Help Print this page 

Document 32011D0633

Title and reference
2011/633/ΕΕ: Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 15ης Σεπτεμβρίου 2011 , σχετικά με τις κοινές προδιαγραφές του μητρώου σιδηροδρομικής υποδομής [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 6383] Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ
  • No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; καταργήθηκε από 32014D0880
OJ L 256, 1.10.2011, p. 1–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 015 P. 77 - 101

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/633/oj
Multilingual display
Text

1.10.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 256/1


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 15ης Σεπτεμβρίου 2011

σχετικά με τις κοινές προδιαγραφές του μητρώου σιδηροδρομικής υποδομής

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 6383]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2011/633/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος (1), και ιδίως το άρθρο 35 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 35 της οδηγίας 2008/57/ΕΚ, κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε να δημοσιεύεται και να ενημερώνεται μητρώο υποδομής. Η Επιτροπή πρέπει να εκδίδει προδιαγραφές για το μητρώο βάσει σχεδίου που καταρτίζει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ο Οργανισμός).

(2)

Απαιτούνται συμπληρωματικές κοινές προδιαγραφές που να διευκολύνουν την πρόσβαση στα δεδομένα των μητρώων σε διάφορα κράτη μέλη. Παράλληλα με τη σύσταση εθνικών μητρώων υποδομής και τη συλλογή δεδομένων πρέπει να αναπτυχθεί και να εγκατασταθεί μηχανογραφημένη κοινή διεπαφή χρήστη που θα λειτουργεί ως εικονικό μητρώο σιδηροδρομικής υποδομής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα κράτη μέλη, με τη βοήθεια του Οργανισμού, πρέπει να συνεργαστούν ώστε να διασφαλίσουν ότι τα μητρώα θα είναι λειτουργικά, θα περιέχουν όλα τα δεδομένα, θα είναι διασυνδεδεμένα και θα παρέχουν κοινή διεπαφή στους χρήστες.

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/57/ΕΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Οι κοινές προδιαγραφές του μητρώου υποδομής που αναφέρονται στο άρθρο 35 της οδηγίας 2008/57/ΕΚ ορίζονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

1.   Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε το μητρώο υποδομής του να είναι μηχανογραφημένο και να πληροί τις απαιτήσεις των κοινών προδιαγραφών που αναφέρονται στο άρθρο 1 εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.

2.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη διασύνδεση των μητρώων τους και για τη σύνδεσή τους με την κοινή διεπαφή χρήστη που αναφέρεται στο άρθρο 4 εντός έξι μηνών από την έναρξη λειτουργίας της εν λόγω διεπαφής.

Άρθρο 3

Ο Οργανισμός εκδίδει οδηγό εφαρμογής σχετικά με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο άρθρο 1 εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης και μεροιμνά για την ενημέρωσή του. Ο οδηγός εφαρμογής περιλαμβάνει παραπομπή στις σχετικές ρήτρες των τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας (ΤΠΔ) για κάθε παράμετρο.

Άρθρο 4

1.   Ο Οργανισμός εκπονεί τις λεπτομερείς προδιαγραφές καθώς και το σχέδιο διακυβέρνησης και εφαρμογής (α) για την ανάπτυξη, δοκιμή, εγκατάσταση και λειτουργία της κοινής διεπαφής χρήστη και (β) για τη διασύνδεση των εθνικών μητρώων. Ο Οργανισμός τα υποβάλει στην Επιτροπή εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.

2.   Η κοινή διεπαφή χρήστη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι εφαρμογή με βάση το διαδίκτυο, η οποία διευκολύνει την πρόσβαση στα δεδομένα των μητρώων υποδομής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τίθεται σε λειτουργία εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.

3.   Όταν είναι αναγκαίο λόγω της εξέλιξης των ΤΠΔ, ο Οργανισμός προτείνει επικαιροποίηση των προδιαγραφών που αναφέρονται στο άρθρο 1 και των λεπτομερών προδιαγραφών που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 5

1.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη συλλογή των απαιτούμενων δεδομένων και την καταχώρισή τους στο εθνικό μητρώο υποδομής σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 5. Διασφαλίζουν την αξιοπιστία και την επικαιροποίηση των εν λόγω δεδομένων.

2.   Τα δεδομένα που αφορούν τις υποδομές για τους εμπορευματικούς διαδρόμους που ορίζονται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) συλλέγονται και καταχωρίζονται στο εθνικό μητρώο εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.

3.   Τα δεδομένα που αφορούν υποδομές οι οποίες έχουν τεθεί σε λειτουργία μετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας 2008/57/ΕΚ και πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, πλην των δεδομένων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, συλλέγονται και καταχωρίζονται στο εθνικό μητρώο υποδομής εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.

4.   Τα δεδομένα που αφορούν υποδομές οι οποίες έχουν τεθεί σε λειτουργία πριν από την έναρξη ισχύος της οδηγίας 2008/57/ΕΚ, πλην των δεδομένων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, συλλέγονται και καταχωρίζονται στο εθνικό μητρώο υποδομής σύμφωνα με το εθνικό σχέδιο εφαρμογής που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.

5.   Τα δεδομένα που αφορούν ιδιωτικές παρακαμπτήριες γραμμές οι οποίες έχουν τεθεί σε λειτουργία πριν από την έναρξη ισχύος της οδηγίας 2008/57/ΕΚ συλλέγονται και καταχωρίζονται στο εθνικό μητρώο υποδομής σύμφωνα με το εθνικό σχέδιο εφαρμογής που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 εντός επτά ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.

6.   Τα δεδομένα που αφορούν υποδομές οι οποίες τίθενται σε λειτουργία μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταχωρίζονται στο εθνικό μητρώο υποδομής αμέσως μετά τη θέση των υποδομών σε λειτουργία και αμέσως μετά τη σύσταση του μητρώου που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1.

Άρθρο 6

1.   Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει εθνικό σχέδιο εφαρμογής για την υλοποίηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα απόφαση, συνοδευόμενο από χρονοδιάγραμμα. Το εθνικό σχέδιο εφαρμογής υποβάλλεται στην Επιτροπή εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.

2.   Ο Οργανισμός συντονίζει, παρακολουθεί και υποστηρίζει την εφαρμογή των εθνικών μητρώων υποδομής. Ειδικότερα, συστήνει και διευθύνει ομάδα αποτελούμενη από εκπροσώπους των φορέων που είναι αρμόδιοι για τη σύσταση και τήρηση των εθνικών μητρώων. Οι εν λόγω φορείς αποστέλλουν έκθεση προόδου εφαρμογής ανά τετράμηνο. Ο Οργανισμός υποβάλλει τακτικές εκθέσεις στην Επιτροπή σχετικά με την πρόοδο εφαρμογής της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 7

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από τις 16 Μαρτίου 2012.

Άρθρο 8

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων.

Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 2011.

Για την Επιτροπή

Siim KALLAS

Αντιπρόεδρος


(1)  ΕΕ L 191 της 18.7.2008, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 276 της 20.10.2010, σ. 22.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1.   Τεχνικό πεδίο εφαρμογής

1)

Η παρούσα προδιαγραφή αφορά τα δεδομένα σχετικά με τα ακόλουθα υποσυστήματα του σιδηροδρομικού συστήματος της Ένωσης:

α)

το δομικό υποσύστημα υποδομή·

β)

το δομικό υποσύστημα ενέργεια·

γ)

και τις μόνιμες εγκαταστάσεις του δομικού υποσυστήματος έλεγχος-χειρισμός και σηματοδότηση.

2)

Τα εν λόγω υποσυστήματα περιλαμβάνονται στον κατάλογο υποσυστημάτων στο παράρτημα II σημείο 1 της οδηγίας 2008/57/ΕΚ.

1.2.   Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής

Το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής της παρούσας προδιαγραφής είναι το σιδηροδρομικό σύστημα της Ένωσης όπως ορίζεται στην οδηγία 2008/57/ΕΚ.

1.3.   Αρμοδιότητα

Τα κράτη μέλη αποφασίζουν ποιοι φορείς είναι αρμόδιοι για τη σύσταση και τήρηση του μητρώου υποδομής.

1.4.   Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας προδιαγραφής νοούνται ως:

α)   «μακροεπίπεδο»: το συνολικό σιδηροδρομικό δίκτυο που ορίζεται από τμήματα γραμμής και επιχειρησιακά σημεία·

β)   «μικροεπίπεδο»: το λεπτομερές σιδηροδρομικό δίκτυο που ορίζεται όσον αφορά τα τμήματα γραμμής από τροχιές και όσον αφορά τα επιχειρησιακά σημεία από τροχιές και παρακαμπτήριες τροχιές·

γ)   «γραμμή»: αλληλουχία ενός ή περισσοτέρων τμημάτων, τα οποία είναι δυνατόν να αποτελούνται από περισσότερες τροχιές·

δ)   «τμήμα γραμμής»: το μέρος της γραμμής μεταξύ παρακείμενων επιχειρησιακών σημείων, το οποίο είναι δυνατόν να αποτελείται από περισσότερες τροχιές·

ε)   «επιχειρησιακό σημείο»: οποιαδήποτε τοποθεσία για λειτουργίες σιδηροδρομικών υπηρεσιών, όπου είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί η εκκίνηση και ο τερματισμός ή η αλλαγή δρομολογίου των σιδηροδρομικών υπηρεσιών και όπου παρέχονται επιβατικές και εμπορευματικές υπηρεσίες· «επιχειρησιακό σημείο» είναι δυνατόν να είναι οποιαδήποτε τοποθεσία όπου μεταβάλλεται η λειτουργικότητα βασικών παραμέτρων υποσυστήματος ή οποιαδήποτε τοποθεσία στα σύνορα μεταξύ κρατών μελών ή διαχειριστών υποδομής·

στ)   «τροχιά»: οποιαδήποτε τροχιά χρησιμοποιείται για κινήσεις σιδηροδρομικών υπηρεσιών· οι τροχιές διέλευσης και διασταύρωσης κατά μήκος μονής γραμμής ή οι τροχιές συνδέσεων που είναι αναγκαίες μόνο για την επιχειρησιακή λειτουργία αμαξοστοιχιών δεν δημοσιεύονται·

ζ)   «παρακαμπτήρια τροχιά»: οποιαδήποτε τροχιά η οποία δεν χρησιμοποιείται για κινήσεις σιδηροδρομικών υπηρεσιών.

2.   ΣΚΟΠΟΣ

2.1.   Γενικά

Το μητρώο υποδομής χρησιμοποιείται για σκοπούς προγραμματισμού που αφορούν τον σχεδιασμό νέων αμαξοστοιχιών και την ανάπτυξη σηδηροδρομικών διαδρομών πριν από την έναρξη λειτουργίας. Επομένως, το μητρώο υποδομής υποστηρίζει τις διαδικασίες που περιγράφονται κατωτέρω.

2.2.   Σχεδιασμός υποσυστημάτων τροχαίου υλικού

Η συμμόρφωση με τις ΤΠΔ και τους κοινοποιημένους εθνικούς τεχνικούς κανόνες είναι σημαντική από την έναρξη του σχεδιασμού νέων υποσυστημάτων ή του επανασχεδιασμού υφιστάμενων υποσυστημάτων καθ’ όλη τη διαδικασία κατασκευής. Πρέπει να χρησιμοποιούνται οι παράμετροι του μητρώου υποδομής ώστε τα χαρακτηριστικά της υποδομής να ανταποκρίνονται στην προβλεπόμενη χρήση του τροχαίου υλικού.

2.3.   Διασφάλιση της τεχνικής συμβατότητας για μόνιμες εγκαταστάσεις

1.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός ελέγχει τη συμβατότητα των υποσυστημάτων με τις ισχύουσες ΤΠΔ βάσει των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στις σχετικές ΤΠΔ και στα μητρώα. Ο έλεγχος καλύπτει την επαλήθευση των διεπαφών με το σύστημα στο οποίο ενσωματώνεται το υποσύστημα. Η επαλήθευση της τεχνικής συμβατότητας των διεπαφών επιτρέπεται να διασφαλιστεί με τη χρήση του μητρώου υποδομής.

2.

Ο οργανισμός που ορίζεται από τα κράτη μέλη ελέγχει τη συμβατότητα των υποσυστημάτων όταν ισχύουν εθνικοί κανόνες και επιτρέπεται να συμβουλεύεται το μητρώο υποδομής για την επαλήθευση της τεχνικής συμβατότητας των διεπαφών στις περιπτώσεις αυτές.

2.4.   Παρακολούθηση της διαλειτουργικότητας του σιδηροδρομικού δικτύου της Ένωσης

Η διαφάνεια όσον αφορά την πρόοδο της διαλειτουργικότητας διασφαλίζεται με σκοπό την τακτική παρακολούθηση της ανάπτυξης διαλειτουργικού δικτύου στην Ένωση.

2.5.   Βεβαίωση της συμβατότητας της διαδρομής για την αμαξοστοιχία που σχεδιάζεται να δρομολογηθεί

1.

Η συμβατότητα με τη διαδρομή για την προβλεπόμενη σιδηροδρομική υπηρεσία ελέγχεται από τη σιδηροδρομική επιχείρηση με τη χρήση του μητρώου υποδομής προτού η σιδηροδρομική επιχείρηση εξασφαλίσει πρόσβαση στο δίκτυο από τον διαχειριστή υποδομής. Η σιδηροδρομική επιχείρηση οφείλει να διασφαλίσει ότι η διαδρομή που προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί είναι ικανή να υποστηρίζει την αμαξοστοιχία της.

2.

Η σιδηροδρομική επιχείρηση επιλέγει οχήματα λαμβάνοντας υπόψη τυχόν περιορισμούς όσον αφορά τη χορήγηση έγκρισης για τη θέση σε λειτουργία καθώς και μια πιθανή διαδρομή για την αμαξοστοιχία που προτίθεται να δρομολογήσει:

α)

όλα τα οχήματα της αμαξοστοιχίας πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ισχύουν για τις διαδρομές στης οποίες θα δρομολογηθεί η αμαξοστοιχία και

β)

η αμαξοστοιχία ως συνδυασμός οχημάτων πρέπει να συμμορφώνεται με τους τεχνικούς περιορισμούς της σχετικής διαδρομής.

3.   ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

3.1.   Δομή του σιδηροδρομικού δικτύου για το μητρώο

1.

Για τους σκοπούς του μητρώου υποδομής κάθε κράτος μέλος υποδιαιρεί το σιδηροδρομικό του δίκτυο σε τμήματα γραμμής και επιχειρησιακά σημεία. Αυτό το επίπεδο του μητρώου ονομάζεται μακροεπίπεδο.

2.

Οι καταχωρίσεις που δημοσιεύονται για το «τμήμα γραμμής» και αφορούν τα υποσυστήματα υποδομή, ενέργεια, έλεγχος-χειρισμός και σηματοδότηση υπάγονται στο στοιχείο της υποδομής «τροχιά», το οποίο αναφέρεται ως μικροεπίπεδο.

3.

Οι καταχωρίσεις που δημοσιεύονται για το «επιχειρησιακό σημείο» και αφορούν το υποσύστημα υποδομή υπάγονται στα στοιχεία της υποδομής «τροχιά» και «παρακαμπτήρια τροχιά», που αναφέρονται ως μικροεπίπεδο.

3.2.   Οι καταχωρίσεις στο μητρώο υποδομής

1.

Οι καταχωρίσεις και ο μορφότυπός τους δημοσιεύονται σύμφωνα με τον πίνακα 1.

2.

Οι καταχωρίσεις που χαρακτηρίζονται «υποχρεωτικές» στον πίνακα 1 δημοσιεύονται σε κάθε περίπτωση. Οι καταχωρίσεις που χαρακτηρίζονται «λοιπές» στον πίνακα 1 είναι πιο εξειδικευμένες και δημοσιεύονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κρατών μελών.

3.

Η αντιστοίχιση των καταχωρίσεων σε τύπο δικτύου κατά τον πίνακα 1 προσδιορίζεται με τη χρήση των ακόλουθων συντομογραφιών:

—   «ΤΠΔ»— γραμμές που έχουν επαληθευθεί βάσει των ΤΠΔ (Τεχνικές Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας),

—   «υφιστάμενη»— γραμμές που τέθηκαν σε λειτουργία πριν από την έναρξη ισχύος της οδηγίας 2008/57/ΕΚ και δεν έχουν ακόμη επαληθευθεί βάσει των ΤΠΔ,

—   «ΔΕΔ ΣΣ (ΔΕΔ για συμβατικούς σιδηροδρόμους), ΔΕΔ ΥΤ (ΔΕΔ για σιδηροδρόμους υψηλών ταχυτήτων), εκτός ΔΕΔ»— γραμμές που ανήκουν στον αντίστοιχο τύπο δικτύου, ανεξάρτητα από το αν έχουν επαληθευθεί βάσει των ΤΠΔ ή όχι,

—   «όλες»— όλες οι γραμμές στην Ένωση.

Πίνακας 1

Καταχωρίσεις στο μητρώο υποδομής

Αριθμός

Τίτλος

Μορφότυπος

Ορισμός

Υποχρεωτική [Υ]Άλλη [Α]

1

ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

1.1

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΗΣ

1.1.1

ΤΡΟΧΙΑ

1.1.1.0.0

Γενικές πληροφορίες

1.1.1.0.0.1

Όνομα ΔΥ

[ΣειράΧαρακτήρων]

Ως διαχειριστής υποδομής (ΔΥ) νοείται οποιοσδήποτε φορέας ή επιχείρηση είναι υπεύθυνος κυρίως για την εγκατάσταση και τη συντήρηση σιδηροδρομικής υποδομής [άρθρο 2 στοιχείο η) της οδηγίας 2001/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου]

Υ

1.1.1.0.0.2

Εθνικός κωδικός ταυτοποίησης γραμμής

[ΣειράΧαρακτήρων]

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης γραμμής ή μοναδικός αριθμός γραμμής σε κράτος μέλος.

Α

1.1.1.0.0.3

Κωδικός ταυτοποίησης τροχιάς

[ΣειράΧαρακτήρων]

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης τροχιάς ή μοναδικός αριθμός τροχιάς εντός τμήματος γραμμής

Υ

1.1.1.0.0.4

Αρχή τροχιάς

[WGS84 + NNN.NN + ΣειράΧαρακτήρων]

Γεωγραφικές συντεταγμένες σύμφωνα με το Παγκόσμιο Γεωδαιτικό Σύστημα (ΠΓΣ) και χιλιομετρική, ή σε μίλια, θέση σε σχέση με τον κωδικό ταυτοποίησης γραμμής, στην αρχή τμήματος τροχιάς κατά την κανονική κατεύθυνση πορείας. Σε περίπτωση που και οι δύο κατευθύνσεις είναι δυνατές, οποιοδήποτε άκρο μπορεί να αποτελεί την «αρχή».

Υ

1.1.1.0.0.5

Επιχειρησιακό σημείο στην αρχή της τροχιάς

[ΣειράΧαρακτήρων]

Όνομα του επιχειρησιακού σημείου στην αρχή ενός τμήματος τροχιάς κατά την κανονική κατεύθυνση πορείας

Α

1.1.1.0.0.6

Τέλος τροχιάς

[WGS84 + NNN.NN + ΣειράΧαρακτήρων]

Γεωγραφικές συντεταγμένες σύμφωνα με το Παγκόσμιο Γεωδαιτικό Σύστημα (ΠΓΣ) και χιλιομετρική, ή σε μίλια, θέση σε σχέση με τον κωδικό ταυτοποίησης γραμμής, στο τέλος τμήματος τροχιάς κατά την κανονική κατεύθυνση πορείας. Σε περίπτωση που και οι δύο κατευθύνσεις είναι δυνατές, οποιοδήποτε άκρο μπορεί να αποτελεί το «τέλος»

Υ

1.1.1.0.0.7

Επιχειρησιακό σημείο στο τέλος της τροχιάς

[ΣειράΧαρακτήρων]

Όνομα του επιχειρησιακού σημείου στο τέλος τμήματος τροχιάς κατά την κανονική κατεύθυνση πορείας

Α

1.1.1.1

Υποσύστημα υποδομή

1.1.1.1.1

Δηλώσεις επαλήθευσης τροχιάς

1.1.1.1.1.1

Δήλωση ΕΚ επαλήθευσης τροχιάς (ΥΠΔ)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Μοναδικός αριθμός για δηλώσεις ΕΚ σύμφωνα με τις απαιτήσεις μορφότυπου που ορίζονται στο «Έγγραφο σχετικά με τις πρακτικές ρυθμίσεις διαβίβασης εγγράφων διαλειτουργικότητας» (ERA/INF/10-2009/INT).

Υ - ΤΠΔ

1.1.1.1.1.2

Δήλωση απόδειξης συμμόρφωσης ΥΥ τροχιάς (ΥΠΔ)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Μοναδικός αριθμός για δηλώσεις υφιστάμενης υποδομής (ΥΥ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις μορφότυπου που ορίζονται στο «Έγγραφο σχετικά με τις πρακτικές ρυθμίσεις διαβίβασης εγγράφων διαλειτουργικότητας» (ERA/INF/10-2009/INT).

Α - υφιστάμενη

1.1.1.1.2

Παράμετροι επιδόσεων

1.1.1.1.2.1

Τύπος γραμμής

[RN]

μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

I/II/III/IV/V/VI/VII

Η σπουδαιότητα μιας γραμμής (κεντρικής ή άλλης) και ο τρόπος επίτευξης των παραμέτρων που απαιτούνται για τη διαλειτουργικότητα (νέα ή αναβαθμισμένη) όπως ορίζεται στις ΤΠΔ ΥΠΔ ΣΣ. Η παράμετρος αυτή ισχύει μόνο για γραμμές ΔΕΔ.

Υ – ΔΕΔ ΥΤ

Υ – ΔΕΔ ΣΣ

1.1.1.1.2.2

Τύπος κυκλοφορίας

[A]

μία μόνο επιλογή από προκαθορισμένο κατάλογο:

Ε/Εμπ/Μ

Δηλώνει για κατηγορία γραμμής ΤΠΔ την επικρατούσα κυκλοφορία για το στοχευόμενο σύστημα και τις αντίστοιχες βασικές παραμέτρους (Επιβατική, Εμπορευματική, Μεικτή) όπως ορίζονται στις ΤΠΔ ΥΠΔ ΣΣ. Η παράμετρος αυτή ισχύει επίσης για τις γραμμές εκτός ΔΕΔ.

Υ

1.1.1.1.2.3

Ικανότητα μεταφοράς φορτίου

[ΣειράΧαρακτήρων]

Το αποτέλεσμα της διαδικασίας κατάταξης που ορίζεται στο πρότυπο EN 15528:2008 (παράρτημα A) και αναφέρεται στο εν λόγω πρότυπο ως «Κατηγορία γραμμής». Αντιπροσωπεύει την ικανότητα της υποδομής να αντέχει στα κατακόρυφα φορτία που ασκούν τα οχήματα στη γραμμή ή σε τμήμα γραμμής κατά την κανονική λειτουργία, ως συνδυασμός κατηγορίας γραμμής EN με επιτρεπόμενη ταχύτητα σύμφωνα με το παράρτημα E ή το παράρτημα Γ των ΤΠΔ (Κατηγορία Γραμμής-Ταχύτητα, παραδείγματα: E5-100, D4xL-100).

Υ

1.1.1.1.2.4

Μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα

[NNN]

Μέγιστη ονομαστική επιχειρησιακή ταχύτητα στη γραμμή, ως αποτέλεσμα των χαρακτηριστικών των υποσυστημάτων ΥΠΔ, ΕΝΕ, ΕΧΣ, εκφραζόμενη σε χιλιόμετρα/ώρα, πλην του ΗΒ όπου εκφράζεται σε μίλια/ώρα.

Υ

1.1.1.1.2.5

Περιοχή τιμών θερμοκρασίας

μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

 

T1 (– 25 έως + 40)

 

T2 (– 40 έως + 35)

 

T3 (– 25 έως + 45)

 

Tx (– 40 έως + 50)

Η περιοχή τιμών θερμοκρασίας σύμφωνα με το πρότυπο EN 50125-1:1999 παράγραφος 4.3, για πρόσβαση στη γραμμή χωρίς περιορισμούς.

Υ

1.1.1.1.2.6

Μέγιστο υψόμετρο

[NNNN]

Ανώτατο σημείο του τμήματος γραμμής πάνω από τη στάθμη της θάλασσας με βάση το Normal Amsterdam’s Peil (NAP). Το NAP είναι γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς που χρησιμοποιείται σε μεγάλα τμήματα της Ευρώπης, εκφραζόμενο σε μέτρα.

Υ

1.1.1.1.2.7

Ύπαρξη δριμείων κλιματικών συνθηκών

[Ναι/Όχι]

Οι κλιματικές συνθήκες στη γραμμή είναι δριμείες ή κανονικές. Συνθήκες χιονιού, πάγου και χαλαζιού [EN 50125-1:1999, παράγραφος 4.6] όπως ορίζονται στην παράγραφο 4.2.6.1.5 των ΤΠΔ ΜΗΧ & ΕΤΥ ΣΣ.

Υ

1.1.1.1.3

Χωροθέτηση γραμμής

1.1.1.1.3.1

Διαλειτουργικό περιτύπωμα

[AA]

μία μόνο επιλογή από προκαθορισμένο κατάλογο:

GA/GB/GC

Τα περιτυπώματα GA, GB ή GC που ορίζονται στο πρότυπο EN 15273-3:2009 παράρτημα C

Υ

1.1.1.1.3.2

Πολυεθνικά περιτυπώματα

[ΣειράΧαρακτήρων]

Πολυμερές περιτύπωμα (παράρτημα D ενότητες D.1 έως D.3 του προτύπου EN 15273-3:2009) ή διεθνές περιτύπωμα (παράρτημα C ενότητα C.2.1 του προτύπου EN 15273-3:2009) διαφορετικό των GA, GB και GC.

Υ

1.1.1.1.3.3

Εθνικά περιτυπώματα

[ΣειράΧαρακτήρων]

Εγχώριο περιτύπωμα όπως ορίζεται στο πρότυπο EN 15273:3-2009 ή άλλο τοπικό περιτύπωμα.

Α

1.1.1.1.3.4

Τυποποιημένος αριθμός προφίλ συνδυασμένων μεταφορών για εναλλάξιμα κιβώτια

[A NN ή A NNN]

μία μόνο επιλογή από προκαθορισμένο κατάλογο:

 

C 22, C 32, C 45, C 70, C 80, άλλο

 

C 341, C 349, C 351,

 

C 364, C 400, C 410, άλλο

Κωδικοποίηση για συνδυασμένες μεταφορές με εναλλάξιμα κιβώτια όπως ορίζεται στον Κώδικα UIC 596-6. Ο τεχνικός αριθμός αποτελείται από τον κωδικό συμβατότητας της φορτάμαξας (1 γράμμα) και τον τυποποιημένο αριθμό προφίλ συνδυασμένων μεταφορών (2 ψηφία, πλάτος ≤ 2 550 mm ή 3 ψηφία, πλάτος > 2 550 ≤ 2 600 mm).

Α

1.1.1.1.3.5

Τυποποιημένος αριθμός προφίλ συνδυασμένων μεταφορών για ημιρυμουλκούμενα οχήματα

[A NN ή A NNN]

μία μόνο επιλογή από προκαθορισμένο κατάλογο:

 

P 22, P 32, P 45, P 70, P 80, άλλο

 

P 339, P 341, P 349,

 

P 351, P 359, P 364,

 

P 400, P 410, άλλο

Κωδικοποίηση για συνδυασμένες μεταφορές με εναλλάξιμα κιβώτια όπως ορίζεται στον Κώδικα UIC 596-6. Ο τεχνικός αριθμός αποτελείται από τον κωδικό συμβατότητας της φορτάμαξας (1 γράμμα) και τον τυποποιημένο αριθμό προφίλ συνδυασμένων μεταφορών (2 ψηφία, πλάτος ≤ 2 550 mm ή 3 ψηφία, πλάτος > 2 550 ≤ 2 600 mm).

Α

1.1.1.1.3.6

Μηκοτομή

[NN.N]

[NNN.NN + ΣειράΧαρακτήρων]

Οι κλίσεις (οι οποίες εκφράζονται σε χιλιοστόμετρα ανά μέτρο) και τα σημεία αλλαγής κλίσης. Χιλιομετρική, ή σε μίλια, θέση σε σχέση με τον κωδικό ταυτοποίησης γραμμής κατά την κανονική κατεύθυνση πορείας. Τα δεδομένα παρέχονται ως μια αλυσίδα πληροφοριών: κλίση-θέση-κλίση-θέση-…κλίση.

Υ

1.1.1.1.3.7

Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας οριζοντιογραφίας

[NNNNN]

Ακτίνα της μικρότερης οριζόντιας καμπύλης ενός τμήματος.

Υ

1.1.1.1.4

Παράμετροι τροχιάς

1.1.1.1.4.1

Ονομαστικό εύρος τροχιάς

[NNNN]

μία μόνο επιλογή από προκαθορισμένο κατάλογο:

1000, 1435, 1520, 1524, 1600, 1668

Μία μόνο τιμή, εκφραζόμενη σε χιλιοστόμετρα, η οποία προσδιορίζει το εύρος τροχιάς. Στην περίπτωση τροχιάς με πολλές σιδηροτροχιές, δημοσιεύεται σειρά δεδομένων ξεχωριστά για κάθε ζεύγος σιδηροτροχιών που συνιστούν χωριστή τροχιά.

Υ

1.1.1.1.4.2

Ανεπάρκεια υπερύψωσης

[NNN]

Η μέγιστη ανεπάρκεια υπερύψωσης εκφραζόμενη σε χιλιοστόμετρα, η οποία ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ της εφαρμοζόμενης υπερύψωσης και υψηλότερης υπερύψωσης ισορροπίας για την οποία έχει σχεδιαστεί η γραμμή.

Σε περίπτωση εγκάρσιας επιτάχυνσης π.χ. 1,0 m/s2 μπορεί να δημοσιευθεί η τιμή 153 mm.

Υ

1.1.1.1.4.3

Ύπαρξη ορίων τιμών ισοδύναμης κωνικότητας κατά τη λειτουργία

[Ναι + σύνδεσμος/Όχι]

Η ισοδύναμη κωνικότητα είναι η εφαπτόμενη της γωνίας κώνου τροχοφόρου άξονα με κωνικούς στόχους των οποίων η εγκάρσια κίνηση έχει το ίδιο κινηματικό μήκος κύματος με εκείνο του δεδομένου τροχοφόρου άξονα σε ευθεία τροχιά και σε καμπύλες μεγάλης ακτίνας. Τα όρια τιμών κατά τη χρήση αποτελούν ανοικτό σημείο· σύνδεσμος παραπομπής σε εθνικές διατάξεις, εάν υπάρχουν.

Υ

1.1.1.1.4.4

Επίκλιση σιδηροτροχιάς

[1:NN]

μία μόνο επιλογή από προκαθορισμένο κατάλογο:

1:20/1:30/1:40

Γωνία η οποία καθορίζει την κλίση της κεφαλής της σιδηροτροχιάς όταν η σιδηροτροχιά είναι τοποθετημένη στην τροχιά, σε σχέση με το επίπεδο των σιδηροτροχιών (επιφάνεια κύλισης), και ισούται με τη γωνία μεταξύ του άξονα συμμετρίας της σιδηροτροχιάς (ή ισοδύναμης συμμετρικής σιδηροτροχιάς με την ίδια διατομή κεφαλής) και της καθέτου στο επίπεδο των σιδηροτροχιών.

Υ

1.1.1.1.4.5

Ύπαρξη έρματος

[Ναι/Ναι + σύνδεσμος/Όχι]

Αεροδυναμικό φαινόμενο που συνίσταται στην εκτόξευση έρματος σύμφωνα με τις ΤΠΔ ΥΤ, από σιδηρόδρομο με ταχύτητα πάνω από 190 km/h. Η παράσυρση έρματος αποτελεί ανοικτό σημείο στις ΤΠΔ ΥΠΔ ΥΤ. Σύνδεσμος παραπομπής σε εθνικές διατάξεις, εάν υπάρχουν.

Υ – ΔΕΔ ΥΤ

1.1.1.1.5

Αλλαγές τροχιάς και διασταυρώσεις

1.1.1.1.5.1

Συμμόρφωση με τις ΤΠΔ των τιμών για αλλαγές τροχιάς και διασταυρώσεις κατά τη χρήση

[Ναι/Όχι + σύνδεσμος]

Οι αλλαγές τροχιάς και οι διασταυρώσεις διατηρούνται εντός των οριακών τιμών κατά τη χρήση που ορίζονται στις ΤΠΔ. Εάν για τις υφιστάμενες γραμμές εφαρμόζονται τιμές λιγότερο περιοριστικές από εκείνες που ορίζονται στις ΤΠΔ, τότε επιλέγεται «όχι», με σύνδεσμο παραπομπής σε έγγραφο με λεπτομερείς προδιαγραφές.

Υ - υφιστάμενη

1.1.1.1.5.2

Ελάχιστη διάμετρος τροχού για αμβλείες διασταυρώσεις

[NNN]

Το μέγιστο μήκος χωρίς καθοδήγηση για τις μονίμως αμβλείες διασταυρώσεις βασίζεται σε ελάχιστη διάμετρο τροχού κατά τη χρήση. Εάν η τιμή είναι μικρότερη από την οριζόμενη στις ΤΠΔ, πρέπει να προσδιοριστεί για τις γραμμές που δεν πληρούν τις απαιτήσεις των ΤΠΔ. Η διάμετρος εκφράζεται σε χιλιοστόμετρα.

Α - υφιστάμενη

1.1.1.1.6

Αντοχή τροχιάς σε ασκούμενα φορτία

1.1.1.1.6.1

Μέγιστη επιβράδυνση αμαξοστοιχίας

[N.N]

Το όριο της διαμήκους αντοχής τροχιάς σε υφιστάμενες γραμμές που δεν πληρούν τις απαιτήσεις των ΤΠΔ, οριζόμενο ως μέγιστη επιτρεπόμενη επιβράδυνση αμαξοστοιχίας και εκφραζόμενο σε μέτρα ανά δευτερόλεπτο στο τετράγωνο.

Α - υφιστάμενη

1.1.1.1.6.2

Χρήση δινορρευματικών πεδών

[ΣειράΧαρακτήρων]

μία μόνο επιλογή από προκαθορισμένο κατάλογο:

επιτρεπόμενη/επιτρεπόμενη μόνο ως πέδη ανάγκης/μη επιτρεπόμενη

Δήλωση των περιορισμών χρήσης δινορρευματικών πεδών.

Υ

1.1.1.1.6.3

Χρήση μαγνητικών πεδών

[ΣειράΧαρακτήρων]

μία μόνο επιλογή από προκαθορισμένο κατάλογο:

επιτρεπόμενη/επιτρεπόμενη μόνο ως πέδη ανάγκης/μη επιτρεπόμενη

Δήλωση των περιορισμών χρήσης μαγνητικών πεδών.

Υ

1.1.1.1.7

Υγεία, ασφάλεια και περιβάλλον

1.1.1.1.7.1

Απαιτούμενη κατηγορία πυρκαγιάς για το τροχαίο υλικό

[A]

μία μόνο επιλογή από προκαθορισμένο κατάλογο:

Κ/Α/Β

Προσδιορισμένη πιθανότητα ότι επιβατική αμαξοστοιχία στην οποία έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά θα εξακολουθήσει να λειτουργεί για προσδιορισμένο χρονικό διάστημα, όπως ορίζεται στις ΤΠΔ ΑΣΣ (Ασφάλεια σιδηροδρομικών σηράγγων) και ΤΠΔ ΜΗΧ&ΕΤΥ ΣΣ (Μηχανές & Επιβατικό τροχαίο υλικό συμβατικών σιδηροδρόμων). Καμία (Κ) για σήραγγες μικρού μήκους ή ανυψωμένα τμήματα τροχιάς μήκους μικρότερου του 1 km

Υ – ΤΠΔ

Α - υφιστάμενη

1.1.1.1.7.2

Απαιτούμενη εθνική κατηγορία πυρκαγιάς για το τροχαίο υλικό

[ΣειράΧαρακτήρων]

Προσδιορισμένη πιθανότητα ότι επιβατική αμαξοστοιχία στην οποία έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά θα εξακολουθήσει να λειτουργεί για προσδιορισμένο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις, εφόσον υπάρχουν.

Α - υφιστάμενη

1.1.1.1.7.3

Χρήση λίπανσης όνυχα

[A]

μία μόνο επιλογή από προκαθορισμένο κατάλογο:

απαιτείται/επιτρέπεται/απαγορεύεται

Η χρήση εποχούμενου συστήματος λίπανσης όνυχα απαιτείται/επιτρέπεται/απαγορεύεται.

Υ – ΔΕΔ ΣΣ

Υ – εκτός ΔΕΔ

1.1.1.1.7.4

Ύπαρξη ισόπεδων διαβάσεων

[Ναι/Όχι]

Ύπαρξη ισόπεδων διαβάσεων στο τμήμα γραμμής.

Υ – ΔΕΔ ΣΣ

Υ – εκτός ΔΕΔ

1.1.1.1.7.5

Επιτρεπόμενη επιτάχυνση σε ισόπεδη διάβαση

[N.N]

Όριο επιτάχυνσης αμαξοστοιχίας όταν σταματά κοντά σε ισόπεδη διάβαση, εκφραζόμενο σε μέτρα ανά δευτερόλεπτο στο τετράγωνο, εφόσον προβλέπεται σε εθνικές διατάξεις.

Α – ΔΕΔ ΣΣ

Α – εκτός ΔΕΔ

1.1.1.1.8

Σήραγγα

1.1.1.1.8.1

Όνομα ΔΥ

[ΣειράΧαρακτήρων]

Ως διαχειριστής υποδομής (ΔΥ) νοείται οποιοσδήποτε φορέας ή επιχείρηση είναι υπεύθυνος κυρίως για την εγκατάσταση και τη συντήρηση σιδηροδρομικής υποδομής [άρθρο 2 στοιχείο η) της οδηγίας 2001/14/ΕΚ].

Υ

1.1.1.1.8.2

Κωδικός ταυτοποίησης σήραγγας

[ΣειράΧαρακτήρων]

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης σήραγγας ή μοναδικός αριθμός σε κράτος μέλος

Α

1.1.1.1.8.3

Αρχή σήραγγας

[WGS84 + NNN.NN + ΣειράΧαρακτήρων]

Γεωγραφικές συντεταγμένες σύμφωνα με το Παγκόσμιο Γεωδαιτικό Σύστημα (ΠΓΣ) και χιλιομετρική, ή σε μίλια, θέση σε σχέση με τον κωδικό ταυτοποίησης γραμμής στην αρχή σήραγγας.

Υ

1.1.1.1.8.4

Τέλος σήραγγας

[WGS84 + NNN.NN + ΣειράΧαρακτήρων]

Γεωγραφικές συντεταγμένες σύμφωνα με το Παγκόσμιο Γεωδαιτικό Σύστημα (ΠΓΣ) και χιλιομετρική, ή σε μίλια, θέση σε σχέση με τον κωδικό ταυτοποίησης γραμμής στο τέλος σήραγγας.

Υ

1.1.1.1.8.5

Δήλωση ΕΚ επαλήθευσης για σήραγγα (ΑΣΣ)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Μοναδικός αριθμός για δηλώσεις ΕΚ σύμφωνα με τις απαιτήσεις μορφότυπου που ορίζονται στο «Έγγραφο σχετικά με τις πρακτικές ρυθμίσεις διαβίβασης εγγράφων διαλειτουργικότητας» (ERA/INF/10-2009/INT).

Υ – ΤΠΔ

1.1.1.1.8.6

Δήλωση απόδειξης συμμόρφωσης ΥΥ σήραγγας (ΥΠΔ)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Μοναδικός αριθμός για δηλώσεις υφιστάμενης υποδομής (ΥΥ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις μορφότυπου που ορίζονται στο «Έγγραφο σχετικά με τις πρακτικές ρυθμίσεις διαβίβασης εγγράφων διαλειτουργικότητας» (ERA/INF/10-2009/INT).

Α - υφιστάμενη

1.1.1.1.8.7

Μήκος σήραγγας

[NNNNN]

Πραγματικό μήκος σήραγγας (εκφραζόμενο σε μέτρα) από τη μία πύλη έως την άλλη, στο επίπεδο της άνω επιφάνειας της σιδηροτροχιάς. Απαιτείται μόνο για σήραγγες μήκους 100 μέτρων και άνω.

Υ

1.1.1.1.8.8

Εμβαδόν διατομής

[NNN]

Το μικρότερο πραγματικό εμβαδόν διατομής (εκφραζόμενο σε τετραγωνικά μέτρα) της σήραγγας.

Υ

1.1.1.1.8.9

Ύπαρξη σχεδίου έκτακτης ανάγκης

[Ναι/Όχι]

Σχέδιο που καταρτίζεται υπό τη διεύθυνση του ΔΥ σε συνεργασία, κατά περίπτωση, με σιδηροδρομικές επιχειρήσεις (ΣΕ), υπηρεσίες διάσωσης και αρμόδιες αρχές για κάθε σήραγγα. Πρέπει να είναι συμβατό με τις εγκαταστάσεις αυτοδιάσωσης, απομάκρυνσης και διάσωσης που προβλέπονται (ΤΠΔ ΑΣΣ, απόφαση 2008/163/ΕΚ της Επιτροπής).

Υ – ΤΠΔ

Α - υφιστάμενη

1.1.1.2

Υποσύστημα ενέργειας

1.1.1.2.1

Δηλώσεις επαλήθευσης τροχιάς

1.1.1.2.1.1

Δήλωση ΕΚ επαλήθευσης τροχιάς (ΕΝΕ)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Μοναδικός αριθμός για δηλώσεις ΕΚ σύμφωνα με τις απαιτήσεις μορφότυπου που ορίζονται στο «Έγγραφο σχετικά με τις πρακτικές ρυθμίσεις διαβίβασης εγγράφων διαλειτουργικότητας» (ERA/INF/10-2009/INT).

Υ-ΤΠΔ

1.1.1.2.1.2

Δήλωση απόδειξης συμμόρφωσης ΥΥ τροχιάς (ΕΝΕ)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Μοναδικός αριθμός για δηλώσεις υφιστάμενης υποδομής (ΥΥ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις μορφότυπου που ορίζονται στο «Έγγραφο σχετικά με τις πρακτικές ρυθμίσεις διαβίβασης εγγράφων διαλειτουργικότητας» (ERA/INF/10-2009/INT).

Α - υφιστάμενη

1.1.1.2.2

Εναέρια γραμμή επαφής

1.1.1.2.2.1

Σύστημα ενεργειακής τροφοδότησης (Τάση και συχνότητα)

[ΣειράΧαρακτήρων]

μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

μη εξηλεκτρισμένο/ΕΡ 25kV-50Hz/ΕΡ 15kV-16.7Hz/ΣΡ 3kV/ΣΡ 1,5kV/ΣΡ (Ειδική περίπτωση FR)/ΣΡ 750V/άλλο (προσδιορίστε ονομαστική τάση και συχνότητα και περιοχές τιμών)

Ονομαστική τάση και συχνότητα εάν πληρούνται οι απαιτήσεις του προτύπου EN 50163:2004. Σε περίπτωση υπέρβασης των τιμών του EN, δημοσιεύεται η μέγιστη τιμή μόνιμης τάσης (η μέγιστη τιμή δίδεται σε αγκύλες).

Υ

1.1.1.2.2.2

Μέγιστη ένταση ρεύματος αμαξοστοιχίας

[NNNN]

Η μέγιστη επιτρεπόμενη ένταση ρεύματος αμαξοστοιχίας εκφραζόμενη σε ampere (Α).

Υ

1.1.1.2.2.3

Μέγιστη ένταση ρεύματος κατά την ακινησία, ανά παντογράφο

[NNN]

Η μέγιστη επιτρεπόμενη ένταση ρεύματος αμαξοστοιχίας σε ακινησία για συστήματα ΣΡ, εκφραζόμενη σε Ampere (Α).

Υ

1.1.1.2.2.4

Ύπαρξη άδειας για ανατροφοδοτική πέδηση

[Ναι/Όχι]

Η ανατροφοδοτική πέδηση επιτρέπεται ή όχι.

Υ

1.1.1.2.2.5

Ονομαστικό ύψος αγωγού επαφής

[N.NN]

Η ονομαστική τιμή του ύψους του αγωγού επαφής σε στήριγμα, υπό κανονικές συνθήκες, εκφραζόμενη σε μέτρα.

Υ - ΤΠΔ

1.1.1.2.2.6

Μέγιστο ύψος αγωγού επαφής

[N.NN]

Η μέγιστη τιμή του ύψους του αγωγού επαφής σε στήριγμα, υπό κανονικές συνθήκες, εκφραζόμενη σε μέτρα.

Υ – ΔΕΔ ΥΤ

Υ – ΔΕΔ ΣΣ

Υ – εκτός ΔΕΔ

1.1.1.2.2.7

Ελάχιστο ύψος αγωγού επαφής

[N.NN]

Η ελάχιστη τιμή του ύψους του αγωγού επαφής σε στήριγμα, υπό κανονικές συνθήκες, εκφραζόμενη σε μέτρα.

Υ – ΔΕΔ ΥΤ

Υ – ΔΕΔ ΣΣ

Υ – εκτός ΔΕΔ

1.1.1.2.3

Παντογράφος

1.1.1.2.3.1

Αποδεκτές κεφαλές παντογράφου

[ΣειράΧαρακτήρων]

πολλαπλή επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

1 950mm(Τύπος1)/1 950mm(Τύπος12)/1 950mm(PL)/1 800mm(NO,SE)/1 600mm(EP)/1 600mm(GB,CTRL)/1 600mm(GB)/1 450/άλλη (να καθοριστεί)

Μία ή περισσότερες κεφαλές παντογράφου σύμφωνα με τις ΤΠΔ ΤΡΥ ή το πρότυπο EN 50367:2006.

Υ

1.1.1.2.3.2

Απαιτήσεις σχετικά με τον αριθμό των ανυψωμένων παντογράφων και τη διαπόστασή τους

[ΣειράΧαρακτήρων]

Ο μέγιστος αριθμός ανυψωμένων παντογράφων που επιτρέπονται στη γραμμή. Στην περίπτωση δύο ή περισσοτέρων ανυψωμένων παντογράφων, η ελάχιστη διαπόσταση μεταξύ των γεωμετρικών αξόνων των κεφαλών των παντογράφων, εκφραζόμενη σε μέτρα. Οι τιμές ορίζονται για τη «μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα» στο τμήμα γραμμής.

Υ

1.1.1.2.3.3

Επιτρεπόμενο υλικό ταινίας επαφής

[ΣειράΧαρακτήρων]

πολλαπλή επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

Χαλκός/κοινός άνθρακας/άνθρακας με πρόσθετο υλικό/άνθρακας με επένδυση χαλκού/άλλα

Ένας ή περισσότεροι τύποι υλικού ταινίας επαφής που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στη γραμμή.

Υ

1.1.1.2.4

Τμήματα διαχωρισμού εναέριας γραμμής επαφής (ΕΓΕ)

1.1.1.2.4.1

Ύπαρξη διαχωρισμού φάσεων

[Ναι + σύνδεσμος/Όχι]

Εφόσον υπάρχει διαχωρισμός φάσεων στο τμήμα της γραμμής, σύνδεσμος παραπομπής σε λεπτομερή περιγραφή.

Υ

1.1.1.2.4.2

Ύπαρξη διαχωρισμού συστημάτων

[Ναι + σύνδεσμος/Όχι]

Εφόσον υπάρχει διαχωρισμός συστημάτων στο τμήμα της γραμμής, σύνδεσμος παραπομπής σε λεπτομερή περιγραφή.

Υ

1.1.1.2.5

Απαιτήσεις για το τροχαίο υλικό

1.1.1.2.5.1

Απαιτείται περιορισμός της έντασης ρεύματος επί της αμαξοστοιχίας

[Ναι/Όχι]

Απαιτείται εποχούμενο σύστημα που καθιστά δυνατή τη ρύθμιση της μέγιστης έντασης ρεύματος στην αμαξοστοιχία

Υ – ΔΕΔ ΣΣ

Υ – εκτός ΔΕΔ

1.1.1.2.5.2

Επιτρεπόμενη μέση δύναμη επαφής

[ΣειράΧαρακτήρων]

ή

[NNN]

Η μέση δύναμη επαφής που επιτρέπεται στη γραμμή. Η δύναμη δίδεται είτε ως προκαθορισμένη καμπύλη είτε ως τιμή, εκφραζόμενη σε Νewton.

Υ

1.1.1.2.5.3

Απαιτείται συσκευή αυτόματης καθόδου (ΣΑΚ)

[Ναι/Όχι]

Απαιτείται συσκευή αυτόματης καθόδου (ΣΑΚ/ADD) στο όχημα σύμφωνα με το πρότυπο EN 50206-1.

Υ

1.1.1.3

Υποσύστημα ελέγχου-χειρισμού και σηματοδότησης

1.1.1.3.1

Δηλώσεις επαλήθευσης τροχιάς

1.1.1.3.1.1

Δήλωση ΕΚ επαλήθευσης τροχιάς (ΕΧΣ)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Μοναδικός αριθμός για δηλώσεις ΕΚ σύμφωνα με τις απαιτήσεις μορφότυπου που ορίζονται στο «Έγγραφο σχετικά με τις πρακτικές ρυθμίσεις διαβίβασης εγγράφων διαλειτουργικότητας» (ERA/INF/10-2009/INT).

Υ - ΤΠΔ

1.1.1.3.1.2

Δήλωση απόδειξης συμμόρφωσης ΥΥ τροχιάς (ΥΠΔ)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Μοναδικός αριθμός για δηλώσεις υφιστάμενης υποδομής (ΥΥ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις μορφότυπου που ορίζονται στο «Έγγραφο σχετικά με τις πρακτικές ρυθμίσεις διαβίβασης εγγράφων διαλειτουργικότητας» (ERA/INF/10-2009/INT).

Α - υφιστάμενη

1.1.1.3.2

Κλάση Α — Σύστημα προστασίας αμαξοστοιχίας (ETCS)

1.1.1.3.2.1

Επίπεδο ETCS

[ΣειράΧαρακτήρων]

μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

κανένα/1/2/3

Τα διαφορετικά επίπεδα εφαρμογής ERTMS/ETCS αποτελούν τρόπο έκφρασης των πιθανών λειτουργικών σχέσεων μεταξύ τροχιάς και αμαξοστοιχίας. Οι ορισμοί των επιπέδων αφορούν κυρίως τον παρατρόχιο τεχνικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται, τον τρόπο με τον οποίο οι παρατρόχιες πληροφορίες μεταδίδονται στις εποχούμενες μονάδες καθώς και το ποιες λειτουργίες επεξεργάζονται ο παρατρόχιος και ο εποχούμενος εξοπλισμός αντίστοιχα.

Υ

1.1.1.3.2.2

Γραμμή βάσης ETCS. έκδοση (x.y)

[N.N.N]

μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

(2.2.2)/2.3.0/2.3.0.d/3.0.0

Παρατρόχια εγκατεστημένη γραμμή βάσης ETCS (η έκδοση σε αγκύλες δεν είναι πλήρως συμβατή)

Υ

1.1.1.3.2.3

Απαιτείται πλήρωση ETCS για πρόσβαση στη γραμμή

[Ναι/Όχι]

Η πλήρωση αποτελεί κριτήριο πρόσβασης στο δίκτυο.

Α

1.1.1.3.2.4

Παρατρόχια εγκατάσταση συστήματος πλήρωσης ETCS

[ΣειράΧαρακτήρων]

μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

 

Κανένα

 

Βρόχος

 

GSM-R

 

Βρόχος & GSM-R

Πληροφορίες σχετικά με εγκατεστημένο παρατρόχιο εξοπλισμό ικανό να μεταδίδει πληροφορίες πλήρωσης μέσω βρόχου ή GSM-R προκειμένου για εγκαταστάσεις επιπέδου 1.

Α

1.1.1.3.2.5

Χρήση εθνικής εφαρμογής ETCS

αριθμός από προκαθορισμένο κατάλογο

Το Packet 44 είναι το μέσο μετάδοσης δεδομένων για εθνικές εφαρμογές μεταξύ αμαξοστοιχίας και τροχιάς και αντιστρόφως, με τη χρήση εξοπλισμού μετάδοσης δεδομένων που περιλαμβάνεται στο ETCS. Τιμές NID_XUSER που διαχειρίζεται o Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ΕΟΣ) σε έγγραφο σχετικά με τις μεταβλητές ETCS διαθέσιμο στον ιστότοπο του ΕΟΣ.

Εθνική εφαρμογή εγκατεστημένη παρατρόχια.

O

1.1.1.3.2.6

Ύπαρξη περιορισμών ή προϋποθέσεων επιχειρησιακής λειτουργίας

[Ναι + σύνδεσμος/Όχι]

Περιορισμοί ή προϋποθέσεις λόγω μερικής συμμόρφωσης με τις ΤΠΔ ΕΧΣ.

Α

1.1.1.3.2.7

Προαιρετικές λειτουργίες ETCS

[ΣειράΧαρακτήρων]

Η χρήση αυτών των προαιρετικών λειτουργιών ETCS είναι δυνατόν να βελτιώσει τη λειτουργία στη γραμμή. Προορίζονται μόνο για πληροφόρηση και δεν αποτελούν κριτήριο πρόσβασης στο δίκτυο.

Α

1.1.1.3.3

Κλάση Α — Ραδιοσύστημα (GSM-R)

1.1.1.3.3.1

Έκδοση GSM-R

[ΣειράΧαρακτήρων]

Πολλαπλή επιλογή από προκαθορισμένο κατάλογο:

 

καμία/1/2/3

 

καμία, 6/14, 7/15

Αριθμός έκδοσης Προδιαγραφών Λειτουργικής Απαίτησης (ΠΛΑ/FRS)και Προδιαγραφών Λειτουργικής Απαίτησης (ΠΣΑ/SRS) του GSM-R που είναι εγκατεστημένο παρατρόχια.

Υ

1.1.1.3.3.2

Ελάχιστος αριθμός ενεργών κινητών συσκευών GSM-R επί της αμαξοστοιχίας για μετάδοση δεδομένων

[ΣειράΧαρακτήρων]

Πολλαπλή επιλογή από προκαθορισμένο κατάλογο:

καμία/1/2/3

Αριθμός κινητών συσκευών για μετάδοση δεδομένων που απαιτείται για την ομαλή λειτουργία της αμαξοστοιχίας. Στοιχείο μη κρίσιμο για την ασφάλεια και δεν αποτελεί θέμα διαλειτουργικότητας.

Υ

1.1.1.3.3.3

Προαιρετικές λειτουργίες GSM-R

[ΣειράΧαρακτήρων]

Πολλαπλή επιλογή από προκαθορισμένο κατάλογο:

Χειροκίνητη λειτουργία διέλευσης συνόρων/Σημαντήρας διέλευσης συνόρων/Ραδιοσύστημα διέλευσης συνόρων/…

Η χρήση αυτών των προαιρετικών λειτουργιών GSM-R μπορεί να βελτιώσει τη λειτουργία στη γραμμή. Προορίζονται μόνο για πληροφόρηση και δεν αποτελούν κριτήριο πρόσβασης στο δίκτυο.

Α

1.1.1.3.4

Κλάση Α — Σύστημα ανίχνευσης αμαξοστοιχίας

1.1.1.3.4.1

Ύπαρξη συστήματος ανίχνευσης αμαξοστοιχίας κλάσης Α

[Ναι + σύνδεσμος/Όχι]

Ανοικτό σημείο· σύνδεσμος παραπομπής σε εθνικές διατάξεις, εάν υπάρχουν.

Α

1.1.1.3.5

Κλάση Β — Συστήματα προστασίας αμαξοστοιχίας

1.1.1.3.5.1

Εγκατεστημένα συστήματα κλάσης Β ή/και άλλα για την προστασία, τον έλεγχο και την προειδοποίηση αμαξοστοιχίας (σύστημα και, αν υπάρχει, έκδοση)

[ΣειράΧαρακτήρων]

Πολλαπλή επιλογή από προκαθορισμένο κατάλογο:

LZB DE/LZB Spain/LZB AT/TVM430/PZB 90/άλλα (να καθοριστεί)

Παρατρόχια εγκατεστημένα συστήματα κλάσης Β ή/και άλλα για την προστασία, τον έλεγχο και την προειδοποίηση κατά την κανονική λειτουργία.

Υ

1.1.1.3.5.2

Ανάγκη για περισσότερα του ενός εποχούμενα συστήματα κλάσης Β ή/και άλλα για την προστασία, τον έλεγχο και την προειδοποίηση

[ΣειράΧαρακτήρων]

Πολλαπλή επιλογή από προκαθορισμένο κατάλογο:

KVB/άλλα (να καθοριστεί)

Απαιτούνται περισσότερα του ενός εποχούμενα συστήματα κλάσης Β ή/και άλλα για την προστασία, τον έλεγχο και την προειδοποίηση, τα οποία είναι ταυτοχρόνως ενεργά.

Υ

1.1.1.3.6

Κλάση Β - Ραδιοσύστημα

1.1.1.3.6.1

Εγκατεστημένα συστήματα κλάσης Β ή άλλα για ραδιοεπικοινωνία(σύστημα και, αν υπάρχει, έκδοση)

[ΣειράΧαρακτήρων]

Πολλαπλή επιλογή από προκαθορισμένο κατάλογο:

Ραδιοσύστημα UIC κεφάλαιο 1-4/BR 1845/Ραδιοσύστημα VR/άλλα (να καθοριστεί)

Παρατρόχια συστήματα ραδιοεπικοινωνίας κλάσης Β ή άλλα κατά την κανονική λειτουργία.

Υ

1.1.1.3.7

Μεταγωγή μεταξύ συστημάτων

1.1.1.3.7.1

Ύπαρξη μεταγωγής μεταξύ διαφορετικών συστημάτων προστασίας, ελέγχου και προειδοποίησης

[Ναι + σύνδεσμος/Όχι]

Μεταγωγή μεταξύ συστημάτων ETCS/κλάσης Β και κλάσης Β/κλάσης Β εν κινήσει. Η εγκατάσταση εξαρτάται από τοπικές συνθήκες.

Α - υφιστάμενη

1.1.1.3.7.2

Ύπαρξη μεταγωγής μεταξύ διαφορετικών συστημάτων ραδιοεπικοινωνίας

[Ναι + σύνδεσμος/Όχι]

Μεταγωγή μεταξύ συστημάτων ραδιοεπικοινωνίας GSM-R/κλάσης Β, κλάσης Β/κλάσης Β και κανενός συστήματος επικοινωνίας εν κινήσει. Η εγκατάσταση εξαρτάται από τοπικές συνθήκες.

Α - υφιστάμενη

1.1.1.3.8

Κλάση Β — Συστήματα ανίχνευσης αμαξοστοιχίας

1.1.1.3.8.1

Τύποι συστήματος ανίχνευσης αμαξοστοιχίας

[ΣειράΧαρακτήρων]

Πολλαπλή επιλογή από προκαθορισμένο κατάλογο:

κύκλωμα τροχιάς/ανιχνευτής τροχού/βρόχος

Οι εγκατεστημένοι τύποι συστημάτων ανίχνευσης αμαξοστοιχίας. Στοιχείο που βοηθά να προσδιοριστεί ταχέως ποιες παράμετροι που αφορούν την ανίχνευση αμαξοστοιχίας ισχύουν για συγκεκριμένο τμήμα σιδηροδρομικής γραμμής (δεν ισχύουν όλες οι παράμετροι για όλους τους τύπους συστημάτων ανίχνευσης αμαξοστοιχίας).

Υ

1.1.1.3.8.2

Μέγιστη επιτρεπόμενη απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών αξόνων

[NNNNN]

Η απόσταση εκφράζεται σε χιλιοστόμετρα.

Σχετίζεται με το ελάχιστο μήκος του τμήματος ανίχνευσης αμαξοστοιχίας. Η απαίτηση αυτή σχετίζεται με το ελάχιστο μήκος τμήματος σηματοδότησης, ώστε ένα όχημα ή μια αμαξοστοιχία να μην το καλύπτει εξ ολοκλήρου, με αποτέλεσμα το σύστημα ανίχνευσης αμαξοστοιχίας να αναφέρει το τμήμα ως «ελεύθερο».

Υ

1.1.1.3.8.3

Ελάχιστη επιτρεπόμενη απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών αξόνων

[NNNN]

Η απόσταση εκφράζεται σε χιλιοστόμετρα.

Σχετίζεται με τον μετρητή αξόνων ή τον αισθητήρα τροχού ή ειδική περίπτωση. Τα συστήματα μέτρησης αξόνων πρέπει να είναι ικανά να διακρίνουν την ανίχνευση ενός άξονα από 2 διαδοχικούς μετρητές με αρκετά υψηλή ανάλυση, ειδάλλως το αποτέλεσμα της μέτρησης είναι εσφαλμένο.

Υ

1.1.1.3.8.4

Ελάχιστη επιτρεπόμενη απόσταση μεταξύ πρώτου και τελευταίου άξονα

[NNNN]

Η απόσταση εκφράζεται σε χιλιοστόμετρα.

Σχετίζεται με τα κυκλώματα τροχιάς ή αντίστοιχες ειδικές περιπτώσεις. Οι ηλεκτρικές συνδέσεις παρακείμενων κυκλωμάτων τροχιάς ενδέχεται να περιλαμβάνουν περιοχή όπου να μην είναι διασφαλισμένη η ανίχνευση άξονα οχήματος.

Υ

1.1.1.3.8.5

Μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος ρύγχους οχήματος

[NNNN]

Το μήκος εκφράζεται σε χιλιοστόμετρα.

Σχετίζεται με τα κυκλώματα τροχιάς και τους μετρητές αξόνων. Το σύστημα ανίχνευσης αμαξοστοιχίας πρέπει να είναι ικανό να ανιχνεύει τον πρώτο άξονα προτού το ρύγχος της αμαξοστοιχίας φτάσει σε επικίνδυνο σημείο μπροστά, καθώς και τον τελευταίο άξονα έως ότου το ουραίο τμήμα της αμαξοστοιχίας απομακρυνθεί από το επικίνδυνο σημείο. Ο όρος «ρύγχος» ισχύει και για τα δύο άκρα (εμπρόσθιο και οπίσθιο) οχήματος ή αμαξοστοιχίας.

Υ

1.1.1.3.8.6

Ελάχιστο επιτρεπόμενο πλάτος της στεφάνης

[NNN]

Το πλάτος εκφράζεται σε χιλιοστόμετρα.

Σχετίζεται με τους μετρητές αξόνων, τα ποδόπληκτρα και τα ωστήρια. Το πεδίο ανίχνευσης του μετρητή αξόνων επηρεάζεται από τον τροχό που διέρχεται. Το πλάτος της στεφάνης πρέπει να είναι αρκετά μεγάλο ώστε να επηρεάζει επαρκώς το πεδίο και να διασφαλίζεται η ορθή ανίχνευση.

Υ

1.1.1.3.8.7

Ελάχιστη επιτρεπόμενη διάμετρος τροχού

[NNN]

Η διάμετρος εκφράζεται σε χιλιοστόμετρα.

Συμβατότητα με μετρητές αξόνων. Η έκταση επιρροής (επί της επιφάνειας του όνυχα ενός τροχού) του πεδίου ανίχνευσης του μετρητή αξόνων σχετίζεται με τη διάμετρο του τροχού.

Υ

1.1.1.3.8.8

Ελάχιστο επιτρεπόμενο πάχος του όνυχα

[NN.N]

Το πάχος εκφράζεται σε χιλιοστόμετρα.

Συμβατότητα με τους μετρητές αξόνων, τα ποδόπληκτρα και τα ωστήρια. Το πεδίο ανίχνευσης του μετρητή αξόνων επηρεάζεται από τον τροχό που διέρχεται. Το πάχος του όνυχα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλο ώστε να επηρεάζει επαρκώς το πεδίο και να διασφαλίζεται η ορθή ανίχνευση.

Υ

1.1.1.3.8.9

Ελάχιστο επιτρεπόμενο ύψος του όνυχα

[NN.N]

Το ύψος εκφράζεται σε χιλιοστόμετρα.

Συμβατότητα με τους μετρητές αξόνων, τα ποδόπληκτρα και τα ωστήρια. Το πεδίο ανίχνευσης του μετρητή αξόνων επηρεάζεται από τον τροχό που διέρχεται. Το ύψος του όνυχα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλο ώστε να επηρεάζει επαρκώς το πεδίο και να διασφαλίζεται η ορθή ανίχνευση.

Υ

1.1.1.3.8.10

Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του όνυχα

[NN.N]

Το ύψος εκφράζεται σε χιλιοστόμετρα.

Συμβατότητα με τους μετρητές αξόνων, τα ποδόπληκτρα και τα ωστήρια. Το πεδίο ανίχνευσης του μετρητή αξόνων επηρεάζεται από τον τροχό που διέρχεται. Για το ύψος του όνυχα πρέπει να οριστεί το εύρος τιμών της διάστασης Sh(min) – Sh(max).

Υ

1.1.1.3.8.11

Ελάχιστο επιτρεπόμενο φορτίο άξονα

[N.N]

Το φορτίο εκφράζεται σε τόνους.

Συμβατότητα με τα κυκλώματα τροχιάς, τα ποδόπληκτρα και τα ωστήρια. Με το ελάχιστο φορτίο άξονα ενεργοποιούνται τα ποδόπληκτρα και τα ωστήρια. Επίσης, το ελάχιστο φορτίο άξονα έχει θετικά αποτελέσματα στην αντίσταση μεταξύ τροχού και τροχιάς, η οποία είναι σημαντική για τη λειτουργία των κυκλωμάτων τροχιάς.

Υ

1.1.1.3.8.12

Ύπαρξη κανόνων για χώρο χωρίς μέταλλα γύρω από τους τροχούς

[Ναι + σύνδεσμος/Όχι]

Συμβατότητα με αισθητήρες τροχού για μετρητές αξόνων. Η αρχή λειτουργίας των μετρητών αξόνων βασίζεται στην παραμόρφωση ηλεκτρομαγνητικού πεδίου. Η παραμόρφωση συμβαίνει μόνο με τη διέλευση του τροχού και όχι των στοιχείων που περιβάλλουν το τροχαίο υλικό. Ανοικτό σημείο· σύνδεσμος παραπομπής σε εθνικές διατάξεις, εάν υπάρχουν.

Υ

1.1.1.3.8.13

Ύπαρξη διατάξεων για τη μεταλλική μάζα οχήματος

[Ναι + σύνδεσμος/Όχι]

Συμβατότητα με επαγωγικούς βρόχους. Η μεταλλική μάζα επηρεάζει τα συστήματα ανίχνευσης βρόχου. Ανοικτό σημείο· σύνδεσμος παραπομπής σε εθνικές διατάξεις, εάν υπάρχουν.

Υ

1.1.1.3.8.14

Απαιτούνται σιδηρομαγνητικά χαρακτηριστικά για το υλικό των τροχών

[Ναι/Όχι]

Συμβατότητα με αισθητήρες τροχού για μετρητές αξόνων. Το χαρακτηριστικό αυτό είναι απαραίτητο για να δημιουργηθεί η παραμόρφωση του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου των μετρητών άξονα, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή ανίχνευση.

Η απαίτηση στις ΤΠΔ ΕΧΣ δεν είναι ακριβής.

Υ

1.1.1.3.8.15

Μέγιστη επιτρεπόμενη εμπέδηση μεταξύ αντικείμενων τροχών ενός τροχοφόρου άξονα

[N.NN]

Η εμπέδηση εκφράζεται σε Ohm.

Συμβατότητα με κυκλώματα τροχιάς. To κύκλωμα τροχιάς είναι ικανό να ανιχνεύει τροχαίο υλικό μόνο εφόσον η εμπέδηση μεταξύ των σιδηροτροχιών δεν υπερβαίνει ορισμένη τιμή. Η τιμή αυτή ορίζεται από την τιμή της εμπέδησης των αντικείμενων τροχών των τροχοφόρων αξόνων και την αντίσταση επαφής στην επιφάνεια τροχού-σιδηροτροχιάς. Η απαίτηση διεπαφής που δίδεται εδώ αφορά μόνο την ηλεκτρική αντίσταση μεταξύ των κυλιόμενων επιφανειών των αντικείμενων τροχών τροχοφόρου άξονα.

Υ

1.1.1.3.8.16

Ελάχιστη επιτρεπόμενη εμπέδηση μεταξύ παντογράφου και τροχών

[N.NN]

Η εμπέδηση εκφράζεται σε Ohm.

Συμβατότητα με κυκλώματα τροχιάς. Στα συστήματα ανίχνευσης των κυκλωμάτων τροχιάς, οι αρμονικές που δημιουργούνται από το σύστημα ηλεκτρικής τροφοδότησης είναι δυνατόν να δημιουργήσουν παρεμβολές και ενδέχεται να μεταδίδονται επιδράσεις μέσω του συστήματος αλυσοειδούς από μία τροχιά σε άλλη. Αυτό αποτρέπεται με επαρκώς υψηλή εμπέδηση του οχήματος.

Υ

1.1.1.3.8.17

Μέγιστη παροχή αμμοδιασποράς

[ΣειράΧαρακτήρων]

Μία μόνο επιλογή από προκαθορισμένο κατάλογο:

500 g/800 g/άλλο (να καθοριστεί)

Η μέγιστη παροχή δίδεται για 30 δευτερόλεπτα. Συμβατότητα με κυκλώματα τροχιάς. Η υπερβολική ποσότητα άμμου ενέχει τον κίνδυνο να μην ανιχνεύονται αμαξοστοιχίες σε τροχιές εξοπλισμένες με κυκλώματα τροχιάς.

Υ

1.1.1.3.8.18

Απαιτείται δυνατότητα απενεργοποίησης της αμμοδιασποράς από τον οδηγό

[Ναι/Όχι]

Συμβατότητα με κυκλώματα τροχιάς σε μέρη όπου η χρήση αμμοδιασποράς δεν επιτρέπεται.

Υ

1.1.1.3.9

Παράμετροι που αφορούν τις ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές

1.1.1.3.9.1

Ύπαρξη διατάξεων για το ρεύμα επιστροφής στις σιδηροτροχιές

[Ναι + σύνδεσμος/Όχι]

Συμβατότητα με τα κυκλώματα τροχιάς και τους ανιχνευτές τροχού των μετρητών αξόνων. Οι αρμονικές του κυκλώματος έλξης στις σιδηροτροχιές είναι δυνατόν να παρακωλύουν τη λειτουργία των κυκλωμάτων τροχιάς. Το συνεχές ρεύμα στις σιδηροτροχιές ενδέχεται να κορέσει τους ανιχνευτές των μετρητών αξόνων, εμποδίζοντας τη λειτουργία τους. Ανοικτό σημείο· σύνδεσμος παραπομπής σε εθνικές διατάξεις, εάν υπάρχουν.

Υ

1.1.1.3.9.2

Ύπαρξη κανόνων για ηλεκτρικά, μαγνητικά, ηλεκτρομαγνητικά πεδία

[Ναι + σύνδεσμος/Όχι]

Συμβατότητα με ανιχνευτές τροχού. Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία που δημιουργούνται από το τροχαίο υλικό μπορούν να παρέμβουν στη λειτουργία των μετρητών αξόνων και των ανιχνευτών τροχού. Ανοικτό σημείο· σύνδεσμος παραπομπής σε εθνικές διατάξεις, εάν υπάρχουν.

Υ

1.1.1.3.10

Παρατρόχιο σύστημα για κατάσταση υποβαθμισμένης λειτουργίας

1.1.1.3.10.1

Επίπεδο ETCS για κατάσταση υποβαθμισμένης λειτουργίας

[ΣειράΧαρακτήρων]

μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

καμία/1/2/3

Σύστημα για κατάσταση υποβαθμισμένης λειτουργίας. Σε περίπτωση βλάβης του επιπέδου ETCS για κανονική λειτουργία, η κίνηση της αμαξοστοιχίας είναι δυνατόν να επιτηρείται σε άλλο επίπεδο ETCS. Παράδειγμα: Το επίπεδο 1 ως κατάσταση υποβάθμισης για το επίπεδο 2.

Υ

1.1.1.3.10.2

Συστήματα κλάσης Β για την προστασία, τον έλεγχο και τη σηματοδότηση αμαξοστοιχίας σε κατάσταση υποβάθμισης

[ΣειράΧαρακτήρων]

Πολλαπλή επιλογή από προκαθορισμένο κατάλογο:

LZB DE/LZB Spain/LZB AT/TVM430/PZB 90/άλλα (να καθοριστεί)

Σύστημα για κατάσταση υποβαθμισμένης λειτουργίας. Σε περίπτωση βλάβης του ETCS για κανονική λειτουργία, η κίνηση της αμαξοστοιχίας είναι δυνατόν να επιτηρείται με άλλο τρόπο. Παράδειγμα: προστασία της λειτουργίας της αμαξοστοιχίας από σύστημα κλάσης Β ή/και παρατρόχια σήματα.

Υ

1.1.1.3.11

Παράμετροι που αφορούν την πέδηση

1.1.1.3.11.1

Ελάχιστες απαιτούμενες επιδόσεις πέδησης

[Ναι + σύνδεσμος/Όχι]

Για τον υπολογισμό καμπύλων πέδησης με σκοπό την επιτήρηση της ταχύτητας.

Η απαίτηση που σχετίζεται με τις επιδόσεις πέδησης μπορεί να εξαρτάται από:

την απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών σημάτων (μήκος του τμήματος τροχιάς)

την ταχύτητα της αμαξοστοιχίας

τη μάζα της αμαξοστοιχίας

την κλίση

Α

1.1.1.3.12

Λοιπές παράμετροι που αφορούν τον έλεγχο - χειρισμό και τη σηματοδότηση (ΕΧΣ)

1.1.1.3.12.1

Υποστήριξη ανάκλισης

[Ναι + σύνδεσμος/Όχι]

Η υποστήριξη της λειτουργίας ανάκλισης βοηθά την ταχύτερη οδήγηση σε στροφές και μειώνει τον χρόνο ταξιδίου σε γραμμή εξοπλισμένη με ETCS (με τη χρήση της ειδικής κατηγορίας «αμαξοστοιχία με ανάκλιση» για τις αμαξοστοιχίες που είναι εξοπλισμένες με ETCS). Χωρίς την υποστήριξη της λειτουργίας αυτής, ακόμη και αμαξοστοιχίες με ανάκλιση εξοπλισμένες με ETCS κινούνται ως κανονικές αμαξοστοιχίες, με χαμηλότερα όρια ταχύτητας στις στροφές.

Α

1.2

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΟ (ΕΣ)

1.2.0.0.0

Γενικές πληροφορίες

1.2.0.0.0.1

Ονομασία επιχειρησιακού σημείου (ΕΣ)

[ΣειράΧαρακτήρων]

Η ονομασία σχετίζεται συνήθως με την πόλη ή το χωριό ή τον σκοπό ελέγχου της κυκλοφορίας

Α

1.2.0.0.0.2

Αναγνωριστικός κωδικός ΕΣ

[AANNNNNNNNNNNNNN]

Κωδικός που καθορίζεται για τις ΤΠΔ TAF (Τηλεματικές Εφαρμογές για Φορτίο) από το SEDP (Στρατηγικό ευρωπαϊκό σχέδιο εφαρμογής) όπως ορίζεται στο CEN CWA15541:Μάιος 2006. Αποτελείται από δύο γράμματα για τον κωδικό χώρας και δεκατέσσερα ψηφία για τον κωδικό τοποθεσίας.

Υ

1.2.0.0.0.3

Αναγνωριστικός κωδικός εθνικού επιχειρησιακού σημείου

[ΣειράΧαρακτήρων]

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός ΕΣ ή μοναδικός αριθμός ΕΣ σε κράτος μέλος.

Α

1.2.0.0.0.4

Τύπος επιχειρησιακού σημείου

[ΣειράΧαρακτήρων]

πολλαπλή επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

σταθμός/στάση επιβατών/ εμπορευματικός τερματικός σταθμός/διασταύρωση/χώρος ελιγμών/άλλο (να καθοριστεί)

Ο τύπος της εγκατάστασης με βάση την/τις κύρια(-ες) επιχειρησιακή(-ές) λειτουργία(-ες).

Υ

1.2.0.0.0.5

Τοποθεσία επιχειρησιακού σημείου

[WGS84 + NNN.NN + ΣειράΧαρακτήρων]

Γεωγραφικές συντεταγμένες σύμφωνα με το Παγκόσμιο Γεωδαιτικό Σύστημα (ΠΓΣ) και χιλιομετρική, ή σε μίλια, θέση σε σχέση με τον κωδικό ταυτοποίησης γραμμής που ορίζει την τοποθεσία του ΕΣ. Αυτό συνήθως είναι το κέντρο του ΕΣ.

Υ

1.2.1

ΤΡΟΧΙΑ

1.2.1.0.0

Γενικές πληροφορίες

1.2.1.0.0.1

Όνομα ΔΥ

[ΣειράΧαρακτήρων]

Ως διαχειριστής υποδομής (ΔΥ) νοείται οποιοσδήποτε φορέας ή επιχείρηση είναι υπεύθυνος κυρίως για την εγκατάσταση και τη συντήρηση σιδηροδρομικής υποδομής [άρθρο 2 στοιχείο η) της οδηγίας 2001/14/ΕΚ].

Υ

1.2.1.0.0.2

Κωδικός ταυτοποίησης τροχιάς

[ΣειράΧαρακτήρων]

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης τροχιάς ή μοναδικός αριθμός τροχιάς σε ένα ΕΣ.

Υ

1.2.1.0.1

Δηλώσεις επαλήθευσης τροχιάς

1.2.1.0.1.1

Δήλωση ΕΚ επαλήθευσης τροχιάς (ΥΠΔ)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Μοναδικός αριθμός για δηλώσεις ΕΚ σύμφωνα με τις απαιτήσεις μορφότυπου που ορίζονται στο «Έγγραφο σχετικά με τις πρακτικές ρυθμίσεις διαβίβασης εγγράφων διαλειτουργικότητας» (ERA/INF/10-2009/INT).

Υ - ΤΠΔ

1.2.1.0.1.2

Δήλωση απόδειξης συμμόρφωσης ΥΥ τροχιάς (ΥΠΔ)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Μοναδικός αριθμός για δηλώσεις υφιστάμενης υποδομής (ΥΥ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις μορφότυπου που ορίζονται στο «Έγγραφο σχετικά με τις πρακτικές ρυθμίσεις διαβίβασης εγγράφων διαλειτουργικότητας» (ERA/INF/10-2009/INT).

Α - υφιστάμενη

1.2.1.0.2

Παράμετροι επιδόσεων

1.2.1.0.2.1

Τύπος γραμμής

[RN]

μία μόνο επιλογή από τον προκαθορισμένο κατάλογο:

I/II/III/IV/V/VI/VII

Η σπουδαιότητα μιας γραμμής (βασική ή άλλη) και ο τρόπος επίτευξης των παραμέτρων που απαιτούνται για διαλειτουργικότητα (νέα ή αναβαθμισμένη) όπως ορίζεται στις ΤΠΔ ΥΠΔ ΣΣ. Η παράμετρος αυτή ισχύει μόνο για ΕΣ σε γραμμές ΔΕΔ.

Υ – ΔΕΔ ΥΤ

Υ – ΔΕΔ ΣΣ

1.2.1.0.2.2

Τύπος κυκλοφορίας

[A]

μία μόνο επιλογή από προκαθορισμένο κατάλογο:

Ε/Εμπ/Μ

Δηλώνει για κατηγορία γραμμής ΤΠΔ την επικρατούσα κυκλοφορία για το στοχευόμενο σύστημα και τις αντίστοιχες βασικές παραμέτρους (Επιβατική, Εμπορευματική, Μεικτή) όπως ορίζεται στις ΤΠΔ ΥΠΔ ΣΣ. Η παράμετρος αυτή ισχύει μόνο για ΕΣ σε τις γραμμές εκτός ΔΕΔ.

Υ

1.2.1.0.3

Χωροθέτηση γραμμής

1.2.1.0.3.1

Διαλειτουργικό περιτύπωμα

[AA]

μία μόνο επιλογή από προκαθορισμένο κατάλογο:

GA/GB/GC

Τα περιτυπώματα GA, GB ή GC που ορίζονται στο πρότυπο EN 15273-3:2009 παράρτημα C

Υ

1.2.1.0.3.2

Πολυεθνικά περιτυπώματα

[ΣειράΧαρακτήρων]

Πολυμερές περιτύπωμα (παράρτημα D ενότητες D.1 έως D.3 του προτύπου EN 15273-3:2009) ή διεθνές περιτύπωμα (παράρτημα C ενότητα C.2.1 του προτύπου EN 15273-3:2009) διαφορετικό των GA, GB και GC.

Υ

1.2.1.0.3.3

Εθνικά περιτυπώματα

[ΣειράΧαρακτήρων]

Εγχώριο περιτύπωμα όπως ορίζεται στο πρότυπο EN 15273:3-2009 ή άλλο τοπικό περιτύπωμα.

Α

1.2.1.0.4

Παράμετροι τροχιάς

1.2.1.0.4.1

Ονομαστικό εύρος τροχιάς

[NNNN]

μία μόνο επιλογή από προκαθορισμένο κατάλογο:

1000, 1435, 1520, 1524, 1600, 1668

Μία μόνο τιμή, εκφραζόμενη σε χιλιοστόμετρα, η οποία προσδιορίζει το εύρος τροχιάς. Στην περίπτωση τροχιάς με πολλές σιδηροτροχιές, δημοσιεύεται σειρά δεδομένων ξεχωριστά για κάθε ζεύγος σιδηροτροχιών που συνιστούν χωριστή τροχιά.

Υ

1.2.1.0.5

Σήραγγα

1.2.1.0.5.1

Όνομα ΔΥ

[ΣειράΧαρακτήρων]

Ως διαχειριστής υποδομής (ΔΥ) νοείται οποιοσδήποτε φορέας ή επιχείρηση είναι υπεύθυνος κυρίως για την εγκατάσταση και τη συντήρηση σιδηροδρομικής υποδομής [άρθρο 2 στοιχείο η) της οδηγίας 2001/14/ΕΚ].

Υ

1.2.1.0.5.2

Κωδικός ταυτοποίησης σήραγγας

[ΣειράΧαρακτήρων]

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης σήραγγας ή μοναδικός αριθμός σήραγγας σε κράτος μέλος.

Α

1.2.1.0.5.3

Δήλωση ΕΚ επαλήθευσης για σήραγγα (ΑΣΣ)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Μοναδικός αριθμός για δηλώσεις ΕΚ σύμφωνα με τις απαιτήσεις μορφότυπου που ορίζονται στο «Έγγραφο σχετικά με τις πρακτικές ρυθμίσεις διαβίβασης εγγράφων διαλειτουργικότητας» (ERA/INF/10-2009/INT).

Υ - ΤΠΔ

1.2.1.0.5.4

Δήλωση απόδειξης συμμόρφωσης ΥΥ σήραγγας (ΥΠΔ)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Μοναδικός αριθμός για δηλώσεις υφιστάμενης υποδομής (ΥΥ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις μορφότυπου που ορίζονται στο «Έγγραφο σχετικά με τις πρακτικές ρυθμίσεις διαβίβασης εγγράφων διαλειτουργικότητας» (ERA/INF/10-2009/INT).

Α - υφιστάμενη

1.2.1.0.5.5

Μήκος σήραγγας

[NNNNN]

Πραγματικό μήκος σήραγγας (εκφραζόμενο σε μέτρα) από τη μία πύλη έως την άλλη, στο επίπεδο της άνω επιφάνειας της σιδηροτροχιάς. Απαιτείται μόνο για σήραγγες μήκους 100 μέτρων και άνω.

Α

1.2.1.0.5.6

Ύπαρξη σχεδίου έκτακτης ανάγκης

[Ναι/Όχι]

Σχέδιο που καταρτίζεται υπό τη διεύθυνση του ΔΥ σε συνεργασία, κατά περίπτωση, με σιδηροδρομικές επιχειρήσεις (ΣΕ), υπηρεσίες διάσωσης και αρμόδιες αρχές για κάθε σήραγγα. Πρέπει να είναι συμβατό με τις εγκαταστάσεις αυτοδιάσωσης, απομάκρυνσης και διάσωσης που προβλέπονται (ΤΠΔ ΑΣΣ, απόφαση 2008/163/ΕΚ).

Υ – ΤΠΔ

Α - υφιστάμενη

1.2.1.0.6

Αποβάθρα

1.2.1.0.6.1

Όνομα ΔΥ

[ΣειράΧαρακτήρων]

Ως διαχειριστής υποδομής (ΔΥ) νοείται οποιοσδήποτε φορέας ή επιχείρηση είναι υπεύθυνος κυρίως για την εγκατάσταση και τη συντήρηση σιδηροδρομικής υποδομής [άρθρο 2 στοιχείο η) της οδηγίας 2001/14/ΕΚ].

Υ

1.2.1.0.6.2

Κωδικός ταυτοποίησης αποβάθρας

[ΣειράΧαρακτήρων]

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης αποβάθρας ή μοναδικός αριθμός αποβάθρας σε ΕΣ.

Υ

1.2.1.0.6.3

Κατάταξη αποβάθρας

[ΣειράΧαρακτήρων]

μία μόνο επιλογή από προκαθορισμένο κατάλογο:

ΔΕΔ ΥΤ/ΔΕΔ ΣΣ/Εκτός ΔΕΔ

Η αποβάθρα λειτουργεί ως μέρος ΔΕΔ ΥΤ, ΔΕΔ ΣΣ ή εκτός ΔΕΔ.

Υ

1.2.1.0.6.4

Εφαρμογή ΑΜΚ

[Ναι/Όχι]

Πληροφορίες σχετικά με το αν η αποβάθρα πληροί τις απαιτήσεις των ΤΠΔ ΑΜΚ (Άτομα μειωμένης κινητικότητας).

Υ

1.2.1.0.6.5

Δήλωση ΕΚ επαλήθευσης αποβάθρας (ΥΠΔ/ΑΜΚ)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Μοναδικός αριθμός για δηλώσεις ΕΚ σύμφωνα με τις απαιτήσεις μορφότυπου που ορίζονται στο «Έγγραφο σχετικά με τις πρακτικές ρυθμίσεις διαβίβασης εγγράφων διαλειτουργικότητας» (ERA/INF/10-2009/INT).

Υ - ΤΠΔ

1.2.1.0.6.6

Δήλωση απόδειξης συμμόρφωσης ΥΥ αποβάθρας (ΥΠΔ/ΑΜΚ)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Μοναδικός αριθμός για δηλώσεις υφιστάμενης υποδομής (ΥΥ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις μορφότυπου που ορίζονται στο «Έγγραφο σχετικά με τις πρακτικές ρυθμίσεις διαβίβασης εγγράφων διαλειτουργικότητας» (ERA/INF/10-2009/INT).

Α - υφιστάμενη

1.2.1.0.6.7

Ωφέλιμο μήκος αποβάθρας

[NNNN]

Το μέγιστο συνεχές μήκος (εκφραζόμενο σε μέτρα) του τμήματος της αποβάθρας μπροστά από το οποίο προορίζεται να παραμείνει ακινητοποιημένη αμαξοστοιχία υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας για την επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών από την αμαξοστοιχία, με επαρκή πρόβλεψη για ανοχές ακινητοποίησης (ΤΠΔ ΥΠΔ ΣΣ).

Υ

1.2.1.0.6.8

Ύψος αποβάθρας

[NNNN]

μία μόνο επιλογή από προκαθορισμένο κατάλογο:

550/760/άλλο (να καθοριστεί)

Απόσταση μεταξύ της άνω επιφάνειας της αποβάθρας και της επιφάνειας κύλισης της γειτνιάζουσας τροχιάς. Είναι η ονομαστική τιμή εκφραζόμενη σε χιλιοστόμετρα.

Υ

1.2.1.0.6.9

Σταθερές εγκαταστάσεις για την εκκίνηση των αμαξοστοιχιών από την αποβάθρα

[ΣειράΧαρακτήρων]

Σταθερός εξοπλισμός όπως καθρέπτες, κάμερες κλειστού κυκλώματος, που αποτελεί μέρος του εξοπλισμού σηματοδότησης και δίνει τη δυνατότητα στο προσωπικό της αποβάθρας να υποδεικνύει στο προσωπικό της αμαξοστοιχίας πότε να κλείνει τις πόρτες και, όταν αυτό έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς, να εκκινεί την αμαξοστοιχία.

Α

1.2.1.0.6.10

Ύπαρξη βοηθητικών μέσων επιβίβασης στην αποβάθρα

[Ναι/Όχι]

Πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη στην αποβάθρα τυχόν εξοπλισμού που διευκολύνει την επιβίβαση στις αμαξοστοιχίες.

Υ

1.2.2

ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΟΣ

1.2.2.0.0

Γενικές πληροφορίες

1.2.2.0.0.1

Όνομα ΔΥ

[ΣειράΧαρακτήρων]

Ως διαχειριστής υποδομής (ΔΥ) νοείται οποιοσδήποτε φορέας ή επιχείρηση είναι υπεύθυνος κυρίως για την εγκατάσταση και τη συντήρηση σιδηροδρομικής υποδομής [άρθρο 2 στοιχείο η) της οδηγίας 2001/14/ΕΚ].

Υ

1.2.2.0.0.2

Κωδικός ταυτοποίησης παρακαμπτηρίου

[ΣειράΧαρακτήρων]

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης παρακαμπτηρίου ή μοναδικός αριθμός παρακαμπτηρίου σε ΕΣ.

Υ

1.2.2.0.0.3

Κατάταξη παρακαμπτηρίου

[ΣειράΧαρακτήρων]

μία μόνο επιλογή από προκαθορισμένο κατάλογο:

ΔΕΔ ΥΤ/ΔΕΔ ΣΣ/Εκτός ΔΕΔ

Η παρακαμπτήριος λειτουργεί ως μέρος ΔΕΔ ΥΤ, ΔΕΔ ΣΣ ή εκτός ΔΕΔ.

Υ

1.2.2.0.1

Δήλωση επαλήθευσης παρακαμπτηρίου

1.2.2.0.1.1

Δήλωση ΕΚ επαλήθευσης παρακαμπτηρίου (ΥΠΔ)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Μοναδικός αριθμός για δηλώσεις ΕΚ σύμφωνα με τις απαιτήσεις μορφότυπου που ορίζονται στο «Έγγραφο σχετικά με τις πρακτικές ρυθμίσεις διαβίβασης εγγράφων διαλειτουργικότητας» (ERA/INF/10-2009/INT).

Υ - ΤΠΔ

1.2.2.0.1.2

Δήλωση ΥΥ απόδειξης συμμόρφωσης για παρακαμπτήριο (ΥΠΔ)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Μοναδικός αριθμός για δηλώσεις υφιστάμενης υποδομής (ΥΥ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις μορφότυπου που ορίζονται στο «Έγγραφο σχετικά με τις πρακτικές ρυθμίσεις διαβίβασης εγγράφων διαλειτουργικότητας» (ERA/INF/10-2009/INT).

Α - υφιστάμενη

1.2.2.0.2

Παράμετρος επιδόσεων

1.2.2.0.2.1

Ωφέλιμο μήκος παρακαμπτηρίου

[NNNN]

Το συνολικό μήκος της παρακαμπτηρίου/τροχιάς απόθεσης όπου οι αμαξοστοιχίες μπορούν να σταθμεύσουν με ασφάλεια, εκφραζόμενο σε μέτρα.

Υ

1.2.2.0.3

Χωροθέτηση γραμμής

1.2.2.0.3.1

Μέγιστη κλίση για τροχιές απόθεσης

[N.N]

Τιμή κλίσης που υπερβαίνει την οριακή τιμή 2,5 κατά τις ΤΠΔ εκφραζόμενη σε χιλιοστόμετρα ανά μέτρο.

Α - υφιστάμενη

1.2.2.0.3.2

Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας οριζοντιογραφίας

[NNN]

Τιμή της ακτίνας (εκφραζόμενη σε μέτρα) εάν είναι χαμηλότερη από το ελάχιστο όριο που ορίζεται στις ΤΠΔ ΥΠΔ ΣΣ σε γραμμές που δεν πληρούν τις απαιτήσεις των ΤΠΔ.

Α - υφιστάμενη

1.2.2.0.3.3

Ελάχιστη ακτίνα κατακόρυφης καμπύλης (κυρτότητας)

[NNN]

Τιμή της ακτίνας (εκφραζόμενη σε μέτρα) εάν είναι χαμηλότερη από το ελάχιστο όριο που ορίζεται στις ΤΠΔ ΥΠΔ ΣΣ σε γραμμές που δεν πληρούν τις απαιτήσεις των ΤΠΔ.

Α - υφιστάμενη

1.2.2.0.4

Μόνιμες εγκαταστάσεις για την τρέχουσα εξυπηρέτηση αμαξοστοιχιών

1.2.2.0.4.1

Ύπαρξη συστήματος αποκομιδής λυμάτων

[Ναι + σύνδεσμος/Όχι]

Τύπος συστήματος αποκομιδής λυμάτων (μόνιμη εγκατάσταση για την τρέχουσα εξυπηρέτηση αμαξοστοιχιών) όπως ορίζεται στις ΤΠΔ ΥΠΔ. Εάν η απάντηση είναι ναι, παραπομπή με σύνδεσμο σε εξωτερικό έγγραφο.

Υ

1.2.2.0.4.2

Ύπαρξη εγκαταστάσεων εξωτερικού καθαρισμού

[Ναι + σύνδεσμος/Όχι]

Τύπος εγκατάστασης εξωτερικού καθαρισμού (μόνιμη εγκατάσταση για την τρέχουσα εξυπηρέτηση αμαξοστοιχιών) όπως ορίζεται στις ΤΠΔ ΥΠΔ. Εάν η απάντηση είναι ναι, παραπομπή με σύνδεσμο σε εξωτερικό έγγραφο.

Υ

1.2.2.0.4.3

Ύπαρξη συστήματος ανεφοδιασμού με νερό

[Ναι + σύνδεσμος/Όχι]

Τύπος συστήματος ανεφοδιασμού με νερό (μόνιμη εγκατάσταση για την τρέχουσα εξυπηρέτηση αμαξοστοιχιών) όπως ορίζεται στις ΤΠΔ ΥΠΔ. Εάν η απάντηση είναι ναι, παραπομπή με σύνδεσμο σε εξωτερικό έγγραφο.

Υ

1.2.2.0.4.4

Ύπαρξη συστήματος ανεφοδιασμού με καύσιμα

[Ναι + σύνδεσμος/Όχι]

Τύπος συστήματος ανεφοδιασμού με καύσιμα (μόνιμη εγκατάσταση για την τρέχουσα εξυπηρέτηση αμαξοστοιχιών) όπως ορίζεται στις ΤΠΔ ΥΠΔ. Εάν η απάντηση είναι ναι, παραπομπή με σύνδεσμο σε εξωτερικό έγγραφο.

Υ

1.2.2.0.4.5

Ύπαρξη συστήματος ανεφοδιασμού με άμμο

[Ναι + σύνδεσμος/Όχι]

Τύπος συστήματος ανεφοδιασμού με άμμο (μόνιμη εγκατάσταση για την τρέχουσα εξυπηρέτηση αμαξοστοιχιών). Εάν η απάντηση είναι ναι, παραπομπή με σύνδεσμο σε εξωτερικό έγγραφο.

Υ

1.2.2.0.4.6

Ύπαρξη σημείου ρευματοληψίας σε κρηπίδωμα

[Ναι + σύνδεσμος/Όχι]

Τύπος συστήματος ρευματοληψίας σε κρηπίδωμα (μόνιμη εγκατάσταση για την τρέχουσα εξυπηρέτηση αμαξοστοιχιών) όπως ορίζεται στις ΤΠΔ ΥΠΔ. Εάν η απάντηση είναι ναι, παραπομπή με σύνδεσμο σε εξωτερικό έγγραφο.

Υ

1.2.2.0.5

Σήραγγα

1.2.2.0.5.1

Όνομα ΔΥ

[ΣειράΧαρακτήρων]

Ως διαχειριστής υποδομής (ΔΥ) νοείται οποιοσδήποτε φορέας ή επιχείρηση είναι υπεύθυνος κυρίως για την εγκατάσταση και τη συντήρηση σιδηροδρομικής υποδομής [άρθρο 2 στοιχείο η) της οδηγίας 2001/14/ΕΚ].

Υ

1.2.2.0.5.2

Κωδικός ταυτοποίησης σήραγγας

[ΣειράΧαρακτήρων]

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης σήραγγας ή μοναδικός αριθμός σήραγγας σε κράτος μέλος σε κράτος μέλος.

Α

1.2.2.0.5.3

Δήλωση ΕΚ επαλήθευσης για σήραγγα (ΑΣΣ)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Μοναδικός αριθμός για δηλώσεις ΕΚ σύμφωνα με τις απαιτήσεις μορφότυπου που ορίζονται στο «Έγγραφο σχετικά με τις πρακτικές ρυθμίσεις διαβίβασης εγγράφων διαλειτουργικότητας» (ERA/INF/10-2009/INT).

Υ - ΤΠΔ

1.2.2.0.5.4

Δήλωση απόδειξης συμμόρφωσης ΥΥ σήραγγας (ΥΠΔ)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Μοναδικός αριθμός για δηλώσεις υφιστάμενης υποδομής (ΥΥ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις μορφότυπου που ορίζονται στο «Έγγραφο σχετικά με τις πρακτικές ρυθμίσεις διαβίβασης εγγράφων διαλειτουργικότητας» (ERA/INF/10-2009/INT).

Α - υφιστάμενη

1.2.2.0.5.5

Μήκος σήραγγας

[NNNNN]

Πραγματικό μήκος σήραγγας (εκφραζόμενο σε μέτρα) από τη μία πύλη έως την άλλη, στο επίπεδο της άνω επιφάνειας της σιδηροτροχιάς. Απαιτείται μόνο για σήραγγες μήκους 100 μέτρων και άνω.

Α

1.2.2.0.5.6

Ύπαρξη σχεδίου έκτακτης ανάγκης

[Ναι/Όχι]

Σχέδιο που καταρτίζεται υπό τη διεύθυνση του ΔΥ σε συνεργασία, κατά περίπτωση, με σιδηροδρομικές επιχειρήσεις (ΣΕ), υπηρεσίες διάσωσης και αρμόδιες αρχές για κάθε σήραγγα. Πρέπει να είναι συμβατό με τις εγκαταστάσεις αυτοδιάσωσης, απομάκρυνσης και διάσωσης που προβλέπονται (ΤΠΔ ΑΣΣ, απόφαση 2008/163/ΕΚ).

Υ – ΤΠΔ

Α - υφιστάμενη

4.   ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

4.1.   Διαδικασίες

Για την ικανοποίηση των αιτημάτων για δεδομένα, το μητρώο υποστηρίζει τις διαδικασίες που ορίζονται στον πίνακα 2.

Πίνακας 2

Κατάλογος διαδικασιών

Συγκέντρωση των καταχωρισμένων στοιχείων με σκοπό την επιβεβαίωση της συμβατότητας της διαδρομής για τις αμαξοστοιχίες που προβλέπεται να δρομολογηθούν

Συγκέντρωση τεχνικών χαρακτηριστικών για συγκεκριμένη διαδρομή, ώστε να ελεγχθεί η τεχνική συμβατότητα μεταξύ μόνιμων εγκαταστάσεων και τροχαίου υλικού, σύμφωνα με τη διεπαφή με το ευρωπαϊκό μητρώο εγκεκριμένων τύπων οχημάτων.

Συγκέντρωση των καταχωρισμένων στοιχείων με σκοπό τη διασφάλιση της τεχνικής συμβατότητας για μόνιμες εγκαταστάσεις

Συγκέντρωση τεχνικών χαρακτηριστικών για συγκεκριμένο τμήμα διαδρομής, ώστε να επαληθευτούν οι διεπαφές στα όρια του συστήματος στο οποίο ενσωματώνεται το συγκεκριμένο τμήμα διαδρομής.

Συγκέντρωση των καταχωρισμένων στοιχείων για τον σχεδιασμό υποσυστημάτων τροχαίου υλικού

Συγκέντρωση τεχνικών χαρακτηριστικών για συγκεκριμένο τμήμα του δικτύου, ώστε να επιτευχθεί συμμόρφωση κατά τον σχεδιασμό και την έγκριση της θέσης σε λειτουργία των οχημάτων βάσει «τύπου».

Συγκέντρωση των καταχωρισμένων στοιχείων για την παρακολούθηση της διαλειτουργικότητας του σιδηροδρομικού δικτύου της ΕΕ

Συγκέντρωση τεχνικών χαρακτηριστικών για συγκεκριμένα τμήματα των δικτύων με σκοπό την τακτική παρακολούθηση της προόδου της συγκρότησης διαλειτουργικού δικτύου της ΕΕ, σύμφωνα με βασικούς δείκτες επιδόσεων.

4.2.   Κύκλος ενημέρωσης

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν σε τακτική βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο μητρώο και τουλάχιστον ανά τρίμηνο. Μία ενημέρωση πρέπει να συμπίπτει με την ετήσια δημοσίευση της Δήλωσης Δικτύου.


Top