EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0218

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 218/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009 , σχετικά με την υποβολή στατιστικών για τις ονομαστικές αλιεύσεις από τα κράτη μέλη που αλιεύουν στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό (αναδιατύπωση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 87, 31.3.2009, p. 70–108 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 007 P. 203 - 241

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/01/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/218/oj

31.3.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 87/70


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 218/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 11ης Μαρτίου 2009

σχετικά με την υποβολή στατιστικών για τις ονομαστικές αλιεύσεις από τα κράτη μέλη που αλιεύουν στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό (αναδιατύπωση)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 285 παράγραφος 1,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της επιτροπής στατιστικού προγράμματος,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3880/91 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1991, σχετικά με την υποβολή στατιστικών για τις ονομαστικές αλιεύσεις από τα κράτη μέλη που αλιεύουν στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό (2), έχει τροποποιηθεί ουσιωδώς και επανειλημμένως (3). Δεδομένου ότι ο εν λόγω κανονισμός πρόκειται να τροποποιηθεί εκ νέου, είναι σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας, η αναδιατύπωσή του.

(2)

Η διαχείριση των αλιευτικών πόρων της Κοινότητας απαιτεί την έγκαιρη υποβολή επακριβών στατιστικών για τις αλιεύσεις που πραγματοποιούν τα αλιευτικά σκάφη των κρατών μελών στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό.

(3)

Η συνθήκη για τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία αλιείας στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό, που εγκρίθηκε με την απόφαση 81/608/ΕΟΚ του Συμβουλίου (4) και ιδρύει την Επιτροπή Αλιείας στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό, απαιτεί από την Κοινότητα να παρέχει στην προαναφερθείσα Επιτροπή τις διαθέσιμες στατιστικές που ενδεχομένως ζητήσει.

(4)

Η παροχή συμβουλών από μέρους του διεθνούς συμβουλίου για την εξερεύνηση των θαλασσών στο πλαίσιο της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ του ιδίου και της Κοινότητας (5) θα ενισχυθεί από τη διάθεση στατιστικών σχετικά με τις δραστηριότητες του κοινοτικού αλιευτικού στόλου.

(5)

Η συνθήκη για τη διατήρηση του σολομού στο Βόρειο Ατλαντικό, που εγκρίθηκε με την απόφαση 82/886/ΕΟΚ του Συμβουλίου (6) και ιδρύει την οργάνωση για την προστασία του σολομού στο Βόρειο Ατλαντικό (Nasco) απαιτεί από την Κοινότητα να παρέχει, υπό την ιδιότητά της ως συμβαλλόμενο μέρος, προς την προαναφερθείσα οργάνωση όλες τις διαθέσιμες στατιστικές που ενδεχομένως ζητήσει.

(6)

Διάφορα κράτη μέλη αιτήθηκαν την υποβολή στοιχείων με διαφορετική μορφή ή σε διαφορετικό μέσο από τα οριζόμενα στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού (που αντιστοιχεί στα ερωτηματολόγια Statlant).

(7)

Χρειάζονται πληρέστεροι ορισμοί και περιγραφές για να χρησιμοποιηθούν στις στατιστικές αλιείας και τη διαχείριση των αλιεύσεων στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό.

(8)

Τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (7).

(9)

Ενδείκνυται ιδίως να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να προβαίνει σε προσαρμογή των καταλόγων των ειδών και των στατιστικών αλιευτικών ζωνών καθώς και των περιγραφών των εν λόγω αλιευτικών ζωνών και του επιτρεπόμενου βαθμού συνθετικότητας των στοιχείων. Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά είναι γενικής εμβελείας και έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή στοιχεία για τα ετήσια ονομαστικά αλιεύματα που πραγματοποιούν σκάφη τα οποία είναι εγγεγραμμένα στα νηολόγια ή φέρουν τη σημαία του εν λόγω κράτους μέλους και αλιεύουν στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό.

Τα στοιχεία ονομαστικών αλιεύσεων περιλαμβάνουν όλα τα αλιευτικά προϊόντα που εκφορτώνονται ή μεταφορτώνονται στη θάλασσα, ανεξάρτητα από τη μορφή τους, ενώ δεν περιλαμβάνουν τις ποσότητες που, αφού αλιευθούν, απορρίπτονται στη θάλασσα, καταναλώνονται από το πλήρωμα ή χρησιμοποιούνται ως δόλωμα. Εξαιρείται η παραγωγή των υδατοκαλλιεργειών. Τα στοιχεία καταγράφονται ως το ισοδύναμο ζωντανού βάρους των εκφορτώσεων ή των μεταφορτώσεων με προσέγγιση τον πλησιέστερο μετρικό τόνο.

Άρθρο 2

1.   Τα προς υποβολή στοιχεία αφορούν τις ονομαστικές αλιεύσεις για κάθε είδος που περιέχεται στον κατάλογο του παραρτήματος I, σε καθεμία από τις στατιστικές περιοχές αλίευσης που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του παραρτήματος II και προσδιορίζονται στο παράρτημα III.

2.   Τα στοιχεία για κάθε ημερολογιακό έτος υποβάλλονται εντός έξι μηνών από το τέλος του έτους. Δεν απαιτείται η υποβολή στοιχείων για συνδυασμούς ειδών/αλιευτικών ζωνών για τους οποίους δεν έχουν καταγραφεί αλιεύματα κατά την ετήσια περίοδο που καλύπτει η υποβολή των στοιχείων. Τα στοιχεία για είδη ήσσονος σημασίας σε ένα κράτος μέλος δεν είναι αναγκαίο να υποβάλλονται χωριστά αλλά μπορούν να συγκεντρώνονται υπό τον ίδιο τίτλο, εφόσον το βάρος τους δεν υπερβαίνει το 10 % του συνολικού βάρους των αλιευμάτων σ’ αυτό το κράτος μέλος και στο συγκεκριμένο μήνα.

3.   Η Επιτροπή δύναται να τροποποιεί τους καταλόγους των ειδών και των στατιστικών αλιευτικών ζωνών καθώς και τις περιγραφές των εν λόγω αλιευτικών ζωνών και τον επιτρεπόμενο βαθμό συνθετικότητας των στοιχείων.

Τα εν λόγω μέτρα, τα οποία αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 5 παράγραφος 2.

Άρθρο 3

Εκτός από τις περιπτώσεις όπου οι διατάξεις στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής ορίζουν διαφορετικά, ένα κράτος μέλος μπορεί να χρησιμοποιεί δειγματοληπτικές τεχνικές για τη συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με τις αλιεύσεις για εκείνα τα τμήματα του αλιευτικού του στόλου για τα οποία η πλήρης κάλυψη όλων των στοιχείων θα απαιτούσε την υπερβολική εφαρμογή διοικητικών διαδικασιών. Οι λεπτομέρειες των δειγματοληπτικών αυτών τεχνικών πρέπει να περιλαμβάνονται από το κράτος μέλος στην έκθεση που υποβάλλει σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1.

Άρθρο 4

Τα κράτη μέλη εκπληρώνουν έναντι της Επιτροπής τις υποχρεώσεις που υπέχουν από τα άρθρα 1 και 2, με την υποβολή των στοιχείων σε μαγνητικό μέσο, η μορφή του οποίου καθορίζεται στο παράρτημα IV.

Τα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλλουν στοιχεία με βάση τον μορφότυπο που περιγράφεται στο παράρτημα V.

Τα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλουν στοιχεία σε διαφορετική μορφή ή με διαφορετικό τρόπο, έπειτα από συμφωνία με την Επιτροπή.

Άρθρο 5

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη επιτροπή γεωργικών στατιστικών που έχει συσταθεί με την απόφαση 72/279/ΕΟΚ του Συμβουλίου (8) (εφεξής «η επιτροπή»).

2.   Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4 και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

Άρθρο 6

1.   Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1993, τα κράτη μέλη υποβάλλουν λεπτομερή έκθεση στην Επιτροπή στην οποία περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο συλλέγονται τα στοιχεία για τα αλιεύματα και αναφέρεται ο βαθμός αντιπροσωπευτικότητας και αξιοπιστίας αυτών των στοιχείων. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, συντάσσει σύνοψη αυτών των εκθέσεων.

2.   Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για ενδεχόμενες τροποποιήσεις των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εντός τριών μηνών από την εκάστοτε τροποποίηση.

3.   Οι μεθοδολογικές εκθέσεις, η διάθεση των στοιχείων και η αξιοπιστία των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και άλλα σχετικά θέματα συνδεόμενα με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού εξετάζονται μία φορά το χρόνο στα πλαίσια της αρμόδιας ομάδας εργασίας της επιτροπής.

Άρθρο 7

1.   Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3880/91 καταργείται.

2.   Οι αναφορές στον καταργούμενο κανονισμό νοούνται ως αναφορές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος VII.

Άρθρο 8

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Στρασβούργο, 11 Μαρτίου 2009.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

H.-G. PÖTTERING

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

A. VONDRA


(1)  Γνώμη του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009.

(2)  ΕΕ L 365 της 31.12.1991, σ. 1.

(3)  Βλέπε παράρτημα VI.

(4)  ΕΕ L 227 της 12.8.1981, σ. 21.

(5)  Διακανονισμός υπό μορφήν ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του Διεθνούς Συμβουλίου για την Εξερεύνηση των Θαλασσών (ΕΕ L 149 της 10.6.1987, σ. 14).

(6)  ΕΕ L 378 της 31.12.1982, σ. 24.

(7)  ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

(8)  ΕΕ L 179 της 7.8.1972, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κατάλογος των ειδών που έχουν καταγραφεί στις στατιστικές εμπορικών αλιεύσεων του βορειοανατολικού ατλαντικού

Τα κράτη μέλη οφείλουν να αναφέρουν τις αλιεύσεις όλων των ειδών που φέρουν αστερίσκο (*). Η υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις αλιεύσεις των υπόλοιπων ειδών είναι προαιρετική, καθόσον αφορά την αναγνώριση των μεμονωμένων ειδών. Στις περιπτώσεις όμως όπου δεν υποβάλλονται στοιχεία για τα μεμονωμένα είδη, τα στοιχεία αυτά θα συγκεντρώνονται σε αθροιστικές κατηγορίες. Τα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλουν στοιχεία για είδη που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο, υπό την προϋπόθεση ότι τα είδη αυτά είναι σαφώς προσδιορισμένα.

Σημείωση

:

η σύντμηση «π.δ.κ.α.» σημαίνει «που δεν κατατάσσονται αλλού».

Ελληνική ονομασία

Αλφαβητικός κωδικός τριών χαρακτήρων

Επιστημονική ονομασία

Αγγλική ονομασία

Λέστια π.δ.κ.α.

FBR

Abramis spp.

Freshwater breams n.e.i.

Χρυσοκέφαλος

FID

Leuciscus (= Idus) idus

Ide (Orfe)

Πλατίτσα, ασπρίτσα

FRO

Rutilus rutilus

Roach

Κυπρίνος, γριβάδι, σαζάνι

FCP

Cyprinus carpio

Common carp

Πεταλούδα

FCC

Carassius carassius

Crucian carp

Γληνί

FTE

Tinca tinca

Tench

Κυπρινοειδή π.δ.κ.α.

FCY

Cyprinidae

Cyprinids n.e.i.

Τούρνα

FPI

Esox lucius

Northern pike

Ποταμολάβρακο

FPP

Sander lucioperca

Pike-perch

Ποταμόπερκα

FPE

Perca fluviatilis

European perch

Παχύχελο

FBU

Lota lota

Burbot

Iχθύες γλυκέος ύδατος π.δ.κ.α.

FRF

ex Osteichthyes

Freshwater fishes n.e.i.

Στουριόνια, μουρούνες π.δ.κ.α.

STU

Acipenseridae

Sturgeons n.e.i.

Χέλι

ELE (*)

Anguilla anguilla

European eel

Λευκοκορέγονος

FVE

Coregonus albula

Vendace

Κορέγονοι π.δ.κ.α.

WHF

Coregonus spp.

Whitefishes n.e.i.

Σολομός του Ατλαντικού

SAL (*)

Salmo salar

Atlantic salmon

Πέστροφα

TRS

Salmo trutta

Sea trout

Πέστροφα π.δ.κ.α.

TRO

Salmo spp.

Trouts n.e.i.

Σαλβελίνος π.δ.κ.α., λιμνοπέστροφα

CHR

Salvelinus spp.

Chars n.e.i.

Επερλάνος, ματάς

SME

Osmerus eperlanus

European smelt

Σολομίδες π.δ.κ.α.

SLZ

Salmonidae

Salmonids n.e.i.

Γαλάζιος κορέγονος

PLN

Coregonus lavaretus

European whitefish

Ρυγχοκορέγονος

HOU

Coregonus oxyrinchus

Houting

Λάμπρενες

LAM

Petromyzon spp.

Lampreys

Φρίσσα, σαρδελομάνα π.δ.κ.α.

SHD

Alosa alosa, A. fallax

Allis and twaite shads

 

DCX

Clupeoidei

Diadromous clupeoids n.e.i.

Διάδρομα ψάρια

DIA

ex Osteichthyes

Diadromous fishes n.e.i.

Ζαγκέτα, γλώσσα

MEG (*)

Lepidorhombus whiffiagonis

Megrim n.e.i.

LDB

Lepidorhombus boscii

Fourspot megrim

LEZ (*)

Lepidorhombus spp.

Megrims

Καλκάνι, σιάκι

TUR (*)

Psetta maxima

Turbot

Καλκάνι, πησί

BLL (*)

Scophthalmus rhombus

Brill

Χάλιμπατ, χάλιμπατ του Ατλαντικού

HAL (*)

Hippoglossus hippoglossus

Atlantic halibut

Ευρωπαϊκή χωματίδα

PLE (*)

Pleuronectes platessa

European plaice

Χάλιμπατ της Γροιλανδίας, μαύρο χάλιμπατ

GHL (*)

Reinhardtius hippoglossoides

Greenland halibut

Καλκάνι

WIT (*)

Glyptocephalus cynoglossus

Witch flounder

Χωματίδα του Καναδά

PLA (*)

Hippoglossoides platessoides

Long-rough dab

Λιμάντα, χωματίδα

DAB (*)

Limanda limanda

Common dab

Λεμονόγλωσσα

LEM (*)

Microstomus kitt

Lemon sole

Καλκάνι

FLE (*)

Platichthys flesus

European flounder

Γλώσσα

SOL (*)

Solea solea

Common sole

Γλώσσα

SOS

Pegusa lascaris

Sand sole

Γλώσσα Σενεγάλης

OAL

Solea senegalensis

Senegalese sole

Γλώσσες π.δ.κ.α

SOO (*)

Solea spp.

Soles n.e.i.

Πλατύψαρα π.δ.κ.α., καλκάνια

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Μπρόσμιος

USK (*)

Brosme brosme

Tusk (= cusk)

Μπακαλιάρος

COD (*)

Gadus morhua

Atlantic cod

Μπακαλιάρος

HKE (*)

Merluccius merluccius

European hake

Ποντίκι

LIN (*)

Molva molva

Ling

Ποντικόψαρο, μουρούνα

BLI (*)

Molva dypterygia (= byrkelange)

Blue ling

Σαλουβάρδος, ποντικός

GFB

Phycis blennoides

Greater forkbeard

Μπακαλιάρος

HAD (*)

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

Μπακαλιάρος της Αρκτικής, ναβάγκα

COW

Eleginus navaga

Wachna cod (= navaga)

Μαύρος μπακαλιάρος

POK (*)

Pollachius virens

Saithe (= pollock = coalfish)

Κίτρινος μπακαλιάρος

POL (*)

Pollachius pollachius

Pollack

Βορεομπακαλιάρος

POC

Boreogadus saida

Polar cod

Σύκο της Νορβηγίας

NOP (*)

Trisopterus esmarki

Norway pout

Σύκο του Ατλαντικού

BIB

Trisopterus luscus

Pouting (= bib)

Προσφυγάκι, τσιμπλάκι

WHB (*)

Micromesistius poutassou

Blue whiting (= poutassou)

Δαυκί του Ατλαντικού, νταούκι του Ατλαντικού

WHG (*)

Merlangius merlangus

Whiting

Γρεναδιέρος των βράχων

RNG

Coryphaenoides rupestris

Roundnose grenadier

Μορίδες

MOR

Moridae

Morid cods

Σύκο

POD

Trisopterus minutus

Poor cod

Μπακαλιάρος της Γροιλανδίας

GRC

Gadus ogac

Greenland cod

Μπακαλιάρος της Αρκτικής

ATG

Arctogadus glacialis

Arctic cod

Γαδόμορφοι π.δ.κ.α., γάδοι

GAD

Gadiformes

Gadiformes n.e.i.

ARU

Argentina silus

Greater argentine

ARY

Argentina sphyraenia

Argentine

Γουρλομάτης

ARG

Argentina spp.

Argentines

Μουγγρί, δρόγγος, κόγγρος

COE

Conger conger

European conger

Χριστόψαρο

JOD

Zeus faber

Atlantic John Dory

Λαβράκι

BSS

Dicentrarchus labrax

Sea bass

Ροφός

GPD

Epinephalus guaza

Dusky grouper

Βλάχος

WRF

Polyprion americanus

Wreckfish

Σερανίδες

BSX

Serranidae

Sea basses, sea perches

Γουρουνόψαρα π.δ.κ.α., γουργουρόψαρα

GRX

Haemulidae (= Pomadasyidae)

Grunts n.e.i.

Μαγιάτικο

MGR

Argyrosomus regius

Meagre

Κεφαλάς

SBR

Pagellus bogaraveo

Red (= common) sea bream

Λιθρίνι

PAC

Pagellus erythrinus

Common pandora

Μπαλάς

DEL

Dentex macrophthalmus

Large-eye dentex

Συναγρίδα π.δ.κ.α.

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

Φαγγρί, μερτζάνι

RPG

Pagrus pagrus

Red porgy

Τσιπούρα

SBG

Sparus aurata

Gilthead sea bream

Γόπα

BOG

Boops boops

Bogue

Σπάροι π.δ.κ.α., σπαρίδες

SBX

Sparidae

Porgies, sea breams n.e.i.

Μπαρμπούνι

MUR

Mullus surmuletus

Red mullet

Δράκαινα

WEG

Trachinus draco

Greater weaver

Λυκόψαρο, λυκόψαρο του Ατλαντικού

CAA (*)

Anarhichas lupus

Atlantic wolf-fish (= catfish)

Μικρό λυκόψαρο

CAS (*)

Anarhichas minor

Spotted wolf-fish

Φουσκοχειλόχελο, σαλιάρα ζωοτόκα

ELP

Zoarces viviparus

Eel-pout

Αμμόχελο

SAN (*)

Ammodytes spp.

Sand eels (= sand lances)

Γωβιοί

GOB

Gobius spp.

Atlantic gobies

Κοκκινόψαρα

RED (*)

Sebastes spp.

Atlantic redfishes

Σκορπιοί, σκορπίνες π.δ.κ.α.

SCO

Scorpaenidae

Scorpion fishes n.e.i.

Καπόνια π.δ.κ.α.

GUX (*)

Triglidae

Gurnards n.e.i.

Κοτόψαρο

LUM

Cyclopterus lumpus

Lumpfish (= lumpsucker)

Πεσκαντρίτσα, βατραχόψαρο

MON (*)

Lophius piscatorius

Monk (= anglerfish)

ANK

Lophius budegassa

Blackbellied angler

MNZ (*)

Lophius spp.

Monkfishes n.e.i.

Αγκαθερά

SKB

Gasterosteus spp.

Sticklebacks

Μουσμούλι

SBA

Pagellus acarne

Axillary (= Spanish) seabream

Συναγρίδα

DEC

Dentex dentex

Common dentex

Μπεκατσόψαρα, ψάρια τρομπέτες

SNI

Macrorhamphosidae

Snipe fishes

Γραμμωτό λαβράκι

STB

Morone saxatilis

Striped bass

Λυκόψαρο π.δ.κ.α.

CAT (*)

Anarhichas spp.

Wolf-fishes (= catfishes) n.e.i.

Κοκκινόψαρο του βυθού

REB (*)

Sebastes mentella

Beaked redfish

Κοκκινόψαρο της Νορβηγίας

REG (*)

Sebastes marinus

Golden redfish

Ασπιδοκαπόνι, καπόνι, κούκος

GUR (*)

Aspitrigla (= Trigla) cuculus

Red gurnard

Καπόνι

GUG (*)

Eutrigla (= Trigla) gurnardus

Grey gurnard

GUM

Chelidonichthys obscurus

Long-finned gurnard

CTZ

Trigloporus lastoviza

Streaked gurnard

CBC

Cepola macrophthalma

Red bandfish

TLD

Nemadactylus monodactylus

St Paul’s fingerfin

IYL

Sicyopterus lagocephalus

Bichique

Μαύρο κρεμμύδι

EPI

Epigonus telescopus

Black cardinal fish

Καθρεπτόψαρο

HPR

Hoplostethus mediterraneus

Mediterranean slimehead

TZY

Trachyscorpia echinata

Spiny scorpionfish

USB

Labrus bergylta

Ballan wrasse

WRM

Labrus merula

Brown wrasse

BYS

Beryx splendens

Splendid alfonsino

Βενθοπελαγικοί περκόμορφοι π.δ.κ.α.

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

Καπελάνος

CAP (*)

Mallotus villosus

Capelin

Βελονίδι, σάργομος, ζαργάνα

GAR

Belone belone

Garfish

Λουτσοζαργάνα, βελονίδα, ζαργάνα

SAU

Scomberesox saurus

Atlantic saury

Κέφαλοι π.δ.κ.α.

MUL

Mugilidae

Mullets n.e.i.

Γοφάρι

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

Σαυρίδι, σαμπανιός

HOM (*)

Trachurus trachurus

Atlantic horse mackerel

Μαυροσαυρίδιο Αυστραλίας

JAA

Trachurus picturatus

Blue jack mackerel

Σαυρίδι

HMM

Trachurus mediterraneus

Mediterranean horse mackerel

JAX (*)

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

Λίτσα

LEE

Lichia amia

Leerfish

Καστανόψαρο

POA

Brama brama

Atlantic pomfret

Αθερίνες

SIL

Atherinidae

Silversides (= sandsmelt)

Πελαγικοί περκόμορφοι π.δ.κ.α.

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

Ρέγγα

HER (*)

Clupea harengus

Atlantic herring

Τριχιός π.δ.κ.α.

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas n.e.i.

Σαρδέλα

PIL (*)

Sardina pilchardus

European sardine (= pilchard)

Παπαλίνα

SPR (*)

Sprattus sprattus

Sprat

Γάβρος

ANE (*)

Engraulis encrasicholus

European anchovy

Κλυπεοειδείς, κλουπεοειδή

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

Παλαμίδα

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

Ξιφιός, ξιφίας

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Κοπάνι, βαρελάκι

FRI

Auxis thazard

Frigate tuna

Τόνος

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefin tuna

Τόνος μακρύπτερος, τονάκι

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

Τόνος κιτρινόπτερος

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

Παλαμίδα

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

Τόνος μεγαλόφθαλμος

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

Περκοειδή π.δ.κ.α.

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

Κολιός

MAS (*)

Scomber japonicus

Chub mackerel

Σκουμπρί

MAC (*)

Scomber scombrus

Atlantic mackerel

Σκουμπριά π.δ.κ.α.

MAX

Scombridae

Mackerels n.e.i.

Σπαθόψαρο, ασημόψαρο

SFS

Lepidopus caudatus

Silver scabbardfish

Μαύρο σπαθόψαρο

BSF

Aphanopus carbo

Black scabbardfish

Σκουμπροειδή π.δ.κ.α.

MKX

Scombroidei

Mackerel-like fishes n.e.i.

Λάμια, καρχαρίας

POR (*)

Lamna nasus

Porbeagle

Προσκυνητής, παπάς, καρχαρίας

BSK

Cetorrhinus maximus

Basking shark

Κεντρόνι, σκύλος, σκυλόψαρο

DGS (*)

Squalus acanthias

Picked (= spiny) dogfish

Μαυροσκυλόψαρο

GSK

Somniosus microcephalus

Greenland shark

Καρχαρίες, σκυλόψαρα π.δ.κ.α.

DGX (*)

Squalidae

Dogfish sharks n.e.i.

Σελάχια, ράγιες, βάτοι, ράσες π.δ.κ.α.

SKA (*)

Raja spp.

Skates n.e.i.

Σκυλάκια

DGH (*)

Squalidae, Scyliorhinidae

Dogfishes and hounds

Σελαχίμορφα, πλευροτρήματα π.δ.κ.α.

SKH

Selachimorpha (Pleurotremata)

Various sharks n.e.i.

GAU

Galeus spp.

Crest-tail catsharks n.e.i.

Σκυλάκι, γάτος, μελανόστομος

SHO

Galeus melastomus

Blackmouth catshark

Σκυλάκι, γάτος, σκυλοψαράκι

SYC

Scyliorhinus canicula

Small-spotted catshark

API

Apristurus spp.

Deep-water catsharks

PTM

Pseudotriakis microdon

False catshark

Μικρό μαυροσκυλόψαρο της Γροιλανδίας

SOR

Somniosus rostratus

Little sleeper shark

Αγκαθίτης, κεντρόνι, κοκκοαγκαθίτης

GUP

Centrophorus granulosus

Gulper shark

 

CPU

Centrophorus uyato

Little gulper shark

Αγκαθίτης του Ατλαντικού

GUQ

Centrophorus squamosus

Leafscale gulper shark

 

CPL

Centrophorus lusitanicus

Lowfin gulper shark

Μαυροαγκαθίτης

ETX

Etmopterus spinax

Velvet belly

ETR

Etmopterus princeps

Great lanternshark

ETP

Etmopterus pusillus

Smooth lanternshark

Αγυαθίτες

SHL

Etmopterus spp.

Lantern sharks n.e.i.

DNA

Deania spp.

Deania dogfishes n.e.i.

DCA

Deania calcea

Birdbeak dogfish

CYO

Centroscymnus coelolepis

Portuguese dogfish

CYP

Centroscymnus crepidater

Longnose velvet dogfish

CYY

Centroscymnus cryptacanthus

Shortnose velvet dogfish

SYO

Scymnodon obscurus

Smallmouth knifetooth dogfish

SYR

Scymnodon ringens

Knifetooth dogfish

Σκυλόψαρο, μαύρο σκυλόψαρο, σκυμνοσκυλόψαρο

SCK

Dalatias licha

Kitefin shark

CFB

Centroscyllium fabricii

Black dogfish

Γουρουνόψαρο, κεντρόνι

OXY

Oxynotus centrina

Angular roughshark

OXN

Oxynotus paradoxus

Sailfin roughshark

Καρχαρίας, αχινοσκυλόψαρο

SHB

Echinorhinus brucus

Bramble shark

Σελάχια, ράγιες, βάτοι, ράσες π.δ.κ.α.

RAJ

Rajidae

Rays and skates n.e.i.

RJR

Amblyraja radiata

Starry ray

RJH

Raja brachyura

Blonde ray

Στρογγυλόβατος

RJI

Raja circularis

Sandy ray

Μικροστιγματόβατος

RJE

Raja microocellata

Small-eyed ray

Κυματόβατος

RJU

Raja undulata

Undulate ray

Λευκόβατος

RJA

Raja alba

White skate

RJY

Raja fyllae

Round ray

Χίμαιρα

CMO

Chimaera monstrosa

Rabbit fish

Χίμαιρες, γάτοι π.δ.κ.α.

HYD

Hydrolagus spp.

Ratfishes n.e.i.

RHC

Rhinochimaera spp.

Knife-nosed chimaeras

HAR

Harriotta spp.

Longnose chimaeras

Χονδριχθύες π.δ.κ.α.

CAR

Chondrichthyes

Cartilaginous fishes n.e.i.

Ψάρια του βυθού π.δ.κ.α.

GRO

ex Osteichthyes

Groundfishes n.e.i.

Πελαγίσια ψάρια π.δ.κ.α.

PEL

ex Osteichthyes

Pelagic fishes n.e.i.

MZZ

ex Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

Οστεοϊχθύες π.δ.κ.α.

FIN

ex Osteichthyes

Finfishes n.e.i.

Κάβουρας

CRE (*)

Cancer pagurus

Edible crab

Πρασινοκάβουρας

CRG

Carcinus maenas

Green crab

Καβουρομάνα

SCR

Maja squinado

Spinous spider crab

Καρκινοειδή

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Κολυμβητικά καβούρια

CRS

Portunus spp.

Swimcrabs n.e.i.

Αστακός π.δ.κ.α.

CRW (*)

Palinurus spp.

Palinurid spiny lobsters n.e.i.

Αστακογαρίδα, αστακός

LBE (*)

Homarus gammarus

European lobster

Καραβίδα

NEP (*)

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Αραπογαρίδα, γαριδάκι

CPR (*)

Palaemon serratus

Common prawn

Γαρίδα της Αρκτικής

PRA (*)

Pandalus borealis

Northern prawn

Σταχτογαρίδα

CSH (*)

Crangon crangon

Common shrimp

Γαρίδα π.δ.κ.α.

PEN (*)

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

Γαρίδες γλυκών νερών

PAL (*)

Palaemonidae

Palaemonid shrimps

Κοκκινογαριδάκια

PAN (*)

Pandalus spp.

Pink (= pandalid) shrimps

Στακτογαρίδες

CRN (*)

Crangonidae

Crangonid shrimps

Κολυμβητικά δεκάποδα π.δ.κ.α.

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

Λέπας

GOO

Lepas spp.

Goose barnacles

PNQ

Palaemon elegans

Rockpool prawn

PIQ

Palaemon longirostris

Delta prawn

JSP

Jasus paulensis

St Paul rock lobster

Αστακοί π.δ.κ.α.

LOX

Reptantia

Lobsters n.e.i.

Γαλαθείδες

LOQ

Galatheidae

Craylets, squat lobsters n.e.i.

Θαλάσσια καρκινοειδή

CRU

ex Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Βούκινο

WHE

Buccinium undatum

Whelk

Λιττορίνη, σάλιαγκος της θάλασσας

PEE

Littorina littorea

Periwinkle

Λιττορίνες π.δ.κ.α

PER

Littorina spp.

Periwinkles n.e.i.

Στρείδι

OYF (*)

Ostrea edulis

European flat oyster

Στρείδι

OYG

Crassostrea gigas

Pacific cupped oyster

Στρείδια π.δ.κ.α.

OYC (*)

Crassostrea spp.

Cupped oyster n.e.i.

Μύδι

MUS (*)

Mytilus edulis

Blue mussel

Μύδια π.δ.κ.α.

MSX

Mytilidae

Sea mussels n.e.i.

Χτένι του Ατλαντικού

SCE (*)

Pecten maximus

Common scallop

Χτένι, τηγανάκι

QSC (*)

Aequipecten opercularis

Queen scallop

Χτένια π.δ.κ.α.

SCX (*)

Pectinidae

Scallops n.e.i.

Μεθύστρα

COC

Cerastoderma edule

Common cockle

Κυδώνι, χάβαρο

CTG

Ruditapes decussatus

Grooved carpet shell

CLQ

Arctica islandica

Ocean quahog

Δίθυρα

CLX

Bivalvia

Clams n.e.i.

Σωλήνες

RAZ

Solen spp.

Razor clams

Αχιβάδα

CTS

Venerupis pullastra

Carpet shell

Κυδώνι

SVE

Chamelea gallina

Striped venus

CLV

Veneridae

Venus clams n.e.i.

MAT

Mactridae

Mactra surf clams n.e.i.

KFA

Circomphalus casinus

Chamber venus

GKL

Glycymeris glycymeris

Common European bittersweet

Κοχύλι

DON

Donax spp.

Donax clams

Μεθύστρα

COZ

Cardiidae

Cockles n.e.i.

LVC

Laevicardium crassum

Norwegian egg cockle

Πεταλίδες π.δ.κ.α.

LPZ

Patella spp.

Limpets n.e.i.

Αυτί της θάλασσας

ABX

Haliotis spp.

Abalones n.e.i.

GAS

Gastropoda

Gastropods n.e.i.

ULV

Spisula ovalis

Oval surf clam

TWL

Tellina spp.

Tellins n.e.i.

Σουπιά

CTC (*)

Sepia officinalis

Common cuttlefish

Καλαμάρι, τευθίς

SQC (*)

Loligo spp.

Common squids

Θράψαλο του Βορρά

SQI (*)

Illex illecebrosus

Short-finned squid

.Καλαμάρια της Ν. Ζηλανδίας π.δ.κ.α.

OCT

Octopodidae

Octopuses n.e.i.

Καλαμάρια π.δ.κ.α.

SQU (*)

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Σουπιές π.δ.κ.α.

CTL (*)

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes n.e.i.

Θράψαλο, καλαμαράκι

SQE (*)

Todarodes Sagittatus

European flying squid

Κεφαλόποδα π.δ.κ.α.

CEP

Cephalopoda

Cephalopods n.e.i.

Θαλάσσια μαλάκια

MOL

ex Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

Αστερίας

STH

Asterias rubens

Starfish

Αστεροειδή π.δ.κ.α.

STF

Asteroidea

Starfishes n.e.i.

Αχινός

URS

Echinus esculentus

Sea urchin

Αχινός

URM

Paracentrotus lividus

Stony sea urchin

Αχινοί π.δ.κ.α.

URX

Echinoidea

Sea urchins n.e.i.

CUX

Holothurioidea

Sea cucumbers n.e.i.

Εχινόδερμα π.δ.κ.α.

ECH

Echinodermata

Echinoderms n.e.i.

Φούσκα

SSG

Microcosmus sulcatus

Grooved sea squirt

Ασκίδια π.δ.κ.α.

SSX

Ascidiacea

Sea squirts n.e.i.

Καβούρι

HSC

Limulus polyphemus

Horseshoe crab

Υδρόβια ασπόνδυλα π.δ.κ.α.

INV

ex Invertebrata

Aquatic invertebrates n.e.i.

Φαιοφύκη

SWB

Phaeophyceae

Brown seaweeds

Καραγγινό

IMS

Chondrus crispus

Carragheen

Αγαρόφυκα

GEL

Gelidium spp.

Gelidium spp.

Γιγαρτίνα

GIG

Gigartina spp.

Gigartina spp.

Ασβεστοφύκη

LIT

Lithothamnium spp.

Lithothamnion spp.

Ροδοφύκη

SWR

Rhodophyceae

Red seaweeds

UCU

Fucus spp.

Wracks n.e.i.

ASN

Ascophyllum nodosum

North Atlantic rockweed

FUU

Fucus serratus

Toothed wrack

UVU

Ulva lactuca

Sea lettuce

Φύκη π.δ.κ.α.

SWX

ex Algae

Seaweeds n.e.i.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Στατιστικές αλιευτικές ζώνες του Βορειοανατολικού Ατλαντικού για τις οποίες πρέπει να υποβάλλονται στοιχεία

ICES διαίρεση Ia

ICES διαίρεση Ib

ICES υποδιαίρεση IIa 1

ICES υποδιαίρεση IIa 2

ICES υποδιαίρεση IIb 1

ICES υποδιαίρεση IIb 2

ICES διαίρεση IIIa

ICES διαίρεση IIIb, c

ICES διαίρεση IVa

ICES διαίρεση IVb

ICES διαίρεση IVc

ICES υποδιαίρεση Va 1

ICES υποδιαίρεση Va 2

ICES υποδιαίρεση Vb 1a

ICES υποδιαίρεση Vb 1b

ICES υποδιαίρεση Vb 2

ICES διαίρεση VIa

ICES υποδιαίρεση VIb 1

ICES υποδιαίρεση VIb 2

ICES διαίρεση VIIa

ICES διαίρεση VIIb

IICES υποδιαίρεση VIIc 1

ICES υποδιαίρεση VIIc 2

ICES διαίρεση VIId

ICES διαίρεση VIIe

ICES διαίρεση VIIf

ICES διαίρεση VIIg

ICES διαίρεση VIIh

ICES υποδιαίρεση VIIj 1

ICES υποδιαίρεση VIIj 2

ICES υποδιαίρεση VIIk 1

ICES υποδιαίρεση VIIk 2

ICES διαίρεση VIIIa

ICES διαίρεση VIIIb

ICES διαίρεση VIIIc

ICES υποδιαίρεση VIIId 1

ICES υποδιαίρεση VIIId 2

ICES υποδιαίρεση VIIIe 1

ICES υποδιαίρεση VIIIe 2

ICES διαίρεση IXa

ICES υποδιαίρεση IXb 1

ICES υποδιαίρεση IXb 2

ICES υποδιαίρεση Xa 1

ICES υποδιαίρεση Xa 2

ICES διαίρεση Xb

ICES υποδιαίρεση XIIa 1

ICES υποδιαίρεση XIIa 2

ICES υποδιαίρεση XIIa 3

ICES υποδιαίρεση XIIa 4

ICES διαίρεση XIIb

ICES διαίρεση XIIc

ICES διαίρεση XIVa

ICES υποδιαίρεση XIVb 1

ICES υποδιαίρεση XIVb 2

BAL 22

BAL 23

BAL 24

BAL 25

BAL 26

BAL 27

BAL 28-1

BAL 28-2

BAL 29

BAL 30

BAL 31

BAL 32

Σημείωση:

1.

Όσες από τις παραπάνω στατιστικές αλιευτικές ζώνες φέρουν την ένδειξη «ICES» έχουν προσδιοριστεί και καθοριστεί από το Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση της Θάλασσας (International Council for the Exploration of the Sea-ICES).

2.

Όσες από τις παραπάνω στατιστικές αλιευτικές ζώνες φέρουν την ένδειξη «BAL» έχουν προσδιοριστεί και καθοριστεί από τη Διεθνή Επιτροπή Αλιείας για τη Βαλτική Θάλασσα (International Baltic Sea Fishery Commission-BAL).

3.

Πρέπει να υποβάλλονται όσο το δυνατόν λεπτομερέστερα στοιχεία. «Άγνωστες» και αθροιστικές ζώνες πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνον όπου δεν υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες. Κατά την υποβολή αναλυτικών πληροφοριών δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται αθροιστικές κατηγορίες.

Στατιστικές αλιευτικές ξώνες του Βορειοανατολικού Ατλαντικού

Image

Image

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Προσδιορισμός των υποζωνών και διαιρέσεων ICES που χρησιμοποιούνται για τις στατιστικές και τους κανονισμούς αλιείας στο Βόρειο Ανατολικό Ατλαντικό

Στατιστική ζώνη ICES (Βορειοανατολικός Ατλαντικός)

Όλα τα ύδατα του Ατλαντικού και του Αρκτικού Ωκεανού και των θαλασσών που υπάγονται σ’ αυτούς και οριοθετούνται από γραμμή που χαράσσεται από το Βόρειο γεωγραφικό Πόλο κατά μήκος του μεσημβρινού 40o00′ δυτικά έως τη βόρεια ακτή της Γροιλανδίας· κατόπιν σε ανατολική και νότια κατεύθυνση κατά μήκος της ακτής της Γροιλανδίας έως σημείο που βρίσκεται 44o00′ δυτικά· κατόπιν νότια έως 59o00′ βόρεια· κατόπιν ανατολικά έως 42o00′ δυτικά· κατόπιν νότια έως 36o00′ βόρεια· κατόπιν ανατολικά έως σημείο που βρίσκεται στην ακτή της Ισπανίας (ισθμός Punta Marroqui) 5o36′ δυτικά· κατόπιν σε βορειοδυτική και βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος της νοτιοδυτικής ακτής της Ισπανίας, της ακτής της Πορτογαλίας, των βορειοδυτικών και των βορείων ακτών της Ισπανίας και των ακτών της Γαλλίας, του Βελγίου των Κάτω Χωρών και της Γερμανίας έως το δυτικό άκρο των συνόρων της με τη Δανία· κατόπιν κατά μήκος της δυτικής ακτής της Γιουτλάνδης μέχρι το Thyboroen· κατόπιν προς νότια και ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος της νότιας ακτής του Limfjord έως το Egensekloster Point· κατόπιν σε νότια κατεύθυνση κατά μήκος της ανατολικής ακτής της Γιουτλάνδης έως το ανατολικό άκρο των συνόρων της Δανίας με τη Γερμανία· κατόπιν κατά μήκος των ακτών της Γερμανίας, της Πολωνίας, της Ρωσίας, της Λιθουανίας, της Λεττονίας, της Εσθονίας, της Ρωσίας, της Φινλανδίας, της Σουηδίας και της Νορβηγίας και της βόρειας ακτής της Ρωσίας έως το Khaborova· κατόπιν διά της δυτικής εισόδου του πορθμού του Yugorskiy Shar κατόπιν σε δυτική και βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος της των ακτών της νήσου Vaigach· κατόπιν διά της δυτικής εισόδου του πορθμού του Karskiye Vorota· κατόπιν δυτικά και βόρεια κατά μήκος της ακτής της νότιας νήσου της Novaya Zemlya· κατόπιν διά της δυτικής εισόδου του πορθμού του Matochkin Shar· κατόπιν κατά μήκος της δυτικής ακτής της βόρειας νήσου της Novaya Zemlya έως το σημείο που βρίσκεται 68o30′ ανατολικά· κατόπιν βόρεια μέχρι το Βόρειο γεωγραφικό Πόλο.

Αυτή η ζώνη αποτελεί επίσης τη στατιστική ζώνη 27 (στατιστική ζώνη Βορειοανατολικού Ατλαντικού) στη διεθνή τυποποιημένη στατιστική κατάταξη ζωνών αλιείας του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO).

Στατιστική υποζώνη ICES Ι

Τα ύδατα που οριοθετούνται από γραμμή η οποία χαράσσεται από το Βόρειο γεωγραφικό Πόλο κατά μήκος του μεσημβρινού 30o00′ ανατολικά έως 72o00′ βόρεια· κατόπιν δυτικά έως 26o00′ ανατολικά· κατόπιν νότια μέχρι την ακτή της Νορβηγίας· κατόπιν προς ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος των ακτών της Νορβηγίας και της Ρωσίας ως το Khaborova· κατόπιν διά της δυτικής εισόδου του πορθμού του Yugorskiy Shar· κατόπιν σε δυτική και βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος της νήσου Vaigach· κατόπιν διά της δυτικής εισόδου του πορθμού του Karskiye Vorota· κατόπιν δυτικά και βόρεια κατά μήκος της ακτής της νότιας νήσου της Novaya Zemlya· κατόπιν διά της δυτικής εισόδου του πορθμού του Matochkin Shar· κατόπιν κατά μήκος της δυτικής ακτής της βόρειας νήσου της Novaya Zemlya έως το σημείο που βρίσκεται 68o30′ ανατολικά· κατόπιν βόρεια μέχρι το Βόρειο γεωγραφικό Πόλο.

Στατιστική διαίρεση ICES Ia

Το τμήμα της υποζώνης I που οριοθετείται από γραμμή η οποία συνδέει τις ακόλουθες συντεταγμένες:

Γεωγραφικό πλάτος

Γεωγραφικό μήκος

73,98 Β

33,70 Α

74,18 Β

34,55 Α

74,36 Β

35,28 Α

74,71 Β

36,38 Α

75,14 Β

37,57 Α

75,45 Β

38,31 Α

75,84 Β

39,05 Α

76,26 Β

39,61 Α

76,61 Β

41,24 Α

76,96 Β

42,81 Α

76,90 Β

43,06 Α

76,75 Β

44,48 Α

75,99 Β

43,51 Α

75,39 Β

43,18 Α

74,82 Β

41,73 Α

73,98 Β

41,56 Α

73,17 Β

40,66 Α

72,20 Β

40,51 Α

72,26 Β

39,76 Α

72,62 Β

38,96 Α

73,04 Β

37,74 Α

73,37 Β

36,61 Α

73,56 Β

35,70 Α

73,98 Β

33,70 Α

Στατιστική διαίρεση ICES Ib

Το τμήμα της υποζώνης I που δεν περιλαμβάνεται στη διαίρεση Ιa.

Στατιστική υποζώνη ICES ΙΙ

Τα ύδατα που οριοθετούνται από γραμμή η οποία χαράσσεται από το Βόρειο γεωγραφικό Πόλο κατά μήκος του μεσημβρινού 30o00′ ανατολικά έως 72o00′ βόρεια· κατόπιν δυτικά έως 26o00′ ανατολικά· κατόπιν νότια μέχρι την ακτή της Νορβηγίας· κατόπιν προς δυτική και νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος της ακτής της Νορβηγίας έως 62o00′ βόρεια· κατόπιν δυτικά έως 4o00′ δυτικά· κατόπιν βόρεια έως 63o00′ βόρεια· κατόπιν δυτικά έως 11o00′ δυτικά· κατόπιν βόρεια μέχρι το Βόρειο γεωγραφικό Πόλο.

Στατιστική διαίρεση ICES IIα

Τα ύδατα που οριοθετούνται από γραμμή που αρχίζει από σημείο ευρισκόμενο στην ακτή της Νορβηγίας 62o00′ βόρεια· κατόπιν δυτικά έως 4o00′ δυτικά· κατόπιν βόρεια έως 63o00′ βόρεια· κατόπιν δυτικά έως 11o00′ δυτικά· κατόπιν βόρεια έως 72o30′ βόρεια· κατόπιν ανατολικά έως 30o00′ ανατολικά· κατόπιν νότια έως 72o00′ βόρεια· κατόπιν δυτικά έως 26o00′ ανατολικά· κατόπιν νότια μέχρι την ακτή της Νορβηγίας· κατόπιν προς δυτική και νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος της ακτής της Νορβηγίας έως το σημείο εκκίνησης.

Στατιστική υποδιαίρεση ICES IIα 1

Το τμήμα της διαίρεσης IIa που οριοθετείται από γραμμή η οποία συνδέει τις ακόλουθες συντεταγμένες:

Γεωγραφικό πλάτος

Γεωγραφικό μήκος

73,50 Β

00,20 Δ

73,50 Β

07,21 Α

73,45 Β

07,28 Α

73,14 Β

07,83 Α

72,76 Β

08,65 Α

72,49 Β

09,33 Α

72,31 Β

09,83 Α

72,18 Β

10,29 Α

71,98 Β

09,94 Α

71,91 Β

09,70 Α

71,64 Β

08,75 Α

71,36 Β

07,93 Α

71,13 Β

07,42 Α

70,79 Β

06,73 Α

70,17 Β

05,64 Α

69,79 Β

05,01 Α

69,56 Β

04,74 Α

69,32 Β

04,32 Α

69,10 Β

04,00 Α

68,86 Β

03,73 Α

68,69 Β

03,57 Α

68,46 Β

03,40 Α

68,23 Β

03,27 Α

67,98 Β

03,19 Α

67,77 Β

03,16 Α

67,57 Β

03,15 Α

67,37 Β

03,18 Α

67,18 Β

03,24 Α

67,01 Β

03,31 Α

66,84 Β

03,42 Α

66,43 Β

03,27 Α

66,39 Β

03,18 Α

66,23 Β

02,79 Α

65,95 Β

02,24 Α

65,64 Β

01,79 Α

65,38 Β

01,44 Α

65,32 Β

01,26 Α

65,08 Β

00,72 Α

64,72 Β

00,04 Α

64,43 Β

00,49 Δ

64,84 Β

01,31 Δ

64,92 Β

01,56 Δ

65,13 Β

02,17 Δ

65,22 Β

02,54 Δ

65,39 Β

03,19 Δ

65,47 Β

03,73 Δ

65,55 Β

04,19 Δ

65,59 Β

04,56 Δ

65,69 Β

05,58 Δ

65,96 Β

05,60 Δ

66,22 Β

05,67 Δ

66,47 Β

05,78 Δ

67,09 Β

06,25 Δ

67,61 Β

06,62 Δ

67,77 Β

05,33 Δ

67,96 Β

04,19 Δ

68,10 Β

03,42 Δ

68,33 Β

02,39 Δ

68,55 Β

01,56 Δ

68,86 Β

00,61 Δ

69,14 Β

00,08 Α

69,44 Β

00,68 Α

69,76 Β

01,18 Α

69,97 Β

01,46 Α

70,21 Β

01,72 Α

70,43 Β

01,94 Α

70,63 Β

02,09 Α

70,89 Β

02,25 Α

71,14 Β

02,35 Α

71,35 Β

02,39 Α

71,61 Β

02,38 Α

71,83 Β

02,31 Α

72,01 Β

02,22 Α

72,24 Β

02,06 Α

72,43 Β

01,89 Α

72,60 Β

01,68 Α

72,75 Β

01,48 Α

72,99 Β

01,08 Α

73,31 Β

00,34 Α

73,50 Β

00,20 Δ

Στατιστική υποδιαίρεση ICES IIa 2

Το τμήμα της διαίρεσης IIa που δεν εμπίπτει στην υποδιαίρεση IIa 1.

Στατιστική διαίρεση ICES ΙΙb

Τα ύδατα που οριοθετούνται από γραμμή η οποία χαράσσεται από το Βόρειο γεωγραφικό Πόλο κατά μήκος του μεσημβρινού 30o00′ ανατολικά έως 73o30′ βόρεια· κατόπιν δυτικά έως 11o00′ δυτικά· κατόπιν βόρεια έως το Βόρειο γεωγραφικό Πόλο.

Στατιστική υποδιαίρεση ICES IIb 1

Το τμήμα της διαίρεσης IIb που οριοθετείται από τις ακόλουθες συντεταγμένες:

Γεωγραφικό πλάτος

Γεωγραφικό μήκος

73,50 Β

07,21 Α

73,50 Β

00,20 Δ

73,60 Β

00,48 Δ

73,94 Β

01,88 Δ

74,09 Β

02,70 Δ

74,21 Β

05,00 Δ

74,50 Β

04,38 Δ

75,00 Β

04,29 Δ

75,30 Β

04,19 Δ

76,05 Β

04,30 Δ

76,18 Β

04,09 Δ

76,57 Β

02,52 Δ

76,67 Β

02,10 Δ

76,56 Β

01,60 Δ

76,00 Β

00,80 Α

75,87 Β

01,12 Α

75,64 Β

01,71 Α

75,21 Β

03,06 Α

74,96 Β

04,07 Α

74,86 Β

04,55 Α

74,69 Β

05,19 Α

74,34 Β

06,39 Α

74,13 Β

06,51 Α

73,89 Β

06,74 Α

73,60 Β

07,06 Α

73,50 Β

07,21 Α

Στατιστική υποδιαίρεση ICES IIb 2

Το τμήμα της διαίρεσης IIb που δεν εμπίπτει στην υποδιαίρεση IIb 1.

Στατιστική υποζώνη ICES III

Τα ύδατα που οριοθετούνται από γραμμή που αρχίζει από σημείο ευρισκόμενο στην ακτή της Νορβηγίας 7o00′ ανατολικά· κατόπιν νότια έως 57o30′ βόρεια· κατόπιν ανατολικά έως 8o00′ ανατολικά· κατόπιν νότια έως 57o00′ βόρεια· κατόπιν ανατολικά έως την ακτή της Δανίας· κατόπιν κατά μήκος των βορειοδυτικών και των ανατολικών ακτών της Γιουτλάνδης έως το Hals· κατόπιν διά της ανατολικής εισόδου του Limfjord έως το Egensekloster Point· κατόπιν προς νότια κατεύθυνση κατά μήκος της ακτής της Γιουτλάνδης έως το ανατολικό άκρο του συνόρου της Δανίας με τη Γερμανία· κατόπιν κατά μήκος των ακτών της Γερμανίας, της Πολωνίας, της Ρωσίας, της Λιθουανίας, της Λεττονίας, της Εσθονίας, της Ρωσίας, της Φινλανδίας, της Σουηδίας και της Νορβηγίας μέχρι τη σημείο εκκίνησης.

Στατιστική διαίρεση ICES IIIa

Τα ύδατα που οριοθετούνται από γραμμή που αρχίζει από σημείο ευρισκόμενο στην ακτή της Νορβηγίας 7o00′ ανατολικά· κατόπιν νότια έως 57o30′ βόρεια· κατόπιν ανατολικά έως 8o00′ ανατολικά· κατόπιν νότια έως 57o00′ βόρεια· κατόπιν ανατολικά έως την ακτή της Δανίας· κατόπιν κατά μήκος των βορειοδυτικών και των ανατολικών ακτών της Γιουτλάνδης έως το Hals· κατόπιν διά της ανατολικής εισόδου του Limfjord έως το Egensekloster Point· κατόπιν προς νότια κατεύθυνση κατά μήκος της ακτής της Γιουτλάνδης έως το Hasenore Head· κατόπιν διά του Great Belt έως το Gniben Point· κατόπιν κατά μήκος της βόρειας ακτής του Zealand έως το Gilbjerg Head· κατόπιν διά των βορείων περιοχών του Oeresund έως το Kullen στην ακτή της Σουηδίας· κατόπιν προς ανατολική και βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος της δυτικής ακτής της Σουηδίας και της νότιας ακτής της Νορβηγίας μέχρι το σημείο εκκίνησης.

Στατιστικές διαιρέσεις ICES IIIb και c

Τα ύδατα που οριοθετούνται από γραμμή που αρχίζει από το Hasenoere Head στην ανατολική ακτή της Γιουτλάνδης έως το Gniben Point στη δυτική ακτή του Zealand και μέχρι το Gilbjerg Head· κατόπιν διά των βορείων περιοχών του Oeresund έως το Kullen στην ακτή της Σουηδίας· κατόπιν προς νότια κατεύθυνση κατά μήκος της ακτής της Σουηδίας μέχρι το φάρο Falsterbο· κατόπιν διά της νότιας εισόδου του Oeresund έως το φάρο Stevns· κατόπιν κατά μήκος της νοτιοανατολικής ακτής του Zealand· κατόπιν διά της ανατολικής εισόδου του Storstroem Sound· κατόπιν κατά μήκος της ανατολικής ακτής της νήσου Falster έως το Gedser· κατόπιν μέχρι το Darsser-Ort στην ακτή της Γερμανίας· κατόπιν προς νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος των ακτών της Γερμανίας και της ανατολικής ακτής της Γιουτλάνδης μέχρι το σημείο εκκίνησης.

Στατιστική υποδιαίρεση ICES 22 (BAL 22)

Τα ύδατα που οριοθετούνται από γραμμή που αρχίζει από το Hasenoere Head (56o09′ βόρεια, 10o44′ ανατολικά) στην ανατολική ακτή της Γιουτλάνδης μέχρι το Gniben Point (56o01′ βόρεια, 11o18′ ανατολικά) στη δυτική ακτή του Zealand· κατόπιν κατά μήκος των δυτικών και των νοτίων ακτών του Zealand μέχρι σημείου που βρίσκεται 12o00′ ανατολικά· κατόπιν νότια μέχρι τη νήσο Falster· κατόπιν κατά μήκος της ανατολικής ακτής της νήσου Falster έως το Gedser Odd (54o34′ βόρεια, 11o58′ ανατολικά)· κατόπιν ανατολικά έως 12o00′ ανατολικά· κατόπιν νότια μέχρι την ακτή της Γερμανίας· κατόπιν προς νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος των ακτών της Γερμανίας και της ανατολικής ακτής της Γιουτλάνδης μέχρι το σημείο εκκίνησης.

Στατιστική υποδιαίρεση ICES 23 (BAL 23)

Τα ύδατα που οριοθετούνται από γραμμή που αρχίζει από το Gilbjerg Head (56o08′ βόρεια, 12o18′ ανατολικά) στη βόρεια ακτή του Zealand μέχρι το Kullen (56o18′ βόρεια, 12o28′ ανατολικά) στην ακτή της Σουηδίας· κατόπιν προς νότια κατεύθυνση κατά μήκος της ακτής της Σουηδίας μέχρι το φάρο Falsterbo (55o23′ βόρεια, 12o50′ ανατολικά), κατόπιν διά της νότιας εισόδου του Sound μέχρι το φάρο Stevns (55o19′ βόρεια, 12o29′ ανατολικά) στην ακτή του Zealand· κατόπιν προς βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος της ακτής του Zealand μέχρι το σημείο εκκίνησης.

Στατιστική υποδιαίρεση ICES 24 (BAL 24)

Τα ύδατα που οριοθετούνται από γραμμή που αρχίζει από το φάρο Stevns (55o19′ βόρεια, 12o29′ ανατολικά) στην ανατολική ακτή του Zealand διά της νότιας εισόδου του Sound μέχρι το φάρο Falsterbo (55o23′ βόρεια, 12o50′ ανατολικά) στην ακτή της Σουηδίας· κατόπιν κατά μήκος της νότιας ακτής της Σουηδίας ως το φάρο Sandhammaren (55o24′ βόρεια, 14o12′ ανατολικά)· κατόπιν μέχρι το φάρο Hammerodde (55o18′ βόρεια, 14o47′ ανατολικά) στη βόρεια ακτή του Bornholm· κατόπιν κατά μήκος των δυτικών και των νοτίων ακτών του Bornholm μέχρι σημείου που βρίσκεται 15o00′ ανατολικά· κατόπιν νότια μέχρι την ακτή της Πολωνίας· κατόπιν προς δυτική κατεύθυνση κατά μήκος των ακτών της Πολωνίας και της Γερμανίας μέχρι το σημείο που βρίσκεται 12o00′ ανατολικά· κατόπιν βόρεια μέχρι το σημείο που βρίσκεται 54o34′ βόρεια, 12o00′ ανατολικά· κατόπιν δυτικά μέχρι το Gedser Odde (54o34′ βόρεια, 11o58′ ανατολικά)· κατόπιν κατά μήκος των ανατολικών και βορείων ακτών της νήσου Falster μέχρι το σημείο που βρίσκεται 12o00′ ανατολικά· κατόπιν βόρεια μέχρι τη νότια ακτή του Zealand· κατόπιν προς δυτική και βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος της δυτικής ακτής του Zealand μέχρι το σημείο εκκίνησης.

Στατιστική υποδιαίρεση ICES 25 (BAL 25)

Τα ύδατα που οριοθετούνται από γραμμή που αρχίζει από σημείο ευρισκόμενο στην ανατολική ακτή της Σουηδίας 56o30′ βόρεια· κατόπιν ανατολικά μέχρι τη δυτική ακτή της νήσου Oeland· κατόπιν, περνώντας νότια της νήσου Oeland μέχρι σημείου στην ανατολική ακτή 56o30′ βόρεια και ανατολικά μέχρι 18o00′ ανατολικά· κατόπιν νότια μέχρι την ακτή της Πολωνίας· κατόπιν προς δυτική κατεύθυνση κατά μήκος των ακτών της Πολωνίας μέχρι το σημείο που βρίσκεται 15o00′ ανατολικά· κατόπιν βόρεια μέχρι τη νήσο Bornholm· κατόπιν κατά μήκος των νοτίων και δυτικών ακτών του Bornholm μέχρι το φάρο Hammerodde (55o18′ βόρεια, 14o47′ ανατολικά)· κατόπιν μέχρι το φάρο Sandhammaren (55o24′ βόρεια, 14 o12′ ανατολικά) στη νότια ακτή της Σουηδίας· κατόπιν προς βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος της ανατολικής ακτής της Σουηδίας μέχρι το σημείο εκκίνησης.

Στατιστική υποδιαίρεση ICES 26 (BAL 26)

Τα ύδατα που οριοθετούνται από γραμμή που αρχίζει από σημείο ευρισκόμενο 56o30′ βόρεια, 18o00′ ανατολικά· κατόπιν ανατολικά μέχρι τη δυτική ακτή της Λεττονίας· κατόπιν προς νότια κατεύθυνση κατά μήκος των ακτών της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ρωσίας και της Πολωνίας μέχρις ενός σημείου στην πολωνική ακτή 18o00′ ανατολικά· κατόπιν βόρεια μέχρι το σημείο εκκίνησης.

Στατιστική υποδιαίρεση ICES 27 (BAL 27)

Τα ύδατα που οριοθετούνται από γραμμή που αρχίζει από σημείο στην ανατολική ακτή της ηπειρωτικής Σουηδίας που βρίσκεται 59o41′ βόρεια και 19o00′ ανατολικά· κατόπιν νότια μέχρι τη βόρεια ακτή της νήσου Gotland· κατόπιν προς νότια κατεύθυνση κατά μήκος της δυτικής ακτής του Gotland μέχρι σημείου που βρίσκεται 57o00′ βόρεια· κατόπιν δυτικά έως 18o00′ ανατολικά· κατόπιν νότια έως 56o30′ βόρεια· κατόπιν δυτικά μέχρι την ανατολική ακτή της νήσου Oeland· κατόπιν, περνώντας νότια από τη νήσο Oeland, μέχρι σημείου στη δυτική ακτή της νήσου 56o30′ βόρεια· κατόπιν δυτικά μέχρι την ακτή της Σουηδίας· κατόπιν προς βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος της ανατολικής ακτής της Σουηδίας μέχρι το σημείο εκκίνησης.

Στατιστική υποδιαίρεση ICES 28 (BAL 28)

Τα ύδατα που οριοθετούνται από γραμμή που αρχίζει από σημείο ευρισκόμενο 58o30′ βόρεια, 19o00′ ανατολικά· κατόπιν ανατολικά μέχρι τη δυτική ακτή της νήσου Saaremaa· κατόπιν, περνώντας βόρεια από τη νήσο Saaremaa, μέχρι σημείου στην ανατολική ακτή της νήσου 58o30′ βόρεια· κατόπιν ανατολικά μέχρι την ακτή της Εσθονίας· κατόπιν προς νότια κατεύθυνση κατά μήκος των δυτικών ακτών της Εσθονίας και της Λεττονίας μέχρι το σημείο που βρίσκεται 56o30′ βόρεια και κατόπιν δυτικά μέχρι 18o00′ ανατολικά· κατόπιν βόρεια έως 57o00′ βόρεια· κατόπιν ανατολικά μέχρι τη δυτική ακτή της νήσου Gotland· κατόπιν προς βόρεια κατεύθυνση μέχρι το σημείο που βρίσκεται στη βόρεια ακτή του Gotland 19o00′ ανατολικά· κατόπιν βόρεια μέχρι το σημείο εκκίνησης.

Στατιστική υποδιαίρεση ICES 28-1 (BAL 28,1)

Τα ύδατα που οριοθετούνται προς δυσμάς από γραμμή η οποία ξεκινά από το φάρο Ovisi (57o 34.1234′Β, 21o 42.9574′Α) στη δυτική ακτή της Λεττονίας και φθάνει έως το Southern Rock του Ακρωτηρίου Loode (57o 57.4760′Β, 21o 58.2789′Α) στη νήσο Saaremaa, στη συνέχεια προς νότο έως το νοτιότερο άκρο της χερσονήσου Sõrve και κατόπιν προς ΒΑ κατεύθυνση κατά μήκος της ανατολικής ακτής της νήσου Saaremaa και προς βορά από γραμμή η οποία εκτείνεται από 58o 30.0’Β, 23o13.2′Α έως 58o30′Β, 23o 41.1′Α.

Στατιστική υποδιαίρεση ICES 28-2 (BAL 28,2)

Το τμήμα της υποδιαίρεσης 28 που δεν περιλαμβάνεται στην υποδιαίρεση 28-1.

Στατιστική υποδιαίρεση ICES 29 (BAL 29)

Τα ύδατα που οριοθετούνται από γραμμή που αρχίζει από σημείο στην ανατολική ακτή της ηπειρωτικής Σουηδίας που βρίσκεται 60o30′ βόρεια και ύστερα ανατολικά μέχρι την ακτή της ηπειρωτικής Φινλανδίας· κατόπιν προς νότια κατεύθυνση κατά μήκος των δυτικών και των νοτίων ακτών της Φινλανδίας μέχρι σημείου που βρίσκεται στη νότια ηπειρωτική ακτή 23o00′ ανατολικά· κατόπιν νότια έως 59o00′ βόρεια· κατόπιν ανατολικά μέχρι την ακτή της ηπειρωτικής Εσθονίας· κατόπιν προς νότια κατεύθυνση κατά μήκος της δυτικής ακτής της Εσθονίας μέχρι σημείου που βρίσκεται 58o30′ βόρεια· κατόπιν δυτικά μέχρι την ανατολική ακτή της νήσου Saaremaa· κατόπιν, περνώντας βόρεια από τη νήσο Saaremaa, μέχρι σημείου στη δυτική ακτή της νήσου 58o30′ βόρεια· κατόπιν δυτικά έως 19o00′ ανατολικά· κατόπιν βόρεια μέχρι σημείου της ανατολικής ακτής της ηπειρωτικής Σουηδίας 59o41′ βόρεια κατόπιν προς βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος της ανατολικής ακτής της Σουηδίας μέχρι το σημείο εκκίνησης.

Στατιστική υποδιαίρεση ICES 30 (BAL 30)

Τα ύδατα που οριοθετούνται από γραμμή που αρχίζει από σημείο στην ανατολική ακτή της Σουηδίας που βρίσκεται 63o30′ βόρεια και ύστερα ανατολικά μέχρι την ακτή της ηπειρωτικής Φινλανδίας· κατόπιν προς νότια κατεύθυνση κατά μήκος των ακτών της Φινλανδίας μέχρι το σημείο που βρίσκεται 60o30′ βόρεια· κατόπιν δυτικά μέχρι την ακτή της ηπειρωτικής Σουηδίας· κατόπιν προς βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος της ανατολικής ακτής της Σουηδίας μέχρι το σημείο εκκίνησης.

Στατιστική υποδιαίρεση ICES 31 (BAL 31)

Τα ύδατα που οριοθετούνται από γραμμή που αρχίζει από σημείο ευρισκόμενο στην ανατολική ακτή της Σουηδίας 63o30′ βόρεια· κατόπιν, περνώντας βόρεια από το Βοθνικό Κόλπο, έως σημείου στη δυτική ακτή της ηπειρωτικής Φινλανδίας 63o30′ βόρεια· κατόπιν δυτικά μέχρι το σημείο εκκίνησης.

Στατιστική υποδιαίρεση ICES 32 (BAL 32)

Τα ύδατα που οριοθετούνται από γραμμή που αρχίζει από σημείο ευρισκόμενο στη νότια ακτή της Φινλανδίας 23o00′ ανατολικά· κατόπιν, περνώντας ανατολικά από τον Κόλπο της Φινλανδίας, μέχρι σημείου της δυτικής ακτής της Εσθονίας 59o00′ βόρεια· κατόπιν δυτικά έως 23o00′ ανατολικά· κατόπιν βόρεια μέχρι το σημείο εκκίνησης.

Στατιστική υποζώνη ICES IV

Τα ύδατα που οριοθετούνται από γραμμή που αρχίζει από σημείο ευρισκόμενο στην ακτή της Νορβηγίας 62o00′ βόρεια· κατόπιν δυτικά έως 4o00′ δυτικά· κατόπιν νότια μέχρι την ακτή της Σκωτίας· κατόπιν προς ανατολική και νότια κατεύθυνση κατά μήκος των ακτών της Σκωτίας και της Αγγλίας μέχρι σημείο που βρίσκεται 51o00′ βόρεια· κατόπιν ανατολικά μέχρι την ακτή της Γαλλίας· κατόπιν προς βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος των ακτών της Γαλλίας, του Βελγίου, των Κάτω Χωρών και της Γερμανίας μέχρι το δυτικό άκρο των συνόρων της με τη Δανία· κατόπιν κατά μήκος της δυτικής ακτής της Γιουτλάνδης μέχρι το Thyboroen· κατόπιν προς νότια και ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος της νότιας ακτής του Limfjord έως το Egensekloster Point· κατόπιν διά της ανατολικής εισόδου του Limfjord μέχρι το Hals· κατόπιν προς δυτική κατεύθυνση κατά μήκος της βόρειας ακτής του Limfjord έως το νοτιότερο σημείο του Agger Tange· κατόπιν προς βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος της δυτικής ακτής της Γιουτλάνδης μέχρι το σημείο που βρίσκεται 57o00′ βόρεια και κατόπιν δυτικά έως 8o00′ ανατολικά· κατόπιν βόρεια έως 57o30′ βόρεια· κατόπιν δυτικά έως 7o00′ ανατολικά· κατόπιν βόρεια μέχρι την ακτή της Νορβηγίας· κατόπιν προς βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος της ακτής της Νορβηγίας μέχρι το σημείο εκκίνησης.

Στατιστική διαίρεση ICES IVa

Τα ύδατα που οριοθετούνται από γραμμή που αρχίζει από σημείο ευρισκόμενο στην ακτή της Νορβηγίας 62o00′ βόρεια· κατόπιν δυτικά έως 3o00′ δυτικά· κατόπιν νότια μέχρι την ακτή της Σκωτίας· κατόπιν προς ανατολική και νότια κατεύθυνση κατά μήκος της ακτής της Σκωτίας· μέχρι το σημείο που βρίσκεται 57o30′ βόρεια· κατόπιν ανατολικά έως 7o00′ ανατολικά· κατόπιν βόρεια μέχρι την ακτή της Νορβηγίας· κατόπιν προς βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος της ακτής της Νορβηγίας μέχρι το σημείο εκκίνησης.

Στατιστική διαίρεση ICES IVb

Τα ύδατα που οριοθετούνται από γραμμή που αρχίζει από σημείο ευρισκόμενο στη δυτική ακτή της Δανίας 57o00′ βόρεια· κατόπιν δυτικά έως 8o00′ ανατολικά· κατόπιν βόρεια έως 57o30′ βόρεια· κατόπιν δυτικά μέχρι την ακτή της Σκωτίας· κατόπιν προς νότια κατεύθυνση κατά μήκος των ακτών της Σκωτίας και της Αγγλίας μέχρι σημείου που βρίσκεται 53o30′ βόρεια· κατόπιν ανατολικά μέχρι την ακτή της Γερμανίας· κατόπιν προς βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος της ακτής της Γιουτλάνδης έως το Thyboroen· κατόπιν προς νότια και ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος της νότιας ακτής του Limfjord έως το Egensekloster Point· κατόπιν διά της ανατολικής εισόδου του Limfjord μέχρι το Hals· κατόπιν προς δυτική κατεύθυνση κατά μήκος της βόρειας ακτής του Limfjord μέχρι το νοτιότερο σημείο του Agger Tange· κατόπιν προς βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος της δυτικής ακτής της Γιουτλάνδης μέχρι το σημείο εκκίνησης.

Στατιστική διαίρεση ICES IVc

Τα ύδατα που οριοθετούνται από γραμμή που αρχίζει από σημείο ευρισκόμενο στη δυτική ακτή της Γερμανίας 53o30′ βόρεια· κατόπιν δυτικά μέχρι την ακτή της Αγγλίας· κατόπιν προς νότια κατεύθυνση μέχρι το σημείο που βρίσκεται 51o00′ βόρεια· κατόπιν ανατολικά μέχρι την ακτή της Γαλλίας· κατόπιν προς βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος των ακτών της Γαλλίας, του Βελγίου, των Κάτω Χωρών, και της Γερμανίας μέχρι το σημείο εκκίνησης.

Στατιστική υποζώνη ICES V

Τα ύδατα που οριοθετούνται από γραμμή που αρχίζει από σημείο ευρισκόμενο 68o00′ βόρεια, 11o00′ δυτικά· κατόπιν δυτικά έως 27o00′ δυτικά· κατόπιν νότια έως 62o00′ βόρεια· κατόπιν ανατολικά έως 15o00′ δυτικά· κατόπιν νότια έως 60o00′ βόρεια· κατόπιν ανατολικά έως 5o00′ δυτικά· κατόπιν βόρεια έως 60o30′ βόρεια· κατόπιν ανατολικά έως 4o00′ δυτικά· κατόπιν βόρεια έως 63o00′ βόρεια· κατόπιν δυτικά έως 11o00′ δυτικά· κατόπιν βόρεια μέχρι το σημείο εκκίνησης.

Στατιστική διαίρεση ICES Va

Τα ύδατα που οριοθετούνται από γραμμή που αρχίζει από σημείο ευρισκόμενο 68o00′ βόρεια, 11o00′ δυτικά· κατόπιν δυτικά έως 27o00′ δυτικά· κατόπιν νότια έως 62o00′ βόρεια· κατόπιν ανατολικά έως 15o00′ δυτικά· κατόπιν βόρεια έως 63o00′ βόρεια· κατόπιν ανατολικά έως 11o00′ δυτικά· κατόπιν βόρεια μέχρι το σημείο εκκίνησης.

Στατιστική υποδιαίρεση ICES Va 1

Το τμήμα εντός του ορθογωνίου που ορίζεται από τις ακόλουθες συντεταγμένες:

Γεωγραφικό πλάτος

Γεωγραφικό μήκος

63,00 Β

24,00 Δ

62,00 Β

24,00 Δ

62,00 Β

27,00 Δ

63,00 Β

27,00 Δ

63,00 Β

24,00 Δ

Στατιστική υποδιαίρεση ICES Va 2

Το τμήμα της διαίρεσης Va που δεν περιλαμβάνεται στην υποδιαίρεση Va 1.

Στατιστική διαίρεση ICES Vb

Τα ύδατα που οριοθετούνται από γραμμή που αρχίζει από σημείο ευρισκόμενο 63o00′ βόρεια, 4o00′ δυτικά· κατόπιν δυτικά έως 15o00′ δυτικά· κατόπιν νότια έως 60o00′ βόρεια· κατόπιν ανατολικά έως 5o00′ δυτικά· κατόπιν βόρεια έως 60o00′ βόρεια· κατόπιν ανατολικά έως 4o00′ δυτικά· κατόπιν βόρεια μέχρι το σημείο εκκίνησης.

Στατιστική υποδιαίρεση ICES Vb 1

Τα ύδατα που οριοθετούνται από γραμμή που αρχίζει από σημείο ευρισκόμενο 63o00′ βόρεια, 4o00′ δυτικά· κατόπιν δυτικά έως 15o00′ δυτικά· κατόπιν νότια έως 60o00′ βόρεια· κατόπιν ανατολικά έως 10o00′ δυτικά· κατόπιν βόρεια έως 61o30′ βόρεια· κατόπιν ανατολικά έως 8o00′ δυτικά· κατόπιν κατά μήκος λοξής γραμμής μέχρι σημείου που βρίσκεται 61o15′ βόρεια, 7o30′ δυτικά· κατόπιν νότια έως 60o30′ βόρεια· κατόπιν δυτικά έως 8o00′ δυτικά· κατόπιν νότια έως 60o00′ βόρεια· κατόπιν ανατολικά έως 5o00′ δυτικά· κατόπιν βόρεια έως 60o30′ βόρεια· κατόπιν ανατολικά έως 4o00′ δυτικά· κατόπιν βόρεια μέχρι το σημείο εκκίνησης.

Στατιστική υποδιαίρεση ICES Vb 1a

Το τμήμα της υποδιαίρεσης Vb 1 που οριοθετείται από γραμμή η οποία συνδέει τις ακόλουθες συντεταγμένες:

Γεωγραφικό πλάτος

Γεωγραφικό μήκος

60,49 Β

15,00 Δ

60,71 Β

13,99 Δ

60,15 Β

13,29 Δ

60,00 Β

13,50 Δ

60,00 Β

15,00 Δ

60,49 Β

15,00 Δ

Στατιστική υποδιαίρεση ICES Vb 1b

Το τμήμα της υποδιαίρεσης Vb 1 που δεν περιλαμβάνεται στην υποδιαίρεση Vb 1a.

Στατιστική υποδιαίρεση ICES Vb 2

Τα ύδατα που οριοθετούνται από γραμμή που αρχίζει από σημείο ευρισκόμενο 60o00′ βόρεια, 10o00′ δυτικά· κατόπιν βόρεια έως 61o30′ βόρεια· κατόπιν ανατολικά έως 8o00′ δυτικά· κατόπιν κατά μήκος λοξής γραμμής μέχρι σημείου που βρίσκεται 61o15′ βόρεια, 7o30′ δυτικά· κατόπιν νότια έως 60o30′ βόρεια· κατόπιν δυτικά έως 8o00′ δυτικά· κατόπιν νότια έως 60o00′ βόρεια· κατόπιν δυτικά μέχρι το σημείο εκκίνησης.

Στατιστική υποζώνη ICES VI

Τα ύδατα που οριοθετούνται από γραμμή που αρχίζει από σημείο ευρισκόμενο στη βόρεια ακτή της Σκωτίας 4o00′ δυτικά· κατόπιν βόρεια έως 60o30′ βόρεια· κατόπιν δυτικά έως 5o00′ δυτικά· κατόπιν νότια έως 60o00′ βόρεια και κατόπιν δυτικά έως 18o00′ δυτικά· κατόπιν νότια έως 54o30′ βόρεια· κατόπιν ανατολικά μέχρι την ακτή της Ιρλανδίας· κατόπιν προς βόρεια και ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος των ακτών της Ιρλανδίας και της Βόρειας Ιρλανδίας μέχρι σημείου της ανατολικής ακτής της Βόρειας Ιρλανδίας 55o00′ βόρεια· κατόπιν ανατολικά μέχρι την ακτή της Σκωτίας· κατόπιν προς βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος της δυτικής ακτής της Σκωτίας μέχρι το σημείο εκκίνησης.

Στατιστική διαίρεση ICES VIa

Τα ύδατα που οριοθετούνται από γραμμή που αρχίζει από σημείο ευρισκόμενο στη βόρεια ακτή της Σκωτίας 4o00′ δυτικά· κατόπιν βόρεια έως 60o30′ βόρεια· κατόπιν δυτικά έως 5o00′ δυτικά· κατόπιν νότια έως 60o00′ βόρεια και κατόπιν δυτικά έως 12o00′ δυτικά· κατόπιν νότια έως 54o30′ βόρεια· κατόπιν ανατολικά μέχρι την ακτή της Ιρλανδίας· κατόπιν προς βόρεια και ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος των ακτών της Ιρλανδίας και της Βόρειας Ιρλανδίας μέχρι σημείου της ανατολικής ακτής της Βόρειας Ιρλανδίας 55o00′ βόρεια· κατόπιν ανατολικά μέχρι την ακτή της Σκωτίας· κατόπιν προς βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος της δυτικής ακτής της Σκωτίας μέχρι το σημείο εκκίνησης.

Στατιστική διαίρεση ICES VIb

Τα ύδατα που οριοθετούνται από γραμμή που αρχίζει από σημείο ευρισκόμενο 60o00′ βόρεια, 12o00′ δυτικά· κατόπιν δυτικά έως 18o00′ δυτικά· κατόπιν νότια έως 54o30′ βόρεια· κατόπιν ανατολικά έως 12o00′ δυτικά· κατόπιν βόρεια μέχρι το σημείο εκκίνησης.

Στατιστική υποδιαίρεση ICES VIb 1

Το τμήμα της διαίρεσης VΙb που οριοθετούνται από γραμμή η οποία συνδέει τις ακόλουθες συντεταγμένες:

Γεωγραφικό πλάτος

Γεωγραφικό μήκος

54,50 N

18,00 Δ

60,00 N

18,00 Δ

60,00 N

13,50 Δ

60,15 N

13,29 Δ

59,65 N

13,99 Δ

59,01 N

14,57 Δ

58,51 N

14,79 Δ

57,87 N

14,88 Δ

57,01 N

14,63 Δ

56,57 N

14,34 Δ

56,50 N

14,44 Δ

56,44 N

14,54 Δ

56,37 N

14,62 Δ

56,31 N

14,72 Δ

56,24 N

14,80 Δ

56,17 N

14,89 Δ

56,09 N

14,97 Δ

56,02 N

15,04 Δ

55,95 N

15,11 Δ

55,88 N

15,19 Δ

55,80 N

15,27 Δ

55,73 N

15,34 Δ

55,65 N

15,41 Δ

55,57 N

15,47 Δ

55,50 N

15,54 Δ

55,42 N

15,60 Δ

55,34 N

15,65 Δ

55,26 N

15,70 Δ

55,18 N

15,75 Δ

55,09 N

15,79 Δ

55,01 N

15,83 Δ

54,93 N

15,87 Δ

54,84 N

15,90 Δ

54,76 N

15,92 Δ

54,68 N

15,95 Δ

54,59 N

15,97 Δ

54,51 N

15,99 Δ

54,50 N

15,99 Δ

54,50 N

18,00 Δ

Στατιστική υποδιαίρεση ICES VIb 2

Το τμήμα της διαίρεσης VIb που δεν περιλαμβάνεται στην υποδιαίρεση VIb 1.

Στατιστική υποζώνη ICES VII

Τα ύδατα που οριοθετούνται από γραμμή που αρχίζει από σημείο ευρισκόμενο στη δυτική ακτή της Ιρλανδίας 54o30′ βόρεια· κατόπιν δυτικά έως 18o00′ δυτικά· κατόπιν νότια έως 48o00′ βόρεια· κατόπιν ανατολικά μέχρι την ακτή της Γαλλίας· κατόπιν προς βόρεια και βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος της ακτής της Γαλλίας μέχρι σημείου που βρίσκεται 51o00′ βόρεια· κατόπιν δυτικά μέχρι τη νοτιοανατολική ακτή της Αγγλίας· κατόπιν προς δυτική και βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος των ακτών της Αγγλίας, της Ουαλίας και της Σκωτίας μέχρι σημείου της δυτικής ακτής της Σκωτίας 55o00′ βόρεια· κατόπιν δυτικά μέχρι την ακτή της Βόρειας Ιρλανδίας· κατόπιν προς βόρεια και δυτική κατεύθυνση κατά μήκος των ακτών της Βόρειας Ιρλανδίας και της Ιρλανδίας μέχρι το σημείο εκκίνησης.

Στατιστική διαίρεση ICES VIIa

Τα ύδατα που οριοθετούνται από γραμμή που αρχίζει από σημείο ευρισκόμενο στη δυτική ακτή της Σκωτίας 55o00′ βόρεια· κατόπιν δυτικά μέχρι την ακτή της Βόρειας Ιρλανδίας· κατόπιν προς νότια κατεύθυνση κατά μήκος των ακτών της Βόρειας Ιρλανδίας και της Ιρλανδίας μέχρι σημείου της νοτιοανατολικής ακτής της Ιρλανδίας 52o00′ βόρεια· κατόπιν ανατολικά μέχρι την ακτή της Ουαλίας· κατόπιν προς βορειοανατολική και βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος των ακτών της Ουαλίας, της Αγγλίας και της Σκωτίας μέχρι το σημείο εκκίνησης.

Στατιστική διαίρεση ICES VIIb

Τα ύδατα που οριοθετούνται από γραμμή που αρχίζει από σημείο ευρισκόμενο στη δυτική ακτή της Ιρλανδίας 54o30′ βόρεια· κατόπιν δυτικά έως 12o00′ δυτικά· κατόπιν νότια έως 52o30′ βόρεια· κατόπιν ανατολικά μέχρι την ακτή της Ιρλανδίας· κατόπιν προς βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος της δυτικής ακτής της Ιρλανδίας μέχρι το σημείο εκκίνησης.

Στατιστική διαίρεση ICES VIIc

Τα ύδατα που οριοθετούνται από γραμμή που αρχίζει από σημείο ευρισκόμενο 54o30′ βόρεια, 12o00′ δυτικά· κατόπιν δυτικά έως 18o00′ δυτικά· κατόπιν νότια έως 52o30′ βόρεια· κατόπιν ανατολικά έως 12o00′ δυτικά· κατόπιν βόρεια μέχρι το σημείο εκκίνησης.

Στατιστική υποδιαίρεση ICES VIIc 1

Το τμήμα της διαίρεσης VIIc που οριοθετείται από τις ακόλουθες συντεταγμένες:

.Γεωγραφικό πλάτος

Γεωγραφικό μήκος

54,50 Β

15,99 Δ

54,42 Β

15,99 Δ

54,34 Β

16,00 Δ

54,25 Β

16,01 Δ

54,17 Β

16,01 Δ

54,08 Β

16,01 Δ

53,99 Β

16,00 Δ

53,91 Β

15,99 Δ

53,82 Β

15,97 Δ

53,74 Β

15,96 Δ

53,66 Β

15,94 Δ

53,57 Β

15,91 Δ

53,49 Β

15,90 Δ

53,42 Β

15,89 Δ

53,34 Β

15,88 Δ

53,26 Β

15,86 Δ

53,18 Β

15,84 Δ

53,10 Β

15,88 Δ

53,02 Β

15,92 Δ

52,94 Β

15,95 Δ

52,86 Β

15,98 Δ

52,77 Β

16,00 Δ

52,69 Β

16,02 Δ

52,61 Β

16,04 Δ

52,52 Β

16,06 Δ

52,50 Β

16,06 Δ

52,50 Β

18,00 Δ

54,50 Β

18,00 Δ

54,50 Β

15,99 Δ

Στατιστική υποδιαίρεση ICES VIIc 2

Το τμήμα της διαίρεσης VIIc που δεν περιλαμβάνεται στην υποδιαίρεση VIIc 1.

Στατιστική διαίρεση ICES VIId

Τα ύδατα που οριοθετούνται από γραμμή που αρχίζει από σημείο ευρισκόμενο στη δυτική ακτή της Γαλλίας 51o00′ βόρεια· κατόπιν δυτικά μέχρι την ακτή της Αγγλίας· κατόπιν προς δυτική κατεύθυνση κατά μήκος της νότιας ακτής της Αγγλίας 2o00′ δυτικά· κατόπιν νότια μέχρι την ακτή της Γαλλίας στο Cap de la Hague· κατόπιν προς βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος της ακτής της Γαλλίας μέχρι το σημείο εκκίνησης.

Στατιστική διαίρεση ICES VIIe

Τα ύδατα που οριοθετούνται από γραμμή που αρχίζει από σημείο ευρισκόμενο στη νότια ακτή της Αγγλίας 2o00′ δυτικά· κατόπιν προς νότια και δυτική κατεύθυνση κατά μήκος της ακτής της Αγγλίας μέχρι σημείο της νοτιοδυτικής ακτής 50o00′ βόρεια· κατόπιν δυτικά έως 7o00′ δυτικά· κατόπιν νότια έως 49o30′ βόρεια· κατόπιν ανατολικά έως 5o00′ δυτικά· κατόπιν νότια έως 48o00′ βόρεια· κατόπιν ανατολικά μέχρι την ακτή της Γαλλίας· κατόπιν προς βόρεια και βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος της ακτής της Γαλλίας μέχρι το Cap de la Hague· κατόπιν βόρεια μέχρι το σημείο εκκίνησης.

Στατιστική διαίρεση ICES VIIf

Τα ύδατα που οριοθετούνται από γραμμή που αρχίζει από σημείο ευρισκόμενο στη νότια ακτή της Ουαλίας 5o00′ δυτικά· κατόπιν νότια έως 51o00′ βόρεια· κατόπιν δυτικά έως 6o00′ δυτικά· κατόπιν νότια έως 50o30′ βόρεια· κατόπιν δυτικά έως 7o00′ δυτικά· κατόπιν νότια έως 50o00′ βόρεια· κατόπιν ανατολικά μέχρι την ακτή της Αγγλίας· κατόπιν κατά μήκος της νοτιοδυτικής ακτής της Αγγλίας και της νότιας ακτής της Ουαλίας μέχρι το σημείο εκκίνησης.

Στατιστική διαίρεση ICES VIIg

Τα ύδατα που οριοθετούνται από γραμμή που αρχίζει από σημείο ευρισκόμενο στη δυτική ακτή της Ουαλίας 52o00′ βόρεια· κατόπιν δυτικά μέχρι τη νοτιοανατολική ακτή της Ιρλανδίας· κατόπιν προς νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος της ακτής της Ιρλανδίας μέχρι σημείου που βρίσκεται 9o00′ δυτικά· κατόπιν νότια έως 50o00′ βόρεια· κατόπιν ανατολικά έως 7o00′ δυτικά· κατόπιν βόρεια έως 50o30′ βόρεια· κατόπιν ανατολικά έως 6o00′ δυτικά· κατόπιν βόρεια έως 51o00′ βόρεια· κατόπιν ανατολικά έως 5o00′ δυτικά· κατόπιν βόρεια μέχρι τη νότια ακτή της Ουαλίας· κατόπιν προς βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος της ακτής της Ουαλίας μέχρι το σημείο εκκίνησης.

Στατιστική διαίρεση ICES VIIh

Τα ύδατα που οριοθετούνται από γραμμή που αρχίζει από σημείο ευρισκόμενο 50o00′ βόρεια, 7o00′ δυτικά· κατόπιν δυτικά έως 9o00′ δυτικά και κατόπιν νότια έως 48o00′ βόρεια· κατόπιν ανατολικά έως 5o00′ δυτικά· κατόπιν βόρεια έως 49o30′ βόρεια· κατόπιν δυτικά έως 7o00′ δυτικά· κατόπιν βόρεια μέχρι το σημείο εκκίνησης.

Στατιστική διαίρεση ICES VIIj

Τα ύδατα που οριοθετούνται από γραμμή που αρχίζει από σημείο ευρισκόμενο στη δυτική ακτή της Ιρλανδίας 52o30′ βόρεια· κατόπιν δυτικά έως 12o00′ δυτικά· κατόπιν νότια έως 48o00′ βόρεια· κατόπιν ανατολικά έως 9o00′ δυτικά· κατόπιν βόρεια μέχρι τη νότια ακτή της Ιρλανδίας· κατόπιν προς βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος της ακτής της Ιρλανδίας μέχρι το σημείο εκκίνησης.

Στατιστική υποδιαίρεση ICES VIIj 1

Το τμήμα της διαίρεσης VΙj που οριοθετείται από γραμμή η οποία συνδέει τις ακόλουθες συντεταγμένες:

Γεωγραφικό πλάτος

Γεωγραφικό μήκος

48,43 Β

12,00 Δ

48,42 Β

11,99 Δ

48,39 Β

11,87 Δ

48,36 Β

11,75 Δ

48,33 Β

11,64 Δ

48,30 Β

11,52 Δ

48,27 Β

11,39 Δ

48,25 Β

11,27 Δ

48,23 Β

11,14 Δ

48,21 Β

11,02 Δ

48,19 Β

10,89 Δ

48,17 Β

10,77 Δ

48,03 Β

10,68 Δ

48,00 Β

10,64 Δ

48,00 Β

12,00 Δ

48,43 Β

12,00 Δ

Στατιστική υποδιαίρεση ICES VIIj 2

Το τμήμα της διαίρεσης VΙΙj που δεν περιλαμβάνεται στη διαίρεση VΙΙj 1.

Στατιστική διαίρεση ICES VIIk

Τα ύδατα που οριοθετούνται από γραμμή που αρχίζει από σημείο ευρισκόμενο 52o30′ βόρεια, 12o00′ δυτικά· κατόπιν δυτικά έως 18o00′ δυτικά· κατόπιν νότια έως 48o00′ βόρεια· κατόπιν ανατολικά έως 12o00′ δυτικά· κατόπιν βόρεια μέχρι το σημείο εκκίνησης.

Στατιστική υποδιαίρεση ICES VIIk 1

Το τμήμα της διαίρεσης VΙΙκ που οριοθετείται από γραμμή η οποία συνδέει τις ακόλουθες συντεταγμένες:

Γεωγραφικό πλάτος

Γεωγραφικό μήκος

48,00 Β

18,00 Δ

52,50 Β

18,00 Δ

52,50 Β

16,06 Δ

52,44 Β

16,07 Δ

52,36 Β

16,08 Δ

52,27 Β

16,09 Δ

52,19 Β

16,09 Δ

52,11 Β

16,09 Δ

52,02 Β

16,08 Δ

51,94 Β

16,07 Δ

51,85 Β

16,07 Δ

51,77 Β

16,05 Δ

51,68 Β

16,04 Δ

51,60 Β

16,02 Δ

51,52 Β

15,99 Δ

51,43 Β

15,96 Δ

51,34 Β

15,93 Δ

51,27 Β

15,90 Δ

51,18 Β

15,86 Δ

51,10 Β

15,82 Δ

51,02 Β

15,77 Δ

50,94 Β

15,73 Δ

50,86 Β

15,68 Δ

50,78 Β

15,63 Δ

50,70 Β

15,57 Δ

50,62 Β

15,52 Δ

50,54 Β

15,47 Δ

50,47 Β

15,42 Δ

50,39 Β

15,36 Δ

50,32 Β

15,30 Δ

50,24 Β

15,24 Δ

50,17 Β

15,17 Δ

50,10 Β

15,11 Δ

50,03 Β

15,04 Δ

49,96 Β

14,97 Δ

49,89 Β

14,89 Δ

49,82 Β

14,82 Δ

49,75 Β

14,74 Δ

49,69 Β

14,65 Δ

49,62 Β

14,57 Δ

49,56 Β

14,48 Δ

49,50 Β

14,39 Δ

49,44 Β

14,30 Δ

49,38 Β

14,22 Δ

49,32 Β

14,13 Δ

49,27 Β

14,04 Δ

49,21 Β

13,95 Δ

49,15 Β

13,86 Δ

49,10 Β

13,77 Δ

49,05 Β

13,67 Δ

49,00 Β

13,57 Δ

48,95 Β

13,47 Δ

48,90 Β

13,37 Δ

48,86 Β

13,27 Δ

48,81 Β

13,17 Δ

48,77 Β

13,07 Δ

48,73 Β

12,96 Δ

48,69 Β

12,85 Δ

48,65 Β

12,74 Δ

48,62 Β

12,64 Δ

48,58 Β

12,54 Δ

48,55 Β

12,43 Δ

48,52 Β

12,32 Δ

48,49 Β

12,22 Δ

48,46 Β

12,11 Δ

48,43 Β

12,00 Δ

48,00 Β

18,00 Δ

Στατιστική υποδιαίρεση ICES VIIk 2

Το τμήμα της διαίρεσης VIIk που δεν περιλαμβάνεται στην υποδιαίρεση VIIk 1.

Στατιστική υποζώνη ICES VIII

Τα ύδατα που οριοθετούνται από γραμμή που αρχίζει από σημείο ευρισκόμενο στη δυτική ακτή της Γαλλίας 48o00′ βόρεια· κατόπιν δυτικά έως 18o00′ δυτικά· κατόπιν νότια έως 43o00′ βόρεια· κατόπιν ανατολικά μέχρι τη δυτική ακτή της Ισπανίας· κατόπιν προς βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος των ακτών της Ισπανίας και της Γαλλίας μέχρι το σημείο εκκίνησης.

Στατιστική διαίρεση ICES VIIIa

Τα ύδατα που οριοθετούνται από γραμμή που αρχίζει από σημείο ευρισκόμενο στη δυτική ακτή της Γαλλίας 48o00′ βόρεια· κατόπιν δυτικά έως 8o00′ δυτικά· κατόπιν νότια έως 47o30′ βόρεια· κατόπιν ανατολικά έως 6o00′ δυτικά· κατόπιν νότια έως 47o00′ βόρεια· κατόπιν ανατολικά έως 5o00′ δυτικά· κατόπιν νότια έως 46o00′ βόρεια· κατόπιν ανατολικά μέχρι την ακτή της Γαλλίας· κατόπιν προς βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος της ακτής της Γαλλίας μέχρι το σημείο εκκίνησης.

Στατιστική διαίρεση ICES VIIIb

Τα ύδατα που οριοθετούνται από γραμμή που αρχίζει από σημείο ευρισκόμενο στη δυτική ακτή της Γαλλίας 46o00′ βόρεια· κατόπιν δυτικά έως 4o00′ δυτικά· κατόπιν νότια έως 45o30′ βόρεια· κατόπιν ανατολικά έως 3o00′ δυτικά· κατόπιν νότια έως 44o30′ βόρεια· κατόπιν ανατολικά έως 2o00′ δυτικά· κατόπιν νότια μέχρι τη βόρεια ακτή της Ισπανίας· κατόπιν κατά μήκος της βόρειας ακτής της Ισπανίας και της δυτικής ακτής της Γαλλίας μέχρι το σημείο εκκίνησης.

Στατιστική διαίρεση ICES VIIIc

Τα ύδατα που οριοθετούνται από γραμμή που αρχίζει από σημείο ευρισκόμενο στη βόρεια ακτή της Ισπανίας 2o00′ δυτικά· κατόπιν βόρεια έως 44o30′ βόρεια· κατόπιν δυτικά έως 11o00′ δυτικά· κατόπιν νότια έως 43o00′ βόρεια· κατόπιν ανατολικά μέχρι τη δυτική ακτή της Ισπανίας· κατόπιν προς βόρεια και ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος της ακτής της Ισπανίας μέχρι το σημείο εκκίνησης.

Στατιστική διαίρεση ICES VIIId

Τα ύδατα που οριοθετούνται από γραμμή που αρχίζει από σημείο ευρισκόμενο 48o00′ βόρεια, 8o00′ δυτικά· κατόπιν δυτικά έως 11o00′ δυτικά· κατόπιν νότια έως 44o30′ βόρεια· κατόπιν ανατολικά έως 3o00′ δυτικά· κατόπιν βόρεια έως 45o30′ βόρεια· κατόπιν δυτικά έως 4o00′ δυτικά· κατόπιν βόρεια έως 46o00′ βόρεια· κατόπιν δυτικά έως 5o00′ δυτικά· κατόπιν βόρεια έως 47o00′ βόρεια· κατόπιν δυτικά έως 6o00′ δυτικά· κατόπιν βόρεια έως 47o30′ βόρεια και κατόπιν δυτικά έως 8o00′ δυτικά· κατόπιν βόρεια μέχρι το σημείο εκκίνησης.

Στατιστική υποδιαίρεση ICES VIIId 1

Το τμήμα της διαίρεσης VΙΙΙd που οριοθετείται από γραμμή η οποία συνδέει τις ακόλουθες συντεταγμένες:

Γεωγραφικό πλάτος

Γεωγραφικό μήκος

48,00 Β

11,00 Δ

48,00 Β

10,64 Δ

47,77 Β

10,37 Δ

47,45 Β

09,89 Δ

46,88 Β

09,62 Δ

46,34 Β

10,95 Δ

46,32 Β

11,00 Δ

48,00 Β

11,00 Δ

Στατιστική υποδιαίρεση ICES VIIId 2

Το τμήμα της διαίρεσης VΙΙΙd που δεν περιλαμβάνεται στην υποδιαίρεση VΙΙΙd 1.

Στατιστική διαίρεση ICES VIIIe

Τα ύδατα που οριοθετούνται από γραμμή που αρχίζει από σημείο ευρισκόμενο 48o00′ βόρεια, 11o00′ δυτικά· κατόπιν δυτικά έως 18o00′ δυτικά· κατόπιν νότια έως 43o00′ βόρεια· κατόπιν ανατολικά έως 11o00′ δυτικά· κατόπιν βόρεια μέχρι το σημείο εκκίνησης.

Στατιστική υποδιαίρεση ICES VIIIe 1

Το τμήμα της διαίρεσης VΙΙΙe που οριοθετείται από γραμμή η οποία συνδέει τις ακόλουθες συντεταγμένες:

Γεωγραφικό πλάτος

Γεωγραφικό μήκος

43,00 Β

18,00 Δ

48,00 Β

18,00 Δ

48,00 Β

11,00 Δ

46,32 Β

11,00 Δ

44,72 Β

13,31 Δ

44,07 Β

13,49 Δ

43,00 Β

13,80 Δ

Στατιστική υποδιαίρεση ICES VIIIe 2

Το τμήμα της διαίρεσης VΙΙΙe που δεν περιλαμβάνεται στην υποδιαίρεση VΙΙΙe 1.

Στατιστική υποζώνη ICES IX

Τα ύδατα που οριοθετούνται από γραμμή που αρχίζει από σημείο ευρισκόμενο στη βορειοδυτική ακτή της Ισπανίας 43o00′ βόρεια· κατόπιν δυτικά έως 18o00′ δυτικά· κατόπιν νότια έως 36o00′ βόρεια· κατόπιν ανατολικά έως σημείο που βρίσκεται στη νότια ακτή της Ισπανίας (ισθμός Punta Marroqui) 5o36′ δυτικά· κατόπιν προς βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος της νοτιοδυτικής ακτής της Ισπανίας, της ακτής της Πορτογαλίας και της βορειοδυτικής ακτής της Ισπανίας μέχρι το σημείο εκκίνησης.

Στατιστική διαίρεση ICES IXa

Τα ύδατα που οριοθετούνται από γραμμή που αρχίζει από σημείο ευρισκόμενο στη βορειοδυτική ακτή της Ισπανίας 43o00′ βόρεια· κατόπιν δυτικά έως 11o00′ δυτικά· κατόπιν νότια έως 36o00′ βόρεια· κατόπιν ανατολικά έως σημείο που βρίσκεται στη νότια ακτή της Ισπανίας (ισθμός Punta Marroqui) 5o36′ δυτικά· κατόπιν προς βορειοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος της νοτιοδυτικής ακτής της Ισπανίας, της ακτής της Πορτογαλίας, και της βορειοδυτικής ακτής της Ισπανίας μέχρι το σημείο εκκίνησης.

Στατιστική διαίρεση ICES IXb

Τα ύδατα που οριοθετούνται από γραμμή που αρχίζει από σημείο ευρισκόμενο 43o00′ βόρεια, 11o00′ δυτικά· κατόπιν δυτικά έως 18o00′ δυτικά· κατόπιν νότια έως 36o00′ βόρεια κατόπιν ανατολικά έως 11o00′ δυτικά· κατόπιν βόρεια μέχρι το σημείο εκκίνησης.

Στατιστική υποδιαίρεση ICES IXb 1

Το τμήμα της διαίρεσης IXb που οριοθετείται από γραμμή η οποία συνδέει τις ακόλουθες συντεταγμένες:

Γεωγραφικό πλάτος

Γεωγραφικό μήκος

43,00 Β

18,00 Δ

43,00 Β

13,80 Δ

42,88 Β

13,84 Δ

42,04 Β

13,64 Δ

41,38 Β

13,27 Δ

41,13 Β

13,27 Δ

40,06 Β

13,49 Δ

38,75 Β

13,78 Δ

38,17 Β

13,69 Δ

36,03 Β

12,73 Δ

36,04 Β

15,30 Δ

36,02 Β

17,90 Δ

36,00 Β

18,00 Δ

43,00 Β

18,00 Δ

Στατιστική υποδιαίρεση ICES IXb 2

Το τμήμα της διαίρεσης IXb που δεν περιλαμβάνεται στην υποδιαίρεση IXb 1.

Στατιστική υποζώνη ICES X

Τα ύδατα που οριοθετούνται από γραμμή που αρχίζει από σημείο ευρισκόμενο 48o00′ βόρεια, 18o00′ δυτικά· κατόπιν δυτικά έως 42o00′ δυτικά· κατόπιν νότια έως 36o00′ βόρεια· κατόπιν ανατολικά έως 18o00′ δυτικά· κατόπιν βόρεια μέχρι το σημείο εκκίνησης.

Στατιστική διαίρεση ICES Xa

Το τμήμα της υποζώνης X νότια των 43o Β.

Στατιστική υποδιαίρεση ICES Xa 1

Το τμήμα της διαίρεσης Xa που οριοθετείται από γραμμή η οποία συνδέει τις ακόλουθες συντεταγμένες:

Γεωγραφικό πλάτος

Γεωγραφικό μήκος

36,00 Β

18,00 Δ

36,00 Β

22,25 Δ

37,58 Β

20,62 Δ

39,16 Β

21,32 Δ

40,97 Β

23,91 Δ

41,35 Β

24,65 Δ

41,91 Β

25,79 Δ

42,34 Β

28,45 Δ

42,05 Β

29,95 Δ

41,02 Β

35,11 Δ

40,04 Β

35,26 Δ

38,74 Β

35,48 Δ

36,03 Β

31,76 Δ

36,00 Β

32,03 Δ

36,00 Β

42,00 Δ

43,00 Β

42,00 Δ

43,00 Β

18,00 Δ

36,00 Β

18,00 Δ

Στατιστική υποδιαίρεση ICES Xa 2

Το τμήμα της διαίρεσης Xa που δεν περιλαμβάνεται στην υποδιαίρεση Xa 1.

Στατιστική διαίρεση ICES Xb

Το τμήμα της υποζώνης X βόρεια των 43o Β.

Στατιστική υποζώνη ICES XII

Τα ύδατα που οριοθετούνται από γραμμή που αρχίζει από σημείο ευρισκόμενο 62o00′ βόρεια, 15o00′ δυτικά· κατόπιν δυτικά έως 27o00′ δυτικά· κατόπιν νότια έως 59o00′ βόρεια· κατόπιν δυτικά έως 42o00′ δυτικά· κατόπιν νότια έως 48o00′ βόρεια· κατόπιν ανατολικά έως 18o00′ δυτικά· κατόπιν βόρεια έως 60o00′ βόρεια· κατόπιν ανατολικά έως 15o00′ δυτικά· κατόπιν βόρεια μέχρι το σημείο εκκίνησης.

Στατιστική διαίρεση ICES XIIa

Το τμήμα της υποζώνης XII που οριοθετείται από γραμμή η οποία συνδέει τις ακόλουθες συντεταγμένες:

Γεωγραφικό πλάτος

Γεωγραφικό μήκος

62,00 Β

15,00 Δ

62,00 Β

27,00 Δ

59,00 Β

27,00 Δ

59,00 Β

42,00 Δ

52,50 Β

42,00 Δ

52,50 Β

18,00 Δ

54,50 Β

18,00 Δ

54,50 Β

24,00 Δ

60,00 Β

24,00 Δ

60,00 Β

18,00 Δ

60,00 Β

15,00 Δ

62,00 Β

15,00 Δ

Στατιστική υποδιαίρεση ICES XIIa 1

Το τμήμα της διαίρεσης XIIa που οριοθετείται από γραμμή η οποία συνδέει τις ακόλουθες συντεταγμένες:

Γεωγραφικό πλάτος

Γεωγραφικό μήκος

52,50 Β

42,00 Δ

56,55 Β

42,00 Δ

56,64 Β

41,50 Δ

56,75 Β

41,00 Δ

56,88 Β

40,50 Δ

57,03 Β

40,00 Δ

57,20 Β

39,50 Δ

57,37 Β

39,00 Δ

57,62 Β

38,50 Δ

57,78 Β

38,25 Δ

57,97 Β

38,00 Δ

58,26 Β

37,50 Δ

58,50 Β

37,20 Δ

58,63 Β

37,00 Δ

59,00 Β

36,77 Δ

59,00 Β

27,00 Δ

60,85 Β

27,00 Δ

60,69 Β

26,46 Δ

60,45 Β

25,09 Δ

60,37 Β

23,96 Δ

60,22 Β

23,27 Δ

60,02 Β

21,76 Δ

60,00 Β

20,55 Δ

60,05 Β

18,65 Δ

60,08 Β

18,00 Δ

60,00 Β

18,00 Δ

60,00 Β

24,00 Β

54,50 Β

24,00 Δ

54,50 Β

18,00 Δ

52,50 Β

18,00 Δ

52,50 Β

42,00 Δ

Στατιστική υποδιαίρεση ICES XIIa 2

Το τμήμα της διαίρεσης XIIa που οριοθετείται από γραμμή η οποία συνδέει τις ακόλουθες συντεταγμένες:

Γεωγραφικό πλάτος

Γεωγραφικό μήκος

60,00 Β

20,55 Δ

60,00 Β

15,00 Δ

60,49 Β

15,00 Δ

60,44 Β

15,22 Δ

60,11 Β

17,32 Δ

60,05 Β

18,65 Δ

60,00 Β

20,55 Δ

Στατιστική υποδιαίρεση ICES XIIa 3

Το τμήμα της διαίρεσης XIIa που οριοθετείται από γραμμή η οποία συνδέει τις ακόλουθες συντεταγμένες:

Γεωγραφικό πλάτος

Γεωγραφικό μήκος

59,00 Β

42,00 Δ

56,55 Β

42,00 Δ

56,64 Β

41,50 Δ

56,75 Β

41,00 Δ

56,88 Β

40,50 Δ

57,03 Β

40,00 Δ

57,20 Β

39,50 Δ

57,37 Β

39,00 Δ

57,62 Β

38,50 Δ

57,78 Β

38,25 Δ

57,97 Β

38,00 Δ

58,26 Β

37,50 Δ

58,63 Β

37,00 Δ

59,00 Β

36,77 Δ

59,00 Β

42,00 Δ

Στατιστική υποδιαίρεση ICES XIIa 4

Το τμήμα της διαίρεσης XIIa που οριοθετείται από γραμμή η οποία συνδέει τις ακόλουθες συντεταγμένες:

Γεωγραφικό πλάτος

Γεωγραφικό μήκος

62,00 Β

27,00 Δ

60,85 Β

27,00 Δ

60,69 Β

26,46 Δ

60,45 Β

25,09 Δ

60,37 Β

23,96 Δ

60,22 Β

23,27 Δ

60,02 Β

21,76 Δ

60,00 Β

20,55 Δ

60,05 Β

18,65 Δ

60,11 Β

17,32 Δ

60,44 Β

15,22 Δ

60,49 Β

15,00 Δ

62,00 Β

15,00 Δ

62,00 Β

27,00 Δ

Στατιστική διαίρεση ICES XIIb

Το τμήμα της υποζώνης XII που οριοθετείται από γραμμή η οποία συνδέει τις ακόλουθες συντεταγμένες:

Γεωγραφικό πλάτος

Γεωγραφικό μήκος

60,00 Β

18,00 Δ

54,50 Β

18,00 Δ

54,50 Β

24,00 Δ

60,00 Β

24,00 Δ

60,00 Β

18,00 Δ

Στατιστική διαίρεση ICES XIIc

Το τμήμα της υποζώνης XII που οριοθετείται από γραμμή η οποία συνδέει τις ακόλουθες συντεταγμένες:

Γεωγραφικό πλάτος

Γεωγραφικό μήκος

52,50 Β

42,00 Δ

48,00 Β

42,00 Δ

48,00 Β

18,00 Δ

52,50 Β

18,00 Δ

52,50 Β

42,00 Δ

Στατιστική υποζώνη ICES XIV

Τα ύδατα που οριοθετούνται από γραμμή η οποία χαράσσεται από το Βόρειο γεωγραφικό Πόλο κατά μήκος του μεσημβρινού 40o00′ δυτικά έως τη βόρεια ακτή της Γροιλανδίας· κατόπιν σε ανατολική και νότια κατεύθυνση κατά μήκος της ακτής της Γροιλανδίας έως το σημείο που βρίσκεται 44o00′ δυτικά· κατόπιν νότια έως 59o00′ βόρεια· κατόπιν ανατολικά έως 27o00′ δυτικά· κατόπιν βόρεια έως 68o00′ βόρεια· κατόπιν ανατολικά έως 11o00′ δυτικά· κατόπιν βόρεια μέχρι το Βόρειο γεωγραφικό Πόλο.

Στατιστική διαίρεση ICES XIVa

Τα ύδατα που οριοθετούνται από γραμμή η οποία χαράσσεται από το Βόρειο γεωγραφικό Πόλο κατά μήκος του μεσημβρινού 40o00′ δυτικά έως τη βόρεια ακτή της Γροιλανδίας· κατόπιν προς ανατολική και νότια κατεύθυνση κατά μήκος της ακτής της Γροιλανδίας μέχρι σημείου στο Cape Savary 68o30′ βόρεια· κατόπιν νότια κατά μήκος του μεσημβρινού 27o00′ δυτικά έως 68o00′ βόρεια· κατόπιν ανατολικά έως 11o00′ δυτικά· κατόπιν βόρεια μέχρι το Βόρειο γεωγραφικό Πόλο.

Στατιστική διαίρεση ICES XIVb

Τα ύδατα που οριοθετούνται από γραμμή που αρχίζει από σημείο ευρισκόμενο στη νότια ακτή της Γροιλανδίας 44o00′ δυτικά· κατόπιν νότια έως 59o00′ βόρεια· κατόπιν ανατολικά έως 27o00′ δυτικά· κατόπιν βόρεια μέχρι σημείου στο Cape Savary 68o30′ βόρεια· κατόπιν προς νοτιοδυτική κατεύθυνση κατά μήκος της ακτής της Γροιλανδίας μέχρι το σημείο εκκίνησης.

Στατιστική υποδιαίρεση ICES XIVb 1

Το τμήμα της διαίρεσης XIVb που οριοθετείται από γραμμή η οποία συνδέει τις ακόλουθες συντεταγμένες:

Γεωγραφικό πλάτος

Γεωγραφικό μήκος

59,00 Β

27,00 Δ

59,00 Β

36,77 Δ

59,35 Β

36,50 Δ

59,50 Β

36,35 Δ

59,75 Β

36,16 Δ

60,00 Β

35,96 Δ

60,25 Β

35,76 Δ

60,55 Β

35,50 Δ

60,75 Β

35,37 Δ

61,00 Β

35,15 Δ

61,25 Β

34,97 Δ

61,50 Β

34,65 Δ

61,60 Β

34,50 Δ

61,75 Β

34,31 Δ

61,98 Β

34,00 Δ

62,25 Β

33,70 Δ

62,45 Β

33,53 Δ

62,50 Β

33,27 Δ

62,56 Β

33,00 Δ

62,69 Β

32,50 Δ

62,75 Β

32,30 Δ

62,87 Β

32,00 Δ

63,03 Β

31,50 Δ

63,25 Β

31,00 Δ

63,31 Β

30,86 Δ

63,00 Β

30,61 Δ

62,23 Β

29,87 Δ

61,79 Β

29,25 Δ

61,44 Β

28,61 Δ

61,06 Β

27,69 Δ

60,85 Β

27,00 Δ

59,00 Β

27,00 Δ

Στατιστική υποδιαίρεση ICES XIVb 2

Το τμήμα της διαίρεσης XIVb που δεν περιλαμβάνεται στην υποδιαίρεση XIVb 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Μορφή διαβίβασης των στοιχείων για τις αλιεύσεις για το Βορειοανατολικό Ατλαντικό

Μαγνητικά μέσα

Μαγνητικές ταινίες: 9 τροχιές με πυκνότητα 1 600 ή 6 250 BPI και κωδικοποίηση EBCDIC ή ASCII, κατά προτίμηση χωρίς τίτλο. Εάν υπάρχει τίτλος, πρέπει να περιλαμβάνεται και κωδικός για το τέλος του αρχείου.

Δισκέτες: Φορμάρισμα MS-DOS, δισκέτες 3,5″ 720 K ή 1,4 Mbyte ή 5,25″ 360 K ή 1,2 Mbyte.

Μορφή εγγραφής

Αριθ. Byte

Στοιχεία

Παρατηρήσεις

1-4

Χώρα (αλφαβητικός κωδικός 3 χαρακτήρων ΔΟΤ)

Βλέπε: FRA = Γαλλία

5-6

Έτος

Βλέπε: 90 = 1990

7-8

Μείζων αλιευτική ζώνη FAO

27 = BA Ατλαντικός

9-15

Διαίρεση

Βλέπε IVa = διαίρεση IVa, ICES

16-18

Είδος

Αλφαβητικός κωδικός τριών χαρακτήρων

19-26

Αλίευμα

Μετρικοί τόνοι

Σημειώσεις:

α)

Όλα τα αριθμητικά πεδία πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένα στο δεξιά και να έχουν στην αρχή τους κενά. Όλα τα αλφαριθμητικά πεδία πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένα αριστερά με καταληκτικά κενά.

β)

Τα αλιεύματα θα καταγράφονται σε ισοδύναμο ζωντανό βάρος εκφορτώσεων στρογγυλευμένο στον πλησιέστερο μετρικό τόνο.

γ)

Οι ποσότητες (bytes 19-26) κάτω της μισής μονάδας θα καταγράφονται ως «-1».

δ)

Οι άγνωστες ποσότητες (bytes 19-26) θα καταγράφονται ως «-2».


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟ

Α.   Μορφότυπος κωδικοποίησης

Τα στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ως εγγραφές μεταβλητού μήκους με διπλή στιγμή (:) μεταξύ των πεδίων της εγγραφής. Κάθε εγγραφή πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα πεδία:

Πεδίο

Παρατηρήσεις

Χώρα

Αλφαβητικός κωδικός τριών χαρακτήρων (π.χ. FRA = Γαλλία)

Έτος

Π.χ. 2001 ή 01

Μείζων αλιευτική ζώνη FAO

27 = Βορειοανατολικός Ατλαντικός

Διαίρεση

Π.χ. IVa = υποδιαίρεση ICES 4a

Είδος

Αλφαβητικός κωδικός τριών χαρακτήρων

Αλίευμα

Μετρικοί τόνοι

α)

Τα αλιεύματα καταγράφονται σε ισοδύναμο ζωντανού βάρους εκφορτώσεων, στρογγυλευμένο στον πλησιέστερο μετρικό τόνο.

β)

Οι ποσότητες κάτω της μισής μονάδας καταγράφονται ως «-1».

γ)

Κωδικοί χωρών:

Αυστρία

AUT

Βέλγιο

BEL

Βουλγαρία

BGR

Κύπρος

CYP

Τσεχική Δημοκρατία

CZE

Γερμανία

DEU

Δανία

DNK

Ισπανία

ESP

Εσθονία

EST

Φινλανδία

FIN

Γαλλία

FRA

Ηνωμένο Βασίλειο

GBR

Αγγλία και Ουαλία

GBRA

Σκωτία

GBRB

Βόρεια Ιρλανδία

GBRC

Ελλάδα

GRC

Ουγγαρία

HUN

Iρλανδία

IRL

Iσλανδία

ISL

Iταλία

ITA

Λιθουανία

LTU

Λουξεμβούργο

LUX

Λεττονία

LVA

Μάλτα

MLT

Κάτω Χώρες

NLD

Νορβηγία

NOR

Πολωνία

POL

Πορτογαλία

PRT

Ρουμανία

ROU

Σλοβακία

SVK

Σλοβενία

SVN

Σουηδία

SWE

Τουρκία

TUR

Β.   Μέθοδος υποβολής των στοιχείων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Εφόσον είναι δυνατόν, τα στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται σε ηλεκτρονικό μορφότυπο (π.χ. ως συνημμένο ηλεκτρονικού μηνύματος).

Σε αντίθετη περίπτωση, θα γίνεται δεκτή η υποβολή του αρχείου σε δισκέτα 3.5" HD.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Καταργούμενος κανονισμός με κατάλογο των διαδοχικών τροποποιήσεών του

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3880/91 του Συμβουλίου

(ΕΕ L 365 της 31.12.1991, σ. 1).

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1637/2001 της Επιτροπής

(ΕΕ L 222 της 17.8.2001, σ. 20).

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).

Μόνο σημείο 4 του παραρτήματος Ι

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 448/2005 της Επιτροπής

(ΕΕ L 74 της 19.3.2005, σ. 5).

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

Πίνακας αντιστοιχίας

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3880/91

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 3

Άρθρο 4 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 4 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 4 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 4 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 4 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 5 παράγραφος 3

Άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 6 παράγραφος 3

Άρθρο 6 παράγραφος 4

Άρθρο 6 παράγραφος 3

Άρθρο 7

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Παράρτημα Ι

Παράρτημα Ι

Παράρτημα ΙΙ

Παράρτημα ΙΙ

Παράρτημα ΙΙΙ

Παράρτημα ΙΙΙ

Παράρτημα ΙV

Παράρτημα ΙV

Παράρτημα V

Παράρτημα VΙ

Παράρτημα VΙΙ


Top