EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009F0905

Απόφαση-πλαίσιο 2009/905/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009 , για τη διαπίστευση των παρόχων δικανικών υπηρεσιών που πραγματοποιούν εργασίες εργαστηρίου

OJ L 322, 9.12.2009, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 006 P. 247 - 249

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2009/905/oj

9.12.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 322/14


ΑΠΌΦΑΣΗ-ΠΛΑΊΣΙΟ 2009/905/ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 30ής Νοεμβρίου 2009

για τη διαπίστευση των παρόχων δικανικών υπηρεσιών που πραγματοποιούν εργασίες εργαστηρίου

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 30, παράγραφος 1, στοιχεία α) και γ) και το άρθρο 34, παράγραφος 2, στοιχείο β),

την πρωτοβουλία του Βασιλείου της Σουηδίας και του Βασιλείου της Ισπανίας (1),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο να διατηρήσει και να αναπτύξει την Ένωση ως χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης· πρέπει να παρασχεθεί υψηλό επίπεδο προστασίας με την εκπόνηση κοινής δράσης μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις.

(2)

Ο στόχος αυτός πρόκειται να επιτευχθεί με την πρόληψη και την πάταξη του εγκλήματος μέσω στενότερης συνεργασίας μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου στα κράτη μέλη, τηρουμένων ταυτοχρόνως των αρχών και κανόνων των σχετικών με τα δικαιώματα του ανθρώπου, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και το κράτος δικαίου, επί των οποίων βασίζεται η Ένωση και είναι κοινά στα κράτη μέλη.

(3)

Η ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων σχετικά με το έγκλημα και τις εγκληματικές δραστηριότητες είναι κρίσιμης σημασίας για τη δυνατότητα των αρχών επιβολής του νόμου να προβαίνουν σε επιτυχή πρόληψη, ανίχνευση και διερεύνηση του εγκλήματος ή εγκληματικών δραστηριοτήτων. Η κοινή δράση στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας δυνάμει του άρθρου 30, παράγραφος 1, στοιχείο α) της Συνθήκης έχει ως συνέπεια την ανάγκη επεξεργασίας σχετικών πληροφοριών, οι οποίες πρέπει να υπόκεινται σε κατάλληλες διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

(4)

Η ενισχυμένη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά στοιχεία δικανικής και η αυξημένη χρήση αποδεικτικού υλικού από ένα κράτος μέλος στις δικαστικές διαδικασίες του άλλου υπογραμμίζουν την ανάγκη θέσπισης κοινών προτύπων για τους παρόχους δικανικών υπηρεσιών.

(5)

Οι πληροφορίες που προέρχονται από δικανικές διαδικασίες σε ένα κράτος μέλος συνδέονται, επί του παρόντος, με ένα επίπεδο αβεβαιότητας σε άλλο κράτος μέλος όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο έγινε ο χειρισμός ενός θέματος, τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν και τον τρόπο που ερμηνεύθηκαν τα αποτελέσματα.

(6)

Στο σημείο 3.4 στοιχείο η) του σχεδίου δράσης του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την εφαρμογή του προγράμματος της Χάγης για την για την ενίσχυση της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2) τα κράτη μέλη τόνισαν την ανάγκη ορισμού κανόνων ποιότητας για τα εγκληματολογικά εργαστήρια μέχρι το 2008.

(7)

Είναι ιδιαίτερα σημαντική η εισαγωγή κοινών προτύπων για τους παρόχους δικανικών υπηρεσιών όσον αφορά ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως τα προφίλ DNA και τα δακτυλοσκοπικά δεδομένα.

(8)

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 4 της απόφασης 2008/616/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2008, σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος (3), τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η ακεραιότητα των προφίλ DNA, τα οποία καθίστανται διαθέσιμα ή αποστέλλονται προς σύγκριση στα λοιπά κράτη μέλη, και να εξασφαλίζεται ότι τα μέτρα αυτά είναι σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, όπως το EN ISO/IEC 17025 «Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων»(«στο εξής EN ISO/IEC 17025»).

(9)

Τα προφίλ DNA και τα δακτυλοσκοπικά δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται μόνον σε ποινικές διαδικασίες αλλά είναι επίσης κρίσιμης σημασίας για τον εντοπισμό των θυμάτων, ιδίως μετά από καταστροφές.

(10)

Η διαπίστευση των παρόχων δικανικών υπηρεσιών που πραγματοποιούν εργασίες εργαστηρίου συνιστά σημαντικό βήμα προς μια ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη ανταλλαγή δικανικών πληροφοριών εντός της Ένωσης.

(11)

Η διαπίστευση χορηγείται από τον εθνικό οργανισμό διαπίστευσης, ο οποίος έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αξιολογεί εάν το εργαστήριο πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τα εναρμονισμένα πρότυπα. Η εξουσία ενός οργανισμού διαπίστευσης απορρέει από το κράτος. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων (4) περιλαμβάνει λεπτομερείς διατάξεις για την αρμοδιότητα των εθνικών οργανισμών διαπίστευσης. Μεταξύ άλλων, το άρθρο 7 του ανωτέρω κανονισμού ρυθμίζει τη διασυνοριακή διαπίστευση σε περιπτώσεις που ζητείται διαπίστευση από άλλον εθνικό οργανισμό διαπίστευσης.

(12)

Η απουσία συμφωνίας για την εφαρμογή κοινού προτύπου διαπίστευσης για την ανάλυση των επιστημονικών αποδεικτικών στοιχείων συνιστά έλλειψη που θα πρέπει να αντιμετωπισθεί. Είναι συνεπώς αναγκαίο να εκδοθεί μια νομικά δεσμευτική πράξη για τη διαπίστευση όλων των παρόχων δικανικών υπηρεσιών που πραγματοποιούν εργασίες εργαστηρίου. Η διαπίστευση προσφέρει τις αναγκαίες διασφαλίσεις ότι οι εργασίες εργαστηρίου διεξάγονται σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα, ειδικότερα δε το EN ISO/IEC 17025, καθώς και τις σχετικές εφαρμοστέες κατευθυντήριες γραμμές.

(13)

Ένα πρότυπο διαπίστευσης παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να απαιτούν συμπληρωματικά πρότυπα όσον αφορά τις εργασίες εργαστηρίου στο πλαίσιο των εθνικών τους δικαιοδοσιών, εφόσον το επιθυμούν.

(14)

Η διαπίστευση θα συμβάλει στην ανάπτυξη σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης όσον αφορά την εγκυρότητα των βασικών αναλυτικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται. Εντούτοις, η διαπίστευση δεν αναφέρει ποια μέθοδος πρέπει να χρησιμοποιείται, αλλά μόνον ότι η χρησιμοποιούμενη μέθοδος πρέπει να εξυπηρετεί το σκοπό για τον οποίο προορίζεται.

(15)

Οποιοδήποτε μέτρο ληφθεί εκτός εργαστηρίου εκφεύγει του πεδίου εφαρμογής της παρούσας απόφασης πλαισίου. Για παράδειγμα, αποκλείεται από την απόφαση η λήψη δακτυλοσκοπικών στοιχείων ή μέτρα ληφθέντα στον τόπο του συμβάντος ή του εγκλήματος ή εγκληματολογικές αναλύσεις που έγιναν εκτός εργαστηρίων.

(16)

Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο δεν αποσκοπεί στην εναρμόνιση των εθνικών κανόνων όσον αφορά τη δικαστική αξιολόγηση των αποδεικτικών δικανικών στοιχείων.

(17)

Η παρούσα απόφαση δε θίγει την, καθορισθείσα σύμφωνα με τους εθνικούς ισχύοντες κανόνες, εγκυρότητα των αποτελεσμάτων των εργασιών εργαστηρίου που έχουν πραγματοποιηθεί πριν από την έναρξη ισχύος της, ακόμη και αν ο πάροχος των δικανικών υπηρεσιών δεν διαθέτει διαπίστευση ώστε να συμμορφώνεται προς το EN ISO/IEC 17025,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΛΑΙΣΙΟ:

Άρθρο 1

Σκοπός

1.   Σκοπός της παρούσας απόφασης-πλαισίου είναι να διασφαλίσει ότι τα αποτελέσματα των εργασιών εργαστηρίων που πραγματοποιούνται από διαπιστευμένους παρόχους δικανικών υπηρεσιών σε ένα κράτος μέλος, αναγνωρίζονται από τις αρχές που είναι υπεύθυνες για την πρόληψη, την ανίχνευση και τη διερεύνηση αξιόποινων πράξεων ως εξ ίσου αξιόπιστα με τα αποτελέσματα των εργασιών εργαστηρίων που πραγματοποιούν πάροχοι δικανικών υπηρεσιών διαπιστευμένοι με το EN ISO/IEC 17025.

2.   Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται διασφαλίζοντας ότι οι πάροχοι δικανικών υπηρεσιών που πραγματοποιούν εργασίες εργαστηρίου έχουν λάβει διαπίστευση από εθνικό οργανισμό διαπίστευσης ότι πληρούν το EN ISO/IEC 17025.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο εφαρμόζεται σε εργασίες εργαστηρίου που καταλήγουν σε:

α)

Προφίλ DNA και

β)

δακτυλοσκοπικά δεδομένα.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης-πλαισίου νοούνται ως:

α)

«εργασίες εργαστηρίου»: κάθε μέτρο που λαμβάνεται σε εργαστήριο κατά τον εντοπισμό και την ανάκτηση ιχνών επί πραγμάτων, καθώς και την ανάπτυξη, την ανάλυση και την ερμηνεία αποδεικτικών δικανικών στοιχείων με στόχο την παροχή απόψεων εμπειρογνωμόνων ή την ανταλλαγή αποδεικτικών δικανικών στοιχείων,

β)

«αποτελέσματα των εργασιών εργαστηρίων»: τα αποτελέσματα και οι άμεσα συνδεδεμένες ερμηνείες των αναλυτικών διεργασιών,

γ)

«πάροχοι δικανικών υπηρεσιών»: οι ιδιωτικοί ή δημόσιοι οργανισμοί που διεξάγουν εργασίες δικανικού εργαστηρίου κατόπιν αιτήματος των αρμόδιων αρχών επιβολής του νόμου ή των δικαστικών αρχών,

δ)

«εθνικός οργανισμός διαπίστευσης»: ο μόνος οργανισμός κράτους μέλους που εκτελεί τη διαπίστευση επί τη βάσει εξουσίας που του παρέχει το κράτος αυτό, κατά τα οριζόμενα στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008,

ε)

«προφίλ DNA»: κωδικός αποτελούμενος από γράμματα ή αριθμούς, ο οποίος αντιστοιχεί σε σειρά χαρακτηριστικών ταυτοποίησης του μη κωδικοποιητικού τμήματος αναλυθέντος δείγματος ανθρώπινου DNA, λ.χ. της ιδιαίτερης μοριακής δομής στους διάφορους τόπους DNA (loci),

στ)

« δακτυλοσκοπικά δεδομένα»: οι εικόνες δακτυλικών αποτυπωμάτων, εικόνες λανθανόντων δακτυλικών αποτυπωμάτων, αποτυπώματα παλάμης, λανθάνοντα αποτυπώματα παλάμης καθώς και πίνακες των εικόνων αυτών (κωδικοποιημένες λεπτομέρειες).

Άρθρο 4

Διαπίστευση

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πάροχοί τους δικανικών υπηρεσιών που πραγματοποιούν εργασίες εργαστηρίου έχουν λάβει διαπίστευση από εθνικό οργανισμό διαπίστευσης ότι πληρούν το EN ISO/IEC 17025.

Άρθρο 5

Αναγνώριση των αποτελεσμάτων

1.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα αποτελέσματα των διαπιστευμένων παρόχων δικανικών υπηρεσιών που πραγματοποιούν εργασίες εργαστηρίου σε άλλα κράτη μέλη αναγνωρίζονται από τις αρχές τους που είναι υπεύθυνες για την πρόληψη, την ανίχνευση και τη διερεύνηση αξιόποινων πράξεων ως εξ ίσου αξιόπιστα με τα αποτελέσματα των εγχώριων παρόχων δικανικών υπηρεσιών που πραγματοποιούν εργασίες εργαστηρίου και είναι διαπιστευμένοι με το EN ISO/IEC 17025.

2.   Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο δεν θίγει τους εθνικούς κανόνες για τη δικαστική αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων.

Άρθρο 6

Κόστος

1.   Κάθε κράτος μέλος επωμίζεται τα δημόσια έξοδα που προκύπτουν από την παρούσα απόφαση-πλαίσιο σύμφωνα με τις εθνικές του ρυθμίσεις.

2.   Η Επιτροπή θα εξετάσει μέσα για την παροχή χρηματοδοτικής υποστήριξης από το γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εθνικά και διεθνικά προγράμματα που θα μπορούν να συμβάλουν στην εφαρμογή της παρούσας απόφασης-πλαισίου, μεταξύ άλλων, για την ανταλλαγή εμπειρίας, διάδοση της τεχνογνωσίας και δοκιμές επάρκειας.

Άρθρο 7

Εφαρμογή

1.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης-πλαισίου όσον αφορά τα προφίλ DNA μέχρι τις 30ής Νοεμβρίου 2013.

2.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης-πλαισίου όσον αφορά τα δακτυλοσκοπικά δεδομένα μέχρι τις 30ής Νοεμβρίου 2015.

3.   Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου και στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων για τη μεταφορά στην εθνική τους νομοθεσία των υποχρεώσεων που τους επιβάλλονται δυνάμει της παρούσας απόφασης-πλαισίου μέχρι τις 30ής Μαΐου 2016.

4.   Βάσει των πληροφοριών της παραγράφου 3, και άλλων πληροφοριών τις οποίες παρέχουν τα κράτη μέλη όταν τους ζητηθούν, η Επιτροπή, πριν από την 1η Ιουλίου 2018, υποβάλει έκθεση στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή και επιβολή της παρούσας απόφασης-πλαισίου.

5.   Το Συμβούλιο αξιολογεί μέχρι το τέλος του 2018 τον βαθμό συμμόρφωσης των κρατών μελών με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης-πλαισίου.

Άρθρο 8

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση πλαίσιο αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 30 Νοεμβρίου 2009.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

B. ASK


(1)  EE C 174 της 28.7.2009, σ. 7.

(2)  EE C 198 της 12.8.2005, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 210 της 6.8.2008, σ. 12.

(4)  EE L 218 της 13.8.2008, σ. 30.


Top