EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006X0325(01)

Συμφωνία, της 16ης Μαρτίου 2006 , μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών εκτός ζώνης ευρώ για τη θέσπιση των λειτουργικών διαδικασιών του μηχανισμού συναλλαγματικών ισοτιμιών κατά το τρίτο στάδιο της οικονομικής και νομισματικής ένωσης

ΕΕ C 73 της 25.3.2006, p. 21–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Το έγγραφο αυτό έχει δημοσιευτεί σε ειδική έκδοση (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/02/2020

25.3.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 73/21


ΣΥΜΦΩΝΊΑ

της 16ης Μαρτίου 2006

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών εκτός ζώνης ευρώ για τη θέσπιση των λειτουργικών διαδικασιών του μηχανισμού συναλλαγματικών ισοτιμιών κατά το τρίτο στάδιο της οικονομικής και νομισματικής ένωσης

(2006/C 73/08)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΕΚΤ) ΚΑΙ ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 16Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 (ΕΦΕΞΗΣ «ΕθνΚΤ ΕΚΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ»),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η συμφωνία της 1ης Σεπτεμβρίου 1998 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών εκτός ζώνης ευρώ για τη θέσπιση των λειτουργικών διαδικασιών του μηχανισμού συναλλαγματικών ισοτιμιών κατά το τρίτο στάδιο της οικονομικής και νομισματικής ένωσης (1) (εφεξής «συμφωνία της 1ης Σεπτεμβρίου 1998») τροποποιήθηκε τρεις φορές. Η εισαγωγή ενός νέου κριτηρίου όσον αφορά τη δυνατότητα των αποδεκτών αντισυμβαλλομένων να πραγματοποιούν παρεμβάσεις στα όρια του περιθωρίου διακύμανσης απευθείας με την ΕΚΤ καθιστά αναγκαία την περαιτέρω τροποποίηση του παραρτήματος Ι της συμφωνίας της 1ης Σεπτεμβρίου 1998. Ως εκ τούτου, ενδείκνυται, χάριν σαφήνειας και διαφάνειας, η αντικατάσταση της συμφωνίας της 1ης Σεπτεμβρίου 1998 από νέα συμφωνία.

(2)

Με το ψήφισμα της 16ης Ιουνίου 1997 (εφεξής «ψήφισμα»), το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε να θεσπίσει μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών (εφεξής «ΜΣΙ ΙΙ») κατά την έναρξη του τρίτου σταδίου της οικονομικής και νομισματικής ένωσης, την 1η Ιανουαρίου 1999.

(3)

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ψήφισμα:

ο ΜΣΙ ΙΙ αντικαθιστά το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα·

το σταθερό οικονομικό περιβάλλον είναι απαραίτητο για την καλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς και για περισσότερες επενδύσεις, οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση, και επομένως εξυπηρετεί το συμφέρον όλων των κρατών μελών. Η ενιαία αγορά δεν θα πρέπει να αντιμετωπίσει κινδύνους από σοβαρές αποκλίσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών ή από υπερβολικές διακυμάνσεις των ονομαστικών συναλλαγματικών ισοτιμιών μεταξύ του ευρώ και των λοιπών νομισμάτων της ΕΕ, οι οποίες θα διατάρασσαν τις εμπορικές ροές μεταξύ των κρατών μελών. Επιπλέον, δυνάμει του άρθρου 124 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, κάθε κράτος μέλος έχει την υποχρέωση να αντιμετωπίζει τη συναλλαγματική του πολιτική ως πρόβλημα κοινού ενδιαφέροντος·

ο ΜΣΙ ΙΙ βοηθά ώστε τα κράτη μέλη εκτός ζώνης ευρώ που συμμετέχουν στον ΜΣΙ ΙΙ (εφεξής «συμμετέχοντα κράτη μέλη εκτός ζώνης ευρώ») να ακολουθούν πολιτική σταθερότητας και να ενισχύουν τη σύγκλιση, επικουρώντας τα έτσι στις προσπάθειές τους να υιοθετήσουν το ευρώ·

η συμμετοχή στον ΜΣΙ ΙΙ είναι προαιρετική για τα κράτη μέλη εκτός ζώνης ευρώ. Ωστόσο, αναμένεται ότι κράτη μέλη υπέρ των οποίων ισχύει παρέκκλιση θα συμμετάσχουν στο μηχανισμό. Αν ένα κράτος μέλος δεν συμμετέχει στον ΜΣΙ ΙΙ εξαρχής, μπορεί να συμμετάσχει αργότερα·

ο ΜΣΙ ΙΙ λειτουργεί χωρίς να θίγει τον πρωταρχικό στόχο της ΕΚΤ και των ΕθνΚΤ εκτός ζώνης ευρώ, δηλαδή τη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών·

για το νόμισμα κάθε κράτους μέλους εκτός ζώνης ευρώ που συμμετέχει στον ΜΣΙ ΙΙ (εφεξής «συμμετέχον νόμισμα εκτός ζώνης ευρώ») καθορίζεται μία κεντρική ισοτιμία έναντι του ευρώ·

προβλέπεται κανονικό περιθώριο διακύμανσης ± 15 % γύρω από την κεντρική ισοτιμία·

θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι κάθε προσαρμογή των κεντρικών ισοτιμιών γίνεται έγκαιρα, ώστε να αποφεύγονται οι μεγάλες αποκλίσεις. Για το σκοπό αυτό, όλα τα συμβαλλόμενα μέρη της αμοιβαίας συμφωνίας σχετικά με τις κεντρικές ισοτιμίες, συμπεριλαμβανομένης της ΕΚΤ, έχουν το δικαίωμα να κινήσουν εμπιστευτική διαδικασία επανεξέτασης των κεντρικών ισοτιμιών·

η παρέμβαση στα όρια του περιθωρίου διακύμανσης είναι κατ' αρχήν αυτόματη και απεριόριστη και προβλέπεται εξαιρετικά βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση. Ωστόσο, η ΕΚΤ και οι ΕθνΚΤ εκτός ζώνης ευρώ που συμμετέχουν στον ΜΣΙ ΙΙ (εφεξής «συμμετέχουσες ΕθνΚΤ εκτός ζώνης ευρώ») μπορούν να διακόψουν την παρέμβαση εάν αντίκειται στον πρωταρχικό τους στόχο, δηλαδή στη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών. Κατά τη λήψη αυτής της απόφασης λαμβάνουν υπόψη όλους τους σχετικούς παράγοντες, και ιδίως την ανάγκη να διατηρηθεί η σταθερότητα των τιμών και η αξιόπιστη λειτουργία του ΜΣΙ ΙΙ·

η συνεργασία στο πεδίο της συναλλαγματικής πολιτικής είναι δυνατόν να ενισχυθεί περισσότερο, π.χ. μέσω της στενότερης σύνδεσης των ισοτιμιών ευρώ και συμμετεχόντων νομισμάτων εκτός ζώνης ευρώ, όταν και εφόσον ενδείκνυται για την πρόοδο προς τη σύγκλιση.

(4)

Η παρέμβαση θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέσο υποστήριξης, συνδυαζόμενη με άλλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης της κατάλληλης νομισματικής και φορολογικής πολιτικής που οδηγεί στην οικονομική σύγκλιση και τη σταθερότητα των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Προβλέπεται η δυνατότητα πραγματοποίησης συντονισμένης παρέμβασης εντός του περιθωρίου διακύμανσης, με απόφαση που λαμβάνεται κατόπιν κοινής συμφωνίας της ΕΚΤ και της ενδιαφερόμενης συμμετέχουσας ΕθνΚΤ εκτός ζώνης ευρώ, παράλληλα προς την άσκηση κάθε άλλης πρόσφορης πολιτικής από την τελευταία, συμπεριλαμβανομένης της ευέλικτης χρήσης των επιτοκίων.

(5)

Καθίσταται αναγκαία η διασφάλιση επαρκούς ευελιξίας, ιδίως προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι διαφορές ως προς το βαθμό, το ρυθμό και τη στρατηγική της οικονομικής σύγκλισης των κρατών μελών εκτός ζώνης ευρώ.

(6)

Η παρούσα συμφωνία δεν αποκλείει τη θέσπιση, σε διμερή βάση, πρόσθετων περιθωρίων διακύμανσης και παρεμβατικών ρυθμίσεων μεταξύ των κρατών μελών εκτός ζώνης ευρώ,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Ι.   ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ

Άρθρο 1

Διμερείς κεντρικές ισοτιμίες και ισοτιμίες παρέμβασης μεταξύ του ευρώ και των συμμετεχόντων νομισμάτων εκτός ζώνης ευρώ

1.1.

Τα συμβαλλόμενα μέρη της παρούσας συμφωνίας ανακοινώνουν από κοινού στην αγορά τις διμερείς κεντρικές ισοτιμίες των συμμετεχόντων νομισμάτων εκτός ζώνης ευρώ έναντι του ευρώ, καθώς και κάθε μεταβολή τους, όπως αυτές συνομολογούνται με βάση την κοινή διαδικασία της παραγράφου 2.3 του ψηφίσματος.

1.2.

Με βάση τα περιθώρια διακύμανσης που καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2.1, 2.3 και 2.4 του ψηφίσματος, η ΕΚΤ και κάθε συμμετέχουσα ΕθνΚΤ εκτός ζώνης ευρώ θεσπίζουν, με κοινή συμφωνία, τις ανώτατες και κατώτατες διμερείς ισοτιμίες των συμμετεχόντων νομισμάτων εκτός ζώνης ευρώ έναντι του ευρώ, για τους σκοπούς της αυτόματης παρέμβασης. Η ΕΚΤ και οι συμμετέχουσες ΕθνΚΤ εκτός ζώνης ευρώ ανακοινώνουν από κοινού στην αγορά τις εν λόγω ισοτιμίες, η δε αναφορά σε αυτές γίνεται με βάση τον συμπεφωνημένο τρόπο που παρουσιάζεται στο παράρτημα Ι.

II.   ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Άρθρο 2

Γενικές διατάξεις

2.1.

Κατ' αρχήν η παρέμβαση πραγματοποιείται σε ευρώ και στα συμμετέχοντα νομίσματα εκτός ζώνης ευρώ. Η ΕΚΤ και οι συμμετέχουσες EθνΚΤ εκτός ζώνης ευρώ αλληλοενημερώνονται για κάθε παρέμβαση σε συνάλλαγμα, με την οποία επιδιώκεται η διαφύλαξη της συνοχής του ΜΣΙ ΙΙ.

2.2.

Η ΕΚΤ και οι EθνΚΤ εκτός ζώνης ευρώ αλληλοενημερώνονται και για κάθε άλλη παρέμβαση σε συνάλλαγμα.

Άρθρο 3

Παρέμβαση στα όρια του περιθωρίου διακύμανσης

3.1.

Η παρέμβαση στα όρια του περιθωρίου διακύμανσης είναι κατ' αρχήν αυτόματη και απεριόριστη. Ωστόσο, η ΕΚΤ και οι συμμετέχουσες ΕθνΚΤ εκτός ζώνης ευρώ μπορούν να διακόψουν την αυτόματη παρέμβαση εάν αντίκειται στον πρωταρχικό τους στόχο, δηλαδή στη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών.

3.2.

Κατά τη λήψη της απόφασης για διακοπή της παρέμβασης, η ΕΚΤ ή οι συμμετέχουσες ΕθνΚΤ εκτός ζώνης ευρώ λαμβάνουν υπόψη και κάθε άλλο σχετικό παράγοντα, συμπεριλαμβανομένης της αξιόπιστης λειτουργίας του ΜΣΙ ΙΙ. Η ΕΚΤ ή/και οι συμμετέχουσες ΕθνΚΤ εκτός ζώνης ευρώ στηρίζουν την απόφασή τους σε τεκμηριωμένα στοιχεία και, στο πλαίσιο αυτό, εξετάζουν και κάθε συμπέρασμα στο οποίο ενδεχομένως έχουν καταλήξει άλλοι αρμόδιοι φορείς. Η ΕΚΤ ή/και οι συμμετέχουσες αρμόδιες ΕθνΚΤ εκτός ζώνης ευρώ ενημερώνουν, το ενωρίτερο δυνατόν και σε αυστηρά εμπιστευτική βάση, τις λοιπές αρμόδιες νομισματικές αρχές και τις νομισματικές αρχές όλων των άλλων συμμετεχόντων κρατών μελών εκτός ζώνης ευρώ σχετικά με τυχόν πρόθεσή τους να διακόψουν την παρέμβαση.

3.3.

Στην περίπτωση παρέμβασης όταν η ισοτιμία φθάσει στα όρια του περιθωρίου διακύμανσης, εφαρμόζεται η διαδικασία της «μιας πληρωμής μετά την άλλη» (payment after payment procedure), η οποία παρουσιάζεται στο παράρτημα Ι.

Άρθρο 4

Συντονισμένη παρέμβαση εντός του περιθωρίου διακύμανσης

Η ΕΚΤ και οι συμμετέχουσες ΕθνΚΤ εκτός ζώνης ευρώ μπορούν να συμφωνήσουν σε πραγματοποίηση συντονισμένης παρέμβασης εντός του περιθωρίου διακύμανσης.

Άρθρο 5

Διαδικασίες σχετικές με την παρέμβαση και λοιπές συναλλαγές

5.1.

Απαιτείται η προηγούμενη συμφωνία της ΕθνΚΤ εκτός ζώνης ευρώ που εκδίδει το νόμισμα της παρέμβασης, κάθε φορά που μια άλλη κεντρική τράπεζα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών προτίθεται να χρησιμοποιήσει το νόμισμα της πρώτης σε ποσά που υπερβαίνουν τα αμοιβαία συμφωνημένα όρια σε σχέση με κάθε μη υποχρεωτική παρέμβαση, συμπεριλαμβανομένης της μονομερούς παρέμβασης εντός του περιθωρίου διακύμανσης.

5.2.

Μία ΕθνΚΤ εκτός ζώνης ευρώ, η οποία έχει χρησιμοποιήσει το ευρώ σε ποσά που υπερβαίνουν τα αμοιβαία συμφωνημένα όρια σε σχέση με κάθε μη υποχρεωτική παρέμβαση, συμπεριλαμβανομένης της μονομερούς παρέμβασης εντός του περιθωρίου διακύμανσης, ειδοποιεί αμέσως την ΕΚΤ.

5.3.

Πριν από την εκτέλεση συναλλαγών, πλην της παρέμβασης, στις οποίες χρησιμοποιείται ένα τουλάχιστον νόμισμα εκτός ζώνης ευρώ, ή το ευρώ, σε ποσά που υπερβαίνουν τα αμοιβαία συμφωνημένα όρια, το συμβαλλόμενο μέρος που προτίθεται να προβεί σε αυτές ειδοποιεί τις (μία ή περισσότερες) ενδιαφερόμενες κεντρικές τράπεζες. Στις περιπτώσεις αυτές, οι ενδιαφερόμενες κεντρικές τράπεζες συμφωνούν στην υιοθέτηση προσέγγισης που να ελαχιστοποιεί τα πιθανά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας διακανονισμού της εκάστοτε συναλλαγής, εν όλω ή εν μέρει, απευθείας μεταξύ των δύο κεντρικών τραπεζών.

III.   ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ

Άρθρο 6

Γενικές διατάξεις

6.1.

Για τους σκοπούς της παρέμβασης σε ευρώ και σε συμμετέχοντα νομίσματα εκτός ζώνης ευρώ, η ΕΚΤ και κάθε συμμετέχουσα ΕθνΚΤ εκτός ζώνης ευρώ παρέχουν σε αμοιβαία βάση εξαιρετικά βραχυπρόθεσμες πιστωτικές διευκολύνσεις. Μία εξαιρετικά βραχυπρόθεσμη χρηματοδοτική πράξη έχει αρχική διάρκεια τριών μηνών.

6.2.

Οι χρηματοδοτικές πράξεις στο πλαίσιο αυτών των διευκολύνσεων λαμβάνουν τη μορφή άμεσων (spot) πωλήσεων και αγορών συμμετεχόντων νομισμάτων, δημιουργώντας μεταξύ της ΕΚΤ και των συμμετεχουσών ΕθνΚΤ εκτός ζώνης ευρώ αντίστοιχες απαιτήσεις και υποχρεώσεις εκφραζόμενες στο νόμισμα του πιστωτή. Η ημερομηνία αξίας (valeur) των χρηματοδοτικών πράξεων ταυτίζεται με εκείνη της παρέμβασης στην αγορά. Η ΕΚΤ τηρεί αρχείο όλων των συναλλαγών που εκτελούνται στο πλαίσιο των διευκολύνσεων αυτών.

Άρθρο 7

Χρηματοδότηση της παρέμβασης στα όρια του περιθωρίου διακύμανσης

7.1.

Για τους σκοπούς της χρηματοδότησης παρεμβάσεων στα όρια του περιθωρίου διακύμανσης σε συμμετέχοντα νομίσματα, η εξαιρετικά βραχυπρόθεσμη χρηματοδοτική διευκόλυνση είναι κατ' αρχήν αυτομάτως διαθέσιμη και κατ' ύψος απεριόριστη.

7.2.

Προτού προσφύγει στην εν λόγω διευκόλυνση, η χρεώστρια κεντρική τράπεζα χρησιμοποιεί δεόντως τα συναλλαγματικά της διαθέσιμα.

7.3.

Η ΕΚΤ και οι συμμετέχουσες ΕθνΚΤ εκτός ζώνης ευρώ μπορούν να διακόψουν την περαιτέρω αυτόματη χρηματοδότηση, εάν αντίκειται στον πρωταρχικό τους στόχο, δηλαδή στη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών. Η διακοπή της περαιτέρω αυτόματης χρηματοδότησης τελεί υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3.2 της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 8

Χρηματοδότηση της παρέμβασης εντός του περιθωρίου διακύμανσης

Για τους σκοπούς της παρέμβασης εντός του περιθωρίου διακύμανσης, η εξαιρετικά βραχυπρόθεσμη χρηματοδοτική διευκόλυνση μπορεί, με τη σύμφωνη γνώμη της κεντρικής τράπεζας που εκδίδει το νόμισμα της παρέμβασης, να καταστεί διαθέσιμη υπό τους ακόλουθους όρους:

α)

το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης που τίθεται στη διάθεση της χρεώστριας κεντρικής τράπεζας δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο που προβλέπεται για την τελευταία στο παράρτημα ΙΙ·

β)

προτού προσφύγει στην εν λόγω διευκόλυνση, η χρεώστρια κεντρική τράπεζα χρησιμοποιεί δεόντως τα συναλλαγματικά της διαθέσιμα.

Άρθρο 9

Τόκοι

9.1.

Τα ανεξόφλητα υπόλοιπα των εξαιρετικά βραχυπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων τοκίζονται με το αντιπροσωπευτικό επιτόκιο τρίμηνης διάρκειας που επικρατεί στην εγχώρια αγορά χρήματος του νομίσματος του πιστωτή την ημερομηνία διαπραγμάτευσης (trade date) της αρχικής πράξης χρηματοδότησης ή, σε περίπτωση ανανέωσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 της παρούσας συμφωνίας, με το επιτόκιο τρίμηνης διάρκειας που επικρατεί στην εγχώρια αγορά χρήματος του νομίσματος του πιστωτή δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης της διάρκειας της προς ανανέωση αρχικής χρηματοδοτικής πράξης.

9.2.

Οι δεδουλευμένοι τόκοι καταβάλλονται στο νόμισμα του πιστωτή την ημερομηνία λήξης της αρχικής διάρκειας της διευκόλυνσης, ή, κατά περίπτωση, την ημερομηνία της πρόωρης ρευστοποίησης χρεωστικού υπολοίπου. Σε περίπτωση ανανέωσης της διευκόλυνσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 της παρούσας συμφωνίας, ο τόκος κεφαλαιοποιείται στο τέλος κάθε τριμηνίας και καταβάλλεται την ημερομηνία της τελικής αποπληρωμής του χρεωστικού υπολοίπου.

9.3.

Για τους σκοπούς του άρθρου 9.1 της παρούσας συμφωνίας, κάθε συμμετέχουσα ΕθνΚΤ εκτός ζώνης ευρώ κοινοποιεί στην ΕΚΤ το αντιπροσωπευτικό επιτόκιο τρίμηνης διάρκειας της οικείας εγχώριας αγοράς χρήματος. Η ΕΚΤ χρησιμοποιεί αντιπροσωπευτικό επιτόκιο τρίμηνης διάρκειας της εγχώριας αγοράς χρήματος σε ευρώ, το οποίο κοινοποιείται στις συμμετέχουσες ΕθνΚΤ εκτός ζώνης ευρώ.

Άρθρο 10

Αυτόματη ανανέωση

Κατόπιν αιτήματος της χρεώστριας κεντρικής τράπεζας, η αρχική διάρκεια μίας χρηματοδοτικής πράξης μπορεί να παρατείνεται για περίοδο τριών μηνών.

Ωστόσο:

α)

η αρχική διάρκεια μπορεί να παραταθεί αυτομάτως μόνο μία φορά, για μέγιστη περίοδο τριών μηνών·

β)

το συνολικό ποσό του χρέους που προκύπτει από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου δεν μπορεί ουδέποτε να υπερβαίνει το ανώτατο όριο που προβλέπεται για τη χρεώστρια κεντρική τράπεζα, όπως αυτό καθορίζεται για κάθε κεντρική τράπεζα στο παράρτημα ΙΙ.

Άρθρο 11

Ανανέωση με αμοιβαία συμφωνία

11.1.

Χρέος που υπερβαίνει το ανώτατο όριο που προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙ μπορεί να ανανεωθεί μία φορά, για τρεις μήνες, εφόσον συμφωνεί η πιστώτρια κεντρική τράπεζα.

11.2.

Χρέος που έχει ήδη ανανεωθεί αυτομάτως για τρεις μήνες μπορεί να ανανεωθεί για δεύτερη φορά, για τρεις επιπλέον μήνες, εφόσον συμφωνεί η πιστώτρια κεντρική τράπεζα.

Άρθρο 12

Πρόωρη εξόφληση

Κάθε καταγραφόμενο χρεωστικό υπόλοιπο κατά τους όρους των άρθρων 6, 10 και 11 της παρούσας συμφωνίας μπορεί να διακανονίζεται πρόωρα, οποτεδήποτε το ζητήσει η χρεώστρια κεντρική τράπεζα.

Άρθρο 13

Συμψηφισμός αμοιβαίων απαιτήσεων και υποχρεώσεων

Οι αμοιβαίες απαιτήσεις και υποχρεώσεις μεταξύ της ΕΚΤ και των συμμετεχουσών ΕθνΚΤ εκτός ζώνης ευρώ που απορρέουν από τις συναλλαγές τις προβλεπόμενες στα άρθρα 6 έως 12 της παρούσας συμφωνίας, μπορούν να συμψηφίζονται μεταξύ τους με αμοιβαία συμφωνία των δύο ενδιαφερόμενων μερών.

Άρθρο 14

Μέσα διακανονισμού

14.1.

Όταν λήγει η προβλεπόμενη διάρκεια ορισμένης χρηματοδοτικής πράξης, ή και σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης, ο διακανονισμός διενεργείται κατ' αρχήν μέσω των διαθεσίμων στο νόμισμα του πιστωτή.

14.2.

Η παρούσα διάταξη δεν αποκλείει άλλες μορφές διακανονισμού που συνομολογούν μεταξύ τους η πιστώτρια και η χρεώστρια κεντρική τράπεζα.

IV.   ΣΤΕΝΟΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ

Άρθρο 15

Στενότερη συνεργασία σε θέματα συναλλαγματικών ισοτιμιών

15.1.

Η συνεργασία μεταξύ των συμμετεχουσών ΕθνΚΤ εκτός ζώνης ευρώ και της ΕΚΤ σε θέματα πολιτικής συναλλαγματικών ισοτιμιών μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω· ειδικότερα, είναι δυνατό να συνομολογούνται κατά περίπτωση στενότεροι δεσμοί σε θέματα συναλλαγματικών ισοτιμιών με πρωτοβουλία του ενδιαφερόμενου συμμετέχοντος κράτους μέλους εκτός ζώνης ευρώ.

15.2.

Κατά περίπτωση, και κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου συμμετέχοντος κράτους μέλους εκτός ζώνης ευρώ, είναι δυνατό να συνομολογούνται, σε τυπική βάση, περιθώρια διακύμανσης τα οποία έχουν εύρος μικρότερο του κανονικού και υποστηρίζονται κατ' αρχήν από τη δυνατότητα αυτόματης παρέμβασης και χρηματοδότησης, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 2.4 του ψηφίσματος.

15.3.

Μεταξύ της ΕΚΤ και των συμμετεχουσών ΕθνΚΤ εκτός ζώνης ευρώ είναι δυνατό να συνομολογούνται και άλλες μορφές ρυθμίσεων στενότερης συνεργασίας άτυπου χαρακτήρα σε θέματα συναλλαγματικών ισοτιμιών.

V.   ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Άρθρο 16

Καθήκοντα του Γενικού Συμβουλίου της ΕΚΤ

16.1.

Το Γενικό Συμβούλιο της ΕΚΤ παρακολουθεί τη λειτουργία του ΜΣΙ ΙΙ και ενεργεί ως φορέας συντονισμού της νομισματικής και συναλλαγματικής πολιτικής, καθώς και ως φορέας διαχείρισης του μηχανισμού παρέμβασης και χρηματοδότησης που περιγράφεται στην παρούσα συμφωνία. Παρακολουθεί εντατικά και σε συνεχή βάση τη βιωσιμότητα των διμερών σχέσεων συναλλαγματικής ισοτιμίας μεταξύ κάθε συμμετέχoντος νομίσματος εκτός ζώνης ευρώ και του ευρώ.

16.2.

Το Γενικό Συμβούλιο της ΕΚΤ ελέγχει περιοδικά τη λειτουργία της παρούσας συμφωνίας, υπό το πρίσμα της αποκτώμενης εμπειρίας.

Άρθρο 17

Επανεξέταση των κεντρικών ισοτιμιών και συμμετοχή σε στενότερα περιθώρια διακύμανσης

17.1.

Όλα τα συμβαλλόμενα μέρη της αμοιβαίας συμφωνίας που συνομολογείται βάσει της παραγράφου 2.3 του ψηφίσματος, συμπεριλαμβανομένης της ΕΚΤ, έχουν το δικαίωμα να κινήσουν εμπιστευτική διαδικασία επανεξέτασης των κεντρικών ισοτιμιών.

17.2.

Σε περίπτωση συνομολόγησης, σε τυπική βάση, περιθωρίων διακύμανσης με εύρος μικρότερο του κανονικού, όλα τα συμβαλλόμενα μέρη που μετέχουν στην κοινή απόφαση η οποία λαμβάνεται βάσει της παραγράφου 2.4 του ψηφίσματος, συμπεριλαμβανομένης της ΕΚΤ, έχουν το δικαίωμα να κινήσουν εμπιστευτική διαδικασία επανεξέτασης του ενδεδειγμένου της συμμετοχής του οικείου νομίσματος στο μικρότερου εύρους περιθώριο διακύμανσης.

VI.   ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Άρθρο 18

Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις των άρθρων 1, 2.1, 3, 4, 6 έως 15 και 17 της παρούσας συμφωνίας δεν εφαρμόζονται στις ΕθνΚΤ εκτός ζώνης ευρώ που δεν συμμετέχουν στον ΜΣΙ ΙΙ.

Άρθρο 19

Συνεργασία στο πλαίσιο της διαδικασίας συντονισμού

Οι ΕθνΚΤ εκτός ζώνης ευρώ που δεν συμμετέχουν στον ΜΣΙ ΙΙ συνεργάζονται με την ΕΚΤ και τις συμμετέχουσες ΕθνΚΤ εκτός ζώνης ευρώ στο πλαίσιο της διαδικασίας συντονισμού ή/και των λοιπών ανταλλαγών πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την ορθή λειτουργία του ΜΣΙ ΙΙ.

VII.   ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 20

Τελικές διατάξεις

20.1.

Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει την 1η Απριλίου 2006.

20.2.

Η συμφωνία της 1ης Σεπτεμβρίου 1998 καταργείται από 1ης Απριλίου 2006. Κάθε αναφορά στην καταργούμενη συμφωνία θεωρείται ότι γίνεται στην παρούσα συμφωνία.

20.3.

Η παρούσα συμφωνία συντάσσεται στην αγγλική γλώσσα και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Το πρωτότυπο κείμενο της συμφωνίας παραμένει στην ΕΚΤ, η οποία αποστέλλει κυρωμένο αντίγραφό της σε κάθε ΕθνΚΤ εντός και εκτός ζώνης ευρώ. Η συμφωνία μεταφράζεται σε όλες τις λοιπές επίσημες κοινοτικές γλώσσες και δημοσιεύεται στη σειρά C της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Φρανκφούρτη, 16 Μαρτίου 2006.

Στο όνομα και για λογαριασμό της

Ευρωπαϊκής Κεvτρικής Τράπεζας

Στο όνομα και για λογαριασμό της

Česká národní banka

Στο όνομα και για λογαριασμό της

Danmarks Nationalbank

Στο όνομα και για λογαριασμό της

Eesti Pank

Στο όνομα και για λογαριασμό της

Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

Στο όνομα και για λογαριασμό της

Latvijas Banka

Στο όνομα και για λογαριασμό της

Lietuvos bankas

Στο όνομα και για λογαριασμό της

Magyar Nemzeti Bank

Στο όνομα και για λογαριασμό της

Central Bank of Malta

Στο όνομα και για λογαριασμό της

Narodowy Bank Polski

Στο όνομα και για λογαριασμό της

Banka Slovenije

Στο όνομα και για λογαριασμό της

Národná banka Slovenska

Στο όνομα και για λογαριασμό της

Sveriges Riksbank

Στο όνομα και για λογαριασμό της

The Bank of England


(1)  ΕΕ C 345 της 13.11.1998, σ. 6. Συμφωνία, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τη συμφωνία της 16ης Σεπτεμβρίου 2004 (ΕΕ C 281 της 18.11.2004, σ. 3).


ΠΑΡΑΤΗΜΑ Ι

ΣΥΜΠΕΦΩΝΗΜΕΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΜΣΙ ΙΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ «ΜΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗ» ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ

Α.   Συμπεφωνημένος τρόπος αναφοράς

Για τους σκοπούς της διατύπωσης της διμερούς κεντρικής ισοτιμίας έναντι του ευρώ, η αναφορά στη συναλλαγματική ισοτιμία του νομίσματος κάθε κράτους μέλους εκτός ζώνης ευρώ που συμμετέχει στον ΜΣΙ ΙΙ γίνεται με βάση το ευρώ. Η συναλλαγματική ισοτιμία για όλα τα νομίσματα εκφράζεται ως η τιμή του ενός ευρώ (Ε1) σε εξαψήφιο δεκαδικό αριθμό.

Ο ίδιος συμπεφωνημένος τρόπος αναφοράς χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των ανώτατων και κατώτατων ισοτιμιών παρέμβασης των νομισμάτων των κρατών μελών εκτός ζώνης ευρώ που συμμετέχουν στον ΜΣΙ ΙΙ έναντι του ευρώ. Οι ισοτιμίες παρέμβασης καθορίζονται με πρόσθεση στις διμερείς κεντρικές ισοτιμίες, ή με αφαίρεση από αυτές, του συμφωνηθέντος περιθωρίου διακύμανσης, εκφρασμένου σε ποσοστιαίες μονάδες. Οι ισοτιμίες που προκύπτουν στρογγυλοποιούνται σε εξαψήφιο δεκαδικό αριθμό.

Β.   Διαδικασία της «μιας πληρωμής μετά την άλλη»

Σε περίπτωση παρέμβασης στα όρια του περιθωρίου διακύμανσης, τόσο η ΕΚΤ όσο και οι ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ εφαρμόζουν τη διαδικασία της «μιας πληρωμής μετά την άλλη» (payment after payment procedure). Οι ΕθνΚΤ εκτός ζώνης ευρώ που συμμετέχουν στον ΜΣΙ ΙΙ εφαρμόζουν τη διαδικασία αυτή όταν ενεργούν ως ανταποκρίτριες τράπεζες των ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ και της ΕΚΤ σύμφωνα με το παρόν παράρτημα· την ίδια διαδικασία δύνανται, κατά την κρίση τους, να υιοθετήσουν σε περίπτωση παρέμβασης στα όρια του περιθωρίου διακύμανσης οι ΕθνΚΤ εκτός ζώνης ευρώ που συμμετέχουν στον ΜΣΙ ΙΙ, κατά το διακανονισμό της παρέμβασης που έχουν πραγματοποιήσει για ίδιο λογαριασμό.

i)   Γενικές αρχές

Η διαδικασία της «μιας πληρωμής μετά την άλλη» εφαρμόζεται όταν η πραγματοποιούμενη παρέμβαση στα όρια του περιθωρίου διακύμανσης εντός του ΜΣΙ ΙΙ αφορά την ισοτιμία του ευρώ έναντι των νομισμάτων των κρατών μελών εκτός ζώνης ευρώ που συμμετέχουν στον ΜΣΙ ΙΙ.

Για να έχουν δικαίωμα παρέμβασης στα όρια του περιθωρίου διακύμανσης εντός του ΜΣΙ ΙΙ, οι αντισυμβαλλόμενοι απαιτείται να διατηρούν λογαριασμό στην ενδιαφερόμενη ΕθνΚΤ. Απαιτείται επίσης να διατηρούν διευθύνσεις S.W.I.F.T. ή/και να ανταλλάσσουν επικυρωμένους κωδικούς τηλετύπου με την εν λόγω ΕθνΚΤ ή την ΕΚΤ.

Οι αντισυμβαλλόμενοι που έχουν δικαίωμα παρέμβασης στα όρια του περιθωρίου διακύμανσης εντός του ΜΣΙ ΙΙ μπορούν να πραγματοποιούν την παρέμβαση και απευθείας με την ΕΚΤ, εφόσον έχουν την ιδιότητα του αποδεκτού αντισυμβαλλόμενου και για τη διενέργεια πράξεων συναλλάγματος με την ΕΚΤ σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2000/1 της 3ης Φεβρουαρίου 2000 σχετικά με τη διαχείριση των συναλλαγματικών διαθεσίμων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες και τα νομικά έγγραφα για πράξεις που αφορούν τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (1).

Οι ΕθνΚΤ εκτός ζώνης ευρώ που συμμετέχουν στον ΜΣΙ ΙΙ ενεργούν ως ανταποκρίτριες τράπεζες των ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ και της ΕΚΤ.

Όταν πραγματοποιείται παρέμβαση στα όρια του περιθωρίου διακύμανσης, η ενδιαφερόμενη ΕθνΚΤ ή η ΕΚΤ αποδεσμεύει το ποσό τής πληρωμής για δεδομένη συναλλαγή της μόνο αφότου λάβει επιβεβαίωση της ανταποκρίτριάς της ότι το οφειλόμενο ποσό έχει πιστωθεί στο λογαριασμό της. Οι αντισυμβαλλόμενοι απαιτείται να καταβάλλουν εγκαίρως τα οφειλόμενα ποσά, ώστε οι ΕθνΚΤ και η ΕΚΤ να μπορούν να εκπληρώνουν τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους για καταβολή. Κατά συνέπεια, οι αντισυμβαλλόμενοι απαιτείται να καταβάλλουν τα σχετικά ποσά εντός προκαθορισμένης προθεσμίας.

ii)   Προθεσμία για τη λήψη χρηματικών ποσών προερχόμενων από αντισυμβαλλόμενους

Οι αντισυμβαλλόμενοι καταβάλλουν τα ποσά της παρέμβασης το αργότερο την 1η μ.μ. ώρα ΕΚΤ (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) της ημερομηνίας αξίας (valeur).


(1)  ΕΕ L 207 της 17.8.2000, σ. 24. Κατευθυντήρια γραμμή όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2005/15 (ΕΕ L 345 της 28.12.2005, σ. 33).


ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΙI

ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 8, 10 ΚΑΙ 11 ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

τα οποία ισχύουν από 1ης Μαΐου 2004

(σε εκατομμύρια ευρώ)

Κεντρικές τράπεζες-συμβαλλόμενοι της παρούσας συμφωνίας

Ανώτατα όρια (1)

Česká národní banka

700

Danmarks Nationalbank

730

Eesti Pank

300

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

290

Latvijas Banka

340

Lietuvos bankas

390

Magyar Nemzeti Bank

680

Central Bank of Malta

270

Narodowy Bank Polski

1 830

Banka Slovenije

350

Národná banka Slovenska

470

Sveriges Riksbank

990

Bank of England

4 660

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

ουδέν


ΕθνΚΤ ζώνης ευρώ

Ανώτατα όρια

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

ουδέν

Deutsche Bundesbank

ουδέν

Τράπεζα της Ελλάδος

ουδέν

Banco de España

ουδέν

Banque de France

ουδέν

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

ουδέν

Banca d'Italia

ουδέν

Banque centrale du Luxembourg

ουδέν

De Nederlandsche Bank

ουδέν

Oesterreichische Nationalbank

ουδέν

Banco de Portugal

ουδέν

Suomen Pankki

ουδέν


(1)  Τα ποσά που αναφέρονται είναι υποθετικά ποσά για τις κεντρικές τράπεζες οι οποίες δεν συμμετέχουν στον ΜΣΙ ΙΙ.


Top