EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0667

2012/667/ΕΕ: Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 25ης Οκτωβρίου 2012 , για τον καθορισμό της χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ένωσης στις δαπάνες στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων που ελήφθησαν για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών στις Κάτω Χώρες το 2011 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2012) 7440]

OJ L 299, 27.10.2012, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/667/oj

27.10.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 299/47


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 25ης Οκτωβρίου 2012

για τον καθορισμό της χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ένωσης στις δαπάνες στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων που ελήφθησαν για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών στις Κάτω Χώρες το 2011

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2012) 7440]

(Το κείμενο στην ολλανδική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(2012/667/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/470/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 2009, σχετικά με ορισμένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα (1), και ιδίως το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 75 του δημοσιονομικού κανονισμού και το άρθρο 90 παράγραφος 1 των κανόνων εφαρμογής του, της ανάληψης δαπάνης από τον προϋπολογισμό της Ένωσης προηγείται απόφαση χρηματοδότησης που καθορίζει τα ουσιώδη στοιχεία της ενέργειας που συνεπάγεται δαπάνη και εκδίδεται από το θεσμικό όργανο ή από τις αρχές τις οποίες έχει εξουσιοδοτήσει το θεσμικό όργανο.

(2)

Η απόφαση 2009/470/ΕΚ ορίζει τις διαδικασίες που διέπουν τη χρηματοδοτική συμμετοχή της Ένωσης για τη λήψη συγκεκριμένων κτηνιατρικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων των έκτακτων μέτρων. Η Ένωση, προκειμένου να βοηθήσει στην εκρίζωση της γρίπης των πτηνών το ταχύτερο δυνατό, θα πρέπει να συμμετάσχει στη χρηματοδότηση επιλέξιμων δαπανών που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη. Στο άρθρο 4 παράγραφος 3 πρώτη και δεύτερη περίπτωση της εν λόγω απόφασης ορίζονται κανόνες σχετικά με το ποσοστό της συμμετοχής που πρέπει να εφαρμόζεται στις δαπάνες που πραγματοποιούνται από τα κράτη μέλη.

(3)

Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 349/2005 της Επιτροπής, της 28ης Φεβρουαρίου 2005, για τους κανόνες σχετικά με την κοινοτική χρηματοδότηση των επειγουσών παρεμβάσεων και της καταπολέμησης ορισμένων νόσων των ζώων που αναφέρονται στην απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου (2) ορίζει κανόνες για τις δαπάνες που είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης.

(4)

Με την εκτελεστική απόφαση 2012/132/ΕΕ της Επιτροπής, της 15ης Φεβρουαρίου 2012, σχετικά με τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης στο πλαίσιο έκτακτων μέτρων για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών στη Γερμανία, την Ιταλία και τις Κάτω Χώρες το 2011 (3) χορηγήθηκε χρηματοδοτική συνδρομή εκ μέρους της Ένωσης στο πλαίσιο έκτακτων μέτρων για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών στις Κάτω Χώρες το 2011. Στις 13 Απριλίου 2012 οι Κάτω Χώρες υπέβαλαν επίσημη αίτηση επιστροφής, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 349/2005.

(5)

Η καταβολή της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης πρέπει να εξαρτάται από την προϋπόθεση ότι οι προγραμματισθείσες ενέργειες πράγματι εκτελέστηκαν και ότι οι αρχές διαβίβασαν κάθε αναγκαία πληροφορία εντός των καθορισμένων προθεσμιών.

(6)

Οι Κάτω Χώρες, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 της απόφασης 2009/470/ΕΚ, ενημέρωσαν χωρίς καθυστέρηση την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τα μέτρα που εφάρμοσαν σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης σχετικά με την κοινοποίηση και την εκρίζωση των νόσων και τα αποτελέσματα αυτών. Η αίτηση επιστροφής συνοδευόταν, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 349/2005, από οικονομική έκθεση, παραστατικά έγγραφα, επιδημιολογική έκθεση για κάθε εκμετάλλευση στην οποία θανατώθηκαν ή καταστράφηκαν ζώα και τα αποτελέσματα των σχετικών ελέγχων.

(7)

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής, η μέθοδος υπολογισμού των επιλέξιμων δαπανών και τα τελικά συμπεράσματα ανακοινώθηκαν στις Κάτω Χώρες στις 25 Απριλίου 2012 και στις 4 Ιουνίου 2012. Οι Κάτω Χώρες συμφώνησαν με ηλεκτρονική επιστολή της 11ης Ιουνίου 2012.

(8)

Κατά συνέπεια, μπορεί τώρα να καθοριστεί το συνολικό ποσό της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης για τις επιλέξιμες δαπάνες που συνδέονται με την εκρίζωση της γρίπης των πτηνών στις Κάτω Χώρες το 2011.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η χρηματοδοτική συμμετοχή της Ένωσης για την κάλυψη των δαπανών που συνδέονται με την εκρίζωση της γρίπης των πτηνών στις Κάτω Χώρες το 2011 καθορίζεται σε 429 425,74 ευρώ.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση, που συνιστά χρηματοδοτική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 75 του δημοσιονομικού κανονισμού, απευθύνεται στο Βασίλειο των Κάτω Χωρών.

Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 2012.

Για την Επιτροπή

Maroš ŠEFČOVIČ

Αντιπρόεδρος


(1)  ΕΕ L 155 της 18.6.2009, σ. 30.

(2)  ΕΕ L 55 της 1.3.2005, σ. 12.

(3)  ΕΕ L 59 της 1.3.2012, σ. 34.


Top