργανισμού όλες τις σχετικές πληροφορίες σχεδιασμού, τα σχέδια και τις εκθέσεις δοκιμών, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων επιθεώρησης για το τροποποιημένο προϊόν που υπεβλήθη σε δοκιμές· τα ανωτέρω έγγραφα φυλάσσονται με σκοπό να παράσχουν τις πληροφορίες οι οποίες είναι απαραίτητες για την εξασφάλιση της διαρκούς αξιοπλοΐας του τροποποιημένου προϊόντος και τη συμμόρφωσή του με τις ισχύουσες απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας.

21.A.107   Οδηγίες διαρκούς αξιοπλοΐας

α)

Ο κάτοχος έγκρισης για τροποποίηση ελάσσονος σημασίας σε σχεδιασμό τύπου παρέχει τουλάχιστον μία σειρά των σχετικών παραλλαγών, εφόσον υπάρχουν, των οδηγιών διαρκούς αξιοπλοΐας για το προϊόν στο οποίο πρόκειται να ενσωματωθεί η τροποποίηση ελάσσονος σημασίας, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την ισχύουσα βάση πιστοποίησης τύπου, σε κάθε γνωστό ιδιοκτήτη ενός ή περισσοτέρων αεροσκαφών ή κινητήρων ή ελίκων όπου ενσωματώνεται η τροποποίηση ελάσσονος σημασίας· οι εν λόγω παραλλαγές των οδηγιών παρέχονται κατά την παράδοση, ή κατά την έκδοση του πρώτου πιστοποιητικού αξιοπλοΐας του συγκεκριμένου αεροσκάφους, ανάλογα με ποιο γεγονός από τα ανωτέρω λαμβάνει χώρα σε μεταγενέστερο χρόνο, ενώ στη συνέχεια ο κάτοχος πιστοποιητικού τύπου, κατόπιν αίτησης, θέτει τις εν λόγω παραλλαγές των οδηγιών στη διάθεση κάθε τρίτου προσώπου το οποίο καλείται να συμμορφωθεί προς οιοδήποτε όρο των εν λόγω οδηγιών.

β)

Επιπλέον, οι τροποποιήσεις των ανωτέρω παραλλαγών των οδηγιών διαρκούς αξιοπλοΐας τίθενται στη διάθεση όλων των γνωστών χρηστών του προϊόντος στο οποίο έχει ενσωματωθεί η τροποποίηση ελάσσονος σημασίας και, κατόπιν αίτησης, στη διάθεση κάθε προσώπου το οποίο καλείται να συμμορφωθεί προς οιαδήποτε από τις εν λόγω οδηγίες.

21.A.109   Υποχρεώσεις και επισήμανση EPA

Ο κάτοχος έγκρισης για τροποποίηση ελάσσονος σημασίας σε σχεδιασμό τύπου:

α)

αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 21.A.4, 21.A.105 και 21.A.107· και

β)

καθορίζει τη σήμανση, συμπεριλαμβανομένων των γραμμάτων EPA («ευρωπαϊκή έγκριση εξαρτήματος»), σύμφωνα με την παράγραφο 21.A.804, στοιχείο α).

ΤΜΗΜΑ Ε —   ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ

21.A.111   Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν τμήμα ορίζει τη διαδικασία έγκρισης τροποποιήσεων μείζονος σημασίας στον σχεδιασμό τύπου σύμφωνα με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για τα συμπληρωματικά πιστοποιητικά τύπου, και ορίζει επίσης τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αιτούντων και των κατόχων των εν λόγω πιστοποιητικών.

21.A.112A   Επιλεξιμότητα

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο («φορέας»), το οποίο έχει αποδείξει ή έχει κινήσει διαδικασίες ώστε να αποδείξει την ικανότητά του σύμφωνα με την παράγραφο 21.A.112B, κρίνεται επιλέξιμο ως αιτών για τη χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου σύμφωνα με τους όρους του παρόντος τμήματος.

21.A.112B   Απόδειξη ικανότητας

α)

Οιοσδήποτε φορέας υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου αποδεικνύει την ικανότητά του με την κατοχή έγκρισης φορέα σχεδιασμού, η οποία έχει εκδοθεί από τον Οργανισμό, σύμφωνα με το τμήμα Ι.

β)

Κατά παρέκκλιση του στοιχείου α), ως εναλλακτική διαδικασία απόδειξης της ικανότητάς του, ο αιτών μπορεί να ζητήσει τη συγκατάθεση του Οργανισμού για τη χρήση διαδικασιών που ορίζουν τις συγκεκριμένες πρακτικές σχεδιασμού, τους πόρους και τη σειρά ενεργειών που απαιτούνται για τη συμμόρφωση προς το παρόν τμήμα.

γ)

Κατά παρέκκλιση από τα στοιχεία α) και β), ο αιτών μπορεί να επιλέξει ως απόδειξη της ικανότητάς του την έγκριση προγράμματος πιστοποίησης από τον Οργανισμό, όπου αναλύονται τα μέσα με τα οποία αποδεικνύεται η συμμόρφωση για συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου για αεροσκάφος, κινητήρα και έλικα όπως καθορίζονται στην παράγραφο 21A.14 στοιχείο γ).

21.A.113   Αίτηση για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου

α)

Η αίτηση για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου υποβάλλεται υπό μορφή και κατά τρόπο που ορίζεται από τον Οργανισμό.

β)

Η αίτηση για τη χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου περιλαμβάνει τις περιγραφές και τον προσδιορισμό που απαιτούνται από την παράγραφο 21.Α.93. Επιπλέον, η αίτηση αυτή περιλαμβάνει στοιχεία που τεκμηριώνουν την επάρκεια των πληροφοριών που αποτελούν τη βάση του ανωτέρω προσδιορισμού· τα εν λόγω στοιχεία παρέχονται είτε από τον ίδιο τον αιτούντα είτε μέσω διακανονισμού με τον κάτοχο του πιστοποιητικού τύπου.

21.A.114   Απόδειξη συμμόρφωσης

Ο αιτών για συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου συμμορφώνεται προς την παράγραφο 21.A.97.

21.A.115   Έκδοση συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου

Ο αιτών δικαιούται να εξασφαλίσει την έκδοση συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου από τον Οργανισμό αφού:

α)

υποβάλλει τη δήλωση που αναφέρεται στην παράγραφο 21A.20 στοιχείο δ)· και

β)

αποδειχθεί ότι:

1.

το τροποποιημένο προϊόν πληροί τις ισχύουσες προδιαγραφές πιστοποίησης και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 21A.101·

2.

οιαδήποτε διάταξη περί αξιοπλοΐας προς την οποία δεν υπάρχει συμμόρφωση αντισταθμίζεται με παράγοντες που παρέχουν ισοδύναμο επίπεδο ασφάλειας· και

3.

κανένα στοιχείο ή χαρακτηριστικό δεν καθιστά το προϊόν ανασφαλές για τις χρήσεις για τις οποίες ζητείται η πιστοποίηση.

γ)

αποδείξει την ικανότητά του σύμφωνα με την παράγραφο 21.A.112Β·

δ)

εφόσον, σύμφωνα με την παράγραφο 21.Α.113 στοιχείο β), ο αιτών έχει προβεί σε διακανονισμό με τον κάτοχο του πιστοποιητικού τύπου,

1.

ο κάτοχος του πιστοποιητικού τύπου έχει γνωστοποιήσει ότι δεν έχει αντιρρήσεις τεχνικού χαρακτήρα ως προς τις πληροφορίες που υποβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 21.Α.93· και

2.

ο κάτοχος πιστοποιητικού τύπου έχει συμφωνήσει να συνεργασθεί με τον κάτοχο του συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου προκειμένου να εξασφαλίσει την εκτέλεση όλων των υποχρεώσεων που αφορούν τη διαρκή αξιοπλοΐα του τροποποιημένου προϊόντος μέσω της συμμόρφωσης προς τις παραγράφους 21.A.44 και 21.A.118A.

21.A.116   Δυνατότητα μεταβίβασης

Ένα συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου μεταβιβάζεται μόνο σε ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο είναι ικανό να αναλάβει τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 21.Α.118Α και το οποίο έχει αποδείξει, για τον σκοπό αυτό, ότι πληροί τους όρους των κριτηρίων της παραγράφου 21.Α.112Β με εξαίρεση για αεροσκάφος ELA1 για το οποίο το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο έχει ζητήσει την συγκατάθεση του Οργανισμού για τη χρήση διαδικασιών καθοριστικών για τις δραστηριότητές του ώστε να αναλάβει τις εν λόγω υποχρεώσεις.

21.A.117   Τροποποιήσεις σε εξάρτημα προϊόντος που καλύπτεται από συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου

α)

Οι τροποποιήσεις ελάσσονος σημασίας στο εξάρτημα ενός προϊόντος που καλύπτεται από συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου, ταξινομούνται και εγκρίνονται σύμφωνα με το τμήμα Δ.

β)

Κάθε τροποποίηση μείζονος σημασίας στο εξάρτημα ενός προϊόντος που καλύπτεται από συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου εγκρίνεται ως χωριστό συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου σύμφωνα με το παρόν τμήμα.

γ)

Κατά παρέκκλιση του στοιχείου β), κάθε τροποποίηση μείζονος σημασίας στο εξάρτημα ενός προϊόντος που καλύπτεται από συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου και η οποία υποβάλλεται από τον ίδιο τον κάτοχο συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου μπορεί να εγκριθεί ως τροποποίηση στο υφιστάμενο συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου.

21.A.118A   Υποχρεώσεις και επισήμανση EPA

Κάθε κάτοχος συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου:

α)

αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις:

1.

που καθορίζονται στις παραγράφους 21.A.3Α, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.105, 21.A.119 και 21.A.120·

2.

που απορρέουν από τη συνεργασία με τον κάτοχο πιστοποιητικού τύπου σύμφωνα με την παράγραφο 21.Α.115 στοιχείο γ) σημείο 2)·

και για τον σκοπό αυτό συνεχίζει να πληροί τα κριτήρια που καθορίζονται στην παράγραφο 21.A.112Β·

β)

καθορίζει τη σήμανση, συμπεριλαμβανομένων των γραμμάτων EPA, σύμφωνα με την παράγραφο 21.A.804 στοιχείο α).

21.A.118B   Διάρκεια ισχύος και συνεχής ισχύς

α)

Το συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου εκδίδεται με απεριόριστη διάρκεια ισχύος. Παραμένει σε ισχύ, υπό τον όρο ότι:

1.

ο κάτοχος εξακολουθεί να συμμορφώνεται προς τον παρόν παράρτημα Ι (μέρος 21)· και

2.

το πιστοποιητικό δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο παραίτησης ή ανάκλησης σύμφωνα με τις ισχύουσες διοικητικές διαδικασίες που έχει ορίσει ο Οργανισμός.

β)

Σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης, το συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου επιστρέφεται στον Οργανισμό.

21.A.119   Εγχειρίδια

Ο κάτοχος συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου συντάσσει, τηρεί και ενημερώνει τα πρωτότυπα των παραλλαγών τα οποία περιέχονται στα εγχειρίδια που απαιτούνται από την ισχύουσα βάση πιστοποίησης τύπου και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας για το προϊόν και τα οποία είναι αναγκαία για την κατοχύρωση των τροποποιήσεων που εισάγονται σύμφωνα με το συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου· επίσης παρέχει στον Οργανισμό αντίγραφα των εν λόγω εγχειριδίων, μετά από αίτησή του.

21.A.120   Οδηγίες διαρκούς αξιοπλοΐας

α)

Ο κάτοχος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου για αεροσκάφος, κινητήρα ή έλικα παρέχει τουλάχιστον μία σειρά των σχετικών παραλλαγών των οδηγιών διαρκούς αξιοπλοΐας, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την ισχύουσα βάση πιστοποίησης τύπου, σε κάθε γνωστό ιδιοκτήτη ενός ή περισσοτέρων αεροσκαφών, κινητήρα ή έλικα όπου έχουν ενσωματωθεί τα στοιχεία του συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου· οι εν λόγω παραλλαγές παρέχονται κατά την παράδοση ή κατά την έκδοση του πρώτου πιστοποιητικού αξιοπλοΐας του συγκεκριμένου αεροσκάφους, ανάλογα με ποιο γεγονός από τα ανωτέρω λαμβάνει χώρα σε μεταγενέστερο χρόνο, και στη συνέχεια ο κάτοχος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου θέτει, κατόπιν αίτησης, τις εν λόγω παραλλαγές στη διάθεση κάθε τρίτου προσώπου το οποίο καλείται να συμμορφωθεί προς οιοδήποτε όρο των εν λόγω οδηγιών. Η διαθεσιμότητα κάποιου εγχειριδίου ή μέρους των παραλλαγών των οδηγιών διαρκούς αξιοπλοΐας το οποίο αναφέρεται σε εργασίες γενικής επισκευής ή άλλες μορφές μείζονος συντήρησης μπορεί να καθυστερήσει έως ότου το προϊόν τεθεί σε υπηρεσία, αλλά διατίθεται προτού οποιοδήποτε από τα προϊόντα φθάσει στη σχετική ηλικία ή ώρες/κύκλους πτήσης.

β)

Επιπλέον, οι τροποποιήσεις των ανωτέρω παραλλαγών των οδηγιών διαρκούς αξιοπλοΐας τίθενται στη διάθεση όλων των γνωστών χρηστών του προϊόντος που καλύπτεται από το συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου και, κατόπιν αίτησης, στη διάθεση κάθε προσώπου το οποίο καλείται να συμμορφωθεί προς οιαδήποτε από τις εν λόγω οδηγίες. Υποβάλλεται στον Οργανισμό πρόγραμμα όπου παρουσιάζεται ο τρόπος διανομής των τροποποιήσεων στις παραλλαγές των οδηγιών διαρκούς αξιοπλοΐας.

ΤΜΗΜΑ ΣΤ —   ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΩΡΙΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

21.A.121   Πεδίο εφαρμογής

α)

Το παρόν τμήμα ορίζει τη διαδικασία απόδειξης της συμβατότητας προς τα ισχύοντα δεδομένα σχεδιασμού ενός προϊόντος, εξαρτήματος ή εξοπλισμού που πρόκειται να κατασκευαστεί χωρίς την έγκριση φορέα παραγωγής, σύμφωνα με το τμήμα Ζ.

β)

Το παρόν τμήμα ορίζει τους κανόνες που διέπουν τις υποχρεώσεις του κατασκευαστή προϊόντος, εξαρτήματος ή εξοπλισμού που κατασκευάζεται σύμφωνα με το παρόν τμήμα.

21.A.122   Επιλεξιμότητα

Οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει αίτηση προκειμένου να αποδειχθεί η συμμόρφωση μεμονωμένων προϊόντων, εξαρτημάτων ή εξοπλισμού σύμφωνα με το παρόν τμήμα, εφόσον:

α)

είναι κάτοχος ή έχει υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση έγκρισης με την οποία κατοχυρώνεται ο σχεδιασμός του εν λόγω προϊόντος, εξαρτήματος ή εξοπλισμού· ή

β)

έχει διασφαλίσει τον ικανοποιητικό συντονισμό μεταξύ παραγωγής και σχεδιασμού, μέσω κατάλληλου διακανονισμού με τον αιτούντα ή τον κάτοχο έγκρισης του εν λόγω σχεδιασμού.

21.A.124   Αίτηση

α)

Κάθε αίτηση για τη χορήγηση συγκατάθεσης όσον αφορά την απόδειξη της συμμόρφωσης μεμονωμένων προϊόντων, εξαρτημάτων ή εξοπλισμού, σύμφωνα με το παρόν τμήμα, υποβάλλεται σε μορφή και κατά τρόπο που ορίζεται από την αρμόδια αρχή.

β)

Η αίτηση αυτή περιλαμβάνει:

1.

στοιχεία που αποδεικνύουν, κατά περίπτωση, ότι:

i)

η έκδοση έγκρισης φορέα παραγωγής σύμφωνα με τμήμα Ζ δεν θα ήταν ενδεδειγμένη· ή

ii)

απαιτείται πιστοποίηση ή έγκριση προϊόντος, εξαρτήματος ή εξοπλισμού, σύμφωνα με το παρόν τμήμα, πριν από την έκδοση έγκρισης φορέα παραγωγής σύμφωνα με το τμήμα Ζ.

2.

παρουσίαση των πληροφοριών που απαιτούνται σύμφωνα με την παράγραφο 21.Α.125Α στοιχείο β).

21.A.125A   Έκδοση εγγράφου συμφωνίας

Ο αιτών δικαιούται να εξασφαλίσει την έκδοση εγγράφου συμφωνίας από την αρμόδια αρχή, με το οποίο η τελευταία συγκατατίθεται όσον αφορά την απόδειξη της συμμόρφωσης μεμονωμένων προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού σύμφωνα με το παρόν τμήμα, εφόσον ο αιτών:

α)

έχει καθιερώσει σύστημα επιθεώρησης της παραγωγής το οποίο διασφαλίζει ότι κάθε προϊόν, εξάρτημα ή εξοπλισμός είναι σύμφωνο με τα ισχύοντα δεδομένα σχεδιασμού και ότι πληροί τους όρους ασφαλούς λειτουργίας·

β)

έχει υποβάλει εγχειρίδιο το οποίο περιέχει:

1.

περιγραφή του συστήματος επιθεώρησης της παραγωγής το οποίο απαιτείται βάσει του στοιχείου α)·

2.

περιγραφή των μέσων για τον προσδιορισμό του συστήματος επιθεώρησης της παραγωγής·

3.

περιγραφή των δοκιμών που αναφέρονται στις παραγράφους 21.A.127 και 21.A.128, καθώς και τα ονοματεπώνυμα των προσώπων που έχουν εξουσιοδοτηθεί για τους σκοπούς της παραγράφου 21.A.130 στοιχείο α)·

γ)

έχει αποδείξει την ικανότητά του να παρέχει αρωγή, σύμφωνα με τις παραγράφους 21.A.3Α και 21.A.129 στοιχείο δ).

21.A.125B   Πορίσματα

α)

Εάν υπάρχουν αντικειμενικά στοιχεία που αποδεικνύουν τη μη συμμόρφωση του κατόχου ενός εγγράφου συμφωνίας προς τις σχετικές απαιτήσεις του παρόντος παραρτήματος Ι (μέρος 21), το πόρισμα ταξινομείται ως εξής:

1.

πόρισμα πρώτου επιπέδου για οιαδήποτε μη συμμόρφωση προς το παρόν παράρτημα I (μέρος 21), η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη μη συμμόρφωση προς τα ισχύοντα δεδομένα σχεδιασμού και να επηρεάσει την ασφάλεια του αεροσκάφους·

2.

πόρισμα δευτέρου επιπέδου για οιαδήποτε μη συμμόρφωση προς το παρόν παράρτημα I (μέρος 21), η οποία δεν ταξινομείται ως πρώτου επιπέδου.

β)

Πόρισμα τρίτου επιπέδου για οιοδήποτε στοιχείο το οποίο, βάσει αντικειμενικών αποδεικτικών στοιχείων, έχει κριθεί ικανό να προκαλέσει πιθανά προβλήματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μη συμμόρφωση προς τα προβλεπόμενα στο στοιχείο α).

γ)

Μετά την παραλαβή της κοινοποίησης των πορισμάτων σύμφωνα με την παράγραφο 21.B.125:

1.

στην περίπτωση πορίσματος πρώτου επιπέδου, ο κάτοχος του εγγράφου συμφωνίας αποδεικνύει ότι έχει προβεί σε διορθωτικές ενέργειες, στον απαιτούμενο από την αρμόδια αρχή βαθμό, εντός περιόδου 21 εργάσιμων ημερών κατά το μέγιστο μετά την έγγραφη επιβεβαίωση του πορίσματος·

2.

στην περίπτωση πορίσματος δευτέρου επιπέδου, η περίοδος για την ανάληψη διορθωτικών ενεργειών που χορηγείται από την αρμόδια αρχή αντιστοιχεί στη φύση του πορίσματος, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει αρχικά τους τρεις μήνες. σε ορισμένες περιπτώσεις και αναλόγως με τη φύση του πορίσματος η αρμόδια αρχή μπορεί να παρατείνει την περίοδο των 6 μηνών, εφόσον κρίνει ότι υπάρχει ικανοποιητικό σχέδιο διορθωτικών μέτρων.

3.

για τα πορίσματα τρίτου επιπέδου δεν απαιτείται άμεση ενέργεια από τον κάτοχο του εγγράφου συμφωνίας.

δ)

Στην περίπτωση πορίσματος πρώτου ή δευτέρου επιπέδου, το έγγραφο συμφωνίας δύναται να αποτελέσει αντικείμενο περιορισμού, αναστολής ή ανάκλησης, εν μέρει ή πλήρως, σύμφωνα με την παράγραφο 21.Β.145. Ο κάτοχος του εγγράφου συμφωνίας παρέχει εγκαίρως επιβεβαίωση της παραλαβής της ειδοποίησης περιορισμού, αναστολής ή ανάκλησης του εγγράφου συμφωνίας.

21.A.125Γ   Διάρκεια ισχύος και συνεχής ισχύς

α)

Το έγγραφο συμφωνίας εκδίδεται με περιορισμένη διάρκεια ισχύος που δεν υπερβαίνει το ένα έτος. Παραμένει σε ισχύ, εκτός εάν:

1.

ο κάτοχος του εγγράφου συμφωνίας δεν συμμορφώνεται προς τις σχετικές απαιτήσεις του παρόντος τμήματος· ή

2.

υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι ο κατασκευαστής δεν μπορεί να διατηρήσει ικανοποιητικό επίπεδο ελέγχου της κατασκευής των προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού βάσει της συμφωνίας· ή

3.

ο κατασκευαστής δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις της παραγράφου 21.Α.122· ή

4.

το έγγραφο συμφωνίας έχει αποτελέσει αντικείμενο παραίτησης, ανάκλησης σύμφωνα με την παράγραφο 21.Β.145, ή έχει παύσει να ισχύει.

β)

Στην περίπτωση παραίτησης, ανάκλησης ή λήξης της ισχύος, το έγγραφο συμφωνίας επιστρέφεται στην αρμόδια αρχή.

21.A.126   Σύστημα επιθεώρησης της παραγωγής

α)

Το σύστημα επιθεώρησης της παραγωγής που απαιτείται σύμφωνα με την παράγραφο 21.A.125A στοιχείο α) αποτελεί ένα μέσο με το οποίο προσδιορίζεται ότι:

1.

τα εισερχόμενα υλικά, καθώς και τα εξαρτήματα που έχουν αγορασθεί ή κατασκευασθεί από υπεργολάβους, και τα οποία χρησιμοποιούνται στο τελικό προϊόν ακολουθούν τις προδιαγραφές των ισχυόντων δεδομένων σχεδιασμού·

2.

τα εισερχόμενα υλικά, καθώς και τα εξαρτήματα που έχουν αγορασθεί ή κατασκευασθεί από υπεργολάβους έχουν προσδιοριστεί επαρκώς·

3.

οι διαδικασίες, οι τεχνικές κατασκευής και οι μέθοδοι συναρμολόγησης που επηρεάζουν την ποιότητα και την ασφάλεια του τελικού προϊόντος εφαρμόζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν γίνει δεκτές από την αρμόδια αρχή·

4.

οι τροποποιήσεις στον σχεδιασμό, συμπεριλαμβανομένων των αντικαταστάσεων υλικών, έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το τμήμα Δ ή E και έχουν ελεγχθεί πριν από την ενσωμάτωσή τους στο τελικό προϊόν.

β)

Το σύστημα επιθεώρησης της παραγωγής που απαιτείται σύμφωνα με την παράγραφο 21.A.125A στοιχείο α) πρέπει επίσης να εξασφαλίζει ότι:

1.

τα εξαρτήματα που υπόκεινται σε επεξεργασία επιθεωρούνται προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωσή τους με τα ισχύοντα δεδομένα σχεδιασμού στα στάδια της παραγωγής όπου είναι δυνατή η εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων·

2.

τα υλικά που υφίστανται ζημίες και φθορές αποθηκεύονται κατάλληλα και προστατεύονται επαρκώς·

3.

τα ισχύοντα σχέδια κατασκευής βρίσκονται ανά πάσα στιγμή στη διάθεση του προσωπικού κατασκευής και επιθεώρησης και χρησιμοποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο·

4.

τα απορριπτόμενα υλικά και εξαρτήματα διαχωρίζονται και ταξινομούνται κατά τρόπο που αποκλείει την τοποθέτησή τους στο τελικό προϊόν·

5.

τα υλικά και τα εξαρτήματα που παρακρατούνται λόγω των παρεκκλίσεων που εμφανίζουν σε σχέση με τα δεδομένα ή τις προδιαγραφές σχεδιασμού και τα οποία πρόκειται να εξετασθούν για την τοποθέτησή τους στο τελικό προϊόν, υπόκεινται σε εγκεκριμένη διαδικασία μηχανολογικής και κατασκευαστικής επιθεώρησης. Τα υλικά και τα εξαρτήματα που κρίνονται ως κατάλληλα προς χρήση, βάσει της ανωτέρω διαδικασίας, προσδιορίζονται δεόντως και επιθεωρούνται εκ νέου εφόσον απαιτούνται περαιτέρω εργασίες ή επιδιορθώσεις σε αυτά. Τα υλικά και εξαρτήματα που απορρίπτονται βάσει της ανωτέρω διαδικασίας λαμβάνουν ειδική σήμανση και απομακρύνονται προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν θα ενσωματωθούν στο τελικό προϊόν·

6.

οι καταχωρίσεις αρχείου που προκύπτουν στο πλαίσιο του συστήματος επιθεώρησης της παραγωγής τηρούνται, συνδέονται με το τελικό προϊόν ή εξάρτημα, εφόσον είναι εφικτό και φυλάσσονται από τον κατασκευαστή ώστε να παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τη διασφάλιση της διαρκούς αξιοπλοΐας του προϊόντος.

21.A.127   Δοκιμές: αεροσκάφος

α)

Κάθε κατασκευαστής αεροσκάφους, το οποίο κατασκευάζεται σύμφωνα με το παρόν τμήμα, θεσπίζει εγκεκριμένη διαδικασία δοκιμών παραγωγής εδάφους και πτητικών δοκιμών παραγωγής, καθώς και έντυπα ελέγχου και υποβάλλει κάθε παραγόμενο αεροσκάφος σε δοκιμές, σύμφωνα με τα εν λόγω έντυπα, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση προς την παράγραφο 21.A.125Α στοιχείο α).

β)

Κάθε διαδικασία δοκιμής παραγωγής περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

1.

έλεγχο των χαρακτηριστικών χειρισμού·

2.

έλεγχο των πτητικών επιδόσεων (με χρήση συνήθων αεροπορικών οργάνων)·

3.

έλεγχο ορθής λειτουργίας όλου του εξοπλισμού και των συστημάτων του αεροσκάφους·

4.

εξακρίβωση της ορθής σήμανσης όλων των οργάνων και της τοποθέτησης όλων των πινακίδων και των απαιτούμενων εγχειριδίων πτήσης μετά την πτητική δοκιμή·

5.

έλεγχο των χαρακτηριστικών λειτουργίας του αεροσκάφους στο έδαφος·

6.

έλεγχο κάθε άλλου ιδιαίτερου μέρους του αεροσκάφους που υποβάλλεται σε δοκιμές.

21.A.128   Δοκιμές: κινητήρες και έλικες

Στο πλαίσιο της συμμόρφωσης προς την παράγραφο 21.A.125A στοιχείο α), κάθε κατασκευαστής κινητήρων ή ελίκων, οι οποίοι κατασκευάζονται σύμφωνα με το παρόν τμήμα, υποβάλλει κάθε κινητήρα ή έλικα μεταβλητού βήματος σε αποδεκτές δοκιμές λειτουργίας, όπως ορίζεται στα έγγραφα πιστοποιητικού τύπου του κατόχου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν λειτουργεί ορθά σε όλο το εύρος λειτουργίας για την οποία έχει λάβει πιστοποιητικό τύπου.

21.A.129   Υποχρεώσεις του κατασκευαστή

Κάθε κατασκευαστής προϊόντος, εξαρτήματος ή εξοπλισμού που κατασκευάζεται σύμφωνα με το παρόν τμήμα:

α)

θέτει στη διάθεση της αρμόδιας αρχής κάθε προϊόν, εξάρτημα ή εξοπλισμό προς επιθεώρηση·

β)

φυλάσσει στον χώρο κατασκευής τα τεχνικά δεδομένα και τα σχέδια που είναι απαραίτητα ώστε να διαπιστωθεί η συμμόρφωση του προϊόντος με τον ισχύοντα σχεδιασμό τύπου·

γ)

διατηρεί το σύστημα επιθεώρησης της παραγωγής, το οποίο εξασφαλίζει ότι κάθε προϊόν συμμορφώνεται προς τον ισχύοντα σχεδιασμό τύπου και ότι πληροί τους όρους ασφαλούς λειτουργίας·

δ)

παρέχει αρωγή στον κάτοχο του πιστοποιητικού τύπου, του περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου ή της έγκρισης σχεδιασμού στο πλαίσιο οιασδήποτε ενέργειας για διαρκή αξιοπλοΐα που σχετίζεται με τα προϊόντα, τα εξαρτήματα ή τον εξοπλισμό που έχουν παραχθεί·

ε)

καθιερώνει και τηρεί ένα εσωτερικό σύστημα αναφοράς συμβάντων για λόγους ασφάλειας, το οποίο καθιστά δυνατή τη συλλογή και αξιολόγηση αναφορών συμβάντων ώστε να εντοπίζονται αρνητικές τάσεις ή να αντιμετωπίζονται ατέλειες και να εξάγονται συμβάντα που μπορούν να αναφερθούν. Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει αξιολόγηση των σχετικών πληροφοριών που αφορούν τα συμβάντα καθώς και τη διάδοση των εν λόγω πληροφοριών·

στ)

1.

αναφέρει στον κάτοχο του πιστοποιητικού τύπου, του περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου ή της έγκρισης σχεδιασμού όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο κατασκευαστής έχει παραδώσει προϊόντα, εξαρτήματα ή εξοπλισμό για τα οποία στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι εμφάνιζαν αποκλίσεις από τα ισχύοντα δεδομένα σχεδιασμού και διερευνά σε συνεργασία με τον κάτοχο του πιστοποιητικού τύπου, του περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου ή της έγκρισης σχεδιασμού τις αποκλίσεις εκείνες οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ανασφαλείς συνθήκες·

2.

αναφέρει στον Οργανισμό και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους τις αποκλίσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ανασφαλείς συνθήκες και οι οποίες εντοπίζονται σύμφωνα με το σημείο 1. Οι εν λόγω αναφορές πραγματοποιούνται υπό μορφή και κατά τρόπο που ορίζεται από τον Οργανισμό σύμφωνα με την παράγραφο 21.Α.3Α στοιχείο β) σημείο 2 ή που γίνεται αποδεκτός από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους·

3.

στις περιπτώσεις που ο κατασκευαστής ενεργεί ως προμηθευτής τρίτου φορέα παραγωγής, αναφέρει επίσης στον τρίτο φορέα όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει παραδώσει στον εν λόγω φορέα προϊόντα, εξαρτήματα ή εξοπλισμό για τα οποία στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι εμφάνιζαν αποκλίσεις από τα ισχύοντα δεδομένα σχεδιασμού.

21.A.130   Δήλωση συμμόρφωσης

α)

Κάθε κατασκευαστής προϊόντος, εξαρτήματος ή εξοπλισμού που κατασκευάζεται σύμφωνα με το παρόν τμήμα, συντάσσει δήλωση συμμόρφωσης, ένα Έντυπο 52 του EASA (βλ. προσάρτημα VIII), για πλήρες αεροσκάφος, ή ένα Έντυπο 1 του EASA (βλ. προσάρτημα I) για άλλα προϊόντα, εξαρτήματα ή εξοπλισμό. Η εν λόγω δήλωση υπογράφεται από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, το οποίο κατέχει υπεύθυνη θέση στον φορέα κατασκευής.

β)

Η δήλωση συμμόρφωσης περιλαμβάνει:

1.

για κάθε προϊόν, εξάρτημα ή εξοπλισμό, δήλωση ότι το προϊόν, το εξάρτημα ή ο εξοπλισμός είναι σύμφωνο με τα εγκεκριμένα δεδομένα σχεδιασμού και ότι πληροί τους όρους ασφαλούς λειτουργίας·

2.

για κάθε αεροσκάφος, δήλωση ότι το εν λόγω αεροσκάφος έχει υποβληθεί σε δοκιμές εδάφους και πτητικές δοκιμές σύμφωνα με την παράγραφο 21.Α.127 στοιχείο α)· και

3.

για κάθε κινητήρα ή έλικα μεταβλητού βήματος, δήλωση ότι ο κινητήρας ή ο έλικας έχει υποβληθεί σε τελική δοκιμή λειτουργίας από τον κατασκευαστή, σύμφωνα με την παράγραφο 21.Α.128, και επιπλέον στην περίπτωση των κινητήρων, μία διαβεβαίωση, σύμφωνα με τα δεδομένα που παρέχονται από τον κάτοχο πιστοποιητικού τύπου του κινητήρα, ότι κάθε ολοκληρωμένος κινητήρας συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις εκπομπών που ισχύουν κατά την ημερομηνία κατασκευής του κινητήρα.

γ)

Κάθε κατασκευαστής τέτοιου προϊόντος, εξαρτήματος ή εξοπλισμού:

1.

κατά τον χρόνο που ο ίδιος μεταβιβάζει για πρώτη φορά την κυριότητα του εν λόγω προϊόντος, εξαρτήματος ή εξοπλισμού, ή

2.

κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για την αρχική έκδοση πιστοποιητικού αξιοπλοΐας του αεροσκάφους, ή

3.

κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για την αρχική έκδοση εγγράφου διάθεσης σε υπηρεσία όσον αφορά την αξιοπλοΐα για κινητήρα, έλικα, εξάρτημα ή εξοπλισμό,

προσκομίζει ισχύουσα δήλωση συμμόρφωσης προς επικύρωση από την αρμόδια αρχή.

δ)

Η αρμόδια αρχή επικυρώνει τη δήλωση συμμόρφωσης προσυπογράφοντάς την, εφόσον κρίνει μετά τη διενέργεια επιθεώρησης ότι το προϊόν, το εξάρτημα ή ο εξοπλισμός συμμορφώνεται προς τα ισχύοντα δεδομένα σχεδιασμού και πληροί τους όρους ασφαλούς λειτουργίας.

ΤΜΗΜΑ Ζ —   ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

21.A.131   Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν τμήμα ορίζει:

α)

τη διαδικασία έκδοσης έγκρισης φορέα παραγωγής για φορέα παραγωγής που αποδεικνύει τη συμμόρφωση προϊόντων, εξαρτημάτων ή εξοπλισμού με τα ισχύοντα δεδομένα σχεδιασμού·

β)

τους κανόνες που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αιτούντος και των κατόχων των εν λόγω εγκρίσεων.

21.A.133   Επιλεξιμότητα

Οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο («φορέας») είναι επιλέξιμο ως αιτών για τη χορήγηση έγκρισης βάσει του παρόντος τμήματος. Ο αιτών:

α)

τεκμηριώνει τους λόγους για τους οποίους, για ένα καθορισμένο πεδίο εργασιών, η χορήγηση έγκρισης σύμφωνα με το παρόν τμήμα είναι κατάλληλη προκειμένου να αποδειχθεί η συμμόρφωση με συγκεκριμένο σχεδιασμό· και

β)

είναι κάτοχος ή έχει υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση έγκρισης του εν λόγω συγκεκριμένου σχεδιασμού· ή

γ)

διασφαλίζει, μέσω κατάλληλου διακανονισμού με τον αιτούντα ή τον κάτοχο έγκρισης του συγκεκριμένου σχεδιασμού, τον ικανοποιητικό συντονισμό μεταξύ παραγωγής και σχεδιασμού.

21.A.134   Αίτηση

Κάθε αίτηση για χορήγηση έγκρισης φορέα παραγωγής υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή υπό μορφή και κατά τρόπο που ορίζεται από την εν λόγω αρχή και περιλαμβάνει μία παρουσίαση των πληροφοριών που απαιτούνται σύμφωνα με την παράγραφο 21.Α.143, καθώς και τους όρους της έγκρισης για την οποία υποβάλλεται η αίτηση, σύμφωνα με την παράγραφο 21.Α.151.

21.A.135   Έκδοση έγκρισης φορέα παραγωγής

Ένας φορέας δικαιούται να εξασφαλίσει την έκδοση έγκρισης φορέα παραγωγής από την αρμόδια αρχή εφόσον αποδείξει συμμόρφωση προς τις ισχύουσες απαιτήσεις σύμφωνα με το παρόν τμήμα.

21.A.139   Σύστημα ποιότητας

α)

Ο φορέας παραγωγής αποδεικνύει ότι έχει καθιερώσει και είναι σε θέση να διατηρήσει ένα σύστημα ποιότητας. Το σύστημα ποιότητας τεκμηριώνεται εγγράφως. Το εν λόγω σύστημα ποιότητας είναι κατάλληλο ώστε να επιτρέπει στον φορέα να εξασφαλίζει ότι κάθε προϊόν, εξάρτημα ή εξοπλισμός που παράγεται από τον φορέα ή από τους συνεταίρους του ή το οποίο ο φορέας αναθέτει υπεργολαβικά ή προμηθεύεται από τρίτα μέρη, συμμορφώνεται προς τα ισχύοντα δεδομένα σχεδιασμού και πληροί τους όρους ασφαλούς λειτουργίας, και κατά συνέπεια ο φορέας μπορεί να ασκεί τα προνόμια που αναφέρονται στην παράγραφο 21.Α.163.

β)

Το σύστημα ποιότητας περιλαμβάνει:

1.

κατά περίπτωση και εντός του πεδίου εφαρμογής της έγκρισης, διαδικασίες ελέγχου για:

i)

έκδοση, έγκριση ή τροποποίηση εγγράφων·

ii)

αξιολόγηση, λογιστικό έλεγχο και γενικό έλεγχο πωλητών και υπεργολάβων·

iii)

επαλήθευση της συμμόρφωσης των εισερχόμενων προϊόντων, εξαρτημάτων, υλικών και εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων νέων ή μεταχειρισμένων μερών τα οποία προμηθεύουν αγοραστές προϊόντων, προς τις προδιαγραφές που ορίζονται στα ισχύοντα δεδομένα σχεδιασμού·

iv)

αναγνώριση και δυνατότητα εντοπισμού προέλευσης·

v)

διαδικασίες κατασκευής·

vi)

επιθεώρηση και δοκιμή, συμπεριλαμβανομένων των πτητικών δοκιμών στο πλαίσιο της παραγωγής·

vii)

βαθμονόμηση εργαλείων, οδηγών εργαλειομηχανής και εξοπλισμού δοκιμών·

viii)

έλεγχο μη συμβατών τεμαχίων·

ix)

συντονισμό αξιοπλοΐας με τον αιτούντα ή τον κάτοχο έγκρισης σχεδιασμού·

x)

συμπλήρωση και φύλαξη αρχείων·

xi)

τις ικανότητες και τα προσόντα του προσωπικού·

xii)

έκδοση εγγράφων αποδέσμευσης όσον αφορά την αξιοπλοΐα·

xiii)

χειρισμό, αποθήκευση και συσκευασία·

xiv)

εσωτερικούς ελέγχους ποιότητας και παρεπόμενες διορθωτικές ενέργειες·

xv)

εργασίες οι οποίες εκτελούνται στο πλαίσιο των όρων έγκρισης σε οιαδήποτε τοποθεσία εκτός των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων·

xvi)

εργασίες οι οποίες εκτελούνται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγωγής αλλά πριν από την παράδοση, προκειμένου να διατηρείται το αεροσκάφος σε κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας·

xvii)

έκδοση πτητικής αδείας και έγκριση σχετικών συνθηκών πτήσης.

Οι διαδικασίες ελέγχου πρέπει να περιλαμβάνουν ειδικές διατάξεις για τον έλεγχο των κρίσιμων εξαρτημάτων.

2.

Ανεξάρτητη λειτουργία διασφάλισης ποιότητας για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης προς τις γραπτές διαδικασίες του συστήματος ποιότητας, καθώς και της επάρκειας των εν λόγω διαδικασιών. Η εν λόγω παρακολούθηση περιλαμβάνει ένα σύστημα ανατροφοδότησης στοιχείων προς το πρόσωπο ή την ομάδα προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 21.Α.145 στοιχείο γ) σημείο 2 και, ως τελικό αποδέκτη, προς τον διευθυντή που ορίζεται στην παράγραφο 21.Α.145 στοιχείο γ) σημείο 1, ώστε να διασφαλίζονται οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.

21.A.143   Εγχειρίδιο λειτουργίας

α)

Ο φορέας υποβάλλει στην αρμόδια αρχή εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα παραγωγής, το οποίο παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

1.

δήλωση υπογεγραμμένη από τον υπόλογο διευθυντή, η οποία βεβαιώνει τη συνεχή συμμόρφωση με το εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα παραγωγής και οιαδήποτε συναφή εγχειρίδια τα οποία καθορίζουν τη συμμόρφωση του εγκεκριμένου φορέα προς το παρόν τμήμα.

2.

τον τίτλο ή τους τίτλους και τα ονόματα των διευθυντών που έχει εγκρίνει η αρμόδια αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 21.Α.145 στοιχείο γ) σημείο 2·

3.

τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του διευθυντή ή των διευθυντών, όπως ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 21.Α.145 στοιχείο γ) σημείο 2, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων τα οποία θα μπορούν να χειρίζονται απευθείας με την αρμόδια αρχή για λογαριασμό του φορέα·

4.

οργανόγραμμα που παρουσιάζει τη σχετική αλληλουχία αρμοδιοτήτων των διευθυντών, όπως ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 21.Α.145 στοιχείο γ) σημεία 1 και 2·

5.

κατάλογο προσωπικού πιστοποίησης, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 21.Α.145 στοιχείο δ)·

6.

γενική περιγραφή των ανθρώπινων πόρων·

7.

γενική περιγραφή των εγκαταστάσεων που βρίσκονται σε κάθε τοποθεσία που αναφέρεται στο πιστοποιητικό έγκρισης του φορέα παραγωγής·

8.

γενική περιγραφή του πεδίου εργασιών του φορέα παραγωγής αναφορικά με τους όρους έγκρισης·

9.

τη διαδικασία κοινοποίησης στην αρμόδια αρχή των αλλαγών οργανωτικού χαρακτήρα·

10.

τη διαδικασία τροποποίησης του εγχειριδίου λειτουργίας του φορέα παραγωγής·

11.

περιγραφή του συστήματος ποιότητας και των διαδικασιών που απαιτούνται σύμφωνα με την παράγραφο 21.Α.139 στοιχείο β) σημείο 1·

12.

κατάλογο των τρίτων μερών που αναφέρονται στην παράγραφο 21.Α.139 στοιχείο α).

β)

Το εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα παραγωγής τροποποιείται κατάλληλα ώστε να τηρείται επικαιροποιημένη η περιγραφή του φορέα, ενώ αντίγραφα των τροποποιήσεων υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή.

21.A.145   Απαιτήσεις έγκρισης

Ο φορέας παραγωγής αποδεικνύει, βάσει των πληροφοριών που υποβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 21.Α.143:

α)

όσον αφορά τις γενικές απαιτήσεις έγκρισης, ότι οι εγκαταστάσεις, οι συνθήκες εργασίας, ο εξοπλισμός και τα εργαλεία, οι διαδικασίες και τα σχετικά υλικά, ο αριθμός και τα προσόντα του προσωπικού, καθώς και η γενική οργάνωση είναι επαρκή για την εκτέλεση των υποχρεώσεων σύμφωνα με την παράγραφο 21.Α.165·

β)

όσον αφορά όλα τα απαιτούμενα δεδομένα σχετικά με την αξιοπλοΐα, τον θόρυβο, την απόρριψη καυσίμων και τις εκπομπές καυσαερίων:

1.

ότι ο φορέας παραγωγής έχει παραλάβει τα εν λόγω δεδομένα από τον Οργανισμό καθώς και από τον κάτοχο ή τον αιτούντα για τη χορήγηση πιστοποιητικού τύπου, περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου ή έγκρισης σχεδιασμού, ώστε να διαπιστώσει τη συμμόρφωση με τα ισχύοντα δεδομένα σχεδιασμού·

2.

ότι ο φορέας παραγωγής έχει καθιερώσει μία διαδικασία βάσει της οποίας εξασφαλίζεται ότι τα δεδομένα που αφορούν την αξιοπλοΐα, τον θόρυβο, την απόρριψη καυσίμων και τις εκπομπές καυσαερίων ενσωματώνονται ορθά στα δεδομένα παραγωγής του·

3.

ότι τα ανωτέρω δεδομένα ενημερώνονται και τίθενται στη διάθεση του συνόλου του προσωπικού που είναι αναγκαίο να έχει πρόσβαση σε αυτά προκειμένου να εκτελέσει τα καθήκοντά του·

γ)

όσον αφορά τη διοίκηση και το προσωπικό:

1.

ότι ο φορέας παραγωγής έχει διορίσει έναν διευθυντή, ο οποίος είναι υπόλογος στην αρμόδια αρχή. Τα καθήκοντά του στο πλαίσιο του φορέα είναι να εξασφαλίζει ότι το σύνολο της διαδικασίας παραγωγής εκτελείται σύμφωνα με τα απαιτούμενα πρότυπα και ότι ο φορέας παραγωγής συμμορφώνεται διαρκώς προς τα δεδομένα και τις διαδικασίες που ορίζονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας που αναφέρεται στην παράγραφο 21.Α.143·

2.

ότι ο φορέας παραγωγής έχει διορίσει ένα πρόσωπο ή μία ομάδα προσώπων προκειμένου να διασφαλίσει τη συμμόρφωση του φορέα προς τις απαιτήσεις του παρόντος παραρτήματος, και ότι έχει προσδιορίσει τα πρόσωπα αυτά καθώς και την έκταση των αρμοδιοτήτων τους. Το εν λόγω πρόσωπο ή πρόσωπα ενεργεί(-ούν) υπό την άμεση εποπτεία του υπόλογου διευθυντή που αναφέρεται στο σημείο 1. Τα διοριζόμενα πρόσωπα είναι σε θέση να αποδείξουν ότι διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις, το υπόβαθρο και την πείρα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους·

3.

ότι έχουν δοθεί οι κατάλληλες εξουσίες στα μέλη του προσωπικού όλων των βαθμίδων ώστε να μπορούν να εκτελούν τα επιμέρους καθήκοντά τους και ότι υπάρχει πλήρης και αποτελεσματικός συντονισμός στο πλαίσιο του φορέα παραγωγής σχετικά με θέματα σχετικά με τα δεδομένα που αφορούν την αξιοπλοΐα, τον θόρυβο, την απόρριψη καυσίμων και τις εκπομπές καυσαερίων·

δ)

όσον αφορά το προσωπικό πιστοποίησης, το οποίο εξουσιοδοτείται από τον φορέα παραγωγής για την υπογραφή των εγγράφων που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 21.Α.163, στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής ή των όρων της έγκρισης:

1.

ότι οι γνώσεις, το υπόβαθρο (συμπεριλαμβανομένων των λοιπών καθηκόντων εντός του φορέα) και η πείρα του προσωπικού που είναι αρμόδιο για την πιστοποίηση είναι κατάλληλα για την εκτέλεση των επιμέρους καθηκόντων τους·

2.

ότι ο φορέας παραγωγής τηρεί αρχείο όλου του προσωπικού πιστοποίησης, στο οποίο περιλαμβάνονται στοιχεία σχετικά με το πεδίο εφαρμογής των εξουσιοδοτήσεών τους·

3.

ότι το προσωπικό πιστοποίησης διαθέτει τα τεκμήρια που προσδιορίζουν το πεδίο εφαρμογής της εξουσιοδότησής του.

21.A.147   Τροποποιήσεις στον εγκεκριμένο φορέα παραγωγής

α)

Μετά την έκδοση έγκρισης φορέα παραγωγής, κάθε τροποποίηση στον εγκεκριμένο φορέα παραγωγής, η οποία είναι σημαντική για την απόδειξη της συμμόρφωσης ή για την αξιοπλοΐα και τα χαρακτηριστικά θορύβου, απόρριψης καυσίμων και εκπομπών καυσαερίων του προϊόντος, του εξαρτήματος ή του εξοπλισμού, ειδικότερα δε οι τροποποιήσεις στο σύστημα ποιότητας, εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή. Η αίτηση για χορήγηση έγκρισης υποβάλλεται γραπτώς προς την αρμόδια αρχή και ο φορέας αποδεικνύει στην αρμόδια αρχή, πριν από την εφαρμογή της τροποποίησης, ότι θα εξακολουθήσει να συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις του παρόντος τμήματος.

β)

Η αρμόδια αρχή καθορίζει τους όρους βάσει των οποίων ένας φορέας παραγωγής, ο οποίος έχει εγκριθεί σύμφωνα με το παρόν τμήμα, μπορεί να λειτουργήσει ενόσω θα εισάγονται οι εν λόγω τροποποιήσεις, εκτός εάν η αρμόδια αρχή αποφασίσει ότι η έγκριση πρέπει να ανασταλεί.

21.A.148   Αλλαγές όσον αφορά τον τόπο εγκατάστασης

Η αλλαγή του τόπου εγκατάστασης των κατασκευαστικών εγκαταστάσεων του εγκεκριμένου φορέα παραγωγής θεωρείται σημαντική και πρέπει κατά συνέπεια να συμμορφώνεται προς την παράγραφο 21.Α.147.

21.A.149   Δυνατότητα μεταβίβασης

Η έγκριση φορέα παραγωγής δεν μεταβιβάζεται, εκτός από την περίπτωση αλλαγής ιδιοκτησίας, η οποία θεωρείται σημαντική για τους σκοπούς της παραγράφου 21.Α.147.

21.A.151   Όροι έγκρισης

Οι όροι της έγκρισης προσδιορίζουν το πεδίο εργασιών, καθώς επίσης τα προϊόντα ή τις κατηγορίες των εξαρτημάτων και εξοπλισμού, ή και τα δύο, για τα οποία ο κάτοχος δικαιούται να ασκεί τα προνόμια που ορίζονται στην παράγραφο 21.Α.163.

Οι εν λόγω όροι αποτελούν μέρος της έγκρισης του φορέα παραγωγής.

21.A.153   Τροποποιήσεις των όρων έγκρισης

Κάθε τροποποίηση των όρων έγκρισης εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή. Η αίτηση τροποποίησης των όρων έγκρισης υποβάλλεται υπό μορφή και κατά τρόπο που ορίζεται από την αρμόδια αρχή. Ο αιτών συμμορφώνεται προς τις ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος τμήματος.

21.A.157   Έρευνες

Ο φορέας παραγωγής προβαίνει στις ρυθμίσεις που επιτρέπουν στην αρμόδια αρχή τη διεξαγωγή οιωνδήποτε ερευνών, συμπεριλαμβανομένων ερευνών που αφορούν συνεταίρους και υπεργολάβους, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης και της συνεχούς συμμόρφωσης προς τις σχετικές απαιτήσεις του παρόντος τμήματος.

21.A.158   Πορίσματα

α)

Εάν υπάρχουν αντικειμενικά στοιχεία που αποδεικνύουν τη μη συμμόρφωση του κατόχου έγκρισης φορέα παραγωγής προς τις σχετικές απαιτήσεις του παρόντος παραρτήματος I (μέρος 21), το πόρισμα ταξινομείται ως εξής:

1.

πόρισμα πρώτου επιπέδου για οιαδήποτε μη συμμόρφωση προς το παρόν παράρτημα I (μέρος 21), η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη μη συμμόρφωση προς τα ισχύοντα δεδομένα σχεδιασμού και να επηρεάσει την ασφάλεια του αεροσκάφους·

2.

πόρισμα δευτέρου επιπέδου για οιαδήποτε μη συμμόρφωση προς το παρόν παράρτημα I (μέρος 21), η οποία δεν ταξινομείται ως πρώτου επιπέδου.

β)

Πόρισμα τρίτου επιπέδου για οιοδήποτε στοιχείο το οποίο, βάσει αντικειμενικών αποδεικτικών στοιχείων, έχει κριθεί ικανό να προκαλέσει πιθανά προβλήματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μη συμμόρφωση προς τα προβλεπόμενα στο στοιχείο α).

γ)

Μετά την παραλαβή της κοινοποίησης των πορισμάτων σύμφωνα με την παράγραφο 21.Β.225,

1.

στην περίπτωση πορίσματος πρώτου επιπέδου, ο κάτοχος της έγκρισης φορέα παραγωγής αποδεικνύει ότι έχει προβεί σε διορθωτικές ενέργειες, στον απαιτούμενο από την αρμόδια αρχή βαθμό, εντός περιόδου 21 εργάσιμων ημερών κατά το μέγιστο μετά την έγγραφη επιβεβαίωση του πορίσματος·

2.

στην περίπτωση πορίσματος δευτέρου επιπέδου, η περίοδος για την ανάληψη διορθωτικών ενεργειών που χορηγείται από την αρμόδια αρχή αντιστοιχεί στη φύση του πορίσματος, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει αρχικά τους τρεις μήνες. Σε ορισμένες περιπτώσεις και αναλόγως με τη φύση του πορίσματος η αρμόδια αρχή μπορεί να παρατείνει την περίοδο των τριών μηνών, εφόσον κρίνει ότι υπάρχει ικανοποιητικό σχέδιο διορθωτικών μέτρων για το οποίο έχει δώσει την έγκρισή του.

3.

για τα πορίσματα τρίτου επιπέδου δεν απαιτείται άμεση ενέργεια από τον κάτοχο της έγκρισης φορέα παραγωγής·

δ)

Στην περίπτωση πορίσματος πρώτου ή δευτέρου επιπέδου, η έγκριση φορέα παραγωγής δύναται να αποτελέσει αντικείμενο περιορισμού, αναστολής ή ανάκλησης, εν μέρει ή πλήρως, σύμφωνα με την παράγραφο 21.Β.245. Ο κάτοχος της έγκρισης φορέα παραγωγής παρέχει εγκαίρως επιβεβαίωση της παραλαβής της ειδοποίησης περιορισμού, αναστολής ή ανάκλησης του εγγράφου συμφωνίας.

21.A.159   Διάρκεια ισχύος και συνεχής ισχύς

α)

Η έγκριση φορέα παραγωγής εκδίδεται με απεριόριστη διάρκεια ισχύος. Παραμένει σε ισχύ, εκτός εάν:

1.

ο φορέας παραγωγής πάψει να συμμορφώνεται προς τις σχετικές απαιτήσεις του παρόντος τμήματος, ή

2.

ο κάτοχος ή οιοσδήποτε από τους συνεταίρους ή υπεργολάβους του εμποδίζει την αρμόδια αρχή να διεξάγει τις έρευνες που προβλέπονται σύμφωνα με την παράγραφο 21.Α.157, ή

3.

υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι ο φορέας παραγωγής δεν μπορεί να διατηρήσει ικανοποιητικό επίπεδο ελέγχου της διαδικασίας κατασκευής των προϊόντων, εξαρτημάτων ή εξοπλισμού σύμφωνα με την έγκριση, ή

4.

ο φορέας παραγωγής δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις της παραγράφου 21.Α.133 ή

5.

το πιστοποιητικό έχει αποτελέσει αντικείμενο παραίτησης ή ανάκλησης σύμφωνα με την παράγραφο 21.Β.245.

β)

Στην περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης, το πιστοποιητικό επιστρέφεται στην αρμόδια αρχή.

21.A.163   Προνόμια

Σύμφωνα με τους όρους της έγκρισης που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 21.Α.135, ο κάτοχος της έγκρισης φορέα παραγωγής μπορεί:

α)

να εκτελεί δραστηριότητες παραγωγής σύμφωνα με το παρόν παράρτημα I (μέρος 21)·

β)

στην περίπτωση πλήρους αεροσκάφους και αφού προσκομισθεί δήλωση συμβατότητας (Έντυπο 52 του EASA) σύμφωνα με την παράγραφο 21.Α.174, να λάβει πιστοποιητικό αξιοπλοΐας και πιστοποιητικό θορύβου του αεροσκάφους χωρίς περαιτέρω υποχρέωση απόδειξης·

γ)

στην περίπτωση άλλων προϊόντων, εξαρτημάτων ή εξοπλισμού, να εκδώσει πιστοποιητικά εγκεκριμένης διάθεσης σε υπηρεσία (Έντυπο 1 του EASA) χωρίς περαιτέρω υποχρέωση απόδειξης·

δ)

να συντηρεί καινούριο αεροσκάφος, το οποίο έχει κατασκευάσει ο ίδιος, και να εκδίδει πιστοποιητικό διάθεσης σε υπηρεσία (Έντυπο 53 του EASA) σε σχέση με τη συγκεκριμένη συντήρηση·

ε)

με βάση διαδικασίες που έχουν συμφωνηθεί με την αρμόδια αρχή παραγωγής, για αεροσκάφος που παρήγαγε και όταν ο ίδιος ο φορέας παραγωγής ελέγχει βάσει της δικής του ΕΦΠ [έγκριση φορέα παραγωγής (ΡΟΑ)] τη διαμόρφωση του αεροσκάφους και βεβαιώνει τη συμμόρφωση προς τις προϋποθέσεις σχεδιασμού που έχουν εγκριθεί για την πτήση, να εκδώσει πτητική άδεια σύμφωνα με την παράγραφο 21.A.711 στοιχείο γ), καθώς και έγκριση των προϋποθέσεων πτήσης σύμφωνα με την παράγραφο 21.A.710 στοιχείο β).

21.A.165   Υποχρεώσεις του κατόχου

Ο κάτοχος έγκρισης φορέα παραγωγής:

α)

εξασφαλίζει ότι το εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα παραγωγής που προσκομίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 21.Α.143 καθώς και τα έγγραφα στα οποία αυτό αναφέρεται χρησιμοποιούνται ως βασικά έγγραφα εργασίας στο πλαίσιο του φορέα·

β)

φροντίζει ώστε ο φορέας παραγωγής να συμμορφώνεται με τα εγκεκριμένα δεδομένα και τις διαδικασίες που αφορούν την έγκριση φορέα παραγωγής·

γ)

1.

διαπιστώνει εάν κάθε πλήρες αεροσκάφος συμμορφώνεται προς τον σχεδιασμό τύπου και εάν πληροί τους όρους ασφαλούς λειτουργίας πριν από την υποβολή δηλώσεων συμμόρφωσης προς την αρμόδια αρχή· ή

2.

διαπιστώνει εάν άλλα προϊόντα, εξαρτήματα ή εξοπλισμός είναι πλήρη και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα δεδομένα σχεδιασμού και πληρούν τους όρους ασφαλούς λειτουργίας πριν από την έκδοση του Εντύπου 1 του EASA για την πιστοποίηση της συμμόρφωσης με τα εγκεκριμένα δεδομένα σχεδιασμού και τους όρους ασφαλούς λειτουργίας, και επιπλέον στην περίπτωση των κινητήρων, διαπιστώνει, σύμφωνα με τα δεδομένα που παρέχονται από τον κάτοχο πιστοποιητικού τύπου του κινητήρα, εάν κάθε ολοκληρωμένος κινητήρας είναι σύμφωνος με τις απαιτήσεις εκπομπών που ισχύουν, όπως καθορίζονται στην παράγραφο 21.Α.18 στοιχείο β), κατά την ημερομηνία κατασκευής του κινητήρα, προκειμένου να πιστοποιήσει τη συμμόρφωση προς τις εκπομπές· ή

3.

διαπιστώνει εάν άλλα προϊόντα, εξαρτήματα ή εξοπλισμός συμμορφώνονται προς τα ισχύοντα δεδομένα πριν από την έκδοση του Εντύπου 1 του EASA ως πιστοποιητικού συμμόρφωσης·

δ)

καταχωρίζει σε αρχείο όλες τις λεπτομέρειες των εκτελούμενων εργασιών·

ε)

καθιερώνει και τηρεί ένα εσωτερικό σύστημα αναφοράς συμβάντων για λόγους ασφάλειας, το οποίο καθιστά δυνατή τη συλλογή και αξιολόγηση αναφορών συμβάντων ώστε να εντοπίζονται αρνητικές τάσεις ή να αντιμετωπίζονται ατέλειες και να εξάγονται συμβάντα που μπορούν να αναφερθούν. Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει αξιολόγηση των σχετικών πληροφοριών που αφορούν τα συμβάντα καθώς και τη διάδοση των εν λόγω πληροφοριών·

στ)

1.

αναφέρει στον κάτοχο του πιστοποιητικού τύπου ή της έγκρισης σχεδιασμού όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο φορέας παραγωγής έχει αποδεσμεύσει προϊόντα, εξαρτήματα ή εξοπλισμός για τα οποία στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι εμφάνιζαν πιθανές αποκλίσεις από τα ισχύοντα δεδομένα σχεδιασμού και διερευνά σε συνεργασία με τον κάτοχο του πιστοποιητικού τύπου ή της έγκρισης σχεδιασμού ώστε να εντοπίσει τις αποκλίσεις εκείνες οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ανασφαλείς συνθήκες·

2.

αναφέρει στον Οργανισμό και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους τις αποκλίσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ανασφαλείς συνθήκες και οι οποίες εντοπίζονται σύμφωνα με το σημείο 1. Οι εν λόγω αναφορές πραγματοποιούνται υπό μορφή και κατά τρόπο που ορίζεται από τον Οργανισμό σύμφωνα με την παράγραφο 21.Α.3Α στοιχείο β) σημείο 2 ή που γίνεται αποδεκτός από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους·

3.

στις περιπτώσεις που ο κάτοχος της έγκρισης φορέα παραγωγής ενεργεί ως προμηθευτής τρίτου φορέα παραγωγής, αναφέρει επίσης στον τρίτο φορέα όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει παραδώσει στον εν λόγω φορέα προϊόντα, εξαρτήματα ή εξοπλισμό για τα οποία στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι εμφάνιζαν πιθανές αποκλίσεις από τα ισχύοντα δεδομένα σχεδιασμού·

ζ)

παρέχει αρωγή στον κάτοχο του πιστοποιητικού τύπου ή της έγκρισης σχεδιασμού στο πλαίσιο οιασδήποτε ενέργειας για διαρκή αξιοπλοΐα που σχετίζεται με τα προϊόντα, τα εξαρτήματα ή τον εξοπλισμό που έχουν παραχθεί·

η)

καθιερώνει ένα σύστημα αρχειοθέτησης, στο οποίο είναι ενσωματωμένες οι απαιτήσεις που επιβάλλονται στους συνεταίρους, τους προμηθευτές και τους υπεργολάβους του, και το οποίο διασφαλίζει τη διατήρηση των δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης των προϊόντων, εξαρτημάτων ή εξοπλισμού. Τα εν λόγω δεδομένα τίθενται στη διάθεση της αρμόδιας αρχής και φυλάσσονται ώστε να παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τη διασφάλιση της διαρκούς αξιοπλοΐας των προϊόντων, εξαρτημάτων ή εξοπλισμού·

θ)

σε περίπτωση που, σύμφωνα με τους όρους της έγκρισής του, ο κάτοχος εκδίδει πιστοποιητικό διάθεσης σε υπηρεσία, πριν από την έκδοση του πιστοποιητικού, διαπιστώνει εάν κάθε πλήρες αεροσκάφος έχει υποβληθεί στην απαραίτητη συντήρηση και πληροί τους όρους ασφαλούς λειτουργίας·

ι)

αναλόγως, με βάση το προνόμιο της παραγράφου 21.A.163 στοιχείο ε), καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους μπορεί να εκδοθεί πτητική άδεια·

ια)

κατά περίπτωση, με βάση το προνόμιο της παραγράφου 21.A.163 στοιχείο ε), διαπιστώνει τη συμμόρφωση προς τις παραγράφους 21.A.711 στοιχεία γ) και ε) πριν την έκδοση πτητικής αδείας για αεροσκάφος.

ΤΜΗΜΑ Η —   ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΞΙΟΠΛΟΪΑΣ KAI ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΞΙΟΠΛΟΪΑΣ

21.A.171   Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν τμήμα ορίζει τη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών αξιοπλοΐας.

21.A.172   Επιλεξιμότητα

Οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχει καταχωρισθεί ή πρόκειται να καταχωρισθεί ένα αεροσκάφος στο νηολόγιο ενός κράτους μέλους (κράτος μέλος νηολόγησης), ή ο αντίκλητος αυτού, είναι επιλέξιμο ως αιτών για τη χορήγηση πιστοποιητικού αξιοπλοΐας για το εν λόγω αεροσκάφος, σύμφωνα με το παρόν τμήμα.

21.A.173   Ταξινόμηση

Τα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας ταξινομούνται ως εξής:

α)

πιστοποιητικά αξιοπλοΐας εκδίδονται για αεροσκάφη τα οποία συμμορφώνονται προς ένα πιστοποιητικό τύπου που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το παρόν παράρτημα I (μέρος 21)·

β)

περιορισμένα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας εκδίδονται για αεροσκάφη:

1.

τα οποία συμμορφώνονται προς ένα περιορισμένο πιστοποιητικό τύπου που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το παρόν παράρτημα I (μέρος 21)· ή

2.

για τα οποία έχει αποδειχθεί στον Οργανισμό ότι συμμορφώνονται προς συγκεκριμένες προδιαγραφές αξιοπλοΐας, οι οποίες διασφαλίζουν επαρκές επίπεδο ασφάλειας.

21.A.174   Αίτηση

α)

Σύμφωνα με την παράγραφο 21.A.172, η αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικού αξιοπλοΐας υποβάλλεται υπό μορφή και κατά τρόπο που ορίζεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης.

β)

Κάθε αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικού αξιοπλοΐας ή περιορισμένου πιστοποιητικού αξιοπλοΐας περιλαμβάνει:

1.

την κατηγορία του πιστοποιητικού αξιοπλοΐας για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση·

2.

όσον αφορά νέα αεροσκάφη:

i)

δήλωση συμμόρφωσης:

εκδοθείσα σύμφωνα με την παράγραφο 21.A.163 στοιχείο β), ή

εκδοθείσα σύμφωνα με την παράγραφο 21.A.130 και επικυρωμένη από την αρμόδια αρχή, ή

όσον αφορά εισαγόμενο αεροσκάφος, δήλωση υπογεγραμμένη από την αρχή που είναι υπεύθυνη για την εξαγωγή ότι το αεροσκάφος συμμορφώνεται προς σχεδιασμό που έχει εγκριθεί από τον Οργανισμό·

ii)

έκθεση σχετικά με το βάρος και τη ζυγοστάθμιση, η οποία συνοδεύεται από πρόγραμμα φόρτωσης,

iii)

το εγχειρίδιο πτήσης, εφόσον απαιτείται από τον ισχύοντα κώδικα αξιοπλοΐας για το συγκεκριμένο αεροσκάφος·

3.

όσον αφορά μεταχειρισμένα αεροσκάφη:

i)

προερχόμενα από κράτος μέλος, πιστοποιητικό επιθεώρησης αξιοπλοΐας, το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με το μέρος M,

ii)

προερχόμενα από τρίτο κράτος:

δήλωση από την αρμόδια αρχή του κράτους στο οποίο είναι, ή ήταν, νηολογημένο το αεροσκάφος, σχετικά με την κατάσταση της αξιοπλοΐας του αεροσκάφους στο νηολόγιο κατά τον χρόνο μεταβίβασης·

έκθεση σχετικά με το βάρος και τη ζυγοστάθμιση, η οποία συνοδεύεται από πρόγραμμα φόρτωσης·

το εγχειρίδιο πτήσης, εάν το εν λόγω υλικό απαιτείται από τον ισχύοντα κώδικα αξιοπλοΐας για το συγκεκριμένο αεροσκάφος·

αρχεία αναφορικά με το ιστορικό του αεροσκάφους, βάσει των οποίων προσδιορίζονται τα πρότυπα παραγωγής, μετατροπής και συντήρησης του αεροσκάφους, συμπεριλαμβανομένων όλων των περιορισμών που συνδέονται με την έκδοση περιορισμένου πιστοποιητικού αξιοπλοΐας σύμφωνα με την παράγραφο 21.B.327 στοιχείο γ) ·

σύσταση για την έκδοση πιστοποιητικού αξιοπλοΐας ή περιορισμένου πιστοποιητικού αξιοπλοΐας καθώς και πιστοποιητικού επιθεώρησης αξιοπλοΐας κατόπιν επιθεώρησης για την εξακρίβωση της αξιοπλοΐας, σύμφωνα με το μέρος Μ.

γ)

Με την επιφύλαξη διαφορετικής συμφωνίας, οι δηλώσεις που αναφέρονται στο στοιχείο β), σημεία 2 i) και 3 ii) εκδίδονται το αργότερο 60 ημέρες πριν από την παρουσίαση του αεροσκάφους στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης.

21.A.175   Γλώσσα

Τα εγχειρίδια, οι πινακίδες, οι κατάλογοι και οι σημάνσεις οργάνων, καθώς και οι λοιπές αναγκαίες πληροφορίες που απαιτούνται από τις ισχύουσες προδιαγραφές πιστοποίησης παρουσιάζονται σε μία ή περισσότερες από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ένωσης οι οποίες είναι αποδεκτές από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης.

21.A.177   Τροποποίηση ή μετατροπή

Το πιστοποιητικό αξιοπλοΐας μπορεί να τροποποιηθεί μόνο από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης.

21.A.179   Δυνατότητα μεταβίβασης και επανέκδοση εντός κρατών μελών

α)

Σε περίπτωση αλλαγής της ιδιοκτησίας ενός αεροσκάφους:

1.

εφόσον το αεροσκάφος παραμείνει στο ίδιο νηολόγιο, το πιστοποιητικό αξιοπλοΐας, ή το περιορισμένο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας που συμμορφώνεται μόνο με ένα περιορισμένο πιστοποιητικό τύπου, μεταβιβάζεται μαζί με το αεροσκάφος·

2.

εφόσον το αεροσκάφος νηολογηθεί σε άλλο κράτους μέλος, το πιστοποιητικό αξιοπλοΐας, ή το περιορισμένο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας που συμμορφώνεται μόνο με ένα περιορισμένο πιστοποιητικό τύπου, εκδίδεται:

i)

με την προσκόμιση του προηγούμενου πιστοποιητικού αξιοπλοΐας και ενός ισχύοντος πιστοποιητικού επιθεώρησης αξιοπλοΐας, το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με το μέρος Μ· και

ii)

εφόσον πληρούνται οι όροι της παραγράφου 21.A.175.

β)

Σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτησίας αεροσκάφους, το οποίο διαθέτει περιορισμένο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας μη σύμφωνο προς το περιορισμένο πιστοποιητικό τύπου, το πιστοποιητικό αξιοπλοΐας του μεταβιβάζεται μαζί με το αεροσκάφος, με την προϋπόθεση ότι το αεροσκάφος παραμένει στο ίδιο νηολόγιο, ή εκδίδεται μόνο κατόπιν ρητής συγκατάθεσης της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους νηολόγησης στο οποίο μεταβιβάζεται.

21.A.180   Επιθεωρήσεις

Ο κάτοχος του πιστοποιητικού αξιοπλοΐας παρέχει πρόσβαση στο αεροσκάφος για το οποίο έχει εκδοθεί το εν λόγω πιστοποιητικό αξιοπλοΐας, κατόπιν αίτησης από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης.

21.A.181   Διάρκεια ισχύος και συνεχής ισχύς

α)

Το πιστοποιητικό αξιοπλοΐας εκδίδεται με απεριόριστη διάρκεια ισχύος. Παραμένει σε ισχύ, υπό τον όρο ότι:

1.

διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις ισχύουσες απαιτήσεις για τον σχεδιασμό τύπου καθώς και με τις ισχύουσες απαιτήσεις διαρκούς αξιοπλοΐας· και

2.

το αεροσκάφος παραμένει στο ίδιο νηολόγιο· και

3.

το πιστοποιητικό τύπου ή το περιορισμένο πιστοποιητικό τύπου βάσει του οποίου έχει εκδοθεί, δεν έχει καταστεί άκυρο στο παρελθόν, σύμφωνα με την παράγραφο 21.Α.51·

4.

το πιστοποιητικό δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο παραίτησης ή ανάκλησης σύμφωνα με την παράγραφο 21.Β.330.

β)

Σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης, το πιστοποιητικό επιστρέφεται στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης.

21.A.182   Ταυτοποίηση αεροσκάφους

Κάθε αιτών για τη χορήγηση πιστοποιητικού αξιοπλοΐας, σύμφωνα με το παρόν τμήμα, αποδεικνύει ότι τα στοιχεία του αεροσκάφους του προσδιορίζονται όπως ορίζεται στο τμήμα ΙΖ.

ΤΜΗΜΑ Θ —   ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΘΟΡΥΒΟΥ

21.A.201   Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν τμήμα ορίζει τη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών θορύβου.

21.A.203   Επιλεξιμότητα

Οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχει καταχωρισθεί ή πρόκειται να καταχωρισθεί ένα αεροσκάφος στο νηολόγιο ενός κράτους μέλους (κράτος μέλος νηολόγησης), ή ο αντίκλητος αυτού, είναι επιλέξιμο ως αιτών για τη χορήγηση πιστοποιητικού θορύβου για το εν λόγω αεροσκάφος, σύμφωνα με το παρόν τμήμα.

21.A.204   Αίτηση

α)

Σύμφωνα με την παράγραφο 21.A.203, η αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικού θορύβου υποβάλλεται υπό μορφή και κατά τρόπο που ορίζεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης.

β)

Κάθε αίτηση περιλαμβάνει:

1.

όσον αφορά νέα αεροσκάφη:

i)

δήλωση συμμόρφωσης:

εκδοθείσα σύμφωνα με την παράγραφο 21.A.163 στοιχείο β), ή

εκδοθείσα σύμφωνα με την παράγραφο 21.A.130 και επικυρωμένη από την αρμόδια αρχή· ή

όσον αφορά εισαγόμενο αεροσκάφος, δήλωση υπογεγραμμένη από την αρχή που είναι υπεύθυνη για την εξαγωγή ότι το αεροσκάφος συμμορφώνεται προς σχεδιασμό που έχει εγκριθεί από τον Οργανισμό· και

ii)

τα στοιχεία θορύβου, όπως ορίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις εκπομπών θορύβου·

2.

όσον αφορά μεταχειρισμένα αεροσκάφη:

i)

τα στοιχεία θορύβου, όπως ορίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις εκπομπών θορύβου· και

ii)

αρχεία αναφορικά με το ιστορικό του αεροσκάφους βάσει των οποίων προσδιορίζονται τα πρότυπα παραγωγής, μετατροπής και συντήρησης του αεροσκάφους.

γ)

Με την επιφύλαξη διαφορετικής συμφωνίας, οι δηλώσεις που αναφέρονται στο στοιχείο β) σημείο 1, εκδίδονται το αργότερο 60 ημέρες πριν από την παρουσίαση του αεροσκάφους στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης.

21.A.207   Τροποποίηση ή μετατροπή

Το πιστοποιητικό θορύβου μπορεί να τροποποιηθεί μόνο από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης.

21.A.209   Δυνατότητα μεταβίβασης και επανέκδοση εντός κρατών μελών

Σε περίπτωση αλλαγής της ιδιοκτησίας ενός αεροσκάφους:

α)

εφόσον το αεροσκάφος παραμένει στο ίδιο νηολόγιο, το πιστοποιητικό θορύβου μεταβιβάζεται μαζί με το αεροσκάφος· ή

β)

εφόσον το αεροσκάφος μεταφέρεται στο νηολόγιο άλλου κράτους μέλους, το πιστοποιητικό θορύβου εκδίδεται με την προσκόμιση του προηγούμενου πιστοποιητικού θορύβου.

21.A.210   Επιθεωρήσεις

Ο κάτοχος του πιστοποιητικού θορύβου παρέχει πρόσβαση στο αεροσκάφος για το οποίο έχει εκδοθεί το εν λόγω πιστοποιητικό θορύβου, κατόπιν αίτησης από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης ή από τον Οργανισμό για επιθεώρηση.

21.A.211   Διάρκεια ισχύος και συνεχής ισχύς

α)

Το πιστοποιητικό θορύβου εκδίδεται με απεριόριστη διάρκεια ισχύος. Παραμένει σε ισχύ, υπό τον όρο ότι:

1.

διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις ισχύουσες απαιτήσεις για τον σχεδιασμό τύπου καθώς και με τις ισχύουσες απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας και διαρκούς αξιοπλοΐας· και

2.

το αεροσκάφος παραμένει στο ίδιο νηολόγιο· και

3.

το πιστοποιητικό τύπου ή το περιορισμένο πιστοποιητικό τύπου βάσει του οποίου έχει εκδοθεί, δεν έχει καταστεί άκυρο στο παρελθόν, σύμφωνα με την παράγραφο 21.Α.51·

4.

το πιστοποιητικό δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο παραίτησης ή ανάκλησης σύμφωνα με την παράγραφο 21.Β.430.

β)

Σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης, το πιστοποιητικό επιστρέφεται στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης.

ΤΜΗΜΑ Ι —   ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

21.A.231   Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν τμήμα ορίζει τη διαδικασία για τη χορήγηση έγκρισης φορέων σχεδιασμού, καθώς και τους κανόνες που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αιτούντων και των κατόχων των εν λόγω εγκρίσεων.

21.A.233   Επιλεξιμότητα

Οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο («φορέας») είναι επιλέξιμο ως αιτών για τη χορήγηση έγκρισης βάσει του παρόντος τμήματος:

α)

σύμφωνα με τις παραγράφους 21.A.14, 21.A.112B, 21.A.432B ή 21.A.602Β· ή

β)

για την έγκριση σχεδιασμών τροποποιήσεων ελάσσονος σημασίας ή επισκευών μείζονος σημασίας, όταν ζητείται για την απόκτηση των προνομίων που ορίζονται στην παράγραφο 21.A.263.

21.A.234   Αίτηση

Κάθε αίτηση για χορήγηση έγκρισης φορέα σχεδιασμού υποβάλλεται υπό μορφή και κατά τρόπο που ορίζεται από τον Οργανισμό και περιλαμβάνει μία παρουσίαση των πληροφοριών που απαιτούνται σύμφωνα με την παράγραφο 21.Α.243, καθώς και τους όρους της έγκρισης για την οποία υποβάλλεται η αίτηση, σύμφωνα με την παράγραφο 21.Α.251.

21.A.235   Έκδοση έγκρισης φορέα σχεδιασμού

Ένας φορέας δικαιούται να εξασφαλίσει την έκδοση έγκρισης φορέα σχεδιασμού από τον Οργανισμό εφόσον αποδείξει συμμόρφωση προς τις ισχύουσες απαιτήσεις σύμφωνα με το παρόν τμήμα.

21.A.239   Σύστημα διασφάλισης σχεδιασμού

α)

Ο φορέας σχεδιασμού αποδεικνύει ότι έχει καθιερώσει και ότι μπορεί να διατηρήσει ένα σύστημα διασφάλισης σχεδιασμού για τον έλεγχο και την επίβλεψη του σχεδιασμού, καθώς και των τροποποιήσεων σχεδιασμού των προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού που καλύπτει η αίτηση. Το σύστημα διασφάλισης σχεδιασμού καθιστά τον φορέα ικανό:

1.

να εξασφαλίζει ότι ο σχεδιασμός των προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού ή η τροποποίηση του σχεδιασμού αυτών συμμορφώνεται με την ισχύουσα βάση πιστοποίησης τύπου και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας· και

2.

να εξασφαλίζει την προσήκουσα εκτέλεση των καθηκόντων του, σύμφωνα με:

i)

τις σχετικές διατάξεις του παρόντος παραρτήματος I (μέρος 21)· και

ii)

τους όρους έγκρισης που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 21.Α.251·

3.

να παρακολουθεί, κατά ανεξάρτητο τρόπο, τη συμμόρφωση προς τις γραπτές διαδικασίες του συστήματος και το βαθμό επάρκειας αυτών. Η εν λόγω παρακολούθηση περιλαμβάνει σύστημα ανατροφοδότησης στοιχείων προς το πρόσωπο ή την ομάδα προσώπων που έχει την ευθύνη εκτέλεσης διορθωτικών ενεργειών.

β)

Το σύστημα διασφάλισης σχεδιασμού περιλαμβάνει έναν ανεξάρτητο μηχανισμό ελέγχου των αποδείξεων συμμόρφωσης, βάσει των οποίων ο φορέας υποβάλει δηλώσεις συμμόρφωσης και σχετικά έγγραφα στον Οργανισμό.

γ)

Ο αιτών προσδιορίζει τον τρόπο βάσει του οποίου το σύστημα διασφάλισης σχεδιασμού εξασφαλίζει την αποδοχή των εξαρτημάτων ή του εξοπλισμού που σχεδιάζονται ή των εργασιών που εκτελούνται από συνεταίρους ή υπεργολάβους, σύμφωνα με τις μεθόδους που αναφέρονται στις γραπτές διαδικασίες.

21.A.243   Δεδομένα

α)

Ο φορέας σχεδιασμού υποβάλλει στον Οργανισμό ένα εγχειρίδιο το οποίο περιγράφει, είτε άμεσα είτε με παραπομπές, την οργάνωση, τις σχετικές διαδικασίες και τα προϊόντα ή τις τροποποιήσεις επί των προϊόντων που προτίθεται να σχεδιάσει.

β)

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οιαδήποτε εξαρτήματα ή εξοπλισμός ή οιεσδήποτε τροποποιήσεις στα προϊόντα σχεδιάζονται από συνεργαζόμενους φορείς ή υπεργολάβους, το εγχειρίδιο περιλαμβάνει δήλωση σχετικά με την ικανότητα του φορέα σχεδιασμού να εξασφαλίζει, για όλα τα εξαρτήματα και τον εξοπλισμό, τη συμμόρφωση που απαιτείται σύμφωνα με την παράγραφο 21.A.239 στοιχείο β) και επίσης περιλαμβάνει, άμεσα ή με παραπομπές, περιγραφές και πληροφορίες όσον αφορά τις δραστηριότητες σχεδιασμού και την οργάνωση των εν λόγω συνεταίρων ή υπεργολάβων, όπως είναι αναγκαίο ώστε να τεκμηριώνεται η ανωτέρω δήλωση.

γ)

Το εγχειρίδιο τροποποιείται, όποτε κρίνεται απαραίτητο, ώστε να ενημερώνεται η περιγραφή του φορέα, ενώ αντίγραφα των τροποποιήσεων υποβάλλονται στον Οργανισμό.

δ)

Ο φορέας σχεδιασμού υποβάλλει δήλωση των προσόντων και της πείρας του διευθυντικού προσωπικού και των υπολοίπων προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν την αξιοπλοΐα και την προστασία του περιβάλλοντος στον φορέα.

21.A.245   Απαιτήσεις έγκρισης

Ο φορέας σχεδιασμού αποδεικνύει, βάσει των πληροφοριών που υποβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 21.Α.243 ότι, πέραν της συμμόρφωσης με την παράγραφο 21.Α.239:

α)

το προσωπικό όλων των τεχνικών τμημάτων είναι επαρκές σε αριθμό, διαθέτει επαρκή πείρα και είναι κατάλληλα εξουσιοδοτημένο ώστε να εκτελεί τα επιμέρους καθήκοντά του και τα εν λόγω καθήκοντα, σε συνδυασμό με τις εγκαταστάσεις, τα μέσα και τον εξοπλισμό είναι επαρκή για να καταστήσουν το προσωπικό ικανό να επιτύχει τους στόχους που αφορούν την αξιοπλοΐα και την προστασία του περιβάλλοντος για το προϊόν·

β)

υπάρχει πλήρης και αποτελεσματικός συντονισμός μεταξύ των τμημάτων, καθώς και εντός των τμημάτων, όσον αφορά θέματα αξιοπλοΐας και προστασίας του περιβάλλοντος.

21.A.247   Τροποποιήσεις στο σύστημα διασφάλισης σχεδιασμού

Μετά την έκδοση έγκρισης φορέα σχεδιασμού, κάθε τροποποίηση στο σύστημα διασφάλισης σχεδιασμού η οποία κρίνεται ως σημαντική για την απόδειξη συμμόρφωσης ή για την αξιοπλοΐα του προϊόντος και την περιβαλλοντική προστασία που παρέχει, εγκρίνεται από τον Οργανισμό. Η αίτηση για χορήγηση έγκρισης υποβάλλεται εγγράφως στον Οργανισμό, ενώ ο φορέας σχεδιασμού αποδεικνύει στον Οργανισμό, στο πλαίσιο της υποβολής προτεινόμενων τροποποιήσεων στο εγχειρίδιο και πριν από την εφαρμογή των τροποποιήσεων αυτών, ότι θα εξακολουθήσει να συμμορφώνεται προς τον παρόν τμήμα και μετά την εφαρμογή των τροποποιήσεων.

21.A.249   Δυνατότητα μεταβίβασης

Η έγκριση φορέα σχεδιασμού δεν μεταβιβάζεται, εκτός από την περίπτωση αλλαγής ιδιοκτησίας, η οποία θεωρείται σημαντική για τους σκοπούς της παραγράφου 21.Α.247.

21.A.251   Όροι έγκρισης

Οι όροι έγκρισης ορίζουν τους τύπους των εργασιών σχεδιασμού, τις κατηγορίες προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού για τα οποία ο φορέας σχεδιασμού διαθέτει έγκριση φορέα σχεδιασμού, καθώς και τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα για την άσκηση των οποίων ο φορέας έχει λάβει σχετική έγκριση, αναφορικά με την αξιοπλοΐα και τα χαρακτηριστικά εκπομπών θορύβου, απόρριψης καυσίμων και εκπομπών καυσαερίων των προϊόντων. Για τη χορήγηση έγκρισης φορέα σχεδιασμού που καλύπτει πιστοποίηση τύπου ή εξουσιοδότηση ETSO για βοηθητική μονάδα ισχύος (APU), οι όροι έγκρισης περιλαμβάνουν επιπλέον ένα κατάλογο των προϊόντων ή των APU. Οι εν λόγω όροι αποτελούν μέρος της έγκρισης του φορέα σχεδιασμού.

21.A.253   Τροποποιήσεις των όρων έγκρισης

Κάθε τροποποίηση των όρων έγκρισης εγκρίνεται από τον Οργανισμό. Η αίτηση τροποποίησης των όρων έγκρισης υποβάλλεται υπό μορφή και κατά τρόπο που ορίζεται από τον Οργανισμό. Ο φορέας σχεδιασμού συμμορφώνεται προς τις ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος τμήματος.

21.A.257   Έρευνες

α)

Ο φορέας σχεδιασμού προβαίνει στις ρυθμίσεις που επιτρέπουν στον Οργανισμό να διεξάγει οιεσδήποτε έρευνες, συμπεριλαμβανομένων ερευνών που αφορούν συνεταίρους και υπεργολάβους, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης και της συνεχούς συμμόρφωσης προς τις σχετικές απαιτήσεις του παρόντος τμήματος.

β)

Ο φορέας σχεδιασμού παρέχει στον Οργανισμό τη δυνατότητα να επανεξετάζει οιαδήποτε έκθεση καθώς και να διενεργεί οιεσδήποτε επιθεωρήσεις και να εκτελεί ή να παρίσταται σε πτητικές δοκιμές και δοκιμές εδάφους που είναι απαραίτητες για τον έλεγχο της εγκυρότητας των δηλώσεων συμμόρφωσης οι οποίες υποβάλλονται από τον αιτούντα, σύμφωνα με την παράγραφο 21.A.239 στοιχείο β).

21.A.258   Πορίσματα

α)

Εάν υπάρχουν αντικειμενικά στοιχεία που αποδεικνύουν τη μη συμμόρφωση του κατόχου έγκρισης φορέα σχεδιασμού προς τις σχετικές απαιτήσεις του παρόντος παραρτήματος I (μέρος 21), το πόρισμα ταξινομείται ως εξής:

1.

πόρισμα πρώτου επιπέδου για οιαδήποτε μη συμμόρφωση προς το παρόν παράρτημα I (μέρος 21), η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη μη συμμόρφωση προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις και να επηρεάσει την ασφάλεια του αεροσκάφους·

2.

πόρισμα δευτέρου επιπέδου για οιαδήποτε μη συμμόρφωση προς το παρόν παράρτημα I (μέρος 21), η οποία δεν ταξινομείται ως πρώτου επιπέδου.

β)

Πόρισμα τρίτου επιπέδου για οιοδήποτε στοιχείο το οποίο, βάσει αντικειμενικών αποδεικτικών στοιχείων, έχει κριθεί ικανό να προκαλέσει πιθανά προβλήματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μη συμμόρφωση προς τα προβλεπόμενα στο στοιχείο α).

γ)

Μετά την παραλαβή της κοινοποίησης των πορισμάτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διοικητικές διαδικασίες που έχει καθορίσει ο Οργανισμός

1.

στην περίπτωση πορίσματος πρώτου επιπέδου, ο κάτοχος της έγκρισης φορέα σχεδιασμού αποδεικνύει ότι έχει προβεί σε διορθωτικές ενέργειες, στον απαιτούμενο από την αρμόδια αρχή βαθμό, εντός περιόδου 21 εργάσιμων ημερών κατά το μέγιστο μετά την έγγραφη επιβεβαίωση του πορίσματος·

2.

στην περίπτωση πορίσματος δευτέρου επιπέδου, η περίοδος για την ανάληψη διορθωτικών ενεργειών που χορηγείται από τον Οργανισμό αντιστοιχεί στη φύση του πορίσματος, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει αρχικά τους τρεις μήνες. Σε ορισμένες περιπτώσεις και αναλόγως με τη φύση του πορίσματος ο Οργανισμός μπορεί να παρατείνει την περίοδο των τριών μηνών, εφόσον κρίνει ότι υπάρχει ικανοποιητικός προγραμματισμός διορθωτικών ενεργειών·

3.

για τα πορίσματα τρίτου επιπέδου δεν απαιτείται άμεση ενέργεια από τον κάτοχο της έγκρισης φορέα σχεδιασμού.

δ)

Στην περίπτωση πορίσματος πρώτου ή δευτέρου επιπέδου, η έγκριση φορέα σχεδιασμού δύναται να ανασταλεί ή να ανακληθεί, εν μέρει ή πλήρως, σύμφωνα με τις ισχύουσες διοικητικές διαδικασίες που έχει καθορίσει ο Οργανισμός. Ο κάτοχος της έγκρισης φορέα σχεδιασμού παρέχει εγκαίρως επιβεβαίωση της παραλαβής της ειδοποίησης αναστολής ή ανάκλησης της έγκρισης φορέα σχεδιασμού.

21.A.259   Διάρκεια ισχύος και συνεχής ισχύς

α)

Η έγκριση φορέα σχεδιασμού εκδίδεται με απεριόριστη διάρκεια ισχύος. Παραμένει σε ισχύ, εκτός εάν:

1.

ο φορέας σχεδιασμού παύσει να συμμορφώνεται προς τις σχετικές απαιτήσεις του παρόντος τμήματος· ή

2.

ο κάτοχος ή οιοσδήποτε από τους συνεταίρους ή υπεργολάβους του εμποδίζει τον Οργανισμό να διεξάγει τις έρευνες που προβλέπονται σύμφωνα με την παράγραφο 21.Α.257· ή

3.

υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι το σύστημα διασφάλισης σχεδιασμού δεν μπορεί να διατηρήσει ικανοποιητικό επίπεδο ελέγχου και εποπτείας του σχεδιασμού των προϊόντων ή τροποποιήσεων αυτών σύμφωνα με την έγκριση· ή

4.

το πιστοποιητικό έχει αποτελέσει αντικείμενο παραίτησης ή ανάκλησης σύμφωνα με τις ισχύουσες διοικητικές διαδικασίες που έχει καθορίσει ο Οργανισμός.

β)

Σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης, το πιστοποιητικό επιστρέφεται στον Οργανισμό.

21.A.263   Προνόμια

α)

Ο κάτοχος έγκρισης φορέα σχεδιασμού δικαιούται να εκτελεί δραστηριότητες σχεδιασμού βάσει του παρόντος παραρτήματος I (μέρος 21) και εντός του πεδίου εφαρμογής της έγκρισής του.

β)

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 21.A.257 στοιχείο β), ο οργανισμός αποδέχεται χωρίς περαιτέρω έλεγχο τα έγγραφα τεκμηρίωσης της συμμόρφωσης που υποβάλλει ο αιτών με σκοπό να του χορηγηθεί:

1.

έγκριση των προϋποθέσεων πτήσης που απαιτείται για πτητική άδεια· ή

2.

πιστοποιητικού τύπου ή έγκρισης τροποποίησης μείζονος σημασίας σε σχεδιασμό τύπου· ή

3.

συμπληρωματικό πιστοποιητικού τύπου· ή

4.

αδειοδότηση βάσει ευρωπαϊκών οδηγιών τεχνικών προδιαγραφών (ETSO) σύμφωνα με την παράγραφο 21.A.602B στοιχείο β) σημείο 1· ή

5.

έγκριση σχεδιασμού μείζονος επισκευής.

γ)

Ο κάτοχος έγκρισης φορέα σχεδιασμού δικαιούται, στο πλαίσιο των όρων της έγκρισής του και σύμφωνα με τις σχετικές διαδικασίες του συστήματος διασφάλισης σχεδιασμού:

1.

να ταξινομεί τροποποιήσεις σε σχεδιασμό τύπου και επισκευές ως «μείζονος σημασίας» ή «ελάσσονος σημασίας»·

2.

να εγκρίνει τροποποιήσεις ελάσσονος σημασίας σε σχεδιασμό τύπου και επισκευές ελάσσονος σημασίας·

3.

να παρέχει πληροφορίες ή οδηγίες που περιέχουν την ακόλουθη δήλωση: «Το τεχνικό περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου εγκρίνεται σύμφωνα με την ΕΦΣ αριθ. EASA. 21J. [XXXX].»·

4.

να εγκρίνει ελάσσονος σημασίας αναθεωρήσεις στο εγχειρίδιο πτήσης του αεροσκάφους και των συμπληρωμάτων του και να εκδίδει τις αναθεωρήσεις αυτές με την ακόλουθη δήλωση: «Η αναθεώρηση αριθ. [YY] του εγχειριδίου πτήσεως αεροπλάνου (AFM) (ή του συμπληρώματός του) αριθ. [ZZ] εγκρίνεται βάσει του DOA αριθ. EASA. 21J. [XXXX].»·

5.

να εγκρίνει τον σχεδιασμό επισκευών μείζονος σημασίας σε προϊόντα ή εφεδρικές μονάδες ισχύος για τα οποία κατέχει πιστοποιητικό τύπου ή συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου ή εξουσιοδότηση ETSO.

6.

να εγκρίνει τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες μπορεί να εκδοθεί πτητική άδεια σύμφωνα με την παράγραφο 21.A.710 στοιχείο α) σημείο 2, εξαιρουμένων των πτητικών αδειών που πρέπει να εκδοθούν για τους σκοπούς της παραγράφου 21.A.701 στοιχείο α) σημείο 15·

7.

να εκδίδει πτητική άδεια σύμφωνα με την παράγραφο 21.A.711 στοιχείο β) για αεροσκάφος που έχει σχεδιάσει ή τροποποιήσει, ή για το οποίο έχει εγκρίνει βάσει της παραγράφου 21.A.263 στοιχείο γ) σημείο 6 τους όρους έκδοσης της πτητικής αδείας, και όταν ο ίδιος ο φορέας σχεδιασμού ελέγχει βάσει της δικής του έγκρισης φορέα σχεδιασμού τη διαμόρφωση του αεροσκάφους και βεβαιώνει τη συμμόρφωση προς τις προϋποθέσεις σχεδιασμού που έχουν εγκριθεί για την πτήση.

21.A.265   Υποχρεώσεις του κατόχου

Ο κάτοχος έγκρισης φορέα σχ