EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R2003

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2003/2006 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2006 , περί καθορισμού λεπτομερών κανόνων χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) των δαπανών που συνδέονται με την κοινή οργάνωση αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

OJ L 379, 28.12.2006, p. 49–53 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 805–811 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 010 P. 130 - 134
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 010 P. 130 - 134
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 009 P. 144 - 148

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; καταργήθηκε από 32013R1420

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2003/oj

28.12.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 379/49


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 2003/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 21ης Δεκεμβρίου 2006

περί καθορισμού λεπτομερών κανόνων χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) των δαπανών που συνδέονται με την κοινή οργάνωση αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1999, για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (1), και ιδίως το άρθρο 35 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 2005, για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής (2), προβλέπει ότι το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) χρηματοδοτεί σε κεντρικό επίπεδο τις δαπάνες τις σχετικές με τις αγορές του αλιευτικού τομέα.

(2)

Στο άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 διευκρινίζονται τα είδη δαπανών που πραγματοποιούνται από τα κράτη μέλη.

(3)

Η χρηματοδότηση των εν λόγω δαπανών γίνεται με βάση τους κανόνες της κεντρικής άμεσης διαχείρισης που επιμερίζεται μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών.

(4)

Για να εξασφαλίζεται η χρηστή διαχείριση των κοινοτικών ταμείων αλλά και για να προστατεύονται τα δημοσιονομικά συμφέροντα της Κοινότητας, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 προβλέπει ορισμένες υποχρεώσεις για τα κράτη μέλη αναφορικά με τη διαχείριση και τον έλεγχο των εν λόγω ταμείων, αλλά και για την παροχή πληροφοριών σχετικά με το νομικό και διοικητικό πλαίσιο που διέπει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών καθώς και για την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι έχουν διαπραχθεί παρατυπίες κατά τη διαχείριση των εν λόγω ταμείων. Επιπλέον, τα δημοσιονομικά συμφέροντα των Κοινοτήτων σε συνάρτηση με τις δαπάνες που χρηματοδοτούνται βάσει του άρθρου 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 προστατεύονται από τους συναφείς κανόνες για την προστασία των προαναφερόμενων συμφερόντων που θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (3), τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) (4), τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (5), και τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (6).

(5)

Για να εξασφαλιστεί η χρηστή διαχείριση των χρηματοοικονομικών ροών και ιδίως επειδή τα ίδια τα κράτη μέλη κινητοποιούν σε πρώτη φάση τους πόρους προς κάλυψη των δαπανών που αναφέρονται στο άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 πριν οι δαπάνες τους επιστραφούν από την Επιτροπή σε εξαμηνιαία βάση, τα κράτη μέλη οφείλουν να συγκεντρώνουν τα αντίστοιχα στοιχεία για τις δαπάνες και να τα διαβιβάζουν στην Επιτροπή μαζί με τη δήλωση των δαπανών.

(6)

Η Επιτροπή πρέπει να επιστρέφει σε εξαμηνιαία βάση τα ποσά στα κράτη μέλη, με βάση τις προαναφερόμενες δηλώσεις δαπανών και τα δικαιολογητικά που προσαρτώνται στις εν λόγω δηλώσεις.

(7)

Για να επιτραπεί στην Επιτροπή να επεξεργάζεται με αποτελεσματικό τρόπο τα στοιχεία που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη, τα στοιχεία αυτά πρέπει να διαβιβάζονται με ηλεκτρονική μορφή.

(8)

Για να αποφευχθεί η εφαρμογή διαφορετικών συναλλαγματικών ισοτιμιών για τις ενισχύσεις που καταβάλλονται στις οργανώσεις παραγωγών αφενός σε άλλα νομίσματα εκτός του ευρώ και αφετέρου στις δηλώσεις δαπανών, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόζουν την ίδια συναλλαγματική ισοτιμία στις δηλώσεις δαπανών τους με εκείνη που χρησιμοποιούν όταν πραγματοποιούν τις προαναφερόμενες πληρωμές στους δικαιούχους. Οι εφαρμοστέες συναλλαγματικές ισοτιμίες πρέπει να καθορίζονται με βάση τα γενεσιουργά αίτια, όπως αυτά καθορίζονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1925/2000 της Επιτροπής, της 11ης Σεπτεμβρίου 2000, για τον καθορισμό των γενεσιουργών αιτίων για τις συναλλαγματικές ισοτιμίες προς εφαρμογή κατά τον υπολογισμό ορισμένων ποσών που προβλέπονται από τους μηχανισμούς του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (7).

(9)

Για να θεσμοθετηθεί μια νομική βάση για τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν κατά την πρώτη περίοδο αναφοράς, ο εν λόγω κανονισμός θα πρέπει να εφαρμοστεί με αναδρομική ισχύ από τις 16 Οκτωβρίου 2006,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Θεματικό αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 για τη χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) των δαπανών που πραγματοποιούν τα κράτη μέλη βάσει της κοινής οργάνωσης αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι εξής ορισμοί:

Ως «δαπάνες» νοούνται οι δαπάνες που πραγματοποιούν τα κράτη μέλη οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 35 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000.

Άρθρο 3

Αρμόδια αρχή

Κάθε κράτος μέλος ορίζει την αρμόδια αρχή του για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και την ανακοινώνει στην Επιτροπή.

Άρθρο 4

Δηλώσεις δαπανών

1.   Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει δήλωση δαπανών σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο παράρτημα. Η δήλωση δαπανών απαρτίζεται από μία συνοπτική κατάσταση, στην οποία η κατανομή γίνεται με βάση την ονοματολογία του προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το είδος των δαπανών σύμφωνα με την αναλυτική ονοματολογία που έχει τεθεί στη διάθεση των κρατών μελών. Η δήλωση καλύπτει:

(α)

τις δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί κατά την προηγούμενη εξαμηνιαία περίοδο αναφοράς·

(β)

τις συνολικές δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί από τις αρχές του οικονομικού έτους έως το τέλος της προηγούμενης εξαμηνιαίας περιόδου αναφοράς.

2.   Κάθε κράτος μέλος συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με τη δήλωση δαπανών.

3.   Οι περίοδοι αναφοράς αποτελούνται από εξαμηνιαίες περιόδους οι οποίες εκτείνονται από τις 16 Οκτωβρίου έως τις 15 Απριλίου και από τις 16 Απριλίου έως τις 15 Οκτωβρίου.

4.   Στη δήλωση δαπανών είναι δυνατόν να ενσωματωθούν διορθώσεις των ποσών που έχουν ήδη δηλωθεί για προηγούμενες περιόδους αναφοράς.

5.   Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών υποβάλλουν στην Επιτροπή τις δηλώσεις δαπανών τους σε ηλεκτρονική μορφή μαζί με τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2, το αργότερο στις 10 Μαΐου και στις 10 Νοεμβρίου, αντιστοίχως.

Άρθρο 5

Εξαμηνιαίες πληρωμές

1.   Οι πιστώσεις που είναι αναγκαίες για τη χρηματοδότηση των δαπανών τίθενται στη διάθεση των κρατών μελών από την Επιτροπή υπό τη μορφή εξαμηνιαίων επιστροφών (οι οποίες εφεξής καλούνται «εξαμηνιαίες πληρωμές»).

Τα ποσά των εξαμηνιαίων πληρωμών καθορίζονται με βάση τη δήλωση δαπανών που υποβάλλεται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 4.

2.   Οι εξαμηνιαίες πληρωμές καταβάλλονται σε κάθε κράτος μέλος εντός 60 ημερών από την παραλαβή από την Επιτροπή της πλήρους δήλωσης δαπανών που έχει υποβληθεί από το κράτος μέλος. Η δήλωση λογίζεται ότι είναι πλήρης εάν η Επιτροπή δεν ζητήσει να της χορηγηθούν περαιτέρω πληροφορίες εντός προθεσμίας 30 ημερών από την παραλαβή της δήλωσης.

3.   Έως την είσπραξη των εξαμηνιαίων πληρωμών από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη κινητοποιούν τους απαιτούμενους πόρους για τη διενέργεια των δαπανών.

Άρθρο 6

Εφαρμοζόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες

Η συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιείται από τα κράτη μέλη για τη δήλωση των δαπανών τους είναι η πιο πρόσφατη ισοτιμία που έχει καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) πριν από τα αντίστοιχα γενεσιουργά αίτια, όπως αυτά καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1925/2000.

Άρθρο 7

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 16 Οκτωβρίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 2006.

Για την Επιτροπή

Joe BORG

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 17 της 21.1.2000, σ. 22. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1759/2006 (ΕΕ L 335 της 1.12.2006, σ. 3).

(2)  ΕΕ L 209 της 11.8.2005, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 320/2006 (ΕΕ L 58 της 28.2.2006, σ. 42).

(3)  ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 1.

(5)  ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2.

(6)  ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1.

(7)  ΕΕ L 230 της 12.9.2000, σ. 7.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Κατανομή των δεδομένων σύμφωνα με την ονοματολογία του προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ανάλογα με το είδος της δαπάνης

Περιεχόμενο της δήλωσης δαπανών που πρέπει να διαβιβάζεται στην Επιτροπή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Προμετωπίδα της δήλωσης

Η προμετωπίδα της δήλωσης περιλαμβάνει:

έναν κωδικό αριθμό αναγνώρισης για το είδος του μηνύματος και το κράτος μέλος που διαβιβάζει τα δεδομένα (Σημείωση: το στοιχείο αυτό θα χρησιμοποιείται για να επαληθεύεται ότι ο χρήστης ο οποίος διαβιβάζει τη δήλωση δικαιούται πράγματι να πράξει αυτό για λογαριασμό του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους). Ο κωδικός αριθμός αναγνώρισης θα σας αποσταλεί από την Επιτροπή,

τη χρονική περίοδο των δαπανών που καλύπτει η δήλωση,

τη γλώσσα της δήλωσης.

Κύριο σώμα της δήλωσης

Στο κυρίως σώμα της δήλωσης περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε επιμέρους κατηγορία της ονοματολογίας του ΕΓΤΕ:

ο κωδικός αριθμός αναγνώρισης της επιμέρους κατηγορίας (π.χ. 110201002610033),

η διατύπωση της επιμέρους κατηγορίας στη γλώσσα που έχει επιλεγεί στην προμετωπίδα της δήλωσης,

το ποσό που έχει δηλωθεί για την αντίστοιχη χρονική περίοδο (Ν) και το αθροιστικό ποσό που έχει δηλωθεί από τις αρχές του οικονομικού έτους. Όλα τα ποσά πρέπει να δηλώνονται σε ευρώ.

Τελικό τμήμα

Τα ακόλουθα στοιχεία εμφανίζονται μετά τον κατάλογο όλων των επιμέρους κατηγοριών:

το συνολικό ποσό που έχει δηλωθεί για την αντίστοιχη χρονική περίοδο (Ν) και το συνολικό αθροιστικό ποσό που δηλώθηκε από τις αρχές του οικονομικού έτους,

χώρος για σχόλια.

Σύνταξη του μηνύματος

Image

Περιγραφή των πεδίων

Ονομασία

Μορφότυπος

Περιγραφή

Προμετωπίδα της δήλωσης: επέλευση των περιστατικών = 1

[ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ] *

 

Κωδικός αριθμός αναγνώρισης που χορηγείται από τη ΓΔ ΑΛΙΕΙΑΣ

[ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ] *

Ημερομηνία (YYYYMM)

Περίοδος πραγματοποίησης των δαπανών

[ΓΛΩΣΣΑ] *

(2 χαρακτήρες)

Κωδικός ISO για τη γλώσσα

Κύριο σώμα της δήλωσης: επέλευση των περιστατικών = 1 έως n

[ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ] *

Αριθμός (15)

Επί μέρους κατηγορία

[ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ] *

Ελεύθερο κείμενο (600)

Διατύπωση της επιμέρους κατηγορίας

[ΠΟΣΟ] *

Αριθμός (15,2)

Δηλωθέν ποσό

[ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ] *

Αριθμός (15,2)

Σωρευτικό ποσό

Τελικό τμήμα: επέλευση των περιστατικών = 1

[ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ] *

Αριθμός (15,2)

Συνολικό δηλωθέν ποσό

[ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ] *

Αριθμός (15,2)

Συνολικό αθροιστικό ποσό

[ΣΧΟΛΙΑ]

Ελεύθερο κείμενο (80)

Σχόλια

Τα πεδία που σημειώνονται με αστερίσκο συμπληρώνονται υποχρεωτικά.

Παράδειγμα

Image


Top