Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0088

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 88/2011 της Επιτροπής, της 2ας Φεβρουαρίου 2011 , για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 452/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την παραγωγή και την ανάπτυξη στατιστικών για την εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση, όσον αφορά τις στατιστικές για τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

OJ L 29, 3.2.2011, p. 5–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 001 P. 251 - 273

No longer in force, Date of end of validity: 13/10/2013; καταργήθηκε από 32013R0912

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/88/oj

3.2.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 29/5


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 88/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 2ας Φεβρουαρίου 2011

για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 452/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την παραγωγή και την ανάπτυξη στατιστικών για την εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση, όσον αφορά τις στατιστικές για τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 452/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, σχετικά με την παραγωγή και την ανάπτυξη στατιστικών για την εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση (1) και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 452/2008 θεσπίζει το κοινό πλαίσιο για τη συστηματική παραγωγή ευρωπαϊκών στατιστικών στον τομέα της εκπαίδευσης και της διά βίου μάθησης σε τρεις ειδικούς τομείς, που υλοποιείται από επιμέρους στατιστικές δράσεις.

(2)

Είναι ανάγκη να ληφθούν μέτρα για την υλοποίηση των επιμέρους στατιστικών δράσεων για την παραγωγή στατιστικών σχετικά με τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης όπως αυτά καλύπτονται από τον τομέα 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 452/2008.

(3)

Κατά την παραγωγή και διάδοση ευρωπαϊκών στατιστικών στον τομέα της εκπαίδευσης και της διά βίου μάθησης, οι εθνικές και ευρωπαϊκές στατιστικές αρχές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις αρχές που ορίζονται στον κώδικα ορθής πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές, τον οποίο υιοθέτησε η Επιτροπή στη σύστασή της, της 25ης Μαΐου 2005, για την ανεξαρτησία, την ακεραιότητα και την υπευθυνότητα των εθνικών και κοινοτικών στατιστικών αρχών (2).

(4)

Η εφαρμογή των μέτρων για την παραγωγή στατιστικών για τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης θα πρέπει να λάβει υπόψη την ενδεχόμενη επιβάρυνση για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα άτομα και την τελευταία συμφωνία μεταξύ του Ινστιτούτου Στατιστικών (UIS) της UNESCO, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και της Επιτροπής (Eurostat) για τις έννοιες, τους ορισμούς, την επεξεργασία των στοιχείων, την περιοδικότητα και τις προθεσμίες για τη μετάδοση των αποτελεσμάτων. Σ’ αυτά συμπεριλαμβάνεται το μορφότυπο για τη μετάδοση των στοιχείων σχετικά με τα συστήματα εκπαίδευσης, όπως ορίζεται στην τελευταία έκδοση των αναλυτικών κατευθυντήριων γραμμών για τη συλλογή στοιχείων UNESCO/ΟΟΣΑ/Eurostat.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 452/2008 όσον αφορά τη συλλογή, τη μετάδοση και την επεξεργασία στατιστικών στοιχείων του τομέα 1 για τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Άρθρο 2

Θέματα και χαρακτηριστικά τους

Η επιλογή και ο ακριβής προσδιορισμός των θεμάτων που θα καλυφθούν από τον τομέα 1 για τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και o αναλυτικός κατάλογος με τα χαρακτηριστικά τους και τις κατανομές, ορίζονται στο παράρτημα Ι.

Άρθρο 3

Περίοδοι αναφοράς και μετάδοση αποτελεσμάτων

1.   Τα στοιχεία που αφορούν εγγραφές, εισακτέους, προσωπικό, διδαχθείσες ξένες γλώσσες και μέγεθος τάξης αναφέρονται στο σχολικό/ακαδημαϊκό έτος όπως αυτό ορίζεται σε εθνικό επίπεδο (έτος t). Τα στοιχεία που αφορούν εγγραφές, εισακτέους, προσωπικό, διδαχθείσες ξένες γλώσσες και μέγεθος τάξης διαβιβάζονται στην Επιτροπή (Eurostat) σε ετήσια βάση έως την 30ή Σεπτεμβρίου το έτος t+2. Η πρώτη διαβίβαση στοιχείων τον Σεπτέμβριο του 2012 αναφέρεται στο σχολικό/ακαδημαϊκό έτος 2010-2011, όπως αυτό ορίζεται σε εθνικό επίπεδο.

2.   Τα στοιχεία σχετικά με απόφοιτους/αποφοιτήσεις αναφέρονται στο σχολικό/ακαδημαϊκό έτος, όπως αυτό ορίζεται σε εθνικό επίπεδο (έτος t) ή στο ημερολογιακό έτος (έτος t+1). Τα ετήσια στοιχεία για αποφοίτους/αποφοιτήσεις διαβιβάζονται στην Επιτροπή (Eurostat) ετησίως έως την 30ή Νοεμβρίου το έτος t+2. Η πρώτη διαβίβαση στοιχείων τον Νοέμβριο του 2012 αναφέρεται στο σχολικό/ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 όπως αυτό ορίζεται σε εθνικό επίπεδο ή στο ημερολογιακό έτος 2011.

3.   Τα στοιχεία για τις εκπαιδευτικές δαπάνες αναφέρονται στο οικονομικό έτος του κράτους μέλους όπως αυτό ορίζεται σε εθνικό επίπεδο (έτος t). Τα ετήσια στοιχεία για τις εκπαιδευτικές δαπάνες διαβιβάζονται στην Επιτροπή (Eurostat) ετησίως έως την 30ή Νοεμβρίου το έτος t+2. Η πρώτη διαβίβαση των στοιχείων τον Νοέμβριο του 2012 αναφέρεται στο οικονομικό έτος 2010.

Άρθρο 4

Απαιτήσεις ως προς την ποιότητα των στοιχείων και το πλαίσιο αναφοράς της ποιότητας

1.   Οι απαιτήσεις για την ποιότητα των στοιχείων και το πλαίσιο αναφοράς ποιότητας για τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ.

2.   Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή (Εurostat) έκθεση ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙ κάθε χρόνο. Η πρώτη έκθεση αναφέρεται στο έτος συλλογής στοιχείων 2012. Η έκθεση για την ποιότητα σχετικά με τις περιόδους αναφοράς που καθορίζεται στο άρθρο 3 διαβιβάζεται στην Επιτροπή έως την 31η Ιανουαρίου το έτος t+3. Η πρώτη έκθεση για την ποιότητα σχετικά με τη συλλογή στοιχείων για το 2012 διαβιβάζεται, κατ’ εξαίρεση, έως τις 31 Μαρτίου το έτος t+3.

3.   Τα κράτη μέλη αποκτούν τα αναγκαία στοιχεία χρησιμοποιώντας συνδυασμό διαφόρων πηγών όπως δειγματοληπτικές έρευνες, διοικητικές πηγές στοιχείων ή άλλες πηγές στοιχείων.

4.   Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή (Eurostat) πληροφορίες για τις μεθόδους και την ποιότητα των στοιχείων από τις πηγές που χρησιμοποιούν πλην δειγματοληπτικών ερευνών και πηγών διοικητικών στοιχείων όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3.

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2012.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2011.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 145 της 4.6.2008, σ. 227.

(2)  COM(2005) 217 τελικό.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Θέματα, αναλυτικός κατάλογος χαρακτηριστικών και κατανομές

Όνομα πίνακα και κατανομές

Τίτλος και προδιαγραφές

ENRL-Bologna

Αριθμός εγγεγραμμένων σπουδαστών ανά επίπεδο εκπαίδευσης (τριτοβάθμια εκπαίδευση), φύλο και, αναλυτικά, τομέα σπουδών σύμφωνα με τον κύκλο δύο σταδίων της Μπολόνιας [βασικό πτυχίο (Bachelor)-μεταπτυχιακό (Master)] και διδακτορικό (Ph.D)

Κατανομές

Προδιαγραφές

Επίπεδο εκπαίδευσης

Αριθμός σπουδαστών σύμφωνα με τις δομές της Μπολόνιας (ή σε προγράμματα που οδηγούν σε παρόμοιο πτυχίο σε μη ευρωπαϊκές χώρες), αριθμός σπουδαστών από προγράμματα στα οποία δεν έχουν εισαχθεί οι δομές της Μπολόνιας (βάσει της διάρθρωσης της Διεθνούς Πρότυπης Ταξινόμησης της Εκπαίδευσης-ISCED 1997) (ή σε προγράμματα που οδηγούν σε άλλα πτυχία σε μη ευρωπαϊκές χώρες)

Δομές της Μπολόνιας

Προγράμματα διάρκειας κάτω των 3 ετών αλλά που θεωρείται ότι είναι τριτοβάθμια και μέρος της δομής της Μπολόνιας (οδηγούν σε πρώτο πτυχίο), προγράμματα που οδηγούν στην απόκτηση βασικού πτυχίου (Bachelor), διάρκειας 3-4 ετών που οδηγούν σε πρώτο πτυχίο, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σωρευτικής διάρκειας 4-6 ετών (οδηγούν σε δεύτερο πτυχίο), πρώτα πτυχία μακράς διάρκειας που θεωρείται ότι ανήκουν στη δομή της Μπολόνιας (διάρκειας 5 ετών ή παραπάνω), Ph.d. και διδακτορικά προγράμματα (οδηγούν σε τρίτο πτυχίο- μεταδιδακτορικό).

Επίπεδα ISCED

Επίπεδο ISCED 5A 3 έως < 5 έτη, (οδηγεί στην απόκτηση πρώτου πτυχίου), ISCED 5A 5 ή περισσότερα έτη, (οδηγεί στην απόκτηση πρώτου πτυχίου), ISCED 5Α (οδηγεί στην απόκτηση δεύτερου πτυχίου), ISCED 5Β (οδηγεί στην απόκτηση πρώτου τίτλου σπουδών), ISCED 5B (οδηγεί στην απόκτηση δεύτερου τίτλου σπουδών), ISCED 6 (Ph.D/διδακτορικά διπλώματα/μεταδιδακτορικά διπλώματα)

Τομέας σπουδών αναλυτικά

Field of education and training manual (Εγχειρίδιο για τους τομείς εκπαίδευσης και κατάρτισης), Δεκέμβριος 1999

Προαιρετικό


Όνομα πίνακα και κατανομές

Τίτλος και προδιαγραφές

ENRL1

Αριθμός σπουδαστών ανά επίπεδο εκπαίδευσης, προσανατολισμό προγράμματος, προορισμό προγράμματος, ένταση συμμετοχής, φύλο και ηλικία

Κατανομές

Προδιαγραφές

Επίπεδο εκπαίδευσης

Επίπεδα ISCED 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, άνευ αντιστοιχίας

Προσανατολισμός προγράμματος

Επίπεδα ISCED 3 γενική εκπαίδευση, ISCED 3 προεπαγγελματική/επαγγελματική εκπαίδευση, ISCED 4 γενική εκπαίδευση, ISCED 4 προεπαγγελματική/επαγγελματική εκπαίδευση

Προορισμός προγράμματος

Επίπεδα ISCED 3A/B, ISCED 3C, ISCED 4A/B, ISCED 4C, ISCED 5A και ISCED 5B

Ένταση συμμετοχής

Σύνολο πλήρους και μερικής φοίτησης, πλήρης φοίτηση

Φύλο

Άνδρες, γυναίκες

Ηλικία

Κάτω των 3 ετών, κάθε έτος χωριστά: 3 έως 29 ετών, 30-34 ετών, 35-39 ετών, 40 ετών και άνω, άγνωστης ηλικίας

Υποχρεωτικά (εκτός από τη στήλη 5 όσον αφορά τη συμμετοχή σε προσχολικά προγράμματα που δεν περιλαμβάνονται στα επίπεδα ISCED 0 ή 1)


Όνομα πίνακα και κατανομές

Τίτλος και προδιαγραφές

ENRL1_Adult

Αριθμός σπουδαστών εγγεγραμμένων σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων που αναφέρονται στο ENRL1 ανά επίπεδο εκπαίδευσης, προσανατολισμό προγράμματος, ένταση συμμετοχής, ηλικία και φύλο

Κατανομές

Προδιαγραφές

Επίπεδο εκπαίδευσης

Επίπεδα ISCED 1, 2, 3 και 4

Προσανατολισμός προγράμματος

ISCED 3 γενική εκπαίδευση, ISCED 3 προεπαγγελματική/επαγγελματική εκπαίδευση, ISCED 4 γενική εκπαίδευση, ISCED 4 προεπαγγελματική/επαγγελματική εκπαίδευση

Ένταση συμμετοχής

Σύνολο πλήρους και μερικής φοίτησης, πλήρης φοίτηση

Φύλο

Άνδρες, γυναίκες

Ηλικία

Κάτω των 15 ετών, κάθε έτος χωριστά: 15 έως 29 ετών, 30-34 ετών, 35-39 ετών, 40 ετών και άνω, άγνωστης ηλικίας

Υποχρεωτικό


Όνομα πίνακα και κατανομές

Τίτλος και προδιαγραφές

ENRL1a

Αριθμός σπουδαστών ανά επίπεδο εκπαίδευσης, προσανατολισμό προγράμματος, προορισμό προγράμματος, είδος ιδρύματος, ένταση συμμετοχής και φύλο

Κατανομές

Προδιαγραφές

Επίπεδο εκπαίδευσης

Επίπεδα ISCED 0, 1, 2, 3, 4, 5A, 5B, 6, άνευ αντιστοιχίας

Προσανατολισμός προγράμματος

Επίπεδα: ISCED 2 γενική εκπαίδευση, ISCED 2 προεπαγγελματική, ISCED 2 επαγγελματική ISCED 3 γενική, ISCED 3 προεπαγγελματική, ISCED 3 επαγγελματική, ISCED 4 γενική, ISCED 4 προεπαγγελματική και ISCED 4 επαγγελματική εκπαίδευση

Προορισμός προγράμματος

Επίπεδα ISCED 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C και 5A πρώτο πτυχίο, 5Α δεύτερο και επακόλουθα πτυχία, 5Β πρώτος τίτλος σπουδών, 5Β δεύτερος και επακόλουθοι τίτλοι σπουδών.

Ένταση συμμετοχής

Σύνολο πλήρους και μερικής φοίτησης, πλήρους φοίτησης, μερικής φοίτησης, ισοδύναμα πλήρους φοίτησης

σύνολο πλήρους και μερικής φοίτησης

εκ του οποίου: σπουδαστές που παρακολουθούν πρόγραμμα σχολικής φοίτησης και εργασίας (για τα επίπεδα ISCED 3 και 4)

φύλο

Άνδρες, γυναίκες

πλήρης φοίτηση

εκ των οποίων: σπουδαστές που παρακολουθούν πρόγραμμα σχολικής φοίτησης και εργασίας (για τα επίπεδα ISCED 3 και 4)

φύλο

Άνδρες, γυναίκες

μερική φοίτηση

Εκ των οποίων: σπουδαστές που παρακολουθούν πρόγραμμα σχολικής φοίτησης και εργασίας (για τα επίπεδα ISCED 3 και 4)

ισοδύναμα πλήρους φοίτησης

Εκ των οποίων: σπουδαστές που παρακολουθούν πρόγραμμα σχολικής φοίτησης και εργασίας (για τα επίπεδα ISCED 3 και 4)

Είδος ιδρύματος

Δημόσια ιδρύματα, ιδιωτικά ιδρύματα κάθε είδους

Ένταση συμμετοχής

Πλήρης φοίτηση, μερική φοίτηση, ισοδύναμα πλήρους φοίτησης

Υποχρεωτικό (εκτός από τις σειρές C5 έως C12 (όσον αφορά τα ιδιωτικά ιδρύματα που εξαρτώνται από το κράτος και τα ανεξάρτητα ιδιωτικά ιδρύματα) και στήλη 5 (όσον αφορά τη συμμετοχή σε προσχολικά προγράμματα που δεν ανήκουν στα επίπεδα ISCED 0 ή 1) που παραμένουν προαιρετικά)


Όνομα πίνακα και κατανομές

Τίτλος και προδιαγραφές

ENRL1a_adult

Αριθμός σπουδαστών εγγεγραμμένων σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων που αναφέρονται στο ENRL1a ανά επίπεδο εκπαίδευσης, προσανατολισμό προγράμματος, είδος ιδρύματος, ένταση συμμετοχής και φύλο

Κατανομές

Προδιαγραφές

Επίπεδο εκπαίδευσης

Επίπεδα ISCED 0, 1, 2, 3 και 4

Προσανατολισμός προγράμματος

Επίπεδα ISCED 2 γενική εκπαίδευση, ISCED 2 προεπαγγελματική, ISCED 2 επαγγελματική ISCED 3 γενική, ISCED 3 προεπαγγελματική, ISCED 3 επαγγελματική, ISCED 4 γενική, ISCED 4 προεπαγγελματική και ISCED 4 επαγγελματική εκπαίδευση

Είδος ιδρύματος

Δημόσια ιδρύματα, όλα τα ιδιωτικά ιδρύματα, ιδιωτικά ιδρύματα που εξαρτώνται από το κράτος, ανεξάρτητα ιδιωτικά ιδρύματα

Ένταση συμμετοχής

Πλήρης φοίτηση, μερική φοίτηση, ισοδύναμα πλήρους φοίτησης

Προαιρετικό


Όνομα πίνακα και κατανομές

Τίτλος και προδιαγραφές

ENRL3

Αριθμός μαθητών και μαθητών που επαναλαμβάνουν τη φοίτηση (ISC 123) σε γενικά προγράμματα ανά επίπεδο εκπαίδευσης, φύλο και τάξη

Κατανομές

Προδιαγραφές

Είδος μαθητή/ μαθητής που επαναλαμβάνει την τάξη

Αριθμός μαθητών, αριθμός μαθητών που επαναλαμβάνουν την τάξη

Επίπεδο εκπαίδευσης

ISCED 1.

Προορισμός προγράμματος

ISCED 2 γενική εκπαίδευση, ISCED 3 γενική εκπαίδευση

Φύλο

Άνδρες, γυναίκες

Τάξη

1o έτος, 2ο έτος, 3ο έτος, 4ο έτος, 5ο έτος, 6ο έτος, 7ο έτος, 8o έτος, 9ο έτος, 10ο έτος, τάξη άγνωστη

Προαιρετικό


Όνομα πίνακα και κατανομές

Τίτλος και προδιαγραφές

ENRL4

Αριθμός μαθητών στο 1ο έτος ανά φύλο και ηλικία

Κατανομές

Προδιαγραφές

Επίπεδο εκπαίδευσης

1ο έτος δημοτικού (ISCED 1)

Φύλο

Άνδρες, γυναίκες

Ηλικιακή ομάδα

κάτω των 4 ετών, κάθε έτος χωριστά: 4 έως 14 ετών, 15 ετών και άνω, άγνωστης ηλικίας

Προαιρετικό


Όνομα πίνακα και κατανομές

Τίτλος και προδιαγραφές

ENRL5

Αριθμός μαθητών (ISC 56) ανά επίπεδο εκπαίδευσης, προορισμό προγράμματος, τομέα σπουδών και φύλο

Κατανομές

Προδιαγραφές

Επίπεδο εκπαίδευσης

Επίπεδο ISCED 56

Προορισμός προγράμματος

Επίπεδα ISCED 5A, 5B και 6

Φύλο

Άνδρες, γυναίκες

Τομέας σπουδών

Εκπαίδευση (ISC 14), Κατάρτιση διδακτικού προσωπικού (ISC 141), Επιστήμες της εκπαίδευσης (ISC 142), Ανθρωπιστικές σπουδές και τέχνες (ISC 21), Ανθρωπιστικές σπουδές (ISC 22), Κοινωνικές επιστήμες, επιχειρήσεις και δίκαιο, Κοινωνικές και συμπεριφορικές επιστήμες (ISC 31), Δημοσιογραφία και ενημέρωση (ISC 32), Επιχειρήσεις και διοίκηση (ISC 34), Νομικές επιστήμες (ISC 38), Επιστήμες, Βιοεπιστήμες (ISC 42), Φυσικές επιστήμες (ISC 44), Μαθηματικά και στατιστική (ISC 46), Πληροφορική (ISC 48), Σπουδές μηχανικού, παραγωγής και δομικών έργων, Σπουδές μηχανικού και συναφή επαγγέλματα (ISC 52), Μεταποίηση και επεξεργασία (ISC 54), Αρχιτεκτονική και δομικά έργα (ISC 58), Γεωργία, Γεωργία, δασοκομία και αλιεία (ISC 62), Κτηνιατρική (ISC 64), Υγεία και πρόνοια, Υγεία (ISC 72), Κοινωνικές υπηρεσίες (ISC 76), Προσωπικές υπηρεσίες (ΙSC 81), Υπηρεσίες μεταφορών (ISC 84), Προστασία του περιβάλλοντος (ISC 85), Υπηρεσίες ασφάλειας (ISC 86), άγνωστο ή απροσδιόριστο

Υποχρεωτικό


Όνομα πίνακα και κατανομές

Τίτλος και προδιαγραφές

ENRL6

Αριθμός σπουδαστών κινητικότητας και αλλοδαπών σπουδαστών (ISCED 5 και 6) ανά επίπεδο εκπαίδευσης, προορισμό προγράμματος και τομέα σπουδών

Κατανομές

Προδιαγραφές

Τύπος σπουδαστή

Σπουδαστές κινητικότητας και αλλοδαποί σπουδαστές

Επίπεδο εκπαίδευσης

Επίπεδα ISCED 5 και 6

Προορισμός προγράμματος

Επίπεδα ISCED 5A, 5B και 6

Τομέας σπουδών

Εκπαίδευση (ISC 14), Κατάρτιση διδακτικού προσωπικού (ISC 141), Επιστήμες της εκπαίδευσης (ISC 142), Ανθρωπιστικές σπουδές και τέχνες (ISC 21), Ανθρωπιστικές σπουδές (ISC 22), Κοινωνικές επιστήμες, επιχειρήσεις και δίκαιο, Κοινωνικές και συμπεριφορικές επιστήμες (ISC 31), Δημοσιογραφία και ενημέρωση (ISC 32), Επιχειρήσεις και διοίκηση (ISC 34), Νομικές επιστήμες (ISC 38), Επιστήμες, Βιοεπιστήμες (ISC 42), Φυσικές επιστήμες (ISC 44), Μαθηματικά και στατιστική (ISC 46), Πληροφορική (ISC 48), Σπουδές μηχανικού, παραγωγής και δομικών έργων, Σπουδές μηχανικού και συναφή επαγγέλματα (ISC 52), Μεταποίηση και επεξεργασία (ISC 54), Αρχιτεκτονική και δομικά έργα (ISC 58), Γεωργία, Γεωργία, δασοκομία και αλιεία (ISC 62), Κτηνιατρική (ISC 64), Υγεία και πρόνοια, Υγεία (ISC 72), Κοινωνικές υπηρεσίες (ISC 76), Προσωπικές υπηρεσίες (ΙSC 81), Υπηρεσίες μεταφορών (ISC 84), Προστασία του περιβάλλοντος (ISC 85), Υπηρεσίες ασφάλειας (ISC 86), άγνωστο ή απροσδιόριστο

Προαιρετικό


Όνομα πίνακα και κατανομές

Τίτλος και προδιαγραφές

ENRL7

Αριθμός σπουδαστών κινητικότητας και αλλοδαπών σπουδαστών ανά επίπεδο εκπαίδευσης, προορισμό προγράμματος, ιθαγένεια ΕΕ/ιθαγένεια τρίτης χώρας και φύλο

Κατανομές

Προδιαγραφές

Τύπος σπουδαστή

Σπουδαστές κινητικότητας ανά χώρα προέλευσης: χώρες ΕΕ, χώρες εκτός ΕΕ και άγνωστης προέλευσης

Επίπεδο εκπαίδευσης

Επίπεδα ISCED 5, 6, άνευ αντιστοιχίας

Προορισμός προγράμματος

Επίπεδο ISCED 5Α πρώτο πτυχίο, 5Α δεύτερο πτυχίο και επακόλουθα, 5Β πρώτος τίτλος σπουδών, 5Β δεύτερος τίτλος σπουδών και επακόλουθοι

Φύλο

Άνδρες, γυναίκες

Τύπος σπουδαστή

Σπουδαστές που δεν έχουν την ιθαγένεια της αναφέρουσας χώρας

εκ των οποίων σπουδαστές που έχουν την ιθαγένεια χωρών της ΕΕ

εκ των οποίων σπουδαστές που έχουν την ιθαγένεια χωρών εκτός ΕΕ

εκ των οποίων σπουδαστές άγνωστης ιθαγένειας

Επίπεδο εκπαίδευσης

Επίπεδα ISCED 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, άνευ αντιστοιχίας

Προορισμός προγράμματος

Επίπεδο ISCED 5Α πρώτο πτυχίο, 5Α δεύτερο πτυχίο και επακόλουθα, 5Β πρώτος τίτλος σπουδών, 5Β δεύτερος τίτλος σπουδών και επακόλουθοι

Φύλο

Άνδρες, γυναίκες

Προαιρετικό


Όνομα πίνακα και κατανομές

Τίτλος και προδιαγραφές

ENRL8

Αριθμός σπουδαστών (ISCED 5/6) ανά επίπεδο εκπαίδευσης, προορισμό προγράμματος, ιθαγένεια

Κατανομές

Προδιαγραφές

Τύπος σπουδαστή

Όλοι

Επίπεδο εκπαίδευσης

Επίπεδα ISCED 5 και 6

Προορισμός προγράμματος

Επίπεδα ISCED 5A και 5B

Χώρα ιθαγένειας

Οι τυποποιημένοι κωδικοί χώρας και περιοχής που χρησιμοποιούνται για στατιστικούς σκοπούς είναι αυτοί που έχουν οριστεί και τεθεί σε ισχύ από το Τμήμα Στατιστικής των Ηνωμένων Εθνών (Διεθνές πρότυπο ISO 3166-1), m49alpha.

Υποχρεωτικό


Όνομα πίνακα και κατανομές

Τίτλος και προδιαγραφές

ENRL9

Αριθμός σπουδαστών (ISC 5/6) ανά επίπεδο εκπαίδευσης, προορισμό προγράμματος και χώρα προέλευσης (συνήθης διαμονή και/ή προηγούμενη εκπαίδευση)

Κατανομές

Προδιαγραφές

Τύπος σπουδαστή

Σπουδαστές ανά χώρα προέλευσης

Επίπεδο εκπαίδευσης

Επίπεδο ISCED 6

Προορισμός προγράμματος

Επίπεδα ISCED 5A και 5B

Χώρα ή έδαφος Συνήθης διαμονή/ή προηγούμενη εκπαίδευση

Οι τυποποιημένοι κωδικοί χώρας και περιοχής που χρησιμοποιούνται για στατιστικούς σκοπούς είναι αυτοί που έχουν οριστεί και τεθεί σε ισχύ από το Τμήμα Στατιστικής των Ηνωμένων Εθνών (Διεθνές πρότυπο ISO 3166-1), m49alpha.

Προαιρετικό


Όνομα πίνακα και κατανομές

Τίτλος και προδιαγραφές

ENTR1

Ετήσια απορρόφηση ανά επίπεδο εκπαίδευσης και προορισμό προγράμματος

Κατανομές

Προδιαγραφές

Επίπεδο εκπαίδευσης

Ανώτερη δευτεροβάθμια (ISCED 3), μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια ISCED 4, τριτοβάθμια

Προορισμός προγράμματος

Επίπεδα ISCED 5A, 5B και 6

Τύπος σπουδαστή

Νέοι εισακτέοι, επανεισακτέοι, σπουδαστές που συνεχίζουν

Νέοι εισακτέοι

Με προηγούμενη εκπαίδευση από άλλο επίπεδο τριτοβάθμιας, χωρίς άλλη τριτοβάθμια εκπαίδευση

Προαιρετικό


Όνομα πίνακα και κατανομές

Τίτλος και προδιαγραφές

ENTR2

Αριθμός νέων εισακτέων ανά επίπεδο εκπαίδευσης, φύλο και ηλικία

Κατανομές

Προδιαγραφές

Επίπεδο εκπαίδευσης

Ανώτερη δευτεροβάθμια (ISCED 3), μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια (ISCED 4), τριτοβάθμια

Προορισμός προγράμματος

Επίπεδα ISCED 5A, 5B και 6

Φύλο

Άνδρες, γυναίκες

Ηλικία

Κάτω των 14 ετών, κάθε έτος χωριστά: 14 έως 29 ετών, 30-34 ετών, 35-39 ετών, 40 ετών και άνω, άγνωστης ηλικίας

Υποχρεωτικό, εκτός από τις στήλες 1 και 2 (όσον αφορά τα επίπεδα ISCED 3 και 4) που είναι προαιρετικές.


Όνομα πίνακα και κατανομές

Τίτλος και προδιαγραφές

ENTR3

Αριθμός νέων εισακτέων ανά επίπεδο εκπαίδευσης, φύλο και τομέα σπουδών

Κατανομές

Προδιαγραφές

Επίπεδο εκπαίδευσης

Τριτοβάθμια εκπαίδευση

Προορισμός προγράμματος

Επίπεδα ISCED 5A, 5B και 6

Φύλο

Άνδρες, γυναίκες

Τομέας σπουδών

Εκπαίδευση (ISC 14), Παιδαγωγικά (ISC 141), Επιστήμες της εκπαίδευσης (ISC 142), Ανθρωπιστικές σπουδές και τέχνες (ISC 21), Ανθρωπιστικές σπουδές (ISC 22), Κοινωνικές επιστήμες, επιχειρήσεις και δίκαιο, Κοινωνικές και συμπεριφορικές επιστήμες (ISC 31), Δημοσιογραφία και ενημέρωση (ISC 32), Επιχειρήσεις και διοίκηση (ISC 34), Νομικές επιστήμες (ISC 38), Επιστήμες, Βιοεπιστήμες (ISC 42), Φυσικές επιστήμες (ISC 44), Μαθηματικά και στατιστική (ISC 46), Πληροφορική (ISC 48), Σπουδές μηχανικού, παραγωγής και δομικών έργων, Σπουδές μηχανικού και συναφή επαγγέλματα (ISC 52), Μεταποίηση και επεξεργασία (ISC 54), Αρχιτεκτονική και δομικά έργα (ISC 58), Γεωργία, Γεωργία, δασοκομία και αλιεία (ISC 62), Κτηνιατρική (ISC 64), Υγεία και πρόνοια, Υγεία (ISC 72), Κοινωνικές υπηρεσίες (ISC 76), Προσωπικές υπηρεσίες (ΙSC 81), Υπηρεσίες μεταφορών (ISC 84), Προστασία του περιβάλλοντος (ISC 85), Υπηρεσίες ασφάλειας (ISC 86), άγνωστο ή απροσδιόριστο

Υποχρεωτικό


Όνομα πίνακα και κατανομές

Τίτλος και προδιαγραφές

GRAD-Bologna

Αριθμός αποφοίτων/αποφοιτήσεις (τριτοβάθμια εκπαίδευση), ανά φύλο και, αναλυτικά, τομέα σπουδών σύμφωνα με τον κύκλο δύο σταδίων της Μπολόνιας [βασικό πτυχίο (Bachelor)-μεταπτυχιακό (Master)] και διδακτορικό (Ph.D)

Κατανομές

Προδιαγραφές

Επίπεδο εκπαίδευσης

Αριθμός αποφοίτων/αποφοιτήσεις σύμφωνα με τις δομές της Μπολόνιας (ή σε προγράμματα που οδηγούν σε παρόμοιο πτυχίο σε μη ευρωπαϊκές χώρες), αριθμός αποφοίτων/αποφοιτήσεις από προγράμματα στα οποία δεν έχουν εισαχθεί οι δομές της Μπολόνιας (βάσει της διάρθρωσης της ISCED 1997) (ή σε προγράμματα που οδηγούν σε άλλα πτυχία σε μη ευρωπαϊκές χώρες)

Δομές της Μπολόνιας

Πτυχία ύστερα από σπουδές διάρκειας κάτω των 3 ετών αλλά που θεωρούνται επιπέδου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μέρος της δομής της Μπολόνιας (οδηγούν στην απόκτηση πρώτου πτυχίου), πτυχίο Bachelor που ύστερα από σπουδές 3-4 ετών οδηγεί στην απόκτηση πρώτου πτυχίου, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (Bachelor) σωρευτικής διάρκειας 4-6 ετών (οδηγεί στην απόκτηση δεύτερου πτυχίου), πρώτα πτυχία μακράς διάρκειας που θεωρείται ότι ανήκουν στη δομή της Μπολόνιας (διάρκειας 5 ετών ή περισσότερο), PhD. και διδακτορικά διπλώματα

Επίπεδα ISCED

Επίπεδο ISCED 5A πρώτο πτυχίο 3 έως < 5 έτη, ISCED 5A πρώτο πτυχίο 5 ή παραπάνω έτη, ISCED 5A (οδηγεί στην απόκτηση δεύτερου πτυχίου), ISCED 5B (οδηγεί στην απόκτηση πρώτου τίτλου σπουδών), ISCED 5B (οδηγεί στην απόκτηση δεύτερου τίτλου σπουδών), ISCED 6 (Ph.D/διδακτορικά διπλώματα/μεταδιδακτορικά)

Τομέας σπουδών αναλυτικά

Field of education and training manual (Εγχειρίδιο για τους τομείς εκπαίδευσης και κατάρτισης), Δεκέμβριος 1999

Προαιρετικό


Όνομα πίνακα και κατανομές

Τίτλος και προδιαγραφές

GRAD1

Αριθμός αποφοίτων (ISCED 3 και 4) ανά επίπεδο εκπαίδευσης, προορισμό προγράμματος, προσανατολισμό προγράμματος, είδος ιδρύματος, φύλο και ανά σπουδαστή κινητικότητας και αλλοδαπό σπουδαστή κατά φύλο

Κατανομές

Προδιαγραφές

Είδος αποφοίτου

Απόφοιτοι που είναι αλλοδαποί πολίτες στην αναφέρουσα χώρα, απόφοιτοι που είναι σπουδαστές κινητικότητας στην αναφέρουσα χώρα

Επίπεδο εκπαίδευσης

Ανώτερη δευτεροβάθμια (ISCED 3), μεταδευτεροβάθμια μη πανεπιστημιακή ISCED 4

Προορισμός προγράμματος

Επίπεδα ISCED 3Α, 3Β και 3C, προγράμματα παρόμοιας διάρκειας με το κανονικό 3Α ή 3Β, επίπεδο 3C διάρκειας μικρότερης από την κανονική των προγραμμάτων 3Α ή 3Β, επίπεδο ISCED 4A, 4Β και 4C.

Προσανατολισμός προγράμματος

Επίπεδο ISCED 3 γενική εκπαίδευση, ISCED 3 προεπαγγελματική, ISCED 3 επαγγελματική εκπαίδευση, ISCED 4 γενική εκπαίδευση, ISCED 4 προεπαγγελματική, ISCED 4 επαγγελματική εκπαίδευση

Φύλο

Άνδρες, γυναίκες

Είδος αποφοίτου/σπουδαστής κινητικότητας

Απόφοιτοι που προέρχονται από άλλη χώρα πλην της αναφέρουσας

Επίπεδο εκπαίδευσης

Ανώτερη δευτεροβάθμια (ISCED 3), μεταδευτεροβάθμια μη πανεπιστημιακή ISCED 4

Προορισμός προγράμματος

Επίπεδα ISCED 3Α, 3Β και 3C, προγράμματα παρόμοιας διάρκειας με το κανονικό 3Α ή 3Β, επίπεδο 3C διάρκειας μικρότερης από την κανονική των προγραμμάτων 3Α ή 3Β

Προσανατολισμός προγράμματος

Επίπεδο ISCED 3 γενική εκπαίδευση, ISCED 3 προεπαγγελματική, ISCED 3 επαγγελματική εκπαίδευση, ISCED 4 γενική εκπαίδευση, ISCED 4 προεπαγγελματική, ISCED 4 επαγγελματική εκπαίδευση

Φύλο

Άνδρες, γυναίκες

Είδος ιδρύματος

Δημόσια ιδρύματα, ιδιωτικά ιδρύματα κάθε είδους

Φύλο

Άνδρες, γυναίκες

Επίπεδο εκπαίδευσης

Ανώτερη δευτεροβάθμια (ISCED 3), μεταδευτεροβάθμια μη πανεπιστημιακή ISCED 4

Προορισμός προγράμματος

Επίπεδα ISCED 3Α, 3Β και 3C, προγράμματα παρόμοιας διάρκειας με το κανονικό 3Α ή 3Β, επίπεδο 3C διάρκειας μικρότερης από την κανονική των προγραμμάτων 3Α ή 3Β

Προσανατολισμός προγράμματος

Επίπεδο ISCED 3 γενική εκπαίδευση, ISCED 3 προεπαγγελματική, ISCED 3 επαγγελματική εκπαίδευση, ISCED 4 γενική εκπαίδευση, ISCED 4 προεπαγγελματική, ISCED 4 επαγγελματική εκπαίδευση

Προαιρετικό


Όνομα πίνακα και κατανομές

Τίτλος και προδιαγραφές

GRAD2

Αριθμός αποφοίτων (ISCED 3 και 4) ανά επίπεδο εκπαίδευσης, προορισμό προγράμματος, προσανατολισμό προγράμματος, ηλικία και φύλο

Κατανομές

Προδιαγραφές

Επίπεδο εκπαίδευσης

Ανώτερη δευτεροβάθμια (ISCED 3), μεταδευτεροβάθμια μη πανεπιστημιακή (ISCED 4)

Είδος αποφοίτου

Απόφοιτοι κάθε είδους, απόφοιτοι για πρώτη φορά

Προορισμός προγράμματος

Επίπεδα ISCED 3A, 3B, 3C διάρκειας παρόμοιας με τα συνήθη προγράμματα των επιπέδων 3A ή 3B, 3C διάρκειας μικρότερης από αυτήν των επιπέδων 3A ή 3B, πρώτη φορά απόφοιτοι επιπέδων ISCED 3A&3B, πρώτη φορά απόφοιτοι επιπέδων ISCED 3A, 3B και 3C διάρκειας παρόμοιας με τα συνήθη προγράμματα 3Α ή 3B, επίπεδα ISCED 4A, 4B και 4C

Προσανατολισμός προγράμματος

Επίπεδο ISCED 3 γενική εκπαίδευση, ISCED 3 προεπαγγελματική, ISCED 3 επαγγελματική εκπαίδευση, ISCED 4 γενική εκπαίδευση, ISCED 4 προεπαγγελματική, ISCED 4 επαγγελματική εκπαίδευση

Φύλο

Άνδρες, γυναίκες

Ηλικία

Κάτω των 11 ετών, κάθε έτος χωριστά: 11 έως 29 ετών, 30-34 ετών, 35-39 ετών, 40 ετών και άνω, άγνωστης ηλικίας

Υποχρεωτικό


Όνομα πίνακα και κατανομές

Τίτλος και προδιαγραφές

GRAD3

Αριθμός αποφοίτων (ISCED 5 και 6) ανά επίπεδο εκπαίδευσης, προορισμό προγράμματος, σωρευτική διάρκεια, είδος ιδρύματος, φύλο και είδος σπουδαστή (κινητικότητας και αλλοδαπούς) κατά φύλο

Κατανομές

Προδιαγραφές

Είδος αποφοίτου/προέλευση

Απόφοιτοι που είναι σπουδαστές κινητικότητας στην αναφέρουσα χώρα

Επίπεδο εκπαίδευσης

Επίπεδα ISCED 5A, 5B και 6

Προορισμός προγράμματος

Επίπεδο ISCED 5Α πρώτο πτυχίο σωρευτικής διάρκειας, επίπεδο ISCED 5Α δεύτερο πτυχίο και επακόλουθα σωρευτικής διάρκειας, επίπεδο ISCED 5Β πρώτος τίτλος σπουδών σωρευτικής διάρκειας, 5Β δεύτερος τίτλος σπουδών και επακόλουθοι σωρευτικής διάρκειας, επίπεδο 6 Ph.D/διδακτορικό δίπλωμα, επίπεδο 6 μεταδιδακτορικά

-Σωρευτική διάρκεια

Επίπεδο ISCED 5A πρώτο πτυχίο 3 έως < 5 έτη, επίπεδο 5A πρώτο πτυχίο 5 έως 6 έτη, επίπεδο 5A πρώτο πτυχίο περισσότερα από 6 έτη, επίπεδο 5A δεύτερο πτυχίο και επακόλουθα λιγότερο από 5 έτη, επίπεδο 5A δεύτερο πτυχίο και επακόλουθα λιγότερο από 5 έως 6 έτη, επίπεδο 5A δεύτερο πτυχίο και επακόλουθα περισσότερα από 6 έτη, επίπεδο ISCED 5A πρώτο πτυχίο 3 έως < 5 έτη, επίπεδο 5A πρώτο πτυχίο 5 έως 6 έτη, επίπεδο 5A πρώτο πτυχίο περισσότερο από 6 έτη, επίπεδο 5B πρώτος τίτλος σπουδών 2- < 3 έτη, επίπεδο 5B πρώτος τίτλος σπουδών 3 έως < 5, επίπεδο 5B πρώτος τίτλος σπουδών περισσότερο από 5 έτη, επίπεδο 5B δεύτερος τίτλος σπουδών και επακόλουθα 3 έως < 5 έτη, επίπεδο 5B δεύτερος τίτλος σπουδών και επακόλουθοι 5 ή περισσότερα έτη

Φύλο

Άνδρες, γυναίκες

Είδος αποφοίτου/ιθαγένεια

Απόφοιτοι που δεν έχουν την ιθαγένεια της αναφέρουσας χώρας

Επίπεδο εκπαίδευσης

Επίπεδα ISCED 5A, 5B και 6

Προορισμός προγράμματος

Επίπεδο ISCED 5Α πρώτο πτυχίο σωρευτικής διάρκειας, επίπεδο ISCED 5Α δεύτερο πτυχίο και επακόλουθα σωρευτικής διάρκειας, επίπεδο ISCED 5Β πρώτος τίτλος σπουδών σωρευτικής διάρκειας, 5Β δεύτερος τίτλος σπουδών και επακόλουθοι σωρευτικής διάρκειας, επίπεδο 6 Ph.D/διδακτορικό δίπλωμα, επίπεδο 6 μεταδιδακτορικά

Σωρευτική διάρκεια

Επίπεδο ISCED 5A πρώτο πτυχίο 3 έως < 5 έτη, επίπεδο 5A πρώτο πτυχίο 5 έως 6 έτη, επίπεδο 5A πρώτο πτυχίο περισσότερα από 6 έτη, επίπεδο 5A δεύτερο πτυχίο και επακόλουθα λιγότερο από 5 έτη, επίπεδο 5A δεύτερο πτυχίο και επακόλουθα λιγότερο από 5 έως 6 έτη, επίπεδο 5A δεύτερο πτυχίο και επακόλουθα περισσότερα από 6 έτη, επίπεδο ISCED 5A πρώτο πτυχίο 3 έως < 5 έτη, επίπεδο 5A πρώτο πτυχίο 5 έως 6 έτη, επίπεδο 5A πρώτο πτυχίο περισσότερο από 6 έτη, επίπεδο 5B πρώτος τίτλος σπουδών 2- < 3 έτη, επίπεδο 5B πρώτος τίτλος σπουδών 3 έως < 5, επίπεδο 5B πρώτος τίτλος σπουδών περισσότερο από 5 έτη, επίπεδο 5B δεύτερος τίτλος σπουδών και επακόλουθα 3 έως < 5 έτη, επίπεδο 5B δεύτερος τίτλος σπουδών και επακόλουθοι 5 ή περισσότερα έτη

Φύλο

Άνδρες, γυναίκες

Είδος ιδρύματος

Δημόσια ιδρύματα, ιδιωτικά ιδρύματα κάθε είδους

Επίπεδο εκπαίδευσης

Επίπεδα ISCED 5A, 5B και 6

Προορισμός προγράμματος

Επίπεδο ISCED 5Α πρώτο πτυχίο σωρευτικής διάρκειας, επίπεδο ISCED 5Α δεύτερο πτυχίο και επακόλουθα σωρευτικής διάρκειας, επίπεδο ISCED 5Β πρώτος τίτλος σπουδών σωρευτικής διάρκειας, 5Β δεύτερος τίτλος σπουδών και επακόλουθοι σωρευτικής διάρκειας, επίπεδο 6 Ph.D/διδακτορικό δίπλωμα, επίπεδο 6 μεταδιδακτορικά

Σωρευτική διάρκεια

Επίπεδο ISCED 5A πρώτο πτυχίο 3 έως < 5 έτη, επίπεδο 5A πρώτο πτυχίο 5 έως 6 έτη, επίπεδο 5A πρώτο πτυχίο περισσότερα από 6 έτη, επίπεδο 5A δεύτερο πτυχίο και επακόλουθα λιγότερο από 5 έτη, επίπεδο 5A δεύτερο πτυχίο και επακόλουθα λιγότερο από 5 έως 6 έτη, επίπεδο 5A δεύτερο πτυχίο και επακόλουθα περισσότερα από 6 έτη, επίπεδο ISCED 5A πρώτο πτυχίο 3 έως < 5 έτη, επίπεδο 5A πρώτο πτυχίο 5 έως 6 έτη, επίπεδο 5A πρώτο πτυχίο περισσότερο από 6 έτη, επίπεδο 5B πρώτος τίτλος σπουδών 2- < 3 έτη, επίπεδο 5B πρώτος τίτλος σπουδών 3 έως < 5, επίπεδο 5B πρώτος τίτλος σπουδών περισσότερο από 5 έτη, επίπεδο 5B δεύτερος τίτλος σπουδών και επακόλουθα 3 έως < 5 έτη, επίπεδο 5B δεύτερος τίτλος σπουδών και επακόλουθοι 5 ή περισσότερα έτη

Φύλο

Άνδρες, γυναίκες

Προαιρετικό


Όνομα πίνακα και κατανομές

Τίτλος και προδιαγραφές

GRAD4

Αριθμός σπουδαστών (ISCED 5 και 6) ανά επίπεδο εκπαίδευσης, προορισμό προγράμματος, σωρευτική διάρκεια, ηλικία και φύλο

Κατανομές

Προδιαγραφές

Επίπεδο εκπαίδευσης

Όλοι οι απόφοιτοι επιπέδων ISCED 5 και 6: επίπεδα ISCED 5Α, 5B και 6. Απόφοιτοι για πρώτη φορά (μέτρηση μία μόνο φορά): επίπεδα ISCED 5Α, 5Β

Προορισμός προγράμματος

Επίπεδο ISCED 5Α πρώτο πτυχίο σωρευτικής διάρκειας, επίπεδο 5Α δεύτερο πτυχίο και επακόλουθα σωρευτικής διάρκειας,επίπεδο ISCED 5Β πρώτος τίτλος σπουδών σωρευτικής διάρκειας, 5Β δεύτερος τίτλος σπουδών και επακόλουθοι σωρευτικής διάρκειας, επίπεδο 6 Ph.D/διδακτορικό δίπλωμα, επίπεδο 6 μεταδιδακτορικά διπλώματα, πρώτη φορά απόφοιτοι (μέτρηση μία μόνο φορά), σύνολο ISCED 5A σωρευτικής διάρκειας, σύνολο ISCED 5B

Σωρευτική διάρκεια

Επίπεδο ISCED 5A πρώτο πτυχίο 3 έως < 5 έτη, επίπεδο 5A πρώτο πτυχίο 5 έως 6 έτη, επίπεδο 5A πρώτο πτυχίο περισσότερα από 6 έτη, επίπεδο 5A δεύτερο πτυχίο και επακόλουθα λιγότερο από 5 έτη, επίπεδο 5A δεύτερο πτυχίο και επακόλουθα λιγότερο από 5 έως 6 έτη, επίπεδο 5A δεύτερο πτυχίο και επακόλουθα περισσότερα από 6 έτη, επίπεδο ISCED 5A πρώτο πτυχίο 3 έως < 5 έτη, επίπεδο 5A πρώτο πτυχίο 5 έως 6 έτη, επίπεδο 5A πρώτο πτυχίο περισσότερο από 6 έτη, επίπεδο 5B πρώτος τίτλος σπουδών 2- < 3 έτη, επίπεδο 5B πρώτος τίτλος σπουδών 3 έως < 5, επίπεδο 5B πρώτος τίτλος σπουδών περισσότερο από 5 έτη, επίπεδο 5B δεύτερος τίτλος σπουδών και επακόλουθοι 3 έως < 5 έτη, επίπεδο 5B δεύτερος τίτλος σπουδών και επακόλουθοι 5 ή περισσότερα έτη, πρώτη φορά απόφοιτοι (μέτρηση μία μόνο φορά) ISCED 5A 3 έως< 5 έτη, πρώτη φορά απόφοιτοι (μία φορά μόνο καταμέτρηση), ISCED 5A 5 έως 6 έτη, πρώτη φορά απόφοιτοι (μία φορά μόνο καταμέτρηση) ISCED 5A περισσότερα από 6 έτη

Φύλο

Άνδρες, γυναίκες

-Ηλικία

Κάτω των 15 ετών, κάθε έτος χωριστά: 15 έως 29 ετών, 30-34 ετών, 35-39 ετών, 40 ετών και άνω, άγνωστης ηλικίας

Υποχρεωτικό.


Όνομα πίνακα και κατανομές

Τίτλος και προδιαγραφές

GRAD5

Αριθμός αποφοιτήσεων ανά επίπεδο εκπαίδευσης, προσανατολισμό προγράμματος, φύλο και τομέα σπουδών

Κατανομές

Προδιαγραφές

Επίπεδο εκπαίδευσης

Επίπεδα ISCED 3, 4, 5Α, 5Β και 6

Προσανατολισμός προγράμματος

Επίπεδο ISCED 3 τίτλοι σπουδών επαγγελματικής/προεπαγγελματικής εκπαίδευσης, επίπεδο 4 τίτλοι σπουδών επαγγελματικής/προεπαγγελματικής εκπαίδευσης, επίπεδο 5Α πρώτο πτυχίο 3 έως < 5 έτη, επίπεδο 5Α πρώτο πτυχίο 5 έως 6 έτη, επίπεδο 5Α πρώτο πτυχίο περισσότερο από 6 έτη, επίπεδο 5Α δεύτερο πτυχίο και επακόλουθα, επίπεδο 5Β πρώτος τίτλος σπουδών, επίπεδο 5Β δεύτερος τίτλος σπουδών και επακόλουθοι, επίπεδο 6 Ph.D/διδακτορικά διπλώματα, επίπεδο 6 μεταδιδακτορικά

Φύλο

Άνδρες, γυναίκες

Τομέας σπουδών

Εκπαίδευση (ISC 14), Παιδαγωγικά (ISC 141), Επιστήμες της εκπαίδευσης (ISC 142), Ανθρωπιστικές σπουδές και τέχνες (ISC 21), Ανθρωπιστικές σπουδές (ISC 22), Κοινωνικές επιστήμες, επιχειρήσεις και δίκαιο, Κοινωνικές και συμπεριφορικές επιστήμες (ISC 31), Δημοσιογραφία και ενημέρωση (ISC 32), Επιχειρήσεις και διοίκηση (ISC 34), Νομικές επιστήμες (ISC 38), Επιστήμες, Βιοεπιστήμες (ISC 42), Φυσικές επιστήμες (ISC 44), Μαθηματικά και στατιστική (ISC 46), Πληροφορική (ISC 48), Σπουδές μηχανικού, παραγωγής και δομικών έργων, Σπουδές μηχανικού και συναφή επαγγέλματα (ISC 52), Μεταποίηση και επεξεργασία (ISC 54), Αρχιτεκτονική και δομικά έργα (ISC 58), Γεωργία, Γεωργία, δασοκομία και αλιεία (ISC 62), Κτηνιατρική (ISC 64), Υγεία και πρόνοια, Υγεία (ISC 72), Κοινωνικές υπηρεσίες (ISC 76), Προσωπικές υπηρεσίες (ΙSC 81), Υπηρεσίες μεταφορών (ISC 84), Προστασία του περιβάλλοντος (ISC 85), Υπηρεσίες ασφάλειας (ISC 86), άγνωστο ή απροσδιόριστο

Υποχρεωτικό.


Όνομα πίνακα και κατανομές

Τίτλος και προδιαγραφές

Μέση διάρκεια

Μέση διάρκεια τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Κατανομές

Προδιαγραφές

Επίπεδο εκπαίδευσης

Τριτοβάθμια εκπαίδευση ΙSCED 6

Προσανατολισμός προγράμματος

Επίπεδα ISCED 5A, 5B και 5A/6

Κατά προσέγγιση διάρκεια

 

Μαθηματικός τύπος

(προκαθορισμένος)

Διάρκεια με τη μέθοδο της αλυσίδας

Δεσμευμένη πιθανότητα μηδενικών αποχωρήσεων κατά το 1ο έτος σπουδών, δεσμευμένη πιθανότητα μετάβασης από το 1ο στο 2ο έτος σπουδών, δεσμευμένη πιθανότητα μετάβασης από το 2ο στο 3ο έτος σπουδών, δεσμευμένη πιθανότητα μετάβασης από το 3ο στο 4ο έτος σπουδών, δεσμευμένη πιθανότητα μετάβασης από το 4ο στο 5ο έτος σπουδών, δεσμευμένη πιθανότητα μετάβασης από το 5ο στο 6ο έτος σπουδών, δεσμευμένη πιθανότητα μετάβασης από το 6ο στο 7ο έτος σπουδών, δεσμευμένη πιθανότητα μετάβασης από το 7ο στο 8ο έτος σπουδών, δεσμευμένη πιθανότητα μετάβασης από το 8ο στο 9ο έτος σπουδών, δεσμευμένη πιθανότητα μετάβασης από το 9ο στο 10ο έτος σπουδών, δεσμευμένη πιθανότητα μετάβασης από το 10ο στο 11ο έτος σπουδών

Προαιρετικό. Τα στοιχεία συλλέγονται κάθε τρία έτη.


Όνομα πίνακα και κατανομές

Τίτλος και προδιαγραφές

Ποσοστά ολοκλήρωσης

Éρευνα το 2009 για να εκτιμηθούν τα ποσοστά ολοκλήρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από ημεδαπούς και αλλοδαπούς σπουδαστές

Κατανομές

Προδιαγραφές

Πρώτη αποφοίτηση

 

Σωρευτική διάρκεια

Επίπεδο ISCED 5A πρώτο πτυχίο 3 έως < 5 έτη, επίπεδο 5A πρώτο πτυχίο 5 έως 6 έτη, επίπεδο 5A πρώτο πτυχίο πάνω από 6 έτη, επίπεδο 5A δεύτερος τίτλος σπουδών και επακόλουθοι (μέτρηση μία μόνο φορά), επίπεδο 5B πρώτος τίτλος σπουδών 2 έως < 3 έτη, επίπεδο 5B πρώτος τίτλος σπουδών 3 έως < 5 έτη, επίπεδο 5B πρώτος τίτλος σπουδών πάνω από 5 έτη, επίπεδο 5B 1ος και 2ος τίτλος σπουδών (μέτρηση μία μόνο φορά)

Μετακίνηση μεταξύ προγραμμάτων Α καιπρογραμμάτων Β τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

προγραμμάτων Β τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Αριθμός αποφοίτων

Αριθμός εισακτέων σε προγράμματα 5Α που απέτυχαν να ολοκληρώσουν επιτυχώς τις σπουδές 5Α, αλλά οι οποίοι κατευθύνθηκαν σε πρόγραμμα 5Β και ολοκληρώνουν με επιτυχία τις σπουδές για πρώτο πτυχίο 5Β, αριθμός αποφοίτων τριτοβάθμιας Α που θα αρχίσουν στη συνέχεια πρόγραμμα 5Β και θα ολοκληρώσουν επιτυχώς τις σπουδές 5Β για την απόκτηση πρώτου πτυχίου, αριθμός εισακτέων σε πρόγραμμα 5Β που απέτυχαν να ολοκληρώσουν επιτυχώς σπουδές για την απόκτηση πρώτου πτυχίου 5Β αλλά οι οποίοι στη συνέχεια εγγράφονται σε πρόγραμμα 5Α και ολοκληρώνουν επιτυχώς σπουδές 5Α για την απόκτηση πρώτου πτυχίου, αριθμός αποφοίτων τριτοβάθμιας Β που θα αρχίσουν στην συνέχεια πρόγραμμα 5Α και θα ολοκληρώσουν επιτυχώς τις σπουδές 5Α για την απόκτηση πρώτου πτυχίου

Ένταση συμμετοχής

Σύνολο πλήρους και μερικής φοίτησης, πλήρης φοίτηση, μερική φοίτηση

Ποσοστά ολοκλήρωσης

(προκαθορισμένα)

Προαιρετικό. Τα στοιχεία συλλέγονται κάθε τρία έτη.


Όνομα πίνακα και κατανομές

Τίτλος και προδιαγραφές

Class1

Μέσο μέγεθος τάξης ανά επίπεδο εκπαίδευσης και είδος ιδρύματος

Κατανομές

Προδιαγραφές

Επίπεδο εκπαίδευσης

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (ISC 1), κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISC 2)

Είδος ιδρύματος

Δημόσια ιδρύματα, ιδιωτικά ιδρύματα που εξαρτώνται από το κράτος, ανεξάρτητα ιδιωτικά ιδρύματα

Μέσο μέγεθος τάξης

Αριθμός μαθητών, αριθμός τάξεων

Προαιρετικό


Όνομα πίνακα και κατανομές

Τίτλος και προδιαγραφές

PERS_ENRL2

Αριθμός μαθητών με κάλυψη προσαρμοσμένη στις στατιστικές για το εκπαιδευτικό προσωπικό ανά επίπεδο εκπαίδευσης, προσανατολισμό προγράμματος, προορισμό προγράμματος, είδος ιδρύματος και τρόπο σπουδών.

Κατανομές

Προδιαγραφές

Επίπεδο εκπαίδευσης

Επίπεδα ISCED 0, 1, 2, 3, 4, 5/6, 6, άνευ αντιστοιχίας

Προσανατολισμός προγράμματος

Επίπεδα ISCED 1, 2, 3 γενική εκπαίδευση, επίπεδο 3 γενική, επίπεδο 3 προεπαγγελματική και επαγγελματική, επίπεδο 4 γενική, επίπεδο 4 προεπαγγελματική και επαγγελματική, επίπεδο 5Β, επίπεδο 5Α/6

Προσανατολισμός/τόπος προγράμματος

Επίπεδα ISCED 3 προεπαγγελματική και επαγγελματική σχολική εκπαίδευση, επίπεδο 3 προεπαγγελματική και μικτά2 προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης με σχολική φοίτηση και εργασία, επίπεδο 4 προεπαγγελματική και επαγγελματική σχολική εκπαίδευση, επίπεδο 4 προεπαγγελματική και μικτά προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης με σχολική φοίτηση και εργασία

Είδος ιδρύματος

Δημόσια ιδρύματα, ιδιωτικά ιδρύματα κάθε είδους

Τρόπος σπουδών

Πλήρης φοίτηση, μερική φοίτηση, ισοδύναμα πλήρους φοίτησης

Υποχρεωτικό. Οι σειρές C4-C9 όσον αφορά τα ιδιωτικά ιδρύματα που εξαρτώνται από το κράτος και τα ανεξάρτητα ιδιωτικά ιδρύματα προαιρετικές. Οι στήλες 9-10 (όσον αφορά το επίπεδο ISCED 3 επαγγελματική και προεπαγγελματική σχολική εκπαίδευση και τα μικτά προγράμματα σχολικής φοίτησης και εργασίας), 14-15 προαιρετικές (όσον αφορά τα επίπεδο ISCED 4 επαγγελματική και προεπαγγελματική σχολική εκπαίδευση και μικρά προγράμματα σχολικής φοίτησης και εργασίας).


Όνομα πίνακα και κατανομές

Τίτλος και προδιαγραφές

PERS1

Διδακτικό προσωπικό σε σχολική αίθουσα (ISCED 0-4) και ακαδημαϊκό προσωπικό (ISCED 5-6) ανά επίπεδο εκπαίδευσης, προσανατολισμό προγράμματος, φύλο, ηλικία, είδος ιδρύματος και καθεστώς απασχόλησης

Κατανομές

Προδιαγραφές

Επίπεδο εκπαίδευσης

Επίπεδα ISCED 0, 1, 2, 3, 4, 5 και 6, άνευ αντιστοιχίας

Προσανατολισμός προγράμματος

Επίπεδο ISCED 3 γενική εκπαίδευση, επίπεδο ISCED 3 προεπαγγελματική/επαγγελματική σχολική εκπαίδευση, επίπεδο ISCED 3 προεπαγγελματική και επαγγελματική: μικτά προγράμματα σχολικής φοίτησης και εργασίας, επίπεδο ISCED 4 γενική, επίπεδο ISCED 4 προεπαγγελματική/επαγγελματική σχολική εκπαίδευση, επίπεδο ISCED 4 προεπαγγελματική και επαγγελματική: μικτά προγράμματα σχολικής φοίτησης και εργασίας, επίπεδο 5Β, επίπεδο 5Α και 6

Φύλο

Άνδρες, γυναίκες

Ηλικία

Κάτω των 25, 25-29 ετών, 30-34 ετών, 35-39 ετών, 40-44 ετών, 45-49 ετών, 50-54 ετών, 55-59 ετών, 60-64 ετών, 65 και άνω, ηλικία άγνωστη

Καθεστώς απασχόλησης

Πλήρης απασχόληση, μερική απασχόληση, ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης

Φύλο

Άνδρες, γυναίκες

Είδος ιδρύματος

Δημόσια ιδρύματα, ιδιωτικά ιδρύματα κάθε είδους

Καθεστώς απασχόλησης

Πλήρης απασχόληση, μερική απασχόληση, ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης

Υποχρεωτικό. Οι σειρές A54-A61, όσον αφορά τα ιδιωτικά ιδρύματα που εξαρτώνται από το κράτος και τα ανεξάρτητα ιδιωτικά ιδρύματα, προαιρετικές. Οι στήλες 9-10 (όσον αφορά το επίπεδο ISCED 3 επαγγελματική και προεπαγγελματική σχολική εκπαίδευση και τα μικτά προγράμματα σχολικής φοίτησης και εργασίας), 14-15 προαιρετικές (όσον αφορά τα επίπεδο ISCED 4 επαγγελματική και προεπαγγελματική σχολική εκπαίδευση και μικρά προγράμματα σχολικής φοίτησης και εργασίας) (και τα δύο για τις σειρές Α1-Α36).


Όνομα πίνακα και κατανομές

Τίτλος και προδιαγραφές

PERS2

Διοικητικό προσωπικό σε επίπεδο σχολείου και βοηθοί διδακτικού προσωπικού στα επίπεδα ISCED 0, 1, 2 και 3

Κατανομές

Προδιαγραφές

Επίπεδο εκπαίδευσης

Επίπεδα ISCED 0, 1, 2, 3, συνδυασμός επιπέδων 1 και 2, συνδυασμός επιπέδων 2 και 3

Διοικητικό προσωπικό σε επίπεδο σχολείου

 

Φύλο

Άνδρες, γυναίκες

Καθεστώς απασχόλησης,

Πλήρης απασχόληση, μερική απασχόληση, ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης

Βοηθοί δασκάλων

 

Φύλο

Άνδρες, γυναίκες

Καθεστώς απασχόλησης,

Πλήρης απασχόληση, μερική απασχόληση, ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης

Προαιρετικό


Όνομα πίνακα και κατανομές

Τίτλος και προδιαγραφές

FIN_ENRL2

Αριθμός μαθητών με κάλυψη προσαρμοσμένη στις στατιστικές για τα οικονομικά της εκπαίδευσης ανά επίπεδο εκπαίδευσης, προσανατολισμό προγράμματος, προορισμό προγράμματος, είδος ιδρύματος και τρόπο σπουδών.

Κατανομές

Προδιαγραφές

Επίπεδο εκπαίδευσης

Επίπεδα ISCED 0, 1, 2, 3, 4, 5/6, 6 άνευ αντιστοιχίας

Προσανατολισμός προγράμματος

Επίπεδο ISCED 2 γενική, επίπεδο 2 προεπαγγελματική και επαγγελματική, επίπεδο 3 γενική, επίπεδο 3 προεπαγγελματική και επαγγελματική, επίπεδο 4 γενική, επίπεδο 4 προεπαγγελματική και επαγγελματική, επίπεδο 5Β, επίπεδο 5Α/6

Είδος ιδρύματος

Δημόσια ιδρύματα, ιδιωτικά ιδρύματα κάθε είδους

Τρόπος σπουδών

Πλήρης απασχόληση, μερική απασχόληση, ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης

Υποχρεωτικό. Οι σειρές C4-C9 (όσον αφορά τα ιδιωτικά ιδρύματα που εξαρτώνται από το κράτος και τα ανεξάρτητα ιδιωτικά ιδρύματα) προαιρετικές. Οι στήλες 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14 προαιρετικές. Η στήλη 10 μπορεί να υποβληθεί μαζί με τη στήλη 9.


Όνομα πίνακα και κατανομές

Τίτλος και προδιαγραφές

FINANCE1

Εκπαιδευτικές δαπάνες ανά επίπεδο εκπαίδευσης, πηγή και είδος συναλλαγής

Κατανομές

Προδιαγραφές

Επίπεδο εκπαίδευσης

Επίπεδα ISCED 0, 1, 2, 3, 4 και 5/6

Προσανατολισμός προγράμματος

Επίπεδο ISCED 2 γενική, επίπεδο 2 προεπαγγελματική και επαγγελματική, επίπεδο 3 γενική, επίπεδο 3 προεπαγγελματική και επαγγελματική επίπεδο 4 γενική, επίπεδο 4 προεπαγγελματική και επαγγελματική, επίπεδο 5Β, επίπεδο 5Α/6

Πηγή (1)

δαπάνες κεντρικής κυβέρνησης, δαπάνες περιφερειακής κυβέρνησης, δαπάνες τοπικής αυτοδιοίκησης

είδος συναλλαγής (1)

άμεσες δαπάνες για δημόσια ιδρύματα, άμεσες δαπάνες για ιδιωτικά ιδρύματα, μεταβιβάσεις σε περιφερειακές κυβερνήσεις (καθαρά ποσά), μεταβιβάσεις σε τοπική αυτοδιοίκηση (καθαρά ποσά), υποτροφίες και άλλες επιχορηγήσεις σε σπουδαστές/νοικοκυριά, φοιτητικά δάνεια, μεταβιβάσεις και πληρωμές σε άλλους ιδιωτικούς φορείς

Πηγή (2)

κονδύλια από διεθνείς οργανισμούς και άλλες ξένες πηγές

είδος συναλλαγής (2)

διεθνείς πληρωμές απευθείας στα δημόσια ιδρύματα, διεθνείς πληρωμές απευθείας σε ιδιωτικά ιδρύματα, μεταβιβάσεις από διεθνείς πηγές στην κεντρική κυβέρνησης, μεταβιβάσεις από διεθνείς πηγές σε περιφερειακές κυβερνήσεις, μεταβιβάσεις από διεθνείς πηγές στην τοπική αυτοδιοίκηση

Πηγή (3)

δαπάνες νοικοκυριών

είδος συναλλαγής (3)

πληρωμές σε δημόσια ιδρύματα (καθαρά ποσά), πληρωμές σε ιδιωτικά ιδρύματα (καθαρά ποσά), πληρωμές σε αγαθά που ζητούνται άμεσα και έμμεσα από εκπαιδευτικά ιδρύματα, πληρωμές σε αγαθά που δεν ζητούνται άμεσα για συμμετοχή, πληρωμές για ιδιωτική διδασκαλία

Πηγή (4)

δαπάνες άλλων ιδιωτικών φορέων

είδος συναλλαγής (4)

υποτροφίες και άλλες επιχορηγήσεις σε σπουδαστές/νοικοκυριά, φοιτητικά δάνεια

Υποχρεωτικό. Αναλυτικές κατανομές για τις στήλες F1, F4, F6, F7, F8, H2, H3, H5B, H15, H16, H17, E2, E3, E5A, E5B προαιρετικές. Οι στήλες 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14 προαιρετικές. Η στήλη 10 μπορεί να υποβληθεί μαζί με τη στήλη 9.


Όνομα πίνακα και κατανομές

Τίτλος και προδιαγραφές

FINANCE2

Εκπαιδευτικές δαπάνες ανά επίπεδο εκπαίδευσης, είδος και πηγή

Κατανομές

Προδιαγραφές

Επίπεδο εκπαίδευσης

Επίπεδα ISCED 0, 1, 2, 3, 4 και 5/6

Προσανατολισμός προγράμματος

Επίπεδο ISCED 2 γενική, επίπεδο 2 προεπαγγελματική και επαγγελματική, επίπεδο 3 γενική, επίπεδο 3 προεπαγγελματική και επαγγελματική, επίπεδο 4 γενική, επίπεδο 4 προεπαγγελματική και επαγγελματική, επίπεδο 5Β, επίπεδο 5Α/6

Δαπάνες σε δημόσια ιδρύματα

τρέχουσες δαπάνες αποζημίωσης προσωπικού (1)

διδασκόντων, - άλλου παιδαγωγικού, διοικητικού προσωπικού – επαγγελματιών + βοηθητικού προσωπικού

τρέχουσες δαπάνες αποζημίωσης προσωπικού (2)

μισθοί, δαπάνες συνταξιοδότησης, άλλες μη μισθολογικές αποζημιώσεις

άλλες τρέχουσες δαπάνες

 

κεφαλαιουχικές δαπάνες

 

προσαρμογές για αλλαγές σε ισοζύγια χρηματοδότησης

 

δαπάνες για επικουρικές υπηρεσίες σε δημόσια ιδρύματα

 

δαπάνες για δραστηριότητες Ε&Α σε δημόσια ιδρύματα

 

Δαπάνες σε ιδιωτικά ιδρύματα κάθε είδους

συνολικές τρέχουσες δαπάνες για αποζημίωση προσωπικού

 

συνολικές τρέχουσες δαπάνες πλην αποζημιώσεων προσωπικού

 

συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες

 

προσαρμογές για αλλαγές σε ισοζύγια χρηματοδότησης

 

συνολικές δαπάνες για επικουρικές υπηρεσίες σε δημόσια ιδρύματα

 

συνολικές δαπάνες για δραστηριότητες Ε&Α των ιδιωτικών ιδρυμάτων

 

Υποχρεωτικό. Οι στήλες X1, X5, X7, X8, X9 συν Y1-Y40 και Z1-Z40 προαιρετικές (όσον αφορά τα ιδιωτικά ιδρύματα που εξαρτώνται από το κράτος και τα ανεξάρτητα ιδιωτικά ιδρύματα). Οι στήλες 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14 προαιρετικές. Η στήλη 10 μπορεί να υποβληθεί μαζί με τη στήλη 9.


Όνομα πίνακα και κατανομές

Τίτλος και προδιαγραφές

REGIO1

Αριθμός σπουδαστών ανά επίπεδο εκπαίδευσης, προσανατολισμό προγράμματος, φύλο και περιφέρεια

Κατανομές

Προδιαγραφές

Επίπεδο εκπαίδευσης

Επίπεδα ISCED 0, 1, 2, 3, 4, 5 και 6

Προσανατολισμός προγράμματος

Επίπεδο ISCED 3 γενική εκπαίδευση, ISCED 3 προεπαγγελματική/επαγγελματική εκπαίδευση, ISCED 4 γενική εκπαίδευση, ISCED 4 προεπαγγελματική/επαγγελματική εκπαίδευση, 5A και 5B

Φύλο

Άνδρες, γυναίκες

Περιφέρεια

Επίπεδο NUTS 2 για όλες τις χώρες εκτός Γερμανίας και Ηνωμένου Βασιλείου (Επίπεδο NUTS 1). Δεν απαιτούνται περιφερειακές πληροφορίες από την Εσθονία, την Κύπρο, τη Λετονία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν (δεν υπάρχει επίπεδο NUTS 2 για τις χώρες αυτές).

Υποχρεωτικό.


Όνομα πίνακα και κατανομές

Τίτλος και προδιαγραφές

REGIO2

Αριθμός σπουδαστών ανά ηλικία, φύλο και περιοχή

Κατανομές

Προδιαγραφές

Ηλικία

Κάτω των 3 ετών, κάθε έτος χωριστά: 3 έως 29 ετών, 30-34 ετών, 35-39 ετών, 40 ετών και άνω, άγνωστης ηλικίας

Φύλο

Άνδρες, γυναίκες

Περιφέρεια

Επίπεδο NUTS 2 για όλες τις χώρες εκτός Γερμανίας και Ηνωμένου Βασιλείου (Επίπεδο NUTS 1). Δεν απαιτούνται περιφερειακές πληροφορίες από την Εσθονία, την Κύπρο, τη Λετονία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν (δεν υπάρχει επίπεδο NUTS 2 για τις χώρες αυτές).

Υποχρεωτικό.


Όνομα πίνακα και κατανομές

Τίτλος και προδιαγραφές

ENRLLNG1

Αριθμός σπουδαστών ανά επίπεδο εκπαίδευσης, προσανατολισμό προγράμματος και διδαχθείσες ξένες γλώσσες

Κατανομές

Προδιαγραφές

Επίπεδο εκπαίδευσης

Επίπεδα ISCED 1, 2 και 3

Προσανατολισμός προγράμματος

Επίπεδα ISCED 3 γενική, 3 προεπαγγελματική/επαγγελματική

Ξένη γλώσσα

Βουλγαρικά, τσεχικά, δανικά, αγγλικά, ολλανδικά, εσθονικά, φινλανδικά, γαλλικά, γερμανικά, ελληνικά, ουγγρικά, ιρλανδικά, ιταλικά, λετονικά, λιθουανικά, μαλτέζικα, πολωνικά, πορτογαλικά, ρουμανικά, σλοβακικά, σλοβενικά, ισπανικά, σουηδικά, αραβικά, κινεζικά, ιαπωνικά, ρωσικά, άλλη

Σχετικός αριθμός εγγεγραμμένου σπουδαστή

 

Υποχρεωτικό. Στήλες 4 και 5 (όσον αφορά τα προγράμματα σπουδών γενικής, προεπαγγελματικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης στο επίπεδο ISCED 3) προαιρετικές.


Όνομα πίνακα και κατανομές

Τίτλος και προδιαγραφές

ENRLLNG2

Αριθμός σπουδαστών ανά επίπεδο εκπαίδευσης, προσανατολισμό προγράμματος, ηλικία και διδαχθείσες ξένες γλώσσες

Κατανομές

Προδιαγραφές

Επίπεδο εκπαίδευσης

Επίπεδα ISCED 1, 2 και 3

Προσανατολισμός προγράμματος

Επίπεδο ISCED 3 γενική, 3 προεπαγγελματική/επαγγελματική

Αριθμός ξένων γλωσσών

καμία ξένη γλώσσα, μία ξένη γλώσσα, 2 ή περισσότερες ξένες γλώσσες

Ηλικία

κάτω των 6 ετών, κάθε έτος χωριστά: 6 έως 19, 20 ή άνω των 20, ηλικία αδιευκρίνιστη

Σχετικός αριθμός εγγεγραμμένου σπουδαστή

 

Υποχρεωτικό. Οι σειρές Α2 έως Α18 προαιρετικές, οι στήλες 13 έως 16 (όσον αφορά το επίπεδο ISCED 3 προεπαγγελματική και επαγγελματική) προαιρετικές.


Όνομα πίνακα και κατανομές

Τίτλος και προδιαγραφές

ISCMAP_PROGR

Χαρτογράφηση των εθνικών τίτλων σπουδών

Κατανομές

Προδιαγραφές

Τίτλος της στήλης

Στήλη 1

Αριθμός προγράμματος σπουδών (prog.<ISCED level>.<number within level>)

Στήλη 2

Έτος δημιουργίας του προγράμματος

Στήλη 3

Επίπεδο ISCED

Στήλη 4

Προορισμός προγράμματος

Στήλη 5

Προσανατολισμός προγράμματος

Στήλη 6

Θεωρητική σωρευτική διάρκεια σε επίπεδο ISCED 5

Στήλη 7

Θέση στην εθνική δομή πτυχίου / τίτλου σπουδών

Στήλη 8

Θέση στη δομή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Bachelor-Master-PhD)

Στήλη 9

Σημειώσεις για προγράμματα σπουδών που εκτείνονται σε διάφορα επίπεδα ISCED ή υποκατηγορίες

Στήλη 10

Εθνική ονομασία του προγράμματος

Στήλη 11

Ονομασία περιγραφής του προγράμματος στα αγγλικά

Στήλη 12

Ελάχιστες προϋποθέσεις εισαγωγής (επίπεδο ISCED ή άλλη προϋπόθεση)

Στήλη 13

Κυριότερα διπλώματα και πιστοποιητικά που χορηγήθηκαν

Στήλη 14

Κωδικός με βάση το σύστημα ISCMAP-QUAL

Στήλη 15

Θεωρητική ηλικία έναρξης

Στήλη 16

Θεωρητική διάρκεια του προγράμματος

Στήλη 17

Θεωρητικά σωρευτικά έτη εκπαίδευσης στο τέλος του προγράμματος

Στήλη 18

Το πρόγραμμα έχει συνιστώσα σχετική με την εργασία; (Ναι/Όχι)

Στήλη 19

Πρόγραμμα σπουδών ειδικά σχεδιασμένο για ενήλικους (Ναι/Όχι)

Στήλη 20

Πρόγραμμα σπουδών ειδικά σχεδιασμένο για μερική συμμετοχή (Ναι/Όχι)

Στήλη 21

Αναφέρεται στη συλλογή στοιχείων UOE (Ναι/Όχι/Ίσως)

Στήλη 22

Αναφέρεται στη συλλογή στοιχείων UOE (Ναι/Όχι/Ίσως)

Στήλη 23

Εγγραφές

Στήλη 24

Σημειώσεις

Προαιρετικό


Όνομα πίνακα και κατανομές

Τίτλος και προδιαγραφές

ISCMAP_QUAL

Χαρτογράφηση των εθνικών τίτλων σπουδών

Κατανομές

Προδιαγραφές

Τίτλοι στηλών

Στήλη 1

Αριθμός τίτλου σπουδών (qual.<number within level>)

Στήλη 2

Έτος καθιέρωσης του τίτλου σπουδών

Στήλη 3

Επίπεδο τίτλου σπουδών με βάση το ISCED

Στήλη 4

Προορισμός (A/B/C)

Στήλη 5

Εθνική ονομασία

Στήλη 6

Ονομασία στα αγγλικά

Στήλη 7

Προγράμματα σπουδών που έχουν σχεδιαστεί για να οδηγήσουν προς

Στήλη 8

Τελικές εξετάσεις (Ναι/Όχι)

Στήλη 9

Σειρά εξετάσεων κατά τη διάρκεια του προγράμματος σπουδών (Ναι/Όχι)

Στήλη 10

Συγκεκριμένος αριθμός ωρών μαθήματος, ΚΑΙ εξετάσεις (Ναι/Όχι)

Στήλη 11

Εκτίμηση % του εξεταστέου μαθήματος

Στήλη 12

Συγκεκριμένος αριθμός ωρών μαθήματος μόνο (Ναι/Όχι)

Στήλη 13

Ώρες μαθήματος

Στήλη 14

Ειδικές απαιτήσεις

Στήλη 15

Μπορεί να αποκτηθεί χωρίς εγγραφή σε συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών; (Ναι/Όχι)

Στήλη 16

Υπό ποιες συνθήκες;

Στήλη 17

Απονέμων(-οντες) οργανισμός(-οί)

Στήλη 18

Αριθμοί προγραμμάτων

Στήλη 19

Αριθμός αποφοίτων

Στήλη 20

Αριθμοί προγραμμάτων

Στήλη 21

Αριθμός αποφοίτων

Στήλη 22

Σημειώσεις

Προαιρετικό


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Απαιτήσεις ως προς την ποιότητα των στοιχείων και πλαίσιο αναφοράς της ποιότητας

Απαιτήσεις ως προς την ποιότητα των στοιχείων

Οι απαιτήσεις ως προς την ποιότητα των στοιχείων για τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης αφορούν διαστάσεις αναφοράς της ποιότητας (ή κριτήρια αναφοράς της ποιότητας) για τη συνάφεια, ακρίβεια, επικαιρότητα και ετοιμότητα, προσβασιμότητα και σαφήνεια, συγκρισιμότητα και συνοχή.

Ειδικότερα, τα στοιχεία πρέπει να συμμορφώνονται με τους ορισμούς και τις έννοιες που περιέχονται στις αναλυτικές κατευθυντήριες γραμμές για τη συλλογή στοιχείων των UNESCO/ΟΟΣΑ/Eurostat σχετικά με τα εκπαιδευτικά συστήματα.

Έκθεση για την ποιότητα των στοιχείων

Κάθε χρόνο η Επιτροπή (Eurostat) διαβιβάζει, τρεις μήνες πριν από την προθεσμία που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 σχέδια εγγράφων για την ετήσια έκθεση ποιότητας, μερικώς συμπληρωμένα με τους ήδη διαθέσιμους ποσοτικούς δείκτες και άλλες πληροφορίες που διαθέτει η Επιτροπή (Eurostat). Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή (Eurostat) ολοκληρωμένη έκθεση σχετικά με την ποιότητα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2.

Η έκθεση ποιότητας υποδιαιρείται στα ακόλουθα 7 κεφάλαια: εγγραφές, εισακτέοι, προσωπικό, απόφοιτοι/αποφοιτήσεις, οικονομικά, ξένες γλώσσες και περιφερειακά δεδομένα εγγραφών.

Η έκθεση για την ποιότητα των στοιχείων τεκμηριώνει τη συμμόρφωση με τις διαστάσεις της συνάφειας, της ακρίβειας, της επικαιρότητας και της ετοιμότητας, της προσβασιμότητας και της σαφήνειας, της συγκρισιμότητας και της συνοχής.

Ειδικότερα, η έκθεση για την ποιότητα των στοιχείων πρέπει να τεκμηριώνει τη συμμόρφωση με τους ορισμούς και τις έννοιες που περιέχονται στις αναλυτικές κατευθυντήριες γραμμές για τη συλλογή στοιχείων των UNESCO/ΟΟΣΑ/Eurostat σχετικά με τα εκπαιδευτικά συστήματα.

Τυχόν αποκλίσεις από τους ορισμούς και τις έννοιες, όπως αυτά περιέχονται στις αναλυτικές κατευθυντήριες γραμμές για τη συλλογή στοιχείων των UNESCO/ΟΟΣΑ/Eurostat σχετικά με τα εκπαιδευτικά συστήματα, πρέπει να τεκμηριώνονται, να επεξηγούνται και, αν είναι δυνατόν, να ποσοτικοποιούνται.

Ειδικότερα, τα κράτη μέλη παρέχουν περιγραφή των πηγών που χρησιμοποιήθηκαν σε επίπεδο πινάκων όπως περιγράφεται στο παράρτημα Ι και η χρήση εκτιμήσεων και αναθεωρήσεων πρέπει να προσδιορίζεται σαφώς σε επίπεδο πινάκων και κατανομών.


Top