EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1053

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1053/2008 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 23ης Οκτωβρίου 2008 , σχετικά με προσωρινή τροποποίηση των κανόνων που αφορούν την καταλληλότητα των ασφαλειών (ΕΚΤ/2008/11)

OJ L 282, 25.10.2008, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1053/oj

25.10.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 282/17


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1053/2008 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ

της 23ης Οκτωβρίου 2008

σχετικά με προσωρινή τροποποίηση των κανόνων που αφορούν την καταλληλότητα των ασφαλειών

(ΕΚΤ/2008/11)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 105 παράγραφος 2 πρώτη περίπτωση και το άρθρο 110,

το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως το άρθρο 34.1 πρώτη περίπτωση, σε συνδυασμό με το άρθρο 3.1 πρώτη περίπτωση και το άρθρο 18.2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Προκειμένου να ενισχυθεί προσωρινά η παροχή ρευστότητας σε αντισυμβαλλόμενους σε πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, θα πρέπει να διευρυνθούν τα κριτήρια καθορισμού της καταλληλότητας των ασφαλειών που αυτοί παρέχουν στο Ευρωσύστημα ενόψει της ως άνω παροχής ρευστότητας. Τα κριτήρια καθορισμού της καταλληλότητας των ασφαλειών προβλέπονται στην κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2000/7 της 31ης Αυγούστου 2000 σχετικά με τα μέσα και τις διαδικασίες νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος (1).

(2)

Στις 15 Οκτωβρίου 2008 το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) αποφάσισε να διευρύνει προσωρινά τους κανόνες που αφορούν την καταλληλότητα των ασφαλειών που χρησιμοποιούνται στις πράξεις του Ευρωσυστήματος. Το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε επίσης ότι η ημερομηνία θέσης σε ισχύ της απόφασής του και κάθε περαιτέρω μέτρο σχετικό με τα ως άνω διευρυμένα κριτήρια καταλληλότητας θα γνωστοποιηθούν το ταχύτερο δυνατόν.

(3)

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η άμεση εφαρμογή της ως άνω απόφασης είναι απαραίτητη η προσφυγή σε κανονισμό, ο οποίος δεν απαιτεί τη λήψη περαιτέρω εκτελεστικών μέτρων εκ μέρους των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών που έχουν υιοθετήσει το ευρώ (στο εξής «ΕθνΚΤ»). Ο παρών κανονισμός πρόκειται να ισχύσει για περιορισμένο χρονικό διάστημα και θα αντικατασταθεί από κατευθυντήρια γραμμή της ΕΚΤ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Διεύρυνση ορισμένων κριτηρίων καταλληλότητας όσον αφορά τις ασφάλειες

1.   Τα κριτήρια καταλληλότητας όσον αφορά τις ασφάλειες, τα οποία καθορίζονται στο παράρτημα Ι της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2000/7 (στο εξής η «Γενική τεκμηρίωση»), διευρύνονται σύμφωνα με τα άρθρα 2 έως 7.

2.   Σε περίπτωση τυχόν διαφοράς μεταξύ του παρόντος κανονισμού και της Γενικής τεκμηρίωσης, όπως αυτή εφαρμόζεται από τις ΕθνΚΤ σε εθνικό επίπεδο, κατισχύει ο πρώτος. Οι ΕθνΚΤ εξακολουθούν να εφαρμόζουν αυτούσιες όλες τις διατάξεις της Γενικής τεκμηρίωσης, εκτός αν άλλως προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 2

Αποδοχή ασφαλειών εκφρασμένων σε δολάρια ΗΠΑ, λίρες Αγγλίας ή γεν Ιαπωνίας ως κατάλληλων ασφαλειών

1.   Εμπορεύσιμα χρεόγραφα, όπως αυτά περιγράφονται στην ενότητα 6.2.1 της Γενικής τεκμηρίωσης, εκφρασμένα σε δολάρια ΗΠΑ, λίρες Αγγλίας ή γεν Ιαπωνίας συνιστούν αποδεκτή ασφάλεια για τους σκοπούς της διενέργειας πράξεων νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, εφόσον: i) εκδίδονται και διακρατούνται/διακανονίζονται στη ζώνη του ευρώ και ii) ο εκδότης είναι εγκατεστημένος στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

2.   Σε όλα τα ως άνω εμπορεύσιμα χρεόγραφα το Ευρωσύστημα επιβάλλει πρόσθετη περικοπή (haircut) 8%.

Άρθρο 3

Αποδοχή κοινοπρακτικών ομολογιακών δανείων διεπόμενων από τα δίκαια της Αγγλίας και της Ουαλίας ως κατάλληλων ασφαλειών

1.   Κοινοπρακτικά ομολογιακά δάνεια, όπως αυτά περιγράφονται στην ενότητα 6.2.2 της Γενικής τεκμηρίωσης, διεπόμενα από τα δίκαια της Αγγλίας και της Ουαλίας συνιστούν αποδεκτή ασφάλεια για τους σκοπούς της διενέργειας πράξεων νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος.

2.   Επίσης, ο όρος που προβλέπεται στην ενότητα 6.2.2 της Γενικής τεκμηρίωσης, βάσει του οποίου τα διαφορετικά δίκαια που εφαρμόζονται: i) στον αντισυμβαλλόμενο, ii) στον πιστωτή, iii) στον οφειλέτη, iv) στον εγγυητή (εάν υπάρχει), v) στη δανειακή σύμβαση και vi) στη σύμβαση παροχής της δανειακής απαίτησης ως ασφάλειας δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα δύο τον αριθμό, τροποποιείται όσον αφορά τα εν λόγω κοινοπρακτικά ομολογιακά δάνεια, έτσι ώστε τα ως άνω δίκαια να μην επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα τρία τον αριθμό.

Άρθρο 4

Αποδοχή χρεογράφων που εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ορισμένες μη οργανωμένες αγορές ως κατάλληλων ασφαλειών

1.   Χρεόγραφα που εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ορισμένες μη οργανωμένες αγορές, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα από την ΕΚΤ, συνιστούν αποδεκτή ασφάλεια για τους σκοπούς της διενέργειας πράξεων νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος.

2.   Σε όλα τα ως άνω χρεόγραφα το Ευρωσύστημα επιβάλλει πρόσθετη περικοπή 5 %.

Άρθρο 5

Αποδοχή ασφαλειών πιστοληπτικής διαβάθμισης «ΒΒΒ-» και άνω ως κατάλληλων ασφαλειών

1.   Όσον αφορά την αξιολόγηση της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων που γίνονται αποδεκτά ως ασφάλεια για τους σκοπούς της διενέργειας πράξεων νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, το Ευρωσύστημα απαιτεί πιστοληπτική διαβάθμιση τουλάχιστον ισοδύναμη με τη διαβάθμιση «ΒΒΒ-». Η μεταβολή αυτή όσον αφορά την απαίτηση πιστοληπτικής διαβάθμισης ισχύει τόσο για τα εμπορεύσιμα όσο και για τα μη εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία, με εξαίρεση τους τίτλους που προέρχονται από τιτλοποίηση (asset-backed securities), όπως περιγράφονται στην ενότητα 6.3 της Γενικής τεκμηρίωσης, για τους οποίους εξακολουθεί να ισχύει η απαίτηση υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης.

2.   Σε όλα τα αποδεκτά περιουσιακά στοιχεία με πιστοληπτική διαβάθμιση χαμηλότερη της διαβάθμισης «Α-» το Ευρωσύστημα επιβάλλει πρόσθετη περικοπή 5 %.

Άρθρο 6

Αποδοχή περιουσιακών στοιχείων μειωμένης εξασφάλισης που συνοδεύονται από επαρκείς εγγυήσεις ως κατάλληλων ασφαλειών

1.   Ο όρος της απουσίας μειωμένης εξασφάλισης (non-subordination) όσον αφορά την καταλληλότητα εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων ως ασφαλειών για τους σκοπούς της διενέργειας πράξεων νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ενότητα 6.2.1 της Γενικής τεκμηρίωσης, δεν ισχύει όταν ένας χρηματοπιστωτικά υγιής εγγυητής παρέχει επί των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων εγγύηση άνευ όρων και αιρέσεων, αμετάκλητη και καταπίπτουσα σε πρώτη ζήτηση, σύμφωνα με τα περαιτέρω οριζόμενα στην ενότητα 6.3.2 της Γενικής τεκμηρίωσης.

2.   Σε όλα τα ως άνω περιουσιακά στοιχεία το Ευρωσύστημα επιβάλλει πρόσθετη περικοπή 10 %, με περαιτέρω μείωση (valuation markdown) 5% σε περίπτωση θεωρητικής αποτίμησης.

Άρθρο 7

Αποδοχή καταθέσεων καθορισμένης διάρκειας ως κατάλληλων ασφαλειών

Καταθέσεις καθορισμένης διάρκειας, όπως περιγράφονται στην ενότητα 3.5 της Γενικής τεκμηρίωσης, από επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους συνιστούν αποδεκτή ασφάλεια για όλες τις πράξεις αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος.

Άρθρο 8

Περαιτέρω μέτρα εφαρμογής

Το διοικητικό συμβούλιο εξουσιοδότησε την εκτελεστική επιτροπή να ασκεί την αρμοδιότητα λήψης κάθε περαιτέρω απόφασης η οποία είναι απαραίτητη για την εφαρμογή της απόφασης που αυτό έλαβε στις 15 Οκτωβρίου 2008.

Άρθρο 9

Τελικές διατάξεις

1.   Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 25η Οκτωβρίου 2008. Τα άρθρα 2 και 3 εφαρμόζονται από την 14η Νοεμβρίου 2008.

2.   Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται έως την 30ή Νοεμβρίου 2008.

3.   Ο παρών κανονισμός θα δημοσιευθεί χωρίς καθυστέρηση στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Φρανκφούρτη, 23 Οκτωβρίου 2008.

Για τo διοικητικό συμβoύλιo της ΕΚΤ

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ

Jean-Claude TRICHET


(1)  ΕΕ L 310 της 11.12.2000, σ. 1.


Top