Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1518

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1518/2007 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2007 , για το άνοιγμα και τη διαχείριση δασμολογικής ποσόστωσης όσον αφορά το βερμούτ

OJ L 335, 20.12.2007, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 027 P. 242 - 242

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1518/oj

20.12.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 335/14


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1518/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 19ης Δεκεμβρίου 2007

για το άνοιγμα και τη διαχείριση δασμολογικής ποσόστωσης όσον αφορά το βερμούτ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3448/93 του Συμβουλίου, της 6ης Δεκεμβρίου 1993, για τον καθορισμό του καθεστώτος συναλλαγών που εφαρμόζεται για ορισμένα εμπορεύματα που προέρχονται από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Αργεντινής σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων που προβλέπονται στους πίνακες της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λεττονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας, στο πλαίσιο της προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (2), που εγκρίθηκε με την απόφαση 2006/930/ΕΚ του Συμβουλίου (3), προβλέπει το άνοιγμα δασμολογικής ποσόστωσης erga omnes για το βερμούτ. Αυτή η ποσόστωση πρέπει να ανοίξει.

(2)

Με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (4), ορίστηκαν οι κανόνες διαχείρισης για δασμολογικές ποσοστώσεις με στόχο να χρησιμοποιούνται ακολουθώντας τη χρονολογική σειρά ημερομηνιών των τελωνειακών διασαφήσεων. Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι η διαχείριση της δασμολογικής ποσόστωσης που ανοίγει με τον παρόντα κανονισμό πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς.

(3)

Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Επιτροπής βάσει της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών, κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθεί ότι ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2007.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης οριζόντιων θεμάτων σχετικών με το εμπόριο μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ανοίγεται ετήσια δασμολογική ποσόστωση (αύξων αριθμός 09.0098) 13 810 hl (erga omnes) για να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα το βερμούτ και άλλα κρασιά από νωπά σταφύλια, παρασκευασμένα με τη βοήθεια φυτών ή αρωματικών ουσιών σε δοχεία περιεκτικότητας μεγαλύτερης των 2 λίτρων που έχουν κατ’ όγκον αλκοολικό τίτλο όχι μεγαλύτερο από 18 % vol και υπάγονται στην κλάση 2205 90 10, με συντελεστή 7 ευρώ/hl για τη δασμολογική ποσόστωση.

Άρθρο 2

Η Επιτροπή διαχειρίζεται την ετήσια δασμολογική ποσόστωση που προβλέπεται στο άρθρο 1, σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στα άρθρα 308α, 308β και 308γ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Günter VERHEUGEN

Αντιπρόεδρος


(1)  ΕΕ L 318 της 20.12.1993, σ. 18. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2580/2000 (ΕΕ L 298 της 25.11.2000, σ. 5).

(2)  ΕΕ L 355 της 15.12.2006, σ. 92.

(3)  ΕΕ L 355 της 15.12.2006, σ. 91.

(4)  ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 214/2007 (ΕΕ L 62 της 1.3.2007, σ. 6).


Top