Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0760

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 760/2008 της Επιτροπής, της 31ης Ιουλίου 2008 , σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τις άδειες για τη χρησιμοποίηση της καζεΐνης και των καζεϊνικών αλάτων στην παρασκευή τυριών

OJ L 205, 1.8.2008, p. 22–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 030 P. 238 - 241

No longer in force, Date of end of validity: 21/11/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/760/oj

1.8.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 205/22


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 760/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 31ης Ιουλίου 2008

σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τις άδειες για τη χρησιμοποίηση της καζεΐνης και των καζεϊνικών αλάτων στην παρασκευή τυριών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1), και ιδίως τα άρθρα 121 σημείο i), 192 και 194 σε συνδυασμό με το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2204/90 του Συμβουλίου, της 24ης Ιουλίου 1990, για τον καθορισμό των συμπληρωματικών γενικών κανόνων της κοινής οργάνωσης της αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων όσον αφορά τα τυριά (2) καταργείται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 από την 1η Ιουλίου 2008.

(2)

Οι διατάξεις του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2204/90 σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών καθώς και με τους ελέγχους και τα διοικητικά μέτρα δεν έχουν ενσωματωθεί στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007. Σύμφωνα με τα άρθρα 192 και 194 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, οι διατάξεις αυτές πρέπει να ενσωματωθούν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1547/2006, της 13ης Οκτωβρίου 2006, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (EOK) αριθ. 2204/90 του Συμβουλίου (3).

(3)

Για λόγους σαφήνειας και ορθολογισμού, κρίνεται σκόπιμο να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1547/2006 και να αντικατασταθεί από νέο κανονισμό.

(4)

Το άρθρο 119 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ορίζει ότι η χρησιμοποίηση της καζεΐνης και των καζεϊνικών αλάτων στην παρασκευή τυριών υπόκειται σε προηγούμενη άδεια. Είναι σκόπιμο να θεσπιστούν λεπτομερείς κανόνες για τη χορήγηση των εν λόγω αδειών, αφού ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις σε θέματα ελέγχου των επιχειρήσεων. Για τη διευκόλυνση της εφαρμογής και του ελέγχου των σχετικών παρεκκλίσεων είναι σκόπιμο να χορηγηθούν οι άδειες για συγκεκριμένη περίοδο.

(5)

Το άρθρο 121 σημείο i) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ορίζει ότι τα μέγιστα ποσοστά ενσωματώσεως της καζεΐνης και των καζεϊνικών αλάτων στα τυριά πρέπει να καθορίζονται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων που λαμβάνουν υπόψη τις τεχνολογικές ανάγκες. Είναι σκόπιμο να καθοριστούν τα εν λόγω ποσοστά σε κοινοτικό επίπεδο βάσει των διαθέσιμων γνώσεων. Για να διευκολυνθεί ο έλεγχος της τήρησης της διάταξης αυτής, ενδείκνυται να εφαρμοστούν τα ποσοστά αυτά συνολικά και όχι χωριστά για κάθε προϊόν, με την επιφύλαξη αυστηρότερων προτύπων σε εθνικό επίπεδο.

(6)

Κατά τη χρησιμοποίηση της καζεΐνης ή/και των καζεϊνικών αλάτων στα τυριά είναι σκόπιμο να τηρούνται τα διεθνή πρότυπα για τα τυριά, ιδίως όσον αφορά την αναλογία πρωτεϊνών ορού γάλακτος προς καζεΐνη (4).

(7)

Είναι σκόπιμο να θεσπιστούν λεπτομερείς κανόνες για τους ελέγχους και τις κυρώσεις αφού ληφθεί υπόψη η δομή του κλάδου. Το ύψος της κύρωσης πρέπει να καθορίζεται κατά την επανεισαγωγή της ενίσχυσης που προβλέπεται στο άρθρο 100 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

(8)

Με την επιφύλαξη εθνικών κυρώσεων που προβλέπονται σε περίπτωση χρησιμοποίησης χωρίς άδεια της καζεΐνης και των καζεϊνικών αλάτων στην παρασκευή τυριών, είναι σκόπιμο, όταν καθοριστεί το ποσό της ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 100 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, να απαιτηθεί η επιβολή συγκεκριμένης κύρωσης με βάση την τιμή της καζεΐνης και των καζεϊνικών αλάτων, αφενός, και την τιμή της αντίστοιχης ποσότητας αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη, αφετέρου, προκειμένου να εξουδετερωθεί τουλάχιστον το οικονομικό πλεονέκτημα που προκύπτει από την άνευ αδείας χρησιμοποίηση. Όσο το ποσό της ενίσχυσης για την παραγωγή καζεΐνης και καζεϊνικών αλάτων είναι μηδενικό, είναι σκόπιμο να μην καθοριστεί το ύψος της κύρωσης.

(9)

Το άρθρο 204 παράγραφος 2 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ορίζει ότι ο κανονισμός εφαρμόζεται όσον αφορά τον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, πλην των διατάξεων του κεφαλαίου ΙΙΙ του τίτλου Ι του μέρους ΙΙ, από την 1η Ιουλίου 2008. Καταργεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2204/90 από την ημερομηνία αυτή. Κατά συνέπεια, κρίνεται σκόπιμο να εφαρμοσθεί ο παρών κανονισμός από την 1η Ιουλίου 2008.

(10)

Προκειμένου να μπορέσει ο κλάδος να προσαρμοστεί στο νέο ανώτατο όριο ενσωμάτωσης και στην επέκτασή του σε άλλα τυριά, πρέπει να προβλεφθεί παρέκκλιση για περίοδο έξι μηνών.

(11)

Η επιτροπή διαχείρισης για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών δεν διατύπωσε γνώμη εντός της προθεσμίας που όρισε ο πρόεδρός της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Οι άδειες που αναφέρονται στο άρθρο 119 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 χορηγούνται για περίοδο 12 μηνών, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων, υπό τον όρο ότι δεσμεύονται προηγουμένως γραπτώς να αποδεχτούν και να τηρήσουν τις διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού.

2.   Οι άδειες εκδίδονται με αύξοντα αριθμό για κάθε επιχείρηση ή, κατά περίπτωση, για κάθε μονάδα παραγωγής.

3.   Η άδεια δύναται να καλύπτει, σύμφωνα με την αίτηση της ενδιαφερόμενης επιχείρησης, έναν ή περισσότερους τύπους τυριών.

Άρθρο 2

1.   Το ανώτατο ποσοστό ενσωμάτωσης που αναφέρεται στο άρθρο 121 σημείο i) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 στα προϊόντα του κωδικού ΣΟ 0406 είναι 10 %. Εφαρμόζεται στο βάρος του τυριού που παράγεται από την ενδιαφερόμενη επιχείρηση ή τη μονάδα παραγωγής για περίοδο έξι μηνών.

Τα τυριά στα οποία έχουν προστεθεί καζεΐνη ή καζεϊνικά άλατα δεν υπερβαίνουν την αναλογία πρωτεϊνών ορού γάλακτος προς καζεΐνη και τηρούν την εθνική νομοθεσία της χώρας παρασκευής όσον αφορά τη χρησιμοποίηση καζεΐνης και καζεϊνικών αλάτων.

2.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2008, το ανώτατο ποσοστό που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της εν λόγω παραγράφου είναι 5 % για:

α)

τυριά λιωμένα που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0406 30·

β)

τυριά τριμμένα λιωμένα που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ ex 0406 20, παρασκευασμένα με συνεχή διεργασία, χωρίς προσθήκη λιωμένων τυριών παρασκευασμένων εκ των προτέρων·

γ)

τυριά λιωμένα σε σκόνη που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ ex 0406 20, παρασκευασμένα με συνεχή διεργασία, χωρίς προσθήκη λιωμένων τυριών παρασκευασμένων εκ των προτέρων.

Άρθρο 3

1.   Οι επιχειρήσεις:

α)

δηλώνουν στην αρμόδια αρχή τις ποσότητες και τους τύπους των τυριών που παρασκευάζονται καθώς και τις ποσότητες της καζεΐνης και των καζεϊνικών αλάτων που ενσωματώνονται στα διάφορα προϊόντα·

β)

διατηρούν λογιστική αποθήκης που επιτρέπει τον έλεγχο των ποσοτήτων και των τύπων των παρασκευασθέντων τυριών, των ποσοτήτων της καζεΐνης και των καζεϊνικών αλάτων που αγοράσθηκαν ή/και παρασκευάστηκαν καθώς και του προορισμού τους ή/και της χρησιμοποίησής τους.

2.   Η λογιστική αποθήκης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) περιλαμβάνει τις πληροφορίες που αφορούν την καταγωγή, τη σύνθεση και την ποσότητα των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των τυριών. Τα κράτη μέλη δύνανται να απαιτήσουν τη λήψη δειγμάτων με σκοπό να ελέγξουν τις εν λόγω πληροφορίες. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών που παρέχουν οι επιχειρήσεις.

Άρθρο 4

1.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την τήρηση του παρόντος κανονισμού με διοικητικούς και φυσικούς ελέγχους, και συγκεκριμένα με τη διενέργεια:

α)

συχνών και αιφνίδιων επιτόπιων ελέγχων, με σκοπό τη διασταύρωση των στοιχείων της λογιστικής αποθήκης, αφενός, και των ενδεδειγμένων εμπορικών εγγράφων καθώς και των υφιστάμενων φυσικών αποθεμάτων, αφετέρου· οι έλεγχοι αυτοί αφορούν αντιπροσωπευτικό αριθμό των δηλώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α)·

β)

δειγματοληπτικών ελέγχων επιχειρήσεων που παρασκευάζουν τυριά και στις οποίες δεν έχει χορηγηθεί άδεια.

2.   Κάθε επιχείρηση στην οποία χορηγείται άδεια, ελέγχεται τουλάχιστον μία φορά ετησίως.

Άρθρο 5

Τα κράτη μέλη τηρούν αρχεία σχετικά με:

α)

τον αριθμό των αδειών που χορηγήθηκαν ή/και αποσύρθηκαν·

β)

τις ποσότητες καζεΐνης και καζεϊνικών αλάτων που δηλώθηκαν βάσει των αδειών αυτών και την ποσότητα που παραγόμενου τυριού·

γ)

τις περιπτώσεις κατά τις οποίες χρησιμοποιήθηκαν καζεΐνη ή/και καζεϊνικά άλατα είτε χωρίς άδεια είτε χωρίς να τηρούνται τα επιτρεπόμενα ποσοστά καθώς και τις χρησιμοποιηθείσες χωρίς άδεια ποσότητες καζεΐνης και καζεϊνικών αλάτων.

Άρθρο 6

1.   Με την επιφύλαξη των κυρώσεων που προβλέπονται από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, η χρησιμοποίηση καζεΐνης και καζεϊνικών αλάτων χωρίς άδεια αποτελεί αντικείμενο κύρωσης. Το ύψος της κύρωσης καθορίζεται μετά την τροποποίηση της ενίσχυσης που προβλέπεται στο άρθρο 100 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

2.   Τα ποσά που εισπράττονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 θεωρούνται έσοδα κατά την έννοια του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2006 της Επιτροπής (5) και δηλώνονται στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 5 του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 7

1.   Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1547/2006 καταργείται.

Ωστόσο, οι άδειες που χορηγήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1547/2006 ισχύουν μέχρι την ημερομηνία λήξης τους.

2.   Οι παραπομπές στον κανονισμό που καταργήθηκε και στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2204/90 νοούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που εμφαίνεται στο παράρτημα.

Άρθρο 8

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2008. Ωστόσο, το άρθρο 2 παράγραφος 1 εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2009.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 31 Ιουλίου 2008.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 510/2008 της Επιτροπής (ΕΕ L 149 της 7.6.2008, σ. 61).

(2)  ΕΕ L 201 της 31.7.1990, σ. 7. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2583/2001 (ΕΕ L 345 της 29.12.2001, σ. 6).

(3)  ΕΕ L 286 της 17.10.2006, σ. 8.

(4)  Γενικό πρότυπο του Codex Alimentarius για το τυρί (CODEX STAN A-6, όπως τροποποιήθηκε το 2006).

(5)  ΕΕ L 171 της 23.6.2006, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακας αντιστοιχίας

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1547/2006

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2204/90

Παρών κανονισμός

Άρθρα 1 και 2

 

Άρθρα 1 και 2

 

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β)

Άρθρο 3 παράγραφος 1

 

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 3 παράγραφος 1

 

Άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 3 παράγραφος 2

 

Άρθρο 4 παράγραφος 2

Άρθρο 3 παράγραφος 3

 

Άρθρο 5 στοιχείο γ)

Άρθρο 4 παράγραφος 1

 

Άρθρο 6

Άρθρο 4 παράγραφος 2

 

Άρθρο 5

 

Άρθρο 5 στοιχεία α) και β)

Άρθρο 6

 

 

Άρθρο 7

Άρθρο 7

 

Άρθρο 8

Παράρτημα I

 

Παράρτημα II

 

Παράρτημα III

 


Top