EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0741

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 741/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Αυγούστου 2012 , για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του παραρτήματος I αυτού

OJ L 228, 23.8.2012, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 47, 24.2.2016, p. 20–22 (HR)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/741/oj

23.8.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 228/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΌΜ) αριθ. 741/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 11ης Αυγούστου 2012

για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του παραρτήματος I αυτού

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 257 πρώτο και δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 281 δεύτερο εδάφιο,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 106α παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη το αίτημα του Δικαστηρίου,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για την ενίσχυση της συμμετοχής του συνόλου των δικαστών στις αποφάσεις του τμήματος μείζονος συνθέσεως του Δικαστηρίου, θα πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός των δικαστών που μπορούν να συμμετέχουν στον δικαστικό αυτό σχηματισμό και να καταργηθεί η συστηματική συμμετοχή όλων των προέδρων των πενταμελών τμημάτων.

(2)

Οι απαρτίες του τμήματος μείζονος συνθέσεως και της ολομέλειας θα πρέπει να προσαρμοστούν αναλόγως.

(3)

Η επιβάρυνση των καθηκόντων του προέδρου του Δικαστηρίου και του προέδρου του Γενικού Δικαστηρίου επιβάλλει την καθιέρωση, σε καθένα από τα δικαιοδοτικά αυτά όργανα, θέσεως αντιπροέδρου επιφορτισμένου να επικουρεί τον πρόεδρο στην άσκηση των καθηκόντων του.

(4)

Κατόπιν της προοδευτικής διευρύνσεως των αρμοδιοτήτων του Γενικού Δικαστηρίου μετά την ίδρυσή του, ο αριθμός των υποθέσεων των οποίων επιλαμβάνεται σήμερα σημειώνει σταθερή αύξηση.

(5)

Ο αριθμός των υποθέσεων που εισάγονται ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου είναι ανώτερος του αριθμού των υποθέσεων που περατώνει ετησίως, γεγονός που συνεπάγεται σημαντική αύξηση του αριθμού των εκκρεμών ενώπιόν του υποθέσεων και αύξηση της διάρκειας των διαδικασιών.

(6)

Η υφιστάμενη ανάγκη αντιμετωπίσεως των καθυστερήσεων που απορρέουν από τον υπερβολικό φόρτο εργασίας του Γενικού Δικαστηρίου επιβάλλει τη λήψη κατάλληλων μέτρων πριν από τη μερική ανανέωση των μελών του δικαιοδοτικού αυτού οργάνου το 2013.

(7)

Ενόψει της μερικής ανανεώσεως των μελών του Δικαστηρίου στις 7 Οκτωβρίου 2012 και σύμφωνα με την από 8 Μαΐου 2012 επιστολή του προέδρου του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε πρώτο στάδιο θα πρέπει να εγκριθούν μόνο οι τροποποιήσεις του Οργανισμού που αφορούν την οργάνωση του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου. Η εξέταση του τμήματος του υποβληθέντος από το Δικαστήριο αιτήματος αναφορικά με τα μέλη του Γενικού Δικαστηρίου θα πρέπει να μετατεθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

(8)

Λαμβανομένης υπόψη της επείγουσας ανάγκης για εξεύρεση λύσεως η οποία να εγγυάται την αποτελεσματική λειτουργία του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, οι σχετικές με αυτό τροποποιήσεις θα πρέπει να εγκριθούν ταυτόχρονα με τις τροποποιήσεις που αφορούν το Δικαστήριο.

(9)

Προκειμένου τα εξειδικευμένα δικαστήρια να εξακολουθούν να λειτουργούν κατά τρόπο ικανοποιητικό σε περίπτωση απουσίας ενός δικαστή ο οποίος, χωρίς να τελεί σε κατάσταση αναπηρίας θεωρούμενης ως ολικής, κωλύεται να μετέχει στην εκδίκαση των υποθέσεων επί μακρό χρονικό διάστημα, θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα τοποθετήσεως αναπληρωτών δικαστών στα εν λόγω δικαστήρια.

(10)

Το πρωτόκολλο αριθ. 3 περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το παράρτημα I αυτού θα πρέπει, επομένως, να τροποποιηθούν ανάλογα,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το πρωτόκολλο αριθ. 3 περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης τροποποιείται ως εξής:

1)

προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 9α

Οι δικαστές εκλέγουν μεταξύ τους τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Δικαστηρίου για περίοδο τριών ετών. Η θητεία τους μπορεί να ανανεωθεί.

Ο αντιπρόεδρος επικουρεί τον πρόεδρο σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στον κανονισμό διαδικασίας. Αντικαθιστά τον πρόεδρο σε περίπτωση κωλύματός του ή χηρείας της θέσεως του προέδρου.»·

2)

στο άρθρο 16, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Το τμήμα μείζονος συνθέσεως περιλαμβάνει δεκαπέντε δικαστές. Προεδρεύεται από τον πρόεδρο του Δικαστηρίου. Στο τμήμα μείζονος συνθέσεως συμμετέχουν επίσης ο αντιπρόεδρος του Δικαστηρίου και, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στον κανονισμό διαδικασίας, τρεις από τους προέδρους πενταμελών τμημάτων και άλλους δικαστές.»·

3)

στο άρθρο 17, το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Οι αποφάσεις του τμήματος μείζονος συνθέσεως είναι έγκυρες μόνον εάν παρίστανται ένδεκα δικαστές.

Οι αποφάσεις της ολομέλειας του Δικαστηρίου είναι έγκυρες μόνον εάν παρίστανται δεκαεπτά δικαστές.»·

4)

στο άρθρο 20, το τέταρτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Η προφορική διαδικασία περιλαμβάνει την υπό του Δικαστηρίου ακρόαση των εκπροσώπων, συμβούλων και δικηγόρων και των προτάσεων του γενικού εισαγγελέα, καθώς και, ενδεχομένως, την εξέταση των μαρτύρων και των πραγματογνωμόνων.»·

5)

στο άρθρο 39, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από τα ακόλουθα δύο εδάφια:

«Οι εξουσίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο μπορούν, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται από τον κανονισμό διαδικασίας, να ασκούνται από τον αντιπρόεδρο του Δικαστηρίου.

Σε περίπτωση κωλύματός τους, ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος αναπληρώνονται από άλλο δικαστή σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται από τον κανονισμό διαδικασίας.»·

6)

στο άρθρο 47, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Το άρθρο 9 πρώτο εδάφιο, τα άρθρα 9α, 14 και 15, το άρθρο 17 πρώτο, δεύτερο, τέταρτο και πέμπτο εδάφιο και το άρθρο 18 έχουν εφαρμογή στο Γενικό Δικαστήριο και τα μέλη του.»·

7)

στο άρθρο 62γ, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με το άρθρο 257 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορούν να τοποθετήσουν στα ειδικευμένα δικαστήρια αναπληρωτές δικαστές προς αναπλήρωση δικαστών οι οποίοι, χωρίς να τελούν σε κατάσταση αναπηρίας θεωρούμενης ως ολικής, κωλύονται επί μακρό χρονικό διάστημα να μετέχουν στην εκδίκαση των υποθέσεων. Στην περίπτωση αυτή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θεσπίζουν τους όρους υπό τους οποίους διορίζονται οι αναπληρωτές δικαστές, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, τους λεπτομερείς κανόνες που αφορούν την άσκηση των καθηκόντων τους και τις περιστάσεις υπό τις οποίες παύουν να ασκούν τα εν λόγω καθήκοντα.».

Άρθρο 2

Στο άρθρο 2 του παραρτήματος Ι του πρωτοκόλλου αριθ. 3 περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ισχύον κείμενο αριθμείται ως παράγραφος 1 και προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«2.   Στους δικαστές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο προστίθενται αναπληρωτές δικαστές, προκειμένου να αναπληρώνουν τους δικαστές οι οποίοι, χωρίς να τελούν σε κατάσταση αναπηρίας θεωρούμενης ως ολικής, κωλύονται επί μακρό χρονικό διάστημα να μετέχουν στην εκδίκαση των υποθέσεων.».

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα σημεία 1), 2), 3), 5) και 6) του άρθρου 1 εφαρμόζονται από την αμέσως επόμενη μερική ανανέωση των μελών, σύμφωνα με το άρθρο 9 πρώτο εδάφιο του πρωτοκόλλου αριθ. 3 περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 11 Αυγούστου 2012.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. SCHULZ

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Α. Δ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ


(1)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2012 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 2012.


Top