EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0308

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 308/2009 της Επιτροπής, της 15ης Απριλίου 2009 , σχετικά με την τροποποίηση των παραρτημάτων ΙΙΙΑ και VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις μεταφορές αποβλήτων, με σκοπό την προσαρμογή τους στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )

OJ L 97, 16.4.2009, p. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 034 P. 127 - 130

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/308/oj

16.4.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 97/8


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 308/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 15ης Απριλίου 2009

σχετικά με την τροποποίηση των παραρτημάτων ΙΙΙΑ και VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις μεταφορές αποβλήτων, με σκοπό την προσαρμογή τους στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, για τις μεταφορές αποβλήτων (1), και ιδίως το άρθρο 58 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η συμφωνία στην οποία κατέληξε η όγδοη σύνοδος της Συνδιάσκεψης των Μερών της σύμβασης της Βασιλείας για τον έλεγχο της διασυνοριακής διακίνησης επικίνδυνων αποβλήτων και της διάθεσής τους, που πραγματοποιήθηκε από τις 27 Νοεμβρίου έως την 1η Δεκεμβρίου 2006, καθιστά απαραίτητη την τροποποίηση του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 για τις μεταφορές αποβλήτων. Η τροποποίηση αφορά την αντικατάσταση των μονάδων «kg» και «λίτρο» από τις μονάδες «τόνοι (Mg)» για την έκφραση της συνολικής ποσότητας αποβλήτων την οποία αφορά η προέγκριση, ώστε να επιτευχθεί συνέπεια με τις μονάδες που περιέχονται στα παραρτήματα IA, IB και VII του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Επιπλέον, στις 29 Φεβρουαρίου 2008, στις 10 Μαρτίου 2008, στις 17 Μαρτίου 2008 και στις 29 Απριλίου 2008 υποβλήθηκαν αιτήσεις από κράτη μέλη στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006, για μείγματα δύο ή περισσότερων αποβλήτων αναφερομένων στο παράρτημα III, προκειμένου να εξεταστεί η υπαγωγή τους στο παράρτημα IIIA.

(3)

Οι ανταποκριτές, που έχουν οριστεί δυνάμει του άρθρου 54 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006, συμφώνησαν, σε συνεδρίαση που οργανώθηκε βάσει του άρθρου 57 του εν λόγω κανονισμού, να υποβάλουν για κάθε αίτηση υπαγωγής μειγμάτων στο παράρτημα ΙΙΙΑ, ορισμένες πληροφορίες προκειμένου να επιτρέψουν την αξιολόγηση των υπόψη μειγμάτων. Οι πληροφορίες αυτές αξιολογήθηκαν σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1013/2006.

(4)

Η έννοια της περιβαλλοντικά ορθής διαχείρισης των αποβλήτων περιλαμβάνει τη χρήση τεχνικών και τεχνολογιών ικανών να μειώσουν τις ζημιές στο περιβάλλον μέσω διεργασιών και υλικών που παράγουν λιγότερες δυνητικά επιβλαβείς ουσίες και με τις οποίες ανακτώνται τέτοιες ουσίες από τις εκπομπές πριν από την ελευθέρωσή τους ή οι οποίες χρησιμοποιούν και ανακυκλώνουν τα κατάλοιπα της παραγωγής. Οι χώρες στις οποίες έχει εφαρμογή η απόφαση του ΟΟΣΑ οφείλουν να εξασφαλίζουν ότι στις δικές τους εγκαταστάσεις ανάκτησης (αξιοποίησης) χρησιμοποιούνται προηγμένες τεχνικές ανάκτησης αποβλήτων. Οι προηγμένες τεχνικές ανάκτησης είναι ζωτικής σημασίας στις περιπτώσεις που τα μείγματα αποβλήτων περιλαμβάνουν ετερογενή απόβλητα όπως σκωρίες από την επεξεργασία πολύτιμων μετάλλων και χαλκού. Δεν έχει εξασφαλιστεί ότι οι χώρες στις οποίες δεν έχει εφαρμογή η απόφαση του ΟΟΣΑ ικανοποιούν τα εν λόγω πρότυπα. Συνεπώς, τα μείγματα αποβλήτων τα οποία περιέχουν σκωρίες από την επεξεργασία πολύτιμων μετάλλων και χαλκού που ταξινομούνται στην καταχώριση GB040 (ΟΟΣΑ) του παραρτήματος ΙΙΙΑ δεν πρέπει να ισχύουν για χώρες στις οποίες δεν έχει εφαρμογή η απόφαση του ΟΟΣΑ.

(5)

Πρέπει επομένως να τροποποιηθούν αναλόγως τα παραρτήματα IIIA και VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006.

(6)

Ενδέχεται να απαιτηθεί η αναθεώρηση του καταλόγου των μειγμάτων του παραρτήματος ΙΙΙΑ, και ιδίως των καταχωρίσεων που δεν ισχύουν στις χώρες στις οποίες δεν έχει εφαρμογή η απόφαση του ΟΟΣΑ, λαμβανομένων υπόψη πληροφοριών που θα ληφθούν από τις εν λόγω χώρες σχετικά με την τεχνολογική τους ικανότητα να ανακτούν απόβλητα καθώς και να διαχειρίζονται απόβλητα με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπει ο παρών κανονισμός είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που συγκροτήθηκε δυνάμει του άρθρου 18 της οδηγίας 2006/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα IIIA και VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 αντικαθίστανται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Το παράρτημα ΙΙΙΑ αναθεωρείται, εάν απαιτείται, εντός δώδεκα μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, ιδίως για να ληφθούν υπόψη πληροφορίες που έχουν ληφθεί από χώρες στις οποίες δεν έχει εφαρμογή η απόφαση του ΟΟΣΑ όσον αφορά την τεχνολογική τους ικανότητα να ανακτούν απόβλητα καθώς και στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η διαχείριση των αποβλήτων πραγματοποιείται υπό συνθήκες ισοδύναμες με εκείνες των χωρών στις οποίες έχει εφαρμογή η απόφαση του ΟΟΣΑ.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 15 Απριλίου 2009.

Για την Επιτροπή

Σταύρος ΔΉΜΑΣ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 190 της 12.7.2006, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 114 της 27.4.2006, σ. 9.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1.

Το παράρτημα IIIA του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙΑ

ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΔΥΟ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΡΙΘΜΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

1.

Ανεξάρτητα από το εάν περιλαμβάνονται στον κατάλογο αυτό, τα μείγματα δεν είναι δυνατόν να υπόκεινται στις γενικές απαιτήσεις ενημέρωσης που καθορίζονται στο άρθρο 18, εάν έχουν μολυνθεί από άλλα υλικά, σε βαθμό που:

α)

να αυξάνει τους κινδύνους που σχετίζονται με τα απόβλητα αυτά τόσο ώστε να καθίστανται κατάλληλα να υπαχθούν στη διαδικασία προηγούμενης γραπτής κοινοποίησης και συγκατάθεσης, λαμβανομένων υπόψη των επικίνδυνων χαρακτηριστικών που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ, ή

β)

να αποτρέπει την ανάκτηση των αποβλήτων με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο.

2.

Στο παρόν παράρτημα περιλαμβάνονται τα εξής μείγματα αποβλήτων:

α)

μείγματα αποβλήτων που ταξινομούνται στις καταχωρίσεις B1010 και B1050 της σύμβασης της Βασιλείας·

β)

μείγματα αποβλήτων που ταξινομούνται στις καταχωρίσεις B1010 και B1070 της σύμβασης της Βασιλείας·

γ)

μείγματα αποβλήτων που ταξινομούνται στην καταχώριση GB040 (ΟΟΣΑ) και στην καταχώριση B1100 της σύμβασης της Βασιλείας, τα οποία περιορίζονται σε συμπήγματα γαλβανισμού, επιπλέουσες σκωρίες τήγματος που περιέχουν ψευδάργυρο, προϊόντα ξαφρίσματος αργιλίου εξαιρουμένης της αλατώδους σκωρίας και απόβλητα πυρίμαχων εσωτερικών επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των χωνευτηρίων, που προέρχονται από την τήξη χαλκού·

δ)

μείγματα αποβλήτων που ταξινομούνται στην καταχώριση GB040 (ΟΟΣΑ), στις καταχωρίσεις B1070 και B1100 της σύμβασης της Βασιλείας τα οποία περιορίζονται σε απόβλητα πυρίμαχων εσωτερικών επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των χωνευτηρίων, που προέρχονται από την τήξη χαλκού.

Οι καταχωρίσεις που αναφέρονται στα στοιχεία γ) και δ) δεν ισχύουν για εξαγωγές προς χώρες στις οποίες δεν έχει εφαρμογή η απόφαση του ΟΟΣΑ.»

2.

Το παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΠΡΟΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΡΘΡΟ 14)

Αρμόδια αρχή

Εγκατάσταση ανάκτησης (αξιοποίησης)

Ταυτοποίηση των αποβλήτων

Περίοδος ισχύος

Συνολική προεγκεκριμένη ποσότητα

Ονομασία και αριθμός της εγκατάστασης ανάκτησης

Διεύθυνση

Εργασίες ανάκτησης

(+ κωδικός R)

Χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες

(Κωδικός)

Έναρξη

Λήξη

[Τόνοι (Mg)]»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Top