EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0001

2010/1/: Απόφαση της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2009 , σχετικά με την ανανέωση της εντολής της Ευρωπαϊκής ομάδας για τη δεοντολογία της επιστήμης και των νέων τεχνολογιών

OJ L 1, 5.1.2010, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 017 P. 175 - 176

No longer in force, Date of end of validity: 27/05/2016; καταργήθηκε από 32016D0835

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/1(1)/oj

5.1.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 1/8


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 23ης Δεκεμβρίου 2009

σχετικά με την ανανέωση της εντολής της «Ευρωπαϊκής ομάδας για τη δεοντολογία της επιστήμης και των νέων τεχνολογιών»

(2010/1/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Τον Νοέμβριο του 1991, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να εντάξει το θέμα της δεοντολογίας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τις κοινοτικές πολιτικές στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης, με τη σύσταση της «Ομάδας συμβούλων για τη δεοντολογία της βιοτεχνολογίας» («ΟΣΔΒ»).

(2)

Η Επιτροπή αποφάσισε, στις 16 Δεκεμβρίου 1997, να αντικαταστήσει την ΟΣΔΒ με την «Ευρωπαϊκή ομάδα για τη δεοντολογία της επιστήμης και των νέων τεχνολογιών» («ΕΟΔ»), διευρύνοντας συγχρόνως την εντολή της εν λόγω ομάδας, ώστε να καλύπτει όλους τους τομείς εφαρμογής της επιστήμης και της τεχνολογίας.

(3)

Η εντολή της ΕΟΔ, με ελαφρώς τροποποιημένες αρμοδιότητες, ανανεώθηκε με την απόφαση της Επιτροπής της 26ης Μαρτίου 2001 για τέσσερα έτη [Ε(2001) 691].

(4)

Η τρέχουσα εντολή της ΕΟΔ αποφασίστηκε στις 11 Μαΐου 2005 [απόφαση 2005/383/ΕΚ της Επιτροπής (1) και διευρύνθηκε με την απόφαση 2009/757/ΕΚ (2) της Επιτροπής].

(5)

Πρέπει πλέον να ανανεωθεί η εντολή για πέντε έτη και επομένως να διοριστούν τα νέα μέλη· η παρούσα απόφαση, ωστόσο, δεν θίγει τη δυνατότητα της νέας Επιτροπής να ανανεώσει το ουσιαστικό περιεχόμενο της εντολής.

(6)

Η παρούσα απόφαση αντικαθιστά την απόφαση 2009/757/ΕΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η Επιτροπή αποφασίζει την ανανέωση για πέντε έτη της εντολής της «Ευρωπαϊκής ομάδας για τη δεοντολογία της επιστήμης και των νέων τεχνολογιών» (ΕΟΔ).

Άρθρο 2

Αποστολή

Έργο της ΕΟΔ είναι να συμβουλεύει την Επιτροπή επί ζητημάτων δεοντολογίας τα οποία άπτονται των επιστημών και των νέων τεχνολογιών, είτε κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής είτε με δική της πρωτοβουλία. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δύνανται να επιστήσουν την προσοχή της Επιτροπής σε ζητήματα μείζονος, κατά τη γνώμη τους, σημασίας από άποψη δεοντολογίας. Η Επιτροπή, οσάκις ζητεί τη γνώμη της ΕΟΔ, τάσσει προθεσμία για τη γνωμοδότηση.

Άρθρο 3

Σύνθεση — Διορισμός

1.   Τα μέλη της ΕΟΔ διορίζονται από τον πρόεδρο της Επιτροπής.

2.   Εν προκειμένω, ισχύουν οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

ο διορισμός των μελών είναι προσωποπαγής (ad personam). Τα μέλη ασκούν τα καθήκοντά τους σε ατομική βάση και οφείλουν να συμβουλεύουν την Επιτροπή ανεξάρτητα από οποιαδήποτε εξωγενή επιρροή. Η εοδ διέπεται από ανεξαρτησία, πλουραλισμό και διεπιστημονικότητα,

ο αριθμός των μελών της ΕΟΔ είναι 15 κατ’ ανώτατο όριο,

έκαστο μέλος της ΕΟΔ διορίζεται για πέντε έτη. Ο διορισμός μπορεί να ανανεωθεί για δύο επιπλέον θητείες κατ’ ανώτατο όριο,

ο καθορισμός και η επιλογή των μελών της ΕΟΔ γίνονται με ανοικτή πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος. Για τη διαδικασία επιλογής λαμβάνονται επίσης υπόψη τυχόν πρόσθετες αιτήσεις οι οποίες υποβάλλονται μέσω άλλων διαύλων,

ο κατάλογος των μελών της ΕΟΔ δημοσιεύεται από την Επιτροπή στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

οι κατάλληλοι υποψήφιοι που δεν είναι διορισμένα μέλη αναγράφονται σε κατάλογο εφεδρικών μελών,

όταν ένα μέλος δεν είναι πλέον σε θέση να συμβάλλει αποτελεσματικά στις εργασίες της ομάδας ή παραιτείται, ο πρόεδρος δύναται να διορίσει αντικαταστάτη από τον κατάλογο εφεδρικών μελών για την υπόλοιπη διάρκεια της αρχικής θητείας του μέλους.

Άρθρο 4

Λειτουργία

1.   Τα μέλη της ΕΟΔ εκλέγουν μεταξύ τους πρόεδρο και αντιπρόεδρο για χρονικό διάστημα που συμπίπτει με τη θητεία τους.

2.   Το πρόγραμμα εργασίας της ΕΟΔ, περιλαμβανομένης της εξέτασης ζητημάτων δεοντολογίας από την ΕΟΔ με δική της πρωτοβουλία, εγκρίνεται από τον πρόεδρο της Επιτροπής. Το «Σώμα συμβούλων ευρωπαϊκής πολιτικής» («Bureau of European Policy Advisers» - «BEPA») της Επιτροπής, σε στενή συνεργασία με τον/την πρόεδρο της ΕΟΔ, είναι επιφορτισμένο με την οργάνωση των εργασιών της ΕΟΔ και της Γραμματείας της.

3.   Οι συσκέψεις εργασίας της ΕΟΔ δεν είναι δημόσιες. Πέραν των συσκέψεων εργασίας της, η ΕΟΔ δύναται να πραγματοποιεί διαβουλεύσεις για το έργο της με συναφείς υπηρεσίες της Επιτροπής, καθώς επίσης να προσκαλεί εκπροσώπους μη κυβερνητικών οργανώσεων ή αντιπροσωπευτικών οργανώσεων, όποτε το κρίνει σκόπιμο, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων. Το πρόγραμμα εργασιών των συνεδριάσεων της ΕΟΔ διανέμεται στις συναφείς υπηρεσίες της Επιτροπής.

4.   Η ΕΟΔ συνεδριάζει υπό κανονικές συνθήκες στην έδρα της Επιτροπής σύμφωνα με ρυθμίσεις και χρονοδιάγραμμα που καθορίζει η Επιτροπή. Η ΕΟΔ πραγματοποιεί τουλάχιστον έξι συνεδριάσεις κατά τη διάρκεια ενός δωδεκαμήνου, οι οποίες αντιστοιχούν σε δώδεκα περίπου εργάσιμες ημέρες ετησίως. Τα μέλη της οφείλουν να συμμετέχουν σε τέσσερις τουλάχιστον συνεδριάσεις ετησίως.

5.   Για τις ανάγκες της κατάρτισης των γνωμοδοτήσεών της και εντός των ορίων των πόρων που είναι διαθέσιμοι για τον σκοπό αυτό, η ΕΟΔ:

μπορεί να προσκαλεί εμπειρογνώμονες οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις, προκειμένου να κατευθύνουν και να διαφωτίζουν την ΕΟΔ, εφόσον αυτό κρίνεται χρήσιμο και/ή αναγκαίο,

μπορεί να αποφασίζει την εκπόνηση μελετών, ούτως ώστε να συγκεντρώνονται όλα τα αναγκαία επιστημονικά και τεχνικά πληροφοριακά στοιχεία,

μπορεί να συγκροτεί ομάδες εργασίας για τη μελέτη ειδικών ζητημάτων,

διοργανώνει δημόσια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, με σκοπό την προώθηση του διαλόγου και την ενίσχυση της διαφάνειας για κάθε γνώμη την οποία διατυπώνει,

συνάπτει στενούς δεσμούς με τις υπηρεσίες της Επιτροπής οι οποίες είναι αρμόδιες για το εκάστοτε θέμα με το οποίο ασχολείται η ομάδα,

δύναται να συνάπτει στενότερους δεσμούς με εκπροσώπους των διαφόρων φορέων δεοντολογίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες.

6.   Κάθε γνώμη δημοσιεύεται αμέσως μετά την έκδοσή της. Όταν μια γνώμη δεν εκδίδεται ομόφωνα, πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει τις τυχόν αποκλίνουσες απόψεις. Όποτε παρίσταται λειτουργική ανάγκη για την ταχύτερη γνωμοδότηση επί ενός επιμέρους ζητήματος, καταρτίζονται συντομότερες αναφορές, οι οποίες εν ανάγκη ακολουθούνται από πληρέστερη ανάλυση, και λαμβάνεται μέριμνα για τη διασφάλιση της διαφάνειας όπως ισχύει για κάθε άλλη γνωμοδότηση. Οι γνώμες της ΕΟΔ αναφέρονται πάντοτε στην πλέον εξελιγμένη τεχνολογία που είναι διαθέσιμη κατά τον χρόνο έκδοσης της γνώμης. Η ΕΟΔ μπορεί να αποφασίσει την επικαιροποίηση μιας γνώμης της εάν το κρίνει αναγκαίο.

7.   Η ΕΟΔ θεσπίζει τον κανονισμό λειτουργίας της.

8.   Για τις δραστηριότητες της ΕΟΔ καταρτίζεται έκθεση υπό την ευθύνη του/της προέδρου πριν από τη λήξη της θητείας του/της. Η εν λόγω έκθεση δημοσιεύεται.

Άρθρο 5

Έξοδα συνεδριάσεων

Τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής για τις συνεδριάσεις της ΕΟΔ καλύπτονται από την Επιτροπή με βάση τον κανονισμό της.

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αρχίζει να ισχύει την ημέρα του διορισμού των νέων μελών της ΕΟΔ. Αντικαθιστά την απόφαση 2009/757/ΕΚ.

Βρυξέλλες, 23 Δεκεμβρίου 2009.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 127 της 20.5.2005, σ. 17.

(2)  ΕΕ L 270 της 15.10.2009, σ.18.


Top