Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0109

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 109/2012 της Επιτροπής, της 9ης Φεβρουαρίου 2012 , για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) όσον αφορά το παράρτημα XVII (καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες και τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

OJ L 37, 10.2.2012, p. 1–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 032 P. 258 - 306

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/109/oj

10.2.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 37/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 109/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Φεβρουαρίου 2012

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) όσον αφορά το παράρτημα XVII (καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες και τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 68 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το παράρτημα XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 απαγορεύει, στις καταχωρίσεις 28 έως 30, την πώληση στο ευρύ κοινό ουσιών που έχουν ταξινομηθεί ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή (ΚΜΤ) κατηγορίας 1Α ή 1Β ή μειγμάτων που περιέχουν αυτές τις ουσίες σε συγκέντρωση που υπερβαίνει τα προκαθορισμένα όρια. Οι εν λόγω ουσίες απαριθμούνται στα προσαρτήματα 1 έως 6 του παραρτήματος ΧVII.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (2), τροποποιήθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2009 με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 790/2009 της Επιτροπής (3), ώστε να συμπεριληφθούν ορισμένες ουσίες που πρόσφατα ταξινομήθηκαν ως ΚΜΤ. Συνεπώς, τα προσαρτήματα 1 έως 6 του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως για να ευθυγραμμιστούν με τις καταχωρίσεις που αφορούν τις ουσίες ΚΜΤ στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 790/2009.

(3)

Δυνάμει του άρθρου 68 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, είναι δυνατόν να προταθούν περιορισμοί στη χρήση από τους καταναλωτές ουσιών ΚΜΤ των κατηγοριών 1Α και 1Β, είτε σε καθαρή μορφή είτε σε μείγμα ή σε αντικείμενο.

(4)

Διαπιστώθηκε ότι ορισμένες ενώσεις βορίου είναι τοξικές για την αναπαραγωγή και ταξινομήθηκαν στην κλάση και κατηγορία κινδύνου Repr. 1Β με κωδικό δήλωσης επικινδυνότητας H360FD δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 790/2009. Μια έρευνα αγοράς που διενεργήθηκε για την Επιτροπή (4) σχετικά με τις χρήσεις των βορικών ενώσεων σε μείγματα που πωλούνται στο ευρύ κοινό κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το τετραένυδρο και το μονοένυδρο υπερβορικό νάτριο χρησιμοποιούνται σε συγκέντρωση που υπερβαίνει το ειδικό όριο συγκέντρωσης που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 790/2009 σε ορισμένα οικιακά απορρυπαντικά και καθαριστικά.

(5)

Στις 29 Απριλίου 2010 η επιτροπή αξιολόγησης κινδύνων (RAC) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA) γνωμοδότησε σχετικά με τη χρήση των ενώσεων του βορίου σε φωτογραφικές εφαρμογές (5). Στη γνώμη που διατύπωσε η RAC επισήμανε ότι υπάρχουν «περισσότερες δυνητικές πηγές που συμβάλλουν στη συνολική έκθεση των καταναλωτών στο βόριο» και ότι αυτές «οι πρόσθετες πηγές πρέπει να εξεταστούν στην αξιολόγηση κινδύνου των ενώσεων του βορίου». Οι διάφορες πηγές έκθεσης των καταναλωτών στο βόριο δεν συμπεριελήφθησαν στις προηγούμενες αξιολογήσεις κινδύνου, σε αντίθεση με τις τρέχουσες ανησυχίες για τις πολλαπλές πηγές έκθεσης γενικά.

(6)

Το τετραένυδρο και το μονοένυδρο υπερβορικό νάτριο χρησιμοποιούνται κυρίως ως λευκαντικά σε απορρυπαντικά πλυντηρίων ρούχων και προϊόντα για πλυντήρια πιάτων. Το κράτος μέλος-εισηγητής, που είχε οριστεί υπεύθυνο για τη διενέργεια αξιολόγησης του κινδύνου από το υπερβορικό νάτριο δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου, της 23ης Μαρτίου 1993, για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των κινδύνων από τις υπάρχουσες ουσίες (6), υπέβαλε φάκελο σύμφωνα με το παράρτημα XV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων, σύμφωνα με το άρθρο 136 του εν λόγω κανονισμού. Στην εν λόγω αξιολόγηση κινδύνου, που δημοσιεύτηκε το 2007, διατυπώνεται το συμπέρασμα ότι η χρήση του υπερβορικού νατρίου σε απορρυπαντικά πλυντηρίων ρούχων και οικιακά καθαριστικά, αν εξεταστεί μεμονωμένα ως μόνη πηγή έκθεσης στο βόριο, δεν συνιστά μη αποδεκτό κίνδυνο για το ευρύ κοινό. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι πηγές έκθεσης του ευρέος κοινού στο βόριο είναι πολλαπλές, όπως αναφέρεται στη γνώμη της RAC του 2010, και λόγω της τοξικότητας για την αναπαραγωγή, είναι επιθυμητό να μειωθεί η έκθεση του ευρέος κοινού στο βόριο. Επιπλέον, επειδή είναι σημαντική η έκθεση του καταναλωτικού κοινού στο βόριο από οικιακά απορρυπαντικά και καθαριστικά και επειδή υπάρχουν εναλλακτικές δυνατότητες για την αντικατάσταση των υπερβορικών αλάτων στα εν λόγω προϊόντα, ενδείκνυται να περιοριστεί η χρήση των υπερβορικών αλάτων στα απορρυπαντικά και οικιακά καθαριστικά. Ωστόσο, για να μπορέσουν οι κατασκευαστές να προσαρμοστούν και να αντικαταστήσουν, όπου αυτό είναι αναγκαίο, τις ενώσεις βορίου με άλλες ουσίες στα εν λόγω προϊόντα, πρέπει να χορηγηθεί χρονικά περιορισμένη παρέκκλιση.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 133 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιουνίου 2012.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 9 Φεβρουαρίου 2012.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 235 της 5.9.2009, σ. 1.

(4)  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/docs_studies/final_report_borates_en.pdf

(5)  http://echa.europa.eu/home_en.asp

(6)  ΕΕ L 84 της 5.4.1993, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 τροποποιείται ως εξής:

1.

Στον πίνακα με τις ονομασίες των ουσιών, των ομάδων ουσιών και των μειγμάτων και τους όρους περιορισμού, στη στήλη 2 των καταχωρίσεων 28, 29 και 30, στην παράγραφο 2 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ε):

«ε)

σε ουσίες που απαριθμούνται στο προσάρτημα 11, στήλη 1, για τις εφαρμογές ή τις χρήσεις που προβλέπονται στο προσάρτημα 11, στήλη 2. Όταν αναφέρεται συγκεκριμένη ημερομηνία στη στήλη 2 του προσαρτήματος 11, ισχύει η παρέκκλιση έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία.»

2.

Στα προσαρτήματα 1 έως 6, στον πρόλογο, παρεμβάλλεται σημείωση Β μεταξύ της Α και της C, ως εξής:

«Σημείωση Β:

Ορισμένες ουσίες (οξέα, βάσεις κ.λπ) διατίθενται στην αγορά σε υδατικά διαλύματα σε διάφορες συγκεντρώσεις και, συνεπώς, τα διαλύματα αυτά απαιτούν διαφορετική ταξινόμηση και επισήμανση, διότι η επικινδυνότητα είναι διαφορετική ανάλογα με τη συγκέντρωση».

3.

Στο προσάρτημα 1, ο πίνακας τροποποιείται ως εξής:

α)

Παρεμβάλλονται οι ακόλουθες καταχωρίσεις σύμφωνα με τη σειρά των καταχωρίσεων του προσαρτήματος 1 του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006:

«Υδροξείδιο του νικελίου ΙΙ [1]

028-008-00-X

235-008-5 [1]

12054-48-7 [1]

 

Υδροξείδιο του νικελίου Ι [2]

234-348-1 [2]

11113-74-9 [2]

Θειικό νικέλιο

028-009-00-5

232-104-9

7786-81-4

 

Ανθρακικό νικέλιο·

028-010-00-0

 

 

 

Βασικό ανθρακικό νικέλιο·

 

 

Άλας του ανθρακικού οξέος με νικέλιο(2+)· [1]

222-068-2 [1]

3333-67-3 [1]

Άλας του ανθρακικού οξέος με νικέλιο· [2]

240-408-8 [2]

16337-84-1 [2]

Βασικό ανθρακικό νικέλιο ΙΙ· [3]

265-748-4 [3]

65405-96-1 [3]

Ένυδρο βασικό ανθρακικό νικέλιο ΙΙ· [4]

235-715-9 [4]

12607-70-4 [4]

Χλωριούχο νικέλιο ΙΙ

028-011-00-6

231-743-0

7718-54-9

 

Νιτρικό νικέλιο ΙΙ [1]

028-012-00-1

236-068-5 [1]

13138-45-9 [1]

 

Άλας του νιτρικού οξέος με νικέλιο· [2]

238-076-4 [2]

14216-75-2 [2]

Τήγμα νικελίου

028-013-00-7

273-749-6

69012-50-6

 

Ιλύες θειικού νικελίου, προερχόμενες από ηλεκτρολυτικό εξευγενισμό χαλκού, αποχαλκωμένες

028-014-00-2

295-859-3

92129-57-2

 

Ιλύες ηλεκτρολυτικού εξευγενισμού χαλκού, αποχαλκωμένες

028-015-00-8

305-433-1

94551-87-8

 

Υπερχλωρικό νικέλιο· ΙΙ

Άλας του υπερχλωρικού οξέος με νικέλιο (II)

028-016-00-3

237-124-1

13637-71-3

 

Μικτό θειικό άλας νικελίου-καλίου· [1]

028-017-00-9

237-563-9 [1]

13842-46-1 [1]

 

Εναμμώνιο θειικό νικέλιο· [2]

239-793-2 [2]

15699-18-0 [2]

Σουλφαμιδικό νικέλιο·

Σουλφαμικό νικέλιο

028-018-00-4

237-396-1

13770-89-3

 

Τετραφθοροβορικό νικέλιο

028-019-00-X

238-753-4

14708-14-6

 

Μυρμηκικό νικέλιο ΙΙ [1]

028-021-00-0

222-101-0 [1]

3349-06-2 [1]

 

Άλας του μυρμηκικού οξέος με νικέλιο [2]

239-946-6 [2]

15843-02-4 [2]

Άλας του μυρμηκικού οξέος με χαλκό-νικέλιο· [3]

268-755-0 [3]

68134-59-8 [3]

Διοξικό νικέλιο· [1]

028-022-00-6

206-761-7 [1]

373-02-4 [1]

 

Οξικό νικέλιο· [2]

239-086-1 [2]

14998-37-9 [2]

Βενζοϊκό νικέλιο ΙΙ

028-024-00-7

209-046-8

553-71-9

 

Δις(4-κυκλοεξυλοβουτυρικό) νικέλιο

028-025-00-2

223-463-2

3906-55-6

 

Στεατικό νικέλιο (II)·

Δεκαοκτανικό νικέλιο (II)

028-026-00-8

218-744-1

2223-95-2

 

Γαλακτικό νικέλιο ΙΙ

028-027-00-3

16039-61-5

 

Οκτανικό νικέλιο (II)

028-028-00-9

225-656-7

4995-91-9

 

Φθοριούχο νικέλιο ΙΙ [1]

028-029-00-4

233-071-3 [1]

10028-18-9 [1]

 

Βρωμιούχο νικέλιο ΙΙ [2]

236-665-0 [2]

13462-88-9 [2]

Ιωδιούχο νικέλιο ΙΙ [3]

236-666-6 [3]

13462-90-3 [3]

Φθοριούχο νικελιοκάλιο· [4]

- [4]

11132-10-8 [4]

Εξαφθοροπυριτικό νικέλιο

028-030-00-X

247-430-7

26043-11-8

 

Σεληνικό νικέλιο

028-031-00-5

239-125-2

15060-62-5

 

Όξινο φωσφορικό νικέλιο· [1]

028-032-00-0

238-278-2 [1]

14332-34-4 [1]

 

Δισόξινο φωσφορικό νικέλιο· [2]

242-522-3 [2]

18718-11-1 [2]

Ορθοφωσφορικό νικέλιο· [3]

233-844-5 [3]

10381-36-9 [3]

Φωσφορικό νικέλιο· [4]

238-426-6 [4]

14448-18-1 [4]

Διφωσφινικό νικέλιο· [5]

238-511-8 [5]

14507-36-9 [5]

Φωσφινικό νικέλιο· [6]

252-840-4 [6]

36026-88-7 [6]

Άλας του φωσφορικού οξέος με ασβέστιο-νικέλιο· [7]

- [7]

17169-61-8 [7]

Άλας του πυροφωσφορικού οξέος με νικέλιο (II)· [8]

- [8]

19372-20-4 [8]

Εναμμώνιο σιδηροκυανιούχο νικέλιο

028-033-00-6

74195-78-1

 

Κυανιούχο νικέλιο ΙΙ

028-034-00-1

209-160-8

557-19-7

 

Χρωμικό νικέλιο

028-035-00-7

238-766-5

14721-18-7

 

Πυριτικό νικέλιο (II)· [1]

028-036-00-2

244-578-4 [1]

21784-78-1 [1]

 

Ορθοπυριτικό νικέλιο· [2]

237-411-1 [2]

13775-54-7 [2]

Πυριτικό νικέλιο (4:3)· [3]

250-788-7 [3]

31748-25-1 [3]

Άλας του πυριτικού οξέος με νικέλιο· [4]

253-461-7 [4]

37321-15-6 [4]

Σύμπλοκο νικελίου-ορθοπυριτικού οξέος· [5]

235-688-3 [5]

12519-85-6 [5]

Σιδηροκυανιούχο νικέλιο

028-037-00-8

238-946-3

14874-78-3

 

Αρσενικικό νικέλιο·

Αρσενικικό νικέλιο (II)

028-038-00-3

236-771-7

13477-70-8

 

Οξαλικό νικέλιο [1]

028-039-00-9

208-933-7 [1]

547-67-1 [1]

 

Άλας του οξαλικού οξέος με νικέλιο· [2]

243-867-2 [2]

20543-06-0 [2]

Τελλουριούχο νικέλιο

028-040-00-4

235-260-6

12142-88-0

 

Τετραθειούχο νικέλιο

028-041-00-X

12137-12-1

 

Αρσενικώδες νικέλιο

028-042-00-5

74646-29-0

 

Γκρί περίκλαστο κοβαλτίου-νικελίου·

028-043-00-0

 

 

 

Μαύρη χρωστική Pigment Black 25·

 

 

C.I. 77332· [1]

269-051-6 [1]

68186-89-0 [1]

Διοξείδιο κοβαλτίου-νικελίου· [2]

261-346-8 [2]

58591-45-0 [2]

Οξείδιο κοβαλτίου-νικελίου· [3]

- [3]

12737-30-3 [3]

Τριοξείδιο νικελίου-κασσιτέρου·

Κασσιτερικό νικέλιο

028-044-00-6

234-824-9

12035-38-0

 

Δεκοξείδιο νικελίου-ουρανίου

028-045-00-1

239-876-6

15780-33-3

 

Θειοκυανικό νικέλιο ΙΙ

028-046-00-7

237-205-1

13689-92-4

 

Διχρωμικό νικέλιο

028-047-00-2

239-646-5

15586-38-6

 

Σεληνιώδες νικέλιο (II)

028-048-00-8

233-263-7

10101-96-9

 

Σεληνιούχο νικέλιο

028-049-00-3

215-216-2

1314-05-2

 

Άλας του πυριτικού οξέος με μόλυβδο-νικέλιο

028-050-00-9

68130-19-8

 

Διαρσενικούχο νικέλιο· [1]

028-051-00-4

235-103-1 [1]

12068-61-0 [1]

 

Αρσενικούχο νικέλιο [2]

248-169-1 [2]

27016-75-7 [2]

Ωχροκίτρινος πριδερίτης νικελίου-βαρίου-τιτανίου·

028-052-00-X

271-853-6

68610-24-2

 

Κίτρινη χρωστική Pigment Yellow 157·

 

 

C.I. 77900

 

 

Διχλωρικό νικέλιο· [1]

028-053-00-5

267-897-0 [1]

67952-43-6 [1]

 

Διβρωμικό νικέλιο· [2]

238-596-1 [2]

14550-87-9 [2]

Άλας του όξινου θειικού αιθυλίου με νικέλιο (II)· [3]

275-897-7 [3]

71720-48-4 [3]

Τριφθοροξικό νικέλιο (II)· [1]

028-054-00-0

240-235-8 [1]

16083-14-0 [1]

 

Προπιονικό νικέλιο (II)· [2]

222-102-6 [2]

3349-08-4 [2]

Βενζολοσουλφονικό νικέλιο· [3]

254-642-3 [3]

39819-65-3 [3]

Όξινο κιτρικό νικέλιο (II)· [4]

242-533-3 [4]

18721-51-2 [4]

Εναμμώνιο άλας του κιτρικού οξέος με νικέλιο· [5]

242-161-1 [5]

18283-82-4 [5]

Άλας του κιτρικού οξέος με νικέλιο· [6]

245-119-0 [6]

22605-92-1 [6]

2-αιθυλεξανικό νικέλιο· [7]

224-699-9 [7]

4454-16-4 [7]

Άλας του 2-αιθυλεξανικού οξέος με νικέλιο· [8]

231-480-1 [8]

7580-31-6 [8]

Άλας του διμεθυλεξανικού οξέος με νικέλιο· [9]

301-323-2 [9]

93983-68-7 [9]

Ισοοκτανικό νικέλιο (II)· [10]

249-555-2 [10]

29317-63-3 [10]

Ισοοκτανικό νικέλιο· [11]

248-585-3 [11]

27637-46-3 [11]

Ισοεννεανικό νικέλιο· [12]

284-349-6 [12]

84852-37-9 [12]

Νεοεννεανικό νικέλιο (II)· [13]

300-094-6 [13]

93920-10-6 [13]

Ισοδεκανικό νικέλιο (II)· [14]

287-468-1 [14]

85508-43-6 [14]

Νεοδεκανικό νικέλιο (II)· [15]

287-469-7 [15]

85508-44-7 [15]

Άλας του νεοδεκανικού οξέος με νικέλιο· [16]

257-447-1 [16]

51818-56-5 [16]

Νεοενδεκανικό νικέλιο (II)· [17]

300-093-0 [17]

93920-09-3 [17]

δις(D-γλυκονικο-O1,O2)νικέλιο· [18]

276-205-6 [18]

71957-07-8 [18]

3,5-δις(τριτ. βουτυλ)-4-υδροξυβενζοϊκό νικέλιο (2:1)· [19]

258-051-1 [19]

52625-25-9 [19]

Παλμιτικό νικέλιο (II)· [20]

237-138-8 [20]

13654-40-5 [20]

(2-αιθυλεξανικο-O)(ισοεννεανικο-O)νικέλιο· [21]

287-470-2 [21]

85508-45-8 [21]

(ισοεννεανικο-O)(ισοοκτανικο-O)νικέλιο· [22]

287-471-8 [22]

85508-46-9 [22]

(ισοοκτανικο-O)(νεοδεκανικο-O)νικέλιο· [23]

284-347-5 [23]

84852-35-7 [23]

(2-αιθυλεξανικο-O)(ισοδεκανικο-O)νικέλιο· [24]

284-351-7 [24]

84852-39-1 [24]

(2-αιθυλεξανικο-O)(νεοδεκανικο-O)νικέλιο· [25]

285-698-7 [25]

85135-77-9 [25]

(ισοδεκανικο-O)(ισοοκτανικο-O)νικέλιο· [26]

285-909-2 [26]

85166-19-4 [26]

(ισοδεκανικο-O)(ισοεννεανικο-O)νικέλιο· [27]

284-348-0 [27]

84852-36-8 [27]

(ισοεννεανικο-O)(νεοδεκανικο-O)νικέλιο· [28]

287-592-6 [28]

85551-28-6 [28]

Άλατα λιπαρών οξέων C6-19, διακλαδισμένης αλυσίδας, με νικέλιο· [29]

294-302-1 [29]

91697-41-5 [29]

Άλατα λιπαρών οξέων, C8-18 και ακόρεστων C18, με νικέλιο· [30]

283-972-0 [30]

84776-45-4 [30]

Άλας του 2,7-ναφθαλινοδισουλφονικού οξέος με νικέλιο·(II)· [31]

- [31]

72319-19-8 [31]

Θειώδες νικέλιο (II)· [1]

028-055-00-6

231-827-7 [1]

7757-95-1 [1]

 

Τριοξείδιο νικελίου-τελλουρίου· [2]

239-967-0 [2]

15851-52-2 [2]

Τετροξείδιο νικελίου-τελλουρίου· [3]

239-974-9 [3]

15852-21-8 [3]

Φωσφορικό υδροξυ-οξείδιο μολυβδενίου-νικελίου· [4]

268-585-7 [4]

68130-36-9 [4]

Βοριούχο νικέλιο (NiB)· [1]

028-056-00-1

234-493-0 [1]

12007-00-0 [1]

 

Βοριούχο νικέλιο (Ni2B)· [2]

234-494-6 [2]

12007-01-1 [2]

Βοριούχο νικέλιο (Ni3B)· [3]

234-495-1 [3]

12007-02-2 [3]

Βοριούχο νικέλιο· [4]

235-723-2 [4]

12619-90-8 [4]

Πυριτιούχο νικέλιο· [5]

235-033-1 [5]

12059-14-2 [5]

Διπυριτιούχο νικέλιο· [6]

235-379-3 [6]

12201-89-7 [6]

Φωσφορούχο νικέλιο· [7]

234-828-0 [7]

12035-64-2 [7]

Φωσφορούχο νικελιοβόριο· [8]

- [8]

65229-23-4 [8]

Τετροξείδιο αργιλίου-νικελίου· [1]

028-057-00-7

234-454-8 [1]

12004-35-2 [1]

 

Τριοξείδιο νικελίου-τιτανίου· [2]

234-825-4 [2]

12035-39-1 [2]

Οξείδιο νικελίου-τιτανίου· [3]

235-752-0 [3]

12653-76-8 [3]

Εξοξείδιο νικελίου-βαναδίου· [4]

257-970-5 [4]

52502-12-2 [4]

Οκτοξείδιο κοβαλτίου-μολυβδενίου-νικελίου· [5]

268-169-5 [5]

68016-03-5 [5]

Τριοξείδιο νικελίου-ζιρκονίου· [6]

274-755-1 [6]

70692-93-2 [6]

Τετροξείδιο μολυβδενίου-νικελίου· [7]

238-034-5 [7]

14177-55-0 [7]

Τετροξείδιο νικελίου-βολφραμίου· [8]

238-032-4 [8]

14177-51-6 [8]

Πράσινος ολιβίνης νικελίου· [9]

271-112-7 [9]

68515-84-4 [9]

Διοξείδιο λιθίου-νικελίου· [10]

- [10]

12031-65-1 [10]

Οξείδιο μολυβδενίου-νικελίου· [11]

- [11]

12673-58-4 [11]

Οξείδιο κοβαλτίου-λιθίου-νικελίου

028-058-00-2

442-750-5

 

Υδρογονάνθρακες, C4, απαλλαγμένοι βουταδιενίου-1,3 και ισοβουτενίου·

Πετρελαϊκό αέριο

649-118-00-X

306-004-1

95465-89-7

β)

Οι καταχωρίσεις 028-003-00-2· 028-004-00-8· 028-005-00-3· 028-006-00-9· 028-007-00-4· 033-005-00-1 και 603-046-00-5 αντικαθίστανται από:

«Μονοξείδιο του νικελίου· [1]

028-003-00-2

215-215-7 [1]

1313-99-1 [1]

 

Οξείδιο του νικελίου· [2]

234-323-5 [2]

11099-02-8 [2]

Βουνσενίτης· [3]

- [3]

34492-97-2 [3]

Διοξείδιο του νικελίου

028-004-00-8

234-823-3

12035-36-8

 

Τριοξείδιο του νικελίου

028-005-00-3

215-217-8

1314-06-3

 

Θειούχο νικέλιο (II)· [1]

028-006-00-9

240-841-2 [1]

16812-54-7 [1]

 

Θειούχο νικέλιο· [2]

234-349-7 [2]

11113-75-0 [2]

Μιλερίτης [3]

- [3]

1314-04-1 [3]

Διθειούχο νικέλιο·

028-007-00-4

 

 

 

Υποθειούχο νικέλιο· [1]

234-829-6 [1]

12035-72-2 [1]

Χιζελγουντίτης [2]

- [2]

12035-71-1 [2]

Αρσενικικό οξύ και τα άλατα αυτού εξαιρουμένων εκείνων που κατονομάζονται σε άλλο σημείο του παρόντος παραρτήματος

033-005-00-1

Δι(χλωρομεθυλ)αιθέρας·

Οξυδις(χλωρομεθάνιο)

603-046-00-5

208-832-8

542-88-1

 

4.

Στο προσάρτημα 2, ο πίνακας τροποποιείται ως εξής:

α)

Διαγράφονται οι ακόλουθες καταχωρίσεις: 024-004-01-4· 649-118-00-Χ·

β)

Παρεμβάλλονται οι ακόλουθες καταχωρίσεις σύμφωνα με τη σειρά των καταχωρίσεων του προσαρτήματος 2 του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006:

«N-αιθοξυκαρβονυλο-θειοκαρβαμιδικό O-ισοβουτύλιο

006-094-00-X

434-350-4

103122-66-3

 

N-αιθοξυκαρβονυλοθειοκαρβαμιδικό O-εξύλιο

006-102-00-1

432-750-3

 

Μείγμα: (2-(υδροξυμεθυλοκαρβαμοϋλ)αιθυλο)φωσφονικού διμεθυλίου,

(2-(υδροξυμεθυλοκαρβαμοϋλ)αιθυλο)φωσφονικού διαιθυλίου και

(2-(υδροξυμεθυλοκαρβαμοϋλ)αιθυλο)φωσφονικού μεθυλαιθυλίου

015-196-00-3

435-960-3

 

Οξικό κοβάλτιο

027-006-00-6

200-755-8

71-48-7

 

Νιτρικό κοβάλτιο

027-009-00-2

233-402-1

10141-05-6

 

Ανθρακικό κοβάλτιο

027-010-00-8

208-169-4

513-79-1

 

Χρωμικός μόλυβδος

082-004-00-2

231-846-0

7758-97-6

 

Θειοχρωμικού μολύβδου, κίτρινο·

Κίτρινη χρωστική Pigment Yellow 34·

[Η ουσία αυτή ταυτοποιείται στο Colour Index με τον Colour Index Constitution Number, C.I.77603.]

082-009-00-X

215-693-7

1344-37-2

 

Μείγματος θειικού, μολυβδαινικού και χρωμικού μολύβδου, ερυθρό·

Κόκκινη χρωστική C.I. Pigment Red 104·

[Η ουσία αυτή ταυτοποιείται στο Colour Index με τον Colour Index Constitution Number C.I.77605.]

082-010-00-5

235-759-9

12656-85-8

 

Χλωριούχο 2,3-εποξυπροπυλοτριμεθυλαμμώνιο …%·

χλωριούχο γλυκιδυλοτριμεθυλαμμώνιο …%

603-211-00-1

221-221-0

3033-77-0

Β

Υδροχλωρική 1-(2-αμινο-5-χλωροφαινυλο)-2,2,2-τριφθορο-αιθανοδιόλη-1,1·

[που περιέχει σε αναλογία < 0,1 % 4-χλωρανιλίνη (αριθ. ΕΚ 203-401-0)]

603-221-01-3

433-580-2

214353-17-0

 

Φαινολοφθαλεΐνη

604-076-00-1

201-004-7

77-09-8

 

1-(2,4-διχλωροφαινυλο)-5-(τριχλωρομεθυλο)-1H-1,2,4-τριαζολο-3-καρβοξυλικό αιθύλιο

607-626-00-9

401-290-5

103112-35-2

 

N,N′-διακετυλοβενζιδίνη

612-044-00-3

210-338-2

613-35-4

 

3,3′,4,4′-τετρααμινοδιφαινύλιο·

Διαμινοβενζιδίνη

612-239-00-3

202-110-6

91-95-2

 

Χλωριούχο (2-χλωροαιθυλ)(3-υδροξυπροπυλ)αμμώνιο

612-246-00-1

429-740-6

40722-80-3

 

3-αμινο-9-αιθυλοκαρβαζόλιο·

9-αιθυλοκαρβαζολ-3-υλαμίνη

612-280-00-7

205-057-7

132-32-1

 

Κινολίνη

613-281-00-5

202-051-6

91-22-5

 

N-[6,9-διυδρo-9-[[2-υδρoξυ-1-(υδρoξυμεθυλ)αιθoξυ]μεθυλ]-6-oξo-1H-πoυριν-2-υλ]ακεταμίδιo

616-148-00-X

424-550-1

84245-12-5

 

Αποστάγματα (λιθανθρακόπισσας), έλαια ναφθαλινίου·

Έλαιο ναφθαλινίου·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την απόσταξη λιθανθρακόπισσας. Συνίσταται κυρίως από αρωματικούς και άλλους υδρογονάνθρακες, φαινολικές ενώσεις και αζωτούχες αρωματικές ενώσεις και αποστάζει σε θερμοκρασία μεταξύ 200 °C και 250 °C περίπου (392 °F έως 482 °F).]

648-085-00-9

283-484-8

84650-04-4

J, M

Υπολείμματα εκχύλισης (γαιάνθρακα), αλκαλικό εκχύλισμα λιθανθρακόπισσας χαμηλής θερμοκρασίας·

[To υπόλειμμα από την έκπλυση με αλκάλια, π.χ. υδατικό διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου, πισσελαίων λιθανθρακόπισσας χαμηλής θερμοκρασίας για να απομακρυνθούν τα ακατέργαστα οξέα λιθανθρακόπισσας. Αποτελείται κυρίως από υδρογονάνθρακες και αρωματικές αζωτούχες βάσεις.]

648-110-00-3

310-191-5

122384-78-5

J, M

Οξέα λιθανθρακόπισσας, ακατέργαστα·

Ακατέργαστες φαινόλες·

[To προϊόν αντίδρασης που λαμβάνεται με εξουδετέρωση αλκαλικού εκχυλίσματος ελαίου λιθανθρακόπισσας με όξινο διάλυμα, όπως υδατικό διάλυμα θειικού οξέος, ή με αέριο διοξείδιο του άνθρακα, ώστε να παραληφθούν τα ελεύθερα οξέα. Αποτελείται κυρίως από οξέα πίσσας, όπως φαινόλη, κρεσόλες και ξυλενόλες.]

648-116-00-6

266-019-3

65996-85-2

J, M»

γ)

Οι καταχωρίσεις 024-004-00-7· 609-007-00-9· 612-099-00-3· 612-151-00-5· 648-043-00-Χ· 648-080-00-1· 648-098-00-Χ· 648-099-00-5· 648-100-00-9· 648-102-00-Χ· 648-138-00-6 και 650-017-00-8 αντικαθίστανται από τις ακόλουθες:

«Διχρωμικό νάτριο

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

 

2,4-δινιτροτολουόλιο· [1]

609-007-00-9

204-450-0 [1]

121-14-2 [1]

 

Δινιτροτολουόλιο [2]

246-836-1 [2]

25321-14-6 [2]

4-μεθυλο-μ-φαινυλενοδιαμίνη·

2,4-διαμινοτολουόλιο

612-099-00-3

202-453-1

95-80-7

 

Μεθυλο-φαινυλενοδιαμίνη·

Διαμινοτολουόλιο·

[προϊόν τεχνικής καθαρότητας – μάζα αντίδρασης 4-μεθυλο-μ-φαινυλενοδιαμίνης (αριθ. ΕΚ 202-453-1) και 2-μεθυλο-μ-φαινυλενοδιαμίνης (αριθ. ΕΚ 212-513-9)]

612-151-00-5

 

Ακεναφθενικό κλάσμα κρεοσωτελαίου, απαλλαγ-μένο ακεναφθενίου·

Επαναπόσταγμα ελαίου έκπλυσης·

[Το έλαιο που παραμένει μετά την απομάκρυνση του ακεναφθενίου, με κρυστάλλωση, από έλαιο ακεναφθενίου προερχόμενο από λιθανθρακόπισσα. Συνίσταται πρωτίστως από ναφθαλίνιο και αλκυλοπαράγωγα του ναφθαλινίου.]

648-043-00-X

292-606-9

90640-85-0

M

Υπολείμματα (λιθανθρακόπισσας), απόσταξης κρεοσωτελαίου·

Επαναπόσταγμα ελαίου έκπλυσης·

[Το υπόλειμμα από την κλασματική απόσταξη ελαίου έκπλυσης, με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 270 °C και 330 °C περίπου (518 °F έως 626 °F). Συνίσταται κυρίως από δικυκλικούς αρωματικούς και ετεροκυκλικούς υδρογονάνθρακες.]

648-080-00-1

295-506-3

92061-93-3

M

Ακεναφθενικό κλάσμα κρεοσωτελαίου·

Έλαιο έκπλυσης·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με απόσταξη λιθανθρακόπισσας και του οποίου η θερμοκρασία βρασμού κυμαίνεται από 240 °C έως 280 °C (464 °F έως 536 °F) περίπου. Αποτελείται πρωτίστως από ακεναφθένιο, ναφθαλίνιο και αλκυλοπαράγωγα του ναφθαλινίου.]

648-098-00-X

292-605-3

90640-84-9

M

Κρεοσωτέλαιο·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την απόσταξη λιθανθρακόπισσας. Συνίσταται κυρίως από αρωματικούς υδρογονάνθρακες και μπορεί να περιέχει σημαντικές ποσότητες οξέων και βάσεων πίσσας. Αποστάζει στους 200 °C έως 325 °C (392 °F έως 617 °F) περίπου.]

648-099-00-5

263-047-8

61789-28-4

M

Κρεοσωτέλαιο, απόσταγμα υψηλού σημείου ζέσεως·

Έλαιο έκπλυσης·

[Το υψηλού σημείου ζέσεως κλάσμα απόσταξης που λαμβάνεται από την εξανθράκωση ασφαλτούχου άνθρακα σε υψηλή θερμοκρασία και, εν συνεχεία, καθαρίζεται για να απομακρυνθεί η περίσσεια κρυσταλλικών αλάτων. Συνίσταται πρωτίστως από κρεοσωτέλαιο, από το οποίο έχουν απομακρυνθεί μερικά από τα πολυκυκλικά αρωματικά άλατα, που είναι κανονικά συστατικά των αποσταγμάτων λιθανθρακόπισσας. Στους 5 °C (41 °F) περίπου είναι ελεύθερο κρυστάλλων.]

648-100-00-9

274-565-9

70321-79-8

M

Υπολείμματα εκχύλισης (γαιάνθρακα), οξύ κρεοσωτελαίου·

Υπόλειμμα εκχύλισης ελαίου έκπλυσης·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων από το απαλλαγμένο από βάσεις κλάσμα της απόσταξης λιθανθρακόπισσας, με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 250 °C και 280 °C (482 °F έως 536 °F) περίπου. Συνίσταται κυρίως από διφαινύλιο και ισομερή διφαινυλοναφθαλίνια.]

648-102-00-X

310-189-4

122384-77-4

M

Κρεοσωτέλαιο, απόσταγμα χαμηλού σημείου ζέσεως·

έλαιο έκπλυσης·

[Το χαμηλού σημείου ζέσεως κλάσμα απόσταξης που λαμβάνεται από την εξανθράκωση, σε υψηλή θερμοκρασία, ασφαλτούχου άνθρακα και εν συνεχεία καθαρίζεται για να απομακρυνθεί η περίσσεια κρυσταλλικών αλάτων. Συνίσταται πρωτίστως από κρεοσωτέλαιο, από το οποίο έχουν απομακρυνθεί μερικά από τα πολυκυκλικά αρωματικά άλατα, που είναι κανονικά συστατικά των αποσταγμάτων λιθανθρακόπισσας. Στους 38 ° (100 °F) περίπου είναι ελεύθερο κρυστάλλων.]

648-138-00-6

274-566-4

70321-80-1

M

Πυρίμαχες κεραμικές ίνες, ίνες για ειδικούς σκοπούς, εξαιρουμένων εκείνων που κατονομάζονται σε άλλο σημείο του παρόντος παραρτήματος·

[Τεχνητές υαλώδεις (πυριτικές) ίνες άτακτου προσανατολισμού με περιεκτικότητα σε οξείδια αλκαλιμετάλλων και αλκαλικών γαιών (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) 18 % κατά βάρος ή μικρότερη]

650-017-00-8

A, R»

5.

Στο προσάρτημα 4, ο πίνακας τροποποιείται ως εξής:

α)

Η ακόλουθη καταχώριση διαγράφεται: 024-004-01-4·

β)

Παρεμβάλλονται οι ακόλουθες καταχωρίσεις σύμφωνα με τη σειρά των καταχωρίσεων του προσαρτήματος 4 του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006:

«N-αιθοξυκαρβονυλο-θειοκαρβαμιδικό O-ισοβουτύλιο

006-094-00-X

434-350-4

103122-66-3

 

N-αιθοξυκαρβονυλοθειοκαρβαμιδικό O-εξύλιο

006-102-00-1

432-750-3

 

Μείγμα: (2-(υδροξυμεθυλοκαρβαμοϋλ)αιθυλο)φωσφονικού διμεθυλίου·

(2-(υδροξυμεθυλοκαρβαμοϋλ)αιθυλο)φωσφονικού διαιθυλίου και

(2-(υδροξυμεθυλοκαρβαμοϋλ)αιθυλο)φωσφονικού μεθυλαιθυλίου

015-196-00-3

435-960-3

 

2-χλωρο-6-φθοροφαινόλη

604-082-00-4

433-890-8

2040-90-6

 

Χλωριούχο (2-χλωροαιθυλ)(3-υδροξυπροπυλ)αμμώνιο

612-246-00-1

429-740-6

40722-80-3

 

Κολχικίνη

614-005-00-6

200-598-5

64-86-8

 

N-[6,9-διυδρo-9-[[2-υδρoξυ-1-(υδρoξυμεθυλ)αιθoξυ]μεθυλ]-6-oξo-1H-πoυριν-2-υλ]ακεταμίδιo

616-148-00-X

424-550-1

84245-12-5

 

Πισσέλαια, λιγνίτη·

Ελαφρό έλαιο·

[To απόσταγμα από πίσσα λιγνίτη με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 80 °C και 250 °C (176 °F έως 482 °F) περίπου. Αποτελείται πρωτίστως από αλειφατικούς και αρωματικούς υδρογονάνθρακες και μονοβασικές φαινόλες.]

648-002-00-6

302-674-4

94114-40-6

J

Βενζολίου πρόδρομα κλάσματα (γαιάνθρακα)·

Επαναπόσταγμα ελαφρού ελαίου, χαμηλού σημείου ζέσεως·

[To απόσταγμα από ελαφρό έλαιο κλιβάνου παραγωγής κοκ με θερμοκρασία απόσταξης, κατά προσέγγιση, μικρότερη από 100 °C (212 °F). Αποτελείται πρωτίστως από αλειφατικούς υδρογονάνθρακες C4 έως C6.]

648-003-00-1

266-023-5

65996-88-5

J

Αποστάγματα (λιθανθρακόπισσας), κλάσμα βενζολίου, πλούσιο σε βενζόλιο-τολουόλιο ξυλόλιο·

Επαναπόσταγμα ελαφρού ελαίου, χαμηλού σημείου ζέσεως·

[Υπόλειμμα από την απόσταξη ακατέργαστου βενζολίου για να απομακρυνθούν οι κεφαλές της απόσταξης του βενζολίου. Αποτελείται πρωτίστως από βενζόλιο, τολουόλιο και ξυλόλια με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 75 °C και 200 °C περίπου (167 °F έως 392 °F).]

648-004-00-7

309-984-9

101896-26-8

J

Αρωματικοί υδρογονάνθρακες, C6-10, πλούσιοι σε C8·

Επαναπόσταγμα ελαφρού ελαίου, χαμηλού σημείου ζέσεως·

648-005-00-2

292-697-5

90989-41-6

J

Διαλύτης νάφθα (γαιάνθρακα), ελαφρύ κλάσμα·

Επαναπόσταγμα ελαφρού ελαίου, χαμηλού σημείου ζέσεως

648-006-00-8

287-498-5

85536-17-0

J

Διαλύτης νάφθα (γαιάνθρακα), κλάσμα ξυλολίου-στυρολίου·

Επαναπόσταγμα ελαφρού ελαίου, μέσου σημείου ζέσεως

648-007-00-3

287-502-5

85536-20-5

J

Διαλύτης νάφθα (γαιάνθρακα), που περιέχει κουμαρόνη-στυρόλιο·

Επαναπόσταγμα ελαφρού ελαίου, μέσου σημείου ζέσεως

648-008-00-9

287-500-4

85536-19-2

J

Νάφθας (γαιάνθρακα), υπολείμματα απόσταξης·

Επαναπόσταγμα ελαφρού ελαίου, υψηλού σημείου ζέσεως·

[To υπόλειμμα που παραμένει από την απόσταξη ανακτημένης νάφθας. Αποτελείται πρωτίστως από ναφθαλίνιο και προϊόντα συμπύκνωσης ινδενίου και στυρολίου.]

648-009-00-4

292-636-2

90641-12-6

J

Αρωματικοί υδρογονάνθρακες, C8·

Επαναπόσταγμα ελαφρού ελαίου, υψηλού σημείου ζέσεως

648-010-00-X

292-694-9

90989-38-1

J

Αρωματικοί υδρογονάνθρακες, C8-9, υποπροϊόν πολυμερισμού ρητίνης υδρογονανθράκων·

Επαναπόσταγμα ελαφρού ελαίου, υψηλού σημείου ζέσεως·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται με εξάτμιση του διαλύτη υπό κενό από πολυμερισμένη ρητίνη υδρογονανθράκων. Συνίσταται κυρίως από αρωματικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως C8 και C9 και με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 120 °C και 215 °C περίπου (248 °F έως 419 °F).]

648-012-00-0

295-281-1

91995-20-9

J

Αρωματικοί υδρογονάνθρακες, C9-12, απόσταξης βενζολίου·

Επαναπόσταγμα ελαφρού ελαίου, υψηλού σημείου ζέσεως

648-013-00-6

295-551-9

92062-36-7

J

Υπολείμματα εκχύλισης (γαιάνθρακα), όξινο εκχύλισμα αλκαλικού εκχυλίσματος του κλάσματος βενζολίου·

Υπολείμματα εκχύλισης ελαφρού ελαίου, χαμηλού σημείου ζέσεως·

[To επαναπόσταγμα του απαλλαγμένου οξέων και βάσεων πίσσας αποστάγματος από υψηλής θερμοκρασίας πίσσα ασφαλτούχου άνθρακα, με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 90 °C και 160 °C (194 °F έως 320 °F) περίπου. Συνίσταται κυρίως από βενζόλιο, τολουόλιο και ξυλόλια.]

648-014-00-1

295-323-9

91995-61-8

J

Υπολείμματα εκχύλισης (λιθανθρακόπισσας), όξινο εκχύλισμα αλκαλικού εκχυλίσματος του κλάσματος βενζολίου·

Υπολείμματα εκχύλισης ελαφρού ελαίου, χαμηλού σημείου ζέσεως·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την επαναπόσταξη του αποστάγματος λιθανθρακόπισσας υψηλής θερμοκρασίας (απαλλαγμένου οξέων και βάσεων πίσσας). Συνίσταται κυρίως από μη υποκατεστημένους και υποκατεστημένους μονοκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες, με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 85 °C και 195 °C (185 °F έως 383 °F).]

648-015-00-7

309-868-8

101316-63-6

J

Υπολείμματα εκχύλισης (γαιάνθρακα), όξινο εκχύλισμα του κλάσματος βενζολίου·

Υπολείμματα εκχύλισης ελαφρού ελαίου, χαμηλού σημείου ζέσεως·

[Όξινη ιλύς, υποπροϊόν του καθαρισμού ακατέργαστου γαιάνθρακα υψηλής θερμοκρασίας με θειικό οξύ. Αποτελείται πρωτίστως από θειικό οξύ και οργανικές ενώσεις.]

648-016-00-2

298-725-2

93821-38-6

J

Υπολείμματα εκχύλισης (γαιάνθρακα), προϊόντα κυρυφής απόσταξης του αλκαλικού εκχυλίσματος ελαφρού ελαίου·

Υπολείμματα εκχύλισης ελαφρού ελαίου, χαμηλού σημείου ζέσεως·

[To πρώτο κλάσμα από την απόσταξη υπολειμμάτων πυθμένα προκλασματήρα, πλούσιων σε αρωματικούς υδρογονάνθρακες- κουμαρόνη, ναφθαλίνιο και ινδένιο- ή εκπλυθέντος φαινολικού ελαίου, με θερμοκρασία βρασμού σημαντικά χαμηλότερη από 145 °C (293 °F). Αποτελείται πρωτίστως από αλειφατικούς και αρωματικούς υδρογονάνθρακες C7 και C8.]

648-017-00-8

292-625-2

90641-02-4

J

Υπολείμματα εκχύλισης (γαιάνθρακα), κλάσμα ινδενίου του όξινου εκχυλίσματος του αλκαλικού εκχυλίσματος ελαφρού ελαίου·

Υπολείμματα εκχύλισης ελαφρού ελαίου, μέσου σημείου ζέσεως

648-018-00-3

309-867-2

101316-62-5

J

Υπολείμματα εκχύλισης (γαιάνθρακα), κλάσμα νάφθας ινδενίου του αλκαλικού εκχυλίσματος ελαφρού ελαίου·

Υπολείμματα εκχύλισης ελαφρού ελαίου, υψηλού σημείου ζέσεως·

[To απόσταγμα από υπολείμματα πυθμένα προκλασματήρα, πλούσια σε αρωματικούς υδρογονάνθρακες - κουμαρόνη, ναφθαλίνιο και ινδένιο - ή από εκπλυθέντα φαινολικά έλαια, με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 155 °C και 180 °C (311 °F έως 356 °F) περίπου. Αποτελείται πρωτίστως από ινδένιο, ινδάνιο και τριμεθυλοβενζόλια.]

648-019-00-9

292-626-8

90641-03-5

J

Διαλύτης νάφθα (γαιάνθρακα)·

[Το απόσταγμα είτε από λιθανθρακόπισσα υψηλής θερμοκρασίας ή από ελαφρό έλαιο κλιβάνου παραγωγής κοκ ή από υπόλειμμα αλκαλικού εκχυλίσματος ελαίου λιθανθρακόπισσας, με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 130 °C και 210 °C (266 °F έως 410 °F) περίπου. Αποτελείται πρωτίστως από ινδένιο και άλλα πολυκυκλικά συστήματα που περιέχουν ένα μόνον αρωματικό δακτύλιο. Μπορεί να περιέχει φαινολικές ενώσεις και αρωματικές αζωτούχες βάσεις.]·

Υπολείμματα εκχύλισης ελαφρού ελαίου, υψηλού σημείου ζέσεως

648-020-00-4

266-013-0

65996-79-4

J

Αποστάγματα (λιθανθρακόπισσας), ελαφρά έλαια, ουδέτερο κλάσμα·

Υπολείμματα εκχύλισης ελαφρού ελαίου, υψηλού σημείου ζέσεως·

[Απόσταγμα της κλασματικής απόσταξης λιθανθρακόπισσας υψηλής θερμοκρασίας. Συνίσταται κυρίως από αλκυλιωμένους αρωματικούς υδρογονανθρακες με ένα δακτύλιο και με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 135 °C και 210 °C (275 °F έως 410 °F) περίπου. Είναι επίσης δυνατόν να περιέχει ακόρεστους υδρογονάνθρακες, όπως ινδένιο και κουμαρόνη.]

648-021-00-X

309-971-8

101794-90-5

J

Αποστάγματα (λιθανθρακόπισσας), ελαφρά έλαια, όξινα εκχυλίσματα·

Υπολείμματα εκχύλισης ελαφρού ελαίου, υψηλού σημείου ζέσεως·

[Το έλαιο αυτό είναι πολύπλοκο μείγμα αρωματικών υδρογονανθράκων, κυρίως ινδενίου, ναφθαλινίου, κουμαρόνης, φαινόλης και ο-, μ- και π-κρεσόλης, με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 140 °C και 215 °C (284 °F έως 419 °F).]

648-022-00-5

292-609-5

90640-87-2

J

Αποστάγματα (λιθανθρακόπισσας), ελαφρά έλαια·

Φαινολικό έλαιο·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την απόσταξη λιθανθρακόπισσας. Συνίσταται από αρωματικούς και άλλους υδρογονάνθρακες, φαινολικές ενώσεις και αρωματικές αζωτούχες ενώσεις και αποστάζει σε θερμοκρασία μεταξύ 150 °C και 210 °C (302 °F έως 410 °F) περίπου.]

648-023-00-0

283-483-2

84650-03-3

J

Πισσέλαια, γαιάνθρακα·

Φαινολικό έλαιο·

[Το απόσταγμα λιθανθρακόπισσας υψηλής θερμοκρασίας, με θερμοκρασία απόσταξης μεταξύ 130 °C και 250 °C (266 °F έως 410 °F) περίπου. Συνίσταται κυρίως από ναφθαλίνιο, αλκυλοπαράγωγα του ναφθαλινίου, φαινολικές ενώσεις και αρωματικές αζωτούχες βάσεις.]

648-024-00-6

266-016-7

65996-82-9

J

Υπολείμματα εκχύλισης (γαιάνθρακα), όξινο εκχύλισμα αλκαλικού εκχυλίσματος ελαφρού ελαίου·

Υπόλειμμα εκχύλισης φαινολικού ελαίου·

[Το έλαιο που προκύπτει από την έκπλυση με οξέα, φαινολικού ελαίου που έχει προηγουμένως υποβληθεί σε έκπλυση με αλκάλια, με σκοπό την απομάκρυνση των μικρών ποσοτήτων βασικών ενώσεων (βάσεις πίσσας). Συνίσταται κυρίως από ινδένιο, ινδάνιο και αλκυλοπαράγωγα του βενζολίου.]

648-026-00-7

292-624-7

90641-01-3

J

Υπολείμματα εκχύλισης (γαιάνθρακα), αλκαλικό εκχύλισμα πισσελαίου·

Υπόλειμμα εκχύλισης φαινολικού ελαίου·

[Το υπόλειμμα που λαμβάνεται από το έλαιο λιθανθρακόπισσας με εκπλυση με αλκάλια, π.χ. υδατικό διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου, μετά την απομάκρυνση των ακατέργαστων οξέων της λιθανθρακόπισσας. Συνίσταται κυρίως από ναφθαλίνιο και αρωματικές αζωτούχες βάσεις.]

648-027-00-2

266-021-4

65996-87-4

J

Έλαια εκχύλισης (γαιάνθρακα), ελαφρό έλαιο·

Όξινο εκχύλισμα·

[Το υδατικό εκχύλισμα που παράγεται με έκπλυση με οξέα, φαινολικού ελαίου που έχει προηγουμένως υποβληθεί σε έκπλυση με αλκάλια. Συνίσταται κυρίως από όξινα άλατα διαφόρων αρωματικών αζωτούχων βάσεων, μεταξύ των οποίων η πυριδίνη, η κινολίνη και αλκυλοπαράγωγά τους.]

648-028-00-8

292-622-6

90640-99-6

J

Αλκυλοπαράγωγα πυριδίνης·

Ακατέργαστες βάσεις πίσσας·

[Ο πολύπλοκος συνδυασμός πολυαλκυλοπαραγώγων της πυριδίνης, που λαμβάνεται από την απόσταξη λιθανθρακόπισσας ή ως απόσταγμα υψηλού σημείου ζέσεως, άνω των 150 °C (302 °F) περίπου, από την αντίδραση αμμωνίας με ακεταλδεΰδη, φορμαλδεΰδη ή παραφορμαλδεΰδη.]

648-029-00-3

269-929-9

68391-11-7

J

Βάσεις λιθανθρακόπισσας, κλάσμα πικολίνης·

Βάσεις απόσταξης·

[Πυριδινικές βάσεις με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 125 °C και 160 °C (257 °F έως 320 °F) περίπου, που λαμβάνονται από την απόσταξη, μετά από εξουδετέρωση, του όξινου εκχυλίσματος του κλάσματος εκείνου της απόσταξης πίσσας ασφαλτούχου άνθρακα, το οποίο περιέχει βάσεις. Συνίστανται κυρίως από λουτιδίνες και πικολίνες.]

648-030-00-9

295-548-2

92062-33-4

J

Βάσεις λιθανθρακόπισσας, κλάσμα λουτιδίνης·

Βάσεις απόσταξης

648-031-00-4

293-766-2

91082-52-9

J

Έλαια εκχύλισης (γαιάνθρακα), βάση πίσσας, κλάσμα κολλιδίνης·

Βάσεις απόσταξης·

[Το εκχύλισμα που παράγεται με εκχύλιση με οξέα των βάσεων από ακατέργαστα αρωματικά έλαια λιθανθρακόπισσας, εξουδετέρωση και απόσταξη των βάσεων. Συνίσταται κυρίως από κολλιδίνες, ανιλίνη, τολουϊδίνες, λουτιδίνες και ξυλιδίνες.]

648-032-00-X

273-077-3

68937-63-3

J

Βάσεις λιθανθρακόπισσας, κλάσμα κολλιδίνης·

Βάσεις απόσταξης·

[Το κλάσμα με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 181 °C και 186 °C (356 °F έως 367 °F) περίπου από την απόσταξη ακατέργαστων βάσεων, οι οποίες λαμβάνονται από το κλάσμα εκείνο της απόσταξης πίσσας ασφαλτούχου άνθρακα το οποίο περιέχει βάσεις, μετά από εκχύλιση με οξέα και εξουδετέρωση. Περιέχει κυρίως ανιλίνη και κολλιδίνες.]

648-033-00-5

295-543-5

92062-28-7

J

Βάσεις λιθανθρακόπισσας, κλάσμα ανιλίνης·

Βάσεις απόσταξης·

[Το κλάσμα με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 180 °C και 200 °C (356 °F έως 392 °F) περίπου από την απόσταξη ακατέργαστων βάσεων, οι οποίες λαμβάνονται με απομάκρυνση της φαινόλης και των βάσεων από το φαινολικό έλαιο που προκύπτει από την απόσταξη λθανθρακόπισσας. Περιέχει κυρίως ανιλίνη, κολλιδίνες, λουτιδίνες και τολουϊδίνες.]

648-034-00-0

295-541-4

92062-27-6

J

Βάσεις λιθανθρακόπισσας, κλάσμα τολουϊδίνης·

Βάσεις απόσταξης

648-035-00-6

293-767-8

91082-53-0

J

Αποστάγματα (πετρελαίου), ελαίου πυρόλυσης από την παραγωγή αλκενίου-αλκινίου, σε μείγμα με υψηλής θερμοκρασίας λιθανθρακόπισσα, κλάσμα ινδενίου·

Επαναπόσταγμα·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων, που λαμβάνεται ως επαναπόσταγμα από την κλασματική απόσταξη πίσσας ασφαλτούχου άνθρακα υψηλής θερμοκρασίας και υπολειμματικών ελαίων από την παραγωγή αλκενίων και αλκινίων από πετρελαιοειδή ή φυσικό αέριο με πυρόλυση. Συνίσταται κυρίως από ινδένιο, η δε θερμοκρασία βρασμού του κυμαίνεται μεταξύ 160 °C και 190 °C (320 °F έως 374 °F) περίπου.]

648-036-00-1

295-292-1

91995-31-2

J

Αποστάγματα (γαιάνθρακα), υπολειμματικών ελαίων πυρόλυσης-λιθανθρακόπισσας, έλαια ναφθαλινίου·

Επαναπόσταγμα·

[Το επαναπόσταγμα που λαμβάνεται από την κλασματική απόσταξη πίσσας ασφαλτούχου άνθρακα υψηλής θερμοκρασίας και υπολειμματικών ελαίων από πυρόλυση, με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 190 °C και 270 °C (374 °F έως 518 °F) περίπου. Συνίσταται κυρίως από υποκατεστημένους δικυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες.]

648-037-00-7

295-295-8

91995-35-6

J

Έλαια εκχύλισης (γαιάνθρακα), υπολειμματικών ελαίων πυρόλυσης-λιθανθρακόπισσας, ελαίου ναφθαλινίου, επαναπόσταγμα·

Επαναπόσταγμα·

[Το επαναπόσταγμα από την κλασματική απόσταξη ελαίου μεθυλοναφθαλινίου, απαλλαγμένου από φαινόλη και βάσεις και λαμβανόμενου από πίσσα ασφαλτούχου άνθρακα υψηλής θερμοκρασίας, και υπολειμματικών ελαίων από πυρόλυση, με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 220 °C και 230 °C (428 °F έως 446 °F) περίπου. Συνίσταται κυρίως από δικυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες, υποκατεστημένους και μη.]

648-038-00-2

295-329-1

91995-66-3

J

Έλαια εκχύλισης (γαιάνθρακα), υπολειμματικών ελαίων πυρόλυσης-λιθανθρακόπισσας, έλαια ναφθαλινίου·

Επαναπόσταγμα·

[Ουδέτερο έλαιο, το οποίο λαμβάνεται με απομάκρυνση των βάσεων και της φαινόλης από έλαιο που έχει ληφθεί από την απόσταξη πίσσας υψηλής θερμοκρασίας και υπολειμματικών ελαίων πυρόλυσης και του οποίου η θερμοκρασία βρασμού κυμαίνεται μεταξύ 225 °C και 255 °C (437 °F έως 491 °F). Αποτελείται κυρίως από υποκατεστημένους δικυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες.]

648-039-00-8

310-170-0

122070-79-5

J

Έλαια εκχύλισης (γαιάνθρακα), λιθανθρακόπισσας-υπολειμματικών ελαίων πυρόλυσης, ελαίου ναφθαλινίου, υπολείμματα απόσταξης·

Επαναπόσταγμα·

[Υπόλειμμα από την απόσταξη απαλλαγμένου από φαινόλες και βάσεις ελαίου μεθυλοναφθαλινίου (από πίσσα ασφαλτούχου άνθρακα και υπολειμματικά έλαια πυρόλυσης), με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 240 °C και 260 °C (464 °F έως 500 °F). Αποτελείται κυρίως από υποκατεστημένους δικυκλικούς αρωματικούς και ετεροκυκλικούς υδρογονάνθρακες.]

648-040-00-3

310-171-6

122070-80-8

J

Αποστάγματα (γαιάνθρακα), ελαφρού ελαίου κλιβάνου παραγωγής κοκ, κλάσμα ναφθαλινίου·

Έλαιο ναφθαλινίου·

[O πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την προκλασμάτωση (συνεχή απόσταξη) ελαφρού ελαίου κλιβάνου παραγωγής κοκ. Συνίσταται κυρίως από ναφθαλίνιο, κουμαρόνη και ινδένιο, η δε θερμοκρασία βρασμού του είναι υψηλότερη από 148 °C (298 °F.]

648-084-00-3

285-076-5

85029-51-2

J, M

Αποστάγματα (λιθανθρακόπισσας), έλαια ναφθαλινίου·

Έλαιο ναφθαλινίου·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την απόσταξη λιθανθρακόπισσας. Συνίσταται κυρίως από αρωματικούς και άλλους υδρογονάνθρακες, φαινολικές ενώσεις και αζωτούχες αρωματικές ενώσεις και αποστάζει σε θερμοκρασία μεταξύ 200 °C και 250 °C (392 °F έως 482 °F) περίπου.]

648-085-00-9

283-484-8

84650-04-4

J, M

Αποστάγματα (λιθανθρακόπισσας), έλαια ναφθαλινίου, χαμηλής περιεκτικότητας σε ναφθαλίνιο·

Επαναπόσταγμα ελαίου ναφθαλινίου·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται με κρυστάλλωση ελαίου ναφθαλινίου. Αποτελείται κυρίως από ναφθαλίνιο, αλκυλοπαράγωγα του ναφθαλινίου και φαινολικές ενώσεις.]

648-086-00-4

284-898-1

84989-09-3

J, M

Αποστάγματα (λιθανθρακόπισσας), μητρικό υγρό κρυστάλλωσης ελαίου ναφθαλινίου·

Επαναπόσταγμα ελαίου ναφθαλινίου·

[Πολύπλοκος συνδυασμός οργανικών ενώσεων, που λαμβάνεται ως διήθημα από την κρυστάλλωση του κλάσματος ναφθαλινίου της λιθανθρακόπισσας και του οποίου η θερμοκρασία βρασμού κυμαίνεται μεταξύ 200 °C και 230 °C (392 °F έως 446 °F) περίπου. Περιέχει κυρίως ναφθαλίνιο, θειοναφθένιο και αλκυλοπαράγωγα του ναφθαλινίου.]

648-087-00-X

295-310-8

91995-49-2

J, M

Υπολείμματα εκχύλισης (γαιάνθρακα), ελαίου ναφθαλινίου, αλκαλικό εκχύλισμα·

Υπόλειμμα εκχύλισης ελαίου ναφθαλινίου·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την έκπλυση ελαίου ναφθαλινίου με αλκάλια για να απομακρυνθούν οι φαινολικές ενώσεις (οξέα πίσσας). Αποτελείται από ναφθαλίνιο και αλκυλοπαράγωγα του ναφθαλινίου.]

648-088-00-5

310-166-9

121620-47-1

J, M

Υπολείμματα εκχύλισης (γαιάνθρακα), ελαίου ναφθαλινίου, αλκαλικό εκχύλισμα, χαμηλής περιεκτικότητας σε ναφθαλίνιο·

Υπόλειμμα εκχύλισης ελαίου ναφθαλινίου·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παραμένει μετά την απομάκρυνση του ναφθαλινίου με κρυστάλλωση από έλαιο ναφθαλινίου το οποίο έχει υποστεί αλκαλική έκπλυση. Συνίσταται πρωτίστως από ναφθαλίνιο και αλκυλοπαράγωγα του ναφθαλινίου.]

648-089-00-0

310-167-4

121620-48-2

J, M

Αποστάγματα (λιθανθρακόπισσας), αλκαλικά εκχυλίσματα ελαίων ναφθαλινίου, απαλλαγμένων από ναφθαλίνιο·

Υπόλειμμα εκχύλισης ελαίου ναφθαλινίου·

[To έλαιο που παραμένει μετά την απομάκρυνση των φαινολικών ενώσεων (οξέων πίσσας) από στραγγισμένο έλαιο ναφθαλινίου με αλκαλική έκπλυση. Συνίσταται πρωτίστως από ναφθαλίνιο και αλκυλοπαράγωγα του ναφθαλινίου.]

648-090-00-6

292-612-1

90640-90-7

J, M

Υπολείμματα εκχύλισης (γαιάνθρακα), προϊόντα κορυφής απόσταξης αλκαλικού εκχυλίσματος ελαίου ναφθαλινίου·

Υπόλειμμα εκχύλισης ελαίου ναφθαλινίου·

[To απόσταγμα από έλαιο ναφθαλινίου που έχει εκπλυθεί με άλκαλι, το οποίο αποστάζει σε θερμοκρασία μεταξύ 180 °C και 220 °C (356 °F έως 428 °F) περίπου. Αποτελείται πρωτίστως από ναφθαλίνιο, αλκυλοπαράγωγα του βενζολίου, ινδένιο και ινδάνιο.]

648-091-00-1

292-627-3

90641-04-6

J, M

Αποστάγματα (λιθανθρακόπισσας), έλαια ναφθαλινίου, κλάσμα μεθυλοναφθαλινίου·

Έλαιο μεθυλοναφθαλινίου·

[Απόσταγμα της κλασματικής απόσταξης λιθανθρακόπισσας υψηλής θερμοκρασίας. Αποτελείται πρωτίστως από υποκατεστημένους αρωματικούς υδρογονάνθρακες με δύο δακτυλίους και αρωματικές αζωτούχες βάσεις με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 225 °C και 255 °C (437 °F έως 491 °F) περίπου.]

648-092-00-7

309-985-4

101896-27-9

J, M

Αποστάγματα (λιθανθρακόπισσας), έλαια ναφθαλινίου, κλάσμα ινδολίου-μεθυλοναφθαλινίου·

Έλαιο μεθυλοναφθαλινίου·

[Απόσταγμα της κλασματικής απόσταξης λιθανθρακόπισσας υψηλής θερμοκρασίας. Αποτελείται κυρίως από ινδόλιο και μεθυλοναφθαλίνιο με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 235 °C και 255 °C (455 °F έως 491 °F) περίπου.]

648-093-00-2

309-972-3

101794-91-6

J, M

Αποστάγματα (λιθανθρακόπισσας), όξινα εκχυλίσματα ελαίων ναφθαλινίου·

Υπόλειμμα εκχύλισης ελαίου μεθυλοναφθαλινίου·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων, που λαμβάνεται με απομάκρυνση των βάσεων από το κλάσμα μεθυλοναφθαλινίου της απόσταξης λιθανθρακόπισσας και του οποίου η θερμοκρασία βρασμού κυμαίνεται μεταξύ 230 °C και 255 °C (446 °F έως 491 °F) περίπου. Περιέχει κυρίως 1(2)-μεθυλοναφθαλίνιο, ναφθαλίνιο, διμεθυλοναφθαλίνιο και διφαινύλιο.]

648-094-00-8

295-309-2

91995-48-1

J, M

Υπολείμματα εκχύλισης (γαιάνθρακα), υπολείμματα απόσταξης αλκαλικού εκχυλίσματος ελαίου ναφθαλινίου·

Υπόλειμμα εκχύλισης ελαίου μεθυλοναφθαλινίου·

[To υπόλειμμα από την απόσταξη ελαίου ναφθαλινίου το οποίο έχει εκπλυθεί με άλκαλι, με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 220 °C και 300 °C (428 °F έως 572 °F) περίπου. Αποτελείται πρωτίστως από ναφθαλίνιο, αλκυλοπαράγωγα του ναφθαλινίου και αρωματικές αζωτούχες βάσεις.]

648-095-00-3

292-628-9

90641-05-7

J, M

Έλαια εκχύλισης (γαιάνθρακα), όξινα εκχυλίσματα, απαλλαγμένα από βάσεις πίσσας·

Υπόλειμμα εκχύλισης ελαίου μεθυλοναφθαλινίου·

[To εκχυλισματικό έλαιο με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 220 °C και 265 °C (428 °F έως 509 °F) περίπου από υπόλειιμμα αλκαλικού εκχυλίσματος λιθανθρακόπισσας, το οποίο παράγεται με έκπλυση με οξέα, όπως υδατικό διάλυμα θειικού οξέος, μετά την απόσταξη για να απομακρυνθούν οι βάσεις πίσσας. Συνίσταται πρωτίστως από αλκυλοπαράγωγα του ναφθαλινίου.]

648-096-00-9

284-901-6

84989-12-8

J, M

Αποστάγματα (λιθανθρακόπισσας), κλάσμα βενζολίου, υπολείμματα απόσταξης·

Έλαιο έκπλυσης·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την απόσταξη ακατέργαστου βενζολίου (λιθανθρακόπισσας υψηλής θερμοκρασίας). Μπορεί να είναι υγρό με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 150 °C και 300 °C (302 °F έως 572 °F) περίπου ή ημιστερεό ή στερεό με σημείο τήξης έως 70 °C (158 °F). Αποτελείται κυρίως από ναφθαλίνιο και αλκυλοπαράγωγα του ναφθαλινίου.]

648-097-00-4

310-165-3

121620-46-0

J, M

Ελαίου ανθρακενίου, πάστα ανθρακενίου·

Κλάσμα ελαίου ανθρακενίου·

[To πλούσιο σε ανθρακένιο στερεό που λαμβάνεται από την κρυστάλλωση και φυγοκέντρηση ελαίου ανθρακενίου. Αποτελείται κυρίως από ανθρακένιο, καρβαζόλιο και φαινανθρένιο.]

648-103-00-5

292-603-2

90640-81-6

J, M

Έλαιο ανθρακενίου, χαμηλής περιεκτικότητας σε ανθρακένιο·

Κλάσμα ελαίου ανθρακενίου·

[To έλαιο που παραμένει μετά την απομάκρυνση, με κρυστάλλωση, στερεού πλούσιου σε ανθρακένιο (πάστα ανθρακενίου) από έλαιο ανθρακενίου. Αποτελείται κυρίως από αρωματικές ενώσεις με δύο, τρεις και τέσσερις δακτυλίους.]

648-104-00-0

292-604-8

90640-82-7

J, M

Υπολείμματα (λιθανθρακόπισσας), απόσταξης ελαίου ανθρακενίου·

Κλάσμα ελαίου ανθρακενίου·

[To υπόλειμμα από την κλασματική απόσταξη ακατέργαστου ανθρακενίου, με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 340 °C και 400 °C (644 °F έως 752 °F) περίπου. Συνίσταται κυρίως από τρι- και πολυκυκλικούς αρωματικούς και ετεροκυκλικούς υδρογονάνθρακες.]

648-105-00-6

295-505-8

92061-92-2

J, M

Ελαίου ανθρακενίου, πάστας ανθρακενίου, κλάσμα ανθρακενίου·

Κλάσμα ελαίου ανθρακενίου·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων από την απόσταξη ανθρακενίου που έχει ληφθεί με κρυστάλλωση ελαίου ανθρακενίου από πίσσα ασφαλτούχου άνθρακα υψηλής θερμοκρασίας, του οποίου η θερμοκρασία βρασμού κυμαίνεται μεταξύ 330 °C και 350 °C (626 °F έως 662 °F). Περιέχει κυρίως ανθρακένιο, καρβαζόλιο και φαινανθρένιο.]

648-106-00-1

295-275-9

91995-15-2

J, M

Ελαίου ανθρακενίου, πάστας ανθρακενίου, κλάσμα καρβαζολίου·

Κλάσμα ελαίου ανθρακενίου·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων από την απόσταξη ανθρακενίου που έχει ληφθεί με κρυστάλλωση ελαίου ανθρακενίου από υψηλής θερμοκρασίας πίσσα ασφαλτούχου άνθρακα, του οποίου η θερμοκρασία βρασμού κυμαίνεται μεταξύ 350 °C και 360 °C (662 °F έως 680 °F) περίπου. Περιέχει κυρίως ανθρακένιο, καρβαζόλιο και φαινανθρένιο.]

648-107-00-7

295-276-4

91995-16-3

J, M

Ελαίου ανθρακενίου, πάστας ανθρακενίου, ελαφρά αποστάγματα·

Κλάσμα ελαίου ανθρακενίου·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων από την απόσταξη ανθρακενίου που έχει ληφθεί με κρυστάλλωση ελαίου ανθρακενίου από πίσσα ασφαλτούχου άνθρακα υψηλής θερμοκρασίας, του οποίου η θερμοκρασία βρασμού κυμαίνεται μεταξύ 290 °C και 340 °C (554 °F έως 644 °F) περίπου. Περιέχει κυρίως τρικυκλικές αρωματικές ενώσεις και τα διυδροπαράγωγά τους.]

648-108-00-2

295-278-5

91995-17-4

J, M

Πισσέλαια λιθανθρακόπισσας χαμηλής θερμοκρασίας·

Πισσέλαιο, υψηλού σημείου ζέσεως·

[Απόσταγμα από λιθανθρακόπισσα χαμηλής θερμοκρασίας. Αποτελείται κυρίως από υδρογονάνθρακες, φαινολικές ενώσεις και αρωματικές αζωτούχες βάσεις με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 160 °C και 340 °C (320 °F έως 644 °F) περίπου.]

648-109-00-8

309-889-2

101316-87-4

J, M

Υπολείμματα εκχύλισης (γαιάνθρακα), αλκαλικό εκχύλισμα λιθανθρακόπισσας χαμηλής θερμοκρασίας·

[To υπόλειμμα από την έκπλυση με αλκάλια, π.χ. υδατικό διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου, πισσελαίων λιθανθρακόπισσας χαμηλής θερμοκρασίας για να απομακρυνθούν τα ακατέργαστα οξέα λιθανθρακόπισσας. Αποτελείται κυρίως από υδρογονάνθρακες και αρωματικές αζωτούχες βάσεις.]

648-110-00-3

310-191-5

122384-78-5

J, M

Φαινόλες, εκχύλισμα αμμωνιακών υγρών·

Αλκαλικό εκχύλισμα·

[O συνδυασμός φαινολών, οι οποίες εκχυλίζονται με οξικό ισοβουτύλιο από το αμμωνιακό υγρό που συμπυκνώνεται από το αέριο που εκλύεται κατά την ξηρά απόσταξη του γαιάνθρακα σε χαμηλή θερμοκρασία [μικρότερη από 700 °C (1 292 °F)]. Συνίσταται κυρίως από μείγμα ένυδρων φαινολών με ένα και δύο μόρια νερού.]

648-111-00-9

284-881-9

84988-93-2

J, M

Αποστάγματα (λιθανθρακόπισσας), ελαφρά έλαια, αλκαλικά εκχυλίσματα·

Αλκαλικό εκχύλισμα·

[To υδατικό εκχύλισμα που παράγεται από φαινολικό έλαιο με έκπλυση με αλκάλια, όπως υδατικό διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου. Αποτελείται πρωτίστως από τα άλατα διαφόρων φαινολικών ενώσεων με αλκαλιμέταλλα.]

648-112-00-4

292-610-0

90640-88-3

J, M

Εκχυλίσματα, ελαίου λιθανθρακόπισσας, αλκαλικά·

Αλκαλικό εκχύλισμα·

[To εκχύλισμα που παράγεται από έλαιο λιθανθρακόπισσας με έκπλυση με αλκάλια, όπως υδατικό διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου. Αποτελείται πρωτίστως από τα άλατα διαφόρων φαινολικών ενώσεων με αλκαλιμέταλλα.]

648-113-00-X

266-017-2

65996-83-0

J, M

Αποστάγματα (λιθανθρακόπισσας), αλκαλικά εκχυλίσματα ελαίων ναφθαλινίου·

Αλκαλικό εκχύλισμα·

[To υδατικό εκχύλισμα που παράγεται από έλαιο ναφθαλινίου με έκπλυση με αλκάλια, όπως υδατικό διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου. Αποτελείται πρωτίστως από τα άλατα διαφόρων φαινολικών ενώσεων με αλκαλιμέταλλα.]

648-114-00-5

292-611-6

90640-89-4

J, M

Υπολείμματα εκχύλισης (γαιάνθρακα), αλκαλικό εκχύλισμα πισσελείου, κατεργασμένο με ανθρακικό οξύ και με άσβεστο·

Ακατέργαστες φαινόλες·

[To προϊόν που λαμβάνεται με κατεργασία αλκαλικού εκχυλίσματος ελαίου λιθανθρακόπισσας με CO2 και CaO. Αποτελείται πρωτίστως από CaCO3, Ca(OH)2, Na2CO3 και άλλες οργανικές και ανόργανες ξένες προσμίξεις.]

648-115-00-0

292-629-4

90641-06-8

J, M

Οξέα λιθανθρακόπισσας, ακατέργαστα·

Ακατέργαστες φαινόλες·

[To προϊόν αντίδρασης που λαμβάνεται με εξουδετέρωση αλκαλικού εκχυλίσματος ελαίου λιθανθρακόπισσας με όξινο διάλυμα, όπως υδατικό διάλυμα θειικού οξέος, ή με αέριο διοξείδιο του άνθρακα, ώστε να παραληφθούν τα ελεύθερα οξέα. Αποτελείται κυρίως από οξέα πίσσας, όπως φαινόλη, κρεσόλες και ξυλενόλες.]

648-116-00-6

266-019-3

65996-85-2

J, M

Οξέα πίσσας, λιγνίτη, ακατέργαστα·

Ακατέργαστες φαινόλες·

[Οξινισμένο αλκαλικό εκχύλισμα αποστάγματος πίσσας λιγνίτη. Αποτελείται κυρίως από φαινόλη και ομόλογα φαινόλης.]

648-117-00-1

309-888-7

101316-86-3

J, M

Οξέα πίσσας, εξαερίωσης λιγνίτη·

Ακατέργαστες φαινόλες·

[Πολύπλοκος συνδυασμός οργανικών ενώσεων που λαμβάνεται από την εξαερίωση λιγνίτη. Αποτελείται πρωτίστως από αρωματικές υδροξυφαινόλες C6-10 και τα ομόλογά τους.]

648-118-00-7

295-536-7

92062-22-1

J, M

Οξέα πίσσας, υπολείμματα απόσταξης·

Απόσταγμα φαινόλης·

[Υπόλειμμα της απόσταξης ακατέργαστης φαινόλης από γαιάνθρακα. Συνίσταται κυρίως από φαινόλες με αριθμό ατόμων άνθρακα μεταξύ C8 και C10, με σημείο μαλακύνσεως 60 °C έως 80 °C (140 °F έως 176 °F).]

648-119-00-2

306-251-5

96690-55-0

J, M

Οξέα πίσσας, κλάσμα μεθυλοφαινόλης·

Απόσταγμα φαινόλης·

[To πλούσιο σε 3- και 4-μεθυλοφαινόλη κλάσμα των οξέων πίσσας, που ανακτάται με απόσταξη ακατέργαστων οξέων λιθανθρακόπισσας χαμηλής θερμοκρασίας.]

648-120-00-8

284-892-9

84989-04-8

J, M

Οξέα πίσσας, κλάσμα πολυαλκυλοφαινόλης·

Απόσταγμα φαινόλης·

[To κλάσμα των οξέων πίσσας που ανακτάται με απόσταξη ακατέργαστων οξέων λιθανθρακόπισσας χαμηλής θερμοκρασίας, με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 225 °C και 320 °C (437 °F έως 608 °F) περίπου. Συνίσταται πρωτίστως από πολυαλκυλοφαινόλες.]

648-121-00-3

284-893-4

84989-05-9

J, M

Οξέα πίσσας, κλάσμα ξυλενόλης·

Απόσταγμα φαινόλης·

[To πλούσιο σε 2,4- και 2,5-διμεθυλοφαινόλη κλάσμα των οξέων πίσσας, που ανακτάται με απόσταξη ακατέργαστων οξέων λιθανθρακόπισσας χαμηλής θερμοκρασίας.]

648-122-00-9

284-895-5

84989-06-0

J, M

Οξέα πίσσας, κλάσμα αιθυλοφαινόλης·

Απόσταγμα φαινόλης·

[To πλούσιο σε 3- και 4-αιθυλοφαινόλη κλάσμα των οξέων πίσσας, που ανακτάται με απόσταξη ακατέργαστων οξέων λιθανθρακόπισσας χαμηλής θερμοκρασίας.]

648-123-00-4

284-891-3

84989-03-7

J, M

Οξέα πίσσας, κλάσμα 3,5-ξυλενόλης·

Απόσταγμα φαινόλης·

[To πλούσιο σε 3,5-διμεθυλοφαινόλη κλάσμα των οξέων πίσσας, που ανακτάται με απόσταξη οξέων λιθανθρακόπισσας χαμηλής θερμοκρασίας.]

648-124-00-X

284-896-0

84989-07-1

J, M

Οξέα πίσσας, υπολείμματα, αποσταγμάτων, πρώτου κλάσματος·

Απόσταγμα φαινόλης·

[To υπόλειμμα από την απόσταξη ελαφρού φαινολικού ελαίου σε θερμοκρασία μεταξύ 235 °C και 355 °C (481 °F έως 697 °F).]

648-125-00-5

270-713-1

68477-23-6

J, M

Οξέα πίσσας, κρεσυλικά, υπολείμματα·

Απόσταγμα φαινόλης·

[To υπόλειμμα από ακατέργαστα οξέα λιθανθρακόπισσας μετά την απομάκρυνση της φαινόλης, των κρεσολών, των ξυλενολών και των τυχόν φαινολών με υψηλότερο σημείο ζέσεως. Μαύρο στερεό με σημείο τήξης 80 °C (176 ° F) περίπου. Αποτελείται κυρίως από πολυαλκυλοφαινόλες, κόμμεα ρητινών και ανόργανα άλατα.]

648-126-00-0

271-418-0

68555-24-8

J, M

Φαινόλες, C9-11·

Απόσταγμα φαινόλης

648-127-00-6

293-435-2

91079-47-9

J, M

Οξέα πίσσας, κρεσυλικά·

Απόσταγμα φαινόλης·

[Πολύπλοκος συνδυασμός οργανικών ενώσεων που λαμβάνεται από λιγνίτη, με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 200 °C και 230 °C (392 °F έως 446 °F) περίπου. Περιέχει κυρίως φαινόλες και πυριδινικές βάσεις.]

648-128-00-1

295-540-9

92062-26-5

J, M

Οξέα πίσσας, λιγνίτη, κλάσμα (C2-αλκυλο)φαινόλης·

Απόσταγμα φαινόλης·

[To απόσταγμα από την οξίνιση αποστάγματος πίσσας λιγνίτη που έχει εκπλυθεί με άλκαλι, με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 200 °C και 230 °C (392 °F έως 446 °F) περίπου. Αποτελείται πρωτίστως από μ- και π-αιθυλοφαινόλη, καθώς και από κρεσόλες και ξυλενόλες.]

648-129-00-7

302-662-9

94114-29-1

J, M

Έλαια εκχύλισης (γαιάνθρακα), έλαια ναφθαλινίου·

Όξινο εκχύλισμα·

[Το υδατικό εκχύλισμα που παράγεται με έκπλυση με οξέα, ελαίου ναφθαλινίου που έχει προηγουμένως υποβληθεί σε έκπλυση με αλκάλια. Συνίσταται κυρίως από όξινα άλατα διαφόρων αρωματικών αζωτούχων βάσεων, μεταξύ των οποίων η πυριδίνη, η κινολίνη και αλκυλοπαράγωγά τους.]

648-130-00-2

292-623-1

90641-00-2

J, M

Βάσεις πίσσας, παράγωγα κινολίνης·

Βάσεις απόσταξης

648-131-00-8

271-020-7

68513-87-1

J, M

Βάσεις λιθανθρακόπισσας, κλάσμα παραγώγων κινολίνης·

Βάσεις απόσταξης

648-132-00-3

274-560-1

70321-67-4

J, M

Βάσεις λιθανθρακόπισσας, υπολείμματα απόσταξης·

Βάσεις απόσταξης·

[To υπόλειμμα απόσταξης που παραμένει μετά την απόσταξη των εξουδετερωμένων, εκχυλισμένων με οξύ κλασμάτων πίσσας που περιέχουν βάσεις και τα οποία λαμβάνονται από την απόσταξη λιθανθρακόπισσας. Περιέχει κυρίως ανιλίνη, κολλιδίνες, κινολίνη και παράγωγα κινολίνης, καθώς και τολουϊδίνες.]

648-133-00-9

295-544-0

92062-29-8

J, M

Έλαια αρωματικών υδρογονανθράκων, σε μείγμα με πολυαιθυλένιο και πολυπροπυλένιο, πυρολυμένα, κλάσμα ελαφρού ελαίου·

Προϊόντα θερμικής κατεργασίας·

[To έλαιο που λαμβάνεται από τη θερμική κατεργασία μείγματος πολυαιθυλενίου/πολυπροπυλενίου με άσφαλτο λιθανθρακόπισσας ή έλαια που περιέχουν αρωματικές ενώσεις. Συνίσταται κυρίως από βενζόλιο και ομόλογά του με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 70 °C και 120 °C (158 °F έως 248 °F) περίπου.]

648-134-00-4

309-745-9

100801-63-6

J, M

Έλαια αρωματικών υδρογονανθράκων, σε μείγμα με πολυαιθυλένιο, πυρολυμένα, κλάσμα ελαφρού ελαίου·

Προϊόντα θερμικής κατεργασίας·

[To έλαιο που λαμβάνεται από τη θερμική κατεργασία πολυαιθυλενίου με άσφαλτο λιθανθρακόπισσας ή έλαια που περιέχουν αρωματικές ενώσεις. Συνίσταται κυρίως από βενζόλιο και ομολογά του με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 70 °C και 120 °C (158 °F έως 248 °F).]

648-135-00-X

309-748-5

100801-65-8

J, M

Έλαια αρωματικών υδρογονανθράκων, σε μείγματα με πολυστυρόλιο, πυρολυμένα, κλάσμα ελαφρού ελαίου·

Προϊόντα θερμικής κατεργασίας·

[To έλαιο που λαμβάνεται από τη θερμική κατεργασία πολυστυρολίου με άσφαλτο λιθανθρακόπισσας ή έλαια που περιέχουν αρωματικές ενώσεις. Συνίσταται κυρίως από βενζόλιο και ομόλογά του με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 70 °C και 210 °C (158 °F έως 410 °F) περίπου.]

648-136-00-5

309-749-0

100801-66-9

J, M

Υπολείμματα εκχύλισης (γαιάνθρακα), αλκαλικό εκχύλισμα πισσελαίου, υπολείμματα απόσταξης ναφθαλινίου·

Υπόλειμμα εκχύλισης ελαίου ναφθαλινίου·

[To υπόλειμμα που λαμβάνεται από το έλαιο, το οποίο εξάγεται με χημικές μεθόδους, μετά την απομάκρυνση του ναφθαλινίου με απόσταξη· συνίσταται πρωτίστως από αρωματικούς υδρογονάνθρακες με δύο έως τέσσερις συμπυκνωμένους δακτύλιους και αρωματικές αζωτούχες βάσεις.]

648-137-00-0

277-567-8

73665-18-6

J, M

Οξέων πίσσας, κρεσυλικών, άλατα με νάτριο, καυστικά διαλύματα·

Αλκαλικό εκχύλισμα

648-139-00-1

272-361-4

68815-21-4

J, M

Έλαια εκχύλισης (γαιάνθρακα), βάσεις πίσσας·

Όξινο εκχύλισμα·

[To εκχύλισμα που παράγεται από υπόλειμμα αλκαλικής εκχύλισης ελαίου λιθανθρακόπισσας με έκπλυση με όξινο διάλυμα, όπως υδατικό διάλυμα θειικού οξέος, μετά από απόσταξη για την απομάκρυνση του ναφθαλινίου. Αποτελείται κυρίως από τα όξινα άλατα διαφόρων αρωματικών αζωτούχων βάσεων, συμπεριλαμβανομένων της πυριδίνης, της κινολίνης και αλκυλοπαραγώγων τους.]

648-140-00-7

266-020-9

65996-86-3

J, M

Βάσεις λιθανθρακόπισσας, ακατέργαστες·

Ακατέργαστες βάσεις πίσσας·

[To προϊόν αντίδρασης που λαμβάνεται με εξουδετέρωση ελαίου εκχύλισης βάσεων λιθανθρακόπισσας με αλκαλικό διάλυμα, όπως υδατικό διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου, ώστε να παραληφθούν οι ελεύθερες βάσεις. Αποτελείται κυρίως από οργανικές βάσεις, όπως ακριδίνη, φαινανθριδίνη, πυριδίνη, κινολίνη και αλκυλοπαράγωγά τους.]

648-141-00-2

266-018-8

65996-84-1

J, M

Ελαφρό έλαιο (γαιάνθρακα), κλιβάνου παραγωγής κοκ·

Ακατέργαστο βενζόλιο·

[To πτητικό οργανικό υγρό που παραλαμβάνεται από το αέριο το οποίο εκλύεται κατά την ξηρά απόσταξη γαιάνθρακα σε υψηλή θερμοκρασία (μεγαλύτερη από 700 °C (1 292 °F). Αποτελείται πρωτίστως από βενζόλιο, τολουόλιο και ξυλόλια. Μπορεί να περιέχει και άλλους υδρογονάνθρακες σε μικρή αναλογία.]

648-147-00-5

266-012-5

65996-78-3

J

Αποστάγματα (γαιάνθρακα), εκχύλισης με υγρό διαλύτη, κύρια·

[To υγρό προϊόν της συμπύκνωσης των ατμών που εκλύονται κατά τη διάλυση γαιάνθρακα σε υγρό διαλύτη, με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 30 °C και 300 °C (86 °F έως 572 °F) περίπου. Αποτελείται πρωτίστως από μερικώς υδρογονωμένους αρωματικούς υδρογονάνθρακες με συμπυκνωμένους δακτυλίους, αρωματικές ενώσεις που περιέχουν άζωτο, οξυγόνο και θείο και αλκυλοπαραγωγά τους με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C4 και C14.]

648-148-00-0

302-688-0

94114-52-0

J

Αποστάγματα (γαιάνθρακα), εκχύλισης με διαλύτη, υδρογονοπυρόλυσης·

[Απόσταγμα που λαμβάνεται με υδρογονοπυρόλυση εκχυλίσματος ή διαλύματος γαιάνθρακα, παραγόμενου με μέθοδο εκχύλισης με υγρό διαλύτη ή εκχύλισης με υπερκρίσιμο αέριο, και του οποίου η θερμοκρασία βρασμού κυμαίνεται μεταξύ 30 °C και 300 °C (86 °F έως 572 °F) περίπου. Αποτελείται πρωτίστως από αρωματικές, υδρογονωμένες αρωματικές και ναφθενικές ενώσεις, αλκυλοπαράγωγά τους και αλκάνια με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C4 και C14. Ενυπάρχουν, επίσης, αρωματικές και υδρογονωμένες αρωματικές ενώσεις που περιέχουν άζωτο, θείο και οξυγόνο.]

648-149-00-6

302-689-6

94114-53-1

J

Νάφθα (γαιάνθρακα), εκχύλισης με διαλύτη, υδρογονοπυρόλυσης·

[Κλάσμα του αποστάγματος που λαμβάνεται με υδρογονοπυρόλυση εκχυλίσματος ή διαλύματος γαιάνθρακα, παραγόμενου με μέθοδο εκχύλισης με υγρό διαλύτη ή εκχύλισης με υπερκρίσιμο αέριο, και του οποίου η θερμοκρασία βρασμού κυμαίνεται μεταξύ 30 °C και 180 °C (86 °F έως 356 °F) περίπου. Αποτελείται πρωτίστως από αρωματικές, υδρογονομένες αρωματικές και ναφθενικές ενώσεις, αλκυλοπαράγωγά τους και αλκάνια με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C4 και C9. Ενυπάρχουν, επίσης, αρωματικές και υδρογονωμένες αρωματικές ενώσεις που περιέχουν άζωτο, θείο και οξυγόνο.]

648-150-00-1

302-690-1

94114-54-2

J

Αποστάγματα (γαιάνθρακα), εκχύλισης με διαλύτη, υδρογονοπυρόλυσης, μεσαία·

[Απόσταγμα που λαμβάνεται από την υδρογονοπυρόλυση διαλύματος ή εκχυλίσματος γαιάνθρακα, παραγόμενου με μέθοδο εκχύλισης με υγρό διαλύτη ή εκχύλισης με υπερκρίσιμο αέριο, και του οποίου η θερμοκρασία βρασμού κυμαίνεται μεταξύ 180 και 300 °C (356 °F έως 572 °F) περίπου. Αποτελείται πρωτίστως από αρωματικές, υδρογονωμένες αρωματικές και ναφθενικές ενώσεις με δύο δακτυλίους, αλκυλοπαράγωγά τους και αλκάνια με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C9 και C14. Ενυπάρχουν επίσης αζωτούχες, θειούχες και οξυγονούχες ενώσεις.]

648-152-00-2

302-692-2

94114-56-4

J

Αποστάγματα (γαιάνθρακα), εκχύλισης με διαλύτη, υδρογονοπυρόλυσης, υδρογόνωσης, μεσαία·

[Απόσταγμα από την υδρογόνωση υδρογονοπυρολυμένου μεσαίου αποστάγματος από εκχύλισμα ή διάλυμα γαιάνθρακα που παράγεται με μέθοδο εκχύλισης με υγρό διαλύτη ή εκχύλισης με υπερκρίσιμο αέριο, με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 180 °C και 280 °C (356 °F έως 536 °F) περίπου. Αποτελείται πρωτίστως από υδρογονωμένες ενώσεις άνθρακα με δύο δακτυλίους και αλκυλοπαράγωγά τους με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C9 και C14.]

648-153-00-8

302-693-8

94114-57-5

J

Ελαφρό έλαιο (γαιάνθρακα), διεργασίας ημιοπτανθρακοποίησης·

Πρόσφατο έλαιο·

[To πτητικό οργανικό υγρό, το οποίο συμπυκνώνεται από το αέριο που εκλύεται κατά την ξηρά απόσταξη γαιάνθρακα σε χαμηλή θερμοκρασία (μικρότερη από 700 °C (1 292 °F)). Αποτελείται κυρίως από υδρογονάνθρακες C6-10.]

648-156-00-4

292-635-7

90641-11-5

J

Υδρογονάνθρακες, C4, απαλλαγμένοι βουταδιενίου-1,3 και ισοβουτενίου·

Πετρελαϊκό αέριο

649-118-00-X

306-004-1

95465-89-7

K

Βενζίνη, φυσική·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που διαχωρίζεται από φυσικό αέριο με διεργασίες όπως ψύξη ή απορρόφηση. Συνίσταται κυρίως από κορεσμένους αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C4 και C8 και με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ – 20 °C και 120 °C (– 4 °F έως 248 °F) περίπου.]

649-261-00-8

232-349-1

8006-61-9

P

Νάφθα·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως·

[Διυλισμένα, μερικώς διυλισμένα ή μη διυλισμένα προϊόντα πετρελαίου, που παράγονται με απόσταξη φυσικού αερίου. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C5 και C6 και με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 100 °C και 200 °C (212 °F έως 392 °F) περίπου.]

649-262-00-3

232-443-2

8030-30-6

P

Λιγροΐνη·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την κλασματική απόσταξη πετρελαίου. Η θερμοκρασία βρασμού του κλάσματος αυτού κυμαίνεται μεταξύ 20 °C και 135 °C (58 °F έως 275 °F) περίπου.]

649-263-00-9

232-453-7

8032-32-4

P

Νάφθα (πετρελαίου), βαριά, απευθείας απόσταγμα·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με απόσταξη αργού πετρελαίου. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C6 και C12 και με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 65 °C και 230 °C περίπου (149 °F έως 446 °F).]

649-264-00-4

265-041-0

64741-41-9

P

Νάφθα (πετρελαίου), πλήρους σύστασης, απευθείας απόσταγμα·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με απόσταξη αργού πετρελαίου. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C4 και C11 και με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ – 20 °C και 220 °C (– 4 °F έως 428 °F) περίπου.]

649-265-00-X

265-042-6

64741-42-0

P

Νάφθα (πετρελαίου), ελαφριά, απευθείας απόσταγμα·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με απόσταξη αργού πετρελαίου. Συνίσταται κυρίως από αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C4 και C10 και με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ – 20 °C και 180 °C (– 4 °F έως 356 °F περίπου.]

649-266-00-5

265-046-8

64741-46-4

P

Διαλύτης νάφθα (πετρελαίου), ελαφρό αλειφατικό κλάσμα·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την απόσταξη αργού πετρελαίου ή φυσικής βενζίνης. Συνίσταται κυρίως από κορεσμένους υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C5 και C10 και με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 35 °C και 160 °C (95 °F έως 320 °F) περίπου.]

649-267-00-0

265-192-2

64742-89-8

P

Αποστάγματα (πετρελαίου), ελαφρά, απευθείας απόσταξης·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με απόσταξη αργού πετρελαίου. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C2 και C7 και με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ – 88 °C και 99 °C (– 127 °F έως 210 °F) περίπου.]

649-268-00-6

270-077-5

68410-05-9

P

Βενζίνη, ανάκτησης ατμών·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που διαχωρίζεται με ψύξη από τα αέρια του συστήματος ανάκτησης ατμών. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C4 και C11 και με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ – 20 °C και 196 °C (– 4 °F έως 384 °F) περίπου.]

649-269-00-1

271-025-4

68514-15-8

P

Βενζίνη, απευθείας απόσταγμα, μονάδας ατμοσφαιρικής απόσταξης·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται από τη μονάδα απόσταξης αργού πετρελαίου σε ατμοσφαιρική πίεση. Η θερμοκρασία βρασμού του κυμαίνεται μεταξύ 36,1 °C και 193,3 °C (97 °F έως 380 °F) περίπου.]

649-270-00-7

271-727-0

68606-11-1

P

Νάφθα (πετρελαίου), μη γλυκασμένη·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων, που λαμβάνεται από την απόσταξη ρευμάτων νάφθας από διάφορες διεργασίες διυλιστηρίου. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C5 και C12 και με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 0 °C και 230 °C (25 °F έως 446 °F) περίπου.]

649-271-00-2

272-186-3

68783-12-0

P

Αποστάγματα (πετρελαίου), προϊόντα κορυφής σταθεροποιητή κλασμάτωσης ελαφράς βενζίνης απευθείας απόσταξης·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την κλασμάτωση ελαφριάς βενζίνης απευθείας απόσταξης. Συνίσταται από κορεσμένους αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C3 και C6.]

649-272-00-8

272-931-2

68921-08-4

P

Νάφθα (πετρελαίου), βαριά, απευθείας απόσταγμα, που περιέχει αρωματικές ενώσεις·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την απόσταξη αργού πετρελαίου. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα από C8 έως C12 και με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 130 °C και 210 °C (266 °F έως 410 °F) περίπου.]

649-273-00-3

309-945-6

101631-20-3

P

Νάφθα (πετρελαίου), προϊόν αλκυλίωσης, πλήρους σύστασης·

Τροποποιημένη νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με απόσταξη των προϊόντων αντίδρασης ισοβουτανίου με μονοολεφινικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα που κυμαίνεται συνήθως από C3 έως C5. Συνίσταται κυρίως από κορεσμένους υδρογονάνθρακες διακλαδισμένης αλυσίδας, με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C7 και C12 και με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 90 °C και 220 °C (194 °F έως 428 °F) περίπου.]

649-274-00-9

265-066-7

64741-64-6

P

Νάφθα (πετρελαίου), βαρύ προϊόν αλκυλίωσης·

Τροποποιημένη νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με απόσταξη των προϊόντων αντίδρασης ισοβουτανίου με μονοολεφινικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα που κυμαίνεται συνήθως από C3 έως C5. Συνίσταται κυρίως από κορεσμένους υδρογονάνθρακες διακλαδισμένης αλυσίδας, με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C9 και C12 και με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 150 °C και 220 °C (302 °F έως 428 °F) περίπου.]

649-275-00-4

265-067-2

64741-65-7

P

Νάφθα (πετρελαίου), ελαφρό προϊόν αλκυλίωσης·

Τροποποιημένη νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με απόσταξη των προϊόντων αντίδρασης ισοβουτανίου με μονοολεφινικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα που κυμαίνεται συνήθως από C3 έως C5. Συνίσταται κυρίως από κορεσμένους υδρογονάνθρακες διακλαδισμένης αλυσίδας με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C7 και C10 και με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 90 °C και 160 °C (194 °F έως 320 °F) περίπου.]

649-276-00-X

265-068-8

64741-66-8

P

Νάφθα (πετρελαίου), ισομερείωσης·

Τροποποιημένη νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την καταλυτική ισομερείωση παραφινικών υδρογονανθράκων ευθείας αλυσίδας C4 έως C6. Συνίσταται κυρίως από κορεσμένους υδρογονάνθρακες, όπως ισοβουτάνιο, ισοπεντάνιο, 2,2-διμεθυλοβουτάνιο, 2-μεθυλοπεντάνιο και 3-μεθυλοπεντάνιο.]

649-277-00-5

265-073-5

64741-70-4

P

Νάφθα (πετρελαίου), ελαφρά, καθαρισμένη με διαλύτη·

Τροποποιημένη νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται ως το εξευγενισμένο πετρελαιοειδές από διεργασία εκχύλισης με διαλύτη. Συνίσταται κυρίως από αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C5 και C11 και με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 35 °C και 190 °C (95 °F έως 374 °F) περίπου.]

649-278-00-0

265-086-6

64741-84-0

P

Νάφθα (πετρελαίου), βαριά, καθαρισμένη με διαλύτη·

Τροποποιημένη νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται ως το εξευγενισμένο πετρελαιοειδές από διεργασία εκχύλισης με διαλύτη. Συνίσταται κυρίως από αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C7 και C12 και με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 90 °C και 230 °C (194 °F έως 446 °F) περίπου.]

649-279-00-6

265-095-5

64741-92-0

P

Εξευγενισμένα προϊόντα (πετρελαίου), εκχύλισης κατ’ αντιρροή με αιθυλενογλυκόλη-νερό σε μονάδα καταλυτικής αναμόρφωσης·

Τροποποιημένη νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται ως το εξευγενισμένο πετρελαιοειδές από διεργασία εκχύλισης με τη μέθοδο UDEX του ρεύματος μονάδας καταλυτικής αναμόρφωσης. Συνίσταται από κορεσμένους υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C6 και C9.]

649-280-00-1

270-088-5

68410-71-9

P

Εξευγενισμένα προϊόντα (πετρελαίου), μονάδας αναμόρφωσης, διαχωρισμένα σε μονάδα Lurgi·

Τροποποιημένη νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως·

[O πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται ως το εξευγενισμένο πετρελαιοειδές από μονάδα διαχωρισμού Lurgi. Συνίσταται κυρίως από μη αρωματικούς υδρογονάνθρακες με διάφορες μικροποσότητες αρωματικών υδρογονανθράκων, με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C6 και C8.]

649-281-00-7

270-349-3

68425-35-4

P

Νάφθα (πετρελαίου), προϊόν αλκυλίωσης, πλήρους σύστασης, που περιέχει βουτάνιο·

Τροποποιημένη νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων, που παράγεται με απόσταξη των προϊόντων αντίδρασης ισοβουτανίου με μονοολεφινικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα που συνήθως κυμαίνεται από C3 έως C5. Συνίσταται κυρίως από κορεσμένους υδρογονάνθρακες διακλαδισμένης αλυσίδας με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C7 και C12 μαζί με λίγο βουτάνιο, με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 35 °C και 200 °C (95 °F έως 428 °F) περίπου.]

649-282-00-2

271-267-0

68527-27-5

P

Αποστάγματα (πετρελαίου), προϊόντα ατμοπυρόλυσης νάφθας, καθαρισμένα με διαλύτη, ελαφρά, υδρογονοκατεργασμένα·

Τροποποιημένη νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται ως το εξευγενισμένο πετρελαιοειδές από διεργασία εκχύλισης με διαλύτη ελαφρού, κατεργασμένου με υδρογόνο αποστάγματος από ατμοπυρόλυση νάφθας.]

649-283-00-8

295-315-5

91995-53-8

P

Νάφθα (πετρελαίου), αλκυλιωμένα βουτάνια C4-12, πλούσια σε ισοοκτάνιο·

Τροποποιημένη νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται με αλκυλίωση βουτανίων. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C4 και C12, είναι πλούσιος σε ισοοκτάνιο και αποστάζει σε θερμοκρασία μεταξύ 35 °C και 210 °C (95 °F έως 410 °F) περίπου.]

649-284-00-3

295-430-0

92045-49-3

P

Υδρογονάνθρακες, αποστάγματα υδρογονοκατεργασμένης ελαφριάς νάφθας, καθαρισμένα με διαλύτη·

Τροποποιημένη νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως·

[Συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την απόσταξη νάφθας κατεργασμένης με υδρογόνο, ακολουθούμενη από εκχύλιση με διαλύτη και απόσταξη. Συνίσταται κυρίως από κορεσμένους υδρογονάνθρακες με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 94 °C και 99 °C (201 °F έως 210 °F) περίπου.]

649-285-00-9

295-436-3

92045-55-1

P

Νάφθα (πετρελαίου), ισομερείωσης, κλάσμα C6·

Τροποποιημένη νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την απόσταξη βενζίνης η οποία έχει υποβληθεί σε καταλυτική ισομερείωση. Συνίσταται κυρίως από ισομερή εξανίου με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 60 °C και 66 °C (140 °F έως 151 °F) περίπου.]

649-286-00-4

295-440-5

92045-58-4

P

Υδρογονάνθρακες, C6-7, πυρόλυσης νάφθας, καθαρισμένοι με διαλύτη·

Τροποποιημένη νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται με ρόφηση του βενζολίου ενός κλάσματος υδρογονανθράκων, πλούσιου σε βενζόλιο, το οποίο έχει πλήρως υδρογονωθεί καταλυτικά και έχει ληφθεί με απόσταξη από πυρολυμένη νάφθα μετά από υδρογόνωση. Συνίσταται κυρίως από παραφινικούς και ναφθενικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C6 και C7 και με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 70 °C και 100 °C (158 °F έως 212 °F) περίπου.]

649-287-00-X

295-446-8

92045-64-2

P

Υδρογονάνθρακες, πλούσιοι σε C6, αποστάγματα υδρογονοκατεργασμένης ελαφριάς νάφθας, καθαρισμένα με διαλύτη·

Τροποποιημένη νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται με απόσταξη κατεργασμένης με υδρογόνο νάφθας, ακολουθούμενη από εκχύλιση με διαλύτη. Συνίσταται κυρίως από κορεσμένους υδρογονάνθρακες με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 65 °C και 70 °C (149 °F έως 158 °F) περίπου.]

649-288-00-5

309-871-4

101316-67-0

P

Νάφθα (πετρελαίου), βαριά, καταλυτικά πυρολυμένη·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως από καταλυτική πυρόλυση·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με απόσταξη προϊόντων καταλυτικής πυρόλυσης. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C6 και C12 και με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 65 °C και 230 °C (148 °F έως 446 °F) περίπου. Περιέχει σε σχετικά μεγάλη αναλογία ακόρεστους υδρογονάνθρακες.]

649-289-00-0

265-055-7

64741-54-4

P

Νάφθα (πετρελαίου), ελαφριά, καταλυτικά πυρολυμένη·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως από καταλυτική πυρόλυση·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με απόσταξη προϊόντων καταλυτικής πυρόλυσης. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C4 και C11 και με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ – 20 °C και 190 °C (– 4 °F έως 374 °F) περίπου. Περιέχει σε σχετικά μεγάλη αναλογία ακόρεστους υδρογονάνθρακες.]

649-290-00-6

265-056-2

64741-55-5

P

Υδρογονάνθρακες, C3-11, αποστάγματα μονάδας καταλυτικής πυρόλυσης·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως από καταλυτική πυρόλυση·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με απόσταξη προϊόντων καταλυτικής πυρόλυσης. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C3 και C11 και με θερμοκρασία βρασμού μέχρι 204 °C (400 °F) περίπου.]

649-291-00-1

270-686-6

68476-46-0

P

Νάφθα (πετρελαίου), ελαφριά, αποσταγμένη, καταλυτικά πυρολυμένη·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως από καταλυτική πυρόλυση·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με απόσταξη προϊόντων καταλυτικής πυρόλυσης. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C1 και C5.]

649-292-00-7

272-185-8

68783-09-5

P

Αποστάγματα (πετρελαίου), προϊόντα ατμοπυρόλυσης νάφθας, ελαφρά κλάσματα αρωματικών ενώσεων, υδρογονοκατεργασμένα·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως από καταλυτική πυρόλυση·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται με κατεργασία ελαφρού αποστάγματος από ατμοπυρόλυση νάφθας. Συνίσταται κυρίως από αρωματικούς υδρογονάνθρακες.]

649-293-00-2

295-311-3

91995-50-5

P

Νάφθα (πετρελαίου), βαριά, καταλυτικά πυρολυμένη, γλυκασμένη·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως από καταλυτική πυρόλυση·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται όταν καταλυτικά πυρολυμένο απόσταγμα πετρελαίου υποβάλλεται σε γλύκανση για να μετατραπούν οι μερκαπτάνες ή να απομακρυνθούν οι όξινες προσμίξεις. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C6 και C12 και με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 60 °C και 200 °C (140 °F έως 392 °F) περίπου.]

649-294-00-8

295-431-6

92045-50-6

P

Νάφθα (πετρελαίου), ελαφριά, καταλυτικά πυρολυμένη, γλυκασμένη·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως από καταλυτική πυρόλυση·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται όταν νάφθα από καταλυτική πυρόλυση υποβάλλεται σε γλύκανση για να μετατραπούν οι μερκαπτάνες ή να απομακρυνθούν οι όξινες προσμίξεις. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 35 °C και 210 °C (95 °F έως 410 °F) περίπου.]

649-295-00-3

295-441-0

92045-59-5

P

Υδρογονάνθρακες, C8-12, καταλυτικής πυρόλυσης, χημικά εξουδετερωμένοι·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως από καταλυτική πυρόλυση·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με απόσταξη κλάσματος από καταλυτική πυρόλυση, το οποίο έχει προηγουμένως υποστεί έκπλυση με άλκαλι. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα από C8 έως C12 και με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 130 °C και 210 °C (266 °F έως 410 °F) περίπου.]

649-296-00-9

295-794-0

92128-94-4

P

Υδρογονάνθρακες, C8-12, αποστάγματα μονάδας καταλυτικής πυρόλυσης·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως από καταλυτική πυρόλυση·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται με απόσταξη προϊόντων καταλυτικής πυρόλυσης. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C8 και C12 και με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 140 °C και 210 °C (284 °F έως 410 °F) περίπου.]

649-297-00-4

309-974-4

101794-97-2

P

Υδρογονάνθρακες, C8-12, καταλυτικής πυρόλυσης, χημικά εξουδετερωμένοι, γλυκασμένοι·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως από καταλυτική πυρόλυση

649-298-00-X

309-987-5

101896-28-0

P

Νάφθα (πετρελαίου), ελαφριά, καταλυτικά αναμορφωμένη·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως από καταλυτική αναμόρφωση·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με απόσταξη προϊόντων καταλυτικής αναμόρφωσης. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C5 και C11 και με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 35 °C και 190 °C (95 °F έως 374 °F) περίπου. Περιέχει σε σχετικά μεγάλη αναλογία αρωματικούς και διακλαδισμένης αλυσίδας υδρογονάνθρακες. Αυτό το ρεύμα μπορεί να περιέχει βενζόλιο σε αναλογία 10 % κατ’ όγκο ή μεγαλύτερη.]

649-299-00-5

265-065-1

64741-63-5

P

Νάφθα (πετρελαίου), βαριά, καταλυτικά αναμορφωμένη·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως από καταλυτική αναμόρφωση·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με απόσταξη προϊόντων καταλυτικής αναμόρφωσης. Συνίσταται κυρίως από αρωματικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C7και C12 και με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 90 °C και 230 °C (194 °F έως 446 °F) περίπου.]

649-300-00-9

265-070-9

64741-68-0

P

Αποστάγματα (πετρελαίου), καταλυτικά αναμορφωμένα, από αποπεντανιωτήρα·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως από καταλυτική αναμόρφωση·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την απόσταξη προϊόντων καταλυτικής αναμόρφωσης. Συνίσταται κυρίως από αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C3 και C6 και με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ – 49 °C και 63 °C (– 57 °F έως 145 °F) περίπου.]

649-301-00-4

270-660-4

68475-79-6

P

Υδρογονάνθρακες, C2-6, μονάδας καταλυτικής αναμόρφωσης C6-8·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως από καταλυτική αναμόρφωση·

649-302-00-X

270-687-1

68476-47-1

P

Υπολείμματα (πετρελαίου), μονάδας καταλυτικής αναμόρφωσης C6-8·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως από καταλυτική αναμόρφωση·

[Πολύπλοκο υπόλειμμα από την καταλυτική αναμόρφωση υλικού τροφοδότησης C6-8. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C2 και C6.]

649-303-00-5

270-794-3

68478-15-9

P

Νάφθα (πετρελαίου), ελαφριά, καταλυτικά αναμορφωμένη, απαλλαγμένη από αρωματικές ενώσεις·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως από καταλυτική αναμόρφωση·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την απόσταξη προϊόντων καταλυτικής αναμόρφωσης. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C5 και C8 και με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 35 °C και 120 °C (95 °F έως 248 °F) περίπου. Περιέχει σε σχετικά μεγάλη αναλογία υδρογονάνθρακες διακλαδισμένης αλυσίδας, ενώ τα αρωματικά συστατικά έχουν απομακρυνθεί.]

649-304-00-0

270-993-5

68513-03-1

P

Αποστάγματα (πετρελαίου), προϊόντα κορυφής καταλυτικά αναμορφωμένης νάφθας απευθείας απόσταξης·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως από καταλυτική αναμόρφωση·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται με καταλυτική αναμόρφωση νάφθας απευθείας απόσταξης, ακολουθούμενη από κλασμάτωση του συνόλου των εκροών. Συνίσταται από κορεσμένους αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C2 και C6.]

649-305-00-6

271-008-1

68513-63-3

P

Προϊόντα πετρελαίου, αναμόρφωσης σε μονάδα hydrofiner-powerformer·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως από καταλυτική αναμόρφωση·

[O πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από διεργασία αναμόρφωσης σε μονάδα hydrofiner-powerformer, με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 27 °C και 210 °C (80 °F έως 410 °F) περίπου.]

649-306-00-1

271-058-4

68514-79-4

P

Νάφθα (πετρελαίου), πλήρους σύστασης, αναμορφωμένη·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως από καταλυτική αναμόρφωση·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με απόσταξη προϊόντων καταλυτικής αναμόρφωσης. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C5 και C12 και με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 35 °C και 230 °C (95 °F έως 446 °F) περίπου.]

649-307-00-7

272-895-8

68919-37-9

P

Νάφθα (πετρελαίου), καταλυτικά αναμορφωμένη·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως από καταλυτική αναμόρφωση·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με απόσταξη προϊόντων καταλυτικής αναμόρφωσης. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C4 και C12 και με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 30 °C και 220 °C (90 °F έως 430 °F) περίπου. Περιέχει σε σχετικά μεγάλη αναλογία αρωματικούς και διακλαδισμένης αλυσίδας υδρογονάνθρακες. Αυτό το ρεύμα μπορεί να περιέχει βενζόλιο σε αναλογία 10 % κατ’ όγκο ή μεγαλύτερη.]

649-308-00-2

273-271-8

68955-35-1

P

Αποστάγματα (πετρελαίου), ελαφρά, καταλυτικά αναμορφωμένα, υδρογονοκατεργασμένα, κλάσμα αρωματικών ενώσεων C8-12·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως από καταλυτική αναμόρφωση·

[Πολύπλοκος συνδυασμός αλκυλοπαραγώγων του βενζολίου, που λαμβάνεται από την καταλυτική αναμόρφωση νάφθας πετρελαίου. Συνίσταται κυρίως από αλκυλοπαράγωγα του βενζολίου με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C8 και C10 και με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 160 °C και 180 °C (320 °F έως 356 °F) περίπου.]

649-309-00-8

285-509-8

85116-58-1

P

Αρωματικοί υδρογονάνθρακες, C8, προερχόμενοι από καταλυτική αναμόρφωση·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως από καταλυτική αναμόρφωση

649-310-00-3

295-279-0

91995-18-5

P

Αρωματικοί υδρογονάνθρακες, C7-12, πλούσιοι σε C8·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως από καταλυτική αναμόρφωση·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται με διαχωρισμό από το κλάσμα το οποίο περιέχει το προϊόν αναμόρφωσης με καταλύτη λευκόχρυσο. Συνίσταται κυρίως από αρωματικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C7 και C12 (πρωτίστως C8) και μπορεί να περιέχει μη αρωματικούς υδρογονάνθρακες· όλοι έχουν θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 130 °C και 200 °C (266 °F έως 392 °F) περίπου.]

649-311-00-9

297-401-8

93571-75-6

P

Βενζίνη, C5-11, αναμορφωμένη, σταθεροποιημένη, υψηλού αριθμού οκτανίου·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως από καταλυτική αναμόρφωση·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων υψηλού αριθμού οκτανίου, που λαμβάνεται από την καταλυτική αφυδρογόνωση νάφθας, στην οποία υπερισχύουν τα ναφθένια. Συνίσταται κυρίως από αρωματικούς και μη αρωματικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C5 και C11 και με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 45 °C και 185 °C (113 °F έως 365 °F) περίπου.]

649-312-00-4

297-458-9

93572-29-3

P

Υδρογονάνθρακες, C7-12, πλούσιοι σε αρωματικά συστατικά με C>9, βαρύ κλάσμα αναμόρφωσης·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως από καταλυτική αναμόρφωση·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται με διαχωρισμό από το κλάσμα το οποίο περιέχει το προϊόν αναμόρφωσης με καταλύτη λευκόχρυσο. Συνίσταται κυρίως από μη αρωματικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα μεταξύ C7 και C12 και με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 120 °C και 210 °C (248 °F έως 380 °F) περίπου, καθώς και από αρωματικούς υδρογονάνθρακες C9 και ανώτερους.]

649-313-00-X

297-465-7

93572-35-1

P

Υδρογονάνθρακες, C5-11, πλούσιοι σε μη αρωματικά συστατικά, ελαφρό κλάσμα αναμόρφωσης·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως από καταλυτική αναμόρφωση·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται με διαχωρισμό από το κλάσμα το οποίο περιέχει το προϊόν αναμόρφωσης με καταλύτη λευκόχρυσο. Συνίσταται κυρίως από μη αρωματικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C5 και C11 και με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 35 °C και 125 °C (94 °F έως 257 °F), καθώς και από βενζόλιο και τολουόλιο.]

649-314-00-5

297-466-2

93572-36-2

P

Νάφθα (πετρελαίου), ελαφριά, θερμικά πυρολυμένη·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως από θερμική πυρόλυση·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων από την απόσταξη προϊόντων θερμικής πυρόλυσης. Συνίσταται κυρίως από ακόρεστους υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C4 και C8 και με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ – 10 °C και 130 °C (14 °F έως 266 °F).]

649-316-00-6

265-075-6

64741-74-8

P

Νάφθα (πετρελαίου), βαριά, θερμικά πυρολυμένη·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως από θερμική πυρόλυση·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων από την απόσταξη προϊόντων θερμικής πυρόλυσης. Συνίσταται κυρίως από ακόρεστους υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C6και C12 και με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 65 °C και 220 °C (148 °F έως 428 °F) περίπου.]

649-317-00-1

265-085-0

64741-83-9

P

Αποστάγματα (πετρελαίου), βαρύ κλάσμα αρωματικών ενώσεων·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως από θερμική πυρόλυση·

[O πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων από την απόσταξη των προϊόντων της θερμικής πυρόλυσης αιθανίου και προπανίου. Αυτό το κλάσμα υψηλότερου σημείου ζέσεως συνίσταται κυρίως από αρωματικούς υδρογονάνθρακες C5-7 μαζί με ορισμένους ακόρεστους αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως C5. Το ρεύμα αυτό μπορεί να περιέχει βενζόλιο.]

649-318-00-7

267-563-4

67891-79-6

P

Αποστάγματα (πετρελαίου), ελαφρό κλάσμα αρωματικών ενώσεων·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως από θερμική πυρόλυση·

[O πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων από την απόσταξη των προϊόντων της θερμικής πυρόλυσης αιθανίου και προπανίου. Αυτό το κλάσμα χαμηλότερου σημείου ζέσεως συνίσταται κυρίως από αρωματικούς υδρογονάνθρακες C5-7 μαζί με ορισμένους ακόρεστους αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως C5. To ρεύμα αυτό μπορεί να περιέχει βενζόλιο.]

649-319-00-2

267-565-5

67891-80-9

P

Αποστάγματα (πετρελαίου), προϊόν πυρόλυσης νάφθας-εξευγενισμένου προϊόντος, ανάμιξης βενζίνης·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως από θερμική πυρόλυση·

[O πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την πυρολυτική κλασμάτωση νάφθας και εξευγενισμένου προϊόντος στους 816 °C (1 500 °F). Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα C9 και με θερμοκρασία βρασμού 204 °C (400 °F) περίπου.]

649-320-00-8

270-344-6

68425-29-6

P

Αρωματικοί υδρογονάνθρακες, C6-8, προϊόν πυρόλυσης νάφθας-εξευγενισμένου προίόντος·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως από θερμική πυρόλυση·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την πυρολυτική κλασμάτωση νάφθας και εξευγενισμένου προϊόντος στους 816 °C (1 500 °F). Συνίσταται κυρίως από αρωματικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως από C6 έως C8, μεταξύ των οποίων βενζόλιο.]

649-321-00-3

270-658-3

68475-70-7

P

Αποστάγματα (πετρελαίου), νάφθας και ακάθαρτου πετρελαίου (αεριελαίου), θερμικά πυρολυμένων·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως από θερμική πυρόλυση·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων, που παράγεται με απόσταξη νάφθας ή/και ακάθαρτου πετρελαίου τα οποία έχουν υποστεί θερμική πυρόλυση. Συνίσταται κυρίως από ολεφινικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα C5 και με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 33 °C και 60 °C (91 °F έως 140 °F) περίπου.]

649-322-00-9

271-631-9

68603-00-9

P

Αποστάγματα (πετρελαίου), νάφθας και ακάθαρτου πετρελαίου (αεριελαίου), θερμικά πυρολυμένων, με πρόσμειξη διμερών C5·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως από θερμική πυρόλυση·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με εκχυλιστική απόσταξη νάφθας ή/και ακάθαρτου πετρελαίου, τα οποία έχουν υποστεί θερμική πυρόλυση. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα C5 μαζί με ορισμένες διμερισμένες ολεφίνες C5, με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 33 °C και 184 °C (91 °F έως 363 °F) περίπου.]

649-323-00-4

271-632-4

68603-01-0

P

Αποστάγματα (πετρελαίου), νάφθας και ακάθαρτου πετρελαίου (αεριελαίου), θερμικά πυρολυμένων, εκχυλιστικά·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως από θερμική πυρόλυση·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με εκχυλιστική απόσταξη νάφθας ή/και ακάθαρτου πετρελαίου, τα οποία έχουν υποστεί θερμική πυρόλυση. Συνίσταται από παραφινικούς και ολεφινικούς υδρογονάνθρακες, κυρίως ισοαμυλένια, όπως 2-μεθυλο-βουτένιο-1 και 2-μεθυλο-βουτένιο-2, με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 31 °C και 40 °C (88 °F έως 104 °F) περίπου.]

649-324-00-X

271-634-5

68603-03-2

P

Αποστάγματα (πετρελαίου), προϊόντων θερμικής πυρόλυσης, ελαφρό κλάσμα αρωματικών ενώσεων, αποβουτανιωμένο·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως από θερμική πυρόλυση·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με απόσταξη προϊόντων θερμικής πυρόλυσης. Συνίσταται κυρίως από αρωματικούς υδρογονάνθρακες, πρωτίστως βενζόλιο.]

649-325-00-5

273-266-0

68955-29-3

P

Νάφθα (πετρελαίου), ελαφριά, θερμικά πυρολυμένη, γλυκασμένη·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως από θερμική πυρόλυση·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται όταν απόσταγμα πετρελαίου από τη θερμική πυρόλυση κλασμάτων βαρέος ελαίου σε υψηλή θερμοκρασία υποβάλλεται σε γλύκανση για τη μετατροπή των μερκαπτανών. Συνίσταται κυρίως από αρωματικούς, ολεφινικούς και κορεσμένους υδρογονάνθρακες με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 20 °C και 100 °C (68 °F έως 212 °F) περίπου.]

649-326-00-0

295-447-3

92045-65-3

P

Νάφθα (πετρελαίου), βαριά, υδρογονοκατεργασμένη·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως από υδρογονοκατεργασία·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την κατεργασία κλάσματος πετρελαίου με υδρογόνο παρουσία καταλύτη. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C6 και C13 και με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 65 °C και 230 °C (149 °F έως 446 °F) περίπου.]

649-327-00-6

265-150-3

64742-48-9

P

Νάφθα (πετρελαίου), ελαφριά, υδρογονοκατεργασμένη·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως από υδρογονοκατεργασία·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την κατεργασία κλάσματος πετρελαίου με υδρογόνο παρουσία καταλύτη. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C4 και C11 και με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ – 20 °C και 190 °C (– 4 °F έως 374 °F) περίπου.]

649-328-00-1

265-151-9

64742-49-0

P

Νάφθα (πετρελαίου), ελαφριά, υδρογονοαποθειωμένη·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως από υδρογονοκατεργασία·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από καταλυτική υδρογονοαποθείωση. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C4 και C11 και με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ – 20 °C και 190 °C (– 4 °F έως 374 °F) περίπου.]

649-329-00-7

265-178-6

64742-73-0

P

Νάφθα (πετρελαίου), βαριά, υδρογονοαποθειωμένη·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως από υδρογονοκατεργασία·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από καταλυτική υδρογονοαποθείωση. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C7 και C12 και με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 90 °C και 230 °C (194 °F έως 446 °F) περίπου.]

649-330-00-2

265-185-4

64742-82-1

P

Αποστάγματα (πετρελαίου), υδρογονοκατεργασμένα, μεσαία, ενδιάμεσου σημείου ζέσεως·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως από υδρογονοκατεργασία·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την απόσταξη προϊόντων υδρογονοκατεργασίας μεσαίου αποστάγματος. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C5 και C10 και με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 127 °C και 188 °C (262 °F έως 370 °F) περίπου.]

649-331-00-8

270-092-7

68410-96-8

P

Αποστάγματα (πετρελαίου), υδρογονοκατεργασίας ελαφρού αποστάγματος, χαμηλού σημείου ζέσεως·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως από υδρογονοκατεργασία·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την απόσταξη προϊόντων υδρογονοκατεργασίας ελαφρού αποστάγματος. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C6 και C9 και με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 3 °C και 194 °C (37 °F έως 382 °F) περίπου.]

649-332-00-3

270-093-2

68410-97-9

P

Αποστάγματα (πετρελαίου), υδρογονοκατεργασμένης βαριάς νάφθας, προϊόντα κορυφής αποϊσοεξανιωτήρα·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως από υδρογονοκατεργασία·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την απόσταξη προϊόντων υδρογονοκατεργασίας βαριάς νάφθας. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C3 και C6 και με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ – 49 °C και 68 °C (– 57 °F έως 155 °F) περίπου.]

649-333-00-9

270-094-8

68410-98-0

P

Διαλύτης νάφθα (πετρελαίου), ελαφρό κλάσμα αρωματικών ενώσεων, υδρογονοκατεργασμένο·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως από υδρογονοκατεργασία·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την κατεργασία κλάσματος πετρελαίου με υδρογόνο παρουσία καταλύτη. Συνίσταται κυρίως από αρωματικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C8 και C10 και με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 135 °C και 210 °C (275 °F έως 410 °F) περίπου.]

649-334-00-4

270-988-8

68512-78-7

P

Νάφθα (πετρελαίου), ελαφριά, υδρογονοαποθειωμένη, θερμικά πυρολυμένη·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως από υδρογονοκατεργασία·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται με κλασμάτωση υδρογονοαποθειωμένου αποστάγματος της μονάδας θερμικής πυρόλυσης. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C5 και C11 και με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 23 °C και 195 °C (73 °F έως 383 °F) περίπου.]

649-335-00-X

285-511-9

85116-60-5

P

Νάφθα (πετρελαίου), ελαφριά, υδρογονοκατεργασμένη, που περιέχει κυκλοαλκάνια·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως από υδρογονοκατεργασία·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την απόσταξη κλάσματος πετρελαίου. Συνίσταται κυρίως από αλκάνια και κυκλοαλκάνια με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ – 20 °C και 190 °C (– 4 °F έως 374 °F) περίπου.]

649-336-00-5

285-512-4

85116-61-6

P

Νάφθα (πετρελαίου), βαριά, ατμοπυρολυμένη, υδρογονωμένη·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως από υδρογονοκατεργασία

649-337-00-0

295-432-1

92045-51-7

P

Νάφθα (πετρελαίου), πλήρους σύστασης, υδρογονοαποθειωμένη·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως από υδρογονοκατεργασία·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από καταλυτική υδρογονοαποθείωση. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C4 και C11 και με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 30 °C και 250 °C (86 °F έως 482 °F) περίπου.]

649-338-00-6

295-433-7

92045-52-8

P

Νάφθα (πετρελαίου), ελαφριά, ατμοπυρολυμένη, υδρογονοκατεργασμένη·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως από υδρογονοκατεργασία·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται με κατεργασία κλάσματος πετρελαίου, το οποίο προέρχεται από διεργασία πυρόλυσης, με υδρογόνο παρουσία καταλύτη. Συνίσταται κυρίως από ακόρεστους υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C5 και C11 και με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 35 °C και 190 °C (95 °F έως 374 °F) περίπου.]

649-339-00-1

295-438-4

92045-57-3

P

Υδρογονάνθρακες, C4-12, πυρόλυσης νάφθας, υδρογονοκατεργασμένοι·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως από υδρογονοκατεργασία·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από το προϊόν ατμοπυρόλυσης νάφθας με απόσταξη, ακολουθούμενη από καταλυτική εκλεκτική υδρογόνωση των ουσιών που σχηματίζουν κόμμεα. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C4 και C12 και με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 30 °C και 230 °C (86 °F έως 446 °F) περίπου.]

649-340-00-7

295-443-1

92045-61-9

P

Διαλύτης νάφθα (πετρελαίου), ελαφριά, υδρογονοκατεργασμένη, ναφθενική·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως από υδρογονοκατεργασία·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την κατεργασία κλάσματος πετρελαίου με υδρογόνο παρουσία καταλύτη. Συνίσταται κυρίως από κυκλοπαραφινικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως C6 και C7 και με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 73 °C και 85 °C (163 °F έως 185 °F) περίπου.]

649-341-00-2

295-529-9

92062-15-2

P

Νάφθα (πετρελαίου), ελαφριά, ατμοπυρολυμένη, υδρογονωμένη·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως από υδρογονοκατεργασία·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με διαχωρισμό και, στη συνέχεια, υδρογόνωση των προϊόντων ατμοπυρόλυσης για την παραγωγή αιθυλενίου. Συνίσταται κυρίως από κορεσμένες και ακόρεστες παραφίνες, κυκλοπαραφίνες και κυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C4 και C10 και με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 50 °C και 200 °C (122 °F έως 392 °F) περίπου. H αναλογία των βενζολικών υδρογονανθράκων μπορεί να ποικίλλει μέχρι 30 % κατά βάρος και το ρεύμα μπορεί να περιέχει επίσης μικροποσότητες θείου και οξυγονούχων ενώσεων.]

649-342-00-8

296-942-7

93165-55-0

P

Υδρογονάνθρακες, C6-11, υδρογονοκατεργασμένοι, απαλλαγμένοι από αρωματικές ενώσεις·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως από υδρογονοκατεργασία·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνονται ως διαλύτες και έχουν υποβληθεί σε κατεργασία με υδρογόνο για να μετατραπούν οι αρωματικές ενώσεις σε ναφθένια με καταλυτική υδρογόνωση.]

649-343-00-3

297-852-0

93763-33-8

P

Υδρογονάνθρακες, C9-12, υδρογονοκατεργασμένοι, απαλλαγμένοι από αρωματικές ενώσεις·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως από υδρογονοκατεργασία·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνονται ως διαλύτες και έχουν υποβληθεί σε κατεργασία με υδρογόνο για να μετατραπούν οι αρωματικές ενώσεις σε ναφθένια με καταλυτική υδρογόνωση.]

649-344-00-9

297-853-6

93763-34-9

P

Διαλύτης Stoddard·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως - μη προσδιοριζόμενη·

[Άχρωμο, καθαρισμένο απόσταγμα πετρελαίου, απαλλαγμένο από ταγγές ή δυσάρεστες οσμές, με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 148,8 °C και 204,4 °C (300 °F έως 400 °F) περίπου.]

649-345-00-4

232-489-3

8052-41-3

P

Συμπυκνώματα φυσικού αερίου (πετρελαίου)·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως - μη προσδιοριζόμενη·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που διαχωρίζεται ως υγρό από φυσικό αέριο με ισόθερμη συμπύκνωση (retrograde condensation) σε διαχωριστήρα επιφάνειας. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C2 και C20. Σε ατμοσφαιρική θερμοκρασία και πίεση είναι υγρό.]

649-346-00-X

265-047-3

64741-47-5

P

Φυσικού αερίου (πετρελαίου), ακατέργαστο υγρό μείγμα·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως - μη προσδιοριζόμενη·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που διαχωρίζεται ως υγρό από φυσικό αέριο σε εγκατάσταση ανακύκλωσης αερίου με διεργασίες όπως ψύξη ή απορρόφηση. Συνίσταται κυρίως από κορεσμένους αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα μεταξύ C2 και C8.]

649-347-00-5

265-048-9

64741-48-6

P

Νάφθα (πετρελαίου), ελαφριά, υδρογονοπυρολυμένη·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως - μη προσδιοριζόμενη·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων από την απόσταξη προϊόντων υδρογονοπυρόλυσης. Συνίσταται κυρίως από κορεσμένους υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C4 και C10 και με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ – 20 °C και 180 °C (– 4 °F έως 356 °F) περίπου.]

649-348-00-0

265-071-4

64741-69-1

P

Νάφθα (πετρελαίου), βαριά, υδρογονοπυρολυμένη·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως - μη προσδιοριζόμενη·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων από την απόσταξη προϊόντων υδρογονοπυρόλυσης. Συνίσταται κυρίως από κορεσμένους υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C6 και C12 και με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 65 °C και 230 °C (148 °F έως 446 °F) περίπου.]

649-349-00-6

265-079-8

64741-78-2

P

Νάφθα (πετρελαίου), γλυκασμένη·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως - μη προσδιοριζόμενη·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται όταν νάφθα πετρελαίου υποβάλλεται σε γλύκανση για να μετατραπούν οι μερκαπτάνες ή να απομακρυνθούν οι όξινες προσμίξεις. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C4 και C12 και με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ – 10 °C και 230 °C (14 °F έως 446 °F) περίπου.]

649-350-00-1

265-089-2

64741-87-3

P

Νάφθα (πετρελαίου), κατεργασμένη με οξύ·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως - μη προσδιοριζόμενη·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται ως εξευγενισμένο προϊόν από κατεργασία με θειικό οξύ. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C7 και C12 και με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 90 °C και 230 °C (194 °F έως 446 °F) περίπου.]

649-351-00-7

265-115-2

64742-15-0

P

Νάφθα (πετρελαίου), βαριά, χημικά εξουδετερωμένη·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως - μη προσδιοριζόμενη·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με κατεργασία για να απομακρυνθούν οι όξινες ουσίες. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C6 και C12 και με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 65 °C και 230 °C (149 °F έως 446 °F) περίπου.]

649-352-00-2

265-122-0

64742-22-9

P

Νάφθα (πετρελαίου), ελαφριά, χημικά εξουδετερωμένη·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως - μη προσδιοριζόμενη·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με κατεργασία για να απομακρυνθούν οι όξινες ουσίες. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C4 και C11 και με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ -20 °C και 190 °C (– 4 °F έως 374 °F) περίπου.]

649-353-00-8

265-123-6

64742-23-0

P

Νάφθα (πετρελαίου), καταλυτικά αποκηρωμένη·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως - μη προσδιοριζόμενη·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την καταλυτική αποκήρωση κλάσματος πετρελαίου. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως C5 και C12 και με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 35 °C και 230 °C (95 °F έως 446 °F) περίπου.]

649-354-00-3

265-170-2

64742-66-1

P

Νάφθα (πετρελαίου), ελαφριά, ατμοπυρολυμένη·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως - μη προσδιοριζόμενη·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την απόσταξη προϊόντων ατμοπυρόλυσης. Συνίσταται κυρίως από ακόρεστους υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C4 και C11 και με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ – 20 °C και 190 °C (– 4 °F έως 374 °F) περίπου. Αυτό το ρεύμα μπορεί να περιέχει βενζόλιο σε αναλογία 10 % κατ’ όγκο ή μεγαλύτερη.]

649-355-00-9

265-187-5

64742-83-2

P

Διαλύτης νάφθα (πετρελαίου), ελαφρό κλάσμα αρωματικών ενώσεων·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως - μη προσδιοριζόμενη·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την απόσταξη ρευμάτων αρωματικών ενώσεων. Συνίσταται κυρίως από αρωματικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C8 και C10 και με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 135 °C και 210 °C (275 °F έως410 °F) περίπου.]

649-356-00-4

265-199-0

64742-95-6

P

Αρωματικοί υδρογονάνθρακες, C6-10, κατεργασμένοι με οξύ, εξουδετερωμένοι·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως - μη προσδιοριζόμενη

649-357-00-X

268-618-5

68131-49-7

P

Αποστάγματα (πετρελαίου), C3-5, πλούσια σε 2-μεθυλο-βουτένιο-2·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως - μη προσδιοριζόμενη·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων από την απόσταξη υδρογονανθράκων με αριθμό ατόμων άνθρακα που συνήθως κυμαίνεται από C3 έως C5, κυρίως ισοπεντανίου και 3-μεθυλο-βουτενίου-1. Συνίσταται από κορεσμένους και ακόρεστους υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα μεταξύ C3 και C5, κυρίως 2-μεθυλο-βουτένιο-2.]

649-358-00-5

270-725-7

68477-34-9

P

Αποστάγματα (πετρελαίου), πολυμερισμένων ατμοπυρολυμένων αποσταγμάτων πετρελαίου, κλάσμα C5-12·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως - μη προσδιοριζόμενη·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την απόσταξη πολυμερισμένου αποστάγματος πετρελαίου από ατμοπυρόλυση. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C5 και C12.]

649-359-00-0

270-735-1

68477-50-9

P

Αποστάγματα (πετρελαίου), ατμοπυρόλυσης, κλάσμα C5-12·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως - μη προσδιοριζόμενη·

[Πολύπλοκος συνδυασμός οργανικών ενώσεων που λαμβάνεται από την απόσταξη προϊόντων ατμοπυρόλυσης. Συνίσταται από ακόρεστους υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C5 και C12.]

649-360-00-6

270-736-7

68477-53-2

P

Αποστάγματα (πετρελαίου), ατμοπυρόλυσης, κλάσμα C5-10, σε μείγμα με κλάσμα C5 ελαφριάς νάφθας πετρελαίου από ατμοπυρόλυση·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως - μη προσδιοριζόμενη

649-361-00-1

270-738-8

68477-55-4

P

Εκχυλίσματα (πετρελαίου), από εκχύλιση εν ψυχρώ με οξύ, C4-6·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως - μη προσδιοριζόμενη·

[Πολύπλοκος συνδυασμός οργανικών ενώσεων που παράγεται με εκχύλιση με οξέα, εν ψυχρώ, κορεσμένων και ακόρεστων αλειφατικών υδρογονανθράκων με αριθμό ατόμων άνθρακα που συνήθως κυμαίνεται από C3 έως C6, κυρίως πεντανίων και αμυλενίων. Συνίσταται κυρίως από κορεσμένους και ακόρεστους υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα μεταξύ C4 και C6, κυρίως C5.]

649-362-00-7

270-741-4

68477-61-2

P

Αποστάγματα (πετρελαίου), προϊόντα κορυφής αποπεντανιωτήρα·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως - μη προσδιοριζόμενη·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από ρεύμα αερίου που έχει υποστεί καταλυτική πυρόλυση. Συνίσταται από αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C4 και C6.]

649-363-00-2

270-771-8

68477-89-4

P

Υπολείμματα (πετρελαίου), πυθμένα διαχωριστήρα βουτανίου·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως - μη προσδιοριζόμενη·

[Πολύπλοκο υπόλειμμα από την απόσταξη του ρεύματος βουτανίου. Συνίσταται από αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C4 και C6.]

649-364-00-8

270-791-7

68478-12-6

P

Υπολειμματικά έλαια (πετρελαίου), στήλης αποϊσοβουτανιωτήρα·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως - μη προσδιοριζόμενη·

[Πολύπλοκο υπόλειμμα από την απόσταξη του ρεύματος βουτανίου-βουτυλενίου σε ατμοσφαιρική πίεση. Συνίσταται από αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C4 και C6.]

649-365-00-3

270-795-9

68478-16-0

P

Νάφθα (πετρελαίου), πλήρους σύστασης, μονάδας παραγωγής κοκ·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως - μη προσδιοριζόμενη·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με απόσταξη προϊόντων από την παραγωγή κοκ σε αντιδραστήρα ρευστοστερεάς κλίνης. Συνίσταται κυρίως από ακόρεστους υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C4 και C15 και με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 43 °C και 250 °C (110 °F έως 500 °F) περίπου.]

649-366-00-9

270-991-4

68513-02-0

P

Νάφθα (πετρελαίου), μεσαίο κλάσμα αρωματικών ενώσεων, ατμοπυρολυμένη·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως - μη προσδιοριζόμενη·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με απόσταξη προϊόντων ατμοπυρόλυσης. Συνίσταται κυρίως από αρωματικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C7 και C12 και με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 130 °C και 220 °C (266 °F έως 428 °F) περίπου.]

649-367-00-4

271-138-9

68516-20-1

P

Νάφθα (πετρελαίου), πλήρους σύστασης και απευθείας απόσταξης, κατεργασμένη με άργιλο·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως - μη προσδιοριζόμενη·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που προκύπτει από την κατεργασία νάφθας απευθείας απόσταξης και πλήρους σύστασης με φυσική ή τροποποιημένη άργιλο, συνήθως με μέθοδο διήθησης, για την απομάκρυνση των ιχνών πολικών ενώσεων και ξένων προσμίξεων που ενυπάρχουν. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C4 και C11 και με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ – 20 °C και 220 °C (– 4 °F έως 429 °F) περίπου.]

649-368-00-X

271-262-3

68527-21-9

P

Νάφθα (πετρελαίου), ελαφριά, απευθείας απόσταξης, κατεργασμένη με άργιλο·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως - μη προσδιοριζόμενη·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που προκύπτει από την κατεργασία ελαφριάς νάφθας απευθείας απόσταξης με φυσική ή τροποποιημένη άργιλο, συνήθως με μέθοδο διήθησης, για την απομάκρυνση των ιχνών πολικών ενώσεων και ξένων προσμίξεων που ενυπάρχουν. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C7 και C10 και με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 93 °C και 180 °C (200 °F έως 356 °F) περίπου.]

649-369-00-5

271-263-9

68527-22-0

P

Νάφθα (πετρελαίου), ελαφριά, ατμοπυρολυμένη, κλάσμα αρωματικών ενώσεων·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως - μη προσδιοριζόμενη·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με απόσταξη προϊόντων ατμοπυρόλυσης. Συνίσταται κυρίως από αρωματικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C7 και C9 και με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 110 °C και 165 °C (230 °F έως 329 °F) περίπου.]

649-370-00-0

271-264-4

68527-23-1

P

Νάφθα (πετρελαίου), ελαφριά, ατμοπυρολυμένη, αποβενζολιωμένη·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως - μη προσδιοριζόμενη·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με απόσταξη προϊόντων ατμοπυρόλυσης. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C4 και C12 και με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 80 °C και 218 °C (176 °F έως 424 °F) περίπου.]

649-371-00-6

271-266-5

68527-26-4

P

Νάφθα (πετρελαίου), που περιέχει αρωματικές ενώσεις·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως - μη προσδιοριζόμενη

649-372-00-1

271-635-0

68603-08-7

P

Βενζίνη, πυρόλυσης, προϊόντων πυθμένα αποβουτανιωτήρα·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως - μη προσδιοριζόμενη·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την κλασμάτωση προϊόντων πυθμένα αποπροπανιωτήρα. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεγαλύτερο από C5.]

649-373-00-7

271-726-5

68606-10-0

P

Νάφθα (πετρελαίου), ελαφριά, γλυκασμένη·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως - μη προσδιοριζόμενη·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται όταν απόσταγμα πετρελαίου υποβάλλεται σε γλύκανση για να μετατραπούν οι μερκαπτάνες ή να απομακρυνθούν οι όξινες προσμίξεις. Συνίσταται κυρίως από κορεσμένους και ακόρεστους υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C3 και C6 και με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ – 20 °C και 100 °C (– 4 °F έως 212 °F) περίπου.]

649-374-00-2

272-206-0

68783-66-4

P

Συμπυκνώματα φυσικού αερίου·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως - μη προσδιοριζόμενη·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που διαχωρίζεται ή/και συμπυκνώνεται από φυσικό αέριο κατά τη μεταφορά και συλλέγεται στη φρεατοπαγίδα ή/και από τους αγωγούς παραγωγής, συλλογής, μεταφοράς και διανομής σε φρέατα, πλυντρίδες κτλ. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C2 και C8.]

649-375-00-8

272-896-3

68919-39-1

J

Αποστάγματα (πετρελαίου), απογυμνωτή (stripper) μονάδας νάφθας unifiner·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως - μη προσδιοριζόμενη·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με εξάτμιση από τα προϊόντα της μονάδας νάφθας unifiner. Συνίσταται από κορεσμένους αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C2 και C6.]

649-376-00-3

272-932-8

68921-09-5

P

Νάφθα (πετρελαίου), ελαφριά, καταλυτικά αναμορφωμένη, κλάσμα απαλλαγμένο αρωματικών ενώσεων·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως - μη προσδιοριζόμενη·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παραμένει μετά την απομάκρυνση των αρωματικών ενώσεων από ελαφριά νάφθα, η οποία έχει υποστεί καταλυτική αναμόρφωση, με διεργασία εκλεκτικής απορρόφησης. Συνίσταται κυρίως από παραφινικές και κυκλικές ενώσεις με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C5 και C8 και με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 66 °C και 121 °C (151 °F έως 250 °F) περίπου.]

649-377-00-9

285-510-3

85116-59-2

P

Βενζίνη·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως - μη προσδιοριζόμενη·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που αποτελείται πρωτίστως από παραφίνες, κυκλοπαραφίνες, αρωματικούς και ολεφινικούς υδρογονάνθρακες, με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεγαλύτερο από C3 και με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 30 °C και 260 °C (86 °F έως 500 °F).]

649-378-00-4

289-220-8

86290-81-5

P

Αρωματικοί υδρογονάνθρακες, C7-8, προϊόντα απαλκυλίωσης, υπολείμματα απόσταξης·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως - μη προσδιοριζόμενη

649-379-00-X

292-698-0

90989-42-7

P

Υδρογονάνθρακες, C4-6, ελαφρά κλάσματα αποπεντανιωτήρα, μονάδας υδρογονοκατεργασίας αρωματικών ενώσεων·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως - μη προσδιοριζόμενη·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνονται ως πρώτα αποστάγματα από την στήλη αποπεντανίωσης, πριν από την υδρογονοκατεργασία των αρωματικών φορτίων. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C4 και C6, ως επί το πλείστον πεντάνια και πεντένια, με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 25 °C και 40 °C (77 °F έως 104 °F) περίπου.]

649-380-00-5

295-298-4

91995-38-9

P

Αποστάγματα (πετρελαίου), νάφθας ατμοπυρολυμένης με παρατεταμένη θέρμανση, πλούσια σε C5·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως - μη προσδιοριζόμενη·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται με απόσταξη ατμοπυρολυμένης με παρατεταμένη θέρμανση νάφθας. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα από C4 έως C6, κυρίως C5.]

649-381-00-0

295-302-4

91995-41-4

P

Εκχυλίσματα (πετρελαίου), από εκχύλιση καταλυτικά αναμορφωμένης ελαφριάς νάφθας με διαλύτη·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως - μη προσδιοριζόμενη·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται ως εκχύλισμα από την εκχύλιση καταλυτικά αναμορφωμένου κλάσματος πετρελαίου με διαλύτη. Συνίσταται κυρίως από αρωματικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως C7 και C8 και με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 100 °C και 200 °C (212 °F έως 392 °F) περίπου.]

649-382-00-6

295-331-2

91995-68-5

P

Νάφθα (πετρελαίου), ελαφριά, υδρογονοαποθειωμένη, απαλλαγμένη αρωματικών ενώσεων·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως - μη προσδιοριζόμενη·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται με απόσταξη υδρογονοαποθειωμένων και απαλλαγμένων από αρωματικές ενώσεις ελαφρών κλασμάτων πετρελαίου. Συνίσταται κυρίως από παραφίνες και κυκλοπαραφίνες C7 με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 90 °C και 100 °C (194 °F έως 212 °F) περίπου.]

649-383-00-1

295-434-2

92045-53-9

P

Νάφθα (πετρελαίου), ελαφριά, πλούσια σε C5, γλυκασμένη·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως - μη προσδιοριζόμενη·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται όταν νάφθα πετρελαίου υποβάλλεται σε γλύκανση για να μετατραπούν οι μερκαπτάνες ή να απομακρυνθούν οι όξινες προσμίξεις. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως C4 και C5, ως επί το πλείστον C5, με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ -10 °C και 35 °C (14 °F έως 95 °F) περίπου.]

649-384-00-7

295-442-6

92045-60-8

P

Υδρογονάνθρακες, C8-11, πυρόλυσης νάφθας, κλάσμα τολουολίου·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως - μη προσδιοριζόμενη·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται με απόσταξη από πυρολυμένη νάφθα μετά από υδρογόνωση. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C8 και C11 και με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 130 °C και 205 °C (266 °F έως 401 °F) περίπου.]

649-385-00-2

295-444-7

92045-62-0

P

Υδρογονάνθρακες, C4-11, πυρόλυσης νάφθας, απαλλαγμένοι αρωματικών ενώσεων·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως - μη προσδιοριζόμενη·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από πυρολυμένη νάφθα μετά από υδρογόνωση και διαχωρισμό, με απόσταξη, των υδρογονανθρακικών κλασμάτων που περιέχουν βενζόλιο και τολουόλιο, καθώς και ενός κλάσματος υψηλότερου σημείου ζέσεως. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C4 και C11 και με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 30 °C και 205 °C (86 °F έως 401 °F) περίπου.]

649-386-00-8

295-445-2

92045-63-1

P

Νάφθα (πετρελαίου), ελαφριά, από παρατεταμένη θέρμανση, ατμοπυρολυμένη·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως - μη προσδιοριζόμενη·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την κλασμάτωση ατμοπυρολυμένης νάφθας μετά από ανάκτηση από διεργασία παρατεταμένης θέρμανσης. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C4 και C6 και με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 0 °C και 80 °C (32 °F έως 176 °F) περίπου.]

649-387-00-3

296-028-8

92201-97-3

P

Αποστάγματα (πετρελαίου), πλούσια σε C6·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως - μη προσδιοριζόμενη·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την απόσταξη πετρελαϊκού υλικού τροφοδότησης. Αποτελείται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα από C5έως C7, είναι πλούσιος σε C6 και αποστάζει σε θερμοκρασία μεταξύ 60 °C και 70 °C (140 °F έως 158 °F) περίπου.]

649-388-00-9

296-903-4

93165-19-6

P

Βενζίνη, πυρόλυσης, υδρογονωμένη·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως - μη προσδιοριζόμενη·

[Κλάσμα της απόσταξης βενζίνης πυρόλυσης μετά από υδρογόνωση, με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 20 °C και 200 °C (68 °F έως 392 °F) περίπου.]

649-389-00-4

302-639-3

94114-03-1

P

Αποστάγματα (πετρελαίου), πολυμερισμένου κλάσματος C8-12 ατμοπυρόλυσης, ελαφρά προϊόντα απόσταξης·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως - μη προσδιοριζόμενη·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται με απόσταξη του πολυμερισμένου κλάσματος C8 έως C12από ατμοπυρόλυση αποσταγμάτων πετρελαίου. Συνίσταται κυρίως από αρωματικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C8 και C12.]

649-390-00-X

305-750-5

95009-23-7

P

Εκχυλίσματα (πετρελαίου), από διαλύτη βαριά νάφθα, κατεργασμένα με άργιλο·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως - μη προσδιοριζόμενη·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται με κατεργασία με λευκαντική γη, εκχυλίσματος πετρελαίου, το οποίο έχει ληφθεί με βαρύ ναφθικό διαλύτη. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C6 και C10 και με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 80 °C και 180 °C (175 °F έως 356 °F) περίπου.]

649-391-00-5

308-261-5

97926-43-7

P

Νάφθα (πετρελαίου), ελαφριά, ατμοπυρολυμένη, αποβενζολιωμένη, θερμικά κατεργασμένη·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως - μη προσδιοριζόμενη·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την κατεργασία και απόσταξη ελαφριάς, ατμοπυρολυμένης νάφθας πετρελαίου, απαλλαγμένης από βενζόλιο. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C7 και C12 και με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 95 °C και 200 °C (203 °F έως 392 °F) περίπου.]

649-392-00-0

308-713-1

98219-46-6

P

Νάφθα (πετρελαίου), ελαφριά, ατμοπυρολυμένη, θερμικά κατεργασμένη·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως - μη προσδιοριζόμενη·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την κατεργασία και απόσταξη ελαφριάς, ατμοπυρολυμένης νάφθας πετρελαίου. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως C5 και C6 και με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 35 °C και 80 °C (95 °F έως176 °F) περίπου.]

649-393-00-6

308-714-7

98219-47-7

P

Αποστάγματα (πετρελαίου), C7-9, πλούσια σε C8, υδρογονοαποθειωμένα, απαλλαγμένα από αρωματικές ενώσεις·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως - μη προσδιοριζόμενη·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται με απόσταξη ελαφρού κλάσματος πετρελαίου, το οποίο έχει αποθειωθεί με υδρογόνο και απαλλαγεί από αρωματικές ενώσεις. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα από C7 έως C9, ως επί το πλείστον παραφίνες και κυκλοπαραφίνες C8, με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 120 °C και 130 °C (248 °F έως 266 °F) περίπου.]

649-394-00-1

309-862-5

101316-56-7

P

Υδρογονάνθρακες, C6-8, υδρογονωμένοι, απαλλαγμένοι αρωματικών ενώσεων με διαδικασία ρόφησης, από εξευγενισμό τολουολίου·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως - μη προσδιοριζόμενη·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων, ο οποίος λαμβάνεται κατά τη διαδικασία ροφήσεων τολουολίου από κλάσμα υδρογονανθράκων πυρολυμένης βενζίνης που έχει υποβληθεί σε κατεργασία με υδρογόνο παρουσία καταλύτη. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C6 και C8 και με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 80 °C και 135 °C (176 °F έως 275 °F) περίπου.]

649-395-00-7

309-870-9

101316-66-9

P

Νάφθα (πετρελαίου), υδρογονοαποθειωμένη, πλήρους σύστασης, από μονάδα παραγωγής κοκ·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως - μη προσδιοριζόμενη·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται με κλασμάτωση αποθειωμένου με υδρογόνο αποστάγματος από μονάδα παραγωγής κοκ. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C5 και C11 και με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 23 °C και 196 °C (73 °F έως 385 °F)περίπου.]

649-396-00-2

309-879-8

101316-76-1

P

Νάφθα (πετρελαίου), γλυκασμένη, ελαφριά·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως - μη προσδιοριζόμενη·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται όταν νάφθα πετρελαίου υποβάλλεται σε γλύκανση για να μετατραπούν οι μερκαπτάνες ή να απομακρυνθούν οι όξινες προσμίξεις. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C5 και C8 και με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 20 °C και 130 °C (68 °F έως 266 °F) περίπου.]

649-397-00-8

309-976-5

101795-01-1

P

Υδρογονάνθρακες, C3-6, πλούσιοι σε C5, από ατμοπυρόλυση νάφθας·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως - μη προσδιοριζόμενη·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται με απόσταξη ατμοπυρολυμένης νάφθας. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα από C3 έως C6, κυρίως C5.]

649-398-00-3

310-012-0

102110-14-5

P

Υδρογονάνθρακες, πλούσιοι σε C5, που περιέχουν δικυκλοπενταδιένιο·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως - μη προσδιοριζόμενη·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται με απόσταξη προϊόντων ατμοπυρόλυσης. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα C5 και δικυκλοπενταδιένιο, με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ 30 °C και 170 °C (86 °F έως 338 °F) περίπου.]

649-399-00-9

310-013-6

102110-15-6

P

Υπολείμματα (πετρελαίου), ατμοπυρόλυσης, ελαφρά, με αρωματικές ενώσεις·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως - μη προσδιοριζόμενη·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την απόσταξη των προϊόντων της ατμοπυρόλυσης ή παρόμοιων διεργασιών, μετά την απομάκρυνση των πολύ ελαφρών προϊόντων, με αποτέλεσμα να προκύπτει υπόλειμμα από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα μεγαλύτερο από C5. Συνίσταται κυρίως από αρωματικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα μεγαλύτερο από C5 και με θερμοκρασία βρασμού μεγαλύτερη από 40 °C (104 °F) περίπου.]

649-400-00-2

310-057-6

102110-55-4

P

Υδρογονάνθρακες, C≥5, πλούσιοι σε C5-6·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως - μη προσδιοριζόμενη

649-401-00-8

270-690-8

68476-50-6

P

Υδρογονάνθρακες, πλούσιοι σε C5·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως - μη προσδιοριζόμενη

649-402-00-3

270-695-5

68476-55-1

P

Αρωματικοί υδρογονάνθρακες, C8-10·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως - μη προσδιοριζόμενη

649-403-00-9

292-695-4

90989-39-2

γ)

Οι ακόλουθες καταχωρίσεις 024-004-00-7· 649-089-00-3· 649-119-00-5· 649-151-00-X αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«Διχρωμικό νάτριο

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

 

Υδρογονάνθρακες, C1-4, γλυκασμένοι·

Πετρελαϊκό αέριο·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται όταν αέριοι υδρογονάνθρακες υποβάλλονται σε γλύκανση για να μετατραπούν οι μερκαπτάνες ή να απομακρυνθούν οι όξινες προσμίξεις. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C1 και C4 και με θερμοκρασία βρασμού μεταξύ – 164 °C και – 0,5 °C (– 263 °F έως 31 °F) περίπου.]

649-089-00-3

271-038-5

68514-36-3

K

Εξευγενισμένα προϊόντα (πετρελαίου), εκχύλισης ατμοπυρολυμένου κλάσματος C4 με εναμμώνιο οξικό χαλκό (Ι), κορεσμένα και ακόρεστα C3-5, απαλλαγμένα βουταδιενίου·

Πετρελαϊκό αέριο

649-119-00-5

307-769-4

97722-19-5

K

Προϊόντα πετρελαίου, αέρια διυλιστηρίου·

Αέριο διυλιστηρίου·

[Πολύπλοκος συνδυασμός που αποτελείται από υδρογόνο, πρωτίστως, και διάφορες μικροποσότητες μεθανίου, αιθανίου και προπανίου.]

649-151-00-X

271-750-6

68607-11-4

6.

Στο προσάρτημα 5, ο πίνακας τροποποιείται ως εξής:

Παρεμβάλλονται οι ακόλουθες καταχωρίσεις σύμφωνα με τη σειρά των καταχωρίσεων του προσαρτήματος 5 του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006:

«Ιλύες ηλεκτρολυτικού εξευγενισμού χαλκού, αποχαλκωμένες

028-015-00-8

305-433-1

94551-87-8

 

Άλας του πυριτικού οξέος με μόλυβδο-νικέλιο

028-050-00-9

68130-19-8»

 

7.

Στο προσάρτημα 6, ο πίνακας τροποποιείται ως εξής:

α)

Διαγράφεται η ακόλουθη καταχώριση: 024-004-01-4·

β)

Παρεμβάλλονται οι ακόλουθες καταχωρίσεις σύμφωνα με τη σειρά των καταχωρίσεων του προσαρτήματος 6 του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006:

«Όξινος βορικός διβουτυλοκασσίτερος

005-006-00-7

401-040-5

75113-37-0

 

Βορικό οξύ [1]

005-007-00-2

233-139-2 [1]

10043-35-3 [1]

 

Βορικό οξύ, ακατέργαστο φυσικό, μέγιστης περιεκτικότητας σε H3BO3 85 %, υπολογιζόμενης επί ξηράς ουσίας [2]

234-343-4 [2]

11113-50-1 [2]

Τριοξείδιο του βορίου·

Οξείδιο του βορίου

005-008-00-8

215-125-8

1303-86-2

 

Τετραβορικό νάτριο, άνυδρο·

005-011-00-4

 

 

 

Άλας του βορικού οξέος με νάτριο· [1]

215-540-4 [1]

1330-43-4 [1]

Επτοξείδιο του βορίου-νατρίου, ένυδρο· [2]

235-541-3 [2]

12267-73-1 [2]

Άλας του ορθοβορικού οξέος με νάτριο· [3]

237-560-2 [3]

13840-56-7 [3]

Δεκαένυδρο τετραβορικό νάτριο·

Δεκαένυδρος βόρακας

005-011-01-1

215-540-4

1303-96-4

 

Πνταένυδρο τετραβορικό νάτριο·

Πενταένυδρος βόρακας

005-011-02-9

215-540-4

12179-04-3

 

Υπερβορικό νάτριο· [1]

005-017-00-7

239-172-9 [1]

15120-21-5 [1]

 

Υπεροξομεταβορικό νάτριο· [2]

231-556-4 [2]

7632-04-4 [2]

Υπεροξοβορικό νάτριο·

[που περιέχει σε αναλογία < 0,1 % (κατά βάρος) σωματίδια αεροδυναμικής διαμέτρου κάτω των 50 μm]

 

 

Υπερβορικό νάτριο· [1]

005-017-01-4

239-172-9 [1]

15120-21-5 [1]

 

Υπεροξομεταβορικό νάτριο· [2]

231-556-4 [2]

7632-04-4 [2]

Υπεροξοβορικό νάτριο·

[που περιέχει σε αναλογία ≥ 0,1 % (κατά βάρος) σωματίδια αεροδυναμικής διαμέτρου κάτω των 50 μm]

 

 

Άλας του υπερβορικού οξέος (H3BO2(O2)) με νάτριο, τριένυδρο· [1]

005-018-00-2

239-172-9 [1]

13517-20-9 [1]

 

Άλας του υπερβορικού οξέος με νάτριο, τετραένυδρο· [2]

234-390-0 [2]

37244-98-7 [2]

Άλας του υπερβορικού οξέος (HBO(O2)) με νάτριο, τετραένυδρο· [3]

231-556-4 [3]

10486-00-7 [3]

Υπεροξοβορικό νάτριο, εξαένυδρο·

[που περιέχει σε αναλογία < 0,1 % (κατά βάρος) σωματίδια αεροδυναμικής διαμέτρου κάτω των 50 μm]

 

 

Άλας του υπερβορικού οξέος (H3BO2(O2)) με νάτριο, τριένυδρο· [1]

005-018-01-X

239-172-9 [1]

13517-20-9 [1]

 

Άλας του υπερβορικού οξέος με νάτριο, τετραένυδρο· [2]

234-390-0 [2]

37244-98-7 [2]

Άλας του υπερβορικού οξέος (HBO(O2)) με νάτριο, τετραένυδρο· [3]

231-556-4 [3]

10486-00-7 [3]

Υπεροξοβορικό νάτριο, εξαένυδρο·

[που περιέχει σε αναλογία ≥ 0,1 % (κατά βάρος) σωματίδια αεροδυναμικής διαμέτρου κάτω των 50 μm]

 

 

Άλας του υπερβορικού οξέος με νάτριο· [1]

005-019-00-8

234-390-0 [1]

11138-47-9 [1]

 

Άλας του υπερβορικού οξέος με νάτριο, μονοένυδρο· [2]

234-390-0 [2]

12040-72-1 [2]

Άλας του υπερβορικού οξέος (H3BO2(O2)) με νάτριο, μονοένυδρο· [3]

231-556-4 [3]

10332-33-9 [3]

Υπεροξοβορικό νάτριο·

[που περιέχει σε αναλογία < 0,1 % (κατά βάρος) σωματίδια αεροδυναμικής διαμέτρου κάτω των 50 μm]

 

 

Άλας του υπερβορικού οξέος με νάτριο· [1]

005-019-01-5

234-390-0 [1]

11138-47-9 [1]

 

Άλας υπερβορικού οξέος με νάτριο, μονοένυδρο· [2]

234-390-0 [2]

12040-72-1 [2]

Άλας του υπερβορικού οξέος (H3BO2(O2)) με νάτριο, μονοένυδρο· [3]

231-556-4 [3]

10332-33-9 [3]

Υπεροξοβορικό νάτριο·

[που περιέχει σε αναλογία ≥ 0,1 % (κατά βάρος) σωματίδια αεροδυναμικής διαμέτρου κάτω των 50 μm]

 

 

(4-αιθοξυφαινυλο)(3-(4-φθορο-3-φαινοξυφαινυλο)προπυλο)διμεθυλοσιλάνιο

014-036-00-X

405-020-7

105024-66-6

 

Φωσφορικό τρις(2-χλωροαιθύλιο)

015-102-00-0

204-118-5

115-96-8

 

Γλυφοσινικό αμμώνιο (ISO)·

2-αμινο-4-(υδροξυμεθυλοφωσφινυλο)βουτυρικό αμμώνιο

015-155-00-X

278-636-5

77182-82-2

 

Χλωριούχο κοβάλτιο ΙΙ

027-004-00-5

231-589-4

7646-79-9

 

Θειικό κοβάλτιο

027-005-00-0

233-334-2

10124-43-3

 

Οξικό κοβάλτιο

027-006-00-6

200-755-8

71-48-7

 

Νιτρικό κοβάλτιο

027-009-00-2

233-402-1

10141-05-6

 

Ανθρακικό κοβάλτιο

027-010-00-8

208-169-4

513-79-1

 

Υδροξείδιο του νικελίου II [1]

028-008-00-X

235-008-5 [1]

12054-48-7 [1]

 

Υδροξείδιο του νικελίου Ι [2]

234-348-1 [2]

11113-74-9 [2]

Θειικό νικέλιο

028-009-00-5

232-104-9

7786-81-4

 

Ανθρακικό νικέλιο·

028-010-00-0

 

 

 

Βασικό ανθρακικό νικέλιο·

 

 

Άλας του ανθρακικού οξέος με νικέλιο(2+)· [1]

222-068-2 [1]

3333-67-3 [1]

Άλας του ανθρακικού οξέος με νικέλιο· [2]

240-408-8 [2]

16337-84-1 [2]

[μ-[ανθρακικο(2-)-O:O′]] διυδροξυνικέλιο· [3]

265-748-4 [3]

65405-96-1 [3]

[ανθρακικο(2-)] τετραϋδροξυνικέλιο· [4]

235-715-9 [4]

12607-70-4 [4]

Χλωριούχο νικέλιο ΙΙ

028-011-00-6

231-743-0

7718-54-9

 

Νιτρικό νικέλιο ΙΙ [1]

028-012-00-1

236-068-5 [1]

13138-45-9 [1]

 

Άλας του νιτρικού οξέος με νικέλιο· [2]

238-076-4 [2]

14216-75-2 [2]

Ιλύες θειικού νικελίου, προερχόμενες από ηλεκτρολυτικό εξευγενισμό χαλκού, αποχαλκωμένες

028-014-00-2

295-859-3

92129-57-2

 

Υπερχλωρικό νικέλιο ΙΙ

Άλας του υπερχλωρικού οξέος με νικέλιο (II)

028-016-00-3

237-124-1

13637-71-3

 

Μεικτό θειικό άλας νικελίου-καλίου· [1]

028-017-00-9

237-563-9 [1]

13842-46-1 [1]

 

Εναμμώνιο θειικό νικέλιο· [2]

239-793-2 [2]

15699-18-0 [2]

Σουλφαμιδικό νικέλιο·

Σουλφαμικό νικέλιο

028-018-00-4

237-396-1

13770-89-3

 

Τετραφθοροβορικό νικέλιο

028-019-00-X

238-753-4

14708-14-6

 

Μυρμηκικό νικέλιο ΙΙ [1]

028-021-00-0

222-101-0 [1]

3349-06-2 [1]

 

Άλας του μυρμηκικού οξέος με νικέλιο [2]

239-946-6 [2]

15843-02-4 [2]

Άλας του μυρμηκικού οξέος με χαλκό-νικέλιο· [3]

268-755-0 [3]

68134-59-8 [3]

Διοξικό νικέλιο· [1]

028-022-00-6

206-761-7 [1]

373-02-4 [1]

 

Οξικό νικέλιο· [2]

239-086-1 [2]

14998-37-9 [2]

Βενζοϊκό νικέλιο ΙΙ

028-024-00-7

209-046-8

553-71-9

 

Δις(4-κυκλοεξυλοβουτυρικό) νικέλιο

028-025-00-2

223-463-2

3906-55-6

 

Στεατικό νικέλιο (II)·

Δεκαοκτανικό νικέλιο (II)

028-026-00-8

218-744-1

2223-95-2

 

Γαλακτικό νικέλιο

028-027-00-3

16039-61-5

 

Οκτανικό νικέλιο (II)

028-028-00-9

225-656-7

4995-91-9

 

Φθοριούχο νικέλιο [1]

028-029-00-4

233-071-3 [1]

10028-18-9 [1]

 

Βρωμιούχο νικέλιο· [2]

236-665-0 [2]

13462-88-9 [2]

Ιωδιούχο νικέλιο· [3]

236-666-6 [3]

13462-90-3 [3]

Φθοριούχο νικελιοκάλιο· [4]

- [4]

11132-10-8 [4]

Εξαφθοροπυριτικό νικέλιο

028-030-00-X

247-430-7

26043-11-8

 

Σεληνικό νικέλιο

028-031-00-5

239-125-2

15060-62-5

 

Θειοκυανικό νικέλιο

028-046-00-7

237-205-1

13689-92-4

 

Διχρωμικό νικέλιο

028-047-00-2

239-646-5

15586-38-6

 

Χλωρικό νικέλιο· ΙΙ [1]

028-053-00-5

267-897-0 [1]

67952-43-6 [1]

 

Βρωμικό νικέλιο·ΙΙ [2]

238-596-1 [2]

14550-87-9 [2]

Άλας του όξινου θειικού αιθυλίου με νικέλιο (II)· [3]

275-897-7 [3]

71720-48-4 [3]

Τριφθοροξικό νικέλιο (II)· [1]

028-054-00-0

240-235-8 [1]

16083-14-0 [1]

 

Προπιονικό νικέλιο (II)· [2]

222-102-6 [2]

3349-08-4 [2]

Βενζολοσουλφονικό νικέλιο· [3]

254-642-3 [3]

39819-65-3 [3]

Όξινο κιτρικό νικέλιο (II)· [4]

242-533-3 [4]

18721-51-2 [4]

Εναμμώνιο άλας του κιτρικού οξέος με νικέλιο· [5]

242-161-1 [5]

18283-82-4 [5]

Άλας του κιτρικού οξέος με νικέλιο· [6]

245-119-0 [6]

22605-92-1 [6]

2-αιθυλεξανικό νικέλιο· [7]

224-699-9 [7]

4454-16-4 [7]

Άλας του 2-αιθυλεξανικού οξέος με νικέλιο [8]

231-480-1 [8]

7580-31-6 [8]

Άλας του διμεθυλεξανικού οξέος με νικέλιο· [9]

301-323-2 [9]

93983-68-7 [9]

Ισοοκτανικό νικέλιο (II)· [10]

249-555-2 [10]

29317-63-3 [10]

Ισοοκτανικό νικέλιο· [11]

248-585-3 [11]

27637-46-3 [11]

Ισοεννεανικό νικέλιο· [12]

284-349-6 [12]

84852-37-9 [12]

Νεοεννεανικό νικέλιο (II)· [13]

300-094-6 [13]

93920-10-6 [13]

Ισοδεκανικό νικέλιο (II)· [14]

287-468-1 [14]

85508-43-6 [14]

Νεοδεκανικό νικέλιο (II) [15]

287-469-7 [15]

85508-44-7 [15]

Άλας του νεοδεκανικού οξέος με νικέλιο· [16]

257-447-1 [16]

51818-56-5 [16]

Νεοενδεκανικό νικέλιο (II)· [17]

300-093-0 [17]

93920-09-3 [17]

Δις(D-γλυκονικο-O1,O2)νικέλιο· [18]

276-205-6 [18]

71957-07-8 [18]

3,5-δις(τριτ. βουτυλ)-4-υδροξυβενζοϊκό νικέλιο (2:1)· [19]

258-051-1 [19]

52625-25-9 [19]

Παλμιτικό νικέλιο (II)· [20]

237-138-8 [20]

13654-40-5 [20]

(2-αιθυλεξανικο-O)(ισοεννεανικο-O)νικέλιο· [21]

287-470-2 [21]

85508-45-8 [21]

(ισοεννεανικο-O)(ισοοκτανικο-O)νικέλιο· [22]

287-471-8 [22]

85508-46-9 [22]

(ισοοκτανικο-O)(νεοδεκανικο-O)νικέλιο· [23]

284-347-5 [23]

84852-35-7 [23]

(2-αιθυλεξανικο-O)(ισοδεκανικο-O)νικέλιο· [24]

284-351-7 [24]

84852-39-1 [24]

(2-αιθυλεξανικο-O)(νεοδεκανικο-O)νικέλιο· [25]

285-698-7 [25]

85135-77-9 [25]

(ισοδεκανικο-O)(ισοοκτανικο-O)νικέλιο· [26]

285-909-2 [26]

85166-19-4 [26]

(ισοδεκανικο-O)(ισοεννεανικο-O)νικέλιο· [27]

284-348-0 [27]

84852-36-8 [27]

(ισοεννεανικο-O)(νεοδεκανικο-O)νικέλιο· [28]

287-592-6 [28]

85551-28-6 [28]

Άλατα λιπαρών οξέων C6-19, διακλαδισμένης αλυσίδας, με νικέλιο· [29]

294-302-1 [29]

91697-41-5 [29]

Άλατα λιπαρών οξέων, C8-18 και ακόρεστων C18, με νικέλιο· [30]

283-972-0 [30]

84776-45-4 [30]

Άλας του 2,7-ναφθαλινοδισουλφονικού οξέος με νικέλιο· (II) [31]

- [31]

72319-19-8 [31]

Χλωριούχος διβουτυλοκασσίτερος·

(DBTC)

050-022-00-X

211-670-0

683-18-1

 

Υδράργυρος

080-001-00-0

231-106-7

7439-97-6

 

2-(2-αμινο-αιθυλαμινο)αιθανόλη

(AEEA)

603-194-00-0

203-867-5

111-41-1

 

1,2-διαιθοξυ-αιθάνιο

603-208-00-5

211-076-1

629-14-1

 

(E)-3-[1-[4-[2-(διμεθυλαμινο)αιθοξυ]φαινυλο]-2-φαινυλοβουτ-1-ενυλο]φαινόλη

604-073-00-5

428-010-4

82413-20-5

 

N-μεθυλο-πυρρολιδόνη-2·

1-μεθυλο-πυρρολιδόνη-2

606-021-00-7

212-828-1

872-50-4

 

2-βουτυρυλ-3-υδροξυ-5-θειοκυκλοεξαν-3-υλο-κυκλοεξεν-2-όνη-1

606-100-00-6

425-150-8

94723-86-1

 

Κυκλική 3-(1,2-αιθανοδιυλακεταλ)-οιστραδιενο-5(10),9(11)-διόνη-3,17

606-131-00-5

427-230-8

5571-36-8

 

1,2-βενζολοδικαρβοξυλικού οξέος·

Δι-C6-8-διακλαδισμένης αλυσίδας-αλκυλεστέρες, πλούσιοι σε C7

607-483-00-2

276-158-1

71888-89-6

 

Φθαλικό διισοβουτύλιο

607-623-00-2

201-553-2

84-69-5

 

Υπερφθοροκτανοσουλφονικό οξύ·

607-624-00-8

 

 

 

Δεκαεπταφθοροκτανο-1-σουλφονικό οξύ· [1]

217-179-8 [1]

1763-23-1 [1]

Υπερφθοροκτανοσουλφονικό κάλιο·

 

 

Δεκαεπταφθοροκτανο-1-σουλφονικό κάλιο [2]

220-527-1 [2]

2795-39-3 [2]

Υπερφθοροκτανοσουλφονική διαιθανολαμίνη· [3]

274-460-8 [3]

70225-14-8 [3]

Υπερφθοροκτανοσουλφονικό αμμώνιο·

 

 

Δεκαεπταφθοροκτανοσουλφονικό αμμώνιο· [4]

249-415-0 [4]

29081-56-9 [4]

Υπερφθοροκτανοσουλφονικό λίθιο·

 

 

Δεκαεπταφθοροκτανοσουλφονικό λίθιο· [5]

249-644-6 [5]

29457-72-5 [5]

Χλωρο-N,N-διμεθυλοφορμιμινοχλωρίδιο

612-250-00-3

425-970-6

3724-43-4

 

7-μεθοξυ-6-(3-μορφολιν-4-υλο-προποξυ)-3H-κιναζολινόνη-4

[που περιέχει σε αναλογία ≥ 0,5 % φορμαμίδιο (αριθ. ΕΚ 200-842-0)]

612-253-01-7

429-400-7

199327-61-2

 

Κετοκοναζόλη·

1-[4-[4-[[(2SR,4RS)-2-(2,4-διχλωροφαινυλ)-2-(ιμιδαζολ-1-υλομεθυλο)-1,3-διοξολαν-4-υλο]μεθοξυ]φαινυλο]πιπεραζιν-1-υλ]αιθανόνη

613-283-00-6

265-667-4

65277-42-1

 

1-μεθυλο-3-μορφολινοκαρβονυλο-4-[3-(1-μεθυλο-3-μορφολινοκαρβονυλ-5-οξο-2-πυραζολιν-4-υλιδενο)-1-προπενυλο]πυραζολ-5-ολικό κάλιο·

[που περιέχει σε αναλογία ≥ 0,5 % N,N-διμεθυλοφορμαμίδιο (αριθ. ΕΚ 200-679-5)]

613-286-01-X

418-260-2

183196-57-8

 

N-[6,9-διυδρo-9-[[2-υδρoξυ-1-(υδρoξυμεθυλ)αιθoξυ]μεθυλ]-6-oξo-1H-πoυριν-2-υλ]ακεταμίδιo

616-148-00-X

424-550-1

84245-12-5

 

υδροχλωρικό N,N-(διμεθυλαμινο)θειακεταμίδιο

616-180-00-4

435-470-1

27366-72-9»

 

γ)

Οι ακόλουθες καταχωρίσεις 024-004-00-7 και 609-023-00-6 αντικαθίστανται από:

«Διχρωμικό νάτριο

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

 

Dinocap (ISO)·

κροτωνικό (RS)-2,6-δινιτρο-4-οκτυλοφαινύλιο και κροτωνικό (RS)-2,4-δινιτρο-6-οκτυλο-φαινύλιο όπου “οκτυλο” είναι η αντιδρώσα μάζα των 1-μεθυλεπτυλίου, 1-αιθυλεξυλίου και 1-προπυλοπεντυλίου

609-023-00-6

254-408-0

39300-45-3»

 

8.

Προστίθεται το ακόλουθο προσάρτημα 11:

«Προσάρτημα 11

Καταχωρίσεις 28 έως 30 – Παρεκκλίσεις για συγκεκριμένες ουσίες

Ουσίες

Παρεκκλίσεις

1.

α)

Υπερβορικό νάτριο· άλας του υπερβορικού οξέος με νάτριο· άλας του υπερβορικού οξέος με νάτριο, μονοένυδρο· υπεροξομεταβορικό νάτριο· άλας του υπερβορικού οξέος (HBO(O2)) με νάτριο, μονοένυδρο· υπεροξοβορικό νάτριο

Αριθ. CAS 15120-21-5· 11138-47-9· 12040-72-1· 7632-04-4· 10332-33-9

Αριθ. ΕΚ 239-172-9· 234-390-0· 231-556-4

β)

Άλας του υπερβορικού οξέος (H3BO2(O2)) με νάτριο, τριένυδρο· άλας του υπερβορικού οξέος με νάτριο, τετραένυδρο· άλας του υπερβορικού οξέος (HBO(O2)) με νάτριο, τετραένυδρο· υπεροξοβορικό νάτριο, εξαένυδρο

Αριθ. CAS 13517-20-9· 37244-98-7· 10486-00-7

Αριθ. ΕΚ 239-172-9· 234-390-0· 231-556-4

Απορρυπαντικά, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 648/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1). Η παρέκκλιση ισχύει έως την 1η Ιουνίου 2013.


(1)  ΕΕ L 104 της 8.4.2004, σ. 1.».


Top