EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0931

Εκτελεστικός κανονισμός (EE) αριθ. 931/2011 της Επιτροπής, της 19ης Σεπτεμβρίου 2011 , σχετικά με τις απαιτήσεις ανιχνευσιμότητας που ορίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τρόφιμα ζωικής προέλευσης Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

ΕΕ L 242 της 20.9.2011, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Το έγγραφο αυτό έχει δημοσιευτεί σε ειδική έκδοση (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/931/oj

20.9.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 242/2


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (EE) αριθ. 931/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 19ης Σεπτεμβρίου 2011

σχετικά με τις απαιτήσεις ανιχνευσιμότητας που ορίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τρόφιμα ζωικής προέλευσης

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 18 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 θεσπίζει τις γενικές αρχές της ανιχνευσιμότητας των τροφίμων. Προβλέπει ακόμα ότι η ανιχνευσιμότητα των τροφίμων πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλα τα στάδια της παραγωγής, μεταποίησης και διανομής. Αναφέρει επίσης ότι οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν κάθε πρόσωπο από το οποίο έχουν προμηθευτεί ένα τρόφιμο. Οι υπεύθυνοι αυτοί πρέπει επίσης να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν επιχειρήσεις στις οποίες προμήθευσαν τα προϊόντα τους. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να τίθενται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών κατόπιν σχετικού αιτήματος.

(2)

Η ανιχνευσιμότητα είναι αναγκαία για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των τροφίμων και η αξιοπιστία των πληροφοριών που παρέχονται στους καταναλωτές. Ειδικότερα, είναι αναγκαίο να εφαρμοστεί ανιχνευσιμότητα στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης για να διευκολυνθεί η απομάκρυνση μη ασφαλών τροφίμων από την αγορά και να προστατευτούν έτσι οι καταναλωτές.

(3)

Για να επιτευχθεί η ανιχνευσιμότητα των τροφίμων όπως ορίζεται στο άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, απαιτούνται τα ονόματα και οι διευθύνσεις τόσο των υπευθύνων επιχειρήσεων τροφίμων που προμηθεύουν τα τρόφιμα όσο και των υπευθύνων επιχειρήσεων τροφίμων στους οποίους παρέχονται τα τρόφιμα. Η απαίτηση βασίζεται στην προσέγγιση «ένα βήμα πίσω»-«ένα βήμα μπροστά», που συνεπάγεται ότι οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων εφαρμόζουν ένα σύστημα που τους δίνει τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν τον/τους άμεσο(-ους) προμηθευτή(-ές) τους και τον/τους άμεσο(-ους) πελάτη(-ες) τους, εκτός αν πρόκειται για τελικούς καταναλωτές.

(4)

Οι κρίσεις στον τομέα των τροφίμων κατά το παρελθόν αποκάλυψαν ότι τα έγγραφα τεκμηρίωσης δεν ήταν πάντα επαρκή για να επιτρέψουν την πλήρη ανιχνευσιμότητα ύποπτων τροφίμων. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων (2), του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (3), και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (4), η εμπειρία έδειξε ότι οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων γενικά δεν κατέχουν τις πληροφορίες που απαιτούνται για να εξασφαλιστεί ότι τα συστήματά τους που αναγνωρίζουν τη διακίνηση ή την αποθήκευση τροφίμων είναι επαρκή, ιδίως στον τομέα των τροφίμων ζωικής προέλευσης. Αυτό είχε ως συνέπεια να καταγραφούν στον τομέα αυτό αδικαιολόγητα υψηλές οικονομικές απώλειες λόγω της έλλειψης ταχείας και πλήρους ανιχνευσιμότητας των τροφίμων.

(5)

Συνεπώς, είναι σκόπιμο να οριστούν ορισμένοι κανόνες για τον συγκεκριμένο τομέα των τροφίμων ζωικής προέλευσης, ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή εφαρμογή των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002. Οι εν λόγω κανόνες θα πρέπει να επιτρέψουν (κάποια) ευελιξία όσον αφορά τη μορφή με την οποία καθίστανται διαθέσιμες οι πληροφορίες.

(6)

Ειδικότερα, είναι σκόπιμο να παρασχεθούν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τον όγκο ή την ποσότητα των τροφίμων ζωικής προέλευσης, στοιχεία αναγνώρισης της παρτίδας, του φορτίου ή της αποστολής, κατά περίπτωση, λεπτομερής περιγραφή των τροφίμων καθώς και η ημερομηνία αποστολής.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός ορίζει διατάξεις που εφαρμόζουν τις απαιτήσεις ανιχνευσιμότητας που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 στους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίμων όσον αφορά τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1.   Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε τρόφιμα που ορίζονται ως μη μεταποιημένα και μεταποιημένα προϊόντα στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004.

2.   Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε τρόφιμα που περιέχουν τόσο προϊόντα φυτικής προέλευσης όσο και μεταποιημένα προϊόντα ζωικής προέλευσης.

Άρθρο 3

Απαιτήσεις ανιχνευσιμότητας

1.   Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων εξασφαλίζουν ότι οι ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τις αποστολές τροφίμων ζωικής προέλευσης καθίστανται διαθέσιμες στον υπεύθυνο επιχείρησης τροφίμων στον οποίο παρέχεται το τρόφιμο και, κατόπιν σχετικού αιτήματος, στην αρμόδια αρχή:

α)

επακριβής περιγραφή του τροφίμου·

β)

ο όγκος ή η ποσότητα του τροφίμου·

γ)

το όνομα και η διεύθυνση του υπευθύνου επιχείρησης τροφίμων από τον οποίο απεστάλη το τρόφιμο·

δ)

το όνομα και η διεύθυνση του αποστολέα (ιδιοκτήτη), αν διαφέρει από τον υπεύθυνο επιχείρησης τροφίμων από τον οποίο απεστάλη το τρόφιμο·

ε)

το όνομα και η διεύθυνση του υπευθύνου επιχείρησης τροφίμων στον οποίο αποστέλλεται το τρόφιμο·

στ)

το όνομα και η διεύθυνση του αποστολέα (ιδιοκτήτη), αν διαφέρει από τον υπεύθυνο επιχείρησης τροφίμων στον οποίο απεστάλη το τρόφιμο·

ζ)

στοιχεία της παρτίδας, του φορτίου ή της αποστολής, κατά περίπτωση, και

η)

η ημερομηνία αποστολής.

2.   Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθίστανται διαθέσιμες επιπλέον τυχόν πληροφοριών που απαιτούνται βάσει σχετικών διατάξεων της νομοθεσίας της Ένωσης αναφορικά με την ανιχνευσιμότητα τροφίμων ζωικής προέλευσης.

3.   Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 επικαιροποιούνται καθημερινά και είναι διαθέσιμες τουλάχιστον έως ότου να μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι το τρόφιμο καταναλώθηκε.

Όταν ζητείται από την αρμόδια αρχή, ο υπεύθυνος επιχείρησης τροφίμων παρέχει τις πληροφορίες χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Η κατάλληλη μορφή με την οποία οι πληροφορίες πρέπει να καταστούν διαθέσιμες αποτελεί επιλογή του προμηθευτή του τροφίμου, εφόσον οι πληροφορίες που ζητούνται στην παράγραφο 1 είναι ρητά και κατηγορηματικά διαθέσιμες και είναι δυνατόν να ανακτηθούν από τον υπεύθυνο της επιχείρησης στον οποίο παρέχεται το τρόφιμο.

Άρθρο 4

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η απόφαση εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2012.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Σεπτεμβρίου 2011.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 55.

(4)  ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 206.


Top