Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0162

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 162/2007 της Επιτροπής, της 19ης Φεβρουαρίου 2007 , για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα λιπάσματα με σκοπό την προσαρμογή των παραρτημάτων I και IV στην τεχνική πρόοδο (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )

OJ L 51, 20.2.2007, p. 7–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 56M , 29.2.2008, p. 75–83 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 061 P. 160 - 168

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/162/oj

20.2.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 51/7


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 162/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 19ης Φεβρουαρίου 2007

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα λιπάσματα με σκοπό την προσαρμογή των παραρτημάτων I και IV στην τεχνική πρόοδο

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τα λιπάσματα (1), και ιδίως το άρθρο 31 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στο τμήμα Ε του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 καταγράφονται οι τύποι ανόργανων λιπασμάτων θρεπτικών ιχνοστοιχείων που μπορούν να χαρακτηριστούν «λιπάσματα ΕΚ», σύμφωνα με το άρθρο 3 του εν λόγω κανονισμού. Ο κατάλογος περιλαμβάνει μια σειρά λιπασμάτων στα οποία το ιχνοστοιχείο συνδέεται χημικά με έναν χηλικά συμπλεκτικό παράγοντα. Κατάλογος εγκεκριμένων χηλικών συμπλεκτικών παραγόντων παρατίθεται στον πίνακα Ε.3.1 του εν λόγω παραρτήματος.

(2)

Η προδιαγραφή του τύπου λιπάσματος στο οποίο το ιχνοστοιχείο με μορφή χηλικού συμπλόκου είναι σίδηρος επιτρέπει τη χρήση είτε ενός μεμονωμένου εγκεκριμένου χηλικού συμπλεκτικού παράγοντα είτε μείγματος αυτών, υπό τον όρο ότι το συμπλοκοποιημένο μέρος μπορεί να ποσοτικοποιηθεί με τη μέθοδο που περιγράφεται στο ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13366 και ότι οι επιμέρους χηλικοί συμπλεκτικοί παράγοντες στο μείγμα μπορούν να ταυτοποιηθούν και να ποσοτικοποιηθούν χωριστά κατά το πρότυπο EN 13368.

(3)

Οι κανόνες αυτοί για λιπάσματα ιχνοστοιχείων που περιέχουν σίδηρο υπό μορφή χηλικού συμπλόκου πρέπει να επικαιροποιηθούν περαιτέρω ως προς τρία ζητήματα. Πρώτον, για να καταστεί σαφές ότι τουλάχιστον το 50 % του υδατοδιαλυτού σιδήρου πρέπει να λαμβάνει τη μορφή χηλικού συμπλόκου με τη χρήση των εγκεκριμένων χηλικών συμπλεκτικών παραγόντων. Δεύτερον, για να προσδιοριστεί ότι ένας εγκεκριμένος χηλικός συμπλεκτικός παράγοντας μπορεί να αναφέρεται στο χαρακτηρισμό του τύπου λιπάσματος, μόνον εάν λαμβάνει μορφή χηλικού συμπλόκου τουλάχιστον το 1 % του υδατοδιαλυτού σιδήρου. Τρίτον, για να γενικευθεί η παραπομπή σε ευρωπαϊκά πρότυπα, έτσι ώστε να επιτρέπεται η χρήση επιπλέον ευρωπαϊκών προτύπων.

(4)

Οι χημικές ονομασίες των εγκεκριμένων χηλικών συμπλεκτικών παραγόντων που καταγράφονται στο τμήμα Ε.3.1 του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 αποσκοπούν στη διάκριση, κατά τρόπο περιγραφικό, μεταξύ διαφορετικών ισομερών της ίδιας ουσίας. Επειδή για τις ουσίες αυτές χρησιμοποιούνται στην επιστημονική κοινότητα πολλές διαφορετικές ονοματολογίες, υπάρχει ο κίνδυνος εσφαλμένης ταυτοποίησής τους. Για να εξασφαλίζεται η σαφής ταυτοποίηση των χηλικών συμπλεκτικών παραγόντων, πρέπει για κάθε εγγραφή αυτού του παραρτήματος να παρέχονται οι αντίστοιχοι αριθμοί CAS (Chemical Abstracts Service of the American Chemical Society), οι οποίοι ταυτοποιούν επακριβώς τα διάφορα ισομερή των χηλικών συμπλεκτικών παραγόντων. Επομένως κρίνεται σκόπιμη η διαγραφή τριών ισομερών χηλικών συμπλεκτικών παραγόντων, οι οποίοι δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν σαφώς με έναν αριθμό CAS.

(5)

Επίσης, πρέπει να χρησιμοποιείται μια περισσότερο συνεπής ονοματολογία για τους χηλικούς συμπλεκτικούς παράγοντες και να καταστεί περισσότερο σαφής η δήλωση ότι εγκεκριμένοι χηλικοί συμπλεκτικοί παράγοντες πρέπει να συμμορφώνονται επίσης με τη λοιπή κοινοτική νομοθεσία.

(6)

Το παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 παρέχει λεπτομερείς περιγραφές των μεθόδων ανάλυσης που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της περιεκτικότητας των «λιπασμάτων ΕΚ» σε θρεπτικά συστατικά. Οι περιγραφές αυτές πρέπει να προσαρμοστούν ώστε να προκύπτουν ορθές τιμές ανάλυσης.

(7)

Κατά συνέπεια, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 32 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού.

2.   Το παράρτημα ΙV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Günter VERHEUGEN

Αντιπρόεδρος


(1)  ΕΕ L 304 της 21.11.2003, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1791/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L 363 της 20.12.2006, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 τροποποιείται ως εξής:

1.

Ο πίνακας Ε.1.4 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

«E.1.4.   Σίδηρος

Αριθ.

Ονομασία τύπου

Στοιχεία σχετικά με τη μέθοδο παραγωγής και τα κύρια συστατικά

Ελάχιστη περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά

(ποσοστό ανά βάρος)

Στοιχεία για τον τρόπο έκφρασης των θρεπτικών συστατικών

Άλλες απαιτήσεις

Άλλα στοιχεία σχετικά με την ονομασία τύπου

Περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά που πρέπει να δηλώνεται

Μορφή και διαλυτότητα των θρεπτικών συστατικών

Λοιπά κριτήρια

1

2

3

4

5

6

Άλας σιδήρου

Προϊόν που λαμβάνεται χημικώς και περιέχει ως βασικό συστατικό ανόργανο σιδηρούχο άλας

12 % υδατοδιαλυτού Fe

Η ονομασία πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα του ανόργανου ανιόντος

Υδατοδιαλυτός σίδηρος (Fe)

Χηλικό σύμπλοκο σιδήρου

Υδατοδιαλυτό προϊόν που λαμβάνεται από τη χημική αντίδραση σιδήρου με χηλικούς συμπλεκτικούς παράγοντες που αναφέρονται στον κατάλογο του τμήματος E.3 του παραρτήματος I.

5 % υδατοδιαλυτού σιδήρου, από το οποίο το μέρος με μορφή χηλικού συμπλόκου είναι τουλάχιστον 80 % και τουλάχιστον το 50 % του υδατοδιαλυτού σιδήρου συμπλοκοποιείται με το δηλωθέντα χηλικό συμπλεκτικό παράγοντα.

Ονομασία κάθε χηλικού συμπλεκτικού παράγοντα που αναφέρεται στον κατάλογο του τμήματος E.3.1 του παραρτήματος I, και ο οποίος συμπλοκοποιεί τουλάχιστον 1 % υδατοδιαλυτού σιδήρου

Υδατοδιαλυτός σίδηρος (Fe)

Σίδηρος (Fe) που συμπλοκοποιείται με κάθε χηλικό παράγοντα που δηλώνεται στην ονομασία τύπου και μπορεί να ταυτοποιηθεί και ποσοτικοποιηθεί με ένα ευρωπαϊκό πρότυπο

Διάλυμα λιπάσματος με βάση το σίδηρο

Προϊόν που λαμβάνεται με διάλυση στο νερό των τύπων 4α ή/και ενός από τους τύπους 4β

2 % υδατοδιαλυτού Fe

Η ονομασία πρέπει να περιλαμβάνει:

1.

τα ονόματα των ορυκτών ανιόντων·

2.

το όνομα κάθε χηλικού συμπλεκτικού παράγοντα, εφόσον υφίσταται, ο οποίος συμπλοκοποιεί τουλάχιστον 1 % υδατοδιαλυτού σιδήρου (Fe)

Υδατοδιαλυτός σίδηρος (Fe)

Σίδηρος (Fe) υπό μορφή χηλικού συμπλόκου, εφόσον υφίσταται

Σίδηρος (Fe) που συμπλοκοποιείται με κάθε χηλικό παράγοντα που δηλώνεται στην ονομασία τύπου και μπορεί να ταυτοποιηθεί και ποσοτικοποιηθεί με ένα ευρωπαϊκό πρότυπο»

2.

Το τμήμα Ε.3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«E.3.   Κατάλογος των εγκεκριμένων οργανικών χηλικών και άλλων συμπλεκτικών παραγόντων για θρεπτικά ιχνοστοιχεία.

Εγκρίνονται οι ακόλουθες ουσίες, υπό τον όρο ότι η αντίστοιχη θρεπτική χηλική ένωσή τους συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1).

E.3.1.   Χηλικοί συμπλεκτικοί παράγοντες (2)

Οξέα ή άλατα νατρίου, καλίου ή αμμωνίου των παρακάτω οξέων:

 

Αριθ. CAS του οξέος (3)

αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό οξύ

EDTA

C10H16O8N2

60-00-4

2-υδροξυ-αιθυλο-αιθυλενοδιαμινοτριοξικό οξύ

HEEDTA

C10H18O7N2

150-39-0

διαιθυλενοτριαμινοπενταοξικό οξύ

DTPA

C14H23O10N3

67-43-6

αιθυλενοδιαμινο-N,N’-δι[(ορθο-υδροξυφαινυλ)οξικό οξύ]

[o,o] EDDHA

C18H20O6N2

1170-02-1

αιθυλενοδιαμινο-N-[(ορθο-υδροξυφαινυλ)οξικό οξύ]-N’-[(παρα-υδροξυφαινυλ)οξικό οξύ]

[o,p] EDDHA

C18H20O6N2

475475-49-1

αιθυλενοδιαμινο-N,N’-δι[(ορθο-υδροξυ-μεθυλοφαινυλ)οξικό οξύ]

[o,o] EDDHMA

C20H24O6N2

641632-90-8

αιθυλενοδιαμινο-N-[(ορθο-υδροξυ-μεθυλοφαινυλ)οξικό οξύ]-N’-[(παρα-υδροξυ-μεθυλοφαινυλ)οξικό οξύ]

[o,p] EDDHMA

C20H24O6N2

641633-41-2

αιθυλενοδιαμινο-N,N’-δι[(5-καρβοξυ-2-υδροξυφαινυλ)οξικό οξύ]

EDDCHA

C20H20O10N2

85120-53-2

αιθυλενοδιαμινο-N,N’-δι [(2-υδροξυ-5-σουλφοφαινυλ)οξικό οξύ] και τα προϊόντα συμπύκνωσής του

EDDHSA

C18H20O12N2S2 + n*(C12H14O8N2S)

57368-07-7 και 642045-40-7

E.3.2.   Άλλοι συμπλεκτικοί παράγοντες:

Πρόκειται να καταρτιστεί κατάλογος.


(1)  ΕΕ 196 της 16.8.1967, σ. 1.

(2)  Οι χηλικοί συμπλεκτικοί παράγοντες πρέπει να ταυτοποιούνται και να ποσοτικοποιούνται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα που καλύπτουν τους σχετικούς χηλικούς συμπλεκτικούς παράγοντες.

(3)  Αναφέρεται αποκλειστικά για ενημέρωση.».


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Το παράρτημα IV, B, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 τροποποιείται ως εξής:

1.

Η μέθοδος 2 τροποποιείται ως εξής:

α)

Η μέθοδος 2.1 τροποποιείται ως εξής:

i)

Τα σημεία 4.2 έως 4.7 αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:

«4.2.

Θειικό οξύ: 0,05 mol/l

για την περίπτωση α.

4.3.

Διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου ή καλίου, απαλλαγμένο ανθρακικών: 0,1 mol/l

4.4.

Θειικό οξύ: 0,1 mol/l

για την περίπτωση β (βλέπε σημείωση 2).

4.5.

Διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου ή καλίου, απαλλαγμένο ανθρακικών: 0,2 mol/l

4.6.

Θειικό οξύ: 0,25 mol/l

για την περίπτωση γ (βλέπε σημείωση 2).»

4.7.

Διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου ή καλίου, απαλλαγμένο ανθρακικών: 0,5 mol/l

ii)

Στο σημείο 9, πίνακας 1, περίπτωση α, η δεύτερη πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Θειικό οξύ 0,05 mol/l που φέρεται στη φιάλη συλλογής: 50 ml»,

iii)

Στο σημείο 9, πίνακας 1, περίπτωση β, η δεύτερη πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Θειικό οξύ 0,1 mol/l που φέρεται στη φιάλη συλλογής: 50 ml»,

iv)

Στο σημείο 9, πίνακα 1, περίπτωση γ, η δεύτερη πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Θειικό οξύ 0,25 mol/l που φέρεται στη φιάλη συλλογής: 35 ml».

β)

Στη μέθοδο 2.2.1, το σημείο 4.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.2.

Θειικό οξύ: 0,05 mol/l».

γ)

Η μέθοδος 2.2.2 τροποποιείται ως εξής:

i)

Τα σημεία 4.2 έως 4.7 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.2.

Θειικό οξύ: 0,05 mol/l

για την περίπτωση α.

4.3.

Διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου ή καλίου, απαλλαγμένο ανθρακικών: 0,1 mol/l

4.4.

Θειικό οξύ: 0,1 mol/l

για την περίπτωση β (βλέπε σημείωση 2, μέθοδο 2.1).

4.5.

Διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου ή καλίου, απαλλαγμένο ανθρακικών: 0,2 mol/l

4.6.

Θειικό οξύ: 0,25 mol/l

για την περίπτωση γ (βλέπε σημείωση 2, μέθοδο 2.1).».

4.7.

Διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου ή καλίου, απαλλαγμένο ανθρακικών: 0,5 mol/l

ii)

Το σημείο 7.4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«7.4.   Δοκιμές ελέγχου

Πριν από την ανάλυση, ελέγχεται η καλή λειτουργία της συσκευής και η σωστή εφαρμογή της τεχνικής χρησιμοποιώντας κατάλληλη ποσότητα ενός πρόσφατα παρασκευασθέντος διαλύματος νιτρικού νατρίου (4.13) περιέχοντος 0,050 έως 0,150 g νιτρικού αζώτου ανάλογα με την επιλεγείσα περίπτωση.».

δ)

Στη μέθοδο 2.2.3, τα σημεία 4.2 έως 4.7 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.2.

Θειικό οξύ: 0,05 mol/l

για την περίπτωση α.

4.3.

Διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου ή καλίου, απαλλαγμένο ανθρακικών: 0,1 mol/l

4.4.

Θειικό οξύ: 0,1 mol/l

για την περίπτωση β (βλέπε σημείωση 2, μέθοδο 2.1).

4.5.

Διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου ή καλίου, απαλλαγμένο ανθρακικών: 0,2 mol/l

4.6.

Θειικό οξύ: 0,25 mol/l

για την περίπτωση γ (βλέπε σημείωση 2, μέθοδο 2.1).».

4.7.

Διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου ή καλίου, απαλλαγμένο ανθρακικών: 0,5 mol/l

ε)

Στη μέθοδο 2.3.1, τα σημεία 4.5 έως 4.10 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.5.

Θειικό οξύ: 0,05 mol/l

για την περίπτωση α (βλέπε μέθοδο 2.1).

4.6.

Διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου ή καλίου, απαλλαγμένο ανθρακικών: 0,1 mol/l

4.7.

Θειικό οξύ: 0,1 mol/l

για την περίπτωση β (βλέπε σημείωση 2, μέθοδο 2.1).

4.8.

Διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου ή καλίου, απαλλαγμένο ανθρακικών: 0,2 mol/l

4.9.

Θειικό οξύ: 0,25 mol/l

για την περίπτωση γ (βλέπε σημείωση 2, μέθοδο 2.1).»

4.10.

Διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου ή καλίου, απαλλαγμένο ανθρακικών: 0,5 mol/l

στ)

Στη μέθοδο 2.3.2, τα σημεία 4.4 έως 4.9 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.4.

Θειικό οξύ: 0,05 mol/l

για την περίπτωση α (βλέπε μέθοδο 2.1).

4.5.

Διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου ή καλίου, απαλλαγμένο ανθρακικών: 0,1 mol/l

4.6.

Θειικό οξύ: 0,1 mol/l

για την περίπτωση β (βλέπε σημείωση 2, μέθοδο 2.1).

4.7.

Διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου ή καλίου, απαλλαγμένο ανθρακικών: 0,2 mol/l

4.8.

Θειικό οξύ: 0,25 mol/l

για την περίπτωση γ (βλέπε σημείωση 2, μέθοδο 2.1).».

4.9.

Διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου ή καλίου, απαλλαγμένο ανθρακικών: 0,5 mol/l

ζ)

Στη μέθοδο 2.3.3, τα σημεία 4.3 έως 4.8 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.3.

Θειικό οξύ: 0,05 mol/l

για την περίπτωση α (βλέπε μέθοδο 2.1).

4.4.

Διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου ή καλίου, απαλλαγμένο ανθρακικών: 0,1 mol/l

4.5.

Θειικό οξύ: 0,1 mol/l

για την περίπτωση β (βλέπε σημείωση 2, μέθοδο 2.1).

4.6.

Διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου ή καλίου, απαλλαγμένο ανθρακικών: 0,2 mol/l

4.7.

Θειικό οξύ: 0,25 mol/l

για την περίπτωση γ (βλέπε σημείωση 2, μέθοδο 2.1).».

4.8.

Διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου ή καλίου, απαλλαγμένο ανθρακικών: 0,5 mol/l

η)

Στη μέθοδο 2.4, το σημείο 4.8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.8.

Θειικό οξύ: 0,05 mol/l».

θ)

Η μέθοδος 2.5 τροποποιείται ως εξής:

i)

Το σημείο 4.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.2.

Διάλυμα θειικού οξέος, περίπου 0,05 mol/l».

ii)

Στο σημείο 7.1, η δεύτερη πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Οι όγκοι συμπληρώνονται έως τα 50 ml με νερό, προστίθεται μία σταγόνα δείκτη (4.7) και γίνεται εξουδετεροποίηση, αν χρειάζεται, με θειικό οξύ 0,05 mol/l (4.2).».

iii)

Στο σημείο 7.3 το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Ανάλογα με την προϋποτιθέμενη περιεκτικότητα σε διουρία, λαμβάνονται από το διάλυμα του σημείου 7.2, με τη βοήθεια σιφωνίου ακριβείας, 25 ή 50 ml και φέρονται σε ογκομετρική φιάλη των 100 ml. Εξουδετερώνεται αν χρειάζεται με ένα αντιδραστήριο 0,05 mol/l ή 0,1 mol/l (4.2 ή 4.3), ανάλογα με την περίπτωση, χρησιμοποιώντας ως δείκτη το ερυθρό του μεθυλίου και προστίθενται, με την ίδια ακρίβεια όπως και για τη χάραξη της καμπύλης βαθμονόμησης, 20 ml από το αλκαλικό διάλυμα τρυγικού καλιονατρίου (4.4) και 20 ml από το διάλυμα χαλκού (4.5). Φέρεται ο όγκος έως τη χαραγή, αναδεύεται προσεκτικά και αφήνεται σε ηρεμία επί 15 λεπτά στους 30 (± 2) °C.».

ι)

Η μέθοδος 2.6.1 τροποποιείται ως εξής:

i)

Το σημείο 4.8. αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.8.

Πρότυπο διάλυμα θειικού οξέος: 0,1 mol/l».

ii)

Το σημείο 4.17 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.17.

Πρότυπο διάλυμα θειικού οξέος: 0,05 mol/l».

iii)

Στο σημείο 7.1.1.2, πρώτο εδάφιο, η πρώτη πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Φέρονται στη φιάλη συλλογής του αποστάγματος, με τη βοήθεια σιφωνίου ακριβείας, 50 ml πρότυπου διαλύματος θειικού οξέος 0,1 mol/l (4.8).».

iv)

Στο σημείο 7.1.1.4, η επεξήγηση του στοιχείου «a» του τύπου αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«a= ml πρότυπου διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου ή καλίου 0,2 mol/l που καταναλίσκονται στο τυφλό, το οποίο γίνεται φέρνοντας στον υποδοχέα της συσκευής (5.1), με τη βοήθεια σιφωνίου, 50 ml πρότυπου διαλύματος θειικού οξέος 0,1 mol/l (4.8),».

v)

Στο σημείο 7.1.2.6, η επεξήγηση του στοιχείου «a» του τύπου αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«a= ml πρότυπου διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου ή καλίου 0,2 mol/l που καταναλίσκονται στο τυφλό, το οποίο γίνεται φέρνοντας στον υποδοχέα της συσκευής (5.1), με τη βοήθεια σιφωνίου, 50 ml πρότυπου διαλύματος θειικού οξέος 0,1 mol/l (4.8),».

vi)

Στο σημείο 7.2.2.4, η επεξήγηση του στοιχείου «a» του τύπου αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«a= ml πρότυπου διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου ή καλίου 0,2 mol/l που καταναλίσκονται στο τυφλό, το οποίο γίνεται φέρνοντας στον υποδοχέα της συσκευής (5.1), με τη βοήθεια σιφωνίου, 50 ml πρότυπου διαλύματος θειικού οξέος 0,1 mol/l (4.8),».

vii)

Στο σημείο 7.2.3.2, η επεξήγηση του στοιχείου «a» του τύπου αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«a= ml πρότυπου διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου ή καλίου 0,2 mol/l που καταναλίσκονται στο τυφλό, το οποίο γίνεται φέρνοντας στον υποδοχέα της συσκευής (5.1), με τη βοήθεια σιφωνίου, 50 ml πρότυπου διαλύματος θειικού οξέος 0,1 mol/l (4.8),».

viii)

Στο σημείο 7.2.5.2, η επεξήγηση του στοιχείου «a» του τύπου αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«a= ml πρότυπου διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου ή καλίου 0,2 mol/l που καταναλίσκονται στο τυφλό, το οποίο γίνεται φέρνοντας στον υποδοχέα της συσκευής (5.1), με τη βοήθεια σιφωνίου, 50 ml πρότυπου διαλύματος θειικού οξέος 0,1 mol/l (4.8),».

ix)

Στο σημείο 7.2.5.3, οι πρώτες τρεις προτάσεις αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Με τη βοήθεια σιφωνίου ακριβείας, φέρεται στην ξηρανθείσα φιάλη της συσκευής (5.2), κατάλληλη ποσότητα του διηθήματος (7.2.1.1 ή 7.2.1.2) που περιέχει το πολύ 20 mg αμμωνιακού αζώτου. Συναρμολογείται στη συνέχεια η συσκευή. Με τη βοήθεια σιφωνίου, φέρονται στη φιάλη Erlenmeyer των 300 ml ποσότητα 50 ml πρότυπου διαλύματος θειικού οξέος 0,05 mol/l (4.17) και απεσταγμένο νερό επαρκές ώστε η επιφάνεια του υγρού να βρίσκεται 5 cm περίπου πάνω από το άνοιγμα του σωλήνα εισαγωγής.».

x)

Στο σημείο 7.2.5.5, η επεξήγηση του στοιχείου «a» του τύπου αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«a= ml πρότυπου διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου ή καλίου 0,1 mol/l που καταναλίσκονται στο τυφλό, το οποίο γίνεται φέρνοντας στη φιάλη Erlenmeyer των 300 ml της συσκευής (5.2), με τη βοήθεια σιφωνίου, 50 ml πρότυπου διαλύματος θειικού οξέος 0,05 mol/l (4.17),».

ια)

Η μέθοδος 2.6.2 τροποποιείται ως εξής:

i)

Το σημείο 4.6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.6.

Διάλυμα θειικού οξέος: 0,1 mol/l».

ii)

Το σημείο 4.14 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.14.

Τιτλοδοτημένο διάλυμα θειικού οξέος 0,05 mol/l».

iii)

Στο σημείο 7.2.4, η επεξήγηση του στοιχείου «a» του τύπου αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«a= ml τιτλοδοτημένου διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου ή καλίου 0,2 mol/l (4.8) που καταναλίσκονται στον τυφλό προσδιορισμό, ο οποίος πραγματοποιείται φέρνοντας στον υποδοχέα της συσκευής 50 ml τιτλοδοτημένου διαλύματος θειικού οξέος 0,1 mol/l (4.6),».

iv)

Στο σημείο 7.3.3, η επεξήγηση του στοιχείου «a» του τύπου αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«a= ml τιτλοδοτημένου διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου ή καλίου 0,2 mol/l (4.8) που καταναλίσκονται στον τυφλό προσδιορισμό, ο οποίος πραγματοποιείται φέρνοντας, με σιφώνιο, στον υποδοχέα της συσκευής 50 ml τιτλοδοτημένου διαλύματος θειικού οξέος 0,1 mol/l (4.6),».

v)

Στο σημείο 7.5.1, η τρίτη πρόταση του πρώτου εδαφίου αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε φιάλη Erlenmeyer των 300 ml φέρονται με σιφώνιο ακριβώς 50 ml τιτλοδοτημένου διαλύματος θειικού οξέος 0,05 mol/l (4.14) και επαρκής ποσότητα απεσταγμένου νερού ώστε η επιφάνεια του υγρού να βρίσκεται 5 cm περίπου πάνω από την τρύπα του σωλήνα εισαγωγής.».

vi)

Στο σημείο 7.5.3, η επεξήγηση του στοιχείου «a» του τύπου αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«a= τιτλοδοτημένου διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου ή καλίου 0,1 mol/l (4.17) που καταναλίσκονται στον τυφλό προσδιορισμό, ο οποίος πραγματοποιείται φέρνοντας, με σιφώνιο, σε φιάλη Erlenmeyer των 300 ml της συσκευής (5.2), 50 ml τιτλοδοτημένου διαλύματος θειικού οξέος 0,05 mol/l (4.14),».

2.

Η μέθοδος 3 τροποποιείται ως εξής:

α)

Στη μέθοδο 3.1.5.1, σημείο 4.2, οι πρώτες τρεις προτάσεις αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Κιτρικό οξύ (C6H8O7.H2O): 173 g ανά λίτρο

Αμμωνία: 42 g ανά λίτρο αμμωνιακού αζώτου.

Θειικό οξύ: 0,25 mol/l

pH μεταξύ 9,4 και 9,7.».

β)

Στη μέθοδο 3.1.5.3, σημείο 4.1.2, ο τύπος μετά το δεύτερο εδάφιο της σημείωσης αντικαθίσταται από τον ακόλουθο τύπο:

«1 ml of H2SO4 0,25 mol/l = 0,008516 g of NH3».

3.

Η μέθοδος 8 τροποποιείται ως εξής:

α)

Στη μέθοδο 8.5, σημείο 8, ο δεύτερος τύπος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Formula.

β)

Στη μέθοδο 8.6, το σημείο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Αρχή της μεθόδου

Καταβύθιση του ασβεστίου που περιέχει κατάλληλη ποσότητα του διαλύματος της εκχύλισης με τη μορφή του οξαλικού άλατος, ύστερα από διαχωρισμό και διάλυση του τελευταίου, με ογκομέτρηση οξαλικού οξέος με τη βοήθεια υπερμαγγανικού καλίου.».


Top