Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0718

2007/718/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 6ης Νοεμβρίου 2007 , για τη λήψη ορισμένων μέτρων προστασίας από τον αφθώδη πυρετό στην Κύπρο [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 5452] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 289, 7.11.2007, p. 45–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/718/oj

7.11.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 289/45


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 6ης Νοεμβρίου 2007

για τη λήψη ορισμένων μέτρων προστασίας από τον αφθώδη πυρετό στην Κύπρο

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 5452]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2007/718/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 89/662/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 1989, σχετικά με τους κτηνιατρικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 4,

την οδηγία 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο ορισμένων ζώντων ζώων και προϊόντων με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (2), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στην Κύπρο εκδηλώθηκαν εστίες αφθώδους πυρετού.

(2)

Η κατάσταση σχετικά με τον αφθώδη πυρετό στην Κύπρο ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τις αγέλες άλλων κρατών μελών, ενόψει της εμπορίας ζώντων δίχηλων ζώων και της διάθεσης ορισμένων προϊόντων τους στην αγορά.

(3)

Η Κύπρος έλαβε μέτρα στο πλαίσιο της οδηγίας 2003/85/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικών μέτρων για την καταπολέμηση του αφθώδους πυρετού, την κατάργηση της οδηγίας 85/511/ΕΟΚ και των αποφάσεων 89/531/ΕΟΚ και 91/665/ΕΟΚ και με την τροποποίηση της οδηγίας 92/46/ΕΟΚ (3), και θέσπισε πρόσθετα μέτρα στις προσβληθείσες περιοχές.

(4)

Η κατάσταση της νόσου στην Κύπρο καθιστά αναγκαία την ενίσχυση των μέτρων που έλαβε η Κύπρος για την καταπολέμηση του αφθώδους πυρετού.

(5)

Κρίνεται σκόπιμο να θεσπιστεί ως μόνιμο μέτρο ο καθορισμός περιοχών υψηλού και χαμηλού κινδύνου στα προσβληθέντα κράτη μέλη και να απαγορευθεί η αποστολή ευπαθών ζώων από τις περιοχές υψηλού και χαμηλού κινδύνου καθώς και η αποστολή προϊόντων που προέρχονται από ευπαθή ζώα από τις περιοχές υψηλού κινδύνου. Η απόφαση πρέπει να θεσπίζει επίσης τους κανόνες που θα διέπουν την αποστολή, από τις εν λόγω περιοχές, ασφαλών προϊόντων τα οποία είτε είχαν παραχθεί πριν από την επιβολή των περιορισμών από πρώτες ύλες που προέρχονταν από περιοχές εκτός των περιοχών στις οποίες επιβλήθηκαν αυτοί οι περιορισμοί ή είχαν υποστεί επεξεργασία η οποία είχε αποδειχθεί αποτελεσματική για την αδρανοποίηση πιθανού ιού αφθώδους πυρετού.

(6)

Το μέγεθος των καθοριζόμενων περιοχών κινδύνου είναι ευθέως ανάλογο του αποτελέσματος που έχει η ανίχνευση πιθανών επαφών στην προσβληθείσα εκμετάλλευση και λαμβάνει υπόψη τη δυνατότητα διεξαγωγής επαρκών ελέγχων όσον αφορά τις μετακινήσεις ζώων και προϊόντων. Στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται από την Κύπρο, όλη η επικράτεια της Κύπρου πρέπει να εξακολουθεί να θεωρείται επί του παρόντος περιοχή υψηλού κινδύνου.

(7)

Η απαγόρευση αποστολής πρέπει να καλύπτει μόνο τα προϊόντα ζώων ευπαθών ειδών, τα οποία προέρχονται ή λαμβάνονται από ζώα που κατάγονται από τις περιοχές υψηλού κινδύνου του παραρτήματος I, και δεν πρέπει να επηρεάζει τη μέσω αυτών των περιοχών διαμετακόμιση των εν λόγω προϊόντων που προέρχονται ή λαμβάνονται από ζώα που κατάγονται από άλλες περιοχές.

(8)

Η οδηγία 64/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου (4) αφορά υγειονομικά προβλήματα που επηρεάζουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές βοοειδών και χοίρων.

(9)

Η οδηγία 91/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου (5) αφορά το καθεστώς υγειονομικού ελέγχου που διέπει το ενδοκοινοτικό εμπόριο αιγοπροβάτων.

(10)

Η οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 1992, που καθορίζει τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων που δεν υπόκεινται, όσον αφορά τους όρους υγειονομικού ελέγχου, στις ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο τμήμα Ι του παραρτήματος Α της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ (6) αφορά, μεταξύ άλλων, το εμπόριο άλλων δίχηλων ζώων και σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων αιγοπροβάτων, καθώς και το εμπόριο εμβρύων χοιροειδών.

(11)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (7) αφορά, μεταξύ άλλων, τους υγειονομικούς όρους παραγωγής και διάθεσης στην αγορά νωπού κρέατος, κιμά, μηχανικώς διαχωρισμένου κρέατος, παρασκευασμάτων κρέατος, κρέατος εκτρεφόμενων θηραμάτων, προϊόντων κρέατος, συμπεριλαμβανομένων επεξεργασμένων στομάχων, ουροδόχων κύστεων και εντέρων, καθώς και γαλακτοκομικών προϊόντων.

(12)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (8) αφορά, μεταξύ άλλων, τη σήμανση καταλληλότητας τροφίμων ζωικής προέλευσης.

(13)

Η οδηγία 2002/99/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για τους κανόνες υγειονομικού ελέγχου που διέπουν την παραγωγή, μεταποίηση, διανομή και εισαγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (9) προβλέπει την ειδική επεξεργασία προϊόντων κρέατος, η οποία εξασφαλίζει την αδρανοποίηση του ιού του αφθώδους πυρετού στα προϊόντα ζωικής προέλευσης.

(14)

Η απόφαση 2001/304/ΕΚ της Επιτροπής, της 11ης Απριλίου 2001, για τη σήμανση και χρήση ορισμένων ζωικών προϊόντων σε σχέση με την απόφαση 2001/172/ΕΚ σχετικά με ορισμένα μέτρα προστασίας από τον αφθώδη πυρετό στην Κύπρο (10) αφορά την τοποθέτηση ειδικού υγειονομικού σήματος σε ορισμένα προϊόντα ζωικής προέλευσης τα οποία θα διατίθενται μόνο στην εγχώρια αγορά. Πρέπει να προβλεφθεί, σε χωριστό παράρτημα, παρόμοια σήμανση για την περίπτωση του αφθώδους πυρετού στην Κύπρο.

(15)

Η οδηγία 92/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου (11) καθορίζει τους όρους υγειονομικού ελέγχου καθώς και τους υγειονομικούς όρους που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα προϊόντων που δεν υπόκεινται, όσον αφορά τους προαναφερόμενους όρους, στις ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο Ι του παραρτήματος Α της οδηγίας 89/662/ΕΟΚ και, όσον αφορά τους παθογόνους παράγοντες, της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ.

(16)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 2002, για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (12) προβλέπει σειρά επεξεργασιών ζωικών υποπροϊόντων ικανών να αδρανοποιήσουν τον ιό του αφθώδους πυρετού.

(17)

Η οδηγία 88/407/ΕΟΚ του Συμβουλίου (13) καθορίζει τις απαιτήσεις υγειονομικού ελέγχου που ισχύουν στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και στις εισαγωγές κατεψυγμένου σπέρματος οικόσιτων βοοειδών.

(18)

Η οδηγία 89/556/ΕΟΚ του Συμβουλίου (14) αφορά τους υγειονομικούς όρους που διέπουν το ενδοκοινοτικό εμπόριο και τις εισαγωγές εμβρύων οικόσιτων βοοειδών από τρίτες χώρες.

(19)

Η οδηγία 90/429/ΕΟΚ του Συμβουλίου (15) θεσπίζει τις απαιτήσεις υγειονομικού ελέγχου που ισχύουν στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και στις εισαγωγές σπέρματος οικόσιτων χοίρων.

(20)

Η απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με ορισμένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα (16) προβλέπει ένα μηχανισμό για την αποζημίωση των προσβληθεισών εκμεταλλεύσεων λόγω της ζημίας που υφίστανται ως συνέπεια των μέτρων καταπολέμησης της νόσου.

(21)

Εφόσον τα φάρμακα που ορίζονται στην οδηγία 2001/82/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού κώδικος για τα κτηνιατρικά φάρμακα (17), στην οδηγία 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση (18), και στην οδηγία 2001/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Απριλίου 2001, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή ορθής κλινικής πρακτικής κατά τις κλινικές δοκιμές φαρμάκων προοριζομένων για τον άνθρωπο (19) δεν εμπίπτουν πλέον στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002, πρέπει να αποκλείονται από τους σχετικούς με την υγεία των ζώων περιορισμούς που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση.

(22)

Το άρθρο 6 της απόφασης 2007/275/ΕΚ της Επιτροπής, της 17ης Απριλίου 2007, σχετικά με τους καταλόγους ζώων και προϊόντων που πρέπει να υποβάλλονται σε ελέγχους στους συνοριακούς σταθμούς επιθεώρησης σύμφωνα με τις οδηγίες του Συμβουλίου 91/496/ΕΟΚ και 97/78/ΕΚ (20) προβλέπει παρέκκλιση από τους κτηνιατρικούς ελέγχους σε ορισμένα προϊόντα που περιέχουν ζωικά προϊόντα. Κρίνεται σκόπιμο να επιτραπεί η αποστολή αυτών των προϊόντων από τις περιοχές υψηλού κινδύνου σύμφωνα με απλουστευμένο καθεστώς πιστοποίησης.

(23)

Τα κράτη μέλη, εκτός της Κύπρου, πρέπει να στηρίξουν τα μέτρα καταπολέμησης της νόσου που εφαρμόζονται στις προσβληθείσες περιοχές εξασφαλίζοντας ότι δεν αποστέλλονται σε αυτές τις περιοχές ζώντα ευπαθή ζώα.

(24)

Για να κατανοηθεί καλύτερα η επιδημιολογική κατάσταση και να διευκολυνθεί ο εντοπισμός πιθανής μόλυνσης, είναι απαραίτητο να επιβληθεί παρατεταμένη απαγόρευση μετακίνησης του ζωικού κεφαλαίου στο νησί, ενώ συγχρόνως θα παρέχεται η δυνατότητα σφαγής και μεταφοράς ιπποειδών υπό ελεγχόμενες συνθήκες.

(25)

Η κατάσταση θα επανεξεταστεί κατά τη συνεδρίαση της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων που είναι προγραμματισμένη για τις 3 Δεκεμβρίου 2007 και τα μέτρα θα προσαρμοστούν, αν αυτό κριθεί αναγκαίο.

(26)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής τροφικής αλυσίδας και υγείας των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Ζώντα ζώα

1.   Με την επιφύλαξη των μέτρων που λαμβάνει η Κύπρος στο πλαίσιο της οδηγίας 2003/85/ΕΚ —και κυρίως με τη δημιουργία προσωρινής ζώνης ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1, και την απαγόρευση των μετακινήσεων, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 της εν λόγω οδηγίας— η Κύπρος εξασφαλίζει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 7 του παρόντος άρθρου.

2.   Δεν μετακινούνται ζώντα βοοειδή, αιγοπρόβατα, χοίροι και άλλα δίχηλα ζώα μεταξύ των περιοχών που αναφέρονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ.

3.   Δεν αποστέλλονται, από τις περιοχές που αναφέρονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ, ούτε μετακινούνται μέσω των περιοχών αυτών ζώντα βοοειδή, αιγοπρόβατα, χοίροι και άλλα δίχηλα ζώα.

4.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, οι αρμόδιες αρχές της Κύπρου μπορούν να επιτρέψουν την απευθείας και άνευ διακοπής διαμετακόμιση δίχηλων ζώων μέσω των περιοχών που αναφέρονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ, μέσω κυρίων οδικών αξόνων και σιδηροδρομικών γραμμών.

5.   Τα υγειονομικά πιστοποιητικά που προβλέπονται στην οδηγία 64/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου, για ζώντα βοοειδή και χοιροειδή, και στην οδηγία 91/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου, για ζώντα αιγοπρόβατα, και τα οποία συνοδεύουν ζώα που αποστέλλονται σε άλλα κράτη μέλη από τις περιοχές της Κύπρου που δεν αναφέρονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ φέρουν την εξής ένδειξη:

«Ζώα που πληρούν τις διατάξεις της απόφασης 2007/718/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Νοεμβρίου 2007, σχετικά με τη λήψη ορισμένων μέτρων προστασίας από τον αφθώδη πυρετό στην Κύπρο».

6.   Τα υγειονομικά πιστοποιητικά που συνοδεύουν δίχηλα ζώα, εκτός εκείνων που καλύπτονται από τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 5, τα οποία αποστέλλονται σε άλλα κράτη μέλη από τις περιοχές της Κύπρου που δεν αναφέρονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ φέρουν την ακόλουθη ένδειξη:

«Ζώντα δίχηλα ζώα που πληρούν τις διατάξεις της απόφασης 2007/718/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Νοεμβρίου 2007, σχετικά με τη λήψη ορισμένων μέτρων προστασίας από τον αφθώδη πυρετό στην Κύπρο».

7.   Η μετακίνηση ζώων που συνοδεύονται από το υγειονομικό πιστοποιητικό που αναφέρεται στις παραγράφους 5 και 6 προς άλλα κράτη μέλη επιτρέπεται μόνο εάν η τοπική κτηνιατρική αρχή της Κύπρου έχει ειδοποιήσει, τρεις ημέρες πριν από τη μετακίνηση, την κεντρική και την τοπική κτηνιατρική αρχή του κράτους μέλους προορισμού.

8.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, οι αρμόδιες αρχές της Κύπρου μπορούν να επιτρέψουν τη μεταφορά ζώων που ανήκουν σε είδη τα οποία είναι ευπαθή στον αφθώδη πυρετό από εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε περιοχές του παραρτήματος ΙΙ σε σφαγείο που βρίσκεται σε περιοχές του παραρτήματος Ι.

Άρθρο 2

Κρέατα

1.   Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως «κρέατα» νοούνται το «νωπό κρέας», ο «κιμάς», το «μηχανικώς διαχωρισμένο κρέας» και τα «παρασκευάσματα κρέατος», όπως ορίζονται στα σημεία 1.10, 1.13, 1.14 και 1.15 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004.

2.   Η Κύπρος δεν αποστέλλει κρέατα βοοειδών, αιγοπροβάτων, χοίρων και άλλων δίχηλων ζώων που προέρχονται ή έχουν ληφθεί από ζώα που κατάγονται από τις περιοχές που αναφέρονται στο παράρτημα Ι.

3.   Τα κρέατα που δεν είναι επιλέξιμα για αποστολή από την Κύπρο, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, φέρουν σήμανση σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2002/99/ΕΚ ή σύμφωνα με το παράρτημα IV.

4.   Η απαγόρευση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 δεν ισχύει για τα κρέατα που φέρουν το σήμα καταλληλότητας σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ του τμήματος Ι του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 854/2004/ΕΚ, με τον όρο ότι:

α)

το κρέας έχει ταυτοποιηθεί σαφώς και έχει μεταφερθεί και αποθηκευθεί, από την ημερομηνία παραγωγής, χωριστά από το κρέας το οποίο, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, δεν είναι επιλέξιμο για αποστολή εκτός των περιοχών που αναφέρονται στο παράρτημα Ι,

β)

το κρέας πληροί μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

i)

έχει παραχθεί πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου 2007· ή

ii)

προέρχεται από ζώα που είχαν εκτραφεί για τουλάχιστον 90 ημέρες (ή από τη γέννησή τους, αν ήταν μικρότερα των 90 ημερών) πριν από την ημερομηνία σφαγής και τα οποία εσφάγησαν ή, στην περίπτωση του κρέατος που ελήφθη από άγρια θηράματα ειδών που είναι ευπαθή στον αφθώδη πυρετό («άγρια θηράματα»), θανατώθηκαν εκτός των περιοχών που αναφέρονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ· ή

iii)

πληροί τις προϋποθέσεις των στοιχείων γ), δ) και ε)·

γ)

το κρέας προέρχεται από οικόσιτα οπληφόρα ή από είδη εκτρεφόμενων θηραμάτων ευπαθή στον αφθώδη πυρετό («εκτρεφόμενα θηράματα»), όπως αναφέρεται για την αντίστοιχη κατηγορία κρέατος σε μια από τις κατάλληλες στήλες 4 έως 7 του παραρτήματος ΙΙΙ, και πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

i)

τα ζώα είχαν εκτραφεί για τουλάχιστον 90 ημέρες πριν από την ημερομηνία σφαγής, ή από τη γέννησή τους αν ήταν μικρότερα των 90 ημερών, σε εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται στις περιοχές που αναφέρονται στις στήλες 1, 2 και 3 του παραρτήματος III, όπου δεν εκδηλώθηκε καμία εστία αφθώδους πυρετού επί τουλάχιστον 90 ημέρες πριν από την ημερομηνία σφαγής·

ii)

κατά τις 21 ημέρες που προηγούνται της ημερομηνίας μεταφοράς στο σφαγείο ή, στην περίπτωση εκτρεφόμενων θηραμάτων, της ημερομηνίας σφαγής στο αγρόκτημα, τα ζώα παρέμειναν υπό την επίβλεψη των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών σε μία και μόνη εκμετάλλευση που βρίσκεται στο κέντρο ενός κύκλου που περιβάλλει την εκμετάλλευση σε ακτίνα τουλάχιστον 10 χιλιομέτρων, στον οποίο δεν εκδηλώθηκε εστία αφθώδους πυρετού τουλάχιστον επί 30 ημέρες πριν από την ημερομηνία φόρτωσης·

iii)

κανένα ζώο των ευπαθών στον αφθώδη πυρετό ειδών δεν εισήλθε στην εκμετάλλευση που αναφέρεται στο σημείο ii) κατά τις 21 ημέρες που προηγούνται της ημερομηνίας φόρτωσης ή, στην περίπτωση εκτρεφόμενων θηραμάτων, της ημερομηνίας σφαγής στο αγρόκτημα, εκτός από την περίπτωση χοίρων που προέρχονται από προμηθεύτρια εκμετάλλευση που πληροί τις προϋποθέσεις του σημείου ii), περίπτωση στην οποία η περίοδος των 21 ημερών μπορεί να μειωθεί στις 7 ημέρες·

Ωστόσο, η αρμόδια αρχή μπορεί να εγκρίνει την είσοδο στην εκμετάλλευση που αναφέρεται στο σημείο ii) ζώων των ειδών που είναι ευπαθή στον αφθώδη πυρετό, που πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στα σημεία i) και ii) και τα οποία

προέρχονται από εκμετάλλευση στην οποία κανένα ζώο των ευπαθών στον αφθώδη πυρετό ειδών δεν εισήλθε τις τελευταίες 21 ημέρες πριν από την ημερομηνία φόρτωσης στην εκμετάλλευση που αναφέρεται στο σημείο ii), εκτός από την περίπτωση χοίρων που προέρχονται από προμηθεύτρια εκμετάλλευση, περίπτωση στην οποία η περίοδος των 21 ημερών μπορεί να μειωθεί στις 7 ημέρες· ή

υποβλήθηκαν με αρνητικό αποτέλεσμα σε δοκιμασία αντισωμάτων κατά της νόσου του αφθώδους πυρετού, δοκιμασία που διεξήχθη σε δείγμα αίματος που είχε ληφθεί το πολύ 10 ημέρες πριν από την ημερομηνία μεταφοράς στην εκμετάλλευση που αναφέρεται στο σημείο ii)· ή

προέρχονται από εκμετάλλευση που υποβλήθηκε με αρνητικό αποτέλεσμα σε ορολογική εξέταση με βάση δειγματοληπτικό πρωτόκολλο κατάλληλο να ανιχνεύει επιπολασμό 5 % της νόσου του αφθώδους πυρετού με ελάχιστο ποσοστό εμπιστοσύνης 95 %·

iv)

τα ζώα ή, στην περίπτωση εκτρεφόμενων θηραμάτων που έχουν σφαγεί στο αγρόκτημα, τα σφάγια έχουν μεταφερθεί απευθείας στο καθορισμένο σφαγείο υπό επίσημο έλεγχο, με μεταφορικά μέσα που είχαν υποβληθεί σε καθαρισμό και απολύμανση πριν από τη φόρτωση από την εκμετάλλευση που αναφέρεται στο σημείο ii)·

v)

τα ζώα εσφάγησαν εντός διαστήματος μικρότερου των 24 ωρών από την άφιξη στο σφαγείο, χωριστά από ζώα των οποίων το κρέας δεν πληροί τις προϋποθέσεις για αποστολή από τις περιοχές που αναφέρονται στο παράρτημα Ι·

δ)

το κρέας, αν σημειώνεται με θετική ένδειξη στη στήλη 8 του παραρτήματος ΙΙΙ, προήλθε από άγρια θηράματα που θανατώθηκαν σε περιοχές στις οποίες δεν είχε εκδηλωθεί εστία αφθώδους πυρετού για τουλάχιστον 90 ημέρες πριν από την ημερομηνία της θανάτωσης και σε απόσταση τουλάχιστον 20 χιλιομέτρων από περιοχές που δεν προσδιορίζονται στις στήλες 1, 2 και 3 του παραρτήματος ΙΙΙ·

ε)

το κρέας που αναφέρεται στα στοιχεία γ) και δ) πρέπει επιπροσθέτως να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

i)

η αποστολή αυτού του κρέατος πρέπει να επιτρέπεται από τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές της Κύπρου μόνο αν

τα ζώα που αναφέρονται στο στοιχείο γ) σημείο iv) μεταφέρθηκαν στην εγκατάσταση χωρίς να έλθουν επαφή με εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε περιοχές που δεν προσδιορίζονται στις στήλες 1, 2 και 3 του παραρτήματος ΙΙΙ· και

η εγκατάσταση δεν βρίσκεται σε ζώνη προστασίας·

ii)

το κρέας πρέπει ανά πάσα στιγμή να μπορεί να ταυτοποιηθεί σαφώς και να υφίσταται επεξεργασία, να μεταφέρεται και να αποθηκεύεται χωριστά από το κρέας το οποίο δεν πληροί τις προϋποθέσεις για αποστολή από τις περιοχές που αναφέρονται στο παράρτημα Ι·

iii)

κατά την επιθεώρηση μετά τη σφαγή από τον επίσημο κτηνίατρο στην εγκατάσταση αποστολής ή, στην περίπτωση σφαγής εκτρεφόμενου θηράματος στο αγρόκτημα, στην εκμετάλλευση που αναφέρεται στο στοιχείο γ) σημείο ii) ή, στην περίπτωση άγριου θηράματος, στην εγκατάσταση επεξεργασίας θηραμάτων, δεν διαπιστώθηκαν κλινικά συμπτώματα ή μεταθανάτιες ενδείξεις αφθώδους πυρετού·

iv)

το κρέας παρέμεινε στις εγκαταστάσεις ή στις εκμεταλλεύσεις που αναφέρονται στο στοιχείο ε) σημείο iii) για τουλάχιστον 24 ώρες μετά την επιθεώρηση μετά τη σφαγή των ζώων που αναφέρονται στα στοιχεία γ) και δ)·

v)

κάθε περαιτέρω παρασκευή κρέατος για αποστολή εκτός της περιοχής που αναφέρεται στο παράρτημα 1 αναστέλλεται:

αν στις εγκαταστάσεις ή στις εκμεταλλεύσεις που αναφέρονται στο στοιχείο ε) σημείο iii) έχει διαγνωστεί η νόσος του αφθώδους πυρετού, έως ότου ολοκληρωθεί η σφαγή όλων των ζώων της εγκατάστασης και η απομάκρυνση όλων των κρεάτων και των νεκρών ζώων και έως ότου παρέλθουν τουλάχιστον 24 ώρες μετά την ολοκλήρωση του ολικού καθαρισμού και απολύμανσης των εν λόγω εγκαταστάσεων και εκμεταλλεύσεων υπό τον έλεγχο επίσημου κτηνιάτρου, και

σε περίπτωση σφαγής, στην ίδια εγκατάσταση, ζώων ευπαθών στον αφθώδη πυρετό, τα οποία προέρχονται από εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε περιοχές του παραρτήματος Ι που δεν πληρούν τους όρους που προσδιορίζονται στο σημείο 4 στοιχεία γ) ή δ), έως ότου ολοκληρωθούν η σφαγή όλων αυτών των ζώων και ο καθαρισμός και η απολύμανση των εγκαταστάσεων αυτών υπό τον έλεγχο επίσημου κτηνιάτρου·

vi)

οι κεντρικές κτηνιατρικές αρχές κοινοποιούν στα υπόλοιπα κράτη μέλη και στην Επιτροπή κατάλογο των εγκαταστάσεων και εκμεταλλεύσεων που έχουν εγκριθεί για τους σκοπούς της εφαρμογής των στοιχείων γ), δ) και ε).

5.   Η συμμόρφωση με τους όρους που προβλέπονται στις παραγράφους 3 και 4 ελέγχεται από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή υπό την επίβλεψη των κεντρικών κτηνιατρικών αρχών.

6.   Η απαγόρευση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου δεν ισχύει για τα νωπά κρέατα που λαμβάνονται από ζώα που έχουν εκτραφεί εκτός των περιοχών που αναφέρονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ και έχουν μεταφερθεί, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 1 παράγραφοι 2 και 3, απευθείας και υπό επίσημο έλεγχο, χωρίς να έλθουν σε επαφή με εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε περιοχές του παραρτήματος Ι, σε σφαγείο ευρισκόμενο εντός των περιοχών που αναφέρονται στο παράρτημα Ι, εκτός της ζώνης προστασίας, προς άμεση σφαγή, υπό τον όρο ότι τα εν λόγω νωπά κρέατα διατίθενται μόνο στην αγορά των περιοχών που αναφέρονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ και υπό τους ακόλουθους όρους:

α)

όλα τα εν λόγω νωπά κρέατα πρέπει να επισημαίνονται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2002/99/ΕΚ ή σύμφωνα με το παράρτημα IV της παρούσας απόφασης·

β)

το σφαγείο

i)

λειτουργεί υπό αυστηρό κτηνιατρικό έλεγχο·

ii)

αναστέλλει οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία κρέατος για αποστολή εκτός των περιοχών του παραρτήματος Ι σε περίπτωση σφαγής, στο ίδιο σφαγείο, ζώων ευπαθών στον αφθώδη πυρετό, τα οποία προέρχονται από εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε περιοχές του παραρτήματος Ι, μέχρι να ολοκληρωθούν, υπό τον έλεγχο επίσημου κτηνιάτρου, η σφαγή όλων αυτών των ζώων καθώς και ο καθαρισμός και η απολύμανση του σφαγείου·

γ)

τα νωπά κρέατα ταυτοποιούνται σαφώς και μεταφέρονται και αποθηκεύονται χωριστά από τα κρέατα που είναι επιλέξιμα για αποστολή εκτός της Κύπρου.

Η συμμόρφωση με τους όρους που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο ελέγχεται από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή υπό την επίβλεψη των κεντρικών κτηνιατρικών αρχών.

Οι κεντρικές κτηνιατρικές αρχές διαβιβάζουν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη κατάλογο των εγκαταστάσεων τις οποίες ενέκριναν για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.

7.   Η απαγόρευση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 δεν ισχύει για τα νωπά κρέατα που έχουν ληφθεί από εργαστήρια τεμαχισμού που βρίσκονται στις περιοχές που αναφέρονται στο παράρτημα Ι, υπό τους ακόλουθους όρους:

α)

μόνο τα νωπά κρέατα που περιγράφονται στην παράγραφο 4 στοιχείο β) υφίστανται επεξεργασία στο εν λόγω εργαστήριο τεμαχισμού, την ίδια ημέρα. Μετά την επεξεργασία των κρεάτων που δεν πληρούν την απαίτηση αυτή πραγματοποιείται καθαρισμός και απολύμανση·

β)

όλα τα κρέατα φέρουν το σήμα καταλληλότητας σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ του τμήματος Ι του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 854/2004/ΕΚ·

γ)

το εργαστήριο τεμαχισμού λειτουργεί υπό αυστηρό κτηνιατρικό έλεγχο·

δ)

τα νωπά κρέατα ταυτοποιούνται σαφώς και μεταφέρονται και αποθηκεύονται χωριστά από τα κρέατα που δεν είναι επιλέξιμα για αποστολή εκτός των περιοχών που αναφέρονται στο παράρτημα Ι.

Η συμμόρφωση με τους όρους που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο ελέγχεται από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή υπό την επίβλεψη των κεντρικών κτηνιατρικών αρχών.

Οι κεντρικές κτηνιατρικές αρχές διαβιβάζουν στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή κατάλογο των εγκαταστάσεων τις οποίες ενέκριναν για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.

8.   Το κρέας που αποστέλλεται από την Κύπρο σε άλλα κράτη μέλη συνοδεύεται από επίσημο πιστοποιητικό που φέρει την ακόλουθη ένδειξη:

«Κρέας που πληροί τις διατάξεις της απόφασης 2007/718/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Νοεμβρίου 2007, σχετικά με τη λήψη ορισμένων μέτρων προστασίας από τον αφθώδη πυρετό στην Κύπρο».

Άρθρο 3

Προϊόντα κρέατος

1.   Η Κύπρος δεν αποστέλλει προϊόντα κρέατος —συμπεριλαμβανομένων επεξεργασμένων στομάχων, ουροδόχων κύστεων και εντέρων— βοοειδών, αιγοπροβάτων, χοίρων και άλλων δίχηλων ζώων (στο εξής, «προϊόντα κρέατος»), τα οποία προέρχονται από τις περιοχές που αναφέρονται στο παράρτημα Ι ή που έχουν παρασκευασθεί με τη χρήση κρέατος από ζώα που κατάγονται από τις εν λόγω περιοχές.

2.   Η απαγόρευση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 δεν ισχύει για τα προϊόντα κρέατος —συμπεριλαμβανομένων επεξεργασμένων στομάχων, ουροδόχων κύστεων και εντέρων— που φέρουν το σήμα καταλληλότητας σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ του τμήματος Ι του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 854/2004/ΕΚ, με τον όρο ότι τα προϊόντα κρέατος:

α)

έχουν ταυτοποιηθεί σαφώς και έχουν μεταφερθεί και αποθηκευθεί, από την ημερομηνία παραγωγής, χωριστά από τα προϊόντα κρέατος τα οποία, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, δεν είναι επιλέξιμα για αποστολή εκτός των περιοχών που αναφέρονται στο παράρτημα Ι,

β)

πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

i)

έχουν παραχθεί από κρέατα που περιγράφονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο β), ή

ii)

έχουν υποστεί τουλάχιστον μία από τις σχετικές επεξεργασίες που ορίζονται για τον αφθώδη πυρετό στο μέρος 1 του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2002/99/ΕΚ.

Η συμμόρφωση με τους όρους που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο ελέγχεται από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή υπό την επίβλεψη των κεντρικών κτηνιατρικών αρχών.

Οι κεντρικές κτηνιατρικές αρχές διαβιβάζουν στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή κατάλογο των εγκαταστάσεων τις οποίες ενέκριναν για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.

3.   Τα προϊόντα κρέατος που αποστέλλονται από την Κύπρο σε άλλα κράτη μέλη συνοδεύονται από επίσημο πιστοποιητικό που φέρει την ακόλουθη ένδειξη:

«Προϊόντα κρέατος —συμπεριλαμβανομένων επεξεργασμένων στομάχων, ουροδόχων κύστεων και εντέρων— που πληρούν τις διατάξεις της απόφασης 2007/718/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Νοεμβρίου 2007, σχετικά με τη λήψη ορισμένων μέτρων προστασίας από τον αφθώδη πυρετό στην Κύπρο».

4.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, στην περίπτωση προϊόντων κρέατος τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 2 και έχουν υποστεί επεξεργασία σε μια εγκατάσταση που εφαρμόζει σύστημα HACCP [Hazard Analysis and Critical Control Points (ανάλυση κινδύνου και κρίσιμα σημεία ελέγχου)] και ελέγξιμη στερεότυπη λειτουργική διαδικασία, η οποία διασφαλίζει την τήρηση και καταγραφή των προτύπων επεξεργασίας, αρκεί να δηλώνεται, στο εμπορικό παραστατικό που συνοδεύει την αποστολή, το οποίο είναι επικυρωμένο σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1, η συμμόρφωση προς τις απαιτούμενες προϋποθέσεις της επεξεργασίας που προβλέπονται στην παράγραφο 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) περίπτωση ii).

5.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, στην περίπτωση προϊόντων κρέατος τα οποία έχουν υποβληθεί σε θερμική επεξεργασία σύμφωνα με την παράγραφο 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) περίπτωση ii) σε ερμητικώς σφραγισμένους περιέκτες, κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται ότι είναι αυτοσυντηρούμενα, αρκεί να συνοδεύονται τα εν λόγω προϊόντα από εμπορικό παραστατικό που δηλώνει τη θερμική επεξεργασία που πραγματοποιήθηκε.

Άρθρο 4

Γάλα

1.   Η Κύπρος δεν αποστέλλει γάλα, είτε προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση είτε όχι, από τις περιοχές που αναφέρονται στο παράρτημα Ι.

2.   Η απαγόρευση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 δεν ισχύει για το γάλα που παράγεται από ζώα τα οποία βρίσκονται στις περιοχές που αναφέρονται στο παράρτημα Ι και το οποίο έχει υποβληθεί σε επεξεργασία σύμφωνα με:

α)

το μέρος Α του παραρτήματος IX της οδηγίας 2003/85/ΕΚ, εάν το γάλα προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση· ή

β)

το μέρος Β του παραρτήματος IX της οδηγίας 2003/85/ΕΚ, εάν το γάλα δεν προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση ή προορίζεται για τη σίτιση ζώων που είναι ευπαθή στον αφθώδη πυρετό.

3.   Η απαγόρευση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 δεν ισχύει για το γάλα που παρασκευάζεται σε εγκαταστάσεις οι οποίες βρίσκονται στις περιοχές που αναφέρονται στο παράρτημα Ι, υπό τους ακόλουθους όρους:

α)

ολόκληρη η ποσότητα γάλακτος που χρησιμοποιείται στην εγκατάσταση πρέπει είτε να πληροί τους όρους της παραγράφου 2 είτε να έχει ληφθεί από ζώα που έχουν εκτραφεί και αρμεχθεί εκτός των περιοχών που αναφέρονται στο παράρτημα Ι·

β)

η εγκατάσταση λειτουργεί υπό αυστηρό κτηνιατρικό έλεγχο·

γ)

το γάλα πρέπει να ταυτοποιείται σαφώς και να μεταφέρεται και αποθηκεύεται χωριστά από το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα που δεν είναι επιλέξιμα για αποστολή εκτός των περιοχών που αναφέρονται στο παράρτημα Ι·

δ)

η μεταφορά του μη επεξεργασμένου γάλακτος από εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται εκτός των περιοχών που αναφέρονται στο παράρτημα Ι προς εγκαταστάσεις που βρίσκονται στις περιοχές που αναφέρονται στο παράρτημα Ι εκτελείται με οχήματα τα οποία έχουν προηγουμένως υποβληθεί σε καθαρισμό και απολύμανση και δεν ήλθαν στη συνέχεια σε επαφή με εκμεταλλεύσεις στις περιοχές που αναφέρονται στο παράρτημα Ι οι οποίες εκτρέφουν είδη ζώων που είναι ευπαθή στον αφθώδη πυρετό.

Η συμμόρφωση με τους όρους που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο ελέγχεται από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή υπό την επίβλεψη των κεντρικών κτηνιατρικών αρχών.

Οι κεντρικές κτηνιατρικές αρχές διαβιβάζουν στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή κατάλογο των εγκαταστάσεων τις οποίες ενέκριναν για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.

4.   Το γάλα που αποστέλλεται από την Κύπρο σε άλλα κράτη μέλη συνοδεύεται από επίσημο πιστοποιητικό που φέρει την ακόλουθη ένδειξη:

«Γάλα που πληροί τις διατάξεις της απόφασης 2007/718/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Νοεμβρίου 2007, σχετικά με τη λήψη ορισμένων μέτρων προστασίας από τον αφθώδη πυρετό στην Κύπρο».

5.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 4, στην περίπτωση γάλακτος το οποίο πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 2 και έχει υποστεί επεξεργασία σε εγκατάσταση που εφαρμόζει σύστημα HACCP και ελέγξιμη στερεότυπη λειτουργική διαδικασία που διασφαλίζει την τήρηση και καταγραφή των προτύπων επεξεργασίας, αρκεί να δηλώνεται η συμμόρφωση προς τις εν λόγω απαιτήσεις στο εμπορικό παραστατικό που συνοδεύει την αποστολή, το οποίο είναι επικυρωμένο σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1.

6.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 4, στην περίπτωση γάλακτος το οποίο πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 2 στοιχεία α) ή β) και το οποίο έχει υποβληθεί σε θερμική επεξεργασία σε ερμητικώς σφραγισμένους περιέκτες κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται ότι είναι αυτοσυντηρούμενο, αρκεί να συνοδεύεται το γάλα από εμπορικό παραστατικό που δηλώνει τη θερμική επεξεργασία που εφαρμόσθηκε.

Άρθρο 5

Γαλακτοκομικά προϊόντα

1.   Η Κύπρος δεν αποστέλλει γαλακτοκομικά προϊόντα, είτε προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση είτε όχι, από τις περιοχές που αναφέρονται στο παράρτημα Ι.

2.   Η απαγόρευση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 δεν ισχύει για γαλακτοκομικά προϊόντα:

α)

που παρήχθησαν πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου 2007· ή

β)

που παρασκευάστηκαν από γάλα το οποίο πληροί τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφοι 2 ή 3· ή

γ)

που προορίζονται για εξαγωγή σε τρίτη χώρα, στην οποία οι όροι εισαγωγής επιτρέπουν να υπόκεινται τα εν λόγω προϊόντα σε διαφορετική επεξεργασία από εκείνη που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2, η οποία εξασφαλίζει την αδρανοποίηση του ιού του αφθώδους πυρετού.

3.   Με την επιφύλαξη των διατάξεων του κεφαλαίου ΙΙ του τμήματος ΙΧ του παραρτήματος ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004, η απαγόρευση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δεν ισχύει για τα ακόλουθα γαλακτοκομικά προϊόντα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση:

α)

γαλακτοκομικά προϊόντα που παρήχθησαν από γάλα με pH μικρότερο από 7.0 και έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία σε θερμοκρασία τουλάχιστον 72 °C για 15 δευτερόλεπτα τουλάχιστον, εφόσον η επεξεργασία αυτή δεν ήταν αναγκαία για τελικά προϊόντα, των οποίων τα συστατικά πληρούν τους αντίστοιχους υγειονομικούς όρους που καθορίζονται στα άρθρα 2, 3 και 4 της παρούσας απόφασης·

β)

γαλακτοκομικά προϊόντα που παρήχθησαν από μη επεξεργασμένο γάλα βοοειδών ή αιγοπροβάτων που έχουν εκτραφεί για διάστημα τουλάχιστον 30 ημερών σε εγκατάσταση ευρισκόμενη εντός περιοχής που αναφέρεται στο παράρτημα Ι, στο κέντρο ενός κύκλου ακτίνας τουλάχιστον 10 km, όπου δεν εκδηλώθηκε εστία αφθώδους πυρετού κατά τη διάρκεια 30 ημερών πριν από την ημερομηνία παραγωγής του μη επεξεργασμένου γάλακτος, και που υποβλήθηκαν σε διαδικασία ωρίμασης για 90 ημέρες τουλάχιστον, κατά την οποία το pH μειώθηκε κάτω από 6,0 σε όλη την ουσία, και η κρούστα τους έχει υποβληθεί σε επεξεργασία με 0,2 % κιτρικού οξέος, αμέσως πριν από την πρώτη ή τη δεύτερη συσκευασία.

4.   Η απαγόρευση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 δεν ισχύει για τα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία παρασκευάστηκαν σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται στις περιοχές που αναφέρονται στο παράρτημα Ι, υπό τους ακόλουθους όρους:

α)

ολόκληρη η ποσότητα γάλακτος που χρησιμοποιείται στην εγκατάσταση είτε πληροί τους όρους του άρθρου 4 παράγραφος 2 είτε προέρχεται από ζώα που βρίσκονται εκτός των περιοχών που αναφέρονται στο παράρτημα Ι·

β)

όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τα τελικά προϊόντα είτε πληρούν τους όρους της παραγράφου 2 στοιχεία α) και β) ή της παραγράφου 3 είτε παρασκευάζονται από γάλα ζώων που βρίσκονται εκτός των περιοχών που αναφέρεται στο παράρτημα Ι·

γ)

η εγκατάσταση λειτουργεί υπό αυστηρό κτηνιατρικό έλεγχο·

δ)

τα γαλακτοκομικά προϊόντα ταυτοποιούνται σαφώς και μεταφέρονται και αποθηκεύονται χωριστά από το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία δεν είναι επιλέξιμα για αποστολή εκτός των περιοχών που αναφέρονται στο παράρτημα Ι·

Η συμμόρφωση με τους όρους που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο ελέγχεται από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή υπό την επίβλεψη των κεντρικών κτηνιατρικών αρχών.

Οι κεντρικές κτηνιατρικές αρχές διαβιβάζουν στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή κατάλογο των εγκαταστάσεων τις οποίες ενέκριναν για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.

5.   Η απαγόρευση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 δεν ισχύει για γαλακτοκομικά προϊόντα που παρασκευάστηκαν σε εγκατάσταση που βρίσκεται εκτός των περιοχών που αναφέρονται στο παράρτημα Ι, με τη χρησιμοποίηση γάλακτος που παρήχθη πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου 2007, υπό τον όρο ότι τα γαλακτοκομικά προϊόντα ταυτοποιούνται σαφώς και μεταφέρονται και αποθηκεύονται χωριστά από τα γαλακτοκομικά προϊόντα που δεν είναι επιλέξιμα για αποστολή εκτός των εν λόγω περιοχών.

6.   Τα γαλακτοκομικά προϊόντα που αποστέλλονται από την Κύπρο σε άλλα κράτη μέλη συνοδεύονται από επίσημο πιστοποιητικό που φέρει την ακόλουθη ένδειξη:

«Γαλακτοκομικά προϊόντα που πληρούν τις διατάξεις της απόφασης 2007/718/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Νοεμβρίου 2007, σχετικά με τη λήψη ορισμένων μέτρων προστασίας από τον αφθώδη πυρετό στην Κύπρο».

7.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 6, στην περίπτωση γαλακτοκομικών προϊόντων που πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 2 στοιχεία α) και β), της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 και έχουν υποστεί επεξεργασία σε εγκατάσταση που εφαρμόζει σύστημα HACCP και ελέγξιμη στερεότυπη λειτουργική διαδικασία που διασφαλίζει την τήρηση και καταγραφή των προτύπων επεξεργασίας, αρκεί να δηλώνεται η συμμόρφωση των προϊόντων αυτών προς τις εν λόγω απαιτήσεις στο εμπορικό παραστατικό που συνοδεύει την αποστολή, το οποίο είναι επικυρωμένο σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1.

8.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 6, στην περίπτωση γαλακτοκομικών προϊόντων τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 2 στοιχεία α) και β), της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 και έχουν υποβληθεί σε θερμική επεξεργασία σε ερμητικώς σφραγισμένους περιέκτες κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται ότι είναι αυτοσυντηρούμενα, αρκεί να συνοδεύονται τα εν λόγω προϊόντα από εμπορικό παραστατικό που δηλώνει τη θερμική επεξεργασία που εφαρμόσθηκε.

Άρθρο 6

Σπέρμα, ωάρια και έμβρυα

1.   Η Κύπρος δεν αποστέλλει σπέρμα, ωάρια και έμβρυα βοοειδών, αιγοπροβάτων, χοίρων και άλλων δίχηλων ζώων (στο εξής, «σπέρμα, ωάρια και έμβρυα») από τις περιοχές που αναφέρονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ.

2.   Οι απαγορεύσεις της παραγράφου 1 δεν ισχύουν για:

α)

σπέρμα, ωάρια και έμβρυα που παρήχθησαν πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου 2007·

β)

κατεψυγμένο σπέρμα και κατεψυγμένα έμβρυα βοοειδών, κατεψυγμένο σπέρμα χοίρων και κατεψυγμένο σπέρμα και κατεψυγμένα έμβρυα αιγοπροβάτων που έχουν εισαχθεί στην Κύπρο σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στις οδηγίες 88/407/ΕΟΚ, 89/556/ΕΟΚ, 90/429/ΕΟΚ ή 92/65/ΕΟΚ αντίστοιχα, και τα οποία μετά την εισαγωγή τους στην Κύπρο έχουν αποθηκευτεί και μεταφερθεί χωριστά από το σπέρμα, τα ωάρια και τα έμβρυα που δεν είναι επιλέξιμα για αποστολή, σύμφωνα με την παράγραφο 1·

γ)

κατεψυγμένο σπέρμα και κατεψυγμένα έμβρυα που προέρχονται από βοοειδή, χοίρους και αιγοπρόβατα που είχαν παραμείνει τουλάχιστον για διάστημα 90 ημερών πριν από και κατά τη λήψη εκτός των περιοχών που αναφέρονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ και τα οποία:

i)

αποθηκεύτηκαν σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους για τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την ημερομηνία αποστολής, και

ii)

συλλέχθηκαν από ζώα-δότες που παρέμειναν σε κέντρα ή σε εκμεταλλεύσεις που είναι απαλλαγμένες από τον αφθώδη πυρετό για τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία συλλογής του σπέρματος ή των εμβρύων και για 30 ημέρες μετά την ημερομηνία συλλογής και βρίσκονται στον κέντρο ενός κύκλου με ακτίνα 10 χιλιομέτρων στον οποίο δεν εκδηλώθηκε κρούσμα αφθώδους πυρετού για τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την ημερομηνία συλλογής.

Πριν από την αποστολή του σπέρματος ή των εμβρύων που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ), οι κεντρικές κτηνιατρικές αρχές διαβιβάζουν στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή κατάλογο των εγκεκριμένων κέντρων και ομάδων για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

3.   Το υγειονομικό πιστοποιητικό που προβλέπεται στην οδηγία 88/407/ΕΟΚ και το οποίο συνοδεύει το κατεψυγμένο σπέρμα βοοειδών που αποστέλλεται από την Κύπρο σε άλλα κράτη μέλη φέρει την ακόλουθη ένδειξη:

«Κατεψυγμένο σπέρμα βοοειδών που πληροί τις διατάξεις της απόφασης 2007/718/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Νοεμβρίου 2007, σχετικά με τη λήψη ορισμένων μέτρων προστασίας από τον αφθώδη πυρετό στην Κύπρο».

4.   Το υγειονομικό πιστοποιητικό που προβλέπεται στην οδηγία 90/429/ΕΟΚ και το οποίο συνοδεύει το κατεψυγμένο σπέρμα χοίρων που αποστέλλεται από την Κύπρο σε άλλα κράτη μέλη φέρει την ακόλουθη ένδειξη:

«Κατεψυγμένο σπέρμα χοίρων που πληροί τις διατάξεις της απόφασης 2007/718/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Νοεμβρίου 2007, σχετικά με τη λήψη ορισμένων μέτρων προστασίας από τον αφθώδη πυρετό στην Κύπρο».

5.   Το υγειονομικό πιστοποιητικό που προβλέπεται στην οδηγία 89/556/ΕΟΚ και το οποίο συνοδεύει τα έμβρυα βοοειδών που αποστέλλονται από την Κύπρο σε άλλα κράτη μέλη φέρει την ακόλουθη ένδειξη:

«Έμβρυα βοοειδών που πληρούν τις διατάξεις της απόφασης 2007/718/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Νοεμβρίου 2007, σχετικά με τη λήψη ορισμένων μέτρων προστασίας από τον αφθώδη πυρετό στην Κύπρο».

6.   Το υγειονομικό πιστοποιητικό που προβλέπεται στην οδηγία 92/65/ΕΟΚ και το οποίο συνοδεύει το κατεψυγμένο σπέρμα αιγοπροβάτων που αποστέλλονται από την Κύπρο σε άλλα κράτη μέλη φέρει την ακόλουθη ένδειξη:

«Κατεψυγμένο σπέρμα αιγοπροβάτων που πληροί τις διατάξεις της απόφασης 2007/718/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Νοεμβρίου 2007, σχετικά με τη λήψη ορισμένων μέτρων προστασίας από τον αφθώδη πυρετό στην Κύπρο».

7.   Το υγειονομικό πιστοποιητικό που προβλέπεται στην οδηγία 92/65/ΕΟΚ και το οποίο συνοδεύει τα κατεψυγμένα έμβρυα αιγοπροβάτων που αποστέλλονται από την Κύπρο σε άλλα κράτη μέλη φέρει την ακόλουθη ένδειξη:

«Κατεψυγμένα έμβρυα αιγοπροβάτων που πληρούν τις διατάξεις της απόφασης 2007/718/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Νοεμβρίου 2007, σχετικά με τη λήψη ορισμένων μέτρων προστασίας από τον αφθώδη πυρετό στην Κύπρο».

Άρθρο 7

Δέρματα και προβιές

1.   Η Κύπρος δεν αποστέλλει δέρματα και προβιές βοοειδών, αιγοπροβάτων, χοίρων και άλλων δίχηλων ζώων (στο εξής, «δέρματα και προβιές») από τις περιοχές που αναφέρονται στο παράρτημα Ι.

2.   Η απαγόρευση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 δεν ισχύει για δέρματα και προβιές τα οποία:

α)

παρήχθησαν στην Κύπρο πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου 2007· ή

β)

πληρούν τις απαιτήσεις του σημείου 2 στοιχεία γ) ή δ) του μέρους Α του κεφαλαίου VI του παραρτήματος VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002· ή

γ)

παρήχθησαν εκτός των περιοχών που αναφέρονται στο παράρτημα I σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 και, από την είσοδό τους στην Κύπρο, αποθηκεύθηκαν και μεταφέρθηκαν χωριστά από δέρματα και προβιές που δεν είναι επιλέξιμα για αποστολή σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Πρέπει να γίνεται διαχωρισμός μεταξύ των κατεργασμένων και των ακατέργαστων δερμάτων και προβιών.

3.   Η Κύπρος εξασφαλίζει ότι τα δέρματα και οι προβιές που αποστέλλονται σε άλλα κράτη μέλη συνοδεύονται από επίσημο πιστοποιητικό το οποίο φέρει την ακόλουθη ένδειξη:

«Δέρματα και προβιές που πληρούν τις διατάξεις της απόφασης 2007/718/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Νοεμβρίου 2007, σχετικά με τη λήψη ορισμένων μέτρων προστασίας από τον αφθώδη πυρετό στην Κύπρο».

4.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, στην περίπτωση δερμάτων και προβιών που πληρούν τις απαιτήσεις του σημείου 1 στοιχεία β) έως ε) του μέρους Α του κεφαλαίου VI του παραρτήματος VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002, αρκεί να συνοδεύονται από εμπορικό παραστατικό στο οποίο να δηλώνεται η τήρηση των εν λόγω απαιτήσεων.

5.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, στην περίπτωση δερμάτων και προβιών που πληρούν τις απαιτήσεις του σημείου 2 στοιχεία γ) ή δ) του μέρους Α του κεφαλαίου VI του παραρτήματος VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002, αρκεί να δηλώνεται η τήρηση των εν λόγω όρων απαιτήσεων στο εμπορικό παραστατικό που συνοδεύει την αποστολή, το οποίο είναι επικυρωμένο σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1.

Άρθρο 8

Άλλα ζωικά προϊόντα

1.   Η Κύπρος δεν αποστέλλει ζωικά προϊόντα βοοειδών, αιγοπροβάτων, χοίρων και άλλων δίχηλων ζώων που δεν αναφέρονται στα άρθρα 2 έως 7, και τα οποία παρήχθησαν μετά τις 15 Σεπτεμβρίου 2007 και προέρχονται από τις περιοχές που αναφέρονται στο παράρτημα Ι, ή λαμβάνονται από ζώα που κατάγονται από τις περιοχές που αναφέρονται στο παράρτημα Ι.

Η Κύπρος δεν αποστέλλει κόπρο βοοειδών, αιγοπροβάτων, χοίρων και άλλων δίχηλων ζώων από τις περιοχές που αναφέρονται στο παράρτημα Ι.

2.   Η απαγόρευση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο δεν ισχύει για:

α)

τα ζωικά προϊόντα που:

i)

έχουν υποβληθεί σε θερμική επεξεργασία

εντός ερμητικώς σφραγισμένου περιέκτη, με τιμή Fo 3,00 ή ανώτερη· ή

κατά την οποία η εσωτερική θερμοκρασία του προϊόντος ανέρχεται στους 70 °C τουλάχιστον· ή

ii)

παρήχθησαν εκτός των περιοχών που αναφέρονται στο παράρτημα I σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 και, από την είσοδό τους στην Κύπρο, αποθηκεύθηκαν και μεταφέρθηκαν χωριστά από δέρματα και προβιές που δεν είναι επιλέξιμα για αποστολή σύμφωνα με την παράγραφο 1·

β)

αίμα και προϊόντα αίματος, όπως ορίζονται στα σημεία 4 και 5 του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002, που έχουν υποβληθεί σε μία τουλάχιστον από τις επεξεργασίες που προβλέπονται στο σημείο 3 ε) ii) του μέρους Α του κεφαλαίου IV του παραρτήματος VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 και την οποία ακολουθεί έλεγχος αποτελεσματικότητας, ή έχουν εισαχθεί σύμφωνα με το μέρος Α του κεφαλαίου IV του παραρτήματος VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002·

γ)

λαρδί και τετηγμένα λίπη τα οποία έχουν υποβληθεί στη θερμική επεξεργασία που προβλέπεται στο σημείο 2 δ) iv) του μέρους Β του κεφαλαίου IV του παραρτήματος VII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002·

δ)

έντερα ζώων που πληρούν τις απαιτήσεις του μέρους Α του κεφαλαίου 2 του παραρτήματος Ι της οδηγίας 92/118/ΕΟΚ και τα οποία έχουν καθαριστεί, ξυστεί και, στη συνέχεια, είτε αλατιστεί είτε λευκανθεί είτε ξηρανθεί και, ακολούθως, ελήφθησαν αποτελεσματικά μέτρα για την αποφυγή της επιμόλυνσης των εντέρων·

ε)

μαλλί προβάτων, τρίχες μηρυκαστικών και χοίρων που έχουν υποστεί εργοστασιακή πλύση ή έχουν παραχθεί από δέψη και μαλλί προβάτων, τρίχες μηρυκαστικών και χοίρων που δεν έχουν υποστεί καμία επεξεργασία, βρίσκονται σε ξηρή κατάσταση και σε ασφαλή, κλειστή συσκευασία·

στ)

τροφές ζώων συντροφιάς οι οποίες πληρούν τις απαιτήσεις των σημείων 2, 3 και 4 του μέρους Β του κεφαλαίου ΙΙ του παραρτήματος VΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002·

ζ)

σύνθετα προϊόντα που δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία, τα οποία περιέχουν προϊόντα ζωικής προέλευσης, εφόσον η επεξεργασία αυτή δεν ήταν αναγκαία για τελικά προϊόντα των οποίων τα συστατικά πληρούν τους αντίστοιχους υγειονομικούς όρους που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση·

η)

κυνηγετικά τρόπαια σύμφωνα με τα σημεία 1, 3 ή 4 του μέρους Α του κεφαλαίου VII του παραρτήματος VΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002·

θ)

συσκευασμένα ζωικά προϊόντα που προορίζονται για χρήση ως εργαστηριακά αντιδραστήρια στη διάγνωση in-vitro·

ι)

φάρμακα, όπως ορίζονται στην οδηγία 2001/83/ΕΚ, ιατροτεχνολογικά προϊόντα για την κατασκευή των οποίων χρησιμοποιείται ζωικός ιστός που έχει καταστεί μη βιώσιμος, όπως ορίζονται στην οδηγία 93/42/ΕΟΚ, κτηνιατρικά φάρμακα, όπως ορίζονται στην οδηγία 2001/82/ΕΚ, και δοκιμαζόμενα φάρμακα, όπως ορίζονται στην οδηγία 2001/20/ΕΚ.

3.   Η Κύπρος εξασφαλίζει ότι τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 ζωικά προϊόντα που αποστέλλονται σε άλλα κράτη μέλη συνοδεύονται από επίσημο πιστοποιητικό το οποίο φέρει την ακόλουθη ένδειξη:

«Ζωικά προϊόντα που πληρούν τις διατάξεις της απόφασης 2007/718/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Νοεμβρίου 2007, σχετικά με τη λήψη ορισμένων μέτρων προστασίας από τον αφθώδη πυρετό στην Κύπρο».

4.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, στην περίπτωση των προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία α) έως δ) και στοιχείο στ) του παρόντος άρθρου, αρκεί να επικυρώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1, η τήρηση των όρων επεξεργασίας, που αναφέρονται στο εμπορικό παραστατικό, το οποίο απαιτείται σύμφωνα με την σχετική κοινοτική νομοθεσία.

5.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, στην περίπτωση προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο ε), αρκεί να συνοδεύονται τα προϊόντα από εμπορικό παραστατικό που να δηλώνει είτε την εργοστασιακή πλύση ή την προέλευση από δέψη, είτε την τήρηση των όρων που προβλέπονται στα σημεία 1 και 4 του μέρους Α του κεφαλαίου VIII του παραρτήματος VΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002.

6.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, στην περίπτωση των προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο ζ), τα οποία έχουν παραχθεί σε εγκατάσταση που εφαρμόζει σύστημα HACCP και ελέγξιμη στερεότυπη λειτουργική διαδικασία που διασφαλίζει ότι τα προεπεξεργασμένα συστατικά πληρούν τους αντίστοιχους υγειονομικούς όρους που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση, αρκεί να δηλώνεται τούτο στο εμπορικό παραστατικό που συνοδεύει την αποστολή, το οποίο είναι επικυρωμένο σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1.

7.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, στην περίπτωση των προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία θ) και ι), αρκεί να συνοδεύονται τα προϊόντα από εμπορικό παραστατικό στο οποίο να δηλώνεται ότι τα προϊόντα προορίζονται για χρήση στη διάγνωση in-vitro ή ως εργαστηριακά αντιδραστήρια, φάρμακα ή ιατροτεχνολογικά προϊόντα, με τον όρο ότι τα προϊόντα φέρουν τη σαφή επισήμανση «μόνο για χρήση στη διάγνωση in-vitro» ή «μόνο για εργαστηριακή χρήση» ή «φάρμακα» ή «ιατροτεχνολογικά προϊόντα».

8.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, στην περίπτωση των σύνθετων προϊόντων που πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 6 παράγραφος 1 της απόφασης 2007/275/ΕΚ της Επιτροπής, αρκεί να συνοδεύονται από εμπορικό παραστατικό που φέρει την ακόλουθη ένδειξη:

«Τα παρόντα σύνθετα προϊόντα είναι αυτοσυντηρούμενα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή, κατά την παρασκευή τους, έχουν σαφώς μαγειρευτεί πλήρως ή έχουν υποβληθεί ολικώς σε θερμική επεξεργασία, ώστε οποιοδήποτε ωμό προϊόν να έχει μετουσιωθεί».

Άρθρο 9

Πιστοποίηση

1.   Σε περίπτωση παραπομπής στην παρούσα παράγραφο, οι αρμόδιες αρχές της Κύπρου εξασφαλίζουν ότι το εμπορικό παραστατικό που απαιτείται από την κοινοτική νομοθεσία για το ενδοκοινοτικό εμπόριο επικυρώνεται με την επισύναψη αντιγράφου επίσημου πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρεται ότι:

α)

τα οικεία προϊόντα έχουν παραχθεί

i)

με παραγωγική διαδικασία που ελέγχθηκε και διαπιστώθηκε ότι πληροί τις ενδεδειγμένες απαιτήσεις της κοινοτικής νομοθεσίας για την υγεία των ζώων και είναι κατάλληλη για την καταστροφή του ιού του αφθώδους πυρετού· ή

ii)

από προεπεξεργασμένα υλικά που διέθεταν σχετική πιστοποίηση· και

β)

έχουν προβλεφθεί διατάξεις για την αποφυγή της πιθανής επιμόλυνσης με τον ιό του αφθώδους πυρετού μετά την επεξεργασία.

Αυτή η πιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας πρέπει να περιέχει παραπομπή στην παρούσα απόφαση, να ισχύει για 30 ημέρες, να αναφέρει την ημερομηνία λήξης και να μπορεί να ανανεωθεί μετά την επιθεώρηση της εγκατάστασης.

2.   Στην περίπτωση προϊόντων που προορίζονται για λιανική πώληση στον τελικό καταναλωτή, οι αρμόδιες αρχές της Κύπρου μπορούν να επιτρέπουν μεικτά φορτία ζωικών προϊόντων, εκτός των νωπών κρεάτων, των κιμάδων, των μηχανικώς διαχωρισμένων κρεάτων και των παρασκευασμάτων κρέατος, καθένα από τα οποία είναι επιλέξιμο για αποστολή σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, τα οποία πρέπει να συνοδεύονται από εμπορικό έγγραφο, που είναι επικυρωμένο με επισύναψη αντιγράφου επίσημου κτηνιατρικού πιστοποιητικού που βεβαιώνει ότι:

α)

οι εγκαταστάσεις αποστολής διαθέτουν σύστημα που εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα μπορούν να αποσταλούν μόνο εφόσον είναι δυνατή η βάσει εγγράφων ιχνηλασιμότητά τους, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, και

β)

το σύστημα που αναφέρεται στο στοιχείο α) έχει ελεγχθεί και κριθεί ικανοποιητικό.

Η πιστοποίηση επαλήθευσης του συστήματος ιχνηλασιμότητας πρέπει να περιλαμβάνει παραπομπή στην παρούσα απόφαση, να ισχύει για 30 ημέρες, να αναφέρει την ημερομηνία λήξης και να είναι ανανεώσιμη μόνο ύστερα από έλεγχο της εγκατάστασης με ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Οι αρμόδιες αρχές της Κύπρου κοινοποιούν στα λοιπά κράτη μέλη και στην Επιτροπή τον κατάλογο των εγκαταστάσεων τις οποίες έχουν εγκρίνει για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

Άρθρο 10

Καθαρισμός και απολύμανση

1.   Η Κύπρος εξασφαλίζει ότι τα οχήματα τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά ζώντων ζώων στις περιοχές που αναφέρονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ καθαρίζονται και απολυμαίνονται ύστερα από κάθε μεταφορά, και ότι ο εν λόγω καθαρισμός και απολύμανση καταγράφονται σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο δ) της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ.

2.   Η Κύπρος μεριμνά ώστε οι μεταφορείς των λιμένων εξόδου της Κύπρου να εξασφαλίζουν την απολύμανση των ελαστικών των οδικών οχημάτων που αναχωρούν από την Κύπρο.

Άρθρο 11

Ορισμένα εξαιρούμενα προϊόντα

Οι απαγορεύσεις που προβλέπονται στα άρθρα 3, 4, 5 και 8 δεν ισχύουν για την αποστολή, από τις περιοχές που αναφέρονται στο παράρτημα Ι, των ζωικών προϊόντων που αναφέρονται στα εν λόγω άρθρα, εάν τα εν λόγω προϊόντα:

α)

δεν παρήχθησαν στην Κύπρο και παρέμειναν στην αρχική συσκευασία τους, στην οποία αναφέρεται η χώρα καταγωγής των προϊόντων, ή

β)

παρήχθησαν σε εγκεκριμένη εγκατάσταση, η οποία βρίσκεται στις περιοχές που αναφέρονται στο παράρτημα Ι, από προεπεξεργασμένα προϊόντα καταγωγής εκτός των περιοχών αυτών, τα οποία:

i)

μετά την εισαγωγή τους στην επικράτεια της Κύπρου, έχουν μεταφερθεί, αποθηκευθεί και υποβληθεί σε επεξεργασία χωριστά από τα προϊόντα που δεν είναι επιλέξιμα για αποστολή εκτός των περιοχών που αναφέρονται στο παράρτημα Ι,

ii)

συνοδεύονται από εμπορικό παραστατικό ή επίσημο πιστοποιητικό, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.

Άρθρο 12

Απαγόρευση μετακινήσεων

1.   Με την επιφύλαξη των μέτρων που πρέπει να λάβει η Κύπρος σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ, η Κύπρος εφαρμόζει προσωρινή απαγόρευση των μετακινήσεων βοοειδών, χοίρων, αιγοπροβάτων και ιπποειδών έως τις 12 Νοεμβρίου 2007.

2.   Κατά παρέκκλιση από την απαγόρευση μετακινήσεων που αναφέρεται στην παράγραφο 1, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέψουν τη μετακίνηση:

α)

βοοειδών, χοίρων και αιγοπροβάτων, υπό τον όρο ότι:

i)

όλα τα ευπαθή ζώα της εκμετάλλευσης καταγωγής υποβλήθηκαν σε κλινικό έλεγχο με ικανοποιητικά αποτελέσματα, και

ii)

τα ζώα μεταφέρονται απευθείας σε σφαγείο για άμεση σφαγή·

β)

ιπποειδών, υπό τον όρο ότι μεταφέρονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παραρτήματος VI της οδηγίας 2003/85/ΕΚ.

Άρθρο 13

Μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τα κράτη μέλη, εκτός της Κύπρου

1.   Τα κράτη μέλη, εκτός της Κύπρου, μεριμνούν ώστε να μην αποστέλλονται ζώντα ζώα ευπαθών στη νόσο ειδών στις περιοχές που αναφέρονται στο παράρτημα Ι.

2.   Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 της απόφασης 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί από τα κράτη μέλη, τα κράτη μέλη, εκτός της Κύπρου, λαμβάνουν τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα όσον αφορά τα ευπαθή ζώα που απεστάλησαν από την Κύπρο μετά τις 15 Σεπτεμβρίου 2007, όπως απομόνωση και κλινική επιθεώρηση και, όπου κρίνεται αναγκαίο, σε συνδυασμό με εργαστηριακές δοκιμές για την ανίχνευση ή τον αποκλεισμό της μόλυνσης από τον ιό του αφθώδους πυρετού και, όπου κρίνεται αναγκαίο, μέτρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της οδηγίας 2003/85/ΕΚ.

Άρθρο 14

Συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών

Τα κράτη μέλη συνεργάζονται για τον έλεγχο των προσωπικών αποσκευών των επιβατών που ταξιδεύουν από τις περιοχές που αναφέρονται στο παράρτημα I, καθώς και στο πλαίσιο ενημερωτικών εκστρατειών που πραγματοποιούνται για να προληφθεί η εισαγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης στην επικράτεια των κρατών μελών, εκτός της Κύπρου.

Άρθρο 15

Εφαρμογή

Τα κράτη μέλη τροποποιούν τα μέτρα που διέπουν τις εμπορικές συναλλαγές έτσι ώστε να συμμορφώνονται τα μέτρα αυτά με την παρούσα απόφαση. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Άρθρο 16

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται έως τις 15 Δεκεμβρίου 2007.

Άρθρο 17

Αποδέκτες

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 6 Νοεμβρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΫ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 395 της 30.12.1989, σ. 13. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 157 της 30.4.2004, σ. 33· διορθωτικό στην ΕΕ L 195 της 2.6.2004, σ. 12).

(2)  ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 29. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2002/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 315 της 19.11.2002, σ. 14).

(3)  ΕΕ L 306 της 22.11.2003, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/104/ΕΚ (ΕΕ L 363 της 20.12.2006, σ. 352).

(4)  ΕΕ 121 της 29.7.1964, σ. 1977/64. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/104/ΕΚ.

(5)  ΕΕ L 46 της 19.2.1991, σ. 19. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/104/ΕΚ.

(6)  ΕΕ L 268 της 14.9.1992, σ. 54. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2007/265/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 114 της 1.5.2007, σ. 17).

(7)  ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 55· διορθωτικό στην ΕΕ L 226 της 25.6.2004, σ. 22. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1791/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L 363 της 20.12.2006, σ. 1).

(8)  ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 206· διορθωτικό στην ΕΕ L 226 της 25.6.2004, σ. 83. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1791/2006 του Συμβουλίου.

(9)  ΕΕ L 18 της 23.1.2003, σ. 11.

(10)  ΕΕ L 104 της 13.4.2001, σ. 6. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2002/49/ΕΚ (ΕΕ L 21 της 24.1.2002, σ. 30).

(11)  ΕΕ L 62 της 15.3.1993, σ. 49. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 445/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 72 της 11.3.2004, σ. 60).

(12)  ΕΕ L 273 της 10.10.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 829/2007 της Επιτροπής (ΕΕ L 191 της 21.7.2007, σ. 1).

(13)  ΕΕ L 194 της 22.7.1988, σ. 10. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2006/16/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 11 της 17.1.2006, σ. 21).

(14)  ΕΕ L 302 της 19.10.1989, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2006/60/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 31 της 3.2.2006, σ. 24).

(15)  ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 62. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1).

(16)  ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 19.

(17)  ΕΕ L 311 της 28.11.2001, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2004/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 136 της 30.4.2004, σ. 58).

(18)  ΕΕ L 311 της 28.11.2001, σ. 67. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1901/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 378 της 27.12.2006, σ. 1).

(19)  ΕΕ L 121 της 1.5.2001, σ. 34. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1901/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

(20)  ΕΕ L 116 της 4.5.2007, σ. 9.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Οι ακόλουθες περιοχές στην Κύπρο:

Κύπρος


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Οι ακόλουθες περιοχές στην Κύπρο:

Κύπρος


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Οι ακόλουθες περιοχές στην Κύπρο:

1

2

3

4

5

6

7

8

ΟΜΑΔΑ

ADNS

Διοικητική μονάδα

B

S/G

P

FG

WG

 

ADNS

=

κωδικός του συστήματος κοινοποίησης ασθενειών των ζώων (απόφαση 2005/176/ΕΚ)

B

=

κρέας βοοειδών

S/G

=

κρέας αιγοπροβάτων

P

=

κρέας χοίρων

FG

=

εκτρεφόμενα θηράματα ειδών ευπαθών στον αφθώδη πυρετό

WG

=

άγρια θηράματα ειδών ευπαθών στον αφθώδη πυρετό


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Το σήμα καταλληλότητας που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3:

Διαστάσεις:

 

CY = 7 mm

 

Αριθ. εγκατάστασης = 10 mm

 

Εξωτερική διάμετρος κύκλου = 50 mm

 

Πάχος γραμμής του κύκλου = 3 mm

Image


Top