EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1979

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1979/2006 της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2006 , σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης δασμολογικών ποσοστώσεων για κονσέρβες μανιταριών που εισάγονται από τρίτες χώρες

OJ L 368, 23.12.2006, p. 91–95 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 312M , 22.11.2008, p. 246–250 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 080 P. 205 - 210
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 080 P. 205 - 210
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 037 P. 3 - 7

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; καταργήθηκε από 32020R0760 . Latest consolidated version: 01/01/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1979/oj

23.12.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 368/91


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1979/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Δεκεμβρίου 2006

σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης δασμολογικών ποσοστώσεων για κονσέρβες μανιταριών που εισάγονται από τρίτες χώρες

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τη συνθήκη προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 3,

την πράξη προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, και ιδίως το άρθρο 41,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2201/96 του Συμβουλίου, της 28ης Οκτωβρίου 1996, για την κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευτικά (1), και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σε συνέχεια της συμφωνίας για τη γεωργία (2) που συνήφθη στο πλαίσιο των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, η Κοινότητα ανέλαβε την υποχρέωση να ανοίξει από την 1η Ιουλίου 1995, υπό ορισμένους όρους, κοινοτικές δασμολογικές ποσοστώσεις για ορισμένες κονσέρβες μανιταριών του γένους Agaricus spp.

(2)

Οι όροι για τη διαχείριση των εν λόγω ποσοστώσεων καθορίστηκαν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1864/2004 της Επιτροπής, της 26ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης δασμολογικών ποσοστώσεων για κονσέρβες μανιταριών εισαγόμενες από τρίτες χώρες (3). Για λόγους σαφήνειας, ο εν λόγω κανονισμός πρέπει να καταργηθεί και να αντικατασταθεί από νέο κανονισμό από την 1η Ιανουαρίου 2007.

(3)

Η συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, σύμφωνα με το άρθρο XXIV παράγραφος 6 και το άρθρο XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμού και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) του 1994, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση 2006/398/ΕΚ του Συμβουλίου (4), προβλέπει αύξηση κατά 5 200 τόνους της δασμολογικής ποσόστωσης για κονσέρβες μανιταριών του γένους Agaricus των κωδικών ΣΟ 0711 51 00, 2003 10 20 και 2003 10 30, καταγωγής Κίνας.

(4)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2006, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών προϊόντων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής (5) εφαρμόζεται στα πιστοποιητικά εισαγωγής για τις περιόδους δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής από την 1η Ιανουαρίου 2007. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 προβλέπει ιδίως λεπτομερείς διατάξεις για τις αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής, το καθεστώς των αιτούντων και την έκδοση των πιστοποιητικών. Ο εν λόγω κανονισμός περιορίζει την περίοδο ισχύος των πιστοποιητικών στην τελευταία ημέρα της περιόδου της δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής. Οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 εφαρμόζονται στα πιστοποιητικά εισαγωγής που εκδίδονται δυνάμει του κανονισμού αυτού με την επιφύλαξη των συμπληρωματικών όρων και παρεκκλίσεων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό σχετικά με τους αιτούντες.

(5)

Ενδείκνυται ο καθορισμός λεπτομερών ρυθμίσεων για να εξασφαλισθεί ότι οι ποσότητες που υπερβαίνουν τις δασμολογικές ποσοστώσεις υπόκεινται στην είσπραξη του πλήρους δασμού που προβλέπεται στο κοινό δασμολόγιο. Συνεπώς, τα πιστοποιητικά πρέπει να εκδίδονται στο τέλος κάθε περιόδου κατά την οποία ελέγχονται οι ποσότητες και πραγματοποιούνται οι αναγκαίες κοινοποιήσεις από τα κράτη μέλη. Οι διατάξεις αυτές είτε είναι συμπληρωματικές είτε παρεκκλίνουν των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 της Επιτροπής, της 9ης Ιουνίου 2000, για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα (6).

(6)

Πρέπει να εξακολουθήσει να υπάρχει επαρκής εφοδιασμός της κοινοτικής αγοράς με τα σχετικά προϊόντα σε σταθερές τιμές, με παράλληλη αποτροπή της δημιουργίας περιττών διαταραχών στην αγορά με μορφή σοβαρών διακυμάνσεων της τιμής και αρνητικών επιπτώσεων στους κοινοτικούς παραγωγούς. Προς το σκοπό αυτό, πρέπει να ενθαρρυνθούν η αύξηση του ανταγωνισμού μεταξύ εισαγωγέων και η μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων στις οποίες υπόκεινται.

(7)

Πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ παραδοσιακών και νέων εισαγωγέων, προς όφελος των υφιστάμενων εισαγωγέων οι οποίοι κανονικά εισάγουν σημαντικές ποσότητες των υπόψη προϊόντων, καθώς επίσης προς όφελος των νέων εισαγωγέων οι οποίοι εισέρχονται στην αγορά και πρέπει να έχουν εύλογες δυνατότητες να υποβάλουν αιτήσεις πιστοποιητικών για ποσότητες κονσερβών μανιταριών με βάση τις δασμολογικές ποσοστώσεις. Πρέπει να προβλεφθεί σαφής διαχωρισμός μεταξύ παραδοσιακών και νέων εισαγωγέων και να οριστούν κριτήρια σχετικά με το καθεστώς των αιτούντων και τη χρήση των χορηγούμενων πιστοποιητικών.

(8)

Κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθεί κατανομή μεταξύ των δύο κατηγοριών εισαγωγέων με βάση τις ποσότητες που πραγματικά εισάγονται, παρά με βάση τα πιστοποιητικά που εκδίδονται.

(9)

Προς το συμφέρον των υφιστάμενων εισαγωγέων, οι ποσότητες κονσερβών μανιταριών που υπάγονται στις δασμολογικές ποσοστώσεις των οποίων η διαχείριση αποτελεί αντικείμενο του παρόντος κανονισμού και των οποίων η εισαγωγή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά την περίοδο δασμολογικής ποσόστωσης λόγω ανωτέρας βίας πρέπει να ληφθούν υπόψη στον υπολογισμό των ποσοτήτων αναφοράς, ώστε να αποφευχθεί η μεταγενέστερη μείωση της ποσότητας αναφοράς τους.

(10)

Οι αιτήσεις για πιστοποιητικά εισαγωγής κονσερβών μανιταριών από τρίτες χώρες που υποβάλλονται από κάθε κατηγορία εισαγωγέων πρέπει να υπόκεινται σε ορισμένους περιορισμούς. Οι περιορισμοί αυτοί είναι αναγκαίοι προκειμένου να εξασφαλίζονται όχι μόνο η διατήρηση του ανταγωνισμού μεταξύ εισαγωγέων, αλλά και η δυνατότητα κάθε εισαγωγέα με πραγματική εμπορική δραστηριότητα στην αγορά οπωροκηπευτικών να προασπίζει τις θεμιτές εμπορικές του θέσεις έναντι άλλων εισαγωγέων και να μην είναι πλέον δυνατός ο έλεγχος της αγοράς από έναν και μόνο εισαγωγέα.

(11)

Προκειμένου να βελτιωθεί και να απλουστευθεί η διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων για κονσέρβες μανιταριών, πρέπει να θεσπιστούν σαφείς διατάξεις όσον αφορά τις ημερομηνίες και τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων και έκδοσης πιστοποιητικών από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

(12)

Είναι επίσης αναγκαία η λήψη μέτρων προκειμένου να περιοριστούν στο ελάχιστο οι κερδοσκοπικού χαρακτήρα αιτήσεις πιστοποιητικών, οι οποίες είναι δυνατό να οδηγήσουν στη μη πλήρη αξιοποίηση δασμολογικών ποσοστώσεων. Λόγω της φύσης και της αξίας των σχετικών προϊόντων, πρέπει να συστήνεται εγγύηση για κάθε τόνο (στραγγισμένο καθαρό βάρος) του υπόψη προϊόντος για τον οποίο έχει υποβληθεί αίτηση πιστοποιητικού εισαγωγής. Η εγγύηση πρέπει να καθορίζεται σε επίπεδο αρκετά υψηλό για να αποθαρρύνονται οι κερδοσκοπικού χαρακτήρα αιτήσεις, αλλά όχι τόσο υψηλό ώστε να αποθαρρύνονται εκείνοι οι οποίοι ασκούν πραγματική εμπορική δραστηριότητα σχετική με τα μεταποιημένα οπωροκηπευτικά προϊόντα. Το καταλληλότερο αντικειμενικό κριτήριο για τον καθορισμό του επιπέδου της εγγύησης είναι το όριο του 2 % του μέσου πρόσθετου δασμού που εφαρμόζεται σε εισαγωγές εντός της Κοινότητας κονσερβών μανιταριών του γένους Agaricus υπαγόμενων στους κωδικούς ΣΟ 0711 51 00, 2003 10 20 και 2003 10 30.

(13)

Η προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπεται για την 1η Ιανουαρίου 2007. Συνεπώς, κρίνεται σκόπιμο η ποσόστωση της ΓΣΔΕ που τους χορηγείται επί του παρόντος να ανακατανεμηθεί σε άλλους προμηθευτές.

(14)

Πρέπει να θεσπιστούν μεταβατικά μέτρα ώστε να μπορούν οι εισαγωγείς από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία να επωφεληθούν από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

(15)

Για τα έτη 2007 και 2008, πρέπει να θεσπιστούν ρυθμίσεις ώστε να υπάρξει διάκριση μεταξύ, αφενός, παραδοσιακών και νέων εισαγωγέων εντός της Κοινότητας με τη σύνθεσή της στις 31 Δεκεμβρίου 2006 και, αφετέρου, παραδοσιακών και νέων εισαγωγέων στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία.

(16)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευτικά,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Άνοιγμα δασμολογικών ποσοστώσεων και εφαρμοζόμενοι δασμοί

1.   Ανοίγουν δασμολογικές ποσοστώσεις για εισαγωγές στην Κοινότητα μανιταριών του γένους Agaricus σε κονσέρβα των κωδικών ΣΟ 0711 51 00, 2003 10 20 και 2003 10 30 (εφεξής «κονσέρβες μανιταριών»), σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Η ποσότητα, ο αύξων αριθμός και η περίοδος εφαρμογής κάθε δασμολογικής ποσόστωσης προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι.

2.   Ο δασμολογικός συντελεστής που εφαρμόζεται είναι 12 % ad valorem στην περίπτωση προϊόντων του κωδικού ΣΟ 0711 51 00 και 23 % στην περίπτωση προϊόντων των κωδικών ΣΟ 2003 10 20 και 2003 10 30.

Άρθρο 2

Εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 και (ΕΚ) αριθ. 1301/2006

Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 και (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Ορισμοί

1.   Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως «αρμόδιες αρχές» νοούνται ο φορέας ή οι φορείς που έχει υποδείξει το κράτος μέλος για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

2.   Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως «ποσότητα αναφοράς» νοείται η μέγιστη ποσότητα (στραγγισμένο καθαρό βάρος) μανιταριών σε κονσέρβα που εισήχθη ανά ημερολογιακό έτος από παραδοσιακό εισαγωγέα στη διάρκεια ενός από τα τρία τελευταία ημερολογιακά έτη.

Οι εισαγωγές κονσερβών μανιταριών καταγωγής κρατών μελών της Κοινότητας με τη σύνθεσή της στις 31 Δεκεμβρίου 2006 ή Βουλγαρίας και Ρουμανίας δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της ποσότητας αναφοράς.

Οι ποσότητες κονσερβών μανιταριών που υπάγονται στις δασμολογικές ποσοστώσεις του άρθρου 1 παράγραφος 1 και οι οποίες δεν μπορούν να εισαχθούν κατά την περίοδο δασμολογικής ποσόστωσης λόγω ανωτέρας βίας πρέπει να ληφθούν υπόψη στον υπολογισμό της ποσότητας αναφοράς.

Άρθρο 4

Κατηγορίες εισαγωγέων

1.   Κατά παρέκκλιση του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, ως «παραδοσιακοί εισαγωγείς» νοούνται οι εισαγωγείς που μπορούν να αποδείξουν ότι:

α)

έχουν εισαγάγει κονσέρβες μανιταριών στην Κοινότητα τουλάχιστον κατά τα δύο από τα τρία προηγούμενα ημερολογιακά έτη·

β)

έχουν εισαγάγει στην Κοινότητα τουλάχιστον 100 τόνους μεταποιημένων οπωροκηπευτικών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/96, κατά τη διάρκεια του έτους που προηγείται της αίτησής τους.

2.   Κατά παρέκκλιση του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, ως «νέοι εισαγωγείς» νοούνται οι εισαγωγείς πλην εκείνων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, που έχουν εισαγάγει στην Κοινότητα τουλάχιστον 50 τόνους μεταποιημένων οπωροκηπευτικών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/96, κατά τη διάρκεια ενός εκάστου των προηγούμενων δύο ημερολογιακών ετών.

3.   Οι παραδοσιακοί και οι νέοι εισαγωγείς υποβάλλουν στοιχεία για να αποδείξουν ότι πληρούνται τα κριτήρια των παραγράφων 1 ή 2 κατά την πρώτη αίτηση για μια συγκεκριμένη περίοδο εισαγωγικής δασμολογικής ποσόστωσης στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι και στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ΦΠΑ.

Η εμπορική δραστηριότητα με τρίτες χώρες αποδεικνύεται αποκλειστικά με την προσκόμιση των τελωνειακών εγγράφων θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, δεόντως θεωρημένων από τις τελωνειακές αρχές, στα οποία ο αιτών αναφέρεται ως παραλήπτης.

Άρθρο 5

Αιτήσεις πιστοποιητικών και πιστοποιητικά

1.   Τα πιστοποιητικά εισαγωγής (εφεξής «τα πιστοποιητικά») ισχύουν από την πραγματική ημερομηνία έκδοσής τους, κατά την έννοια του άρθρου 23 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000.

2.   Το ποσό της εγγύησης ανέρχεται σε 40 ευρώ ανά τόνο (στραγγισμένο καθαρό βάρος).

3.   Η χώρα καταγωγής αναγράφεται στη θέση 8 της αίτησης πιστοποιητικού και του πιστοποιητικού, ενώ η λέξη «ναι» σημειώνεται με σταυρό. Το πιστοποιητικό ισχύει μόνο για εισαγωγές προερχόμενες από την αναφερόμενη σε αυτό χώρα.

4.   Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, τα δικαιώματα που απορρέουν από τα πιστοποιητικά εισαγωγής δεν είναι μεταβιβάσιμα.

Άρθρο 6

Κατανομή των συνολικών ποσοτήτων μεταξύ παραδοσιακών και νέων εισαγωγέων

1.   Η συνολική ποσότητα που διατίθεται στην Κίνα και σε άλλες τρίτες χώρες, σύμφωνα με το παράρτημα Ι, κατανέμεται ως ακολούθως:

α)

95 % σε παραδοσιακούς εισαγωγείς·

β)

5 % σε νέους εισαγωγείς.

2.   Εάν η ποσότητα που διατίθεται στην Κίνα και σε άλλες τρίτες χώρες δεν έχει πλήρως εξαντληθεί από μία κατηγορία εισαγωγέων, το υπόλοιπο κατανέμεται στην άλλη κατηγορία.

3.   Στη θέση 20 των αιτήσεων πιστοποιητικών αναγράφεται, ανάλογα με την περίπτωση, «παραδοσιακός εισαγωγέας» ή «νέος εισαγωγέας».

Άρθρο 7

Περιορισμοί που ισχύουν για τις αιτήσεις

1.   Η συνολική ποσότητα (στραγγισμένο καθαρό βάρος) που αναφέρεται στις αιτήσεις πιστοποιητικών για την εισαγωγή στην Κοινότητα κονσερβών μανιταριών που υποβάλλονται από παραδοσιακό εισαγωγέα δεν πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσότητα που υπερβαίνει το 150 % της ποσότητας αναφοράς.

2.   Η συνολική ποσότητα (στραγγισμένο καθαρό βάρος) που αναφέρεται στις αιτήσεις πιστοποιητικών για την εισαγωγή στην Κοινότητα κονσερβών μανιταριών που υποβάλλονται από νέο εισαγωγέα για μια συγκεκριμένη καταγωγή δεν πρέπει υπερβαίνει το 1 % της συνολικής ποσότητας που αναφέρεται στο παράρτημα Ι για την καταγωγή αυτή.

Άρθρο 8

Υποβολή αιτήσεων πιστοποιητικών από εισαγωγείς

1.   Οι εισαγωγείς υποβάλλουν τις αιτήσεις πιστοποιητικών κατά τις πέντε πρώτες εργάσιμες ημέρες του Ιανουαρίου.

2.   Όταν νέοι εισαγωγείς έχουν λάβει πιστοποιητικά σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1864/2004 ή του παρόντος κανονισμού κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, πρέπει επίσης να παράσχουν απόδειξη ότι τουλάχιστον το 50 % της ποσότητας που τους διατέθηκε έχει όντως τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα.

Άρθρο 9

Κοινοποιήσεις των αιτήσεων πιστοποιητικών

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, το αργότερο τη δέκατη εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου, τις ποσότητες σε χιλιόγραμμα για τις οποίες έχουν κατατεθεί αιτήσεις πιστοποιητικών.

Οι κοινοποιήσεις κατανέμονται ανά κωδικό ΣΟ και ανά καταγωγή και παρέχουν επίσης χωριστά αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τις ποσότητες εκάστου προϊόντος για το οποίο έχει κατατεθεί αίτηση από παραδοσιακούς και νέους εισαγωγείς, αντιστοίχως.

Άρθρο 10

Έκδοση πιστοποιητικών

Τα πιστοποιητικά εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών την έβδομη εργάσιμη ημέρα μετά το τέλος της προθεσμίας κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1.

Άρθρο 11

Διεθνείς δεσμεύσεις που εφαρμόζονται στις εισαγωγές από την Κίνα

1.   Η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα κονσερβών μανιταριών καταγωγής Κίνας υπόκεινται στα άρθρα 55 έως 65 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής (7).

2.   Στο παράρτημα ΙΙ παρατίθενται οι αρμόδιες αρχές έκδοσης του πιστοποιητικού καταγωγής για τις κονσέρβες μανιταριών καταγωγής Κίνας.

Άρθρο 12

Διοικητική συνεργασία μεταξύ κρατών μελών

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν την αμοιβαία διοικητική συνεργασία με σκοπό την ορθή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 13

Μεταβατικά μέτρα για τα έτη 2007 και 2008

Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 4 παράγραφοι 1 και 2, για τα έτη 2007 και 2008, και μόνο στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)

Ως «παραδοσιακοί εισαγωγείς» νοούνται οι εισαγωγείς οι οποίοι μπορούν να αποδείξουν ότι:

α)

έχουν εισαγάγει κονσέρβες μανιταριών κατά τα δύο τουλάχιστον από τα τρία προηγούμενα ημερολογιακά έτη·

β)

έχουν εισαγάγει κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος τουλάχιστον 100 τόνους μεταποιημένων οπωροκηπευτικών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/96·

γ)

οι εισαγωγές που αναφέρονται στα σημεία α) και β) πραγματοποιήθηκαν στη Βουλγαρία ή στη Ρουμανία όπου ο υπόψη εισαγωγέας έχει την έδρα του.

2)

Ως «νέοι εισαγωγείς» νοούνται οι εισαγωγείς πλην εκείνων που αναφέρονται στο στοιχείο 1, οι οποίοι έχουν εισαγάγει στη Βουλγαρία ή στη Ρουμανία τουλάχιστον 50 τόνους μεταποιημένων οπωροκηπευτικών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/96, σε καθένα από τα δύο προηγούμενα ημερολογιακά έτη.

Άρθρο 14

Κατάργηση κανονισμών

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1864/2004 καταργείται με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2007.

Άρθρο 15

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2007.

Το άρθρο 13 εφαρμόζεται με την επιφύλαξη και κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συνθήκης προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2006.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 29. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 386/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 64 της 2.3.2004, σ. 25).

(2)  ΕΕ L 336 της 23.12.1994, σ. 22.

(3)  ΕΕ L 325 της 28.10.2004, σ. 30. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1995/2005 (ΕΕ L 320 της 8.12.2005, σ. 34).

(4)  ΕΕ L 154 της 8.6.2006, σ. 22.

(5)  ΕΕ L 238 της 1.9.2006, σ. 13.

(6)  ΕΕ L 152 της 24.6.2000, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1713/2006 (ΕΕ L 321 της 21.11.2006, σ. 11).

(7)  ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Ποσότητα σε τόνους (καθαρού βάρους στραγγισμένου προϊόντος), αύξων αριθμός και περίοδος εφαρμογής των δασμολογικών ποσοστώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1

Χώρα καταγωγής

Αύξων αριθμός

1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους

Κίνα

Παραδοσιακοί εισαγωγείς: 09.4157

Νέοι εισαγωγείς: 09.4193

28 950

Λοιπές τρίτες χώρες

Παραδοσιακοί εισαγωγείς: 09.4158

Νέοι εισαγωγείς: 09.4194

5 030


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κατάλογος αρμόδιων κινεζικών αρχών για την έκδοση των πιστοποιητικών καταγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2:

Γενική επιθεώρηση διαχείρισης ποιότητας

Υπηρεσία ελέγχου εισόδου-εξόδου και υγειονομικής απομόνωσης στη Λαϊκή Δημοκρατία Κίνας:

Beijing

Jiangxi

Shenzhen

Shanxi

Zhuhai

Ningxia

Inner Mongolia

Sichuan

Tianjin

Hebei

Chongqing

Shanghai

Liaoning

Yunnan

Ningbo

Jilin

Guizhou

Jiangsu

Shandong

Shaanxi

Guangxi

Zhejiang

Gansu

Heilongjiang

Anhui

Qinghai

Hainan

Hubei

Tibet

Henan

Guangdong

Fujian

Xinjiang

Xiamen

Hunan


Top