Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0850

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 850/2010 της Επιτροπής, της 27ης Σεπτεμβρίου 2010 , σχετικά με την έναρξη επανεξέτασης για «νέο εξαγωγέα» του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1659/2005 του Συμβουλίου για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων τούβλων μαγνησίας, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, για την κατάργηση του δασμού όσον αφορά τις εισαγωγές από έναν εξαγωγέα της εν λόγω χώρας και για την καταγραφή των εν λόγω εισαγωγών

OJ L 253, 28.9.2010, p. 42–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 082 P. 213 - 216

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/850/oj

28.9.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 253/42


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 850/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 27ης Σεπτεμβρίου 2010

σχετικά με την έναρξη επανεξέτασης για «νέο εξαγωγέα» του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1659/2005 του Συμβουλίου για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων τούβλων μαγνησίας, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, για την κατάργηση του δασμού όσον αφορά τις εισαγωγές από έναν εξαγωγέα της εν λόγω χώρας και για την καταγραφή των εν λόγω εισαγωγών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1) (στο εξής «ο βασικός κανονισμός»), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 4,

Κατόπιν διαβουλεύσεων με τη συμβουλευτική επιτροπή,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

A.   ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

(1)

Η Επιτροπή έλαβε αίτηση επανεξέτασης για «νέο εξαγωγέα» σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού. Η αίτηση υποβλήθηκε από την εταιρεία TRL China Ltd (στο εξής «ο αιτών»), που είναι παραγωγός-εξαγωγέας στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας (στο εξής «η ενδιαφερόμενη χώρα»).

Β.   ΠΡΟΪΟΝ

(2)

Το προϊόν που αποτελεί το αντικείμενο επανεξέτασης είναι τούβλα μαγνησίας, συσσωματωμένα με χημικό συνδετικό, άψητα, των οποίων η μαγνησία περιέχει τουλάχιστον 80 % MgO, είτε περιέχουν μαγνησίτη είτε όχι, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (εφεξής «το υπό εξέταση προϊόν»), που υπάγονται επί του παρόντος στους κωδικούς ΣΟ ex 6815 91 00, ex 6815 99 10 και ex 6815 99 90 (κωδικοί TARIC 6815910010, 6815991020 και 6815999020).

Γ.   ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ

(3)

Τα ισχύοντα προς το παρόν μέτρα είναι οριστικοί δασμοί αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1659/2005 του Συμβουλίου (2), βάσει του οποίου οι εισαγωγές στην Ένωση του υπό εξέταση προϊόντος καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, συμπεριλαμβανομένου του υπό εξέταση προϊόντος που παράγεται από τον αιτούντα, υπόκεινται σε οριστικούς δασμούς αντιντάμπινγκ 39,9 %, με εξαίρεση διάφορες εταιρείες για τις οποίες γίνεται ειδική μνεία και που υπόκεινται σε ατομικούς δασμούς.

Δ.   ΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

(4)

Ο αιτών ισχυρίζεται ότι ασκεί τις δραστηριότητές του υπό συνθήκες οικονομίας της αγοράς, όπως ορίζει το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο γ) του βασικού κανονισμού, ή, εναλλακτικά, ζητεί ατομική μεταχείριση σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού. Επίσης, ισχυρίζεται ότι δεν πραγματοποίησε εξαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος στην Ένωση κατά την περίοδο της έρευνας στην οποία βασίστηκαν τα μέτρα αντιντάμπινγκ, δηλ. κατά την περίοδο από την 1η Απριλίου 2003 έως τις 31 Μαρτίου 2004 (στο εξής «η αρχική περίοδος έρευνας»), και ότι δεν συνδέεται με κανέναν από τους παραγωγούς-εξαγωγείς του εν λόγω προϊόντος, στους οποίους επιβλήθηκαν τα προαναφερόμενα μέτρα αντιντάμπινγκ.

(5)

Ο αιτών ισχυρίζεται επίσης ότι άρχισε να εξάγει το υπό εξέταση προϊόν στην Ένωση μετά το πέρας της αρχικής περιόδου έρευνας.

E.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

(6)

Οι παραγωγοί της Ένωσης που είναι γνωστό ότι ενδιαφέρονται ενημερώθηκαν σχετικά με την υποβολή της εν λόγω αίτησης και είχαν τη δυνατότητα να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους.

(7)

Η Επιτροπή, αφού εξέτασε τα διαθέσιμα στοιχεία, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία ώστε να δικαιολογείται η έναρξη διαδικασίας επανεξέτασης για «νέο εξαγωγέα» σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού. Κατόπιν παραλαβής του ισχυρισμού που αναφέρεται παρακάτω στην αιτιολογική σκέψη 13, θα καθοριστεί αν ο αιτών ασκεί τις δραστηριότητές του υπό συνθήκες οικονομίας της αγοράς, όπως ορίζει το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο γ) του βασικού κανονισμού, ή, εναλλακτικά, αν ο αιτών ικανοποιεί τις απαιτήσεις για τον καθορισμό ατομικού δασμού σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού. Σ’ αυτή την περίπτωση, θα υπολογιστεί το ατομικό περιθώριο ντάμπινγκ του αιτούντος και, αν διαπιστωθεί ντάμπινγκ, θα καθοριστεί το επίπεδο του δασμού στο οποίο θα υπόκεινται οι εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος στην Ένωση.

(8)

Αν καθοριστεί ότι ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις για ατομικό δασμό, ενδέχεται να χρειαστεί να τροποποιηθεί ο συντελεστής του δασμού που εφαρμόζεται επί του παρόντος στις εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος από εταιρείες που δεν αναφέρονται ξεχωριστά στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1659/2005.

α)   Ερωτηματολόγια

(9)

Η Επιτροπή, για να συγκεντρώσει τα στοιχεία που θεωρεί απαραίτητα για την έρευνά της, θα αποστείλει ερωτηματολόγιο στον αιτούντα.

β)   Συγκέντρωση πληροφοριών και διενέργεια ακροάσεων

(10)

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να γνωστοποιήσουν γραπτώς τις απόψεις τους και να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία.

(11)

Επιπλέον, η Επιτροπή μπορεί να δεχθεί σε ακρόαση τα ενδιαφερόμενα μέρη, εφόσον το ζητήσουν γραπτώς και αποδείξουν ότι υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι για τους οποίους επιβάλλεται η ακρόασή τους.

(12)

Εφιστάται η προσοχή στο γεγονός ότι τα μέρη δύνανται να ασκήσουν τα περισσότερα διαδικαστικά δικαιώματα που καθορίζονται στον βασικό κανονισμό του Συμβουλίου μόνο εφόσον αναγγελθούν εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό.

γ)   Μεταχείριση οικονομίας της αγοράς/ατομική μεταχείριση

(13)

Αν ο αιτών προσκομίσει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία αναπτύσσει δραστηριότητες υπό συνθήκες οικονομίας της αγοράς, δηλ. ότι πληροί τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο γ) του βασικού κανονισμού, η κανονική αξία καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο β) του βασικού κανονισμού. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να υποβληθεί δεόντως τεκμηριωμένη αίτηση εντός της ειδικής προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή θα αποστείλει έντυπα αίτησης στον αιτούντα, καθώς και στις αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Το έντυπο της αίτησης μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από τον αιτούντα για την αίτηση ατομικής μεταχείρισης, δηλαδή για να αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού.

δ)   Επιλογή της χώρας με οικονομία αγοράς

(14)

Στην περίπτωση που δεν έχει χορηγηθεί στον αιτούντα μεταχείριση οικονομίας της αγοράς, αλλά πληροί τις προϋποθέσεις για τον καθορισμό ατομικού δασμού σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού, θα χρησιμοποιηθεί κατάλληλη χώρα με οικονομία αγοράς για τον καθορισμό της κανονικής αξίας όσον αφορά τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο α) του βασικού κανονισμού. Η Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και για τον σκοπό αυτό, όπως και κατά την έρευνα που οδήγησε στην επιβολή μέτρων στις εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος από τη Λαϊκή Δημοκρατ(ία της Κίνας. Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με την καταλληλότητα της επιλογής αυτής εντός της ειδικής προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

(15)

Επιπλέον, στην περίπτωση που έχει χορηγηθεί στον αιτούντα μεταχείριση οικονομίας της αγοράς, η Επιτροπή μπορεί, αν κριθεί απαραίτητο, να χρησιμοποιήσει τα πορίσματα σχετικά με την κανονική αξία που προσδιορίζεται σε κατάλληλη χώρα με οικονομία αγοράς, π.χ. για την αντικατάσταση μη αξιόπιστων στοιχείων κόστους ή τιμής στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας που είναι αναγκαία για τον προσδιορισμό της κανονικής αξίας, αν δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Η Επιτροπή προτίθεται να χρησιμοποιήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και για τον σκοπό αυτό.

ΣΤ.   ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΔΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ

(16)

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού, πρέπει να καταργηθεί ο ισχύων δασμός αντιντάμπινγκ επί των εισαγωγών του υπό εξέταση προϊόντος που παράγεται και πωλείται για να εξαχθεί στην Ένωση από τον αιτούντα. Συγχρόνως, οι εν λόγω εισαγωγές πρέπει να υπαχθούν σε καταγραφή κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού, για να εξασφαλιστεί η δυνατότητα επιβολής δασμών αντιντάμπινγκ αναδρομικά από την ημερομηνία έναρξης της επανεξέτασης, και τούτο σε περίπτωση που από την επανεξέταση προκύψει ότι ο αιτών ασκεί πρακτικές ντάμπινγκ. Το ποσό της ενδεχόμενης μελλοντικής οφειλής του αιτούντος δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί στην παρούσα φάση της διαδικασίας.

Ζ.   ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

(17)

Για λόγους χρηστής διαχείρισης, πρέπει να καθοριστούν προθεσμίες εντός των οποίων:

τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να αναγγελθούν στην Επιτροπή, να εκθέσουν γραπτώς τις απόψεις τους και να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 8 στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού ή να παράσχουν οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την έρευνα,

τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να ζητήσουν γραπτώς να γίνουν δεκτά σε ακρόαση από την Επιτροπή,

τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να σχολιάσουν την καταλληλότητα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής οι οποίες, στην περίπτωση που δεν χορηγηθεί στον αιτούντα μεταχείριση οικονομίας της αγοράς, προβλέπονται ως χώρα με οικονομία της αγοράς για τον καθορισμό της κανονικής αξίας όσον αφορά τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας,

ο αιτών θα πρέπει να υποβάλει δεόντως τεκμηριωμένη αίτηση για την μεταχείριση καθεστώτος οικονομίας της αγοράς.

H.   ΑΡΝΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

(18)

Όταν ένα ενδιαφερόμενο μέρος αρνείται την πρόσβαση στις απαραίτητες πληροφορίες ή δεν τις παρέχει εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών ή παρεμποδίζει την έρευνα σε σημαντικό βαθμό, επιτρέπεται να συνάγονται συμπεράσματα, είτε καταφατικά είτε αποφατικά, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 του βασικού κανονισμού.

(19)

Όταν διαπιστώνεται ότι ένα ενδιαφερόμενο μέρος έχει προσκομίσει ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία, τα εν λόγω στοιχεία δεν λαμβάνονται υπόψη και είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν τα διαθέσιμα στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 18 του βασικού κανονισμού. Αν ένα ενδιαφερόμενο μέρος δεν συνεργαστεί ή συνεργαστεί εν μέρει μόνο και, συνεπώς, τα ευρήματα βασίζονται στα διαθέσιμα πραγματικά στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 18 του βασικού κανονισμού, το αποτέλεσμα ενδέχεται να είναι λιγότερο ευνοϊκό για το εν λόγω μέρος απ’ ό,τι θα ήταν αν είχε συνεργαστεί.

Θ.   ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

(20)

Πρέπει να επισημανθεί ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα συγκεντρωθούν στο πλαίσιο αυτής της έρευνας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (3).

Ι.   ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΚΡΟΑΣΕΩΝ

(21)

Σημειώνεται επίσης ότι, αν τα ενδιαφερόμενα μέρη θεωρούν ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά την άσκηση του δικαιώματός τους υπεράσπισης, μπορούν να ζητήσουν την παρέμβαση του συμβούλου ακροάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου. Ο σύμβουλος ακροάσεων ενεργεί ως διαμεσολαβητής μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών και των υπηρεσιών της Επιτροπής παρέχοντας, όπου χρειαστεί, συμβουλές για διαδικαστικά θέματα που αφορούν την προστασία των συμφερόντων των μερών στην παρούσα διαδικασία, ιδίως όσον αφορά θέματα σχετικά με την πρόσβαση στο φάκελο, την εμπιστευτικότητα, την παράταση των προθεσμιών και την επεξεργασία της γραπτής και/ή προφορικής υποβολής απόψεων. Για περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας, τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να συμβουλεύονται τις ιστοσελίδες του συμβούλου ακροάσεων στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Εμπορίου (http://ec.europa.eu/trade),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αρχίζει επανεξέταση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1659/2005, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1225/2009, για να καθοριστεί αν και κατά πόσον πρέπει να υπόκεινται στον δασμό αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1659/2005 οι εισαγωγές τούβλων μαγνησίας, συσσωματωμένων με χημικό συνδετικό, άψητων, των οποίων η μαγνησία περιέχει τουλάχιστον 80 % MgO, είτε περιέχουν μαγνησίτη είτε όχι, τα οποία υπάγονται προς το παρόν στους κωδικούς ΣΟ ex 6815 91 00, ex 6815 99 10 και ex 6815 99 90 (κωδικοί TARIC 6815910010, 6815991020 και 6815999020), καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, που παράγονται και πωλούνται για να εξαχθούν στην Ένωση από την TRL China Ltd (πρόσθετος κωδικός TARIC A985).

Άρθρο 2

Καταργείται ο δασμός αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκε με τον κανονισμό αριθ. (ΕΚ) 1659/2005 επί των εισαγωγών που προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Οι τελωνειακές αρχές καλούνται, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1225/2009, να προβούν στις κατάλληλες ενέργειες για την καταγραφή των εισαγωγών που καθορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού. Η καταγραφή λήγει εννέα μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 4

1.   Τα ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά την έρευνα οι παρατηρήσεις τους, θα πρέπει να αναγγελθούν στην Επιτροπή, να εκθέσουν γραπτώς τις απόψεις τους και να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 8 στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού ή να παράσχουν οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, εντός 37 ημερών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν επίσης να ζητήσουν εγγράφως, εντός της ίδιας προθεσμίας των 37 ημερών, να γίνουν δεκτά σε ακρόαση από την Επιτροπή.

2.   Τα μέρη της έρευνας που επιθυμούν να σχολιάσουν την καταλληλότητα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής που προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν ως τρίτη χώρα με οικονομία της αγοράς για τον καθορισμό της κανονικής αξίας όσον αφορά τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας πρέπει να υποβάλουν τα σχόλιά τους εντός 10 ημερών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος κανονισμού.

3.   Οι δεόντως τεκμηριωμένες αιτήσεις για καθεστώς οικονομίας της αγοράς πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή εντός 15 ημερών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

4.   Όλες οι παρατηρήσεις και οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων μερών πρέπει να υποβληθούν γραπτώς (όχι σε ηλεκτρονική μορφή, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά) και να αναφέρουν την επωνυμία, την ταχυδρομική διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τους αριθμούς τηλεφώνου και φαξ του ενδιαφερόμενου μέρους. Όλες οι γραπτές παρατηρήσεις, καθώς και οι πληροφορίες που ζητούνται στον παρόντα κανονισμό, οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο και η αλληλογραφία που υποβάλλουν τα ενδιαφερόμενα μέρη εμπιστευτικά, φέρουν την ένδειξη «Limited» (Περιορισμένης διανομής) (4) και, σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1225/2009, συνοδεύονται από μη εμπιστευτικού χαρακτήρα περίληψη, η οποία φέρει την ένδειξη «For inspection by interested parties» (Για επιθεώρηση από τα ενδιαφερόμενα μέρη).

Τυχόν πληροφορίες σχετικές με το θέμα και/ή αιτήσεις ακρόασης πρέπει να αποσταλούν στην ακόλουθη διεύθυνση:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 4/92

B-1049 Brussels

BELGIUM

Φαξ: +32 22956505

Άρθρο 5

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Σεπτεμβρίου 2010.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 51.

(2)  ΕΕ L 267 της 12.10.2005, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.

(4)  Αυτό σημαίνει ότι το έγγραφο προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση. Το έγγραφο αυτό προστατεύεται δυνάμει του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43). Πρόκειται για εμπιστευτικό έγγραφο δυνάμει του άρθρου 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 και του άρθρου 6 της συμφωνίας του ΠΟΕ για την εφαρμογή του άρθρου VI της ΓΣΔΕ (GATT) 1994 (συμφωνία αντιντάμπινγκ).


Top