Help Print this page 

Document 32008D0743

Title and reference
Απόφαση αριθ. 743/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008 , περί της συμμετοχής της Κοινότητας σε πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης ορισμένων κρατών μελών, το οποίο στηρίζει τις ΜΜΕ που διεξάγουν έρευνα και ανάπτυξη (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
  • In force
OJ L 201, 30.7.2008, p. 58–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 058 P. 211 - 220

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/743(1)/oj
Multilingual display
Text

30.7.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 201/58


ΑΠΌΦΑΣΗ αριθ. 743/2008/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 9ης Ιουλίου 2008

περί της συμμετοχής της Κοινότητας σε πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης ορισμένων κρατών μελών, το οποίο στηρίζει τις ΜΜΕ που διεξάγουν έρευνα και ανάπτυξη

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 169 και το άρθρο 172 δεύτερο εδάφιο,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απόφαση αριθ. 1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013) (3) (εφεξής «έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο»), προβλέπει τη συμμετοχή της Κοινότητας σε προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης που αναλαμβάνουν από κοινού διάφορα κράτη μέλη, καθώς και τη συμμετοχή στις δομές που έχουν συσταθεί για την εκτέλεση των εν λόγω προγραμμάτων, κατά την έννοια του άρθρου 169 της συνθήκης.

(2)

Στο έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο έχει καθορισθεί σειρά κριτηρίων για τον προσδιορισμό πεδίων κατάλληλων για την ανάληψη πρωτοβουλιών δυνάμει του άρθρου 169: η σχέση με τους κοινοτικούς στόχους, ο σαφής καθορισμός του στόχου και η σχέση του με τους στόχους του έβδομου προγράμματος-πλαισίου, η ύπαρξη προϋφιστάμενης βάσης (υφιστάμενα ή προγραμματιζόμενα εθνικά ερευνητικά προγράμματα), η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, η κρίσιμη μάζα από την άποψη του μεγέθους και του αριθμού των σχετικών προγραμμάτων και της ομοιότητας των δραστηριοτήτων τους, καθώς και η αποτελεσματικότητα του άρθρου 169 της συνθήκης ως του πλέον ενδεδειγμένου μέσου για την επίτευξη των στόχων.

(3)

Στην απόφαση 2006/974/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το ειδικό πρόγραμμα «Ικανότητες» για την εκτέλεση του έβδομου προγράμματος-πλαισίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τις δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (2007-2013) (4) (εφεξής «ειδικό πρόγραμμα Ικανότητες»), προσδιορίζεται πρωτοβουλία βάσει του άρθρου 169 σχετικά με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που διεξάγουν έρευνα ως ένα από τα ενδεδειγμένα πεδία για κοινοτική συμμετοχή σε εθνικά ερευνητικά προγράμματα που υλοποιούνται από κοινού βάσει του άρθρου 169 της συνθήκης.

(4)

Στα συμπεράσματά του, της 24ης Σεπτεμβρίου 2004, το Συμβούλιο αναγνώρισε τον σημαντικό ρόλο του έβδομου προγράμματος-πλαισίου στην προώθηση της ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) και τόνισε παράλληλα τη σημασία της ενίσχυσης των δεσμών μεταξύ του ΕΧΕ και των ευρωπαϊκών διακυβερνητικών οργανισμών όπως το EUREKA.

(5)

Στα συμπεράσματά του, της 25ης και 26ης Νοεμβρίου 2004, το Συμβούλιο τόνισε τη σημασία των ΜΜΕ για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και, κατά συνέπεια, την ανάγκη να ενισχύσουν τα κράτη μέλη και η Επιτροπή την αποτελεσματικότητα και τη συμπληρωματικότητα των εθνικών και των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στήριξης των ΜΜΕ. Το Συμβούλιο ενθάρρυνε ιδιαίτερα την Επιτροπή να μελετήσει αν υπάρχει ανάγκη ενός σχεδίου «από τη βάση στην κορυφή» για τις ΜΜΕ που διεξάγουν έρευνα. Το Συμβούλιο υπενθύμισε τη σημασία του συντονισμού των εθνικών προγραμμάτων για την ανάπτυξη του ΕΧΕ. Το Συμβούλιο κάλεσε τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να συνεργαστούν στενά για τον προσδιορισμό περιορισμένου αριθμού τομέων για την περαιτέρω εφαρμογή του άρθρου 169 της συνθήκης. Το Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω τη συνεργασία και το συντονισμό μεταξύ των Κοινοτήτων και των δραστηριοτήτων των διακυβερνητικών φορέων, ιδίως με το EUREKA, υπενθυμίζοντας την υπουργική σύνοδο του EUREKA της 18ης Ιουνίου 2004.

(6)

Με το ψήφισμά του, της 10ης Μαρτίου 2005, σχετικά με την επιστήμη και την τεχνολογία — Κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ της έρευνας (5), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενθάρρυνε τα κράτη μέλη να παράσχουν φορολογικά και άλλα κίνητρα για την προώθηση της βιομηχανικής καινοτομίας, περιλαμβανομένης και της σύνδεσης με το πρόγραμμα EUREKA, ιδίως όσον αφορά τις ΜΜΕ, και τόνισε ότι ο ΕΧΕ θα υλοποιηθεί μόνο εφόσον η Ένωση διαθέσει μεγαλύτερο μερίδιο από τους χρηματοδοτικούς πόρους για την έρευνα, για τον στενότερο συντονισμό των ευρωπαϊκών, εθνικών και περιφερειακών πολιτικών έρευνας σε ό,τι αφορά τόσο την ουσία όσο και τη χρηματοδότησή τους, και εφόσον αυτοί οι πόροι προστεθούν στις πολιτικές έρευνας των κρατών μελών, τόσο στο εσωτερικό τους και μεταξύ τους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε την πεποίθηση ότι χρειάζεται μια αποτελεσματικότερη και πιο συντονισμένη χρήση άλλων μηχανισμών χρηματοδότησης και μηχανισμών στήριξης της έρευνας και ανάπτυξης (εφεξής «Ε & A») και της καινοτομίας και αναφέρει, μεταξύ άλλων, το EUREKA. Το Κοινοβούλιο συνέστησε την ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων και κάλεσε την Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλίες σύμφωνα με το άρθρο 169 της συνθήκης.

(7)

Στην ανακοίνωση της 4ης Ιουνίου 2003 με τίτλο «Επενδύοντας στην έρευνα: ένα σχέδιο δράσης για την Ευρώπη» η Επιτροπή υπογράμμισε τη σημασία της συμμετοχής των ΜΜΕ σε άμεσα μέτρα στήριξης της έρευνας και της καινοτομίας, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση του καινοτόμου δυναμικού μεγάλων τομέων της οικονομίας.

(8)

Σήμερα, μια σειρά προγραμμάτων και δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη μεμονωμένα σε εθνικό επίπεδο για την υποστήριξη δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης που ασκούν οι ΜΜΕ δεν συντονίζονται επαρκώς σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δεν επιτρέπουν μια συνεκτική προσέγγιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την εκπόνηση ενός αποτελεσματικού προγράμματος έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης.

(9)

Επιθυμώντας να καθιερώσουν συνεκτική προσέγγιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα των ΜΜΕ που διεξάγουν Ε & Α και προκειμένου να ενεργήσουν αποτελεσματικά, ορισμένα κράτη μέλη ανέλαβαν πρωτοβουλία στο πλαίσιο του EUREKA για τη συγκρότηση κοινού προγράμματος έρευνας και ανάπτυξης με τίτλο «Eurostars» (εφεξής το «κοινό πρόγραμμα Eurostars») υπέρ των ΜΜΕ που διεξάγουν Ε & Α, προκειμένου να επιτύχουν μια κρίσιμη μάζα όσον αφορά τους διαχειριστικούς και οικονομικούς πόρους και το συνδυασμό πρόσθετης εμπειρογνωμοσύνης και πόρων που διατίθενται σε διάφορες χώρες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

(10)

Στόχος του κοινού προγράμματος Eurostars είναι η στήριξη των ΜΜΕ που διεξάγουν Ε & Α μέσω της εξασφάλισης του αναγκαίου νομικού και οργανωτικού πλαισίου για ευρωπαϊκή συνεργασία μεγάλης κλίμακας μεταξύ κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμοσμένη έρευνα και την καινοτομία σε κάθε τεχνολογικό ή βιομηχανικό τομέα. Το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Δανία, η Γερμανία, η Εσθονία, η Ιρλανδία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Κύπρος, η Λεττονία, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η Ουγγαρία, οι Κάτω Χώρες, η Αυστρία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβενία, η Σλοβακία, η Φινλανδία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο (εφεξής «τα συμμετέχοντα κράτη μέλη»), καθώς και η Ισλανδία, το Ισραήλ, η Νορβηγία, η Ελβετία και η Τουρκία (εφεξής «οι λοιπές συμμετέχουσες χώρες») συμφώνησαν να συντονίσουν και να υλοποιήσουν από κοινού δραστηριότητες με στόχο τη συμμετοχή στο κοινό πρόγραμμα Eurostars. Το συνολικό ύψος της συμμετοχής τους εκτιμάται σε τουλάχιστον 300 εκατ. ευρώ για τη διάρκεια της προτεινόμενης εξαετούς περιόδου. Η οικονομική συνεισφορά της Κοινότητας θα πρέπει να είναι έως 25 % της συνολικής δημόσιας συνεισφοράς στο κοινό πρόγραμμα Eurostars, η οποία εκτιμάται σε 400 εκατ. ευρώ.

(11)

Για να αυξηθεί ο αντίκτυπος του κοινού προγράμματος Eurostars, τα συμμετέχοντα κράτη μέλη και οι άλλες συμμετέχουσες χώρες συμφώνησαν να συμμετάσχει η Κοινότητα στο κοινό πρόγραμμα Eurostars. Η Κοινότητα θα πρέπει να συμμετάσχει στο πρόγραμμα με συνεισφορά έως 100 εκατ. ευρώ για όλη τη διάρκειά του. Δεδομένου ότι το κοινό πρόγραμμα Eurostars ανταποκρίνεται στους επιστημονικούς στόχους του έβδομου προγράμματος-πλαισίου και ότι το ερευνητικό πεδίο του Eurostars εμπίπτει στο τμήμα «Έρευνα υπέρ των ΜΜΕ» του ειδικού προγράμματος «Ικανότητες», η χρηματοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας θα πρέπει να καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού που διατίθενται για το συγκεκριμένο τμήμα. Υπάρχουν και άλλες επιλογές χρηματοδότησης, μεταξύ άλλων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και ειδικότερα μέσω της Χρηματοδοτικής διευκόλυνσης καταμερισμού του κινδύνου που έχει συσταθεί από κοινού με την ΕΤΕπ και την Επιτροπή σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ της απόφασης 2006/974/ΕΚ.

(12)

Η κοινοτική χρηματοδοτική στήριξη θα πρέπει να παρέχεται όταν έχει καταρτιστεί σχέδιο χρηματοδότησης που βασίζεται σε επίσημες δεσμεύσεις των αρμόδιων εθνικών αρχών για κοινή υλοποίηση των προγραμμάτων και δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης οι οποίες αναλαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο, καθώς και για συνεισφορά στη χρηματοδότηση της κοινής εκτέλεσης του κοινού προγράμματος Eurostars.

(13)

Η κοινή υλοποίηση των εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων προϋποθέτει την ύπαρξη ή τη σύσταση μιας ειδικής εκτελεστικής δομής, όπως προβλέπεται στο ειδικό πρόγραμμα «Ικανότητες».

(14)

Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη συμφώνησαν σχετικά με την εν λόγω ειδική εκτελεστική δομή για την υλοποίηση του κοινού προγράμματος Eurostars.

(15)

Η ειδική εκτελεστική δομή θα πρέπει να είναι ο αποδέκτης της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Κοινότητας και να εξασφαλίζει την αποτελεσματική εκτέλεση του κοινού προγράμματος Eurostars.

(16)

Η συνεισφορά της Κοινότητας θα πρέπει να παρέχεται υπό τον όρο της δέσμευσης πόρων από τα συμμετέχοντα κράτη μέλη και τις άλλες συμμετέχουσες χώρες, και της εκταμίευσης των αντίστοιχων χρηματοδοτικών συνεισφορών.

(17)

Η εκταμίευση της κοινοτικής συνεισφοράς θα πρέπει να εξαρτάται από τη σύναψη γενικής συμφωνίας μεταξύ της Επιτροπής, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και της ειδικής εκτελεστικής δομής, η οποία θα περιέχει λεπτομερείς ρυθμίσεις σχετικά με τη χρήση της κοινοτικής συνεισφοράς. Η εν λόγω συμφωνία θα πρέπει να περιέχει τις αναγκαίες διατάξεις περί προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας.

(18)

Οι τόκοι που παράγονται από τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (6) (εφεξής «δημοσιονομικός κανονισμός»). Η μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας που αναφέρεται στην παρούσα απόφαση μπορεί να αυξηθεί αναλόγως από την Επιτροπή.

(19)

Η Κοινότητα θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να μειώσει, να αναστείλει ή να σταματήσει τη χρηματοδοτική συνεισφορά της όταν το κοινό πρόγραμμα Eurostars υλοποιείται ανεπαρκώς, μερικώς ή καθυστερημένα, ή αν τα συμμετέχοντα κράτη μέλη και άλλες χώρες δεν συνεισφέρουν, ή συνεισφέρουν μερικώς ή καθυστερημένα στη χρηματοδότηση του κοινού προγράμματος Eurostars, σύμφωνα με τη συμφωνία μεταξύ της Κοινότητας και της ειδικής εκτελεστικής δομής.

(20)

Για την αποτελεσματική υλοποίηση του κοινού προγράμματος Eurostars θα πρέπει να παρασχεθεί χρηματοδοτική στήριξη προς τους συμμετέχοντες στα σχέδια του κοινού προγράμματος Eurostars (στο εξής «σχέδια Eurostars»), οι οποίοι επιλέγονται σε κεντρικό επίπεδο έπειτα από προσκλήσεις υποβολής προτάσεων. Η χρηματοδοτική στήριξη και οι συνδεόμενες με αυτήν πληρωμές θα πρέπει να είναι διαφανείς και αποτελεσματικές. Οι πληρωμές θα πρέπει να εκτελούνται εντός της περιόδου που καθορίζεται βάσει συμφωνίας μεταξύ των εθνικών φορέων χρηματοδότησης και της ειδικής εκτελεστικής δομής. Η ειδική εκτελεστική δομή θα πρέπει να ενθαρρύνει τα συμμετέχοντα κράτη μέλη να διευκολύνουν τις πληρωμές προς τους συμμετέχοντες στα επιλεγμένα σχέδια Eurostars, περιλαμβανομένης, ενδεχομένως, και της κατ’ αποκοπή χρηματοδότησης.

(21)

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα πρέπει να γίνεται σε κεντρικό επίπεδο από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες. Θα πρέπει να εγκριθεί σε κεντρικό επίπεδο ένας πίνακας ταξινόμησης, ο οποίος θα είναι δεσμευτικός για τη χρηματοδότηση από την κοινοτική συνεισφορά και από τους εθνικούς προϋπολογισμούς που προορίζονται για σχέδια Eurostars.

(22)

H συνεισφορά της Κοινότητας αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης στο πλαίσιο της έμμεσης κεντρικής διαχείρισης βάσει του δημοσιονομικού κανονισμού και του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2002, για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου περί του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (7) (εφεξής «κανόνες εφαρμογής»).

(23)

Για κάθε επιλεγόμενο σχέδιο Eurostars, οι ΜΜΕ που διεξάγουν Ε & Α θα πρέπει να συνεισφέρουν συλλογικά στην κάλυψη του μεγαλύτερου μέρους των συλλογικών δαπανών που συνδέονται με τις δραστηριότητες Ε & Α όλων των συμμετεχόντων.

(24)

Όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να συμμετάσχουν στο κοινό πρόγραμμα Eurostars.

(25)

Σύμφωνα με τους στόχους του έβδομου προγράμματος-πλαισίου, η συμμετοχή στο κοινό πρόγραμμα Eurostars χωρών που συνδέονται με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο ή άλλων χωρών θα πρέπει να είναι δυνατή υπό τον όρο ότι η εν λόγω συμμετοχή προβλέπεται από τη σχετική διεθνή συμφωνία και εφόσον συμφωνήσουν σε αυτή τόσο η Επιτροπή όσο και τα συμμετέχοντα κράτη μέλη και οι άλλες συμμετέχουσες χώρες.

(26)

Σύμφωνα με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο, η Κοινότητα θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να συνάπτει συμφωνία για τους όρους της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της στο κοινό πρόγραμμα Eurostars προκειμένου για συμμετοχή σε αυτό οποιασδήποτε χώρας συνδεδεμένης με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο ή, εφόσον είναι ουσιαστικής σημασίας για την υλοποίηση του κοινού προγράμματος Eurostars, άλλων χωρών που εντάσσονται στο πρόγραμμα στην πορεία της υλοποίησής του, σύμφωνα με τους κανόνες και όρους της παρούσας απόφασης.

(27)

Θα πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη παρατυπιών και απατών και για να κινούνται οι αναγκαίες διαδικασίες για την ανάκτηση απολεσθέντων, αχρεωστήτως καταβληθέντων ή κακώς χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων, βάσει του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (8), του κανονισμού (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (9), και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) (10).

(28)

Είναι σημαντικό οι ερευνητικές δραστηριότητες που διεξάγονται στο πλαίσιο του κοινού προγράμματος Eurostars να συμμορφούνται προς τις θεμελιώδεις δεοντολογικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των αρχών που διακηρύσσονται στο άρθρο 6 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να τηρούν, ως θέμα αρχής, την ένταξη της διάστασης του φύλου και την ισότητα των φύλων.

(29)

Η Επιτροπή θα πρέπει να πραγματοποιήσει ενδιάμεση αξιολόγηση, ιδίως ως προς την ικανότητα των ΜΜΕ που διεξάγουν Ε & Α να έχουν πρόσβαση στο κοινό πρόγραμμα Eurostars και την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της υλοποίησής του και ως προς την πρόοδο υλοποίησης των στόχων που έχουν τεθεί, καθώς και τελική αξιολόγηση.

(30)

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του κοινού προγράμματος Eurostars θα πρέπει να είναι αποτελεσματική και να μην επιβάλλει περιττά βάρη στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, ιδίως στις ΜΜΕ.

(31)

Η ειδική εκτελεστική δομή θα πρέπει να ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες στα επιλεγόμενα σχέδια Eurostars να κοινοποιούν και να διαδίδουν τα αποτελέσματά τους και να δημοσιοποιούν αυτά τα στοιχεία,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1.   Κατά την υλοποίηση του έβδομου προγράμματος-πλαισίου η Κοινότητα καταβάλλει χρηματοδοτική συνεισφορά στο κοινό πρόγραμμα Eurostars το οποίο αναλαμβάνεται από κοινού από το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Δανία, τη Γερμανία, την Εσθονία, την Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Κύπρο, τη Λεττονία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, την Ουγγαρία, τις Κάτω Χώρες, την Αυστρία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία, τη Σλοβακία, τη Φινλανδία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο («συμμετέχοντα κράτη μέλη»), καθώς και την Ισλανδία, το Ισραήλ, τη Νορβηγία, την Ελβετία και την Τουρκία («οι λοιπές συμμετέχουσες χώρες»).

2.   Η Κοινότητα καταβάλλει χρηματοδοτική συνεισφορά έως το ένα τρίτο των πραγματικών συνεισφορών των συμμετεχόντων κρατών μελών και των λοιπών συμμετεχουσών χωρών, μέχρι ανωτάτου ορίου 100 εκατ. ευρώ για τη διάρκεια του έβδομου προγράμματος-πλαισίου, σύμφωνα προς τις αρχές που εκτίθενται στο παράρτημα Ι.

3.   Η χρηματοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας καταβάλλεται από το κονδύλιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διατίθεται για το τμήμα «Έρευνα υπέρ των ΜΜΕ», στα πλαίσια του ειδικού προγράμματος «Ικανότητες».

Άρθρο 2

Η χρηματοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας εξαρτάται από:

α)

την τεκμηρίωση, εκ μέρους των συμμετεχόντων κρατών μελών και των άλλων συμμετεχουσών χωρών, ότι το κοινό πρόγραμμα Eurostars έχει πράγματι καταρτισθεί όπως περιγράφεται στο παράρτημα Ι·

β)

την επίσημη ίδρυση ή καθορισμό, από τα συμμετέχοντα κράτη μέλη, και τις άλλες συμμετέχουσες χώρες, ή από οργανισμούς που ορίζονται από τα συμμετέχοντα κράτη μέλη και τις άλλες συμμετέχουσες χώρες, μιας ειδικής εκτελεστικής δομής με νομική προσωπικότητα, υπεύθυνης για την υλοποίηση του κοινού προγράμματος Eurostars, καθώς και για την παραλαβή, την κατανομή και την παρακολούθηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Κοινότητας στο πλαίσιο της έμμεσης κεντρικής διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχείο γ) και το άρθρο 56 του δημοσιονομικού κανονισμού καθώς και το άρθρο 35, το άρθρο 38 παράγραφος 2 και το άρθρο 41 των κανόνων εφαρμογής·

γ)

τον καθορισμό κατάλληλου και αποτελεσματικού προτύπου διαχείρισης του κοινού προγράμματος Eurostars σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ·

δ)

την αποτελεσματική διεξαγωγή των δραστηριοτήτων του κοινού προγράμματος Eurostars που περιγράφονται στο παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης από την ειδική εκτελεστική δομή, πράγμα που συνεπάγεται την πρόσκληση προς υποβολή προτάσεων για τη χορήγηση επιχορηγήσεων·

ε)

τη δέσμευση των συμμετεχόντων κρατών μελών και των άλλων συμμετεχουσών χωρών να συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση του κοινού προγράμματος Eurostars, και από την πραγματική εκταμίευση της χρηματοδοτικής τους συνεισφοράς, ιδίως τη χρηματοδότηση των συμμετεχόντων στα σχέδια Eurostars που έχουν επιλεγεί βάσει των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων που διενεργούνται στο πλαίσιο του κοινού προγράμματος Eurostars·

στ)

τη συμμόρφωση προς τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων της Κοινότητας και ιδίως προς τους κανόνες του κοινοτικού πλαισίου σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία (11)·

ζ)

την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου επιστημονικής αριστείας και την τήρηση δεοντολογικών αρχών σύμφωνα με τις γενικές αρχές του έβδομου προγράμματος-πλαισίου, την αρχή της ένταξης της διάστασης του φύλου και την αρχή της ισότητας των φύλων, και τη συμβολή στην αειφόρο ανάπτυξη και

η)

τη διατύπωση διατάξεων που διέπουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα οποία απορρέουν από τις δραστηριότητες του κοινού προγράμματος Eurostars και από την υλοποίηση και το συντονισμό των προγραμμάτων και δραστηριοτήτων Ε & A που διεξάγουν, σε εθνικό επίπεδο, τα συμμετέχοντα κράτη μέλη και οι άλλες συμμετέχουσες χώρες, ώστε να ενισχύεται η παραγωγή τέτοιων γνώσεων και να υποστηρίζεται η ευρύτερη χρήση και διάδοση των παραγόμενων γνώσεων.

Άρθρο 3

Κατά την υλοποίηση του κοινού προγράμματος Eurostars, η χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης σε συμμετέχοντες σε σχέδια Eurostars που έχουν επιλεγεί σε κεντρικό επίπεδο σύμφωνα προς το παράρτημα ΙΙ, έπειτα από προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για την καταβολή επιχορηγήσεων, υπόκειται στις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. Η χρηματοδοτική ενίσχυση χορηγείται βάσει της επιστημονικής αριστείας και λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της στοχευόμενης ομάδας ΜΜΕ, των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και της σχέσης προς τους συνολικούς στόχους του προγράμματος, σύμφωνα με τις αρχές και τις διαδικασίες του παραρτήματος Ι.

Άρθρο 4

Οι ρυθμίσεις για τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας και οι κανόνες που αναφέρονται στην οικονομική ευθύνη και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και οι λεπτομερείς κανόνες για την παροχή χρηματοδοτικής ενίσχυσης από την ειδική εκτελεστική δομή σε τρίτους, θεσπίζονται μέσω γενικής συμφωνίας που συνάπτεται μεταξύ της Επιτροπής, εξ ονόματος της Κοινότητας, και της ειδικής εκτελεστικής δομής, καθώς και με ετήσιες συμφωνίες χρηματοδότησης.

Άρθρο 5

Σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού, οι τόκοι που παράγονται από τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας η οποία διατίθεται στο κοινό πρόγραμμα Eurostars θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό. Η μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας που αναφέρεται στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης μπορεί να αυξηθεί αναλόγως από την Επιτροπή.

Άρθρο 6

Εάν το κοινό πρόγραμμα Eurostars δεν υλοποιηθεί ή εάν υλοποιηθεί ανεπαρκώς, μερικώς ή καθυστερημένα, ή εάν τα συμμετέχοντα κράτη μέλη και οι άλλες συμμετέχουσες χώρες δεν συνεισφέρουν, ή συνεισφέρουν μερικώς ή καθυστερημένα στη χρηματοδότηση του κοινού προγράμματος Eurostars, η Κοινότητα μπορεί να μειώσει, να αναστείλει ή να σταματήσει τη χρηματοδοτική της συνεισφορά ανάλογα με το βαθμό υλοποίησης του κοινού προγράμματος Eurostars και το ύψος των δημόσιων κονδυλίων που έχουν διαθέσει τα συμμετέχοντα κράτη μέλη και οι άλλες συμμετέχουσες χώρες για την υλοποίησή του, βάσει συμφωνίας που θα συναφθεί μεταξύ της Επιτροπής και της ειδικής εκτελεστικής δομής.

Άρθρο 7

Κατά την υλοποίηση του κοινού προγράμματος Eurostars, τα συμμετέχοντα κράτη μέλη και οι λοιπές συμμετέχουσες χώρες λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα νομοθετικά, κανονιστικά, διοικητικά ή άλλα μέτρα για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων. Ειδικότερα, τα συμμετέχοντα κράτη μέλη και οι λοιπές συμμετέχουσες χώρες, λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης επιστροφή οιωνδήποτε ποσών οφείλονται στην Κοινότητα σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του δημοσιονομικού κανονισμού και το άρθρο 38 παράγραφος 2 των κανόνων εφαρμογής.

Άρθρο 8

Η Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο μπορούν, μέσω των μονίμων ή άλλων υπαλλήλων τους, να προβαίνουν σε όλους τους αναγκαίους ελέγχους και επιθεωρήσεις προκειμένου να διασφαλίζεται η χρηστή διαχείριση των κοινοτικών πόρων και η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας έναντι οποιασδήποτε απάτης ή παρατυπίας. Προς το σκοπό αυτό, τα συμμετέχοντα κράτη μέλη και οι άλλες συμμετέχουσες χώρες και η ειδική εκτελεστική δομή θέτουν, εγκαίρως, στη διάθεση της Επιτροπής και του Ελεγκτικού Συνεδρίου όλα τα σχετικά έγγραφα.

Άρθρο 9

Η Επιτροπή διαβιβάζει κάθε σχετική πληροφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη και οι άλλες συμμετέχουσες χώρες, καλούνται να διαβιβάζουν στην Επιτροπή, μέσω της ειδικής εκτελεστικής δομής, κάθε συμπληρωματική πληροφορία που ζητούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά με την οικονομική διαχείριση της ειδικής εκτελεστικής δομής.

Άρθρο 10

Κάθε κράτος μέλος μπορεί να προσχωρήσει στο κοινό πρόγραμμα Eurostars σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχεία ε) έως η).

Άρθρο 11

Οιαδήποτε τρίτη χώρα μπορεί να προσχωρήσει στο κοινό πρόγραμμα Eurostars σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχεία ε) έως η), αν η συμμετοχή καλύπτεται από σχετική διεθνή συμφωνία και συμφωνούν τόσο η Επιτροπή όσο και τα συμμετέχοντα κράτη μέλη και οι λοιπές συμμετέχουσες χώρες.

Άρθρο 12

Οι προϋποθέσεις για τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας σε σχέση με τη συμμετοχή στο κοινό πρόγραμμα Eurostars οιασδήποτε χώρας συνδεδεμένης με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο ή, όπου αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση του κοινού προγράμματος Eurostars, οιασδήποτε άλλης χώρας, μπορούν να συμφωνούνται από την Κοινότητα βάσει των κανόνων που θεσπίζονται στην παρούσα απόφαση καθώς και οιωνδήποτε εκτελεστικών κανόνων και ρυθμίσεων.

Άρθρο 13

1.   Η ετήσια έκθεση για το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο που υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 173 της συνθήκης, περιλαμβάνει περίληψη των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του κοινού προγράμματος Eurostars βάσει της ετήσιας έκθεσης που υποβάλλει η ειδική εκτελεστική δομή στην Επιτροπή.

2.   Η Επιτροπή διεξάγει ενδιάμεση αξιολόγηση του κοινού προγράμματος Eurostars δύο έτη μετά την έναρξή του, η οποία καλύπτει την πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων που έχουν οριστεί στο παράρτημα Ι. Στην αξιολόγηση διατυπώνονται επίσης συστάσεις σχετικά με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο προώθησης της επιστημονικής διαχείρισης και της χρηματοδοτικής ενοποίησης, της αποτίμησης της ικανότητας των ΜΜΕ να διεξάγουν Ε & Α, ιδίως σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στο κοινό πρόγραμμα Eurostars, καθώς και της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της υλοποίησής του. Η Επιτροπή διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τα σχετικά συμπεράσματα συνοδευόμενα από τις παρατηρήσεις της και τυχόν προτάσεις τροποποίησης της παρούσας απόφασης.

3.   Κατά την ολοκλήρωση του κοινού προγράμματος Eurostars, η Επιτροπή διεξάγει την τελική του αξιολόγηση. Τα πορίσματα της αξιολόγησης υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Άρθρο 14

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 15

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Στρασβούργο, 9 Ιουλίου 2008.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

H.-G. PÖTTERING

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J.-P. JOUYET


(1)  Γνώμη της 29ης Μαΐου 2008 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Απριλίου 2008 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου 2008.

(3)  ΕΕ L 412 της 30.12.2006, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 400 της 30.12.2006, σ. 299. Διορθώθηκε στην ΕΕ L 54 της 22.2.2007, σ. 101.

(5)  ΕΕ C 320 Ε της 15.12.2005, σ. 259.

(6)  ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1525/2007 (ΕΕ L 343 της 27.12.2007, σ. 9).

(7)  ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 478/2007 (ΕΕ L 111 της 28.4.2007, σ. 13).

(8)  ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1233/2007 της Επιτροπής (ΕΕ L 279 της 23.10.2007, σ. 10).

(9)  ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2.

(10)  ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 1.

(11)  ΕΕ C 323 της 30.12.2006, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ EUROSTARS

Ι.   Στόχοι

Στόχος της παρούσας πρωτοβουλίας που ανέλαβαν οι χώρες μέλη του EUREKA είναι η συγκρότηση του κοινού προγράμματος Eurostars απευθυνόμενου στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που διεξάγουν δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (Ε & Α). Οι εν λόγω ΜΜΕ είναι εταιρείες έντασης γνώσεων με βάση την τεχνολογία/την καινοτομία και διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στη διαδικασία της καινοτομίας. Χαρακτηρίζονται από έντονο προσανατολισμό προς τους πελάτες ή την αγορά και στοχεύουν στην επίτευξη μιας ισχυρής θέσεως διεθνώς, αναλαμβάνοντας την πρωτοβουλία ιδιαίτερα καινοτόμων σχεδίων με προορισμό την αγορά. Με βάση τις δικές τους ικανότητες Ε & Α έχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν προϊόντα, μεθόδους και υπηρεσίες με σαφές πλεονέκτημα στους τομείς της καινοτομίας και της τεχνολογίας. Οι εν λόγω εταιρείες μπορεί να ποικίλλουν ως προς το μέγεθος και τον τομέα δραστηριοτήτων, μπορεί π.χ. να είναι γνωστές επιχειρήσεις με εμπειρία στη διεξαγωγή Ε & Α αιχμής προσανατολισμένης προς τις εφαρμογές ή νεοεμφανιζόμενες επιχειρήσεις υψηλού δυναμικού. Η Ε & Α αποτελεί ζωτικό στοιχείο της εταιρικής τους στρατηγικής και των επιχειρηματικών τους σχεδίων. Οι εν λόγω εταιρείες πρέπει να είναι ΜΜΕ κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (1), οι οποίες αφιερώνουν σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων τους στην Ε & Α. Τα λεπτομερή ελάχιστα όρια της δραστηριότητας αυτής αποσαφηνίζονται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ.

Το κοινό πρόγραμμα Eurostars έχει ως στόχο τη στήριξη των εν λόγω ΜΜΕ που διεξάγουν Ε & Α μέσω των εξής:

1.

της δημιουργίας ευπρόσιτου και βιώσιμου ευρωπαϊκού μηχανισμού στήριξης Ε & Α για τις ΜΜΕ που διεξάγουν Ε & Α·

2.

της ενθάρρυνσής τους να αναπτύξουν νέες οικονομικές δραστηριότητες με βάση αποτελέσματα Ε & Α και να διαθέσουν στην αγορά νέα προϊόντα, διεργασίες και υπηρεσίες ταχύτερα από ό,τι θα ήταν ειδάλλως δυνατόν·

3.

της προώθησης της τεχνολογικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης και διεθνοποίησης των εν λόγω εταιρειών.

Το κοινό πρόγραμμα Eurostars συμπληρώνει υφιστάμενα εθνικά προγράμματα και προγράμματα της ΕΕ με στόχο τη στήριξη των ΜΜΕ που διεξάγουν δραστηριότητες Ε & Α στο στάδιο της διαδικασίας ανάπτυξης καινοτομίας.

Συμβάλλει στην ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, καινοτομία, απασχόληση, οικονομική αλλαγή, αειφόρο ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος και βοηθά στην επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας και της Βαρκελώνης. Μέσω της υιοθετούμενης προσέγγισης «από τη βάση στην κορυφή» στηρίζει δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και επίδειξης που πραγματοποιούνται από διακρατικές κοινοπραξίες των οποίων ηγούνται ΜΜΕ που διεξάγουν Ε & Α και με τις οποίες συνεργάζονται, όπου ενδείκνυται, ερευνητικοί οργανισμοί ή/και μεγάλες επιχειρήσεις.

Στόχος του κοινού προγράμματος Eurostars είναι η ευθυγράμμιση και ο συγχρονισμός των συναφών εθνικών προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας για τη δημιουργία κοινού προγράμματος που χαρακτηρίζεται από επιστημονική, διαχειριστική και οικονομική ενοποίηση και συμβάλλει σημαντικά στη δημιουργία του ΕΧΕ. Η επιστημονική ενοποίηση επιτυγχάνεται μέσω του ορισμού και της υλοποίησης από κοινού των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του κοινού προγράμματος Eurostars. Η διαχειριστική ενοποίηση επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης της γραμματείας του EUREKA ως ειδικής εκτελεστικής δομής. Ο ρόλος της είναι η διαχείριση του κοινού προγράμματος Eurostars και η παρακολούθηση της εκτέλεσής του όπως περιγράφεται με περισσότερες λεπτομέρειες στο παράρτημα ΙΙ. Η οικονομική ενοποίηση συνεπάγεται ότι τα συμμετέχοντα κράτη μέλη και οι άλλες συμμετέχουσες χώρες συνεισφέρουν στην πράξη στη χρηματοδότηση του κοινού προγράμματος Eurostars, και περιλαμβάνει ιδίως τη δέσμευση να χρηματοδοτηθούν οι συμμετέχοντες στα σχέδια Eurostars που θα επιλεγούν από τους εθνικούς προϋπολογισμούς που έχουν δεσμευθεί για το κοινό πρόγραμμα Eurostars.

Μακροπρόθεσμα, στο πλαίσιο της παρούσας πρωτοβουλίας πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την ανάπτυξη στενότερων δεσμών όσον αφορά την επιστημονική, διαχειριστική και οικονομική ενοποίηση. Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη, καθώς και οι λοιπές συμμετέχουσες χώρες πρέπει να ενισχύσουν περαιτέρω την ενοποίηση και να απαλείψουν τους υφιστάμενους εθνικούς νομικούς και διοικητικούς φραγμούς όσον αφορά τη διεθνή συνεργασία, ως τμήμα της παρούσας πρωτοβουλίας.

II.   Δραστηριότητες

Η κύρια δραστηριότητα του κοινού προγράμματος Eurostars συνίσταται σε δραστηριότητες Ε & Α των οποίων ηγούνται μία ή περισσότερες ΜΜΕ που διεξάγουν δραστηριότητες Ε & Α και που είναι εγκατεστημένες στα συμμετέχοντα κράτη μέλη ή σε άλλες συμμετέχουσες χώρες. Στο πρόγραμμα μπορούν επίσης να συμμετάσχουν ερευνητικοί οργανισμοί, πανεπιστήμια, άλλες ΜΜΕ ή μεγάλες εταιρείες. Οι δραστηριότητες Ε & Α καλύπτουν το σύνολο των επιστημονικών και τεχνολογικών πεδίων και:

1.

υλοποιούνται μέσω διακρατικών σχεδίων με πολλούς συμμετέχοντες στα οποία συμμετέχουν τουλάχιστον δύο συμμετέχοντες από διαφορετικά συμμετέχοντα κράτη μέλη και άλλες συμμετέχουσες χώρες και περιλαμβάνουν δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης, επίδειξης, κατάρτισης και διάδοσης,

2.

ο πυρήνας του σχεδίου εκτελείται από τις ΜΜΕ που διεξάγουν Ε & Α. Για κάθε επιλεγμένο σχέδιο Eurostars, οι ΜΜΕ που διεξάγουν δραστηριότητες Ε & Α πρέπει να συνεισφέρουν συλλογικά στην κάλυψη του μεγαλύτερου μέρους των συνολικών δαπανών που συνδέονται με τις δραστηριότητες Ε & Α όλων των συμμετεχόντων. Εάν απαιτηθεί, μπορεί να προβλεφθεί για το σχέδιο ήσσονος σημασίας υπεργολαβία,

3.

έχουν στόχο έρευνα και ανάπτυξη προσανατολισμένη στην αγορά και πρέπει να είναι βραχείας ή μέσης διάρκειας και να καλύπτουν υψηλού ενδιαφέροντος εργασίες έρευνας και ανάπτυξης· οι ΜΜΕ πρέπει να αποδείξουν την ικανότητά τους να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα του σχεδίου στο πλαίσιο ρεαλιστικών χρονοδιαγραμμάτων,

4.

η διεύθυνση και ο συντονισμός εξασφαλίζονται από συμμετέχουσα ΜΜΕ που διεξάγει Ε & Α, την αποκαλούμενη «διευθύνουσα ΜΜΕ».

Επιπλέον πρέπει να στηρίζονται δραστηριότητες μεσιτείας, προώθησης προγραμμάτων και δικτύωσης σε περιορισμένη έκταση προκειμένου να προωθηθεί το κοινό πρόγραμμα Eurostars και να ενισχυθεί ο αντίκτυπός του. Σε αυτές περιλαμβάνεται η διοργάνωση συναντήσεων εργασίας και η ανάπτυξη επαφών με άλλους ενδιαφερόμενους όπως επενδυτές και παρόχους υπηρεσιών διαχείρισης γνώσεων.

ΙΙΙ.   Αναμενόμενα παραδοτέα από την υλοποίηση του προγράμματος

Το κύριο παραδοτέο του κοινού προγράμματος Eurostars είναι ένα νέο κοινό ευρωπαϊκό πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης για τις ΜΜΕ που διεξάγουν δραστηριότητες Ε & Α, «από τη βάση στην κορυφή», με βάση το EUREKA και συγχρηματοδοτούμενο από τα συμμετέχοντα εθνικά προγράμματα Ε & Α και την Κοινότητα.

Η ειδική εκτελεστική δομή υποβάλλει ετήσια έκθεση η οποία περιλαμβάνει λεπτομερή ανασκόπηση της υλοποίησης του κοινού προγράμματος (διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, στατιστικές σχετικά με την ομάδα των αξιολογητών, αριθμό υποβληθέντων και επιλεχθέντων προς χρηματοδότηση σχεδίων, χρήση της κοινοτικής χρηματοδότησης, κατανομή των εθνικών πόρων, τύπο συμμετεχόντων, στατιστικές ανά χώρα, εκδηλώσεις μεσιτείας και δραστηριότητες διάδοσης κ.λπ.), καθώς και την πρόοδο προς την περαιτέρω ενοποίηση. Η ειδική εκτελεστική δομή πραγματοποιεί εκ των υστέρων αξιολόγηση των επιπτώσεων του προγράμματος μετά την ολοκλήρωση του κοινού προγράμματος Eurostars.

IV.   Υλοποίηση του προγράμματος

Η διαχείριση του κοινού προγράμματος Eurostars εξασφαλίζεται από ειδική εκτελεστική δομή. Οι προτάσεις υποβάλλονται κεντρικά στην ειδική εκτελεστική δομή από τους αιτούντες (ενιαίο σημείο υποβολής) ύστερα από κεντρική και κοινή, ετήσια πρόσκληση υποβολής προτάσεων με περιοδικές ημερομηνίες λήξης. Οι προτάσεις για σχέδια αξιολογούνται και επιλέγονται κεντρικά βάσει διαφανών και κοινών κριτηρίων επιλεξιμότητας και αξιολόγησης ύστερα από διαδικασία δύο σταδίων. Στο πρώτο στάδιο οι προτάσεις αξιολογούνται από τουλάχιστον δύο ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες οι οποίοι εξετάζουν τις τεχνικές και τις εμπορικές πτυχές της πρότασης. Οι εν λόγω εμπειρογνώμονες μπορούν να εργαστούν εξ αποστάσεως. Η κατάταξη των προτάσεων πραγματοποιείται σε δεύτερο στάδιο, από διεθνή επιτροπή αξιολόγησης από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες. Ο κατάλογος κατάταξης εγκρίνεται κεντρικά, είναι δεσμευτικός για τη διάθεση της χρηματοδότησης από την κοινοτική συνεισφορά και από τους εθνικούς προϋπολογισμούς που έχουν δεσμευθεί για σχέδια Eurostars. Η ειδική εκτελεστική δομή είναι υπεύθυνη για σχέδια παρακολούθησης, ενώ για τη διαχείριση ολόκληρου του κύκλου του σχεδίου καθιερώνονται κοινές επιχειρησιακές διαδικασίες. Η ειδική εκτελεστική δομή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να ενθαρρύνει την αναγνώριση της κοινοτικής συμβολής στο κοινό πρόγραμμα Eurostars, τόσο στο συνολικό πρόγραμμα όσο και στα επιμέρους σχέδια. Θα πρέπει να προωθεί την κατάλληλη προβολή της συμβολής αυτής μέσω της χρήσης του κοινοτικού λογότυπου σε όλες τις δημοσιεύσεις, συμπεριλαμβανομένων των έντυπων και των ηλεκτρονικών δημοσιεύσεων, που αφορούν το κοινό πρόγραμμα Eurostars. Οι συμμετέχοντες στα επιλεγμένα σχέδια Eurostars υποστηρίζονται διοικητικώς από τα αντίστοιχα εθνικά προγράμματά τους.

V.   Μηχανισμός χρηματοδότησης

Το κοινό πρόγραμμα Eurostars συγχρηματοδοτείται από τα συμμετέχοντα κράτη μέλη και τις άλλες συμμετέχουσες χώρες και την Κοινότητα. Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη καταρτίζουν πολυετές πρόγραμμα χρηματοδότησης για τη συμμετοχή στο κοινό πρόγραμμα Eurostars και συνεισφέρουν στη συγχρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του. Οι εθνικές συνεισφορές είναι δυνατόν να προέλθουν από υφιστάμενα ή από νεοδημιουργηθέντα εθνικά προγράμματα, υπό τον όρο να ανταποκρίνονται στον χαρακτήρα «από τη βάση στην κορυφή» του κοινού προγράμματος Eurostars. Κάθε συμμετέχον κράτος μέλος ή άλλη συμμετέχουσα χώρα είναι ελεύθερη να αυξήσει τον εθνικό προϋπολογισμό που έχει δεσμεύσει για το κοινό πρόγραμμα Eurostars ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Χρηματοδότηση σε επίπεδο προγράμματος

Η κοινοτική συνεισφορά στο κοινό πρόγραμμα Eurostars, την οποία διαχειρίζεται η ειδική εκτελεστική δομή, υπολογίζεται ως ποσό που αντιστοιχεί το πολύ στο ένα τρίτο των πραγματικών συνεισφορών των συμμετεχόντων κρατών μελών και των άλλων συμμετεχουσών χωρών μέχρι ανωτάτου ορίου 100 εκατ. ευρώ.

Μέγιστο ποσοστό 4,5 % της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Κοινότητας χρησιμοποιείται από την ειδική εκτελεστική δομή προκειμένου να συμβάλει στις συνολικές λειτουργικές δαπάνες του κοινού προγράμματος Eurostars.

Η χρηματοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας σε επιλεγμένα σχέδια Eurostars μεταβιβάζεται από την ειδική εκτελεστική δομή στους εθνικούς φορείς χρηματοδότησης που ορίζονται από τα συμμετέχοντα κράτη μέλη και τις άλλες συμμετέχουσες χώρες, βάσει συμφωνίας που θα συναφθεί μεταξύ των εθνικών φορέων χρηματοδότησης και της ειδικής εκτελεστικής δομής. Οι εθνικοί φορείς χρηματοδότησης χρηματοδοτούν τους εθνικούς συμμετέχοντες οι προτάσεις των οποίων έχουν επιλεγεί σε κεντρικό επίπεδο και διοχετεύουν επίσης τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας από την ειδική εκτελεστική δομή.

Χρηματοδότηση σχεδίων Eurostars

Η διάθεση κονδυλίων από τη συνεισφορά της Κοινότητας και από τους δεσμευθέντες εθνικούς προϋπολογισμούς σε επιλεγμένα σχέδια Eurostars γίνεται βάσει της σειράς του καταλόγου κατάταξης. Η χρηματοδοτική συνεισφορά που χορηγείται στους συμμετέχοντες στα εν λόγω σχέδια υπολογίζεται σύμφωνα με τους κανόνες χρηματοδότησης των συμμετεχόντων εθνικών προγραμμάτων.

Σε περίπτωση δανείου εφαρμόζεται τυποποιημένος υπολογισμός της ισοδύναμης ακαθάριστης επιχορήγησης, λαμβανομένων υπόψη της έντασης επιχορήγησης επιτοκίου και του μέσου ποσοστού αποτυχίας του αντίστοιχου εθνικού προγράμματος.

VI.   Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η ειδική εκτελεστική δομή θεσπίζει την πολιτική πνευματικής ιδιοκτησίας του κοινού προγράμματος Eurostars, σύμφωνα προς τις απαιτήσεις του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης. Στόχος της εν λόγω πολιτικής πνευματικής ιδιοκτησίας του κοινού προγράμματος Eurostars είναι η προώθηση της δημιουργίας γνώσεων σε συνδυασμό με την αξιοποίηση και τη διάδοση των αποτελεσμάτων του σχεδίου υπέρ της ομάδας-στόχου των ΜΜΕ που διεξάγουν Ε & Α. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο η προσέγγιση που υιοθετήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1906/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, με τον οποίο καθορίζονται οι κανόνες συμμετοχής επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων στις δράσεις που αναλαμβάνονται βάσει του έβδομου προγράμματος-πλαισίου και οι κανόνες διάδοσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων (2007-2013) (2).


(1)  ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36.

(2)  ΕΕ L 391 της 30.12.2006, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ EUROSTARS

Το σύστημα διοίκησης του κοινού προγράμματος Eurostars περιλαμβάνει τέσσερις κύριους φορείς:

1.

Η «ομάδα υψηλού επιπέδου EUREKA» («EUREKA HLG)» αποτελείται από τα άτομα που διορίζουν τα κράτη μέλη του EUREKA ως εκπροσώπους υψηλού επιπέδου, συμπεριλαμβανομένου του εκπροσώπου της Επιτροπής. Είναι αρμόδια για την αποδοχή μη συμμετεχόντων κρατών μελών ή άλλων μη συμμετεχουσών χωρών στο κοινό πρόγραμμα Eurostars, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των άρθρων 10 και 11 της παρούσας απόφασης.

2.

Η «ομάδα υψηλού επιπέδου Eurostars» («Eurostars HLG)» αποτελείται από τους εκπροσώπους στην ομάδα υψηλού επιπέδου EUREKA των κρατών που συμμετέχουν στο κοινό πρόγραμμα Eurostars και άλλων συμμετεχουσών χωρών. Η Επιτροπή καθώς και τα κράτη μέλη που δεν συμμετέχουν στο κοινό πρόγραμμα Eurostars διατηρούν το δικαίωμα να αποστείλουν εκπροσώπους τους ως παρατηρητές στις συνεδριάσεις της εν λόγω ομάδας. Είναι αρμόδια για την επίβλεψη της υλοποίησης του κοινού προγράμματος Eurostars και ιδίως για τα ακόλουθα: το διορισμό των μελών της συμβουλευτικής ομάδας Eurostars, την έγκριση των επιχειρησιακών διαδικασιών για τη διαχείριση του κοινού προγράμματος Eurostars, την έγκριση του προγράμματος και του προϋπολογισμού των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και την έγκριση του καταλόγου κατάταξης των σχεδίων Eurostars που θα χρηματοδοτηθούν.

3.

Η «συμβουλευτική ομάδα Eurostars» απαρτίζεται από τους εθνικούς συντονιστές σχεδίων EUREKA («EUREKA NPC») των κρατών μελών και άλλων χωρών που συμμετέχουν στο Eurostars και η προεδρία της ασκείται από τον επικεφαλής της γραμματείας EUREKA. Η συμβουλευτική ομάδα Eurostars παρέχει συμβουλές στη γραμματεία του EUREKA στο πλαίσιο της υλοποίησης του κοινού προγράμματος Eurostars και γνωμοδοτεί επί των ρυθμίσεων για την υλοποίησή του, όπως για τις διαδικασίες χρηματοδότησης, τις διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής, τον συγχρονισμό μεταξύ κεντρικών και εθνικών διαδικασιών και την παρακολούθηση των σχεδίων. Γνωμοδοτεί επίσης επί της προόδου εκτέλεσης του κοινού προγράμματος, καθώς και επί της προόδου προς περαιτέρω ενοποίηση.

4.

Η γραμματεία του EUREKA ενεργεί ως ειδική εκτελεστική δομή για το κοινό πρόγραμμα Eurostars. Ο επικεφαλής της γραμματείας του EUREKA ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος του προγράμματος Eurostars. Η γραμματεία του EUREKA είναι αρμόδια για την υλοποίηση του κοινού προγράμματος Eurostars και ευθύνεται ιδίως για τα εξής:

κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, κεντρική διοργάνωση κοινών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και παραλαβή των προτάσεων για σχέδια (ενιαίο σημείο υποβολής),

κεντρική διοργάνωση της επιλεξιμότητας και αξιολόγηση των προτάσεων για σχέδια, βάσει κοινών κριτηρίων επιλεξιμότητας και αξιολόγησης, κεντρική διοργάνωση της επιλογής των προς χρηματοδότηση προτάσεων για σχέδια, παρακολούθηση των σχεδίων και της συνέχειας που δίδεται σε αυτά,

παραλαβή, κατανομή και παρακολούθηση της συνεισφοράς της Κοινότητας,

συλλογή των λογαριασμών σχετικά με την κατανομή, στους συμμετέχοντες σε σχέδια Eurostars, της χρηματοδότησης από τους φορείς χρηματοδότησης στα συμμετέχοντα κράτη μέλη και στις άλλες συμμετέχουσες χώρες,

προβολή του κοινού προγράμματος Eurostars,

υποβολή εκθέσεων στην ομάδα υψηλού επιπέδου EUREKA, στην ομάδα υψηλού επιπέδου Eurostars και στην Επιτροπή σχετικά με το κοινό πρόγραμμα Eurostars, συμπεριλαμβανομένης της προόδου προς περαιτέρω ενοποίηση,

ενημέρωση του δικτύου EUREKA για τις δραστηριότητες του Eurostars.


Top