EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1498

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1498/2007 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2007 , σχετικά με τους λεπτομερείς κανόνες έκδοσης πιστοποιητικών εισαγωγής για τη ζάχαρη και τα μείγματα ζάχαρης και κακάου με σώρευση καταγωγής ΑΚΕ/ΥΧΕ ή ΕΚ/ΥΧΕ

OJ L 333, 19.12.2007, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 026 P. 262 - 265

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1498/oj

19.12.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 333/6


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1498/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Δεκεμβρίου 2007

σχετικά με τους λεπτομερείς κανόνες έκδοσης πιστοποιητικών εισαγωγής για τη ζάχαρη και τα μείγματα ζάχαρης και κακάου με σώρευση καταγωγής ΑΚΕ/ΥΧΕ ή ΕΚ/ΥΧΕ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την απόφαση 2001/822/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2001, σχετικά με τη σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα («απόφαση σύνδεσης ΥΧΕ») (1), και ιδίως το παράρτημα III άρθρο 6 παράγραφος 4 πέμπτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με την απόφαση 2001/822/ΕΚ, η σώρευση καταγωγής ΑΚΕ/ΥΧΕ ή ΕΚ/ΥΧΕ επιτρέπεται για τις ποσότητες που καθορίζονται στην εν λόγω απόφαση όσον αφορά τα προϊόντα που υπάγονται στο κεφάλαιο ΣΟ 17 και στους κωδικούς ΣΟ 1806 10 30 και 1806 10 90.

(2)

Για τα προϊόντα αυτά έχουν θεσπιστεί ειδικοί κανόνες έκδοσης πιστοποιητικών εισαγωγής, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 192/2002 της Επιτροπής, της 31ης Ιανουαρίου 2002, σχετικά με τις λεπτομέρειες έκδοσης πιστοποιητικών εισαγωγής για τη ζάχαρη και τα μείγματα ζάχαρης και κακάου με σώρευση καταγωγής ΑΚΕ/ΥΧΕ ή ΕΚ/ΥΧΕ (2), ώστε να είναι δυνατοί οι αναγκαίοι έλεγχοι εισαγωγής των ποσοτήτων που προβλέπονται στην απόφαση 2001/822/ΕΚ.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2006, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών προϊόντων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής (3), εφαρμόζεται στα πιστοποιητικά εισαγωγής για τις περιόδους δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2007. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 θεσπίζει ειδικότερα τις λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με τις αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής, την ιδιότητα του αιτούντος καθώς και την έκδοση των πιστοποιητικών. Ο κανονισμός αυτός περιορίζει τη διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών έως την τελευταία ημέρα της περιόδου της δασμολογικής ποσόστωσης. Οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 πρέπει να εφαρμόζονται, με την επιφύλαξη των συμπληρωματικών όρων που θεσπίζει ο παρών κανονισμός.

(4)

Είναι άρα σκόπιμο να εφαρμοστούν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 192/2002 οι κανόνες που τίθενται από τον εν λόγω κανονισμό. Κρίνεται, ωστόσο, αναγκαία η προσαρμογή ορισμένων κανόνων για να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των εμπορικών συναλλαγών που αποτελούν το αντικείμενο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 192/2002. Για λόγους σαφήνειας και ορθολογισμού, κρίνεται σκόπιμο να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 192/2002 και να αντικατασταθεί από νέο κανονισμό.

(5)

Είναι επίσης σκόπιμο να εφαρμοστεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 της Επιτροπής, της 9ης Ιουνίου 2000, για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα (4), με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

(6)

Για να εξασφαλιστεί η ορθή διαχείριση, να αποφευχθούν οι κερδοσκοπίες και να καταστεί δυνατή η διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων, πρέπει να καθοριστούν οι λεπτομέρειες υποβολής των αιτήσεων για την έκδοση πιστοποιητικών και τα έγγραφα που πρέπει να προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι. Είναι σκόπιμο, εν προκειμένω, να εφαρμοστούν οι αρχές του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006.

(7)

Για να εξασφαλισθεί η αυστηρή διαχείριση των εν λόγω εισαγωγών, πρέπει να καθοριστούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εντύπου της αίτησης πιστοποιητικού εισαγωγής των σχετικών προϊόντων και να προβλεφθεί ότι δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τα πιστοποιητικά.

(8)

Πρέπει επίσης να θεσπιστούν κανόνες σχετικά με τις προθεσμίες για την υποβολή των αιτήσεων και την έκδοση των πιστοποιητικών από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 και (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 εφαρμόζονται στην εισαγωγή με μηδενικό δασμό των προϊόντων καταγωγής ΥΧΕ που υπάγονται στο κεφάλαιο ΣΟ 17 και στους κωδικούς ΣΟ 1806 10 30 και 1806 10 90, μέσω σώρευσης με ζάχαρη καταγωγής ΑΚΕ ή/και ΕΚ, πλην διαφορετικών προβλεπόμενων στον παρόντα κανονισμό διατάξεων.

2.   Τα εκδιδόμενα κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού πιστοποιητικά εισαγωγής φέρουν αύξοντα αριθμό 09.4652.

Άρθρο 2

Η έννοια «καταγόμενα προϊόντα» για τους σκοπούς της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού καθώς και οι σχετικές διοικητικές μέθοδοι είναι εκείνες που ορίζονται στο παράρτημα III της απόφασης 2001/822/ΕΚ.

Άρθρο 3

1.   Η αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού αφορά ποσότητα ίση με 25 τόνους τουλάχιστον.

2.   Η αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού εισαγωγής συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

α)

το πιστοποιητικό εξαγωγής που εκδίδεται από τις αρχές των ΥΧΕ και συντάσσεται με βάση το υπόδειγμα του εντύπου που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι, το οποίο εκδίδεται από τους οργανισμούς που είναι αρμόδιοι για την έκδοση των πιστοποιητικών EUR 1·

β)

την απόδειξη ότι ο αιτών έχει συστήσει εγγύηση της οποίας το ποσό ισούται με 12 ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα.

Άρθρο 4

Η αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού και το πιστοποιητικό εισαγωγής περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ενδείξεις:

α)

στη θέση 7, αναγράφεται η ΥΧΕ προέλευσης και η ένδειξη «ναι» σημειώνεται με σταυρό·

β)

στη θέση 8, αναγράφεται η ΥΧΕ καταγωγής και η ένδειξη «ναι» σημειώνεται με σταυρό·

γ)

στη θέση 20 του πιστοποιητικού, αναγράφεται μία από τις ενδείξεις του παραρτήματος II.

Άρθρο 5

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, τα δικαιώματα που απορρέουν από το πιστοποιητικό εισαγωγής δεν μεταβιβάζονται.

Άρθρο 6

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, οι αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικού εισαγωγής κατατίθενται εντός των πρώτων επτά ημερών των μηνών Ιανουαρίου, Απριλίου και Οκτωβρίου εκάστου έτους.

Ο αιτών δύναται να υποβάλει μία μόνον αίτηση πιστοποιητικού ανά μήνα κατάθεσης της αίτησης. Εφόσον κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου μηνός, ο αιτών υποβάλει περισσότερες της μιας αιτήσεις, απορρίπτονται όλες οι αιτήσεις του που έχουν υποβληθεί στη διάρκεια του εν λόγω μηνός και οι εγγυήσεις που έχουν συσταθεί κατά την κατάθεση των αιτήσεων καταπίπτουν υπέρ του σχετικού κράτους μέλους.

2.   Οι κοινοποιήσεις των αιτήσεων για την έκδοση πιστοποιητικού πραγματοποιούνται το αργότερο στις 12 του μηνός της κατάθεσης και κατανέμονται ανά κωδικό ΣΟ με οκτώ ψηφία και ανά ΥΧΕ καταγωγής.

3.   Τα πιστοποιητικά εισαγωγής εκδίδονται από τα κράτη μέλη από τις 25 και το αργότερο έως τις 30 του μηνός κατάθεσης των αιτήσεων.

Άρθρο 7

Τα πιστοποιητικά εισαγωγής ισχύουν από την ημερομηνία πραγματικής εκδόσεώς τους, κατά την έννοια του άρθρου 23 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000.

Άρθρο 8

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 192/2002 καταργείται.

Άρθρο 9

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 314 της 30.11.2001, σ. 1. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2007/249/ΕΚ (ΕΕ L 109 της 26.4.2007, σ. 33).

(2)  ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 55. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2031/2006 (ΕΕ L 414 της 30.12.2006, σ. 43).

(3)  ΕΕ L 238 της 1.9.2006, σ. 13. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 289/2007 (ΕΕ L 78 της 17.3.2007, σ. 17).

(4)  ΕΕ L 152 της 24.6.2000, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1423/2007 (ΕΕ L 317 της 5.12.2007, σ. 36).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Υπόδειγμα πιστοποιητικού εξαγωγής που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α)

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 στοιχείο γ):

:

στα βουλγαρικά

:

Освободено от вносно мито (Решение 2001/822/ЕО, член 35) пореден номер на квотата 09.4652,

:

στα ισπανικά

:

Exención de derechos de importación (Decision 2001/822/CE, articulo 35) numero de orden 09.4652,

:

στα τσεχικά

:

Osvobozeno od dovozního cla (Rozhodnutí 2001/822/ES, čl. 35), sériové čislo 09.4652,

:

στα δανικά

:

Fritages for importafgifter (artikel 35 i afgorelse 2001/822/EF), løbenummer 09.4652,

:

στα γερμανικά

:

Frei von Einfuhrabgaben (Beschluss 2001/822/EG, Artikel 35), Ordnungsnummer 09.4652,

:

στα εσθονικά

:

Impordimaksust vabastatud (otsus 2001/822/EÜ, artikkel 35), järjekorranumber 09.4652,

:

στα ελληνικά

:

Δασμολογική απαλλαγή (απόφαση 2001/822/ΕΚ, άρθρο 35), αύξων αριθμός 09.4652,

:

στα αγγλικά

:

Free from import duty (Decision 2001/822/EC, Article 35), serial No 09.4652,

:

στα γαλλικά

:

Exemption du droit d’importation (Décision 2001/822/CE, article 35), numéro d’ordre 09.4652,

:

στα ιταλικά

:

Esenzione dal dazio all’importazione (decisione 2001/822/CE, articolo 35), numero d’ordine 09.4652,

:

στα λεττονικά

:

Atbrīvots no importa nodokļa (Lēmuma 2001/822/ΕΚ 35. pants), sērijas numurs 09.4652,

:

στα λιθουανικά

:

Atleista nuo importo muito (Nutarimo 2001/822/EB 35 straipsnis), serijos numeris 09.4652,

:

στα ουγγρικά

:

Mentes a behozatali vám alól (2001/822/ΕΚ hatarozat, 35. cikk), sorozatszám 09.4652,

:

στα μαλτέζικα

:

Eżenzjoni minn dazju fuq l-importazzjoni (Deċiżjoni 2001/822/KE, Artikolu 35), numru tas-serje 09.4652,

:

στα ολλανδικά

:

Vrij van invoerrechten (Besluit 2001/822/EG, artikel 35), volgnummer 09.4652,

:

στα πολωνικά

:

Wolne od przywozowych opłat celnych (decyzja 2001/822/WE art. 35), numer seryjny 09.4652,

:

στα πορτογαλικά

:

Isenção de direitos de importação (Decisão 2001/822/CE, artigo 35.o), número de ordem 09.4652,

:

στα ρουμανικά

:

Scutit de drepturi de import (Decizia 2001/822/CE, articolul 35), nr. de ordine 09.4652,

:

στα σλοβακικά

:

Oslobodený od dovozného cla (Rozhodnutie 2001/822/ES, čl. 35), sériové čislo 09.4652,

:

στα σλοβενικά

:

brez uvozne carine (člen 35 Sklepa 2001/822/ES), zaporedna številka 09.4652,

:

στα φινλανδικά

:

Vapaa tuontitulleista (päätöksen 2001/822/EY 35 artikla), järjestysnumero 09.4652,

:

στα σουηδικά

:

Importtullfri (beslut 2001/822/EG, artikel 35), löpnummer 09.4652.


Top