EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0080

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 80/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιανουαρίου 2009 , όσον αφορά κώδικα δεοντολογίας για τα ηλεκτρονικά συστήματα κράτησης θέσεων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2299/89 του Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 35, 4.2.2009, p. 47–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 010 P. 184 - 192

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/80/oj

4.2.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 35/47


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 80/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 14ης Ιανουαρίου 2009

όσον αφορά κώδικα δεοντολογίας για τα ηλεκτρονικά συστήματα κράτησης θέσεων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2299/89 του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 71 και το άρθρο 80 παράγραφος 2,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αφού ζήτησαν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης (3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2299/89 του Συμβουλίου, της 24ης Ιουλίου 1989, για τη θέσπιση κώδικα συμπεριφοράς για τα ηλεκτρονικά συστήματα κράτησης θέσεων (4), συνέβαλε αισθητά στην εξασφάλιση δίκαιων και αμερόληπτων όρων για τους αερομεταφορείς στα ηλεκτρονικά συστήματα κράτησης θέσεων (στο εξής «ΗΣΚ»), προστατεύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τα συμφέροντα των καταναλωτών.

(2)

Το μεγαλύτερο μέρος των κρατήσεων στις αεροπορικές εταιρείες πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων κράτησης θέσεων.

(3)

Οι τεχνολογικές και εμπορικές εξελίξεις καθιστούν δυνατή τη σημαντική απλούστευση του νομοθετικού πλαισίου, παρέχοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους πωλητές συστημάτων ΗΣΚ και στους αερομεταφορείς να διαπραγματεύονται τα τέλη κράτησης και το περιεχόμενο των ναύλων. Αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόζονται με ευελιξία στις ανάγκες και τα αιτήματα των ταξιδιωτικών πρακτόρων και των καταναλωτών και να διανέμουν πιο αποτελεσματικά τα προϊόντα τους.

(4)

Με τα σημερινά δεδομένα της αγοράς εξακολουθεί να είναι αναγκαίο πάντως να διατηρηθούν ορισμένες διατάξεις για τα συστήματα ΗΣΚ, καθώς αυτά περιέχουν προϊόντα μεταφοράς, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι καταχρηστικές πρακτικές ανταγωνισμού και να εξασφαλίζεται η παροχή ουδέτερων πληροφοριών στους καταναλωτές.

(5)

Η άρνηση μητρικών μεταφορέων να παρέχουν τις ίδιες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα των δρομολογίων τους, τους ναύλους και τη δυνατότητα διάθεσής τους σε άλλα συστήματα εκτός από το δικό τους, ή να αποδέχονται κρατήσεις μέσω των συστημάτων αυτών, μπορεί να στρεβλώσει σοβαρά τον ανταγωνισμό μεταξύ ΗΣΚ.

(6)

Απαιτείται να διατηρηθεί ο ουσιαστικός ανταγωνισμός μεταξύ συμμετεχόντων μεταφορέων και μητρικών μεταφορέων και να διασφαλισθεί η τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης μεταξύ αερομεταφορέων, ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους στο ΗΣΚ.

(7)

Για να διασφαλισθούν διαφανείς και συγκρίσιμοι όροι ανταγωνισμού στην αγορά, οι μητρικοί μεταφορείς θα πρέπει να υπόκεινται σε συγκεκριμένους κανόνες.

(8)

Οι πωλητές συστημάτων θα πρέπει να διαχωρίζουν σαφώς τα συστήματα ΗΣΚ από οιοδήποτε εσωτερικό ή άλλου είδους σύστημα κράτησης θέσεων αεροπορικής εταιρείας και να μη διατηρούν μέσα κρατήσεων ειδικά για τους μητρικούς τους αερομεταφορείς, έτσι ώστε να αποφεύγεται το ενδεχόμενο προνομιούχου πρόσβασης μητρικού αερομεταφορέα στο σύστημα ΗΣΚ.

(9)

Για να προστατεύονται τα συμφέροντα των καταναλωτών, είναι αναγκαίο να παρουσιάζεται στους χρήστες των ΗΣΚ αμερόληπτη αρχική εικόνα και να εξασφαλίζεται ισότιμη βάση πρόσβασης στις πληροφορίες για όλους τους συμμετέχοντες μεταφορείς, έτσι ώστε να μην ευνοείται κάποιος συμμετέχων μεταφορέας έναντι άλλου.

(10)

Η χρήση αμερόληπτης εικόνας αυξάνει τη διαφάνεια των προϊόντων και υπηρεσιών μεταφορών που προσφέρονται από τους συμμετέχοντες μεταφορείς και ενισχύει την εμπιστοσύνη του καταναλωτή.

(11)

Οι πωλητές συστημάτων θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι τα εμπορικά δεδομένα των ΗΣΚ διατίθενται σε όλους τους συμμετέχοντες αερομεταφορείς χωρίς διακρίσεις και οι αερομεταφορείς δεν θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τα δεδομένα αυτά για να επηρεάζουν αθέμιτα την επιλογή του ταξιδιωτικού πράκτορα ή την επιλογή του καταναλωτή.

(12)

Οι συμφωνίες μεταξύ των συνδρομητών και του πωλητή συστήματος σχετικά με τις μαγνητικές ταινίες δεδομένων εμπορίας (MIDT) μπορούν να περιλαμβάνουν πρόβλεψη για αποζημιώσεις των συνδρομητών.

(13)

Θα πρέπει να διευκολυνθεί η παροχή πληροφοριών για τα σιδηροδρομικά και τα συνδυασμένα σιδηροδρομικά αεροπορικά δρομολόγια στις απεικονίσεις των ΗΣΚ.

(14)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με τους κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα (αναδιατύπωση) (5), οι αερομεταφορείς δημοσιεύουν τους οικείους ναύλους, συμπεριλαμβανομένων όλων των εφαρμοστέων φόρων, καθώς και των επιβαρύνσεων, προσαυξήσεων και τελών που είναι αναπόφευκτα και προβλέψιμα. Οι εικόνες των ΗΣΚ θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες για ναύλους που περιλαμβάνονται στην ίδια κατηγορία τιμών ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα πρακτορεία ταξιδίων μπορούν να ανακοινώνουν στους πελάτες τους τις πληροφορίες αυτές.

(15)

Πληροφορίες σχετικά με υπηρεσίες λεωφορείου που συνδέονται με προϊόντα εναερίων μεταφορών ή σιδηροδρομικών μεταφορών σε συνδυασμό με προϊόντα εναερίων μεταφορών θα πρέπει στο μέλλον να εμφανίζονται στην κύρια εικόνα του ΗΣΚ.

(16)

Τα ΗΣΚ θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να περιλαμβάνουν στο μέλλον κατανοητές πληροφορίες σχετικά με τις εκπομπές CΟ2 και την κατανάλωση καυσίμου της πτήσης. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να παρέχονται διά στοιχείων μέσης κατανάλωσης καυσίμου ανά άτομο σε λίτρα/100 km και μέσων εκπομπών CΟ2 ανά άτομο σε g/km και μπορούν να συγκρίνονται με στοιχεία που αφορούν την καλύτερη εναλλακτική σύνδεση με τρένο/λεωφορείο για ταξίδια που διαρκούν λιγότερο από 5 ώρες.

(17)

Η μεταχείριση των αερομεταφορέων της Κοινότητας και των τρίτων χωρών θα πρέπει να είναι ισότιμη όσον αφορά την εξυπηρέτηση μέσω ΗΣΚ.

(18)

Για να εξασφαλισθεί η ορθή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει κατάλληλες εκτελεστικές εξουσίες, καθώς και τη δυνατότητα να ερευνά παραβάσεις, τόσο με δική της πρωτοβουλία όσο και κατόπιν καταγγελίας, να διατάσσει τις αντίστοιχες επιχειρήσεις να παύουν τις παραβάσεις και να επιβάλλει πρόστιμα.

(19)

Η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί τακτικά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, ιδίως την αποτελεσματικότητά του όσον αφορά την πρόληψη των πρακτικών που συνεπάγονται στρέβλωση του ανταγωνισμού και διακρίσεις στην αγορά διανομής των υπηρεσιών διαχείρισης ταξιδίων μέσω ΣΗΚ, κυρίως δεδομένης της ύπαρξης μεταφορέων που συνδέονται άμεσα με τους πωλητές συστήματος.

(20)

Ο παρών κανονισμός δεν θίγει την εφαρμογή των άρθρων 81 και 82 της συνθήκης. Ο παρών κανονισμός συμπληρώνει τους γενικούς κανόνες ανταγωνισμού, οι οποίοι εφαρμόζονται πλήρως κατά καταχρηστικών πρακτικών ανταγωνισμού, όπως αντιμονοπωλιακές παραβιάσεις ή κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης.

(21)

Η προστασία των φυσικών προσώπων όσον αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων διέπεται από την οδηγία 95/46/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (6). Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού εξειδικεύουν και συμπληρώνουν την οδηγία 95/46/ΕΚ όσον αφορά τις δραστηριότητες των ΗΣΚ.

(22)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2299/89 θα πρέπει να καταργηθεί,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΤΜΗΜΑ 1

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε κάθε ηλεκτρονικό σύστημα κράτησης θέσεων (στο εξής «ΗΣΚ»), εφόσον περιέχει προϊόντα αεροπορικών μεταφορών, το οποίο προσφέρεται προς χρήση ή χρησιμοποιείται στην Κοινότητα.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται επίσης σε προϊόντα σιδηροδρομικών και αεροπορικών μεταφορών τα οποία ενσωματώνονται μαζί με προϊόντα αεροπορικών μεταφορών στην κύρια εικόνα του ΗΣΚ, εφόσον προσφέρονται προς χρήση ή χρησιμοποιούνται στην Κοινότητα.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, νοούνται ως:

1.

«προϊόν μεταφοράς», η μεταφορά ενός επιβάτη μεταξύ δύο αερολιμένων ή σιδηροδρομικών σταθμών·

2.

«τακτική αεροπορική γραμμή», σειρά πτήσεων η οποία έχει όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α)

σε κάθε πτήση διατίθενται ατομικές θέσεις ή/και ικανότητα μεταφοράς φορτίου ή/και ταχυδρομείου προς πώληση στο κοινό (είτε απευθείας από τον αερομεταφορέα είτε από τους εξουσιοδοτημένους πράκτορές του)·

β)

εκτελείται έτσι ώστε να εξυπηρετείται η κίνηση μεταξύ των δύο ή περισσότερων αερολιμένων, είτε:

με βάση δημοσιευμένο πίνακα δρομολογίων, είτε

με πτήσεις τόσο τακτικές ή συχνές ώστε να αποτελούν αναγνωρίσιμη συστηματική σειρά

3.

«ναύλος», η τιμή που πρέπει να καταβάλουν οι επιβάτες στους αερομεταφορείς, στους σιδηροδρομικούς μεταφορείς, στους πράκτορές τους ή άλλους πωλητές εισιτηρίων για τη μεταφορά τους με δρομολόγιο, καθώς και οι τυχόν όροι βάσει των οποίων ισχύουν οι τιμές αυτές, συμπεριλαμβανομένων της αμοιβής και των όρων που προσφέρονται στο πρακτορείο, και οιαδήποτε άλλη βοηθητική υπηρεσία·

4.

«ηλεκτρονικό σύστημα κράτησης θέσεων» ή «ΣΗΚ», ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο περιέχει, μεταξύ άλλων, πληροφορίες για τα προγράμματα πτήσεων, τη διαθεσιμότητα θέσεων και τους ναύλους περισσοτέρων του ενός αερομεταφορέων, με ή χωρίς μέσα για την πραγματοποίηση κρατήσεων ή για την έκδοση εισιτηρίων, εφόσον ορισμένα ή όλα αυτά τα δρομολόγια διατίθενται στους συνδρομητές·

5.

«πωλητής συστήματος», κάθε οντότητα και οι θυγατρικές της, η οποία ή οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη λειτουργία ή τη διάθεση στην αγορά ΗΣΚ·

6.

«μέσα διανομής», οι διευκολύνσεις που προσφέρει ο πωλητής συστήματος για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τα προγράμματα δρομολογίων, τις διαθέσιμες θέσεις, τους ναύλους και τις συναφείς υπηρεσίες των αερομεταφορέων και των σιδηροδρομικών μεταφορέων και για την κράτηση θέσεων ή/και την έκδοση εισιτηρίων, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη συναφή υπηρεσία·

7.

«μητρικός μεταφορέας», κάθε αερομεταφορέας ή σιδηροδρομικός μεταφορέας, ο οποίος άμεσα ή έμμεσα, μόνος ή από κοινού με άλλους, ελέγχει ή έχει συμμετοχή στο κεφάλαιο ή δικαιώματα εκπροσώπησης στο διοικητικό συμβούλιο, στο εποπτικό συμβούλιο ή σε άλλο διοικητικό όργανο πωλητή συστήματος, καθώς και κάθε αερομεταφορέας ή σιδηροδρομικός μεταφορέας τον οποίον ελέγχει·

8.

«συμμετοχή στο κεφάλαιο με δικαιώματα εκπροσώπησης στο διοικητικό συμβούλιο, στο εποπτικό συμβούλιο ή σε άλλο διοικητικό όργανο πωλητή συστήματος», επένδυση που συνεπάγεται δικαιώματα εκπροσώπησης στο διοικητικό συμβούλιο, στο εποπτικό συμβούλιο ή σε άλλο διοικητικό όργανο πωλητή συστήματος, η οποία παρέχει στον επενδυτή τη δυνατότητα να ασκεί, μόνος ή από κοινού με άλλους, αποφασιστική επιρροή στη λειτουργία της επιχείρησης του πωλητή συστήματος·

9.

«έλεγχος», η σχέση που συνίσταται σε δικαιώματα, συμβάσεις ή άλλα μέσα, τα οποία, είτε χωριστά είτε σε συνδυασμό, και λαμβανομένων υπόψη των πραγματικών ή νομικών περιστατικών, επιτρέπουν να ασκείται αποφασιστική επιρροή σε μια επιχείρηση, ιδίως με:

α)

δικαιώματα κυριότητας ή χρήσης όλων ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης·

β)

δικαιώματα ή συμβάσεις που εξασφαλίζουν καθοριστική επιρροή στη σύνθεση, στις ψηφοφορίες ή στις αποφάσεις των οργάνων της επιχείρησης·

10.

«συμμετέχων μεταφορέας», ο αερομεταφορέας ή ο σιδηροδρομικός μεταφορέας, ο οποίος έχει συνάψει συμφωνία με πωλητή συστήματος για τη διανομή προϊόντων μεταφορών μέσω ΗΣΚ·

11.

«συνδρομητής», κάθε πρόσωπο ή επιχείρηση, εκτός από τον συμμετέχοντα μεταφορέα, που χρησιμοποιεί ένα ΗΣΚ βάσει σύμβασης με πωλητή συστήματος με σκοπό την κράτηση θέσεων για αεροπορικά και συναφή προϊόντα εξ ονόματος πελάτη·

12.

«κύρια εικόνα», η πλήρης και ουδέτερη παρουσίαση δεδομένων σχετικά με τις υπηρεσίες μεταφορών μεταξύ ζευγών πόλεων, μέσα σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο·

13.

«εισιτήριο», έγκυρο έγγραφο που παρέχει δικαίωμα μεταφοράς, ή το άυλο ισοδύναμό του, που έχει εκδοθεί ή εγκριθεί από τον αερομεταφορέα, τον σιδηροδρομικό μεταφορέα ή τον εντεταλμένο πράκτορά του·

14.

«συνδυασμένο προϊόν», προκαθορισμένος συνδυασμός μεταφοράς με άλλες υπηρεσίες, μη βοηθητικές της μεταφοράς, που προσφέρονται σε μια συνολική τιμή·

15.

«τέλος κράτησης», η τιμή που καταβάλλουν οι αερομεταφορείς σε πωλητές συστήματος για τις παρεχόμενες από τα ΗΣΚ υπηρεσίες.

ΤΜΗΜΑ 2

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο 3

Σχέσεις με τους μεταφορείς

1.   Ο πωλητής συστήματος:

α)

δεν επισυνάπτει αθέμιτους και/ή αδικαιολόγητους όρους σε σύμβασή του με συμμετέχοντα μεταφορέα, ούτε απαιτεί την αποδοχή συμπληρωματικών όρων οι οποίοι, εκ φύσεως ή σύμφωνα με την εμπορική πρακτική, δεν έχουν καμία σχέση με τη συμμετοχή στο ΗΣΚ του·

β)

δεν θέτει ως όρο συμμετοχής στο ΗΣΚ του ότι ο συμμετέχων μεταφορέας δεν δύναται να συμμετέχει συγχρόνως σε άλλο σύστημα ή ότι ο συμμετέχων μεταφορέας δεν είναι ελεύθερος να χρησιμοποιεί εναλλακτικά συστήματα κράτησης, όπως το δικό του σύστημα κράτησης μέσω Διαδικτύου και τα τηλεφωνικά του κέντρα.

2.   Ο πωλητής συστήματος εισάγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα που παρέχουν οι συμμετέχοντες μεταφορείς εξίσου προσεκτικά και έγκαιρα, με την επιφύλαξη μόνον των περιορισμών που επιβάλλει η μέθοδος εισαγωγής που έχει επιλέξει κάθε συμμετέχων μεταφορέας.

3.   Ο πωλητής συστήματος ανακοινώνει δημόσια, εκτός εάν τούτο έχει άλλως δημοσιοποιηθεί, την ύπαρξη και τον βαθμό άμεσης ή έμμεσης συμμετοχής αερομεταφορέα ή σιδηροδρομικού μεταφορέα στο κεφάλαιο πωλητή συστήματος, όπως επίσης και τη συμμετοχή πωλητή συστήματος στο κεφάλαιο αερομεταφορέα ή σιδηροδρομικού μεταφορέα.

Άρθρο 4

Μέσα διανομής

1.   Ο πωλητής συστήματος δεν διαθέτει συγκεκριμένη διαδικασία εισαγωγής ή/και επεξεργασίας δεδομένων ή άλλο μέσο διανομής, ή τροποποιήσεις των μέσων αυτών, προς αποκλειστική χρήση ενός ή περισσοτέρων συμμετεχόντων μεταφορέων, συμπεριλαμβανομένων του μητρικού του μεταφορέα ή μεταφορέων. Ο πωλητής συστήματος παρέχει σε όλους τους συμμετέχοντες μεταφορείς πληροφορίες σχετικά με τροποποιήσεις στις διευκολύνσεις διανομής του και στις διαδικασίες εισαγωγής/επεξεργασίας δεδομένων.

2.   Ο πωλητής συστήματος εξασφαλίζει τον διαχωρισμό των μηχανισμών διανομής του, τουλάχιστον μέσω λογισμικού, σαφώς και με εξακριβώσιμο τρόπο, από οιουσδήποτε μηχανισμούς μεταφορέα οι οποίοι αφορούν ιδιωτικές καταστάσεις δεδομένων, καθώς και τη διαχείριση και προώθηση των πωλήσεων.

Άρθρο 5

Εικόνες

1.   Ο πωλητής συστήματος παρέχει μέσω του ΗΣΚ του μία κύρια εικόνα ή εικόνες για κάθε επιμέρους συναλλαγή, οι οποίες περιλαμβάνουν με ουδέτερο και διεξοδικό τρόπο, χωρίς διακρίσεις ή μεροληψία, τα στοιχεία που παρέχουν οι συμμετέχοντες μεταφορείς. Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τη σειρά παρουσίασης των πληροφοριών δεν βασίζονται σε παράγοντες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την ταυτότητα του μεταφορέα και εφαρμόζονται με αμερόληπτο τρόπο σε όλους τους συμμετέχοντες μεταφορείς. Η κύρια ή οι κύριες εικόνες δεν παραπλανούν τον καταναλωτή, είναι εύκολα προσιτές και τηρούν τους κανόνες του παραρτήματος Ι.

2.   Για τις πληροφορίες που παρέχονται στον καταναλωτή από ΗΣΚ, ο συνδρομητής χρησιμοποιεί ουδέτερη απεικόνιση κατά την παράγραφο 1, εκτός εάν απαιτείται άλλη απεικόνιση προκειμένου να ικανοποιηθεί προτίμηση που έχει εκφράσει ο καταναλωτής.

3.   Οι πτήσεις που εκτελούνται από αερομεταφορείς η λειτουργία των οποίων απαγορεύεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2111/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2005, για τη σύσταση κοινοτικού καταλόγου αερομεταφορέων των οποίων απαγορεύεται η λειτουργία στην Κοινότητα και την ενημέρωση των επιβατών αεροπορικών μεταφορών σχετικά με την ταυτότητα του πραγματικού αερομεταφορέα (7), πρέπει να δηλώνονται σαφώς και ειδικά στην εικόνα.

4.   Ο πωλητής συστήματος εισάγει στην εικόνα του ΗΣΚ ειδικό σύμβολο αναγνωρίσιμο από τους χρήστες, με σκοπό την παροχή πληροφοριών όσον αφορά την ταυτότητα του πραγματικού αερομεταφορέα, όπως προβλέπει το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2111/2005.

5.   Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε ΗΣΚ χρησιμοποιούμενο από αερομεταφορέα, ή από σιδηροδρομικό μεταφορέα, ή από ομάδα αερομεταφορέων, ή από ομάδα σιδηροδρομικών μεταφορέων, στα δικά τους γραφεία, στις δικές τους θυρίδες πώλησης εισιτηρίων ή στους δικούς τους ιστοτόπους, που επισημαίνονται σαφώς.

Άρθρο 6

Σχέσεις με συνδρομητές

1.   Ο πωλητής συστήματος δεν επισυνάπτει αθέμιτους ή/και αδικαιολόγητους όρους σε σύμβαση με συνδρομητή, σύμφωνα με τους οποίους ο συνδρομητής εμποδίζεται να εγγραφεί σε άλλα συστήματα ή να χρησιμοποιεί άλλα συστήματα, απαιτείται η αποδοχή πρόσθετων όρων που δεν συνδέονται με την εγγραφή στο ΗΣΚ του πωλητή συστήματος, ή επιβάλλεται η υποχρέωση να αποδεχθεί ο συνδρομητής προσφορά τεχνικού εξοπλισμού ή λογισμικού.

2.   Εάν ο συνδρομητής είναι αυτόνομη επιχείρηση, η οποία απασχολεί προσωπικό κάτω των 50 ατόμων και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών ή/και ετήσιο ισολογισμό που δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ, μπορεί να λύσει τη σύμβασή του με πωλητή συστήματος κατόπιν προειδοποιήσεως, η οποία δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες· τότε η σύμβαση λήγει το ενωρίτερο στο τέλος του πρώτου έτους της. Στην περίπτωση αυτή, ο πωλητής συστήματος δεν δικαιούται ανάκτηση ποσού υψηλοτέρου των δαπανών που συνδέονται απευθείας με τη λύση της σύμβασης.

Άρθρο 7

Μαγνητικές ταινίες δεδομένων εμπορίας (MIDT)

1.   Όλα τα δεδομένα εμπορίας, κράτησης και πώλησης θέσεων διατίθενται από τους πωλητές συστήματος, με την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα αυτά παρέχονται εξίσου εγκαίρως και χωρίς διακρίσεις σε όλους τους συμμετέχοντες αερομεταφορείς, συμπεριλαμβανομένων και των μητρικών αερομεταφορέων. Τα δεδομένα μπορούν να καλύπτουν, και κατόπιν αιτήματος καλύπτουν, όλους τους συμμετέχοντες αερομεταφορείς ή/και συνδρομητές.

2.   Οι συμμετέχοντες μεταφορείς δεν χρησιμοποιούν τα δεδομένα αυτά για να επηρεάσουν την επιλογή του συνδρομητή.

3.   Όταν τα εν λόγω δεδομένα προκύπτουν από τη χρήση των μέσων διανομής ενός ΗΣΚ από συνδρομητή εγκατεστημένο στην Κοινότητα, δεν περιλαμβάνουν, ούτε άμεσα ούτε έμμεσα, τα στοιχεία ταυτότητας του συγκεκριμένου συνδρομητή, εκτός εάν ο συνδρομητής και ο πωλητής συστήματος συμφωνούν για τους όρους δέουσας χρήσης των εν λόγω δεδομένων. Τούτο ισχύει επίσης για τη διάθεση τέτοιων δεδομένων από τους πωλητές συστημάτων σε οποιονδήποτε τρίτο, για χρήση άλλη από την τιμολόγηση.

4.   Κάθε συμφωνία μεταξύ συνδρομητή και πωλητή συστήματος σχετικά με τις MIDT καθίσταται προσιτή στο κοινό.

Άρθρο 8

Ισοδύναμη μεταχείριση σε τρίτες χώρες

1.   Με την επιφύλαξη των διεθνών συμφωνιών στις οποίες είναι μέρη η Κοινότητα ή τα κράτη μέλη, εφόσον πωλητής συστήματος ο οποίος δραστηριοποιείται σε τρίτη χώρα, δεν μεταχειρίζεται τους κοινοτικούς αερομεταφορείς, σε θέματα που περιέχει ο παρών κανονισμός, όπως μεταχειρίζεται τους συμμετέχοντες αερομεταφορείς της τρίτης χώρας, η Επιτροπή μπορεί να απαιτήσει από όλους τους πωλητές συστήματος που δραστηριοποιούνται στην Κοινότητα να επιφυλάσσουν μεταχείριση στους αερομεταφορείς της συγκεκριμένης τρίτης χώρας αντίστοιχη με εκείνη των κοινοτικών αερομεταφορέων στη συγκεκριμένη τρίτη χώρα.

2.   Η Επιτροπή παρακολουθεί την εφαρμογή της διακριτικής ή μεροληπτικής μεταχείρισης την οποία τυγχάνουν αερομεταφορείς από πωλητές συστήματος σε τρίτες χώρες. Η Επιτροπή, κατόπιν αιτήσεως κράτους μέλους ή με δική της πρωτοβουλία, ερευνά πιθανές περιπτώσεις μεροληπτικής μεταχείρισης εις βάρος κοινοτικών αερομεταφορέων σε ΗΣΚ τρίτων χωρών. Εάν διαπιστωθεί τέτοια μεροληπτική μεταχείριση, η Επιτροπή, πριν να λάβει απόφαση, ενημερώνει τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη και ζητεί τις παρατηρήσεις τους, μεταξύ άλλων οργανώνοντας συνεδρίαση αρμοδίων εμπειρογνωμόνων από τα κράτη μέλη.

ΤΜΗΜΑ 3

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ

Άρθρο 9

Δεδομένα παρεχόμενα από συμμετέχοντες μεταφορείς

Οι συμμετέχοντες μεταφορείς, όπως και οι μεσάζοντες που χειρίζονται τα δεδομένα, εξασφαλίζουν ότι τα δεδομένα που εισάγουν σε ΗΣΚ είναι ακριβή και ότι επιτρέπουν στον πωλητή συστήματος να τηρεί τους κανόνες που εκτίθενται στο παράρτημα I.

Άρθρο 10

Ειδικοί κανόνες για τους μητρικούς μεταφορείς

1.   Ο μητρικός μεταφορέας, με την επιφύλαξη της αμοιβαιότητας κατά την παράγραφο 2, δεν μπορεί να εισάγει διακρίσεις σε βάρος ανταγωνιστικού ΗΣΚ αρνούμενος να του παράσχει, κατόπιν αιτήματος και εγκαίρως, τα ίδια δεδομένα με εκείνα με τα οποία τροφοδοτεί το δικό του ΗΣΚ σχετικά με τα δρομολόγια, τους ναύλους και τις διαθέσιμες θέσεις που αφορούν τα δικά του προϊόντα μεταφοράς, ή διανέμει τα προϊόντα του μέσω άλλου ΗΣΚ, ή αρνούμενος να αποδεχθεί ή να επιβεβαιώσει διενεργηθείσα εγκαίρως κράτηση θέσης μέσω ανταγωνιστικού ΗΣΚ για οποιαδήποτε από τα δικά του προϊόντα αεροπορικής μεταφοράς που διανέμονται μέσω του δικού του ΗΣΚ. Ο μητρικός μεταφορέας υποχρεούται να αποδέχεται και να επιβεβαιώνει μόνον τις κρατήσεις που ανταποκρίνονται στους δικούς του ναύλους και όρους.

2.   Ανταγωνιστικό ΗΣΚ δεν μπορεί να αρνείται να καταχωρίσει δεδομένα που αφορούν ωράρια, ναύλους και διαθέσιμες θέσεις για μεταφορικές υπηρεσίες που παρέχει μητρικός μεταφορέας, και πρέπει να εισάγει και να επεξεργάζεται τα δεδομένα με την ίδια φροντίδα και ταχύτητα που επιδεικνύει για τους άλλους πελάτες και συνδρομητές του σε οιαδήποτε από τις αγορές, με την επιφύλαξη μόνον των περιορισμών όσον αφορά τη μέθοδο εισαγωγής δεδομένων που επιλέγουν οι επιμέρους μεταφορείς.

3.   Ο μητρικός μεταφορέας δεν υποχρεούται να αποδέχεται άλλες δαπάνες εν προκειμένω, εκτός εκείνων που αφορούν την αναπαραγωγή των παρεχόμενων δεδομένων και τις αποδεκτές κρατήσεις. Το πληρωτέο προς το ΗΣΚ τέλος κράτησης για την αποδοχή κράτησης που πραγματοποιείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 ευθυγραμμίζεται με το τέλος ισοδύναμων συναλλαγών που χρεώνεται από το ίδιο ΗΣΚ σε άλλους συμμετέχοντες μεταφορείς.

4.   Ο μητρικός μεταφορέας δεν μεροληπτεί, άμεσα ή ή έμμεσα, υπέρ του δικού του ΗΣΚ, συνδέοντας τη χρήση οιουδήποτε συγκεκριμένου ΗΣΚ από συνδρομητή με την είσπραξη προμήθειας ή με άλλο κίνητρο ή αντικίνητρο για την πώληση των δικών του προϊόντων μεταφοράς.

5.   Ο μητρικός μεταφορέας δεν μεροληπτεί, άμεσα ή έμμεσα, υπέρ του δικού του ΗΣΚ, απαιτώντας, άμεσα ή έμμεσα, από συνδρομητή τη χρήση οιουδήποτε συγκεκριμένου ΗΣΚ για την πώληση ή την έκδοση εισιτηρίων για οποιοδήποτε προϊόν μεταφοράς παρέχει ο ίδιος, άμεσα ή έμμεσα.

ΤΜΗΜΑ 4

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Άρθρο 11

Επεξεργασία, πρόσβαση και αρχειοθέτηση προσωπικών δεδομένων

1.   Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων ΗΣΚ με σκοπό την κράτηση θέσεων ή την έκδοση εισιτηρίων για προϊόντα μεταφορών υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο συμβατό με αυτούς τους σκοπούς. Όσον αφορά την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων, ο πωλητής συστήματος θεωρείται υπεύθυνος επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 2, στοιχείο δ), της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

2.   Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται μόνον εφόσον είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης, της οποίας ο άμεσα ενδιαφερόμενος είναι μέρος, ή για να διενεργηθούν τα δέοντα κατόπιν αιτήματος του άμεσα ενδιαφερομένου πριν από τη σύναψη σύμβασης.

3.   Οσάκις εμπλέκονται ειδικές κατηγορίες δεδομένων του άρθρου 8 της οδηγίας 95/46/ΕΚ, η επεξεργασία των δεδομένων αυτών πραγματοποιείται μόνον με τη ρητή συγκατάθεση του άμεσα ενδιαφερομένου για την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων σε βάση ενημέρωσης.

4.   Οι υπό τον έλεγχο του πωλητή συστήματος πληροφορίες σχετικά με αναγνωρίσιμες μεμονωμένες κρατήσεις αρχειοθετούνται εκτός δικτύου (offline) εντός 72 ωρών μετά τη συμπλήρωση του τελευταίου στοιχείου της μεμονωμένης κράτησης και καταστρέφονται εντός τριών ετών. Η πρόσβαση στα στοιχεία αυτά επιτρέπεται μόνο για λόγους διαφορών ως προς τη χρέωση.

5.   Τα δεδομένα εμπορίας, κράτησης θέσεων και πωλήσεων που διαθέτει ο πωλητής συστήματος δεν περιέχουν, ούτε άμεσα ούτε έμμεσα, στοιχεία ταυτότητας φυσικών προσώπων ή, κατά περίπτωση, οργανισμών ή εταιρειών για λογαριασμό των οποίων ενεργούν.

6.   Κατόπιν αιτήματος, ο συνδρομητής γνωστοποιεί στον καταναλωτή το όνομα και τη διεύθυνση του πωλητή συστήματος, τους σκοπούς της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, τη διάρκεια διατήρησής τους και τους τρόπους άσκησης των δικαιωμάτων πρόσβασης στα δεδομένα από τον άμεσα ενδιαφερόμενο.

7.   Ο άμεσα ενδιαφερόμενος δικαιούται δωρεάν πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα, ανεξαρτήτως εάν αυτά έχουν αρχειοθετηθεί από τον πωλητή συστήματος ή από τον συνδρομητή.

8.   Τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται στο παρόν άρθρο είναι συμπληρωματικά και υφίστανται επιπροσθέτως των δικαιωμάτων του άμεσα ενδιαφερόμενου τα οποία καθορίζονται στην οδηγία 95/46/ΕΚ και στις εθνικές διατάξεις που έχουν θεσπισθεί βάσει της εν λόγω οδηγίας καθώς και στις διατάξεις διεθνών συμφωνιών στις οποίες η Κοινότητα είναι μέρος.

9.   Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού εξειδικεύουν και συμπληρώνουν την οδηγία 95/46/ΕΚ για τους σκοπούς της παραγράφου 1. Εκτός αν άλλως ορίζεται, εφαρμόζονται οι ορισμοί της εν λόγω οδηγίας. Εφόσον δεν εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στις δραστηριότητες ΗΣΚ που καθορίζει το παρόν άρθρο, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διατάξεων της εν λόγω οδηγίας και των εθνικών διατάξεων που έχουν θεσπίσει τα κράτη μέλη βάσει αυτής και των διεθνών συμφωνιών στις οποίες η Κοινότητα είναι μέρος.

10.   Όταν πωλητής συστήματος χειρίζεται βάσεις δεδομένων υπό διαφορετικές ιδιότητες, παραδείγματος χάριν πραγματοποιώντας κρατήσεις με ΗΣΚ ή για συγκεκριμένες αεροπορικές εταιρείες, λαμβάνονται τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να αποφεύγεται η καταστρατήγηση της προστασίας των δεδομένων με τη διασύνδεση μεταξύ των βάσεων δεδομένων, και για να διασφαλίζεται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι προσπελάσιμα μόνον για τον συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί.

ΤΜΗΜΑ 5

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 12

Ελεγκτής και έκθεση ελέγχου

1.   Κάθε πωλητής συστήματος υποβάλλει ανά τετραετία και, επιπλέον, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, λογιστική έκθεση βάσει ανεξάρτητου ελέγχου στην οποία εκτίθενται λεπτομερώς η διάρθρωση της ιδιοκτησίας του και το πρότυπο διαχείρισής του. Οι δαπάνες που συνεπάγεται η έκθεση βαρύνουν τον πωλητή συστήματος.

2.   Ο πωλητής συστήματος ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με την ταυτότητα του ελεγκτή πριν από την επιβεβαίωση του διορισμού. Η Επιτροπή μπορεί να προβάλει αντιρρήσεις, και πρέπει, εντός δύο μηνών, κατόπιν διαβούλευσης με τον ελεγκτή, τον πωλητή συστήματος και κάθε άλλο μέρος που επικαλείται έννομο συμφέρον, να αποφασίσει εάν ο ελεγκτής θα αντικατασταθεί ή όχι.

ΤΜΗΜΑ 6

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 13

Παραβάσεις

Οσάκις η Επιτροπή διαπιστώνει, κατόπιν καταγγελίας ή με δική της πρωτοβουλία, παράβαση του παρόντος κανονισμού, δύναται, με απόφασή της, να υποχρεώσει τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων να παύσουν τη διαπιστωθείσα παράβαση. Οι έρευνες σχετικά με πιθανές παραβάσεις του παρόντος κανονισμού λαμβάνουν πλήρως υπόψη τα αποτελέσματα ενδεχόμενων ερευνών σύμφωνα με τα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης.

Άρθρο 14

Εξουσίες έρευνας

Προς εκπλήρωση των καθηκόντων που της ανατίθενται βάσει του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή δύναται, με απλό αίτημα ή βάσει απόφασης, να ζητήσει από επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων να παράσχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης ειδικών ελέγχων κυρίως όσον αφορά θέματα που εμπίπτουν στα άρθρα 4, 7, 10 και 11.

Άρθρο 15

Πρόστιμα

1.   Η Επιτροπή δύναται, με απόφασή της, να επιβάλει σε επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων πρόστιμα που δεν υπερβαίνουν το 10 % του συνολικού κύκλου εργασιών κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, εφόσον εκ προθέσεως ή εξ αμελείας παραβαίνουν τον παρόντα κανονισμό.

2.   Η Επιτροπή δύναται, με απόφασή της, να επιβάλει σε επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων πρόστιμα που δεν υπερβαίνουν το 1 % του συνολικού κύκλου εργασιών κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, εφόσον παρέχουν, εκ προθέσεως ή εξ αμελείας, ανακριβείς ή ατελείς πληροφορίες ή εφόσον δεν παρέχουν πληροφορίες εντός της απαιτούμενης προθεσμίας, κατόπιν αιτήματος διατυπωμένου με απόφαση που έχει θεσπισθεί βάσει του άρθρου 14.

3.   Ο καθορισμός του ύψους του προστίμου γίνεται με βάση τη σοβαρότητα και τη διάρκεια της παράβασης.

4.   Τα πρόστιμα δεν έχουν ποινικό χαρακτήρα.

5.   Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων διαθέτει απεριόριστη δικαιοδοσία για την επανεξέταση των αποφάσεων με τις οποίες η Επιτροπή επιβάλλει πρόστιμο. Το Δικαστήριο δύναται να ακυρώνει, να μειώνει ή να αυξάνει το πρόστιμο.

Άρθρο 16

Διαδικασίες

1.   Η Επιτροπή, πριν να λάβει αποφάσεις βάσει των άρθρων 13 και 15, απευθύνει στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων, κοινοποίηση των αιτιάσεων και τους παρέχει τη δυνατότητα γραπτής υποβολής των απόψεών τους και, εφόσον το ζητήσουν, προφορική ακρόαση.

2.   Η Επιτροπή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της διαβιβάσθηκαν βάσει του παρόντος κανονισμού και καλύπτονται από την υποχρέωση του επαγγελματικού απορρήτου.

Κάθε πρόσωπο που διαβιβάζει πληροφορίες στην Επιτροπή βάσει του παρόντος κανονισμού προσδιορίζει με σαφήνεια κάθε στοιχείο που κρίνει εμπιστευτικό, παραθέτοντας τους σχετικούς λόγους, και υποβάλλει χωριστή μη εμπιστευτική έκδοση μέχρι την ημερομηνία που καθορίζει η Επιτροπή.

3.   Εφόσον η Επιτροπή κρίνει ότι, με βάση τις πληροφορίες που διαθέτει, δεν συντρέχουν ικανοί λόγοι που να δικαιολογούν την κίνηση διαδικασίας για μια καταγγελία, ενημερώνει σχετικά τους καταγγέλλοντες και καθορίζει προθεσμία, εντός της οποίας ο καταγγέλλων μπορεί να γνωστοποιήσει γραπτώς τις απόψεις του.

Εάν ο καταγγέλλων γνωστοποιήσει τις απόψεις του εντός της προθεσμίας που έχει τάξει η Επιτροπή και τα γραπτά σχόλια του καταγγέλλοντος δεν οδηγούν σε διαφορετική εκτίμηση της καταγγελίας, η Επιτροπή απορρίπτει με απόφασή της την καταγγελία. Εάν ο καταγγέλλων δεν γνωστοποιήσει τις απόψεις του εντός της προθεσμίας που έχει τάξει η Επιτροπή, η καταγγελία θεωρείται ότι έχει αποσυρθεί.

Οσάκις η Επιτροπή απευθύνει κοινοποίηση των αιτιάσεων, διαβιβάζει στον καταγγέλλοντα αντίγραφο της μη εμπιστευτικής έκδοσης και τάσσει προθεσμία εντός της οποίας ο καταγγέλλων μπορεί να γνωστοποιήσει γραπτώς τις απόψεις του.

4.   Η Επιτροπή, εφόσον της ζητηθεί, παρέχει πρόσβαση στον φάκελο σε όλα τα μέρη στα οποία απηύθυνε κοινοποίηση των αιτιάσεων και στον καταγγέλλοντα. Η πρόσβαση παρέχεται μετά την κοινοποίηση των αιτιάσεων. Το δικαίωμα πρόσβασης στον φάκελο δεν αφορά το επαγγελματικό απόρρητο, άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες και εσωτερικά έγγραφα της Επιτροπής.

5.   Εφόσον η Επιτροπή το κρίνει αναγκαίο, μπορεί να δεχθεί σε ακρόαση και άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

ΤΜΗΜΑ 7

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 17

Κατάργηση

1.   Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2299/89 καταργείται.

2.   Οι παραπομπές στον καταργούμενο κανονισμό νοούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό, και πρέπει να διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος II.

Άρθρο 18

Επανεξέταση

1.   Η Επιτροπή παρακολουθεί τακτικά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, εφόσον απαιτείται και με τη συνδρομή ειδικών ελέγχων κατά το άρθρο 14. Εξετάζει ιδίως την αποτελεσματικότητα του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τη διασφάλιση ισότιμης μεταχείρισης και θεμιτού ανταγωνισμού στην αγορά υπηρεσιών μέσω ΣΗΚ.

2.   Η Επιτροπή υποβάλλει, κατά περίπτωση, έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 8 για την ισότιμη μεταχείριση σε τρίτες χώρες, και προτείνει κάθε κατάλληλο μέτρο για την άρση των συνθηκών που συνιστούν διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένης της σύναψης ή τροποποίησης διμερών συμφωνιών αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Κοινότητας και τρίτων χωρών.

3.   Μέχρι τις 29 Μαρτίου 2013, η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, με την οποία εκτιμάται εάν χρειάζεται να διατηρηθεί, να τροποποιηθεί ή να καταργηθεί ο παρών κανονισμός.

Άρθρο 19

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 29 Μαρτίου 2009.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Στρασβούργο, 14 Ιανουαρίου 2009.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

H.-G. PÖTTERING

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

A. VONDRA


(1)  ΕΕ C 224 της 30.8.2008, σ. 57.

(2)  ΕΕ C 233 της 11.9.2008, σ. 1.

(3)  Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Σεπτεμβρίου 2008 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008.

(4)  ΕΕ L 220 της 29.7.1989, σ. 1.

(5)  ΕΕ L 293 της 31.10.2008, σ. 3.

(6)  ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.

(7)  ΕΕ L 344 της 27.12.2005, σ. 15.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΚΑΝΟΝΕΣ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΕΙΚΟΝΑ

1.   Όταν εμφανίζονται οι τιμές στην κύρια εικόνα, ή/και όταν επιλέγεται σειρά παρουσίασης με βάση τις τιμές, οι τιμές πρέπει να περιέχουν τους ναύλους και όλους τους ισχύοντες φόρους, επιβαρύνσεις, πρόσθετες επιβαρύνσεις και τέλη που πρέπει να καταβληθούν στον αερομεταφορέα ή στον σιδηροδρομικό μεταφορέα και που δεν μπορούν να αποφευχθούν, αλλά μπορούν να προβλεφθούν τη στιγμή που εμφανίζονται στην εικόνα.

2.   Κατά τη δημιουργία και την επιλογή προϊόντων μεταφοράς για συγκεκριμένο ζεύγος πόλεων που πρόκειται να περιληφθούν στην κύρια εικόνα, δεν γίνεται διάκριση με βάση τους αερολιμένες ή τους σιδηροδρομικούς σταθμούς που εξυπηρετούν την ίδια πόλη.

3.   Οι πτήσεις εκτός των τακτικών αεροπορικών γραμμών πρέπει να επισημαίνονται σαφώς. Ο καταναλωτής δικαιούται, κατόπιν αιτήματος, να λαμβάνει κύρια εικόνα περιοριζόμενη μόνο στις τακτικές ή τις μη τακτικές αεροπορικές γραμμές.

4.   Οι πτήσεις που περιλαμβάνουν ενδιάμεσες στάσεις πρέπει να επισημαίνονται σαφώς.

5.   Όταν οι πτήσεις εκτελούνται από αερομεταφορέα που δεν είναι ο καθοριζόμενος από τον κωδικό ταυτότητας αερομεταφορέα, επισημαίνεται σαφώς ο πραγματικός αερομεταφορέας που εκτελεί την πτήση. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται πάντοτε, εκτός από την περίπτωση βραχυπρόθεσμων και ειδικών ρυθμίσεων.

6.   Οι πληροφορίες σχετικά με συνδυασμένα προϊόντα δεν εμφανίζονται στην κύρια εικόνα.

7.   Κατ’ επιλογήν του συνδρομητή, οι ταξιδιωτικές επιλογές στην κύρια εικόνα κατατάσσονται σύμφωνα με τους ναύλους ή με την εξής σειρά:

i)

επιλογές ταξιδίου χωρίς ενδιάμεσο σταθμό που διαβαθμίζονται με βάση την ώρα αναχώρησης·

ii)

όλες οι λοιπές επιλογές ταξιδίου με βάση τη διάρκεια ταξιδίου.

8.   Με εξαίρεση τα προβλεπόμενα στο σημείο 10, καμία επιλογή ταξιδίου δεν μπορεί να εμφανίζεται στην κύρια εικόνα πάνω από μία φορά.

9.   Όταν οι επιλογές ταξιδίου διαβαθμίζονται σύμφωνα με το σημείο 7 σημεία i) και ii), και οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες για το ίδιο ζεύγος πόλων προσφέρονται στο ΗΣΚ, στην πρώτη οθόνη της κύριας εικόνας εμφανίζονται τουλάχιστον οι καλύτερα διαβαθμισμένες σιδηροδρομικές ή συνδυασμένες σιδηροδρομικές και αεροπορικές υπηρεσίες.

10.   Όταν οι αερομεταφορείς εκτελούν πτήσεις βάσει συμφωνίας κοινού κωδικού (code-sharing), καθένας από τους αερομεταφορείς αυτούς –όχι περισσότεροι από δύο– επιτρέπεται να έχει χωριστή εικόνα χρησιμοποιώντας τον δικό του ατομικό κωδικό ταυτότητας αερομεταφορέα. Όταν εμπλέκονται πάνω από δύο αερομεταφορείς, ο προσδιορισμός των δύο αερομεταφορέων εναπόκειται στον αερομεταφορέα που όντως εκτελεί την πτήση.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2299/89

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 2

Άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 3 παράγραφος 3

Άρθρο 3 παράγραφος 1

Άρθρο 3 παράγραφος 4

Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 3α

Άρθρο 10 παράγραφοι 1 και 3

Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 9

Άρθρο 4 παράγραφος 2

Άρθρο 4 παράγραφος 3

Άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 4α παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 4α παράγραφος 3

Άρθρο 4 παράγραφος 2

Άρθρο 4α παράγραφος 4

Άρθρο 5

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρα 7 και 11

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 8

Άρθρο 10 παράγραφοι 4 και 5

Άρθρο 9

Άρθρο 6

Άρθρο 9α

Άρθρο 5 παράγραφος 2 και άρθρο 11

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 13

Άρθρο 12

Άρθρο 14

Άρθρο 13

Άρθρο 14

Άρθρο 14

Άρθρο 16 παράγραφος 2

Άρθρο 15

Άρθρο 14

Άρθρο 16

Άρθρο 15 παράγραφοι 1 έως 4

Άρθρο 17

Άρθρο 15 παράγραφος 5

Άρθρο 18

Άρθρο 19

Άρθρο 16 παράγραφοι 1 και 5

Άρθρο 20

Άρθρο 21

Άρθρο 21α

Άρθρο 21β

Άρθρο 22

Άρθρο 11

Άρθρο 23

Άρθρο 18

Παράρτημα Ι

Παράρτημα Ι


Top