Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0657

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 657/2008 της Επιτροπής, της 10ης Ιουλίου 2008 , για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 όσον αφορά τη χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης για τη διάθεση γάλακτος και ορισμένων γαλακτοκομικών προϊόντων στους μαθητές των σχολικών ιδρυμάτων

OJ L 183, 11.7.2008, p. 17–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 039 P. 234 - 243

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2017; καταργήθηκε από 32017R0040

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/657/oj

11.7.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 183/17


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 657/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 10ης Ιουλίου 2008

για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 όσον αφορά τη χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης για τη διάθεση γάλακτος και ορισμένων γαλακτοκομικών προϊόντων στους μαθητές των σχολικών ιδρυμάτων

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1), και ιδίως το άρθρο 102 σε συνδυασμό με το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2707/2000 της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2000, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά την χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης για τη διάθεση γάλακτος και ορισμένων γαλακτοκομικών προϊόντων στους μαθητές των σχολικών ιδρυμάτων (2), έχει υποστεί επανειλημμένα ουσιαστικές τροποποιήσεις (3). Ο κανονισμός αυτός, δεδομένου ότι είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί περαιτέρω, είναι σκόπιμο, για λόγους σαφήνειας και ορθολογισμού, να καταργηθεί και να αντικατασταθεί από νέο κανονισμό.

(2)

Η ενίσχυση για τη διάθεση γάλακτος και ορισμένων γαλακτοκομικών προϊόντων στους μαθητές θα πρέπει να χορηγείται για νηπιαγωγεία, άλλα ιδρύματα προσχολικής εκπαίδευσης, και ιδρύματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο των προσπαθειών καταπολέμησης της παχυσαρκίας, και προκειμένου να εξασφαλιστεί η παροχή υγιεινών γαλακτοκομικών προϊόντων στα παιδιά, αυτοί οι τύποι σχολείων θα πρέπει να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης και να έχουν πρόσβαση στο καθεστώς. Προκειμένου να απλοποιηθεί η διαχείριση του καθεστώτος, είναι σκόπιμο να αποκλεισθεί η κατανάλωση των προϊόντων αυτών από τους εν λόγω μαθητές στη διάρκεια της παραμονής τους σε κατασκηνώσεις διακοπών.

(3)

Προκειμένου να καταστεί σαφέστερη η εφαρμογή του καθεστώτος ενίσχυσης, πρέπει να τονιστεί ότι οι μαθητές θα δικαιούνται ενίσχυσης μόνο κατά τις σχολικές ημέρες. Εξάλλου, ο συνολικός αριθμός των σχολικών ημερών, εξαιρουμένων των αργιών, πρέπει να επιβεβαιώνεται από την εκπαιδευτική αρχή ή τα σχολικά ιδρύματα κάθε κράτους μέλους.

(4)

Η πείρα έχει δείξει ότι υπάρχουν δυσκολίες ελέγχου της χρησιμοποίησης επιδοτούμενων γαλακτοκομικών προϊόντων στην παρασκευή γευμάτων που σερβίρονται στους μαθητές. Επιπλέον, αυτός δεν είναι πολύ αποτελεσματικός τρόπος για την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων του εν λόγω καθεστώτος ενίσχυσης. Επομένως, είναι σκόπιμο να επιβληθούν οι κατάλληλοι περιορισμοί στη χρησιμοποίηση των υπόψη προϊόντων για την παρασκευή γευμάτων.

(5)

Για να ληφθούν υπόψη οι διαφορετικές συνήθειες κατανάλωσης γάλακτος και ορισμένων γαλακτοκομικών προϊόντων στην Κοινότητα, καθώς και οι σημερινές τάσεις στον τομέα της υγείας και της διατροφής, θα πρέπει να επεκταθεί και να απλοποιηθεί ο κατάλογος των επιλέξιμων προϊόντων και ταυτόχρονα να επιτραπεί στα κράτη μέλη να καθορίσουν τη δική τους σειρά προϊόντων σύμφωνα με αυτό τον κατάλογο.

(6)

Για να εξασφαλιστεί ότι τα επιλέξιμα για καταβολή ενίσχυσης προϊόντα προσφέρουν υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας, τα προϊόντα αυτά θα πρέπει να παρασκευάζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων (4), και να φέρουν το αναγνωριστικό σήμα που απαιτείται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (5).

(7)

Για τους σκοπούς της διαχείρισης και επιτήρησης του καθεστώτος ενίσχυσης, θα πρέπει να θεσπιστεί για τους αιτούντες μια διαδικασία έγκρισης.

(8)

Το ποσό της ενίσχυσης για τα διάφορα επιλέξιμα προϊόντα θα πρέπει να καθορίζεται με βάση το ποσό για το γάλα, όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 102 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, καθώς και τις τεχνικές σχέσεις μεταξύ των προϊόντων.

(9)

Όσον αφορά την πληρωμή της ενίσχυσης, θα πρέπει να καθορισθούν οι όροι που θα πρέπει να πληρούν οι αιτούντες την ενίσχυση αυτή, καθώς και οι κανόνες που θα διέπουν την υποβολή των αιτήσεων, τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων από τις αρμόδιες αρχές, και τη διαδικασία πληρωμής.

(10)

Το άρθρο 102 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 προβλέπει ότι η χορήγηση της ενίσχυσης περιορίζεται σε ποσότητα 0,25 λίτρου ισοδυνάμου γάλακτος ανά μαθητή και ανά ημέρα. Θα πρέπει να καθορισθούν οι αξίες ισοδυνάμου γάλακτος για τα διάφορα προϊόντα.

(11)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κανόνες επιτήρησης του εν λόγω καθεστώτος ενίσχυσης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το ποσό της ενίσχυσης αντανακλάται δεόντως στην τιμή που πληρώνεται από τους δικαιούχους και ότι τα επιδοτούμενα προϊόντα δεν εκτρέπονται από τον προδιαγεγραμμένο προορισμό τους.

(12)

Για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας, πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ελέγχου για την καταπολέμηση των παρατυπιών και των περιπτώσεων απάτης. Τα εν λόγω μέτρα ελέγχου πρέπει να περιλαμβάνουν πλήρεις διοικητικούς ελέγχους οι οποίοι να συμπληρώνονται από επιτόπιους ελέγχους. Θα πρέπει να καθοριστούν η έκταση, το περιεχόμενο, το χρονοδιάγραμμα, καθώς και η υποβολή εκθέσεων για τα εν λόγω μέτρα ελέγχου, ώστε να διασφαλιστεί η ισότιμη και ομοιόμορφη προσέγγιση μεταξύ των κρατών μελών, λαμβανομένων υπόψη των αντίστοιχων όρων εφαρμογής του καθεστώτος. Επιπλέον, θα πρέπει να προβλεφθεί η ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, καθώς και ο καθορισμός κυρώσεων που να αποθαρρύνουν οποιαδήποτε δόλια συμπεριφορά εκ μέρους των αιτούντων.

(13)

Για να απλοποιηθεί το διοικητικό έργο των κρατών μελών, ο υπολογισμός της μέγιστης επιδοτούμενης ποσότητας για την ενίσχυση πρέπει να γίνεται με βάση τον αριθμό των μαθητών που φοιτούν τακτικά όπως συνάγεται από τον αριθμό των εγγεγραμμένων μαθητών του αιτούντος σχολικού ιδρύματος.

(14)

Η πείρα έχει δείξει ότι οι δικαιούχοι δεν γνωρίζουν επαρκώς το ρόλο που διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο καθεστώς διάθεσης γαλακτοκομικών προϊόντων στα σχολεία. Επομένως, η χρηματοδοτική υποστήριξη που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο καθεστώς διάθεσης γαλακτοκομικών προϊόντων στα σχολεία θα πρέπει να επισημαίνεται σαφώς σε κάθε σχολικό ίδρυμα που συμμετέχει στο καθεστώς.

(15)

Κάθε έτος θα πρέπει να διαβιβάζονται στην Επιτροπή, για σκοπούς παρακολούθησης, ορισμένες πληροφορίες σχετικές με το καθεστώς διάθεσης γαλακτοκομικών προϊόντων στα σχολεία.

(16)

Τα μέτρα που προβλέπει ο παρών κανονισμός είναι σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της διαχειριστικής επιτροπής της κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 όσον αφορά τη χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης για τη διάθεση ορισμένων γαλακτοκομικών προϊόντων στους μαθητές σχολικών ιδρυμάτων (στο εξής «ενίσχυση»), δυνάμει του άρθρου 102 του κανονισμού αυτού.

Άρθρο 2

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι μαθητές οι οποίοι φοιτούν τακτικά σε σχολικό ίδρυμα το οποίο ανήκει σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες: νηπιαγωγεία και άλλα ιδρύματα προσχολικής εκπαίδευσης, ιδρύματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οργανωμένης ή αναγνωρισμένης από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους.

Άρθρο 3

Επιλέξιμα προϊόντα

1.   Τα κράτη μέλη επιτρέπεται να καταβάλλουν την ενίσχυση για τα επιλέξιμα προϊόντα που παρατίθενται στο παράρτημα Ι. Επιτρέπεται να εφαρμόζουν αυστηρότερα πρότυπα σύμφωνα με τις απαιτήσεις για τα επιλέξιμα προϊόντα που προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι.

2.   Για τα υπερπόντια γαλλικά διαμερίσματα, το σοκολατούχο ή αρωματισμένο γάλα που προβλέπεται στο παράρτημα Ι μπορεί να είναι ανασυσταμένο γάλα.

3.   Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν την προσθήκη 5 mg φθορίου κατ’ ανώτατο όριο ανά χιλιόγραμμο στα προϊόντα της κατηγορίας Ι.

4.   Ενίσχυση χορηγείται για τα προϊόντα που παρατίθενται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού μόνο εάν τα προϊόντα πληρούν τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004, και ιδίως τις απαιτήσεις παρασκευής σε εγκεκριμένο ίδρυμα και τις απαιτήσεις αναγνωριστικής σήμανσης που περιέχονται στο τμήμα Ι του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004.

Άρθρο 4

Ποσό της ενίσχυσης

1.   Τα ποσά της ενίσχυσης καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ.

2.   Σε περίπτωση τροποποίησης του ποσού της ενίσχυσης, εκφρασμένου σε ευρώ, το ποσό που ισχύει την πρώτη ημέρα του μηνός εφαρμόζεται για όλες τις ποσότητες που διατίθενται κατά τη διάρκεια του μηνός αυτού.

3.   Αν οι ποσότητες των προϊόντων που παρέχονται εκφράζονται σε λίτρα, η μετατροπή των λίτρων σε χιλιόγραμμα πραγματοποιείται με την εφαρμογή του συντελεστή 1,03.

Άρθρο 5

Μέγιστη επιδοτούμενη ποσότητα

1.   Τα κράτη μέλη επαληθεύουν τη μη υπέρβαση της μέγιστης ποσότητας 0,25 λίτρου που προβλέπεται στο άρθρο 102 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των σχολικών ημερών και τον αριθμό των μαθητών που φοιτούν τακτικά κατά την περίοδο που καλύπτει μια αίτηση πληρωμής καθώς και το συντελεστή που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού.

2.   Στην περίπτωση των προϊόντων των κατηγοριών II έως V του παραρτήματος I, για την επαλήθευση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες ισοδυναμίες:

α)

κατηγορία ΙΙ: 100 kg = 90 kg γάλακτος·

β)

κατηγορία III: 100 kg = 300 kg γάλακτος·

γ)

κατηγορία IV: 100 kg = 899 kg γάλακτος·

δ)

κατηγορία V: 100 kg = 765 kg γάλακτος.

3.   Οι δικαιούχοι που ορίζονται στο άρθρο 2 δικαιούνται της ενίσχυσης μόνο κατά τις σχολικές ημέρες. Ο συνολικός αριθμός των σχολικών ημερών, εξαιρουμένων των αργιών, κοινοποιείται από την εκπαιδευτική αρχή ή από το σχολικό ίδρυμα στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους και, κατά περίπτωση, στον αιτούντα. Οι μαθητές δεν δικαιούνται της ενίσχυσης στη διάρκεια της παραμονής τους σε κατασκηνώσεις διακοπών.

4.   Η ενίσχυση δεν αφορά το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή γευμάτων.

Η ενίσχυση ωστόσο δύναται να καλύπτει το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται, χωρίς να υποστούν θερμική επεξεργασία, για την παρασκευή γευμάτων εντός των εγκαταστάσεων του σχολικού ιδρύματος. Επιπλέον, επιτρέπεται η θέρμανση των προϊόντων που υπάγονται στα στοιχεία α) και β) της κατηγορίας Ι του παραρτήματος Ι.

5.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 4, είναι δυνατό να χρησιμοποιείται, για λόγους διάκρισης των προϊόντων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή γευμάτων κατόπιν θερμικής ή μη επεξεργασίας ή/και προς άμεση κατανάλωση, ένας συντελεστής καθοριζόμενος με βάση τις ποσότητες που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά το παρελθόν ή/και συνταγές εγκεκριμένες από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

Άρθρο 6

Γενικοί όροι χορήγησης της ενίσχυσης

1.   Έγκυρες είναι μόνο οι αιτήσεις ενίσχυσης που έχουν υποβληθεί από αιτούντα εγκεκριμένο σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8 και 9 για την παροχή κοινοτικών προϊόντων του παραρτήματος Ι.

2.   Η ενίσχυση μπορεί να ζητηθεί από:

α)

σχολικό ίδρυμα·

β)

εκπαιδευτική αρχή, η οποία υποβάλλει την αίτηση ενίσχυσης για τα προϊόντα που διατίθενται στους μαθητές της αρμοδιότητάς της·

γ)

αν το κράτος μέλος το προβλέπει, τον προμηθευτή των προϊόντων·

δ)

αν το κράτος μέλος το προβλέπει, μια οργάνωση που υποβάλλει την αίτηση ενίσχυσης για λογαριασμό ενός ή περισσότερων σχολικών ιδρυμάτων ή εκπαιδευτικών αρχών και η οποία έχει συσταθεί ειδικά γι’ αυτό το σκοπό.

Άρθρο 7

Εγκρίσεις των αιτούντων

Ο αιτών την ενίσχυση πρέπει να είναι εγκεκριμένος γι’ αυτό το σκοπό από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, στην επικράτεια του οποίου βρίσκεται το σχολικό ίδρυμα στο οποίο παρέχονται τα γαλακτοκομικά προϊόντα.

Άρθρο 8

Γενικοί όροι για την έγκριση

1.   Η έγκριση υπόκειται στις ακόλουθες δεσμεύσεις οι οποίες λαμβάνονται γραπτώς από τον αιτούντα έναντι της αρμόδιας αρχής:

α)

να χρησιμοποιεί τα προϊόντα μόνον για σκοπούς κατανάλωσης, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, από τους μαθητές που φοιτούν στο ή στα σχολικά ιδρύματα για τα οποία ζητάει την ενίσχυση·

β)

να επιστρέφει οποιοδήποτε ποσό ενίσχυσης έχει καταβληθεί αχρεωστήτως, για τις αντίστοιχες ποσότητες, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα προϊόντα δεν διατέθηκαν στους δικαιούχους που προβλέπονται στο άρθρο 2 ή σε περίπτωση που η ενίσχυση καταβλήθηκε για ποσότητες άλλες από εκείνες που έχουν καθοριστεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5·

γ)

να θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών, κατόπιν αιτήσεώς τους, τα δικαιολογητικά έγγραφα·

δ)

να υπόκειται σε κάθε έλεγχο, ιδίως έλεγχο των αρχείων του και υλικό έλεγχο, που έχει αποφασίσει η αρμόδια αρχή του αντίστοιχου κράτους μέλους.

2.   Οι εγκρίσεις που δίδονται κατ’ εφαρμογή των άρθρων 7, 8 και 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2707/2000 εξακολουθούν να ισχύουν στο πλαίσιο της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 9

Ειδικοί όροι για την έγκριση ορισμένων αιτούντων

Σε περίπτωση που η ενίσχυση ζητείται από αιτούντα προβλεπόμενο στο άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχεία γ) και δ), ο αιτών πρέπει να αναλάβει γραπτή δέσμευση, πέραν των προβλεπομένων στο άρθρο 8, να τηρεί αρχεία των ονομάτων και διευθύνσεων των σχολικών ιδρυμάτων ή, κατά περίπτωση, των εκπαιδευτικών αρχών και των προϊόντων και ποσοτήτων που πωλήθηκαν ή διατέθηκαν σε αυτά τα ιδρύματα ή αρχές.

Άρθρο 10

Αναστολή και απόσυρση της έγκρισης

Στην περίπτωση στην οποία διαπιστώνεται ότι ένας αιτών την ενίσχυση δεν πληροί τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 8 και 9 ή κάθε άλλη υποχρέωση που προκύπτει από τον παρόντα κανονισμό, η έγκριση αναστέλλεται, για περίοδο ενός έως δώδεκα μηνών, ή αποσύρεται αναλόγως της σοβαρότητας της παρατυπίας.

Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο δεν επιβάλλονται σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή εφόσον το κράτος μέλος διαπιστώσει ότι η παρατυπία δεν διεπράχθη εκ προθέσεως ή εξ αμελείας ή εφόσον είναι ήσσονος σημασίας.

Σε περίπτωση απόσυρσης, η έγκριση μπορεί να παραχωρηθεί εκ νέου, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, αλλά ύστερα από περίοδο δώδεκα μηνών τουλάχιστον.

Άρθρο 11

Αίτηση πληρωμής

1.   Η αίτηση πληρωμής της ενίσχυσης πρέπει να υποβάλλεται σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζει η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους και να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες ενδείξεις:

α)

τις ποσότητες που διανεμήθηκαν ανά κατηγορία και υποκατηγορία προϊόντων·

β)

το όνομα και τη διεύθυνση ή τον αποκλειστικό αναγνωριστικό αριθμό του σχολικού ιδρύματος ή της εκπαιδευτικής αρχής που αφορούν οι πληροφορίες που προβλέπονται στο στοιχείο α).

2.   Το κράτος μέλος καθορίζει την περιοδικότητα των αιτήσεων πληρωμής της ενίσχυσης. Οι αιτήσεις αυτές μπορεί να καλύπτουν περίοδο από 1 έως 7 μήνες.

3.   Με εξαίρεση την περίπτωση ανωτέρας βίας, για να είναι αποδεκτή, η αίτηση πληρωμής της ενίσχυσης πρέπει να έχει συμπληρωθεί σωστά και να υποβληθεί το αργότερο την τελευταία ημέρα του τρίτου μηνός που έπεται της λήξης της περιόδου που αποτελεί αντικείμενο της αίτησης.

Εφόσον η υπέρβαση της προβλεπομένης στο πρώτο εδάφιο προθεσμίας είναι κατώτερη από δύο μήνες, η ενίσχυση πληρώνεται, ωστόσο, αφού υποστεί μία από τις ακόλουθες μειώσεις:

α)

5 % του ποσού της, εφόσον η υπέρβαση είναι ίση ή κατώτερη από ένα μήνα·

β)

10 % του ποσού της, εφόσον η υπέρβαση είναι ανώτερη του ενός μηνός, αλλά κατώτερη των δύο μηνών.

4.   Τα αναφερόμενα ποσά στην αίτηση πληρωμής πρέπει να αιτιολογούνται από δικαιολογητικά έγγραφα τα οποία τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών. Τα δικαιολογητικά αυτά έγγραφα πρέπει να αναφέρουν χωριστά την τιμή καθενός εκ των προϊόντων που παραδόθηκαν και εξοφλήθηκαν ή να συνοδεύονται από απόδειξη πληρωμής.

Άρθρο 12

Πληρωμή της ενίσχυσης

1.   Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11 παράγραφος 4, η ενίσχυση πληρώνεται στους προμηθευτές ή στους οργανισμούς που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχεία γ) και δ) μόνο:

α)

κατόπιν παρουσίασης της απόδειξης των ποσοτήτων που πράγματι παραδόθηκαν· ή

β)

με βάση την έκθεση του ελέγχου που πραγματοποιήθηκε από την αρμόδια αρχή πριν από την τελική πληρωμή της ενίσχυσης, η οποία να επιβεβαιώνει ότι πληρούνται οι αναγκαίοι όροι για την εν λόγω πληρωμή· ή

γ)

εάν το κράτος μέλος το επιτρέπει, κατόπιν παρουσίασης άλλης απόδειξης πληρωμής για τις ποσότητες που παραδόθηκαν στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

2.   Η πληρωμή της ενίσχυσης πραγματοποιείται από την αρμόδια αρχή εντός τριών μηνών από την ημέρα υποβολής της ορθά συμπληρωμένης και έγκυρης αίτησης που αναφέρεται στο άρθρο 11, εκτός και εάν έχει κινηθεί διοικητική έρευνα.

Άρθρο 13

Πληρωμή προκαταβολών

1.   Τα κράτη μέλη μπορούν να πληρώνουν μια προκαταβολή, το ποσό της οποίας είναι ίσο προς το ποσό της ζητηθείσας ενίσχυσης, μετά τη σύσταση εγγύησης, ίσης προς 110 % του ποσού που προκαταβάλλεται.

2.   Στην περίπτωση των αιτήσεων προκαταβολής που έχουν υποβληθεί από προμηθευτές ή οργανισμούς προβλεπόμενους στο άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχεία γ) και δ), η αρμόδια αρχή μπορεί να πληρώσει την προκαταβολή με βάση τις ποσότητες που παραδόθηκαν χωρίς να απαιτήσει τα δικαιολογητικά έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1. Ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής ή οργανισμός διαβιβάζει στην αρμόδια αρχή, εντός προθεσμίας ενός μηνός από την πληρωμή της προκαταβολής, τα απαραίτητα παραστατικά για την οριστική πληρωμή της ενίσχυσης, εκτός και αν η αρμόδια αρχή συντάξει την έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο β).

Άρθρο 14

Παρακολούθηση των τιμών

1.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι το ποσό της ενίσχυσης αντανακλάται δεόντως στην τιμή που πληρώνεται από το δικαιούχο.

2.   Τα κράτη μέλη δύναται να ορίζουν τις μέγιστες τιμές που πληρώνονται από τους δικαιούχους για τα διάφορα προϊόντα που παρατίθενται στο παράρτημα Ι και διατίθενται στην επικράτειά τους.

Άρθρο 15

Έλεγχοι και κυρώσεις

1.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν την τήρηση του παρόντος κανονισμού. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν πλήρεις διοικητικούς ελέγχους των αιτήσεων πληρωμής, οι οποίοι θα συμπληρώνονται από επιτόπιους ελέγχους όπως ορίζεται στις παραγράφους 2 έως 8.

2.   Οι διοικητικοί έλεγχοι καλύπτουν όλες τις αιτήσεις πληρωμής και περιλαμβάνουν έλεγχο των δικαιολογητικών που καθορίζουν τα κράτη μέλη όσον αφορά την παράδοση των προϊόντων και την τήρηση των μέγιστων ποσοτήτων ανά μαθητή και ανά ημέρα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1.

Οι διοικητικοί έλεγχοι που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο συμπληρώνονται από επιτόπιους ελέγχους, οι οποίοι αφορούν ιδίως:

α)

την αντανάκλαση της ενίσχυσης στην τιμή που πληρώνει ο δικαιούχος·

β)

τα αρχεία που προβλέπονται στο άρθρο 9, συμπεριλαμβανομένων των λογιστικών στοιχείων όπως τα τιμολόγια αγοράς και πώλησης και τα αποσπάσματα κίνησης τραπεζικών λογαριασμών·

γ)

τη χρήση των επιδοτουμένων προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, ιδίως στην περίπτωση όπου υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες παρατυπίας.

3.   Ο συνολικός αριθμός των επιτόπιων ελέγχων που πραγματοποιούνται σε κάθε περίοδο από 1ης Αυγούστου έως 31 Ιουλίου καλύπτει τουλάχιστον το 5 % όλων των αιτούντων που προβλέπονται στο άρθρο 6. Εάν ο αριθμός των αιτούντων σε ένα κράτος μέλος είναι μικρότερος από εκατό, οι επιτόπιοι έλεγχοι διεξάγονται στις εγκαταστάσεις πέντε αιτούντων. Εάν ο αριθμός αιτούντων σε ένα κράτος μέλος είναι μικρότερος από πέντε, υποβάλλεται σε έλεγχο το 100 % των αιτούντων. Ο συνολικός αριθμός των επιτόπιων ελέγχων που πραγματοποιούνται σε κάθε περίοδο από 1ης Αυγούστου έως 31 Ιουλίου καλύπτει τουλάχιστον το 5 % της ενίσχυσης που έχει διανεμηθεί σε εθνικό επίπεδο.

4.   Οι επιτόπιοι έλεγχοι διεξάγονται καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου από 1ης Αυγούστου έως 31 Ιουλίου και καλύπτουν τουλάχιστον την περίοδο των δώδεκα προηγούμενων μηνών.

5.   Οι αιτούντες που πρόκειται να υποβληθούν στους επιτόπιους ελέγχους επιλέγονται από την αρμόδια αρχή ελέγχου κατά τρόπο ώστε να καλύπτονται δεόντως οι διάφορες γεωγραφικές περιοχές και βάσει ανάλυσης κινδύνου η οποία συνεκτιμά ιδίως την επαναλαμβανόμενη φύση των σφαλμάτων και τα πορίσματα των ελέγχων που διεξήχθησαν κατά τα προηγούμενα έτη. Η ανάλυση κινδύνου συνεκτιμά επίσης τα διάφορα ποσά ενίσχυσης και τις διάφορες κατηγορίες αιτούντων που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2.

6.   Στην περίπτωση των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί από αιτούντες που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχεία β), γ) και δ), ο επιτόπιος έλεγχος που διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του αιτούντος συμπληρώνεται από επιτόπιο έλεγχο στις εγκαταστάσεις τουλάχιστον δύο σχολικών ιδρυμάτων ή τουλάχιστον του 1 % των σχολικών ιδρυμάτων που περιλαμβάνονται στο μητρώο του αιτούντος, ανάλογα με το ποιο ποσό είναι μεγαλύτερο.

7.   Είναι δυνατόν να υπάρξει προειδοποίηση, περιορισμένη στο απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, υπό τον όρο ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο ο σκοπός του ελέγχου.

8.   Η αρμόδια αρχή ελέγχου καταρτίζει έκθεση ελέγχου για κάθε επιτόπιο έλεγχο. Στην έκθεση αυτή περιγράφονται επακριβώς τα διάφορα στοιχεία που ελέγχθηκαν.

Η έκθεση ελέγχου υποδιαιρείται στα ακόλουθα μέρη:

α)

ένα γενικό μέρος που περιλαμβάνει ιδίως τις ακόλουθες πληροφορίες:

i)

το καθεστώς, την περίοδο αναφοράς, τις ελεγχθείσες αιτήσεις, τις ποσότητες γαλακτοκομικών προϊόντων για τις οποίες πληρώθηκε η ενίσχυση και τα αντίστοιχα ποσά,

ii)

τα ονόματα των παρόντων κατά τον έλεγχο υπευθύνων·

β)

ένα μέρος το οποίο περιλαμβάνει χωριστή περιγραφή των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν, και ιδίως τις ακόλουθες πληροφορίες:

i)

τα έγγραφα που ελέγχθηκαν,

ii)

το είδος και την έκταση των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν,

iii)

τις παρατηρήσεις και τις διαπιστώσεις.

9.   Για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις του άρθρου 73 παράγραφοι 1, 3, 4 και 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2004 της Επιτροπής (6).

10.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 10, σε περίπτωση απάτης, ο αιτών επιστρέφει τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά σύμφωνα με την παράγραφο 9 και, επιπλέον, πληρώνει ποσό ίσο με τη διαφορά μεταξύ του αρχικώς καταβληθέντος ποσού και του ποσού που δικαιούται.

Άρθρο 16

Αφίσα για το ευρωπαϊκό καθεστώς διάθεσης γαλακτοκομικών προϊόντων στα σχολεία

Τα σχολικά ιδρύματα που διανέμουν προϊόντα κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού αναλαμβάνουν τα ίδια ή αναθέτουν σε τρίτους την εκτύπωση ενημερωτικής αφίσας ανταποκρινόμενης στις ελάχιστες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ, την οποία και αναρτούν στην κύρια είσοδό τους, σε σημείο τέτοιο ώστε να είναι εμφανής και ευανάγνωστη.

Άρθρο 17

Κοινοποιήσεις

1.   Έως την 30ή Νοεμβρίου που έπεται της λήξης της προηγούμενης περιόδου από 1ης Αυγούστου έως 31 Ιουλίου, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των συμμετεχόντων αιτούντων και σχολικών ιδρυμάτων, τους διεξαχθέντες επιτόπιους ελέγχους και τις σχετικές διαπιστώσεις.

2.   Πριν από την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή, σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο από 1ης Αυγούστου έως 31 Ιουλίου, τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

τις ποσότητες γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων, αναλυόμενες σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, για τις οποίες έχει πληρωθεί η ενίσχυση κατά την προηγούμενη περίοδο από 1ης Αυγούστου έως 31 Ιουλίου, καθώς και τη μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα και τη μέθοδο υπολογισμού αυτής·

β)

τον κατ’ εκτίμηση αριθμό μαθητών που συμμετέχουν στο καθεστώς διάθεσης γαλακτοκομικών προϊόντων στα σχολεία.

3.   Η μορφή και το περιεχόμενο των κοινοποιήσεων ορίζονται με βάση τα υποδείγματα που η Επιτροπή θέτει στη διάθεση των κρατών μελών. Τα υποδείγματα αυτά ισχύουν μόνο κατόπιν ενημέρωσης της διαχειριστικής επιτροπής της κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών.

Άρθρο 18

Κατάργηση

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2707/2000 καταργείται.

Οι παραπομπές στον καταργούμενο κανονισμό πρέπει να εκλαμβάνονται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό, κατά τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος IV.

Άρθρο 19

Μεταβατική διάταξη

1.   Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2707/2000 εξακολουθεί να ισχύει για τις παραδόσεις που πραγματοποιούνται πριν από την 1η Αυγούστου 2008.

2.   Οι άδειες που έχουν παρασχεθεί δυνάμει του άρθρου 2 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2707/2000 εξακολουθούν να ισχύουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2008.

Άρθρο 20

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Αυγούστου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 10 Ιουλίου 2008.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 510/2008 της Επιτροπής (ΕΕ L 149 της 7.6.2008, σ. 61).

(2)  ΕΕ L 311 της 12.12.2000, σ. 37. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1544/2007 (ΕΕ L 337 της 21.12.2007, σ. 64).

(3)  Βλέπε παράρτημα IV.

(4)  ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 1· διορθωμένη έκδοση στην ΕΕ L 226 της 25.6.2004, σ. 3.

(5)  ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 55· διορθωμένη έκδοση στην ΕΕ L 226 της 25.6.2004, σ. 22. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1243/2007 της Επιτροπής (ΕΕ L 281 της 25.10.2007, σ. 8).

(6)  ΕΕ L 141 της 30.4.2004, σ. 18.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Κατηγορία Ι

α)

Γάλα που έχει υποστεί θερμική επεξεργασία (1)·

β)

γάλα σοκολατούχο, με προσθήκη χυμού φρούτων (2) ή αρωματισμένο, το οποίο έχει υποστεί θερμική επεξεργασία, ελάχιστης περιεκτικότητας κατά βάρος 90 % σε γάλα του στοιχείου α) και μέγιστης περιεκτικότητας 7 % σε πρόσθετη ζάχαρη (3) ή/και μέλι·

γ)

γαλακτοκομικά προϊόντα που έχουν υποστεί ζύμωση, με προσθήκη χυμού φρούτων ή όχι (2), αρωματισμένα ή μη, ελάχιστης περιεκτικότητας κατά βάρος 90 % σε γάλα του στοιχείου α) και μέγιστης περιεκτικότητας 7 % σε πρόσθετη ζάχαρη (3) ή/και μέλι·

Κατηγορία ΙΙ

Γαλακτοκομικά προϊόντα που έχουν υποστεί ζύμωση, με προσθήκη φρούτων (4), αρωματισμένα και μη, ελάχιστης περιεκτικότητας κατά βάρος 80 % σε γάλα της κατηγορίας Ι στοιχείο α) και μέγιστης περιεκτικότητας 7 % σε πρόσθετη ζάχαρη (5) ή/και μέλι.

Κατηγορία ΙΙΙ

Αρωματισμένα και μη, νωπά και επεξεργασμένα τυριά, ελάχιστης περιεκτικότητας κατά βάρος 90 % σε τυρί.

Κατηγορία IV

Τυρί «Grana Padano» και τυρί «Parmigiano Reggiano».

Κατηγορία V

Αρωματισμένα και μη τυριά, ελάχιστης περιεκτικότητας κατά βάρος 90 % σε τυρί, που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες III και IV.


(1)  Συμπεριλαμβάνονται τα γαλακτούχα ροφήματα χωρίς λακτόζη.

(2)  Ο χυμός φρούτων νοείται κατά την έννοια της οδηγίας 2001/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2001, για τους χυμούς φρούτων και ορισμένα ομοειδή προϊόντα που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου.

(3)  Για τους σκοπούς της παρούσας κατηγορίας, ως ζάχαρη νοούνται τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 1701 και 1702. Στην περίπτωση των γαλακτούχων ροφημάτων και των ροφημάτων από παράγωγα του γάλακτος, μειωμένης θερμιδικής αξίας ή χωρίς πρόσθετη ζάχαρη, η χρήση γλυκαντικών ουσιών πρέπει να συμφωνεί με τις διατάξεις της οδηγίας 94/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1994, για τα γλυκαντικά που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στα τρόφιμα.

(4)  Για τους σκοπούς της παρούσας κατηγορίας, τα γαλακτοκομικά προϊόντα που έχουν υποστεί ζύμωση με προσθήκη φρούτων περιέχουν οπωσδήποτε φρούτα, πούλπα φρούτων, πολτό φρούτων ή χυμό φρούτων. Για τους σκοπούς της παρούσας κατηγορίας, ως φρούτα νοούνται τα προϊόντα που υπάγονται στο κεφάλαιο 8 της συνδυασμένης ονοματολογίας, εξαιρουμένων των καρπών με κέλυφος και των προϊόντων που περιέχουν καρπούς με κέλυφος. Ο χυμός φρούτων, η πούλπα φρούτων και ο πολτός φρούτων νοούνται κατά την έννοια της οδηγίας 2001/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2001, για τους χυμούς φρούτων και ορισμένα ομοειδή προϊόντα που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου.

(5)  Για τους σκοπούς της παρούσας κατηγορίας, ως ζάχαρη νοούνται τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 1701 και 1702. Η προστεθείσα στα φρούτα ζάχαρη περιλαμβάνεται στο μέγιστο ποσοστό 7 % πρόσθετης ζάχαρης. Στην περίπτωση των γαλακτούχων παρασκευασμάτων και των παρασκευασμάτων από παράγωγα του γάλακτος, μειωμένης θερμιδικής αξίας ή χωρίς πρόσθετη ζάχαρη, η χρήση γλυκαντικών ουσιών πρέπει να συμφωνεί με τις διατάξεις της οδηγίας 94/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1994, για τα γλυκαντικά που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στα τρόφιμα.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Ύψος της ενίσχυσης

α)

18,15 ευρώ/100 kg για τα προϊόντα της κατηγορίας Ι·

β)

16,34 ευρώ/100 kg για τα προϊόντα της κατηγορίας IΙ·

γ)

54,45 ευρώ/100 kg για τα προϊόντα της κατηγορίας IIΙ·

δ)

163,14 ευρώ/100 kg για τα προϊόντα της κατηγορίας IV·

ε)

138,85 ευρώ/100 kg για τα προϊόντα της κατηγορίας V.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Ελάχιστες απαιτήσεις για την αφίσα για το ευρωπαϊκό καθεστώς διάθεσης γαλακτοκομικών προϊόντων στα σχολεία

Μέγεθος της αφίσας: A3 ή μεγαλύτερο

Μέγεθος χαρακτήρων: 1 cm ή μεγαλύτερο

Τίτλος: Ευρωπαϊκό καθεστώς διάθεσης γαλακτοκομικών προϊόντων στα σχολεία

Περιεχόμενο: Το κείμενο της αφίσας περιλαμβάνει τουλάχιστον την ακόλουθη ένδειξη, η οποία αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τον τύπο του σχολικού ιδρύματος:

«Το [τύπος σχολικού ιδρύματος (π.χ. νηπιαγωγείο/ίδρυμα προσχολικής εκπαίδευσης/ /σχολείο)] μας παρέχει γαλακτοκομικά προϊόντα επιδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού καθεστώτος διάθεσης γαλακτοκομικών προϊόντων στα σχολεία».

Συνιστάται να προβάλλεται η διατροφική αξία των προϊόντων και να παρέχονται διατροφικές οδηγίες στα παιδιά.

Τοποθέτηση: Στην κύρια είσοδο του σχολικού ιδρύματος, σε σημείο τέτοιο ώστε η αφίσα να είναι εμφανής και ευανάγνωστη.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

Πίνακας αντιστοιχίας

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2707/2000

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ)

Άρθρο 2

Άρθρο 2 παράγραφος 2

Άρθρο 2 παράγραφος 3

Άρθρο 3

Άρθρο 3 παράγραφος 1 πρώτη φράση

Άρθρο 3 παράγραφος 1 δεύτερη φράση

Άρθρο 3 παράγραφοι 2, 3 και 4

Άρθρο 3 παράγραφοι 2, 3 και 4

Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 4 παράγραφος 2

Άρθρο 4 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 4 παράγραφος 2

Άρθρο 4 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 4 παράγραφος 4

Άρθρο 4 παράγραφος 3

Άρθρο 5

Άρθρο 5

Άρθρο 6 παράγραφος 1

Άρθρο 6 παράγραφος 1

Άρθρο 6 παράγραφος 2

Άρθρο 6 παράγραφος 2

Άρθρο 7

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 8 παράγραφος 1

Άρθρο 8 παράγραφος 2

Άρθρο 9 παράγραφος 1

Άρθρο 9

Άρθρο 9 παράγραφος 2

Άρθρο 10

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 11

Άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

Άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

Άρθρο 12 παράγραφος 2

Άρθρο 12 παράγραφος 2

Άρθρο 12 παράγραφος 3

Άρθρο 13 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 13 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 13 παράγραφος 3

Άρθρο 14 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 14 παράγραφος 1

Άρθρο 14 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο πρώτη φράση

Άρθρο 14 παράγραφος 2

Άρθρο 14 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο δεύτερη και τρίτη φράση

Άρθρο 14 παράγραφοι 2 και 3

Άρθρο 15

Άρθρο 15

Άρθρο 16

Άρθρο 16

Άρθρο 17

Άρθρα 17 έως 20

Παράρτημα I

Παράρτημα I

Παράρτημα II

Παράρτημα II

Παράρτημα III

Παράρτημα IV


Top