EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0735

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 735/2007 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2007 , για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 σχετικά με την κοινή οργάνωση της αγοράς σιτηρών

OJ L 169, 29.6.2007, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/735/oj

29.6.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 169/6


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 735/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 11ης Ιουνίου 2007

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 σχετικά με την κοινή οργάνωση της αγοράς σιτηρών

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 37 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Τα μέτρα για την κοινή οργάνωση της αγοράς σιτηρών, που θεσπίσθηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 (2), περιλαμβάνουν, για την εσωτερική αγορά, καθεστώς παρέμβασης, στόχος του οποίου είναι ιδίως να σταθεροποιηθούν οι αγορές και να εξασφαλισθεί αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο για το γεωργικό πληθυσμό που δραστηριοποιείται στον τομέα αυτόν.

(2)

Η εφαρμογή του καθεστώτος αυτού, κατά τις δύο τελευταίες περιόδους εμπορίας 2004/05 και 2005/06, οδήγησε στη δημιουργία πολύ μεγάλων αποθεμάτων αραβοσίτου παρέμβασης, τα οποία είναι ιδιαίτερα δύσκολο να διατεθούν στην κοινοτική και στη διεθνή αγορά, ιδίως εξαιτίας της γεωγραφικής θέσης τους. Επιπλέον, ο αραβόσιτος είναι ευαίσθητο από πλευράς διατήρησης είδος σιτηρών, η εμπορία του οποίου δυσχεραίνεται όσο παρατείνεται η διάρκεια της αποθεματοποίησης, λόγω της σταδιακής υποβάθμισης της ποιότητάς του.

(3)

Κατά το έτος 2006, διαπιστώθηκε παράλληλα ότι το καθεστώς παρέμβασης, όπως εφαρμόστηκε κατά τις περιόδους αυτές, δεν επέτρεψε να επιτευχθούν οι επιδιωκόμενοι στόχοι, ιδίως όσον αφορά την κατάσταση των παραγωγών αραβοσίτου σε ορισμένες περιφέρειες της Κοινότητας. Το εν λόγω καθεστώς έχει πράγματι καταστεί, στις συγκεκριμένες περιφέρειες, εναλλακτική εμπορική αγορά αντί της διάθεσης των προϊόντων κατευθείαν στην αγορά, ενώ η πραγματική τιμή που εισπράττεται από τους παραγωγούς αυτούς για το συγκομιζόμενο αραβόσιτο είναι συχνά κατώτερη από την τιμή παρέμβασης.

(4)

Υπό τις συνθήκες αυτές, το καθεστώς παρέμβασης δεν αποτελεί πλέον ως προς τον αραβόσιτο δίκτυ ασφαλείας, ρόλος για τον οποίο θεσπίστηκε, ενώ παράλληλα εμποδίζει τη στροφή της παραγωγής προς την κάλυψη των αναγκών της αγοράς.

(5)

Η διατήρηση του καθεστώτος παρέμβασης ως έχει υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει νέα αύξηση των αποθεμάτων αραβοσίτου παρέμβασης, χωρίς όμως να ωφεληθούν οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί.

(6)

Κρίνεται, επομένως, αναγκαίο να θεσπισθούν κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της κοινοτικής αγοράς σιτηρών. Για το σκοπό αυτό, ο προσδιορισμός ανωτάτου ορίου επιλέξιμων ποσοτήτων για την παρέμβαση όσον αφορά τον αραβόσιτο, σε μέγιστη συνολική κοινοτική ποσότητα, η οποία ορίζεται αντιστοίχως σε 1 500 000 και σε 700 000 τόνους για τις περιόδους εμπορίας 2007/08 και 2008/09 και σε μείωση της ποσότητας αυτής σε 0 τόνους από την περίοδο εμπορίας 2009/10, φαίνεται ότι είναι το καταλληλότερο μέτρο, λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω στοιχείων και ενόψει των αγορών που υφίστανται για τους παραγωγούς στην εσωτερική και διεθνή αγορά.

(7)

Είναι σκόπιμο να τροποποιηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1784/2003, αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, οι ποσότητες αραβόσιτου που αγοράζουν οι οργανισμοί παρέμβασης, περιορίζονται στις ακόλουθες μέγιστες ποσότητες:

1 500 000 τόνοι για την περίοδο εμπορίας 2007/08,

700 000 τόνοι για την περίοδο εμπορίας 2008/09,

0 τόνοι από την περίοδο εμπορίας 2009/10.».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την περίοδο εμπορίας 2007/08.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Λουξεμβούργο, 11 Ιουνίου 2007.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

H. SEEHOFER


(1)  Γνώμη η οποία διατυπώθηκε στις 24 Μαΐου 2007 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 78. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1154/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 187 της 19.7.2005, σ. 11).


Top