Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1244

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1244/2008 της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2008 , για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1614/2000 σχετικά με την παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 όσον αφορά την έννοια των προϊόντων καταγωγής που ορίζεται στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση της Καμπότζης όσον αφορά ορισμένα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που εξάγονται από τη χώρα αυτή προς την Κοινότητα

OJ L 335, 13.12.2008, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1244/oj

13.12.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 335/28


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1244/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 12ης Δεκεμβρίου 2008

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1614/2000 σχετικά με την παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 όσον αφορά την έννοια των «προϊόντων καταγωγής» που ορίζεται στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση της Καμπότζης όσον αφορά ορισμένα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που εξάγονται από τη χώρα αυτή προς την Κοινότητα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (1), και ιδίως το άρθρο 247,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (2), και ιδίως το άρθρο 76,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 980/2005 του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2005, για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων (3), η Κοινότητα χορήγησε γενικευμένες δασμολογικές προτιμήσεις στην Καμπότζη. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 980/2005 λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2008, αλλά θα αντικατασταθεί, από 1ης Ιανουαρίου 2009, από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 732/2008 του Συμβουλίου (4), ο οποίος επιβεβαιώνει την χορήγηση από την Κοινότητα των εν λόγω δασμολογικών προτιμήσεων στην Καμπότζη.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 ορίζει την έννοια των προϊόντων καταγωγής στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων. Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 προβλέπει επίσης τη δυνατότητα παρέκκλισης από τον ορισμό αυτό προς όφελος των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών οι οποίες ευνοούνται από το σύστημα γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων (ΣΓΠ) και οι οποίες υποβάλλουν σχετική αίτηση στην Κοινότητα.

(3)

Η Καμπότζη τυγχάνει τέτοιας παρέκκλισης για ορισμένα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1614/2000 της Επιτροπής (5) , η ισχύς του οποίου παρατάθηκε πολλές φορές και τώρα λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2008.

(4)

Με επιστολές της 31ης Ιουλίου και της 15ης Οκτωβρίου 2008, η Καμπότζη υπέβαλε αίτηση παράτασης της παρέκκλισης, σύμφωνα με το άρθρο 76 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93.

(5)

Κατά την τελευταία παράταση της ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1614/2000, δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1807/2006 της Επιτροπής (6), αναμενόταν να τεθούν σε ισχύ νέοι, απλούστεροι και πιο ευνοϊκοί για την ανάπτυξη κανόνες καταγωγής του ΣΓΠ πριν από τη λήξη της παρέκκλισης. Ωστόσο, δεν θεσπίστηκαν ακόμη νέοι κανόνες καταγωγής του ΣΓΠ και τώρα δεν αναμένεται να εφαρμοστούν τέτοιοι κανόνες καταγωγής πριν από το τέλος του 2009.

(6)

Η αίτηση αποδεικνύει ότι η εφαρμογή κανόνων καταγωγής σε επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις και στην περιφερειακή σώρευση θα εμποδίσει σημαντικά την ικανότητα της βιομηχανίας ενδυμάτων της Καμπότζης να συνεχίσει τις εξαγωγές της προς την Κοινότητα και θα αποθαρρύνει τις επενδύσεις, με αποτέλεσμα τη διακοπή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και την αύξηση της ανεργίας σε αυτήν τη χώρα. Επιπλέον, φαίνεται ότι η εφαρμογή των κανόνων καταγωγής του ΣΓΠ που ισχύουν επί του παρόντος, έστω και για βραχεία περίοδο, αναμένεται να έχει τα αποτελέσματα που περιγράφονται ανωτέρω.

(7)

Η περίοδος παράτασης της παρέκκλισης πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τον απαιτούμενο χρόνο για τη θέσπιση και την εκτέλεση των νέων κανόνων καταγωγής του ΣΓΠ. Δεδομένου ότι η σύναψη πιο μακροπρόθεσμων συμβάσεων που ευνοούνται από την παρέκκλιση έχει ιδιαίτερη σημασία για τη σταθερότητα και την ανάπτυξη της βιομηχανίας της Καμπότζης, η χορηγηθείσα παράταση θα πρέπει να είναι επαρκώς μακράς διάρκειας, ώστε να μπορούν οι οικονομικοί φορείς να συνάπτουν τέτοιες συμβάσεις.

(8)

Συνεπεία της εφαρμογής των μελλοντικών νέων κανόνων καταγωγής, τα προϊόντα της Καμπότζης που τυγχάνουν σήμερα προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης μόνο στο πλαίσιο της εφαρμογής της παρέκκλισης, θα πρέπει στο μέλλον να τυγχάνουν της ίδιας μεταχείρισης στο πλαίσιο της εφαρμογής των νέων κανόνων καταγωγής. Η παρέκκλιση τότε θα καταστεί περιττή. Χάριν σαφήνειας για τους οικονομικούς φορείς, θα είναι επομένως αναγκαίο να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1614/2000 με ισχύ από την ημερομηνία θέσης σε εφαρμογή των νέων κανόνων καταγωγής.

(9)

Η παρέκκλιση πρέπει επομένως να παραταθεί έως την ημερομηνία εφαρμογής των νέων κανόνων καταγωγής που θα καθοριστούν στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, αλλά, σε κάθε περίπτωση, πρέπει να παύσει να ισχύει στις 31 Δεκεμβρίου 2010.

(10)

Κατά συνέπεια, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1614/2000 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(11)

Τα μέτρα που προβλέπει ο παρών κανονισμός είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1614/2000 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 2

Η παρέκκλιση που προβλέπεται στο άρθρο 1 αφορά τα προϊόντα που μεταφέρονται απευθείας από την Καμπότζη και εισάγονται στην Κοινότητα στις ετήσιες ποσότητες που παρατίθενται στο παράρτημα σχετικά με καθένα από τα προϊόντα, κατά την περίοδο από 15 Ιουλίου 2000 έως την ημερομηνία εφαρμογής τροποποίησης του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 όσον αφορά τον ορισμό της έννοιας των “προϊόντων καταγωγής” που ορίζεται στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων, αλλά σε κάθε περίπτωση η εν λόγω παρέκκλιση θα παύσει να ισχύει στις 31 Δεκεμβρίου 2010.».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2009.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2008.

Για την Επιτροπή

László KOVÁCS

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 169 της 30.6.2005, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 211 της 6.8.2008, σ. 1.

(5)  ΕΕ L 185 της 25.7.2000, σ. 46.

(6)  ΕΕ L 343 της 8.12.2006, σ. 71.


Top