Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0629

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 629/2008 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 2008 , για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 για καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 173, 3.7.2008, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 192 - 195

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/629/oj

3.7.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 173/6


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 629/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 2ας Ιουλίου 2008

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 για καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 315/93 του Συμβουλίου, της 8ης Φεβρουαρίου 1993, για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών για τις προσμείξεις των τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής (2) καθορίζονται μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων των μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για το μόλυβδο, το κάδμιο και τον υδράργυρο.

(2)

Για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, οι τιμές των ουσιών που επιμολύνουν τα τρόφιμα πρέπει να διατηρούνται σε επίπεδα που δεν δημιουργούν ανησυχίες για την υγεία. Τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα για τον μόλυβδο, το κάδμιο και τον υδράργυρο πρέπει να είναι ασφαλή και όσο είναι ευλόγως εφικτό χαμηλότερα, με βάση ορθές πρακτικές παρασκευής και ορθές γεωργικές/αλιευτικές πρακτικές.

(3)

Με βάση νέα στοιχεία, οι ορθές γεωργικές και αλιευτικές πρακτικές δεν επιτρέπουν τη διατήρηση των επιπέδων του μολύβδου, του καδμίου και του υδραργύρου σε ορισμένα υδρόβια είδη και μανιτάρια σε τόσο χαμηλά επίπεδα όσο αυτά που προβλέπονται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006. Επομένως, επιβάλλεται η αναθεώρηση των μέγιστων επιπέδων που έχουν καθοριστεί για τις εν λόγω ουσίες, χωρίς να μεταβάλλεται το υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των καταναλωτών.

(4)

Σε ορισμένα συμπληρώματα διατροφής, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 2002, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί των συμπληρωμάτων διατροφής (3), ανιχνεύθηκαν υψηλά επίπεδα μολύβδου, καδμίου και υδραργύρου και έγινε σχετική κοινοποίηση μέσω του συστήματος έγκαιρης ειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές (ΣΕΕΤΖ). Αποδείχθηκε ότι τα εν λόγω συμπληρώματα διατροφής μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρή έκθεση του ανθρώπου στον μόλυβδο, στο κάδμιο και στον υδράργυρο. Επομένως, προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία, κρίνεται σκόπιμο να καθοριστούν μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα για τον μόλυβδο, το κάδμιο και τον υδράργυρο στα συμπληρώματα διατροφής. Τα εν λόγω μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα πρέπει να είναι ασφαλή και, όσο είναι ευλόγως εφικτό, χαμηλότερα, με βάση ορθές πρακτικές παρασκευής.

(5)

Τα φύκια απορροφούν κάδμιο από τη φύση. Επομένως, τα συμπληρώματα διατροφής που αποτελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από ξηρά φύκια ή προϊόντα που προέρχονται από φύκια είναι δυνατό να περιέχουν υψηλότερα επίπεδα κάδμιου από ό,τι άλλα συμπληρώματα διατροφής. Προκειμένου να συνεκτιμηθεί η παράμετρος αυτή, απαιτείται υψηλότερο μέγιστο επίπεδο για το κάδμιο, όσον αφορά τα συμπληρώματα διατροφής που αποτελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από φύκια.

(6)

Πρέπει να δοθεί επαρκής χρόνος στα κράτη μέλη και στις επιχειρήσεις τροφίμων προκειμένου να προσαρμοστούν στα νέα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα για τα συμπληρώματα διατροφής. Για το λόγο αυτό πρέπει να αναβληθεί η εφαρμογή των μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για τα συμπληρώματα διατροφής.

(7)

Είναι αναγκαία η τροποποίηση της υποσημείωσης 1 του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006, προκειμένου να γίνεται σαφές ότι τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα για τα φρούτα δεν ισχύουν για τους καρπούς με κέλυφος.

(8)

Στις συστάσεις της Επιτροπής 2007/196/ΕΚ, της 28ης Μαρτίου 2007, σχετικά με την παρακολούθηση της παρουσίας φουρανίου στα τρόφιμα (4) και 2007/331/ΕΚ, της 3ης Μαΐου 2007, για την παρακολούθηση των επιπέδων ακρυλαμιδίου στα τρόφιμα (5), προβλέπονται νέες συστάσεις παρακολούθησης. Επομένως, οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 για την παρακολούθηση και τη διαβίβαση στοιχείων πρέπει να συμπληρωθούν με παραπομπές στις νέες αυτές συστάσεις. Η διαδικασία παρακολούθησης των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογοναθράκων που προβλέπεται στη σύσταση 2005/108/ΕΚ της Επιτροπής (6) ολοκληρώθηκε. Επομένως, η παραπομπή στην εν λόγω σύσταση παρακολούθησης μπορεί να διαγραφεί.

(9)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 τροποποιείται ως εξής:

1.

Στο άρθρο 9, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή στοιχεία σχετικά με τα πορίσματα για τις αφλατοξίνες, τις διοξίνες, τα παρόμοια με τις διοξίνες PCB, τα μη παρόμοια με τις διοξίνες PCB, όπως καθορίζεται στην απόφαση 2006/504/ΕΚ της Επιτροπής (7) και στη σύσταση 2006/794/ΕΚ της Επιτροπής (8). Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην ΕΑΑΤ τα πορίσματα για το ακρυλαμίδιο και το φουράνιο, όπως προβλέπεται στις συστάσεις 2007/196/ΕΚ (9) και 2007/331/ΕΚ (10) της Επιτροπής.

2.

Το παράρτημα τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα που προβλέπονται στα σημεία 3.1.18, 3.2.19, 3.2.20 και 3.3.3 του παραρτήματος εφαρμόζονται από την 1η Ιουλίου 2009. Δεν εφαρμόζονται για τα προϊόντα που θα έχουν διατεθεί νόμιμα στην αγορά πριν από την 1η Ιουλίου 2009. Το βάρος της απόδειξης σχετικά με το πότε διατέθηκαν τα προϊόντα στην αγορά φέρουν οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 2008.

Για την Επιτροπή

Ανδρούλλα ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 37 της 13.2.1993, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 364 της 20.12.2006, σ. 5. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1126/2007 (ΕΕ L 255 της 29.9.2007, σ. 14).

(3)  ΕΕ L 183 της 12.7.2002, σ. 51. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2006/37/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 94 της 1.4.2006, σ. 32).

(4)  ΕΕ L 88 της 29.3.2007, σ. 56.

(5)  ΕΕ L 123 της 12.5.2007, σ. 33.

(6)  ΕΕ L 34 της 8.2.2005, σ. 43.

(7)  ΕΕ L 199 της 21.7.2006, σ. 21.

(8)  ΕΕ L 322 της 22.11.2006, σ. 24.

(9)  ΕΕ L 88 της 29.3.2007, σ. 56.

(10)  EE L 123 της 12.5.2007, σ. 33


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 τροποποιείται ως εξής:

1.

Στο υποτμήμα 3.1 (Μόλυβδος), το σημείο 3.1.11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο και προστίθεται ένα νέο σημείο 3.1.18:

«3.1.11

Κράμβες, φυλλώδη λαχανικά και τα εξής μανιτάρια (27): Agaricus bisporus (κοινό μανιτάρι), Pleurotus ostreatus(πλευρωτός ο οστρεώδης), Lentinula edodes (μανιτάρι shiitake)

0,30

3.1.18

Συμπληρώματα διατροφής (1)

3,0

2.

Το υποτμήμα 3.2. (Κάδμιο) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.2

Κάδμιο

 

3.2.1

Κρέας (εξαιρουμένων των εντοσθίων) βοοειδών, προβάτων, χοίρων και πουλερικών (6)

0,050

3.2.2

Κρέας ίππων, εξαιρουμένων των εντοσθίων (6)

0,20

3.2.3

Ήπαρ βοοειδών, προβάτων, χοίρων, πουλερικών και ίππων (6)

0,50

3.2.4

Νεφροί βοοειδών, προβάτων, χοίρων, πουλερικών και ίππων (6)

1,0

3.2.5

Σάρκα ψαριών (24)(25), εξαιρουμένων των ειδών που παρατίθενται στα σημεία 3.2.6, 3.2.7 και 3.2.8

0,050

3.2.6

Σάρκα των ακόλουθων ψαριών (24)(25):

 

παλαμίδα (Sarda sarda)

 

σαργός (Diplodus vulgaris)

 

χέλι (Anguilla anguilla)

 

κεφαλόπουλο (Chelon labrosus)

 

σαυρίδι ή σαμπάνι (Trachurus species)

 

λούβαρος (Luvarus imperialis)

 

σκουμπρί (Scomber species)

 

σαρδέλα (Sardina pilchardus)

 

σαρδέλα του είδους Sardinops species

 

τόνος (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis)

 

δικολόγλωσσα (Dicologoglossa cuneata)

0,10

3.2.7

Σάρκα του ακόλουθου είδους ψαριών (24)(25):

κοπάνι-βαρελάκι (Auxis species)

0,20

3.2.8

Σάρκα των ακόλουθων ψαριών (24)(25):

 

γαύροι (Engraulis species)

 

ξιφίας (Xiphias gladius)

0,30

3.2.9

Μαλακόστρακα, πλην του φαιού κρέατος των καβουριών και του κρέατος κεφαλιού και θώρακα του αστακού και παρόμοιων μεγάλων μαλακοστράκων (Nephropidae και Palinuridae) (26)

0,50

3.2.10

Δίθυρα μαλάκια (26)

1,0

3.2.11

Κεφαλόποδα (χωρίς εντόσθια) (26)

1,0

3.2.12

Δημητριακά, πλην των πίτουρων, φύτρων, σίτου και ρυζιού

0,10

3.2.13

Πίτουρα, φύτρα, σίτος και ρύζι

0,20

3.2.14

Σόγια

0,20

3.2.15

Λαχανικά και φρούτα, εξαιρουμένων των φυλλωδών λαχανικών, των νωπών αρωματικών φυτών, των μανιταριών, των λαχανικών με στέλεχος, των ριζωδών λαχανικών και της πατάτας (27)

0,050

3.2.16

Λαχανικά με στέλεχος, ριζώδη λαχανικά και πατάτα, πλην της σελινόριζας (27). Στην περίπτωση της πατάτας, το μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο ισχύει για την αποφλοιωμένη πατάτα

0,10

3.2.17

Φυλλώδη λαχανικά, νωπά αρωματικά φυτά, σελινόριζα και τα εξής μανιτάρια (27): Agaricus bisporus (κοινό μανιτάρι), Pleurotus ostreatus (πλευρωτός ο οστρεώδης), Lentinula edodes (μανιτάρι shiitake)

0,20

3.2.18

Μανιτάρια, εκτός από εκείνα που αναφέρονται στο σημείο 3.2.17 (27)

1,0

3.2.19

Συμπληρώματα διατροφής (2) εκτóς από εκείνα που αναφέρονται στο σημείο 3.2.20

1,0

3.2.20

Συμπληρώματα διατροφής (2) που αποτελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από ξηρά φύκια ή από προϊόντα που προέρχονται από φύκια

3,0

3.

Στο υποτμήμα 3.3 (Υδράργυρος), το σημείο 3.3.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο και προστίθεται ένα νέο σημείο 3.3.3:

«3.3.2

Σάρκα των ακόλουθων ψαριών (24)(25):

 

βατραχόψαρο, πεσκαντρίτσα (Lophius species)

 

λυκόψαρο του Ατλαντικού (Anarchicas lupus)

 

παλαμίδα (Sarda sarda)

 

χέλι (Anguilla species)

 

καθρεπτόψαρο του Ατλαντικού, καθρεπτόψαρο (Hoplostethus species)

 

γρεναδιέρος (Coryphaenoides rupestris)

 

ιππόγλωσσος ο κοινός (Hippoglossus hippoglossus)

 

οφίδιο του ακρωτηρίου (Genypterus capensis)

 

μάρλιν (Makaira species)

 

ζαγκέτες (Lepidorhombus spp.)

 

μουλίδες (Mullus species)

 

κοκκινοφίδιο (Genypterus blacodes)

 

τούρνα (Esox lucius)

 

κοπάνι (Orcynopsis unicolor)

 

σύκο της Μεσογείου (Trisopterus minutus)

 

πορτογαλικό σκυλόψαρο (Centroscymnus coelolepis)

 

σελάχι (Raja species)

 

κοκκινόψαρο (Sebastes marinus, S. mentella, S. viviparus)

 

ιστιοφόρος του Ειρηνικού (Istiophorus platypterus)

 

σπαθόψαρο (Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo)

 

κεφαλάς, λιθρίνι (Pagellus species)

 

καρχαρίας (όλα τα είδη)

 

τζεμπιλίδες, μαυρόψαρο (Lepidocybium flavobrunneum, Ruvettus pretiosus, Gempylus serpens)

 

στουριόνια (Acipenser spp.)

 

ξιφίας (Xiphias gladius)

 

τόνος (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis)

1,0

3.3.3

Συμπληρώματα διατροφής (3)

0,10

4.

Στην υποσημείωση (1) προστίθεται η ακόλουθη φράση:

«Το μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο για φρούτα δεν ισχύει για τους καρπούς με κέλυφος.».

5.

Η υποσημείωση (8)αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(8)

Τρόφιμα που απαριθμούνται σ’ αυτή την κατηγορία, όπως ορίζονται στην οδηγία 2006/141/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 401 της 30.12.2006, σ. 1).».


(1)  Το μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο ισχύει για τα συμπληρώματα διατροφής, όπως πωλούνται.»

(2)  Το μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο ισχύει για τα συμπληρώματα διατροφής, όπως πωλούνται.»

(3)  Το μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο ισχύει για τα συμπληρώματα διατροφής, όπως πωλούνται.»


Top