Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1541

Κανoνισμός (ΕΚ) αριθ. 1541/2007 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2007 , για την απόδειξη της περάτωσης των τελωνειακών διατυπώσεων εισαγωγής ζάχαρης σε μία τρίτη χώρα που προβλέπεται στο άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999

OJ L 337, 21.12.2007, p. 54–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1541/oj

21.12.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 337/54


ΚΑΝOΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1541/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 20ής Δεκεμβρίου 2007

για την απόδειξη της περάτωσης των τελωνειακών διατυπώσεων εισαγωγής ζάχαρης σε μία τρίτη χώρα που προβλέπεται στο άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2006, για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα της ζάχαρης (1), και ιδίως το άρθρο 40 παράγραφος 1 στοιχείο ζ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 33 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 προβλέπει ότι είναι δυνατή η διαφοροποίηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή των προϊόντων του τομέα της ζάχαρης ανάλογα με τους προορισμούς, εφόσον η κατάσταση της παγκόσμιας αγοράς ή οι ειδικές ανάγκες ορισμένων αγορών το δικαιολογούν.

(2)

Το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 900/2007 της Επιτροπής, της 27ης Ιουλίου 2007, περί της διαρκούς δημοπρασίας για τον καθορισμό επιστροφών κατά την εξαγωγή λευκής ζάχαρης, μέχρι τη λήξη της περιόδου εμπορίας 2007/08 (2), προβλέπει μία τέτοια διαφοροποίηση με την εξαίρεση ορισμένων προορισμών.

(3)

Το άρθρο 14 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999, της 15ης Απριλίου 1999, για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τα γεωργικά προϊόντα (3), προβλέπει ότι σε περίπτωση διαφοροποίησης του ύψους της επιστροφής ανάλογα με τον προορισμό, η καταβολή της επιστροφής υπόκειται σε συμπληρωματικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στα άρθρα 15 και 16 του εν λόγω κανονισμού.

(4)

Το άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999 προβλέπει ότι το προϊόν πρέπει να έχει εισαχθεί ως έχει στην τρίτη χώρα ή σε μία από τις τρίτες χώρες για την οποία προβλέπεται η επιστροφή.

(5)

Το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999 αναφέρει τα διάφορα έγγραφα τα οποία μπορούν να αποτελέσουν τα αποδεικτικά στοιχεία της διεκπεραίωσης των τελωνειακών διατυπώσεων εισαγωγής σε μία τρίτη χώρα, σε περίπτωση διαφοροποίησης του ύψους της επιστροφής ανάλογα με τον προορισμό. Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του εν λόγω άρθρου, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει, σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις που πρέπει να προσδιοριστούν, ότι η απόδειξη εισαγωγής που αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο θεωρείται ότι παρέχεται μέσω ενός ειδικού εγγράφου ή με κάποιο άλλο τρόπο.

(6)

Στον τομέα της ζάχαρης, οι εργασίες εξαγωγής διέπονται συνήθως από συμβάσεις που καθορίζονται fob (ελεύθερο επί του πλοίου) στην προθεσμιακή αγορά του Λονδίνου. Κατά συνέπεια, οι αγοραστές αναλαμβάνουν σε αυτό το στάδιο fob όλες τις υποχρεώσεις της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των αποδεικτικών στοιχείων της περάτωσης των τελωνειακών διατυπώσεων, χωρίς να είναι απευθείας οι δικαιούχοι της επιστροφής για την οποία αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία παρέχουν το δικαίωμα. Η λήψη αυτών των αποδεικτικών στοιχείων για το σύνολο των εξαχθεισών ποσοτήτων είναι δυνατόν να εμπεριέχει σημαντικές διοικητικές δυσχέρειες σε ορισμένες χώρες, πράγμα το οποίο είναι δυνατόν να καθυστερήσει σημαντικά ή να εμποδίσει την πληρωμή της επιστροφής για το σύνολο των ποσοτήτων που όντως εξήχθησαν.

(7)

Για να περιοριστούν οι επιπτώσεις στην ισορροπία της αγοράς ζάχαρης, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 436/2007 της Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2007, για την απόδειξη της περάτωσης των τελωνειακών διατυπώσεων εισαγωγής ζάχαρης σε μία τρίτη χώρα που προβλέπεται στο άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999 (4), προβλέπει χαλάρωση των κανόνων για την απόδειξη της περάτωσης των τελωνειακών διατυπώσεων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2007.

(8)

Δεδομένου ότι διαπιστώνεται η συνέχιση των διοικητικών δυσκολιών που κατέστησαν αναγκαία την παρέκκλιση αυτή και των επιπτώσεών τους στην αγορά, οι εναλλακτικές αποδείξεις προορισμού πρέπει να εφαρμοστούν για το 2008.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης ζάχαρης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για τις εξαγωγές που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006, το προϊόν θεωρείται ότι έχει εισαχθεί σε μία τρίτη χώρα με την προσκόμιση των τριών ακόλουθων εγγράφων:

α)

αντίγραφο της φορτωτικής μεταφοράς·

β)

βεβαίωση εκφόρτωσης του προϊόντος που εκδίδεται από επίσημη υπηρεσία της σχετικής τρίτης χώρας ή από τις επίσημες υπηρεσίες ενός κράτους μέλους που είναι εγκατεστημένες στη χώρα προορισμού, ή από μία διεθνή εταιρεία εποπτείας εγκεκριμένης σύμφωνα με τα άρθρα 16α έως 16στ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999, που βεβαιώνει ότι το προϊόν εγκατέλειψε τον τόπο εκφόρτωσης ή τουλάχιστον ότι, εξ όσων γνωρίζουν οι υπηρεσίες ή οι εταιρείες που εκδίδουν τη βεβαίωση, το προϊόν δεν φορτώθηκε στη συνέχεια προκειμένου να επανεξαχθεί·

γ)

τραπεζικό έγγραφο που εκδίδεται από εγκεκριμένους διαμεσολαβητές εγκατεστημένους στην Κοινότητα που πιστοποιεί ότι η πληρωμή η οποία αντιστοιχεί στη σχετική εξαγωγή έχει πιστωθεί στο λογαριασμό του εξαγωγέα που έχει ανοιχθεί σε αυτούς ή την απόδειξη της πληρωμής.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2008 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 58 της 28.2.2006, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/2007 (ΕΕ L 283 της 27.10.2007, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 196 της 28.7.2007, σ. 26. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1298/2007 (ΕΕ L 289 της 7.11.2007, σ. 3).

(3)  ΕΕ L 102 της 17.4.1999, σ. 11. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1001/2007 (ΕΕ L 226 της 30.8.2007, σ. 9).

(4)  ΕΕ L 104 της 21.4.2007, σ. 14.


Top