EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0966

2009/966/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2009 , για την έκδοση αποφάσεων εισαγωγής ορισμένων χημικών προϊόντων στην Κοινότητα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 689/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και για την τροποποίηση των αποφάσεων της Επιτροπής 2000/657/ΕΚ, 2001/852/ΕΚ, 2003/508/ΕΚ, 2004/382/EΚ και 2005/416/EΚ

OJ L 341, 22.12.2009, p. 14–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 127 P. 3 - 35

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/966/oj

22.12.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 341/14


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Νοεμβρίου 2009

για την έκδοση αποφάσεων εισαγωγής ορισμένων χημικών προϊόντων στην Κοινότητα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 689/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και για την τροποποίηση των αποφάσεων της Επιτροπής 2000/657/ΕΚ, 2001/852/ΕΚ, 2003/508/ΕΚ, 2004/382/EΚ και 2005/416/EΚ

(2009/966/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 689/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων (1), και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο,

Ύστερα από διαβουλεύσεις με την επιτροπή που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 133 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/EΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 689/2008, η Επιτροπή αποφασίζει εξ ονόματος της Κοινότητας κατά πόσον επιτρέπονται ή όχι οι εισαγωγές στην Κοινότητα κάθε χημικού προϊόντος που υπόκειται στη διαδικασία «Συναίνεσης μετά από Ενημέρωση» (ΣΜΕ).

(2)

Το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP) και ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) έχουν οριστεί ως αρμόδιοι φορείς παροχής γραμματειακών υπηρεσιών για την εφαρμογή της διαδικασίας ΣΜΕ, που καθιερώθηκε με τη σύμβαση του Ρότερνταμ σχετικά με τη διαδικασία ΣΜΕ για ορισμένα επικίνδυνα χημικά προϊόντα και φυτοφάρμακα στο διεθνές εμπόριο, η οποία εγκρίθηκε από την Κοινότητα με την απόφαση 2006/730/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Σεπτεμβρίου 2006, για τη σύναψη, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της σύμβασης του Ρότερνταμ σχετικά με τη διαδικασία συναίνεσης μετά από ενημέρωση όσον αφορά ορισμένα επικίνδυνα χημικά προϊόντα και φυτοφάρμακα στο διεθνές εμπόριο (3).

(3)

Η Επιτροπή, ενεργώντας ως ορισθείσα κοινή αρχή, οφείλει να διαβιβάζει στη Γραμματεία της σύμβασης του Ρότερνταμ, εξ ονόματος της Κοινότητας και των κρατών μελών της, τις αποφάσεις για τις εισαγωγές χημικών προϊόντων που υπόκεινται στη διαδικασία ΣΜΕ.

(4)

Είναι αναγκαίο να αναθεωρηθούν οι προηγούμενες αποφάσεις εισαγωγής των χημικών προϊόντων αιθυλενοξείδιο, φθοροακεταμίδιο, HCH/εξαχλωροκυκλοεξάνιο (μείγμα ισομερών), λινδάνιο, methamidophos, πενταχλωροφαινόλη και τα άλατα και εστέρες της, πολυβρωμιωμένα διφαινύλια (PBB), πολυχλωριωμένα τριφαινύλια (PCT), σκευάσματα επιπαστικής σκόνης που περιέχουν συνδυασμό benomyl, carbofuran και thiram και ενώσεις υδραργύρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η διεύρυνση της Κοινότητας την 1η Ιανουαρίου 2007 και να συνεκτιμηθούν, επίσης, οι κανονιστικές εξελίξεις στην Κοινότητα αφότου εκδόθηκαν οι αποφάσεις αυτές.

(5)

Η διάθεση στην αγορά και χρήση αιθυλενοξειδίου βάσει της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τη2 16ης Φεβρουαρίου 1998, για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (4), έχει περιοριστεί σε ορισμένους συγκεκριμένους τομείς κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1451/2007 της Επιτροπής (5) σχετικά με τη δεύτερη φάση του δεκαετούς προγράμματος εργασιών που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ. Κατά συνέπεια, επιτρέπονται εισαγωγές μόνο για τις εν λόγω συγκεκριμένες χρήσεις. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν ποιες από τις χρήσεις που επιτρέπει η οδηγία 98/8/EΚ θα εγκρίνουν στην επικράτειά τους.

(6)

Το φθοροακεταμίδιο, όπως επίσης η πενταχλωροφαινόλη και τα άλατα και εστέρες της δεν έχουν συμπεριληφθεί ως δραστικές ουσίες στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (6), ούτε στο παράρτημα Ι, ΙΑ ή ΙΒ της οδηγίας 98/8/EΚ, με αποτέλεσμα να απαγορεύεται η χρήση των δραστικών αυτών ουσιών ως φυτοφαρμάκων. Κατά συνέπεια, απαγορεύεται η εισαγωγή φθοροακεταμιδίου και πενταχλωροφαινόλης και των αλάτων και εστέρων της για να χρησιμοποιηθούν ως φυτοφάρμακα.

(7)

Από την 1η Ιουλίου 2008, το methamidophos δεν περιλαμβάνεται πλέον στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, με αποτέλεσμα να υποχρεούνται τα κράτη μέλη να ανακαλέσουν όλες τις εγκρίσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν methamidophos και να απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν methamidophos. Πέραν τούτου, το methamidophos δεν προσδιορίστηκε ούτε κοινοποιήθηκε στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράμματος αναθεώρησης για την αξιολόγηση των υπαρχουσών ουσιών βάσει της οδηγίας 98/8/ΕΚ και, επομένως, δεν επιτρέπεται να διατίθεται στην αγορά για χρήση ως βιοκτόνο.

(8)

Η παραγωγή, η διάθεση στην αγορά και η χρήση λινδανίου και HCH (μείγμα ισομερών) έχουν απαγορευθεί με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 850/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τους έμμονους οργανικούς ρύπους και την τροποποίηση της οδηγίας 79/117/ΕΟΚ (7), η δε ισχύς της παρέκκλισης που είχε εγκριθεί βάσει του ίδιου κανονισμού έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007. Κατά συνέπεια, απαγορεύονται από την ημερομηνία αυτή οι εισαγωγές των εν λόγω χημικών προϊόντων.

(9)

Απαγορεύεται η παραγωγή, διάθεση στην αγορά και χρήση εξαβρωμο-1,1'-διφαινυλίου. Πέραν τούτου, το χημικό αυτό προϊόν ανήκει στην ομάδα των PBB, η οποία περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙΙ της σύμβασης του Ρότερνταμ και υπόκειται στη διαδικασία ΣΜΕ.

(10)

Την 1η Ιανουαρίου 2007 η Βουλγαρία και η Ρουμανία κατέστησαν κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεδομένου ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 επιτρέπει στα κράτη μέλη να εγκρίνουν συγκεκριμένες χρήσεις PCT στην επικράτειά τους, πρέπει να αναθεωρηθεί η απόφαση εισαγωγής ώστε να ληφθεί υπόψη η εθνική νομοθεσία αυτών των δύο νέων κρατών μελών.

(11)

Ενδείκνυται, συνεπώς, να αντικατασταθούν οι αποφάσεις εισαγωγής που αφορούν το αιθυλενοξείδιο, το φθοροακεταμίδιο, το HCH/εξαχλωροκυκλοεξάνιο (μείγμα ισομερών), το λινδάνιο, το methamidophos, την πενταχλωροφαινόλη και τα άλατα και εστέρες της, καθώς και τα PBB και PCT και οι οποίες παρατίθενται στην απόφαση 2000/657/ΕΚ της Επιτροπής, της 16ης Οκτωβρίου 2000, για την έγκριση αποφάσεων εισαγωγής στην Κοινότητα ορισμένων χημικών ουσιών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2455/92 του Συμβουλίου για τις εξαγωγές και εισαγωγές ορισμένων επικίνδυνων χημικών ουσιών (8), στην απόφαση 2001/852/ΕΚ της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2001, για την έγκριση αποφάσεων εισαγωγής στην Κοινότητα δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2455/92 του Συμβουλίου για τις εξαγωγές και εισαγωγές ορισμένων επικίνδυνων χημικών ουσιών και την τροποποίηση της απόφασης 2000/657/ΕΚ (9), στην απόφαση 2003/508/ΕΚ της Επιτροπής, της 7ης Ιουλίου 2003, για την έγκριση αποφάσεων εισαγωγής στην Κοινότητα ορισμένων χημικών προϊόντων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 304/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την τροποποίηση των αποφάσεων 2000/657/ΕΚ και 2001/852/ΕΚ (10), και στην απόφαση 2005/416/EΚ της Επιτροπής, της 19ης Μαΐου 2005, για την έγκριση αποφάσεων εισαγωγής στην Κοινότητα ορισμένων χημικών προϊόντων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 304/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την τροποποίηση των αποφάσεων 2000/657/ΕΚ, 2001/852/ΕΚ και 2003/508/ΕΚ (11).

(12)

Το benomyl δεν έχει συμπεριληφθεί ως δραστική ουσία στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ ούτε στο παράρτημα Ι, ΙΑ ή ΙΒ της οδηγίας 98/8/EΚ, με αποτέλεσμα να απαγορεύεται η χρήση της δραστικής αυτής ουσίας ως φυτοφαρμάκου. Κατά συνέπεια, απαγορεύεται να διατίθενται στην αγορά και να χρησιμοποιούνται ως φυτοφάρμακα σκευάσματα επιπαστικής σκόνης που περιέχουν συνδυασμό benomyl, carbofuran και thiram. Πρέπει, συνεπώς, να αντικατασταθεί η απόφαση εισαγωγής σκευασμάτων επιπαστικής σκόνης που περιέχουν συνδυασμό benomyl, carbofuran και thiram, η οποία παρατίθεται στην απόφαση 2004/382/ΕΚτης Επιτροπής, της 26ης Απριλίου 2004, για την έγκριση των αποφάσεων εισαγωγής ορισμένων χημικών ουσιών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 304/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (12).

(13)

Σύμφωνα με την οδηγία 79/117/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1978, περί απαγορεύσεως της θέσεως σε κυκλοφορία και της χρησιμοποιήσεως φυτοφαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν ορισμένες δραστικές ουσίες (13), απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά και χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν ενώσεις υδραργύρου ως δραστική ουσία. Πέραν τούτου, απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά και χρήση βιοκτόνων που περιέχουν ενώσεις υδραργύρου σύμφωνα με την οδηγία 98/8/EΚ. Ως εκ τούτου, πρέπει να αντικατασταθεί η απόφαση εισαγωγής ενώσεων υδραργύρου που δημοσιεύθηκε στην εγκύκλιο ΣΜΕ X.

(14)

Πρέπει, επομένως, να τροποποιηθούν αναλόγως οι αποφάσεις 2000/657/EΚ, 2001/852/EΚ, 2003/508/EΚ, 2004/382/EΚ και 2005/416/EΚ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Οι αποφάσεις για τις εισαγωγές λινδανίου, methamidophos και πενταχλωροφαινόλης και των αλάτων και εστέρων της, οι οποίες παρατίθενται στο παράρτημα της απόφασης 2000/657/ΕΟΚ, αντικαθίστανται από τις αποφάσεις εισαγωγής που περιλαμβάνονται στα απαντητικά έντυπα για τις εισαγωγές του παραρτήματος I της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η απόφαση για τις εισαγωγές αιθυλενοξειδίου, η οποία παρατίθεται στο παράρτημα Ι της απόφασης 2001/852/ΕΚ, αντικαθίσταται από την απόφαση εισαγωγής που περιλαμβάνεται στο απαντητικό έντυπο για τις εισαγωγές του παραρτήματος II της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 3

Η απόφαση για τις εισαγωγές πολυβρωμιωμένων διφαινυλίων (PBB), η οποία παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙΙ της απόφασης 2003/508/ΕΚ, αντικαθίσταται από την απόφαση εισαγωγής που περιλαμβάνεται στο απαντητικό έντυπο για τις εισαγωγές του παραρτήματος III της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 4

Οι αποφάσεις για τις εισαγωγές φθοροακεταμιδίου, HCH/εξαχλωροκυκλοεξανίου (μείγμα ισομερών) και πολυχλωριωμένων τριφαινυλίων (PCT), οι οποίες παρατίθενται στο παράρτημα Ι της απόφασης 2005/416/ΕΟΚ, αντικαθίστανται από τις αποφάσεις εισαγωγής που περιλαμβάνονται στα απαντητικά έντυπα για τις εισαγωγές του παραρτήματος IV της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 5

Η προσωρινή απόφαση για τις εισαγωγές σκευασμάτων επιπαστικής σκόνης που περιέχουν συνδυασμό benomyl, carbofuran και thiram, η οποία παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙΙ της απόφασης 2004/382/ΕΚ, αντικαθίσταται από την απόφαση εισαγωγής που περιλαμβάνεται στο απαντητικό έντυπο για τις εισαγωγές του παραρτήματος V της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 6

Η απόφαση για τις εισαγωγές ενώσεων υδραργύρου, η οποία δημοσιεύθηκε στην εγκύκλιο ΣΜΕ X, αντικαθίσταται από την απόφαση εισαγωγής που περιλαμβάνεται στο απαντητικό έντυπο για τις εισαγωγές του παραρτήματος VI της παρούσας απόφασης.

Βρυξέλλες, 30 Νοεμβρίου 2009.

Για την Επιτροπή

Σταύρος ΔΗΜΑΣ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 204 της 31.7.2008, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 299 της 28.10.2006, σ. 23.

(4)  ΕΕ L 123 της 24.4.1998, σ. 1.

(5)  ΕΕ L 325 της 11.12.2007, σ. 3.

(6)  ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1.

(7)  ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 7.

(8)  ΕΕ L 275 της 27.10.2000, σ. 44.

(9)  ΕΕ L 318 της 4.12.2001, σ. 28.

(10)  ΕΕ L 174 της 12.7.2003, σ. 10.

(11)  ΕΕ L 147 της 10.6.2005, σ. 1.

(12)  ΕΕ L 144 της 30.4.2004, σ. 12.

(13)  ΕΕ L 33 της 8.2.1979, σ. 36.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Αναθεωρημένες αποφάσεις εισαγωγής λινδανίου, methamidophos και πενταχλωροφαινόλης και των αλάτων και εστέρων της, οι οποίες αντικαθιστούν τις αποφάσεις εισαγωγής που παρατίθενται στην απόφαση 2000/657/ΕΚ

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Αναθεωρημένη απόφαση εισαγωγής αιθυλενοξειδίου, η οποία αντικαθιστά την απόφαση εισαγωγής που παρατίθεται στην απόφαση 2001/852/ΕΚ

Image

Image

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Αναθεωρημένη απόφαση εισαγωγής πολυβρωμιωμένων διφαινυλίων (PBB), η οποία αντικαθιστά την απόφαση εισαγωγής που παρατίθεται στην απόφαση 2003/508/ΕΚ

Image

Image

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Αναθεωρημένες αποφάσεις εισαγωγής φθοροακεταμιδίου, HCH/εξαχλωροκυκλοεξανίου (μείγμα ισομερών) και πολυχλωριωμένων τριφαινυλίων (PCT), οι οποίες αντικαθιστούν τις αποφάσεις εισαγωγής που παρατίθενται στην απόφαση 2005/416/ΕΚ

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Αναθεωρημένη απόφαση εισαγωγής σκευασμάτων επιπαστικής σκόνης που περιέχουν συνδυασμό benomyl, carbofuran και thiram, η οποία αντικαθιστά την απόφαση εισαγωγής που παρατίθεται στην απόφαση 2004/382/ΕΚ

Image

Image

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Αναθεωρημένη απόφαση εισαγωγής ενώσεων υδραργύρου, η οποία αντικαθιστά την απόφαση εισαγωγής που δημοσιεύθηκε στην εγκύκλιο ΣΜΕ X

Image

Image

Image


Top