EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0288

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 288/2009 της Επιτροπής, της 7ης Απριλίου 2009 , για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τη χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης για την προμήθεια οπωροκηπευτικών, μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και προϊόντων μπανάνας στα παιδιά σε εκπαιδευτικά ιδρύματα στο πλαίσιο σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία

OJ L 94, 8.4.2009, p. 38–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 055 P. 212 - 221

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/02/2016; καταργήθηκε από 32016R0247

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/288/oj

8.4.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 94/38


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 288/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 7ης Απριλίου 2009

για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τη χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης για την προμήθεια οπωροκηπευτικών, μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και προϊόντων μπανάνας στα παιδιά σε εκπαιδευτικά ιδρύματα στο πλαίσιο σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1), και ιδίως το άρθρο 103 στοιχείο στ), σε συνδυασμό με το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 13/2009 του Συμβουλίου (2), προκειμένου να προβλεφθεί η χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης, στο πλαίσιο σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία, για την προμήθεια οπωροκηπευτικών, μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και προϊόντων μπανάνας στα παιδιά που φοιτούν κανονικά σε ένα από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που διαχειρίζονται ή αναγνωρίζουν οι αρμόδιες αρχές κράτους μέλους.

(2)

Για τη διασφάλιση της εύρυθμης εφαρμογής του σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία, τα κράτη μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτό, σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, πρέπει να εκπονήσουν προηγουμένως στρατηγική για την εφαρμογή του. Προκειμένου να διασφαλιστεί η προστιθέμενη αξία των σχεδίων προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία, τα οποία καταρτίζονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη οφείλουν να εξηγήσουν στη στρατηγική τους τον τρόπο με τον οποίο θα εγγυώνται την προστιθέμενη αξία του σχεδίου τους, ιδίως όταν τα συνήθη σχολικά γεύματα καταναλώνονται ταυτόχρονα με τα προϊόντα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του σχεδίου τους για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία. Τα κράτη μέλη τα οποία επιθυμούν να εφαρμόσουν περισσότερα του ενός σχέδια, πρέπει να καταρτίσουν στρατηγική για καθένα από τα σχέδια αυτά.

(3)

Η στρατηγική των κρατών μελών πρέπει να περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 103ζα παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, δηλαδή τον προϋπολογισμό του σχεδίου του, συμπεριλαμβανομένης της κοινοτικής και εθνικής συνεισφοράς, τη διάρκειά του, την ομάδα-στόχο, τα επιλέξιμα προϊόντα και τη συμμετοχή των σχετικών ενδιαφερομένων μερών, όπως οι εκπαιδευτικές και υγειονομικές αρχές, ο ιδιωτικός τομέας ή οι γονείς των παιδιών. H στρατηγική των κρατών μελών πρέπει επίσης να περιγράφει τα συνοδευτικά μέτρα που πρέπει να θεσπιστούν για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του σχεδίου.

(4)

Το άρθρο 152 παράγραφος 1 της Συνθήκης προβλέπει ότι κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή όλων των πολιτικών της Κοινότητας εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του ανθρώπου. Για να εξασφαλιστεί ότι τα επιλέξιμα για ενίσχυση προϊόντα παρέχουν υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των παιδιών και για να προωθηθούν υγιεινές διατροφικές συνήθειες, τα κράτη μέλη πρέπει να αποκλείσουν από τη στρατηγική τους προϊόντα με πρόσθετη ζάχαρη, λιπαρές ουσίες, αλάτι ή γλυκαντικές ουσίες, εκτός από δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις στις οποίες τα κράτη μέλη προβλέπουν στη στρατηγική τους ότι τα προϊόντα αυτά μπορούν να είναι επιλέξιμα στο πλαίσιο του σχεδίου τους. Σε κάθε περίπτωση, ο κατάλογος των επιλέξιμων προϊόντων κάθε κράτους μέλους πρέπει να εγκριθεί από την αρμόδια εθνική υγειονομική αρχή.

(5)

Τα σχέδια προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία απαιτούν τη λήψη συνοδευτικών μέτρων για να είναι αποτελεσματικά. Είναι σκόπιμο τα συνοδευτικά μέτρα να μην περιορίζονται σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές ή εκπαιδευτικά ιδρύματα και να μην αποκλείουν ορισμένα παιδιά από το πεδίο εφαρμογής τους. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη οφείλουν να εξασφαλίσουν σε όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά της ομάδας-στόχου του σχεδίου τους πρόσβαση σε συνοδευτικά μέτρα.

(6)

Για λόγους χρηστής διοικητικής πρακτικής και δημοσιονομικής διαχείρισης, τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία πρέπει να υποβάλλουν κάθε χρόνο αίτηση κοινοτικής ενίσχυσης.

(7)

Για λόγους διαφάνειας, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ενδεικτική κατανομή της κοινοτικής ενίσχυσης ανά κράτος μέλος, υπολογιζόμενη βάσει της κλείδας κατανομής που αναφέρεται στο άρθρο 103ζα παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007. Για να λαμβάνονται υπόψη οι δημογραφικές εξελίξεις, η Επιτροπή πρέπει να αξιολογεί τουλάχιστον ανά τριετία εάν η εν λόγω κατανομή χρήζει επικαιροποίησης.

(8)

Για να μεγιστοποιηθεί το πλήρες δυναμικό των διαθέσιμων πόρων, η κοινοτική ενίσχυση που είχε χορηγηθεί ενδεικτικά σε κράτη μέλη τα οποία δεν κοινοποίησαν εγκαίρως τη στρατηγική τους στην Κοινότητα πρέπει να ανακατανεμηθεί μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών μελών που κοινοποίησαν στην Επιτροπή την επιθυμία τους να χρησιμοποιήσουν μεγαλύτερο ποσό από εκείνο της αρχικής κατανομής της κοινοτικής ενίσχυσης.

(9)

Επιλέξιμες για κοινοτική ενίσχυση πρέπει να είναι όχι μόνο οι δαπάνες για την αγορά οπωροκηπευτικών, μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και προϊόντων μπανάνας, αλλά και ορισμένες συναφείς δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την εφαρμογή του σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία, εφόσον προβλέπεται στη στρατηγική κράτους μέλους. Ωστόσο, για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του σχεδίου, μόνο ένα μικρό ποσοστό της ενίσχυσης πρέπει να διατίθεται για τις εν λόγω συναφείς δαπάνες. Για σκοπούς δημοσιονομικής διαχείρισης και ελέγχου, οι δαπάνες αυτές πρέπει να αντιπροσωπεύουν σταθερά ποσά, υπολογιζόμενα κατ’ αναλογία.

(10)

Για λόγους χρηστής διοικητικής πρακτικής, δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, είναι σκόπιμο να καθοριστούν οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της ενίσχυσης, την έγκριση των αιτούντων ενίσχυση και για την υποβολή έγκυρης αίτησης ενίσχυσης. Όσον αφορά την καταβολή της ενίσχυσης, θα πρέπει να καθοριστούν οι απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι αιτούντες, καθώς και οι κανόνες που θα διέπουν την υποβολή των αιτήσεων, τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων από τις αρμόδιες αρχές, καθώς και τη διαδικασία πληρωμής.

(11)

Για την αποτελεσματική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα για την καταπολέμηση των παρατυπιών και των περιπτώσεων απάτης. Τα εν λόγω μέτρα ελέγχου πρέπει να περιλαμβάνουν πλήρεις διοικητικούς ελέγχους οι οποίοι συμπληρώνονται από επιτόπιους ελέγχους. Θα πρέπει να καθοριστούν το πεδίο, το περιεχόμενο, το χρονοδιάγραμμα και οι λεπτομέρειες όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων για τα εν λόγω μέτρα ελέγχου, ώστε να διασφαλιστεί η ισότιμη και ομοιόμορφη προσέγγιση μεταξύ των κρατών μελών, λαμβάνοντας υπόψη τους διαφορετικούς τρόπους υλοποίησης του σχεδίου.

(12)

Θα πρέπει να προβλεφθεί η ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, καθώς και ο καθορισμός κυρώσεων που να αποτρέπουν οποιαδήποτε δόλια συμπεριφορά και σοβαρή αμέλεια εκ μέρους των αιτούντων.

(13)

Για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία και για να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση από ομότιμους και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, τα κράτη μέλη πρέπει να παρακολουθούν και να αξιολογούν τακτικά την εφαρμογή του σχεδίου τους για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία και να αποστέλλουν τα αποτελέσματα και τις διαπιστώσεις τους στην Επιτροπή. Εάν τα οπωροκηπευτικά, τα μεταποιημένα οπωροκηπευτικά και τα προϊόντα μπανάνας δεν διανέμονται δωρεάν στην ομάδα-στόχο του σχεδίου τους, τα κράτη μέλη πρέπει να αξιολογήσουν την επίδραση της συνεισφοράς των γονέων στην αποτελεσματικότητα του σχεδίου τους.

(14)

Η πείρα έχει δείξει ότι οι δικαιούχοι των έργων τα οποία συγχρηματοδοτούνται με κοινοτική ενίσχυση δεν γνωρίζουν πάντοτε επαρκώς το ρόλο που διαδραματίζει η Κοινότητα στο σχετικό έργο. Ο ρόλος της Κοινότητας στο σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία θα πρέπει συνεπώς να επισημαίνεται σαφώς σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα που συμμετέχει στο σχέδιο.

(15)

Προκειμένου να έχουν τα κράτη μέλη επαρκή χρόνο να καταρτίσουν σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία ή να προσαρμόσουν το υφιστάμενο σχέδιό τους στις νέες διατάξεις, τα κράτη μέλη καταρτίζουν στρατηγική η οποία περιλαμβάνει μόνο τα σημαντικότερα βασικά στοιχεία για την αρχική περίοδο από την 1η Αυγούστου 2009 έως τις 31 Ιουλίου 2010. Θα πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να αναβάλουν την έγκριση συνοδευτικών μέτρων κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου.

(16)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της διαχειριστικής επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής και χρήση όρων

1.   Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 όσον αφορά την κοινοτική ενίσχυση για την προμήθεια οπωροκηπευτικών, μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και προϊόντων μπανάνας στα παιδιά σε εκπαιδευτικά ιδρύματα στο πλαίσιο σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία και για ορισμένες συναφείς δαπάνες.

2.   Οι όροι που χρησιμοποιούνται στον παρόντα κανονισμό έχουν την ίδια έννοια όπως όταν χρησιμοποιούνται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, εκτός αν ο παρών κανονισμός ορίζει άλλως.

Άρθρο 2

Ομάδα-στόχος

Η ενίσχυση που αναφέρεται στο άρθρο 103ζα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 προορίζεται για τα παιδιά που φοιτούν κανονικά σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό ίδρυμα που διαχειρίζονται ή αναγνωρίζουν οι αρμόδιες αρχές κράτους μέλους.

Άρθρο 3

Στρατηγική

1.   Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να καταρτίσουν σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία χαράζουν τη στρατηγική που αναφέρεται στο άρθρο 103ζα παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

2.   Η στρατηγική των κρατών μελών δεν καλύπτει προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού. Ωστόσο, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, όπως όταν ένα κράτος μέλος επιθυμεί να εξασφαλίσει ευρύ φάσμα προϊόντων στο πλαίσιο του σχεδίου του ή να καταστήσει το σχέδιό του ελκυστικότερο, μπορεί να προβλεφθεί στο πλαίσιο στρατηγικής ότι τα προϊόντα αυτά μπορούν να είναι επιλέξιμα, μόνο αν οι προστιθέμενες ποσότητες των ουσιών που αναφέρονται στο εν λόγω παράρτημα είναι περιορισμένες.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες υγειονομικές αρχές τους εγκρίνουν τον κατάλογο των προϊόντων που είναι επιλέξιμα στο πλαίσιο του σχεδίου τους για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία.

3.   Τα κράτη μέλη εξηγούν στη στρατηγική τους τον τρόπο με τον οποίο εγγυώνται την προστιθέμενη αξία του σχεδίου τους για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία, ιδίως όταν η στρατηγική τους επιτρέπει την κατανάλωση συνήθων σχολικών γευμάτων παράλληλα με τα προϊόντα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του σχεδίου τους για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία. Επίσης, περιγράφουν στη στρατηγική τους τα μέτρα ελέγχου.

4.   Τα κράτη μέλη περιγράφουν στη στρατηγική τους τα συνοδευτικά μέτρα που πρόκειται να υιοθετήσουν για να διασφαλίσουν την επιτυχή εφαρμογή του σχεδίου τους. Τα μέτρα αυτά μπορούν να εστιάζουν στη βελτίωση των γνώσεων της ομάδας-στόχου όσον αφορά τον τομέα των οπωροκηπευτικών ή τις υγιεινές διατροφικές συνήθειες, με την ανάπτυξη δικτυακών τόπων ή τη διοργάνωση επισκέψεων σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις ή μαθημάτων κηπουρικής.

5.   Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν το κατάλληλο γεωγραφικό και διοικητικό επίπεδο στο οποίο επιθυμούν να εφαρμόσουν σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία. Εάν επιλέξουν να εφαρμόσουν περισσότερα του ενός σχέδια, καταρτίζουν στρατηγική για κάθε σχέδιο. Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν περισσότερα του ενός σχέδια μπορούν να θεσπίσουν πλαίσιο συντονισμού των εν λόγω σχεδίων.

Άρθρο 4

Ενίσχυση για την προμήθεια οπωροκηπευτικών, μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και προϊόντων μπανάνας στα παιδιά

1.   Τα κράτη μέλη που θεσπίζουν σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την ενίσχυση που αναφέρεται στο άρθρο 103ζα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 για την περίοδο από 1ης Αυγούστου έως 31 Ιουλίου ενός ή περισσοτέρων ετών, κοινοποιώντας τη στρατηγική τους στην Επιτροπή έως τις 31 Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο αρχίζει η εν λόγω περίοδος.

2.   Τα κράτη μέλη τα οποία έχουν ήδη καταρτίσει σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία ή άλλα σχέδια διανομής στα σχολεία, τα οποία περιλαμβάνουν φρούτα, πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, είναι επιλέξιμα για κοινοτική ενίσχυση υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 103ζα παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007. Κοινοποιούν τη στρατηγική τους στην Επιτροπή εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1.

3.   Το παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού προβλέπει ενδεικτική κατανομή της κοινοτικής ενίσχυσης ανά κράτος μέλος, υπολογιζόμενη βάσει της κλείδας κατανομής που αναφέρεται στο άρθρο 103ζα παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007. Η Επιτροπή αξιολογεί τουλάχιστον ανά τριετία εάν το παράρτημα ΙΙ εξακολουθεί να είναι σύμφωνο με την εν λόγω κλείδα κατανομής.

4.   Τα κονδύλια της κοινοτικής ενίσχυσης που προορίζονταν για κράτη μέλη τα οποία δεν κοινοποίησαν τη στρατηγική τους στην Επιτροπή έως τις 31 Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο αρχίζει η περίοδος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ή τα οποία ζήτησαν μόνο μέρος των κονδυλίων που τους είχαν κατανεμηθεί αρχικά, ανακατανέμονται μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών μελών τα οποία κοινοποίησαν στην Επιτροπή, εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1, την πρόθεσή τους να χρησιμοποιήσουν μεγαλύτερο ποσό κοινοτικής ενίσχυσης από εκείνο που τους είχε κατανεμηθεί αρχικά.

Η ανακατανομή της κοινοτικής ενίσχυσης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο γίνεται κατ’ αναλογία της αρχικής κατανομής στο κράτος μέλος, υπολογιζόμενη βάσει της κλείδας κατανομής που αναφέρεται στο άρθρο 103ζα παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

Η Επιτροπή αποφασίζει για την οριστική κατανομή της κοινοτικής ενίσχυσης στα κράτη μέλη έως τις 31 Μαρτίου του έτους κατά το οποίο αρχίζει η περίοδος που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 5

Επιλέξιμες δαπάνες

1.   Οι ακόλουθες δαπάνες είναι επιλέξιμες για την κοινοτική ενίσχυση που αναφέρεται στο άρθρο 103ζα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

α)

δαπάνες για οπωροκηπευτικά, μεταποιημένα οπωροκηπευτικά και προϊόντα μπανάνας τα οποία εμπίπτουν στο σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 και παραδίδονται στο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

β)

συναφείς δαπάνες, δηλαδή δαπάνες που είναι άμεσα συνδεδεμένες με την εφαρμογή του σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία και περιλαμβάνουν μόνο:

(i)

δαπάνες για αγορά, μίσθωση και χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού, εφόσον προβλέπεται στη στρατηγική·

(ii)

δαπάνες για παρακολούθηση και αξιολόγηση όπως αναφέρεται στο άρθρο 12, οι οποίες συνδέονται άμεσα με το σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία·

(iii)

δαπάνες επικοινωνίας, οι οποίες περιλαμβάνουν δαπάνες για την αφίσα που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1.

Όταν οι δαπάνες μεταφοράς και διανομής των προϊόντων που καλύπτονται από σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία τιμολογούνται χωριστά, οι δαπάνες αυτές δεν υπερβαίνουν το 3 % των δαπανών για τα προϊόντα.

Όταν τα προϊόντα διατίθενται δωρεάν στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα κράτη μέλη μπορούν να κάνουν δεκτά τιμολόγια μεταφοράς και διανομής, με την επιφύλαξη ανώτατου ορίου που καθορίζεται στη στρατηγική του κράτους μέλους.

Οι δαπάνες επικοινωνίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) σημείο (iii) δεν μπορούν να χρηματοδοτούνται από άλλα καθεστώτα κοινοτικών ενισχύσεων.

2.   Το συνολικό ποσό των δαπανών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) σημεία (i) και (iii) αντιπροσωπεύουν σταθερό ποσό και υπόκεινται σε ανώτατο όριο που δεν υπερβαίνει το 5 % του μεριδίου του κράτους μέλους στην κοινοτική ενίσχυση, μετά την οριστική κατανομή της κοινοτικής ενίσχυσης που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 4.

Για το έτος κατά το οποίο πραγματοποιείται η αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 12, το συνολικό ποσό των δαπανών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) σημεία (i) και (iii) δεν υπερβαίνει το 10 % του μεριδίου του κράτους μέλους στην κοινοτική ενίσχυση για το έτος κατά το οποίο πραγματοποιείται η αξιολόγηση, μετά την οριστική κατανομή της κοινοτικής ενίσχυσης που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 4.

Άρθρο 6

Γενικοί όροι χορήγησης της ενίσχυσης

1.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η ενίσχυση που προβλέπεται στο πλαίσιο της στρατηγικής τους διανέμεται στους αιτούντες ενίσχυση εφόσον οι εν λόγω αιτούντες έχουν υποβάλει έγκυρη αίτηση ενίσχυσης στις αρμόδιες αρχές της χώρας τους. Η αίτηση ενίσχυσης είναι έγκυρη μόνο εφόσον υποβάλλεται από αιτούντα που έχει εγκριθεί για το σκοπό αυτό από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται το εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο διατίθενται τα προϊόντα.

2.   Το κράτος μέλος μπορεί να επιλέξει αιτούντες ενίσχυση μεταξύ των ακόλουθων φορέων:

α)

εκπαιδευτικά ιδρύματα·

β)

εκπαιδευτικές αρχές όσον αφορά τα προϊόντα που διανέμονται στα παιδιά στην περιοχή της δικαιοδοσίας τους·

γ)

προμηθευτές ή/και διανομείς των προϊόντων·

δ)

οργανώσεις που ενεργούν για λογαριασμό ενός ή περισσότερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή εκπαιδευτικών αρχών και οι οποίες έχουν συσταθεί ειδικά για το σκοπό αυτό·

ε)

οποιοδήποτε άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα για τη διαχείριση:

(i)

της διανομής οπωροκηπευτικών, μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και προϊόντων μπανάνας σε εκπαιδευτικά ιδρύματα στο πλαίσιο σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία που έχει θεσπιστεί δυνάμει του παρόντος κανονισμού ή έχει ευθυγραμμιστεί με αυτόν·

(ii)

της αξιολόγησης ή/και της επικοινωνίας.

Άρθρο 7

Γενικοί όροι για την έγκριση των αιτήσεων ενίσχυσης

Η έγκριση υπόκειται στις ακόλουθες δεσμεύσεις τις οποίες έχει αναλάβει εγγράφως ο αιτών έναντι της αρμόδιας αρχής:

α)

να χρησιμοποιεί τα προϊόντα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία το οποίο έχει καταρτιστεί δυνάμει του παρόντος κανονισμού ή έχει ευθυγραμμιστεί με αυτόν για την κατανάλωση από τα παιδιά που φοιτούν στο εκπαιδευτικό ίδρυμά του ή στα εκπαιδευτικά ιδρύματα για τα οποία ζητεί την ενίσχυση·

β)

να επιστρέφει οποιοδήποτε ποσό ενίσχυσης έχει καταβληθεί αχρεωστήτως, για τις αντίστοιχες ποσότητες, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα εν λόγω προϊόντα δεν διατέθηκαν στα παιδιά που προβλέπονται στο άρθρο 2 ή σε περίπτωση που η ενίσχυση καταβλήθηκε για προϊόντα που δεν είναι επιλέξιμα δυνάμει του παρόντος κανονισμού·

γ)

σε περίπτωση απάτης ή σοβαρής αμέλειας, να καταβάλει ποσό ίσο με τη διαφορά μεταξύ του αρχικώς καταβληθέντος ποσού και του ποσού που δικαιούται ο αιτών·

δ)

να θέσει στη διάθεση των αρμοδίων αρχών, κατόπιν αιτήσεώς τους, τα δικαιολογητικά έγγραφα·

ε)

να υπόκειται σε κάθε έλεγχο, ιδίως έλεγχο των αρχείων του και φυσικό έλεγχο, που έχει αποφασίσει η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους.

Τα κράτη μέλη δύνανται να επιβάλλουν ως προϋπόθεση για την έγκριση, την ανάληψη από τον αιτούντα, εγγράφως, περαιτέρω δεσμεύσεων έναντι της αρμόδιας αρχής.

Άρθρο 8

Ειδικοί όροι για την έγκριση ορισμένων αιτούντων

Σε περίπτωση που υποβάλλεται αίτηση ενίσχυσης από αιτούντα που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχεία γ) έως ε), ο αιτών αναλαμβάνει εγγράφως τη δέσμευση, πέραν των προβλεπομένων στο άρθρο 7, να τηρεί αρχεία των ονομάτων και διευθύνσεων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή, κατά περίπτωση, των εκπαιδευτικών αρχών, καθώς και των προϊόντων και των ποσοτήτων που πωλήθηκαν ή διατέθηκαν στα εν λόγω ιδρύματα ή αρχές.

Άρθρο 9

Αναστολή και ανάκληση της έγκρισης

Στην περίπτωση στην οποία διαπιστώνεται ότι κάποιος από τους αιτούντες ενίσχυση δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα άρθρα 6, 7 και 8 ή κάθε άλλη υποχρέωση που προκύπτει από τον παρόντα κανονισμό, η έγκριση αναστέλλεται, για περίοδο ενός έως δώδεκα μηνών, ή ανακαλείται αναλόγως της σοβαρότητας της παρατυπίας. Τα μέτρα που αναφέρονται ανωτέρω δεν επιβάλλονται σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή εφόσον το κράτος μέλος διαπιστώσει ότι η παρατυπία δεν διεπράχθη εκ προθέσεως ή εξ αμελείας ή εφόσον είναι ήσσονος σημασίας. Σε περίπτωση ανάκλησής της, η έγκριση μπορεί να χορηγηθεί εκ νέου, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, αλλά μετά από περίοδο τουλάχιστον 12 μηνών.

Άρθρο 10

Αιτήσεις ενίσχυσης

1.   Οι αιτήσεις ενίσχυσης υποβάλλονται σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζει η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους και περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

τις ποσότητες που διανεμήθηκαν·

β)

το όνομα και τη διεύθυνση ή τον αναγνωριστικό αριθμό του εκπαιδευτικού ιδρύματος ή της εκπαιδευτικής αρχής που αφορούν οι πληροφορίες οι οποίες προβλέπονται στο στοιχείο α)· και

γ)

τον αριθμό των παιδιών στο αντίστοιχο εκπαιδευτικό ίδρυμα της ομάδας-στόχου όπως καθορίζεται στη στρατηγική του κράτους μέλους.

2.   Τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τη συχνότητα υποβολής αιτήσεων βάσει της στρατηγικής τους, αλλά οι περίοδοι υποβολής αίτησης ενίσχυσης δεν καλύπτουν περισσότερο από 5 μήνες. Εάν το σχέδιο διαρκεί περισσότερο από 6 μήνες της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων ενίσχυσης ανά περίοδο είναι τουλάχιστον τρεις.

3.   Με εξαίρεση περιπτώσεις ανωτέρας βίας, οι αιτήσεις ενίσχυσης, για να είναι έγκυρες, πρέπει να έχουν συμπληρωθεί σωστά και να έχουν υποβληθεί το αργότερο την τελευταία ημέρα του τρίτου μηνός που έπεται της λήξης της περιόδου την οποία αφορούν.

4.   Τα στην αίτηση αναφερόμενα ποσά πρέπει να αιτιολογούνται από δικαιολογητικά έγγραφα τα οποία τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών. Τα εν λόγω δικαιολογητικά έγγραφα πρέπει να αναφέρουν την τιμή των προϊόντων που παραδόθηκαν και εξοφλήθηκαν ή να συνοδεύονται από απόδειξη πληρωμής.

Άρθρο 11

Καταβολή της ενίσχυσης

1.   Όσον αφορά τους προμηθευτές, τις οργανώσεις ή τους φορείς που αναφέρονται στα στοιχεία γ) έως ε) του άρθρου 6 παράγραφος 2, η ενίσχυση καταβάλλεται μόνο:

α)

κατόπιν προσκόμισης απόδειξης πληρωμής για τις ποσότητες που πράγματι παραδόθηκαν· ή

β)

βάσει έκθεσης ελέγχου που διενεργήθηκε από την αρμόδια αρχή πριν την οριστική καταβολή της ενίσχυσης, από την οποία συνάγεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την καταβολή της· ή

γ)

εάν το κράτος μέλος το επιτρέπει, κατόπιν προσκόμισης άλλης απόδειξης πληρωμής για τις ποσότητες που παραδόθηκαν για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

2.   Η ενίσχυση καταβάλλεται από την αρμόδια αρχή εντός τριών μηνών από την ημέρα υποβολής της ορθά συμπληρωμένης και έγκυρης αίτησης ενίσχυσης. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τη μορφή και το περιεχόμενο της έγκυρης αίτησης ενίσχυσης.

3.   Εφόσον η υπέρβαση της προβλεπομένης στο άρθρο 10 παράγραφος 3 προθεσμίας είναι μικρότερη των δύο μηνών, η ενίσχυση καταβάλλεται μεν, αλλά μειωμένη κατά:

α)

5 % αν η υπέρβαση είναι ίση ή μικρότερη του ενός μηνός·

β)

10 % αν η υπέρβαση είναι μεγαλύτερη του ενός μηνός, αλλά μικρότερη των δύο μηνών.

Εφόσον η υπέρβαση της προβλεπομένης στο άρθρο 10 παράγραφος 3 προθεσμίας είναι μικρότερη των δύο μηνών, η ενίσχυση μειώνεται κατά 1 % ανά επιπλέον ημέρα.

Άρθρο 12

Παρακολούθηση και αξιολόγηση

1.   Τα κράτη μέλη παρακολουθούν την εφαρμογή του σχεδίου τους για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία σε ετήσια βάση. Η παρακολούθηση βασίζεται στα στοιχεία που προκύπτουν από τις υποχρεώσεις διαχείρισης και ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αναφέρονται στα άρθρα 10 και 11. Τα κράτη μέλη προβλέπουν τις κατάλληλες δομές και έντυπα για την εξασφάλιση της τακτικής παρακολούθησης της εφαρμογής του προγράμματος.

2.   Τα κράτη μέλη αξιολογούν την εφαρμογή του σχεδίου τους για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία και αξιολογούν την αποτελεσματικότητά του. Για την περίοδο από την 1η Αυγούστου 2010 έως τις 31 Ιουλίου 2011, τα κράτη μέλη κοινοποιούν τα αποτελέσματα της αξιολόγησής τους στην Επιτροπή έως τις 29 Φεβρουαρίου 2012. Για τις επόμενες περιόδους, τα κράτη μέλη αξιολογούν την εφαρμογή του σχεδίου τους τουλάχιστον ανά πενταετία και κοινοποιούν τα αποτελέσματά τους ανά πενταετία μετά την ημερομηνία αυτή.

3.   Σε περίπτωση που κράτος μέλος δεν κοινοποιήσει τα αποτελέσματα της αξιολόγησής του έως την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 ή ανά πενταετία μετά την ημερομηνία αυτή, το ποσό του στο πλαίσιο της επόμενης κατανομής μειώνεται ως εξής:

α)

κατά 5 %, αν η καθυστέρηση είναι ίση ή μικρότερη του ενός μηνός·

β)

κατά 10 %, αν η καθυστέρηση είναι μεγαλύτερη του ενός μηνός, αλλά μικρότερη των δύο μηνών.

Εφόσον η υπέρβαση της προβλεπομένης στην παράγραφο 1 προθεσμίας είναι δύο μήνες, η ενίσχυση μειώνεται κατά 1 % ανά επιπλέον ημέρα.

Άρθρο 13

Έλεγχοι και κυρώσεις

1.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν πλήρεις διοικητικούς ελέγχους των αιτήσεων ενίσχυσης, οι οποίοι θα συμπληρώνονται από επιτόπιους ελέγχους όπως ορίζεται στις παραγράφους 2 έως 8.

2.   Οι διοικητικοί έλεγχοι διενεργούνται σε όλες τις αιτήσεις ενίσχυσης και περιλαμβάνουν έλεγχο των δικαιολογητικών που καθορίζουν τα κράτη μέλη όσον αφορά την παράδοση των προϊόντων. Οι διοικητικοί έλεγχοι συμπληρώνονται από επιτόπιους ελέγχους, οι οποίοι αφορούν ιδίως:

α)

τα αρχεία που προβλέπονται στο άρθρο 8, συμπεριλαμβανομένων των λογιστικών στοιχείων όπως τα τιμολόγια αγοράς και πώλησης και τα αποσπάσματα κίνησης τραπεζικών λογαριασμών·

β)

τη χρήση των επιδοτουμένων προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, ιδίως στην περίπτωση όπου υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες παρατυπίας.

3.   Ο συνολικός αριθμός των επιτόπιων ελέγχων που διενεργούνται κάθε περίοδο από την 1η Αυγούστου έως τις 31 Ιουλίου καλύπτει τουλάχιστον το 5 % της ενίσχυσης που έχει διανεμηθεί σε εθνικό επίπεδο και τουλάχιστον το 5 % όλων των αιτούντων που αναφέρονται στο άρθρο 6.

Εάν ο αριθμός των αιτούντων σε ένα κράτος μέλος είναι μικρότερος από εκατό, οι επιτόπιοι έλεγχοι διεξάγονται στις εγκαταστάσεις πέντε αιτούντων.

Εάν ο αριθμός των αιτούντων σε ένα κράτος μέλος είναι μικρότερος από πέντε, υποβάλλεται σε έλεγχο το 100 % των αιτούντων.

4.   Οι επιτόπιοι έλεγχοι διεξάγονται καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου από την 1η Αυγούστου έως τις 31 Ιουλίου και καλύπτουν τουλάχιστον την περίοδο των δώδεκα προηγούμενων μηνών.

5.   Οι αιτούντες που πρόκειται να υποβληθούν στους επιτόπιους ελέγχους επιλέγονται από την αρμόδια αρχή ελέγχου κατά τρόπο ώστε να καλύπτονται δεόντως οι διάφορες γεωγραφικές περιοχές και βάσει ανάλυσης κινδύνου η οποία συνεκτιμά ιδίως την επαναλαμβανόμενη φύση των σφαλμάτων και τα πορίσματα των ελέγχων που διεξήχθησαν κατά τα προηγούμενα έτη. Η ανάλυση κινδύνου συνεκτιμά επίσης τα διάφορα ποσά ενίσχυσης και τις διάφορες κατηγορίες αιτούντων που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2.

6.   Στην περίπτωση των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί από αιτούντες που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχεία β) έως ε), ο επιτόπιος έλεγχος που διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του αιτούντος συμπληρώνεται από επιτόπιο έλεγχο στις εγκαταστάσεις τουλάχιστον δύο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή τουλάχιστον του 1 % των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που περιλαμβάνονται στο μητρώο του αιτούντος, ανάλογα με ποιος αριθμός είναι μεγαλύτερος.

7.   Είναι δυνατόν να υπάρξει προειδοποίηση, περιορισμένη στο απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο ο σκοπός του ελέγχου.

8.   Η αρμόδια αρχή ελέγχου συντάσσει έκθεση ελέγχου για κάθε επιτόπιο έλεγχο. Στην έκθεση αυτή περιγράφονται επακριβώς τα διάφορα στοιχεία που ελέγχθηκαν.

Η έκθεση ελέγχου υποδιαιρείται στα ακόλουθα μέρη:

α)

ένα γενικό μέρος που περιλαμβάνει, ειδικότερα, τις ακόλουθες πληροφορίες:

(i)

το σχέδιο, την περίοδο αναφοράς, τις ελεγχθείσες αιτήσεις ενίσχυσης, τις ποσότητες προϊόντων που καλύπτει το σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία, τα συμμετέχοντα εκπαιδευτικά ιδρύματα, εκτίμηση βασιζόμενη στα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των παιδιών για τα οποία καταβλήθηκε η ενίσχυση και τα αντίστοιχα ποσά·

(ii)

τους υπεύθυνους που ήταν παρόντες·

β)

ένα μέρος το οποίο περιλαμβάνει χωριστή περιγραφή των ελέγχων που διενεργήθηκαν, και ιδίως τις ακόλουθες πληροφορίες:

(i)

τα έγγραφα που ελέγχθηκαν·

(ii)

το είδος και την έκταση των ελέγχων που διεξήχθησαν·

(iii)

τις παρατηρήσεις και τις διαπιστώσεις.

9.   Για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις του άρθρου 73 παράγραφοι 1, 3, 4 και 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2004 της Επιτροπής (3).

10.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 9, σε περίπτωση απάτης ή σοβαρής αμέλειας για την οποία είναι υπεύθυνος/υπεύθυνη, ο αιτών/η αιτούσα επιστρέφει τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά σύμφωνα με την παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου και, επιπλέον, καταβάλλει ποσό ίσο με τη διαφορά μεταξύ του αρχικώς καταβληθέντος ποσού και του ποσού που δικαιούται.

Άρθρο 14

Αφίσα του ευρωπαϊκού σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία

1.   Τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στο σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία γνωστοποιούν στο κοινό ότι το σχέδιο έλαβε χρηματοδοτική ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Για το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν αφίσα σχεδιασμένη σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ, η οποία τοποθετείται μόνιμα στην κύρια είσοδο του συμμετέχοντος εκπαιδευτικού ιδρύματος, σε σημείο τέτοιο ώστε να είναι εμφανής και ευανάγνωστη.

2.   Εφόσον τα κράτη μέλη αποφασίσουν να μην χρησιμοποιήσουν την αφίσα που αναφέρεται στην παράγραφο 1, εξηγούν σαφώς στη στρατηγική τους τον τρόπο με τον οποίο θα ενημερώσουν το κοινό σχετικά με τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στο σχέδιό τους. Οι αφίσες, οι ιστότοποι ή κάθε άλλο μέσο ενημέρωσης ή διαφήμισης που αφορούν σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία ενός κράτους μέλους φέρουν σε κάθε περίπτωση την ευρωπαϊκή σημαία και την ακόλουθη φράση: «Το (τύπος εκπαιδευτικού ιδρύματος) μας συμμετέχει στο σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία με τη χρηματοδοτική στήριξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.»

3.   Οι αναφορές στη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Κοινότητας προβάλλονται τουλάχιστον στον ίδιο βαθμό με τις συνεισφορές άλλων ιδιωτικών ή δημόσιων φορέων που στηρίζουν το σχέδιο κράτους μέλους.

Άρθρο 15

Κοινοποιήσεις

1.   Τα κράτη μέλη προβαίνουν στις κοινοποιήσεις προς την Επιτροπή οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2 έως τις 31 Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο αρχίζει η περίοδος που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1. Οι εν λόγω κοινοποιήσεις διαβιβάζονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση AGRI-HORT-SCHOOLFRUIT@ec.europa.eu, σε μορφότυπο που καθορίζει η Επιτροπή.

Από το 2010, τα κράτη μέλη κοινοποιούν κάθε χρόνο στην Επιτροπή, μετά το τέλος της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, έως τις 30 Νοεμβρίου του έτους κατά το οποίο λήγει η περίοδος που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1:

α)

τα αποτελέσματα της παρακολούθησης, εφόσον προβλέπονται στο άρθρο 12·

β)

τους επιτόπιους ελέγχους που διεξήχθησαν σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 16 και τις σχετικές διαπιστώσεις.

2.   Η μορφή και το περιεχόμενο των κοινοποιήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται βάσει υποδειγμάτων που παρέχει η Επιτροπή στα κράτη μέλη. Τα υποδείγματα αυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρις ότου ενημερωθεί η διαχειριστική επιτροπή της κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών.

3.   Η Επιτροπή δημοσιεύει τακτικά τις στρατηγικές των κρατών μελών και τα αποτελέσματα της παρακολούθησης και της αξιολόγησής τους.

4.   Όταν ένα κράτος μέλος τροποποιεί τη στρατηγική που αναφέρεται στο άρθρο 3, κοινοποιεί αμέσως στην Επιτροπή τη νέα στρατηγική του με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο.

Άρθρο 16

Μεταβατικές διατάξεις

1.   Για την περίοδο από την 1η Αυγούστου 2009 έως τις 31 Ιουλίου 2010, τα κράτη μέλη δύνανται να καταρτίσουν στρατηγική η οποία περιλαμβάνει μόνο τα ακόλουθα βασικά στοιχεία: προϋπολογισμό, ομάδα-στόχο και επιλέξιμα προϊόντα και, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 παράγραφος 2, ο κατάλογος των επιλέξιμων προϊόντων δεν χρειάζεται να εγκριθεί από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές τους. Δύνανται επίσης να αναστείλουν την εφαρμογή των συνοδευτικών μέτρων έως το τέλος της εν λόγω περιόδου.

2.   Για την περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 1, και κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2, τα κράτη μέλη δύνανται να κοινοποιήσουν τη στρατηγική τους έως τις 31 Μαΐου 2009, και η Επιτροπή αποφασίζει μόνο όσον αφορά την οριστική κατανομή της κοινοτικής ενίσχυσης έως τις 31 Ιουλίου 2009.

3.   Για την περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 1, και κατά παρέκκλιση από το άρθρο 11 παράγραφος 2, η ενίσχυση καταβάλλεται από την αρμόδια αρχή εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία υποβολής της ορθά συμπληρωμένης και έγκυρης αίτησης που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, ενώ το ποσοστό των επιτόπιων ελέγχων που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 3 καλύπτει τουλάχιστον το 10 % της ενίσχυσης και το 10 % των αιτούντων ενίσχυση.

Άρθρο 17

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 15 Απριλίου 2009.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 7 Απριλίου 2009.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  EE L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  EE L 5 της 9.1.2009, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 141 της 30.4.2004, σ. 18.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κατάλογος προϊόντων που εξαιρούνται από σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία το οποίο συγχρηματοδοτείται με κοινοτική ενίσχυση

Προϊόντα με:

προσθήκη ζάχαρης

προσθήκη λίπους

προσθήκη αλατιού

πρόσθετες γλυκαντικές ουσίες


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Ενδεικτική κατανομή της κοινοτικής ενίσχυσης ανά κράτος μέλος

Κράτος μέλος

Ποσοστό συγχρηματοδότησης

σε %

Παιδιά 6-10

απόλυτοι αριθμοί

Αυστρία

50

439 035

1 320 400

Βέλγιο

50

592 936

1 782 500

Βουλγαρία

75

320 634

1 446 100

Κύπρος

50

49 723

175 000

Τσεχική Δημοκρατία

73

454 532

1 988 100

Δανία

50

343 807

1 034 000

Εσθονία

75

62 570

282 400

Φινλανδία

50

299 866

901 200

Γαλλία

51

3 838 940

11 778 700

Γερμανία

52

3 972 476

12 488 300

Ελλάδα

59

521 233

1 861 300

Ουγγαρία

69

503 542

2 077 900

Ιρλανδία

50

282 388

849 300

Ιταλία

58

2 710 492

9 521 200

Λεττονία

75

99 689

450 100

Λιθουανία

75

191 033

861 300

Λουξεμβούργο

50

29 277

175 000

Μάλτα

75

24 355

175 000

Κάτω Χώρες

50

985 163

2 962 100

Πολωνία

75

2 044 899

9 222 800

Πορτογαλία

68

539 685

2 199 600

Ρουμανία

75

1 107 350

4 994 100

Σλοβακία

73

290 990

1 276 500

Σλοβενία

75

93 042

419 200

Ισπανία

59

2 006 143

7 161 900

Σουηδία

50

481 389

1 447 100

ΗΒ

51

3 635 300

11 148 900

ΕΕ 27

58

25 920 489

90 000 000


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Ελάχιστες απαιτήσεις για την αφίσα του ευρωπαϊκού σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία

Μέγεθος της αφίσας

:

A3 ή μεγαλύτερο

Μέγεθος χαρακτήρων

:

1 cm ή μεγαλύτερο

Τίτλος

:

«Ευρωπαϊκό σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία»

Περιεχόμενο

:

Το κείμενο της αφίσας περιλαμβάνει τουλάχιστον την ακόλουθη ένδειξη, η οποία προσαρμόζεται ανάλογα με τον τύπο του εκπαιδευτικού ιδρύματος:

«Το [τύπος εκπαιδευτικού ιδρύματος (δηλ. παιδικός σταθμός/νηπιαγωγείο/σχολείο)] μας συμμετέχει στο σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία με τη χρηματοδοτική στήριξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.» Η αφίσα φέρει το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.


Top