EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0451

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 451/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008 , για τη δημιουργία νέας στατιστικής ταξινόμησης προϊόντων ανά δραστηριότητα (CPA) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3696/93 του Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 145, 4.6.2008, p. 65–226 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 036 P. 54 - 215

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/07/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/451/oj

4.6.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 145/65


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 451/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 23ης Απριλίου 2008

για τη δημιουργία νέας στατιστικής ταξινόμησης προϊόντων ανά δραστηριότητα (CPA) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3696/93 του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 285 παράγραφος 1,

την πρόταση της Επιτροπής,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3696/93 (2) καταρτίστηκε η στατιστική ταξινόμηση προϊόντων ανά δραστηριότητα (CPA) στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα.

(2)

Για τη συνεκτίμηση της τεχνολογικής προόδου και των διαρθρωτικών αλλαγών της οικονομίας επιβάλλεται η κατάρτιση επίκαιρης ταξινόμησης προϊόντων ανά δραστηριότητα.

(3)

Η διάρθρωση μιας ταξινόμησης προϊόντων σε συνάρτηση με την αντίστοιχη παραγωγική δραστηριότητα αποτρέπει τον πολλαπλασιασμό ασύνδετων μεταξύ τους συστημάτων κωδικοποίησης και διευκολύνει τον εντοπισμό των σχετικών αγορών από τους παραγωγούς.

(4)

Είναι αναγκαία η δημιουργία ενός πλαισίου αναφοράς που θα επιτρέπει τη σύγκριση στατιστικών στοιχείων που αφορούν την παραγωγή, την κατανάλωση, το εξωτερικό εμπόριο και τις μεταφορές.

(5)

H επικαιροποιημένη ταξινόμηση προϊόντων ανά δραστηριότητα έχει καίρια σημασία για τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της Επιτροπής να βελτιώσει τις κοινοτικές στατιστικές· η ταξινόμηση αυτή εκτιμάται ότι θα βελτιώσει, μέσω της παροχής περισσότερο συγκρίσιμων και συναφών στοιχείων, την οικονομική διακυβέρνηση σε κοινοτικό και σε εθνικό επίπεδο.

(6)

Η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς προϋποθέτει την εφαρμογή στατιστικών προτύπων για τη συλλογή, τη διαβίβαση και τη δημοσίευση των εθνικών και κοινοτικών στατιστικών, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι κυβερνήσεις και όλοι οι άλλοι οικονομικοί φορείς της εσωτερικής αγοράς να διαθέτουν αξιόπιστα και συγκρίσιμα στατιστικά στοιχεία. Για το σκοπό αυτό, είναι πολύ σημαντικό οι διάφορες κατηγορίες της ταξινόμησης των προϊόντων ανά δραστηριότητα να ερμηνεύονται ομοιόμορφα σε όλα τα κράτη μέλη.

(7)

Οι αξιόπιστες και συγκρίσιμες στατιστικές είναι απαραίτητες ώστε να έχουν οι επιχειρήσεις τη δυνατότητα να αξιολογούν την ανταγωνιστικότητά τους, και είναι χρήσιμες στα κοινοτικά όργανα για την πρόληψη των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού.

(8)

Η κατάρτιση κοινής στατιστικής ταξινόμησης προϊόντων ανά οικονομική δραστηριότητα δεν επιβάλλει αυτομάτως στα κράτη μέλη την υποχρέωση συλλογής, δημοσίευσης ή παροχής στοιχείων. Μόνον εφόσον τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν ταξινομήσεις προϊόντων που συνδέονται με την κοινοτική ταξινόμηση, υπάρχει η δυνατότητα παροχής ολοκληρωμένης πληροφορίας με την αξιοπιστία, την ταχύτητα, την ευελιξία και το βαθμό λεπτομέρειας που απαιτούνται για τη διαχείριση της εσωτερικής αγοράς.

(9)

Προκειμένου τα κράτη μέλη να καλύπτουν τις εθνικές τους ανάγκες, θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα ενσωμάτωσης στις εθνικές τους ταξινομήσεις επιπλέον κατηγοριών βασισμένων στη CPA.

(10)

Η διεθνής συγκρισιμότητα των οικονομικών στατιστικών επιβάλλει στα κράτη μέλη και στα κοινοτικά όργανα να χρησιμοποιούν ταξινομήσεις προϊόντων που συνδέονται άμεσα με την κεντρική ταξινόμηση των προϊόντων (CPC), δεύτερη έκδοση, όπως εγκρίθηκε από τη στατιστική επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών.

(11)

Η χρήση της ταξινόμησης προϊόντων ανά δραστηριότητα στην Κοινότητα προϋποθέτει την αρωγή της Επιτροπής από την επιτροπή στατιστικού προγράμματος, η οποία συστάθηκε με την απόφαση 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου (3), ιδίως όσον αφορά την εξέταση προβλημάτων που ανακύπτουν από την εφαρμογή της CPA και την ενσωμάτωση των τροποποιήσεων στη CPA.

(12)

Η δημιουργία νέας στατιστικής ταξινόμησης προϊόντων επιβάλλει την τροποποίηση ειδικά των αναφορών στη CPA. Είναι συνεπώς αναγκαίο να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3696/93.

(13)

Τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού ενδείκνυται να θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (4). Θα πρέπει ιδίως να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να τροποποιεί τη CPA, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνολογικές ή οικονομικές εξελίξεις και να καθίσταται αυτή συμβατή με άλλες οικονομικές και κοινωνικές ταξινομήσεις. Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά είναι γενικής εμβελείας και έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων διά της συμπληρώσεώς του με νέα μη ουσιώδη στοιχεία, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

(14)

Εφόσον ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η δημιουργία νέας στατιστικής ταξινόμησης προϊόντων ανά δραστηριότητα, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και, επομένως, μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ίδιου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαίο για την επίτευξη του εν λόγω στόχου μέτρο.

(15)

Ζητήθηκε η γνώμη της επιτροπής στατιστικού προγράμματος,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.   Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζεται νέα CPA εντός της Κοινότητας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνάφεια όσον αφορά την οικονομική πραγματικότητα και η συγκρισιμότητα μεταξύ των εθνικών, κοινοτικών και διεθνών ταξινομήσεων και, κατά συνέπεια, μεταξύ των εθνικών, κοινοτικών και διεθνών στατιστικών.

2.   Ως «προϊόν» νοείται το αποτέλεσμα οικονομικής δραστηριότητας, είτε πρόκειται για αγαθό είτε για υπηρεσία.

3.   Ο παρών κανονισμός αφορά αποκλειστικά τη χρήση της ταξινόμησης για στατιστικούς σκοπούς.

Άρθρο 2

Επίπεδα και διάρθρωση της CPA

1.   Η CPA περιλαμβάνει:

α)

ένα πρώτο επίπεδο που περιλαμβάνει τίτλους, οι οποίοι προσδιορίζονται από αλφαβητικό κωδικό (τμήματα)·

β)

ένα δεύτερο επίπεδο που περιλαμβάνει τίτλους, οι οποίοι προσδιορίζονται από διψήφιο αριθμητικό κωδικό (κλάδοι)·

γ)

ένα τρίτο επίπεδο που περιλαμβάνει τίτλους, οι οποίοι προσδιορίζονται από τριψήφιο αριθμητικό κωδικό (ομάδες)·

δ)

ένα τέταρτο επίπεδο που περιλαμβάνει τίτλους, οι οποίοι προσδιορίζονται από τετραψήφιο αριθμητικό κωδικό (τάξεις)·

ε)

ένα πέμπτο επίπεδο, που περιλαμβάνει τίτλους οι οποίοι προσδιορίζονται από πενταψήφιο αριθμητικό κωδικό (κατηγορίες) και

στ)

ένα έκτο επίπεδο, που περιλαμβάνει τίτλους οι οποίοι προσδιορίζονται από εξαψήφιο αριθμητικό κωδικό (υποκατηγορίες).

2.   Η CPA παρατίθεται στο παράρτημα.

Άρθρο 3

Χρήση της CPA

Η Επιτροπή χρησιμοποιεί τη CPA για όλες τις στατιστικές που ταξινομούνται σύμφωνα με τα προϊόντα ανά δραστηριότητα.

Άρθρο 4

Εθνικές ταξινομήσεις προϊόντων ανά οικονομική δραστηριότητα

1.   Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν τη CPA για ομαδοποιημένες ή αναλυτικές, εθνικές, ειδικές ή λειτουργικές προσαρμογές βασισμένες στις υποκατηγορίες της CPA.

2.   Οι ταξινομήσεις αυτές θα συνδέονται με τη CPA, σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:

α)

ταξινομήσεις με μεγαλύτερο βαθμό ομαδοποίησης από τη CPA θα αποτελούνται από ακριβείς ομαδοποιήσεις υποκατηγοριών της CPA·

β)

ταξινομήσεις που είναι αναλυτικότερες από τη CPA θα αποτελούνται από τίτλους που περιέχονται εξ ολοκλήρου σε υποκατηγορίες της CPA.

Οι ταξινομήσεις που προκύπτουν σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο μπορούν να κωδικοποιούνται με διαφορετικό τρόπο.

3.   Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν μια εθνική ταξινόμηση προϊόντων ανά οικονομική δραστηριότητα που απορρέει από τη CPA. Στην περίπτωση αυτή διαβιβάζουν στην Επιτροπή σχέδια στα οποία καθορίζεται η οικεία εθνική ταξινόμηση. Εντός τριμήνου από την παραλαβή του σχεδίου αυτού, η Επιτροπή ελέγχει τη συμβατότητα της σχεδιαζόμενης εθνικής ταξινόμησης με την παράγραφο 2 και τη διαβιβάζει στα άλλα κράτη μέλη προς ενημέρωση. Οι εθνικές ταξινομήσεις των κρατών μελών πρέπει να περιλαμβάνουν πίνακα αντιστοιχίας των εθνικών ταξινομήσεων με τη CPA.

Άρθρο 5

Δραστηριότητες της Επιτροπής

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, διασφαλίζει τη διάδοση, τη συντήρηση και την προώθηση της CPA, συγκεκριμένα με:

α)

τη σύνταξη, την επικαιροποίηση και τη δημοσίευση επεξηγηματικών σημειώσεων σχετικά με τη CPA·

β)

την εκπόνηση και τη δημοσίευση κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή της CPA·

γ)

τη δημοσίευση πινάκων αντιστοιχίας μεταξύ: της νέας και της προηγούμενης έκδοσης της CPA της προηγούμενης και της νέας έκδοσης της CPA· της CPA και της συνδυασμένης ονοματολογίας (ΣΟ) του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ταξινόμηση και το κοινό δασμολόγιο (5)·

δ)

μέτρα για τη βελτίωση της συνοχής με άλλες ταξινομήσεις.

Άρθρο 6

Μέτρα εφαρμογής

1.   Τα ακόλουθα μέτρα που προορίζονται για την εφαρμογή και επικαιροποίηση του παρόντος κανονισμού εγκρίνονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία του άρθρου 7 παράγραφος 2:

α)

αποφάσεις που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της CPA, συμπεριλαμβανομένης και της κατάταξης των προϊόντων σε ειδικές τάξεις και

β)

τεχνικά μέτρα που διασφαλίζουν την πλήρως συντονισμένη μετάβαση από την προηγούμενη έκδοση της CPA.

2.   Τα ακόλουθα μέτρα, τα οποία προορίζονται για την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων διά της συμπληρώσεώς του, εγκρίνονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 7 παράγραφος 3:

α)

τροποποιήσεις της CPA με σκοπό τη συνεκτίμηση της τεχνολογικής ή οικονομικής προόδου και

β)

τροποποιήσεις της CPA με σκοπό την εναρμόνισή της με άλλες οικονομικές και κοινωνικές ταξινομήσεις.

3.   Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η αρχή ότι τα οφέλη της επικαιροποίησης της CPA πρέπει να υπερκαλύπτουν το κόστος της, καθώς και η αρχή ότι οι πρόσθετες δαπάνες και ο επιπλέον φόρτος πρέπει να παραμένουν εντός λογικών πλαισίων.

Άρθρο 7

Επιτροπή

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή στατιστικού προγράμματος.

2.   Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

Η προθεσμία που προβλέπει το άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται τρίμηνη.

3.   Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται το άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4 και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

Άρθρο 8

Κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3696/93

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3696/93 καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2008.

Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Στρασβούργο, 23 Απριλίου 2008.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

H.-G. PÖTTERING

Για το Συμβούλιο

O Πρόεδρος

J. LENARČIČ


(1)  Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουλίου 2007 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2008.

(2)  ΕΕ L 342 της 31.12.1993, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).

(3)  ΕΕ L 181 της 28.6.1989, σ. 47.

(4)  ΕΕ L 184 της 17.7.1997, σ. 23. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ (ΕΕ L 200 της 22.7.2006, σ. 11).

(5)  ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 360/2008 της Επιτροπής (ΕΕ L 111 της 23.4.2008, σ. 9).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

CPA 2008

[π.δ.κ.α.: που δεν κατατάσσονται αλλού / (*): μέρος της]

Κωδικός

Τίτλος

CPC έκδοση 2

A

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

 

01

Προϊόντα γεωργίας, θήρας και συναφείς υπηρεσίες

 

01.1

Μη πολυετείς καλλιέργειες

 

01.11

Δημητριακά (εκτός ρυζιού), όσπρια και ελαιούχοι σπόροι

 

01.11.1

Σιτάρι

 

01.11.11

Σκληρό σιτάρι

01111 (*)

01112 (*)

01.11.12

Σιτάρι, εκτός από το σκληρό σιτάρι

01111 (*)

01112 (*)

01.11.2

Αραβόσιτος

 

01.11.20

Αραβόσιτος

01121

01122

01.11.3

Κριθάρι, σίκαλη και βρώμη

 

01.11.31

Κριθάρι

01151

01152

01.11.32

Σίκαλη

01161

01162

01.11.33

Βρώμη

01171

01172

01.11.4

Σόργο, κεχρί και άλλα δημητριακά

 

01.11.41

Σόργο

01141

01142

01.11.42

Κεχρί

01181

01182

01.11.49

Άλλα δημητριακά

01190

01.11.5

Άχυρο και φλοιοί δημητριακών

 

01.11.50

Άχυρο και φλοιοί δημητριακών

01913

01.11.6

Νωπά όσπρια

 

01.11.61

Φασόλια, νωπά

01241

01.11.62

Μπιζέλια, νωπά

01242

01.11.69

Άλλα νωπά όσπρια

01249

01.11.7

Αποξηραμένα όσπρια

 

01.11.71

Φασόλια, ξηρά

01701

01.11.72

Κουκιά, ξηρά

01702

01.11.73

Ρεβίθια, ξηρά

01703

01.11.74

Φακές, ξηρές

01704

01.11.75

Μπιζέλια, ξηρά

01705

01.11.79

Όσπρια (ξηρά όσπρια) π.δ.κ.α.

01709

01.11.8

Σπόροι σόγιας, αράπικα φιστίκια και βαμβακόσποροι

 

01.11.81

Σπόροι σόγιας

01411

01412

01.11.82

Αράπικα φιστίκια, με κέλυφος

01421

01422

01.11.83

Αράπικα φιστίκια, αποφλοιωμένα (χωρίς κέλυφος)

21421

01.11.84

Βαμβακόσποροι

01431

01432

01.11.9

Άλλοι ελαιούχοι σπόροι

 

01.11.91

Λιναρόσπορος

01441

01.11.92

Σπόροι σιναπιού

01442

01.11.93

Σπόροι κράμβης ή ελαιοκράμβης

01443

01.11.94

Σπόροι σουσαμιού

01444

01.11.95

Σπόροι ηλιοτρόπιου

01445

01.11.99

Άλλοι ελαιούχοι σπόροι π.δ.κ.α.

01446

01449

01.12

Ρύζι, μη αποφλοιωμένο

 

01.12.1

Ρύζι, μη αποφλοιωμένο

 

01.12.10

Ρύζι, μη αποφλοιωμένο

01131

01132

01.13

Λαχανικά και πεπονοειδή, ρίζες και κόνδυλοι

 

01.13.1

Λαχανικά με φύλλα ή μίσχους

 

01.13.11

Σπαράγγια

01211

01.13.12

Λάχανα

01212

01.13.13

Κουνουπίδια και μπρόκολα

01213

01.13.14

Μαρούλια

01214 (*)

01.13.15

Πικραλίδες (πικρομάρουλα-χίκορι)

01214 (*)

01.13.16

Σπανάκι

01215

01.13.17

Αγκινάρες

01216

01.13.19

Άλλα λαχανικά με φύλλα ή μίσχους

01219

01.13.2

Πεπόνια

 

01.13.21

Καρπούζια

01221

01.13.29

Άλλα πεπονοειδή

01229

01.13.3

Άλλα λαχανικά που φέρουν καρπούς (οπωροφόρα)

 

01.13.31

Κόκκινες και πράσινες καυτερές πιπεριές (τσίλι) και πιπεριές, πράσινες (μόνο του γένους capsicum)

01231

01.13.32

Αγγούρια και αγγουράκια μικρά

01232

01.13.33

Μελιτζάνες

01233

01.13.34

Ντομάτες

01234

01.13.39

Άλλα λαχανικά που φέρουν καρπούς (οπωροφόρα) π.δ.κ.α

01235

01239

01.13.4

Ριζώδη, βολβώδη ή κονδυλώδη λαχανικά

 

01.13.41

Καρότα και γογγύλια

01251

01.13.42

Σκόρδο

01252

01.13.43

Κρεμμύδια

01253

01.13.44

Πράσα και άλλα παρόμοια λαχανικά

01254

01.13.49

Άλλα ριζώδη, βολβώδη ή κονδυλώδη λαχανικά (χωρίς υψηλό περιεχόμενο σε άμυλο ή ινουλίνη)

01259

01.13.5

Βρώσιμες ρίζες και κόνδυλοι με υψηλό περιεχόμενο σε άμυλο ή ινουλίνη

 

01.13.51

Πατάτες

01510

01.13.52

Γλυκοπατάτες

01591

01.13.53

Ταπιόκα (cassava)

01592

01.13.59

Άλλες βρώσιμες ρίζες και κόνδυλοι με υψηλό περιεχόμενο σε άμυλο ή ινουλίνη

01593

01599

01.13.6

Σπόροι λαχανικών, πλην των σπόρων τεύτλων

 

01.13.60

Σπόροι λαχανικών, πλην των σπόρων τεύτλων

01260

01.13.7

Ζαχαρότευτλα και σπόροι ζαχαρότευτλων

 

01.13.71

Ζαχαρότευτλα

01801

01.13.72

Σπόροι ζαχαροτεύτλων

01803

01.13.8

Μανιτάρια και τρούφες

 

01.13.80

Μανιτάρια και τρούφες

01270

01.13.9

Λαχανικά, νωπά, π.δ.κ.α.

 

01.13.90

Λαχανικά, νωπά, π.δ.κ.α.

01290

01.14

Ζαχαροκάλαμα

 

01.14.1

Ζαχαροκάλαμα

 

01.14.10

Ζαχαροκάλαμα

01802

01809

01.15

Ακατέργαστος καπνός

 

01.15.1

Ακατέργαστος καπνός

 

01.15.10

Ακατέργαστος καπνός

01970

25010

01.16

Ινώδη φυτά

 

01.16.1

Ινώδη φυτά

 

01.16.11

Βαμβάκι εκκοκκισμένο ή όχι

01921

01.16.12

Γιούτα, κενάφ και άλλα ινώδη φυτά ραφίας (δηλαδή υφαντικές ίνες που προέρχονται από στελέχη φυτών), ακατέργαστα ή μουσκεμένα (εκτός από λινάρι, κάνναβη και ραμί)

01922

01.16.19

Λινάρι, κάνναβη και ακατέργαστα ινώδη φυτά π.δ.κ.α

01929

01.19

Άλλες μη πολυετείς καλλιέργειες

 

01.19.1

Κτηνοτροφικά φυτά

 

01.19.10

Κτηνοτροφικά φυτά

01911

01912

01919

01.19.2

Άνθη και μπουμπούκια ανθέων σπόροι ανθέων

 

01.19.21

Άνθη και μπουμπούκια ανθέων

01962

01.19.22

Σπόροι ανθέων

01963

01.19.3

Σπόροι τεύτλων, σπόροι κτηνοτροφικών φυτών· άλλες φυτικές πρώτες ύλες

 

01.19.31

Σπόροι τεύτλων (πλην των σπόρων ζαχαρότευτλων) και σπόροι κτηνοτροφικών φυτών

01940

01.19.39

Φυτικές πρώτες ύλες π.δ.κ.α.

01990

01.2

Πολυετείς καλλιέργειες

 

01.21

Σταφύλια

 

01.21.1

Σταφύλια

 

01.21.11

Επιτραπέζια σταφύλια

01330 (*)

01.21.12

Άλλα σταφύλια, νωπά

01330 (*)

01.22

Τροπικά και υποτροπικά φρούτα

 

01.22.1

Τροπικά και υποτροπικά φρούτα

 

01.22.11

Αβοκάντο

01311

01.22.12

Μπανάνες, συμπεριλαμβανομένου του είδους των Αντιλλών και παρόμοια φρούτα

01312

01313

01.22.13

Χουρμάδες

01314

01.22.14

Σύκα

01315

01.22.19

Άλλα τροπικά και υποτροπικά φρούτα

01316

01317

01318

01319

01.23

Εσπεριδοειδή

 

01.23.1

Εσπεριδοειδή

 

01.23.11

Φράπες και γκρέιπφρουτ

01321

01.23.12

Λεμόνια και γλυκολέμονα (λάιμ)

01322

01.23.13

Πορτοκάλια

01323

01.23.14

Μανταρινάτα (tangerines), μανταρίνια, κλημεντίνες

01324

01.23.19

Άλλα εσπεριδοειδή

01329

01.24

Μηλοειδή και πυρηνόκαρπα

 

01.24.1

Μήλα

 

01.24.10

Μήλα

01351

01.24.2

Άλλα μηλοειδή και πυρηνόκαρπα

 

01.24.21

Αχλάδια

01352 (*)

01.24.22

Κυδώνια

01352 (*)

01.24.23

Βερίκοκα

01353

01.24.24

Κεράσια

01354

01.24.25

Ροδάκινα

01355 (*)

01.24.26

Νεκταρίνια

01355 (*)

01.24.27

Δαμάσκηνα

01356 (*)

01.24.28

Κορόμηλα (αγριοδαμάσκηνα)

01356 (*)

01.24.29

Άλλα μηλοειδή και πυρηνόκαρπα π.δ.κ.α

01359

01.25

Άλλες δενδρώδεις και θαμνώδεις καλλιέργειες φρούτων και καρπών με κέλυφος

 

01.25.1

Μούρα και οι καρποί του γένους vaccinium

 

01.25.11

Ακτινίδια

01342

01.25.12

Σμέουρα

01343

01.25.13

Φράουλες

01344

01.25.19

Άλλα μούρα, οι καρποί του γένους vaccinium π.δ.κ.α

01341

01349

01.25.2

Σπόροι καρπών

 

01.25.20

Σπόροι καρπών

01360

01.25.3

Καρποί με κέλυφος (εκτός από άγριους βρώσιμους καρπούς με κέλυφος, αράπικα φυστίκια και ινδικές καρύδες)

 

01.25.31

Αμύγδαλα

01371

21422

01.25.32

Κάστανα

01373

21429 (*)

01.25.33

Φουντούκια

01374

21423

01.25.34

Φυστίκια

01375

21429 (*)

01.25.35

Καρύδια κοινά

01376

21429 (*)

01.25.39

Άλλοι καρποί με κέλυφος (εκτός από άγριους βρώσιμους καρπούς με κέλυφος, αράπικα φυστίκια και ινδικές καρύδες)

01372

01377

01379

21424

21429 (*)

01.25.9

Άλλες δενδρώδεις και θαμνώδεις καλλιέργειες καρπών π.δ.κ.α

 

01.25.90

Άλλες δενδρώδεις και θαμνώδεις καλλιέργειες καρπών π.δ.κ.α

01391

01399

01.26

Ελαιούχοι καρποί

 

01.26.1

Ελιές

 

01.26.11

Επιτραπέζιες ελιές

01450 (*)

01.26.12

Ελιές για την παραγωγή ελαιόλαδου

01450 (*)

01.26.2

Ινδική καρύδα

 

01.26.20

Ινδική καρύδα

01460

21429 (*)

01.26.9

Άλλοι ελαιούχοι καρποί

 

01.26.90

Άλλοι ελαιούχοι καρποί

01491

01499

01.27

Φυτά για αφεψήματα

 

01.27.1

Φυτά για αφεψήματα

 

01.27.11

Κόκκοι καφέ, μη καβουρδισμένοι

01610

01.27.12

Φύλλα τσαγιού

01620

01.27.13

Φύλλα ματέ

01630

01.27.14

Σπόροι κακάο

01640

01.28

Καρυκεύματα, αρωματικά, θεραπευτικά και φαρμακευτικά φυτά

 

01.28.1

Καρυκεύματα, μη κατεργασμένα

 

01.28.11

Πιπεριά (piper spp), ακατέργαστη

01651

01.28.12

Κόκκινες και πράσινες καυτερές πιπεριές (τσίλι) και πιπεριές (του γένους capsicum spp.) αποξηραμένες, ακατέργαστες

01652

01.28.13

Μοσχοκάρυδο, φλούδα μοσχοκάρυδου, και κάρδαμου, ακατέργαστα

01653

01.28.14

Γλυκάνισο το κοινό, γλυκάνισο το αστεροειδές, κορίανδρος, κύμινο, αγριοκύμινο μάραθος και καρποί κέδρου (αρκεύθου), ακατέργαστα

01654

01.28.15

Κανέλλα, ακατέργαστη

01655

01.28.16

Γαρύφαλλα (το στέλεχος), ακατέργαστα

01656

01.28.17

Πιπερόριζα (τζίντζερ), αποξηραμένη, ακατέργαστη

01657

01.28.18

Βανίλια, ακατέργαστη

01658

01.28.19

Άλλα καρυκεύματα, μη κατεργασμένα

01690

01.28.2

Δισκία λυκίσκου

 

01.28.20

Δισκία λυκίσκου

01659

01.28.3

Φυτά που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, τη φαρμακευτική, ή για εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα ή παρόμοιους σκοπούς

 

01.28.30

Φυτά που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, τη φαρμακευτική, ή για εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα ή παρόμοιους σκοπούς

01930 (*)

01.29

Άλλες πολυετείς καλλιέργειες

 

01.29.1

Φυσικό ελαστικό (καουτσούκ)

 

01.29.10

Φυσικό ελαστικό (καουτσούκ)

01950

01.29.2

Χριστουγεννιάτικα δένδρα, κομμένα

 

01.29.20

Χριστουγεννιάτικα δένδρα, κομμένα

03241

01.29.3

Φυτικές ύλες που χρησιμοποιούνται κυρίως για σπαρτοπλεκτική, παραγέμισμα, βάτες, βαφή ή δέψη

 

01.29.30

Φυτικές ύλες που χρησιμοποιούνται κυρίως για σπαρτοπλεκτική, παραγέμισμα, βάτες, βαφή ή δέψη

03250

01.3

Υλικά φύτευσης: ζώντα φυτά, βολβοί, κόνδυλοι και ρίζες· μοσχεύματα και παραφυάδες (ξεμασκαλίδια)· μυκήλια μανιταριών

 

01.30

Υλικά φύτευσης: ζώντα φυτά, βολβοί, κόνδυλοι και ρίζες· μοσχεύματα και παραφυάδες (ξεμασκαλίδια)· μυκήλια μανιταριών

 

01.30.1

Υλικά φύτευσης: ζώντα φυτά, βολβοί, κόνδυλοι και ρίζες· μοσχεύματα και παραφυάδες (ξεμασκαλίδια)· μυκήλια μανιταριών

 

01.30.10

Υλικά φύτευσης: ζώντα φυτά, βολβοί, κόνδυλοι και ρίζες· μοσχεύματα και παραφυάδες (ξεμασκαλίδια)· μυκήλια μανιταριών

01961 (*)

01.4

Ζώντα ζώα και ζωικά προϊόντα

 

01.41

Βοοειδή γαλακτοπαραγωγής, ζώντα και ακατέργαστο γάλα από βοοειδή γαλακτοπαραγωγής

 

01.41.1

Βοοειδή γαλακτοπαραγωγής, ζώντα

 

01.41.10

Βοοειδή γαλακτοπαραγωγής, ζώντα

0211 (*)

01.41.2

Ακατέργαστο γάλα από βοοειδή γαλακτοπαραγωγής

 

01.41.20

Ακατέργαστο γάλα από βοοειδή γαλακτοπαραγωγής

0221

01.42

Άλλα βοοειδή και βουβάλια, ζώντα και το σπέρμα τους

 

01.42.1

Άλλα βοοειδή και βουβάλια, ζώντα

 

01.42.11

Άλλα βοοειδή και βουβάλια, εκτός των μοσχαριών, ζώντα

0211 (*)

01.42.12

Μοσχάρια βοοειδών και βουβαλιών, ζώντα

0211 (*)

01.42.2

Σπέρμα βοοειδών και βουβαλιών

 

01.42.20

Σπέρμα βοοειδών και βουβαλιών

02411

01.43

Άλογα και άλλα ιπποειδή, ζώντα

 

01.43.1

Άλογα και άλλα ιπποειδή, ζώντα

 

01.43.10

Άλογα και άλλα ιπποειδή, ζώντα

02130

01.44

Καμήλες και καμηλίδες, ζωντανές

 

01.44.1

Καμήλες και καμηλίδες, ζωντανές

 

01.44.10

Καμήλες και καμηλίδες, ζωντανές

02121

01.45

Αιγοπρόβατα, ζώντα· ακατέργαστο γάλα και μαλλί από κούρεμα αιγοπροβάτων

 

01.45.1

Αιγοπρόβατα, ζώντα·

 

01.45.11

Προβατοειδή, ζώντα

02122

01.45.12

Αιγοειδή, ζώντα

02123

01.45.2

Ακατέργαστο γάλα από αιγοπρόβατα

 

01.45.21

Ακατέργαστο πρόβειο γάλα

02291

01.45.22

Ακατέργαστο κατσικίσιο γάλα

02292

01.45.3

Μαλλί από κούρεμα αιγοπροβάτων, μη καθαρισμένο από τις λιπαρές ουσίες, στο οποίο περιλαμβάνεται και το κουρεμένο μαλλί που πλύθηκε στην προβιά

 

01.45.30

Μαλλί από κούρεμα αιγοπροβάτων, μη καθαρισμένο από τις λιπαρές ουσίες, στο οποίο περιλαμβάνεται και το κουρεμένο μαλλί που πλύθηκε στην προβιά

02941

01.46

Χοιροειδή, ζώντα

 

01.46.1

Χοιροειδή, ζώντα

 

01.46.10

Χοιροειδή, ζώντα

02140

01.47

Πουλερικά, ζώντα, και αβγά

 

01.47.1

Πουλερικά, ζώντα

 

01.47.11

Κοτόπουλα, ζώντα

02151

01.47.12

Γαλοπούλες, ζωντανές

02152

01.47.13

Χήνες, ζωντανές

02153

01.47.14

Πάπιες και φραγκόκοτες, ζωντανές

02154

02155

01.47.2

Αβγά με το κέλυφος, νωπά

 

01.47.21

Αβγά κότας με το κέλυφος, νωπά

02310

01.47.22

Αυγά από άλλα πουλερικά με το κέλυφος, νωπά

02320

01.47.23

Αυγά επώασης

02330

01.49

Άλλα ζώα εκτρεφόμενα σε αγροκτήματα και ζωικά προϊόντα

 

01.49.1

Άλλα ζώα εκτρεφόμενα σε αγροκτήματα, ζώντα

 

01.49.11

Κουνέλια κατοικίδια, ζώντα

02191

01.49.12

Πτηνά εκτρεφόμενα σε αγροκτήματα π.δ.κ.α., ζώντα

02193

02194

01.49.13

Ερπετά εκτρεφόμενα σε αγροκτήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φίδια και οι θαλάσσιες χελώνες), ζώντα

02195

01.49.19

Άλλα ζώα εκτρεφόμενα σε αγροκτήματα π.δ.κ.α., ζώντα

02129

02192

02196

02199

01.49.2

Άλλα ζωικά προϊόντα που παράγονται σε αγροκτήματα

 

01.49.21

Μέλι φυσικό

02910

01.49.22

Ακατέργαστο γάλα π.δ.κ.α

02293

02299

01.49.23

Σαλιγκάρια, νωπά, απλής ψύξης, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, παστά ή σε άλμη εκτός από τα θαλασσινά σαλιγκάρια·

02920

01.49.24

Βρώσιμα προϊόντα προερχόμενα από ζώα αγροκτημάτων π.δ.κ.α.

02930

01.49.25

Κουκούλια μεταξοσκώληκα κατάλληλα για αναπήνιση

02944

01.49.26

Κεριά εντόμων και σπαρματσέτα, είτε εξευγενισμένα ή χρωματισμένα είτε όχι

02960

01.49.27

Έμβρυα ζώων για αναπαραγωγή

02419

02420

01.49.28

Μη βρώσιμα προϊόντα προερχόμενα από ζώα αγροκτημάτων π.δ.κ.α.

02943

01.49.3

Ακατέργαστα γουνοδέρματα και διάφορες ακατέργαστες προβιές και δέρματα

 

01.49.31

Ακατέργαστα γουνοδέρματα, εκτός από δέρματα γουνοφόρων αρνιών

02955 (*)

01.49.32

Ακατέργαστα γουνοδέρματα από δέρματα γουνοφόρων αρνιών

02955 (*)

01.49.39

Ακατέργαστα δέρματα ζώων π.δ.κ.α (νωπά ή διατηρημένα, που δεν έχουν όμως υποστεί περαιτέρω κατεργασία)

02959

01.6

Γεωργικές και κτηνοτροφικές υπηρεσίες (εκτός των κτηνιατρικών υπηρεσιών)

 

01.61

Υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη φυτική παραγωγή

 

01.61.1

Υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη φυτική παραγωγή

 

01.61.10

Υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη φυτική παραγωγή

86119

01.62

Υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη ζωική παραγωγή

 

01.62.1

Υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη ζωική παραγωγή

 

01.62.10

Υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη ζωική παραγωγή

86121

01.63

Δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή

 

01.63.1

Δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή

 

01.63.10

Δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή

86111

01.64

Υπηρεσίες επεξεργασίας σπόρων πολλαπλασιασμού

 

01.64.1

Υπηρεσίες επεξεργασίας σπόρων πολλαπλασιασμού

 

01.64.10

Υπηρεσίες επεξεργασίας σπόρων πολλαπλασιασμού

86112

01.7

Θήρα, τοποθέτηση παγίδων και συναφείς υπηρεσίες

 

01.70

Θήρα, τοποθέτηση παγίδων και συναφείς υπηρεσίες

 

01.70.1

Θήρα, τοποθέτηση παγίδων και συναφείς υπηρεσίες

 

01.70.10

Θήρα, τοποθέτηση παγίδων και συναφείς υπηρεσίες

86130

02

Προϊόντα δασοκομίας και υλοτομίας και συναφείς υπηρεσίες

 

02.1

Δασικά δένδρα και υπηρεσίες φυτωρίων

 

02.10

Δασικά δένδρα και υπηρεσίες φυτωρίων

 

02.10.1

Ζώντα δασικά φυτά· σπόροι δασικών φυτών

 

02.10.11

Ζώντα δασικά φυτά

01961 (*)

02.10.12

Σπόροι δασικών δένδρων

01360

02.10.2

Υπηρεσίες φυτωρίων δασικών δένδρων

 

02.10.20

Υπηρεσίες φυτωρίων δασικών δένδρων

86140 (*)

02.10.3

Δασικά δένδρα

 

02.10.30

Δασικά δένδρα

03300

02.2

Ακατέργαστη ξυλεία

 

02.20

Ακατέργαστη ξυλεία

 

02.20.1

Ακατέργαστη ξυλεία

 

02.20.11

Κορμοί ξυλείας κωνοφόρων

03110

02.20.12

Κορμοί ξυλείας μη κωνοφόρων, εκτός της τροπικής ξυλείας

03120 (*)

02.20.13

Κορμοί ξυλείας τροπικών δένδρων

03120 (*)

02.20.14

Καυσόξυλα

03130 (*)

02.3

Προϊόντα αυτοφυών φυτών μη ξυλώδους μορφής

 

02.30

Προϊόντα αυτοφυών φυτών μη ξυλώδους μορφής

 

02.30.1

Φυσικά κόμμεα

 

02.30.11

Βαλάτα, γουταπέρκα, γουαγιούλη, τσίκλα και παρόμοια φυσικά κόμμεα

03211

02.30.12

Λάκκα, βάλσαμα και άλλα φυσικά κόμμεα και ρητίνες

03219

02.30.2

Φυσικός φελλός ακατέργαστος ή απλής κατεργασίας

 

02.30.20

Φυσικός φελλός ακατέργαστος ή απλής κατεργασίας

03220

02.30.3

Μέρη φυτών, χορτάρια, βρύα και λειχήνες, κατάλληλα για διακοσμητική χρήση

 

02.30.30

Μέρη φυτών, χορτάρια, βρύα και λειχήνες, κατάλληλα για διακοσμητική χρήση

03249

02.30.4

Βρώσιμα προϊόντα αυτοφυών φυτών

 

02.30.40

Βρώσιμα προϊόντα αυτοφυών φυτών

03230

02.4

Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες

 

02.40

Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες

 

02.40.1

Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες

 

02.40.10

Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες

86140 (*)

03

Ψάρια και άλλα αλιευτικά προϊόντα· προϊόντα υδατοκαλλιέργειας· υποστηρικτικές προς την αλιεία υπηρεσίες

 

03.0

Ψάρια και άλλα αλιευτικά προϊόντα· προϊόντα υδατοκαλλιέργειας· υποστηρικτικές προς την αλιεία υπηρεσίες

 

03.00

Ψάρια και άλλα αλιευτικά προϊόντα· προϊόντα υδατοκαλλιέργειας· υποστηρικτικές προς την αλιεία υπηρεσίες

 

03.00.1

Ψάρια, ζώντα

 

03.00.11

Ζώντα καλλωπιστικά ψάρια

04111

03.00.12

Ζώντα ψάρια, θαλάσσης, μη εκτρεφόμενα

04119 (*)

03.00.13

Ζώντα ψάρια, γλυκών υδάτων, μη εκτρεφόμενα

04119 (*)

03.00.14

Ζώντα ψάρια, θαλάσσης, εκτρεφόμενα

04119 (*)

03.00.15

Ζώντα ψάρια, γλυκών υδάτων, εκτρεφόμενα

04119 (*)

03.00.2

Ψάρια, νωπά ή απλής ψύξης

 

03.00.21

Ψάρια νωπά ή απλής ψύξης, θαλάσσης, μη εκτρεφόμενα

04120 (*)

03.00.22

Ψάρια νωπά ή απλής ψύξης, γλυκών υδάτων, μη εκτρεφόμενα

04120 (*)

03.00.23

Ψάρια νωπά ή απλής ψύξης, θαλάσσης, εκτρεφόμενα

04120 (*)

03.00.24

Ψάρια νωπά ή απλής ψύξης, γλυκών υδάτων, εκτρεφόμενα

04120 (*)

03.00.3

Καρκινοειδή, μη κατεψυγμένα

 

03.00.31

Καρκινοειδή, μη κατεψυγμένα, μη καλλιεργούμενα

04210 (*)

03.00.32

Καρκινοειδή, μη κατεψυγμένα, καλλιεργούμενα

04210 (*)

03.00.4

Μαλάκια και άλλα υδρόβια ασπόνδυλα, ζώντα, νωπά ή απλής ψύξης

 

03.00.41

Στρείδια, ζώντα, νωπά ή απλής ψύξης μη καλλιεργούμενα

04220 (*)

03.00.42

Άλλα μαλάκια και υδρόβια ασπόνδυλα, ζώντα, νωπά ή απλής ψύξης, μη καλλιεργούμενα

0429 (*)

03.00.43

Στρείδια, ζώντα, νωπά ή απλής ψύξης, καλλιεργούμενα

04220 (*)

03.00.44

Άλλα μαλάκια και υδρόβια ασπόνδυλα, ζώντα, νωπά ή απλής ψύξης, καλλιεργούμενα

0429 (*)

03.00.5

Μαργαριτάρια, ακατέργαστα

 

03.00.51

Φυσικά μαργαριτάρια, ακατέργαστα

38210 (*)

03.00.52

Μαργαριτάρια από καλλιέργεια, ακατέργαστα

38210 (*)

03.00.6

Άλλα υδρόβια φυτά, ζώα και τα προϊόντα τους

 

03.00.61

Κοράλλια και παρόμοια προϊόντα, όστρακα μαλακίων, καρκινοειδών ή εχινοδέρμων και οστά σουπιών

04910

03.00.62

Φυσικά σφουγγάρια ζωικής προέλευσης

04920

03.00.63

Φύκια και άλλες άλγες, μη καλλιεργούμενα

04930 (*)

03.00.64

Φύκια και άλλες άλγες, καλλιεργούμενα

04930 (*)

03.00.69

Άλλα υδρόβια φυτά, ζώα και τα προϊόντα τους π.δ.κ.α

0 (*)

03.00.7

Υποστηρικτικές προς την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια υπηρεσίες

 

03.00.71

Υποστηρικτικές προς την αλιεία υπηρεσίες

86150 (*)

03.00.72

Υποστηρικτικές προς την υδατοκαλλιέργεια υπηρεσίες

86150 (*)

B

ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ

 

05

Άνθρακας και λιγνίτης

 

05.1

Λιθάνθρακας

 

05.10

Λιθάνθρακας

 

05.10.1

Λιθάνθρακας

 

05.10.10

Λιθάνθρακας

11010

05.2

Λιγνίτης

 

05.20

Λιγνίτης

 

05.20.1

Λιγνίτης

 

05.20.10

Λιγνίτης

11030 (*)

06

Αργό πετρέλαιο και φυσικό αέριο

 

06.1

Αργό πετρέλαιο

 

06.10

Αργό πετρέλαιο

 

06.10.1

Πετρελαϊκά έλαια και έλαια που λαμβάνονται από ασφαλτούχα ορυκτά, ακατέργαστα

 

06.10.10

Πετρελαϊκά έλαια και έλαια που λαμβάνονται από ασφαλτούχα ορυκτά, ακατέργαστα

12010

06.10.2

Ασφαλτούχος ή πετρελαιούχος σχιστόλιθος και πισσούχες άμμοι

 

06.10.20

Ασφαλτούχος ή πετρελαιούχος σχιστόλιθος και πισσούχες άμμοι

12030

06.2

Φυσικό αέριο, υγροποιημένο ή σε αεριώδη κατάσταση

 

06.20

Φυσικό αέριο, υγροποιημένο ή σε αεριώδη κατάσταση

 

06.20.1

Φυσικό αέριο, υγροποιημένο ή σε αεριώδη κατάσταση

 

06.20.10

Φυσικό αέριο, υγροποιημένο ή σε αεριώδη κατάσταση

12020

07

Μεταλλεύματα

 

07.1

Σιδηρούχα μεταλλεύματα

 

07.10

Σιδηρούχα μεταλλεύματα

 

07.10.1

Σιδηρούχα μεταλλεύματα

 

07.10.10

Σιδηρούχα μεταλλεύματα

14100

07.2

Μη σιδηρούχα μεταλλεύματα

 

07.21

Μεταλλεύματα ουρανίου και θορίου

 

07.21.1

Μεταλλεύματα ουρανίου και θορίου

 

07.21.10

Μεταλλεύματα ουρανίου και θορίου

13000

07.29

Άλλα μη σιδηρούχα μεταλλεύματα και συμπυκνώματα

 

07.29.1

Άλλα μη σιδηρούχα μεταλλεύματα και συμπυκνώματα

 

07.29.11

Μεταλλεύματα και συμπυκνώματα χαλκού

14210

07.29.12

Μεταλλεύματα και συμπυκνώματα νικελίου

14220

07.29.13

Μεταλλεύματα και συμπυκνώματα αργιλίου

14230

07.29.14

Μεταλλεύματα και συμπυκνώματα πολύτιμων μετάλλων

14240

07.29.15

Μεταλλεύματα και συμπυκνώματα μολύβδου, ψευδαργύρου και κασσιτέρου

14290 (*)

07.29.19

Άλλα μη σιδηρούχα μεταλλεύματα και συμπυκνώματα π.δ.κ.α

14290 (*)

08

Άλλα προϊόντα ορυχείων και λατομείων

 

08.1

Λίθοι, άμμος και άργιλος

 

08.11

Διακοσμητικοί και οικοδομικοί λίθοι, ασβεστόλιθος, γύψος, κιμωλία και σχιστόλιθος

 

08.11.1

Λίθοι για μνημεία ή κτίρια (οικοδομικοί λίθοι)

 

08.11.11

Μάρμαρα και άλλοι ασβεστολιθικοί λίθοι για μνημεία ή κτίρια

15120

08.11.12

Γρανίτης, ψαμμίτης και άλλοι λίθοι για μνημεία ή κτίρια (οικοδομικοί λίθοι)

15130

08.11.2

Ασβεστόλιθος και γύψος

 

08.11.20

Ασβεστόλιθος και γύψος

15200

08.11.3

Κιμωλία και μη φρυγμένος δολομίτης

 

08.11.30

Κιμωλία και μη φρυγμένος δολομίτης

16330

08.11.4

Σχιστόλιθος

 

08.11.40

Σχιστόλιθος

15110

08.12

Αμμοχάλικο, άμμος, άργιλος και καολίνη

 

08.12.1

Αμμοχάλικο και άμμος

 

08.12.11

Φυσική άμμος

15310

08.12.12

Λιθόκοκκοι, ψιλό χαλίκι και λιθόσκονη· κροκάλες, αμμοχάλικο

15320 (*)

08.12.13

Μείγματα σκωρίας και παρόμοια βιομηχανικά απορρίμματα, ακόμη και εάν περιέχουν κροκάλες, αμμοχάλικο, ταβανοσάνιδα και πυρίτη λίθο για κατασκευαστικούς σκοπούς

15320 (*)

08.12.2

Άργιλοι και καολίνη

 

08.12.21

Καολίνη και άλλες καολινικές άργιλοι

15400 (*)

08.12.22

Άλλες άργιλοι, ανδαλουσίτης, κυανίτης και σιλιμανίτης· μουλλίτης· πυρίμαχες γαίες ή γαίες από μείγμα αλεσμένου χαλαζίτη και αργίλου

15400 (*)

08.9

Προϊόντα ορυχείων και λατομείων π.δ.κ.α.

 

08.91

Χημικά ορυκτά και ορυκτά για τη βιομηχανία λιπασμάτων

 

08.91.1

Χημικά ορυκτά και ορυκτά για τη βιομηχανία λιπασμάτων

 

08.91.11

Φυσικά φωσφορικά άλατα ασβεστίου ή αργιλίου·

16110

08.91.12

Άφρυκτος σιδηροπυρίτης· ακατέργαστο ή μη εξευγενισμένο θείο

16120

08.91.19

Άλλα χημικά ορυκτά και λιπάσματα

16190 (*)

08.92

Τύρφη

 

08.92.1

Τύρφη

 

08.92.10

Τύρφη

11040 (*)

08.93

Αλάτι και καθαρό χλωριούχο νάτριο· θαλασσινό νερό

 

08.93.1

Αλάτι και καθαρό χλωριούχο νάτριο· θαλασσινό νερό

 

08.93.10

Αλάτι και καθαρό χλωριούχο νάτριο· θαλασσινό νερό

16200 (*)

08.99

Άλλα προϊόντα ορυχείων και λατομείων π.δ.κ.α.

 

08.99.1

Βιτούμιο και άσφαλτοι εν γένει, φυσικές· ασφαλτίτες και ασφαλτικά πετρώματα

 

08.99.10

Βιτούμιο και άσφαλτοι εν γένει, φυσικές· ασφαλτίτες και ασφαλτικά πετρώματα

15330

08.99.2

Πολύτιμοι και ημιπολύτιμοι λίθοι· βιομηχανικά διαμάντια, ακατέργαστα ή απλώς κομμένα, σχισμένα ή προετοιμασμένα για στίλβωση· κισηρόλιθοι (ελαφρόπετρες)· σμύριδα· φυσικό κορούνδιο, φυσικός γρανάτης και άλλα φυσικά λειαντικά· άλλα ορυκτά

 

08.99.21

Πολύτιμοι και ημιπολύτιμοι λίθοι (εκτός των βιομηχανικών διαμαντιών) ακατέργαστοι ή απλώς κομμένοι ή χονδρικά διαμορφωμένοι

16310

08.99.22

Βιομηχανικά διαμάντια, ακατέργαστα ή απλώς κομμένα, σχισμένα ή προετοιμασμένα για στίλβωση· κισηρόλιθοι (ελαφρόπετρες)· σμύριδα· φυσικό κορούνδιο, φυσικός γρανάτης και άλλα φυσικά λειαντικά

16320

08.99.29

Άλλα ορυκτά

16390

09

Υποστηρικτικές υπηρεσίες για εξορυκτικές δραστηριότητες

 

09.1

Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου

 

09.10

Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου

 

09.10.1

Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου

 

09.10.11

Υπηρεσίες γεώτρησης σχετικές με την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου

86211 (*)

09.10.12

Υπηρεσίες ανέγερσης, επισκευής και αποσυναρμολόγησης πύργων γεώτρησης και συναφείς υποστηρικτικές υπηρεσίες σχετικές με την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου

86211 (*)

09.10.13

Υπηρεσίες υγροποίησης και επαναεριοποίησης του φυσικού αερίου για μεταφορά που γίνεται στο χώρο του ορυχείου

86211 (*)

09.9

Υποστηρικτικές υπηρεσίες για λοιπές δραστηριότητες ορυχείων και λατομείων

 

09.90

Υποστηρικτικές υπηρεσίες για λοιπές δραστηριότητες ορυχείων και λατομείων

 

09.90.1

Υποστηρικτικές υπηρεσίες για λοιπές δραστηριότητες ορυχείων και λατομείων

 

09.90.11

Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την εξόρυξη λιθάνθρακα

86219 (*)

09.90.19

Υποστηρικτικές υπηρεσίες για λοιπές δραστηριότητες ορυχείων και λατομείων π.δ.κ.α.

86219 (*)

Γ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ

 

10

Είδη διατροφής

 

10.1

Διατηρημένο κρέας και προϊόντα κρέατος

 

10.11

Επεξεργασμένο και διατηρημένο κρέας

 

10.11.1

Κρέας βοοειδών, χοιροειδών, αιγοπροβατοειδών, αλόγων και άλλων ιπποειδών, νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη

 

10.11.11

Κρέας βοοειδών, νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη

21111

21112

10.11.12

Κρέας χοιροειδών, νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη

21113

10.11.13

Κρέας προβατοειδών, νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη

21115

10.11.14

Κρέας αιγοειδών, νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη

21116

10.11.15

Κρέας αλόγων και άλλων ιπποειδών, νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη

21118

10.11.2

Βρώσιμα εντόσθια βοοειδών, χοιροειδών, αιγοπροβατοειδών, αλόγων και άλλων ιπποειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

 

10.11.20

Βρώσιμα εντόσθια βοοειδών, χοιροειδών, αιγοπροβατοειδών, αλόγων και άλλων ιπποειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

21151 (*)

21152 (*)

21153 (*)

21155 (*)

21156 (*)

10.11.3

Κατεψυγμένα κρέατα και βρώσιμα εντόσθια· άλλα κρέατα και βρώσιμα εντόσθια

 

10.11.31

Κρέας βοοειδών, κατεψυγμένο

21131

21132

10.11.32

Κρέας χοιροειδών, κατεψυγμένο

21133

10.11.33

Κρέας προβατοειδών, κατεψυγμένο

21135

10.11.34

Κρέας αιγοειδών, κατεψυγμένο

21136

10.11.35

Κρέας αλόγων και άλλων ιπποειδών, κατεψυγμένο

21138

10.11.39

Άλλα κρέατα και βρώσιμα εντόσθια, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα

21114

21117

21119

21134

21137

21139

21151 (*)

21152 (*)

21153 (*)

21155 (*)

21156 (*)

21159

21190

10.11.4

Μαλλί που έχει αφαιρεθεί από την προβιά νεκρών ζώων και ακατέργαστα δέρματα και προβιές βοοειδών ή ιπποειδών, αιγοειδών και προβατοειδών

 

10.11.41

Μαλλί που έχει αφαιρεθεί από την προβιά νεκρών ζώων, μη καθαρισμένο από τις λιπαρές ουσίες, καθώς και μαλλί που έχει πλυθεί πάνω στην προβιά

02942

10.11.42

Ακατέργαστα δέρματα και προβιές βοοειδών ή ιπποειδών, ολόκληρα

02951

10.11.43

Άλλα ακατέργαστα δέρματα και προβιές βοοειδών ή ιπποειδών

02952

10.11.44

Ακατέργαστα δέρματα και προβιές προβάτων ή αρνιών

02953

10.11.45

Ακατέργαστα δέρματα και προβιές αιγών ή κατσικιών

02954

10.11.5

Λίπη βοοειδών, προβάτων, αιγών ή χοίρων

 

10.11.50

Λίπη βοοειδών, προβάτων, αιγών ή χοίρων

21511 (*)

21512

21513

21514

21515

21519 (*)

21521

10.11.6

Ωμά εντόσθια, μη βρώσιμα

 

10.11.60

Ωμά εντόσθια, μη βρώσιμα

39110 (*)

10.11.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επεξεργασμένου και διατηρημένου κρέατος

 

10.11.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επεξεργασμένου και διατηρημένου κρέατος

88111 (*)

10.12

Επεξεργασμένο και διατηρημένο κρέας πουλερικών

 

10.12.1

Κρέας πουλερικών, νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη

 

10.12.10

Κρέας πουλερικών, νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη

21121

21122

21123

21124

21125

10.12.2

Κρέας πουλερικών, κατεψυγμένο

 

10.12.20

Κρέας πουλερικών, κατεψυγμένο

21141

21142

21143

21144

21149

10.12.3

Λίπη πουλερικών

 

10.12.30

Λίπη πουλερικών

21511 (*)

21522

10.12.4

Βρώσιμα εντόσθια πουλερικών

 

10.12.40

Βρώσιμα εντόσθια πουλερικών

21160

10.12.5

Φτερά, πούπουλα και δέρματα πουλιών με φτερά και πούπουλα

 

10.12.50

Φτερά, πούπουλα και δέρματα πουλιών με φτερά και πούπουλα

39110 (*)

10.12.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επεξεργασμένου και διατηρημένου κρέατος πουλερικών

 

10.12.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επεξεργασμένου και διατηρημένου κρέατος πουλερικών

88111 (*)

10.13

Προϊόντα κρέατος και κρέατος πουλερικών

 

10.13.1

Διατηρημένες τροφές και παρασκευάσματα κρέατος, εντοσθίων ή αίματος

 

10.13.11

Χοιρινό κρέας, τεμάχια, αλατισμένα, αποξηραμένα ή καπνιστά (μπέικον και ζαμπόν)

21171

10.13.12

Βοδινό κρέας, αλατισμένο, αποξηραμένο ή καπνιστό

21172

10.13.13

Άλλα κρέατα και βρώσιμα εντόσθια, αλατισμένα, σε άλμη, αποξηραμένα ή καπνιστά (εκτός από το χοιρινό και το βοδινό κρέας)· βρώσιμα άλευρα και σκόνες γευμάτων κρέατος ή εντοσθίων

21173

10.13.14

Λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα από κρέας, εντόσθια ή αίμα.

21174

10.13.15

Άλλα είδη προπαρασκευασμένου και διατηρημένου κρέατος, εντοσθίων ή αίματος, εκτός από τα έτοιμα γεύματα με κρέας και εντόσθια

21179

10.13.16

Άλευρα, χονδράλευρα και σβόλοι κρέατος, ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση· ινώδη κατάλοιπα ξιγκιών

21181

21182

21183

21184

21185

21186

21187

21188

21189

10.13.9

Μαγείρεμα και άλλες υπηρεσίες παρασκευής για την παραγωγή προϊόντων κρέατος· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας επεξεργασίας προϊόντων κρέατος και προϊόντων κρέατος πουλερικών

 

10.13.91

Μαγείρεμα και άλλες υπηρεσίες παρασκευής για την παραγωγή προϊόντων κρέατος

88111 (*)

10.13.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας επεξεργασίας προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών

88111 (*)

10.2

Ψάρια, καρκινοειδή και μαλάκια, παρασκευασμένα και διατηρημένα

 

10.20

Ψάρια, καρκινοειδή και μαλάκια, παρασκευασμένα και διατηρημένα

 

10.20.1

Ψάρια, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα

 

10.20.11

Φιλέτα και άλλο κρέας ψαριών (τεμαχισμένο ή μη), νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

21221

10.20.12

Συκώτι ψαριών και αυγοτάραχο, νωπά ή απλής ψύξης

21225

10.20.13

Ψάρια κατεψυγμένα

21210

10.20.14

Φιλέτα ψαριών, κατεψυγμένα

21222

10.20.15

Σάρκα ψαριού, (τεμαχισμένη ή μη), κατεψυγμένη

21223

10.20.16

Συκώτι ψαριών και αυγοτάραχο, κατεψυγμένα

21226

10.20.2

Ψάρια κατά άλλο τρόπο παρασκευασμένα ή διατηρημένα· Χαβιάρι και υποκατάστατα αυτού

 

10.20.21

Φιλέτα ψαριών αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη αλλά όχι καπνιστά

21224

10.20.22

Συκώτια ψαριών και αυγοτάραχο, αποξηραμένα, καπνιστά, αλατισμένα ή σε άλμη. άλευρα, ιχθυόσκονες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων (πελέτες) ψαριών, κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση

21227

21233 (*)

10.20.23

Ψάρια, αποξηραμένα, αλατισμένα ή μη, ή σε άλμη

21231

10.20.24

Ψάρια και φιλέτα ψαριών, καπνιστά

21232

10.20.25

Ψάρια, κατά άλλο τρόπο παρασκευασμένα ή διατηρημένα, εκτός από τα έτοιμα γεύματα με βάση το ψάρι

21242 (*)

10.20.26

Χαβιάρι και υποκατάστατα αυτού

21243

10.20.3

Καρκινοειδή, μαλάκια και άλλα υδρόβια ασπόνδυλα, κατεψυγμένα, παρασκευασμένα ή διατηρημένα

 

10.20.31

Καρκινοειδή, κατεψυγμένα

21250

10.20.32

Μαλάκια, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, καπνιστά, αλατισμένα ή σε άλμη, καπνιστά

21261

10.20.33

Άλλα υδρόβια ασπόνδυλα, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άλμη, καπνιστά

21269

10.20.34

Καρκινοειδή κατά άλλο τρόπο παρασκευασμένα ή διατηρημένα· μαλάκια και άλλα υδρόβια ασπόνδυλα, κατά άλλο τρόπο παρασκευασμένα ή διατηρημένα

21270

21280

10.20.4

Άλευρα, ιχθυόσκονες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, και άλλα προϊόντα π.δ.κ.α από ψάρια ή καρκινοειδή, μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση

 

10.20.41

Άλευρα, ιχθυόσκονες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, από ψάρια ή καρκινοειδή, μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση

21291

10.20.42

Άλλα μη βρώσιμα προϊόντα ψαριών, καρκινοειδών, μαλακίων ή άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων

21299

10.20.9

Κάπνισμα και άλλες υπηρεσίες διατήρησης και παρασκευής για την παραγωγή προϊόντων ψαριών· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επεξεργασμένων και διατηρημένων ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων

 

10.20.91

Κάπνισμα και άλλες υπηρεσίες διατήρησης και παρασκευής για την παραγωγή προϊόντων ψαριών·

88111 (*)

10.20.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επεξεργασμένων και διατηρημένων ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων

88111 (*)

10.3

Επεξεργασμένα και συντηρημένα φρούτα και λαχανικά

 

10.31

Επεξεργασμένες και συντηρημένες πατάτες

 

10.31.1

Επεξεργασμένες και συντηρημένες πατάτες

 

10.31.11

Πατάτες, κατεψυγμένες

21313

10.31.12

Αποξηραμένες πατάτες, κομμένες ή μη, σε τεμάχια ή φέτες, αλλά όχι περαιτέρω επεξεργασμένες

21393 (*)

10.31.13

Πατάτες αποξηραμένες με τη μορφή αλεύρων, χονδραλεύρων, νιφάδων, κόκκων και σβόλων

21392

10.31.14

Πατάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες

21323 (*)

10.31.9

Μαγείρεμα και άλλες υπηρεσίες παρασκευής για πατάτες και προϊόντα πατάτας· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επεξεργασμένων και διατηρημένων πατατών

 

10.31.91

Μαγείρεμα και άλλες υπηρεσίες παρασκευής για πατάτες και προϊόντα πατάτας·

88111 (*)

10.31.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επεξεργασμένων και διατηρημένων πατατών

88111 (*)

10.32

Χυμοί φρούτων και λαχανικών

 

10.32.1

Χυμοί φρούτων και λαχανικών

 

10.32.11

Χυμός ντομάτας

21331

10.32.12

Χυμός πορτοκαλιού

21431

10.32.13

Χυμός γκρέιπφρουτ

21432

10.32.14

Χυμός ανανά

21433

10.32.15

Χυμός σταφυλιών

21434

10.32.16

Χυμός μήλων

21435

10.32.17

Μείγματα χυμών φρούτων και λαχανικών

21339

10.32.19

Άλλοι χυμοί λαχανικών και φρούτων

21439

10.32.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής χυμών φρούτων και λαχανικών

 

10.32.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής χυμών φρούτων και λαχανικών

88111 (*)

10.39

Άλλα επεξεργασμένα και συντηρημένα φρούτα και λαχανικά

 

10.39.1

Επεξεργασμένα και συντηρημένα λαχανικά, εκτός από πατάτες

 

10.39.11

Λαχανικά, κατεψυγμένα

21311

21312

21319

10.39.12

Λαχανικά συντηρημένα προσωρινά

21399 (*)

10.39.13

Αποξηραμένα λαχανικά

21393 (*)

10.39.14

Λαχανικά και φρούτα κομμένα και συσκευασμένα

0 (*)

10.39.15

Φασόλια, συντηρημένα με άλλο τρόπο εκτός σε ξίδι ή οξικό οξύ, με εξαίρεση τα έτοιμα φαγητά με λαχανικά

21321

10.39.16

Μπιζέλια, συντηρημένα με άλλο τρόπο εκτός σε ξίδι ή οξικό οξύ, με εξαίρεση τα έτοιμα φαγητά με λαχανικά

21322

10.39.17

Άλλα λαχανικά (εκτός από πατάτες), συντηρημένα με άλλο τρόπο εκτός σε ξίδι ή οξικό οξύ, με εξαίρεση τα έτοιμα φαγητά με λαχανικά

21329 (*)

21399

10.39.18

Λαχανικά (εκτός από πατάτες), φρούτα, καρποί με κέλυφος και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή συντηρημένα σε ξίδι ή οξικό οξύ

21394

10.39.2

Επεξεργασμένα και συντηρημένα φρούτα και καρποί με κέλυφος

 

10.39.21

Φρούτα και καρποί με κέλυφος, ψημένοι ή άψητοι, κατεψυγμένοι

21493

10.39.22

Μαρμελάδες, ζελέδες και πουρές και πολτοί φρούτων ή καρπών με κέλυφος

21494

10.39.23

Καρποί με κέλυφος, αράπικα φιστίκια, καβουρδισμένα, αλατισμένα ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένα

21495

10.39.24

Φρούτα και καρποί με κέλυφος, προσωρινά συντηρημένοι, όχι για άμεση κατανάλωση

21496

10.39.25

Άλλα επεξεργασμένα ή συντηρημένα φρούτα

21411

21412

21419

21491

21492

10.39.3

Φυτικές ύλες και φυτικά απορρίμματα, φυτικά υπολείμματα και υποπροϊόντα

 

10.39.30

Φυτικές ύλες και φυτικά απορρίμματα, φυτικά υπολείμματα και υποπροϊόντα

39120 (*)

10.39.9

Μαγείρεμα και άλλες υπηρεσίες παρασκευής για τη διατήρηση φρούτων και λαχανικών. Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων παρασκευασμένων και συντηρημένων φρούτων και λαχανικών

 

10.39.91

Μαγείρεμα και άλλες υπηρεσίες παρασκευής για τη διατήρηση φρούτων και λαχανικών

88111 (*)

10.39.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων παρασκευασμένων και συντηρημένων φρούτων και λαχανικών

88111 (*)

10.4

Φυτικά και ζωικά έλαια και λίπη

 

10.41

Έλαια και λίπη

 

10.41.1

Ζωικά έλαια και λίπη, τα κλάσματα τους, ακατέργαστα

 

10.41.11

Στεατίνη, λάδι με την ονομασία «saindoux», ελαιοστεατίνη, ελαιομαργαρίνη και στεατέλαιο, που δεν έχουν γαλακτωματοποιηθεί ούτε αναμειχθεί ούτε παρασκευασθεί αλλιώς

21529 (*)

10.41.12

Λίπη και έλαια και τα κλάσματά τους, ψαριών και θαλάσσιων θηλαστικών

21524

21525

21526

10.41.19

Άλλα ζωικά λίπη και έλαια και τα κλάσματά τους, εξευγενισμένα ή μη, αλλά όχι χημικώς μεταποιημένα

21519 (*)

21523

21529 (*)

10.41.2

Φυτικά έλαια, ακατέργαστα

 

10.41.21

Σογιέλαιο, ακατέργαστο

21531

10.41.22

Αραχιδέλαιο, ακατέργαστο

21532

10.41.23

Ελαιόλαδο, ακατέργαστο

21537

10.41.24

Ηλιέλαιο, ακατέργαστο

21533

10.41.25

Βαμβακέλαιο, ακατέργαστο

21538

10.41.26

Κραμβέλαιο, ραφανέλαιο και σιναπέλαιο, ακατέργαστο

21534

10.41.27

Φοινικέλαιο, ακατέργαστο

21535

10.41.28

Έλαιο ινδικής καρύδας, ακατέργαστο

21536

10.41.29

Άλλα φυτικά έλαια, ακατέργαστα

21539 (*)

10.41.3

Χονδράδια βαμβακιού (linter)

 

10.41.30

Χονδράδια βαμβακιού (linter)

21600

10.41.4

Ελαιόπιτες και άλλα στερεά κατάλοιπα φυτικών λιπών ή ελαίων· άλευρα και χονδράλευρα από ελαιούχους σπόρους ή καρπούς

 

10.41.41

Ελαιόπιτες και άλλα στερεά κατάλοιπα φυτικών λιπών ή ελαίων

21710

10.41.42

Άλευρα και χονδράλευρα από ελαιούχους σπόρους ή καρπούς, εκτός του σιναπιού

21720

10.41.5

Εξευγενισμένα έλαια, εκτός των καταλοίπων

 

10.41.51

Σογιέλαιο και τα κλάσματά του, εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μεταποιημένα

21541

10.41.52

Αραχιδέλαιο και τα κλάσματά του, εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μεταποιημένα

21542

10.41.53

Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μεταποιημένα

21547

10.41.54

Ηλιέλαιο και τα κλάσματά του, εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μεταποιημένα

21543

10.41.55

Ηλιέλαιο και τα κλάσματά του, εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μεταποιημένα

21548

10.41.56

Κραμβέλαιο, ραφανέλαιο και σιναπέλαιο και τα κλάσματά τους, εξευγενισμένα αλλά όχι χημικώς μεταποιημένα

21544

10.41.57

Φοινικέλαιο και τα κλάσματά του, εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μεταποιημένα

21545

10.41.58

Έλαιο ινδικής καρύδας και τα κλάσματά του, εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μεταποιημένα

21546

10.41.59

Άλλα έλαια και τα κλάσματά τους, εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μεταποιημένα· σταθεροποιημένα φυτικά λίπη και άλλα φυτικά έλαια (εκτός από το αραβοσιτέλαιο) και τα κλάσματά τους π.δ.κ.α, εξευγενισμένα αλλά όχι χημικώς μεταποιημένα

21549 (*)

10.41.6

Ζωικά ή φυτικά λίπη και έλαια και τα κλάσματά τους, υδρογονωμένα, εστεροποιημένα, αλλά χωρίς περαιτέρω παρασκευή

 

10.41.60

Ζωικά ή φυτικά λίπη και έλαια και τα κλάσματά τους, υδρογονωμένα, εστεροποιημένα, αλλά χωρίς να έχουν υποστεί περαιτέρω παρασκευή

21590 (*)

10.41.7

Φυτικοί κηροί (εκτός από τα τριγλυκερίδια)- γαλακτώματα δέρματος (δερματέλαια)· κατάλοιπα της επεξεργασίας λιπαρών ουσιών ή ζωικών ή φυτικών κηρών

 

10.41.71

Φυτικοί κηροί (εκτός από τα τριγλυκερίδια)

21731

10.41.72

Γαλακτώματα δερμάτων (δερματέλαια)· κατάλοιπα της επεξεργασίας λιπαρών ουσιών ή ζωικών ή φυτικών κηρών

21732

10.41.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ελαίων και λιπών

 

10.41.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ελαίων και λιπών

88111 (*)

10.42

Μαργαρίνη και παρόμοια βρώσιμα λίπη

 

10.42.1

Μαργαρίνη και παρόμοια βρώσιμα λίπη

 

10.42.10

Μαργαρίνη και παρόμοια βρώσιμα λίπη

21550

10.42.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών.

 

10.42.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών.

88111 (*)

10.5

Γαλακτοκομικά προϊόντα

 

10.51

Γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα

 

10.51.1

Επεξεργασμένο ρευστό γάλα και κρέμα (γάλακτος)

 

10.51.11

Επεξεργασμένο ρευστό γάλα

22110

10.51.12

Γάλα και κρέμα (γάλακτος) με περισσότερο από 6 % λίπος, μη συμπυκνωμένα ή ζαχαρούχα

22120

10.51.2

Γάλα σε στερεή μορφή

 

10.51.21

Αποβουτυρωμένο γάλα σε σκόνη

22212

10.51.22

Πλήρες γάλα σε σκόνη

22211

10.51.3

Βούτυρο και γαλακτοκομικά για επάλειψη

 

10.51.30

Βούτυρο και γαλακτοκομικά για επάλειψη

22241

22242

22249

10.51.4

Τυρί και τυρόπηγμα (πηγμένο γάλα για τυρί)

 

10.51.40

Τυρί και τυρόπηγμα (πηγμένο γάλα για τυρί)

22251

22252

22253

22254

22259

10.51.5

Άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα

 

10.51.51

Γάλα και κρέμα (γάλακτος), συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών υλών, σε άλλες μορφές εκτός της στερεάς

22221

22222

22229

10.51.52

Γιαούρτι και άλλα είδη γάλακτος ή κρέμας γάλακτος που έχουν υποστεί ζύμωση ή οξίνιση

22230

10.51.53

Καζεΐνη

22260

10.51.54

Γαλακτόζη και σιρόπι γαλακτόζης

23210 (*)

10.51.55

Τυρόγαλο

22130

22219 (*)

10.51.56

Γαλακτοκομικά προϊόντα π.δ.κ.α.

22290

10.51.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας επεξεργασίας γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων

 

10.51.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας επεξεργασίας γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων

88111 (*)

10.52

Παγωτά

 

10.52.1

Παγωτό και άλλα είδη βρώσιμου πάγου

 

10.52.10

Παγωτό και άλλα είδη βρώσιμου πάγου

22270

10.52.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παρασκευής παγωτών

 

10.52.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παρασκευής παγωτών

88111 (*)

10.6

Προϊόντα αλευρομύλων, άμυλα και προϊόντα αμύλου

 

10.61

Προϊόντα αλευρομύλων

 

10.61.1

Ρύζι, πλήρους ή μερικής αλέσεως ή αποφλοιωμένο ή σε θραύσματα

 

10.61.11

Αποφλοιωμένο ρύζι

23162

10.61.12

Ρύζι, πλήρους ή μερικής αλέσεως ή σε θραύσματα

23161

10.61.2

Άλευρα δημητριακών και φυτικά άλευρα· μείγματα αυτών

 

10.61.21

Σιτάλευρο ή αλεύρι σμιγαδιού

23110

10.61.22

Άλλα άλευρα σιτηρών

23120

10.61.23

Φυτικά άλευρα και χονδράλευρα

23170

10.61.24

Μείγματα για την παρασκευή ειδών αρτοποιίας

23180

10.61.3

Χόνδροι (πλιγούρι), χονδράλευρα και σβώλοι και άλλα προϊόντα σιτηρών και δημητριακών

 

10.61.31

Χόνδροι (πλιγούρι) και χονδράλευρα σιταριού

23130 (*)

10.61.32

Χόνδροι (πλιγούρι), χονδράλευρα και σβόλοι σιτηρών π.δ.κ.α.

23130 (*)

10.61.33

Σιτηρά για πρόγευμα και άλλα προϊόντα από κόκκους δημητριακών

23140

10.61.4

Πίτουρο, πιτουράλευρα και άλλα κατάλοιπα από την επεξεργασία σιτηρών

 

10.61.40

Πίτουρο, πιτουράλευρα και άλλα κατάλοιπα από την επεξεργασία σιτηρών

39120 (*)

10.61.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων αλευρόμυλων

 

10.61.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων αλευρόμυλων

88111 (*)

10.62

Άμυλα και προϊόντα αμύλου

 

10.62.1

Άμυλα και προϊόντα αμύλου· σάκχαρα και σιρόπια σακχάρεων π.δ.κ.α.

 

10.62.11

Άμυλα κάθε είδους· ινουλίνη· γλουτένη σιταριού· δεξτρίνες και άλλα τροποποιημένα άμυλα

23220

10.62.12

Ταπιόκα και υποκατάστατα παρασκευασμένα από άμυλο σε μορφή νιφάδων, κόκκων και παρόμοιων

23230

10.62.13

Γλυκόζη και σιρόπι γλυκόζης· φρουκτόζη και σιρόπι φρουκτόζης· ιμβερτοσάκχαρο· σάκχαρα και σιρόπια σακχάρων π.δ.κ.α.

23210 (*)

10.62.14

Αραβοσιτέλαιο

21539 (*)

21549 (*)

10.62.2

Κατάλοιπα αμυλοποιίας και παρόμοια κατάλοιπα

 

10.62.20

Κατάλοιπα αμυλοποιίας και παρόμοια κατάλοιπα

39130

10.62.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής αμύλων και αμυλωδών προϊόντων

 

10.62.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής αμύλων και αμυλωδών προϊόντων

88111 (*)

10.7

Είδη αρτοποιίας και αλευρώδη προϊόντα

 

10.71

Ψωμί· νωπά είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα

 

10.71.1

Ψωμί, νωπά είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα

 

10.71.11

Φρέσκο ψωμί

23491

10.71.12

Νωπά είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα

23431

10.71.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής νωπού ή κατεψυγμένου ψωμιού, ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων

 

10.71.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής νωπού ή κατεψυγμένου ψωμιού, ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων

88111 (*)

10.72

Παξιμάδια και μπισκότα· διατηρημένα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα

 

10.72.1

Παξιμάδια και μπισκότα· διατηρημένα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα

 

10.72.11

Τραγανό ψωμί, παξιμάδια, φρυγανισμένο ψωμί και παρόμοια φρυγανισμένα προϊόντα

23410

10.72.12

Μελόψωμο και παρόμοια είδη· γλυκά μπισκότα· βάφλες (γκόφρες) και γκοφρέτες

23420

10.72.19

Άλλα ξηρά ή διατηρημένα είδη αρτοποιίας

23439

23499

10.72.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παρασκευής παξιμαδιών και μπισκότων· διατηρημένων ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων

 

10.72.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παρασκευής παξιμαδιών και μπισκότων· διατηρημένων ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων

88111 (*)

10.73

Μακαρόνια, ρυζομακάρονα (noodles), κουσκούς και παρόμοια αλευρώδη προϊόντα

 

10.73.1

Μακαρόνια, ρυζομακάρονα (noodles), κουσκούς και παρόμοια αλευρώδη προϊόντα

 

10.73.11

Μακαρόνια, ρυζομακάρονα (noodles), και παρόμοια αλευρώδη προϊόντα

23710

10.73.12

Κουσκούς

23721 (*)

10.73.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μακαρονιών, ρυζομακάρονων (noodles), κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων

 

10.73.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μακαρονιών, ρυζομακάρονων (noodles), κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων

88111 (*)

10.8

Άλλα είδη διατροφής

 

10.81

Ζάχαρη

 

10.81.1

Ακατέργαστη ή κατεργασμένη ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή ζαχαρότευτλα· μελάσα

 

10.81.11

Ακατέργαστη ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή ζαχαρότευτλα, σε στερεά μορφή

23511

23512

10.81.12

Κατεργασμένη ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή ζαχαρότευτλα και χημικά καθαρή σακχαρόζη σε στερεά μορφή, που δεν περιέχει πρόσθετες αρωματικές ή χρωστικές ουσίες

23520

10.81.13

Κατεργασμένη ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή ζαχαρότευτλα, που περιέχει πρόσθετες αρωματικές ή χρωστικές ουσίες· ζάχαρη και σιρόπι σφενδάμου

23530

10.81.14

Μελάσες

23540

10.81.2

Πολτός τεύτλων, υπόλειμμα εκχύλισης σακχάρου (βαγάσση) και άλλα υπολείμματα από την παραγωγή ζάχαρης

 

10.81.20

Πολτός τεύτλων, υπόλειμμα εκχύλισης σακχάρου (βαγάσση) και άλλα υπολείμματα από την παραγωγή ζάχαρης

39140

10.81.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ζάχαρης

 

10.81.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ζάχαρης

88111 (*)

10.82

Κακάο, σοκολάτα και προϊόντα ζαχαροπλαστικής

 

10.82.1

Πάστα κακάο (κακαόμαζα), αποβουτυρωμένη ή μη, βούτυρο, λίπος και λάδι κακάο και κακάο σε σκόνη

 

10.82.11

Πάστα κακάο (κακαόμαζα), αποβουτυρωμένη ή μη

23610

10.82.12

Βούτυρο, λίπος και λάδι κακάο

23620

10.82.13

Κακάο σε σκόνη, που δεν περιέχει πρόσθετα ζάχαρης ή άλλης γλυκαντικής ύλης

23630

10.82.14

Κακάο σε σκόνη, που περιέχει πρόσθετα ζάχαρης ή άλλης γλυκαντικής ύλης

23640

10.82.2

Σοκολάτα και προϊόντα ζαχαροπλαστικής

 

10.82.21

Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο (εκτός από ζαχαρούχο σκόνη κακάο), χύδην

23650

10.82.22

Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο (εκτός από ζαχαρούχο σκόνη κακάο), σε άλλες μορφές εκτός χύδην

23660

10.82.23

Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα)

23670

10.82.24

Φρούτα, καρποί με κέλυφος, φλούδα φρούτων και άλλα μέρη φυτών διατηρημένα με ζάχαρη

21499

10.82.3

Κελύφη, μεμβράνες (φλούδες) και άλλα απορρίμματα κακάο

 

10.82.30

Κελύφη, μεμβράνες (φλούδες) και άλλα απορρίμματα κακάο

39150

10.82.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κακάο, σοκολάτας και προϊόντων ζαχαροπλαστικής

 

10.82.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κακάο, σοκολάτας και προϊόντων ζαχαροπλαστικής

88111 (*)

10.83

Κατεργασμένο τσάι και καφές

 

10.83.1

Κατεργασμένο τσάι και καφές

 

10.83.11

Καφές, αποκαφεϊνωμένος ή καβουρδισμένος

23911

10.83.12

Υποκατάστατα του καφέ· εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα του καφέ ή των υποκατάστατων του καφέ· λοβός και φλοιός καφέ

23912

10.83.13

Πράσινο τσάι (που δεν έχει υποστεί ζύμωση), μαύρο τσάι (που έχει υποστεί ζύμωση) και τσάι που έχει υποστεί μερική ζύμωση, σε άμεσες συσκευασίες περιεχομένου <= 3 kg

23913

10.83.14

Εκχυλίσματα, αποστάγματα, συμπυκνώματα και παρασκευάσματα τσαγιού ή ματέ

23914

10.83.15

Αφεψήματα βοτάνων

01930 (*)

10.83.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής καφέ και τσαγιού

 

10.83.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής καφέ και τσαγιού

88111 (*)

10.84

Καρυκεύματα και αρτύματα

 

10.84.1

Ξίδι· σάλτσες· ανάμεικτα καρυκεύματα· άλευρο και χονδράλευρο σιναπιού· παρασκευασμένη μουστάρδα

 

10.84.11

Ξίδι και υποκατάστατα του ξιδιού που λαμβάνονται από το οξικό οξύ

23994

10.84.12

Σάλτσες· μείγματα καρυκευμάτων και μείγματα αρτυμάτων. αλεύρι και χονδράλευρο από σινάπι και μουστάρδα παρασκευασμένη

23995

10.84.2

Μπαχαρικά, κατεργασμένα

 

10.84.21

Πιπεριά (piper spp), κατεργασμένη

23921

10.84.22

Κόκκινες και πράσινες καυτερές πιπεριές (τσίλι) και πιπεριές, αποξηραμένες (capsicum spp.), κατεργασμένες

23922

10.84.23

Κανέλλα, κατεργασμένη· άλλα κατεργασμένα μπαχαρικά

23923

23924

23925

23926

23927

23928

10.84.3

Αλάτι κατάλληλο για τρόφιμα

 

10.84.30

Αλάτι κατάλληλο για τρόφιμα

16200 (*)

10.84.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής αρτυμάτων και καρυκευμάτων

 

10.84.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής αρτυμάτων και καρυκευμάτων

88111 (*)

10.85

Έτοιμα γεύματα και φαγητά

 

10.85.1

Έτοιμα γεύματα και φαγητά

 

10.85.11

Έτοιμα γεύματα και φαγητά με βάση το κρέας, τα εντόσθια κρέατος ή το αίμα

21176

10.85.12

Έτοιμα γεύματα και φαγητά με βάση το ψάρι, τα καρκινοειδή και τα μαλάκια

21241

21242 (*)

10.85.13

Έτοιμα γεύματα και φαγητά με βάση τα λαχανικά

21391

10.85.14

Έτοιμα γεύματα και φαγητά με βάση τα ζυμαρικά

23721 (*)

23722

10.85.19

Άλλα έτοιμα φαγητά και γεύματα (περιλαμβάνεται και η κατεψυγμένη πίτσα)

23997

10.85.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής έτοιμων γευμάτων και φαγητών

 

10.85.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής έτοιμων γευμάτων και φαγητών

88111 (*)

10.86

Ομογενοποιημένα παρασκευάσματα διατροφής και διαιτητικές τροφές

 

10.86.1

Ομογενοποιημένα παρασκευάσματα διατροφής και διαιτητικές τροφές

 

10.86.10

Ομογενοποιημένα παρασκευάσματα διατροφής και διαιτητικές τροφές

23991

10.86.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών

 

10.86.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών

88111 (*)

10.89

Άλλα προϊόντα διατροφής π.δ.κ.α.

 

10.89.1

Σούπες, αυγά, μαγιές και άλλα προϊόντα διατροφής· εκχυλίσματα και ζωμοί κρέατος, ψαριών και υδρόβιων ασπόνδυλων

 

10.89.11

Σούπες και ζωμοί και παρασκευάσματά τους

23992

10.89.12

Αβγά, χωρίς το κέλυφος, και κρόκοι αβγών, νωποί ή διατηρημένοι· αυγά με το κέλυφος διατηρημένα ή μαγειρεμένα· λεύκωμα αβγού

22300

23993

10.89.13

Ζύμες (ενεργές ή αδρανείς)· άλλοι μονοκύτταροι μικροοργανισμοί, νεκροί· παρασκευασμένες διογκωτικές σκόνες

23996

10.89.14

Εκχυλίσματα και ζωμοί κρέατος, ψαριών και υδρόβιων ασπόνδυλων

21175

10.89.15

Χυμοί και εκχυλίσματα, φυτικά· πεπτικές ουσίες· βλεννώδεις και πηκτικοί παράγοντες

23999 (*)

10.89.19

Διάφορα προϊόντα διατροφής π.δ.κ.α.

23210 (*)

23999 (*)

10.89.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων προϊόντων διατροφής π.δ.κ.α

 

10.89.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων προϊόντων διατροφής π.δ.κ.α

88111 (*)

10.9

Παρασκευασμένες ζωοτροφές

 

10.91

Παρασκευασμένες ζωοτροφές για ζώα εκτρεφόμενα σε αγροκτήματα

 

10.91.1

Παρασκευασμένες ζωοτροφές για ζώα εκτρεφόμενα σε αγροκτήματα, εκτός από χονδράλευρα και σβόλους τριφυλλιού

 

10.91.10

Παρασκευασμένες τροφές για ζώα εκτρεφόμενα σε αγροκτήματα, εκτός από χονδράλευρα και σβόλους τριφυλλιού

23311

23313

23315

23319

10.91.2

Χονδράλευρο και σβόλοι τριφυλλιού (alfalfa)

 

10.91.20

Χονδράλευρο και σβόλοι τριφυλλιού (alfalfa)

23320

10.91.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ζωοτροφών για ζώα εκτρεφόμενα σε αγροκτήματα

 

10.91.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ζωοτροφών για ζώα εκτρεφόμενα σε αγροκτήματα

88111 (*)

10.92

Παρασκευασμένες τροφές για ζώα συντροφιάς

 

10.92.1

Παρασκευασμένες τροφές για ζώα συντροφιάς

 

10.92.10

Παρασκευασμένες τροφές για ζώα συντροφιάς

23314

10.92.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής τροφών για ζώα συντροφιάς

 

10.92.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής τροφών για ζώα συντροφιάς

88111 (*)

11

Ποτά

 

11.0

Ποτά

 

11.01

Αποσταγμένα αλκοολούχα ποτά

 

11.01.1

Αποσταγμένα αλκοολούχα ποτά

 

11.01.10

Αποσταγμένα αλκοολούχα ποτά

24131

24139

11.01.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας απόσταξης αλκοολούχων ποτών

 

11.01.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας απόσταξης αλκοολούχων ποτών

88111 (*)

11.02

Οίνος από σταφύλια

 

11.02.1

Οίνος από νωπά σταφύλια· μούστος σταφυλιών

 

11.02.11

Αφρώδης οίνος από νωπά σταφύλια

24211

11.02.12

Οίνος από νωπά σταφύλια, εκτός από τον αφρώδη οίνο· μούστος σταφυλιών

24212

11.02.2

Οινολάσπες (κατακάθια)· Τρυγιά ακάθαρτη

 

11.02.20

Οινολάσπες (κατακάθια)· Τρυγιά ακάθαρτη

39170

11.02.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής οίνου από σταφύλια

 

11.02.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής οίνου από σταφύλια

88111 (*)

11.03

Μηλίτης οίνος και άλλοι οίνοι από φρούτα

 

11.03.1

Άλλα ποτά που προέρχονται από ζύμωση (π.χ. μηλίτης, απίτης, υδρόμελι)· μείγματα ποτών που περιέχουν αλκοόλη

 

11.03.10

Άλλα ποτά που προέρχονται από ζύμωση (π.χ. μηλίτης, απίτης, υδρόμελι)· μείγματα ποτών που περιέχουν αλκοόλη

24230

11.03.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μηλίτη και άλλων οίνων από φρούτα

 

11.03.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μηλίτη και άλλων οίνων από φρούτα

88111 (*)

11.04

Άλλα μη αποσταγμένα ποτά που υφίστανται ζύμωση

 

11.04.1

Βερμούτ και άλλα είδη αρωματικού κρασιού από νωπά σταφύλια

 

11.04.10

Βερμούτ και άλλα είδη αρωματικού κρασιού από νωπά σταφύλια

24220

11.04.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση

 

11.04.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση

88111 (*)

11.05

Μπύρα

 

11.05.1

Μπύρα, εκτός από κατάλοιπα ζυθοποιίας

 

11.05.10

Μπύρα, εκτός από κατάλοιπα ζυθοποιίας

24310

11.05.2

Κατάλοιπα ζυθοποιίας ή απόσταξης

 

11.05.20

Κατάλοιπα ζυθοποιίας ή απόσταξης

39160

11.05.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μπύρας

 

11.05.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μπύρας

88111 (*)

11.06

Βύνη

 

11.06.1

Βύνη

 

11.06.10

Βύνη

24320

11.06.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής βύνης

 

11.06.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής βύνης

88111 (*)

11.07

Αναψυκτικά· μεταλλικά νερά και άλλα εμφιαλωμένα νερά

 

11.07.1

Μεταλλικά νερά και αναψυκτικά

 

11.07.11

Μεταλλικά νερά και αεριούχα νερά, που δεν έχουν γλυκαθεί ή αρωματισθεί

24410

11.07.19

Άλλα μη αλκοολούχα ποτά

24490

11.07.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μεταλλικών νερών και αναψυκτικών

 

11.07.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μεταλλικών νερών και αναψυκτικών

88111 (*)

12

Προϊόντα καπνού

 

12.0

Προϊόντα καπνού

 

12.00

Προϊόντα καπνού

 

12.00.1

Προϊόντα καπνού, εκτός από κατάλοιπα καπνού

 

12.00.11

Πούρα, πούρα με κομμένο άκρο, πουράκια και τσιγάρα, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού

25020

12.00.19

Άλλα είδη μεταποιημένου καπνού και υποκατάστατα· ομογενοποιημένος ή ανασυσταμένος καπνός· εκχυλίσματα και αποστάγματα καπνού

25090

12.00.2

Κατάλοιπα καπνού

 

12.00.20

Κατάλοιπα καπνού

39180

12.00.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων καπνού

 

12.00.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων καπνού

88112

13

Κλωστοϋφαντουργικές ύλες

 

13.1

Υφαντικά νήματα και κλωστές

 

13.10

Υφαντικά νήματα και κλωστές

 

13.10.1

Εριολίπος (συμπεριλαμβανομένης της λανολίνης)

 

13.10.10

Εριολίπος (συμπεριλαμβανομένης της λανολίνης)

21519 (*)

13.10.2

Φυσικές υφαντικές ίνες προπαρασκευασμένες για κλώση

 

13.10.21

Μετάξι ωμό (ακατέργαστο), όχι στριμμένο

26110

13.10.22

Μαλλί, επεξεργασμένο για την απομάκρυνση των λιπαρών ουσιών και των φυτικών υλών (απανθρακωμένο), μη λαναρισμένο ή χτενισμένο

26130

13.10.23

Υπολείμματα από μαλλί ή λεπτόινες ζωικές τρίχες

26140

13.10.24

Μαλλί και λεπτόινες ή χονδρόινες ζωικές τρίχες, λαναρισμένες ή χτενισμένες

26150

13.10.25

Βαμβάκι, λαναρισμένο ή χτενισμένο

26160

13.10.26

Γιούτα και άλλες υφαντικές ίνες (με εξαίρεση το λινάρι, την κάνναβη και το ραμί), κατεργασμένες, αλλά όχι νηματοποιημένες.

26170

13.10.29

Άλλες φυτικές υφαντικές ίνες, κατεργασμένες αλλά όχι νηματοποιημένες

26190

13.10.3

Τεχνητές υφαντικές ασυνεχείς ίνες επεξεργασμένες για κλώση

 

13.10.31

Συνθετικές ασυνεχείς ίνες, που είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο κατεργασμένες για νηματοποίηση

26210

13.10.32

Τεχνητές ίνες ασυνεχείς, που είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο κατεργασμένες για νηματοποίηση

26220

13.10.4

Νήματα από μετάξι και νήματα από απορρίμματα μεταξιού

 

13.10.40

Νήματα από μετάξι και νήματα από απορρίμματα μεταξιού

26310

13.10.5

Νήματα από μαλλί συσκευασμένα ή μη για λιανική πώληση· νήματα από λεπτόινες ή χονδρόινες ζωικές τρίχες ή αλογότριχες

 

13.10.50

Νήματα από μαλλί συσκευασμένα ή μη για λιανική πώληση· νήματα από λεπτόινες ή χονδρόινες ζωικές τρίχες ή αλογότριχες

26320

26330

26340

13.10.6

Νήματα από βαμβάκι· νήματα για ράψιμο από βαμβάκι

 

13.10.61

Νήματα από βαμβάκι (εκτός από τα νήματα για ράψιμο)

26360

26370

13.10.62

Νήματα για ράψιμο από βαμβάκι

26350

13.10.7

Νήματα από φυτικές υφαντικές ίνες εκτός από βαμβάκι (περιλαμβάνεται το λινάρι, η γιούτα, οι ίνες κοκκοφοίνικα και η κάνναβη)· νήματα από χαρτί

 

13.10.71

Νήματα από λινάρι

26380 (*)

13.10.72

Νήματα από γιούτα ή από άλλες υφαντικές ίνες ραφίας (που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (βίβλος) ορισμένης κατηγορίας φυτών)· νήματα από άλλες φυτικές υφαντικές ίνες· νήματα από χαρτί

26380 (*)

13.10.8

Υφαντικά νήματα και κλωστές από τεχνητές συνεχείς ή ασυνεχείς ίνες

 

13.10.81

Νήματα από τεχνητές συνεχείς ίνες, πολλαπλό ή κορδονωτό (εκτός από νήμα για ράψιμο, νήμα μεγάλης ανθεκτικότητας από πολυαμίδια, πολυεστέρες ή τεχνητή βισκόζη) μη συσκευασμένο για λιανική πώληση· νήματα από τεχνητές ίνες, συνεχείς (εκτός από τα νήματα για ράψιμο), συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

26420

13.10.82

Νήματα (άλλα εκτός από νήμα για ράψιμο) από συνθετικές ίνες ασυνεχείς, με περιεκτικότητα > 85 % κατά βάρος στις ίνες αυτές

26430

13.10.83

Νήματα (άλλα εκτός από νήμα για ράψιμο) από συνθετικές ίνες ασυνεχείς, με περιεκτικότητα < 85 % κατά βάρος στις ίνες αυτές

26440

13.10.84

Νήματα (άλλα εκτός του νήματος για ράψιμο)από τεχνητές ίνες ασυνεχείς, μη συσκευασμένα για λιανική πώληση

26450

26460

13.10.85

Κλωστές και νήματα για ράψιμο από τεχνητές και συνθετικές συνεχείς ή ασυνεχείς ίνες

26410

13.10.9

Ξεφτίδια: υπηρεσίες παρασκευής φυσικών υφαντικών ινών· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατεργασίας υφαντικών νημάτων και κλωστών

 

13.10.91

Ξεφτίδια από μαλλί ή από λεπτόινες ή χονδρόινες ζωικές τρίχες

39213

13.10.92

Ξεφτίδια και άλλα υπολείμματα βαμβακιού

39215

13.10.93

Υπηρεσίες παρασκευής φυσικών υφαντικών ινών

88121 (*)

13.10.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατεργασίας υφαντικών νημάτων και κλωστών

88121 (*)

13.2

Υφαντά υφάσματα

 

13.20

Υφαντά υφάσματα

 

13.20.1

Υφαντά υφάσματα (εκτός των ειδικών υφασμάτων), από φυσικές ίνες εκτός του βαμβακιού

 

13.20.11

Υφαντά υφάσματα από μετάξι ή από απορρίμματα μεταξιού

26510

13.20.12

Υφαντά υφάσματα, λαναρισμένο ή χτενισμένο μαλλί, λεπτόινες ή χονδρόινες ζωικές τρίχες ή αλογότριχες

26520

26530

26540

26550

13.20.13

Υφαντά υφάσματα από λινάρι

26560

13.20.14

Υφαντικές ίνες από γιούτα και άλλες υφαντικές ίνες ραφίας, από το εσωτερικό του φλοιού ορισμένης κατηγορίας φυτών (εκτός από λινάρι, κάνναβη και ραμί)

26570

13.20.19

Υφαντά υφάσματα από άλλες φυτικές υφαντικές ίνες· υφαντά υφάσματα από νήματα χαρτιού

26590

13.20.2

Βαμβακερά υφαντά υφάσματα

 

13.20.20

Βαμβακερά υφαντά υφάσματα

26610

26620

26630

26690

13.20.3

Υφαντά υφάσματα (εκτός των ειδικών υφασμάτων), από τεχνητές ή συνθετικές συνεχείς ή ασυνεχείς ίνες

 

13.20.31

Υφαντά υφάσματα από συνθετικά νήματα συνεχών ινών και από τεχνητά νήματα συνεχών ινών

26710

26720

26730

13.20.32

Υφαντά υφάσματα από συνθετικές ασυνεχείς ίνες

26740

26760 (*)

26770 (*)

26790 (*)

13.20.33

Υφαντά υφάσματα από τεχνητές ασυνεχείς ίνες

26750

26760 (*)

26770 (*)

26790 (*)

13.20.4

Υφάσματα με πέλος, θηλειωτά υφάσματα σπογγώδους μορφής (πετσετέ) και άλλα ειδικά υφάσματα

 

13.20.41

Υφαντά υφάσματα με πέλος και υφάσματα από σενίλλη, (εκτός από τα θηλειωτά υφάσματα σπογγώδους μορφής (πετσετέ) και τα είδη κορδελοποιίας)

26810

26820

26830

13.20.42

Θηλειωτά υφάσματα σπογγώδους μορφής (πετσετέ) και παρόμοια υφαντά θηλειωτά υφάσματα (εκτός από τα είδη κορδελοποιίας) από βαμβάκι

26840

13.20.43

Άλλα θηλειωτά υφάσματα σπογγώδους μορφής (πετσετέ) και παρόμοια υφαντά θηλειωτά υφάσματα, (εκτός από τα είδη κορδελοποιίας)

26850

13.20.44

Υφάσματα με ύφανση γάζας, (εκτός από τα είδη κορδελοποιίας)

26860

13.20.45

Θυσσανωτές υφαντικές ύλες, εκτός από τάπητες

26880

13.20.46

Υφαντά υφάσματα (περιλαμβάνονται και τα είδη κορδελοποιίας) από γυάλινες ίνες

26890

13.20.5

Απομίμηση γούνας με ύφανση

 

13.20.50

Απομίμηση γούνας με ύφανση

28330

13.20.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας της κατεργασίας υφασμάτων

 

13.20.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας της κατεργασίας υφασμάτων

88121 (*)

13.3

Κλωστοϋφαντουργικές υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος)

 

13.30

Κλωστοϋφαντουργικές υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος)

 

13.30.1

Κλωστοϋφαντουργικές υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος)

 

13.30.11

Υπηρεσίες λεύκανσης και βαφής υφαντικών ινών και νημάτων

88122 (*)

13.30.12

Υπηρεσίες λεύκανσης υφασμάτων και κλωστοϋφαντουργικών ειδών (περιλαμβάνονται τα ενδύματα)

88122 (*)

13.30.13

Υπηρεσίες λεύκανσης υφασμάτων και κλωστοϋφαντουργικών ειδών (περιλαμβάνονται και τα ενδύματα)

88122 (*)

13.30.14

Υπηρεσίες τυπώματος υφασμάτων και κλωστοϋφαντουργικών ειδών (περιλαμβάνονται και τα ενδύματα)

88122 (*)

13.30.19

Άλλες υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) υφασμάτων και κλωστοϋφαντουργικών ειδών (περιλαμβάνονται και τα ενδύματα)

88122 (*)

13.9

Άλλα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα

 

13.91

Υφάσματα πλεκτά και κροσέ

 

13.91.1

Υφάσματα πλεκτά και κροσέ

 

13.91.11

Υφάσματα με πέλος, θηλειωτά υφάσματα σπογγώδους μορφής (πετσετέ), πλεκτά και κροσέ

28110

13.91.19

Άλλα υφάσματα πλεκτά και κροσέ, όπου περιλαμβάνεται η απομίμηση γούνας με πλέξιμο

28190

28330

13.91.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής υφασμάτων πλεκτών και κροσέ

 

13.91.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής υφασμάτων πλεκτών και κροσέ

88121 (*)

13.92

Έτοιμα είδη κλωστοϋφαντουργίας, εκτός των ενδυμάτων

 

13.92.1

Έτοιμα είδη κλωστοϋφαντουργίας για το νοικοκυριό

 

13.92.11

Κουβέρτες και κλινοσκεπάσματα ταξιδίου, εκτός από ηλεκτρικές κουβέρτες

27110

13.92.12

Σεντόνια και μαξιλαροθήκες

27120 (*)

13.92.13

Τραπεζομάντιλα και πετσέτες φαγητού

27120 (*)

13.92.14

Λινές πετσέτες μπάνιου και κουζίνας

27120 (*)

13.92.15

Παραπετάσματα (περιλαμβάνονται και τα πτυχωτά) κάθε είδους για εσωτερικούς χώρους, πόρτες και παράθυρα· γύροι κουρτινών ή κρεβατιών

27130

13.92.16

Άλλα οικιακά είδη π.δ.κ.α., σύνολα υφαντών υφασμάτων και νημάτων που προορίζονται για καλύμματα, ταπετσαρίες και παρόμοια είδη

27140

13.92.2

Άλλα έτοιμα είδη κλωστοϋφαντουργίας

 

13.92.21

Σάκοι και σακίδια που χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία προϊόντων

27150

13.92.22

Μουσαμάδες (καλύμματα εμπορευμάτων, οχημάτων κ.λπ.), εξωτερικά προπετάσματα (τέντες) και περσίδες παραθύρων. Ιστία για σκάφη, ιστιοσανίδες ή για ιστιοφόρα οχήματα ξηράς· αντίσκηνα και είδη κατασκήνωσης (περιλαμβάνονται τα φουσκωτά στρώματα)

27160

13.92.23

Αλεξίπτωτα (συμπεριλαμβάνονται και τα πηδαλιουχούμενα αλεξίπτωτα) και στροφόπτωτα· εξαρτήματα αυτών

27170

13.92.24

Καλύμματα ποδιών, παπλώματα, μαξιλάρια κάθε είδους, παραγεμισμένα χαμηλά καθίσματα (πουφ), προσκεφάλια, υπνόσακκοι και παρόμοια είδη, που φέρουν ελατήρια ή είναι παραγεμισμένα ή επενδυμένα εσωτερικά με οποιαδήποτε ύλη, στην οποία περιλαμβάνεται και εκείνη από κυψελώδες καουτσούκ ή κυψελώδεις πλαστικές ύλες

27180

13.92.29

Άλλα έτοιμα υφαντουργικά είδη (περιλαμβάνονται υφάσματα για τον καθαρισμό πατωμάτων, πιατόπανα, ξεσκονόπανα και παρόμοια υφάσματα καθαρισμού, σωσίβιες ζώνες και σωσίβια γιλέκα)

27190

13.92.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής έτοιμων υφαντουργικών ειδών εκτός από ενδύματα

 

13.92.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής έτοιμων υφαντουργικών ειδών εκτός από ενδύματα

88121 (*)

13.93

Χαλιά και κιλίμια

 

13.93.1

Χαλιά και κιλίμια

 

13.93.11

Τάπητες (χαλιά) και άλλα υφαντικά καλύμματα δαπέδου, με κόμπους

27210

13.93.12

Τάπητες (χαλιά) και άλλα υφαντικά καλύμματα δαπέδου, υφασμένα, όχι θυσσανωτά ούτε φλοκωτά

27220

13.93.13

Τάπητες (χαλιά) και άλλα υφαντικά καλύμματα δαπέδου, θυσσανωτά

27230

13.93.19

Άλλοι τάπητες (χαλιά) και υφαντικά καλύμματα δαπέδου (συμπεριλαμβάνονται τα καλύμματα από πίλημα)

27290

13.93.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής χαλιών και κιλιμιών

 

13.93.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής χαλιών και κιλιμιών

88121 (*)

13.94

Κορδόνια, σχοινιά, σπάγγοι και δίχτυα

 

13.94.1

Κορδόνια, σχοινιά, σπάγγοι και δίχτυα, εκτός από υπολείμματα

 

13.94.11

Σπάγγοι, κορδόνια, σχοινιά και καλώδια, από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες από στελέχη φυτών

27310

13.94.12

Δίχτυα με κόμπους από σπάγκους, κορδόνια ή σχοινιά, έτοιμα δίχτυα από υφαντικές ύλες· είδη από νήματα, λωρίδες π.δ.κ.α.

27320

13.94.2

Ράκη, άχρηστοι σπάγγοι, κορδόνια, σχοινιά και καλώδια και φθαρμένα είδη από υφαντικά υλικά

 

13.94.20

Ράκη, άχρηστοι σπάγγοι, κορδόνια, σχοινιά και καλώδια και φθαρμένα είδη από υφαντικά υλικά

39218

13.94.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κορδονιών, σχοινιών, σπάγγων και διχτυών

 

13.94.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κορδονιών, σχοινιών, σπάγγων και διχτυών

88121 (*)

13.95

Μη υφασμένα είδη και προϊόντα από μη υφασμένα είδη, εκτός από τα ενδύματα

 

13.95.1

Μη υφασμένα είδη και προϊόντα από μη υφασμένα είδη, εκτός από τα ενδύματα

 

13.95.10

Μη υφασμένα είδη και προϊόντα από μη υφασμένα είδη, εκτός από τα ενδύματα

27922

13.95.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μη υφασμένων ειδών και προϊόντων από μη υφασμένα είδη, εκτός από τα ενδύματα

 

13.95.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μη υφασμένων ειδών και προϊόντων από μη υφασμένα είδη, εκτός από τα ενδύματα

88121 (*)

13.96

Άλλα κλωστοϋφαντουργικά είδη για τεχνική και βιομηχανική χρήση

 

13.96.1

Επιμεταλλωμένα νήματα ή επιμεταλλωμένα νήματα υπό μορφή κορδονέτου· Υφαντά υφάσματα από μεταλλική κλωστή και υφαντά υφάσματα από επιμεταλλωμένο νήμα· νήματα και σχοινιά από ελαστικό, επικαλυμμένα με υφαντικά υλικά και είδη κλωστοϋφαντουργίας για τεχνικές χρήσεις

 

13.96.11

Επιμεταλλωμένα νήματα ή επιμεταλλωμένα νήματα υπό μορφή κορδονέτου·

27993

13.96.12

Υφαντά υφάσματα από μεταλλική κλωστή και υφαντά υφάσματα από επιμεταλλωμένο νήμα π.δ.κ.α.

27994

13.96.13

Νήματα και σχοινιά από ελαστικό, επικαλυμμένα με υφαντικά υλικά· υφαντικό νήμα και λωρίδες, εμποτισμένα ή καλυμμένα με ελαστικό ή πλαστικό

27992

13.96.14

Υφάσματα κλωστοϋφαντουργίας, εμποτισμένα, επενδυμένα ή επικαλυμμένα π.δ.κ.α.

27997

13.96.15

Υφασμένα φύλλα για επίσωτρα με πεπιεσμένο αέρα, από νήματα υψηλής αντοχής από νάυλον ή από άλλα πολυαμίδια, πολυεστέρες ή ρεγιόν βισκόζης

27996

13.96.16

Προϊόντα και είδη κλωστοϋφαντουργίας για τεχνικές χρήσεις (περιλαμβάνονται φιτίλια, αμίαντα φωτισμού, εύκαμπτοι σωλήνες, ιμάντες μεταφορικοί ή μετάδοσης κίνησης, γάζα και ύφασμα για κόσκινα και φίλτρα)

27998

13.96.17

Είδη κορδελοποιίας· ταινίες χωρίς υφάδι, από νήματα ή ίνες παραλληλισμένα και κολλημένα (bolducs)· διακοσμητικές γαρνιτούρες και τα παρόμοια

27911

13.96.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ειδών κλωστοϋφαντουργίας για τεχνική και βιομηχανική χρήση

 

13.96.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ειδών κλωστοϋφαντουργίας για τεχνική και βιομηχανική χρήση

88121 (*)

13.99

Άλλα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα π.δ.κ.α.

 

13.99.1

Τούλια, δαντέλες και κεντήματα· Νήματα και λωρίδες υπό μορφή κορδονέτου· νήματα σενίλλης· νήματα με την ονομασία «αλυσιδίτσα»

 

13.99.11

Τούλια και άλλα δικτυωτά υφάσματα, στα οποία δεν περιλαμβάνονται τα υφασμένα, πλεκτά ή κροσέ υφάσματα. Δαντέλες σε τόπια, σε ταινίες ή σε αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια

27912

13.99.12

Κεντήματα σε τόπια, σε ταινίες ή σε αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια

27913

13.99.13

Πίλημα, επενδυμένο, επικαλυμμένο ή λαμιναρισμένο

27921

13.99.14

Υφαντικές ίνες με μήκος ≤ 5 mm (χνούδι από την επεξεργασία των υφασμάτων) κόμποι και σφαιρίδια από υφαντικές ύλες

27991 (*)

13.99.15

Νήματα και λωρίδες υπό μορφή κορδονέτου· νήματα σενίλλης· νήματα με την ονομασία «αλυσιδίτσα»

27995

13.99.16

Υφαντουργικά προϊόντα καπιτονέ σε τόπια

27999

13.99.19

Άλλα κλωστοϋφαντουργικά και υφαντουργικά προϊόντα π.δ.κ.α.

38994 (*)

13.99.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων π.δ.κ.α

 

13.99.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων π.δ.κ.α

88121 (*)

14

Είδη ένδυσης·

 

14.1

Είδη ένδυσης εκτός από γούνινα ενδύματα

 

14.11

Δερμάτινα ενδύματα

 

14.11.1

Ενδύματα από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο

 

14.11.10

Ενδύματα από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο

28241

14.11.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής δερμάτινων ενδυμάτων

 

14.11.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής δερμάτινων ενδυμάτων

88124 (*)

14.12

Ενδύματα εργασίας

 

14.12.1

Ανδρικά ενδύματα εργασίας

 

14.12.11

Ανδρικά σύνολα, σακάκια κάθε είδους, για επαγγελματική και βιομηχανική χρήση

28231 (*)

14.12.12

Ανδρικά παντελόνια, φόρμες με μπούστο και με τιράντες, παντελόνια ως το γόνατο και σόρτς, για επαγγελματική και βιομηχανική χρήση

28231 (*)

14.12.2

Γυναικεία ενδύματα εργασίας

 

14.12.21

Γυναικεία σύνολα, σακάκια κάθε είδους, για επαγγελματική και βιομηχανική χρήση

28233 (*)

14.12.22

Γυναικεία παντελόνια, φόρμες με μπούστο και με τιράντες, παντελόνια ως το γόνατο και σορτς, για επαγγελματική χρήση

28233 (*)

14.12.3

Άλλα ενδύματα εργασίας

 

14.12.30

Άλλα ενδύματα εργασίας

28236 (*)

14.12.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ενδυμάτων εργασίας

 

14.12.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ενδυμάτων εργασίας

88123 (*)

14.13

Άλλα εξωτερικά ενδύματα

 

14.13.1

Εξωτερικά ενδύματα, πλεκτά ή κροσέ

 

14.13.11

Παλτά, ημίπαλτα, κάπες, επενδύτες, άνορακ, αντιανεμικά και παρόμοια είδη, πλεκτά ή κροσέ, για άνδρες ή αγόρια

28221 (*)

14.13.12

Κοστούμια, σύνολα, σακάκια κάθε είδους, παντελόνια, φόρμες με μπούστο και με τιράντες, παντελόνια ως το γόνατο και σορτς, πλεκτά ή κροσέ, για άνδρες ή αγόρια

28221 (*)

14.13.13

Παλτά, ημίπαλτα, κάπες, επενδύτες, άνορακ, αντιανεμικά και παρόμοια είδη, πλεκτά ή κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια

28223 (*)

14.13.14

Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα, σακάκια κάθε είδους, φορέματα, φούστες, φούστες-παντελόνια (ζιπ-κιλότ), παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς) πλεκτά ή κροσέ για γυναίκες ή κορίτσια

28223 (*)

14.13.2

Άλλα εξωτερικά ενδύματα, για άνδρες και αγόρια

 

14.13.21

Παλτά, αδιάβροχα, ημίπαλτα, κάπες, επενδύτες, άνορακ, αντιανεμικά και παρόμοια είδη από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για άνδρες ή αγόρια

28231 (*)

14.13.22

Κοστούμια και σύνολα από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για άνδρες ή αγόρια

28231 (*)

14.13.23

Σακάκια κάθε είδους από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για άνδρες ή αγόρια

28231 (*)

14.13.24

Παντελόνια, φόρμες με μπούστο και με τιράντες, παντελόνια ως το γόνατο και σορτς από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για άνδρες ή αγόρια

28231 (*)

14.13.3

Άλλα εξωτερικά ενδύματα, για γυναίκες και κορίτσια

 

14.13.31

Παλτά, ημίπαλτα, κάπες, επενδύτες, άνορακ, αδιάβροχα, αντιανεμικά και παρόμοια είδη από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια

28233 (*)

14.13.32

Κοστούμια και σύνολα από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια

28233 (*)

14.13.33

Σακάκια κάθε είδους από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια

28233 (*)

14.13.34

Φορέματα, φούστες, φούστες-παντελόνια (ζιπ-κιλότ), από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια

28233 (*)

14.13.35

Παντελόνια, φόρμες με μπούστο και με τιράντες, παντελόνια ως το γόνατο και σορτς από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια

28233 (*)

14.13.4

Μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη

 

14.13.40

Μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη

39217

14.13.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής εξωτερικών ενδυμάτων

 

14.13.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής εξωτερικών ενδυμάτων

88123 (*)

14.14

Εσώρουχα

 

14.14.1

Εσώρουχα, πλεκτά και κροσέ

 

14.14.11

Πουκάμισα και πουκαμισάκια για άντρες ή αγόρια, πλεκτά ή κροσέ

28222 (*)

14.14.12

Σλιπ, σώβρακα, νυχτικά, πιτζάμες, μπουρνούζια, ρόμπες και παρόμοια είδη πλεκτά ή κροσέ, για άνδρες ή αγόρια

28222 (*)

14.14.13

Μπλούζες, πουκάμισα και σεμιζιέ, πλεκτά ή κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια

28224 (*)

14.14.14

Σλιπ, κομπινεζόν ή μεσοφόρια, κυλότες, νυχτικά, πιτζάμες, ρόμπες, νεγκλιζέ, μπουρνούζια, και παρόμοια είδη πλεκτά ή κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια

28224 (*)

14.14.2

Εσώρουχα, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ

 

14.14.21

Πουκάμισα από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για άνδρες ή αγόρια

28232 (*)

14.14.22

Φανελάκια, σλιπ και άλλα σώβρακα, νυχτικά, πιτζάμες, μπουρνούζια, ρόμπες από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για άνδρες ή αγόρια

28232 (*)

14.14.23

Μπλούζες, πουκάμισα και σεμιζιέ από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια

28234 (*)

14.14.24

Φανελάκια κάθε είδους, σλιπ, κομπινεζόν και μεσοφόρια, κυλότες, νυχτικά, πιτζάμες, νεγκλιζέ, μπουρνούζια, ρόμπες και παρόμοια είδη, από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για γυναίκες και κορίτσια

28234 (*)

14.14.25

Στηθόδεσμοι, κορσέδες χωρίς ελάσματα (λαστέξ), κορσέδες, τιράντες, καλτσοδέτες και παρόμοια είδη και τα μέρη τους, είτε είναι πλεκτά ή κροσέ είτε όχι

28237

14.14.3

Τι-σερτ και φανελάκια κάθε είδους, πλεκτά ή κροσέ

 

14.14.30

Τι-σερτ και φανελάκια κάθε είδους, πλεκτά ή κροσέ

28225

14.14.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής εσωρούχων

 

14.14.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής εσωρούχων

88123 (*)

14.19

Άλλα είδη ένδυσης και εξαρτήματα ένδυσης

 

14.19.1

Βρεφικά ενδύματα, αθλητικά και άλλα ενδύματα, εξαρτήματα ένδυσης και μέρη τους, πλεκτά ή κροσέ

 

14.19.11

Βρεφικά ενδύματα και εξαρτήματα ένδυσης, πλεκτά ή κροσέ

28227

14.19.12

Αθλητικά ενδύματα, στολές σκι, μαγιό κολύμβησης και άλλα ενδύματα, πλεκτά ή κροσέ

28228

14.19.13

Είδη γαντοποιίας (τα κοινά γάντια, τα γάντια που αφήνουν γυμνές τις άκρες των δακτύλων και τα γάντια χωρίς υποδιαίρεση δακτύλων που έχουν υποδοχή μόνο για τον αντίχειρα), πλεκτά ή κροσέ

28229 (*)

14.19.19

Άλλα έτοιμα εξαρτήματα ένδυσης και μέρη ενδυμάτων ή εξαρτημάτων ένδυσης, πλεκτά ή κροσέ

28229 (*)

14.19.2

Βρεφικά ενδύματα, άλλα ενδύματα και εξαρτήματα ένδυσης, από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ

 

14.19.21

Βρεφικά ενδύματα και εξαρτήματα ένδυσης, από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ

28235

14.19.22

Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), στολές σκι, μαγιό κολύμβησης· άλλα ενδύματα από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ

28236 (*)

14.19.23

Μαντήλια και μαντηλάκια τσέπης, σάλια, σάρπες, βέλα, γραβάτες, γάντια και άλλα έτοιμα εξαρτήματα ένδυσης· μέρη ενδυμάτων ή εξαρτημάτων ένδυσης, από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, π.δ.κ.α.

28238

14.19.3

Δερμάτινα εξαρτήματα ένδυσης· ενδύματα από πίλημα ή μη υφασμένα υφάσματα· ενδύματα από επιχρισμένες (επικαλυμμένες) υφαντικές ύλες

 

14.19.31

Εξαρτήματα ένδυσης από δέρμα ή ανασχηματισμένο δέρμα εκτός από τα αθλητικά γάντια

28242

14.19.32

Ενδύματα από πίλημα ή μη υφασμένα υφάσματα, υφαντικές ύλες εμποτισμένες ή επιχρισμένες (επικαλυμμένες)

28250

14.19.4

Καπέλα και καλύμματα κεφαλής

 

14.19.41

Τύποι καπέλων, κύρια μέρη καπέλων και κουκούλες από πίλημα· δίσκοι και κύλινδροι από πίλημα· φόρμες για καπέλα, πλεγμένα ή κατασκευασμένα με συναρμολόγηση ταινιών, από κάθε ύλη

28261

14.19.42

Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής από πίλημα ή πλεγμένα ή κατασκευασμένα με συναρμολόγηση ταινιών, από κάθε ύλη, πλεκτή ή κροσέ ή από δαντέλα ή άλλη υφαντική ύλη, σε τόπια· δίχτυα και φιλέ για τα μαλλιά

28262

14.19.43

Άλλα καλύμματα κεφαλής εκτός από τα καλύμματα κεφαλής από ελαστικό ή πλαστικό, καλύμματα κεφαλής ασφαλείας και καλύμματα κεφαλής από αμίαντο· Ταινίες εσωτερικής προστασίας, εσωτερικές επενδύσεις (φόδρες), καλύμματα, σκελετοί, γείσα και υποσιάγωνα, για την πιλοποιία

28269

14.19.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης

 

14.19.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης

88123 (*)

14.2

Γούνινα είδη

 

14.20

Γούνινα είδη

 

14.20.1

Είδη ένδυσης, εξαρτήματα ένδυσης και άλλα είδη από γουνόδερμα (εκτός των καλυμμάτων κεφαλής)

 

14.20.10

Είδη ένδυσης, εξαρτήματα ένδυσης και άλλα είδη από γουνόδερμα (εκτός των καλυμμάτων κεφαλής)

28320

14.20.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής γούνινων ειδών

 

14.20.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής γούνινων ειδών

88123 (*)

14.3

Πλεκτά είδη και είδη πλέξης κροσέ

 

14.31

Είδη καλτσοποιίας απλής πλέξης και πλέξης κροσέ

 

14.31.1

Κολάν, καλσόν, μακριές και κοντές κάλτσες και άλλα είδη καλτσοποιίας, πλεκτά ή κροσέ

 

14.31.10

Κολάν, καλσόν, μακριές και κοντές κάλτσες και άλλα είδη καλτσοποιίας, πλεκτά ή κροσέ

28210

14.31.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης και πλέξης κροσέ

 

14.31.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης και πλέξης κροσέ

88123 (*)

14.39

Άλλα πλεκτά είδη και είδη πλέξης κροσέ

 

14.39.1

Φανέλες ζέρσεϊ, πουλόβερ, ζακέτες, γιλέκα και παρόμοια είδη, πλεκτά ή κροσέ

 

14.39.10

Φανέλες ζέρσεϊ, πουλόβερ, ζακέτες, γιλέκα και παρόμοια είδη, πλεκτά ή κροσέ

28226

14.39.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ

 

14.39.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ

88123 (*)

15

Δέρμα και συναφή προϊόντα

 

15.1

Δεψασμένο και κατεργασμένο δέρμα· είδη ταξιδίου (αποσκευές), τσάντες, είδη σελλοποιίας και σαγματοποιίας· κατεργασμένες και βαμμένες γούνες

 

15.11

Δεψασμένο και κατεργασμένο δέρμα· κατεργασμένες και βαμμένες γούνες

 

15.11.1

Δεψασμένο ή κατεργασμένο γουνόδερμα

 

15.11.10

Δεψασμένο ή κατεργασμένο γουνόδερμα

28310

15.11.2

Δέρμα αιγάγρου (σαμουά)- δέρματα επισμαλτωμένα (λουστρίνια) ή επιστρωμένα· δέρματα επιμεταλλωμένα

 

15.11.21

Δέρμα αιγάγρου (σαμουά)·

29110 (*)

15.11.22

Δέρματα επισμαλτωμένα (λουστρίνια) ή επιστρωμένα· δέρματα επιμεταλλωμένα

29110 (*)

15.11.3

Δέρματα, βοοειδών ή ιπποειδών, αποτριχωμένα

 

15.11.31

Δέρματα βοοειδών, αποτριχωμένα, ολόκληρα

29120 (*)

15.11.32

Δέρματα βοοειδών, αποτριχωμένα, τεμαχισμένα (όχι ολόκληρα)

29120 (*)

15.11.33

Δέρματα ιπποειδών, αποτριχωμένα

29120 (*)

15.11.4

Δέρματα αιγοπροβάτων ή χοιροειδών, αποτριχωμένα

 

15.11.41

Δέρματα προβατοειδών, αποτριχωμένα

29130 (*)

15.11.42

Δέρματα αιγοειδών (γιδών ή κατσικιών), αποτριχωμένα

29130 (*)

15.11.43

Δέρματα χοιροειδών

29130 (*)

15.11.5

Δέρματα άλλων ζώων· ανασχηματισμένα δέρματα με βάση το δέρμα

 

15.11.51

Δέρματα άλλων ζώων, αποτριχωμένα

29130 (*)

15.11.52

Δέρμα ανασχηματισμένο, με βάση το δέρμα ή τις ίνες του δέρματος

29130 (*)

15.11.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής δεψασμένου και κατεργασμένου δέρματος· κατεργασμένες και βαμμένες γούνες

 

15.11.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής δεψασμένου και κατεργασμένου δέρματος· κατεργασμένες και βαμμένες γούνες

88124 (*)

15.12

Είδη ταξιδιού (αποσκευές), τσάντες και παρόμοια είδη- είδη σελλοποιίας και σαγματοποιίας

 

15.12.1

Είδη σελλοποιίας και σαγματοποιίας· είδη ταξιδιού (αποσκευές), τσάντες και παρόμοια είδη· άλλα δερμάτινα είδη

 

15.12.11

Είδη σελλοποιίας και σαγματοποιίας για κάθε ζώο, από κάθε υλικό

29210

15.12.12

Είδη ταξιδιού (αποσκευές), τσάντες και παρόμοια είδη, από δέρμα, ανασχηματισμένο δέρμα, πλαστικά φύλλα, υφαντικές ύλες, βουλκανισμένη ίνα ή χαρτόνι· σύνολα ειδών ταξιδιού με είδη για την ατομική περιποίηση, το ράψιμο, το καθάρισμα των υποδημάτων και των ενδυμάτων

29220

15.12.13

Λουριά, λουράκια και αλυσίδες ρολογιών (πλην των μεταλλικών) και μέρη τους

29230

15.12.19

Άλλα είδη από δέρμα ή ανασχηματισμένο δέρμα (συμπεριλαμβάνονται και είδη που χρησιμοποιούνται σε μηχανήματα ή άλλες μηχανικές συσκευές ή για άλλες τεχνικές χρήσεις) π.δ.κ.α

29290

15.12.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ειδών σελλοποιίας και σαγματοποιίας, ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών και παρόμοιων ειδών

 

15.12.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ειδών σελλοποιίας και σαγματοποιίας, ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών και παρόμοιων ειδών

88124 (*)

15.2

Είδη υπόδησης

 

15.20

Είδη υπόδησης

 

15.20.1

Υποδήματα εκτός των αθλητικών και των προστατευτικών υποδημάτων και των ορθοπεδικών υποδημάτων

 

15.20.11

Αδιάβροχα υποδήματα, με εξωτερικές σόλες και με επάνω μέρη από ελαστικό ή πλαστικό εκτός από τα υποδήματα που φέρουν, στο μπροστινό μέρος, προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο

29310

15.20.12

Υποδήματα με εξωτερικές σόλες και με επάνω μέρη από ελαστικό ή πλαστικό, εκτός από τα αδιάβροχα ή αθλητικά υποδήματα

29320

15.20.13

Υποδήματα με επάνω μέρη από δέρμα, εκτός των αθλητικών υποδημάτων, υποδήματα που φέρουν, στο μπροστινό μέρος, προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο και διάφορα ειδικά υποδήματα

29330

15.20.14

Υποδήματα με επάνω μέρη από υφαντικά υλικά, εκτός των αθλητικών υποδημάτων

29340

15.20.2

Αθλητικά υποδήματα

 

15.20.21

Υποδήματα αντισφαίρισης (τένις), καλαθοσφαίρισης, γυμναστικής, προπόνησης και παρόμοια υποδήματα

29420

15.20.29

Άλλα αθλητικά υποδήματα, εκτός από υποδήματα του σκι και μπότες του πατινάζ

29490

15.20.3

Προστατευτικά και άλλα υποδήματα π.δ.κ.α.

 

15.20.31

Υποδήματα που φέρουν, στο μπροστινό μέρος, προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο

29510

15.20.32

Ξύλινα υποδήματα, διάφορα ειδικά υποδήματα και άλλα υποδήματα π.δ.κ.α.

29520

15.20.4

Μέρη υποδημάτων από δέρμα· εσωτερικά κινητά πέλματα, υποφτέρνια και παρόμοια είδη· γκέτες, περιβλήματα της κνήμης και παρόμοια είδη και τα μέρη τους

 

15.20.40

Μέρη υποδημάτων από δέρμα· εσωτερικά κινητά πέλματα, υποφτέρνια και παρόμοια είδη· γκέτες, περιβλήματα της κνήμης και παρόμοια είδη και τα μέρη τους

29600 (*)

15.20.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής υποδημάτων

 

15.20.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής υποδημάτων

88124 (*)

16

Ξυλεία και προϊόντα από ξύλο και φελλό (εκτός από έπιπλα)· είδη καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής

 

16.1

Ξυλεία, πριονισμένη και πλανισμένη

 

16.10

Ξυλεία, πριονισμένη και πλανισμένη

 

16.10.1

Ξυλεία, πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, τεμαχισμένη ή αποφλοιωμένη, με πάχος > 6 mm· στρωτήρες (τραβέρσες) σιδηροδρόμων ή τροχιοδρόμων από μη εμποτισμένη ξυλεία

 

16.10.10

Ξυλεία, πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, τεμαχισμένη ή αποφλοιωμένη, με πάχος > 6 mm· στρωτήρες (τραβέρσες) σιδηροδρόμων ή τροχιοδρόμων από μη εμποτισμένη ξυλεία

31100

16.10.2

Ξυλεία συνεχώς διαμορφωμένη κατά μήκος οποιασδήποτε άκρης ή επιφάνειας· ξυλόμαλλο· ξυλάλευρο· ξυλεία σε πελεκούδια ή σε μόρια

 

16.10.21

Ξυλεία, συνεχώς διαμορφωμένη κατά μήκος οποιασδήποτε άκρης ή επιφάνειας στην οποία περιλαμβάνονται και οι σανίδες και τα πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα και πήχεις από απλό ξύλο ή με γλυφές για πλαίσια και καλούπια)

31210

16.10.22

Ξυλόμαλλο (άχυρο ξύλου)· ξυλάλευρο

31220

16.10.23

Ξυλεία σε πελεκούδια ή σε μόρια

31230

16.10.3

Ακατέργαστη ξυλεία· στρωτήρες (τραβέρσες) σιδηροδρόμων ή τροχιοδρόμων από ξύλο, εμποτισμένη ή κατά άλλο τρόπο επεξεργασμένη

 

16.10.31

Ξυλεία σε φυσική κατάσταση, επεξεργασμένη με χρώμα, βαφή, κρεόσωτο ή άλλα συντηρητικά

31310

31330 (*)

16.10.32

Στρωτήρες (τραβέρσες) σιδηροδρόμων ή τροχιοδρόμων από ξύλο, εμποτισμένοι

31320

16.10.39

Άλλη ακατέργαστη ξυλεία, περιλαμβανομένων των σχιστών στύλων και πασσάλων

31330 (*)

16.10.9

Υπηρεσίες ξήρανσης, εμποτισμού ή χημικής επεξεργασίας του ξύλου· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ξυλείας, πριονισμένης και πλανισμένης

 

16.10.91

Υπηρεσίες ξήρανσης, εμποτισμού ή χημικής επεξεργασίας του ξύλου·

88130 (*)

16.10.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ξυλείας, πριονισμένης και πλανισμένης

88130 (*)

16.2

Προϊόντα από ξύλο, φελλό και είδη καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής

 

16.21

Επενδυμένα ξυλόφυλλα και πλάκες με βάση το ξύλο

 

16.21.1

Αντικολλητά (κόντρα πλακέ), επενδυμένα ξυλόφυλλα (καπλαμάς) και παρόμοια επικολλητή ξυλεία· μοριοσανίδες και παρόμοιες σανίδες από ξύλο ή άλλα ξυλώδη υλικά

 

16.21.11

Αντικολλητά (κόντρα πλακέ) επενδυμένα ξυλόφυλλα (καπλαμάς) και παρόμοια επικολλητή ξυλεία, από μπαμπού

31410

31450

16.21.12

Άλλα αντικολλητά (κόντρα πλακέ), επενδυμένα ξυλόφυλλα (καπλαμάς) και παρόμοια επικολλητή ξυλεία

31420

16.21.13

Μοριοσανίδες και παρόμοιες σανίδες από ξύλο ή άλλα ξυλώδη υλικά

31430

16.21.14

Πλάκες-διαφράγματα από ίνες ξύλου ή άλλες ξυλώδεις ύλες

31440

16.21.2

Επενδυμένα ξυλόφυλλα- φύλλα για αντικολλητά (κόντρα πλακέ)· συμπυκνωμένη ξυλεία

 

16.21.21

Επενδυμένα ξυλόφυλλα και φύλλα για αντικολλητά (κόντρα πλακέ) και άλλη ξυλεία πριονισμένη κατά μήκος, τεμαχισμένη ή αποφλοιωμένη, πάχους ≤ 6mm

31510

16.21.22

Συμπυκνωμένη ξυλεία, σε κύβους, πλάκες, ταινίες ή είδη καθορισμένης μορφής

31520

16.21.9

Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) για φύλλα και σανίδες· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επενδυμένων ξυλόφυλλων και σανίδων με βάση το ξύλο

 

16.21.91

Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) για φύλλα και σανίδες·

88130 (*)

16.21.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επενδυμένων ξυλόφυλλων και σανίδων με βάση το ξύλο

88130 (*)

16.22

Συναρμολογούμενα δάπεδα παρκέ

 

16.22.1

Συναρμολογούμενες σανίδες δαπέδων παρκέ

 

16.22.10

Συναρμολογούμενες σανίδες δαπέδων παρκέ

31600 (*)

16.22.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής συναρμολογούμενων δαπέδων παρκέ

 

16.22.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής συναρμολογούμενων δαπέδων παρκέ

88130 (*)

16.23

Άλλα ξυλουργικά προϊόντα οικοδομικής (λεπτοξυλουργικής και χονδροξυλουργικής)

 

16.23.1

Προϊόντα λεπτοξυλουργικής και χονδροξυλουργικής για οικοδομές (εκτός από τα προκατασκευασμένα κτίρια), από ξύλο

 

16.23.11

Παράθυρα, μπαλκονόπορτες και πλαίσιά τους, πόρτες και κάσες και κατώφλια για πόρτες, από ξύλο

31600 (*)

16.23.12

Καλούπια για οικοδομικό σκυρόδεμα, πέταυρα (shingles and shakes), από ξύλο

31600 (*)

16.23.19

Προϊόντα λεπτοξυλουργικής και χονδροξυλουργικής για οικοδομές, από ξύλο, π.δ.κ.α.

31600 (*)

16.23.2

Προκατασκευασμένα ξύλινα κτίρια

 

16.23.20

Προκατασκευασμένα ξύλινα κτίρια

38701

16.23.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων προϊόντων χονδροξυλουργικής και λεπτοξυλουργικής για οικοδομές

 

16.23.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων προϊόντων χονδροξυλουργικής και λεπτοξυλουργικής για οικοδομές

88130 (*)

16.24

Ξύλινα εμπορευματοκιβώτια

 

16.24.1

Ξύλινα εμπορευματοκιβώτια

 

16.24.11

Πλαίσια στοιβασίας υλικών (παλέτες), κιβωτιοειδή πλαίσια στοιβασίας και άλλες σανίδες μεταφοράς φορτίων από ξύλο

31700 (*)

16.24.12

Βαρέλια και προϊόντα βαρελοποιίας από ξύλο

31700 (*)

16.24.13

Άλλα ξύλινα εμπορευματοκιβώτια και μέρη τους

31700 (*)

16.24.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ξύλινων εμπορευματοκιβωτίων

 

16.24.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ξύλινων εμπορευματοκιβωτίων

88130 (*)

16.29

Άλλα προϊόντα από ξύλο· είδη από φελλό, είδη καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής

 

16.29.1

Άλλα προϊόντα από ξύλο

 

16.29.11

Εργαλεία, στελέχη εργαλείων, λαβές εργαλείων, στελέχη και λαβές για σκούπες ή βούρτσες, στοιχεία για την κατασκευή πιπών, καλαπόδια για μπότες ή παπούτσια, από ξύλο

31911

16.29.12

Επιτραπέζια και μαγειρικά σκεύη, από ξύλο

31912

16.29.13

Ξύλινα ψηφιδοθετήματα και ενθετική ξύλινη διακόσμηση επίπλων, θήκες για κοσμήματα ή μαχαιροπήρουνα, αγαλμάτια και άλλα διακοσμητικά είδη, από ξύλο

31913

16.29.14

Ξύλινες κορνίζες για πίνακες ζωγραφικής, φωτογραφίες, καθρέπτες ή παρόμοια αντικείμενα, και άλλα είδη από ξύλο

29600 (*)

31914

38922 (*)

16.29.2

Είδη από φελλό, άχυρο ή άλλα υλικά σπαρτοπλεκτικής· είδη καλαθοπλεκτικής

 

16.29.21

Φυσικός φελλός, που του έχει αφαιρεθεί η εξωτερική κρούστα ή χονδρικά τετραγωνισμένος ή σε κύβους, πλάκες, φύλλα ή ταινίες· φελλός σε θραύσματα, κόκκους ή σκόνη· υπολείμματα φελλού

31921

16.29.22

Αντικείμενα από φυσικό φελλό

31922 (*)

16.29.23

Κύβοι, πλάκες, φύλλα και ταινίες, πλακάκια κάθε σχήματος, συμπαγείς κύλινδροι, από συσσωματωμένο φελλό

31922 (*)

16.29.24

Συσσωματωμένος φελλός· είδη από συσσωματωμένο φελλό π.δ.κ.α.

31922 (*)

16.29.25

Μεταποιημένα είδη από άχυρο, σπάρτο ή άλλα υλικά σπαρτοπλεκτικής· είδη καλαθοπλεκτικής

31923

16.29.9

Υπηρεσίες παραγωγής προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα, άχυρο και υλικά σπαρτοπλεκτικής· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων προϊόντων από ξύλο· ειδών από φελλό, άχυρο και υλικά σπαρτοπλεκτικής

 

16.29.91

Υπηρεσίες παραγωγής προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα άχυρο και υλικά σπαρτοπλεκτικής

88130 (*)

16.29.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων προϊόντων από ξύλο, ειδών από φελλό, άχυρο και υλικά σπαρτοπλεκτικής

88130 (*)

17

Χαρτί και προϊόντα από χαρτί

 

17.1

Χαρτοπολτός, χαρτί και χαρτόνι

 

17.11

Χαρτοπολτός

 

17.11.1

Χαρτοπολτοί από ξύλο ή άλλες ινώδεις και κυτταρινικές ύλες

 

17.11.11

Χημικός ξυλοπολτός, για διάλυση

32111

17.11.12

Χημικός ξυλοπολτός, σόδα ή θειικό άλας, εκτός από πολτό για διάλυση

32112 (*)

17.11.13

Χημικός ξυλοπολτός, θειώδες άλας, εκτός από πολτό για διάλυση

32112 (*)

17.11.14

Μηχανικός ξυλοπολτός· ημιχημικός ξυλοπολτός· πολτοί από ινώδεις κυτταρινικές ύλες, εκτός από ξύλο

32113

17.11.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής χαρτοπολτού

 

17.11.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής χαρτοπολτού

88140 (*)

17.12

Χαρτί και χαρτόνι

 

17.12.1

Δημοσιογραφικό χαρτί, χειροποίητο χαρτί και άλλο μη επιχρισμένο χαρτί ή χαρτόνι για γραφική χρήση

 

17.12.11

Δημοσιογραφικό χαρτί σε κυλίνδρους ή σε φύλλα

32121

17.12.12

Χειροποίητο χαρτί και χαρτόνι

32122

17.12.13

Χαρτί και χαρτόνι που χρησιμοποιείται ως βάση για φωτοευαίσθητο, θερμοευαίσθητο ή ηλεκτροευαίσθητο χαρτί· χαρτί αποτυπωτικής βάσης· βάση χαρτιού ταπετσαρίας

32129 (*)

17.12.14

Άλλο χαρτί και χαρτόνι για γραφική χρήση

32129 (*)

17.12.2

Υλικό χαρτοποιίας για χαρτί υγείας ή χαρτί καθαρισμού προσώπου, χαρτοπετσέτες κάθε είδους, χαρτοβάμβακας και επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης

 

17.12.20

Υλικό χαρτοποιίας για χαρτί υγείας ή χαρτί καθαρισμού προσώπου, χαρτοπετσέτες κάθε είδους, χαρτοβάμβακας και επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης

32131

17.12.3

Χαρτόνι για κιβώτια

 

17.12.31

Χονδρό χαρτί περιτυλίγματος (kraftliner), μη λευκασμένο, μη επιχρισμένο

32132 (*)

17.12.32

Χονδρό χαρτί περιτυλίγματος του τύπου white top kraftliner· επιχρισμένο χονδρό χαρτί περιτυλίγματος (kraftliner)

32132 (*)

17.12.33

Ημιχημικό αυλακωτό χαρτί

32134 (*)

17.12.34

Ανακυκλωμένο αυλακωτό χαρτί και άλλο αυλακωτό χαρτί

32134 (*)

17.12.35

Πολύπτυχο χαρτί Testliner (ανακυκλωμένες ίνες)

32135

17.12.4

Μη επιχρισμένο χαρτί

 

17.12.41

Μη επιχρισμένο χαρτί κραφτ· χαρτί κραφτ για σάκους, τύπου παπιέ γκοφρέ ή κυματοειδές

32133 (*)

17.12.42

Χαρτί θειωμένο συσκευασίας και άλλο μη επιχρισμένο χαρτί (άλλο από εκείνο που χρησιμοποιείται για τη γραφή, την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς):

32136 (*)

17.12.43

Χαρτί και χαρτόνι για διηθήσεις· πιληματοειδές χαρτί

32136 (*)

17.12.44

Τσιγαρόχαρτο, που δεν έχει κοπεί στις κανονικές διαστάσεις ή σε μορφή φυλλαδίων ή σωλήνων

32136 (*)

17.12.5

Μη επιχρισμένο χαρτόνι (άλλο από εκείνο που χρησιμοποιείται για τη γραφή, την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς)

 

17.12.51

Μη επιχρισμένο, εσωτερικό γκρίζο χαρτόνι

32133 (*)

17.12.59

Άλλο μη επιχρισμένο χαρτόνι

32133 (*)

17.12.6

Περγαμηνοειδές χαρτί, αδιάβροχο χαρτί (λαδόχαρτο), διαφανές χαρτί αντιγραφής και χαρτί γκλασέ και άλλα στιλπνά διαφανή ή ημιδιαφανή χαρτιά

 

17.12.60

Περγαμηνοειδές χαρτί, αδιάβροχο χαρτί (λαδόχαρτο), διαφανές χαρτί αντιγραφής και χαρτί γκλασέ και άλλα στιλπνά διαφανή ή ημιδιαφανή χαρτιά

32137

17.12.7

Επεξεργασμένο χαρτί και χαρτόνι

 

17.12.71

Σύνθετο χαρτί και χαρτόνι μη επιχρισμένο επιφανειακά ή εμποτισμένο

32141

17.12.72

Χαρτί και χαρτόνι τύπου παπιέ γκοφρέ κυματοειδές, ανάγλυφο ή διάτρητο π.δ.κ.α.

32142

17.12.73

Χαρτί και χαρτόνι που χρησιμοποιείται για γραφή, εκτύπωση ή άλλες γραφικές τέχνες, επιχρισμένο με καολίνη ή με άλλες ανόργανες ουσίες

32143 (*)

17.12.74

Χονδρό χαρτί κραφτ (εκτός από το είδος που χρησιμοποιείται για γραφή, εκτύπωση ή άλλες γραφικές τέχνες), επιχρισμένο με καολίνη ή με άλλες ανόργανες ουσίες

32143 (*)

17.12.75

Χονδρό χαρτόνι κραφτ (εκτός από το είδος που χρησιμοποιείται για γραφή, εκτύπωση ή σε άλλες γραφικές τέχνες), επιχρισμένο με καολίνη ή με άλλες ανόργανες ουσίες

32143 (*)

17.12.76

Αποτυπωτικό χαρτί (καρμπόν), αυτοαντιγραφικό χαρτί και άλλα χαρτιά για αντιγραφή ή μεταφορά κειμένων, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα

32149 (*)

17.12.77

Χαρτί, χαρτόνι, χαρτοβάμβακας και ρόλοι από ίνες κυτταρίνης, επιχρισμένα, εμποτισμένα, επενδυμένα, με έγχρωμη ή τυπωμένη επιφάνεια, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα

32149 (*)

17.12.78

Χονδρό χαρτί και χαρτόνι (εκτός από το είδος που χρησιμοποιείται για γραφή, εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς), επιχρισμένο με καολίνη ή με άλλες ανόργανες ουσίες

32143 (*)

17.12.79

Άλλο χαρτόνι (εκτός από το είδος που χρησιμοποιείται για γραφή, εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς), επιχρισμένο με καολίνη ή με άλλες ανόργανες ουσίες

32143 (*)

17.12.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής χαρτιού και χαρτονιού

 

17.12.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής χαρτιού και χαρτονιού

88140 (*)

17.2

Είδη από χαρτί και χαρτόνι

 

17.21

Κυματοειδές χαρτί και χαρτόνι και εμπορευματοκιβώτια από χαρτί και χαρτόνι

 

17.21.1

Κυματοειδές χαρτί και χαρτόνι και εμπορευματοκιβώτια από χαρτί και χαρτόνι

 

17.21.11

Κυματοειδές χαρτί σε κυλίνδρους ή φύλλα

32151

17.21.12

Σάκοι και τσάντες από χαρτί

32152

17.21.13

Χαρτοκιβώτια, κουτιά και κάσες, από κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι

32153 (*)

17.21.14

Πτυσσόμενα χαρτοκιβώτια, κουτιά και κάσες από μη κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι

32153 (*)

17.21.15

Κουτιά ταξινόμησης εγγράφων, επιστολοθήκες, κουτιά αρχειοθέτησης και παρόμοια είδη που χρησιμοποιούνται σε γραφεία, καταστήματα κ.λπ. από χαρτί

32153 (*)

17.21.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και κιβωτίων από χαρτί και χαρτόνι

 

17.21.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και κιβωτίων από χαρτί και χαρτόνι

88140 (*)

17.22

Είδη οικιακής χρήσης, είδη υγιεινής και είδη τουαλέτας

 

17.22.1

Χαρτί οικιακής χρήσης και χαρτί υγείας και προϊόντα από χαρτί

 

17.22.11

Χαρτί υγείας, χαρτομάντηλα, μαντήλια και πετσέτες καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντηλα και πετσέτες φαγητού από χαρτοπολτό, χαρτί, χαρτοβάμβακα ή επίπεδες επιφάνειες ινών κυτταρίνης

32193 (*)

17.22.12

Πετσέτες (σερβιέτες) και ταμπόν υγείας, απορροφητικές πάνες για βρέφη και παρόμοια υγειονομικά είδη, ενδύματα και εξαρτήματα ένδυσης, από χαρτοπολτό, χαρτί, χαρτοβάμβακα ή επίπεδες επιφάνειες ινών κυτταρίνης

27991 (*)

32193 (*)

17.22.13

Δίσκοι, πιάτα κάθε είδους και φλιτζάνια και παρόμοια είδη, από χαρτί ή χαρτόνι

32199 (*)

17.22.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ειδών οικιακής χρήσης, υγειονομικών ειδών και ειδών τουαλέτας

 

17.22.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ειδών οικιακής χρήσης, υγειονομικών ειδών και ειδών τουαλέτας

88140 (*)

17.23

Είδη χαρτοπωλείου (γραφική ύλη)

 

17.23.1

Είδη χαρτοπωλείου (γραφική ύλη)

 

17.23.11

Αποτυπωτικό χαρτί (καρμπόν), αυτοαντιγραφικό χαρτί και άλλα χαρτιά για αντιγραφή ή μεταφορά κειμένων- μεμβράνες πολυγράφων και πλάκες όφσετ από χαρτί· χαρτί με γόμα ή αυτοκόλλητο

32191

17.23.12

Φάκελοι, επιστολικά δελτάρια, ταχυδρομικά δελτάρια και δελτάρια αλληλογραφίας από χαρτί ή χαρτόνι· κουτιά, θήκες και παρόμοιες μορφές από χαρτί ή χαρτόνι, που περιέχουν συλλογή ειδών αλληλογραφίας

32192

17.23.13

Βιβλία μητρώων, λογιστικά βιβλία, κλασέρ, έντυπα προς συμπλήρωση και άλλα είδη γραφικής ύλης, από χαρτί ή χαρτόνι

32700

17.23.14

Άλλο χαρτί και χαρτόνι που χρησιμοποιείται για γραφή, εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς, τυπωμένο, ανάγλυφο ή διάτρητο

32199 (*)

17.23.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ειδών χαρτοπωλείου (γραφικής ύλης)

 

17.23.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ειδών χαρτοπωλείου (γραφικής ύλης)

88140 (*)

17.24

Χαρτί για επενδύσεις τοίχων (ταπετσαρίας)

 

17.24.1

Χαρτί για επενδύσεις τοίχων (ταπετσαρίας)

 

17.24.11

Χαρτί για επενδύσεις τοίχων (ταπετσαρίας) και παρόμοιες επικαλύψεις τοίχων· Διαφανείς διακοσμήσεις παραθύρων από χαρτί

32194

17.24.12

Επενδύσεις τοίχων από υφαντικές ύλες

32195

17.24.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής χαρτιού ταπετσαρίας

 

17.24.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής χαρτιού ταπετσαρίας

88140 (*)

17.29

Άλλα είδη από χαρτί και χαρτόνι

 

17.29.1

Άλλα είδη από χαρτί και χαρτόνι

 

17.29.11

Ετικέτες από χαρτί ή χαρτόνια

32197

17.29.12

Διηθητικές δέσμες, πλάκες και φύλλα, από χαρτοπολτό

32198

17.29.19

Τσιγαρόχαρτο· μασούρια, καρούλια και παρόμοια είδη· διηθητικό χαρτί και χαρτόνι· άλλα είδη από χαρτί και χαρτόνι π.δ.κ.α.

32199 (*)

17.29.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι

 

17.29.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι

88140 (*)

18

Υπηρεσίες εκτύπωσης και εγγραφής προεγγεγραμμένων μέσων

 

18.1

Υπηρεσίες εκτύπωσης και υπηρεσίες συναφείς με την εκτύπωση

 

18.11

Υπηρεσίες εκτύπωσης εφημερίδων

 

18.11.1

Υπηρεσίες εκτύπωσης εφημερίδων

 

18.11.10

Υπηρεσίες εκτύπωσης εφημερίδων

89121 (*)

18.12

Άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης

 

18.12.1

Άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης

 

18.12.11

Υπηρεσίες εκτύπωσης γραμματοσήμων, χαρτοσήμων, τίτλων, ευφυών καρτών, επιταγών και άλλων εγγράφων με διακριτικά ασφαλείας και συναφών ειδών

89121 (*)

18.12.12

Υπηρεσίες εκτύπωσης διαφημιστικών καταλόγων, φυλλαδίων, αφισών και άλλου διαφημιστικού υλικού

89121 (*)

18.12.13

Υπηρεσίες εκτύπωσης εφημερίδων και περιοδικών, που εκδίδονται λιγότερο από τέσσερις φορές την εβδομάδα

89121 (*)

18.12.14

Υπηρεσίες εκτύπωσης βιβλίων, χαρτών, υδρογραφικών ή παρόμοιων διαγραμμάτων κάθε είδους, εικόνων, σχεδίων και φωτογραφιών, ταχυδρομικών δελταρίων

89121 (*)

18.12.15

Υπηρεσίες εκτύπωσης ετικετών και πινακίδων

89121 (*)

18.12.16

Υπηρεσίες εκτύπωσης απευθείας σε πλαστικό, γυαλί, μέταλλο, ξύλο και πηλό

89121 (*)

18.12.19

Άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης π.δ.κ.α.

89121 (*)

18.13

Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής μέσων

 

18.13.1

Υπηρεσίες προεκτύπωσης

 

18.13.10

Υπηρεσίες προεκτύπωσης

89121 (*)

18.13.2

Τυπογραφικές πλάκες ή κύλινδροι και άλλα εγχάρακτα μέσα που χρησιμοποιούνται στην τυπογραφία

 

18.13.20

Τυπογραφικές πλάκες ή κύλινδροι και άλλα εγχάρακτα μέσα που χρησιμοποιούνται στην τυπογραφία

32800

18.13.3

Bοηθητικές υπηρεσίες συναφείς με την εκτύπωση

 

18.13.30

Βοηθητικές υπηρεσίες συναφείς με την εκτύπωση

89121 (*)

18.14

Βιβλιοδετικές και συναφείς υπηρεσίες

 

18.14.1

Βιβλιοδετικές και συναφείς υπηρεσίες

 

18.14.10

Βιβλιοδετικές και συναφείς υπηρεσίες

89121 (*)

18.2

Υπηρεσίες αναπαραγωγής προεγγεγραμμένων μέσων

 

18.20

Υπηρεσίες αναπαραγωγής προεγγεγραμμένων μέσων

 

18.20.1

Υπηρεσίες αναπαραγωγής ηχογράφησης

 

18.20.10

Υπηρεσίες αναπαραγωγής ηχογράφησης

89122 (*)

18.20.2

Υπηρεσίες αναπαραγωγής βιντεοεγγραφής

 

18.20.20

Υπηρεσίες αναπαραγωγής βιντεοεγγραφής

89122 (*)

18.20.3

Υπηρεσίες αναπαραγωγής λογισμικού

 

18.20.30

Υπηρεσίες αναπαραγωγής λογισμικού

89122 (*)

19

Προϊόντα οπτάνθρακα και προϊόντα διύλισης πετρελαίου

 

19.1

Προϊόντα οπτανθρακοποίησης

 

19.10

Προϊόντα οπτανθρακοποίησης

 

19.10.1

Οπτάνθρακας και ημιοπτάνθρακας από λιθάνθρακα, λιγνίτη ή τύρφη· άνθρακας αποστακτικού κέρατος

 

19.10.10

Οπτάνθρακας και ημιοπτάνθρακας από λιθάνθρακα, λιγνίτη ή τύρφη· άνθρακας αποστακτικού κέρατος

33100

19.10.2

Πίσσες από λιθάνθρακα, λιγνίτη ή τύρφη· άλλες ορυκτές πίσσες

 

19.10.20

Πίσσες από λιθάνθρακα, λιγνίτη ή τύρφη· άλλες ορυκτές πίσσες

33200

19.10.3

Πίσσα και πισσάσφαλτος

 

19.10.30

Πίσσα και πισσάσφαλτος

34540 (*)

19.10.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων οπτανθρακοποίησης

 

19.10.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων οπτανθρακοποίησης

88151 (*)

19.2

Προϊόντα διύλισης πετρελαίου

 

19.20

Προϊόντα διύλισης πετρελαίου

 

19.20.1

Μπρικέτες, σφαίρες και παρόμοια στερεά καύσιμα

 

19.20.11

Μπρικέτες, σφαίρες και παρόμοια στερεά καύσιμα που παράγονται από τον άνθρακα

11020

19.20.12

Μπρικέτες, σφαίρες και παρόμοια στερεά καύσιμα που παράγονται από τον λιγνίτη

11030 (*)

19.20.13

Μπρικέτες, σφαίρες και παρόμοια στερεά καύσιμα που παράγονται από την τύρφη

11040 (*)

19.20.2

Καύσιμα έλαια και αέρια· λιπαντικά έλαια

 

19.20.21

Βενζίνη αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένης της βενζίνης αεροσκαφών

33310

19.20.22

Καύσιμα αεριωθούμενων αεροσκαφών, τύπου βενζίνης

33320

19.20.23

Ελαφρά λιπαντικά έλαια πετρελαίου· ελαφρά παρασκευάσματα π.δ.κ.α.

33330

19.20.24

Κηροζίνη

33341

19.20.25

Καύσιμα τύπου κηροζίνης αεριωθούμενων αεροσκαφών

33342

19.20.26

Αεριέλαια

33360

19.20.27

Μέσα έλαια πετρελαίου· μέσα παρασκευάσματα π.δ.κ.α.

33350

19.20.28

Καύσιμα έλαια π.δ.κ.α.

33370

19.20.29

Λιπαντικά έλαια πετρελαίου· βαρέα παρασκευάσματα π.δ.κ.α.

33380

19.20.3

Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες, εκτός του φυσικού αερίου

 

19.20.31

Προπάνιο και βουτάνια, υγροποιημένα

33410

19.20.32

Αιθυλένιο, προπυλένιο, βουτυλένιο, βουταδιένιο και άλλα αέρια πετρελαίου ή αέριοι υδρογονάνθρακες, εκτός του φυσικού αερίου

33420

19.20.4

Άλλα προϊόντα πετρελαίου

 

19.20.41

Βαζελίνη· σκληρή παραφίνη· πετρέλαιο και άλλα ορυκτά κεριά

33500 (*)

19.20.42

Οπτάνθρακας (κωκ) από πετρέλαιο· άσφαλτος από πετρέλαιο και άλλα κατάλοιπα των ελαίων πετρελαίου

33500 (*)

19.20.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων διύλισης πετρελαίου

 

19.20.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων διύλισης πετρελαίου

88151 (*)

20

Χημικές ουσίες και προϊόντα

 

20.1

Παραγωγή βασικών χημικών προϊόντων, λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων, πλαστικών και συνθετικών υλών σε πρωτογενείς μορφές

 

20.11

Βιομηχανικά αέρια

 

20.11.1

Βιομηχανικά αέρια

 

20.11.11

Υδρογόνο, αργόν, σπάνια αέρια, άζωτο και οξυγόνο

34210 (*)

20.11.12

Διοξείδιο του άνθρακα και άλλες ανόργανες οξυγονούχες ενώσεις μη μεταλλικών στοιχείων

34210 (*)

20.11.13

Υγρός και πεπιεσμένος αέρας

34250 (*)

20.11.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής βιομηχανικών αερίων

 

20.11.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής βιομηχανικών αερίων

88160 (*)

20.12

Χρωστικές ύλες

 

20.12.1

Οξείδια, υπεροξείδια και υδροξείδια

 

20.12.11

Οξείδιο και υπεροξείδιο του ψευδάργυρου· Οξείδια του τιτανίου

34220 (*)

20.12.12

Οξείδια και υδροξείδια του χρωμίου, του μαγγανίου, του μολύβδου και του χαλκού

34220 (*)

20.12.19

Άλλα μεταλλικά οξείδια, υδροξείδια και υπεροξείδια

34220 (*)

20.12.2

Δεψικά ή βαφικά εκχυλίσματα· ταννίνες και τα παράγωγά τους· χρωστικές ύλες π.δ.κ.α.

 

20.12.21

Συνθετικές οργανικές χρωστικές ύλες και παρασκευάσματα που βασίζονται σε αυτές, οργανικά συνθετικά προϊόντα των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως παράγοντες τόνωσης του φθορισμού ή ως φωτοφόρα· χρωστικές λάκες και παρασκευάσματα που βασίζονται σε αυτές

34310

20.12.22

Δεψικά εκχυλίσματα φυτικής προέλευσης· ταννίνες και τα άλατα αυτών, αιθέρες, εστέρες και άλλα παράγωγα· χρωστικές ύλες φυτικής ή ζωικής προέλευσης

34320

20.12.23

Δεψικά προϊόντα συνθετικά οργανικά· δεψικά προϊόντα ανόργανα· δεψικά παρασκευάσματα· ενζυματικά παρασκευάσματα για την προεργασία της δέψης

34330

20.12.24

Χρωστικές ύλες π.δ.κ.α.· ανόργανα προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως φωτοφόρα

34340

20.12.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής χρωμάτων και χρωστικών υλών

 

20.12.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής χρωμάτων και χρωστικών υλών

88160 (*)

20.13

Άλλες ανόργανες βασικές χημικές ουσίες

 

20.13.1

Εμπλουτισμένο ουράνιο και πλουτώνιο· εξαντλημένο ουράνιο και θόριο· άλλα ραδιενεργά στοιχεία

 

20.13.11

Εμπλουτισμένο ουράνιο και πλουτώνιο και οι ενώσεις τους

33620

88152 (*)

20.13.12

Εξαντλημένο ουράνιο και θόριο και οι ενώσεις τους

33630

88152 (*)

20.13.13

Άλλα ραδιενεργά στοιχεία, ισότοπα και ενώσεις τους· κράματα, διασπορές, κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν αυτά τα στοιχεία, ισότοπα ή ενώσεις.

33690

20.13.14

Καύσιμα στοιχεία (κασέτες), που δεν έχουν ακτινοβοληθεί, για πυρηνικούς αντιδραστήρες

33710

20.13.2

Χημικά στοιχεία π.δ.κ.α.· ανόργανα οξέα και ενώσεις

 

20.13.21

Μεταλλοειδή

34231 (*)

20.13.22

Αλογονωμένες ή θειούχες ενώσεις των μη μεταλλικών στοιχείων

34231 (*)

20.13.23

Μέταλλα αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών· μέταλλα σπανίων γαιών, σκάνδιο και ύττριο· υδράργυρος

34231 (*)

20.13.24

Υδροχλώριο· διθειικό οξύ· διφωσφορικό πεντοξείδιο· άλλα ανόργανα οξέα· διοξείδιο του πυριτίου και του θείου

34231 (*)

34232

20.13.25

Οξείδια, υδροξείδια και υπεροξείδια· υδραζίνη και υδροξυλαμίνη και ανόργανα άλατά τους

34231 (*)

20.13.3

Αλογονωμένα μέταλλα· υποχλωριώδη, χλωρικά και υπερχλωρικά

 

20.13.31

Αλογονωμένα μέταλλα

34240 (*)

20.13.32

Υποχλωριώδη, χλωρικά και υπερχλωρικά

34240 (*)

20.13.4

Σουλφίδια, θειικά άλατα· νιτρικά, φωσφορικά και ανθρακικά άλατα

 

20.13.41

Σουλφίδια, θειώδη και θειικά άλατα

34240 (*)

20.13.42

Φωσφινικά, φωσφονικά, φωσφορικά, πολυφωσφορικά άλατα και νιτρικά άλατα (εκτός του καλίου)

34240 (*)

20.13.43

Ανθρακικά άλατα

34240 (*)

20.13.5

Άλατα άλλων μετάλλων

 

20.13.51

Άλατα οξομεταλλικών ή υπεροξομεταλλικών οξέων· κολλοειδή πολύτιμα μέταλλα

34250 (*)

20.13.52

Ανόργανες ενώσεις π.δ.κ.α., συμπεριλαμβανομένου του απεσταγμένου νερού· αμαλγάματα, εκτός των αμαλγαμάτων των πολύτιμων μετάλλων

34250 (*)

20.13.6

Άλλες βασικές ανόργανες χημικές ουσίες

 

20.13.61

Ισότοπα π.δ.κ.α. και ενώσεις τους (συμπεριλαμβανομένου του βαρέος ύδατος)

34260

20.13.62

Κυανίδια, οξείδια των κυανιδίων και σύμπλοκα κυανίδια· κροτικά, κυανικά και θειοκυανικά άλατα· πυριτικά άλατα· βορικά άλατα· υπερβορικά άλατα· άλλα άλατα ανόργανων οξέων ή υπεροξέων

34270

20.13.63

Υπεροξείδιο του υδρογόνου

34280 (*)

20.13.64

Φωσφίδια, καρβίδια, υδρίδια, νιτρίδια, αζωτίδια, πυριτίδια και βορίδια

34280 (*)

20.13.65

Ενώσεις μετάλλων σπανίων γαιών, υττρίου ή σκανδίου

34290

20.13.66

Θείο, με εξαίρεση αυτό που παράγεται με εξάχνωση, με κατακρήμνιση και το κολλοειδές

34520

20.13.67

Φρυγμένοι σιδηροπυρίτες

34530

20.13.68

Πιεζοηλεκτρικός χαλαζίας· άλλοι συνθετικοί ή ανασχηματισμένοι πολύτιμοι ή ημιπολύτιμοι λίθοι, ακατέργαστοι

34560

20.13.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων ανόργανων βασικών χημικών ουσιών

 

20.13.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων ανόργανων βασικών χημικών ουσιών

88160 (*)

20.14

Άλλες οργανικές βασικές χημικές ουσίες

 

20.14.1

Υδρογονάνθρακες και παράγωγά τους

 

20.14.11

Άκυκλοι υδρογονάνθρακες

34110 (*)

20.14.12

Κυκλικοί υδρογονάνθρακες

34110 (*)

20.14.13

Χλωριωμένα παράγωγα άκυκλων υδρογονανθράκων

34110 (*)

20.14.14

Σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτριδωμένα παράγωγα υδρογονανθράκων αλογονωμένων ή όχι

34110 (*)

20.14.19

Άλλα παράγωγα υδρογονανθράκων

34110 (*)

20.14.2

Αλκοόλες, φαινόλες, φαινολοαλκοόλες και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτριδωμένα παράγωγά τους· βιομηχανικές λιπαρές αλκοόλες

 

20.14.21

Βιομηχανικές λιπαρές αλκοόλες

34139 (*)

20.14.22

Μονοσθενείς αλκοόλες

34139 (*)

20.14.23

Διόλες, πολυαλκοόλες, κυκλικές αλκοόλες και παράγωγά τους

34139 (*)

34570 (*)

20.14.24

Φαινόλες· φαινολοαλκοόλες και παράγωγα από φαινόλες

34139 (*)

20.14.3

Λιπαρά οξέα μονοκαρβοξυλικά βιομηχανικά· καρβοξυλικά οξέα και παράγωγά τους

 

20.14.31

Λιπαρά οξέα μονοκαρβοξυλικά βιομηχανικά· όξινα λάδια από εξευγενισμό

34120

20.14.32

Κορεσμένα ακυκλικά μονοκαρβοξυλικά οξέα και παράγωγά τους

34140 (*)

20.14.33

Ακόρεστα μονοκαρβοξυλικά, κυκλανικά, κυκλενικά ή κυκλοτερπενικά ακυκλικά πολυκαρβοξυλικά οξέα και παράγωγά τους

34140 (*)

20.14.34

Αρωματικά πολυκαρβοξυλικά και καρβοξυλικά οξέα με πρόσθετη οξυγονούχο ομάδα· και τα παράγωγά τους εκτός από το σαλικυλικό οξύ και τα άλατά του

34140 (*)

20.14.4

Οργανικές ενώσεις με αζωτούχες ομάδες

 

20.14.41

Ενώσεις με αμινική ομάδα

34150 (*)

20.14.42

Οξυγονούχες αμινικές ενώσεις, εκτός από τη λυσίνη και το γλουταμινικό οξύ

34150 (*)

20.14.43

Ουρεΐνες· ενώσεις με καρβοξυϊμιδική ομάδα, με νιτρική ομάδα· παράγωγά τους

34150 (*)

20.14.44

Ενώσεις με άλλες αζωτούχες ομάδες

34150 (*)

20.14.5

Οργανικές θειοενώσεις και άλλες οργανο-ανόργανες ενώσεις· ετεροκυκλικές ενώσεις π.δ.κ.α.

 

20.14.51

Οργανικές θειοενώσεις και άλλες οργανο-ανόργανες ενώσεις

34160 (*)

20.14.52

Ετεροκυκλικές ενώσεις π.δ.κ.α.· νουκλεϊνικά οξέα και τα άλατά τους

34160 (*)

20.14.53

Φωσφορικοί εστέρες και τα άλατά τους ή εστέρες άλλων ανόργανων οξέων (με εξαίρεση εστέρες υπεροξειδίου του υδρογόνου) και τα άλατά τους· και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους

34180

20.14.6

Αιθέρες, οργανικά υπεροξείδια, εποξείδια, ακετάλες και ημιακετάλες· άλλες οργανικές ενώσεις

 

20.14.61

Ενώσεις με αλδεϋδικές ομάδες

34170 (*)

20.14.62

Ενώσεις με κετονικές και κινονικές ομάδες

34170 (*)

20.14.63

Αιθέρες, οργανικά υπεροξείδια, εποξείδια, ακετάλες και ημιακετάλες και παράγωγά τους

34170 (*)

20.14.64

Ένζυμα και άλλες οργανικές ενώσεις π.δ.κ.α.

34170 (*)

20.14.7

Διάφορα οργανικά βασικά χημικά προϊόντα

 

20.14.71

Παράγωγα φυτικών προϊόντων ή προϊόντων ρητίνης

34400

20.14.72

Ξυλάνθρακας

34510

20.14.73

Έλαια και άλλα προϊόντα που προέρχονται από την απόσταξη σε υψηλή θερμοκρασία των πισσών από λιθάνθρακα και παρόμοια προϊόντα

34540 (*)

20.14.74

Μη μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη με αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 80 % κατ’ όγκο

24110

20.14.75

Αιθυλική αλκοόλη και αποστάγματα μετουσιωμένα, οποιουδήποτε τίτλου

34131

20.14.8

Αλκαλικά κατάλοιπα από την κατεργασία του ξυλοπολτού εκτός από το ταλλέλαιο

 

20.14.80

Αλκαλικά κατάλοιπα από την κατεργασία του ξυλοπολτού εκτός από το ταλλέλαιο

39230

20.14.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών

 

20.14.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών

88160 (*)

20.15

Λιπάσματα και αζωτούχες ενώσεις

 

20.15.1

Νιτρικό οξύ· σουλφονιτρικά οξέα· αμμωνία

 

20.15.10

Νιτρικό οξύ· σουλφονιτρικά οξέα· αμμωνία

34233

34651

34652

20.15.2

Χλωριούχο αμμώνιο· νιτρώδη άλατα

 

20.15.20

Χλωριούχο αμμώνιο· νιτρώδη άλατα

34653

20.15.3

Αζωτούχα λιπάσματα, ορυκτά ή χημικά

 

20.15.31

Ουρία

34611

20.15.32

Θειικό αμμώνιο

34612

20.15.33

Νιτρικό αμμώνιο

34613

20.15.34

Άλατα διπλά και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου

34614

20.15.35

Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλες ανόργανες ύλες χωρίς λιπαντικές ικανότητες

34615

20.15.39

Άλλα αζωτούχα λιπάσματα και μείγματα

34619

20.15.4

Φωσφορικά λιπάσματα, ορυκτά ή χημικά

 

20.15.41

Υπερφοσφωρικά

34621

20.15.49

Άλλα φωσφορικά λιπάσματα

34629

20.15.5

Καλιούχα λιπάσματα, ορυκτά ή χημικά

 

20.15.51

Χλωριούχο κάλιο

34631

20.15.52

Θειικό κάλιο

34632

20.15.59

Άλλα καλιούχα λιπάσματα

34639

20.15.6

Νιτρικό νάτριο

 

20.15.60

Νιτρικό νάτριο

34150 (*)

20.15.7

Λιπάσματα π.δ.κ.α.

 

20.15.71

Λιπάσματα που περιέχουν τρία θρεπτικά στοιχεία: άζωτο, φώσφορο και κάλιο

34641

20.15.72

Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας)

34642

20.15.73

Μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας

34643

20.15.74

Λιπάσματα που περιέχουν δύο θρεπτικά στοιχεία: άζωτο και φώσφορο

34644

20.15.75

Λιπάσματα που περιέχουν δύο θρεπτικά στοιχεία: φώσφορο και κάλιο

34645

20.15.76

Νιτρικά άλατα του καλίου

34646

20.15.79

Ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που περιέχουν τουλάχιστον δύο θρεπτικά στοιχεία (άζωτο, φώσφορο, κάλιο) π.δ.κ.α.

34649

34659

20.15.8

Ζωικά ή φυτικά λιπάσματα π.δ.κ.α.

 

20.15.80

Ζωικά ή φυτικά λιπάσματα π.δ.κ.α.

34654

20.15.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων

 

20.15.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων

88160 (*)

20.16

Πλαστικά σε πρωτογενείς μορφές

 

20.16.1

Πολυμερή του αιθυλενίου, σε πρωτογενείς μορφές

 

20.16.10

Πολυμερή του αιθυλενίου, σε πρωτογενείς μορφές

34710

20.16.2

Πολυμερή του στυρολίου, σε πρωτογενείς μορφές

 

20.16.20

Πολυμερή του στυρολίου, σε πρωτογενείς μορφές

34720

20.16.3

Πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου ή άλλων αλογονωμένων ολεφινών, σε πρωτογενείς μορφές

 

20.16.30

Πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου ή άλλων αλογονωμένων ολεφινών, σε πρωτογενείς μορφές

34730

20.16.4

Πολυακετάλες, άλλοι πολυαιθέρες και ρητίνες-εποξείδια, σε πρωτογενείς μορφές· πολυανθρακικά άλατα, ρητίνες-αλκύδια, πολυεστέρες αλλυλικοί και άλλοι πολυεστέρες, σε πρωτογενείς μορφές

 

20.16.40

Πολυακετάλες, άλλοι πολυαιθέρες και ρητίνες-εποξείδια, σε πρωτογενείς μορφές· πολυανθρακικά άλατα, ρητίνες-αλκύδια, πολυεστέρες αλλυλικοί και άλλοι πολυεστέρες, σε πρωτογενείς μορφές

34740

20.16.5

Άλλα πλαστικά σε πρωτογενείς μορφές· ιοντοανταλλάκτες

 

20.16.51

Πολυμερή του προπυλενίου ή άλλων ολεφινών, σε πρωτογενείς μορφές

34790 (*)

20.16.52

Πολυμερή του οξικού βινυλίου ή άλλων εστέρων και πολυμερών του βινυλίου, σε πρωτογενείς μορφές

34790 (*)

20.16.53

Ακρυλικά πολυμερή, σε πρωτογενείς μορφές

34790 (*)

20.16.54

Πολυαμίδια, σε πρωτογενείς μορφές

34790 (*)

20.16.55

Ρητίνες ουρίας, θειουρίας και μελαμίνης, σε πρωτογενείς μορφές

34790 (*)

20.16.56

Άλλες αμινορητίνες, φαινολικές ρητίνες και πολυουραιθάνες, σε πρωτογενείς μορφές

34790 (*)

20.16.57

Σιλικόνες, σε πρωτογενείς μορφές

34790 (*)

20.16.59

Άλλα πλαστικά, σε πρωτογενείς μορφές, π.δ.κ.α.

34790 (*)

20.16.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές

 

20.16.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της παραγωγής διαδικασίας πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές

88170 (*)

20.17

Συνθετικό ελαστικό (καουτσούκ) σε πρωτογενείς μορφές

 

20.17.1

Συνθετικό ελαστικό (καουτσούκ) σε πρωτογενείς μορφές

 

20.17.10

Συνθετικό ελαστικό (καουτσούκ) σε πρωτογενείς μορφές

34800

20.17.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής συνθετικού ελαστικού (καουτσούκ) σε πρωτογενείς μορφές

 

20.17.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής συνθετικού ελαστικού (καουτσούκ) σε πρωτογενείς μορφές

88170 (*)

20.2

Παρασιτοκτόνα και άλλα αγροχημικά προϊόντα

 

20.20

Παρασιτοκτόνα και άλλα αγροχημικά προϊόντα

 

20.20.1

Παρασιτοκτόνα και άλλα αγροχημικά προϊόντα

 

20.20.11

Εντομοκτόνα

34661

20.20.12

Ζιζανιοκτόνα

34663 (*)

20.20.13

Ανασχετικά βλάστησης και ρυθμιστές της ανάπτυξης των φυτών

34663 (*)

20.20.14

Απολυμαντικά

34664

20.20.15

Μυκητοκτόνα

34662

20.20.19

Λοιπά παρασιτοκτόνα και άλλα αγροχημικά προϊόντα

34666

34669

20.20.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής παρασιτοκτόνων και λοιπών αγροχημικών προϊόντων

 

20.20.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής παρασιτοκτόνων και λοιπών αγροχημικών προϊόντων

88160 (*)

20.3

Χρώματα, βερνίκια και παρόμοια επιχρίσματα, μελάνη τυπογραφίας και μαστίχες

 

20.30

Χρώματα, βερνίκια και παρόμοια επιχρίσματα, μελάνη τυπογραφίας και μαστίχες

 

20.30.1

Χρώματα και βερνίκια με βάση πολυμερή

 

20.30.11

Χρώματα και βερνίκια με βάση ακρυλικά πολυμερή ή πολυμερή του βινυλίου σε υδατώδες μέσο

35110 (*)

20.30.12

Χρώματα και βερνίκια με βάση πολυεστέρες, ακρυλικά πολυμερή ή πολυμερή του βινυλίου, σε μη υδατώδες μέσο· διαλύματα

35110 (*)

20.30.2

Άλλα χρώματα και βερνίκια και συναφή προϊόντα· καλλιτεχνικά χρώματα και τυπογραφική μελάνη

 

20.30.21

Παρασκευασμένες χρωστικές ουσίες, αδιαφανοποιητές και χρώματα, εξυαλώσιμα σμάλτα και εφυαλώματα, επικαλύμματα κεραμευτικής, υγρά λούστρα και παρόμοια είδη· τριμμένο γυαλί

35110 (*)

20.30.22

Άλλα χρώματα και βερνίκια· παρασκευασμένα ξηραντικά

35110 (*)

20.30.23

Χρώματα καλλιτεχνών, σπουδαστών ή ζωγράφων επιγραφών, χρώματα αλλαγής των αποχρώσεων, χρώματα αναψυχής και παρόμοια είδη

35120

20.30.24

Τυπογραφική μελάνη

35130

20.30.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων, μελάνης τυπογραφίας και μαστιχών

 

20.30.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων, μελάνης τυπογραφίας και μαστιχών

88160 (*)

20.4

Σαπούνια και απορρυπαντικά, προϊόντα καθαρισμού και στίλβωσης, αρώματα και παρασκευάσματα καλλωπισμού

 

20.41

Σαπούνια και απορρυπαντικά, προϊόντα καθαρισμού και στίλβωσης

 

20.41.1

Γλυκερίνη

 

20.41.10

Γλυκερίνη

34570 (*)

20.41.2

Επιφανειοδραστικές οργανικές ουσίες, εκτός από σαπούνι

 

20.41.20

Επιφανειοδραστικές οργανικές ουσίες, εκτός από σαπούνι

35310

20.41.3

Σαπούνι, παρασκευάσματα πλύσης και καθαρισμού

 

20.41.31

Σαπούνι και επιφανειοδραστικά οργανικά προϊόντα και παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται ως σαπούνι· χαρτί, βάτες, πιλήματα και μη υφασμένα υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή καλυμμένα με σαπούνι ή απορρυπαντικά

35321 (*)

20.41.32

Απορρυπαντικά και προϊόντα πλύσης

35322

20.41.4

Ευώδη παρασκευάσματα και κεριά

 

20.41.41

Παρασκευάσματα για αρωματισμό ή απόσμηση χώρων

35331

20.41.42

Τεχνητά κεριά και παρασκευασμένα κεριά

35332

20.41.43

Στιλβωτικές ουσίες και κρέμες, για υποδήματα, έπιπλα, δάπεδα, αμαξώματα, γυαλί ή μέταλλο

35333

20.41.44

Πολτοί και σκόνες καθαρισμού και άλλα προϊόντα καθαρισμού

35334

20.41.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης

 

20.41.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης

88160 (*)

20.42

Αρώματα και παρασκευάσματα καλλωπισμού

 

20.42.1

Αρώματα και παρασκευάσματα καλλωπισμού

 

20.42.11

Αρώματα και κολώνιες

35323 (*)

20.42.12

Παρασκευάσματα για μακιγιάζ χειλιών και ματιών

35323 (*)

20.42.13

Παρασκευάσματα για την περιποίηση των χεριών και των ποδιών

35323 (*)

20.42.14

Σκόνες (πούδρες) που χρησιμοποιούνται ως καλλυντικά ή για καλλωπισμό

35323 (*)

20.42.15

Παρασκευάσματα ομορφιάς, μακιγιάζ ή φροντίδας του δέρματος (περιλαμβάνονται και τα αντιηλιακά) π.δ.κ.α.

35323 (*)

20.42.16

Σαμπουάν, λακ μαλλιών, παρασκευάσματα για μόνιμο κατσάρωμα (περμανάντ) ή ίσιωμα μαλλιών

35323 (*)

20.42.17

Λοσιόν και άλλα παρασκευάσματα για τα μαλλιά π.δ.κ.α.

35323 (*)

20.42.18

Παρασκευάσματα για την υγιεινή του στόματος ή των δοντιών (συμπεριλαμβάνονται οι στερεωτικοί πολτοί και σκόνες), οδοντικό νήμα

35323 (*)

20.42.19

Ξυριστικά παρασκευάσματα· αποσμητικά και αντιιδρωτικά για το σώμα· παρασκευάσματα για το λουτρό· άλλα αρώματα, καλλυντικά ή παρασκευάσματα καλλωπισμού π.δ.κ.α.

35321 (*)

35323 (*)

20.42.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού

 

20.42.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού

88160 (*)

20.5

Άλλα χημικά προϊόντα

 

20.51

Εκρηκτικά

 

20.51.1

Παρασκευασμένα εκρηκτικά· θρυαλλίδες ασφαλείας· καψούλια και απλοί πυροκροτητές· είδη ανάφλεξης· ηλεκτρικοί πυροκροτητές· πυροτεχνήματα

 

20.51.11

Προωθητική πυρίτιδα και παρασκευασμένα εκρηκτικά

35450 (*)

20.51.12

Θρυαλλίδες ασφαλείας· πυραγωγά σχοινιά. καψύλια· είδη ανάφλεξης· ηλεκτρικοί πυροκροτητές

35450 (*)

20.51.13

Πυροτεχνήματα

35460 (*)

20.51.14

Βεγγαλικά, φωτοβολίδες, βαρελότα και άλλα πυροτεχνικά είδη (εξαιρουμένων των πυροτεχνημάτων)

35460 (*)

20.51.2

Σπίρτα

 

20.51.20

Σπίρτα

38998

20.51.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής εκρηκτικών

 

20.51.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής εκρηκτικών

88160 (*)

20.52

Κόλλες

 

20.52.1

Κόλλες

 

20.52.10

Κόλλες

35420 (*)

20.52.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κολλών

 

20.52.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κολλών

88160 (*)

20.53

Αιθέρια έλαια

 

20.53.1

Αιθέρια έλαια

 

20.53.10

Αιθέρια έλαια

35410

20.53.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής αιθέριων ελαίων

 

20.53.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής αιθέριων ελαίων

88160 (*)

20.59

Άλλα χημικά προϊόντα π.δ.κ.α.

 

20.59.1

Φωτογραφικές πλάκες και φιλμ και φιλμ στιγμιαίας εκτύπωσης· χημικά παρασκευάσματα και αμιγή προϊόντα για φωτογραφική χρήση

 

20.59.11

Φωτογραφικές πλάκες και φιλμ και φιλμ στιγμιαίας εκτύπωσης, ευαισθητοποιημένα μη εκτεθειμένα· φωτογραφικό χαρτί

48341

20.59.12

Ευαισθητοποιημένα γαλακτώματα για φωτογραφικές χρήσεις· χημικά παρασκευάσματα για φωτογραφικές χρήσεις π.δ.κ.α.

48342

20.59.2

Χημικώς τροποποιημένα ζωικά ή φυτικά λίπη και έλαια· μη βρώσιμα μείγματα ζωικών ή φυτικών λιπών ή ελαίων

 

20.59.20

Χημικώς τροποποιημένα ζωικά ή φυτικά λίπη και έλαια· μη βρώσιμα μείγματα ζωικών ή φυτικών λιπών ή ελαίων

34550

20.59.3

Μελάνη γραφής ή σχεδίασης και άλλες μελάνες

 

20.59.30

Μελάνη γραφής ή σχεδίασης και άλλες μελάνες

35140

20.59.4

Λιπαντικά παρασκευάσματα· πρόσθετες ύλες· αντιψυκτικά παρασκευάσματα

 

20.59.41

Λιπαντικά παρασκευάσματα

35430 (*)

20.59.42

Αντικροτικά παρασκευάσματα· πρόσθετες ύλες για ορυκτέλαια και παρόμοια προϊόντα

35430 (*)

20.59.43

Υγρά για υδραυλικά φρένα· αντιψυκτικά παρασκευάσματα και παρασκευασμένα αποπαγωτικά υγρά

35430 (*)

20.59.5

Διάφορα χημικά προϊόντα

 

20.59.51

Πεπτόνες, άλλες πρωτεϊνικές ουσίες και τα παράγωγά τους π.δ.κ.α.· σκόνη επεξεργασίας δέρματος

35420 (*)

20.59.52

Πολτοί προπλασμάτων· οδοντιατρικός κηρός και άλλα παρασκευάσματα για χρήση στην οδοντιατρική με βάση το γύψο παρασκευάσματα και γομώσεις για πυροσβεστήρες· παρασκευασμένα μέσα καλλιέργειας για την ανάπτυξη μικροοργανισμών· σύνθετα διαγνωστικά ή εργαστηριακά αντιδραστήρια π.δ.κ.α.

35440 (*)

20.59.53

Χημικά στοιχεία σε μορφή δίσκου και ενώσεις που έχουν υποστεί χημική κατεργασία για χρήση στην ηλεκτρονική

35470

20.59.54

Ενεργός άνθρακας

35490 (*)

20.59.55

Υλικά τελειοποίησης (φινιρίσματος), φορείς βαφής που επιταχύνουν τη βαφή ή στερεοποιούν τις βαφές και παρόμοια προϊόντα

35490 (*)

20.59.56

Παρασκευάσματα καθαρισμού· συλλιπάσματα· παρασκευασμένοι επιταχυντές βουλκανισμού· πλαστικοποιητικές και σταθεροποιητικές ενώσεις για ελαστικό ή πλαστικό· καταλυτικά παρασκευάσματα π.δ.κ.α.· μεικτό αλκυλοβενζόλιο και αλκυλοναφθαλένιο π.δ.κ.α.

35490 (*)

20.59.57

Συνδετικά παρασκευασμένα για καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου· χημικά προϊόντα

35490 (*)

20.59.59

Διάφορα άλλα χημικά προϊόντα π.δ.κ.α.

35490 (*)

20.59.6

Ζελατίνες και παράγωγα ζελατινών, περιλαμβανομένων γαλακτοαλβουμινών

 

20.59.60

Ζελατίνες και παράγωγα ζελατινών, περιλαμβανομένων γαλακτοαλβουμινών

35420 (*)

20.59.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α.

 

20.59.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α.

88160 (*)

20.6

Μη φυσικές ίνες

 

20.60

Μη φυσικές ίνες

 

20.60.1

Συνθετικές ίνες

 

20.60.11

Συνθετικές συνεχείς και ασυνεχείς ίνες, μη λαναρισμένες ή χτενισμένες

35510

20.60.12

Ίνες υψηλής αντοχής από πολυαμίδια και πολυεστέρες

35520 (*)

20.60.13

Άλλες συνθετικές ίνες, απλές

35520 (*)

20.60.14

Συνθετικά μονόινα νήματα· λωρίδες και παρόμοια είδη, από συνθετικά υφαντικά υλικά

35530

20.60.2

Τεχνητές ίνες

 

20.60.21

Τεχνητές συνεχείς και ασυνεχείς ίνες, μη λαναρισμένες ή χτενισμένες

35540

20.60.22

Ίνες υψηλής αντοχής από βισκόζη

35550 (*)

20.60.23

Άλλες τεχνητές ίνες, απλές

35550 (*)

20.60.24

Τεχνητά μονόινα νήματα· λωρίδες και παρόμοια είδη από τεχνητά υφαντικά υλικά

35560

20.60.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής τεχνητών ινών

 

20.60.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής τεχνητών ινών

88160 (*)

21

Βασικά φαρμακευτικά προϊόντα και φαρμακευτικά σκευάσματα

 

21.1

Βασικά φαρμακευτικά προϊόντα

 

21.10

Βασικά φαρμακευτικά προϊόντα

 

21.10.1

Σαλικυλικό οξύ, Ο-ακετυλοσαλικυλικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες τους

 

21.10.10

Σαλικυλικό οξύ, Ο-ακετυλοσαλικυλικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες τους

35210

21.10.2

Λυσίνη, γλουταμινικό οξύ και τα άλατά τους· άλατα και υδροξείδια του τεταρτοταγούς αμμωνίου· φωσφοροαμινολιπίδια· αμίδια και τα παράγωγά τους καθώς και τα άλατά τους

 

21.10.20

Λυσίνη, γλουταμινικό οξύ και τα άλατά τους· άλατα και υδροξείδια του τεταρτοταγούς αμμωνίου· φωσφοροαμινολιπίδια· αμίδια και τα παράγωγά τους καθώς και τα άλατά τους

35220

21.10.3

Λακτόνες π.δ.κ.α., ετεροκυκλικές ενώσεις μόνο με ετεροάτομο(α) του αζώτου, που περιέχουν στη δομή τους μη συνενωμένο δακτύλιο πυραζολίου, δακτύλιο πυριμιδίνης, δακτύλιο πιπεραζίνης, μη συνενωμένο δακτύλιο τριαζίνης ή σύστημα δακτυλίων φαινοθειαζίνης χωρίς άλλες συνενώσεις· υδαντοΐνη και τα παράγωγά της· σουλφοναμίδες

 

21.10.31

Λακτόνες π.δ.κ.α., ετεροκυκλικές ενώσεις μόνο με ετεροάτομο(α) του αζώτου, που περιέχουν στη δομή τους μη συνενωμένο δακτύλιο πυραζολίου, δακτύλιο πυριμιδίνης, δακτύλιο πιπεραζίνης, μη συνενωμένο δακτύλιο τριαζίνης ή σύστημα δακτυλίων φαινοθειαζίνης χωρίς άλλες συνενώσεις· υδαντοΐνη και τα παράγωγά της

35230 (*)

21.10.32

Σουλφοναμίδες

35230 (*)

21.10.4

Σάκχαρα, χημικώς καθαρά, π.δ.κ.α.· αιθέρες και εστέρες σακχάρων και τα άλατά τους π.δ.κ.α.

 

21.10.40

Σάκχαρα, χημικώς καθαρά, π.δ.κ.α.· αιθέρες και εστέρες σακχάρων και τα άλατά τους, π.δ.κ.α.

35240

21.10.5

Προβιταμίνες, βιταμίνες και ορμόνες· γλυκοζίτες και φυτικά αλκαλοειδή και παράγωγά τους· αντιβιοτικά

 

21.10.51

Προβιταμίνες, βιταμίνες και τα παράγωγά τους

35250 (*)