EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0533

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 533/2007 της Επιτροπής, της 14ης Μαΐου 2007 , για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων στον τομέα του κρέατος πουλερικών

OJ L 125, 15.5.2007, p. 9–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 040 P. 194 - 200

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; καταργήθηκε από 32020R0760 . Latest consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/533/oj

15.5.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 125/9


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 533/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 14ης Μαΐου 2007

για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων στον τομέα του κρέατος πουλερικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75 του Συμβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 1975, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του κρέατος πουλερικών (1), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η Κοινότητα δεσμεύτηκε να ανοίξει δασμολογικές ποσοστώσεις για ορισμένα προϊόντα στον τομέα του κρέατος πουλερικών. Είναι συνεπώς σκόπιμο να καθοριστούν οι λεπτομέρειες εφαρμογής για τη διαχείριση των εν λόγω ποσοστώσεων.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 της Επιτροπής, της 9ης Ιουνίου 2000, για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα (2), και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2006, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών προϊόντων, των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής (3), πρέπει να εφαρμόζονται, εκτός αντιθέτων διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1251/96 της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 1996, για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων στον τομέα του κρέατος πουλερικών (4), έχει επανειλημμένα τροποποιηθεί επί της ουσίας, ενώ είναι αναγκαίο να γίνουν νέες τροποποιήσεις. Θα πρέπει συνεπώς να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1251/96 και να αντικατασταθεί από νέο κανονισμό.

(4)

Προκειμένου να διασφαλιστεί ο τακτικός ρυθμός των εισαγωγών, είναι σκόπιμο να υποδιαιρεθεί σε πολλές υποπεριόδους η περίοδος ποσόστωσης που εκτείνεται από την 1η Ιουλίου έως τις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους. Σε κάθε περίπτωση, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 περιορίζει τη διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών έως την τελευταία ημέρα της περιόδου της δασμολογικής ποσόστωσης.

(5)

Πρέπει να διασφαλιστεί η διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων μέσω πιστοποιητικών εισαγωγής. Για το σκοπό αυτό, είναι σκόπιμο να προσδιοριστούν οι λεπτομέρειες υποβολής των αιτήσεων και τα στοιχεία που πρέπει να εμφανίζονται στις αιτήσεις και στα πιστοποιητικά.

(6)

Επειδή υπάρχει εγγενής κίνδυνος κερδοσκοπίας στο συγκεκριμένο καθεστώς στον τομέα του κρέατος πουλερικών, πρέπει να καθοριστούν ακριβείς όροι για την πρόσβαση των επιχειρηματιών στο καθεστώς δασμολογικής ποσόστωσης.

(7)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθή διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων, το ποσόν της εγγύησης για τα πιστοποιητικά εισαγωγής θα πρέπει να οριστεί σε 20 ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα.

(8)

Προς το συμφέρον των επιχειρηματιών, πρέπει να προβλεφθεί ο καθορισμός από την Επιτροπή των ποσοτήτων για τις οποίες δεν υποβλήθηκε αίτηση, οι οποίες θα προστεθούν στην επόμενη υποπερίοδο ποσόστωσης σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης κρέατος πουλερικών και αυγών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Οι δασμολογικές ποσοστώσεις που αναφέρονται στο παράρτημα Ι ανοίγονται για την εισαγωγή των προϊόντων του τομέα του κρέατος πουλερικών που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ του παραρτήματος Ι.

Οι δασμολογικές ποσοστώσεις ανοίγονται σε ετήσια βάση για την περίοδο από την 1η Ιουλίου έως τις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους.

2.   Η ποσότητα των προϊόντων που υπάγεται στις ποσοστώσεις της παραγράφου 1, ο εφαρμοστέος δασμός, οι αύξοντες αριθμοί καθώς και οι αριθμοί της αντίστοιχης ομάδας καθορίζονται στο παράρτημα I.

Άρθρο 2

Εφαρμόζονται οι διατάξεις των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 και (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής, εκτός αντιθέτων διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Η ποσότητα που καθορίζεται για την ετήσια περίοδο ποσόστωσης για κάθε αύξοντα αριθμό κατανέμεται σε τέσσερεις υποπεριόδους, ως εξής:

α)

25 % από 1ης Ιουλίου έως 30 Σεπτεμβρίου·

β)

25 % από 1ης Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου·

γ)

25 % από 1ης Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου·

δ)

25 % από 1ης Απριλίου έως 30 Ιουνίου.

Άρθρο 4

1.   Για την εφαρμογή του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, οι αιτούντες πιστοποιητικό εισαγωγής αποδεικνύουν, κατά την υποβολή της πρώτης αίτησής τους που αφορά δεδομένη περίοδο δασμολογικής ποσόστωσης, ότι εισήγαγαν ή εξήγαγαν τουλάχιστον 50 τόνους προϊόντων που διέπονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75 κατά τη διάρκεια καθεμίας από τις δύο περιόδους οι οποίες αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο 5.

2.   Στις αιτήσεις πιστοποιητικών πρέπει να αναφέρεται μόνον ένας από τους αύξοντες αριθμούς που καθορίζονται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού. Οι αιτήσεις μπορούν να αφορούν περισσότερα του ενός προϊόντα που υπάγονται σε διαφορετικούς κωδικούς ΣΟ. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αναγράφονται, αντιστοίχως, όλοι οι κωδικοί ΣΟ και η περιγραφή των εμπορευμάτων στις θέσεις 16 και 15 των αιτήσεων πιστοποιητικού και των πιστοποιητικών.

Οι αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικού πρέπει να αφορούν τουλάχιστον 10 τόνους και, κατ’ ανώτατο όριο, το 10 % της διαθέσιμης ποσότητας για τη συγκεκριμένη ποσόστωση κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης υποπεριόδου.

3.   Οι αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικού και τα πιστοποιητικά περιλαμβάνουν:

α)

στη θέση 8, την ένδειξη της χώρας καταγωγής·

β)

στη θέση 20, μία από τις ενδείξεις που αναγράφονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Α.

Το πιστοποιητικό περιλαμβάνει, στη θέση 24, μία από τις ενδείξεις που αναγράφονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος B.

Άρθρο 5

1.   Η αίτηση πιστοποιητικού μπορεί να υποβληθεί μόνο κατά το πρώτο επταήμερο του μήνα που προηγείται κάθε υποπεριόδου που αναφέρεται στο άρθρο 3.

2.   Οι αιτήσεις πιστοποιητικών συνοδεύονται από σύσταση εγγύησης 20 ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα.

3.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, κάθε αιτών δύναται να υποβάλει περισσότερες της μίας αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικών εισαγωγής για τα προϊόντα που υπάγονται σε ένα μόνο αύξοντα αριθμό, εφόσον τα εν λόγω προϊόντα είναι καταγωγής διαφορετικών χωρών. Οι αιτήσεις, καθεμία από τις οποίες αφορά μία μόνο χώρα καταγωγής, υποβάλλονται συγχρόνως στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους. Θεωρούνται ενιαία αίτηση ως προς το ανώτατο όριο που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του παρόντος κανονισμού.

4.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, το αργότερο την πέμπτη ημέρα μετά την τελευταία ημέρα της περιόδου υποβολής των αιτήσεων, τις συνολικές ποσότητες που έχουν ζητηθεί για κάθε ομάδα, σε χιλιόγραμμα.

5.   Τα πιστοποιητικά εκδίδονται από την έβδομη εργάσιμη ημέρα και το αργότερο την ενδέκατη εργάσιμη ημέρα μετά το τέλος της περιόδου κοινοποίησης που προβλέπεται στην παράγραφο 4.

6.   Η Επιτροπή καθορίζει, κατά περίπτωση, τις ποσότητες για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις και οι οποίες προστίθενται αυτόματα στην ποσότητα που καθορίζεται για την επόμενη υποπερίοδο ποσόστωσης.

Άρθρο 6

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 11 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, πριν από το τέλος του πρώτου μήνα κάθε υποπεριόδου ποσόστωσης, τις συνολικές ποσότητες, σε χιλιόγραμμα, για τις οποίες εκδόθηκαν πιστοποιητικά, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού.

2.   Πριν από το τέλος του τέταρτου μήνα που έπεται κάθε ετήσιας περιόδου ποσόστωσης, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ποσότητες, σε χιλιόγραμμα, που έχουν πράγματι τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία βάσει του παρόντος κανονισμού κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου, για κάθε αύξοντα αριθμό.

3.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 11 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ποσότητες τις οποίες αφορούν τα πιστοποιητικά εισαγωγής που δεν χρησιμοποιήθηκαν ή χρησιμοποιήθηκαν εν μέρει, μια πρώτη φορά ταυτόχρονα με την αίτηση για την τελευταία υποπερίοδο και άλλη μια φορά πριν από το τέλος του τέταρτου μήνα που έπεται κάθε ετήσιας περιόδου.

Άρθρο 7

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών εισαγωγής ανέρχεται σε εκατόν πενήντα ημέρες από την πρώτη ημέρα της υποπεριόδου για την οποία εκδόθηκαν.

2.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, η μεταβίβαση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τα πιστοποιητικά περιορίζεται στους δικαιοδόχους οι οποίοι πληρούν τους όρους επιλεξιμότητας του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 και του άρθρου 4 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 8

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1251/96 καταργείται.

Οι παραπομπές στον καταργούμενο κανονισμό εκλαμβάνονται ως αναφορές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα III.

Άρθρο 9

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιουνίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2007.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 77. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 679/2006 (ΕΕ L 119 της 4.5.2006, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 152 της 24.6.2000, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 399/2007 (ΕΕ L 90 της 30.3.2007, σ. 12).

(3)  ΕΕ L 238 της 1.9.2006, σ. 13. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 289/2007 (ΕΕ L 78 της 17.3.2007, σ. 17).

(4)  ΕΕ L 161 της 29.6.1996, σ. 136. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1179/2006 (ΕΕ L 212 της 2.8.2006, σ. 7).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Αριθμός ομάδας

Αύξων αριθμός

Κωδικός ΣΟ

Εφαρμοστέος δασμός

(σε EUR/τόνο)

Ετήσιες ποσότητες

(σε τόνους)

P 1

09.4067

0207 11 10

131

6 249

0207 11 30

149

0207 11 90

162

0207 12 10

149

0207 12 90

162

P 2

09.4068

0207 13 10

512

8 070

0207 13 20

179

0207 13 30

134

0207 13 40

93

0207 13 50

301

0207 13 60

231

0207 13 70

504

0207 14 20

179

0207 14 30

134

0207 14 40

93

0207 14 60

231

P 3

09.4069

0207 14 10

795

2 305

P 4

09.4070

0207 24 10

170

1 201

0207 24 90

186

0207 25 10

170

0207 25 90

186

0207 26 10

425

0207 26 20

205

0207 26 30

134

0207 26 40

93

0207 26 50

339

0207 26 60

127

0207 26 70

230

0207 26 80

415

0207 27 30

134

0207 27 40

93

0207 27 50

339

0207 27 60

127

0207 27 70

230


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

A.   Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο στοιχείο β):

στα βουλγαρικά

:

Регламент (ЕО) № 533/2007.

στα ισπανικά

:

Reglamento (CE) no 533/2007.

στα τσεχικά

:

Nařízení (ES) č. 533/2007.

στα δανικά

:

Forordning (EF) nr. 533/2007.

στα γερμανικά

:

Verordnung (EG) Nr. 533/2007.

στα εσθονικά

:

Määrus (EÜ) nr 533/2007.

στα ελληνικά

:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 533/2007.

στα αγγλικά

:

Regulation (EC) No 533/2007.

στα γαλλικά

:

Règlement (CE) no 533/2007.

στα ιταλικά

:

Regolamento (CE) n. 533/2007.

στα λεττονικά

:

Regula (ΕΚ) Nr. 533/2007.

στα λιθουανικά

:

Reglamentas (EB) Nr. 533/2007.

στα ουγγρικά

:

533/2007/ΕΚ rendelet.

στα μαλτέζικα

:

Ir-Regolament (KE) Nru 533/2007.

στα ολλανδικά

:

Verordening (EG) nr. 533/2007.

στα πολωνικά

:

Rozporządzenie (WE) nr 533/2007.

στα πορτογαλικά

:

Regulamento (CE) n.o 533/2007.

στα ρουμανικά

:

Regulamentul (CE) nr. 533/2007.

στα σλοβακικά

:

Nariadenie (ES) č. 533/2007.

στα σλοβενικά

:

Uredba (ES) št. 533/2007.

στα φινλανδικά

:

Asetus (EY) N:o 533/2007.

στα σουηδικά

:

Förordning (EG) nr 533/2007.

B.   Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο:

στα βουλγαρικά

:

намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 533/2007.

στα ισπανικά

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 533/2007.

στα τσεχικά

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 533/2007.

στα δανικά

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 533/2007.

στα γερμανικά

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 533/2007.

στα εσθονικά

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 533/2007.

στα ελληνικά

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 533/2007.

στα αγγλικά

:

reduction of the Common Customs Tariff pursuant to Regulation (EC) No 533/2007.

στα γαλλικά

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 533/2007.

στα ιταλικά

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 533/2007.

στα λεττονικά

:

Regulā (ΕΚ) Nr. 533/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

στα λιθουανικά

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 533/2007.

στα ουγγρικά

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése a 533/2007/ΕΚ rendelet szerint.

στα μαλτέζικα

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 533/2007.

στα ολλανδικά

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 533/2007.

στα πολωνικά

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 533/2007.

στα πορτογαλικά

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 533/2007.

στα ρουμανικά

:

reducerea Tarifului Vamal Comun astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 533/2007.

στα σλοβακικά

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 533/2007.

στα σλοβενικά

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 533/2007.

στα φινλανδικά

:

Asetuksessa (EY) N:o 533/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

στα σουηδικά

:

nedsättning av dEn gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 533/2007.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Πίνακας αντιστοιχίας

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1251/96

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 3

Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Άρθρο 4 παράγραφος 2

Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

Άρθρο 4 παράγραφος 3

Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ)

Άρθρο 4 παράγραφος 3

Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο ε)

Άρθρο 4 παράγραφος 3

Άρθρο 5 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 5 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 2

Άρθρο 5 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 3

Άρθρο 5 παράγραφος 3

Άρθρο 5 παράγραφος 2

Άρθρο 5 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 4

Άρθρο 5 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 5

Άρθρο 5 παράγραφος 6

Άρθρο 5 παράγραφος 7

Άρθρο 5 παράγραφος 8 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 6 παράγραφος 2

Άρθρο 5 παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 6 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 7 παράγραφος 1

Άρθρο 6 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Παράρτημα I

Παράρτημα I

Παράρτημα II

Παράρτημα III

Παράρτημα IV


Top