Help Print this page 

Document 32011D0155

Title and reference
2011/155/ΕΕ: Απόφαση της Επιτροπής, της 9ης Μαρτίου 2011 , περί της δημοσιεύσεως και διαχειρίσεως του εγγράφου αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 4 της οδηγίας 2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 1536] Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ
  • In force
OJ L 63, 10.3.2011, p. 22–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 004 P. 246 - 249

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/155(1)/oj
Multilingual display
Text

10.3.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 63/22


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Μαρτίου 2011

περί της δημοσιεύσεως και διαχειρίσεως του εγγράφου αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 4 της οδηγίας 2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 1536]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2011/155/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος (1), και ιδίως το άρθρο 27 παράγραφος 4,

Έχοντας υπόψη τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων, της 15ης Απριλίου 2010, σχετικά με το έγγραφο αναφοράς όπως αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 3 της οδηγίας 2008/57/ΕΚ.

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στο παράρτημα της απόφασης 2009/965/ΕΚ, της 30ής Νοεμβρίου 2009 (2), περί του εγγράφου αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 4 της οδηγίας 2008/57/ΕΚ, καθορίζεται ο κατάλογος παραμέτρων προς χρήση για την κατάταξη εθνικών κανόνων στο έγγραφο αναφοράς του άρθρου 27 της οδηγίας 2008/57/ΕΚ.

(2)

Είναι σημαντικό οι εθνικοί κανόνες που καλύπτονται από το έγγραφο αναφοράς να είναι σαφείς ώστε να προσδιορίζεται ο βαθμός στον οποίο μπορούν να θεωρηθούν ισοδύναμοι, προκειμένου να υπάγεται στην ομάδα Α ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός κανόνων, σύμφωνα με το παράρτημα VII τμήμα 2 της οδηγίας 2008/57/ΕΚ.

(3)

Τα κράτη μέλη έχουν την ευθύνη για την επικαιροποίηση των εθνικών κανόνων. Η επικαιροποίηση των εθνικών κανόνων ενδέχεται να επηρεάσει την κατάταξη των κανόνων σε σχέση με τους κανόνες των άλλων κρατών μελών σε ό,τι αφορά συγκεκριμένη παράμετρο που καθορίζεται στο τμήμα 1 του παραρτήματος VII της οδηγίας 2008/57/ΕΚ.

(4)

Είναι αναγκαίο να τηρείται επικαιροποιημένη η βάση δεδομένων διαντιστοίχισης των εθνικών κανόνων και κατάταξης της ισοδυναμίας τους.

(5)

Για κάθε κράτος μέλος, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων είναι υπεύθυνος για τη συγκέντρωση, τη δημοσίευση και την τήρηση καταλόγου εθνικών κανόνων έγκρισης των οχημάτων στον οποίο αναφέρεται ο εθνικός κανόνας για κάθε παράμετρο και η κατάταξη κανόνων άλλων κρατών μελών για την παράμετρο αυτή. Οι κατάλογοι αυτοί αποτελούν μέρος του εγγράφου αναφοράς.

(6)

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη συμφωνία μεταξύ των κανόνων που παρατίθενται στο έγγραφο αναφοράς και των κανόνων που κοινοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 17 της οδηγίας 2008/57/ΕΚ. Προς το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους επαρκή χρόνο για την επικαιροποίηση του εγγράφου ή για την κοινοποίηση/τροποποίηση/ανάκληση κανόνων στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 17. Μέχρι να εναρμονιστούν οι δύο δέσμες κανόνες και να είναι δυνατή η ενιαία καταχώριση δεδομένων που αφορούν τους εθνικούς κανόνες, οι εθνικές αρχές για την ασφάλεια δύνανται να χρησιμοποιούν τους κανόνες οι οποίοι αναφέρονται στο έγγραφο αναφοράς προς τους σκοπούς της χορήγησης έγκρισης για θέση σε λειτουργία οχημάτων, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των δύο δεσμών κανόνων.

(7)

Επιπλέον, σε ό,τι αφορά την κοινοποίηση των εθνικών κανόνων για την ασφάλεια σύμφωνα με το άρθρο 8 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), οι κανόνες αυτοί δεν ισχύουν για το έγγραφο αναφοράς. Η οδηγία 2008/110/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) τροποποίησε την οδηγία αυτή διαγράφοντας από το παράρτημα II της οδηγίας 2004/49/ΕΚ τους εθνικούς κανόνες ασφάλειας σχετικά με τις απαιτήσεις που αφορούν την έγκριση για θέση σε λειτουργία και συντήρηση οχημάτων.

(8)

Κατά τη συγκέντρωση των εθνικών εγγράφων αναφοράς, οι ΕΑΑ καθορίζουν προτεραιότητες σύμφωνα με τους στόχους της οδηγίας 2008/57/ΕΚ, λαμβανομένων υπόψη των διαθέσιμων πόρων των ΕΑΑ κατόπιν συζήτησης στις σχετικές ομάδες εργασίας.

(9)

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 της οδηγίας 2008/57/ΕΚ, η Επιτροπή έχει ανά πάσα στιγμή την ευχέρεια να θεσπίσει μέτρο απευθυνόμενο προς τον Οργανισμό με σκοπό την τροποποίηση του εγγράφου αναφοράς.

(10)

Τα μέτρα που προβλέπει η παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που ορίζεται στο άρθρο 29 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/57/ΕΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1.   Το περιεχόμενο του εγγράφου αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 4 της οδηγίας 2008/57/ΕΚ εξειδικεύεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

2.   Ο Οργανισμός δημοσιεύει και τηρεί το έγγραφο αναφοράς. Η δωρεάν πρόσβαση σε αυτό είναι δυνατή μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού. Ο Οργανισμός δημοσιεύει την πρώτη έκδοση του εγγράφου αναφοράς εντός τεσσάρων μηνών μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.

3.   Ο Οργανισμός υποβάλλει στην Επιτροπή και στην επιτροπή έκθεση τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 29 της οδηγίας 2008/57/ΕΚ, σχετικά με την πρόοδο σε ό,τι αφορά τη δημοσίευση και τον χειρισμό του έγγραφου αναφοράς.

4.   Η Επιτροπή δύναται ανά πάσα στιγμή, αφού το ζητήσει ο Οργανισμός, ένα κράτος μέλος ή με δική της πρωτοβουλία, να εκδώσει απόφαση για την τροποποίηση του εγγράφου αναφοράς που δημοσιεύει ο Οργανισμός σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 27 παράγραφος 4 της οδηγίας 2008/57/ΕΚ.

Άρθρο 2

Για τους σκοπούς του εγγράφου αναφοράς:

α)

ως «κανόνας» νοείται απαίτηση που εφαρμόζεται σε κράτος μέλος και με την οποία πρέπει να συμμορφώνεται ο αιτών την έγκριση για θέση σε λειτουργία οχημάτων, εφόσον η απαίτηση αφορά τα ακόλουθα:

παράμετρο του καταλόγου που ορίζεται στο παράρτημα της απόφασης 2009/965/ΕΚ, ή/και

απαιτήσεις που αφορούν επαλήθευση και δοκιμή, ή/και

διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για την έγκριση της θέσης σε λειτουργία οχημάτων.

β)

ως «κατάταξη» νοείται ο χαρακτηρισμός τον οποίο αποδίδει κράτος μέλος σε εθνικό κανόνα άλλου κράτους μέλους, ο οποίος αφορά ειδική παράμετρο σύμφωνα με μία από τις τρεις ομάδες Α, Β ή Γ, που καθορίζονται στο τμήμα 2 του παραρτήματος VII της οδηγίας 2008/57/ΕΚ.

Άρθρο 3

1.   Για κάθε κράτος μέλος και για κάθε παράμετρο του καταλόγου ο οποίος παρατίθεται στο παράρτημα της απόφασης 2009/965/ΕΚ, το εθνικό έγγραφο αναφοράς περιέχει:

α)

μνεία των σχετικών εθνικών κανόνων που εφαρμόζονται στο σχετικό κράτος μέλος για την έγκριση της θέσης σε λειτουργία οχημάτων ή δήλωση ότι δεν υφίσταται απαίτηση για την παράμετρο αυτή·

β)

κατάταξη σύμφωνα με το παράρτημα VII τμήμα 2 της οδηγίας 2008/57/ΕΚ των κανόνων που εφαρμόζονται σε άλλα κράτη μέλη.

2.   Ο Οργανισμός διευκολύνει, μέσω συναντήσεων τις οποίες διοργανώνει και εφόσον χρειάζεται, την κατάταξη των εθνικών κανόνων έγκρισης οχημάτων από τις οικείες εθνικές αρχές για την ασφάλεια (ΕΑΑ).

Άρθρο 4

1.   Κάθε ΕΑΑ παρέχει στον Οργανισμό τις αναγκαίες για την κατάρτιση του εθνικού εγγράφου αναφοράς πληροφορίες. Ειδικότερα, κάθε ΕΑΑ:

α)

παρέχει στον Οργανισμό στοιχεία αναφοράς στους εθνικούς κανόνες για κάθε παράμετρο και την κατάταξή τους·

β)

ενημερώνει τον Οργανισμό σχετικά με τροποποιήσεις που επέρχονται στους κανόνες, κατά το χρόνο δημοσίευσής τους·

γ)

διορίζει άτομο ή τμήμα, με την αρμοδιότητα να παρέχει στον Οργανισμό τις πληροφορίες αυτές·

δ)

συμμετέχει ενεργά στην ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών με άλλες ΕΑΑ για να είναι σε θέση να κατατάξει τους κανόνες σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β). Οι ΕΑΑ συνεργάζονται για την κατάργηση μη αναγκαίων απαιτήσεων και περιττών επαληθεύσεων.

2.   Κάθε κράτος μέλος εγκρίνει το οικείο εθνικό έγγραφο αναφοράς.

3.   Εντός έτους μετά τη δημοσίευση του σχετικού εθνικού εγγράφου αναφοράς, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την εναρμόνιση μεταξύ των απαιτήσεων που περιέχει το έγγραφο αναφοράς με τις απαιτήσεις που περιέχουν κανόνες οι οποίοι κοινοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 17 της οδηγίας 2008/57/ΕΚ. Αμέσως μόλις καταστεί δυνατή η ενιαία καταχώριση δεδομένων για την κοινοποίηση των εθνικών κανόνων και για το έγγραφο αναφοράς, θα ισχύει εξάμηνη προθεσμία για την εξασφάλιση της μεταξύ τους εναρμόνισης. Η Επιτροπή θα ενημερώσει τα κράτη μέλη σχετικά με την ημερομηνία κατά την οποία θα είναι δυνατή η ενιαία καταχώριση δεδομένων για τους εθνικούς κανόνες. Μετά την περίοδο αυτή, στην περίπτωση που ο Οργανισμός αντιληφθεί ασυνέπεια ενημερώνει το οικείο κράτος μέλος. Αν ένας κανόνας του εγγράφου αναφοράς δεν έχει ακόμη κοινοποιηθεί, ζητείται η κοινοποίησή του ή σχετική ενημέρωση του εγγράφου αναφοράς.

4.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, εντός διμήνου μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, την επωνυμία της αρμόδιας υπηρεσίας που θα έχει την ευθύνη της επαλήθευσης και έγκρισης του οικείου εθνικού εγγράφου αναφοράς και των τροποποιήσεών του.

Άρθρο 5

1.   Πέραν του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο β), εάν η τροποποίηση κανόνος ενδεχομένως επηρεάζει την κατάταξή του σε άλλο κράτος μέλος, ο Οργανισμός ενημερώνει τις ΕΑΑ των θιγόμενων κρατών μελών, προκειμένου αυτές να επανεξετάσουν ενδεχομένως την κατάταξή τους.

2.   Αν ο Οργανισμός αντιληφθεί ότι ένα κράτος μέλος προτείνει την κατάταξη κανόνα στην ομάδα Β ή Γ, ενώ κατά την άποψή του ο κανόνας αυτός πρέπει να καταταχθεί στην ομάδα Α, θέτει το θέμα προς συζήτηση με την οικεία ΕΑΑ, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία για την ορθή κατάταξη.

3.   Εάν ο Οργανισμός, μετά από συζήτηση με τις οικείες ΕΑΑ, θεωρεί ότι η κατάταξη στις ομάδες Β ή Γ από κάποια ΕΑΑ, δεν δικαιολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/57/ΕΚ και ότι η κατάταξη στις ομάδες Β ή Γ αποτελεί περιττή απαίτηση ή επαλήθευση με δυσανάλογη επίπτωση στο κόστος ή στο χρονοδιάγραμμα έγκρισης της θέσης σε λειτουργία οχημάτων, ο Οργανισμός ενημερώνει την Επιτροπή και υποβάλλει τεχνική γνώμη στην Επιτροπή και στο εμπλεκόμενο κράτος μέλος.

4.   Εφόσον χρειάζεται, η Επιτροπή εκδίδει απόφαση σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 27 παράγραφος 4 της οδηγίας 2008/57/ΕΚ. Η απόφαση αυτή απευθύνεται στον Οργανισμό, με σκοπό να επικαιροποιηθεί το έγγραφο αναφοράς, και στο οικείο κράτος μέλος με σκοπό την έγκριση του εθνικού εγγράφου αναφοράς, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2.

Άρθρο 6

Η παρούσα απόφαση δεν ισχύει για την Κυπριακή Δημοκρατία και τη Μάλτα, για όσο διάστημα δεν διαθέτουν στο έδαφός τους σιδηροδρομικό σύστημα.

Άρθρο 7

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από την 1η Απριλίου 2011.

Άρθρο 8

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων.

Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2011.

Για την Επιτροπή

Siim KALLAS

Αντιπρόεδρος


(1)  ΕΕ L 191 της 18.7.2008, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 341 της 22.12.2009, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 164 της 30.4.2004, σ. 44.

(4)  ΕΕ L 345 της 23.12.2008, σ. 62.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

1.   Σκοπός του εγγράφου αναφοράς

Σκοπός του εγγράφου αναφοράς είναι να διευκολυνθεί η διαδικασία έγκρισης της θέσης σε λειτουργία οχημάτων, ως εξής:

α)

παρατίθενται όλες οι παράμετροι που πρέπει να ελέγχονται σε σχέση με την έγκριση για θέση σε λειτουργία οχημάτων·

β)

προσδιορίζονται όλοι οι κανόνες που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη για την έγκριση της θέσης σε λειτουργία οχημάτων·

γ)

γίνεται αναφορά σε κάθε κανόνα για τις παραμέτρους που πρέπει να ελέγχονται σε ό,τι αφορά την έγκριση για θέση σε λειτουργία οχημάτων·

δ)

κατατάσσονται όλοι οι κανόνες στις ομάδες Α, Β ή Γ, σύμφωνα με το παράρτημα VII τμήμα 2 της οδηγίας 2008/57/ΕΚ·

ε)

σύμφωνα με το άρθρο 1 της απόφασης 2009/965/ΕΚ, καταρτίζονται τα εθνικά νομικά πλαίσια που διέπουν την έγκριση για θέση σε λειτουργία οχημάτων.

2.   Δομή και περιεχόμενο

Το έγγραφο αναφοράς έχει την ακόλουθη δομή:

Μέρος 1

:

Οδηγίες εφαρμογής: Το μέρος αυτό αναφέρεται στα στοιχεία που περιέχει η παρούσα απόφαση καθώς και σε άλλες πληροφορίες που είναι χρήσιμες για τη διαχείριση, την κατανόηση και τη χρήση του εγγράφου αναφοράς.

Μέρος 2

:

Εθνικά έγγραφα αναφοράς: Το έγγραφο αναφοράς περιλαμβάνει το σύνολο των εθνικών εγγράφων αναφοράς στα οποία απαριθμούνται και κατατάσσονται οι εθνικοί κανόνες, ένα για κάθε κράτος μέλος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3.

Μέρος 3

:

Πληροφορίες για τα εθνικά νομικά πλαίσια: Σύμφωνα με το άρθρο 1 της απόφασης 2009/965/ΕΚ, το έγγραφο αναφοράς περιέχει πληροφορίες για το εθνικό νομικό πλαίσιο που εφαρμόζεται στην έγκριση για θέση σε λειτουργία των οχημάτων. Το μέρος αυτό συμπληρώνεται μόλις τα κράτη μέλη κοινοποιήσουν τα εθνικά μέτρα εφαρμογής της οδηγίας 2008/57/ΕΚ.

3.   Πεδίο εφαρμογής του εγγράφου αναφοράς

Το έγγραφο αναφοράς αφορά όλες τις εγκρίσεις για θέση σε λειτουργία σιδηροδρομικών οχημάτων που διέπονται από την οδηγία 2008/57/ΕΚ και εφόσον απαιτείται συμμόρφωση με τους εθνικούς κανόνες.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της οδηγίας 2008/57/ΕΚ, στο πεδίο εφαρμογής υπάγονται οχήματα τα οποία κυκλοφορούν εντός και εκτός των ΔΕΔ.

Σε ό,τι αφορά οχήματα που συμμορφώνονται με τις ΤΠΔ (τεχνική προδιαγραφή διαλειτουργικότητας), το έγγραφο αναφοράς καθιστά δυνατή τη σύγκριση και διαντιστοίχιση, σε ό,τι αφορά συγκεκριμένη παράμετρο, μεταξύ των κανόνων που εφαρμόζονται στα διάφορα κράτη μέλη με σκοπό να επαληθευτούν η τεχνική συμβατότητα με την υποδομή, η συμμόρφωση προς ειδικές περιπτώσεις, το κλείσιμο ανοικτών σημείων και η συμμόρφωση προς τους εθνικούς κανόνες στις περιπτώσεις παρεκκλίσεων.

Επιπλέον, το έγγραφο αναφοράς επιτρέπει τη σύγκριση και διαντιστοίχιση των εθνικών κανόνων που σχετίζονται με τις παραμέτρους που πρέπει να ελέγχονται για τη θέση σε λειτουργία οχημάτων που δεν πληρούν τις ΤΠΔ.


Top