EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1887

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1887/2006 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2006 , περί αναστολής της απαγόρευσης της αλιείας γλώσσας στις ζώνες ICES III a, III b, c, d (ύδατα ΕΚ) από σκάφη που φέρουν σημαία Σουηδίας

OJ L 364, 20.12.2006, p. 66–67 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1887/oj

20.12.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 364/66


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1887/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 19ης Δεκεμβρίου 2006

περί αναστολής της απαγόρευσης της αλιείας γλώσσας στις ζώνες ICES III a, III b, c, d (ύδατα ΕΚ) από σκάφη που φέρουν σημαία Σουηδίας

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2002, για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (1), και ιδίως το άρθρο 26 παράγραφος 4,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1993, για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου που εφαρμόζεται στην Κοινή Αλιευτική Πολιτική (2), και ιδίως το άρθρο 21 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 51/2006 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2006, περί καθορισμού, για το 2006, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων και των συναφών όρων στα κοινοτικά ύδατα και, για τα κοινοτικά σκάφη, σε ύδατα στα οποία απαιτούνται περιορισμοί αλιευμάτων (3), καθορίζει ποσοστώσεις για το 2006.

(2)

Στις 6 Οκτωβρίου 2006, η Σουηδία γνωστοποίησε στην Επιτροπή, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, ότι θα ανέστελλε προσωρινά την αλιεία γλώσσας στα ύδατα της ζώνης ICES III a, III b, c, d από σκάφη που φέρουν τη σημαία της, από τις 6 Οκτωβρίου 2006.

(3)

Στις 1 Νοεμβρίου 2006, η Επιτροπή, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 και του άρθρου 26 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1631/2006 για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας γλώσσας στη ζώνη ICES III a, III b, c, d από σκάφη που φέρουν σημαία Σουηδίας ή είναι νηολογημένα στη Σουηδία, με έναρξη εφαρμογής την ίδια ημερομηνία.

(4)

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβε η Επιτροπή, από τις σουηδικές αρχές διατίθεται ακόμη ποσότητα γλώσσας στο πλαίσιο της ποσόστωσης της Σουηδίας στη ζώνη ICES III a, III b, c, d. Συνεπώς πρέπει να επιτραπεί η αλιεία γλώσσας στα εν λόγω ύδατα, από σκάφη που φέρουν σημαία Σουηδίας ή είναι νηολογημένα στη Σουηδία.

(5)

Η άδεια αυτή πρέπει να αρχίσει να ισχύει στις 24 Νοεμβρίου 2006, ώστε να δοθεί η δυνατότητα αλιείας της υπόψη ποσότητας γλώσσας πριν από τα τέλη του τρέχοντος έτους.

(6)

Πρέπει επομένως να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1631/2006 της Επιτροπής, με έναρξη εφαρμογής στις 24 Νοεμβρίου 2006,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Κατάργηση

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1631/2006 καταργείται.

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 24 Νοεμβρίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 2006.

Για την Επιτροπή

Jörgen HOLMQUIST

Γενικός Διευθυντής Αλιείας και Ναυτιλιακών Υποθέσεων


(1)  ΕΕ L 358 της 31.12.2002, σ. 59.

(2)  ΕΕ L 261 της 20.10.1993, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 768/2005 (ΕΕ L 128 της 21.5.2005, σ. 1).

(3)  ΕΕ L 16 της 20.1.2006, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2006 (ΕΕ L 345 της 8.12.2006, σ. 10).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Όχι

64

Κρατος μέλος

Σουηδία

Απόθεμα

SOL/3A/BCD

Είδος

Γλώσσα (Solea solea)

Ζώνη

III a, III b, c, d (ύδατα ΕΚ)

Ημερομηνία

24 Νοεμβρίου 2006 — Αναστολή απαγόρευσης


Top