EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0756

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 756/2010 της Επιτροπής, της 24ης Αυγούστου 2010 , για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους έμμονους οργανικούς ρύπους όσον αφορά τα παραρτήματα IV και V Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

OJ L 223, 25.8.2010, p. 20–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 068 P. 225 - 233

No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2019; καταργήθηκε από 32019R1021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/756/oj

25.8.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 223/20


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 756/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 24ης Αυγούστου 2010

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους έμμονους οργανικούς ρύπους όσον αφορά τα παραρτήματα IV και V

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 850/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τους έμμονους οργανικούς ρύπους και την τροποποίηση της οδηγίας 79/117/ΕΟΚ (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 4 στοιχείο α), το άρθρο 7 παράγραφος 5 και το άρθρο 14,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 850/2004 εφαρμόζει στην ενωσιακή νομοθεσία τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στη σύμβαση της Στοκχόλμης για τους έμμονους οργανικούς ρύπους (στο εξής «η σύμβαση») που εγκρίθηκε με την απόφαση 2006/507/ΕΚ του Συμβουλίου, της 14ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της σύμβασης της Στοκχόλμης για τους έμμονους οργανικούς ρύπους (2) και στο πρωτόκολλο στη σύμβαση του 1979 για τη διασυνοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση μεγάλης απόστασης που οφείλεται στους έμμονους οργανικούς ρύπους (στο εξής «το πρωτόκολλο») που εγκρίθηκε με την απόφαση 2004/259/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Φεβρουαρίου 2004, σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου της σύμβασης του 1979 για τη διασυνοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση μεγάλης απόστασης που οφείλεται στους έμμονους οργανικούς ρύπους (3).

(2)

Μετά από την υποβολή προτάσεων για ουσίες που υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη μέλη της, τη Νορβηγία και το Μεξικό, η επιτροπή εξέτασης έμμονων οργανικών ρύπων που καθιερώνεται στο πλαίσιο της σύμβασης έχει ολοκληρώσει τις εργασίες της για τις εννέα προτεινόμενες ουσίες για τις οποίες έχει διαπιστώσει ότι πληρούν τα κριτήρια της σύμβασης. Στην τέταρτη συνεδρίαση της διάσκεψης των μερών (COP4) στις 4–8 Μαΐου 2009 συμφωνήθηκε να προστεθούν και οι εννέα ουσίες στα παραρτήματα της σύμβασης.

(3)

Τα παραρτήματα IV και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/2004 πρέπει να τροποποιηθούν προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι νέες ουσίες που εγγράφηκαν κατά τη διάρκεια της COP4.

(4)

Η COP4 αποφάσισε να καταχωριστούν οι ουσίες chlordecone, εξαβρωμοδιφαινύλιο, και εξαχλωροκυκλοεξάνια, συμπεριλαμβανομένου του lindane, στο παράρτημα A (κατάργηση) της σύμβασης. Οι ουσίες αυτές περιλαμβάνονται στα παραρτήματα IV και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/2004, δεδομένου ότι ήταν καταχωρισμένες από το πρωτόκολλο.

(5)

Η COP4 αποφάσισε να καταχωριστεί το πενταχλωροβενζόλιο στο παράρτημα A (κατάργηση) της σύμβασης. Ως εκ τούτου, το πενταχλωροβενζόλιο πρέπει να καταχωριστεί στα παραρτήματα IV και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/2004, με ένδειξη των αντίστοιχων μέγιστων ορίων της συγκέντρωσης, τα οποία καθορίστηκαν με τη βοήθεια της μεθοδολογίας καθορισμού των οριακών τιμών των έμμονων οργανικών ρύπων (στο εξής «ΡΟΡ») στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1195/2006 του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2006, για την τροποποίηση του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τους έμμονους οργανικούς ρύπους (4) και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 172/2007 του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2007, για την τροποποίηση του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους έμμονους οργανικούς ρύπους (5). Τα προσωρινά αυτά μέγιστα όρια συγκέντρωσης πρέπει να επανεξεταστούν υπό το πρίσμα μελέτης σχετικά με την εφαρμογή των σχετικών με τα απόβλητα διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/2004, η οποία θα εκπονηθεί για λογαριασμό της Επιτροπής.

(6)

Στην COP4 αποφασίστηκε η εγγραφή του υπερφθοροκτανοσουλφονικού οξέος και των παραγώγων του (στο εξής PFOS) στο παράρτημα B (περιορισμός) της σύμβασης, με ορισμένες εξαιρέσεις για ειδικές εφαρμογές. Η χρήση PFOS επιτρέπεται σήμερα για ορισμένες ειδικές εφαρμογές. Λόγω του χρόνου ζωής των ειδών που περιέχουν PFOS, τα είδη αυτά θα εξακολουθήσουν να υπεισέρχονται στο κύκλωμα των αποβλήτων για ορισμένα έτη, αν και σε μειούμενες ποσότητες. Ενδέχεται να εμφανιστούν πρακτικές δυσκολίες για τον εντοπισμό ορισμένων υλικών που περιέχουν PFOS σε δεδομένη κατηγορία αποβλήτων. Τα δεδομένα τα σχετικά με τις ποσότητες και τις συγκεντρώσεις PFOS σε είδη και απόβλητα δεν είναι ακόμη επαρκή. Η επέκταση της υποχρέωσης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/2004 για την καταστροφή ή τον μόνιμο μετασχηματισμό των περιεχόμενων POP σε PFOS για τα απόβλητα που υπερβαίνουν τα όρια συγκέντρωσης που ορίζει το παράρτημα IV θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στα υφιστάμενα συστήματα ανακύκλωσης, γεγονός που μπορεί να υποσκάψει την περιβαλλοντική προτεραιότητα της διασφάλισης της βιώσιμης χρήσης των πόρων. Με τα δεδομένα αυτά, τα PFOS καταχωρίζονται στα παραρτήματα IV και V χωρίς ένδειξη των ορίων συγκέντρωσης.

(7)

Η COP4 αποφάσισε την καταχώριση του τετραβρωμοδιφαινυλαιθέρα, του πενταβρωμοδιφαινυλαιθέρα, του εξαβρωμοδιφαινυλαιθέρα και του επταβρωμοδιφαινυλαιθέρα (στο εξής «πολυβρωμιωμένοι διφαινυλαιθέρες») στο παράρτημα A (κατάργηση) της σύμβασης. Η διάθεση στην αγορά και η χρήση πενταβρωμοδιφαινυλαιθέρα και οκταβρωμοδιφαινυλαιθέρα έχει περιοριστεί στην Ένωση δυνάμει του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (6) Ο πενταβρωμοδιφαινυλαιθέρας, ο εξαβρωμοδιφαινυλαιθέρας, ο επταβρωμοδιφαινυλαιθέρας και ο τετραβρωμοδιφαινυλαιθέρας δεν διατίθενται σήμερα στην αγορά στην Ένωση, δεδομένου ότι υπόκεινται σε περιορισμό βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 552/2009 της Επιτροπής, της 22ας Ιουνίου 2009, για την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACΗ) (7) και της οδηγίας 2002/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (8). Ωστόσο, λόγω της διάρκειας ζωής των προϊόντων που περιέχουν τους εν λόγω πολυβρωμιωμένους διφαινυλαιθέρες, τα προϊόντα που περιέχουν τις εν λόγω ουσίες και βρίσκονται στο τέλος του κύκλου ζωής τους θα εξακολουθήσουν να υπεισέρχονται στο κύκλωμα αποβλήτων για μερικά ακόμη έτη. Λαμβάνοντας υπόψη τις πρακτικές δυσκολίες ταυτοποίησης υλικών που περιέχουν πολυβρωμιωμένους διφαινυλαιθέρες σε ανάμικτο κλάσμα αποβλήτων και την έλλειψη αναλυτικών επιστημονικών δεδομένων για τις ποσότητες και συγκεντρώσεις πολυβρωμιωμένων διφαινυλαιθέρων σε είδη και απόβλητα, η επέκταση της υποχρέωσης καταστροφής ή ανεπανόρθωτου μετασχηματισμού των περιεχόμενων ΡΟΡ στις νέες αυτές ουσίες ή για υπέρβαση των ορίων συγκέντρωσης που προβλέπει το παράρτημα IV, θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τα υφιστάμενα συστήματα ανακύκλωσης και έτσι θα παρεμπόδιζε τη βιώσιμη χρήση των πόρων. Το πρόβλημα αυτό αναγνωρίστηκε από την COP4 και συμφωνήθηκαν ειδικές εξαιρέσεις για τη συνέχιση της ανακύκλωσης αποβλήτων που περιέχουν καταχωρισμένους πολυβρωμιωμένους διφαινυλαιθέρες, ακόμη και αν αυτό μπορεί να οδηγήσει στην ανακύκλωση των ΡΟΡ. Κατά συνέπεια, οι εν λόγω εξαιρέσεις πρέπει να αντανακλώνται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 850/2004.

(8)

Απαιτούνται ίδια μέγιστα όρια συγκέντρωσης στην Ένωση προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν στρέβλωση της εσωτερικής αγοράς. Έχουν καθοριστεί προσωρινά μέγιστα όρια συγκέντρωσης για το πενταχλωροβενζόλιο στα παραρτήματα IV και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/2004, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων και υπό την προϋπόθεση της εφαρμογής της αρχής της προφύλαξης.

(9)

Λόγω της έλλειψης εναλλακτικών επιστημονικών πληροφοριών για τις ποσότητες και συγκεντρώσεις ειδών και αποβλήτων, καθώς και για τα σενάρια έκθεσης, στην παρούσα φάση δεν είναι δυνατή η θέσπιση μέγιστων ορίων συγκέντρωσης για τα PFOS και τους πολυβρωμιωμένους διφαινυλαιθέρες στα παραρτήματα IV και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/2004. Υπό την επιφύλαξη της γνωστοποίησης περισσότερων στοιχείων και της διενέργειας επανεξέτασης από την Επιτροπή, θα προταθούν μέγιστα όρια συγκέντρωσης για τους εννέα POP, συνεκτιμώντας τους στόχους του κανονισμού σχετικά με τους POP.

(10)

Σύμφωνα με το άρθρο 22 της σύμβασης, οι τροποποιήσεις στα παραρτήματα A, B και Γ θα τεθούν σε ισχύ ένα έτος μετά από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατάθεσης τροπολογίας εκ μέρους του καταθέτοντος, η οποία συμπίπτει με την 26η Αυγούστου 2010. Επομένως, και για λόγους συνέπειας, ο εν λόγω κανονισμός πρέπει να αρχίσει να ισχύει από την ίδια ημερομηνία.

(11)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που συστάθηκε δυνάμει της απόφασης 75/442/ΕΚ του Συμβουλίου (9). Ο παρών κανονισμός πρέπει να τεθεί σε ισχύ επειγόντως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Το παράρτημα ΙV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/2004 αντικαθίσταται από το παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού.

2.   Το παράρτημα V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/2004 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 26η Αυγούστου 2010.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 24 Αυγούστου 2010.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 7.

(2)  ΕΕ L 209 της 31.7.2006, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 81 της 19.3.2004, σ. 35.

(4)  ΕΕ L 217 της 8.8.2006, σ. 1.

(5)  ΕΕ L 55 της 23.2.2007, σ. 1.

(6)  ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1.

(7)  ΕΕ L 164 της 26.6.2009, σ. 7.

(8)  ΕΕ L 37 της 13.2.2003, σ. 19.

(9)  ΕΕ L 194 της 25.7.1975, σ. 39.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Πίνακας ουσιών οι οποίες διέπονται από τις διατάξεις διαχείρισης αποβλήτων που ορίζονται στο άρθρο 7

Ουσία

Αριθ. CAS

Αριθ. ΕΚ

Πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 4 στοιχείο α)

Τετραβρωμοδιφαινυλαιθέρας C12H6Br4O

 

 

 

Πενταβρωμοδιφαινυλαιθέρας C12H5Br5O

 

 

 

Εξαβρωμοδιφαινυλαιθέρας C12H4Br6O

 

 

 

Επταβρωμοδιφαινυλαιθέρας C12H3Br7O

 

 

 

Υπερφθοροκτανοσουλφονικό οξύ και τα παράγωγά του (PFOS) C8F17SO2X

(X = OH, μεταλλικό άλας (O-M+), αλογονίδια, αμίδια, και άλλα παράγωγα, συμπεριλαμβανόμενων των πολυμερών**)

 

 

 

Πολυχλωριωμένες διβενζο-p-διοξίνες και διβενζοφουράνια (PCDD/PCDF)

 

 

15 μg/kg (1)

DDT (2,2-δι(4-χλωροφαινυλο)-1,1,1-τριχλωροαιθάνιο)

50-29-3

200-024-3

50 mg/kg

Χλωρδάνιο

57-74-9

200-349-0

50 mg/kg

Εξαχλωροκυκλοεξάνια, συμπεριλαμβανομένου του lindane

58-89-9

210-168-9

50 mg/kg

319-84-6

200-401-2

319-85-7

206-270-8

608-73-1

206-271-3

Dieldrin

60-57-1

200-484-5

50 mg/kg

Endrin

72-20-8

200-775-7

50 mg/kg

Heptachlor

76-44-8

200-962-3

50 mg/kg

Εξαχλωροβενζόλιο

118-74-1

200-273-9

50 mg/kg

Chlordecone

143-50-0

205-601-3

50 mg/kg

Aldrin

309-00-2

206-215-8

50 mg/kg

Πενταχλωροβενζόλιο

608-93-5

210-172-5

50 mg/kg

Πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCB):

1336-36-3 και λοιπά

215-648-1

50 mg/kg (2)

Mirex

2385-85-5

219-196-6

50 mg/kg

Τοξαφένιο

8001-35-2

232-283-3

50 mg/kg

εξαβρωμοδιφαινύλιο

36355-01-8

252-994-2

50 mg/kg


(1)  Η οριακή τιμή υπολογίζεται ως PCDD και PCDF σύμφωνα με τους ακόλουθους συντελεστές τοξικής ισοδυναμίας (TEF):

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCDD

TEF

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

(2)  Εφαρμόζεται, κατά περίπτωση, η μέθοδος υπολογισμού που καθορίζεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 12766-1 και EN 12766-2.»


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Στο παράρτημα V, μέρος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/2004, ο πίνακας αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

«Απόβλητα όπως έχουν ταξινομηθεί στην απόφαση 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής

Μέγιστες οριακές τιμές συγκέντρωσης για τις ουσίες που παρατίθενται στο παράρτημα IV (1)

Πράξη

10

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ

Aldrin: 5 000 mg/kg·

Chlordane: 5 000 mg/kg·

Chlordecone:

5 000 mg/kg·

DDT (2,2-δι(4-χλωροφαινυλο)-1,1,1-τριχλωροαιθάνιο) 5 000 mg/kg·

Dieldrin: 5 000 mg/kg·

Endrin: 5 000 mg/kg·

Επταβρωμοδιφαινυλαιθέρας (C12H3Br7O)

Heptachlor: 5 000 mg/kg·

Εξαβρωμοδιφαινύλιο: 5 000 mg/kg·

Εξαβρωμοδιφαινυλαιθέρας (C12H4Br6O);

Εξαχλωροβενζόλιο: 5 000 mg/kg·

Εξαχλωροκυκλοεξάνια, συμπεριλαμβανομένου του lindane:

5 000 mg/kg·

Mirex: 5 000 mg/kg·

Πενταβρωμοδιφαινυλαιθέρας (C12H5Br5O);

Πενταχλωροβενζόλιο 5 000 mg/kg·

Υπερφθοροκτανοσουλφονικό οξύ και τα παράγωγά του (PFOS)

(C8F17SO2X)

(X = OH, μεταλλικό άλας (O-M+), αλογονίδια, αμίδια, και άλλα παράγωγα, συμπεριλαμβανόμενων των πολυμερών)

Πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCB) (5): 50 mg/kg·

Πολυχλωριωμένες διβενζο-p-διοξίνες και διβενζοφουράνια (PCDD/PCDF) (6): 5 mg/kg·

Τετραβρωμοδιφαινυλαιθέρας (C12H6Br4O);

Toxaphene: 5 000 mg/kg·

Η μόνιμη αποθήκευση επιτρέπεται μόνον εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(1)

Η αποθήκευση πραγματοποιείται σε έναν από τους ακόλουθους χώρους:

ασφαλείς, βαθείς, υπόγειοι, σχηματισμοί σκληρού βράχου

αλατωρυχεία

χώρος υγειονομικής ταφής για επικίνδυνα απόβλητα, υπό τον όρο ότι τα απόβλητα είναι στεραιοποιημένα ή εν μέρει σταθεροποιη- μένα, όπως θα είναι τεχνικώς εφικτό, όπως απαιτείται για ταξινόμηση των αποβλήτων στο υποκεφάλαιο 1903 της απόφασης 2000/532/ΕΚ·

(2)

Οι διατάξεις της οδηγίας του Συμβουλίου 1999/31/ΕΚ (3) και της απόφασης του Συμβουλίου 2003/33/ΕΚ (4) έχουν τηρηθεί

(3)

Απεδείχθη ότι το επιλεγέν εγχείρημα είναι περιβαλλοντικά προτιμητέο.

10 01

Απόβλητα από σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής ή άλλους σταθμούς καύσης (εκτός από το κεφάλαιο 19)

10 01 14 * (2)

Τέφρα κλιβάνου, σκωρία και σκόνη λέβητα από συναποτέφρωση, που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

10 01 16 *

Πτητική τέφρα από συναποτέφρωση, που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

10 02

Απόβλητα από τη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα

10 02 07 *

Στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 03

Απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία αλουμινίου

10 03 04 *

Σκωρίες πρωτοβάθμιας παραγωγής

10 03 08 *

Αλατώδεις σκωρίες δευτεροβάθμιας παραγωγής

10 03 09 *

Μαύρες επιπλέουσες σκωρίες δευτεροβάθμιας παραγωγής

10 03 19 *

Σκόνη καυσαερίων που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

10 03 21 *

Άλλα σωματίδια και σκόνη (συμπεριλαμβάνεται η σκόνη σφαιρομύλου), που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 03 29 *

Απόβλητα από την επεξεργασία αλατωδών σκωριών και μαύρων επιπλεουσών σκωριών, που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 04

Απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία μολύβδου

10 04 01 *

Σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής

10 04 02 *

Επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσματα πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής

10 04 04 *

Σκόνη καυσαερίων

10 04 05 *

Άλλα σωματίδια και σκόνη

10 04 06 *

Στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων

10 05

Απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία ψευδαργύρου

10 05 03 *

Σκόνη καυσαερίων

10 05 05 *

Στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων

10 06

Απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία χαλκού

10 06 03 *

Σκόνη καυσαερίων

10 06 06 *

Στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων

10 08

Απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων

10 08 08 *

Αλατώδεις σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής

10 08 15 *

Σκόνη καυσαερίων που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

10 09

Απόβλητα από τη χύτευση σιδηρούχων τεμαχίων

10 09 09 *

Σκόνη καυσαερίων που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

16

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

16 11

Απόβλητα υλικά επένδυσης και εμαγιέ για πυρίμαχες επιφάνειες

16 11 01 *

Υλικά επένδυσης και εμαγιέ για πυρίμαχες επιφάνειες με βάση τον άνθρακα από μεταλλουργικές διεργασίες, που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

16 11 03 *

Άλλα υλικά επένδυσης και εμαγιέ για πυρίμαχες επιφάνειες από μεταλλουργικές διεργασίες, που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

17

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΧΩΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ)

17 01

Σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και κεραμικά

17 01 06 *

Μείγματα ή επιμέρους συστατικά από σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και κεραμικά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

17 05

Χώματα περιλαμβανομένων χωμάτων εκσκαφής από μολυσμένες τοποθεσίες, πέτρες και μπάζα εκσκαφών

17 05 03 *

Χώματα και πέτρες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

17 09

Άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων

17 09 02 *

Απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων που περιέχουν PCB, με εξαίρεση τον εξοπλισμό που περιέχει PCB

17 09 03 *

Άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

19

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΔΑΤΟΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

19 01

Απόβλητα από την καύση ή πυρόλυση αποβλήτων

19 01 07 *

Στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων

19 01 11 *

Τέφρα και σκωρία κλιβάνου, που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

19 01 13 *

Πτητική τέφρα που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

19 01 15 *

Σκόνη λεβήτων που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

19 04

Υαλοποιημένα απόβλητα και απόβλητα από διεργασίες υαλοποίησης

19 04 02 *

Πτητική τέφρα και άλλα απόβλητα επεξεργασίας καυσαερίων

19 04 03 *

Μη υαλοποιημένη στερεά φάση


(1)  Οι οριακές αυτές τιμές ισχύουν αποκλειστικά για χώρους υγειονομικής ταφής επικίνδυνων αποβλήτων και δεν ισχύουν σε μόνιμους υπόγειους χώρους αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων και στα αλατωρυχεία.

(2)  Τα απόβλητα που σημειώνονται με αστερίσκο * θεωρούνται επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με την οδηγία 91/689/ΕΟΚ για τα επικίνδυνα απόβλητα και υπόκεινται στις διατάξεις της

(3)  ΕΕ L 182 της 16.7.1999, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 27.

(5)  Εφαρμόζεται, κατά περίπτωση, η μέθοδος υπολογισμού που καθορίζεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 12766-1 και EN 12766-2.

(6)  Η οριακή τιμή υπολογίζεται ως PCDD και PCDF σύμφωνα με τους ακόλουθους συντελεστές τοξικής ισοδυναμίας (TEF):

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

PCDD

TEF

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003»


Top