Help Print this page 

Document 32010D0640

Title and reference
2010/640/ΕΕ: Απόφαση της Επιτροπής, της 21ης Οκτωβρίου 2010 , για την τροποποίηση των αποφάσεων 2006/920/ΕΚ και 2008/231/ΕΚ όσον αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας για το υποσύστημα «Διεξαγωγή και διαχείριση της κυκλοφορίας» του διευρωπαϊκού συμβατικού σιδηροδρομικού συστήματος και του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος υψηλής ταχύτητας [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2010) 7179] Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ
OJ L 280, 26.10.2010, p. 29–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 263 - 292

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/640/oj
Multilingual display
Text

26.10.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 280/29


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 21ης Οκτωβρίου 2010

για την τροποποίηση των αποφάσεων 2006/920/ΕΚ και 2008/231/ΕΚ όσον αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας για το υποσύστημα «Διεξαγωγή και διαχείριση της κυκλοφορίας» του διευρωπαϊκού συμβατικού σιδηροδρομικού συστήματος και του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος υψηλής ταχύτητας

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2010) 7179]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2010/640/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

την οδηγία 2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος (1), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 1,

τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων, της 17ης Ιουλίου 2009, σχετικά με συνεκτικούς κανόνες ERTMS στις ΤΠΔ «έλεγχος-χειρισμός και σηματοδότηση» και «διεξαγωγή και διαχείριση της κυκλοφορίας» (ERA/REC/2009-02/INT), με το αναθεωρημένο παράρτημα Ρ της ΤΠΔ «διεξαγωγή και διαχείριση της κυκλοφορίας» για τους σιδηρόδρομους υψηλής ταχύτητας και τους συμβατικούς σιδηρόδρομους (ERA/REC/2009-03/INT), με το αναθεωρημένο παράρτημα T της ΤΠΔ «διεξαγωγή και διαχείριση της κυκλοφορίας» για τους συμβατικούς σιδηρόδρομους (ERA/REC/2009-04/INT) και με τροποποίηση ώστε να επιτευχθεί συνοχή μεταξύ της οδηγίας 2007/59/ΕΚ και της ΤΠΔ «διεξαγωγή και διαχείριση της κυκλοφορίας» όσον αφορά τις διατάξεις για την επάρκεια των μηχανοδηγών (ERA/REC/2009-05/INT),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (εφεξής «ο Οργανισμός») μεριμνά για την προσαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας (εφεξής «ΤΠΔ») προς την τεχνική πρόοδο, τις εξελίξεις της αγοράς και τις κοινωνικές απαιτήσεις, και προτείνει στην Επιτροπή τις τροποποιήσεις των ΤΠΔ που κρίνει αναγκαίες.

(2)

Με την απόφαση Ε(2007) 3371 της 13ης Ιουλίου 2007, η Επιτροπή έδωσε εντολή πλαίσιο στον Οργανισμό να εκτελέσει ορισμένες δραστηριότητες με βάση την οδηγία 96/48/ΕΚ, της 23ης Ιουλίου 1996, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος υψηλής ταχύτητας (3) και την οδηγία 2001/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2001, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του συμβατικού διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος (4). Με βάση τους όρους της εν λόγω εντολής πλαίσιο, ζητήθηκε από τον Οργανισμό να αναθεωρήσει την ΤΠΔ «διεξαγωγή και διαχείριση της κυκλοφορίας» για τους συμβατικούς σιδηρόδρομους, την οποία ενέκρινε η Επιτροπή με την απόφαση 2006/920/ΕΚ (5), και την αναθεωρημένη ΤΠΔ «διεξαγωγή και διαχείριση της κυκλοφορίας» για τους σιδηρόδρομους υψηλής ταχύτητας, την οποία ενέκρινε η Επιτροπή με την απόφαση 2008/231/ΕΚ (6), όπως και να διατυπώσει τεχνικές γνώμες για τα κρίσιμα σφάλματα και να δημοσιεύσει κατάλογο των διαπιστωθέντων ελασσόνων σφαλμάτων.

(3)

Το ευρωπαϊκό σύστημα ελέγχου αμαξοστοιχιών (εφεξής «ETCS») και το παγκόσμιο σύστημα κινητών επικοινωνιών – σιδηρόδρομος (εφεξής «GSM-R») θεωρούνται σημαντικά μέσα στην πορεία προς εναρμονισμένο διευρωπαϊκό σιδηροδρομικό σύστημα. Είναι συνεπώς αναγκαίο να εναρμονισθούν όσο το δυνατόν συντομότερα οι κανόνες για τα συστήματα αυτά. Με βάση την αρχή αυτή, το ETCS και το GSM-R εξειδικεύονται στις ΤΠΔ.

(4)

Είναι ζωτικής σημασίας να είναι αναλυτικές και αδιαμφισβήτητες οι απαιτήσεις που καθορίζονται στις συγκεκριμένες ΤΠΔ. Αυτό σημαίνει ότι διαφορετικές ΤΠΔ είναι δυνατόν να μην παραπέμπουν σε τεχνικές απαιτήσεις στα διάφορα στάδια ανάπτυξης. Επομένως, όλες οι ΤΠΔ πρέπει να παραπέμπουν στις ίδιες τεχνικές απαιτήσεις.

(5)

Για να εναρμονισθούν οι σχετικοί κανόνες στις ΤΠΔ για το διευρωπαϊκό συμβατικό σιδηροδρομικό σύστημα και το διευρωπαϊκό σιδηροδρομικό σύστημα υψηλής ταχύτητας, οι κανόνες που αφορούν τις λειτουργικές πτυχές πρέπει να δημοσιευθούν ως τεχνικό έγγραφο στον ιστότοπο του οργανισμού.

(6)

Η ΤΠΔ «Διεξαγωγή και διαχείριση της κυκλοφορίας» για τους συμβατικούς σιδηρόδρομους πρέπει να περιέχει την ίδια παραπομπή με την αναθεωρημένη ΤΠΔ «Διεξαγωγή και διαχείριση της κυκλοφορίας» για τους σιδηρόδρομους υψηλής ταχύτητας.

(7)

Στην αναθεώρηση του τεχνικού εγγράφου «Παράρτημα A της ΤΠΔ ΔΔΚ» πρέπει να τηρηθεί η διαδικασία «διαχείρισης ελέγχου μεταβολών (CCM)» που εφαρμόζεται για τις επικυρώσεις των τεχνικών προδιαγραφών ERTMS.

(8)

Σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/57/ΕΚ, κάθε όχημα φέρει αριθμό ευρωπαϊκού οχήματος (ΑΕΟ) ο οποίος απονέμεται όταν χορηγείται η πρώτη έγκριση για θέση σε λειτουργία. Σύμφωνα με την απόφαση 2007/756/ΕΚ της Επιτροπής, της 9ης Νοεμβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής προδιαγραφής για το εθνικό μητρώο οχημάτων που προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφοι 4 και 5 της οδηγίας 96/48/ΕΚ και της οδηγίας 2001/16/ΕΚ (7), ο ΑΕΟ καταχωρίζεται στο εθνικό μητρώο οχημάτων, το οποίο διατηρεί και επικαιροποιεί ο εθνικός φορέας που έχει ορίσει το αντίστοιχο κράτος μέλος.

(9)

Οι απαιτήσεις ταυτοποίησης των οχημάτων που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΣΤ της ΤΠΔ «διεξαγωγή και διαχείριση της κυκλοφορίας» (για τους συμβατικούς σιδηρόδρομους και για την υψηλή ταχύτητα) χρειάζεται να αναθεωρηθούν, λαμβανομένης επίσης υπόψη της εξέλιξης του νομικού πλαισίου που διαμορφώνεται από την οδηγία 2008/57/ΕΚ και την απόφαση 2007/756/ΕΚ. Επειδή ορισμένοι κωδικοί εξελίσσονται λόγω της τεχνικής προόδου, ο Οργανισμός πρέπει να αναλάβει το καθήκον να δημοσιεύει και να επικαιροποιεί αυτούς τους καταλόγους τεχνικών κωδικών.

(10)

Οι απαιτήσεις για τις επιδόσεις πέδησης παραμένουν απροσδιόριστες στην ΤΠΔ «Διεξαγωγή και διαχείριση της κυκλοφορίας» για τους συμβατικούς σιδηρόδρομους. Οι λειτουργικές πτυχές των επιδόσεων πέδησης πρέπει να εναρμονισθούν.

(11)

Οι απαιτήσεις για την επαγγελματική επάρκεια, τις σωματικές και ψυχολογικές ικανότητες των μηχανοδηγών καθορίζονται στην οδηγία 2007/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8). Για να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη και η επανάληψη, οι ΤΠΔ «Διεξαγωγή και διαχείριση της κυκλοφορίας» δεν πρέπει να περιλαμβάνουν τέτοιες απαιτήσεις.

(12)

Συνεπώς, οι αποφάσεις 2006/920/ΕΚ και 2008/231/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.

(13)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 29 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/57/ΕΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Τροποποίηση της απόφασης 2006/920/ΕΚ

Η απόφαση 2006/920/ΕΚ τροποποιείται ως εξής.

α)

Προστίθενται τα ακόλουθα άρθρα 1α και 1β:

«Άρθρο 1α

Διαχείριση τεχνικών κωδικών

1.   Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ERA) δημοσιεύει στον ιστότοπό του καταλόγους των τεχνικών κωδικών που αναφέρονται στα παραρτήματα ΙΣΤ.9, ΙΣΤ.10, ΙΣΤ.11, ΙΣΤ.12 και ΙΣΤ.13.

2.   Ο ERA επικαιροποιεί τους καταλόγους κωδικών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με την εξέλιξή τους. Η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη σχετικά με την εξέλιξη αυτών των τεχνικών κωδικών μέσω της επιτροπής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 29 της οδηγίας 2008/57/ΕΚ.

Άρθρο 1β

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013, εάν όχημα πωλείται ή μισθώνεται επί περίοδο άνω των 6 μηνών και εφόσον παραμένουν αμετάβλητα όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του με βάση τα οποία επιτράπηκε να τεθεί σε λειτουργία, ο αριθμός ευρωπαϊκού οχήματος (ΑΕΟ) επιτρέπεται να μεταβληθεί με νέα καταχώριση του οχήματος σε μητρώο και ανάκληση της παλαιάς.

Εφόσον η νέα καταχώριση αφορά κράτος μέλος το οποίο είναι διαφορετικό από εκείνο της πρώτης καταχώρισης, ο φορέας που είναι αρμόδιος για τη νέα καταχώριση σε μητρώο μπορεί να απαιτήσει αντίγραφο των δικαιολογητικών της προγενέστερης καταχώρισης.

Η αλλαγή του ΑΕΟ δεν θίγει την εφαρμογή των άρθρων 21 έως 26 της οδηγίας 2008/57/ΕΚ όσον αφορά τις διαδικασίες αδειοδότησης.

Το διοικητικό κόστος της αλλαγής του ΑΕΟ καλύπτεται από τον αιτούντα την αλλαγή του ΑΕΟ.».

β)

Τα παραρτήματα τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα I.

Άρθρο 2

Τροποποίηση της απόφασης 2008/231/ΕΚ

Η απόφαση 2008/231/ΕΚ τροποποιείται ως εξής.

α)

Προστίθενται τα ακόλουθα άρθρα 1α και 1β:

«Άρθρο 1α

Διαχείριση τεχνικών κωδικών

1.   Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ERA) δημοσιεύει στον ιστότοπό του καταλόγους των τεχνικών κωδικών που αναφέρονται στα παραρτήματα Ρ.9, Ρ.10, Ρ.11, Ρ.12 και Ρ.13.

2.   Ο ERA επικαιροποιεί τους καταλόγους κωδικών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με την εξέλιξή τους. Η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη σχετικά με την εξέλιξη αυτών των τεχνικών κωδικών μέσω της επιτροπής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 29 της οδηγίας 2008/57/ΕΚ.

Άρθρο 1β

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013, εάν όχημα πωλείται ή μισθώνεται επί περίοδο άνω των 6 μηνών και εφόσον παραμένουν αμετάβλητα όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του με βάση τα οποία επιτράπηκε να τεθεί σε λειτουργία, ο αριθμός ευρωπαϊκού οχήματος (ΑΕΟ) επιτρέπεται να μεταβληθεί με νέα καταχώριση του οχήματος σε μητρώο και ανάκληση της παλαιάς.

Εφόσον η νέα καταχώριση αφορά κράτος μέλος το οποίο είναι διαφορετικό από εκείνο της πρώτης καταχώρισης, ο φορέας που είναι αρμόδιος για τη νέα καταχώριση σε μητρώο μπορεί να απαιτήσει αντίγραφο των δικαιολογητικών της προγενέστερης καταχώρισης.

Η αλλαγή του ΑΕΟ δεν θίγει την εφαρμογή των άρθρων 21 έως 26 της οδηγίας 2008/57/ΕΚ όσον αφορά τις διαδικασίες αδειοδότησης.

Το διοικητικό κόστος της αλλαγής του ΑΕΟ καλύπτεται από τον αιτούντα την αλλαγή του ΑΕΟ.».

β)

Τα παραρτήματα τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από τις 25 Οκτωβρίου 2010.

Ωστόσο, το σημείο 6 του παραρτήματος I και το σημείο 5 του παραρτήματος II εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 21 Οκτωβρίου 2010.

Για την Επιτροπή

Siim KALLAS

Αντιπρόεδρος


(1)  ΕΕ L 191 της 18.7.2008, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 164 της 30.4.2004, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 235 της 17.9.1996, σ. 6.

(4)  ΕΕ L 110 της 20.4.2001, σ. 1.

(5)  ΕΕ L 359 της 18.12.2006, σ. 1.

(6)  ΕΕ L 84 της 26.3.2008, σ. 1.

(7)  ΕΕ L 305 της 23.11.2007, σ. 30.

(8)  ΕΕ L 315 της 3.12.2007, σ. 51.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Τα παραρτήματα της απόφασης 2006/920/ΕΚ τροποποιούνται ως εξής:

1)

Το παράρτημα τροποποιείται ως εξής:

α)

Το σημείο 2.2.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.2.1.   ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΕΣ

Τα σημεία 4.6 και 4.7 εφαρμόζονται για το προσωπικό που ασκεί τα κρίσιμα για την ασφάλεια καθήκοντα της συνοδείας αμαξοστοιχίας, όταν πρόκειται για διέλευση συνόρου(ων) μεταξύ κρατών, και εργάζεται πέραν κάθε σημείου(ων) χαρακτηρισμένου(ων) ως «συνοριακού(ών)» στη δήλωση δικτύου διαχειριστή υποδομής και περιλαμβανόμενου(ων) στην αρμοδιότητά του σε θέματα ασφάλειας.

Το σημείο “4.6.2 γλωσσική επάρκεια” εφαρμόζεται επιπροσθέτως για τους μηχανοδηγούς, όπως ορίζει το σημείο 8 του παραρτήματος VI της οδηγίας 2007/59/ΕΚ.

Μέλος του προσωπικού δεν θεωρείται ότι διέρχεται σύνορο εφόσον η άσκηση καθηκόντων περιλαμβάνει εργασία μόνο μέχρι “συνοριακές” θέσεις, όπως περιγράφεται στο πρώτο εδάφιο του παρόντος σημείου.

Για το προσωπικό που ασκεί τα κρίσιμα για την ασφάλεια καθήκοντα της ρύθμισης της κυκλοφορίας αμαξοστοιχιών και της έγκρισης κίνησης αμαξοστοιχιών εφαρμόζεται η αμοιβαία αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και όρων υγείας και ασφαλείας μεταξύ κρατών μελών.

Για το προσωπικό που ασκεί κρίσιμα για την ασφάλεια καθήκοντα, τα οποία σχετίζονται με την τελική προετοιμασία αμαξοστοιχίας πριν από την προγραμματισμένη διέλευση συνόρου(ων) και εργάζεται πέραν από “συνοριακή(ών)” θέσης(εων), όπως περιγράφεται στο πρώτο εδάφιο του παρόντος σημείου, εφαρμόζεται το σημείο 4.6 με αμοιβαία αναγνώριση των όρων υγείας και ασφαλείας μεταξύ κρατών μελών. Αμαξοστοιχία δεν θεωρείται ότι εκτελεί διασυνοριακό δρομολόγιο εφόσον όλα τα οχήματα της αμαξοστοιχίας που διασχίζει τα σύνορα κράτους φθάνουν μόνον μέχρι τη(ις) συνοριακή(ές) θέση(εις), όπως περιγράφεται στο πρώτο εδάφιο του παρόντος σημείου.

Τα ανωτέρω είναι δυνατό να συνοψιστούν στους κάτωθι πίνακες:

Προσωπικό απασχολούμενο στη λειτουργία αμαξοστοιχιών που διασχίζουν σύνορα κρατών και προχωρούν πέραν των συνοριακών θέσεων

Καθήκον

Επαγγελματικά προσόντα

Ιατρικές απαιτήσεις

Συνοδεία αμαξοστοιχίας

4.6

4.7

Έγκριση κίνησης αμαξοστοιχίας

Αμοιβαία αναγνώριση

Αμοιβαία αναγνώριση

Προετοιμασία αμαξοστοιχίας

4.6

Αμοιβαία αναγνώριση

Ρύθμιση κυκλοφορίας αμαξοστοιχιών

Αμοιβαία αναγνώριση

Αμοιβαία αναγνώριση


Προσωπικό απασχολούμενο σε αμαξοστοιχίες που δεν διασχίζουν σύνορα κρατών ή τα διασχίζουν μέχρι συνοριακές θέσεις

Καθήκον

Επαγγελματικά προσόντα

Ιατρικές απαιτήσεις

Συνοδεία αμαξοστοιχίας

Αμοιβαία αναγνώριση

Αμοιβαία αναγνώριση

Έγκριση κίνησης αμαξοστοιχίας

Αμοιβαία αναγνώριση

Αμοιβαία αναγνώριση

Προετοιμασία αμαξοστοιχίας

Αμοιβαία αναγνώριση

Αμοιβαία αναγνώριση

Ρύθμιση κυκλοφορίας αμαξοστοιχιών

Αμοιβαία αναγνώριση

Αμοιβαία αναγνώριση»

β)

Στο σημείο 2.2.2, το τέταρτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«Κατά συνέπεια, στο παράρτημα Α της παρούσας ΤΠΔ καθορίζονται πλέον λεπτομερείς κανόνες λειτουργίας για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Αμαξοστοιχιών (ETCS) και το Παγκόσμιο Σύστημα Κινητών Επικοινωνιών — Σιδηρόδρομοι (GSM-R).».

γ)

Το σημείο 4.2.2.6.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«4.2.2.6.2.   Επιδόσεις πέδησης

Ο διαχειριστής υποδομής (ΔΥ) οφείλει να γνωστοποιεί στη σιδηροδρομική επιχείρηση (ΣΕ) τις πραγματικές απαιτούμενες επιδόσεις. Στα δεδομένα αυτά περιλαμβάνονται, εφόσον χρειάζεται, οι όροι χρήσης των συστημάτων πέδησης τα οποία ενδεχομένως επηρεάζουν την υποδομή, όπως η μαγνητική, η ανατροφοδοτική πέδη ή η πέδη με ρεύματα Φουκό.

Η σιδηροδρομική επιχείρηση είναι υπεύθυνη να διασφαλίζει ότι η αμαξοστοιχία διαθέτει επαρκείς επιδόσεις πέδησης, προβλέποντας τους κανόνες πέδησης που πρέπει να τηρούνται από το προσωπικό της.

Η διαχείριση των κανόνων για την επιδόσεις πέδησης πραγματοποιείται μέσω του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας του διαχειριστή υποδομής ή της σιδηροδρομικής επιχείρησης.

Περαιτέρω απαιτήσεις προβλέπονται στο παράρτημα Κ.».

δ)

Το σημείο 4.3.2.6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«4.3.2.6.    Χρήση αμμοδιασποράς. Ελάχιστα στοιχεία σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα για το καθήκον οδήγησης αμαξοστοιχίας

Σχετικά με τη χρήση αμμοδιασποράς, είναι αλληλένδετα το παράρτημα Β (τμήμα Γ1) της παρούσας ΤΠΔ, αφενός, και το σημείο 4.2.11 (Συμβατότητα με παρατρόχια συστήματα ανίχνευσης αμαξοστοιχιών) και το σημείο 4.1 του προσαρτήματος 1 του παραρτήματος A (όπως παρατίθεται στο 4.3.1.10) της ΤΠΔ ΕΧΣ, ΣΣ αφετέρου.».

ε)

Το σημείο 4.3.3.11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«4.3.3.11.   Σύνθεση αμαξοστοιχίας, παράρτημα L

Είναι αλληλένδετα το σημείο 4.2.2.5 και το παράρτημα L της παρούσας ΤΠΔ και το σημείο 4.2.3.5 (διαμήκεις θλιπτικές δυνάμεις) της ΤΠΔ ΤΥ, ΣΣ (φορτάμαξες) όσον αφορά την οδήγηση αμαξοστοιχιών, την εξυπηρέτηση αμαξοστοιχιών και την κατανομή οχημάτων στην αμαξοστοιχία.

Αλληλένδετες θα είναι οι μελλοντικές εκδόσεις της ΤΠΔ ΤΥ όταν θα αφορούν τις ελκτικές μονάδες και τις επιβατάμαξες.».

στ)

Η τελευταία πρόταση του σημείου 4.6.1 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«Ελάχιστα στοιχεία σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα για συγκεκριμένα καθήκοντα περιέχονται στα παραρτήματα Ι και ΙΒ.».

ζ)

Τα στοιχεία Γ και Δ του σημείου 4.6.3.1 αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:

«Γ.   Αρχική αξιολόγηση

βασικές προϋποθέσεις

πρόγραμμα αξιολόγησης, περιλαμβανόμενης της πρακτικής επίδειξης

προσόντα των εκπαιδευτών

έκδοση πιστοποιητικού επάρκειας.

Δ.   Διατήρηση επάρκειας

αρχές για τη διατήρηση της επάρκειας

μέθοδοι που πρέπει να ακολουθούνται

τυποποίηση της διαδικασίας διατήρησης της επάρκειας

διαδικασία αξιολόγησης».

η)

Το σημείο 4.6.3.2.3.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«4.6.3.2.3.1.   Γνώσεις για τη διαδρομή

Η σιδηροδρομική επιχείρηση πρέπει να καθορίζει τη διαδικασία με την οποία το πλήρωμα αμαξοστοιχιών αποκτά και διατηρεί τις γνώσεις σχετικά με τις διαδρομές κίνησης. Η διαδικασία αυτή πρέπει:

να βασίζεται στις πληροφορίες για τις διαδρομές που παρέχει ο διαχειριστής υποδομής

να είναι σύμφωνη με τη διαδικασία που περιγράφεται στο σημείο 4.2.1 της παρούσας ΤΠΔ.».

θ)

Το σημείο 4.7.5.4 διαγράφεται.

ι)

Το σημείο 4.7.6 διαγράφεται.

ια)

Το σημείο 7.3.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«7.3.2   ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Παραμένει σκοπίμως κενό».

2)

Το παράρτημα A1 και το παράρτημα A2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο παράρτημα A:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A

ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ERTMS/ETCS ΚΑΙ ERTMS/GSM-R

Οι κανόνες λειτουργίας για τα ERTMS/ETCS και ERTMS/GSM-R προδιαγράφονται στο τεχνικό έγγραφο “Κανόνες και αρχές για τα ETCS και GSM-R – έκδοση 1” που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο του ERA (www.era.europa.eu).».

3)

Στο παράρτημα Ζ, ο πίνακας τροποποιείται ως εξής:

α)

για την παράμετρο «όροι υγείας και ασφάλειας», στη στήλη «Στοιχεία προς επαλήθευση» για κάθε παράμετρο, διαγράφεται το σημείο «Εγκυμοσύνη (μηχανοδηγοί)»·

β)

για την παράμετρο «όροι υγείας και ασφάλειας», διαγράφεται η γραμμή «Ειδικές απαιτήσεις για μηχανοδηγούς: απαιτήσεις όρασης, ακοής/ομιλίας, ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά», όπως και η αντίστοιχη παραπομπή στο σημείο 4.7.6.

4)

Το παράρτημα Η απαλείφεται.

5)

Στο παράρτημα ΙΔ, διαγράφεται η τελευταία γραμμή του πίνακα (4.7.6 – Ειδικές απαιτήσεις που αφορούν τα καθήκοντα μηχανοδηγού αμαξοστοιχίας).

6)

Τα παραρτήματα ΙΣΤ, ΙΣΤ.1, ΙΣΤ.2, ΙΣΤ.3, ΙΣΤ.4, ΙΣΤ.5, ΙΣΤ.6, ΙΣΤ.7, ΙΣΤ.8, ΙΣΤ.9, ΙΣΤ.10, ΙΣΤ.11, ΙΣΤ.12 και ΙΣΤ.13 αντικαθίστανται από το ακόλουθο:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΗ

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

1.   Γενικές παρατηρήσεις

Το παρόν παράρτημα περιγράφει τον αριθμό ευρωπαϊκού οχήματος και τη σχετική σήμανση που τίθεται κατά τρόπο εμφανή στο όχημα ώστε κατά τη λειτουργία του να ταυτοποιείται με μονοσήμαντο τρόπο. Δεν περιγράφει άλλους αριθμούς ή σημάνσεις που ενδεχομένως έχουν χαραχθεί ή τοποθετηθεί κατά τρόπο μόνιμο στο πλαίσιο ή στα κύρια συστατικά μέρη του οχήματος κατά την κατασκευή του.

2.   Αριθμός ευρωπαϊκού οχήματος και σχετικές συντομογραφίες

Σε κάθε σιδηροδρομικό όχημα απονέμεται αριθμός αποτελούμενος από 12 ψηφία [ονομαζόμενος αριθμός ευρωπαϊκού οχήματος (ΑΕΟ)], με την ακόλουθη δομή:

Ομάδα τροχαίου υλικού

Ικανότητα διαλειτουργικότητας και τύπος οχήματος

[2 ψηφία]

Χώρα στο μητρώο της οποίας εγγράφηκε το όχημα

[2 ψηφία]

Τεχνικά χαρακτηριστικά

[4 ψηφία]

Αριθμός σειράς

[3 ψηφία]

Ψηφίο ελέγχου

[1 ψηφίο]

Φορτάμαξες

00 έως 09

10 έως 19

20 έως 29

30 έως 39

40 έως 49

80 έως 89

[λεπτομέρειες στο παράρτημα ΙΣΤ.6]

01 έως 99

[λεπτομέρειες στο παράρτημα ΙΣΤ.4]

0000 έως 9999

[λεπτομέρειες στο παράρτημα ΙΣΤ.9]

000 έως 999

0 έως 9

[λεπτομέρειες στο παράρτημα ΙΣΤ.3]

Ελκόμενες επιβατάμαξες

50 έως 59

60 έως 69

70 έως 79

[λεπτομέρειες στο παράρτημα ΙΣΤ.7]

0000 έως 9999

[λεπτομέρειες στο παράρτημα ΙΣΤ.10]

000 έως 999

Ελκτικό τροχαίο υλικό και μονάδες σύνθεσης σε σταθερό ή προκαθορισμένο σχηματισμό

90 έως 99

[λεπτομέρειες στο παράρτημα ΙΣΤ.8]

0000000 έως 8999999

[η σημασία των ψηφίων αυτών καθορίζεται από τα κράτη μέλη, ενδεχομένως με διμερή ή πολυμερή συμφωνία]

Ειδικά οχήματα

9000 έως 9999

[λεπτομέρειες στο παράρτημα ΙΣΤ.11]

000 έως 999

Σε δεδομένη χώρα, τα 7 ψηφία των τεχνικών χαρακτηριστικών και ο αριθμός σειράς αρκούν για τη μονοσήμαντη ταυτοποίηση οχήματος σε κάθε ομάδα ελκόμενων επιβατικών οχημάτων και ειδικών οχημάτων (1).

Τον αριθμό συμπληρώνουν αλφαβητικές σημάνσεις:

α)

σημάνσεις σχετικά με την ικανότητα διαλειτουργικότητας (λεπτομέρειες στο παράρτημα ΙΣΤ.5)·

β)

συντομογραφία της χώρας στο μητρώο της οποίας καταχωρίσθηκε το όχημα (λεπτομέρειες στο παράρτημα ΙΣΤ.4)·

γ)

σήμα κατόχου οχήματος (λεπτομέρειες στο παράρτημα ΙΣΤ.1)·

δ)

συντομογραφία τεχνικών χαρακτηριστικών (λεπτομέρειες στο παράρτημα ΙΣΤ.12 για τις φορτάμαξες, παράρτημα ΙΣΤ.13 για τις ελκόμενες επιβατάμαξες).

3.   Απονομή αριθμού

Ο αριθμός ευρωπαϊκού οχήματος πρέπει να απονέμεται σύμφωνα με τους κανόνες της απόφασης 2007/756/ΕΚ της Επιτροπής, της 9ης Νοεμβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής προδιαγραφής για το εθνικό μητρώο οχημάτων που προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφοι 4 και 5 της οδηγίας 96/48/ΕΚ και της οδηγίας 2001/16/ΕΚ.

Ο αριθμός ευρωπαϊκού οχήματος τροποποιείται εφόσον δεν ανταποκρίνεται στην ικανότητα διαλειτουργικότητας ή στα τεχνικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με το παρόν παράρτημα, λόγω τεχνικών μεταβολών στο όχημα. Λόγω αυτών των τεχνικών μεταβολών ενδέχεται να απαιτηθεί νέα άδεια για θέση σε λειτουργία σύμφωνα με τα άρθρα 20–25 της οδηγίας για τη διαλειτουργικότητα 2008/57/ΕΚ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΣΤ.1

ΣΗΜΑ ΚΑΤΟΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

1.   Καθορισμός του σήματος κατόχου οχήματος (ΣΚΟ)

Το σήμα κατόχου οχήματος (ΣΚΟ) είναι αλφαβητικός κωδικός αποτελούμενος από 2 έως 5 χαρακτήρες (2 4 5 9). Το ΣΚΟ αναγράφεται σε κάθε σιδηροδρομικό όχημα, πλησίον του αριθμού ευρωπαϊκού οχήματος. Το ΣΚΟ ταυτοποιεί τον κάτοχο του οχήματος κατά την καταχώρισή του στο μητρώο τροχαίου υλικού.

Το ΣΚΟ είναι μοναδικό και ισχύει σε όλες τις χώρες που καλύπτονται από την παρούσα ΤΠΔ και σε όλες τις χώρες που συνάπτουν συμφωνία η οποία περιλαμβάνει την εφαρμογή του συστήματος αρίθμησης οχημάτων και του σήματος κατόχου οχημάτων όπως περιγράφεται στην παρούσα ΤΠΔ.

2.   Μορφότυπο του σήματος κατόχου οχήματος

Το ΣΚΟ αναπαριστά το πλήρες όνομα ή τη συντομογραφία του κατόχου του οχήματος, ει δυνατόν με αναγνωρίσιμο τρόπο. Επιτρέπεται η χρήση και των 26 χαρακτήρων του λατινικού αλφαβήτου. Στο ΣΚΟ οι χαρακτήρες είναι κεφαλαίοι. Χαρακτήρες που δεν αντιστοιχούν στους πρώτους χαρακτήρες των λέξεων του ονόματος του κατόχου επιτρέπεται να αναγράφονται με πεζούς χαρακτήρες. Για τον έλεγχο της μοναδικότητας, οι πεζοί χαρακτήρες θεωρούνται κεφαλαίοι.

Οι χαρακτήρες επιτρέπεται να περιλαμβάνουν διακριτικά σύμβολα (3 6 10). Για τον έλεγχο της μοναδικότητας αγνοούνται τα διακριτικά σύμβολα που χρησιμοποιούνται σε αυτούς τους χαρακτήρες.

Για οχήματα κατόχων που διαμένουν σε χώρα η οποία δεν χρησιμοποιεί το λατινικό αλφάβητο, επιτρέπεται η μετάφραση του ΣΚΟ στο αλφάβητο της χώρας αυτής μετά το ΣΚΟ χωριζόμενη από το ΣΚΟ με το σύμβολο της καθέτου (“/”). Κατά την επεξεργασία δεδομένων, αγνοείται το μεταφρασμένο ΣΚΟ.

3.   Διατάξεις σχετικές με την απονομή σήμανσης κατόχου οχήματος

Για κάτοχο οχήματος είναι δυνατή η έκδοση περισσότερων του ενός ΣΚΟ σε περίπτωση που:

ο κάτοχος οχήματος διαθέτει επίσημη ονομασία σε περισσότερες από μία γλώσσες·

ο κάτοχος οχήματος έχει σοβαρό λόγο να γίνεται διάκριση μεταξύ χωριστών στόλων οχημάτων εντός του οργανισμού του.

Επιτρέπεται η απονομή ενός και μόνον ΣΚΟ για όμιλο επιχειρήσεων, οι οποίες:

ανήκουν σε ενιαία εταιρική δομή (π.χ. συμμετοχική δομή)·

ανήκουν σε ενιαία εταιρική δομή, η οποία έχει ορίσει οργανισμό στο πλαίσιο της δομής αυτής στον οποίο έχει αναθέσει να διαχειρίζεται όλα τα θέματα για λογαριασμό όλων των υπολοίπων·

έχουν δώσει εντολή σε χωριστή και μόνη νομική οντότητα για τον χειρισμό όλων των θεμάτων για λογαριασμό τους, οπότε ο κάτοχος είναι η νομική οντότητα.

4.   Μητρώο σημάτων κατόχων οχημάτων και διαδικασία απονομής ΣΚΟ

Το μητρώο ΣΚΟ είναι δημοσίως προσβάσιμο και επικαιροποιείται σε πραγματικό χρόνο.

Αίτηση για ΣΚΟ κατατίθεται στην αρμόδια εθνική αρχή του αιτούντος και προωθείται στον ERA. Το ΣΚΟ επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο μετά τη δημοσίευσή του από τον ERA.

Όταν ο κάτοχος ΣΚΟ παύει να χρησιμοποιεί το ΣΚΟ, ενημερώνει την αρμόδια εθνική αρχή και η αρμόδια εθνική αρχή διαβιβάζει την πληροφορία στον ERA. Στη συνέχεια το ΣΚΟ ανακαλείται μόλις ο κάτοχος αποδείξει ότι η σήμανση έχει τροποποιηθεί σε όλα τα οχήματα. Δεν επανεκδίδεται το ίδιο ΣΚΟ προτού παρέλθουν 10 έτη, εκτός εάν χορηγηθεί πάλι στον αρχικό κάτοχο ή σε άλλο κάτοχο με αίτησή του.

Το ΣΚΟ είναι δυνατόν να μεταβιβαστεί σε άλλον κάτοχο, ο οποίος είναι ο νόμιμος διάδοχος του αρχικού κατόχου. Το ΣΚΟ παραμένει σε ισχύ όταν ο κάτοχος τροποποιήσει την ονομασία του σε ονομασία που δεν ομοιάζει με το ΣΚΟ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΣΤ.2

ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΑΜΑΞΩΜΑ

1.   Γενικές διευθετήσεις για εξωτερικές σημάνσεις

Οι κεφαλαίοι χαρακτήρες και τα ψηφία που συγκροτούν τη σήμανση έχουν ύψος τουλάχιστον 80 mm, σε γραμματοσειρά sans serif ποιότητας αλληλογραφίας. Μικρότερο ύψος επιτρέπεται να χρησιμοποιείται όταν δεν υπάρχει άλλη λύση εκτός από την τοποθέτηση της σήμανσης στις ράβδους βάσης.

Η σήμανση δεν τοποθετείται σε ύψος άνω των 2 μέτρων επάνω από το επίπεδο της σιδηροτροχιάς.

2.   Φορτάμαξες

Η σήμανση αναγράφεται στο πλαίσιο της φορτάμαξας με τον ακόλουθο τρόπο:

23.

TEN

 

80

-RFC

 

7369

 

553-4

Zcs

 

 

31.

TEN

 

80

-DB

 

0691

 

235-2

Tanoos

 

 

33.

TEN

 

84

-ACTS

 

4796

 

100-8

Slpss

 

 

Για τις φορτάμαξες το αμάξωμα των οποίων δεν προσφέρει χώρο επαρκούς πλάτους για αυτό τον τύπο αναγραφής, και ειδικότερα στην περίπτωση των επίπεδων φορταμαξών, η σήμανση αναγράφεται ως εξής:

01 87 3320 644-7

TEN

-SNCF

Ks

Όταν σε φορτάμαξα αναγράφονται ένας ή περισσότεροι χαρακτήρες εθνικού ενδιαφέροντος, η εθνική αυτή σήμανση πρέπει να ακολουθεί τη διεθνή αλφαβητική σήμανση και να διαχωρίζεται από αυτή με ενωτικό ως εξής:

01 87 3320 644-7

TEN

-SNCF

Ks-xy

3.   Επιβατάμαξες και ελκόμενο επιβατικό τροχαίο υλικό

Ο αριθμός αναγράφεται σε κάθε πλευρά του οχήματος κατά τον ακόλουθο τρόπο:

-SNCF

61 87 - 7

 

B10 tu

Η σήμανση της χώρας όπου έχει καταχωρισθεί το όχημα και η σήμανση των τεχνικών χαρακτηριστικών αναγράφονται αμέσως πριν, πίσω ή κάτω από τον αριθμό ευρωπαϊκού οχήματος.

Στην περίπτωση επιβαταμαξών με θάλαμο μηχανοδηγού, ο αριθμός ευρωπαϊκού οχήματος αναγράφεται και στο εσωτερικό του θαλάμου.

4.   Μηχανές, αυτοκινητάμαξες και ειδικά οχήματα

Ο αριθμός ευρωπαϊκού οχήματος πρέπει να αναγράφεται σε κάθε πλευρά του ελκτικού υλικού με τον εξής τρόπο:

92 10 1108 062-6

Ο αριθμός ευρωπαϊκού οχήματος αναγράφεται επίσης στο εσωτερικό κάθε θαλάμου οδήγησης του ελκτικού τροχαίου υλικού.

Ο κάτοχος επιτρέπεται να προσθέτει, με χαρακτήρες μεγαλύτερου μεγέθους ως προς το μέγεθος του αριθμού ευρωπαϊκού οχήματος, δική του αριθμητική σήμανση (αποτελούμενη εν γένει από ψηφία του αριθμού σειράς που συμπληρώνονται από αλφαβητική κωδικοποίηση) επιχειρησιακής χρησιμότητας. Η επιλογή της θέσης όπου σημειώνεται ο αριθμός αυτός επαφίεται στον κάτοχο. Ωστόσο, πρέπει να είναι πάντοτε δυνατή η εύκολη διάκριση του ΑΕΟ από την αριθμητική σήμανση του κατόχου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΣΤ.3

ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΨΗΦΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΨΗΦΙΟ 12)

Το ψηφίο ελέγχου προσδιορίζεται με τον ακόλουθο τρόπο:

λαμβάνεται η δεκαδική τιμή των ψηφίων των άρτιων θέσεων του βασικού αριθμού (έναρξη αρίθμησης από δεξιά)·

πολλαπλασιάζονται επί 2 τα ψηφία των περιττών θέσεων του βασικού αριθμού (έναρξη αρίθμησης από δεξιά)·

στη συνέχεια υπολογίζεται το άθροισμα που σχηματίζεται από τα ψηφία των άρτιων θέσεων και από όλα τα ψηφία τα οποία αποτελούν τα μερικά γινόμενα που έχουν προκύψει για τις περιττές θέσεις·

λαμβάνεται το ψηφίο μονάδων του αθροίσματος αυτού·

το ψηφίο ελέγχου είναι το συμπλήρωμα του εν λόγω ψηφίου μονάδων μέχρι το 10. Σε περίπτωση που το εν λόγω ψηφίο μονάδων είναι μηδέν τότε το ψηφίο ελέγχου θα είναι και αυτό μηδέν.

Παραδείγματα

1 —

Έστω ο βασικός αριθμός

3

3

8

4

4

7

9

6

1

0

0

Συντελεστής πολλαπλασιασμού

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

3

16

4

8

7

18

6

2

0

0

Άθροισμα: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 + 0 + 0 = 52

Συνεπώς το ψηφίο μονάδων του αθροίσματος αυτού είναι 2.

Συνεπώς το ψηφίο ελέγχου είναι 8 και ο βασικός αριθμός δίδει τον αριθμό απογραφής 33 84 4796 100 - 8.

2 —

Έστω ο βασικός αριθμός

3

1

5

1

3

3

2

0

1

9

8

Συντελεστής πολλαπλασιασμού

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

1

10

1

6

3

4

0

2

9

16

Άθροισμα: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 2 + 9 + 1 + 6 = 40

Συνεπώς το ψηφίο μονάδων του αθροίσματος αυτού είναι 0.

Συνεπώς το ψηφίο ελέγχου είναι 0 και ο βασικός αριθμός δίδει τον αριθμό απογραφής 31 51 3320 198 - 0.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΣΤ.4

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΨΗΦΙΑ 3-4 ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ)

Οι πληροφορίες σχετικά με τρίτες χώρες δίδονται μόνον για λόγους ενημέρωσης.

Χώρες

Αλφαβητικός κωδικός χώρας (2 4 5 9)

Αριθμητικός κωδικός χώρας

Αλβανία

AL

41

Αλγερία

DZ

92

Αρμενία

AM

58

Αυστρία

A

81

Αζερμπαϊτζάν

AZ

57

Λευκορωσία

BY

21

Βέλγιο

B

88

Βοσνία-Ερζεγοβίνη

BIH

49

Βουλγαρία

BG

52

Κίνα

RC

33

Κροατία

HR

78

Κούβα

CU (2 4 5 9)

40

Κύπρος

CY

 

Τσεχική Δημοκρατία

CZ

54

Δανία

DK

86

Αίγυπτος

ET

90

Εσθονία

EST

26

Φινλανδία

FIN

10

Γαλλία

F

87

Γεωργία

GE

28

Γερμανία

D

80

Ελλάδα

GR

73

Ουγγαρία

H

55

Ιράν

IR

96

Ιράκ

IRQ (2 4 5 9)

99

Ιρλανδία

IRL

60

Ισραήλ

IL

95

Ιταλία

I

83

Ιαπωνία

J

42

Καζακστάν

KZ

27

Κιργιζία

KS

59

Λετονία

LV

25

Λίβανος

RL

98

Λιχτενστάιν

FL

 

Λιθουανία

LT

24

Λουξεμβούργο

L

82

Πώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

MK

65

Μάλτα

M

 

Μολδαβία

MD (2 4 5 9)

23

Μονακό

MC

 

Μογγολία

MGL

31

Μαυροβούνιο

ME

62

Μαρόκο

MA

93

Κάτω Χώρες

NL

84

Βόρεια Κορέα

PRK (2 4 5 9)

30

Νορβηγία

N

76

Πολωνία

PL

51

Πορτογαλία

P

94

Ρουμανία

RO

53

Ρωσία

RUS

20

Σερβία

SRB

72

Σλοβακία

SK

56

Σλοβενία

SLO

79

Νότια Κορέα

ROK

61

Ισπανία

E

71

Σουηδία

SE

74

Ελβετία

CH

85

Συρία

SYR

97

Τατζικιστάν

TJ

66

Τυνησία

TN

91

Τουρκία

TR

75

Τουρκμενιστάν

TM

67

Ουκρανία

UA

22

Ηνωμένο Βασίλειο

GB

70

Ουζμπεκιστάν

UZ

29

Βιετνάμ

VN (2 4 5 9)

32

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΣΤ.5

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

«TEN»: Όχημα που πληροί τις κάτωθι προϋποθέσεις:

είναι σύμφωνο με όλες τις σχετικές ΤΠΔ που εφαρμόζονται κατά τη θέση του οχήματος σε λειτουργία και έχει αδειοδοτηθεί να τεθεί σε λειτουργία σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/57/ΕΚ,

έχει λάβει έγκυρη άδεια σε όλα τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/57/ΕΚ ή, ειδάλλως, έχει λάβει μεμονωμένες άδειες από όλα τα κράτη μέλη.

«PPV/PPW»: Όχημα ανταποκρινόμενο στη συμφωνία PPV/PPW ή PGW (στο πλαίσιο των χωρών OSJD)

[πρωτότυπο: PPV/PPW: ППВ (Правила пользования вагонами в международном сообщении· PGW: Правила Пользования Грузовыми Вагонами)]

Σημειώσεις:

α)

Τα οχήματα που φέρουν τη σήμανση TEN αντιστοιχούν σε κωδικό 0 έως 3 του πρώτου ψηφίου στον αριθμό οχήματος κατά το παράρτημα ΙΣΤ.6.

β)

Τα οχήματα που δεν επιτρέπεται να λειτουργούν σε όλα τα κράτη μέλη πρέπει να φέρουν σήμανση η οποία να δείχνει για ποια κράτη μέλη έχουν αδειοδοτηθεί. Τα κράτη μέλη αδειοδότησης πρέπει να επισημαίνονται σύμφωνα με ένα από τα διαγράμματα που ακολουθούν, όπου D είναι το κράτος μέλος που χορήγησε την πρώτη αδειοδότηση (στην προκείμενη περίπτωση, η Γερμανία) και F το κράτος μέλος που χορήγησε τη δεύτερη αδειοδότηση (στην προκείμενη περίπτωση, η Γαλλία). Τα κράτη μέλη κωδικοποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΣΤ4. Το εν λόγω παράρτημα επιτρέπεται να καλύπτει οχήματα σύμφωνα ή μη προς την ΤΠΔ. Τα οχήματα αυτά αντιστοιχούν σε κωδικό 4 ή 8 του πρώτου ψηφίου στον αριθμό οχήματος κατά το παράρτημα ΙΣΤ.6.

Image

Image

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΣΤ.6

ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΦΟΡΤΑΜΑΞΕΣ (ΨΗΦΙΑ 1-2)

 

2ο ψηφίο

1ο ψηφίο

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2ο ψηφίο

1ο ψηφίο

 

 

Εύρος τροχιάς

σταθερό ή μεταβλητό

σταθερό

μεταβλητό

σταθερό

μεταβλητό

σταθερό

μεταβλητό

σταθερό

μεταβλητό

σταθερό ή μεταβλητό

Εύρος τροχιάς

 

ΤΕΝ (2 4 5 9)

ή/και

COTIF (3 6 10)

ή/και

PPV/PPW

0

με άξονες

Να μην χρησιμοποιούνται

Φορτάμαξες ΤΕΝ (2 4 5 9) ή/και COTIF

Να μην χρησιμοποιούνται (8)

Φορτάμαξες PPV/PPW

(μεταβλητό εύρος)

με άξονες

0

1

με φορεία

με φορεία

1

ΤΕΝ (2 4 5 9)

ή/και

COTIF (3 6 10)

ή/και

PPV/PPW

2

με άξονες

Φορτάμαξες ΤΕΝ (2 4 5 9) ή/και COTIF

Φορτάμαξες PPV/PPW

(σταθερό εύρος)

με άξονες

2

3

με φορεία

με φορεία

3

Άλλες φορτάμαξες

4

με άξονες (7 11)

Φορτάμαξες σχετικές με τη συντήρηση

Άλλες φορτάμαξες

Φορτάμαξες με ειδική αρίθμηση για τεχνικά χαρακτηριστικά οι οποίες δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία εντός της ΕΕ

με άξονες

4

8

με φορεία (7 11)

με φορεία

8

 

 

Κυκλοφορία

Εγχώρια ή διεθνής κυκλοφορία με ειδική συμφωνία

 

 

 

1ο ψηφίο

2ο ψηφίο

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1ο ψηφίο

2ο ψηφίο

ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ ΙΣΤ.7

ΚΩΔΙΚΟΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΕΛΚΟΜΕΝΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (ΨΗΦΙΑ 1-2)

 

Εγχώρια κυκλοφορία

ΤΕΝ (2 4 5 9) ή/και COTIF (3 6 10) ή/και PPV/PPW

Εγχώρια ή διεθνής κυκλοφορία με ειδική συμφωνία

ΤΕΝ (2 4 5 9) ή/και COTIF (3 6 10)

PPV/PPW

2ο ψηφίο

1ο ψηφίο

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5

Οχήματα για εγχώρια κίνηση

Οχήματα σταθερού εύρους μη κλιματιζόμενα (περιλαμβανόμενων φορταμαξών μεταφοράς αυτοκινήτων)

Οχήματα ρυθμιζόμενου εύρους (1435/1520) μη κλιματιζόμενα

Να μην χρησιμοποιούνται

Οχήματα ρυθμιζόμενου εύρους (1435/1668) μη κλιματιζόμενα

Ιστορικά οχήματα

Να μην χρησιμοποιούνται (7 11)

Οχήματα σταθερού εύρους

Οχήματα ρυθμιζόμενου εύρους (1435/1520) με αλλαγή φορείων

Οχήματα ρυθμιζόμενου εύρους (1435/1520) με άξονες ρυθμιζόμενου εύρους

6

Οχήματα υπηρεσίας

Οχήματα σταθερού εύρους κλιματιζόμενα

Οχήματα ρυθμιζόμενου εύρους (1435/1520) μη κλιματιζόμενα

Οχήματα υπηρεσίας

Οχήματα ρυθμιζόμενου εύρους (1435/1668) μη κλιματιζόμενα

Φορτάμαξες μεταφοράς επιβατηγών αυτοκινήτων

Να μην χρησιμοποιούνται (7 11)

7

Κλιματιζόμενα και πιεσοστεγή οχήματα

Να μην χρησιμοποιούνται

Να μην χρησιμοποιούνται

Οχήματα πιεσοστεγή σταθερού εύρους κλιματιζόμενα

Να μην χρησιμοποιούνται

Λοιπά οχήματα

Να μην χρησιμοποιούνται

Να μην χρησιμοποιούνται

Να μην χρησιμοποιούνται

Να μην χρησιμοποιούνται

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΣΤ.8

ΤΥΠΟΙ ΕΛΚΤΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΟ H ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ (ΨΗΦΙΑ 1-2)

Το πρώτο ψηφίο είναι το «9».

Εάν το δεύτερο ψηφίο περιγράφει τον τύπο τροχαίου υλικού, είναι υποχρεωτική η ακόλουθη κωδικοποίηση:

Κωδικός

Γενικός τύπος οχήματος

0

Διάφορα

1

Ηλεκτρική μηχανή

2

Πετρελαιοκίνητη μηχανή

3

Πολυμερής σύνθεση ηλεκτρική (υψηλή ταχύτητα) [αυτοκινητάμαξα ή ελκόμενο]

4

Πολυμερής σύνδεση ηλεκτρική (πλην υψηλής ταχύτητας) [αυτοκινητάμαξα ή ελκόμενο]

5

Πολυμερής σύνδεση ντίζελ [αυτοκινητάμαξα ή ελκόμενο]

6

Εξειδικευμένο ελκόμενο

7

Ηλεκτρική μηχανή ελιγμών

8

Ντιζελομηχανή ελιγμών

9

Ειδικό όχημα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΣΤ.9

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΦΟΡΤΑΜΑΞΩΝ (ΨΗΦΙΑ 5 ΕΩΣ 8)

Στο παρόν παράρτημα ορίζεται η αριθμητική σήμανση που αφορά τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά της φορτάμαξας και δημοσιεύεται στον ιστότοπο του ERA (www.era.europa.eu).

Η αίτηση για νέο κωδικό υποβάλλεται στον αρμόδιο φορέα μητρώου (όπως αναφέρεται στην απόφαση 2007/756/ΕΚ), η οποία στη συνέχεια αποστέλλεται στον ERA. Νέος κωδικός επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο μετά τη δημοσίευσή του από τον ERA.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΣΤ.10

ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΛΚΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΨΗΦΙΑ 5-6)

Το παράρτημα ΙΣΤ.10 δημοσιεύεται στον ιστότοπο του ERA (www.era.europa.eu).

Η αίτηση για νέο κωδικό υποβάλλεται στον αρμόδιο φορέα μητρώου (όπως αναφέρεται στην απόφαση 2007/756/ΕΚ), η οποία στη συνέχεια αποστέλλεται στον ERA. Νέος κωδικός επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο μετά τη δημοσίευσή του από τον ERA.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΣΤ.11

ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΨΗΦΙΑ 6 ΕΩΣ 8)

Το παράρτημα ΙΣΤ.11 δημοσιεύεται στον ιστότοπο του ERA (www.era.europa.eu).

Η αίτηση για νέο κωδικό υποβάλλεται στον αρμόδιο φορέα μητρώου (όπως αναφέρεται στην απόφαση 2007/756/ΕΚ), η οποία στη συνέχεια αποστέλλεται στον ERA. Νέος κωδικός επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο μετά τη δημοσίευσή του από τον ERA.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΣΤ.12

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΦΟΡΤΑΜΑΞΕΣ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΦΟΡΤΑΜΑΞΩΝ

Το παράρτημα ΙΣΤ.12 δημοσιεύεται στον ιστότοπο του ERA (www.era.europa.eu).

Η αίτηση για νέο κωδικό υποβάλλεται στον αρμόδιο φορέα μητρώου (όπως αναφέρεται στην απόφαση 2007/756/ΕΚ), η οποία στη συνέχεια αποστέλλεται στον ERA. Νέος κωδικός επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο μετά τη δημοσίευσή του από τον ERA.

ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ ΙΣΤ.13

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΕΛΚΟΜΕΝΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ

Το παράρτημα ΙΣΤ.13 δημοσιεύεται στον ιστότοπο του ERA (www.era.europa.eu).

Η αίτηση για νέο κωδικό υποβάλλεται στον αρμόδιο φορέα μητρώου (όπως αναφέρεται στην απόφαση 2007/756/ΕΚ), η οποία στη συνέχεια αποστέλλεται στον ERA. Νέος κωδικός επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο μετά τη δημοσίευσή του από τον ERA.

».

7)

Το παράρτημα ΙΣΤ.14 απαλείφεται.

8)

Το παράρτημα Κ αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κ

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΕΔΗΣΗΣ

Ρόλος του διαχειριστή υποδομής

Ο διαχειριστής υποδομής ενημερώνει τη σιδηροδρομική επιχείρηση για τις επιδόσεις πέδησης που απαιτείται για κάθε διαδρομή και παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά της διαδρομής. Ο διαχειριστής υποδομής εξασφαλίζει ότι στις απαιτούμενες επιδόσεις πέδησης συμπεριλαμβάνονται τα χαρακτηριστικά της διαδρομής και τα παρατρόχια περιθώρια.

Οι απαιτούμενες επιδόσεις πέδησης εκφράζονται κατ' αρχήν ως ποσοστό βάρους πέδησης, εκτός εάν ο διαχειριστής υποδομής και η σιδηροδρομική επιχείρηση έχουν συμφωνήσει άλλη μονάδα έκφρασης των επιδόσεων πέδησης (π.χ. πεδούμενη μάζα σε τόνους, δυνάμεις πέδησης, τιμές επιβράδυνσης, χαρακτηριστικά επιβράδυνσης).

Για σύνολα αμαξοστοιχιών και σταθερές συνθέσεις αμαξοστοιχιών, ο διαχειριστής υποδομής δίνει τις απαιτήσεις για τις επιδόσεις πέδησης σε τιμές επιβράδυνσης, εφόσον έτσι ζητήσει η σιδηροδρομική επιχείρηση.

Ρόλος της σιδηροδρομικής επιχείρησης

Η σιδηροδρομική επιχείρηση εξασφαλίζει ότι κάθε αμαξοστοιχία πληροί ή υπερβαίνει τις επιδόσεις πέδησης που απαιτεί ο διαχειριστής υποδομής. Συνεπώς, η σιδηροδρομική επιχείρηση υπολογίζει τις επιδόσεις πέδησης αμαξοστοιχίας λαμβάνοντας υπόψη τη σύνθεση των αμαξοστοιχιών.

Η σιδηροδρομική επιχείρηση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις επιδόσεις πέδησης του συγκεκριμένου συνόλου οχημάτων ή αμαξοστοιχιών όταν τίθεται σε λειτουργία. Συνυπολογίζονται τα περιθώρια του τροχαίου υλικού όπως η αξιοπιστία και η διαθεσιμότητα της πέδης. Η σιδηροδρομική επιχείρηση πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τις πληροφορίες που αφορούν χαρακτηριστικά της διαδρομής τα οποία επηρεάζουν τη συμπεριφορά της αμαξοστοιχίας κατά τη ρύθμιση των επιδόσεων πέδησης για στάση και ασφαλή συγκράτηση της αμαξοστοιχίας.

Οι επιδόσεις πέδησης που προκύπτουν από τον έλεγχο συγκεκριμένης αμαξοστοιχίας (όπως σύνθεση αμαξοστοιχίας, διαθεσιμότητα πέδης, ρυθμίσεις πέδης) χρησιμοποιούνται ως τιμή έναρξης για κάθε επιχειρησιακό κανόνα που θα εφαρμοσθεί στη συνέχεια στην αμαξοστοιχία.

Μη επιτυγχανόμενες επιδόσεις πέδησης

Ο διαχειριστής υποδομής πρέπει να ορίζει τους κανόνες οι οποίοι πρέπει να εφαρμόζονται σε περίπτωση που αμαξοστοιχία δεν επιτυγχάνει τις απαιτούμενες επιδόσεις πέδησης και τους γνωστοποιεί στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις.

Εάν αμαξοστοιχία δεν επιτυγχάνει τις επιδόσεις πέδησης που απαιτούνται για τις διαδρομές που θα διανύει, η σιδηροδρομική επιχείρηση πρέπει να σέβεται τους συνακόλουθους περιορισμούς όπως ο περιορισμός ταχύτητας.».

9)

Το παράρτημα ΚΑ αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ

Σημείο 4.2.2 —   Έγγραφο για τη σύνθεση αμαξοστοιχίας

Παράρτημα B (βλέπε σημείο 4.4 της παρούσας ΤΠΔ) — Άλλοι κανόνες που εξασφαλίζουν τη συνεκτική λειτουργία των νέων διαφορετικών δομικών υποσυστημάτων

Παράρτημα ΙΗ (βλέπε σημείο 4.2.3.2 της παρούσας ΤΠΔ) — Ταυτοποίηση αμαξοστοιχιών

Παράρτημα ΙΘ (βλέπε σημείο 4.2.2.1.3 της παρούσας ΤΠΔ) — Ορατότητα αμαξοστοιχιών — Οπίσθιο άκρο».


(1)  Σε δεδομένη χώρα, ο αριθμός ειδικού οχήματος πρέπει να είναι μοναδικός, με το πρώτο ψηφίο και τα 5 τελευταία ψηφία των τεχνικών χαρακτηριστικών και του αριθμού σειράς.

(2)  Για τους σιδηρόδρομους NMBS/SNCB επιτρέπεται να συνεχιστεί η χρήση του μόνου χαρακτήρα B εγγεγραμμένου σε κύκλο.

(3)  Διακριτικά σύμβολα είναι τα “σημεία τονισμού”, όπως À, Ç, Ö, Č, Ž, Å κ.λπ. Ειδικοί χαρακτήρες όπως Ø και Æ θα αντιστοιχούν σε έναν μόνο χαρακτήρα. Σε δοκιμές μοναδικότητας το Ø λαμβάνεται ως O και το Æ ως A.

(4)  Με βάση το αλφαβητικό σύστημα κωδικοποίησης που περιγράφεται στο παράρτημα 4 της σύμβασης του 1949 και στο άρθρο 45 παράγραφος 4 της σύμβασης του 1968 για την οδική κυκλοφορία.

(5)  Οχήματα που επιτρέπεται να φέρουν τη σήμανση TEN, βλέπε παράρτημα ΙΣΤ.5.

(6)  Συμπεριλαμβάνονται οι φορτάμαξες, οι οποίες βάσει κανονισμών φέρουν τα ψηφία που καθορίζονται στον παρόντα πίνακα. COTIF: συμμόρφωση προς τον κανονισμό COTIF σε ισχύ κατά τη θέση σε λειτουργία.

(7)  Σταθερό ή μεταβλητό εύρος.

(8)  Με εξαίρεση τα οχήματα κατηγορίας I (φορτάμαξα ελεγχόμενης θερμοκρασίας), δεν χρησιμοποιούνται για νέα οχήματα που τίθενται σε λειτουργία.

(9)  Συμμόρφωση προς τις εφαρμοζόμενες ΤΠΔ, βλέπε παράρτημα ΙΣΤ.5.

(10)  Συμπεριλαμβάνονται τα οχήματα τα οποία βάσει κανονισμών φέρουν τα ψηφία που καθορίζονται στον παρόντα πίνακα. COTIF: συμμόρφωση προς τον κανονισμό COTIF σε ισχύ κατά τη θέση σε λειτουργία.

(11)  Με εξαίρεση τις επιβατάμαξες με σταθερό εύρος (56) και ρυθμιζόμενο εύρος (66) που είναι ήδη σε λειτουργία, δεν χρησιμοποιούνται για νέα οχήματα.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Τα παραρτήματα της απόφασης 2008/231/ΕΚ τροποποιούνται ως εξής:

1)

Το παράρτημα τροποποιείται ως εξής:

α)

Το σημείο 2.2.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«2.2.1.   Προσωπικό και αμαξοστοιχίες

Τα σημεία 4.6 και 4.7 εφαρμόζονται για το προσωπικό που ασκεί τα κρίσιμα για την ασφάλεια καθήκοντα της συνοδείας αμαξοστοιχίας, όταν πρόκειται για διέλευση συνόρου(ων) μεταξύ κρατών, και εργάζεται πέραν κάθε σημείου(ων) χαρακτηρισμένου(ων) ως “συνοριακού(ών)” στη δήλωση δικτύου διαχειριστή υποδομής και περιλαμβανόμενου(ων) στην αρμοδιότητά του σε θέματα ασφάλειας.

Το σημείο “4.6.2 γλωσσική επάρκεια” εφαρμόζεται επιπροσθέτως για τους μηχανοδηγούς, όπως ορίζει το σημείο 8 του παραρτήματος VI της οδηγίας 2007/59/ΕΚ.

Μέλος του προσωπικού δεν θεωρείται ότι διέρχεται σύνορο εφόσον η άσκηση καθηκόντων περιλαμβάνει εργασία μόνο μέχρι “μεθοριακές” θέσεις, όπως περιγράφεται στο πρώτο εδάφιο του παρόντος σημείου.

Για το προσωπικό που ασκεί τα κρίσιμα για την ασφάλεια καθήκοντα της ρύθμισης της κυκλοφορίας αμαξοστοιχιών και της έγκρισης κίνησης αμαξοστοιχιών εφαρμόζεται η αμοιβαία αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και όρων υγείας και ασφαλείας μεταξύ κρατών μελών.

Για το προσωπικό που ασκεί κρίσιμα για την ασφάλεια καθήκοντα, τα οποία σχετίζονται με την τελική προετοιμασία αμαξοστοιχίας πριν από την προγραμματισμένη διέλευση συνόρου(ων), και εργάζεται πέραν από “συνοριακή(ών)” θέσης(εων), όπως περιγράφεται στο πρώτο εδάφιο του παρόντος σημείου, εφαρμόζεται το σημείο 4.6 με αμοιβαία αναγνώριση των όρων υγείας και ασφαλείας μεταξύ κρατών μελών. Αμαξοστοιχία δεν θεωρείται ότι εκτελεί διασυνοριακό δρομολόγιο εφόσον όλα τα οχήματα της αμαξοστοιχίας που διασχίζει τα σύνορα κράτους φθάνουν μόνον μέχρι τη(ις) συνοριακή(ές) θέση(εις), όπως περιγράφεται στο πρώτο εδάφιο του παρόντος σημείου..

Τα ανωτέρω είναι δυνατό να συνοψιστούν στους κάτωθι πίνακες:

Προσωπικό ασχολούμενο με τη λειτουργία αμαξοστοιχιών που διασχίζουν σύνορα κρατών και προχωρούν πέραν συνοριακής θέσης

Καθήκον

Επαγγελματικά προσόντα

Ιατρικές απαιτήσεις

Συνοδεία αμαξοστοιχίας

4.6

4.7

Έγκριση κίνησης αμαξοστοιχίας

Αμοιβαία αναγνώριση

Αμοιβαία αναγνώριση

Προετοιμασία αμαξοστοιχίας

4.6

Αμοιβαία αναγνώριση

Ρύθμιση κυκλοφορίας αμαξοστοιχιών

Αμοιβαία αναγνώριση

Αμοιβαία αναγνώριση


Προσωπικό απασχολούμενο σε αμαξοστοιχίες που δεν διασχίζουν σύνορα κρατών ή τα διασχίζουν μέχρι συνοριακές θέσεις

Καθήκον

Επαγγελματικά προσόντα

Ιατρικές απαιτήσεις

Συνοδεία αμαξοστοιχίας

Αμοιβαία αναγνώριση

Αμοιβαία αναγνώριση

Έγκριση κίνησης αμαξοστοιχίας

Αμοιβαία αναγνώριση

Αμοιβαία αναγνώριση

Προετοιμασία αμαξοστοιχίας

Αμοιβαία αναγνώριση

Αμοιβαία αναγνώριση

Ρύθμιση κυκλοφορίας αμαξοστοιχιών

Αμοιβαία αναγνώριση

Αμοιβαία αναγνώριση»

β)

Στο σημείο 4.2.2.1.2, η τελευταία πρόταση αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«Η λεπτομερής προδιαγραφή περιέχεται στο σημείο 4.3.3.3.1».

γ)

Το σημείο 4.3.2.6. αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«4.3.2.6.   Χρήση αμμοδιασποράς. Ελάχιστα στοιχεία σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα για το καθήκον οδήγησης αμαξοστοιχίας

Σχετικά με τη χρήση αμμοδιασποράς, είναι αλληλένδετα το παράρτημα Β (τμήμα Γ1) της παρούσας ΤΠΔ, αφενός, και το σημείο 4.2.11 (Συμβατότητα με παρατρόχια συστήματα ανίχνευσης αμαξοστοιχιών) και το σημείο 4.1 του προσαρτήματος 1 του παραρτήματος A (όπως παρατίθεται στο σημείο 4.3.1.10) της ΤΠΔ ΕΧΣ, ΣΣ αφετέρου.».

δ)

Το σημείο 4.3.3.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«4.3.3.2.   Απαιτήσεις για επιβατικά οχήματα

Είναι αλληλένδετα τα σημεία 4.2.2.4 της παρούσας ΤΠΔ ΔΔΚ και τα 4.2.2.4 (θύρες), 4.2.5.3 (σήματα κινδύνου), 4.3.5.17 (σήμα κινδύνου για επιβάτες) και 4.2.7.1 (έξοδοι έκτακτης ανάγκης) της ΤΠΔ ΥΤ ΤΥ.».

ε)

Το σημείο 4.3.3.9. αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«4.3.3.9.   Αμμοδιασπορά

Όσον αφορά τη χρήση αμμοδιασποράς, είναι αλληλένδετα το παράρτημα Β (τμήμα Γ1) της παρούσας ΤΠΔ και το σημείο 4.2.3.10 της ΤΠΔ ΥΤ ΤΥ.».

στ)

Το σημείο 4.3.3.10. αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«4.3.3.10.   Σύνθεση αμαξοστοιχίας, παράρτημα I

Είναι αλληλένδετα το σημείο 4.2.2.5 και το παράρτημα Ι της παρούσας ΤΠΔ και τα σημεία 4.2.1.2 (μελέτη αμαξοστοιχίας) και 4.2.7.10 (Αρχές παρακολούθησης και διάγνωσης) της ΤΠΔ ΥΤ ΤΥ όσον αφορά τις γνώσεις του πληρώματος αμαξοστοιχίας για τη λειτουργικότητα του τροχαίου υλικού.».

ζ)

Το σημείο 4.3.3.12. αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«4.3.3.12.   Καταγραφή δεδομένων

Είναι αλληλένδετα το σημείο 4.2.3.5.2 (Καταγραφή δεδομένων επιτήρησης επί της αμαξοστοιχίας) της παρούσας ΤΠΔ και το σημείο 4.2.7.10 της ΤΠΔ ΥΤ ΤΥ (Αρχές παρακολούθησης και διάγνωσης).».

η)

Στο σημείο 4.6.1, η τελευταία πρόταση αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«Ελάχιστα στοιχεία σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα για συγκεκριμένα καθήκοντα περιέχονται στα παραρτήματα Ι και ΙΒ.».

θ)

Τα στοιχεία Γ και Δ του σημείου 4.6.3.1 αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:

«Γ.   Αρχική αξιολόγηση

βασικές προϋποθέσεις

πρόγραμμα αξιολόγησης, περιλαμβανόμενης της πρακτικής επίδειξης

προσόντα των εκπαιδευτών

χορήγηση πιστοποιητικού επάρκειας.

Δ.   Διατήρηση επάρκειας

αρχές για τη διατήρηση της επάρκειας

μέθοδοι που πρέπει να ακολουθούνται

τυποποίηση της διαδικασίας διατήρησης της επάρκειας

διαδικασία αξιολόγησης».

ι)

Το σημείο 4.6.3.2.3.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«4.6.3.2.3.1.   Γνώσεις για τη διαδρομή

Η σιδηροδρομική επιχείρηση πρέπει να καθορίζει τη διαδικασία με την οποία το προσωπικό αμαξοστοιχιών αποκτά και διατηρεί τις γνώσεις που αφορούν τις διαδρομές κίνησης. Η διαδικασία αυτή πρέπει:

να βασίζεται στις πληροφορίες για τις διαδρομές που παρέχει ο διαχειριστής υποδομής,

να είναι σύμφωνη με τη διαδικασία που περιγράφεται στο σημείο 4.2.1 της παρούσας ΤΠΔ.».

ια)

Το σημείο 4.7.5.4 διαγράφεται.

ιβ)

Το σημείο 4.7.6 διαγράφεται.

ιγ)

Το σημείο 7.3.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«7.3.2   Κατάλογος ειδικών περιπτώσεων

Παραμένει σκοπίμως κενό.».

2)

Στο παράρτημα G, ο πίνακας τροποποιείται ως εξής:

α)

για την παράμετρο «όροι υγείας και ασφάλειας», στη στήλη «Στοιχεία προς επαλήθευση για κάθε παράμετρο», διαγράφεται το σημείο «Εγκυμοσύνη (μηχανοδηγοί)»·

β)

για την παράμετρο «όροι υγείας και ασφάλειας», η γραμμή «Ειδικές απαιτήσεις για μηχανοδηγούς: απαιτήσεις όρασης, ακοής/ομιλίας, ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά» διαγράφεται, όπως και η αντίστοιχη παραπομπή στο σημείο 4.7.6.

3)

Το παράρτημα Η απαλείφεται.

4)

Στο παράρτημα N, διαγράφεται η τελευταία γραμμή του πίνακα (4.7.6 – Ειδικές απαιτήσεις που αφορούν τα καθήκοντα μηχανοδηγού αμαξοστοιχίας).

5)

Τα παραρτήματα P, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12 και P13 αντικαθίστανται από το ακόλουθο:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ P

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

1.   Γενικές παρατηρήσεις

Το παρόν παράρτημα περιγράφει τον αριθμό ευρωπαϊκού οχήματος και τη σχετική σήμανση που τίθεται κατά τρόπο εμφανή στο όχημα ώστε κατά τη λειτουργία του να ταυτοποιείται με μονοσήμαντο τρόπο. Δεν περιγράφει άλλους αριθμούς ή σημάνσεις που ενδεχομένως έχουν χαραχθεί ή τοποθετηθεί κατά τρόπο μόνιμο στο πλαίσιο ή στα κύρια συστατικά μέρη του οχήματος κατά την κατασκευή του.

2.   Αριθμός ευρωπαϊκού οχήματος και σχετικές συντομογραφίες

Σε κάθε σιδηροδρομικό όχημα απονέμεται αριθμός αποτελούμενος από 12 ψηφία [ο οποίος ονομάζεται αριθμός ευρωπαϊκού οχήματος (ΑΕΟ)], με την ακόλουθη δομή:

Ομάδα τροχαίου υλικού

Ικανότητα διαλειτουργικότητας και τύπος οχήματος

[2 ψηφία]

Χώρα στο μητρώο της οποία εγγράφηκε το όχημα

[2 ψηφία]

Τεχνικά χαρακτηριστικά

[4 ψηφία]

Αριθμός σειράς

[3 ψηφία]

Ψηφίο ελέγχου

[1 ψηφίο]

Φορτάμαξες

00 έως 09

10 έως 19

20 έως 29

30 έως 39

40 έως 49

80 έως 89

[λεπτομέρειες στο παράρτημα P.6]

01 έως 99

[λεπτομέρειες στο παράρτημα P.4]

0000 έως 9999

[λεπτομέρειες στο παράρτημα P.9]

000 έως 999

0 έως 9

[λεπτομέρειες στο παράρτημα P.3]

Ελκόμενες επιβατάμαξες

50 έως 59

60 έως 69

70 έως 79

[λεπτομέρειες στο παράρτημα P.7]

0000 έως 9999

[λεπτομέρειες στο παράρτημα P.10]

000 έως 999

Ελκτικό τροχαίο υλικό και μονάδες σύνθεσης σε σταθερό ή προκαθορισμένο σχηματισμό

90 έως 99

[λεπτομέρειες στο παράρτημα P.8]

0000000 έως 8999999

[η σημασία των ψηφίων αυτών καθορίζεται από τα κράτη μέλη, ενδεχομένως με διμερή ή πολυμερή συμφωνία]

Ειδικά οχήματα

9000 έως 9999

[λεπτομέρειες στο παράρτημα P.11]

000 έως 999

Σε δεδομένη χώρα, τα 7 ψηφία των τεχνικών χαρακτηριστικών και ο αριθμός σειράς αρκούν για τη μονοσήμαντη ταυτοποίηση οχήματος σε κάθε ομάδα ελκόμενων επιβατικών οχημάτων και ειδικών οχημάτων (1).

Τον αριθμό συμπληρώνουν αλφαβητικές σημάνσεις:

α)

σημάνσεις σχετικά με την ικανότητα διαλειτουργικότητας (λεπτομέρειες στο παράρτημα P.5)·

β)

συντομογραφία της χώρας όπου έχει καταχωρισθεί το όχημα (λεπτομέρειες στο παράρτημα P.4)·

γ)

σήμα κατόχου οχήματος (λεπτομέρειες στο παράρτημα P.1)·

δ)

συντομογραφία τεχνικών χαρακτηριστικών (λεπτομέρειες στο παράρτημα P.12 για τις φορτάμαξες, παράρτημα P.13 για τις ελκόμενες επιβατάμαξες).

3.   Απονομή αριθμού

Ο αριθμός ευρωπαϊκού οχήματος πρέπει να απονέμεται σύμφωνα με τους κανόνες της απόφασης 2007/756/ΕΚ της Επιτροπής, της 9ης Νοεμβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής προδιαγραφής για το εθνικό μητρώο οχημάτων που προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφοι 4 και 5 της οδηγίας 96/48/ΕΚ και της οδηγίας 2001/16/ΕΚ.

Ο αριθμός ευρωπαϊκού οχήματος τροποποιείται εφόσον δεν ανταποκρίνεται στην ικανότητα διαλειτουργικότητας ή στα τεχνικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με το παρόν παράρτημα λόγω τεχνικών μεταβολών στο όχημα. Λόγω αυτών των τεχνικών μεταβολών ενδέχεται να απαιτηθεί νέα άδεια για θέση σε λειτουργία σύμφωνα με τα άρθρα 20–25 της οδηγίας για τη διαλειτουργικότητα 2008/57/ΕΚ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ P.1

ΣΗΜΑ ΚΑΤΟΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

1.   Καθορισμός του σήματος κατόχου οχήματος (ΣΚΟ)

Το σήμα κατόχου οχήματος (ΣΚΟ) είναι αλφαβητικός κωδικός αποτελούμενος από 2 έως 5 χαρακτήρες (2 4 5 9). Το ΣΚΟ αναγράφεται σε κάθε σιδηροδρομικό όχημα, πλησίον του αριθμού ευρωπαϊκού οχήματος. Το ΣΚΟ ταυτοποιεί τον κάτοχο οχήματος κατά την καταχώρισή του στο μητρώο τροχαίου υλικού.

Το ΣΚΟ είναι μοναδικό και ισχύει σε όλες τις χώρες που καλύπτονται από την παρούσα ΤΠΔ και σε όλες τις χώρες που συνάπτουν συμφωνία η οποία περιλαμβάνει την εφαρμογή του συστήματος αρίθμησης οχημάτων και του σήματος κατόχου οχημάτων όπως περιγράφεται στην παρούσα ΤΠΔ.

2.   Μορφότυπο του σήματος κατόχου οχήματος

Το ΣΚΟ αναπαριστά το πλήρες όνομα ή τη συντομογραφία του κατόχου του οχήματος, ει δυνατόν με αναγνωρίσιμο τρόπο. Επιτρέπεται η χρήση και των 26 χαρακτήρων του λατινικού αλφαβήτου. Στο ΣΚΟ οι χαρακτήρες είναι κεφαλαίοι. Χαρακτήρες που δεν αντιστοιχούν στους πρώτους χαρακτήρες των λέξεων του ονόματος του κατόχου επιτρέπεται να αναγράφονται με πεζούς χαρακτήρες. Για τον έλεγχο της μοναδικότητας, οι πεζοί χαρακτήρες θεωρούνται κεφαλαίοι.

Οι χαρακτήρες επιτρέπεται να περιλαμβάνουν διακριτικά σύμβολα (3 6 10). Για τον έλεγχο της μοναδικότητας αγνοούνται τα διακριτικά σύμβολα που χρησιμοποιούνται.

Για οχήματα κατόχων που διαμένουν σε χώρα η οποία δεν χρησιμοποιεί το λατινικό αλφάβητο, επιτρέπεται να αναγράφεται η μετάφραση του ΣΚΟ στο αλφάβητο της χώρας αυτής πίσω από το ΣΚΟ χωριζόμενη από το ΣΚΟ με το σήμα της καθέτου (“/”). Κατά την επεξεργασία δεδομένων αγνοείται το μεταφρασμένο ΣΚΟ.

3.   Διατάξεις σχετικές με την απονομή σήμανσης κατόχου οχήματος

Για κάτοχο οχήματος είναι δυνατή η έκδοση περισσότερων του ενός ΣΚΟ σε περίπτωση που:

ο κάτοχος οχήματος διαθέτει επίσημη ονομασία σε περισσότερες από μία γλώσσες·

ο κάτοχος οχήματος έχει σοβαρό λόγο να γίνεται διάκριση μεταξύ ξεχωριστών στόλων οχημάτων εντός του οργανισμού του.

Ένα μοναδικό ΣΚΟ είναι δυνατόν να εκδίδεται για όμιλο επιχειρήσεων:

που ανήκουν σε ενιαία εταιρική δομή (π.χ. συμμετοχική δομή)·

που ανήκουν σε ενιαία εταιρική δομή η οποία έχει ορίσει οργανισμό στο πλαίσιο της δομής αυτής στον οποίο έχει αναθέσει να διαχειρίζεται όλα τα θέματα για λογαριασμό όλων των υπολοίπων·

που έχει δώσει εντολή σε χωριστή και μόνη νομική οντότητα για τον χειρισμό όλων των θεμάτων για λογαριασμό τους, οπότε ο κάτοχος είναι η νομική οντότητα.

4.   Μητρώο σημάτων κατόχων οχημάτων και διαδικασία απονομής ΣΚΟ

Το μητρώο ΣΚΟ είναι δημοσίως προσβάσιμο και επικαιροποιείται σε πραγματικό χρόνο.

Αίτηση για ΣΚΟ κατατίθεται στην αρμόδια εθνική αρχή του αιτούντος και προωθείται στον ERA. Το ΣΚΟ επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο μετά τη δημοσίευσή του από τον ERA.

Όταν ο κάτοχος ΣΚΟ παύει να χρησιμοποιεί το ΣΚΟ, ενημερώνει την αρμόδια εθνική αρχή και η αρμόδια εθνική αρχή διαβιβάζει την πληροφορία στον ERA. Στη συνέχεια το ΣΚΟ ανακαλείται μόλις ο κάτοχος αποδείξει ότι η σήμανση έχει τροποποιηθεί σε όλα τα οχήματα. Δεν επανεκδίδεται το ίδιο ΣΚΟ προτού παρέλθουν 10 έτη, εκτός εάν χορηγηθεί πάλι στον αρχικό κάτοχο ή σε άλλο κάτοχο με αίτησή του.

Το ΣΚΟ είναι δυνατόν να μεταβιβαστεί σε άλλον κάτοχο, ο οποίος είναι ο νόμιμος διάδοχος του αρχικού κατόχου. Το ΣΚΟ παραμένει σε ισχύ όταν ο κάτοχος τροποποιήσει την ονομασία του σε ονομασία που δεν ομοιάζει με το ΣΚΟ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ P.2

ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΑΜΑΞΩΜΑ

1.   Γενικές διευθετήσεις για εξωτερικές σημάνσεις

Οι κεφαλαίοι χαρακτήρες και τα ψηφία που συγκροτούν τη σήμανση έχουν ύψος τουλάχιστον 80 mm, σε γραμματοσειρά sans serif ποιότητας αλληλογραφίας. Μικρότερο ύψος επιτρέπεται να χρησιμοποιείται όταν δεν υπάρχει άλλη λύση εκτός από την τοποθέτηση της σήμανσης στις ράβδους βάσης.

Η σήμανση δεν τοποθετείται σε ύψος άνω των 2 μέτρων επάνω από το επίπεδο της σιδηροτροχιάς.

2.   Φορτάμαξες

Η σήμανση αναγράφεται στο πλαίσιο της φορτάμαξας με τον ακόλουθο τρόπο:

23.

TEN

 

80

-RFC

 

7369

 

553-4

Zcs

 

 

31.

TEN

 

80

-DB

 

0691

 

235-2

Tanoos

 

 

33.

TEN

 

84

-ACTS

 

4796

 

100-8

Slpss

 

 

Για φορτάμαξες το αμάξωμα των οποίων δεν προσφέρει χώρο επαρκούς πλάτους για αυτό τον τύπο διευθέτησης, και ειδικότερα στην περίπτωση των επίπεδων φορταμαξών, η σήμανση διευθετείται ως εξής:

01 87 3320 644-7

TEN

-SNCF

Ks

Όταν σε φορτάμαξα αναγράφονται ένας ή περισσότεροι χαρακτήρες με εθνικό ενδιαφέρον, η εθνική αυτή σήμανση πρέπει να ακολουθεί τη διεθνή αλφαβητική σήμανση και να διαχωρίζεται από αυτή με ενωτικό ως εξής:

01 87 3320 644-7

TEN

-SNCF

Ks-xy

3.   Επιβατάμαξες και ελκόμενο επιβατικό τροχαίο υλικό

Ο αριθμός αναγράφεται σε κάθε πλευρά του οχήματος κατά τον ακόλουθο τρόπο:

-SNCF

61 87 - 7

 

B10 tu

Η σήμανση της χώρας όπου έχει καταχωρισθεί το όχημα και η σήμανση των τεχνικών χαρακτηριστικών αναγράφονται αμέσως πριν, πίσω ή κάτω από τον αριθμό ευρωπαϊκού οχήματος.

Στην περίπτωση επιβαταμαξών με θάλαμο μηχανοδηγού, ο αριθμός ευρωπαϊκού οχήματος αναγράφεται και στο εσωτερικό του θαλάμου.

4.   Μηχανές, αυτοκινητάμαξες και ειδικά οχήματα

Ο αριθμός ευρωπαϊκού οχήματος πρέπει να αναγράφεται σε κάθε πλευρά του ελκτικού υλικού με τον εξής τρόπο:

92 10 1108 062-6

Ο αριθμός ευρωπαϊκού οχήματος αναγράφεται επίσης στο εσωτερικό κάθε θαλάμου οδήγησης του ελκτικού τροχαίου υλικού.

Ο κάτοχος επιτρέπεται να προσθέτει, με χαρακτήρες μεγαλύτερου μεγέθους ως προς το μέγεθος του αριθμού ευρωπαϊκού οχήματος, δική του αριθμητική σήμανση (αποτελούμενη εν γένει από ψηφία του αριθμού σειράς που συμπληρώνονται από αλφαβητική κωδικοποίηση) επιχειρησιακής χρησιμότητας. Η επιλογή της θέσης όπου σημειώνεται ο αριθμός αυτός επαφίεται στον κάτοχο. Ωστόσο, πρέπει να είναι πάντοτε δυνατή η εύκολη διάκριση του ΑΕΟ από την αριθμητική σήμανση του κατόχου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ P.3

ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΨΗΦΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΨΗΦΙΟ 12)

Το ψηφίο ελέγχου προσδιορίζεται κατά τον ακόλουθο τρόπο:

λαμβάνεται η δεκαδική τιμή των ψηφίων των άρτιων θέσεων του βασικού αριθμού (έναρξη αρίθμησης από τα δεξιά)·

πολλαπλασιάζονται επί 2 τα ψηφία των περιττών θέσεων του βασικού αριθμού (αριθμώντας από τα δεξιά)·

στη συνέχεια υπολογίζεται το άθροισμα που σχηματίζεται από τα ψηφία των άρτιων θέσεων και από όλα τα ψηφία τα οποία αποτελούν τα μερικά γινόμενα που έχουν προκύψει για τις περιττές θέσεις·

λαμβάνεται το ψηφίο μονάδων του αθροίσματος αυτού·

το ψηφίο ελέγχου είναι το συμπλήρωμα του εν λόγω ψηφίου μονάδων μέχρι το 10. Σε περίπτωση που το εν λόγω ψηφίο μονάδων είναι μηδέν τότε το ψηφίο ελέγχου θα είναι και αυτό μηδέν.

Παραδείγματα

1 —

Έστω ο βασικός αριθμός

3

3

8

4

4

7

9

6

1

0

0

Συντελεστής πολλαπλασιασμού

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

3

16

4

8

7

18

6

2

0

0

Άθροισμα: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 + 0 + 0 = 52

Συνεπώς το ψηφίο μονάδων του αθροίσματος αυτού είναι 2.

Συνεπώς το ψηφίο ελέγχου είναι 8 και ο βασικός αριθμός δίδει τον αριθμό απογραφής 33 84 4796 100 - 8.

2 —

Έστω ο βασικός αριθμός

3

1

5

1

3

3

2

0

1

9

8

Συντελεστής πολλαπλασιασμού

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

1

10

1

6

3

4

0

2

9

16

Άθροισμα: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 2 + 9 + 1 + 6 = 40

Συνεπώς το ψηφίο μονάδων του αθροίσματος αυτού είναι 0.

Συνεπώς το ψηφίο ελέγχου είναι 0 και ο βασικός αριθμός δίδει τον αριθμό απογραφής 31 51 3320 198 - 0.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ P.4

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΨΗΦΙΑ 3-4 ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ)

Οι πληροφορίες σχετικά με τρίτες χώρες δίδονται μόνον για λόγους ενημέρωσης.

Χώρες

Αλφαβητικός κωδικός χώρας (2 4 5 9)

Αριθμητικός κωδικός χώρας

Αλβανία

AL

41

Αλγερία

DZ

92

Αρμενία

AM

58

Αυστρία

A

81

Αζερμπαϊτζάν

AZ

57

Λευκορωσία

BY

21

Βέλγιο

B

88

Βοσνία-Ερζεγοβίνη

BIH

49

Βουλγαρία

BG

52

Κίνα

RC

33

Κροατία

HR

78

Κούβα

CU (2 4 5 9)

40

Κύπρος

CY

 

Τσεχική Δημοκρατία

CZ

54

Δανία

DK

86

Αίγυπτος

ET

90

Εσθονία

EST

26

Φινλανδία

FIN

10

Γαλλία

F

87

Γεωργία

GE

28

Γερμανία

D

80

Ελλάδα

GR

73

Ουγγαρία

H

55

Ιράν

IR

96

Ιράκ

IRQ (2 4 5 9)

99

Ιρλανδία

IRL

60

Ισραήλ

IL

95

Ιταλία

I

83

Ιαπωνία

J

42

Καζακστάν

KZ

27

Κιργιζία

KS

59

Λετονία

LV

25

Λίβανος

RL

98

Λιχτενστάιν

FL

 

Λιθουανία

LT

24

Λουξεμβούργο

L

82

Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

MK

65

Μάλτα

M

 

Μολδαβία

MD (2 4 5 9)

23

Μονακό

MC

 

Μογγολία

MGL

31

Μαυροβούνιο

ME

62

Μαρόκο

MA

93

Κάτω Χώρες

NL

84

Βόρεια Κορέα

PRK (2 4 5 9)

30

Νορβηγία

N

76

Πολωνία

PL

51

Πορτογαλία

P

94

Ρουμανία

RO

53

Ρωσία

RUS

20

Σερβία

SRB

72

Σλοβακία

SK

56

Σλοβενία

SLO

79

Νότια Κορέα

ROK

61

Ισπανία

E

71

Σουηδία

SE

74

Ελβετία

CH

85

Συρία

SYR

97

Τατζικιστάν

TJ

66

Τυνησία

TN

91

Τουρκία

TR

75

Τουρκμενιστάν

TM

67

Ουκρανία

UA

22

Ηνωμένο Βασίλειο

GB

70

Ουζμπεκιστάν

UZ

29

Βιετνάμ

VN (2 4 5 9)

32

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ P.5

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

“TEN”: Όχημα που πληροί τις κάτωθι προϋποθέσεις:

είναι σύμφωνο με όλες τις σχετικές ΤΠΔ που εφαρμόζονται κατά τη θέση του οχήματος σε λειτουργία και έχει αδειοδοτηθεί να τεθεί σε λειτουργία σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/57/ΕΚ,

έχει λάβει έγκυρη άδεια σε όλα τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/57/ΕΚ ή, ειδάλλως, έχει λάβει μεμονωμένες άδειες από όλα τα κράτη μέλη.

“PPV/PPW”: Όχημα ανταποκρινόμενο στη συμφωνία PPV/PPW ή PGW (στο πλαίσιο των χωρών OSJD)

[πρωτότυπο: PPV/PPW:ППВ (Правила пользования вагонами в международном сообщении· PGW: Правила Пользования Грузовыми Вагонами)]

Σημειώσεις:

α)

Τα οχήματα που φέρουν τη σήμανση TEN αντιστοιχούν σε κωδικό 0 έως 3 του πρώτου ψηφίου στον αριθμό οχήματος κατά το παράρτημα P.6.

β)

Τα οχήματα που δεν επιτρέπεται να λειτουργούν σε όλα τα κράτη μέλη πρέπει να φέρουν σήμανση, η οποία να δείχνει για ποια κράτη μέλη έχουν αδειοδοτηθεί. Τα κράτη μέλη αδειοδότησης πρέπει να επισημαίνονται σύμφωνα με ένα από τα διαγράμματα που ακολουθούν, όπου D είναι το κράτος μέλος που χορήγησε την πρώτη αδειοδότηση (στην προκείμενη περίπτωση, η Γερμανία) και F το κράτος μέλος που χορήγησε τη δεύτερη αδειοδότηση (στην προκείμενη περίπτωση, η Γαλλία). Τα κράτη μέλη κωδικοποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα P.4. Το εν λόγω παράρτημα μπορεί να καλύπτει οχήματα σύμφωνα ή μη προς την ΤΠΔ. Τα οχήματα αυτά αντιστοιχούν σε κωδικό 4 ή 8 του πρώτου ψηφίου στον αριθμό οχήματος κατά το παράρτημα P.6.

Image

Image

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ P.6

ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΦΟΡΤΑΜΑΞΕΣ (ΨΗΦΙΑ 1-2)

 

2ο ψηφίο

1ο ψηφίο

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2ο ψηφίο

1ο ψηφίο

 

 

Εύρος τροχιάς

σταθερό ή μεταβλητό

σταθερό

μεταβλητό

σταθερό

μεταβλητό

σταθερό

μεταβλητό

σταθερό

μεταβλητό

σταθερό ή μεταβλητό

Εύρος τροχιάς

 

ΤΕΝ (2 4 5 9)

ή/και

COTIF (3 6 10)

ή/και

PPV/PPW

0

με άξονες

Να μην χρησιμοποιούνται

Φορτάμαξες ΤΕΝ (2 4 5 9) ή/και COTIF

Να μην χρησιμοποιούνται (8)

Φορτάμαξες PPV/PPW

(μεταβλητό εύρος)

με άξονες

0

1

με φορεία

με φορεία

1

ΤΕΝ (2 4 5 9)

ή/και

COTIF (3 6 10)

ή/και

PPV/PPW

2

με άξονες

Φορτάμαξες ΤΕΝ (2 4 5 9) ή/και COTIF

Φορτάμαξες PPV/PPW

(σταθερό εύρος)

με άξονες

2

3

με φορεία

με φορεία

3

Άλλες φορτάμαξες

4

με άξονες (7 11)

Φορτάμαξες σχετικές με τη συντήρηση

Άλλες φορτάμαξες

Φορτάμαξες με ειδική αρίθμηση για τεχνικά χαρακτηριστικά οι οποίες δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία εντός της ΕΕ

με άξονες

4

8

με φορεία (7 11)

με φορεία

8

 

 

Κυκλοφορία

Εγχώρια ή διεθνής κυκλοφορία με ειδική συμφωνία

 

 

 

1ο ψηφίο

2ο ψηφίο

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1ο ψηφίο

2ο ψηφίο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ P.7

ΚΩΔΙΚΟΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΕΛΚΟΜΕΝΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (ΨΗΦΙΑ 1-2)

 

Εγχώρια κυκλοφορία

ΤΕΝ (2 4 5 9) ή/και COTIF (3 6 10) ή/και PPV/PPW

Εγχώρια ή διεθνής κυκλοφορία με ειδική συμφωνία

ΤΕΝ (2 4 5 9) ή/και COTIF (3 6 10)

PPV/PPW

2ο ψηφίο

1ο ψηφίο

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5

Οχήματα για κίνηση εσωτερικού

Οχήματα σταθερού εύρους μη κλιματιζόμενα (περιλαμβανόμενων φορταμαξών μεταφοράς αυτοκινήτων)

Οχήματα ρυθμιζόμενου εύρους (1435/1520) μη κλιματιζόμενα

Να μην χρησιμοποιούνται

Οχήματα ρυθμιζόμενου εύρους (1435/1668) μη κλιματιζόμενα

Ιστορικά οχήματα

Να μην χρησιμοποιούνται (7 11)

Οχήματα σταθερού εύρους

Οχήματα ρυθμιζόμενου εύρους (1435/1520) με αλλαγή φορείων

Οχήματα ρυθμιζόμενου εύρους (1435/1520) με άξονες ρυθμιζόμενου εύρους

6

Οχήματα υπηρεσίας

Οχήματα σταθερού εύρους κλιματιζόμενα

Οχήματα ρυθμιζόμενου εύρους (1435/1520) μη κλιματιζόμενα

Οχήματα υπηρεσίας

Οχήματα ρυθμιζόμενου εύρους (1435/1668) μη κλιματιζόμενα

Φορτάμαξες μεταφοράς επιβατηγών αυτοκινήτων

Να μην χρησιμοποιούνται (7 11)

7

Κλιματιζόμενα και πιεσοστεγή οχήματα

Να μην χρησιμοποιούνται

Να μην χρησιμοποιούνται

Οχήματα πιεσοστεγή σταθερού εύρους κλιματιζόμενα

Να μην χρησιμοποιούνται

Λοιπά οχήματα

Να μην χρησιμοποιούνται

Να μην χρησιμοποιούνται

Να μην χρησιμοποιούνται

Να μην χρησιμοποιούνται

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ P.8

ΤΥΠΟΙ ΕΛΚΤΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΟ Ή ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ (ΨΗΦΙΑ 1-2)

Το πρώτο ψηφίο είναι το “9”.

Εάν το δεύτερο ψηφίο περιγράφει τον τύπο τροχαίου υλικού, είναι υποχρεωτική η ακόλουθη κωδικοποίηση:

Κωδικός

Γενικός τύπος οχήματος

0

Διάφορα

1

Ηλεκτρική μηχανή

2

Πετρελαιοκίνητη μηχανή

3

Πολυμερής σύνθεση ηλεκτρική (υψηλή ταχύτητα) [αυτοκινητάμαξα ή ελκόμενο]

4

Πολυμερής σύνδεση ηλεκτρική (πλην υψηλής ταχύτητας) [αυτοκινητάμαξα ή ελκόμενο]

5

Πολυμερής σύνδεση ντίζελ [αυτοκινητάμαξα ή ελκόμενο]

6

Εξειδικευμένο ελκόμενο

7

Ηλεκτρική μηχανή ελιγμών

8

Ντιζελομηχανή ελιγμών

9

Ειδικό όχημα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ P.9

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΦΟΡΤΑΜΑΞΩΝ (ΨΗΦΙΑ 5-8)

Στο παρόν παράρτημα ορίζεται η αριθμητική σήμανση που αφορά τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά της φορτάμαξας, η οποία δημοσιεύεται στον ιστότοπο του ERA (www.era.europa.eu).

Η αίτηση για νέο κωδικό υποβάλλεται στον αρμόδιο φορέα μητρώου (όπως αναφέρεται στην απόφαση 2007/756/ΕΚ), η οποία στη συνέχεια αποστέλλεται στον ERA. Νέος κωδικός επιτρέπεται μόνο μετά τη δημοσίευσή του από τον ERA.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ P.10

ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΛΚΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΨΗΦΙΑ 5-6)

Το παράρτημα P.10 δημοσιεύεται στον ιστότοπο του ERA (www.era.europa.eu).

Η αίτηση για νέο κωδικό υποβάλλεται στον αρμόδιο φορέα μητρώου (όπως αναφέρεται στην απόφαση 2007/756/ΕΚ), η οποία στη συνέχεια αποστέλλεται στον ERA. Νέος κωδικός είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί μόνο μετά τη δημοσίευσή του από τον ERA.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ P.11

ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΨΗΦΙΑ 6-8)

Το παράρτημα P.11 δημοσιεύεται στον ιστότοπο του ERA (www.era.europa.eu).

Η αίτηση για νέο κωδικό υποβάλλεται στον αρμόδιο φορέα μητρώου (όπως αναφέρεται στην απόφαση 2007/756/ΕΚ), η οποία στη συνέχεια αποστέλλεται στον ERA. Νέος κωδικός είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί μόνο μετά τη δημοσίευσή του από τον ERA.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ P.12

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΦΟΡΤΑΜΑΞΕΣ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΦΟΡΤΑΜΑΞΩΝ

Το παράρτημα P.12 δημοσιεύεται στον ιστότοπο του ERA (www.era.europa.eu).

Η αίτηση για νέο κωδικό υποβάλλεται στον αρμόδιο φορέα μητρώου (όπως αναφέρεται στην απόφαση 2007/756/ΕΚ), η οποία στη συνέχεια αποστέλλεται στον ERA. Νέος κωδικός είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί μόνο μετά τη δημοσίευσή του από τον ERA.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ P.13

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΕΛΚΟΜΕΝΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ

Το παράρτημα P.13 δημοσιεύεται στον ιστότοπο του ERA (www.era.europa.eu).

Η αίτηση για νέο κωδικό υποβάλλεται στον αρμόδιο φορέα μητρώου (όπως αναφέρεται στην απόφαση 2007/756/ΕΚ), η οποία στη συνέχεια αποστέλλεται στον ERA. Νέος κωδικός είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί μόνο μετά τη δημοσίευσή του από τον ERA

».

6)

Το παράρτημα P.14 απαλείφεται.


(1)  Σε δεδομένη χώρα, ο αριθμός ειδικού οχήματος πρέπει να είναι μοναδικός με το πρώτο ψηφίο και τα 5 τελευταία ψηφία των τεχνικών χαρακτηριστικών και του αριθμού σειράς.

(2)  Για τους σιδηροδρόμους NMBS/SNCB επιτρέπεται η χρήση του μόνου χαρακτήρα B εγγεγραμμένου σε κύκλο.

(3)  Διακριτικά σύμβολα είναι τα “σημεία τονισμού”, όπως À, Ç, Ö, Č, Ž, Å κ.λπ. Ειδικοί χαρακτήρες όπως Ø και Æ θα αντιστοιχούν σε ένα μόνο χαρακτήρα. Σε δοκιμές μοναδικότητας το Ø λαμβάνεται ως O και το Æ ως A.

(4)  Με βάση το αλφαβητικό σύστημα κωδικοποίησης που περιγράφεται στο παράρτημα 4 της σύμβασης του 1949 και στο άρθρο 45 παράγραφος 4 της σύμβασης του 1968 για την οδική κυκλοφορία.

(5)  Οχήματα που επιτρέπεται να φέρουν τη σήμανση TEN, βλέπε παράρτημα P.5.

(6)  Συμπεριλαμβάνονται οι φορτάμαξες οι οποίες βάσει κανονισμών φέρουν τα ψηφία που καθορίζονται στον παρόντα πίνακα. COTIF: συμμόρφωση προς τον κανονισμό COTIF σε ισχύ κατά τη θέση σε λειτουργία.

(7)  Σταθερό ή μεταβλητό εύρος.

(8)  Με εξαίρεση τα οχήματα κατηγορίας I (φορτάμαξα ελεγχόμενης θερμοκρασίας), δεν χρησιμοποιούνται για νέα οχήματα που τίθενται σε λειτουργία.

(9)  Συμμόρφωση προς τις εφαρμοζόμενες ΤΠΔ, βλέπε παράρτημα P.5.

(10)  Συμπεριλαμβάνονται τα οχήματα τα οποία βάσει κανονισμών φέρουν τα ψηφία που καθορίζονται στον παρόντα πίνακα. COTIF: συμμόρφωση προς τον κανονισμό COTIF σε ισχύ κατά τη θέση σε λειτουργία.

(11)  Με εξαίρεση τις επιβατάμαξες με σταθερό εύρος (56) και ρυθμιζόμενο εύρος (66) που είναι ήδη σε λειτουργία, δεν χρησιμοποιούνται για νέα οχήματα.


Top