Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1333

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1333/2011 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2011 , για τον καθορισμό προτύπων εμπορίας για τις μπανάνες, για τις διατάξεις ελέγχου τήρησης των εν λόγω προτύπων εμπορίας και για τις απαιτήσεις κοινοποίησης στον τομέα της μπανάνας

OJ L 336, 20.12.2011, p. 23–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 057 P. 262 - 273

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1333/oj

20.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 336/23


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1333/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 19ης Δεκεμβρίου 2011

για τον καθορισμό προτύπων εμπορίας για τις μπανάνες, για τις διατάξεις ελέγχου τήρησης των εν λόγω προτύπων εμπορίας και για τις απαιτήσεις κοινοποίησης στον τομέα της μπανάνας

(κωδικοποιημένο κείμενο)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1), και ιδίως το άρθρο 121 στοιχείο α) και το άρθρο 194, σε συνδυασμό με το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2257/94 της Επιτροπής της 16ης Σεπτεμβρίου 1994, για τον καθορισμό ποιοτικών κανόνων για τις μπανάνες (2), ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2898/95 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 1995, για τη θέσπιση των διατάξεων σχετικά με τον έλεγχο της τήρησης των ποιοτικών κανόνων στον τομέα της μπανάνας (3) και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 239/2007 της Επιτροπής της 6ης Μαρτίου 2007, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 404/93 όσον αφορά τις απαιτήσεις κοινοποίησης στον τομέα της μπανάνας (4) έχουν τροποποιηθεί (5) ουσιωδώς. Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας και ορθολογισμού, η κωδικοποίηση των εν λόγω κανονισμών και η συγκέντρωσή τους σε ενιαία πράξη.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 προβλέπει τον καθορισμό προτύπων εμπορίας για τις μπανάνες. Στόχος των εν λόγω προτύπων είναι να εξασφαλιστεί ο εφοδιασμός της αγοράς με ομοειδή προϊόντα, ικανοποιητικής ποιότητας, ιδίως για τις μπανάνες που έχουν συγκομιστεί στην Ένωση, για τις οποίες οι προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας πρέπει να συνεχιστούν.

(3)

Λόγω του μεγάλου αριθμού των ποικιλιών που κυκλοφορούν στο εμπόριο στην Ένωση, καθώς και των μεθόδων εμπορίας, πρέπει να καθοριστούν τα ελάχιστα πρότυπα για μπανάνες σε χλωρά κατάσταση, με την επιφύλαξη του μεταγενέστερου καθορισμού προτύπων που θα εφαρμόζονται σε άλλο στάδιο της εμπορίας. Τα χαρακτηριστικά και ο τρόπος εμπορίας της γλυκομπανάνας εξαιρούν το εν λόγω προϊόν από το πεδίο εφαρμογής των προτύπων της Ένωσης.

(4)

Κρίνεται σκόπιμο, βάσει των καθορισμένων στόχων, να επιτραπεί στα κράτη μέλη που παράγουν μπανάνες να εφαρμόζουν εθνικά πρότυπα εντός της επικράτειάς τους για την παραγωγή τους, αλλά μόνο για τα στάδια μετά από εκείνο της μπανάνας σε χλωρά κατάσταση, υπό τον όρο ότι οι διατάξεις δεν είναι ασυμβίβαστες με τα πρότυπα της Ένωσης και, ότι δεν παρεμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία της μπανάνας στην Ένωση.

(5)

Πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι οι δυσμενείς συνθήκες παραγωγής στη Μαδέρα, στις Αζόρες, στο Algarve, στην Κρήτη, στη Λακωνία και στην Κύπρο, λόγω κλιματολογικών παραγόντων, έχουν ως αποτέλεσμα να μην αποκτούν οι μπανάνες το ελάχιστο καθορισμένο μήκος. Στις περιπτώσεις αυτές, η εν λόγω παραγωγή θα πρέπει να μπορεί να διατεθεί στην αγορά, αλλά πρέπει να ταξινομηθεί στην κατηγορία II.

(6)

Πρέπει να θεσπισθούν μέτρα διασφάλισης της ενιαίας εφαρμογής των σχετικών με τα πρότυπα εμπορίας κανόνων για τις μπανάνες, ιδίως όσον αφορά τον έλεγχο της τήρησης των εν λόγω προτύπων.

(7)

Λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά ενός ιδιαίτερα φθαρτού προϊόντος, καθώς και τους τρόπους διάθεσης στο εμπόριο και τις μεθόδους ελέγχου που ισχύουν στο εμπόριο, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι ο έλεγχος της τήρησης των προτύπων διεξάγεται κατ' αρχάς στο στάδιο κατά το οποίο εφαρμόζονται τα πρότυπα.

(8)

Ένα προϊόν το οποίο κρίθηκε ικανοποιητικό κατά τον έλεγχο στο στάδιο αυτό, θεωρείται ότι είναι σύμφωνο με τα πρότυπα. Η εκτίμηση αυτή πραγματοποιείται με την επιφύλαξη των αιφνίδιων επαληθεύσεων που πραγματοποιούνται σε μεταγενέστερο στάδιο της εμπορίας έως το σταθμό ωριμάνσεως.

(9)

Ο έλεγχος τήρησης των προτύπων θα πρέπει να διεξάγεται μη συστηματικά, με δειγματοληψία, μέσω εκτίμησης ενός συνολικού δείγματος που επιλέγεται στην τύχη, από την παρτίδα η οποία επιλέχθηκε για τον έλεγχο από τον αρμόδιο οργανισμό και που κρίθηκε αντιπροσωπευτικό της παρτίδας. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να εφαρμοσθούν οι κατάλληλες διατάξεις του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής της 7ης Ιουνίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών (6).

(10)

Το εμπόριο της μπανάνας χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα έντονο ανταγωνισμό. Οι ίδιοι οι επιχειρηματίες στον τομέα αυτό εφαρμόζουν αυστηρές μεθόδους ελέγχου. Κατά συνέπεια, δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε έλεγχο, στο προβλεπόμενο στάδιο, οι επιχειρηματίες οι οποίοι παρέχουν τις δέουσες εγγυήσεις από άποψη προσωπικού, εξοπλισμού, μεταφοράς και διαφύλαξης και οι οποίοι δύνανται να εγγυηθούν ότι οι μπανάνες που διαθέτουν στην αγορά στο εσωτερικό της Ένωσης είναι σύμφωνες με τα πρότυπα της Ένωσης. H απαλλαγή αυτή θα πρέπει να παραχωρηθεί από το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου πρόκειται να διεξαχθεί κατ' αρχάς ο έλεγχος. Θα πρέπει, ωστόσο, να παύει να ισχύει σε περίπτωση μη τήρησης των προτύπων και των όρων που τίθενται για την εφαρμογή της εν λόγω απαλλαγής.

(11)

Η διεξαγωγή των ελέγχων προϋποθέτει την κοινοποίηση στοιχείων στους αρμόδιους οργανισμούς από τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες.

(12)

Η βεβαίωση της τήρησης των προτύπων, που εκδίδεται μετά τον έλεγχο, δεν πρέπει να συνιστά συνοδευτικό έγγραφο για τις μπανάνες έως το τελευταίο στάδιο εμπορίας, αλλά αποδεικτικό έγγραφο της τήρησης των προτύπων της Ένωσης όσον αφορά τις μπανάνες έως το στάδιο του σταθμού ωριμάνσεως, σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής του προτύπου, το οποίο υποβάλλεται κατόπιν αιτήσεως των αρμοδίων αρχών. Θα πρέπει, εξάλλου, να υπενθυμιστεί ότι οι μπανάνες που δεν είναι σύμφωνες με τα πρότυπα που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό δεν δύνανται να διατίθενται νωπές στην κατανάλωση, στην Ένωση.

(13)

Για την παρακολούθηση της λειτουργίας της αγοράς στον τομέα της μπανάνας, είναι αναγκαίο η Επιτροπή να λαμβάνει στοιχεία για την παραγωγή και εμπορία των μπανανών που παράγονται στην Ένωση. Πρέπει να θεσπιστούν κανόνες που να διέπουν την κοινοποίηση αυτών των στοιχείων από τα κράτη μέλη.

(14)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της διαχειριστικής επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Άρθρο 1

Στο παράρτημα I καθορίζονται τα πρότυπα εμπορίας που ισχύουν για τις μπανάνες, οι οποίες υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0803 00, εξαιρουμένων των μπανανών plantains, των γλυκομπανανών και αυτών που προορίζονται για μεταποίηση.

Τα πρότυπα εμπορίας εφαρμόζονται στο στάδιο της ελεύθερης κυκλοφορίας για τις μπανάνες που προέρχονται από τρίτες χώρες, στο στάδιο της εκφόρτωσης στο πρώτο λιμάνι της Ένωσης για τις μπανάνες που προέρχονται από την Ένωση ή στο στάδιο της εξόδου από το χώρο συσκευασίας για τις μπανάνες που διατίθενται στον καταναλωτή σε νωπή κατάσταση στις περιφέρειες παραγωγής.

Άρθρο 2

Τα πρότυπα εμπορίας που αναφέρονται στο άρθρο 1 δεν επηρεάζουν την εφαρμογή των εθνικών διατάξεων που έχουν θεσπιστεί για τα μεταγενέστερα στάδια εμπορίας και

α)

δεν παρεμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων προέλευσης τρίτων χωρών ή άλλων περιφερειών της Ένωσης που είναι σύμφωνα με τα πρότυπα εμπορίας του άρθρου 1, και

β)

δεν αντίκεινται στα πρότυπα εμπορίας που αναφέρονται στο άρθρο 1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Άρθρο 3

Τα κράτη μέλη διεξάγουν τους ελέγχους για την τήρηση των προτύπων εμπορίας που αναφέρονται στο άρθρο 1 για τις μπανάνες που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0803 00, εξαιρουμένων των μπανανών plantains, των γλυκομπανανών και αυτών που προορίζονται για μεταποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.

Άρθρο 4

Στις μπανάνες που παράγονται στην Ένωση διεξάγεται έλεγχος της συμμόρφωσής τους με τα πρότυπα εμπορίας που αναφέρονται στο άρθρο 1, πριν από τη φόρτωση στα μέσα μεταφοράς με σκοπό να διατεθούν νωπές στο εμπόριο. Ο έλεγχος αυτός δύναται να πραγματοποιείται στο χώρο συσκευασίας.

Οι μπανάνες που διατίθενται στο εμπόριο εκτός της περιφέρειας παραγωγής τους αποτελούν αντικείμενο αιφνίδιων ελέγχων κατά την πρώτη εκφόρτωση στην υπόλοιπη Ένωση.

Οι έλεγχοι που αναφέρονται στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο διεξάγονται σύμφωνα με το άρθρο 9.

Άρθρο 5

Οι μπανάνες που εισάγονται από τρίτες χώρες υπόκεινται, πριν από τη διάθεσή τους σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση, σε έλεγχο της τήρησης των προτύπων εμπορίας που αναφέρονται στο άρθρο 1 στο κράτος μέλος της πρώτης εκφόρτωσης στην Ένωση, με την επιφύλαξη του άρθρου 9.

Άρθρο 6

1.   Ο έλεγχος τήρησης των προτύπων διεξάγεται σύμφωνα με το άρθρο 17 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011.

2.   Για τα προϊόντα τα οποία δεν μπορούν να υποβληθούν σε έλεγχο τήρησης των προτύπων κατά την πρώτη εκφόρτωση στην Ένωση, για τεχνικούς λόγους, ο έλεγχος διεξάγεται μεταγενέστερα, το αργότερο κατά την άφιξη στο σταθμό ωριμάνσεως, και, εν πάση περιπτώσει, όσον αφορά τα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες πριν από τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία.

3.   Κατά το πέρας του ελέγχου τήρησης των προτύπων εκδίδεται πιστοποιητικό ελέγχου βάσει του υποδείγματος του παραρτήματος II, για τα προϊόντα για τα οποία έχει διαπιστωθεί ότι τηρούν τα πρότυπα.

Το πιστοποιητικό ελέγχου, που εκδίδεται για τις μπανάνες προέλευσης τρίτων χωρών υποβάλλεται στις τελωνειακές αρχές για τη διάθεση σε ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων αυτών στην Ένωση.

4.   Σε περίπτωση μη τήρησης των προτύπων εφαρμόζονται οι διατάξεις του σημείου 2.7 του παραρτήματος V του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011.

5.   Στην περίπτωση που ο αρμόδιος οργανισμός δεν έχει πραγματοποιήσει τον έλεγχο ορισμένων προϊόντων, επιθέτει τη σφραγίδα του στην κοινοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 7 ή σε περίπτωση που δεν συμβεί αυτό, εφόσον πρόκειται για εισαγόμενα προϊόντα, ενημερώνει τις τελωνειακές αρχές με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

6.   Ο επιχειρηματίας παρέχει όλα τα απαιτούμενα μέσα για την πραγματοποίηση των ελέγχων από τον αρμόδιο οργανισμό δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου.

Άρθρο 7

Οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες ή οι εκπρόσωποί του που δεν τυγχάνουν της απαλλαγής που προβλέπεται στο άρθρο 9, κοινοποιούν εγκαίρως στον αρμόδιο οργανισμό όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον προσδιορισμό των παρτίδων καθώς και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τόπο και τις ημερομηνίες συσκευασίας και αποστολής για τις μπανάνες που παρήχθησαν στην Ένωση, τον προβλεπόμενο τόπο και ημερομηνία εκφόρτωσης για τα εμπορεύματα που προέρχονται από τρίτες χώρες ή από περιφέρειες παραγωγής της Ένωσης, καθώς και σχετικά με τις παραδόσεις στους σταθμούς ωρίμανσης για τις μπανάνες στις οποίες δεν μπορεί να διεξαχθεί έλεγχος κατά την πρώτη εκφόρτωση στην Ένωση.

Άρθρο 8

1.   Οι έλεγχοι τήρησης των προτύπων διεξάγονται από τις υπηρεσίες ή από τους οργανισμούς που ορίζονται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Οι υπηρεσίες ή οργανισμοί αυτοί πρέπει να παρέχουν τις κατάλληλες εγγυήσεις για τη διεξαγωγή των ελέγχων, ιδίως από άποψη εξοπλισμού, κατάρτισης και εμπειρίας.

2.   Οι αρμόδιες εθνικές αρχές μπορούν να αναθέσουν τη διεξαγωγή των ελέγχων σε ιδιωτικούς οργανισμούς, εγκεκριμένους προς το σκοπό αυτό, οι οποίοι πληρούν τους ακόλουθους όρους:

α)

διαθέτουν ελεγκτές που έχουν κατάρτιση αναγνωρισμένη από τις αρμόδιες εθνικές αρχές·

β)

διαθέτουν τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις που είναι απαραίτητες για τις επαληθεύσεις και αναλύσεις που απαιτεί ο έλεγχος· και

γ)

διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για τη διαβίβαση των πληροφοριών.

3.   Η αρμόδια εθνική αρχή ελέγχει περιοδικά τη διεξαγωγή και την αποτελεσματικότητα των ελέγχων τήρησης των προτύπων. Αφαιρεί την έγκριση εφόσον διαπιστώσει ανωμαλίες ή παρατυπίες που θέτουν υπό αμφισβήτηση την ορθή λειτουργία των εν λόγω ελέγχων ή εφόσον δεν πληρούνται οι απαιτούμενοι όροι.

Άρθρο 9

1.   Οι επιχειρηματίες οι οποίοι διαθέτουν στο εμπόριο μπανάνες που έχουν παραχθεί στην Ένωση ή μπανάνες εισαγόμενες από τρίτες χώρες, δεν υπόκεινται στους ελέγχους της τήρησης των προτύπων εμπορίας στα στάδια που προβλέπονται στα άρθρα 4 και 5 εφόσον:

α)

διαθέτουν έμπειρο προσωπικό από άποψη γνώσης των προτύπων εμπορίας, εξοπλισμό διαφύλαξης και ελέγχου·

β)

τηρούν μητρώα των δραστηριοτήτων τους· και

γ)

παρέχουν τις εγγυήσεις που διασφαλίζουν ότι η ποιότητα των μπανανών τις οποίες διαθέτουν στο εμπόριο είναι σύμφωνη με τα πρότυπα εμπορίας που αναφέρονται στο άρθρο 1.

Οι επιχειρηματίες που έχουν απαλλαχθεί από τον έλεγχο λαμβάνουν πιστοποιητικό απαλλαγής που καταρτίζεται βάσει του συνημμένου υποδείγματος του παραρτήματος III.

2.   Η απαλλαγή από τον έλεγχο χορηγείται, μετά από αίτηση του επιχειρηματία, από τους οργανισμούς ή τις υπηρεσίες ελέγχου που καθορίζονται από τις εθνικές αρμόδιες αρχές, ανάλογα με την περίπτωση, του κράτους μέλους παραγωγής για τις μπανάνες που διατίθενται στο εμπόριο στην περιφέρεια παραγωγής της Ένωσης ή του κράτους μέλους εκφόρτωσης για τις μπανάνες της Ένωσης που διατίθενται στο εμπόριο στην υπόλοιπη Ένωση και για τις μπανάνες που εισάγονται από τρίτες χώρες. Η απαλλαγή από τον έλεγχο χορηγείται για τρία χρόνια, κατ' ανώτατο όριο, και μπορεί να ανανεωθεί. Η απαλλαγή ισχύει για το σύνολο της αγοράς της Ένωσης για τα προϊόντα που εκφορτώνονται στο κράτος μέλος που την έχει χορηγήσει.

Οι εν λόγω υπηρεσίες ή οργανισμοί προβαίνουν στην ανάκληση της απαλλαγής εφόσον διαπιστώσουν ανωμαλίες ή παρατυπίες που θέτουν υπό αμφισβήτηση τη συμμόρφωση των μπανανών με τα πρότυπα εμπορίας που αναφέρονται στο άρθρο 1, ή διαπιστώσουν ότι δεν πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στην παράγραφο 1. Η ανάκληση έχει προσωρινό ή οριστικό χαρακτήρα ανάλογα με τη σοβαρότητα των διαπιστωθεισών παραλείψεων.

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν ένα μητρώο των επιχειρηματιών που έχουν απαλλαχθεί από τον έλεγχο, παρέχουν έναν αριθμό μητρώου στους εν λόγω επιχειρηματίες και λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την κοινοποίηση των πληροφοριών αυτών.

3.   Οι αρμόδιες υπηρεσίες ή οργανισμοί των κρατών μελών επαληθεύουν περιοδικά την ποιότητα των μπανανών που διατίθενται στο εμπόριο από τους επιχειρηματίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, καθώς και την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην εν λόγω παράγραφο. Οι επιχειρηματίες που έχουν απαλλαγεί από τον έλεγχο παρέχουν όλα τα απαιτούμενα μέσα για την ορθή διεξαγωγή των επαληθεύσεων αυτών.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες ή οργανισμοί των κρατών μελών ανακοινώνουν στην Επιτροπή τον κατάλογο των επιχειρηματιών που δικαιούνται της απαλλαγής που προβλέπεται στο παρόν άρθρο καθώς και τις περιπτώσεις ανακλήσεως της απαλλαγής.

Άρθρο 10

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται με την επιφύλαξη μικρής εκτάσεως αιφνιδίων ελέγχων που πραγματοποιούνται σε μεταγενέστερο στάδιο έως το σταθμό ωριμάνσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Άρθρο 11

1.   Για κάθε περίοδο υποβολής εκθέσεων, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα ακόλουθα:

α)

την ποσότητα των μπανανών που παρήχθησαν στην Ένωση, οι οποίες διατίθενται στο εμπόριο:

i)

εντός της περιοχής παραγωγής τους,

ii)

εκτός της περιοχής παραγωγής τους·

β)

τις μέσες τιμές πώλησης, στις τοπικές αγορές, άωρων μπανανών που παρήχθησαν στην Ένωση, οι οποίες διατίθενται στο εμπόριο εντός της περιοχής παραγωγής τους·

γ)

τις μέσες τιμές πώλησης άωρων μπανανών στο στάδιο παράδοσης στον πρώτο λιμένα εκφόρτωσης (εμπόρευμα επί του πλοίου), προκειμένου για μπανάνες που παρήχθησαν στην Ένωση και διατίθενται στο εμπόριο στην Ένωση εκτός της περιοχής παραγωγής τους·

δ)

τις προβλέψεις για τα δεδομένα που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) για τις δύο επόμενες περιόδους υποβολής εκθέσεων.

2.   Οι περιοχές παραγωγής είναι:

α)

οι Κανάριοι Νήσοι,

β)

η Γουαδελούπη,

γ)

η Μαρτινίκα,

δ)

η Μαδέρα, οι Αζόρες και το Αλγκάρβε,

ε)

η Κρήτη και η Λακωνία,

στ)

η Κύπρος.

3.   Οι περίοδοι υποβολής εκθέσεων για ένα ημερολογιακό έτος είναι:

α)

από τον Ιανουάριο έως και τον Απρίλιο·

β)

από τον Μάιο έως και τον Αύγουστο·

γ)

από τον Σεπτέμβριο έως και τον Δεκέμβριο.

Οι κοινοποιήσεις για κάθε περίοδο υποβολής εκθέσεων πραγματοποιούνται το αργότερο την δεκάτη πέμπτη ημέρα του δεύτερου μήνα που έπεται της περιόδου υποβολής εκθέσεων.

4.   Οι κοινοποιήσεις που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 792/2009 της Επιτροπής (7).

Άρθρο 12

Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 2257/94, (ΕΚ) αριθ. 2898/95 και (ΕΚ) αριθ. 239/2007 καταργούνται.

Οι αναφορές στους καταργούμενους κανονισμούς νοούνται ως αναφορές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος VI.

Άρθρο 13

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 2011.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 245 της 20.9.1994, σ. 6.

(3)  ΕΕ L 304 της 16.12.1995, σ. 17.

(4)  ΕΕ L 67 της 7.3.2007, σ. 3.

(5)  Βλ. παράρτημα V.

(6)  ΕΕ L 157 της 15.6.2011, σ. 1.

(7)  ΕΕ L 228 της 1.9.2009, σ. 3.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Πρότυπα Εμπορίας για τις Μπανάνες

I.   ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ο παρών κανόνας αφορά τις μπανάνες των ποικιλιών Musa (AAA) spp., (καλλιεργήσιμες ποικιλίες), υποομάδες Cavendish και Gros Michel, καθώς και τα υβρίδια, που αναφέρονται στο παράρτημα IV, οι οποίες προορίζονται για κατανάλωση σε νωπή κατάσταση, αφού υποστούν προετοιμασία και συσκευασία. Εξαιρούνται οι μπανάνες plantain, οι μπανάνες που προορίζονται για βιομηχανική μεταποίηση, καθώς και οι γλυκομπανάνες.

II.   ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Ο παρών κανόνας αποσκοπεί στον καθορισμό των ποιοτικών χαρακτηριστικών που πρέπει να πληρούν οι μπανάνες σε χλωρά κατάσταση που έχουν υποστεί προετοιμασία και συσκευασία.

Α.   Ελάχιστα ποιοτικά χαρακτηριστικά

Οι μπανάνες όλων των κατηγοριών, λαμβανομένων υπόψη των προβλεπομένων για κάθε κατηγορία ειδικών διατάξεων και των επιτρεπομένων ανοχών, πρέπει να έχουν ως εξής:

να είναι σε χλωρά κατάσταση,

να είναι ολόκληρες,

να είναι σφριγηλές,

να είναι υγιείς· αποκλείονται τα προϊόντα που έχουν προσβληθεί από σήψη ή αλλοιώσεις που ενδεχομένως τα καθιστούν ακατάλληλα για κατανάλωση,

να είναι καθαρές, πρακτικά απαλλαγμένες από ορατές ξένες ύλες,

να είναι πρακτικά απαλλαγμένες από παράσιτα,

να είναι πρακτικά μη προσβεβλημένες από παράσιτα,

να έχουν ποδίσκο άθικτο, άκαμπτο, μή προσβεβλημένο από μήκυτες και μη αφυδατωμένο,

να τους έχει αφαιρεθεί ο ύπερος,

να ομαλή διάπλαση και καμπυλότητα των καρπών,

να είναι πρακτικά απαλλαγμένες από μώλωπες,

να μην έχουν υποστεί βλάβη λόγω χαμηλών θερμοκρασιών,

να διατηρούνται σε ομαλές συνθήκες εξωτερικής υγρασίας,

να είναι απαλλαγμένες από κάθε οσμή ή/και ξένη γεύση.

Εξάλλου, το τσαμπί και οι δέσμες (αποκοπέντα τμήματα του τσαμπιού) πρέπει να περιλαμβάνουν:

επαρκές τμήμα του προσκαφαλιδίου φυσιολογικού χρώματος, υγιές, μη προσβεβλημένο από μήκυτες,

καθαρή τομή του προσκεφαλιδίου, όχι πλαγία, χωρίς ίχνη εκρίζωσης και αποκομμένο τμήμα του μίσχου.

Τα στάδια ανάπτυξης και ωρίμασης των μπανανών πρέπει να επιτρέπουν:

την αντοχή τους κατά τη μεταφορά και τη φορτοεκφόρτωση,

και

την άφιξή τους στον τόπο προορισμού σε ικανοποιητική κατάσταση, προκειμένου να επιτευχθεί κατάλληλος βαθμός ωρίμασης μετά τη φυσική τους ωρίμαση.

Β.   Κατάταξη

Οι μπανάνες κατατάσσονται στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες:

i)   Κατηγορία «Extra»

Οι μπανάνες της εν λόγω κατηγορίας πρέπει να είναι ανωτέρας ποιότητας και αντιπροσωπευτικές της ποικιλίας ή/και του εμπορικού τύπου.

Οι καρποί πρέπει να μην εμφανίζουν ατέλειες εξαιρουμένων ορισμένων πολύ ελαφρών επιφανειακών ελαττωμάτων, που δεν υπερβαίνουν συνολικά έκταση 1 cm2 της επιφανείας του καρπού, υπό την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω ατέλειες δεν επηρεάζουν τη γενική εμφάνιση κάθε τσαμπιού ή δέσμης του προϊόντος του, τη διατήρησή του ή την εμφάνισή του στη συσκευασία.

ii)   Κατηγορία I

Οι μπανάνες της εν λόγω κατηγορίας πρέπει να είναι ανωτέρας ποιότητας και αντιπροσωπευτικές της ποικιλίας ή/και του εμπορικού τύπου.

Ωστόσο, οι καρποί δύνανται να εμφανίζουν τις ακόλουθες ελαφρές ατέλειες, υπό την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω δεν προσβάλλουν τη γενική εικόνα κάθε τσαμπιού ή δέσμης του προϊόντος, την ποιότητά του, τη διατήρησή του ή την εμφάνισή του στη συσκευασία:

ελαφρά ελαττώματα σχήματος,

ελαφρές επιδερμικές ατέλειες λόγω τριβής κι άλλες ελαφρές επιφανειακές ατέλειες οι οποίες δεν υπερβαίνουν συνολικά έκταση 2 cm2 της επιφάνειας του καρπού.

Το σαρκώδες μέρος του καρπού δεν δύναται, επ' ουδενί, να παρουσιάζει ελαφρές ατέλειες.

iii)   Κατηγορία II

Η εν λόγω κατηγορία περιλαμβάνει τις μπανάνες οι οποίες δεν δύνανται να συμπεριληφθούν στις ανωτέρω κατηγορίες, αλλά ανταποκρίνονται στα ανωτέρω καθορισμένα ελάχιστα χαρακτηριστικά.

Γίνονται αποδεκτές οι ακόλουθες ατέλειες υπό την προϋπόθεση ότι οι μπανάνες διατηρούν τα κυριότερα τους χαρακτηριστικά όσον αφορά την ποιότητα, διατήρηση και εμφάνιση:

ατέλειες σχήματος,

επιδερμικές ατέλειες λόγω απόξεσης, τριβής ή άλλων αιτιών, οι οποίες δεν υπερβαίνουν συνολικά έκταση 4 cm2 της επιφανείας των καρπών.

Το σαρκώδες μέρος του καρπού δεν δύναται, επ' ουδενί, να παρουσιάζει ατέλειες.

III.   ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ

Το μέγεθος προσδιορίζεται από:

το μήκος του καρπού, εκφραζόμενο σε εκατοστά και υπολογιζόμενο βάσει του μήκους της κυρτής έδρας από το σημείο πρόσφυσης του ποδίσκου στο προσκεφαλίδιο έως το άκρο του καρπού,

το βαθμό, δηλαδή ο υπολογισμός σε χιλιοστά του πάχους μιας εγκαρσίας τομής του καρπού μεταξύ των πλευρικών εδρών και το μέσου του, καθέτως προς το διαμήκη άξονα.

Ο καρπός αναφοράς που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του μήκους και του βαθμού ορίζεται ως εξής:

ο μεσαίος καρπός της εξωτερικής σειράς του τσαμπιού,

ο καρπός παραπλεύρως της τομής με την οποία αποσπάσθηκε το τσαμπί στην εξωτερική σειρά της δέσμης.

Το ελάχιστο μήκος κι ο ελάχιστος βαθμός ορίζονται, αντιστοίχως, σε 14 cm και 27 mm.

Κατά παρέκκλιση από το τρίτο εδάφιο, οι μπανάνες που παράγονται στη Μαδέρα, στις Αζόρες, στο Algarve, στην Κρήτη, στη Λακωνία και στην Κύπρο, μήκους μικρότερου των 14 cm, μπορούν να διατεθούν στην αγορά της Ένωσης, αλλά ταξινομούνται στην κατηγορία ΙΙ.

IV.   ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΧΩΝ

Ορισμένες ανοχές επιτρέπονται ως προς την ποιότητα και το μέγεθος σε κάθε δέμα και για τα προϊόντα, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ενδεικνυόμενης κατηγορίας.

Α.   Ανοχές ως προς την ποιότητα

i)   Κατηγορία «Extra»

Δύναται να αποκλίνει ποσοστό 5 % κατ' αριθμό ή κατά βάρος καρπών, οι οποίοι δεν είναι σύμφωνοι με τα χαρακτηριστικά της παρούσας κατηγορίας, αλλά ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά της κατηγορίας I ή, οι οποίοι, κατ' εξαίρεση, εμπίπτουν στις ανοχές της εν λόγω κατηγορίας.

ii)   Κατηγορία I

Δύναται να αποκλίνει ποσοστό 10 % κατ' αριθμό ή κατά βάρος καρπών, οι οποίοι δεν είναι σύμφωνοι με τα χαρακτηριστικά της παρούσας κατηγορίας, αλλά ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά της κατηγορίας II ή, οι οποίοι, κατ' εξαίρεση, εμπίπτουν στις ανοχές της εν λόγω κατηγορίας.

iii)   Κατηγορία II

Δύναται να αποκλίνει ποσοστό 10 % κατ' αριθμό ή κατά βάρος καρπών, οι οποίοι δεν είναι σύμφωνοι με τα χαρακτηριστικά της παρούσας κατηγορίας ούτε με τα ελάχιστα χαρακτηριστικά, εξαιρουμένων των καρπών που έχουν είτε προσβληθεί από σήψη είτε υποστεί κάθε άλλη αλλοίωση, η οποία τους καθιστά ακατάλληλους για κατανάλωση.

Β.   Ανοχές ως προς το μέγεθος

Για όλες τις κατηγορίες, δύναται να αποκλίνει ποσοστό 10 % κατ' αριθμό καρπών, που δεν είναι σύμφωνοι με τα χαρακτηριστικά της ταξινόμησης κατά μέγεθος που αναφέρονται στο δέρμα, με όριο 1 cm για ελάχιστο μήκος 14 cm.

V.   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Α.   Ομοιογένεια

Το περιεχόμενο κάθε δέματος πρέπει να είναι ομοιογενές και να περιλαμβάνει μόνο μπανάνες ιδίας προελεύσεως, ποικιλίας ή/και εμπορικού τύπου και ποιότητας.

Το εμφανές τμήμα του περιεχομένου του δέματος πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό του συνόλου.

Β.   Συσκευασία

Οι μπανάνες πρέπει να συσκευάζονται κατά τρόπον, ώστε να εξασφαλίζεται η κατάλληλη προστασία του προϊόντος.

Τα χρησιμοποιούμενα στο εσωτερικό του δέρματος υλικά πρέπει να είναι καινούρια, καθαρά και να μην προέρχονται από ύλη η οποία δύναται να προκαλέσει εξωτερικές ή εσωτερικές αλλοιώσεις στα προϊόντα. Επιτρέπεται η χρήση υλικών, κυρίως χαρτιού και ετικετών, που φέρουν εμπορικές ενδείξεις υπό την προϋπόθεση ότι η εκτύπωση ή η επίθεσή τους πραγματοποιείται με μη τοξική μελάνη ή κόλλα.

Τα δέματα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από κάθε ξένο σώμα.

Γ.   Εμφάνιση

Οι μπανάνες ταξινομούνται σε τσαμπιά και σε δέσμες (αποκοπέντα τμήματα του τσαμπιού) τουλάχιστον τεσσάρων καρπών. Οι μπανάνες μπορούν επίσης να ταξινομούνται ως μεμονωμένοι καρποί.

Επιτρέπεται, για κάθε δέμα, σε κάθε δέσμη στις οποίες να λείπουν το πολύ δύο καρποί, υπό την προϋπόθεση ότι ο μίσχος δεν έχει ξεριζωθεί αλλά έχει αποκοπεί προσεκτικά χωρίς να βλάπτονται οι παρακείμενοι καρποί.

Επιτρέπεται η χρήση ανά σειρά κατ' ανώτατο όριο δέσμης τριών καρπών που εμφανίζουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τους υπόλοιπους καρπούς του δέματος.

Είναι δυνατό να διατεθούν στην αγορά μπανάνες σε ολόκληρα στελέχη, στις περιφέρειες παραγωγής.

VI.   ΣΗΜΑΝΣΗ

Κάθε δέμα πρέπει να φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις τυπωμένες με χαρακτήρες συγκεντρωμένους σε μία πλευρά, ευανάγνωστους, ανεξίτηλους κι ορατούς εκ των έξω:

Α.   Στοιχεία αναγνώρισης

Συσκευαστής ή/και αποστολέας

Όνομα και διεύθυνση ή συμβατικό σήμα που εκδίδονται η εγκρίνονται από επίσημο φορέα.

Β.   Φύση του προϊόντος

την ένδειξη «μπανάνες» εάν το περιεχόμενο δεν είναι ορατό εκ των έξω,

ονομασία της ποικιλίας του εμπορικού τύπου.

Γ.   Καταγωγή του προϊόντος

Χώρα καταγωγής και για τα προϊόντα της Ένωσης:

περιοχή παραγωγής,

εθνική, περιφερειακή ή τοπική ονομασία (προαιρετική).

Δ.   Εμπορικά χαρακτηριστικά

κατηγορία,

καθαρό βάρος,

μέγεθος εκφραζόμενο βάσει του ελαχίστου μήκους και, ενδεχομένως, βάσει του μεγίστου μήκους.

Ε.   Επίσημο σήμα ελέγχου (προαιρετικό).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Πιστοποιητικό απαλλαγής από τον έλεγχο της τήρησης των κανόνων εμπορίας στον τομέα της μπανάνας

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Κατάλογος των κυριοτέρων ομάδων, υποομάδων και καλλιεργουμένων ποικιλιών μπανάνας ως επιδορπίου, οι οποίες διατίθενται στην Ένωση

Ομάδες

Υποομάδες

Κυριότερες καλλιεργούμενες ποικιλίες

(μη εξαντλητικός κατάλογος)

AA

Γλυκομπανάνα

Γλυκομπανάνα, Pisang Mas, Amas Datil, Bocadillo

AB

Ney Poovan

Ney Poovan, Safet Velchi

AAA

Cavendish

Νάνος (Dwarf Cavendish)

Γίγας (Giant Cavendish)

Lacatan

Poyo (Robusta)

Williams

Americani

Valery

Arvis

Gros Michel

Gros Michel

Highgate

Υβρίδια

Flhorban 920

Κόκκινη μπανάνα

Κόκκινη μπανάνα

Πρασινοκόκκινη μπανάνα

Ibota

 

AAB

Μηλομπανάνα

Μηλομπανάνα, Silk

Pome (Prata)

Pacovan

Prata Ana

Mysore

Mysore, Pisang Ceylan, Gorolo


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Καταργούμενοι κανονισμοί με κατάλογο των διαδοχικών τροποποιήσεών τους

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2257/94 της Επιτροπής

(ΕΕ L 245 της 20.9.1994, σ. 6)

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1135/96 της Επιτροπής

(ΕΕ L 150 της 25.6.1996, σ. 38)

Μόνο το άρθρο 1 και μόνο όσον αφορά τη γερμανική έκδοση

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 386/97 της Επιτροπής

(ΕΕ L 60 της 1.3.1997, σ. 53)

Μόνο το άρθρο 1 και μόνο όσον αφορά την αγγλική και την σουηδική έκδοση

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 228/2006 της Επιτροπής

(ΕΕ L 39 της 10.2.2006, σ. 7)

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2898/95 της Επιτροπής

(ΕΕ L 304 της 16.12.1995, σ. 17)

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 465/96 της Επιτροπής

(ΕΕ L 65 της 15.3.1996, σ. 5)

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1135/96 της Επιτροπής

(ΕΕ L 150 της 25.6.1996, σ. 38)

Μόνο το άρθρο 2 και μόνο όσον αφορά την αγγλική έκδοση

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 386/97 της Επιτροπής

(ΕΕ L 60 της 1.3.1997, σ. 53)

Μόνο το άρθρο 2 και μόνο όσον αφορά την ισπανική έκδοση

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 239/2007 της Επιτροπής

(ΕΕ L 67 της 7.3.2007, σ. 3)

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 557/2010 της Επιτροπής

(ΕΕ L 159 της 25.6.2010, σ. 13)

Μόνο το άρθρο 6


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Πίνακας αντιστοιχιας

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2257/94

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2898/95

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 239/2007

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2, εισαγωγικό μέρος

Άρθρο 2, εισαγωγικό μέρος

Άρθρο 2, πρώτη περίπτωση

Άρθρο 2 στοιχείο α)

Άρθρο 2, δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 2 στοιχείο β)

Άρθρο 3

Άρθρο 13

Παράρτημα Ι

Παράρτημα Ι

Παράρτημα ΙΙ

Παράρτημα ΙV

Άρθρο 1

Άρθρο 3

Άρθρο 2

Άρθρο 4

Άρθρο 3

Άρθρο 5

Άρθρο 4

Άρθρο 6

Άρθρο 5

Άρθρο 7

Άρθρο 6

Άρθρο 8

Άρθρο 7

Άρθρο 9

Άρθρο 8

Άρθρο 10

Άρθρο 9

Παράρτημα Ι

Παράρτημα ΙΙ

Παράρτημα ΙΙ

Παράρτημα ΙΙΙ

Άρθρο 1

Άρθρο 11

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 12

Παράρτημα V

Παράρτημα VI


Top