EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0207

Κανονισμóς (ΕΚ) αριθ. 207/2008 της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 2008 , για την έγκριση των προδιαγραφών της ενότητας ad hoc 2009 αναφορικά με την είσοδο νέων ατόμων στην αγορά εργασίας που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 577/98 του Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 62, 6.3.2008, p. 4–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/207/oj

6.3.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 62/4


ΚΑΝΟΝΙΣΜÓΣ (ΕΚ) αριθ. 207/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 5ης Μαρτίου 2008

για την έγκριση των προδιαγραφών της ενότητας ad hoc 2009 αναφορικά με την είσοδο νέων ατόμων στην αγορά εργασίας που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 577/98 του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 577/98 του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1998, για τη διενέργεια δειγματοληπτικής έρευνας εργατικού δυναμικού στην Κοινότητα (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση (2), περιλαμβάνουν διάφορους πολιτικούς προσανατολισμούς σχετικούς με την απασχόληση των νέων, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να αναληφθούν περισσότερες προσπάθειες για τη διάνοιξη προοπτικών απασχόλησης για τους νέους και τη μείωση της ανεργίας των νέων. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές αναφέρονται επίσης σε στόχους και κριτήρια που έχουν οριστεί στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση από το 2003 με σκοπό τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, την άνοδο του μορφωτικού επιπέδου και το «νέο ξεκίνημα» για τους άνεργους νέους.

(2)

Τα κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης καθορίζονται στο πρόγραμμα εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010», που υλοποιείται από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή (3). Αυτά τα κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης θα βοηθήσουν στην καταγραφή της ανόδου του μορφωτικού επιπέδου και της διά βίου μάθησης καθώς και τη μείωση του αριθμού των μαθητών που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο — πολιτικών στόχων που αποσκοπούν στο να προετοιμάσουν όσο το δυνατό καλύτερα τους νέους για την επαγγελματική και κοινωνική τους ζωή.

(3)

Η απόφαση 2006/702/ΕΚ του Συμβουλίου, της 6ης Οκτωβρίου 2006, για τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της Κοινότητας για τη συνοχή (4), ζητά από τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην «υλοποίηση του ευρωπαϊκού συμφώνου για τη νεολαία μέσω της διευκόλυνσης της πρόσβασης των νέων ανθρώπων στην απασχόληση, της διευκόλυνσης της μετάβασης από την εκπαίδευση στην απασχόληση μέσω, μεταξύ άλλων, του επαγγελματικού προσανατολισμού, της παροχής ενίσχυσης για την ολοκλήρωση των σπουδών και της πρόσβασης στην κατάλληλη κατάρτιση και μαθητεία».

(4)

Συνεπώς, υπάρχει μια εμφανής ανάγκη για περιεκτικό και συγκρίσιμο σύνολο στοιχείων όσον αφορά την είσοδο των νέων στην αγορά εργασίας προκειμένου να παρακολουθηθεί η πρόοδος προς τους κοινούς στόχους της ευρωπαϊκής στρατηγικής απασχόλησης και της διαδικασίας κοινωνικής ενσωμάτωσης.

(5)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 384/2005 της Επιτροπής, της 7ης Μαρτίου 2005, για θέσπιση του προγράμματος ενοτήτων ad hoc, που θα καλύπτει τα έτη 2007 έως 2009, με σκοπό τη διενέργεια δειγματοληπτικής έρευνας εργατικού δυναμικού που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 577/98 του Συμβουλίου (5) περιλαμβάνει μια ενότητα ad hoc για την είσοδο των νέων ατόμων στην αγορά εργασίας. Ο κατάλογος μεταβλητών για αυτήν την ενότητα θα πρέπει να καθοριστεί.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής στατιστικού προγράμματος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο λεπτομερής κατάλογος των πληροφοριών που πρέπει να συλλεγούν το 2009 από την ενότητα ad hoc για την είσοδο των νέων στην αγορά εργασίας είναι όπως παρατίθεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 5 Μαρτίου 2008.

Για την Επιτροπή

Joaquín ALMUNIA

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 77 της 14.3.1998, σ. 3. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1372/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 315 της 3.12.2007, σ. 42).

(2)  Απόφαση του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2005 για τις κατευθυντήριες γραμμές των πολιτικών απασχόλησης των κρατών μελών (2005/600/ΕΚ), ΕΕ L 205 της 6.8.2005, σ. 21.

(3)  Συμβούλιο, Λεπτομερές πρόγραμμα των επακόλουθων εργασιών σχετικά με τους στόχους των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη (2002/C 142/01), ΕΕ C 142 της 14.6.2002, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 291 της 21.10.2006, σ. 11.

(5)  ΕΕ L 61 της 8.3.2005, σ. 23. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 341/2006 (ΕΕ L 55 της 25.2.2006, σ. 9).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Προδιαγραφές της ενότητας ad hoc 2009 για την είσοδο των νέων στην αγορά εργασίας

1.

Κράτη μέλη και περιφέρειες που αφορά η έρευνα: το σύνολό τους.

2.

Οι μεταβλητές κωδικοποιούνται ως εξής:

Η αρίθμηση των μεταβλητών της έρευνας εργατικού δυναμικού στη στήλη «φίλτρα» αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 430/2005 της Επιτροπής.


Στήλη

Κωδικός

Περιγραφή

Φίλτρο

203

(PARHAT)

 

Υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης επιτυχώς περατωθέν από τον πατέρα ή τη μητέρα

Όλα τα άτομα ηλικίας 15-34

1

Κατώτερο: ISCED 0, 1, 2 και 3γ βραχύ

2

Μέσο: ISCED 3-4 (χωρίς 3γ βραχύ)

3

Ανώτερο: ISCED 5-6

9

Χωρίς αντικείμενο (άτομα ηλικίας κάτω των 15 ή άνω των 34)

Κενό

Χωρίς απάντηση

204-207

PARFOR

 

Χώρα γέννησης πατέρα και μητέρας

Όλα τα άτομα ηλικίας 15-34

 

(Για τη Γερμανία: υπηκοότητα/προηγούμενη υπηκοότητα πατέρα και μητέρας όταν κατά την εβδομάδα αναφοράς κατέχουν τη γερμανική υπηκοότητα)

 

Για την κωδικοποίηση, βλ. ταξινόμηση χωρών ISO

....

4 ψηφία (πατέρας — 2 πρώτα ψηφία, μητέρα — 2 τελευταία ψηφία)

9999

Χωρίς αντικείμενο

Κενό

Χωρίς απάντηση

208

HATVOC

 

Προσανατολισμός του υψηλότερου επιπέδου επισήμων σπουδών που επιτεύχθηκε (HATLEVEL)

Όλα τα άτομα ηλικίας 15-34 και HATLEVEL=21-43

1

Γενική εκπαίδευση

2

Επαγγελματική εκπαίδευση κυρίως (ή αποκλειστικά) βασισμένη στο σχολείο

3

Συνδυασμός επαγγελματικής εκπαίδευσης βασισμένης στο σχολείο και στον τόπο εργασίας

4

Επαγγελματική εκπαίδευση κυρίως βασισμένη στον τόπο εργασίας

5

Επαγγελματική εκπαίδευση, χωρίς δυνατότητα διάκρισης μεταξύ 2, 3 και 4

9

Χωρίς αντικείμενο

Κενό

Χωρίς απάντηση

209-214

STOPDATE

 

Μήνας και έτος αποχώρησης για τελευταία φορά από την επίσημη εκπαίδευση

Όλα τα άτομα ηλικίας 15-34 και EDUCSTAT=2 και HATLEVEL≠00

Μήνας και έτος

999999

Χωρίς αντικείμενο

Κενό

Χωρίς απάντηση

215

WORKEDUC

 

Εργασία κατά τη διάρκεια της φοίτησης στην επίσημη εκπαίδευση

Όλα τα άτομα ηλικίας 15-34

0

Καθόλου εργασία ή εργασία κάτω του 1 μήνα ετησίως

1

Εργασία (μόνο) ως μέρος εκπαιδευτικού προγράμματος

2

Εργασία κατά τη διάρκεια των σπουδών αλλά εκτός εκπαιδευτικών προγραμμάτων

3

Εργασία (μόνο) κατά τη διάρκεια διακοπής των σπουδών

4

Εργασία ως συνδυασμός των 1 και 2

5

Εργασία ως συνδυασμός των 1 και 3

6

Εργασία ως συνδυασμός των 2 και 3

7

Εργασία ως συνδυασμός των 1, 2 και 3

9

Χωρίς αντικείμενο

Κενό

Χωρίς απάντηση

216-221

JOBSTART

 

Μήνας και έτος έναρξης της πρώτης εργασίας διάρκειας άνω των 3 μηνών μετά την αποχώρηση για τελευταία φορά από την επίσημη εκπαίδευση

Στήλη 209-214 ≠ 999999 και κενό

000000

Ποτέ δεν είχα εργασία διάρκειας άνω των 3 μηνών

000001

Η σημερινή είναι η πρώτη μου θέση εργασίας

……

Μήνας και έτος

999999

Χωρίς αντικείμενο

Κενό

Χωρίς απάντηση

222-224

JOBDUR

 

Διάρκεια της πρώτης θέσης εργασίας διάρκειας άνω των 3 μηνών (μετά την αποχώρηση για τελευταία φορά από την επίσημη εκπαίδευση

Στήλη 216-221 ≠ 000000 και 000001 και 999999

Αριθμός μηνών

999

Χωρίς αντικείμενο

Κενό

Χωρίς απάντηση

225

FINDMETH

 

Μέθοδος για την εξεύρεση της πρώτης θέσης εργασίας διάρκειας άνω των 3 μηνών (μετά την αποχώρηση για τελευταία φορά από την επίσημη εκπαίδευση)

Στήλη 216-221 ≠ 000000 και 999999

1

Μέσω εκπαιδευτικού ιδρύματος

2

Μέσω ΔΥΑ (Δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης)

3

Μέσω αγγελιών στον τύπο ή το Διαδίκτυο

4

Υποβολή απευθείας (αυθόρμητης) αίτησης πρόσληψης στον εργοδότη

5

Μέσω συγγενών και φίλων

6

Θέση που βρέθηκε μετά από προηγούμενη εμπειρία (θερινή/φοιτητική εργασία, μαθητεία, εκπαιδευτική εργασία, εθελοντική εργασία) στην ίδια επιχείρηση

7

Δημιουργία ιδιωτικής επιχείρησης

8

Άλλη

9

Χωρίς αντικείμενο

Κενό

Χωρίς απάντηση

226-229

JOBOCC

 

Ειδικότητα της πρώτης θέσης εργασίας διάρκειας άνω των 3 μηνών (μετά την αποχώρηση για τελευταία φορά από την επίσημη εκπαίδευση)

Στήλη 216-221 ≠ 000000 και 000001 και 999999

....

ISCO-88 (COM) κωδικοποίηση με 3 ή αν είναι δυνατόν 4 ψηφία

9999

Χωρίς αντικείμενο

Κενό

Χωρίς απάντηση

230

JOBCONTR

 

Τύπος σύμβασης της πρώτης θέσης εργασίας διάρκειας άνω των 3 μηνών (μετά την αποχώρηση για τελευταία φορά από την επίσημη εκπαίδευση)

Στήλη 216-221 ≠ 000000 και 000001 και 999999

1

Αυτοαπασχολούμενος

2

Μισθωτός, μόνιμος πλήρους απασχόλησης

3

Μισθωτός, μόνιμος μερικής απασχόλησης

4

Μισθωτός, προσωρινός πλήρους απασχόλησης

5

Μισθωτός, προσωρινός μερικής απασχόλησης

6

Εργαζόμενος σε οικογενειακή επιχείρηση

9

Χωρίς αντικείμενο

Κενό

Χωρίς απάντηση

231

TRANSACT

 

Κύρια δραστηριότητα μετά την αποχώρηση από τελευταία φορά από την επίσημη εκπαίδευση και πριν από την έναρξη της πρώτης θέσης εργασίας διάρκειας άνω των 3 μηνών

Στήλη 209-214 ≠ 999999 και κενό και (πρώτη εργασία άρχισε πάνω από 3 μήνες μετά την ημερομηνία της στήλης 209-214 ή της στήλης 216-221 =000000)

1

Μισθωτός — εργασία σε θέση(-εις) μικρής διάρκειας (έως 3 μήνες)

2

Υποχρεωτική στρατιωτική θητεία ή υπηρεσία κοινής ωφελείας

3

Ανεπάγγελτος, αναζητών ενεργά εργασία

Ανεπάγγελτος, μη αναζητών ενεργά εργασία λόγω:

4

Οικογενειακών υποχρεώσεων

5

Συμμετοχής σε μαθήματα ανεπίσημης εκπαίδευσης

6

Εθελοντικών δραστηριοτήτων

7

Προβλημάτων υγείας

8

Άλλων λόγων

9

Χωρίς αντικείμενο

Κενό

Χωρίς απάντηση

232/237

 

Παράγοντας στάθμισης για την ενότητα LFS 2009 (προαιρετικά)

Όλα τα άτομα ηλικίας 15-34

0000-9999

Οι στήλες 232-235 περιέχουν ακέραιους αριθμούς

00-99

Οι στήλες 236-237 περιέχουν δεκαδικές υποδιαιρέσεις

238

(PARNAT)

 

Υπηκοότητα γονέων κατά τη γέννηση (προαιρετικό)

Όλα τα άτομα ηλικίας 15-34

 

Για κωδικοποίηση, βλ. ταξινόμηση χωρών ISO

9999

Χωρίς αντικείμενο

Κενό

Χωρίς απάντηση


Top