Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0888

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 888/2007 της Επιτροπής, της 26ης Ιουλίου 2007 , για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται για ορισμένα προϊόντα των τομέων των σιτηρών και του ρυζιού εξαγόμενα υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα I της συνθήκης

OJ L 195, 27.7.2007, p. 15–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/888/oj

27.7.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 195/15


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 888/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 26ης Ιουλίου 2007

για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται για ορισμένα προϊόντα των τομέων των σιτηρών και του ρυζιού εξαγόμενα υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα I της συνθήκης

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την κοινή οργάνωση της αγοράς σιτηρών (1), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1785/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την κοινή οργάνωση αγοράς του ρυζιού (2), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 και το άρθρο 14 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1785/2003, η διαφορά μεταξύ των ισοτιμιών ή τιμών στην παγκόσμια αγορά των προϊόντων που απαριθμούνται στο άρθρο 1 καθενός από τους δύο αυτούς κανονισμούς και των τιμών στην Κοινότητα, μπορεί να καλυφθεί από επιστροφή κατά την εξαγωγή.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1043/2005 της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 2005, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3448/93 του Συμβουλίου σχετικά με το σύστημα επιστροφών κατά την εξαγωγή για ορισμένα γεωργικά προϊόντα, εξαγόμενα υπό μορφή εμπορευμάτων μη υπαγομένων στο παράρτημα Ι της συνθήκης και των κριτηρίων καθορισμού του ύψους τους (3), προσδιορίζει τα προϊόντα για τα οποία πρέπει να καθοριστεί ποσοστό επιστροφής που πρέπει να εφαρμόζεται κατά την εξαγωγή τους υπό μορφή εμπορευμάτων, τα οποία κατονομάζονται, κατά περίπτωση, στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 ή στο παράρτημα Β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1785/2003.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1043/2005, το ποσοστό της επιστροφής, ανά 100 χιλιόγραμμα καθενός από τα εν λόγω βασικά προϊόντα, πρέπει να καθορίζεται κάθε μήνα.

(4)

Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται σχετικά με τις επιστροφές που μπορούν να χορηγούνται κατά την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων ενσωματωμένων σε εμπορεύματα μη υπαγόμενα στο παράρτημα I της συνθήκης, ενδέχεται να τεθούν σε κίνδυνο λόγω του προκαθορισμού υψηλών ποσοστών επιστροφής. Κρίνεται, επομένως, σκόπιμο σε τέτοιες περιπτώσεις να λαμβάνονται συντηρητικά μέτρα χωρίς ωστόσο να εμποδίζεται η σύναψη μακροπρόθεσμων συμβάσεων. Ο καθορισμός ενός ειδικού ποσοστού επιστροφής για τον προκαθορισμό των επιστροφών αποτελεί μέτρο που επιτρέπει την επίτευξη των διαφόρων αυτών στόχων.

(5)

Λαμβανομένου υπόψη του διακανονισμού ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σχετικά με τις εξαγωγές ζυμαρικών από την Κοινότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος εγκρίθηκε με την απόφαση 87/482/ΕΟΚ του Συμβουλίου (4), είναι αναγκαίο να διαφοροποιηθούν οι επιστροφές για τα εμπορεύματα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 1902 11 00 και 1902 19 ανάλογα με τον προορισμό τους.

(6)

Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1043/2005, πρέπει να καθορίζεται μειωμένο ποσοστό επιστροφής κατά την εξαγωγή, λαμβανομένου υπόψη του ποσού της επιστροφής κατά την παραγωγή που εφαρμόζεται, δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1722/93 της Επιτροπής (5), για το εν λόγω βασικό προϊόν το οποίο χρησιμοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα εντός του οποίου θεωρείται ότι παρήχθησαν τα εμπορεύματα.

(7)

Τα αλκοολούχα ποτά θεωρείται ότι επηρεάζονται λιγότερο από τις τιμές των σιτηρών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τους. Εντούτοις, το πρωτόκολλο 19 της πράξης προσχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας και της Δανίας προβλέπει ότι πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διευκολυνθεί η χρησιμοποίηση των κοινοτικών σιτηρών για την παραγωγή αλκοολούχων ποτών που έχουν ως βάση τα σιτηρά. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να αναπροσαρμοστεί το ποσοστό επιστροφής που εφαρμόζεται για τα σιτηρά τα οποία εξάγονται υπό τη μορφή αλκοολούχων ποτών.

(8)

Η επιτροπή διαχείρισης σιτηρών δεν διατύπωσε γνώμη στην προθεσμία που όρισε ο πρόεδρός της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα ποσοστά των επιστροφών που εφαρμόζονται για τα βασικά προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1043/2005 και στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 ή στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3072/95, και εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που απαριθμούνται αντίστοιχα στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 ή στο παράρτημα Β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3072/95, καθορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 27 Ιουλίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Ιουλίου 2007.

Για την Επιτροπή

Heinz ZOUREK

Γενικός Διευθυντής Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας


(1)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 78. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1154/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 187 της 19.7.2005, σ. 11).

(2)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 96. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 797/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 144 της 31.5.2006, σ. 1).

(3)  ΕΕ L 172 της 5.7.2005, σ. 24. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 447/2007 (ΕΕ L 106 της 24.4.2007, σ. 31).

(4)  ΕΕ L 275 της 29.9.1987, σ. 36.

(5)  ΕΕ L 159 της 1.7.1993, σ. 112. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1584/2004 (ΕΕ L 280 της 31.8.2004, σ. 11).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ποσοστά των επιστρoφών που εφαρμόζονται από την 27η Ιουλίου 2007 για oρισμένα πρoϊόντα σιτηρών και ρυζιoύ εξαγόμενα υπό μoρφή εμπoρευμάτων μη υπαγoμένων στo παράρτημα I της συνθήκης (1)

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή προϊόντων (2)

Ποσοστό επιστροφών ανά 100 kg βασικού προϊόντος

Σε περίπτωση προκαθορισμού επιστροφών

Άλλα

1001 10 00

Σιτάρι σκληρό:

 

 

– κατά τις εξαγωγές προϊόντων των κωδικών ΣΟ 1902 11 και 1902 19, προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

– σε άλλες περιπτώσεις

1001 90 99

Σιτάρι μαλακό και σμιγάδι:

 

 

– κατά τις εξαγωγές προϊόντων των κωδικών ΣΟ 1902 11 και 1902 19, προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

– σε άλλες περιπτώσεις:

 

 

– – όταν εφαρμόζεται το άρθρο 15 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1043/2005 (3)

– – σε περίπτωση εξαγωγής εμπορευμάτων που υπάγονται στο υποκεφάλαιο 2208 (4)

– – σε άλλες περιπτώσεις

1002 00 00

Σίκαλη

1003 00 90

Κριθάρι

 

 

– σε περίπτωση εξαγωγής εμπορευμάτων που υπάγονται στο υποκεφάλαιο 2208 (4)

– σε άλλες περιπτώσεις

1004 00 00

Βρώμη

1005 90 00

Καλαμπόκι που χρησιμοποιήθηκε με τη μορφή:

 

 

– αμύλου:

 

 

– – όταν εφαρμόζεται το άρθρο 15 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1043/2005 (3)

2,131

2,131

– – σε περίπτωση εξαγωγής εμπορευμάτων που υπάγονται στο υποκεφάλαιο 2208 (4)

– – σε άλλες περιπτώσεις

2,131

2,131

– γλυκόζης και σιροπιού γλυκόζης, μαλτοδεξτρίνης και σιροπιού μαλτοδεξτρίνης των κωδικών ΣΟ 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – όταν εφαρμόζεται το άρθρο 15 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1043/2005 (3)

1,598

1,598

– – σε περίπτωση εξαγωγής εμπορευμάτων που υπάγονται στο υποκεφάλαιο 2208 (4)

– – σε άλλες περιπτώσεις

1,598

1,598

– – σε περίπτωση εξαγωγής εμπορευμάτων που υπάγονται στο υποκεφάλαιο 2208 (4)

– άλλες μορφές (συμπεριλαμβανομένης της μη μεταποιημένης)

2,131

2,131

Άμυλο γεωμήλων του κωδικού ΣΟ 1108 13 00 παρόμοιο με προϊόν το οποίο προέρχεται από τη μεταποίηση του αραβοσίτου:

 

 

– όταν εφαρμόζεται το άρθρο 15 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1043/2005 (3)

2,131

2,131

– σε περίπτωση εξαγωγής εμπορευμάτων που υπάγονται στο υποκεφάλαιο 2208 (4)

– σε άλλες περιπτώσεις

2,131

2,131

ex 1006 30

Ρύζι λευκασμένο:

 

 

– με στρογγυλούς κόκκους

– με μεσαίους κόκκους

– με μακριούς κόκκους

1006 40 00

Ρύζι σε θραύσματα

1007 00 90

Σόργο σε κόκκους, πλην του υβριδίου, που προορίζεται για σπορά


(1)  Τα ποσοστά που καθορίζονται στο παρόν παράρτημα δεν εφαρμόζονται στα εμπορεύματα που απαριθμούνται στους πίνακες I και II του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, της 22ας Ιουλίου 1972, τα οποία εξάγονται στην Ελβετική Συνομοσπονδία και στο Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν.

(2)  Όσον αφορά τα γεωργικά προϊόντα που προέρχονται από τη μεταποίηση βασικού προϊόντος ή/και τα εξομοιούμενα προς αυτά, εφαρμόζονται οι συντελεστές που παρατίθενται στο παράρτημα V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1043/2005 της Επιτροπής.

(3)  Τα εν λόγω εμπορεύματα υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 3505 10 50.

(4)  Τα εμπορεύματα που απαριθμούνται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 ή αναφέρονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2825/93 (ΕΕ L 258 της 16.10.1993, σ. 6).

(5)  Όσον αφορά τα σιρόπια που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 1702 30 99, 1702 40 90 και 1702 60 90, τα οποία παρασκευάζονται από την ανάμιξη σιροπιών γλυκόζης και φρουκτόζης, η επιστροφή κατά την εξαγωγή αφορά μόνον το σιρόπι γλυκόζης.


Top