Help Print this page 

Document 32008D0164

Title and reference
2008/164/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007 , σχετικά με την τεχνική προδιαγραφή διαλειτουργικότητας για τα άτομα μειωμένης κινητικότητας στο διευρωπαϊκό συμβατικό σιδηροδρομικό σύστημα και στο διευρωπαϊκό σιδηροδρομικό σύστημα υψηλών ταχυτήτων [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 6633] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
  • No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; καταργήθηκε από 32014R1300
OJ L 64, 7.3.2008, p. 72–207 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 001 P. 123 - 258

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/164/oj
Multilingual display
Text

7.3.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 64/72


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 21ης Δεκεμβρίου 2007

σχετικά με την τεχνική προδιαγραφή διαλειτουργικότητας για τα «άτομα μειωμένης κινητικότητας» στο διευρωπαϊκό συμβατικό σιδηροδρομικό σύστημα και στο διευρωπαϊκό σιδηροδρομικό σύστημα υψηλών ταχυτήτων

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 6633]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2008/164/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 2001/16/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2001, για τη διαλειτουργικότητα του συμβατικού διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος (1), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 1,

την οδηγία 96/48/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1996, για τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας (2), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 2001/16/ΕΚ και το άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 96/48/ΕΚ, κάθε υποσύστημα αποτελεί αντικείμενο μίας ΤΠΔ. Όπου κρίνεται αναγκαίο, ένα υποσύστημα μπορεί να αποτελεί αντικείμενο περισσότερων της μίας ΤΠΔ και μία ΤΠΔ μπορεί να καλύπτει περισσότερα του ενός υποσυστήματα. Η απόφαση εκπόνησης ή/και αναθεώρησης μιας ΤΠΔ και η επιλογή του τεχνικού και γεωγραφικού της πεδίου εφαρμογής απαιτεί εντολή, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 2001/16/EΚ και το άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 96/48/ΕΚ.

(2)

Το παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2001/16/ΕΚ προβλέπει ότι οι ανάγκες των ατόμων μειωμένης κινητικότητας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εκπόνηση ΤΠΔ του υποσυστήματος Υποδομή (σημείο 2.1 του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας) και ΤΠΔ του υποσυστήματος Τροχαίο υλικό (σημείο 2.6 του παραρτήματος II της οδηγίας). Επ’ αυτού, δόθηκε εντολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Σιδηροδρομική Διαλειτουργικότητα (AEIF), η οποία ορίστηκε ως ο κοινός αντιπροσωπευτικός οργανισμός, να καταρτίσει σχέδιο TΠΔ για την «πρόσβαση ατόμων μειωμένης κινητικότητας», η οποία περιλαμβάνει διατάξεις που πρέπει να εφαρμοστούν τόσο στην υποδομή όσο και στο τροχαίο υλικό.

(3)

Το 2001, δόθηκε εντολή στην AEIF να αναθεωρήσει την πρώτη ομάδα ΤΠΔ των υποσυστημάτων Τροχαίο υλικό, Υποδομή, Έλεγχος-χειρισμός και σηματοδότηση, Ενέργεια, Συντήρηση, και των λειτουργικών υποσυστημάτων του σιδηροδρομικού συστήματος υψηλών ταχυτήτων, οι δε αναθεωρημένες αυτές ΤΠΔ εγκρίθηκαν το 2002. Στο πλαίσιο αυτής της εντολής, η AEIF κλήθηκε να εξετάσει, μεταξύ άλλων θεμάτων, την εναρμόνιση των ΤΠΔ με εκείνες που αφορούσαν τη διαλειτουργικότητα του συμβατικού σιδηροδρομικού συστήματος και την πρόσβαση των ατόμων με προβλήματα κινητικότητας. Για το λόγο αυτό, το σχέδιο ΤΠΔ για τα άτομα μειωμένης κινητικότητας που καταρτίστηκε από την AEIF κάλυψε τόσο τον συμβατικό σιδηρόδρομο όσο και τον σιδηρόδρομο υψηλών ταχυτήτων.

(4)

Η πρώτη ΤΠΔ του υποσυστήματος Τροχαίο υλικό του σιδηροδρομικού συστήματος υψηλών ταχυτήτων, η οποία εκδόθηκε ως παράρτημα της απόφασης 2002/735/ΕΚ, τέθηκε σε ισχύ το 2002. Λόγω υφιστάμενων συμβατικών δεσμεύσεων, τα νέα υποσυστήματα Τροχαίο υλικό ή στοιχεία διαλειτουργικότητας, ή η ανακαίνιση και αναβάθμισή τους, μπορούν σήμερα να υπόκεινται σε αξιολόγηση συμμόρφωσης προς εκείνη την πρώτη ΤΠΔ. Δεδομένου ότι η ΤΠΔ που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση εφαρμόζεται σε όλο το νέο, ανακαινισμένο και αναβαθμισμένο τροχαίο υλικό του σιδηροδρομικού συστήματος υψηλών ταχυτήτων και του συμβατικού σιδηροδρομικού συστήματος, είναι σημαντικό να καθοριστεί το πεδίο εφαρμογής της πρώτης ΤΠΔ Τροχαίου υλικού υψηλών ταχυτήτων, η οποία εκδόθηκε ως παράρτημα της απόφασης 2002/735/ΕΚ. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν εξαντλητικό κατάλογο των υποσυστημάτων και των στοιχείων διαλειτουργικότητας τα οποία βρίσκονται σε προηγμένο στάδιο ανάπτυξης, και εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 7 στοιχείο α) της οδηγίας 96/48/ΕΚ. Αυτά θα κοινοποιηθούν στην Επιτροπή το αργότερο έξι μήνες από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της παρούσας απόφασης.

(5)

Η επιτροπή που έχει συσταθεί δυνάμει της οδηγίας 96/48/EΚ της 23 Ιουλίου 1996 σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος υψηλών ταχυτήτων (3) και αναφέρεται στο άρθρο 21 της οδηγίας 2001/16/EΚ εξέτασε το σχέδιο TΠΔ.

(6)

Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης του σχεδίου ΤΠΔ διεξήχθησαν διαβουλεύσεις με τους κύριους ενδιαφερομένους. Οι παρατηρήσεις τους και οι ανησυχίες τους ελήφθησαν υπόψη στο μέτρο του δυνατού.

(7)

Στην πρόταση κανονισμού για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών διεθνών σιδηροδρομικών γραμμών (4) που έχει υποβάλει, η Επιτροπή συμπεριέλαβε ορισμένες διατάξεις που διασφαλίζουν την παροχή βοήθειας στα άτομα μειωμένης κινητικότητας επί των αμαξοστοιχιών και στους σταθμούς, προκειμένου και τα άτομα αυτά να απολαμβάνουν πλήρως τα σιδηροδρομικά ταξίδια όπως κάθε άλλος πολίτης.

(8)

Η πρόταση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών διεθνών σιδηροδρομικών γραμμών περιέχει επίσης διατάξεις οι οποίες επιβάλλουν στις επιχειρήσεις σιδηροδρόμων και στους διαχειριστές υποδομής να υποβάλλουν κάθε πληροφορία συναφή με τις συνθήκες πρόσβασης των ατόμων μειωμένης κινητικότητας σε αμαξοστοιχίες και σταθμούς.

(9)

Κύριος στόχος των βασικών οδηγιών 2001/16/ΕΚ και 96/48/ΕΚ είναι η διαλειτουργικότητα. Στόχος της ΤΠΔ είναι η εναρμόνιση των μέτρων που πρέπει να ληφθούν για τα άτομα μειωμένης κινητικότητας τα οποία χρησιμοποιούν ως επιβάτες το συμβατικό σιδηροδρομικό σύστημα και το σιδηροδρομικό σύστημα υψηλών ταχυτήτων. Οι αμαξοστοιχίες, οι σταθμοί και τα σχετικά μέρη της υποδομής που πληρούν τα μέτρα που περιγράφονται στην ΤΠΔ θα διασφαλίσουν τη διαλειτουργικότητα και θα προσφέρουν στα άτομα μειωμένης κινητικότητας παρόμοιες δυνατότητες πρόσβασης στο σύνολο του διευρωπαϊκού δικτύου. Η ΤΠΔ δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να εισάγουν πρόσθετα μέτρα βελτίωσης της πρόσβασης, στον βαθμό που τα μέτρα αυτά δεν παρακωλύουν τη διαλειτουργικότητα ούτε επιβάλλουν αδικαιολόγητο κόστος στις επιχειρήσεις σιδηροδρόμων. Η βελτίωση της προσπελασιμότητας του τροχαίου υλικού και των σταθμών για τα άτομα με αναπηρίες και τα άτομα μειωμένης κινητικότητας μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του αριθμού των επιβατών που αναγκάζονται σήμερα να χρησιμοποιήσουν άλλα μέσα μεταφοράς.

(10)

Οι οδηγίες 2001/16/EΚ και 96/48/ΕΚ και οι ΤΠΔ ισχύουν όντως για ανακαινίσεις, όχι όμως για την αντικατάσταση για λόγους συντήρησης. Τα κράτη μέλη όμως ενθαρρύνονται να εφαρμόζουν τις ΤΠΔ σε αντικαταστάσεις για λόγους συντήρησης, όταν μπορούν και όταν η έκταση της εργασίας συντήρησης το δικαιολογεί.

(11)

Στην τρέχουσα έκδοσή της, η ΤΠΔ δεν πραγματεύεται πλήρως όλες τις βασικές απαιτήσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 17 της οδηγίας 2001/16/ΕΚ, και το άρθρο 17 της οδηγίας 96/48/ΕΚ, αμφότερες όπως τροποποιήθηκαν από την οδηγία 2004/50/ΕΚ, οι τεχνικές παράμετροι που δεν καλύπτονται χαρακτηρίζονται ως «Ανοικτά σημεία» στο παράρτημα L της παρούσας ΤΠΔ.

(12)

Σύμφωνα με το άρθρο 17 της οδηγίας 2001/16/ΕΚ και το άρθρο 17 της οδηγίας 96/48/ΕΚ, αμφότερες όπως τροποποιήθηκαν από την οδηγία 2004/50/ΕΚ, κάθε κράτος μέλος οφείλει να ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή για τους σχετικούς εθνικούς τεχνικούς κανόνες που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή των βασικών απαιτήσεων που αφορούν τα εν λόγω «ανοικτά σημεία», καθώς και για τους οργανισμούς που ορίζει για τη διεξαγωγή της διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης ή της καταλληλότητας για χρήση, καθώς και για τη διαδικασία ελέγχου που χρησιμοποιείται για την επαλήθευση της διαλειτουργικότητας υποσυστημάτων κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/16/ΕΚ και του άρθρου 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 96/48/ΕΚ. Για τον τελευταίο αυτό σκοπό, τα κράτη μέλη οφείλουν να εφαρμόζουν, κατά το δυνατόν, τις αρχές και τα κριτήρια που προβλέπονται στις οδηγίες 2001/16/ΕΚ και 96/48/ΕΚ. Στο μέτρο του δυνατού, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τους οργανισμούς που έχουν διακοινωθεί δυνάμει του άρθρου 20 της οδηγίας 2001/16/ΕΚ και του άρθρου 20 της οδηγίας 96/48/ΕΚ. Η Επιτροπή θα πρέπει να διεξάγει ανάλυση των πληροφοριών τις οποίες της διαβιβάζουν τα κράτη μέλη σχετικά με τους εθνικούς κανόνες, διαδικασίες, οργανισμούς στους οποίους έχουν ανατεθεί διαδικασίες εφαρμογής, και τη διάρκεια των διαδικασιών και, εφόσον χρειάζεται, να συζητεί στην επιτροπή εάν πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα.

(13)

Η εν προκειμένω TΠΔ δεν πρέπει να απαιτεί τη χρήση εξειδικευμένων τεχνολογιών ή τεχνικών λύσεων, εκτός εάν αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού συμβατικού σιδηροδρομικού συστήματος.

(14)

Η TΠΔ βασίζεται στις βέλτιστες ειδικές γνώσεις τις διαθέσιμες κατά το χρόνο εκπόνησης του αντίστοιχου σχεδίου. Εξελίξεις σε απαιτήσεις τεχνολογικές, επιχειρησιακές, ασφαλείας ή κοινωνικές είναι δυνατόν να καταστήσουν αναγκαία την τροποποίηση ή τη συμπλήρωση της παρούσας ΤΠΔ. Εφόσον χρειασθεί, είναι δυνατόν να κινηθεί διαδικασία αναθεώρησης ή επικαιροποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 3 της οδηγίας 2001/16/EΚ ή του άρθρου 6 παράγραφος 3 της οδηγίας 96/48/ΕΚ. Σε αυτή τη διαδικασία αναθεώρησης συμμετέχουν οργανισμοί οι οποίοι εκπροσωπούν τα συμφέροντα των ατόμων μειωμένης κινητικότητας.

(15)

Για να ενθαρρυνθεί η καινοτομία και να λαμβάνεται υπόψη η αποκτώμενη πείρα, η συνημμένη ΤΠΔ θα πρέπει να υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση κατά τακτά χρονικά διαστήματα.

(16)

Όταν προτείνονται καινοτόμες λύσεις, ο κατασκευαστής ή ο αναθέτων φορέας δηλώνουν την απόκλιση από το σχετικό τμήμα της ΤΠΔ. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων οριστικοποιεί τις κατάλληλες προδιαγραφές λειτουργίας και διεπαφής της λύσης και αναπτύσσει μεθόδους αξιολόγησης.

(17)

Η επιτροπή που έχει συσταθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 21 της οδηγίας 96/48/EΚ του Συμβουλίου συμφωνεί με τα μέτρα που προβλέπει η παρούσα απόφαση,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Με την παρούσα εκδίδεται από την Επιτροπή Τεχνική Προδιαγραφή Διαλειτουργικότητας («TΠΔ») για τα «άτομα μειωμένης κινητικότητας» σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 2001/16/EΚ και το άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 96/48/ΕΚ.

Η ΤΠΔ περιέχεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Η ΤΠΔ εφαρμόζεται πλήρως στο διευρωπαϊκό συμβατικό σιδηροδρομικό σύστημα, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 2 και στο παράρτημα Ι της οδηγίας 2001/16/ΕΚ, και στο διευρωπαϊκό σιδηροδρομικό σύστημα υψηλών ταχυτήτων, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 2 και στο παράρτημα Ι της οδηγίας 96/48/ΕΚ.

Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη δύνανται να εξακολουθήσουν να εφαρμόζουν την απόφαση 2002/735/ΕΚ της Επιτροπής για τα έργα εκείνα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 7 στοιχείο α) της οδηγίας 96/48/ΕΚ.

Το αργότερο έξι μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της παρούσας απόφασης, κοινοποιείται στην Επιτροπή εξαντλητικός κατάλογος των υποσυστημάτων και των στοιχείων διαλειτουργικότητας στα οποία έχει εφαρμογή η παρούσα απόφαση.

Άρθρο 3

1.   Όσον αφορά τα θέματα που χαρακτηρίζονται ως «Ανοικτά σημεία» και παρατίθενται στο παράρτημα Γ της ΤΠΔ, οι όροι που πρέπει να πληρούνται για τον έλεγχο της διαλειτουργικότητας βάσει του άρθρου 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/16/ΕΚ και του άρθρου 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 96/48/EΚ είναι οι τεχνικοί κανόνες που εφαρμόζονται στο κράτος μέλος το οποίο επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας των υποσυστημάτων που καλύπτει η παρούσα απόφαση.

2.   Εντός έξι μηνών από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης, κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στα υπόλοιπα κράτη μέλη και στην Επιτροπή:

a)

τον κατάλογο των ισχυόντων τεχνικών κανόνων που αναφέρονται στην παράγραφο 1·

b)

τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης και τις διαδικασίες ελέγχου που ακολουθούνται για την εφαρμογή των κανόνων αυτών·

c)

τους οργανισμούς που έχει ορίσει για να φέρουν εις πέρας τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης και ελέγχου.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2008.

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Jacques BARROT

Αντιπρόεδρος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 110 της 20.4.2001, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 235 της 17.9.1996, σ. 6.

(3)  ΕΕ L 235 της 17.9.1996. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2007/32/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141 της 2.6.2007, σ. 63).

(4)  Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών διεθνών σιδηροδρομικών γραμμών, COM(2004)143 τελικό της 3ης Μαρτίου 2004.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΙΕΥΡΩΠΑIΚO ΣYΣΤΗΜΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡOΜΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟY ΚΑΙ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤHΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦH ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚOΤΗΤΑΣ

Πεδίο εφαρμογής: Υποσυστήματα Υποδομή και Τροχαίο υλικό

Παράμετρος: Πρόσβαση ατόμων μειωμένης κινητικότητας

1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1.

Τεχνικό πεδίο εφαρμογής

1.2.

Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής

1.3.

Περιεχόμενο της ανά χείρας (ΤΠΔ)

2.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ/ΠΕΔΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2.1.

Ορισμοί των υποσυστημάτων

2.1.1.

Υποδομή

2.1.2.

Τροχαίο υλικό

2.1.3.

Επιβατικές τηλεπληροφορικές εφαρμογές

2.2.

Ορισμός του όρου «άτομα μειωμένης κινητικότητας»

3.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

3.1.

Γενικά

3.2.

Οι βασικές απαιτήσεις αφορούν:

3.3.

Γενικές απαιτήσεις

3.3.1.

Ασφάλεια

3.3.2.

Αξιοπιστία και διαθεσιμότητα

3.3.3.

Υγεία

3.3.4.

Προστασία του περιβάλλοντος

3.3.5.

Τεχνική συμβατότητα

3.4.

Ειδικές απαιτήσεις για το υποσύστημα Υποδομή

3.4.1.

Ασφάλεια

3.5.

Ειδικές απαιτήσεις για το υποσύστημα Τροχαίο υλικό

3.5.1.

Ασφάλεια

3.5.2.

Αξιοπιστία και διαθεσιμότητα

3.5.3.

Τεχνική συμβατότητα

3.6.

Ειδικές απαιτήσεις για άλλα υποσυστήματα οι οποίες αφορούν και τα υποσυστήματα Υποδομή και Τροχαίο υλικό

3.6.1.

Υποσύστημα Ενέργεια

3.6.1.1.

Ασφάλεια

3.6.1.2.

Προστασία του περιβάλλοντος

3.6.1.3.

Τεχνική συμβατότητα

3.6.2.

Έλεγχος-χειρισμός και σηματοδότηση

3.6.2.1.

Ασφάλεια

3.6.2.2.

Τεχνική συμβατότητα

3.6.3.

Συντήρηση

3.6.3.1.

Υγεία και ασφάλεια

3.6.3.2.

Προστασία του περιβάλλοντος

3.6.3.3.

Τεχνική συμβατότητα

3.6.4.

Διοίκηση λειτουργίας και κυκλοφορίας

3.6.4.1.

Ασφάλεια

3.6.4.2.

Τεχνική συμβατότητα

3.6.5.

Εμπορευματικές και επιβατικές τηλεπληροφορικές εφαρμογές

3.6.5.1.

Τεχνική συμβατότητα

3.6.5.2.

Υγεία

3.7.

Στοιχεία του πεδίου της ΤΠΔ ΑΜΚ συνδεόμενα με τις βασικές απαιτήσεις

4.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

4.1.

Υποσύστημα Υποδομή

4.1.1.

Εισαγωγή

4.1.2.

Λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές

4.1.2.1.

Γενικά

4.1.2.2.

Διευκολύνσεις στάθμευσης για ΑΜΚ

4.1.2.3.

Απρόσκοπτη διαδρομή

4.1.2.3.1.

Γενικά

4.1.2.3.2.

Αναγνώριση διαδρομής

4.1.2.4.

Θύρες και είσοδοι

4.1.2.5.

Επιφάνειες δαπέδων

4.1.2.6.

Διαφανή εμπόδια

4.1.2.7.

Χώροι υγιεινής και διευκολύνσεις περιποίησης βρεφών

4.1.2.7.1.

Απαιτήσεις υποσυστήματος

4.1.2.7.2.

Απαιτήσεις στοιχείου διαλειτουργικότητας

4.1.2.8.

Έπιπλα και αυτοτελείς συσκευές

4.1.2.9.

Έκδοση εισιτηρίων, θυρίδες παροχής πληροφοριών και σημεία παροχής βοήθειας στους πελάτες

4.1.2.9.1.

Απαιτήσεις υποσυστήματος

4.1.2.9.2.

Απαιτήσεις στοιχείου διαλειτουργικότητας

4.1.2.10.

Φωτισμός

4.1.2.11.

Οπτικές πληροφορίες: σήμανση, εικονογράμματα, πληροφορίες δυναμικού χαρακτήρα

4.1.2.11.1.

Απαιτήσεις υποσυστήματος

4.1.2.11.2.

Απαιτήσεις στοιχείου διαλειτουργικότητας

4.1.2.12.

Προφορικές ανακοινώσεις

4.1.2.13.

Έξοδοι κινδύνου, συναγερμοί

4.1.2.14.

Γεωμετρία πεζογεφυρών και υπόγειων διαβάσεων

4.1.2.15.

Κλίμακες

4.1.2.16.

Χειρολισθήρες

4.1.2.17.

Κεκλιμένα επίπεδα, κυλιόμενες κλίμακες, ανελκυστήρες, κυλιόμενοι διάδρομοι

4.1.2.18.

Ύψος αποβάθρας και απόσταση αποβάθρας από προσκείμενη τροχιά

4.1.2.18.1.

Ύψος αποβάθρας

4.1.2.18.2.

Απόσταση αποβάθρας από προσκείμενη τροχιά

4.1.2.18.3.

Οριζοντιογραφία τροχιάς κατά μήκος των αποβαθρών

4.1.2.19.

Πλάτος αποβάθρας και χείλος αποβάθρας

4.1.2.20.

Πέρας αποβάθρας

4.1.2.21

Βοηθήματα επιβίβασης για επιβάτες που χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο

4.1.2.21.1.

Απαιτήσεις υποσυστήματος

4.1.2.21.2.

Απαιτήσεις στοιχείου διαλειτουργικότητας

4.1.2.22.

Συνεπίπεδες διαβάσεις τροχιάς σε σταθμούς

4.1.3.

Λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές των διεπαφών

4.1.4.

Επιχειρησιακοί κανόνες

4.1.5.

Κανόνες συντήρησης

4.1.6.

Επαγγελματικά προσόντα

4.1.7.

Όροι για την υγεία και την ασφάλεια

4.1.8.

Μητρώο υποδομής

4.2.

Υποσύστημα Τροχαίο υλικό

4.2.1.

Εισαγωγή

4.2.2.

Λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές

4.2.2.1.

Γενικά

4.2.2.2.

Καθίσματα

4.2.2.2.1.

Γενικά

4.2.2.2.2.

Καθίσματα προτεραιότητας

4.2.2.2.2.1.

Γενικά

4.2.2.2.2.2.

Ομόρροπα καθίσματα

4.2.2.2.2.3.

Αντικριστά καθίσματα

4.2.2.3.

Χώροι αναπηρικών αμαξιδίων

4.2.2.4.

Θύρες

4.2.2.4.1.

Γενικά

4.2.2.4.2.

Εξωτερικές θύρες

4.2.2.4.2.1.

Απαιτήσεις υποσυστήματος

4.2.2.4.2.2.

Απαιτήσεις στοιχείου διαλειτουργικότητας

4.2.2.4.3.

Εσωτερικές θύρες

4.2.2.4.3.1.

Απαιτήσεις υποσυστήματος

4.2.2.4.3.2.

Απαιτήσεις στοιχείου διαλειτουργικότητας

4.2.2.5.

Φωτισμός

4.2.2.6.

Χώροι υγιεινής

4.2.2.6.1.

Γενικά

4.2.2.6.2.

Τυπικοί χώροι υγιεινής (απαιτήσεις στοιχείου διαλειτουργικότητας)

4.2.2.6.3.

Χώροι υγιεινής καθολικής χρήσεως

4.2.2.6.3.1.

Απαιτήσεις στοιχείου διαλειτουργικότητας (χώροι υγιεινής καθολικής χρήσεως)

4.2.2.6.3.2.

Απαιτήσεις στοιχείου διαλειτουργικότητας (περιποίηση βρεφών)

4.2.2.7.

Ελεύθερες δίοδοι

4.2.2.8.

Πληροφόρηση πελατών

4.2.2.8.1.

Γενικά

4.2.2.8.2.

Πληροφορίες (σήμανση, εικονογράμματα, επαγωγικοί βρόχοι και συσκευές κλήσης για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης)

4.2.2.8.2.1.

Απαιτήσεις υποσυστήματος

4.2.2.8.2.2.

Απαιτήσεις στοιχείου διαλειτουργικότητας

4.2.2.8.3.

Πληροφορίες (περιγραφή δρομολογίου και κράτηση θέσης)

4.2.2.8.4.

Πληροφορίες (απαιτήσεις στοιχείου διαλειτουργικότητας)

4.2.2.9.

Διαφορές ύψους

4.2.2.10.

Χειρολισθήρες

4.2.2.11.

Διαμερίσματα ύπνου προσιτά σε αναπηρικό αμαξίδιο

4.2.2.12.

Θέση βαθμίδων για επιβίβαση και αποβίβαση

4.2.2.12.1.

Γενικές απαιτήσεις

4.2.2.12.2.

Βαθμίδες επιβίβασης/αποβίβασης

4.2.2.12.3.

Βοηθήματα επιβίβασης

4.2.2.12.3.1.

Γενικά

4.2.2.12.3.2.

Βοηθήματα επιβίβασης για χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου

4.2.2.12.3.3.

Γενικές απαιτήσεις — κατηγορία Α

4.2.2.12.3.4.

Γενικές απαιτήσεις — κατηγορία Β

4.2.2.12.3.5.

Ειδικές απαιτήσεις για αναδιπλούμενες βαθμίδες

4.2.2.12.3.6.

Ειδικές απαιτήσεις για φορητά κεκλιμένα επίπεδα

4.2.2.12.3.7.

Ειδικές απαιτήσεις για ημιαυτόματα κεκλιμένα επίπεδα

4.2.2.12.3.8.

Ειδικές απαιτήσεις για αναβαθμίδες

4.2.2.12.3.9.

Ειδικές απαιτήσεις για εποχούμενους ανυψωτήρες

4.2.3.

Λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές των διεπαφών

4.2.4.

Επιχειρησιακοί κανόνες

4.2.5.

Κανόνες συντήρησης

4.2.6.

Επαγγελματικά προσόντα

4.2.7.

Όροι για την υγεία και την ασφάλεια

4.2.8.

Μητρώο τροχαίου υλικού

4.3.

Ορισμοί για όρους που χρησιμοποιούνται στην ανά χείρας ΤΠΔ

5.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

5.1.

Ορισμός

5.2.

Καινοτόμες λύσεις

5.3.

Κατάλογος στοιχείων διαλειτουργικότητας

5.3.1.

Υποδομή

5.3.2.

Τροχαίο υλικό

5.4.

Επιδόσεις και προδιαγραφές στοιχείων διαλειτουργικότητας

5.4.1.

Υποδομή

5.4.2.

Τροχαίο υλικό

6.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

6.1.

Στοιχεία διαλειτουργικότητας

6.1.1.

Αξιολόγηση συμμόρφωσης (γενικά)

6.1.2.

Διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης (ενότητες)

6.1.3.

Καινοτόμες λύσεις

6.1.4.

Αξιολόγηση της καταλληλότητας για χρήση

6.2.

Υποσυστήματα

6.2.1.

Αξιολόγηση της συμμόρφωσης (γενικά)

6.2.2.

Διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης (ενότητες)

6.2.3.

Καινοτόμες λύσεις

6.2.4.

Αξιολόγηση της συντήρησης

6.2.5.

Αξιολόγηση επιχειρησιακών κανόνων

6.2.6.

Αξιολόγηση μεμονωμένων οχημάτων

6.3.

Στοιχεία διαλειτουργικότητας χωρίς δήλωση ΕΚ

6.3.1.

Γενικά

6.3.2.

Η μεταβατική περίοδος

6.3.3.

Πιστοποίηση υποσυστημάτων που περιέχουν μη πιστοποιημένα στοιχεία διαλειτουργικότητας κατά τη μεταβατική περίοδο

6.3.3.1.

Όροι

6.3.3.2.

Κοινοποίηση

6.3.3.3.

Κύκλος ζωής

6.3.4.

Παρακολούθηση

7.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΠΔ ΑΜΚ

7.1.

Εφαρμογή της ανά χείρας ΤΠΔ σε νέα υποδομή/τροχαίο υλικό

7.1.1.

Υποδομή

7.1.2.

Τροχαίο υλικό

7.1.2.1.

Γενικά

7.1.2.2.

Καινούργιο τροχαίο υλικό με νέα μελέτη

7.1.2.2.1.

Ορισμοί

7.1.2.2.2.

Γενικά

7.1.2.2.3.

Φάση Α

7.1.2.2.4.

Φάση Β

7.1.2.3.

Τροχαίο υλικό με υφιστάμενη μελέτη

7.1.2.4.

Μεταβατική περίοδος

7.2.

Αναθεώρηση ΤΠΔ

7.3.

Εφαρμογή της ανά χείρας ΤΠΔ σε υφιστάμενη υποδομή/τροχαίο υλικό

7.3.1.

Υποδομή

7.3.1.1.

Γενικά

7.3.1.2.

Απρόσκοπτες διαδρομές — Γενικά (4.1.2.4.1)

7.3.1.3.

Γεωμετρία πεζογεφυρών, κλιμάκων και υπόγειων διαβάσεων (4.1.2.14 και 4.1.2.15)

7.3.1.4.

Κεκλιμένα επίπεδα, κυλιόμενες κλίμακες, ανελκυστήρες και κυλιόμενοι διάδρομοι (4.1.2.1.7)

7.3.1.5.

Πλάτος αποβάθρας και χείλος αποβάθρας (4.1.2.19)

7.3.1.6.

Ύψος αποβάθρας και απόσταση αποβάθρας από προσκείμενη τροχιά (4.1.2.18)

7.3.1.7.

Ιστορικά κτίρια

7.3.2.

Τροχαίο υλικό

7.3.2.1.

Γενικά

7.3.2.2.

Καθίσματα

7.3.2.3.

Χώροι αναπηρικών αμαξιδίων

7.3.2.4.

Εξωτερικές θύρες

7.3.2.5.

Εσωτερικές θύρες

7.3.2.6.

Φωτισμός

7.3.2.7.

Χώροι υγιεινής

7.3.2.8.

Ελεύθερες δίοδοι

7.3.2.9.

Πληροφορίες

7.3.2.10.

Διαφορές ύψους

7.3.2.11.

Χειρολισθήρες

7.3.2.12.

Διαμέρισμα ύπνου προσιτό σε αναπηρικό αμαξίδιο

7.3.2.13.

Θέσεις βαθμίδων, βαθμίδες και βοηθήματα επιβίβασης

7.4.

Ειδικές περιπτώσεις

7.4.1.

Γενικά

7.4.1.1.

Ύψος αποβάθρας

7.4.1.2.

Απόσταση απόβάθρας από προσκείμενη τροχιά

7.4.1.3.

Βαθμίδες επιβίβασης και αποβίβασης

7.4.1.3.1.

Γενικά

7.4.1.3.2.

Ειδική περίπτωση για τροχαίο υλικό που κυκλοφορεί στη Μεγάλη Βρετανία «Μ»

7.4.1.3.3.

Ειδική περίπτωση για τροχαίο υλικό που κυκλοφορεί στη Φινλανδία «Μ»

7.4.1.3.4.

Ειδική περίπτωση για τροχαίο υλικό προοριζόμενο να κυκλοφορεί στο υφιστάμενο συμβατικό σιδηροδρομικό δίκτυο στην Πορτογαλία «Μ»

7.4.1.4.

Ελεύθερες δίοδοι

7.4.1.5.

Ακουστικά σήματα λειτουργίας θυρών σύμφωνα με το σημείο 4.2.2.4.1 «Μ»

7.4.1.6.

Καθίσματα προτεραιότητας «Μ»

7.4.1.7.

Απρόσκοπτες διαδρομές «Μ» (4.1.2.3.1)

7.4.1.8.

Πλήθος επιβατών

7.5.

Τροχαίο υλικό που λειτουργεί στο πλαίσιο εθνικών, διμερών, πολυμερών ή διεθνών συμφωνιών

7.5.1.

Υπάρχουσες συμφωνίες

7.5.2.

Μελλοντικές συμφωνίες

7.6.

Θέση σε λειτουργία υποδομής και τροχαίου υλικού

1.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1.   Τεχνικό πεδίο εφαρμογής

Η ανά χείρας Τεχνική Προδιαγραφή Διαλειτουργικότητας (ΤΠΔ) καλύπτει τα υποσυστήματα Υποδομή και Επιβατικό τροχαίο υλικό συμβατικού σιδηροδρόμου και σιδηροδρόμου υψηλών ταχυτήτων κατά την έννοια του παραρτήματος Ι της οδηγίας 2001/16/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ, μόνο σε ό,τι αφορά την παράμετρο «Πρόσβαση ατόμων μειωμένης κινητικότητας». Αφορά επίσης ορισμένα στοιχεία του υποσυστήματος «Επιβατικές τηλεπληροφορικές εφαρμογές» όπως, παραδείγματος χάρη, ο εξοπλισμός για την έκδοση εισιτηρίων.

Στόχος της ανά χείρας ΤΠΔ είναι να βελτιωθεί η δυνατότητα πρόσβασης ατόμων μειωμένης κινητικότητας στις σιδηροδρομικές μεταφορές. Ο στόχος αυτός καλύπτει την προσπελασιμότητα των κοινόχρηστων χώρων της υποδομής (περιλαμβανομένων των σταθμών) που τελούν υπό τον έλεγχο της σιδηροδρομικής επιχείρησης, του διαχειριστή υποδομής ή του κεντρικού σταθμάρχη. Απαιτείται να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή:

i)

στα προβλήματα τα οφειλόμενα στη διεπαφή αποβάθρας — αμαξοστοιχίας, τα οποία προϋποθέτουν ολιστική θεώρηση της υποδομής και τροχαίου υλικού·

ii)

στις ανάγκες εκκένωσης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Η ανά χείρας ΤΠΔ δεν προσδιορίζει επιχειρησιακούς κανόνες εκκένωσης αλλά μόνο τεχνικές απαιτήσεις καθώς και απαιτήσεις ως προς τα επαγγελματικά προσόντα. Σκοπός των τεχνικών απαιτήσεων είναι να καλύπτεται η δυνατότητα εκκένωσης για όλους.

Στα σημεία 4.1.4 και 4.2.4 της ανά χείρας ΤΠΔ περιγράφονται κάποιοι επιχειρησιακοί κανόνες που δεν αφορούν την εκκένωση.

Η ανά χείρας ΤΠΔ αφορά:

το υποσύστημα Υποδομή συμβατικού σιδηροδρόμου του καταλόγου υπό 1 στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2001/16/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ·

το υποσύστημα τροχαίο υλικό συμβατικού σιδηροδρόμου του καταλόγου υπό 1 στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2001/16/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ, μόνο εφόσον προορίζεται για μεταφορά επιβατών. Ωστόσο το προϋφιστάμενο τροχαίο υλικό εξαιρείται ειδικά από την απαίτηση συμμόρφωσης σε περίπτωση αναβάθμισης ή ανακαίνισης·

το υποσύστημα Υποδομή σιδηροδρόμου υψηλών ταχυτήτων του καταλόγου υπό 1 στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 96/48/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ·

το υποσύστημα Τροχαίο υλικό σιδηροδρόμου υψηλών ταχυτήτων του καταλόγου υπό 1 στου παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 96/48/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ·

σε μικρότερο βαθμό, τα υποσυστήματα «Επιβατικές τηλεπληροφορικές εφαρμογές» συμβατικού σιδηροδρόμου και σιδηροδρόμου υψηλών ταχυτήτων, κατά το παράρτημα II της οδηγίας 96/48/EΚ, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί από την οδηγία 2004/50/EΚ, και στο παράρτημα II της οδηγίας 2001/16/EΚ.

Περισσότερες πληροφορίες για τα υποσυστήματα υπάρχουν στο κεφάλαιο 2.

1.2.   Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής

Γωγραφικά η ανά χείρας ΤΠΔ καλύπτει το διευρωπαϊκό συμβατικό σιδηροδρομικό σύστημα σύμφωνα με το παράρτημα Ι της οδηγίας 2001/16/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ καθώς και το διευρωπαϊκό σιδηροδρομικό σύστημα υψηλών ταχυτήτων σύμφωνα με το παράρτημα Ι της οδηγίας 96/48/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ.

Η γεωγραφική κάλυψη αφορά κυρίως τις γραμμές του συμβατικού σιδηροδρομικού δικτύου και του σιδηροδρομικού δικτύου υψηλών ταχυτήτων στα οποία αναφέρεται η απόφαση αριθ. 1692/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1996, περί των κοινοτικών προσανατολισμών για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, ή αναθεώρησης των προσανατολισμών κατά την έννοια του άρθρου 21 αυτής, και ειδικότερα η απόφαση αριθ. 884/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004.

1.3.   Περιεχόμενο της ανά χείρας (ΤΠΔ)

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 της οδηγίας 2001/16/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ, καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 της οδηγίας 96/48/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ, η ανά χείρας ΤΠΔ:

α)

περιγράφει το σκοπούμενο πεδίο εφαρμογής της (μέρος του δικτύου ή του τροχαίου υλικού κατά την έννοια του παραρτήματος I της οδηγίας· υποσύστημα ή μέρος υποσυστήματος κατά την έννοια του παραρτήματος II της οδηγίας ή συναφή παράμετρο (κεφάλαιο 2)·

β)

καθορίζει βασικές απαιτήσεις για κάθε οικείο υποσύστημα και τις διεπαφές του με άλλα υποσυστήματα (κεφάλαιο 3)·

γ)

προσδιορίζει τις λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές στις οποίες πρέπει να ανταποκρίνονται το υποσύστημα και οι διεπαφές του με άλλα υποσυστήματα (κεφάλαιο 4)·

δ)

καθορίζει τα στοιχεία διαλειτουργικότητας και τις διεπαφές που προβλέπεται να καλυφθούν με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών προτύπων, και που χρειάζονται για να επιτευχθεί διαλειτουργικότητα εντός του διευρωπαϊκού συμβατικού σιδηροδρομικού συστήματος (κεφάλαιο 5)·

ε)

εκθέτει, για κάθε εξεταζόμενη περίπτωση, τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης ή καταλληλότητας για χρήση. Εδώ περιλαμβάνονται κυρίως οι ενότητες που ορίζονται στην απόφαση 93/465/ΕΟΚ ή, κατά περίπτωση, οι ειδικές διαδικασίες που ακολουθούνται για την αξιολόγηση είτε της συμμόρφωσης είτε της καταλληλότητας για χρήση των στοιχείων διαλειτουργικότητας και η επαλήθευση «EΚ» υποσυστημάτων (κεφάλαιο 6)·

στ)

περιγράφεται τη στρατηγική υλοποίησης της ΤΠΔ. Συγκεκριμένα, είναι ανάγκη να προσδιοριστούν οι φάσεις που πρέπει να ολοκληρωθούν για τη βαθμιαία μετάβαση από την υπάρχουσα κατάσταση στην τελική κατάσταση, κατά την οποία η συμμόρφωση προς την ΤΠΔ θα αποτελεί τον κανόνα (κεφάλαιο 7)·

ζ)

περιγράφει, για το οικείο προσωπικό, τα επαγγελματικά προσόντα και τις προϋποθέσεις τις σχετικές με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία που απαιτείται για την επιχειρησιακή λειτουργία και τη συντήρηση των υποσυστημάτων καθώς και για την υλοποίηση της ΤΠΔ (κεφάλαιο 4).

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 5, είναι δυνατόν να γίνονται προβλέψεις σχετικά με ειδικές περιπτώσεις για κάθε ΤΠΔ. Οι περιπτώσεις αυτές περιγράφονται στο κεφάλαιο 7.

Τέλος, στο κεφάλαιο 4 η ανά χείρας ΤΠΔ περιλαμβάνει επίσης τους επιχειρησιακούς κανόνες και κανόνες συντήρησης που προσιδιάζουν στο πεδίο εφαρμογής που περιγράφεται ανωτέρω στις παραγράφους 1.1 και 1.2.

2.   ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ/ΠΕΔΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2.1.   Ορισμοί των υποσυστημάτων

2.1.1.   Υποδομή

Τροχιά, αλλαγές τροχιάς, τεχνικά έργα (πεζογέφυρες, σήραγγες κλπ.), συναφής υποδομή σταθμού (αποβάθρες, ζώνες πρόσβασης, όπου περιλαμβάνονται οι διευκολύνσεις για άτομα μειωμένης κινητικότητας κλπ.), εξοπλισμός ασφαλείας και προστασίας.

Εδώ συμπεριλαμβάνεται η προσπελασιμότητα των κοινόχρηστων χώρων της υποδομής (των σταθμών συμπεριλαμβανομένων) που ελέγχονται από τη σιδηροδρομική επιχείρηση, το διαχειριστή υποδομής ή τον κεντρικό σταθμάρχη.

Η ανά χείρας ΤΠΔ εφαρμόζεται μόνο για τους κοινόχρηστους χώρους των σταθμών και τις ζώνες πρόσβασης που ελέγχονται από τη σιδηροδρομική επιχείρηση, το διαχειριστή υποδομής ή τον κεντρικό σταθμάρχη.

2.1.2.   Τροχαίο υλικό

Φέρουσα κατασκευή, σύστημα χειρισμού και ελέγχου για το σύνολο του εξοπλισμού της αμαξοστοιχίας, μονάδες έλξης και μετατροπής ισχύος, πέδηση, όργανα ζεύξης και κύλισης (φορεία, άξονες κλπ.) και ανάρτηση, θύρες, διεπαφές ανθρώπου/μηχανής (μηχανοδηγός, εποχούμενο προσωπικό και επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων των διευκολύνσεων για άτομα μειωμένης κινητικότητας), συστήματα παθητικής και ενεργητικής ασφαλείας και τα απαραίτητα για την υγεία των επιβατών και του εποχούμενου προσωπικού.

2.1.3.   Επιβατικές τηλεπληροφορικές εφαρμογές

Εφαρμογές για επιβατικές μεταφορές, που περιλαμβάνουν τα συστήματα πληροφόρησης των επιβατών πριν και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, τα συστήματα κράτησης και πληρωμής, τη διαχείριση των αποσκευών και τη διαχείριση των ανταποκρίσεων μεταξύ αμαξοστοιχιών και μεταξύ σιδηροδρόμου και άλλων τρόπων μεταφοράς.

2.2.   Ορισμός του όρου «άτομα μειωμένης κινητικότητας»

Ως «Άτομα Μειωμένης Κινητικότητας» (ΑΜΚ) νοούνται όλοι όσοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά τη χρήση αμαξοστοιχιών ή της σχετικής υποδομής. Ο ορισμός καλύπτει τις ακόλουθες κατηγορίες ατόμων:

Χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων (άτομα τα οποία λόγω προβλημάτων παράλυσης ή άλλης αναπηρίας μετακινούνται με αναπηρικό αμαξίδιο).

Άλλες περιπτώσεις ατόμων με προβλήματα κινητικότητας όπως:

άτομα με προβλήματα στα άκρα·

άτομα με δυσκολίες βάδισης·

άτομα που συνοδεύουν παιδιά·

άτομα που μεταφέρουν βαριές ή ογκώδεις αποσκευές·

ηλικιωμένα άτομα

γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης.

Άτομα με μειωμένη όραση.

Τυφλοί.

Βαρήκοοι.

Κωφοί.

Άτομα με προβλήματα επικοινωνίας (δηλαδή άτομα που δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν ή να κατανοήσουν το γραπτό ή τον προφορικό λόγο, συμπεριλαμβανομένων αλλοδαπών που δεν γνωρίζουν την τοπική γλώσσα, άτομα με επικοινωνιακές δυσκολίες, άτομα με αισθητηριακά, ψυχολογικά και διανοητικά προβλήματα).

Βραχύσωμα άτομα (συμπεριλαμβάνονται τα παιδιά).

Τα προβλήματα μπορεί να είναι χρόνια ή παροδικά και μπορεί να είναι εμφανή ή όχι.

Πάντως ο ορισμός δεν καλύπτει αλκοολικά ή τοξικομανή άτομα, εκτός εάν η σχετική εξάρτηση οφείλεται σε ιατρική θεραπεία.

Η μεταφορά υπερμεγέθων αντικειμένων (π.χ. ποδήλατα και ογκώδεις αποσκευές) δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ανά χείρας ΤΠΔ. Γι’αυτά ισχύουν οι κανόνες, οι απαιτήσεις ασφαλείας και οι εμπορικές αποφάσεις του διαχειριστή υποδομής, του κεντρικού σταθμάρχη ή της σιδηροδρομικής επιχείρησης όσον αφορά το επιτρεπόμενο μέγεθος, βάρος και τις ρυθμίσεις ασφαλείας.

3.   ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

3.1.   Γενικά

Στο πλαίσιο της ανά χείρας ΤΠΔ, η εκπλήρωση των βασικών απαιτήσεων που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο 3 προϋποθέτει συμμόρφωση με τις προδιαγραφές που περιγράφονται:

στο κεφάλαιο 4 (υποσύστημα)

και στο κεφάλαιο 5 (στοιχεία διαλειτουργικότητας),

σε συνάρτηση με θετικό αποτέλεσμα:

της αξιολόγησης της συμμόρφωσης ή/και της καταλληλότητας για χρήση των στοιχείων διαλειτουργικότητας

και της επαλήθευσης του υποσυστήματος

σύμφωνα με την περιγραφή του κεφαλαίου 6.

Τμήματα των βασικών απαιτήσεων καλύπτονται από εθνικούς κανόνες, λόγω:

ανυπαρξίας προδιαγραφών για τα σημεία που παρατίθενται στο παράρτημα L·

παρέκκλισης κατά το άρθρο 7 της οδηγίας 2001/16/ΕΚ·

ειδικών περιπτώσεων που περιγράφονται στην παράγραφο 7.3 της ανά χείρας ΤΠΔ.

Η αντίστοιχη αξιολόγηση της συμμόρφωσης γίνεται σύμφωνα με διαδικασίες που ορίζει το κράτος μέλος το οποίο έχει κοινοποιήσει τους εθνικούς κανόνες ή έχει ζητήσει την παρέκκλιση ή την υπαγωγή σε ειδική περίπτωση.

Δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 2001/16/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ, το διευρωπαϊκό σιδηροδρομικό σύστημα υψηλών ταχυτήτων, τα υποσυστήματα και τα στοιχεία διαλειτουργικότητάς τους ανταποκρίνονται στις βασικές απαιτήσεις που περιγράφονται κατά τρόπο γενικό στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας.

Η συμμόρφωση των υποσυστημάτων Υποδομή και Τροχαίο υλικό καθώς και των στοιχείων τους προς τις βασικές απαιτήσεις ελέγχεται βάσει των διατάξεων της οδηγίας 2001/16/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ καθώς και των διατάξεων της ανά χείρας ΤΠΔ.

3.2.   Οι βασικές απαιτήσεις αφορούν:

την ασφάλεια·

την αξιοπιστία και τη διαθεσιμότητα·

την υγεία·

την προστασία του περιβάλλοντος·

την τεχνική συμβατότητα.

Οι απαιτήσεις αυτές περιλαμβάνουν γενικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ειδικές για καθένα από τα υποσυστήματα. Σύμφωνα με την οδηγία 2001/16/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ, η υποδομή και το τροχαίο υλικό του παραρτήματος ΙΙ είναι υποσυστήματα που κατατάσσονται στους «δομικούς τομείς». Στη συνέχεια δίδονται αντίστοιχα οι περιγραφές των υποσυστημάτων όπου, και στις δύο περιπτώσεις, γίνεται ειδική αναφορά στις ανάγκες ατόμων μειωμένης κινητικότητας:

Υποδομή

«Τροχιά, αλλαγές τροχιάς, τεχνικά έργα (πεζογέφυρες, σήραγγες κλπ.), συναφής υποδομή σταθμού (αποβάθρες, ζώνες πρόσβασης, όπου συμπεριλαμβάνονται οι διευκολύνσεις για άτομα μειωμένης κινητικότητας κλπ.), εξοπλισμός ασφαλείας και προστασίας.».

Τροχαίο υλικό

«Φέρουσα κατασκευή, σύστημα χειρισμού και ελέγχου για το σύνολο του εξοπλισμού της αμαξοστοιχίας, ελκτικές μονάδες και μονάδες μετατροπής ισχύος, πέδηση, όργανα ζεύξης και κύλισης (τροχοφορεία, άξονες κλπ.) και ανάρτηση, θύρες, διεπαφές ανθρώπου/μηχανής (μηχανοδηγός, εποχούμενο προσωπικό και επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων των διευκολύνσεων για άτομα μειωμένης κινητικότητας), συστήματα παθητικής και ενεργητικής ασφαλείας και τα απαραίτητα για την υγεία των επιβατών και του εποχούμενου προσωπικού.».

Οι βασικές απαιτήσεις που παρατίθενται στη συνέχεια συμφωνούν με το παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 2001/16/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ, η οποία είναι και η τελευταία δημοσιευμένη.

3.3.   Γενικές απαιτήσεις

3.3.1.   Ασφάλεια

Βασική απαίτηση 1.1.1 του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2001/16/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ:

«Ο σχεδιασμός, η κατασκευή ή η παραγωγή, η συντήρηση και η επιτήρηση των κατασκευαστικών στοιχείων που είναι καίρια για την ασφάλεια και, ειδικότερα, των στοιχείων που υπεισέρχονται στην κυκλοφορία των τρένων, πρέπει να εγγυώνται την ασφάλεια στο επίπεδο που αντιστοιχεί προς τους στόχους που έχουν καθοριστεί για το δίκτυο, ακόμα και υπό τις καθορισμένες αντίξοες συνθήκες.».

Η ανωτέρω απαίτηση ικανοποιείται μέσω των λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών των σημείων:

4.1.2.4 (Υποδομή — Θύρες και είσοδοι)

4.2.2.4 (Τροχαίο υλικό — Θύρες)

4.2.2.4.2 (Τροχαίο υλικό — Εξωτερικές θύρες)

4.2.2.4.3 (Τροχαίο υλικό — Εσωτερικές θύρες)

4.2.2.9 (Τροχαίο υλικό — Διαφορές ύψους)

4.2.2.10 (Τροχαίο υλικό — Χειρολισθήρες)

4.2.2.12 (Τροχαίο υλικό — Θέση βαθμίδων για επιβίβαση και αποβίβαση)

4.2.2.10 (Τροχαίο υλικό — Γενικές απαιτήσεις)

4.2.2.12.2 (Τροχαίο υλικό — Βαθμίδες επιβίβασης/αποβίβασης)

4.2.2.12.3 (Τροχαίο υλικό — Βοηθήματα επιβίβασης για επιβάτες που χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο)

4.1.2.21 (Υποδομή — Βοηθήματα επιβίβασης)

Βασική απαίτηση 1.1.5 του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2001/16/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ:

«Οι διατάξεις με προορισμό το χειρισμό από τους χρήστες πρέπει να είναι σχεδιασμένες κατά τρόπο ώστε να μην θέτουν σε κίνδυνο την ασφαλή εκμετάλλευση των διατάξεων ή την υγεία και την ασφάλεια των χρηστών σε περίπτωση προβλεπτών χρήσεων που δεν είναι σύμφωνες προς τις αναγραφόμενες οδηγίες.».

Η ανωτέρω απαίτηση ικανοποιείται μέσω των λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών των σημείων:

4.2.2.4 (Τροχαίο υλικό — Θύρες)

4.2.2.4.2 (Τροχαίο υλικό — Εξωτερικές θύρες)

4.2.2.4.3 (Τροχαίο υλικό — Εσωτερικές θύρες)

3.3.2.   Αξιοπιστία και διαθεσιμότητα

Βασική απαίτηση 1.2 του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2001/16/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ:

«Η επιτήρηση και η συντήρηση των σταθερών ή των κινητών στοιχείων που υπεισέρχονται στην κυκλοφορία των τρένων πρέπει να οργανώνονται, να διενεργούνται και να εκτιμώνται ποσοτικά κατά τρόπο ώστε να διατηρείται η λειτουργία τους υπό τις προβλεπόμενες συνθήκες.».

Η ανωτέρω απαίτηση ικανοποιείται μέσω των λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών των σημείων:

4.2.2.4 (Τροχαίο υλικό — Θύρες, εξωτερικές και εσωτερικές)

4.2.2.4.2 (Τροχαίο υλικό — Εξωτερικές θύρες)

4.2.2.4.3 (Τροχαίο υλικό — Εσωτερικές θύρες)

3.3.3.   Υγεία

Βασική απαίτηση 1.3.1 του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2001/16/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ:

«Τα υλικά που ενδέχεται, με τον τρόπο χρήσης τους, να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία των προσώπων που έχουν πρόσβαση σε αυτά, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στα τρένα και στη σιδηροδρομική υποδομή.».

Η ανωτέρω απαίτηση ικανοποιείται μέσω των λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών των σημείων:

4.1.2.24 (Υποδομή — Καθαροί σταθμοί, απαγόρευση καπνίσματος)

4.2.2.2 (Τροχαίο υλικό — Καθίσματα)

4.2.2.2.1 (Τροχαίο υλικό — Γενικά)

4.2.2.2 (Τροχαίο υλικό — Καθίσματα προτεραιότητας)

4.2.2.7 (Τροχαίο υλικό — Ελεύθερες δίοδοι)

3.3.4.   Προστασία του περιβάλλοντος

Δεν αφορά την ανά χείρας ΤΠΔ.

3.3.5.   Τεχνική συμβατότητα

Βασική απαίτηση 1.5 του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2001/16/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ:

«Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της υποδομής και των μόνιμων εγκαταστάσεων πρέπει να είναι συμβατά και μεταξύ τους και με τα χαρακτηριστικά των τρένων που πρόκειται να κυκλοφορήσουν στο συμβατικό διευρωπαϊκό σιδηροδρομικό σύστημα.».

«Όταν είναι δύσκολο να τηρηθούν τα χαρακτηριστικά αυτά σε ορισμένα μέρη του δικτύου, θα μπορούσαν να τεθούν σε εφαρμογή προσωρινές λύσεις που να εγγυώνται τη συμβατότητα στο μέλλον.».

Η ανωτέρω απαίτηση ικανοποιείται μέσω των λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών των σημείων:

4.1.2.18 (Υποδομή — Ύψος αποβάθρας και απόσταση αποβάθρας από προσκείμενη τροχιά)

4.2.2.12 (Τροχαίο υλικό — Θέση βαθμίδων για επιβίβαση και αποβίβαση)

3.4.   Ειδικές απαιτήσεις για το υποσύστημα Υποδομή

3.4.1.   Ασφάλεια

Βασική απαίτηση 2.1.1 του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2001/16/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ:

«Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για να περιορίζονται οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθενται τα άτομα, ιδίως κατά τη διέλευση των τρένων από τους σταθμούς.».

Η ανωτέρω απαίτηση ικανοποιείται μέσω των λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών του σημείου:

4.1. 2.19 (Υποδομή — Πλάτος αποβάθρας και χείλος αποβάθρας)

«Η υποδομή στην οποία έχει πρόσβαση το κοινό πρέπει να είναι σχεδιασμένη και κατασκευασμένη κατά τρόπο ώστε να περιορίζονται οι κίνδυνοι για την ασφάλεια των προσώπων (σταθερότητα, πυρκαγιά, πρόσβαση, εκκένωση, αποβάθρα, κ.λπ.).».

Η ανωτέρω απαίτηση ικανοποιείται μέσω των λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών των σημείων:

4.1.2.3 (Υποδομή — Απρόσκοπτες διαδρομές)

4.1.2.3.1 (Υποδομή — Γενικά)

4.1.2.3.2 (Υποδομή — Αναγνώριση διαδρομής)

4.1.2.4 (Υποδομή — Θύρες και είσοδοι)

4.1.2.5 (Υποδομή — Επιφάνειες δαπέδων)

4.1.2.6 (Υποδομή — Διαφανή εμπόδια)

4.1.2.8. (Υποδομή — Έπιπλα και αυτοτελείς συσκευές)

4.1.2.9 (Υποδομή — Έκδοση εισιτηρίων, θυρίδες παροχής πληροφοριών και σημεία παροχής βοήθειας στους πελάτες)

4.1.2.10 (Υποδομή — Φωτισμός)

4.1.2.12 (Υποδομή –Προφορικές ανακοινώσεις)

4.1.2.13 (Υποδομή — Έξοδοι κινδύνου)

4.1.2.14 (Υποδομή — Γεωμετρία πεζογεφυρών και υπόγειων διαβάσεων)

4.1.2.1ε (Υποδομή — Κλίμακες)

4.1.2.16 (Υποδομή — Χειρολισθήρες)

4.1.2.17 (Υποδομή — Κεκλιμένα επίπεδα, κυλιόμενες κλίμακες, ανελκυστήρες και κυλιόμενοι διάδρομοι)

4.1.2.18 (Υποδομή — Ύψος αποβάθρας και απόσταση αποβάθρας από προσκείμενη τροχιά)

4.1. 2.19 (Υποδομή — Πλάτος αποβάθρας και χείλος αποβάθρας)

4.1.2.20 (Υποδομή — Χείλος αποβάθρας)

4.1.2.21 (Υποδομή — Βοηθήματα επιβίβασης)

4.1.2.22 (Υποδομή — Συνεπίπεδες διαβάσεις τροχιάς σε σταθμούς)

3.5.   Ειδικές απαιτήσεις για το υποσύστημα Τροχαίο υλικό

3.5.1.   Ασφάλεια

Βασική απαίτηση 2.4.1 του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2001/16/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ:

«Η δομή του τροχαίου υλικού και των ζεύξεων μεταξύ των οχημάτων πρέπει να είναι σχεδιασμένη κατά τρόπο ώστε να προστατεύει τους χώρους επιβατών και οδήγησης σε περίπτωση σύγκρουσης ή εκτροχιασμού.».

Η ανωτέρω απαίτηση ικανοποιείται μέσω των λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών του σημείου:

4.2.2.3 (Τροχαίο υλικό — Χώροι αναπηρικών αμαξιδίων)

«Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα όσον αφορά την πρόσβαση στα στοιχεία υπό τάση ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των προσώπων.».

Η εν λόγω απαίτηση δεν αφορά το πεδίο εφαρμογής της ανά χείρας ΤΠΔ.

«Σε περίπτωση κινδύνου, ορισμένες διατάξεις πρέπει να επιτρέπουν στους επιβάτες να τον επισημαίνουν στο μηχανοδηγό και στο προσωπικό συνοδείας να έρχεται σε επαφή με το μηχανοδηγό.».

Η ανωτέρω απαίτηση ικανοποιείται μέσω των λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών των σημείων:

4.2.2.3 (Τροχαίο υλικό — Χώροι αναπηρικών αμαξιδίων)

4.2.2.6.3 (Τροχαίο υλικό — Χώροι υγιεινής καθολικής χρήσεως)

4.2.2.11 (Τροχαίο υλικό — Διαμέρισμα ύπνου προσιτό σε αναπηρικό αμαξίδιο)

«Οι θύρες εισόδου πρέπει να είναι εφοδιασμένες με ένα σύστημα ανοίγματος και κλεισίματος το οποίο να εγγυάται την ασφάλεια των επιβατών.».

Η ανωτέρω απαίτηση ικανοποιείται μέσω των λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών του σημείου:

4.2.2.4.2 (Θύρες — Εξωτερικές θύρες)

«Πρέπει να προβλέπονται έξοδοι κινδύνου και να σημαίνονται.».

Η ανωτέρω απαίτηση ικανοποιείται μέσω των λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών των σημείων:

4.2.2.4.2 (Τροχαίο υλικό — Εξωτερικές θύρες)

4.2.2.8 (Τροχαίο υλικό — Πληροφόρηση πελατών)

«Είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση επί των τρένων ενός συστήματος φωτισμού ασφαλείας επαρκούς έντασης και αυτονομίας.».

Η ανωτέρω απαίτηση ικανοποιείται μέσω των λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών του σημείου:

4.2.2.5 (Τροχαίο υλικό — Φωτισμός)

«Τα τρένα πρέπει να διαθέτουν ηχητικό σύστημα που να επιτρέπει τη διαβίβαση μηνυμάτων προς τους επιβάτες από το προσωπικό του τρένου και από το προσωπικό ελέγχου επί του εδάφους.».

Η ανωτέρω απαίτηση ικανοποιείται μέσω των λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών των σημείων:

4.2.2.8 (Τροχαίο υλικό — Πληροφόρηση πελατών)

4.2.2.8.2 (Τροχαίο υλικό — Πληροφορίες (σήμανση και εικονογράμματα)

3.5.2.   Αξιοπιστία και διαθεσιμότητα

Βασική απαίτηση 2.4.2 του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2001/16/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ:

«Ο σχεδιασμός του εξοπλισμού ζωτικής σημασίας, κύλισης, έλξης και πέδησης, καθώς και ελέγχου-χειρισμού, πρέπει να επιτρέπει, υπό καθορισμένες αντίξοες συνθήκες, τη συνέχιση της πορείας του τρένου χωρίς αρνητικές συνέπειες στον εξοπλισμό που παραμένει σε λειτουργία.».

Η ανωτέρω απαίτηση ικανοποιείται μέσω των λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών των σημείων:

4.2.2.12.3 (Τροχαίο υλικό — Βοηθήματα επιβίβασης και αποβίβασης για επιβάτες που χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο)

4.2.2.12.3.5 (Τροχαίο υλικό — Αναδιπλούμενες βαθμίδες)

3.5.3.   Τεχνική συμβατότητα

Βασική απαίτηση 2.4.3 του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2001/16/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ:

«Ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός πρέπει να είναι συμβατός με τη λειτουργία των εγκαταστάσεων ελέγχου-χειρισμού και σηματοδότησης.».

Η εν λόγω απαίτηση δεν αφορά το πεδίο εφαρμογής της ανά χείρας ΤΠΔ.

«Στην περίπτωση ηλεκτροκίνησης, τα χαρακτηριστικά των συστημάτων λήψης ρεύματος πρέπει να επιτρέπουν την κυκλοφορία των τρένων με τα συστήματα ενεργειακής τροφοδότησης του συμβατικού διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος.».

Η εν λόγω απαίτηση δεν αφορά το πεδίο εφαρμογής της ανά χείρας ΤΠΔ.

«Το τροχαίο υλικό πρέπει να έχει χαρακτηριστικά που να του επιτρέπουν να κυκλοφορεί σε όλες τις γραμμές για τις οποίες προβλέπεται η εκμετάλλευσή του.».

Η ανωτέρω απαίτηση ικανοποιείται μέσω των λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών του σημείου:

4.2.2.12 (Τροχαίο υλικό — Θέση βαθμίδων για επιβίβαση και αποβίβαση)

3.6.   Ειδικές απαιτήσεις για άλλα υποσυστήματα οι οποίες αφορούν και τα υποσυστήματα Υποδομή και Τροχαίο υλικό

3.6.1.   Υποσύστημα Ενέργεια

3.6.1.1.   Ασφάλεια

Βασική απαίτηση 2.2.1του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2001/16/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ:

«Η λειτουργία των εγκαταστάσεων ενεργειακής τροφοδότησης δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια ούτε των τρένων ούτε των προσώπων (χρηστών, προσωπικού εκμετάλλευσης, περίοικων και τρίτων).».

Η εν λόγω απαίτηση δεν αφορά το πεδίο εφαρμογής της ανά χείρας ΤΠΔ.

3.6.1.2.   Προστασία του περιβάλλοντος

Απαίτηση 2.2.2 του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2001/16/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ:

«Η λειτουργία των εγκαταστάσεων τροφοδότησης με ηλεκτρική ή θερμική ενέργεια δεν πρέπει να διαταράσσει το περιβάλλον πέραν των προδιαγραφομένων ορίων.».

Η εν λόγω απαίτηση δεν αφορά το πεδίο εφαρμογής της ανά χείρας ΤΠΔ.

3.6.1.3.   Τεχνική συμβατότητα

Βασική απαίτηση 2.2.3 του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2001/16/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ:

«Τα χρησιμοποιούμενα συστήματα τροφοδοσίας με ηλεκτρική/θερμική ενέργεια, πρέπει:

να επιτρέπουν στα τρένα να επιτυγχάνουν τις προδιαγεγραμμένες επιδόσεις,

στην περίπτωση συστήματος τροφοδότησης με ηλεκτρική ενέργεια, να είναι συμβατά με τα συστήματα λήψης ρεύματος που είναι εγκατεστημένα στα τρένα.».

Η εν λόγω απαίτηση δεν αφορά το πεδίο εφαρμογής της ανά χείρας ΤΠΔ.

3.6.2.   Έλεγχος-χειρισμός και σηματοδότηση

3.6.2.1.   Ασφάλεια

Βασική απαίτηση 2.3.1 του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2001/16/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ:

«Οι εγκαταστάσεις και οι εργασίες ελέγχου, χειρισμού και σηματοδότησης που χρησιμοποιούνται πρέπει να επιτρέπουν κυκλοφορία των τρένων στο επίπεδο ασφαλείας το οποίο αντιστοιχεί προς τους στόχους που έχουν καθοριστεί για το δίκτυο. Τα συστήματα ελέγχου-χειρισμού και σηματοδότησης πρέπει να εξακολουθούν να επιτρέπουν την κυκλοφορία τρένων τα οποία επιτρέπεται να κυκλοφορούν υπό καθορισμένες αντίξοες συνθήκες.».

Η εν λόγω απαίτηση δεν αφορά το πεδίο εφαρμογής της ανά χείρας ΤΠΔ.

3.6.2.2.   Τεχνική συμβατότητα

Βασική απαίτηση 2.3.2 του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2001/16/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ:

«Κάθε νέα υποδομή και κάθε νέο τροχαίο υλικό που κατασκευάζεται ή αναπτύσσεται μετά την υιοθέτηση συμβατών συστημάτων ελέγχου-χειρισμού και σηματοδότησης, πρέπει να είναι συμβατά με τη χρήση των εν λόγω συστημάτων.».

Η εν λόγω απαίτηση δεν αφορά το πεδίο εφαρμογής της ανά χείρας ΤΠΔ.

«Ο εξοπλισμός ελέγχου-χειρισμού και σηματοδότησης που είναι εγκατεστημένος στο χώρο της θέσης οδήγησης των τρένων πρέπει να επιτρέπει κανονική εκμετάλλευση, υπό προδιαγεγραμμένες συνθήκες, επί του συμβατικού διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος.».

Η εν λόγω απαίτηση δεν αφορά το πεδίο εφαρμογής της ανά χείρας ΤΠΔ.

3.6.3.   Συντήρηση

3.6.3.1.   Υγεία και ασφάλεια

Βασική απαίτηση 2.5.1 του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2001/16/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ:

«Οι τεχνικές εγκαταστάσεις και οι χρησιμοποιούμενες διαδικασίες στα κέντρα συντήρησης πρέπει να εξασφαλίζουν ασφαλή εκμετάλλευση του συγκεκριμένου υποσυστήματος και να μη συνιστούν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια.».

Η εν λόγω απαίτηση δεν αφορά το πεδίο εφαρμογής της ανά χείρας ΤΠΔ.

3.6.3.2.   Προστασία του περιβάλλοντος

Βασική απαίτηση 2.5.2 του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2001/16/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ:

«Οι τεχνικές εγκαταστάσεις και οι χρησιμοποιούμενες διαδικασίες στα κέντρα συντήρησης δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα επίπεδα οχλήσεων που είναι αποδεκτά για τον περιβάλλοντα χώρο.».

Η εν λόγω απαίτηση δεν αφορά το πεδίο εφαρμογής της ανά χείρας ΤΠΔ.

3.6.3.3.   Τεχνική συμβατότητα

Βασική απαίτηση 2.5.3 του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2001/16/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ:

«Οι εγκαταστάσεις συντήρησης του συμβατικού τροχαίου υλικού πρέπει να επιτρέπουν να εκτελούνται οι εργασίες ασφαλείας, υγιεινής και άνεσης σε όλο το υλικό για το οποίο έχουν σχεδιαστεί.».

Η εν λόγω απαίτηση δεν αφορά το πεδίο εφαρμογής της ανά χείρας ΤΠΔ.

3.6.4.   Διοίκηση λειτουργίας και κυκλοφορίας

3.6.4.1.   Ασφάλεια

Βασική απαίτηση 2.6.1 του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2001/16/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ:

«Η σύγκλιση των κανόνων εκμετάλλευσης των δικτύων, καθώς και τα προσόντα των μηχανοδηγών και του προσωπικού των αμαξοστοιχιών και των κέντρων ελέγχου, πρέπει να εγγυώνται ασφαλή εκμετάλλευση, λαμβανομένων υπόψη των διαφορετικών απαιτήσεων των διασυνοριακών και των εσωτερικών μεταφορών.».

Η ανωτέρω απαίτηση ικανοποιείται μέσω των λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών των σημείων:

4.1.4 (Υποδομή — Επιχειρησιακοί κανόνες)

4.1.6 (Υποδομή — Επαγγελματικά προσόντα)

4.2.4 (Τροχαίο υλικό — Επιχειρησιακοί κανόνες)

4.2.6 (Τροχαίο υλικό — Επαγγελματικά προσόντα)

«Οι διαδικασίες και η συχνότητα συντήρησης, η εκπαίδευση και τα προσόντα του προσωπικού συντήρησης και των κέντρων ελέγχου, καθώς και το σύστημα διασφάλισης της ποιότητας που εφαρμόζεται στα κέντρα ελέγχου και συντήρησης των σχετικών φορέων εκμετάλλευσης, πρέπει να εγγυώνται υψηλό επίπεδο ασφαλείας.».

Η ανωτέρω απαίτηση ικανοποιείται μέσω των λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών των σημείων:

4.1.4 (Υποδομή — Επιχειρησιακοί κανόνες)

4.1.6 (Υποδομή — Επαγγελματικά προσόντα)

4.2.4 (Τροχαίο υλικό — Επιχειρησιακοί κανόνες)

4.2.6 (Τροχαίο υλικό — Επαγγελματικά προσόντα)

3.6.4.2.   Τεχνική συμβατότητα

Βασική απαίτηση 2.6.3 του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2001/16/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ:

«Η σύγκλιση των κανόνων εκμετάλλευσης των δικτύων, καθώς και τα προσόντα των μηχανοδηγών, του προσωπικού των αμαξοστοιχιών και του προσωπικού διαχείρισης της κυκλοφορίας, πρέπει να εγγυώνται την αποδοτική εκμετάλλευση του συμβατικού διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος, λαμβανομένων υπόψη των διαφορετικών απαιτήσεων των διασυνοριακών και των εγχώριων υπηρεσιών.».

Η ανωτέρω απαίτηση ικανοποιείται μέσω των λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών των σημείων:

4.1.4 (Υποδομή — Επιχειρησιακοί κανόνες)

4.1.6 (Υποδομή — Επαγγελματικά προσόντα)

4.2.4 (Τροχαίο υλικό — Επιχειρησιακοί κανόνες)

4.2.6 (Τροχαίο υλικό — Επαγγελματικά προσόντα)

3.6.5.   Εμπορευματικές και επιβατικές τηλεπληροφορικές εφαρμογές

3.6.5.1.   Τεχνική συμβατότητα

Βασική απαίτηση 2.7.1 του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2001/16/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ:

«Οι βασικές απαιτήσεις στον τομέα των τηλεματικών εφαρμογών που εγγυώνται ελάχιστη ποιότητα εξυπηρέτησης των επιβατών και των πελατών του εμπορευματικού τομέα, αφορούν ειδικότερα την τεχνική συμβατότητα.

Για τις εφαρμογές αυτές, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε:

- η βάση δεδομένων, τα λογισμικά και τα πρωτόκολλα διαβίβασης των δεδομένων, να αναπτύσσονται έτσι ώστε να εγγυώνται μέγιστες δυνατότητες ανταλλαγής δεδομένων, αφενός, μεταξύ διαφορετικών εφαρμογών και, αφετέρου, μεταξύ διαφορετικών φορέων εκμετάλλευσης, αποκλείοντας τα απόρρητα εμπορικά δεδομένα,

οι χρήστες να έχουν εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες.».

Η ανωτέρω απαίτηση ικανοποιείται μέσω των λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών των σημείων:

4.1.2.9 (Υποδομή — Έκδοση εισιτηρίων, θυρίδες παροχής πληροφοριών και σημεία παροχής βοήθειας στους πελάτες)

4.1.2.11 (Υποδομή — Οπτικές πληροφορίες: σήμανση, εικονογράμματα, πληροφορίες δυναμικού χαρακτήρα)

4.1.2.12 (Υποδομή — Προφορικές ανακοινώσεις)

4.2.2.8 (Τροχαίο υλικό — Πληροφόρηση πελατών)

3.6.5.2.   Υγεία

Βασική απαίτηση 2.7.3 του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2001/16/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ:

«Στις διεπαφές των συστημάτων αυτών με τους χρήστες, πρέπει να τηρούνται οι ελάχιστοι κανόνες εργονομίας και προστασίας της υγείας.».

Η ανωτέρω απαίτηση ικανοποιείται μέσω των λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών των σημείων:

4.1.2.9 (Υποδομή — Έκδοση εισιτηρίων, θυρίδες παροχής πληροφοριών και σημεία παροχής βοήθειας στους πελάτες)

4.1.2.12 (Υποδομή — Προφορικές ανακοινώσεις)

4.2.2.8 (Τροχαίο υλικό — Πληροφόρηση πελατών)

3.7.   Στοιχεία του πεδίου της ΤΠΔ ΑΜΚ συνδεόμενα με τις βασικές απαιτήσεις

Υποδομή

Παραπομπή στην οδηγία 2001/16/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ

Παράρτημα II

Βασική απαίτηση του παραρτήματος III

Στοιχείο του πεδίου της ΤΠΔ ΑΜΚ

Παραπομπή

 

Ασφάλεια

Αξιοπιστία και διαθεσιμότητα

Υγεία

Προστασία του περιβάλλοντος

Τεχνική συμβατότητα

Γενικά

4.1.2.1

2.1

 

 

 

 

 

Διευκολύνσεις στάθμευσης για ΑΜΚ

4.1.2.2

2.1

 

 

 

 

 

Απρόσκοπτες διαδρομές

4.1.2.3

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Γενικά

4.1.2.3.1

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Αναγνώριση διαδρομής

4.1.2.3.2

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Θύρες και είσοδοι

4.1.2.4

2.1

1.1.1

2.1.1

 

 

 

 

Επιφάνειες δαπέδων

4.1.2.5

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Διαφανή εμπόδια

4.1.2.6

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Χώροι υγιεινής και διευκολύνσεις περιποίησης βρεφών

4.1.2.7

2.1

1.1.5

2.1.1

 

 

 

 

Έπιπλα και αυτοτελείς συσκευές

4.1.2.8

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Έκδοση εισιτηρίων, θυρίδες παροχής πληροφοριών και σημεία παροχής βοήθειας στους πελάτες

4.1.2.9

2.1

2.1.1

2.7.3

 

 

2.7.1

Φωτισμός

4.1.2.10

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Οπτικές πληροφορίες: σήμανση, εικονογράμματα, πληροφορίες δυναμικού χαρακτήρα

4.1.2.11

2.1

 

 

 

 

2.7.1

Προφορικές ανακοινώσεις

4.1.2.12

2.1

2.1.1

2.7.3

 

 

2.7.1

Έξοδοι κινδύνου, συναγερμοί

4.1.2.13

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Γεωμετρία πεζογεφυρών και υπόγειων διαβάσεων

4.1.2.14

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Κλίμακες

4.1.2.15

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Χειρολισθήρες

4.1.2.16

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Κεκλιμένα επίπεδα, κυλιόμενες κλίμακες, ανελκυστήρες, κυλιόμενοι διάδρομοι

4.1.2.17

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Ύψος αποβάθρας και απόσταση αποβάθρας από προσκείμενη τροχιά

4.1.2.18

2.1

2.1.1

 

 

 

1.5

Ύψος αποβάθρας

4.1.2.18.1

2.1

2.1.1

 

 

 

1.5

Απόσταση αποβάθρας από προσκείμενη τροχιά

4.1.2.18.2

2.1

2.1.1

 

 

 

1.5

Οριζοντιογραφία τροχιάς κατά μήκος της αποβάθρας

4.1.2.18.3

2.1

2.1.1

 

 

 

1.5

Πλάτος αποβάθρας και χείλος αποβάθρας

4.1.2.19

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Πέρας αποβάθρας

4.1.2.20

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Βοηθήματα επιβίβασης για επιβάτες που χρησιμοποιούν αναπηρικά αμαξίδια

4.1.2.21

2.1

1.1.1

 

 

 

 

Συνεπίπεδες διαβάσεις τροχιάς σε σταθμούς

4.1.2.22

2.1

2.1.1

 

 

 

 


Τροχαίο υλικό

Παραπομπή στην οδηγία 2001/16/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ

Παράρτημα II

Βασική απαίτηση του παραρτήματος III

Στοιχείο του πεδίου της ΤΠΔ ΑΜΚ

Παραπομπή

 

Ασφάλεια

Αξιοπιστία και διαθεσιμότητα

Υγεία

Προστασία του περιβάλλοντος

Τεχνική συμβατότητα

Γενικά

4.2.2.1

2.6

 

 

 

 

 

Καθίσματα

4.2.2.2

2.6

 

 

1.3.1

 

 

Γενικά

4.2.2.2.1

2.6

 

 

1.3.1

 

 

Καθίσματα προτεραιότητας

4.2.2.2.2

2.6

 

 

1.3.1

 

 

Χώροι αναπηρικών αμαξιδίων

4.2.2.3

2.6

2.4.1

 

 

 

 

Θύρες

4.2.2.4

2.6

1.1.1

1.1.5

1.2

 

 

 

Εξωτερικές θύρες

4.2.2.4.2

2.6

1.1.1

1.1.5

2.4.1

1.2

 

 

 

Εσωτερικές θύρες

4.2.2.4.3

2.6

1.1.1

1.1.5

1.2

 

 

 

Φωτισμός

4.2.2.5

2.6

2.4.1

 

 

 

 

Χώροι υγιεινής

4.2.2.6

2.6

2.4.1

 

 

 

 

Γενικά

4.2.2.6.1

2.6

2.4.1

 

 

 

 

Τυπικός χώρος υγιεινής

4.2.2.6.2

2.6

2.4.1

 

 

 

 

Χώρος υγιεινής καθολικής χρήσεως

4.2.2.6.3

2.6

2.4.1

 

 

 

 

Ελεύθερες δίοδοι

4.2.2.7

2.6

 

 

1.3.1

 

 

Πληροφόρηση πελατών

4.2.2.8

2.6

2.4.1

2.7.3

 

 

2.7.1

Γενικά

4.2.2.8.1

2.6

 

 

 

 

 

Πληροφορίες (σήμανση και εικονογράμματα)

4.2.2.8.2

2.6

2.4.1

 

 

 

 

Πληροφορίες (περιγραφή της διαδρομής και κράτηση θέσεων)

4.2.2.8.3

2.6

 

 

 

 

 

Διαφορές ύψους

4.2.2.9

2.6

1.1.5

 

 

 

 

Χειρολισθήρες

4.2.2.10

2.6

1.1.5

 

 

 

 

Διαμέρισμα ύπνου προσιτό σε αναπηρικό αμαξίδιο

4.2.2.11

2.6

2.4.1

 

 

 

 

Θέση βαθμίδων για επιβίβαση και αποβίβαση

4.2.2.12

2.6

1.1.1

 

 

 

1.5

2.4.3

Γενικές απαιτήσεις

4.2.2.12.1

2.6

1.1.1

 

 

 

1.5

2.4.3

Βαθμίδες επιβίβασης/αποβίβασης

4.2.2.12.2

2.6

1.1.1

 

 

 

1.5

2.4.3

Βοηθήματα επιβίβασης

4.2.2.12.3

2.6

1.1.1

2.4.2

 

 

1.5

2.4.3

4.   ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

4.1.   Υποσύστημα Υποδομή

4.1.1.   Εισαγωγή

Το διευρωπαϊκό συμβατικό σιδηροδρομικό σύστημα, αντικείμενο της οδηγίας 2001/16/EΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ και του οποίου το υπόψη υποσύστημα αποτελεί μέρος, είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα του οποίου πρέπει να ελέγχεται η συνεκτικότητα. Ουσιαστικά αυτός ο έλεγχος συνεκτικότητας πραγματοποιείται με βάση προδιαγραφές για κάθε υποσύστημα, τις διεπαφές του με το σύστημα στο οποίο είναι ενσωματωμένο καθώς και τους κανόνες επιχειρησιακής λειτουργίας και συντήρησης.

Οι λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές για το υποσύστημα και τις διεπαφές του, που περιγράφονται στο σημείο 4.1.2, δεν επιβάλλουν τη χρήση ειδικών τεχνολογιών ή τεχνικών λύσεων, εκτός εάν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού συμβατικού σιδηροδρομικού δικτύου. Όμως, οι καινοτόμες λύσεις για τη διαλειτουργικότητα ενδέχεται να καταστήσουν αναγκαίες νέες προδιαγραφές ή/και νέες μεθόδους αξιολόγησης. Για να υπάρξει τεχνολογική καινοτομία, οι εν λόγω προδιαγραφές και μέθοδοι αξιολόγησης αναπτύσσονται σύμφωνα με τη διαδικασία των σημείων 6.1.4 και 6.2.4.

Εάν συνεκτιμηθούν όλες οι προς εφαρμογή βασικές απαιτήσεις, το υποσύστημα Υποδομή χαρακτηρίζεται από:

4.1.2.   Λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές

4.1.2.1.   Γενικά

Σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις (κεφάλαιο 3), οι λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές του υποσυστήματος Υποδομή σχετικά με την πρόσβαση ατόμων μειωμένης κινητικότητας κατατάσσονται ως εξής:

Διευκολύνσεις στάθμευσης για ΑΜΚ

Θύρες και συνεπίπεδες είσοδοι

Οδεύσεις επιβατών, κύριες οδεύσεις πεζών

Επιφάνειες δαπέδων

Απτικές πληροφορίες

Οδηγητικοί διάδρομοι

Σημάνσεις σε γυάλινες πόρτες και τοίχους

Χώροι υγιεινής

Έπιπλα

Εκδοτήρια ή αυτόματα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων/Γραφεία πληροφοριών

Μηχανήματα ελέγχου εισιτηρίων

Φωτισμός

Οπτικές πληροφορίες: σήμανση, εικονογράμματα, πληροφορίες δυναμικού χαρακτήρα

Προφορικές ανακοινώσεις

Έξοδοι κινδύνου, συναγερμοί

Γεωμετρία πεζογεφυρών και υπόγειων διαβάσεων

Κλίμακες

Χειρολισθήρες

Κεκλιμένα επίπεδα, κυλιόμενες κλίμακες, ανελκυστήρες, κυλιόμενοι διάδρομοι

Ύψη αποβαθρών και αποστάσεις αποβαθρών από προσκείμενες τροχιές

Πλάτη αποβαθρών και χείλη αποβαθρών

Πέρατα αποβαθρών

Βοηθήματα επιβίβασης

Συνεπίπεδες διαβάσεις τροχιάς

Για κάθε βασική παράμετρο το θέμα εισάγεται με γενική περιγραφή.

Ακολουθεί λεπτομερής περιγραφή των όρων που πρέπει να τηρούνται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων κατά την έννοια της γενικής περιγραφής.

4.1.2.2.   Διευκολύνσεις στάθμευσης για ΑΜΚ

Όταν ο σιδηροδρομικός σταθμός διαθέτει χώρο στάθμευσης ειδικά γι’ αυτόν, προβλέπονται θέσεις προοριζόμενες αποκλειστικά για ΑΜΚ που έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν θέσης στάθμευσης για αναπήρους. Οι θέσεις αυτές βρίσκονται κατά το δυνατόν πλησιέστερα, εντός του χώρου στάθμευσης, σε προσπελάσιμη είσοδο.

Άλλες ειδικές απαιτήσεις ειδικά για το σιδηρόδρομο δεν υπάρχουν και για τις θέσεις στάθμευσης ισχύουν ευρωπαϊκοί ή εθνικοί κανόνες (κατά κύριο λόγο οι κανόνες αυτοί αφορούν: το πλήθος θέσεων, την πρόσβαση, την τοποθεσία, τις διαστάσεις, τα υλικά, τα χρώματα, τη σήμανση και το φωτισμό, χωρίς να περιορίζονται σε αυτά).

4.1.2.3.   Απρόσκοπτη διαδρομή

4.1.2.3.1.   Γενικά

Έτσι ονομάζεται μια διαδρομή στην οποία μπορούν ελεύθερα να μετακινούνται ΑΜΚ όλων των κατηγοριών. Μια τέτοια διαδρομή μπορεί να περιλαμβάνει κεκλιμένα επίπεδα ή ανελκυστήρες, εφόσον για την κατασκευή και λειτουργία τους ισχύουν τα προβλεπόμενα στο σημείο 4.1.2.17.

Προβλέπεται μία τουλάχιστον απρόσκοπτη διαδρομή η οποία συνδέει μεταξύ τους τα ακόλουθα σημεία/υπηρεσίες (εάν παρέχονται):

Σημεία στάθμευσης άλλων μέσων μεταφοράς εντός των ορίων του σταθμού (π.χ. ταξί, λεωφορεία, τροχιόδρομος, μετρό, οχηματαγωγά πλοία κλπ.)

Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων

Προσπελάσιμες είσοδοι και έξοδοι

Θυρίδες παροχής πληροφοριών

Άλλα συστήματα παροχής πληροφοριών

Εκδοτήρια εισιτηρίων

Παροχή βοήθειας στους πελάτες

Χώροι αναμονής

Χώροι φύλαξης αποσκευών

Χώροι υγιεινής

Αποβάθρες

Όλες οι απρόσκοπτες διαδρομές, κλίμακες, πεζογέφυρες και υπόγειες διαβάσεις έχουν ελάχιστο ελεύθερο πλάτος 1 600 mm και ελάχιστο ελεύθερο ύψος 2 300 mm σε όλο το πλάτος των 1 600 mm. Στο ελάχιστο αυτό πλάτος δεν έχει συνεκτιμηθεί τυχόν επιπλέον πλάτος απαραίτητο για τις προβλεπόμενες ροές επιβατών. Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει για κυλιόμενες κλίμακες, κυλιόμενους διαδρόμους και ανελκυστήρες.

Το μήκος των απρόσκοπτων διαδρομών είναι το συντομότερο εφικτό.

Η επιφάνεια των δαπέδων στις απρόσκοπτες διαδρομές έχει αντιανακλαστικές ιδιότητες.

Καινούργιοι σταθμοί στους οποίους διακινούνται μέχρι 1 000 επιβάτες ημερησίως (αφίξεις και αναχωρήσεις) δεν είναι υποχρεωτικό να διαθέτουν ανελκυστήρες ή κεκλιμένα επίπεδα στο πλαίσιο συμμόρφωσης με την παρούσα διάταξη εάν στην ίδια γραμμή και σε απόσταση μικρότερη των 30 km υπάρχει άλλος σταθμός ο οποίος διαθέτει απρόσκοπτη διαδρομή πλήρους συμμόρφωσης. Σε μια τέτοια περίπτωση, η μελέτη νέων σταθμών προβλέπει μελλοντική εγκατάσταση ανελκυστήρα ή/και κεκλιμένα επίπεδα ώστε να έχουν πρόσβαση σ’αυτόν όλες οι κατηγορίες ΑΜΚ.

4.1.2.3.2.   Αναγνώριση διαδρομής

Οι απρόσκοπτες διαδρομές επισημαίνονται σαφώς με οπτικές πληροφορίες, όπως περιγράφεται λεπτομερώς υπό 4.1.2.11.

Στις απρόσκοπτες διαδρομές οι πληροφορίες που απευθύνονται σε άτομα μειωμένης όρασης παρέχονται με έναν τουλάχιστον από τους ακόλουθους τρόπους: ίχνη οδήγησης, ηχητικά σήματα, απτικά σήματα, σήματα με προφορικό λόγο, χάρτες Μπράιγ.

Τα ίχνη οδήγησης, όπου υπάρχουν, συμμορφώνονται με τους εθνικούς κανόνες και καλύπτουν ολόκληρο το μήκος κάθε απρόσκοπτης διαδρομής.

Εάν στην απρόσκοπτη διαδρομή που οδηγεί προς την αποβάθρα υπάρχουν χειρολισθήρες ή πλευρικοί τοίχοι σε μικρή απόσταση, σε αυτούς υπάρχουν σύντομες πληροφορίες (π.χ. αριθμός αποβάθρας ή πληροφορίες για την ακολουθούμενη κατεύθυνση) σε γραφή Μπράιγ και με ανάγλυφα γράμματα ή αριθμούς στο πίσω μέρος του χειρολισθήρα, ή επάνω στον τοίχο σε ύψος μεταξύ 850 mm και 1 000 mm. Τα μόνα επιτρεπόμενα απτικά εικονογράμματα είναι αριθμοί και βέλη.

4.1.2.4.   Θύρες και είσοδοι

Το σημείο αυτό αφορά όλες τις θύρες και εισόδους που βρίσκονται σε απρόσκοπτες διαδρομές.

Προβλέπονται τουλάχιστον μία είσοδος με δυνατότητα πρόσβασης στον σταθμό και μία είσοδος με δυνατότητα πρόσβασης στις αποβάθρες.

Θύρες και είσοδοι έχουν ελάχιστο καθαρό εύρος 800 mm και ελάχιστο καθαρό ύψος 2 100 mm.

Οι θύρες μπορούν να είναι χειροκίνητες, ημιαυτόματες ή αυτόματες.

Οι μηχανισμοί χειρισμού των θυρών τοποθετούνται σε ύψος μεταξύ 800 mm και 1 200 mm.

Οι μη συρόμενες χειροκίνητες θύρες διαθέτουν οριζόντιες ράβδους ώθησης εκτεινόμενες σε ολόκληρο το εύρος της θύρας και στις δύο όψεις της.

Οι αυτόματες και οι ημιαυτόματες θύρες διαθέτουν μηχανισμούς που δεν επιτρέπουν τον εγκλωβισμό επιβατών κατά τη λειτουργία των θυρών.

Εάν για το χειρισμό των θυρών προβλέπονται πλήκτρα ή άλλοι μηχανισμοί τηλεχειρισμού, τα πλήκτρα αυτά και οι μηχανισμοί είναι ευδιάκριτα λόγω οπτικής αντίθεσης με το περιβάλλον τους και για το χειρισμό τους δεν απαιτείται δύναμη μεγαλύτερη από 15 N.

Εάν υπάρχουν χωριστά πλήκτρα για το άνοιγμα και για το κλείσιμο, τοποθετημένα το ένα επάνω και το άλλο κάτω, το επάνω πλήκτρο αντιστοιχεί πάντοτε στο άνοιγμα.

Το κέντρο κάθε μηχανισμού χειρισμού βρίσκεται σε ύψος μεταξύ 800 mm και 1 200 mm κατακορύφως επάνω από το επίπεδο του δαπέδου.

Οι μηχανισμοί χειρισμού αναγνωρίζονται με την αφή (π.χ. με απτική σήμανση) και φέρουν ένδειξη σχετική με τη λειτουργία τους.

Η δύναμη που απαιτείται για το άνοιγμα ή το κλείσιμο χειροκίνητης θύρας σε συνθήκες νηνεμίας δεν υπερβαίνει 25 N.

Για τη μανδάλωση ή την απομανδάλωση χειροκίνητης θύρας, η χειρολαβή λειτουργεί με την παλάμη και με δύναμη που δεν υπερβαίνει τα 20 N.

Όπου χρησιμοποιείται περιστρεφόμενη θύρα, ακριβώς δίπλα σε αυτήν προβλέπεται επιπλέον και μη περιστρεφόμενη θύρα, ελεύθερα διαθέσιμη προς χρήση.

Το κατώφλι θυρών και εισόδων δεν είναι υψηλότερο από 25 mm. Όπου υπάρχουν κατώφλια, είναι ευδιάκριτα λόγω οπτικής αντίθεσης με το άμεσο περιβάλλον.

4.1.2.5.   Επιφάνειες δαπέδων

Όλες οι επιφάνειες δαπέδων είναι αντιολισθητικές σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες για τα δημόσια κτίρια.

Στα κτίρια σταθμών κανένα σημείο επιφανείας δαπέδου σε ζώνη βάδισης δεν παρουσιάζει ανωμαλίες που υπερβαίνουν τα 5 mm, με εξαίρεση τους οδηγούς τυφλών, τους αποχετευτικούς αγωγούς και τις απτικές προειδοποιητικές ενδείξεις.

4.1.2.6.   Διαφανή εμπόδια

Διαφανή εμπόδια (γυάλινες πόρτες ή διαφανείς τοίχοι) επί ή κατά μήκος των κύριων διαδρομών που χρησιμοποιούν οι επιβάτες επισημαίνονται με δύο τουλάχιστον ταινίες οι οποίες εξέχουν και φέρουν σημάνσεις, λογότυπα, εμβλήματα ή διακοσμητικά σχέδια σε ύψος μεταξύ 1 500 mm και 2 000 mm για τη μία ταινία και μεταξύ 850 mm και 1 050 mm για την άλλη ταινία. Οι σημάνσεις αυτές είναι ευδιάκριτες στο περιβάλλον τους και έχουν ελάχιστο ύψος 100 mm.

Οι σημάνσεις αυτές δεν απαιτούνται κατά μήκος διαφανών τοίχων εάν υπάρχουν άλλα μέσα για την προστασία των επιβατών από προσκρούσεις, π.χ. χειρολισθήρες ή συνεχείς πάγκοι.

4.1.2.7.   Χώροι υγιεινής και διευκολύνσεις περιποίησης βρεφών

4.1.2.7.1.   Απαιτήσεις υποσυστήματος

Σε σταθμούς που διαθέτουν χώρους υγιεινής, τουλάχιστον σε ένα αποχωρητήριο υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης για άνδρες και γυναίκες με αναπηρικό αμαξίδιο.

Σε σταθμούς που διαθέτουν χώρους υγιεινής, διατίθενται διευκολύνσεις περιποίησης βρεφών με δυνατότητα πρόσβασης τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες. Οι διευκολύνσεις αυτές ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σημείου 4.1.2.7.2.

Για να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τους χώρους υγιεινής οι επιβάτες με ογκώδεις αποσκευές, οι ελάχιστες διαστάσεις των αποχωρητηρίων είναι 900 mm πλάτος και 1 700 mm μήκος εάν η πόρτα ανοίγει προς τα μέσα· εάν η πόρτα ανοίγει προς τα έξω ή είναι συρόμενη, το ελάχιστο απαιτούμενο μήκος είναι 1 500 mm. Η θύρα και όλες οι είσοδοι προς τους χώρους υγιεινής έχουν ελάχιστο ελεύθερο εύρος 650 mm.

Οι διαστάσεις και οεξοπλισμός των χώρων υγιεινής για άτομα που χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο υπόκεινται σε ευρωπαϊκούς και σε εθνικούς κανόνες.

4.1.2.7.2.   Απαιτήσεις στοιχείου διαλειτουργικότητας

Διευκολύνσεις περιποίησης βρεφών

Στη θέση εργασίας, η επιφάνεια περιποίησης των βρεφών βρίσκεται σε ύψος μεταξύ 800 mm και 1 000 mm από το δάπεδο και έχει ελάχιστες διαστάσεις 500 mm πλάτος και 700 mm μήκος.

Το σύστημα έχει μελετηθεί έτσι ώστε να προλαμβάνεται η αιφνίδια ολίσθηση και πτώση του βρέφους, δεν έχει αιχμηρές ακμές και μπορεί να αναλάβει ελάχιστο βάρος 80 kg.

Εάν η τράπεζα περιποίησης βρεφών εξέχει μέσα στο κοινόχρηστο μέρος του χώρου υγιεινής, προβλέπεται η δυνατότητα τοποθέτησής της σε κλειστή θέση με δύναμη που δεν υπερβαίνει τα 25 N.

4.1.2.8.   Έπιπλα και αυτοτελείς συσκευές

Όλα τα έπιπλα και οι αυτοτελείς συσκευές σε σταθμούς είναι ευδιάκριτα στο περιβάλλον τους και έχουν στρογγυλευμένες ακμές.

Μέσα στα όρια του σταθμού, έπιπλα και αυτοτελείς συσκευές τοποθετούνται σε σημεία όπου δεν αποτελούν εμπόδιο για τυφλούς ή για άτομα με μειωμένη όραση και είναι εντοπίσιμα από τυφλό άτομο που χρησιμοποιεί μπαστούνι.

Κατασκευές με μορφή προβόλου, οι οποίες βρίσκονται σε ύψος μικρότερο από 2 100 mm και παρουσιάζουν εξέχον μήκος μεγαλύτερο από 150 mm, επισημαίνονται με κάποιο εμπόδιο τοποθετημένο σε μέγιστο ύψος 300 mm, το οποίο είναι εντοπίσιμο τυφλό άτομο που χρησιμοποιεί μπαστούνι.

Δεν υπάρχουν αντικείμενα κρεμάμενα σε ύψος χαμηλότερο από 2 100 mm.

Σε κάθε αποβάθρα όπου οι επιβάτες αναμένουν τις αμαξοστοιχίες και σε κάθε χώρο ανάπαυσης υπάρχει μία τουλάχιστον καιροπροστατευόμενη ζώνη που διαθέτει εργονομικά καθίσματα. Τα καθίσματα έχουν ράχη και τουλάχιστον το ένα τρίτο από αυτά διαθέτει βραχίονες. Επίσης υπάρχουν ράβδος στήριξης για ορθίους, ελάχιστου μήκους 1 400 mm, καθώς και χώρος αναπηρικού αμαξιδίου.

4.1.2.9.   Έκδοση εισιτηρίων, θυρίδες παροχής πληροφοριών και σημεία παροχής βοήθειας στους πελάτες

4.1.2.9.1.   Απαιτήσεις υποσυστήματος

Εάν κατά μήκος μιας απρόσκοπτης διαδρομής υπάρχουν θυρίδες έκδοσης εισιτηρίων, θυρίδες παροχής πληροφοριών ή άλλα σημεία παροχής βοήθειας προς τους πελάτες, θα πρέπει τουλάχιστον σε μία από τις θυρίδες το ελάχιστο ύψος — κάτω από τη θυρίδα να είναι 650 mm, το ελάχιστο βάθος 300 mm και το ελάχιστο πλάτος 600 mm. Το ύψος της άνω επιφάνειας, ή μέρους της με ελάχιστο πλάτος 300 mm και ελάχιστο βάθος 200 mm, βρίσκεται σε ύψος μεταξύ 700 mm και 800 mm. Η ζώνη αυτή προορίζεται για άτομα σε αναπηρικό αμαξίδιο, ενώ προβλέπονται και εναλλακτικές διευθετήσεις των καθισμάτων για άλλες κατηγορίες ΑΜΚ.

Εάν στο εκδοτήριο μεταξύ του επιβάτη και του εκδότη εισιτηρίων υπάρχει γυάλινο διαχωριστικό, το τελευταίο είτε μπορεί να αφαιρείται είτε, αν δεν μπορεί να αφαιρείται, υπάρχει επί τούτου σύστημα ενδοεπικοινωνίας. Το γυάλινο διαχωριστικό είναι διαφανές.

Τουλάχιστον σε ένα εκδοτήριο υπάρχει ο αναγκαίος εξοπλισμός που επιτρέπει σε βαρήκοο άτομο να αντιλαμβάνεται τα λεγόμενα που τον αφορούν τοποθετώντας το διακόπτη του ακουστικού βαρηκοΐας του στη θέση «Τ».

Εάν υπάρχουν ηλεκτρονικές συσκευές που παρουσιάζουν στον εκδότη σε οθόνη πληροφορίες για τις τιμές, υπάρχουν επίσης ανάλογες συσκευές που παρουσιάζουν την τιμή στο πρόσωπο που αγοράζει το εισιτήριο.

Εάν υπάρχουν αυτόματα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων σε απρόσκοπτη διαδρομή σιδηροδρομικού σταθμού, ένα τουλάχιστον εξ αυτών ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σημείου 4.1.2.9.2.

Εάν υπάρχουν μηχανήματα ελέγχου εισιτηρίων, σε ένα τουλάχιστον προβλέπεται ελεύθερος χώρος διέλευσης ελάχιστου πλάτους 800 mm για τη δίοδο αναπηρικού αμαξιδίου μήκους μέχρι 1 200 mm.

Εάν υπάρχουν περιστρεφόμενες θύρες, απαιτείται ένα τουλάχιστον σημείο πρόσβασης χωρίς περιστρεφόμενες θύρες για να χρησιμοποιείται από ΑΜΚ σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σταθμού.

4.1.2.9.2.   Απαιτήσεις στοιχείου διαλειτουργικότητας

Στα αυτόματα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων που είναι τοποθετημένα σε απρόσκοπτη διαδρομή σιδηροδρομικού σταθμού σύμφωνα με την περιγραφή υπό 4.1.2.9.1., η επιφάνεια απτικής επαφής (συμπεριλαμβάνονται το πληκτρολόγιο καθώς και οι ζώνες πληρωμής και παραλαβής του εισιτηρίου) βρίσκεται σε ύψος μεταξύ 700 mm και 1 200 mm. Τουλάχιστον μία οθόνη και το πληκτρολόγιο είναι ορατά τόσο από άτομο καθισμένο σε αναπηρικό αμαξίδιο όσο και από άτομο που στέκεται μπροστά στο μηχάνημα. Εάν η εισαγωγή των δεδομένων γίνεται μέσω της οθόνης, η τελευταία ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου.

4.1.2.10.   Φωτισμός

Ο φωτισμός στον προαύλιο χώρο του σταθμού ανταποκρίνεται στους ευρωπαϊκούς ή εθνικούς κανόνες.

Μέσα στα όρια του κτιρίου του σταθμού, από την προσπελάσιμη είσοδο στο κτίριο μέχρι το σημείο πρόσβασης στις αποβάθρες ο φωτισμός της απρόσκοπτης διαδρομής είναι τουλάχιστον 100 lux, μετρούμενος στο επίπεδο του δαπέδου. Ο ελάχιστος απαιτούμενος φωτισμός στην κύρια είσοδο, στις κλίμακες και στα άκρα των κεκλιμένων επιπέδων είναι 100 lux, μετρούμενος στο επίπεδο του δαπέδου. Εάν προς τούτο υπάρχει ανάγκη τεχνητού φωτισμού, ο απαιτούμενος φωτισμός πρέπει να υπερβαίνει τουλάχιστον κατά 40 lux το φωτισμό του περιβάλλοντος χώρου και να αντιστοιχεί σε θερμοκρασία ψυχρότερου χρώματος.

Για αποβάθρες και λοιπούς εξωτερικούς χώρους του σταθμού που προορίζονται για επιβάτες απαιτείται ελάχιστος μέσος φωτισμός 20 lux, μετρούμενος στο επίπεδο του δαπέδου, με ελάχιστη τιμή 10 lux.

Στα σημεία όπου απαιτείται τεχνητός φωτισμός για την ανάγνωση αναλυτικών πληροφοριών, ο φωτισμός είναι αυξημένος τουλάχιστον κατά 15 lux σε σχέση με το φωτισμό των γειτονικών ζωνών. Επίσης το φως αυτού του ενισχυμένου φωτισμού είναι διαφορετικής θερμοκρασίας σε σχέση με το φωτισμό των γειτονικών ζωνών.

Ο φωτισμός ασφαλείας ανταποκρίνεται σε ευρωπαϊκούς ή εθνικούς κανόνες.

4.1.2.11.   Οπτικές πληροφορίες: σήμανση, εικονογράμματα, πληροφορίες δυναμικού χαρακτήρα

4.1.2.11.1.   Απαιτήσεις υποσυστήματος

Σε ένα σταθμό, όλες οι πληροφορίες είναι συνεπείς μεταξύ τους και ανταποκρίνονται σε ευρωπαϊκούς ή σε εθνικούς κανόνες.

Για όλες τις γραπτές πληροφορίες χρησιμοποιούνται γραμματοσειρές χωρίς πατούρα (Sans Serif), σε μεικτή στοιχειοθήκη (δηλαδή όχι μόνο κεφαλαία γράμματα).

Δεν χρησιμοποιούνται χαρακτήρες με συμπιεσμένα τμήματα που εξέχουν προς τα πάνω ή προς τα κάτω σε σχέση με το κεντρικό τμήμα του χαρακτήρα.

Οι χαρακτήρες με τμήματα που εξέχουν προς τα τα κάτω πρέπει να αναγνωρίζονται ευχερώς και να έχουν λόγο μεγέθους προς τα κεφαλαία γράμματα τουλάχιστον 20 %.

Όλες οι παρεχόμενες πληροφορίες ακολουθούν το γενικό σύστημα καθοδήγησης και παροχής πληροφοριών, σε ό,τι κυρίως αφορά χρώματα και αντιθέσεις στις αποβάθρες και στις εισόδους.

Οι οπτικές πληροφορίες είναι αναγνώσιμες υπό οποιεσδήποτε συνθήκες φωτισμού και σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σταθμού.

Οι οπτικές πληροφορίες είναι ευδιάκριτες στο περιβάλλον τους.

Όταν παρέχονται οπτικές πληροφορίες δυναμικού χαρακτήρα, συμφωνούν με τις κύριες προφορικές πληροφορίες που δίδονται.

Οι παρεχόμενες πληροφορίες συνίστανται σε:

Πληροφορίες ασφαλείας και οδηγίες ασφαλείας σύμφωνα με ευρωπαϊκούς ή εθνικούς κανόνες.

Σήματα προειδοποίησης, απαγόρευσης και υποχρέωσης σύμφωνα με ευρωπαϊκούς ή εθνικούς κανόνες.

Πληροφορίες σχετικά με αναχωρήσεις αμαξοστοιχιών.

Πληροφορίες σχετικά με διευκολύνσεις που τυχόν προβλέπονται στο σταθμό, εκεί όπου υπάρχουν, και σχετικά με τη διαδρομή για την πρόσβαση στις διευκολύνσεις αυτές.

Πληροφορίες παρέχονται σε όλα τα σημεία όπου οι επιβάτες θα χρειαστεί να επιλέξουν κατεύθυνση, και στη διαδρομή κατά διαστήματα, με μέγιστο μήκος διαστήματος 100 m. Σήμανση, σύμβολα και εικονογράμματα τοποθετούνται σταθερά σε όλο το μήκος της διαδρομής.

Οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι επαρκείς και κατάλληλες ώστε να διευκολύνουν τη λήψη της ορθής απόφασης. Παραδείγματος χάρη, η ένδειξη «Προς τις αποβάθρες» είναι μάλλον η ενδεδειγμένη στο πρώτο σημείο λήψης απόφασης κατά την είσοδο στον σταθμό, αντί για ειδικά σήματα που κατευθύνουν προς επί μέρους αποβάθρες.

Απτική σήμανση απαιτείται:

Στους χώρους υγιεινής, για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία τους και με τη δυνατότητα κλήσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

Στους ανελκυστήρες, σύμφωνα με το πρότυπο EN 81-70:2003 Προσάρτημα E.4.

Οι διαφημίσεις δεν συνδυάζονται με τα συστήματα καθοδήγησης και παροχής πληροφοριών.

Σημείωση: Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος σημείου, οι γενικές πληροφορίες που αφορούν δημόσια μέσα μεταφοράς δεν θεωρούνται διαφήμιση.

Χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα και εικονογράμματα που απευθύνονται ειδικά σε ΑΜΚ:

Ένα σήμα που ανταποκρίνεται στο διεθνές σύμβολο για την πρόσβαση ατόμων με αναπηρίες, όπως αυτό περιγράφεται στο παράρτημα Ν υπό Ν.2 και Ν.4.

Πληροφορίες οδήγησης για απρόσκοπτη διαδρομή και για διευκολύνσεις πρόσβασης αναπηρικών αμαξιδίων.

Ένδειξη για τους χώρους υγιεινής καθολικής χρήσεως.

Εάν υπάρχουν στην αποβάθρα πληροφορίες σχετικά με τη συγκρότηση της αμαξοστοιχίας, ένδειξη του σημείου επιβίβασης αναπηρικών αμαξιδίων.

Τα σύμβολα αυτά μπορεί να συνδυάζονται με άλλα σύμβολα (π.χ.: ανελκυστήρας, χώρος υγιεινής κλπ.).

Η ύπαρξη επαγωγικών βρόχων επισημαίνεται με σήμα που περιγράφεται στο παράρτημα Ν υπό Ν.2 και Ν.5.

Εάν υπάρχει χώρος φύλαξης για μεγάλου βάρους και ογκώδεις αποσκευές, αυτό επισημαίνεται με γραφικό σύμβολο.

Εάν υπάρχει σύστημα κλήσης για βοήθεια ή για την παροχή πληροφοριών, προβλέπεται επισήμανση με σήμα που περιγράφεται στο παράρτημα Ν υπό Ν.2 και Ν.6.

Εάν υπάρχει συσκευή για κλήση έκτακτης ανάγκης:

φέρει οπτικά και απτικά σύμβολα,

φέρει σήμανση όπως περιγράφεται στο παράρτημα Ν υπό Ν.2 και Ν.7·

ενώ προβλέπονται:

οπτική και ακουστική ένδειξη ότι η συσκευή έχει τεθεί σε λειτουργία

επιπλέον οδηγίες χρήσεως, εάν χρειάζεται.

Εάν υπάρχουν αρθρωτοί χειρολισθήρες σε χώρους υγιεινής καθολικής χρήσεως και σε αποχωρητήρια με δυνατότητα πρόσβασης αναπηρικών αμαξιδίων, τοποθετείται γραφικό σύμβολο που απεικονίζει το χειρολισθήρα στην άνω και στην κάτω θέση.

Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν στο ίδιο σημείο, το ένα δίπλα στο άλλο, παραπάνω από πέντε εικονογράμματα με βέλη κατεύθυνσης καθένα από τα οποία δείχνει προς διαφορετική κατεύθυνση.

4.1.2.11.2.   Απαιτήσεις στοιχείου διαλειτουργικότητας

Οι οθόνες έχουν το κατάλληλο μέγεθος ώστε να εμφανίζουν ολόκληρα τα ονόματα κάθε σταθμού και ολόκληρες τις λέξεις των μηνυμάτων. Η ελάχιστη διάρκεια εμφάνισης κάθε ονόματος σταθμού ή των λέξεων μηνυμάτων 2 δευτερόλεπτα. Εάν η παρουσίαση είναι κυλιόμενη (οριζοντίως ή κατακορύφως), η ελάχιστη διάρκεια εμφάνισης κάθε ολόκληρης λέξης είναι 2 δευτερόλεπτα ενώ η ταχύτητα κύλισης του μηνύματος οριζοντίως δεν υπερβαίνει τους 6 χαρακτήρες ανά δευτερόλεπτο.

Το ελάχιστο ύψος των χαρακτήρων υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο: απόσταση ανάγνωσης σε mm διαιρούμενη διά 250 = μέγεθος γραμματοσειράς (π.χ.: 10 000 mm/250 = 40 mm).

Όλα τα σήματα —ασφαλείας, προειδοποίησης, υποχρέωσης και απαγόρευσης— περιέχουν εικονογράμματα και σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 3864-1.

Η μέγιστη απόσταση ανάγνωσης είναι χαρακτηριστικό του στοιχείου διαλειτουργικότητας.

4.1.2.12.   Προφορικές ανακοινώσεις

Οι προφορικές ανακοινώσεις έχουν ελάχιστο δείκτη RASTI 0,5, σύμφωνα με το πρότυπο (της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής/IEC) IEC 60268-16 μέρος 16, σε όλους τους χώρους του σταθμού.

Οι προφορικές ανακοινώσεις συμφωνούν με τις κύριες οπτικές πληροφορίες που ενδεχομένως παρέχονται.

Όταν δεν γίνονται προφορικές ανακοινώσεις αυτομάτως, προβλέπεται κάποιο ακουστικό σύστημα επικοινωνίας που δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να ζητούν και να λαμβάνουν πληροφορίες.

4.1.2.13.   Έξοδοι κινδύνου, συναγερμοί

Οι έξοδοι κινδύνου και οι συναγερμοί ανταποκρίνονται σε ευρωπαϊκούς ή εθνικούς κανόνες.

4.1.2.14.   Γεωμετρία πεζογεφυρών και υπόγειων διαβάσεων

Σε πεζογέφυρες και υπόγειες διαβάσεις που αποτελούν μέρος των τυπικών διαδρομών πεζών επιβατών μέσα στα όρια του σταθμού υπάρχει υποχρεωτικά σε όλο τους το μήκος ζώνη απρόσκοπτης κυκλοφορίας ελάχιστου πλάτους 1 600 mm και ελάχιστου ελεύθερου ύψους 2 300 mm. Στο ελάχιστο αυτό απαιτούμενο πλάτος δεν έχει συνεκτιμηθεί τυχόν πρόσθετο πλάτος που μπορεί να χρειαστεί για τις προβλεπόμενες ροές επιβατών. Το επιπλέον αυτό πλάτος ανταποκρίνεται στους εθνικούς κανόνες.

4.1.2.15.   Κλίμακες

Οι κλίμακες ανταποκρίνονται σε ευρωπαϊκούς ή εθνικούς κανόνες.

Οι κλίμακες στην κύρια διαδρομή έχουν μεταξύ των χειρολισθήρων ζώνη απρόσκοπτης κυκλοφροίας ελάχιστου πλάτους 1 600 mm. Στο ελάχιστο αυτό πλάτος δεν έχει συνεκτιμηθεί τυχόν επιπλέον πλάτος απαραίτητο για τις προβλεπόμενες ροές επιβατών.

Σε όλες τις βαθμίδες, η επιφάνεια βάδισης έχει αντιολισθητικές ιδιότητες.

Μπροστά από την πρώτη βαθμίδα κλίμακας, στην άνοδο ή στην κάθοδο, υπάρχει ταινία αντιληπτή απτικώς σε όλο το πλάτος της κλίμακας. Η ταινία αυτή, ελάχιστου πλάτους 400 m, είναι ενσωματωμένη στην επιφάνεια του πατώματος και ευδιάκριτη. Η ταινία αυτή διαφέρει από τις χρησιμοποιούμενες στους οδηγούς τυφλών, εκεί όπου υπάρχουν.

Ανοιχτοί χώροι κάτω από κλίμακες προστατεύονται έτσι ώστε να αποφεύγονται τυχόν προσκρούσεις των επιβατών σε κατασκευαστικά στοιχεία ή σε σημεία χαμηλού ύψους.

4.1.2.16.   Χειρολισθήρες

Κλίμακες και κεκλιμένα επίπεδα διαθέτουν χειρολισθήρες και από τις δύο πλευρές και σε δύο επίπεδα. Ο επάνω χειρολισθήρας τοποθετείται σε ύψος μεταξύ 850 mm και 1 000 mm από την επιφάνεια του δαπέδου και ο κάτω χειρολισθήρας τοποθετείται σε ύψος μεταξύ 500 mm και 750 mm από την επιφάνεια του δαπέδου.

Η ελάχιστη ελεύθερη απόσταση μεταξύ χειρολισθήρων και άλλων μερών της κατασκευής, εκτός των στηριγμάτων του, είναι 40 mm.

Οι χειρολισθήρες είναι συνεχείς. Οι χειρολισθήρες σε κλίμακες εκτείνονται μέχρι 300 mm τουλάχιστον πέραν της πρώτης και της τελευταίας βαθμίδας (τα τμήματα που προέχουν μπορεί να είναι καμπυλωτά ώστε να μην παρακωλύουν τη δίοδο).

Οι χειρολισθήρες έχουν τομή καμπυλωτή με ισοδύναμη διάμετρο διατομής 30 mm έως 50 mm.

Μεταξύ χειρολισθήρων και των γύρω τοίχων υπάρχει οπτική αντίθεση.

4.1.2.17.   Κεκλιμένα επίπεδα, κυλιόμενες κλίμακες, ανελκυστήρες, κυλιόμενοι διάδρομοι

Όταν δεν υπάρχουν ανελκυστήρες, για ΑΜΚ που δεν είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις κλίμακες τοποθετούνται κεκλιμένα επίπεδα.

Τα κεκλιμένα επίπεδα ανταποκρίνονται σε ευρωπαϊκούς ή εθνικούς κανόνες.

Όταν υπάρχουν κυλιόμενες κλίμακες, έχουν μέγιστη ταχύτητα 0,65 m/sec και η μελέτη τους εκτελείται σύμφωνα με ευρωπαϊκούς ή εθνικούς κανόνες.

Ανελκυστήρες τοποθετούνται όταν δεν υπάρχουν κεκλιμένα επίπεδα και η μελέτη τους εκτελείται σύμφωνα με το πρότυπο EN 81-70:2003 σημείο 5.3.2.1 πίνακας 1.

Όταν υπάρχουν κυλιόμενοι διάδρομοι, έχουν μέγιστη ταχύτητα 0,75 m/sec, μέγιστη κλίση 12 μοιρών (21,3 %) και η μελέτη τους εκτελείται σύμφωνα με ευρωπαϊκούς ή εθνικούς κανόνες.

4.1.2.18.   Ύψος αποβάθρας και απόσταση αποβάθρας από προσκείμενη τροχιά

4.1.2.18.1.   Ύψος αποβάθρας

Στο συμβατικό σιδηροδρομικό δίκτυο, για το ύψος αποβάθρας επιτρέπονται δύο ονομαστικές τιμές: 550 mm και 760 mm επάνω από την επιφάνεια κύλισης. Για τις διαστάσεις αυτές οι ανοχές κυμαίνονται μεταξύ -35 mm και +0 mm.

Σε αποβάθρες του συμβατικού σιδηροδρομικού δικτύου όπου υπάρχουν στάσεις τροχιόδρομου (π.χ. Stadtbahn ή Tram-Train), το ονομαστικό ύψος της αποβάθρας μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 300 mm και 380 mm με ανοχή +/-20 mm.

Σε καμπύλες ακτίνας μικρότερης από 500 m επιτρέπεται ύψος αποβάθρας μεγαλύτερο ή μικρότερο από τα προβλεπόμενα, υπό τον όρο ότι η πρώτη χρησιμοποιήσιμη βαθμίδα του οχήματος ανταποκρίνεται στο σχήμα 11 του σημείου 4.2.2.12.1.

4.1.2.18.2.   Απόσταση αποβάθρας από προσκείμενη τροχιά

Σημείωση η οποία θα απαλειφθεί από την ΤΠΔ ΑΜΚ ΣΣ στο τέλος της διαδικασίας: Οι απαιτήσεις για αποβάθρες στο σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλών ταχυτήτων προσδιορίζονται στην ΤΠΔ υποδομής υψηλών ταχυτήτων.

Σε αποβάθρες του συμβατικού σιδηροδρομικού δικτύου, τα χείλη αποβάθρας που βρίσκονται σε ονομαστικό ύψος 550 mm ή 760 mm ανταποκρίνονται στην ελάχιστη περίμετρο ελεύθερης διατομής σύμφωνα με τον ορισμό EN (ανοικτό σημείο. Ενόσω εκκρεμεί η αναθεώρηση της ΤΠΔ μετά τη δημοσίευση του προτύπου EN15273-3:2006, ισχύουν οι εθνικοί κανόνες για την ελάχιστη περίμετρο ελεύθερης διατομής)·η συμβατική τιμή bq0 από το κέντρο της τροχιάς παράλληλα προς το επίπεδο κύλισης υπολογίζεται με τον τύπο που ακολουθεί, όπου δεν λαμβάνονται υπόψη επιδράσεις λόγω

αύξηση του εύρους τροχιάς σε καμπύλες,

υπερύψωσης,

αλλαγών τροχιάς και διασταυρώσεων

οιονεί στατικής επίκλισης

ανοχών κατασκευής και συντήρησης:

όπου:

Formula

R είναι η ακτίνα καμπυλότητας της τροχιάς σε m.

Η υπολογιζόμενη τιμή bqlim προσδιορίζεται στο pr EN15273-3:2006 και συνυπολογίζει όλες τις άλλες τιμές που δεν περιλαμβάνονται στον τύπο bq0. Η πραγματική τιμή bq για τη θέση των χειλέων της αποβάθρας σε σχέση με το κέντρο της τροχιάς παράλληλα προς το επίπεδο κύλισης μπορεί να κυμαίνεται λόγω της ανοχής Tq για τον καθορισμό της θέσης των χειλέων της αποβάθρας ή τη συντήρησή τους: bqlim bq bqlim + Tq.

Για την ανοχή Tq ισχύει η σχέση: 0 ≤ Tq ≤ 50 mm.

Η επίδραση της υπερύψωσης αντισταθμίζεται στο εξωτερικό της καμπύλης για το μέρος που υπερβαίνει τα 25 mm με προεξοχή του χείλους της αποβάθρας επάνω από την εσοχή που απαιτείται για την κάλυψη της οιονεί στατικής επίκλισης στην περίμετρο ελεύθερης διατομής καθέτως προς την επιφάνεια κύλισης.

Κατά συνέπεια, το πραγματικό διάκενο μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το συμβατικό διάκενο.

4.1.2.18.3.   Οριζοντιογραφία τροχιάς κατά μήκος των αποβαθρών

Σημείωση η οποία θα απαλειφθεί από την ΤΠΔ ΑΜΚ ΣΣ στο τέλος της διαδικασίας: Οι αποβάθρες σε γραμμές της κατηγορίας Ι του σιδηροδρομικού δικτύου υψηλών ταχυτήτων ανταποκρίνονται στην ΤΠΔ υποδομής υψηλών ταχυτήτων.

Σημείωση που πρέπει να συμπεριληφθεί στην ΤΠΔ υποδομής υψηλών ταχυτήτων: Αποβάθρες σε γραμμές των κατηγοριών ΙΙ και ΙΙΙ του σιδηροδρομικού δικτύου υψηλών ταχυτήτων ανταποκρίνονται στο σημείο 4.1.2.18.3 της ΤΠΔ ΑΜΚ ΣΣ.

Για αποβάθρες στο συμβατικό σιδηροδρομικό δίκτυο, η τροχιά η παρακείμενη στις αποβάθρες είναι κατά προτίμηση ευθεία αλλά σε κανένα σημείο δεν έχει ακτίνα καμπυλότητας μικρότερη από 300 m.

4.1.2.19.   Πλάτος αποβάθρας και χείλος αποβάθρας

Το πλάτος της αποβάθρας μπορεί να μην είναι το ίδιο σε όλο το μήκος της. Το ελάχιστο ελεύθερο εμποδίων πλάτος της αποβάθρας είναι μεγαλύτερο:

από 1 600 mm, δηλαδή το πλάτος της ζώνης κινδύνου επαυξημένο κατά το πλάτος δύο αντίθετης κατεύθυνσης διαδρόμων πλάτους 800 mm καθενός· ή,

από 2 500 mm για ακραία αποβάθρα ή από 3 300 mm για μεσαία αποβάθρα (Η διάσταση αυτή μπορεί να πλάτους, το πλάτος αυτό μπορεί να μειώνεται σταδιακά μέχρι 2 500 mm στα πέρατα της αποβάθρας.

Στο ελάχιστο απαιτούμενο πλάτος δεν έχει συνεκτιμηθεί τυχόν επιπρόσθετο πλάτος απαραίτητο για τις προβλεπόμενες ροές επιβατών.

Στο ελεύθερο πλάτος των 1 600 mm επιτρέπεται να υπάρχουν μικρού μεγέθους εμπόδια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 1 000 mm (π.χ. ιστοί, πυλώνες, θάλαμοι, καθίσματα). Η ελάχιστη απόσταση από το χείλος της αποβάθρας μέχρι το εμπόδιο είναι 1 600 mm ενώ υπάρχει ελεύθερη λωρίδα πλάτους τουλάχιστον 800 mm από τις παρυφές του εμποδίου μέχρι τη ζώνη κινδύνου.

Εάν η απόσταση μεταξύ δύο μικρού μεγέθους εμποδίων είναι μικρότερη από 2 400 mm, τότε αυτά θεωρείται ότι αποτελούν ένα μεγάλου μεγέθους εμπόδιο.

Η ελάχιστη απόσταση από τις παρυφές εμποδίων (όπως τοίχοι, καθίσματα, ανελκυστήρες και κλίμακες) μήκους μεταξύ 1 000 mm και 10 000 mm μέχρι τις παρυφές της ζώνης κινδύνου είναι 1 200 mm. Η ελάχιστη απόσταση από το χείλος της αποβάθρας μέχρι τις παρυφές τέτοιων εμποδίων είναι 2 000 mm.

Η ελάχιστη απόσταση από τις παρυφές εμποδίων (όπως τοίχοι, καθίσματα, κυλιόμενοι διάδρομοι και κλίμακες) μήκους μεγαλύτερου από 10 000 mm μέχρι τις παρυφές της ζώνης κινδύνου είναι 1 600 mm. Η ελάχιστη απόσταση από το χείλος της αποβάθρας μέχρι τις παρυφές τέτοιων εμποδίων είναι 2 400 mm.

Εάν στην αμαξοστοιχία ή στην αποβάθρα υπάρχουν βοηθήματα που διευκολύνουν την επιβίβαση ή την αποβίβαση ατόμων τα οποία χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο, προβλέπεται ελάχιστη ελεύθερη απόσταση 1 500 mm από το σημείο του βοηθήματος όπου το αναπηρικό αμαξίδιο επιβιβάζεται ή αποβιβάζεται, στο επίπεδο της αποβάθρας, μέχρι το επόμενο εμπόδιο επί της αποβάθρας ή μέχρι την αντικείμενη ζώνη κινδύνου. Σε καινούργιους σταθμούς, οι απαιτήσεις αυτές ισχύουν για όλες τις αμαξοστοιχίες που προβλέπεται να σταθμεύουν στην αποβάθρα.

Η ζώνη κινδύνου μιας αποβάθρας αρχίζει στο χείλος της (προς την πλευρά των σιδηροτροχιών) και ορίζεται ως η ζώνη εντός της οποίας οι επιβάτες ενδέχεται να εκτεθούν στην επίδραση επικίνδυνων δυνάμεων εξαρτώμενων από το ελικόρευμα που προκαλούν οι κινούμενες αμαξοστοιχίες. Στο συμβατικό σιδηροδρομικό δίκτυο, η ζώνη κινδύνου ανταποκρίνεται σε εθνικούς κανόνες.

Το όριο της ζώνης κινδύνου στην αντίθετη πλευρά από το χείλος της αποβάθρας που βρίσκεται στην πλευρά των σιδηροτροχιών επισημαίνεται με οπτική και απτική σήμανση. Η απτική σήμανση ανταποκρίνεται σε εθνικούς κανόνες.

Η οπτική ένδειξη γίνεται με γραμμή χρώματος ευδιάκριτου λόγω οπτικής αντίθεσης, αντιολισθητικού, η οποία έχει ελάχιστο πλάτος 100 mm.

Το χρώμα του υλικού στο χείλος της αποβάθρας (προς την πλευρά των σιδηροτροχιών) δημιουργεί οπτική αντίθεση με το σκοτάδι του κενού. Το υλικό αυτό είναι αντιολισθητικό.

4.1.2.20.   Πέρας αποβάθρας

Στα άκρα της αποβάθρας υπάρχει οπτική και απτική σήμανση.

4.1.2.21.   Βοηθήματα επιβίβασης για επιβάτες που χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο

4.1.2.21.1.   Απαιτήσεις υποσυστήματος

Όταν σε σταθμό με απρόσκοπτες διαδρομές πρόσβασης κατά την έννοια του σημείου 4.1.2.3.1 υπάρχει αποβάθρα που προορίζεται για κανονική στάθμευση αμαξοστοιχιών με θύρα πρόσβασης για αναπηρικά αμαξίδια, προβλέπεται βοήθημα επιβίβασης προς χρήση μεταξύ της εν λόγω θύρας πρόσβασης και της αποβάθρας ώστε να εξυπηρετούνται οι επιβάτες σε αναπηρικό αμαξίδιο κατά την επιβίβαση και αποβίβαση,

εκτός εάν αποδεδειγμένα το διάκενο μεταξύ άκρου του κατωφλιού της θύρας πρόσβασης και χείλους της αποβάθρας δεν υπερβαίνει τα 75 mm οριζοντίως ούτε τα 50 mm κατακορύφως·

και

εκτός εάν προβλέπεται στάση σε άλλο σταθμό, στην ίδια διαδρομή, και σε απόσταση μέχρι 30 km, ο οποίος διαθέτει τέτοια βοηθήματα.

Ο αρμόδιος διαχειριστής υποδομής [ή ο(οι) κεντρικός(-οί) σταθμάρχης(-ες), εάν αυτοί είναι οι αρμόδιοι φορείς] και η σιδηροδρομική επιχείρηση συμφωνούν σχετικά με τη διαχείριση των βοηθημάτων επιβίβασης στο πλαίσιο του κανονισμού 1371/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών στις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές (1), με σκοπό να καθορίσουν ποιος φορέας είναι αρμόδιος για την παροχή τέτοιων βοηθημάτων. Ο διαχειριστής υποδομής [ή ο(οι) κεντρικός(-οί) σταθμάρχης(-ες)] και η σιδηροδρομική επιχείρηση μεριμνούν ώστε η κατανομή αρμοδιοτήτων που συμφωνούν μεταξύ τους να αποτελεί και την πλέον βιώσιμη συνολική λύση.

Οι συμφωνίες αυτές καθορίζουν:

τις αποβάθρες σταθμών όπου πρέπει να διατίθεται τέτοιο βοήθημα επιβίβασης από το διαχειριστή υποδομής ή τον κεντρικό σταθμάρχη καθώς και το τροχαίο υλικό για το οποίο προορίζεται το βοήθημα·

τις αποβάθρες σταθμών όπου πρέπει να διατίθεται τέτοιο βοήθημα επιβίβασης από τη σιδηροδρομική επιχείρηση καθώς και το τροχαίο υλικό για το οποίο προορίζεται το βοήθημα·

το Τροχαίο υλικόόπου πρέπει να διατίθεται βοήθημα επιβίβασης από τη σιδηροδρομική επιχείρηση καθώς και και την αποβάθρα σταθμού για την οποία προορίζεται το βοήθημα·

τους ειδικούς κανόνες στάθμευσης των αμαξοστοιχιών ώστε να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του σημείου 4.1.2.19 (ζώνη βοηθημάτων επιβίβασης για χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων).

Στο σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας, η σιδηροδρομική επιχείρηση προσδιορίζει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις προαναφερόμενες συμφωνίες καθώς και τον τρόπο με τον οποίο προτίθεται να τις εκπληρώσει.

Στο σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας, ο διαχειριστής υποδομής προσδιορίζει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις προαναφερόμενες συμφωνίες καθώς και τον τρόπο με τον οποίο προτίθεται να τις εκπληρώσει.

Στα προηγούμενα ο κεντρικός σταθμάρχης ο υπεύθυνος για τις αποβάθρες θεωρείται διαχειριστής υποδομής κατά την έννοια της οδηγίας 91/440/ΕΚ (άρθρο 3: ορισμός υποδομής) καθώς και του κανονισμού αριθ. 2598/70/ΕΚ.

Εάν, με βάση τα προηγούμενα, διαπιστωθεί ότι όλοι οι τύποι τροχαίου υλικού που σταθμεύουν στην αποβάθρα διαθέτουν βοηθήματα επιβίβασης συμβατά με την αποβάθρα, τότε νοείται να μην διατίθενται τέτοια βοηθήματα επί της αποβάθρας.

Το βοήθημα επιβίβασης ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σημείου 4.1.2.21.2. Εάν στην αποβάθρα είναι προκαθορισμένες οι θέσεις των θυρών πρόσβασης αναπηρικών αμαξιδίων στην αμαξοστοιχία, καλό είναι να επισημαίνονται οι θέσεις αυτές με το διεθνές σύμβολο το ενδεικτικό της «μέριμνας για άτόμα με μειονεκτήματα ή ανάπηρα». Η σχετική σήμανση ανταποκρίνεται στο παράρτημα Ν υπό Ν.2 και Ν.4.

Κεκλιμένα επίπεδα

Στην αποβάθρα ή στην αμαξοστοιχία υπάρχει κεκλιμένο επίπεδο πρόσβασης, χειροκίνητο ή ημιαυτόματο, το οποίο χειρίζεται μέλος του προσωπικού.

Το κεκλιμένο επίπεδο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σημείου 4.1.2.21.2.

Ανυψωτήρες

Οι ανυψωτήρες, εφόσον χρησιμοποιούνται, ανταποκρίνονται προς τις απαιτήσεις του σημείου 4.1.2.21.2.

4.1.2.21.2.   Απαιτήσεις στοιχείου διαλειτουργικότητας

Εάν υπάρχουν στους σταθμούς βοηθήματα επιβίβασης, αυτά θα πρέπει να είναι κατάλληλα για αναπηρικά αμαξίδια με χαρακτηριστικά που περιγράφονται λεπτομερώς στο παράρτημα Μ:

Ένα τέτοιο βοήθημα φέρει ελάχιστο βάρος 300 kg, τοποθετημένο στο κέντρο της συσκευής και κατανεμημένο σε επιφάνεια 660 mm x 600 mm.

Εάν το βοήθημα είναι μηχανοκίνητο, διαθέτει χειροκίνητο σύστημα λειτουργίας για περίπτωση βλάβης.

Κεκλιμένα επίπεδα

Η επιφάνεια του κεκλιμένου επιπέδου είναι αντιολισθητική και έχει ενεργό καθαρό πλάτος τουλάχιστον 760 mm.

Οι παρυφές του κεκλιμένου επιπέδου είναι υπερυψωμένες σε αμφότερες τις πλευρές ώστε να αποτρέπεται η ολίσθηση των τροχών του κινητικού βοηθήματος εκτός επιπέδου.

Τα εξάρματα στα δύο άκρα του κεκλιμένου επιπέδου είναι λοξοτμημένα, το ύψος τους δεν υπερβαίνει τα 20 mm και φέρουν ταινίες σήμανσης ευκρινείς λόγω οπτικής αντίθεσης.

Η μέγιστη κλίση του κεκλιμένου επιπέδου είναι 10,2 μοίρες (18 %).

Όταν το κεκλιμένο επίπεδο χρησιμοποιείται για επιβίβαση ή αποβίβαση, σταθεροποιείται στη θέση του ώστε να μην μετατοπίζεται κατά τη φόρτωση ή την εκφόρτωση.

Προβλέπεται ασφαλής τρόπος φύλαξης ώστε να μην παρεμποδίζεται η διέλευση των επιβατών όταν τα κεκλιμένα επίπεδα (συμπεριλαμβάνονται και τα φορητά) δεν χρησιμοποιούνται.

Ανυψωτήρες

Για ανυψωτήρες ισχύουν τα ακόλουθα:

Η επιφάνεια του δαπέδου τους είναι αντιολισθητική και έχει ελάχιστο ελεύθερο πλάτος 720 mm.

Κατά τη μελέτη του ανυψωτήρα λαμβάνεται μέριμνα ώστε το όχημα να μη μπορεί να κινηθεί αν ο ανυψωτήρας δεν είναι κλειστός.

Όταν υπάρχουν, τα συστήματα χειρισμού για το άνοιγμα, την κάθοδο μέχρι το επίπεδο του εδάφους, την άνοδο και το κλείσιμο του ανυψωτήρα απαιτούν συνεχή άσκηση μυϊκής δύναμης εκ μέρους του χειριστή και δεν επιτρέπουν διαταραχή της ακολουθίας λειτουργιών του ανυψωτήρα όταν το δάπεδό του είναι κατειλημμένο.

Για περιπτώσεις διακοπής της τροφοδοσίας ισχύος, στον ανυψωτήρα υπάρχει σύστημα έκτακτης ανάγκης που επιτρέπει το άνοιγμα, την κάθοδο μέχρι το επίπεδο του εδάφους με επιβαίνοντα καθώς και την άνοδο και το κλείσιμο του ανυψωτήρα κενού.

Κανένα τμήμα του δαπέδου του ανυψωτήρα δεν κινείται με ταχύτητα μεγαλύτερη από 150 mm/s επί όσον χρόνο κατεβάζει ή ανεβάζει επιβάτη, ούτε μεγαλύτερη από 300 mm/s κατά το άνοιγμα ή το κλείσιμό του (εκτός εάν το άνοιγμα ή το κλείσιμο γίνονται χειρωνακτικά). Η μέγιστη οριζόντια και κατακόρυφη επιτάχυνση του δαπέδου του ανυψωτήρα όταν αυτός είναι κατειλημμένος είναι 0,3g.

Στο δάπεδο του ανυψωτήρα υπάρχουν προστατευτικά εμπόδια ώστε να αποτρέπεται η κύλιση του αναπηρικού αμαξιδίου εκτός του δαπέδου επί όσον χρόνο λειτουργεί ο ανυψωτήρας.

Η κύλιση αναπηρικού αμαξιδίου εκτός δαπέδου προς την πλευρά του οχήματος πριν ανυψωθεί πλήρως ο ανυψωτήρας αποτρέπεται με αναδιπλούμενο εμπόδιο ή με τρόπο που έχει προβλεφτεί από κατασκευής.

Σε κάθε πλευρά του δαπέδου του ανυψωτήρα η οποία εκτείνεται πέραν του οχήματος στην ανυψωμένη θέση υπάρχει προστατευτικό εμπόδιο ελάχιστου ύψους 25 mm. Τα εμπόδια αυτά δεν παρακωλύουν τις κινήσεις κατά την είσοδο ή την έξοδο στο διάδρομο του οχήματος.

Το εξωτερικό εμπόδιο (προς την πλευρά της φόρτωσης), το οποίο λειτουργεί ως κεκλιμένο επίπεδο για τη φόρτωση όταν ο ανυψωτήρας βρίσκεται στο επίπεδο του εδάφους επαρκεί, ανυψωμένο ή κλειστό, για να εμποδίσει μηχανοκίνητο αναπηρικό αμαξίδιο να το υπερβεί ή να το συνθλίψει. Εάν το εξωτερικό εμπόδιο δεν αρκεί, χρειάζεται κάποιο συμπληρωματικό σύστημα.

Ο ανυψωτήρας μπορεί να δέχεται το αναπηρικό αμαξίδιο με την πρόσθια ή την οπίσθια όψη του τελευταίου.

Πρέπει να προβλέπεται κάποιο ασφαλές σύστημα κλεισίματος ώστε να εξασφαλίζεται ότι ο κλειστός ανυψωτήρας δεν προσκρούει σε αναπηρικά αμαξίδια ή άλλα βοηθήματα κινητικότητας ούτε συνεπάγεται οποιοδήποτε κίνδυνο για τους επιβάτες.

4.1.2.22.   Συνεπίπεδες διαβάσεις τροχιάς σε σταθμούς

Εάν σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία επιτρέπεται στους επιβάτες να χρησιμοποιούν τις συνεπίπεδες διαβάσεις τροχιάς, και αν αυτές απαιτείται να αποτελούν τμήμα απρόσκοπτης διαδρομής, τότε μπορούν να έχουν πρόσβαση σ’αυτές όλες οι κατηγορίες ΑΜΚ.

Κατά τη μελέτη των συνεπίπεδων διαβάσεων τροχιάς προβλέπεται ότι εντός της επιφάνειας της διάβασης και της σιδηροτροχιάς δεν είναι δυνατός ο εγκλωβισμός ούτε των τροχών αναπηρικού αμαξιδίου με τις μικρότερες διαστάσεις, κατά το παράρτημα Μ.

Η επιφάνεια της διάβασης οροθετείται με οπτική και με απτική σήμανση.

4.1.3.   Λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές των διεπαφών

Δεδομένου ότι επί του παρόντος δεν υπάρχουν ΤΠΔ επιβατικού τροχαίου υλικού και υποδομής για το συμβατικό σιδηροδρομικό δίκτυο, το σημείο αυτό παραμένει ανοικτό.

Δεν υπάρχει διεπαφή με το υποσύστημα Έλεγχος-χειρισμός και σηματοδότηση.

Οι διεπαφές με το υποσύστημα Διοίκηση λειτουργίας και κυκλοφορίας περιγράφονται στο σημείο 4.1.4 «Επιχειρησιακοί κανόνες».

4.1.4.   Επιχειρησιακοί κανόνες

Οι επιχειρησιακοί κανόνες που ακολουθούν δεν εντάσσονται στην αξιολόγηση υποδομής.

Η ανά χείρας ΤΠΔ δεν προβλέπει επιχειρησιακούς κανόνες εκκένωσης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης αλλά μόνο τις σχετικές τεχνικές απαιτήσεις. Σκοπός των Οι τεχνικών απαιτήσεων για την υποδομή είναι η διευκόλυνση της εκκένωσης για όλους, συμπεριλαμβανομένων των ΑΜΚ.

Βάσει των βασικών απαιτήσεων του κεφαλαίου 3, για τους επιχειρησιακούς κανόνες που αφορούν το υποσύστημα Υποδομή σύμφωνα με το τεχνικό πεδίο εφαρμογής όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 1.1 και σε σχέση με την ανά χείρας ΤΠΔ ισχύουν τα εξής:

Γενικά

Ο διαχειριστής υποδομής ή ο κεντρικός σταθμάρχης διαθέτουν γραπτές κατευθυντήριες γραμμές που εγγυώνται ότι όλες οι κατηγορίες ΑΜΚ μπορούν να έχουν πρόσβαση στην υποδομή επιβατών σε όλη τη διάρκεια επιχειρησιακής λειτουργίας του σταθμού σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις της ανά χείρας ΤΠΔ. Επιπλέον, οι κατευθυντήριες γραμμές είναι συμβατές με τις αντίστοιχες κάθε σιδηροδρομικής επιχείρησης που θα επιθυμούσε ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει τις διευκολύνσεις (βλ. σημείο 4.2.4). Οι κατευθυντήριες γραμμές υλοποιούνται με τις κατάλληλες διαδικασίες, ενημέρωση και κατάρτιση του προσωπικού. Οι κατευθυντήριες γραμμές για την υποδομή περιλαμβάνουν επιχειρησιακούς κανόνες (χωρίς να περιορίζονται σε αυτούς) για τις ακόλουθες καταστάσεις:

Απρόσκοπτες διαδρομές

Όταν ένας καινούργιος, ανακαινισμένος ή αναβαθμισμένος σταθμός με ημερήσια ροή επιβατών (επιβιβάσεις και αποβιβάσεις) μέχρι 1 000 επιβάτες, μεσοτιμημένη σε χρονικό διάστημα 12 μηνών, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σχετικά με τους ανελκυστήρες ή/και τα κεκλιμένα επίπεδα που απαιτούνται για την εξασφάλιση απρόσκοπτων διαδρομών κατά την έννοια του σημείου 4.1.2.3.1, η οργάνωση της μεταφοράς με κάποιο προσιτό τρόπο ατόμων που χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο από το σταθμό που δεν διαθέτει υποδομή πρόσβασης μέχρι τον επόμενο σταθμό με υποδομή πρόσβασης στην ίδια διαδρομή διέπεται από τους εθνικούς κανόνες.

Πρόσβαση στους σταθμούς

Εκπονούνται επιχειρησιακοί κανόνες έτσι ώστε να διατίθενται ελεύθερα όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες πρόσβασης σε όλους τους σταθμούς.

Σταθμοί χωρίς προσωπικό — Έκδοση εισιτηρίων για επιβάτες με μειωμένη όραση

Προβλέπονται γραπτώς και εφαρμόζονται επιχειρησιακοί κανόνες για σταθμούς χωρίς προσωπικό όπου η έκδοση εισιτηρίων γίνεται με αυτόματα μηχανήματα (βλ. σημείο 4.1.2.9). Σε τέτοιους σταθμούς, προβλέπεται πάντοτε κάποιο εναλλακτικό μέσο έκδοσης εισιτηρίων στο οποίο μπορούν να έχουν πρόσβαση επιβάτες με προβλήματα όρασης (π.χ. δυνατότητα αγοράς εισιτηρίου είτε μέσα στην αμαξοστοιχία είτε στον προορισμό).

Έλεγχος εισιτηρίων — Περιστροφικές δίοδοι ελέγχου

Όταν για τον έλεγχο των εισιτηρίων χρησιμοποιούνται περιστροφικές δίοδοι, εφαρμόζονται επιχειρησιακοί κανόνες βάσει των οποίων στα ΑΜΚ παρέχεται η δυνατότητα παράλληλης διέλευσης μέσω τέτοιων σημείων ελέγχου. Αυτή η δυνατότητα διέλευσης μπορεί να χρησιμοποιείται για αναπηρικά αμαξίδια αλλά και για παιδικά αμαξίδια, ογκώδεις αποσκευές κλπ. Ενώ ο έλεγχος γίνεται είτε από προσωπικό είτε αυτόματα.

Οπτικές πληροφορίες και προφορικές ανακοινώσεις — Συμφωνία μεταξύ τους

Προβλέπονται κανόνες ώστε να υπάρχει συνέπεια ανάμεσα στις κυριότερες οπτικές πληροφορίες και προφορικές ανακοινώσεις (βλ. σημείο 4.1.2.12). Το προσωπικό που προβαίνει στις αναγγελίες ακολουθεί τυποποιημένες διαδικασίες ώστε να επιτυγχάνεται πλήρης αντιστοιχία των κυριότερων πληροφοριών.

Σύστημα αιτούμενης προφορικής πληροφόρησης επιβατών

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες σε κάποιο σταθμό δεν παρέχονται βασικές προφορικές πληροφορίες μέσω μεγαφωνικού συστήματος (βλ. σημείο 4.1.2.12), εφαρμόζονται επιχειρησιακοί κανόνες για τη λειτουργία εναλλακτικού συστήματος που δίνει στους επιβάτες τη δυνατότητα να λαμβάνουν τις ίδιες πληροφορίες φωνητικά στο σταθμό (π.χ. τηλεφωνική παροχή πληροφοριών από μέλος του προσωπικού ή από αυτόματο σύστημα).

Αποβάθρα — Επιχειρησιακή ζώνη για βοηθήματα επιβίβασης αναπηρικών αμαξιδίων

Η σιδηροδρομική επιχείρηση και ο διαχειριστής υποδομής ή ο κεντρικός σταθμάρχης καθορίζουν από κοινού το χώρο στην αποβάθρα όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί το βοήθημα και επαληθεύουν τη δυνατότητα χρήσης του. Ο χώρος αυτός είναι συμβατός με τις υπάρχουσες αποβάθρες στις οποίες ενδέχεται να σταθμεύσει η αμαξοστοιχία.

Συνέπεια των ανωτέρω είναι ότι σε μερικές περιπτώσεις το σημείο ακινητοποίησης της αμαξοστοιχίας επιλέγεται έτσι ώστε να ικανοποιείται αυτή η απαίτηση.

Προβλέπονται επιχειρησιακοί κανόνες ώστε να συνεκτιμώνται οι διαφορές στις συνθέσεις αμαξοστοιχιών (βλ. σημείο 4.1.2.19), προκειμένου το σημείο ακινητοποίησης των αμαξοστοιχιών να μπορεί να καθορίζεται σε συνάρτηση με τις επιχειρησιακές ζώνες χρησιμοποίησης των βοηθημάτων.

Για κάθε βοήθημα επιβίβασης (βλ. σημείο 4.1.2.19) προβλέπεται επί της αποβάθρας ελεύθερη απόσταση 1 500 mm από το χείλος της.

Ασφάλεια χειροκίνητων και μηχανοκίνητων βοηθημάτων επιβίβασης αναπηρικών αμαξιδίων

Προβλέπονται επιχειρησιακοί κανόνες για τη χρησιμοποίηση των υπόψη βοηθημάτων από το προσωπικό του σταθμού (βλ. σημεία 4.1.2.21.1 και 4.1.2.21.2).

Προβλέπεται επιχειρησιακός κανόνας σχετικά με την εκ μέρους του προσωπικού χρήση του αφαιρετού εμποδίου που τοποθετείται για λόγους ασφαλείας σε ανυψωτήρες αναπηρικών αμαξιδίων (βλ. σημείο 4.1.2.21.2).

Προβλέπονται επιχειρησιακοί κανόνες που εξασφαλίζουν ότι το προσωπικό είναι σε θέση να χειρίζεται με ασφάλεια τις κεκλιμένα επίπεδα επιβίβασης, σε σχέση κυρίως με το άνοιγμα, την ακινητοποίηση, την άνοδο, την κάθοδο και το κλείσιμο (βλ. σημείο 4.1.2.21.2).

Παροχή βοήθειας σε χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων

Προβλέπονται επιχειρησιακοί κανόνες που εξασφαλίζουν ότι το προσωπικό έχει ενημερωθεί για το ενδεχόμενο να ζητηθεί από χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων βοήθεια κατά την επιβίβαση ή αποβίβαση σε αμαξοστοιχία και ότι πρέπει να παράσχουν τη βοήθεια αυτή, αν ζητηθεί.

Είναι δυνατόν να απαιτείται κράτηση από ΑΜΚ για την παροχή της βοήθειας αυτής ώστε να εξασφαλίζεται η διαθεσιμότητα εκπαιδευμένου προσωπικού.

Επιτηρούμενες συνεπίπεδες διαβάσεις τροχιάς

Όταν η εθνική νομοθεσία επιτρέπει τις επιτηρούμενες συνεπίπεδες διαβάσεις τροχιάς, προβλέπονται επιχειρησιακοί κανόνες σύμφωνα με τους οποίους το προσωπικό στις διαβάσεις αυτές παρέχει την κατάλληλη βοήθεια στα ΑΜΚ, συμπεριλαμβανομένης υπόδειξης για το πότε μπορούν με ασφάλεια να διασχίσουν τις γραμμές.

4.1.5.   Κανόνες συντήρησης

Σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις του κεφαλαίου 3, για τους κανόνες συντήρησης του υποσυστήματος Υποδομή σύμφωνα με το τεχνικό πεδίο εφαρμογής όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 1.1, και σε σχέση με την ανά χείρας ΤΠΔ, ισχύουν τα εξής:

Ο διαχειριστής υποδομής ή ο κεντρικός σταθμάρχης ορίζουν διαδικασίες που περιλαμβάνουν την παροχή εναλλακτικής βοήθειας προς ΑΜΚ κατά τη διάρκεια της συντήρησης, της αντικατάστασης ή της επισκευής των διευκολύνσεων που προορίζονται για ΑΜΚ.

4.1.6.   Επαγγελματικά προσόντα

Ως προς τα επαγγελματικά προσόντα που πρέπει να διαθέτει το προσωπικό για την επιχειρησιακή λειτουργία του υποσυστήματος Υποδομή σύμφωνα με το τεχνικό πεδίο εφαρμογής όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 1.1 καθώς και σύμφωνα με το σημείο 4.1.4 όπου παρατίθενται οι επιχειρησιακοί κανόνες, και σε σχέση με την ανά χείρας ΤΠΔ, ισχύουν τα εξής:

Η επαγγελματική κατάρτιση προσωπικού που εκτελεί τα καθήκοντα συνοδείας αμαξοστοιχιών, παροχής υπηρεσιών και βοήθειας προς τους επιβάτες σε σταθμούς και πώλησης εισιτηρίων περιλαμβάνει την ευαισθητοποίηση σε θέματα αναπηρίας και ισότητας, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών αναγκών κάθε κατηγορίας ΑΜΚ.

Η επαγγελματική κατάρτιση τεχνικών και διοικητικών στελεχών, αρμόδιων για τη συντήρηση και την επιχειρησιακή λειτουργία της υποδομής, περιλαμβάνει την ευαισθητοποίηση σε θέματα αναπηρίας και ισότητας, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών αναγκών κάθε κατηγορίας ΑΜΚ.

4.1.7.   Όροι για την υγεία και την ασφάλεια

Δεν προβλέπονται ειδικές απαιτήσεις σχετικές με όρους για την υγεία και την ασφάλεια όσον αφορά το προσωπικό που ασχολείται με την επιχειρησιακή λειτουργία του υποσυστήματος Υποδομή ούτε στο πεδίο εφαρμογής της ανά χείρας ΤΠΔ ούτε για την εφαρμογή της ΤΠΔ.

4.1.8.   Μητρώο υποδομής

Οι απαιτήσεις για το μητρώο υποδομής σε σχέση με την ανά χείρας ΤΠΔ είναι οι ακόλουθες:

Το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής όπως ορίζεται στην παράγραφο 1.2.

Στο πλαίσιο του καθορισμένου γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής καταγράφονται οι σταθμοί τους οποίους αφορά η ανά χείρας ΤΠΔ·

Για καθένα από τους σταθμούς αυτόυς καταγράφονται οι αποβάθρες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ανά χείρας ΤΠΔ.

Για καθένα από τους σταθμούς αυτόυς, και για όλες τις αποβάθρες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ανά χείρας ΤΠΔ, καταγράφονται και περιγράφονται σε συσχέτιση με τα αντίστοιχα σημεία της ανά χείρας ΤΠΔ:

Διευκολύνσεις στάθμευσης, σύμφωνα με το σημείο 4.1.2.2·

Απρόσκοπτη(-ες) διαδρομή(-ές), σύμφωνα με το σημείο 4.1.2.3·

Ίχνη οδήγησης, όπου υπάρχουν, σύμφωνα με το σημείο 4.1.2.3.2·

Χώροι υγιεινής (συμπεριλαμβάνονται και εκείνοι στους οποίους μπορούν να έχουν πρόσβαση οι χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων), σύμφωνα με το σημείο 4.1.2.7·

Έκδοση εισιτηρίων, θυρίδες παροχής πληροφοριών και σημεία παροχής βοήθειας, σύμφωνα με το σημείο 4.1.2.9·

Συστήματα για οπτικές πληροφορίες, σύμφωνα με το σημείο 4.1.2.11·

Κεκλιμένα επίπεδα, κυλιόμενες κλίμακες, ανελκυστήρες ή κυλιόμενοι διάδρομοι, σύμφωνα με το σημείο 4.1.2.17·

Το ύψος, η απόσταση από προσκείμενη τροχιά, το πλάτος και το μήκος κάθε αποβάθρας, σύμφωνα με τα σημεία 4.1.2.18 και 4.1.2.19·

Βοηθήματα επιβίβασης και περιγραφή τους, όπου υπάρχουν, σύμφωνα με το σημείο 4.1.2.21·

Συνεπίπεδες διαβάσεις τροχιάς, όπου αυτές είναι διαθέσιμες προς χρήση από ΑΜΚ, σύμφωνα με το σημείο 4.1.2.22.

Όπου εφαρμόζονται εθνικοί κανόνες για τις ανάγκες συμμόρφωσης προς την ΤΠΔ, οι συναφείς κανόνες και διατάξεις αντιστοιχίζονται προς τη συναφή σημεία του μητρώου.

4.2.   Υποσύστημα Τροχαίο υλικό

4.2.1.   Εισαγωγή

Το διευρωπαϊκό συμβατικό σιδηροδρομικό σύστημα, αντικείμενο της οδηγίας 2001/16/EΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/50/ΕΚ και του οποίου το υπόψη υποσύστημα αποτελεί μέρος, είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα του οποίου πρέπει να ελέγχεται η συνεκτικότητα. Ουσιαστικά αυτός ο έλεγχος συνεκτικότητας πραγματοποιείται με βάση προδιαγραφές για κάθε υποσύστημα, τις διεπαφές του με το σύστημα στο οποίο είναι ενσωματωμένο καθώς και τους κανόνες επιχειρησιακής λειτουργίας και συντήρησης.

Οι λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές για το υποσύστημα και τις διεπαφές του, που περιγράφονται στο σημείο 4.2.2, δεν επιβάλλουν τη χρήση ειδικών τεχνολογικών ή τεχνικών λύσεων, εκτός εάν αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού συμβατικού σιδηροδρομικού δικτύου. Όμως, οι καινοτόμες λύσεις για τη διαλειτουργικότητα ενδέχεται να καταστήσουν αναγκαίες νέες προδιαγραφές ή/και νέες μεθόδους αξιολόγησης. Για να υπάρξει τεχνολογική καινοτομία, οι εν λόγω προδιαγραφές και μέθοδοι αξιολόγησης αναπτύσσονται σύμφωνα με τη διαδικασία των σημείων 6.1.4 και 6.2.4.

Εάν συνεκτιμηθούν όλες οι προς εφαρμογή βασικές απαιτήσεις, το υποσύστημα Τροχαίο υλικόχαρακτηρίζεται από:

4.2.2.   Λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές

4.2.2.1.   Γενικά

Σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις (κεφάλαιο 3), οι λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές του υποσυστήματος Τροχαίο υλικό σχετικα με την πρόσβαση ατόμων μειωμένης κινητικότητας κατατάσσονται ως εξής:

Καθίσματα

Χώροι αναπηρικών αμαξιδίων

Θύρες

Φωτισμός

Χώροι υγιεινής

Ελεύθερες δίοδοι

Πληροφόρηση πελατών

Διαφορές ύψους

Χειρολισθήρες

Διαμέρισμα ύπνου προσιτό σε αναπηρικό αμαξίδιο

Θέση βαθμίδων για επιβίβαση και αποβίβαση.

Για κάθε βασική παράμετρο με μία γενική περιγραφή εισάγονται τα σημεία που ακολουθούν.

Τα σημεία που ακολουθούν εξειδικεύουν τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων κατά την έννοια της γενικής περιγραφής.

4.2.2.2.   Καθίσματα

4.2.2.2.1.   Γενικά

Χειρολαβές ή κατακόρυφοι χειρολισθήρες ή άλλα βοηθήματα στήριξης κατά τις μετακινήσεις των επιβατών στον διάδρομο του οχήματος τοποθετούνται στη ράχη όλων των καθισμάτων προς την πλευρά του διαδρόμου, εκτός εάν η ράχη του καθίσματος εφάπτεται με τη ράχη άλλου καθίσματος που έχει όψη προς την αντίθετη κατεύθυνση και στο οποίο υπάρχει χειρολαβή ή το οποίο εφάπτεται με κάποιο διαχώρισμα.

Χειρολισθήρες ή άλλα εξαρτήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη των επιβατών τοποθετούνται σε ύψος μεταξύ 800 mm και 1 200 mm από το δάπεδο, δεν εξέχουν στον ελεύθερο χώρο και δημιουργούν είναι ευδιάκριτα λόγω οπτικής αντίθεσης με το κάθισμα.

Σε ζώνες καθημένων με σταθερά καθίσματα διατεταγμένα κατά μήκος, χρησιμοποιούνται χειρολισθήρες για τη στήριξης των επιβατών. Οι χειρολισθήρες αυτοί διαπέχουν 2 000 mm το πολύ, τοποθετούνται σε ύψος μεταξύ 800 mm και 1 200 mm από το δάπεδο και είναι ευδιάκριτοι λόγω οπτικής αντίθεσης με τον περιβάλλοντα εσωτερικό χώρο του οχήματος.

Χειρολαβές και άλλα εξαρτήματα δεν έχουν αιχμηρές ακμές.

4.2.2.2.2.   Καθίσματα προτεραιότητας

4.2.2.2.2.1.   Γενικά

Τουλάχιστον 10 % των καθισμάτων ανά απαραμόρφωτο συρμό ή ανά μεμονωμένο όχημα και κατά κατηγορία θέσης προβλέπονται ως καθίσματα προτεραιότητας για ΑΜΚ.

Τα καθίσματα προτεραιότητας και τα οχήματα εντός των οποίων βρίσκονται επισημαίνονται με ενδείξεις που ανταποκρίνονται στις διατάξεις του παραρτήματος Ν υπό Ν.3 και Ν.8 ενώ πρέπει να αναγράφεται ότι οι άλλοι επιβάτες οφείλουν να παραχωρούν τα καθίσματα αυτά σε εκείνους για τους οποίους προορίζονται.

Τα καθίσματα προτεραιότητας τοποθετούνται στον κυρίως χώρο των επιβατών και πολύ κοντά σε εξωτερικές θύρες.

Εάν τα καθίσματα διαθέτουν βραχίονες, οι τελευταίοι αυτοί στα καθίσματα προτεραιότητας είναι κινητοί και γι’ αυτό αποκλείεται η τοποθέτηση βραχιόνων στα πλευρικά τοιχώματα του οχήματος. Ο κινητός βραχίονας μετατίθεται κατά μήκος της ράχης του καθίσματος ώστε να μην εμποδίζεται η πρόσβαση στο κάθισμα ούτε στα παρακείμενα καθίσματα προτεραιότητας.

Τα καθίσματα προτεραιότητας δεν είναι αναδιπλούμενα.

Κάθε κάθισμα προτεραιότητας και ο χώρος ο διαθέσιμος για το χρήστη του ανταποκρίνονται στα διαγράμματα των σχημάτων 1 έως 4.

Το ελάχιστο ωφέλιμο πλάτος της έδρας του καθίσματος προτεραιότητας είναι 450 mm (βλ. σχήμα 1).

Image

Το υψηλότερο σημείο της έδρας του καθίσματος προτεραιότητας, μετρούμενο από το χείλος του καθίσματος εμπρός μέχρι το δάπεδο, κυμαίνεται μεταξύ 430 mm. και 500 mm. Το ελεύθερο ύψος επάνω από το κάθισμα είναι τουλάχιστον 1 680 mm από το δάπεδο (βλ. σχήμα 2), εκτός από τις διδάπεδες αμαξοστοιχίες όπου επάνω από τα καθίσματα υπάρχουν ράφια αποσκευών. Στην περίπτωση αυτή, τα καθίσματα προτεραιότητας που βρίσκονται κάτω από τα ράφια αποσκευών μπορεί να έχουν μειωμένο ελεύθερο χώρο 1 520 mm, υπό τον όρο ότι ποσοστό τουλάχιστον 50 % των καθισμάτων προτεραιότητας έχουν ελεύθερο χώρο 1 680 mm.

Σημείωση: Στα σχήματα 2 έως 4 οι εγκάρσιες τομές διατομές που παρουσιάζονται αντιστοιχούν στο γεωμετρικό άξονα του καθίσματος.

Image

Image

Image

Προκειμένου για ανακλινόμενα καθίσματα, η μέτρηση των διαστάσεων γίνεται με τη ράχη των καθισμάτων σε τελείως όρθια θέση.

4.2.2.2.2.2.   Ομόρροπα καθίσματα

Όταν ως καθίσματα προτεραιότητας προβλέπονται ομόρροπα καθίσματα, για τον ελεύθερο χώρο μπροστά από κάθε κάθισμα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο σχήμα 2.

Όπως φαίνεται στα σχήματα 1 έως 4, η ελάχιστη απόσταση από την μπροστινή επιφάνεια της ράχης του καθίσματος μέχρι το κατακόρυφο επίπεδο που εφάπτεται στο πίσω μέρος της ράχης του μπροστινού καθίσματος είναι 680 mm ενώ η μέτρηση της απαιτούμενη κλίση του καθίσματος εκτελείται από το κέντρο του καθίσματος και σε ύψος 70 mm υπεράνω του σημείου στο οποίο τέμνονται έδρα και ράχη του καθίσματος. Η ελεύθερη απόσταση από το χείλος της έδρας του καθίσματος μέχρι το ίδιο κατακόρυφο επίπεδο του μπροστινού καθίσματος είναι τουλάχιστον 230 mm.

4.2.2.2.2.3.   Αντικριστά καθίσματα

Όταν τα καθίσματα είναι αντικριστά, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των εδρών τους μετρούμενη από χείλος σε χείλος είναι 600 mm (βλ. σχήμα 4).

Όταν τα αντικριστά καθίσματα διαθέτουν τραπεζάκι, η ελάχιστη ελεύθερη απόσταση, μετρούμενη οριζοντίως, από το χείλος της έδρας του καθίσματος μέχρι την πλησιέστερη ακμή του τραπεζιού είναι 230 mm (βλ. σχήμα 3).

4.2.2.3.   Χώροι αναπηρικών αμαξιδίων

Ανάλογα με το μήκος της αμαξοστοιχίας χωρίς την κινητήρια μονάδα, το ελάχιστο πλήθος χώρων αναπηρικών αμαξιδίων δίδεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Μήκος αμαξοστοιχίας

Πλήθος χώρων αναπηρικών αμαξιδίωνανά αμαξοστοιχία

Μικρότερο από 205 m

2 χώροι αναπηρικών αμαξιδίων

Από 205 m έως 300 m

3 χώροι αναπηρικών αμαξιδίων

Μεγαλύτερο από 300 m

4 χώροι αναπηρικών αμαξιδίων

Για λόγους σταθερότητας, οι χώροι αναπηρικών αμαξιδίων έχουν μελετηθεί κατά τρόπο ώστε το αμαξίδιο να μπορεί να τοποθετείται με πρόσωπο είτε προς την κατεύθυνση της κίνησης είτε αντίθετα προς την κίνηση.

Κάθε χώρος αναπηρικού αμαξιδίου, για ένα χρήστη του βοηθήματος αυτού, δέχεται αναπηρικό αμαξίδιο με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Εάν στους σταθμούς διατίθενται βοηθήματα επιβίβασης, το εξυπηρετούμενο αναπηρικό αμαξίδιο έχει τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται λεπτομερώς στο παράρτημα Μ:

Σε χώρο αναπηρικού αμαξιδίου δεν υπάρχουν, από το δάπεδο μέχρι την οροφή του οχήματος, άλλα εμπόδια εκτός από ένα ράφι αποσκευών, έναν οριζόντιο χειρολισθήρα στερεωμένο στο τοίχωμα ή την οροφή του οχήματος ή ένα τραπεζάκι που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σημείου 4.2.2.10.

Η ελάχιστη διαμήκης απόσταση από το χώρο του αναπηρικού αμαξιδίου μέχρι τη μετωπική επιφάνεια 2 ανταποκρίνεται στο σχήμα 5. Η επιφάνεια 1 μπορεί να αντιστοιχεί σε αναδιπλούμενο ή πτυσσόμενο κάθισμα ή σε διαχώρισμα.

Image

Εάν, σε αντικριστή διάταξη καθισμάτων, η επιφάνεια 2 εφάπτεται στο χείλος έδρας καθίσματος, και εάν το κάθισμα αυτό είναι κατειλημμένο από επιβάτη, η ελάχιστη απόσταση δεν είναι μικρότερη από 300 mm.

Εάν, σε διάταξη ομόρροπων καθισμάτων, η επιφάνεια 2 αντιστοιχεί σε ράχη καθίσματος ή σε διαχώρισμα ή σε αναδιπλούμενο ή πτυσσόμενο κάθισμα μπροστά από το χώρο του αναπηρικού αμαξιδίου, η ελάχιστη απόσταση δεν είναι μικρότερη από 200 mm.

Image

Σε χώρο αναπηρικού αμαξιδίου μπορεί να υπάρχουν αναδιπλούμενα ή πτυσσόμενα καθίσματα υπό τον όρο ότι, όταν είναι κλειστά, δεν περιορίζουν τις προβλεπόμενες για το χώρο αυτό διαστάσεις.

Στο ένα άκρο του χώρου αναπηρικού αμαξιδίου υπάρχει κάποιο δομικό στοιχείο ή άλλο αποδεκτό εξάρτημα πλάτους 700 mm (βλ. σχήμα 6). Το ύψος του εν λόγω δομικού στοιχείου ή εξαρτήματος έχει επιλεγεί έτσι ώστε το αναπηρικό αμαξίδιο που είναι τοποθετημένο με τη ράχη προς το δομικό στοιχείο ή εξάρτημα να μην είναι δυνατόν να ανατραπεί προς τα οπίσω.

Δίπλα ή απέναντι από το χώρο αναπηρικού αμαξιδίου υπάρχει ένα τουλάχιστον κάθισμα για συνοδό του χρήστη του αναπηρικού αμαξιδίου. Το κάθισμα αυτό προσφέρει τις ίδιες ανέσεις με τα άλλα καθίσματα, μπορεί μάλιστα να βρίσκεται και στην αντίθετη πλευρά του διαδρόμου.

Σε κάθε χώρο αναπηρικού αμαξιδίου υπάρχει συσκευή συναγερμού που, σε περίπτωση κινδύνου, δίνει τη δυνατότητα στο ΑΜΚ να ειδοποιήσει πρόσωπο το οποίο μπορεί να προβεί στις ενδεδειγμένες ενέργειες. Η συσκευή βρίσκεται σε θέση που επιτρέπει την άμεση πρόσβαση προσώπου καθισμένου σε αναπηρικό αμαξίδιο αναφοράς.

Με την ενεργοποίηση της συσκευής συναγερμού, οπτικό και ηχητικό σήμα παρέχουν ένδειξη ότι ο συναγερμός λειτουργεί.

Η συσκευή συναγερμού δεν τοποθετείται σε εσοχή με στενό άνοιγμα ούτε κάτω από περίβλημα έτσι ώστε να εμποδίζεται η άμεση ενεργοποίησή της με την παλάμη του χεριού.

Η θέση της συσκευής συναγερμού βρίσκεται εντός των ορίων ευχερούς άμεση πρόσβασης για το πρόσωπο που χρησιμοποιεί το αναπηρικό αμαξίδιο και όχι στα όρια της δυνατότητας άμεσης πρόσβασης.

Image

Αμέσως παραπλεύρως ή στο εσωτερικό του χώρου για αναπηρικό αμαξίδιο τοποθετείται σήμα σύμφωνα με το παράρτημα Ν υπό Ν.3 και Ν.4, το οποίο χαρακτηρίζει το χώρο ως χώρο αναπηρικού αμαξιδίου.

4.2.2.4.   Θύρες

4.2.2.4.1.   Γενικά

Για τη μανδάλωση ή την απομανδάλωση χειροκίνητης θύρας που χρησιμοποιείται από το κοινό, ο χειρισμός της σχετικής συσκευής είναι δυνατός με την παλάμη του χεριού και με δύναμη όχι μεγαλύτερη από 20 N.

Συσκευές χειρισμού θυρών, χειροκίνητες ή με πλήκτρα, είναι ευδιάκριτες λόγω οπτικής αντίθεσης με την επιφάνεια στην οποία είναι τοποθετημένες.

Αν για τη λειτουργία των θυρών προβλέπονται πλήκτρα ή άλλες συσκευές τηλεχειρισμού, η απαιτούμενη δύναμη για το χειρισμό του πλήκτρου ή της συσκευής δεν υπερβαίνει 15 N.

Εάν υπάρχουν χωριστά πλήκτρα για το άνοιγμα και για το κλείσιμο, τοποθετημένα το ένα επάνω και το άλλο κάτω, το επάνω πλήκτρο αντιστοιχεί πάντοτε στο άνοιγμα.

4.2.2.4.2.   Εξωτερικές θύρες

4.2.2.4.2.1.   Απαιτήσεις υποσυστήματος

Στις εξωτερικές θύρες πρόσβασης επιβατών, αυτόματες και ημιαυτόματες, υπάρχουν ενσωματωμένες συσκευές που ανιχνεύουν επιβάτη διερχόμενο μέσω αυτών κατά το κλείσιμό τους. Σε περίπτωση ανίχνευσης επιβάτη, οι θύρες σταματούν αυτομάτως και παραμένουν ελεύθερες επί ορισμένο χρονικό διάστημα.

Όλες οι εξωτερικές θύρες για επιβάτες έχουν ελάχιστο ωφέλιμο εύρος 800 mm όταν είναι ανοικτές.

Στην εξωτερική τους όψη οι εξωτερικές θύρες χρωματίζονται ή επισημαίνονται κατά τρόπο ώστε να δημιουργείται οπτική αντίθεση με τα υπόλοιπα μέρη του αμαξώματος.

Οι εξωτερικές θύρες που ορίζονται ως προσπελάσιμες για αναπηρικά αμαξίδια πρέπει να είναι οι πλησιέστερες στους προβλεπόμενους χώρους αναπηρικών αμαξιδίων.

Κάθε θύρα πρόσβασης για αναπηρικό αμαξίδιο επισημαίνεται με σαφήνεια όπως προβλέπεται στο παράρτημα Ν υπό Ν.3 και Ν.4.

Στο εσωτερικό του οχήματος η θέση των εξωτερικών θυρών επισημαίνεται σαφώς στο δάπεδο το προσκείμενο στις θύρες με οπτική αντίθεση σε σχέση με το υπόλοιπο δάπεδο του οχήματος.

Όταν ενεργοποιείται ο μηχανισμός ανοίγματος θύρας, εκπέμπεται σήμα ευκρινώς ακουστό για πρόσωπα που βρίσκονται εντός και εκτός της αμαξοστοιχίας. Το προειδοποιητικό αυτό σήμα ηχεί επί χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 δευτερολέπτων, εκτός αν μεσολαβήσει χειρισμός της θύρας, οπότε μπορεί να παύσει μετά από 3 δευτερόλεπτα. Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει για εξωτερικά ηχητικά σήματα σε αμαξοστοιχίες υψηλών ταχυτήτων κατηγορίας 1 και κατηγορίας 2.

Όταν θύρες ανοίγουν αυτομάτως ή εξ αποστάσεως από το μηχανοδηγό ή άλλο μέλος του πληρώματος της αμαξοστοιχίας, το προειδοποιητικό σήμα διαρκεί τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα από τη στιγμή που αρχίζει το άνοιγμα των θυρών.

Όταν επίκειται το κλείσιμο θυρών που λειτουργούν αυτομάτως ή εξ αποστάσεως, εκπέμπεται ακουστική προειδοποίηση για πρόσωπα που βρίσκονται εντός και εκτός της αμαξοστοιχίας. Το ηχητικό σήμα διαρκεί τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα πριν αρχίσει το κλείσιμο των θυρών και έχει τόνο διαφορετικό από το σήμα που χρησιμοποιείται κατά το άνοιγμα των θυρών. Το σήμα εξακολουθεί να ηχεί επί όσον χρόνο διαρκεί το κλείσιμο των θυρών.

Η ηχητική πηγή των προειδοποιητικών σημάτων που αφορούν θύρα βρίσκεται στο χώρο όπου είναι τοποθετημένη η συσκευή χειρισμού ή, εάν δεν υπάρχει τέτοια συσκευή, παραπλεύρως της θύρας.

Ηχητικά σήματα για θύρες επιβατών — Ενεργοποίηση ανοίγματος θύρας

Χαρακτηριστικό

Συνδυασμός δύο τόνων σε συνεχή εκπομπή ή υπό μορφή παλμών σε αργό ρυθμό (μέχρι 2 παλμοί ανά δευτερόλεπτο)

Συχνότητες

3 000 Hz+/-500 Hz

και

1 750 Hz +/-500 Hz

Στάθμη ηχητικής πίεσης

70 dB LAeq, T +/-2 μετρούμενη στο κέντρο του προθαλάμου του οχήματος σε ύψος 1,5 m από το δάπεδο (T = συνολική διάρκεια του ηχητικού συμβάντος)

Ηχητικά σήματα για θύρες επιβατών — Προειδοποίηση για κλείσιμο των θυρών

Χαρακτηριστικό

Ταχύς παλμικός τόνος (6-10 παλμοί ανά δευτερόλεπτο)

Συχνότητα

1 900 Hz +/-500 Hz

Στάθμη ηχητικής πίεσης

70 dB LAeq, T +/-2 μετρούμενη εκτός οχήματος, σε απόσταση 1,5 m από το γεωμετρικό άξονα της πλευρικής θύρας και σε ύψος 1,5 m από το επίπεδο της αποβάθρας. Η μέτρηση εντός οχήματος γίνεται όπως για το προειδοποιητικό σήμα ανοίγματος (T = συνολική διάρκεια του ηχητικού συμβάντος)

Η ενεργοποίηση των θυρών γίνεται είτε από το πλήρωμα της αμαξοστοιχίας ή ημιαυτομάτως (π.χ. χειρισμός πλήκτρου από επιβάτη).

Ο μηχανισμός χειρισμού τοποθετείται είτε παράπλευρα προς το θυρόφυλλο είτε επάνω σε αυτό.

Το κεντρικό σημείο των συσκευών για το άνοιγμα και το κλείσιμο εξωτερικών θυρών, ο χειρισμός των οποίων είναι δυνατός από την αποβάθρα, βρίσκεται σε ύψος μεταξύ 800 mm και 1 200 mm, μετρούμενο κατακορύφως, από το επίπεδο της αποβάθρας, για όλες τις αποβάθρες στις οποίες σταθμεύει η αμαξοστοιχία. Το κεντρικό σημείο των εσωτερικών συσκευών χειρισμού για τις εξωτερικές θύρες βρίσκεται σε ύψος μεταξύ 800 mm και 1 200 mm, μετρούμενο κατακορύφως, από το δάπεδο του οχήματος.

4.2.2.4.2.2.   Απαιτήσεις στοιχείου διαλειτουργικότητας

Εάν για τη λειτουργία των θυρών υπάρχουν πλήκτρα, η ενεργοποίηση κάθε πλήκτρου επισημαίνεται με οπτική ένδειξη, στο ίδιο το πλήκτρο ή γύρω του, ενώ ο χειρισμός του είναι δυνατός με δύναμη που δεν υπερβαίνει τα 15 N. Εάν το κλείσιμο των θυρών γίνεται από το πλήρωμα της αμαξοστοιχίας με τηλεχειρισμό, η οπτική ένδειξη παύει τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα πριν αρχίσει το κλείσιμο των θυρών.

Τα πλήκτρα αυτά αναγνωρίζονται με την αφή (π.χ. με απτικές σημάνσεις) και παρέχεται ένδειξη για τον τρόπο λειτουργίας τους.

4.2.2.4.3.   Εσωτερικές θύρες

4.2.2.4.3.1.   Απαιτήσεις υποσυστήματος

Εσωτερικές θύρες, αυτόματες και ημιαυτόματες, διαθέτουν μηχανισμούς που προλαμβάνουν τον εγκλωβισμό επιβατών κατά τη λειτουργία τους.

Εάν υπάρχουν εσωτερικές θύρες, πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος σημείου.

Θύρες που προορίζονται για χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων έχουν ελάχιστο ωφέλιμο εύρος 800 mm.

Για τη μανδάλωση ή την απομανδάλωση χειροκίνητης θύρας που χρησιμοποιείται από το κοινό, ο χειρισμός της σχετικής συσκευής είναι δυνατός με την παλάμη του χεριού και με δύναμη όχι μεγαλύτερη από 20 N.

Η δύναμη που απαιτείται για το άνοιγμα ή το κλείσιμο χειροκίνητης θύρας δεν υπερβαίνει τα 60 N.

Το κεντρικό σημείο των μέσων χειρισμού εσωτερικών θυρών βρίσκεται σε ύψος μεταξύ 800 mm και 1 200 mm από το δάπεδο του οχήματος.

Δύο αυτόματες θύρες συνεχόμενες που συνδέουν δύο διαδοχικά οχήματα είτε λειτουργούν συγχρονισμένα ως ζεύγος είτε η δεύτερη αυτομάτως ανιχνεύει το άτομο που κινείται προς αυτήν ανοίγει.

Εάν η επιφάνεια θύρας αποτελείται κατά ποσοστό μεγαλύτερο από 75 % από διαφανές υλικό, φέρει σήμανση με δύο τουλάχιστον εξέχουσες ταινίες με σήματα, λογότυπα, εμβλήματα και διακοσμητικά σχέδια. Οι ταινίες τοποθετούνται σε ύψος μεταξύ 1 500 mm και 2 000 mm η επάνω και μεταξύ 850 mm και 1 000 mm η κάτω ενώ είναι ευδιάκριτες λόγω οπτικής αντίθεσης με το περιβάλλον σε ολόκληρο το εύρος της θύρας. Το ελάχιστο ύψος των ταινιών αυτών είναι 100 mm.

4.2.2.4.3.2.   Απαιτήσεις στοιχείου διαλειτουργικότητας

Εάν για τη λειτουργία των θυρών υπάρχουν πλήκτρα, η ενεργοποίηση κάθε πλήκτρου επισημαίνεται με οπτική ένδειξη, στο ίδιο το πλήκτρο ή γύρω του, ενώ ο χειρισμός του είναι δυνατός με δύναμη που δεν υπερβαίνει τα 15 N.

Το κέντρο του πλήκτρου χειρισμού βρίσκεται σε ύψος μεταξή 800 mm και 1 200 mm από το δάπεδο.

Τα εν λόγω μέσα χειρισμού αναγνωρίζονται με την αφή (π.χ. με απτικές σημάνσεις) και παρέχεται ένδειξη για τον τρόπο λειτουργίας τους.

4.2.2.5.   Φωτισμός

Ο ελάχιστος απαιτούμενος φωτισμός στις βαθμίδες πρόσβασης στα οχήματα είναι 75 Lux, μετρούμενος στο 80 % του μήκους της βαθμίδας με λαμπτήρα επί της βαθμίδας ή σε άμεσα παρακείμενη θέση.

4.2.2.6.   Χώροι υγιεινής

4.2.2.6.1.   Γενικά

Όταν η αμαξοστοιχία διαθέτει χώρους υγιεινής, πρέπει από το χώρο αναπηρικού αμαξιδίου να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σε χώρους υγιεινής καθολικής χρήσεως, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ισχύουν τόσο για τους τυπικούης χώρους υγιεινής όσο και για τους χώρους υγιεινής καθολικής χρήσεως.

4.2.2.6.2.   Τυπικοί χώροι υγιεινής (απαιτήσεις στοιχείου διαλειτουργικότητας)

Οι τυπικοί χώροι υγιεινής δεν έχουν μελετηθεί για αναπηρικά αμαξίδια.

Το ελάχιστο ωφέλιμο εύρος της θύρας πρόσβασης είναι 500 mm.

Τα κέντρα χειρολαβών θυρών, κλειδαριών ή μηχανισμών χειρισμού των θυρών εντός ή εκτός του θαλάμου του αποχωρητηρίου τοποθετούνται σε ύψος μεταξύ 800 mm και 1 200 mm από το δάπεδο.

Με οπτική και απτική (ή ακουστική) ένδειξη επισημαίνεται ότι η θύρα έχει ασφαλιστεί.

Όλοι οι μηχανισμοί χειρισμού των θυρών, και ο υπόλοιπος εξοπλισμός στο θάλαμο αποχωρητηρίου (εξαιρούνται οι διευκολύνσεις περιποίησης βρεφών), μπορούν να λειτουργούν με δύναμη που δεν υπερβαίνει τα 20 N.

Όλοι οι μηχανισμοί χειρισμού (συμπεριλαμβάνεται και το σύστημα έκπλυσης) παρουσιάζουν αντίθεση χρωματική ή/και τόνου με την επιφάνεια που τους περιβάλλει και αναγνωρίζονται με την αφή.

Για τον τρόπο χρήσης των μηχανισμών χειρισμού δίδονται σαφείς και ακριβείς πληροφορίες με εικονογράμματα και απτικές ενδείξεις.

Ακριβώς δίπλα στη λεκάνη αποχωρητηρίου και στο νιπτήρα τοποθετείται σταθερός χειρολισθήρας, κατακορύφως ή/και οριζοντίως.

Οι χειρολισθήρες είναι κυκλικής διατομής με εξωτερική διάμετρο από 30 mm έως 40 mm. Τοποθετούνται σε ελάχιστη ελεύθερη απόσταση 45 mm από όλες τις περικείμενες επιφάνειες. Εάν ο χειρολισθήρας είναι καμπύλος, η ελάχιστη εσωτερική ακτίνα καμπυλότητας είναι 50 mm.

Το κάθισμα του αποχωρητηρίου και το κάλυμμα καθώς και οι χειρολισθήρες παρουσιάζουν αντίθεση χρωματική ή/και τόνου με την επιφάνεια που τους περιβάλλει.

4.2.2.6.3.   Χώροι υγιεινής καθολικής χρήσεως

Είναι χώροι υγιεινής που έχουν μελετηθεί για να χρησιμοποιούνται από όλους τους επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων όλων των κατηγοριών ΑΜΚ.

4.2.2.6.3.1.   Απαιτήσεις στοιχείου διαλειτουργικότητας (χώροι υγιεινής καθολικής χρήσεως)

Η θύρα πρόσβασης έχει ελάχιστο ωφέλιμο εύρος 800 mm.

Η εξωτερική όψη της θύρας επισημαίνεται σύμφωνα με το παράρτημα Ν υπό Ν.3 και Ν.4.

Τα κέντρα χειρολαβών θυρών, κλειδαριών ή μηχανισμών χειρισμού των θυρών εντός ή εκτός του θαλάμου του αποχωρητηρίου τοποθετούνται σε ύψος μεταξύ 800 mm και 1 200 mm από το δάπεδο.

Με οπτική και απτική (ή ακουστική) ένδειξη επισημαίνεται ότι η θύρα έχει ασφαλιστεί.

Όλοι οι μηχανισμοί χειρισμού των θυρών, και ο υπόλοιπος εξοπλισμός στο θάλαμο αποχωρητηρίου (εξαιρούνται οι διευκολύνσεις περιποίησης βρεφών), μπορούν να λειτουργούν με δύναμη που δεν υπερβαίνει τα 20 N.

Στο εσωτερικό του θαλάμου αποχωρητηρίου υπάρχει επαρκής χώρος ώστε αναπηρικό αμαξίδιο, όπως ορίζεται στο παράρτημα Μ, να μπορεί να ελίσσεται μέχρι να τοποθετηθεί δίπλα στο κάθισμα της λεκάνης (βλ. σχήμα 8α).

Image

Εμπρος από το κάθισμα της λεκάνης υπάρχει ελάχιστος ελεύθερος χώρος μήκους 700 mm όπως φαίνεται στο σχήμα 8β.

Image

Και από τις δύο πλευρές του καθίσματος της λεκάνης υπάρχει οριζόντιος χειρολισθήρας, του οποίου οι διαστάσεις ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του προηγούμενου εδαφίου. Ο χειρολισθήρας προς την πλευρά της λεκάνης από όπου την προσεγγίζει το αναπηρικό αμαξίδιο στρέφεται κατά τρόπο ώστε να διευκολύνει την απρόσκοπτη κίνηση του χρήστη αναπηρικού αμαξιδίου προς και από το κάθισμα της λεκάνης (βλ. σχήματα 9 και 10).

Image

Image

Η επιφάνεια του καθίσματος της λεκάνης, όταν είναι κατεβασμένο, βρίσκεται σε ύψος μεταξύ 450 mm και 500 mm από το δάπεδο.

Ο χρήστης του αναπηρικού αμαξιδίου έχει εύκολη πρόσβαση σε όλες τα χρειώδη (νιπτήρας, σαπούνι, καθρέφτης, νερό και στεγνωτήριο χεριών).

Μέσα στο θάλαμο του αποχωρητηρίου υπάρχουν τουλάχιστον δύο συσκευές συναγερμού που, σε περίπτωση κινδύνου, δίνουν τη δυνατότητα στο ΑΜΚ να ειδοποιήσει πρόσωπο το οποίο μπορεί να προβεί στις ενδεδειγμένες ενέργειες. Η μία από αυτές τοποθετείται σε ύψος το πολύ 450 mm από το δάπεδο, μετρούμενο κατακορύφως μέχρι το ανώτατο σημείο του μηχανισμού χειρισμού. Η άλλη συσκευή τοποθετείται σε ύψος μεταξύ 800 mm και 1 200 mm από το δάπεδο, μετρούμενο κατακορύφως μέχρι το ανώτατο σημείο του μηχανισμού χειρισμού.

Η κάτω συσκευή συναγερμού τοποθετείται έτσι ώστε να μπορεί να φθάσει στο μηχανισμό χειρισμού άτομο ξαπλωμένο στο έδαφος. Οι δύο συσκευές τοποθετούνται σε διαφορετικές κατακόρυφες επιφάνειες του θαλάμου ώστε να μπορεί κανείς να φθάσει σε αυτές από διάφορα σημεία.

Το μέσον χειρισμού του συναγερμού πρέπει να διακρίνεται από κάθε άλλη συσκευή χειρισμού στους χώρους υγιεινής και να είναι διαφορετικού χρώματος από αυτές.

Ακριβώς δίπλα σε κάθε συσκευή συναγερμού τοποθετείται σήμανση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παράρτημα Ν υπό Ν.3 και Ν.7. Η σήμανση περιγράφει τον τρόπο λειτουργίας και τις απαιτούμενες ενέργειες και παρουσιάζει οπτική αντίθεση με το περιβάλλον της ενώ παρέχει σαφείς οπτικές και απτικές πληροφορίες.

Μέσα στο χώρο υγιεινής υπάρχει οπτική και ακουστική ένδειξη για την περίπτωση ενεργοποίησης του συστήματος συναγερμού.

4.2.2.6.3.2.   Απαιτήσεις στοιχείου διαλειτουργικότητας (περιποίηση βρεφών)

Εάν δεν προβλέπεται ειδικός χώρος περιποίησης βρεφών, η διευκόλυνση αλλαγής επιθεμάτων βρεφών παρέχεται στους χώρους υγιεινής καθολικής χρήσεως. Στη θέση εργασίας η επιφάνεια για την αλλαγή επιθεμάτων βρίσκεται σε ύψος μεταξύ 800 mm και 1 000 mm από το δάπεδο. Οι ελάχιστες διαστάσεις της είναι 500 mm πλάτος και 700 mm μήκος.

Η επιφάνεια έχει μελετηθεί έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η απρόβλεπτη ολίσθηση και πτώση βρέφους, δεν έχει αιχμηρές ακμές και μπορεί να φέρει ελάχιστο βάρος 80 kg.

Εάν το τραπέζι περιποίησης βρεφών εξέχει στο κοινόχρηστο μέρος του χώρου υγιεινής, προβλέπεται η δυνατότητα να λάβει θέση κλειστή, με δύναμη που δεν υπερβαίνει τα 25 N.

4.2.2.7.   Ελεύθερες δίοδοι

Από το σημείο εισόδου στο όχημα, το ελάχιστο πλάτος του διαδρόμου σε όλο το μήκος του οχήματος είναι 450 mm από το δάπεδο μέχρι ύψος 1 000 mm και 550 mm από ύψος 1 000 mm μέχρι ύψος 1 950 mm.

Το ελάχιστο πλάτος του διαδρόμου που συνδέει δύο διαδοχικά οχήματα της ίδιας σύνθεσης, μετρούμενο σε ευθεία και οριζόντια τροχιά, είναι τουλάχιστον 550 mm,

Οι διάδρομοι πρόσβασης σε χώρους αναπηρικών αμαξιδίων καθώς επίσης και σε ζώνες και θύρες πρόσβασης αναπηρικών αμαξιδίων έχουν ελάχιστο εύρος 800 mm μέχρι ελάχιστο ύψος 1 450 mm σε οποιοδήποτε σημείο. Η χωροταξία του διαδρόμου επιτρέπει απρόσκοπτη κίνηση του αναπηρικού αμαξιδίου αναφοράς όπως αυτό περιγράφεται στο παράρτημα Μ.

Στη ζώνη που γειτνιάζει με το χώρο αναπηρικού αμαξιδίου προβλέπεται χώρος για δυνατότητα στροφής, ελάχιστης διαμέτρου 1 500 mm, στον οποίο το μειονεκτούν πρόσωπο στο αμαξίδιο αναφοράς μπορεί να περιστρέψει το αμαξίδιο. Ο χώρος αναπηρικού αμαξιδίου μπορεί να αποτελεί μέρος του κύκλου περιστροφής.

4.2.2.8.   Πληροφόρηση πελατών

4.2.2.8.1.   Γενικά

Όλες οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι συνεκτικές μεταξύ τους και σύμφωνες με ευρωπαϊκούς ή εθνικούς κανόνες.

Όλες οι πληροφορίες ακολουθούν το γενικό σύστημα καθοδήγησης και παροχής πληροφοριών, αναφορικά κυρίως με τα χρώματα και τις οπτικές αντιθέσεις σε αμαξοστοιχίες, αποβάθρες και εισόδους.

Οι οπτικές πληροφορίες είναι αναγνώσιμες υπό όλες τις συνθήκες φωτισμού κατά τις ώρες λειτουργίας του οχήματος ή του σταθμού.

Οι οπτικές πληροφορίες παρουσιάζουν οπτική αντίθεση με το περιβάλλον τους.

Χαρακτήρες γραφής Roman με τμήμα που εξέχει προς τα κάτω σε σχέση με το κεντρικό τμήμα τους είναι ευχερώς αναγνωρίσιμοι και έχουν ελάχιστη αναλογία μεγέθους προς τα κεφαλαία γράμματα τουλάχιστον 20 %.

Δεν χρησιμοποιούνται συμπιεσμένοι χαρακτήρες με τμήμα που εξέχει προς τα κάτω ή προς τα άνω σε σχέση με το κεντρικό τμήμα τους.

Είναι δυνατή η παροχή πληροφοριών (ακουστικών και οπτικών) σε περισσότερες από μία γλώσσες. (Για την επιλογή και το πλήθος γλωσσών αρμόδια είναι η σιδηροδρομική επιχείρηση, που λαμβάνει υπόψη της την πελατεία συγκεκριμένων δρομολογίων.)

Παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

Πληροφορίες και οδηγίες ασφαλείας, σύμφωνα με ευρωπαϊκούς ή εθνικούς κανόνες

Ακουστικές οδηγίες για την ασφάλεια, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης

Σήματα προειδοποίησης, απαγόρευσης και υποχρέωσης, σύμφωνα με ευρωπαϊκούς ή εθνικούς κανόνες

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδρομή της αμαξοστοιχίας

Πληροφορίες σχετικά με τη θέση όπου βρίσκονται διευκολύνσεις διαθέσιμες επί της αμαξοστοιχίας.

4.2.2.8.2.   Πληροφορίες (σήμανση, εικονογράμματα, επαγωγικοί βρόχοι και συσκευές κλήσης για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης)

4.2.2.8.2.1.   Απαιτήσεις υποσυστήματος

Όλα τα σήματα ασφαλείας, προειδοποίησης, υποχρέωσης και απαγόρευσης περιλαμβάνουν εικονογράμματα και σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 3864-1.

Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν στο ίδιο σημείο, το ένα δίπλα στο άλλο, παραπάνω από πέντε εικονογράμματα με βέλη κατεύθυνσης καθένα από τα οποία δείχνει προς διαφορετική κατεύθυνση.

Απτικά σήματα με πληροφορίες τοποθετούνται:

Στους χώρους υγιεινής, για πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία τους και τη δυνατότητα κλήσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, κατά περίπτωση.

Στις αμαξοστοιχίες, για πληροφορίες σχετικά με τα πλήκτρα ανοίγματος και κλεισίματος των θυρών και για τη δυνατότητα κλήσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Οι διαφημίσεις δεν συνδυάζονται με τα συστήματα καθοδήγησης και παροχής πληροφοριών.

Για την εξυπηρέτηση ΑΜΚ τοποθετούνται τα ακόλουτα ειδικά γραφικά σύμβολα και εικονογράμματα:

Το σύμβολο του αναπηρικού αμαξιδίου σύμφωνα με το παράρτημα Ν υπό Ν.3 και Ν.4·

Πληροφορίες προσανατολισμού για διευκολύνσεις προσιτές σε αναπηρικά αμαξίδια·

Ένδειξη εκτός της αμαξοστοιχίας για τη θέση θυρών με δυνατότητα πρόσβασης αναπηρικών αμαξιδίων·

Ένδειξη εντός της αμαξοστοιχίας για το χώρο αναπηρικού αμαξιδίου

Ένδειξη για τους χώρους υγιεινής καθολικής χρήσεως.

Τα σύμβολα μπορούν να συνδυάζονται και με άλλα σύμβολα (π.χ.: ανελκυστήρας, χώρος υγιεινής κλπ.).

4.2.2.8.2.2.   Απαιτήσεις στοιχείου διαλειτουργικότητας