EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0023

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 23/2008 της Επιτροπής, της 11ης Ιανουαρίου 2008 , για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 622/2003 της Επιτροπής για καθορισμό μέτρων για την εφαρμογή των κοινών βασικών προτύπων ασφάλειας των αερομεταφορών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )

OJ L 9, 12.1.2008, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 19/08/2008; καταργήθηκε εμμέσως από 32008R0820

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/23/oj

12.1.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 9/12


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 23/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 11ης Ιανουαρίου 2008

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 622/2003 της Επιτροπής για καθορισμό μέτρων για την εφαρμογή των κοινών βασικών προτύπων ασφάλειας των αερομεταφορών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2320/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2320/2002, η Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει μέτρα για την εφαρμογή των κοινών βασικών προτύπων ασφάλειας των αερομεταφορών σε όλη την Κοινότητα. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 622/2003 της Επιτροπής, της 4ης Απριλίου 2003, για καθορισμό μέτρων για την εφαρμογή των κοινών βασικών προτύπων ασφάλειας των αερομεταφορών (2), ήταν η πρώτη νομική πράξη που καθόριζε τέτοια μέτρα.

(2)

Χρειάζονται μέτρα για να καταστούν ακριβέστερα τα κοινά βασικά πρότυπα. Όσον αφορά την προβολή εικόνων αντικειμένων απειλής [Threat Image Projection (TIP)], πρέπει να καθορισθούν απαιτήσεις επιδόσεων. Πρέπει να εκτιμηθεί εάν χρειάζεται να επανεξετάζονται αυτές οι απαιτήσεις σε τακτική βάση και μάλιστα τουλάχιστον ανά διετία, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί ότι ανταποκρίνονται πάντα στις τεχνικές εξελίξεις, ιδίως όσον αφορά τη βιβλιοθήκη των διαθέσιμων εικονικών ειδώλων.

(3)

Το λογισμικό TIP πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τρόπο ώστε να βελτιώνονται οι επιδόσεις των χειριστών των μηχανημάτων απεικόνισης, με τα οποία εξετάζονται τόσο οι χειραποσκευές όσο και οι παραδιδόμενες αποσκευές, με την προβολή εικονικών ειδώλων αντικειμένων απειλής επάνω στην εικόνα της αποσκευής που προέρχεται από την ακτινοσκόπησή της. Πρέπει να καθορισθεί το ελάχιστο και το μέγιστο ποσοστό εικονικών ειδώλων που πρέπει να προβάλλονται στις εικόνες των αποσκευών. Ανάλογα με την αντίδραση των χειριστών των μηχανημάτων απεικόνισης, το λογισμικό TIP πρέπει να τους πληροφορεί εάν αντέδρασαν ορθά στην ταυτοποίηση του εικονικού ειδώλου του αντικειμένου απειλής. Επίσης, η βιβλιοθήκη εικονικών ειδώλων που χρησιμοποιείται στο λογισμικό TIP πρέπει να διευρύνεται και να ανανεώνεται τακτικά, έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη νέα αντικείμενα απειλής και να αποφεύγεται η εξοικείωση με τα εικονικά είδωλα.

(4)

Οι πληροφορίες που αφορούν τις απαιτήσεις επιδόσεων του εξοπλισμού ασφαλείας στους αερολιμένες, όπου συμπεριλαμβάνεται και το λογισμικό TIP, δεν πρέπει να δημοσιεύονται, διότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν παράνομα για την παράκαμψη των ελέγχων ασφαλείας. Οι πληροφορίες πρέπει να γνωστοποιούνται μόνον σε ρυθμιστικές αρχές και κατασκευαστές εξοπλισμού.

(5)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 622/2003 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής ασφάλειας στην πολιτική αεροπορία,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 622/2003 τροποποιείται όπως προβλέπεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Το άρθρο 3 του εν λόγω κανονισμού εφαρμόζεται όσον αφορά τον εμπιστευτικό χαρακτήρα του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Φεβρουαρίου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 11 Ιανουαρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Jacques BARROT

Αντιπρόεδρος


(1)  ΕΕ L 355 της 30.12.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 849/2004 (ΕΕ L 229 της 29.6.2004, σ. 3).

(2)  ΕΕ L 89 της 5.4.2003, σ. 9. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1477/2007 (ΕΕ L 329 της 14.12.2007, σ. 22).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 1, το παράρτημα είναι απόρρητο και δεν δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Top