Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0366

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 366/2011 της Επιτροπής, της 14ης Απριλίου 2011 , για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) όσον αφορά το παράρτημα XVII (ακρυλαμίδιο) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

OJ L 101, 15.4.2011, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 060 P. 141 - 142

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/366/oj

15.4.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 101/12


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 366/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 14ης Απριλίου 2011

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) όσον αφορά το παράρτημα XVII (ακρυλαμίδιο)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων, καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής, καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (1) της Επιτροπής και ιδίως το άρθρο 131,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το ακρυλαμίδιο είναι ταξινομημένο ως καρκινογόνος ουσία κατηγορίας 1B και μεταλλαξιογόνος ουσία κατηγορίας 1B. Οι κίνδυνοι που παρουσιάζει αξιολογήθηκαν σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου, της 23ης Μαρτίου 1993, για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των κινδύνων από τις υπάρχουσες ουσίες (2).

(2)

Τα αποτελέσματα της εκτίμησης του κινδύνου σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ανάγκη να περιοριστεί ο κίνδυνος για τους υδρόβιους οργανισμούς από τη χρήση ρευστών κονιαμάτων με βάση το ακρυλαμίδιο σε κατασκευαστικές εφαρμογές και ο κίνδυνος για άλλους οργανισμούς από την έμμεση έκθεση μέσω του μολυσμένου ύδατος από τις ίδιες εφαρμογές. Επιπλέον, προκλήθηκαν ανησυχίες για τους εργαζομένους και τα άλλα άτομα που εκτέθηκαν μέσω του περιβάλλοντος δεδομένης της καρκινογόνου και μεταλλαξιογόνου φύσης του ακρυλαμιδίου και της νευροτοξικότητας καθώς και της αναπαραγωγικής τοξικότητας συνεπεία της έκθεσης που οφείλεται στη μικρής και μεγάλης κλίμακας χρήση ρευστών κονιαμάτων με βάση το ακρυλαμίδιο.

(3)

Η σύσταση 2004/394/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004, για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των κινδύνων και τις στρατηγικές περιορισμού των κινδύνων από τις ουσίες: ακετονιτρίλιο, ακρυλαμίδιο, ακρυλονιτρίλιο, ακρυλικό οξύ, βουταδιένιο, υδροφθόριο, υπεροξείδιο του υδρογόνου, μεθακρυλικό οξύ, μεθακρυλικό μεθύλιο, τολουόλιο, τριχλωροβενζόλιο (3), που εγκρίθηκε στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93, συνιστά την εξέταση σε επίπεδο Ένωσης της επιβολής περιορισμών στην εμπορία και τη χρήση στην οδηγία 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1976, περί προσεγγίσεως των νομοθετικών κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως μερικών επικινδύνων ουσίων και παρασκευασμάτων (4), για τη χρήση ακρυλαμιδίου σε ρευστά κονιάματα για μικρής και μεγάλης κλίμακας εφαρμογές.

(4)

Συμπεριελήφθη η οριακή τιμή του ακρυλαμιδίου 0,1 % για να καλύψει άλλες πηγές ελεύθερου ακρυλαμιδίου κατά τη διεργασία παραγωγής ρευστών κονιαμάτων όπως το Ν-μεθυλακρυλαμίδιο, όπως υποδεικνύεται στη σύσταση 2004/394/ΕΚ.

(5)

Προκειμένου να προστατευθούν η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, φαίνεται συνεπώς αναγκαίο να περιοριστεί η κυκλοφορία στην αγορά και η χρήση ακρυλαμιδίου σε ρευστά κονιάματα καθώς και σε όλες τις εφαρμογές ρευστών κονιαμάτων.

(6)

Σύμφωνα με τις διατάξεις για μεταβατικά μέτρα στο άρθρο 137 παράγραφος 1 στοιχείο α) του REACH, είναι απαραίτητο να τροποποιηθεί το παράρτημα XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 133 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 14 Απριλίου 2011.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 84 της 5.4.1993, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 144 της 30.4.2004, σ. 72.

(4)  ΕΕ L 262 της 27.9.1976, σ. 201.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στον πίνακα του παραρτήματος ΧVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 προστίθεται το ακόλουθο σημείο 60:

«60.

Ακρυλαμίδιο

αριθ. CAS 79-06-1

Δεν κυκλοφορεί στην αγορά ούτε χρησιμοποιείται ως ουσία ή συστατικό μειγμάτων σε συγκέντρωση ίση ή υψηλότερη από 0,1 % κατά βάρος για εφαρμογές ρευστών κονιαμάτων μετά τις 5 Νοεμβρίου 2012».


Top