EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0367

2009/367/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2009 , για την εκκαθάριση των λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών των κρατών μελών όσον αφορά δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) για το οικονομικό έτος 2008 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2009) 3217]

OJ L 111, 5.5.2009, p. 44–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/367/oj

5.5.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 111/44


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 29ης Απριλίου 2009

για την εκκαθάριση των λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών των κρατών μελών όσον αφορά δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) για το οικονομικό έτος 2008

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2009) 3217]

(2009/367/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 2005, για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής (1), και ιδίως τα άρθρα 30 και 32,

Μετά από διαβούλευση με την επιτροπή των γεωργικών ταμείων,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Δυνάμει του άρθρου 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, η Επιτροπή, βάσει των ετήσιων λογαριασμών που υποβάλλουν τα κράτη μέλη, συνοδευόμενων από τα στοιχεία που απαιτούνται για την εκκαθάριση των λογαριασμών και πιστοποιητικό που αφορά την πληρότητα, την ακρίβεια και την αξιοπιστία των λογαριασμών, καθώς και των εκθέσεων που υποβάλλουν οι οργανισμοί πιστοποίησης, προβαίνει σε εκκαθάριση των λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών που αναφέρονται στο άρθρο 6 του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2006 της Επιτροπής, της 21ης Ιουνίου 2006, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου σε ό,τι αφορά την τήρηση των λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών, τις δηλώσεις δαπανών και εσόδων και τους όρους επιστροφής των δαπανών στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ (2), λαμβάνονται υπόψη για το οικονομικό έτος 2008 οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη μεταξύ της 16ης Οκτωβρίου 2007 και της 15ης Οκτωβρίου 2008.

(3)

Η Επιτροπή ήλεγξε τις υποβληθείσες πληροφορίες και κοινοποίησε στα κράτη μέλη, πριν από τις 31 Μαρτίου 2009, τα αποτελέσματα των επαληθεύσεών της μαζί με τις αναγκαίες τροποποιήσεις.

(4)

Οι ετήσιοι λογαριασμοί και τα συνοδευτικά έγγραφα επιτρέπουν στην Επιτροπή να λάβει, για ορισμένους οργανισμούς πληρωμών, απόφαση σχετικά με την πληρότητα, την ακρίβεια και την αξιοπιστία των υποβληθέντων ετήσιων λογαριασμών. Η εκκαθάριση των ποσών ανά κράτος μέλος και τα ποσά προς ανάκτηση ή προς καταβολή στα κράτη μέλη παρατίθενται στο παράρτημα Ι.

(5)

Τα στοιχεία που υπέβαλαν ορισμένοι άλλοι οργανισμοί πληρωμών απαιτούν συμπληρωματικές έρευνες και επομένως δεν καθίσταται δυνατή η εκκαθάριση των λογαριασμών τους στην παρούσα απόφαση. Οι σχετικοί οργανισμοί πληρωμών απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ.

(6)

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2006, ενδεχόμενες υπερβάσεις των προθεσμιών κατά τους μήνες Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο συνεκτιμώνται στην απόφαση εκκαθάρισης των λογαριασμών. Ορισμένες από τις δαπάνες που δηλώθηκαν από ορισμένα κράτη μέλη κατά τους εν λόγω μήνες το έτος 2008 είχαν πραγματοποιηθεί μετά τις προβλεπόμενες προθεσμίες. Συνεπώς, στην παρούσα απόφαση πρέπει να περιληφθεί διάταξη για τις σχετικές μειώσεις.

(7)

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και το άρθρο 9 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/96, η Επιτροπή έχει ήδη μειώσει ή αναστείλει ορισμένες μηνιαίες πληρωμές σχετικά με την εγγραφή των δαπανών για το οικονομικό έτος 2008. Για να αποφευχθεί οποιαδήποτε πρόωρη ή προσωρινή επιστροφή των εν λόγω ποσών, τα ποσά αυτά δεν θα πρέπει να αναγνωριστούν στην παρούσα απόφαση αλλά να αποτελέσουν αντικείμενο μεταγενέστερης εξέτασης στο πλαίσιο της διαδικασίας εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση βάσει του άρθρου 31 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005.

(8)

Σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, ποσοστό 50 % των οικονομικών συνεπειών της μη ανάκτησης βαρύνουν το οικείο κράτος μέλος εάν η ανάκτηση για τις παρατυπίες αυτές δεν πραγματοποιήθηκε εντός τεσσάρων ετών από την ημερομηνία της πρώτης διοικητικής ή δικαστικής πράξης διαπίστωσης ή οκτώ ετών, εάν η ανάκτηση αποτελεί αντικείμενο προσφυγής στα εθνικά δικαστήρια. Το άρθρο 32 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού υποχρεώνει τα κράτη μέλη να υποβάλουν στην Επιτροπή, μαζί με τους ετήσιους λογαριασμούς, ανακεφαλαιωτική κατάσταση των διαδικασιών ανάκτησης που κίνησαν κατά παρατυπιών. Οι λεπτομερείς κανόνες για την τήρηση της υποχρέωσης υποβολής εκθέσεων εκ μέρους των κρατών μελών σχετικά με τα προς ανάκτηση ποσά καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 885/2006 της Επιτροπής, της 21ης Ιουνίου 2006, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου σχετικά με τη διαπίστευση των οργανισμών πληρωμών και άλλων οργανισμών και την εκκαθάριση των λογαριασμών του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ (3). Το παράρτημα ΙΙΙ του εν λόγω κανονισμού περιλαμβάνει τον πίνακα που πρέπει να υποβληθεί το 2009 από τα κράτη μέλη. Βάσει των συμπληρωμένων από τα κράτη μέλη πινάκων, η Επιτροπή πρέπει να αποφασίσει για τις οικονομικές συνέπειες της μη ανάκτησης των ποσών για τις παρατυπίες που είναι παλαιότερες των τεσσάρων ή οκτώ ετών, αντιστοίχως. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται με την επιφύλαξη μελλοντικών αποφάσεων συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005.

(9)

Σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν να μην επιδιώξουν ανάκτηση. Η απόφαση αυτή μπορεί να ληφθεί μόνον εάν το σύνολο των πραγματοποιηθέντων και των προβλεπόμενων εξόδων ανάκτησης υπερβαίνει το προς ανάκτηση ποσό ή εάν η ανάκτηση είναι αδύνατη λόγω αφερεγγυότητας του οφειλέτη ή των προσώπων που φέρουν τη νομική ευθύνη για την παρατυπία, η οποία έχει διαπιστωθεί και αναγνωριστεί σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του οικείου κράτους μέλους. Εάν η απόφαση αυτή έχει ληφθεί εντός τεσσάρων ετών από την αρχική διοικητική ή δικαστική διαπίστωση, ή εντός οκτώ ετών εάν η ανάκτηση βρίσκεται ενώπιων εθνικών δικαστηρίων, το 100 % των οικονομικών συνεπειών της μη ανάκτησης θα πρέπει να βαρύνει τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Στην ανακεφαλαιωτική κατάσταση που αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 αναφέρονται τα ποσά για τα οποία το κράτος μέλος αποφάσισε να μην επιδιώξει την ανάκτηση καθώς και οι λόγοι για τη σχετική απόφαση. Τα ποσά αυτά δεν βαρύνουν τα οικεία κράτη μέλη και, κατά συνέπεια, βαρύνουν τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Η παρούσα απόφαση λαμβάνεται με την επιφύλαξη μελλοντικών αποφάσεων συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 8 του εν λόγω κανονισμού.

(10)

Σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, η παρούσα απόφαση λαμβάνεται με την επιφύλαξη μελλοντικών αποφάσεων της Επιτροπής για τον αποκλεισμό από την κοινοτική χρηματοδότηση δαπανών που δεν πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Με εξαίρεση τους οργανισμούς πληρωμών που αναφέρονται στο άρθρο 2, οι λογαριασμοί των οργανισμών πληρωμών των κρατών μελών για τις δαπάνες που χρηματοδοτήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) όσον αφορά το οικονομικό έτος 2008 εκκαθαρίζονται με την παρούσα απόφαση.

Τα προς ανάκτηση ή πληρωμή ποσά προς ή από κάθε κράτος μέλος, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, περιλαμβανομένων εκείνων που απορρέουν από την εφαρμογή του άρθρου 32 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, εκτίθενται στο παράρτημα Ι.

Άρθρο 2

Για το οικονομικό έτος 2008, οι λογαριασμοί των οργανισμών πληρωμών των κρατών μελών όσον αφορά τις προσδιοριζόμενες στο παράρτημα ΙΙ δαπάνες που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΓΤΕ, διαχωρίζονται από την παρούσα απόφαση και θα αποτελέσουν αντικείμενο μελλοντικής απόφασης εκκαθάρισης.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 29 Απριλίου 2009.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 209 της 11.8.2005, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 171 της 23.6.2006, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 171 της 23.6.2006, σ. 90.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008

Ποσά προς ανάκτηση από ή προς καταβολή στο κράτος μέλος

Σημείωση: Ονοματολογία 2009: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803.

ΚΜ

 

2008 — Δαπάνες/Έσοδα με ειδικό προορισμό για τους Οργανισμούς Πληρωμών οι λογαριασμοί των οποίων έχουν

Σύνολο α + β

Μειώσεις και αναστολές για το σύνολο του οικονομικού έτους (1)

Μειώσεις σύμφωνα με το άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005

Σύνολο περιλαμβανομένων των μειώσεων και των αναστολών

Πληρωμές που καταβλήθηκαν στο κράτος μέλος για το οικονομικό έτος

Ποσό προς ανάκτηση από (–) ή προς καταβολή στο (+) κράτος μέλος (2)

εκκαθαριστεί

διαχωριστεί

= δαπάνες/έσοδα με ειδικό προορισμό που έχουν δηλωθεί στην ετήσια δήλωση

= σύνολο των δαπανών/εσόδων με ειδικό προορισμό στις μηνιαίες δηλώσεις

 

 

α

β

γ = α + β

δ

ε

στ = γ + δ + ε

ζ

η = στ – ζ

BE

EUR

432 608 618,53

273 518 319,77

706 126 938,30

– 593,30

–54 510,68

706 071 834,32

706 201 150,75

– 129 316,43

BG

EUR

173 261 850,21

0,00

173 261 850,21

–10 969,94

0,00

173 250 880,27

173 262 003,11

–11 122,84

CZ

EUR

382 633 310,43

0,00

382 633 310,43

0,00

0,00

382 633 310,43

382 638 179,78

–4 869,35

DK

DKK

0,00

0,00

0,00

0,00

–14 764,84

–14 764,84

0,00

–14 764,84

DK

EUR

981 148 146,05

0,00

981 148 146,05

– 334 916,53

0,00

980 813 229,52

980 605 638,09

207 591,43

DE

EUR

4 679 844 580,08

421 042 712,93

5 100 887 293,01

–37 390,29

–2 874 536,38

5 097 975 366,35

5 101 133 812,30

–3 158 445,95

EE

EUR

41 604 457,53

0,00

41 604 457,53

–30 242,24

0,00

41 574 215,29

41 537 242,47

36 972,82

IE

EUR

1 452 426 445,64

0,00

1 452 426 445,64

– 152 676,24

– 209 340,42

1 452 064 428,98

1 450 327 500,26

1 736 928,72

EL

EUR

0,00

2 460 745 905,37

2 460 745 905,37

0,00

0,00

2 460 745 905,37

2 460 745 905,37

0,00

ES

EUR

5 476 876 522,21

0,00

5 476 876 522,21

–4 919 283,22

–4 564 317,68

5 467 392 921,32

5 475 621 557,38

–8 228 636,07

FR

EUR

8 323 180 801,10

0,00

8 323 180 801,10

–1 302 798,28

–18 942 379,66

8 302 935 623,16

8 324 404 948,60

–21 469 325,44

IT

EUR

4 168 669 787,38

101 969 623,15

4 270 639 410,53

–1 887 157,65

–4 363 298,08

4 264 388 954,80

4 264 132 179,52

256 775,28

CY

EUR

27 774 540,54

0,00

27 774 540,54

0,00

0,00

27 774 540,54

27 774 540,54

0,00

LV

EUR

96 759 251,98

0,00

96 759 251,98

0,00

0,00

96 759 251,98

96 760 415,54

–1 163,56

LT

EUR

155 733 024,94

0,00

155 733 024,94

0,00

0,00

155 733 024,94

155 996 896,19

– 263 871,25

LU

EUR

33 965 171,44

0,00

33 965 171,44

–1 273,90

0,00

33 963 897,54

33 787 840,71

176 056,83

HU

EUR

486 553 484,46

0,00

486 553 484,46

–11 055,36

0,00

486 542 429,10

492 387 580,59

–5 845 151,49

MT

EUR

0,00

2 472 341,64

2 472 341,64

0,00

0,00

2 472 341,64

2 472 341,64

0,00

NL

EUR

854 800 814,16

0,00

854 800 814,16

–91 807,12

–65 076,30

854 643 930,74

856 242 767,86

–1 598 837,12

AT

EUR

656 513 475,83

0,00

656 513 475,83

0,00

–44 207,31

656 469 268,52

656 496 253,55

–26 985,03

PL

EUR

1 172 220 664,21

0,00

1 172 220 664,21

0,00

0,00

1 172 220 664,21

1 172 232 662,17

–11 997,96

PT

EUR

0,00

720 094 153,57

720 094 153,57

0,00

0,00

720 094 153,57

720 094 153,57

0,00

RO

EUR

0,00

461 870 850,36

461 870 850,36

0,00

0,00

461 870 850,36

461 870 850,36

0,00

SI

EUR

93 014 996,23

0,00

93 014 996,23

0,00

0,00

93 014 996,23

93 152 578,75

– 137 582,52

SK

EUR

169 701 265,50

0,00

169 701 265,50

0,00

0,00

169 701 265,50

169 768 426,79

–67 161,29

FI

EUR

565 626 400,21

0,00

565 626 400,21

–2 432,42

–7 736,10

565 616 231,70

567 200 798,71

–1 584 567,01

SE

SEK

0,00

0,00

0,00

0,00

–65 415,38

–65 415,38

0,00

–65 415,38

SE

EUR

713 833 441,95

0,00

713 833 441,95

–35 629,22

0,00

713 797 812,73

713 869 554,32

–71 741,59

UK

GBP

0,00

0,00

0,00

0,00

–58 909,25

–58 909,25

0,00

–58 909,25

UK

EUR

3 158 349 336,06

0,00

3 158 349 336,06

–14 574 228,18

0,00

3 143 775 107,88

3 223 172 099,30

–79 396 991,42


ΚΜ

 

Δαπάνες (3)

Έσοδα με ειδικό προορισμό (3)

Ταμείο για τη ζάχαρη

Άρθρο 32 (=ε)

Σύνολο (=η)

Δαπάνες (4)

Έσοδα με ειδικό προορισμό (4)

05 07 01 06

6701

05 02 16 02

6803

6702

θ

ι

ια

ιβ

ιγ

ιδ = θ + ι + ια + ιβ + ιγ

BE

EUR

–74 805,75

0,00

0,00

0,00

–54 510,68

– 129 316,43

BG

EUR

–11 122,84

0,00

0,00

0,00

0,00

–11 122,84

CZ

EUR

–4 869,35

0,00

0,00

0,00

0,00

–4 869,35

DK

DKK

0,00

0,00

0,00

0,00

–14 764,84

–14 764,84

DK

EUR

207 591,43

0,00

0,00

0,00

0,00

207 591,43

DE

EUR

– 209 002,65

–74 906,93

0,00

0,00

–2 874 536,38

–3 158 445,95

EE

EUR

36 972,82

0,00

0,00

0,00

0,00

36 972,82

IE

EUR

1 946 269,14

0,00

0,00

0,00

– 209 340,42

1 736 928,72

EL

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ES

EUR

–3 664 318,39

0,00

0,00

0,00

–4 564 317,68

–8 228 636,07

FR

EUR

–2 526 945,78

0,00

0,00

0,00

–18 942 379,66

–21 469 325,44

IT

EUR

4 620 073,36

0,00

0,00

0,00

–4 363 298,08

256 775,28

CY

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LV

EUR

–1 035,93

– 127,63

0,00

0,00

0,00

–1 163,56

LT

EUR

– 263 563,31

– 307,94

0,00

0,00

0,00

– 263 871,25

LU

EUR

176 056,83

0,00

0,00

0,00

0,00

176 056,83

HU

EUR

–5 845 151,49

0,00

0,00

0,00

0,00

–5 845 151,49

MT

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NL

EUR

–1 444 785,70

–88 975,12

0,00

0,00

–65 076,30

–1 598 837,12

AT

EUR

17 222,28

0,00

0,00

0,00

–44 207,31

–26 985,03

PL

EUR

–11 997,96

0,00

0,00

0,00

0,00

–11 997,96

PT

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RO

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SI

EUR

– 137 582,52

0,00

0,00

0,00

0,00

– 137 582,52

SK

EUR

3 555,47

–70 716,76

0,00

0,00

0,00

–67 161,29

FI

EUR

–1 521 889,93

–54 940,99

0,00

0,00

–7 736,10

–1 584 567,01

SE

SEK

0,00

0,00

0,00

0,00

–65 415,38

–65 415,38

SE

EUR

–71 741,59

0,00

0,00

0,00

0,00

–71 741,59

UK

GBP

0,00

0,00

0,00

0,00

–58 909,25

–58 909,25

UK

EUR

–79 396 991,42

0,00

0,00

0,00

0,00

–79 396 991,42


(1)  Οι μειώσεις και αναστολές είναι εκείνες που έχουν ληφθεί υπόψη στο σύστημα πληρωμών, στο οποίο έχουν προστεθεί οι διορθώσεις λόγω μη τήρησης των προθεσμιών πληρωμής για το Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο 2008.

(2)  Για τον υπολογισμό του ποσού προς ανάκτηση από το κράτος μέλος ή προς καταβολή στο κράτος μέλος, το ποσό που έχει ληφθεί υπόψη είναι το σύνολο της ετήσιας δήλωσης για τις εκκαθαρισθείσες δαπάνες (στήλη α) ή το σύνολο των μηνιαίων δηλώσεων για τις διαχωριζόμενες δαπάνες (στήλη β).

Εφαρμοζόμενος συντελεστής ισοτιμίας: άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2006.

(3)  Αν το μέρος των εσόδων με ειδικό προορισμό είναι υπέρ του κράτους μέλους, πρέπει να δηλωθεί στη θέση 05 07 01 06.

(4)  Αν το μέρος των εσόδων με ειδικό προορισμό του ταμείου για τη ζάχαρη είναι υπέρ του κράτους μέλους, πρέπει να δηλωθεί στη θέση 05 02 16 02.

Σημείωση: Ονοματολογία 2009: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008 – ΕΓΤΕ

Κατάλογος των Οργανισμών Πληρωμών των οποίων οι λογαριασμοί έχουν διαχωριστεί και θα αποτελέσουν αντικείμενο μεταγενέστερης απόφασης

Κράτος μέλος

Οργανισμός Πληρωμών

Βέλγιο

ALV

Γερμανία

Baden-Württemberg

Ελλάδα

ΟΠΕΚΕΠΕ

Ιταλία

ARBEA

Μάλτα

MRRA

Πορτογαλία

IFAP

Ρουμανία

PIAA


Top