Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0744

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 744/2010 της Επιτροπής, της 18ης Αυγούστου 2010 , για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, όσον αφορά τις κρίσιμες χρήσεις των halons Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

OJ L 218, 19.8.2010, p. 2–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 009 P. 189 - 195

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/744/oj

19.8.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 218/2


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 744/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Αυγούστου 2010

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, όσον αφορά τις κρίσιμες χρήσεις των halons

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (1), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι ουσίες halon 1301, halon 1211 και halon 2402 (εν προκειμένω τα «halons») συνιστούν ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και είναι καταχωρισμένες ως ελεγχόμενες ουσίες στην ομάδα ΙΙΙ του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2009. Η παραγωγή τους στα κράτη μέλη έχει απαγορευθεί από το 1994, σύμφωνα με τις διατάξεις του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ. Ωστόσο, εξακολουθούν να επιτρέπονται ορισμένες κρίσιμης σημασίας χρήσεις τους, όπως αυτές που ορίζονται στο παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2009.

(2)

Όπως απαιτείται από το άρθρο 4 παράγραφος 4 στοιχείο (iv) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (2), η Επιτροπή επανεξέτασε το παράρτημα VII του εν λόγω κανονισμού. Προς τον σκοπό αυτό, αξιολόγησε τις τρέχουσες χρήσεις των halons και τη διαθεσιμότητα και εφαρμογή τεχνικά και οικονομικά εφικτών εναλλακτικών λύσεων ή τεχνολογιών αποδεκτών υπό το πρίσμα του περιβάλλοντος και της υγείας (εν προκειμένω «εναλλακτικές επιλογές»). Εν τω μεταξύ, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 ενώ το παράρτημα VII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 κατέστη το παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2009, χωρίς αλλαγές.

(3)

Η επανεξέταση ανέδειξε ορισμένες διαφορές ερμηνείας μεταξύ κρατών μελών όσον αφορά τις χρήσεις των halons που είναι κρίσιμης σημασίας, όπως αυτές περιγράφονται στο παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2009. Επομένως κάθε εφαρμογή που συνεπάγεται τη χρήση halons πρέπει να περιγράφεται λεπτομερέστερα, εξειδικεύοντας την κατηγορία των εξοπλισμών ή εγκαταστάσεων, τον σκοπό της εφαρμογής, τον τύπο του πυροσβεστήρα στον οποίο χρησιμοποιούνται halons, καθώς και το είδος των halons.

(4)

Από την επανεξέταση προέκυψε επίσης ότι, με ελάχιστες μόνο εξαιρέσεις, τα halons δεν είναι πλέον απαραίτητα για να ανταποκριθούν στις ανάγκες πυροπροστασίας στα νέα σχέδια εξοπλισμών και εγκαταστάσεων και ότι σήμερα χρησιμοποιούνται συνηθέστατα εναλλακτικές επιλογές. Ωστόσο, οι πυροσβεστήρες και τα συστήματα πυροπροστασίας με halons εξακολουθούν να είναι απαραίτητα σε ορισμένους εξοπλισμούς που παράγονται, ή θα συνεχίσουν να παράγονται, με βάση υφιστάμενα σχέδια.

(5)

Από την επανεξέταση προέκυψε επίσης ότι τα halons αντικαθίστανται ή θα μπορούσαν να αντικατασταθούν από εναλλακτικές λύσεις σε βάθος χρόνου και με λογικό κόστος για την πλειονότητα των εφαρμογών πυροπροστασίας, είτε είναι ενσωματωμένα σε υφιστάμενους εξοπλισμούς και εγκαταστάσεις είτε σε εξοπλισμούς οι οποίοι παράγονται με βάση υφιστάμενα σχέδια.

(6)

Είναι επομένως σκόπιμο, λόγω της αυξημένης διαθεσιμότητας και εφαρμογής εναλλακτικών επιλογών, να θεσπιστούν, για κάθε εφαρμογή, οριακές ημερομηνίες μετά τις οποίες η χρήση halons σε νέους εξοπλισμούς και εγκαταστάσεις δεν θα ήταν κρίσιμης σημασίας και, ως εκ τούτου, η εγκατάσταση πυροσβεστήρων ή συστημάτων πυροπροστασίας που λειτουργούν με halons δεν θα επιτρεπόταν. Κατά τον ορισμό των «νέων εξοπλισμών» και «νέων εγκαταστάσεων», πρέπει να ληφθεί καταλλήλως υπόψη το στάδιο του κύκλου ζωής των εξοπλισμών και των εγκαταστάσεων στο οποίο, στην πράξη, οριστικοποιείται ο σχεδιασμός του χώρου που απαιτεί πυροπροστασία.

(7)

Είναι επίσης σκόπιμο να θεσπιστούν, για κάθε εφαρμογή, καταληκτικές ημερομηνίες μετά τις οποίες η χρήση halons για πυροσβεστήρες ή συστήματα πυροπροστασίας σε όλους τους εξοπλισμούς και εγκαταστάσεις, είτε σε υφιστάμενους εξοπλισμούς και υφιστάμενες εγκαταστάσεις είτε σε εξοπλισμούς οι οποίοι παράγονται, ή θα παραχθούν, βάσει υφιστάμενων σχεδίων, θα έπαυαν να είναι κρίσιμης σημασίας. Επομένως η χρήση halons δεν θα επιτρεπόταν και όλοι οι πυροσβεστήρες και τα συστήματα πυροπροστασίας που λειτουργούν με halons θα αποτελούσαν το αντικείμενο αντικατάστασης, μετατροπής ή παροπλισμού κατά την καταληκτική ημερομηνία, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2009.

(8)

Κατά τη θέσπιση των οριακών ημερομηνιών πρέπει να λαμβάνεται δεόντως υπόψη η ύπαρξη εναλλακτικών λύσεων για νέους εξοπλισμούς και νέες εγκαταστάσεις, καθώς και τα κωλύματα εφαρμογής τους. Οι οριακές ημερομηνίες πρέπει επίσης να παρέχουν επαρκή χρονικά περιθώρια για την ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων, στις περιπτώσεις που αυτό είναι αναγκαίο, παρέχοντας ταυτόχρονα ένα κίνητρο προς την κατεύθυνση αυτή. Όσον αφορά τα αεροσκάφη, δεδομένου ότι τα ζητήματα που αφορούν την πολιτική αεροπορία ρυθμίζονται σε διεθνές επίπεδο, πρέπει να ληφθούν δεόντως υπόψη οι πρωτοβουλίες του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ/ICAO) σχετικά με την τοποθέτηση και χρήση halons για πυροσβεστήρες στα αεροσκάφη.

(9)

Επιπλέον, οι καταληκτικές ημερομηνίες πρέπει να παρέχουν επαρκή χρονικά περιθώρια για την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων αντικατάστασης ή μετατροπής τους σε σχέση με τα halons, ως τμήματος τακτικών ή προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης ή αναβάθμισης εξοπλισμών ή εγκαταστάσεων, χωρίς να θίγεται άνευ λόγου η λειτουργία των συγκεκριμένων εξοπλισμών ή εγκαταστάσεων και χωρίς να προκύπτουν υπερβολικού ύψους δαπάνες. Θα πρέπει επίσης να συνεκτιμάται ο χρόνος που είναι αναγκαίος για την έκδοση των πιστοποιητικών, των αδειών ή για τις εγκρίσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των εναλλακτικών επιλογών στους συγκεκριμένους εξοπλισμούς ή εγκαταστάσεις.

(10)

Για την πλειονότητα των εφαρμογών σε νέους εξοπλισμούς και νέες εγκαταστάσεις, όπου οι πυροσβεστήρες και τα συστήματα πυροπροστασίας που λειτουργούν με halons δεν είναι πλέον αναγκαία ή δεν εγκαθίστανται πλέον, είναι σκόπιμο να οριστεί το 2010 ως οριακή ημερομηνία. Ωστόσο, είναι σκόπιμο να καθοριστεί το 2011 ως οριακή ημερομηνία για ορισμένες εφαρμογές σε στρατιωτικά χερσαία οχήματα και πολεμικά αεροσκάφη για τις οποίες εξετάζονται εναλλακτικές δυνατότητες οι οποίες όμως δεν έχουν υιοθετηθεί σε προγράμματα ανάπτυξης τα οποία τείνουν να ολοκληρωθούν και για τις οποίες τυχόν τροποποιήσεις δεν θα ήταν πλέον εφικτές από τεχνικής και οικονομικής πλευράς. Είναι σκόπιμο να καθοριστεί το 2014 ως οριακή ημερομηνία για τα ατρακτίδια κινητήρων αεροσκαφών και για τους φορητούς πυροσβεστήρες θαλάμου, ημερομηνία που θα συμφωνούσε με το χρονοδιάγραμμα για την πρώιμη εφαρμογή ισοδύναμου περιορισμού μέσω του ΔΟΠΑ. Είναι σκόπιμο να καθοριστεί το 2018 ως οριακή ημερομηνία για τις εφαρμογές διαμερίσματος στα αεροσκάφη μεταφοράς φορτίου (εμπορευμάτων) όπου δεν έχουν ακόμη εξευρεθεί εναλλακτικές επιλογές αλλά για τις οποίες μπορεί εύλογα να αναμένεται ότι, έπειτα από περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη, θα υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές κατά την ημερομηνία εκείνη για εγκατάσταση στα νέα αεροσκάφη τα οποία θα υποβάλλονται για πιστοποίηση τύπου.

(11)

Για πολλές εφαρμογές, είναι σκόπιμο να καθοριστούν, ως καταληκτικές ημερομηνίες, ημερομηνίες μεταξύ των ετών 2013 και 2025, ανάλογα με το επίπεδο των τεχνικών και οικονομικών προβλημάτων που συνεπάγεται η αντικατάσταση ή η μετατροπή εφαρμογών που λειτουργούν με halons. Οι καταληκτικές αυτές ημερομηνίες πρέπει να εξασφαλίζουν επαρκή χρονικά περιθώρια για την αντικατάσταση των halons κατά τη διάρκεια των τακτικών προγραμμάτων συντήρησης για τους περισσότερους εξοπλισμούς και εγκαταστάσεις όπου είναι σήμερα διαθέσιμες εναλλακτικές επιλογές. Είναι σκόπιμο να καθοριστεί το 2030 ή το 2035 ως καταληκτική ημερομηνία για ορισμένες εφαρμογές χερσαίων στρατιωτικών οχημάτων και πολεμικών πλοίων για τα οποία η αντικατάσταση των halons είναι εφικτή από τεχνικής και οικονομικής πλευράς μόνο ως τμήμα προβλεφθέντων προγραμμάτων αναβάθμισης ή εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού και για τις οποίες ενδέχεται να είναι αναγκαία, σε ορισμένα κράτη μέλη, πρόσθετη έρευνα και ανάπτυξη ούτως ώστε να ελέγχεται η καταλληλότητα των εναλλακτικών επιλογών.

(12)

Για ορισμένες εφαρμογές σε υφιστάμενα στρατιωτικά οχήματα ή υφιστάμενα πολεμικά πλοία επιφανείας ή σε υφιστάμενα πολεμικά υποβρύχια ή σε υφιστάμενα πολεμικά αεροσκάφη και σε αυτά τα οποία παράγονται ή θα παράγονται με βάση υφιστάμενα σχέδια, δεν έχουν ακόμη καθοριστεί εναλλακτικές επιλογές. Ωστόσο, μπορεί εύλογα να αναμένεται ότι μέχρι το 2040 ένα μεγάλο μέρος του συγκεκριμένου εξοπλισμού θα έχει φθάσει στο τέλος της χρήσιμης ζωής του και ότι θα υπάρχουν, την ημερομηνία εκείνη, εναλλακτικές επιλογές, έπειτα από περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη. Είναι, επομένως, σκόπιμο να καθοριστεί το 2040 ως λογική καταληκτική ημερομηνία για τις εν λόγω εφαρμογές.

(13)

Για τα συστήματα πυροπροστασίας σε διαμερίσματα μεταφοράς εμπορευμάτων, ακρακτίδια κινητήρων και βοηθητικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, σε υφιστάμενα σκάφη πολιτικής αεροπορίας ή σε αυτά τα οποία παράγονται σύμφωνα με υφιστάμενη πιστοποίηση τύπου, δεν έχουν, επίσης, εξευρεθεί εναλλακτικές επιλογές. Επιπλέον, σημαντικός αριθμός αεροσκαφών πολιτικής αεροπορίας θα συνεχίζουν να παράγονται με τη βοήθεια halons ή να εξαρτώνται από αυτά, για τις εφαρμογές αυτές, τουλάχιστον για το προβλεπόμενο μέλλον. Ενώ είναι δεκτό ότι υπάρχουν σημαντικά τεχνικά, οικονομικά και ρυθμιστικά κωλύματα όσον αφορά την αντικατάσταση των halons στις εν λόγω εφαρμογές, είναι επίσης σκόπιμο, λόγω της αβεβαιότητας που αφορά τη μακροπρόθεσμη ύπαρξη ανακυκλωμένων halons και της ανάγκης περαιτέρω έρευνας και ανάπτυξης για τον καθορισμό και την ανάπτυξη κατάλληλων εναλλακτικών επιλογών, να οριστεί το 2040 ως λογική καταληκτική ημερομηνία.

(14)

Το παράρτημα VI, συμπεριλαμβανομένων των χρονικών περιθωρίων για την εξάλειψη των κρίσιμων χρήσεων, θα επανεξετάζεται τακτικά ούτως ώστε να ληφθεί υπόψη η διαρκής έρευνα και ανάπτυξη εναλλακτικών επιλογών και οι νέες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητά τους. Επιπλέον, μπορούν να επιτραπούν παρεκκλίσεις από καταληκτικές ημερομηνίες και από οριακές ημερομηνίες για ειδικές περιπτώσεις όπου έχει αποδειχθεί ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές.

(15)

Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(16)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 25 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2009,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα VΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 αντικαθίσταται από το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Αυγούστου 2010.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 286 της 31.10.2009, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 244 της 29.9.2000, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΚΡΙΣΙΜΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ HALONS

Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1.

Ως “οριακή ημερομηνία” νοείται η ημερομηνία μετά την οποία τα halons πρέπει να μην χρησιμοποιούνται για πυροσβεστήρες ή συστήματα πυροπροστασίας σε νέους εξοπλισμούς και νέες εγκαταστάσεις για τη συγκεκριμένη εφαρμογή.

2.

Ως “νέοι εξοπλισμοί” νοούνται εξοπλισμοί για τους οποίους, μέχρι την οριακή ημερομηνία, δεν έχει συμβεί τίποτε από τα ακόλουθα:

α)

υπογραφή της σχετικής σύμβασης προμήθειας ή ανάπτυξης·

β)

υποβολή αίτησης για έγκριση τύπου ή πιστοποίηση τύπου στην αρμόδια ρυθμιστική αρχή.

3.

Ως “νέες εγκαταστάσεις” νοούνται οι εγκαταστάσεις για τις οποίες, μέχρι την οριακή ημερομηνία, δεν έχει συμβεί τίποτε από τα ακόλουθα:

α)

υπογραφή της σχετικής σύμβασης ανάπτυξης·

β)

υποβολή αίτησης για συγκατάθεση σχεδιασμού στην αρμόδια ρυθμιστική αρχή.

4.

Ως “καταληκτική ημερομηνία” νοείται η ημερομηνία μετά την οποία τα halons δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη συγκεκριμένη εφαρμογή και κατά την οποία πρέπει να παροπλιστούν οι πυροσβεστήρες ή τα συστήματα πυροπροστασίας που λειτουργούν με τη βοήθεια halons.

5.

Ως “αδρανοποίηση” νοείται η αποτροπή της έναρξης καύσης αναφλέξιμης ή εκρηκτικής ατμόσφαιρας μέσω της προσθήκης αδρανοποιητικού ή αραιωτικού παράγοντα.

6.

Ως “φορτηγό πλοίο” νοείται πλοίο το οποίο δεν είναι επιβατηγό, υπερβαίνει τους 500 τόνους ολικής χωρητικότητας και πραγματοποιεί διεθνές ταξίδι, σύμφωνα με τον ορισμό των εν λόγω εννοιών στη διεθνή σύμβαση για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα (σύμβαση SOLAS/ΠΑΑΖΕΘ). Η σύμβαση SOLAS ορίζει ως “επιβατηγό πλοίο”“πλοίο το οποίο μεταφέρει άνω των δώδεκα επιβατών” και ως “διεθνές ταξίδι”“ταξίδι μεταξύ χώρας στην οποία εφαρμόζεται η παρούσα σύμβαση και λιμένος εκτός της εν λόγω χώρας ή αντιστρόφως”.

7.

Ως “συνήθως κατειλημμένος” χώρος νοείται ένας προφυλαγμένος χώρος στον οποίο είναι αναγκαία η παρουσία προσώπων ανά πάσα στιγμή ή τον περισσότερο καιρό, ώστε ο εξοπλισμός ή η εγκατάσταση να λειτουργεί αποδοτικά. Προκειμένου περί στρατιωτικών εφαρμογών, ο βαθμός κατάληψης του προστατευόμενου χώρου είναι αυτός που ισχύει για μάχιμες συνθήκες.

8.

Ως “συνήθως μη κατειλημμένος χώρος” νοείται προστατευμένος χώρος ο οποίος είναι κατειλημμένος μόνο για περιορισμένα χρονικά διαστήματα, ιδίως για εργασίες συντήρησης και όπου η συνεχής παρουσία ατόμων δεν είναι αναγκαία για την αποδοτική λειτουργία του εξοπλισμού ή της εγκατάστασης.

ΚΡΙΣΙΜΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΕΙΣ HALONS

Εφαρμογή

Οριακή ημερομηνία

(31 Δεκεμβρίου του δηλούμενου έτους)

Καταληκτική ημερομηνία

(31 Δεκεμβρίου του δηλούμενου έτους)

Κατηγορία εξοπλισμού ή εγκατάστασης

Σκοπός

Τύπος πυροσβεστήρα

Τύπος halon

1.

Σε στρατιωτικά χερσαία οχήματα

1.1.

Για την προστασία του διαμερίσματος του κινητήρα

Σταθερό σύστημα

1301

1211

2402

2010

2035

1.2.

Για την προστασία του θαλάμου πληρώματος

Σταθερό σύστημα

1301

2402

2011

2040

1.3.

Για την προστασία του θαλάμου πληρώματος

Φορητός πυροσβεστήρας

1301

1211

2011

2020

2.

Σε πολεμικά πλοία επιφανείας

2.1.

Για την προστασία συνήθως κατειλημμένων χώρων μηχανοστασίου

Σταθερό σύστημα

1301

2402

2010

2040

2.2.

Για την προστασία συνήθως μη κατειλημμένων χώρων μηχανοστασίου

Σταθερό σύστημα

1301

1211

2402

2010

2035

2.3.

Για την προστασία συνήθως μη κατειλημμένων διαμερισμάτων ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

Σταθερό σύστημα

1301

1211

2010

2030

2.4.

Για την προστασία κέντρων επιχειρήσεων

Σταθερό σύστημα

1301

2010

2030

2.5.

Για την προστασία αντλιοστασίων καυσίμου

Σταθερό σύστημα

1301

2010

2030

2.6.

Για την προστασία διαμερισμάτων αποθήκευσης εύφλεκτων υγρών

Σταθερό σύστημα

1301

1211

2402

2010

2030

2.7.

Για την προστασία αεροσκαφών σε υπόστεγα και σε χώρους συντήρησης

Φορητός πυροσβεστήρας

1301

1211

2010

2016

3.

Σε πολεμικά υποβρύχια

3.1.

Για την προστασία χώρων μηχανολογικού εξοπλισμού

Σταθερό σύστημα

1301

2010

2040

3.2.

Για την προστασία κέντρων διεύθυνσης επιχειρήσεων

Σταθερό σύστημα

1301

2010

2040

3.3.

Για την προστασία χώρων στους οποίους έχουν τοποθετηθεί γεννήτριες ντίζελ

Σταθερό σύστημα

1301

2010

2040

3.4.

Για την προστασία διαμερισμάτων ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

Σταθερό σύστημα

1301

2010

2040

4.

Σε αεροσκάφη

4.1.

Για την προστασία συνήθως μη κατειλημμένων διαμερισμάτων μεταφοράς φορτίου

Σταθερό σύστημα

1301

1211

2402

2018

2040

4.2.

Για την προστασία θαλάμων και διαμερισμάτων πληρώματος

Φορητός πυροσβεστήρας

1211

2402

2014

2025

4.3.

Για την προστασία ατρακτιδίων κινητήρων και βοηθητικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής

Σταθερό σύστημα

1301

1211

2402

2014

2040

4.4.

Για την αδρανοποίηση δεξαμενών καυσίμου

Σταθερό σύστημα

1301

2402

2011

2040

4.5.

Για την προστασία υποδοχέων λυμάτων εγκαταστάσεων υγιεινής

Σταθερό σύστημα

1301

1211

2402

2011

2020

4.6.

Για την προστασία χώρων ξηρού φορτίου (dry bay)

Σταθερό σύστημα

1301

1211

2402

2011

2040

5.

Σε εγκαταστάσεις πετρελαίου, αερίου και πετροχημικών

5.1.

Για την προστασία χώρων όπου θα μπορούσαν να διαρρεύσουν εύφλεκτα υγρά ή αέρια

Σταθερό σύστημα

1301

2402

2010

2020

6.

Σε εμπορικά φορτηγά πλοία

6.1.

Για την αδρανοποίηση συνήθως κατειλημμένων χώρων όπου θα μπορούσαν να διαρρεύσουν εύφλεκτα υγρά ή αέρια

Σταθερό σύστημα

1301

2402

1994

2016

7.

Σε χερσαίες εγκαταστάσεις διοίκησης επιχειρήσεων και επικοινωνιών, κρίσιμων για την εθνική ασφάλεια

7.1.

Για την προστασία συνήθως κατειλημμένων χώρων

Σταθερό σύστημα

1301

2402

2010

2025

7.2.

Για την προστασία συνήθως κατειλημμένων χώρων

Φορητός πυροσβεστήρας

1211

2010

2013

7.3.

Για την προστασία συνήθως μη κατειλημμένων χώρων

Σταθερό σύστημα

1301

2402

2010

2020

8.

Σε πρόχειρα αεροδρόμια και μόνιμους αερολιμένες

8.1.

Για οχήματα διάσωσης σε περίπτωση αναγκαστικής προσγείωσης

Φορητός πυροσβεστήρας

1211

2010

2016

8.2.

Για την προστασία αεροσκαφών σε υπόστεγα και σε χώρους συντήρησης

Φορητός πυροσβεστήρας

1211

2010

2016

9.

Σε πυρηνικές εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής και σε εγκαταστάσεις διεξαγωγής πυρηνικών ερευνών

9.1.

Για την προστασία χώρων όπου είναι αναγκαία η ελαχιστοποίηση του κινδύνου διαρροής ραδιενεργών υλικών

Σταθερό σύστημα

1301

2010

2020

10.

Στη σήραγγα της Μάγχης

10.1.

Για την προστασία τεχνικών εγκαταστάσεων

Σταθερό σύστημα

1301

2010

2016

10.2.

Για την προστασία των κινητήριων οχημάτων και των φορταμαξών που κινούνται στην κλειστή διαδρομή σιδηροδρόμων της σήραγγας της Μάγχης

Σταθερό σύστημα

1301

2010

2020

11.

Λοιπά

11.1.

Για σκοπούς αρχικής πυρόσβεσης από ομάδες πυροσβεστών, όπου αυτό είναι απαραίτητο για την ατομική ασφάλεια

Φορητός πυροσβεστήρας

1211

2010

2013

12.1.

Για την προστασία προσώπων από στρατιωτικούς και αστυνομικούς

Φορητός πυροσβεστήρας

1211

2010

2013»


Top