EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0485

2010/485/ΕΕ: Απόφαση της Επιτροπής, της 1ης Σεπτεμβρίου 2010 , για την καταλληλότητα των αρμόδιων αρχών της Αυστραλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σύμφωνα με την οδηγία 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2010) 5676] Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

ΕΕ L 240 της 11.9.2010, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Το έγγραφο αυτό έχει δημοσιευτεί σε ειδική έκδοση (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/485/oj

11.9.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 240/6


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 1ης Σεπτεμβρίου 2010

για την καταλληλότητα των αρμόδιων αρχών της Αυστραλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σύμφωνα με την οδηγία 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2010) 5676]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2010/485/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

την οδηγία 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο,

Μετά από διαβούλευση με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 47 παράγραφος 1 και το άρθρο 53 της οδηγίας 2006/43/EK, από τις 29 Ιουνίου 2008, σε περίπτωση επιθεωρήσεων ή ερευνών επί των νομίμων ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών επιτρέπουν τη διαβίβαση των εγγράφων τεκμηρίωσης της ελεγκτικής εργασίας ή άλλων εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή νομίμων ελεγκτών ή ελεγκτικών γραφείων στις αρμόδιες αρχές τρίτης χώρας μόνον εάν οι εν λόγω αρμόδιες αρχές έχουν αναγνωριστεί ως κατάλληλες από την Επιτροπή και έχουν συναφθεί συμφωνίες αμοιβαίας συνεργασίας μεταξύ τους και των αρμόδιων αρχών του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους. Συνεπώς, πρέπει να καθοριστεί ποιες αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών είναι κατάλληλες για τον σκοπό της διαβίβασης εγγράφων τεκμηρίωσης της ελεγκτικής εργασίας ή άλλων εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή νομίμων ελεγκτών ή ελεγκτικών γραφείων στις αρμόδιες αρχές μιας τρίτης χώρας.

(2)

Η διαβίβαση των εγγράφων τεκμηρίωσης της ελεγκτικής εργασίας ή άλλων σχετικών εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή νομίμων ελεγκτών ή ελεγκτικών γραφείων στις αρμόδιες αρχές μιας τρίτης χώρας αντανακλά ουσιαστικό δημόσιο συμφέρον όσον αφορά την άσκηση ανεξάρτητης δημόσιας εποπτείας. Επομένως, κάθε τέτοια διαβίβαση από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών πρέπει να γίνεται μόνο για λόγους άσκησης αρμοδιοτήτων δημόσιας εποπτείας, εξωτερικής διασφάλισης της ποιότητας και διεξαγωγής ερευνών επί των νομίμων ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων από τις αρμόδιες αρχές της ενδιαφερόμενης τρίτης χώρας. Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι διμερείς συμφωνίες συνεργασίας οι οποίες επιτρέπουν τη διαβίβαση εγγράφων τεκμηρίωσης της ελεγκτικής εργασίας ή άλλων εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή νομίμων ελεγκτών ή ελεγκτικών γραφείων μεταξύ των αρμόδιων αρχών τους και των αρμόδιων αρχών της Αυστραλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής παρέχουν κατάλληλες εγγυήσεις όσον αφορά την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και την προστασία του επαγγελματικού απορρήτου και των ευαίσθητων εμπορικών πληροφοριών που περιέχονται στα έγγραφα αυτά και αφορούν τις εταιρείες των οποίων οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις ελέγχονται καθώς και τους νόμιμους ελεγκτές των εν λόγω εταιρειών. Τα πρόσωπα που απασχολούνται ή απασχολήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές της τρίτης χώρας που έλαβε τις πληροφορίες υπόκεινται σε υποχρέωση επαγγελματικού απορρήτου.

(3)

Με την επιφύλαξη του άρθρου 47 παράγραφος 4 της οδηγίας 2006/43/ΕΚ, τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι, για τους σκοπούς της δημόσιας εποπτείας, της διασφάλισης ποιότητας και της διεξαγωγής ερευνών επί των νομίμων ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων, οι επαφές μεταξύ των νομίμων ελεγκτών ή των ελεγκτικών γραφείων των κρατών μελών και των αρμόδιων αρχών της Αυστραλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής διεξάγονται μέσω των αρμόδιων αρχών του οικείου κράτους μέλους.

(4)

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να αποδεχτούν κοινές επιθεωρήσεις σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου κρίνεται αναγκαίο για να διασφαλιστεί αποτελεσματική εποπτεία. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν να διεξάγεται η συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές της Αυστραλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής υπό μορφή κοινών επιθεωρήσεων ή μέσω παρατηρητών χωρίς εξουσία επιθεώρησης ή έρευνας και χωρίς πρόσβαση στα εμπιστευτικά έγγραφα τεκμηρίωσης της ελεγκτικής εργασίας ή σε άλλα έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή νομίμων ελεγκτών ή ελεγκτικών γραφείων. Η συνεργασία αυτή πρέπει να διεξάγεται πάντοτε σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 47 παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/43/ΕΚ και στην παρούσα απόφαση, ιδίως όσον αφορά την ανάγκη σεβασμού της εθνικής κυριαρχίας και τήρησης της εμπιστευτικότητας και αμοιβαιότητας. Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι κοινές επιθεωρήσεις που διεξάγονται από τις αρμόδιες αρχές τους και τις αρμόδιες αρχές της Αυστραλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στο έδαφος των κρατών μελών δυνάμει του άρθρου 47 της οδηγίας 2006/43/ΕΚ πρέπει να τελούν υπό την ηγεσία της αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους μέλους.

(5)

Η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (2) εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατ’ εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας. Συνεπώς, όταν η διαβίβαση εγγράφων τεκμηρίωσης της ελεγκτικής εργασίας ή άλλων εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή νομίμων ελεγκτών ή ελεγκτικών γραφείων στις αρμόδιες αρχές της Αυστραλίας ή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής συνεπάγεται την κοινοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η διαβίβαση πρέπει πάντα να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 95/46/EK. Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν κατάλληλες εγγυήσεις όσον αφορά την προστασία των διαβιβαζόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως μέσω δεσμευτικών συμφωνιών σύμφωνα με το κεφάλαιο IV της οδηγίας 95/46/ΕΚ μεταξύ των αρμόδιων αρχών τους και των αρμόδιων αρχών της Αυστραλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και ότι οι τελευταίες δεν κοινοποιούν περαιτέρω τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται σε διαβιβαζόμενα έγγραφα τεκμηρίωσης της ελεγκτικής εργασίας ή άλλα έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή νομίμων ελεγκτών ή ελεγκτικών γραφείων χωρίς προηγούμενη συμφωνία των αρμόδιων αρχών των ενδιαφερόμενων κρατών μελών.

(6)

Η καταλληλότητα των αρμόδιων αρχών μιας τρίτης χώρας πρέπει να αξιολογείται λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις συνεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 36 της οδηγίας 2006/43/ΕΚ ή τις απαιτήσεις ουσιωδώς ισοδύναμων λειτουργικών αποτελεσμάτων. Η καταλληλότητα πρέπει ειδικότερα να αξιολογείται λαμβάνοντας υπόψη τις αρμοδιότητες που ασκούν οι αρμόδιες αρχές της Αυστραλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τις διασφαλίσεις κατά της παραβίασης των κανόνων επαγγελματικού απόρρητου και εμπιστευτικότητας που εφαρμόζουν οι αρχές αυτές και της ικανότητάς τους, βάσει των νόμων και των κανονιστικών διατάξεών τους, να συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

(7)

Δεδομένου ότι οι νόμιμοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία που ελέγχουν εταιρείες της Ένωσης, οι οποίες έχουν εκδώσει τίτλους στην Αυστραλία ή στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή αποτελούν μέρος ενός ομίλου που εκδίδει ενοποιημένους λογαριασμούς στις χώρες αυτές, υπόκεινται σε κανονιστικές ρυθμίσεις βάσει της εθνικής νομοθεσίας των εν λόγω χωρών, θα πρέπει να αποφασιστεί κατά πόσον οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να διαβιβάζουν τα έγγραφα τεκμηρίωσης της ελεγκτικής εργασίας ή άλλα έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή νομίμων ελεγκτών ή ελεγκτικών γραφείων στις αρμόδιες αρχές των χωρών αυτών μόνο για λόγους άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, της δημόσιας εποπτείας, της εξωτερικής διασφάλισης της ποιότητας και της διεξαγωγής ερευνών επί των νομίμων ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων.

(8)

Έχουν διεξαχθεί αξιολογήσεις καταλληλότητας για τους σκοπούς του άρθρου 47 της οδηγίας 2006/43/ΕΚ όσον αφορά τις αρμόδιες αρχές της Αυστραλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Οι αποφάσεις περί καταλληλότητας πρέπει να ληφθούν βάσει των αξιολογήσεων αυτών όσον αφορά τις εν λόγω αρχές.

(9)

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Αυστραλίας (Australian Securities and Investments Commission) ασκεί τις αρμοδιότητες δημόσιας εποπτείας, εξωτερικής διασφάλισης ποιότητας και διεξαγωγής ερευνών επί των νομίμων ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων. Εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα διασφάλισης που απαγορεύουν και επιβάλλουν κυρώσεις για την κοινοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών, από τους εν ενεργεία ή πρώην υπαλλήλων της, σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος ή αρχή. Χρησιμοποιεί τα διαβιβαζόμενα έγγραφα τεκμηρίωσης της ελεγκτικής εργασίας ή άλλα έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή νομίμων ελεγκτών ή ελεγκτικών γραφείων αποκλειστικά για λόγους σχετικούς με τη δημόσια εποπτεία, την εξωτερική διασφάλιση ποιότητας και τις έρευνες επί των νομίμων ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων. Βάσει των νόμων και των κανονιστικών διατάξεων της Αυστραλίας, μπορεί να διαβιβάζει έγγραφα τεκμηρίωσης της ελεγκτικής εργασίας ή άλλα έγγραφα που κατέχουν οι αυστραλοί νόμιμοι ελεγκτές ή τα αυστραλιανά ελεγκτικά γραφεία, στις αρμόδιες αρχές οποιουδήποτε κράτους μέλους. Με βάση τα στοιχεία αυτά, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Αυστραλίας θα πρέπει να κηρυχθεί κατάλληλη για τους σκοπούς του άρθρου 47 παράγραφος 1 της οδηγίας 2006/43/ΕΚ.

(10)

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (The Securities and Exchange Commission of the United States of America) ασκεί τις αρμοδιότητες ερευνών επί των νομίμων ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων· η παρούσα απόφαση θα πρέπει να καλύπτει μόνο τις αρμοδιότητες ερευνών επί των νομίμων ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα διασφάλισης που απαγορεύουν και επιβάλλουν κυρώσεις για την κοινοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών, από τους εν ενεργεία ή πρώην υπαλλήλων τους σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος ή αρχή. Χρησιμοποιεί τα διαβιβαζόμενα έγγραφα τεκμηρίωσης της ελεγκτικής εργασίας ή άλλα έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή νομίμων ελεγκτών ή ελεγκτικών γραφείων αποκλειστικά για λόγους σχετικούς με τις έρευνες επί των νομίμων ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων. Βάσει των νόμων και των κανονιστικών διατάξεων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει την ικανότητα να διαβιβάζει έγγραφα τεκμηρίωσης της ελεγκτικής εργασίας ή άλλα έγγραφα που κατέχουν οι νόμιμοι ελεγκτές ή τα ελεγκτικά γραφεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής που αφορούν έρευνες που μπορεί να διενεργήσει στους εν λόγω νόμιμους ελεγκτές ή τα ελεγκτικά γραφεία στις αρμόδιες αρχές οποιουδήποτε κράτους μέλους. Με βάση τα στοιχεία αυτά, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής θα πρέπει να κηρυχθεί κατάλληλη για τους σκοπούς του άρθρου 47 παράγραφος 1 της οδηγίας 2006/43/ΕΚ.

(11)

Το Συμβούλιο Λογιστικής Εποπτείας των Εταιρειών Δημοσίου Ενδιαφέροντος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (Public Company Accounting Oversight Board of the United States of America) ασκεί τις αρμοδιότητες δημόσιας εποπτείας, εξωτερικής διασφάλισης ποιότητας και διεξαγωγής ερευνών επί των νομίμων ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων. Εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα διασφάλισης που απαγορεύουν και επιβάλλουν κυρώσεις για την κοινοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών, από τους εν ενεργεία ή πρώην υπαλλήλων τους, σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος ή αρχή. Χρησιμοποιεί τα διαβιβαζόμενα έγγραφα τεκμηρίωσης της ελεγκτικής εργασίας ή άλλα έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή νομίμων ελεγκτών ή ελεγκτικών γραφείων αποκλειστικά για λόγους σχετικούς με τη δημόσια εποπτεία, την εξωτερική διασφάλιση ποιότητας και τη διεξαγωγή ερευνών επί των νομίμων ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων. Βάσει των νόμων και των κανονιστικών διατάξεων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, μπορεί να παρέχει άμεση πρόσβαση στις αρμόδιες αρχές οποιουδήποτε κράτους μέλους στα έγγραφα τεκμηρίωσης της ελεγκτικής εργασίας ή άλλα έγγραφα που κατέχουν οι νόμιμοι ελεγκτές ή τα ελεγκτικά γραφεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αλλά δεν μπορεί, σύμφωνα με το νόμο των Ηνωμένων Πολιτειών, να διαβιβάζει τα εν λόγω έγγραφα στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

(12)

Ωστόσο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής μπορεί να διαβιβάσει στις αρμόδιες αρχές οποιουδήποτε κράτους μέλους τις εκθέσεις ελέγχου που έχει εκδώσει το Συμβούλιο Λογιστικής Εποπτείας των Εταιρειών Δημοσίου Ενδιαφέροντος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής όσον αφορά νόμιμους ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και μετά από προηγούμενο αίτημα και αιτιολόγηση των λόγων του αιτήματος, τα έγγραφα τεκμηρίωσης της ελεγκτικής εργασίας ή άλλα έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή νομίμων ελεγκτών ή ελεγκτικών γραφείων των Ηνωμένων Πολιτειών, σχετικών με τις εν λόγω έρευνες. Ως εκ τούτου, η συνεργασία σε έρευνες νομίμων ελεγκτών ή ελεγκτικών γραφείων μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και του Εποπτικού Συμβουλίου Λογιστικών Εταιρειών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής οδηγεί σε ουσιωδώς ισοδύναμα λειτουργικά αποτελέσματα στην άμεση ανταλλαγή εγγράφων τεκμηρίωσης της ελεγκτικής εργασίας ή άλλων εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή νομίμων ελεγκτών ή ελεγκτικών γραφείων που προβλέπεται στο άρθρο 36 της οδηγίας 2006/43/ΕΚ. Με βάση τα στοιχεία αυτά, το Συμβούλιο Λογιστικής Εποπτείας των Εταιρειών Δημοσίου Ενδιαφέροντος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής θα πρέπει να κηρυχθεί κατάλληλο για τους σκοπούς του άρθρου 47 παράγραφος 1 της οδηγίας 2006/43/ΕΚ.

(13)

Η διαβίβαση εγγράφων τεκμηρίωσης της ελεγκτικής εργασίας ή άλλων εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή νομίμων ελεγκτών ή ελεγκτικών γραφείων πρέπει να περιλαμβάνει την παροχή πρόσβασης ή τη διαβίβαση, στις αρχές που κηρύσσονται κατάλληλες στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, των εγγράφων τεκμηρίωσης της ελεγκτικής εργασίας ή άλλων σχετικών εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή νομίμων ελεγκτών ή ελεγκτικών γραφείων, μετά από προηγούμενη συμφωνία των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, και την παροχή πρόσβασης ή τη διαβίβαση των εν λόγω εγγράφων από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών σε εκείνες τις αρχές. Κατά συνέπεια, σε περίπτωση επιθεωρήσεων ή ερευνών, δεν πρέπει να επιτρέπεται στους νόμιμους ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία να παρέχουν πρόσβαση, ούτε να διαβιβάζουν έγγραφα τεκμηρίωσης της ελεγκτικής εργασίας ή άλλα έγγραφα που κατέχουν νόμιμοι ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία στις αρχές αυτές υπό άλλους όρους, πλην αυτών που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση και στο άρθρο 47 της οδηγίας 2006/43/EK, για παράδειγμα με βάση τη συγκατάθεση του νόμιμου ελεγκτή, των ελεγκτικών γραφείων ή της επιχείρησης πελάτη.

(14)

Η παρούσα απόφαση δεν θίγει τις συμφωνίες συνεργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 25 παράγραφος 4 της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2004, για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας της πληροφόρησης σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕΚ (3).

(15)

Δεδομένου ότι η παρούσα απόφαση λαμβάνεται στο πλαίσιο της μεταβατικής περιόδου που παραχωρείται σε ορισμένους νόμιμους ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία τρίτων χωρών με την απόφαση 2008/627/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Ιουλίου 2008, σχετικά με μεταβατική περίοδο για τις δραστηριότητες λογιστικού ελέγχου ορισμένων νομίμων ελεγκτών και ελεγκτικών οντοτήτων από τρίτες χώρες (4), η παρούσα απόφαση δεν πρέπει να προδικάζει τυχόν τελικές αποφάσεις ισοδυναμίας που μπορεί να εκδώσει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 46 της οδηγίας 2006/43/EK.

(16)

Η παρούσα απόφαση σκοπό έχει να διευκολύνει την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και των αρμόδιων αρχών της Αυστραλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής προκειμένου να καταστεί δυνατή η άσκηση των καθηκόντων τους που αφορούν τη δημόσια εποπτεία, την εξωτερική διασφάλιση ποιότητας και τις έρευνες και, ταυτόχρονα, να προστατεύονται τα δικαιώματα των ενδιαφερομένων μερών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να κοινοποιούν στην Επιτροπή τις συμφωνίες συνεργασίας που συνάπτουν με τις εν λόγω αρχές, ώστε η Επιτροπή να είναι σε θέση να αξιολογεί εάν η συνεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 47 της οδηγίας 2006/43/ΕΚ.

(17)

Τελικός στόχος της συνεργασίας με την Αυστραλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής όσον αφορά την εποπτεία του ελεγκτικού έργου είναι να επιτευχθεί αμοιβαία αναγνώριση μεταξύ των συστημάτων εποπτείας οπότε οι διαβιβάσεις εγγράφων τεκμηρίωσης της ελεγκτικής εργασίας ή άλλων εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή νομίμων ελεγκτών ή ελεγκτικών γραφείων θα πραγματοποιούνται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Η αμοιβαία αναγνώριση θα βασίζεται στην ισοδυναμία των συστημάτων εποπτείας των νομίμων ελεγκτών της Ένωσης και των νομίμων ελεγκτών των εν λόγω χωρών.

(18)

Το Συμβούλιο Λογιστικής Εποπτείας των Εταιρειών Δημοσίου Ενδιαφέροντος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής επιθυμεί να αξιολογήσει περαιτέρω τα συστήματα εποπτείας των νομίμων ελεγκτών των κρατών μελών πριν αποφασίσει να βασιστεί στην εποπτεία που διεξάγεται από τις αρμόδιες αρχές τους. Κατά συνέπεια, ο μηχανισμός συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και του Εποπτικού Συμβουλίου Λογιστικών Εταιρειών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής καθώς και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής πρέπει να επανεξεταστεί ώστε να αξιολογηθεί η πρόοδος που έχει συντελεστεί για την επίτευξη αμοιβαίας αναγνώρισης. Για τους λόγους αυτούς, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να παύσει να εφαρμόζεται στις 31 Ιουλίου 2013 όσον αφορά το Συμβούλιο Λογιστικής Εποπτείας των Εταιρειών Δημοσίου Ενδιαφέροντος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

(19)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 48 παράγραφος 1 της οδηγίας 2006/43/ΕΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Οι ακόλουθες αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών θεωρούνται κατάλληλες για τους σκοπούς του άρθρου 47 παράγραφος 1 της οδηγίας 2006/43/EK:

1)

η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Αυστραλίας·

2)

το Συμβούλιο Λογιστικής Εποπτείας των Εταιρειών Δημοσίου Ενδιαφέροντος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής·

3)

η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Άρθρο 2

1.   Σύμφωνα με το άρθρο 53 της οδηγίας 2006/43/EK, από τις 29 Ιουνίου 2008, σε περίπτωση επιθεωρήσεων ή ερευνών επί των νομίμων ελεγκτών ή ελεγκτικών γραφείων, κάθε διαβίβαση εγγράφων τεκμηρίωσης της ελεγκτικής εργασίας ή άλλων εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή νομίμων ελεγκτών ή ελεγκτικών γραφείων υπόκειται είτε σε προηγούμενη έγκριση από την αρμόδια αρχή του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους ή πραγματοποιείται από την αρμόδια αρχή του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.

2.   Η διαβίβαση εγγράφων τεκμηρίωσης της ελεγκτικής εργασίας ή άλλων εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή νομίμων ελεγκτών ή ελεγκτικών γραφείων δεν επιτρέπεται να εξυπηρετεί άλλους σκοπούς εκτός από τη δημόσια εποπτεία, την εξωτερική διασφάλιση ποιότητας ή τις έρευνες επί των νομίμων ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων.

3.   Όταν τα έγγραφα τεκμηρίωσης της ελεγκτικής εργασίας ή τα άλλα έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή νόμιμων νομίμων ελεγκτών ή ελεγκτικών γραφείων βρίσκονται στην αποκλειστική κατοχή ενός νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου που εδρεύει σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος στο οποίο εδρεύει ο ελεγκτής του ομίλου και του οποίου η αρμόδια αρχή έχει λάβει σχετικό αίτημα από μια από τις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 1, τα εν λόγω έγγραφα ή στοιχεία διαβιβάζονται στην αρμόδια αρχή της ενδιαφερόμενης τρίτης χώρας μόνον εάν η αρμόδια αρχή του πρώτου κράτους μέλους έχει συμφωνήσει ρητώς με τη διαβίβαση.

4.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι διμερείς συμφωνίες συνεργασίας οι οποίες επιτρέπουν τη διαβίβαση εγγράφων τεκμηρίωσης της ελεγκτικής εργασίας ή άλλων εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή νομίμων ελεγκτών ή ελεγκτικών γραφείων μεταξύ των αρμόδιων αρχών τους και των αρμόδιων αρχών της Αυστραλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής παρέχουν κατάλληλες εγγυήσεις όσον αφορά την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και την προστασία του επαγγελματικού απορρήτου και των ευαίσθητων εμπορικών πληροφοριών που περιέχονται στα έγγραφα αυτά και αφορούν τις εταιρείες των οποίων οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις ελέγχονται καθώς και τους νόμιμους ελεγκτές των εν λόγω εταιρειών.

5.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 47 παράγραφος 4 της οδηγίας 2006/43/ΕΚ, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, για τους σκοπούς της δημόσιας εποπτείας, της διασφάλισης ποιότητας και της διεξαγωγής ερευνών επί των νομίμων ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων, οι διμερείς συμφωνίες συνεργασίας οι οποίες επιτρέπουν τη διαβίβαση εγγράφων τεκμηρίωσης της ελεγκτικής εργασίας ή άλλων εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή νομίμων ελεγκτών ή ελεγκτικών γραφείων μεταξύ των αρμόδιων αρχών τους και των αρμόδιων αρχών της Αυστραλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής προβλέπουν ότι οι επαφές μεταξύ των νομίμων ελεγκτών ή ελεγκτικών γραφείων των κρατών μελών και των αρμόδιων αρχών της Αυστραλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής διεξάγονται μέσω των αρμόδιων αρχών του οικείου κράτους μέλους.

6.   Τα κράτη μέλη μπορούν να συμφωνήσουν να διενεργηθούν κοινές επιθεωρήσεις μόνον εφόσον κρίνεται αναγκαίο. Διασφαλίζουν ότι οι κοινές επιθεωρήσεις που διεξάγονται από τις αρμόδιες αρχές τους και τις αρμόδιες αρχές της Αυστραλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στο έδαφος των κρατών μελών δυνάμει του άρθρου 47 της οδηγίας 2006/43/ΕΚ τελούν, ως γενικός κανόνας, υπό την ηγεσία της αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους μέλους.

7.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι διμερείς συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών τους και των αρμόδιων αρχών της Αυστραλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής συνάδουν με τους όρους συνεργασίας που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση παύει να εφαρμόζεται στις 31 Ιουλίου 2013 όσον αφορά τις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 1 σημεία 2 και 3.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 1 Σεπτεμβρίου 2010.

Για την Επιτροπή

Michel BARNIER

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 157 της 9.6.2006, σ. 87.

(2)  ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.

(3)  ΕΕ L 390 της 31.12.2004, σ. 38.

(4)  ΕΕ L 202 της 31.7.2008, σ. 70.


Top