EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0381

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 381/2009 της Επιτροπής, της 8ης Μαΐου 2009 , για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2092/2004 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής για δασμολογική ποσόστωση εισαγωγής αποξηραμένου βοείου κρέατος καταγωγής Ελβετίας

OJ L 116, 9.5.2009, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 18/02/2013; καταργήθηκε από 32013R0082

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/381/oj

9.5.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 116/16


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 381/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 8ης Μαΐου 2009

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2092/2004 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής για δασμολογική ποσόστωση εισαγωγής αποξηραμένου βοείου κρέατος καταγωγής Ελβετίας

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1), και ιδίως το άρθρο 144 παράγραφος 1, σε συνδυασμό με το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2092/2004 της Επιτροπής (2), τα πιστοποιητικά γνησιότητας που βεβαιώνουν ότι τα προϊόντα κατάγονται από την Ελβετία πρέπει να εκδίδονται πριν από την εισαγωγή ορισμένων προϊόντων. Το όνομα της εκδίδουσας αρχής των εν λόγω πιστοποιητικών αναφέρεται στο παράρτημα III του εν λόγω κανονισμού. Το άρθρο 4 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού προβλέπει ότι το παράρτημα III μπορεί να αναθεωρείται σε περίπτωση που ορίζεται νέα εκδίδουσα αρχή.

(2)

Η Ελβετία κοινοποίησε στην Επιτροπή ότι όρισε νέα αρχή η οποία θα εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πιστοποιητικά γνησιότητας.

(3)

Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2092/2004 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της διαχειριστικής επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2092/2004 αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2009.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 362 της 9.12.2004, σ. 4.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Κατάλογος των αρχών στις χώρες εξαγωγής που είναι εξουσιοδοτημένες να εκδίδουν πιστοποιητικό γνησιότητας

ΕΛΒΕΤΙΑ

Office fédéral de l'agriculture/Bundesamt für Landwirtschaft/Ufficio federale dell'agricoltura.»


Top